Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Andre meddelelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STATUSQ Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HKS Scandinavia A/S, Halkjærvej 16 A, 9200 Aalborg SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Briller, beskyttelseshjelme, hjelme til sportsbrug, sko til beskyttelse mod ulykker, bestråling og ild, sikkerhedssko. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (730) Indehaver: Workshop Flexmodul DK v/martin Olsson, Eskildstrupvej 49, 4500 Nykøbing Sj, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AIRTOX (730) Indehaver: HKS Scandinavia A/S, Halkjærvej 16 A, 9200 Aalborg SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Briller, beskyttelseshjelme, hjelme til sportsbrug, sko til beskyttelse mod ulykker, bestråling og ild, sikkerhedssko. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FRITZ SCHUR ART PUBLISHING (730) Indehaver: Brix Jensen Havemann, Advokataktieselskab, Frederiksberggade 2, 4., 1459 København K, Danmark (511) Klasse 35: Bistand vedrørende forretningsledelse og forretningsadministration samt bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Bistand vedrørende køb og salg af fast ejendom og mæglervirksomhed samt finansiel vejledning. (511) Klasse 42: Juridisk bistand indenfor alle juridiske discipliner. (730) Indehaver: Scan-Rack A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr og datatilbehør (ikke undeholdt i andre klasser), ildslukningsapparater; dele og tilbehør til de førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, herunder party-klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer herunder lejlighedskort og gavepapir, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. 171

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KOPENHAGEN PURPLE (730) Indehaver: Dansk Pelsdyravlerforening, Langagervej 60, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 31: Korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, frø og såsæd, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, auktionsvirksomhed, værdifastsættelse af pels og pelsskind. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, pleje, rensning og reparation af pelsværk og pelsskind og rådgivning i forbindelse hermed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder af pelsværk og pelsskind, samt rådgivning i forbindelse hermed. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, dyreavl og opdræt af dyr, samt rådgivning i forbindelse hermed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THIELE (730) Indehaver: F.A. Thiele A/S, Købmagergade 3, 1150 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Opløsninger til brug i forbindelse med kontaktlinser, præparater til rensning af kontaktlinser. (511) Klasse 09: Briller, brillestel, brilleetuier, solbriller, kontaktlinser samt dele og tilbehør hertil, beholdere til kontaktlinser. (511) Klasse 35: Detailhandelvirksomhed. (511) Klasse 42: Optikervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KOPENHAGEN BURGUNDY (730) Indehaver: Dansk Pelsdyravlerforening, Langagervej 60, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 31: Korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, frø og såsæd, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, auktionsvirksomhed, værdifastsættelse af pels og pelsskind. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, pleje, rensning og reparation af pelsværk og pelsskind og rådgivning i forbindelse hermed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder af pelsværk og pelsskind, samt rådgivning i forbindelse hermed. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, dyreavl og opdræt af dyr, samt rådgivning i forbindelse hermed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KOPENHAGEN FUR (730) Indehaver: Dansk Pelsdyravlerforening, Langagervej 60, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 18: Paraplyer, parasoller og spadserestokke. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, dyreavl og opdræt af dyr, samt rådgivning i forbindelse hermed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MINK VELVET (730) Indehaver: Dansk Pelsdyravlerforening, Langagervej 60, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 18: Paraplyer, parasoller og spadserestokke. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tandfeerne (730) Indehaver: Tandlægerne Brande, Graversen, Melson & Skov, Orla Lehmannsgade 1, 2. sal, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Erik Heilesen, Enghavevej 20, 1, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. 172

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Johannes Dolberg, Børglumvej 25, 112, 8240 Risskov, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og gult samt linier tegnet med sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HvidevareVagten (730) Indehaver: Skousen Husholdningsmaskiner A/S, Trekanten 1, 6500 Vojens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), husholdningsmaskiner (ikke indeholdt i andre klasser), tørrecentrifuger, opvaskemaskiner, støvsugere, håndstøvsugere, kaffemøller (ikke hånddrevne), elektriske køkkenmaskiner, herunder foodprocessorer, blendere, mixere, saftcentrifuger, citruspressere, brødskærere, el-knive og strygeruller. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, installationsvirksomhed. (730) Indehaver: Cykelexperten.dk, Sallingvej 28, 1. tv., 2720 Vanløse, Danmark (511) Klasse 12: Cykler. (511) Klasse 35: Detailhandel med nye og brugte cykler - også online (511) Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af nye og brugte cykler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DGI MAGASINET UDSPIL (730) Indehaver: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger DGI, Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, magasiner. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, udgivervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SkandiaBanken AndelsPrioritet (730) Indehaver: SkandiaBanken, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SkandiaBanken BoligPrioritet (730) Indehaver: SkandiaBanken, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 173

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sputnik (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nordisk Film A/S, Mosedalvej 14, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Egmont International Holding A/S, Vognmagergade 11, 1148 København K, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel i form af interaktive og ikke-interaktive tvprogrammer, film, computerspil, videospil og anden underholdning, herunder ved hjælp af on-line distribution på IP-net og lignende. (511) Klasse 38: IP-baserede service i form af tilvejebringelse af on-line adgang til interaktive og ikke-interaktive tv-programmer, film, computerspil, videospil og anden underholdning. (511) Klasse 41: Streaming, udsendelse, distribution, udleje af interaktive og ikke-interaktive tv-programmer, film, computerspil, videospil og anden underholdning, herunder ved hjælp af on-line distribution på IP-net og lignende. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Maria Lidlgruber Agertoft, Adolphsvej 5, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 09: Optagne dataprogrammer til slankeformål. (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) til slankeformål. (511) Klasse 42: Design og udvikling af software til computere, mobiltelefoner og til anden IT hardware i forbindelse med slankeprogrammer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fakta A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BRD. Klee A/S, Gadagervej 11, 2620 Albertslund, Danmark (511) Klasse 07: Asynkronmotorer (ikke til befordringsmidler, til brug på land), gear (ikke til befordringsmidler, til brug på land), transmissioner til maskiner. (511) Klasse 12: Asynkronmotorer (til befordringsmidler, til brug på land), gearkasser til køretøjer til brug på land, transmissioner (til befordringsmidler til brug på land). (591) Farvetekst: Udført i farver. (730) Indehaver: Heigar A/S, Sorøvej 89-91, 4200 Slagelse, Danmark (511) Klasse 05: C-vitaminpræparater. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 174

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ISOLINK (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Isolink v/lars Ellebæk Due, Korsør Landevej 500, 4242 Boeslunde, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GRAM (730) Indehaver: Gram A/S, Aage Grams Vej 1, 6500 Vojens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner, herunder elektriske køkkenmaskiner, vaskemaskiner, herunder tøjvaskemaskiner, opvaskemaskiner, centrifugere til vasketøj, støvsugere samt dele og tilbehør til de førnævnte varer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning, herunder køleskabe, kombinerede køle- og fryseskabe, fryseskabe, frysebokse, dybfrysere, komfurer og ovne, herunder mikrobølgeovne, kogeapparater, herunder kogeplader og indbygningskogeplader, emfangere, emhætter, tørretumblere samt dele og tilbehør til de førnævnte varer. (511) Klasse 37: Installation og reparationsvirksomhed, herunder installation og reparation af elektriske køkkenmaskiner, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, støvsugere, køleskabe, kombinerede køle- og fryseskabe, fryseskabe, frysebokse, dybfrysere, komfurer (elektriske og gas), ovne, herunder mikrobølgeovne, kogeapparater, herunder kogeplader og indbygningskogeplader, emfangere, emhætter, tørretumblere samt dele og tilbehør til de førnævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mix-el (730) Indehaver: KE Marked A/S, c/o Københavns Energi, Vognmagergade 8, 1120 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (730) Indehaver: McDonald's International Property Company Ltd., a corporation of the State of Delaware, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand i forbindelse med franchising, detailhandel med fødevarer. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed, herunder franchising, tilvejebringelse af mad og drikke, herunder også ud af huset. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sparekassen Sjælland, Isefjords Alle 5, 4300 Holbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STILLME (730) Indehaver: Message A/S, A F Heidemanns Vej 19-21, 9800 Hjørring, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 175

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Strategos ApS, Cort Adelers Gade 3, 2. tv., 1053 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, markedsundersøgelser, markedsanalyser, ekspertvurderinger og rapporter indenfor forretningsrådgivning, strategiske analyser, strategisk udvikling, økonomiske prognoser, personlig forretningsmæssig rådgivning, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, organisering af udstillinger med kommercielle eller forretningsmæssige formål. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder vedrørende strategiudvikling og coaching af ledere og personale, afholdelse af workshops og seminarer, afholdelse af symposier, udgivelse af bøger, artikler og tidsskrifter, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer, kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design, udvikling og installation af computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Brand Preference Choice (BPC) (730) Indehaver: Strategos ApS, Cort Adelers Gade 3, 2. tv., 1053 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, markedsundersøgelser, markedsanalyser, ekspertvurderinger og rapporter indenfor forretningsrådgivning, strategiske analyser, strategisk udvikling, økonomiske prognoser, personlig forretningsmæssig rådgivning, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, organisering af udstillinger med kommercielle eller forretningsmæssige formål. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder vedrørende strategiudvikling og coaching af ledere og personale, afholdelse af workshops og seminarer, afholdelse af symposier, udgivelse af bøger, artikler og tidsskrifter, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer, kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design, udvikling og installation af computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Frøken Jensens Kogebog (730) Indehaver: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Klareboderne 3, 1115 København K, Danmark (511) Klasse 09: Bøger indtalt på lydbånd eller overført til magnetiske databærere, herunder disketter og cd-rom, edb-software, multimedie-produkter, e- bøger og andre digitale udgivelsesformer. (511) Klasse 16: Bøger, leksika, tidsskrifter, publikationer i hæfte- eller bogform, albummer, almanakker, bogmærker, etiketter, grafiske fremstillinger, afbildninger og reproduktioner, håndbøger, kataloger, litografier, magasiner, manualer, notesbøger, papir, pjecer (tryksager), plakater, protokoller, ringbind til løsblade, samlemaper, sangbøger, scrapbøger, servietter. (511) Klasse 41: Bogudgivelse, forlagsvirksomhed, udgivelse af tekster (undtagen reklametekster), uddannelse, undervisningsvirksomhed, information om uddannelse og undervisning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CyAn (730) Indehaver: Fumac A/S, Messingvej 22 D, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 20: Kontormøbler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UNISORB - BETTER SAFE THAN SORRY (730) Indehaver: Unisorb Miljöteknik AB, Box 23, S Trollhättan, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Bender.dk, Gammeltorv 8, 3., 1457 København K, Danmark (511) Klasse 35: Salg og markedsføring af produkter og tjenester i forbindelse med miljøteknik; kundeinformation i forbindelse med salg af miljøudstyr; samling (ikke transport) af et udvalg af varer i forbindelse med miljøudstyr, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse. (511) Klasse 42: Bistand i forbindelse med miljøteknik; miljøteknisk forskning; information om miljøteknik SE 2004/03048 Sverige (730) Indehaver: DakoCytomation Denmark A/S, Produktionsvej 42, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 09: Diagnoseapparater og -instrumenter, ikke til medicinsk brug, herunder apparater for farvning af væv eller celle baserede prøver for diagnose og videnskabeligt brug; apparater til brug af detektion af væv og/eller celle baserede prøver og videnskabelige apparater for høj hastighed celler og/eller bead sortering og analyse; bioinformatik muliggjort diagnostik software; analyseapparater for laboratorium brug; måleapparater ikke for medicinske brug. (511) Klasse 10: Diagnoseapparater og -instrumenter til medicinsk brug, herunder apparater for farvning af væv eller celle baserede prøver for diagnostisk eller for medicinsk formål, og apparater for detektion af væv eller celle baserede prøver og apparater for høj hastighed celler og/eller bead sortering og analyse, alt for medicinsk brug; medicinsk analyse og medicinske måleapparater. (511) Klasse 44: Service relateret til medicinsk, sundheds- og veterinærvirksomhed; herunder medicinsk analyse og diagnose. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Zilco - Dambre (730) Indehaver: Zilco Dambré A/S, Industrivej 6, 9640 Farsø, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, herunder møbler af metal, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Detail- og engrossalg. 176

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SoftInvent (730) Indehaver: HL Media v/henrik Laursen, Sct Mathias Gade 30, 1. th, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser herunder konsulentbistand i forbindelse med udvikling af software; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEWTEC VISION (730) Indehaver: Newtec A/S, Stærmosegårdsvej 2, 5230 Odense M, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner, herunder pakkemaskiner, etiketteringsmaskiner, sorteringsmaskiner til industriel brug, vibratorer (maskiner) til industriel brug. (511) Klasse 09: Instrumenter og apparater til vejning, måling og kontrol. (511) Klasse 39: Pakning, emballering og opbevaring af varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hemogram Broager A/S, Møllegade 23, 6310 Broager, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hans Tjørnelund, Dybbøl Banke 3, 6400 Sønderborg, Danmark (511) Klasse 14: Askebægre af ædle metaller. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 34: Askebægre, ikke af ædle metaller; lightere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ANALOG (730) Indehaver: The Burton Corporation, a corporation of the State of Vermont, 80 Industrial Parkway, Burlington, Vermont 05401, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer US 75/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: moonracer (730) Indehaver: Icebreaker Denmark v/tom Stengade, Stenagervej 3, 4200 Slagelse, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (730) Indehaver: Hans Kristian Pedersen, Langmosevej 10, 7250 Hejnsvig, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CABRIO (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Ovenlysvinduer og tagaltaner af metal. (511) Klasse 19: Ovenlysvinduer og tagaltaner (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NIASPANOR (730) Indehaver: Kos Life Science, Inc., a corporation of The State of Delaware, 2200 North Commerce Parkway, Suite 3000, Weston Florida 33326, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af lipoide sygdomme og forstyrrelser, kardiovaskulære tilstande, perifere vaskulære sygdomme og forstyrrelser samt centrale vaskulære sygdomme og forstyrrelser. 177

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Politikens Lokalaviser A/S, Bregnerødvej 144, Blok A, 3460 Birkerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: JP/Politikens Hus A/S, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 09: Databærere (magnetiske), databærere (optiske), elektroniske publikationer (downloadable), CD-rom, elektronisk opslagstavle. (511) Klasse 16: Aviser, trykte publikationer, tryksager, tidsskrifter, nyhedsbreve, bøger, undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annoncering på conputernetværk, avisabonnement, reklamevirksomhed, nyhedsudklipbureau. (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af adgang til elektronisk avis, radioudsendelser, nyhedsbureau, nyhedstavle (tilvejebringelse af elektronisk). (511) Klasse 39: Avisdistribution, udbringning af aviser, data lagret på elektroniske medier (opbevaring af dokumenter eller ---). (511) Klasse 41: Udgivelse af aviser, bøger og tekster (undtagen reklametekster), nyhedsformidling, online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, online publikationer (tilvejebringelse af --- og ikke downloadable), online spiltjenester (fra et computernetværk), forlagsvirksomhed, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer, radio- og TV-underholdning, undervisning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: TS Version ApS, Karensmindevej 5 C, 1. th, 4300 Holbæk, Danmark (511) Klasse 09: Apparater i form af lydudstyr, højttalere og forstærkere til transmission og gengivelse af lyd. (511) Klasse 25: Tøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Naturfarm Green Gel (730) Indehaver: BNC Products ApS, Torvegade 28, 6700 Esbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advodan Advokater Esbjerg A/S, Frodesgade 70, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Specialarbejderforbundet i Danmark, Kampmannsgade 4, 1604 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Bjørst, Vester Voldgade 96, 1552 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Wigwam Mills, Inc., a corporation of the State of Wisconsin, 3402 Crocker Avenue, P.O. Box 818, Sheboygan, Wisconsin, 53081, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 22: Syntetiske acrylfibre. 178

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jyllands-Posten Holding A/S, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: JP/Politikens Hus A/S, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske databærere; lydbøger herunder elektroniske bøger, compact discs (lyd/billede), mini discs, CD-ROM, magnetiske disketter, kassettebånd. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder bøger, magasiner, tegneserier og tidsskrifter, instruktionsog undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, forlagsviskrosmhed, udgivelse af bøger, udgivelse af elektroniske publikationer (ikke down-loadede). (591) Farvetekst: mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CompetenceWeb (730) Indehaver: Tove Brink, Kaholt 2, 6200 Aabenraa, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Airline Marketing And Sales ApS, Vester Farimagsgade 6, , 1606 København V, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer (downloadable), herunder rejsekataloger. (511) Klasse 16: Rejsekataloger. (511) Klasse 39: Arrangring af rejser, herunder pakkerejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Foreningen Danish-American Business Forum, Vedbæk Strandvej 350, 2950 Vedbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 16: Trykte publikationer, tryksager; nyhedsbreve, tidsskrifter og aviser. (511) Klasse 35: Professional rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed og forretningsorganisation, formidling og facilitering af dannelse af virksomhedsnetværk og samhandel med udlandet og kommercialisering af forretningsmæssige ideér; forretningsundersøgelser; organisering af udstillinger og messer med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, kursusvirksomhed; arrangement og ledelse af konferencer, seminarer og workshops med uddannelsesmæssigt sigte; udgivelse af nyhedsbreve, tidsskrifter og bøger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Contrast ApS, Balticagade 7, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NisM (730) Indehaver: Christian Iwersen, Palmose 3, 6400 Sønderborg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 179

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, George-Brauchle-Ring 23-25, DE München, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; udlejning af apparater og instrumenter til brug i forbindelse med telekommunikation. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer DE /38 Tyskland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STEELBOOK (730) Indehaver: Glud & Marstrand A/S, Hedenstedvej 14, 8723 Løsning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Aluminium, kasser af uædle metaller, sikkerhedspengekasser, pengekasser af metal, tønder af metal, skrin af metal, lukker af metal til containere, beholdere af metal (oplagring, transport), alluminiums folie, folier af metal til indpakning og emballering, isenkramvarer af metal, hængsler af metal, låse af metal til tasker, låse (undtagen elektriske) af metal, sparebøsser af metal, monumenter af metal, emballagebeholde-re af metal, emballage af metal, konservesdåser af metal, pengeskabe, skilte af metal, ikke lysende og ikke mekaniske, sølvtinlegeringer, bøsninger af metal, stålrør, stålplader, dåser (konserves-), blik, blikemballage, dåser, værktøjskasser af metal (tomme), kunstgenstande af uædle metaller, bronze, krom, nysølv, postkasser af metal, nikkel, plader af metal, stållegeringer, titan. (511) Klasse 09: Akkumulatorkasser, forgreningsdåser til elektriske formål, videokameraer, kameraer (kinematografiske), kameraer (fotografiske), etuier, særligt fremstillet til fotografiske apparater og instrumenter, etuier, særligt fremstillet til CD og DVD, kinematografiske film, Cd-afspillere, computerhukommelser, optagne, computerprogrammer, optagne, computerprogrammer (downloadable), computerprogrammel (optaget), disks (compact) lyd/billede, disks (compact) hukommelseskredsløb, disks (optiske-), Dvd'er, disketter (magnetiske), brilleetuier, floppy disks, spil (apparater til-), kun til brug med fjernsynsapparater, jukebokse (computer-), jukebokse (musik), bærbare computere, notebook computere, optiske databærere, optiske disks, æsker til lorgnetter, programmer (computer-) downloadable, programmer (computerspil), publikationer (elektroniske-) downloadable, pladespillere, smartkort (kodede), lydbærere, lydplader, lydbånd, lydfilm, stereoanlæg (små, bærbare), videokassettebånd, videospilkassetter, videobåndoptagere, videobånd, tekstbehandlingsanlæg, beholdere til kontaktlinser, magnetiske databærere, optiske databærere, bærbare telefoner. (511) Klasse 20: Æsker af træ eller plastic, skrin af træ eller plastic, beholdere af plastic (oplagring), emballagebeholdere af plastic EM Harmoniseringskontoret (730) Indehaver: Biltema B.V., Tesselschadstraat 4-12, NL-1054 ET Amsterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer og bejdsemidler til brug i maling, fernis og lak; naturlig harpiks i rå tilstand; metalfolie og metal i pulverform til malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler, rensemidler og skyllemidler, præparater til rengøring, polering, affedtning og fjernelse af pletter; sæbe til biler; sandpapir; toiletsæbe, opvaskesæbe; parfumerivarer, herunder eau de cologne, parfume, parfumeret pudder og parfumeret håndlotion; æteriske olier; kosmetiske præparater, herunder mascara, foundation, øjenskygge, kindrødt og læbestift; hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, herunder lys, væger til belysning og stavlygter.. (511) Klasse 05: Næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler; førstehjælpskasser med indhold. (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, herunder transportable bygninger af metal, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formpl); isenkramvarer af metal, herunder bolte, møtrikker og skruer af metal; metalrør; pengeskabe; malm; nitter af metal til benzintanke; transportable benzintanke; justerbare stativer af metal til særksteder; tomme værktøjskasser af metal; hægter og ambolte af metal. (511) Klasse 07: Elektriske motorer og gasmotorer til maskiner; påhængsmotorer; koblinger og drivremme til maskiner (ikke til befordringsmidler til brug på land); rugemaskiner; strømfordelere til befordringsmidler; elektriske generatorer; kompressorer til biler; tændinger og dele hertil til indvendig forbrænding og forbrændingsmotorer; tændrør til motorer med indvendig forbrænding; pumper (maskiner); elektrisk drevne sprøjtepistoler til vand, rengøringsmidler, malerlak; beskyttelsesbehandling og sandblæsning for befordringsmidler; håndpumper; formalingsmaskiner; løftegear; hejsegear; løftemaskiner og hydrauliske løfte- og hejsegear; tørremasiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), herunder knivsmedevarer, herunder knive, gafler og skeer; barbermaskiner; kister, kasser og æsker indeholdende håndværktøj; sidevåben, herunder sværd; nytteknive og værkstedsknive; daggerter og dolke; økser; boreholdere; hamre. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske og elektriske apparater og instrumenter, herunder magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og dele hertil, kasseapparater; regnemaskiner; databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, instrumenter til måling, prøvning og kontrol af forbrændingsmotorer; bilradioer, bilradioer med kassetteafspillere, forstærkere, tomme kassettebånd, indretninger til forhindring af interferens til bilradioer, bilantenner; motorcykel- og knallerthjelme; smeltesikringer, afbrydere, instrumentpaneler og scalaer til biler og måleinstrumenter; omdrejningstællere, vakuummetre, omdrejningsvisere, hastighedsmålere; termometre; termostater, amperemetre; olietryksmålere; olietemperaturmålere; voltmetre; batterier; støvsugere; kompasser; lufttryksmålere; opladere til batterier; temperaturmålere; kompressionsmålere;holdere til kassettebånd; batterier; briller; elektriske buesvejsere målebånd. (511) Klasse 11: Varmeapparater, elektriske eller til opvarmning med gas eller brænde; dampgeneratorer; apparater til kogning, nemlig gaskomfurer og elektriske komfurer, køleskabe; håndbetjente hårtørrere; ventilationskanaler; ventilatorer; industrielle vandrensningsinstallationer; filtre til rensning af ledningsvand; ventilationsapparater til køretøjer; elektrisk opvarmede sæde- og stolebetræk til køretøjer; belysningsmaterialer, nemlig spotlights, lygter og forlygter til køretøjer, både og skibe; tågelygter til køretøjer; reflektorer til køretøjer; justerbare elektriske lamper og gaslamper; lommelygter og bærbare lygter; læselamper til brug i automobiler. (511) Klasse 12: Befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, nemlig automobiler, terrængående landkøretøjer, trucks, både og sejlskibe, lystfartøjer, robåde, busser og varevogne; sæder, stole og bænke til køretøjer; sæde- og stolebetræk til køretøjer; tyverialarmer og dele hertil til køretøjer; bagrudeafskærmning af syntetisk materiale til køretøjer; soltag til køretøjer; for- og bag-spoilere til køretøjer; persienner til køretøjer af metal og andrre materialer; forruder til køretøjer; solskærme til køretøjer; monterede og delvist fortsættes 180

13 Dansk Varemærketidende monterede presenninger til køretøjer; rat; pyntehjulkranse til køretøjer; hjul; sikerhedsseler og sikkerhedsbælter; børnesæder til brug i køretøjer; horn og lufthorn til køretøjer; sidespejle og bakspejle til køretøjer; horn til skibe og både; luftpumper (tilbehør til befordringsmidler); bagagebærere til cykler; universaalbagagebærere og tagbagagebærere; rullevogne til mekanikere; startere til køretøjer; luftfiltre og oliefiltre til køretøjer på land; udstødning til køretøjer; støddæmpere til køretøjer; spiralfjedre til køretøjer; bremsebelægning til køretøjer; bremser til køretøjer og dele hertil; bakgear; benzintanke som del af køretøjer; benzinpumper som del af køretøjer; vinduesviskere og viskerblade; universalholdere til brug i kabiner i køretøjer; motorer til køretøjer på land. (511) Klasse 16: Papir og tryksager og varer heraf, nemlig bogbinderiartikler og materialer herfor, nemlig lim og tråd; pynteplakater; papiarhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og husholdningsbrug; malerpensler; skrivemaskiner og kontorartikler, nemlig penne, papirhandlervarer, linealer, holdere til tape, hulleapparater og hæftemaskiner; plasticmateriale til emballeringsbrug; poser til emballeringsbrug; spillekort; tryktyper; klichéer; papirafskærmning til køretøjer; notesbogholdere til brug i køretøjer; malerruller, -bøtter og -bakker til malerbrug; malerpensler til brug for kunstnere; reparations- og vedligeholdelsesmanualer. (511) Klasse 17: Isolerende båndog strimler. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varbejdsbænke; kabelklemmer (ikke af metal); tomme værktøjstasker (ikke afmetal) -kister og -kasser. (511) Klasse 21: Beholdere, nemlig opbevaringsbeholdere til fødevarer og affaldsspande; kamme og svampe; børster, børstenbindermateriale; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); drikkeglasvarer, keramik og porcelænsfigurer; bordservice af keramik og porcelæn, kaffekrusholdere, ståltrådsbørster. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, net, telte, markiser, presenninger, sejl og sække dertil; hængekøjer; alment nyttige poser og dragtposer til opbevaring, polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic); gjorder, remme og fastsurringsstropper til universalbagagebærere og bagbagagebærere; pressinger til køretøjer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer nemlig sengetæpper og bordduge. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og sportsbeklædning til mænd og kvinder, nemlig skjorter, bukser, shorts, jakker, T-shirts, sokker, strømper, bluser, nederdele, kjoler, dragter og sæt; fodtøj, hovedbeklædning; sportsfodtøj; handsker. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter til brug i køretøjer; linoleum; beklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPORTS OF CLASS (730) Indehaver: Stadium AB, Box 773, S Norrköping, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe; parfume; kosmetik; hårplejepræparater; deodorant til personligt brug; eau-de-toilette; hårgelé; hårvoks; shampoo; bodyshampoo. (511) Klasse 05: Kosttilskud. (511) Klasse 09: Beskyttelseshjelme til sportsbrug. (511) Klasse 18: Rygsække; sportstasker; paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande; fodtøj; hovedbeklædninger. (511) Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler, ikke indeholdt i andre klasser; handsker til sportsformål; skøjter; snowboards; skateboards; wakeboards; inlines; beskyttelsesudrustning til sportsformål, nemlig albue-, knæ- og håndledsbeskytter ikke indeholdt i andre klasser; golfartikler; bolde. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Good Food Group A/S, Kirkegade 2 B, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede, frosne, kogte og syltede frugter og grøntsager, geléer, marmelade, syltetøj, kompotter, frugtdesserter, frugtmos, frugtsalater, frugtsaucer, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Saucer (krydrede), smagsstoffer (krydderier) til saucer, müsli, mel og næringsmidler af korn, tørrede kornprodukter til brug som topping til frugtdesserter, honning, sirup. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIOGEN IDEC (730) Indehaver: Biogen Idec MA Inc., a corporation of the State of Massachusetts, 14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til forebyggelse, diagnose og behandling af cancer; farmaceutiske præparater til forebyggelse, diagnose og behandling af neurologiske sygdomme; farmaceutiske præparater til forebyggelse, diagnose og behandling af kardiovaskulære sygdomme; farmaceutiske præparater til forebyggelse, diagnose og behandling af inflammatoriske sygdomme; farmaceutiske præparater til forebyggelse, diagnose og behandling af immunoregulatoriske sygdomme; farmaceutiske præparater til forebyggelse, diagnose og behandling af virusinfektioner; farmaceutiske præparater til forebyggelse, diagnose og behandling af mave- og tarmsygdomme. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter. (511) Klasse 16: Tryksager og undervisningsmateriale om sundhedspleje samt trykt undervisningsmateriale til patienter og manualer om sundhedspleje. (511) Klasse 35: Kontorvirksomhed i form af administrativ bistand til patienter til opnåpelse af refusion fra forsikringsgivere for udgifter til sundhedspleje. (511) Klasse 36: Tilvejebringelse af økonomiske bidrag til forbedring af livskvaliteten for patienter og deres familier; tilvejebringelse af økonomiske bidrag til støtte til videnskabelige, medicinske og forretningsrelaterede møder og workshops; tilvejebringelse af økonomiske bidrag til støtte til uddannelse af offentligheden i medicinske spørgsmål. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, nemlig tilvejebringelse af undervisning og instruktion i brugen af specialiserede teknikker til administration af medicin og afholdelse af seminarer om sundhedspleje. (511) Klasse 42: Forsknings- og konsulentvirksomhed indenfor bioteknologiområdet. (511) Klasse 44: Tjenesteydelser indenfor sundhedspleje, herunder tilvejebringelse af informationer om sundhedspleje til den enkelte via gratis telefonsamtaler og overvågning og rådgivning af patienter vedrørende overholdelse af medicinske behandlinger US 76/558,190 og 76/558,187 USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sparepumpe (730) Indehaver: ELFOR, Dansk Eldistribution, Rosenørns Alle 9, 1970 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, dampdannelse, kogning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 181

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SBT SKIN BIOLOGY THERAPY (730) Indehaver: Juvena (International) AG, Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil/Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater til krops- og skønhedspleje. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REJUVEN ulti-max (730) Indehaver: Juvena (International) AG, Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil/Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater til krops- og skønhedspleje. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REJUVEN (730) Indehaver: Per Kristensen, Haderslevvej 94, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 06: Ventiler af metal, ikke dele af maskiner. (511) Klasse 07: Ventiler (maskindele). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Juvena (International) AG, Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil/Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater til krops- og skønhedspleje. (511) Klasse 05: Mineralsk kosttilskud, herunder vitaminer, mineraler, sporeelementer, enzymer til medicinsk brug i tabletform. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DENWIRE (730) Indehaver: Denwire A/S, Tobaksvejen 18-20, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 35: Engroshandel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Flash-n-Tag (730) Indehaver: Jørgen Kruuse A/S, Marslev Byvej 35, 5290 Marslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: A&A Patent-Nyvang v/jens Nyvang Christensen, Langebjergvej 322 C, 3050 Humlebæk, Danmark (511) Klasse 06: Skilte af metal, nøgleringe af uædelt metal. (511) Klasse 09: Refleksmærker til beklædning til forhindring af trafikulykker. (511) Klasse 11: Lygter, reflektorer til lamper og befordringsmidler. (511) Klasse 18: Halsbånd og snore til kæledyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SKIN NOVA TECHNOLOGY (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MARLIES MÖLLER PASHMISILK (730) Indehaver: Juvena (International) AG, Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil/Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater til krops- og skønhedspleje, hårvaske- og hårplejeprodukter. (511) Klasse 21: Kamme og børster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MARLIES MÖLLER (730) Indehaver: Juvena (International) AG, Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil/Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater til krops- og skønhedspleje, hårvaske- og hårplejeprodukter. (511) Klasse 21: Kamme og børster. (730) Indehaver: Juvena (International) AG, Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil/Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater til krops- og skønhedspleje. 182

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Juvena (International) AG, Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil/Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, kosmetiske præparater til krops- og sundhedspleje, ikke-medicinske præparater i form af cremer, lotions, emulsioner, beskyttelses- og plejekoncentrater til huden, solbeskyttelsesmidler, hårvaske- og hårplejeprodukter, hårvand, tandplejemidler, deodoranter og antiperspiranter til personlig brug. (511) Klasse 05: Medicinske præparater i form af cremer, lotions, emulsioner, beskyttelses- og plejekoncentrater til huden. (511) Klasse 41: Uddannelse og kurser i krops- og skønhedspleje og anvendelse af præparater til krops- og skønhedspleje, uddannelse og kurser for salgspersonale i detailhandelen vedrørende produktkendskab, salgsargumentation og produktanvendelse inden for krops- og skønhedspleje. (511) Klasse 44: Skønhedssaloner, herunder rådgivning inden for krops- og skønhedspleje samt individuelle kosmetiske behandlinger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JUVENANCE SELECTION (730) Indehaver: Juvena (International) AG, Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil/Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater til krops- og sundhedspleje. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FEEL-FREE (730) Indehaver: Gumlink A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, herunder tandpasta, mundskyllepræparater og andre præparater til pleje af mund og tænder (ikke til medicinske formål). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, kosttilskudspræparater, medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, herunder tyggegummi (ikke medicinsk) spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tegnestuen Kvadrat (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEDICHEW (730) Indehaver: Fertin Pharma A/S, Industrivej 8, 7120 Vejle Øst, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 40: Produktion, nemlig forarbejdning og behandling af materialer og genstande for trediemand mod betaling (lønproduktion), rådgivning om forarbejdning og behandling af materialer i forbindelse med fremstilling af tyggegummi for tredjemand mod betaling. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; videnskabelig rådgivning vedrørende udvikling af medicinsk og ikke-medicinsk tyggegummi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: punk (730) Indehaver: Hela Wine & Spirits ApS, Essen 26, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Urquiza (730) Indehaver: Walter Arturo Nunez Calvo, Anklamer Str. 32, Berlin, Tyskland (511) Klasse 09: Instrumenter til undervisning, magnetiske databærere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, artikler til brug for kunstnere, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), tryktyper. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering DE /41 Tyskland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JUVENANCE (730) Indehaver: Juvena (International) AG, Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil/Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, kosmetiske præparater til krops- og sundhedspleje, ikke-medicinske præparater i form af cremer, lotions, emulsioner, beskyttelses- og plejekoncentrater til huden, solbeskyttelsesmidler, hårvaske- og hårplejeprodukter, hårvand, tandplejemidler, deodoranter og antiperspiranter til personlig brug. (511) Klasse 05: Medicinske præparater i form af cremer, lotions, emulsioner, beskyttelses- og plejekoncentrater til huden. (511) Klasse 41: Uddannelse og kurser i krops- og skønhedspleje og anvendelse af præparater til krops- og skønhedspleje, uddannelse og kurser for salgspersonale i detailhandelen vedrørende produktkendskab, salgsargumentation og produktanvendelse inden for krops- og skønhedspleje. (511) Klasse 44: Skønhedssaloner, herunder rådgivning inden for krops- og skønhedspleje samt individuelle kosmetiske behandlinger. (730) Indehaver: Tegnestuen Kvadrat, v/thomas Fenger Falbrink, Spurvevej 15, 4040 Jyllinge, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 183

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JUVELIA (730) Indehaver: Juvena (International) AG, Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil/Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater til krops- og sundhedspleje. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JUVEDICAL (730) Indehaver: Juvena (International) AG, Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil/Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater til krops- og sundhedspleje. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Juvena (International) AG, Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil/Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, kosmetiske præparater til krops- og sundhedspleje, ikke-medicinske præparater i form af cremer, lotions, emulsioner, beskyttelses- og plejekoncentrater til huden, solbeskyttelsesmidler, hårvaske- og hårplejeprodukter, hårvand, tandplejemidler, deodoranter og antiperspiranter til personlig brug. (511) Klasse 05: Medicinske præparater i form af cremer, lotions, emulsioner, beskyttelses- og plejekoncentrater til huden. (511) Klasse 41: Uddannelse og kurser i krops- og skønhedspleje og anvendelse af præparater til krops- og skønhedspleje, uddannelse og kurser for salgspersonale i detailhandelen vedrørende produktkendskab, salgsargumentation og produktanvendelse inden for krops- og skønhedspleje. (511) Klasse 44: Skønhedssaloner, herunder rådgivning inden for krops- og skønhedspleje samt individuelle kosmetiske behandlinger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FUSIONS (730) Indehaver: Hempel A/S, Lundtoftevej 150, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 02: Maling, inklusive grundings- og forseglingsmidler, maling med begroningshindrende egenskaber, emulsionsmaling, strukturmaling, maling med specielle effekter, spartelfarver (fillers), nemlig masse og maling til udfyldning og reparation til malerformål, fernis og lakker, emaljelakker, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, fortyndere til lak og maling, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TDC SONG (730) Indehaver: TDC Totalløsninger A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdte i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf of ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikatinsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon, datatransmission; bredbåndskommunikation, IP-telefoni. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed samt information herom. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. 184

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: V25 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fonden Kolding Erhvervsudvikling, Akseltorv 8, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 35: Markedsføring. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Industriel design, udvikling og forskning (for andre). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Laperle Haircare AB, Box 34, S Landskrona, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårplejemidler, tandplejemidler, blegemiddel (affarvningsmidler), tandplejemidler, blegemiddel (affarvningsmidler) til kosmetiske formål, cremer til blegning af huden, deodoranter til personligt brug, hårfjerningsmidler, hårfjerningspræparater, hårfarver, hårfarvningsmidler, neutraliseringsmidler til hårpermanenter, hårpermanentvæsker, hårsprays, hårvand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAX CAFE (730) Indehaver: Max Havelaar Fonden, Danmark, c/o WWF Verdensnaturfonden, Ryesgade 3F, 2200 København N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 30: Kaffe, drikke fremstillet på basis af kaffe, kaffedrikke med mælk, kaffearomaer, te, kakao, sukker, ris, tapioca, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, restauranter, caféer, franchising i forbindelse med cafè- og restaurationsvirksomhed. (730) Indehaver: Uldgården v/irene Bøgsted, Fjerbækvej 12, 6880 Tarm, Danmark (511) Klasse 22: Tekstilfibre, råuld, karteflor. (511) Klasse 23: Fiberglastråd, garn og hegnstråd. (511) Klasse 25: Færdige pelsprodukter i form af jakker, frakker, veste, handsker, luffer, pandebånd, pelsboa, sko og hatte. Filtprodukter i form af jakker, sko, handsker og hatte. Strikvarer i form af trøjer, huer, halstørklæder, sjaler, pandebånd, vanter og sokker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rikke Jakobsen (730) Indehaver: Take Away Living ApS, Søndergade 8, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIKING (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, tobaksprodukter, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ViaVet Scandinavia (730) Indehaver: Alf Sjölin, Box 9, SE Åstorp, Sverige (511) Klasse 35: Detailhandel med farmaceutiske og kemiske produkter til dyr. 185

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DataLink (730) Indehaver: DataLink IT Management ApS, Øster Voldgade 34, 1350 København K, Danmark (511) Klasse 42: Industriel analyse og forskning; juridisk bistand. (730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb I/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, skaldyr, fjerkræ og vildt, charcuterivarer, pålægssalater, helt eller delvist tilberedte retter (ikke indeholdt i andre klasser), konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Pizzaer, postejer, tærter, sushi, saucer (krydrede), mayonnaise, helt eller delvist tilberedte retter (ikke indeholdt i andre klasser), næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Wibe Stiger (730) Indehaver: WIBE Stegar AB, Box 145, S Nässjö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Lauritz Knudsen A/S, Patentafdelingen, Stanley-Madsen, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, pengeskabe, malm, bygningsmaterialer af metal, tage af metal, metalstiger, master og stolper af metal til elektriske ledninger, rørledninger af metal til kabellægning, metalstiger til kabellægning, arbejdsbukke af metal, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 19: Master og stolper, ikke af metal, til elektriske kabellægning. (511) Klasse 20: Stiger af træ eller plastic, arbejdsplatforme og arbejdsbukke (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Trekantområdets Affaldsselskab I/S, Bronzevej 6, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Trolle Advokatfirma, Domhusgade 22 B, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 40: Håndtering og forbrænding af affald. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farverne sort og grøn. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TAS (730) Indehaver: Trekantområdets Affaldsselskab I/S, Bronzevej 6, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Trolle Advokatfirma, Domhusgade 22 B, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 40: Håndtering og forbrænding af affald. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPIRALOK (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 10: Suturankre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bildoktor (730) Indehaver: A-Katsastus Oy, Svetsargatan / Hitsaajankatu 9A, PB 350, FI Helsingfors, Finland (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Rønne & Lundgren, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KROFATTERS (730) Indehaver: Protein- og Oliefabrikken Scanola A/S, Tongavej 1, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 29: Spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 31: Korn (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (730) Indehaver: Tulip Food Company P/S, Tulipvej 1, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. 186

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: B.B. (730) Indehaver: Budejovicky Mestansky Pivovar a.s., Lidicka 51, CZ Ceske Budejovice, Tjekkiet (740/750) Fuldmægtig: Premium Beer Import ApS, Virkelyst 9, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hallerupnet ApS, Overgaden Oven Vandet 48E, 1415 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOPPCOR (730) Indehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed. (511) Klasse 05: Pesticider, herunder insekticider, herbicider, herbicider og fungicider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRINCE (730) Indehaver: GENERAL BISCUITS BELGIE, 1, De Beukelaer - Pareinlaan, B-2200 HERENTALS, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter, geléer, syltetøj, frugtpuré, frugtmos, frugtsauce; suppe; søde eller salte snacks fremstillet af kartofler med eller uden tilsætning af smagsstoffer, kartoffelchips; mælk, mælkepulver, geleret og pisket mælk tilsat smagsstoffer; mælkeprodukter, nemlig mælkedesserter, yoghurt, drikkeyoghurt, mousser, cremer og fløde, creme- og flødedesserter, frisk fløde, smør, ostepasta, ost, lagret ost, skimmelost, ulagret frisk ost, ost i lage, hytteost, drikkevarer fremstillet hovedsagelig af mælk eller mejeriprodukter; frosne mælkevarer, gærede mælkevarer. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao; kaffebaserede drikkevarer, kakaobaserede drikkevarer; chokoladebaserede drikkevarer; sukker, ris, tapioka; mel, pier (søde eller salte), pizzaer, tærter (søde eller salte); næringsmidler af korn, morgenmadsprodukter, nemlig kornpræparater og majsflager; færdigretter helt eller delvist fremstillet af dej; brød, tvebakker; kiks (søde eller salte), vafler, kager, konditorkager, wienerbrød og butterdejsbrød, alle førnævnte varer med eller uden overtræk og/eller fyld og/eller smagsstoffer; salte eller søde snacks sammensat af kiks, kage, dej herunder butterdej eller pandekagedej; spiseis, frossen creme; honning, salt, sennep, krydderier, saucer (søde). (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande (med eller uden mineraler), frugt- og grønsagsjuice, frugt- eller grønsagsbaserede drikke, lemonade, tonicvand, ingefærdrikke, sorbeter (drikkevarer), præparater til fremstilling af drikkevarer, saft til drikkevarer, ikke-alkoholholdige frugt- og grønsagsekstrakter, ikke-alkoholholdige drikke indeholdende en mindre andel af mejeriprodukter, ikke-alkoholholdige drikke indeholdende en mindre andel af mælkegæringsmiddel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEWLINE (730) Indehaver: Newline A/S, Vestvej 30, 9310 Vodskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Brevpapir, kuverter, fakturapapir, følgeskrivelser, visitkort, ordresedler, diverse brochurer, sælgermanual, hængere af karton med logo på front og dessinnr. m.m. på bagsiden, som iskydes tøjets størrelsesmærke, plastikposer, reklame-skilte, undertøjsæsker, gaveæsker, plakater og banner af papir eller pap. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TABALI (730) Indehaver: Viña Tabali S.A., Av. Vitacura No 4380, Piso 7, Vitacura, Santiago, Chile (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Smykker4You (730) Indehaver: T S Design v/torben Støvring, Skolevej 1, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. 187

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BACKTAG (730) Indehaver: Henrik Tholstrup, Park Alle 9, 1, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlevarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALTER DÄNE (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, ost. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROPERTY CLOCK (730) Indehaver: Sehested Consulting A/S, Bredgade 51, 1260 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VOICEDIRECT (730) Indehaver: Oticon A/S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 10: Høreapparater samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nykredit Maxrente (730) Indehaver: Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nykredit Renteloft (730) Indehaver: Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nykredit Rentestop (730) Indehaver: Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Concept Sun (730) Indehaver: Sunhouse ApS, Midtager 29, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. 188

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 120. årgang. 1999-10-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2531 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2929 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 130. årgang. 2009-10-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 130. årgang. 2009-10-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 130. årgang. 2009-10-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2267 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 231 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 133. årgang. 2012-01-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 133. årgang. 2012-01-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 133. årgang. 2012-01-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 45 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 127. årgang. 2006-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 127. årgang. 2006-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 127. årgang. 2006-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 283 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1693 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 129. årgang. 2008-02-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 129. årgang. 2008-02-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 129. årgang. 2008-02-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 315 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 132. årgang. 2011-08-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 132. årgang. 2011-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 132. årgang. 2011-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 125. årgang. 2004-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1853 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1343 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 130. årgang. 2009-08-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 130. årgang. 2009-08-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 130. årgang. 2009-08-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1987 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 124. årgang. 2003-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 124. årgang. 2003-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 124. årgang. 2003-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3413 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 123. årgang. 2002-03-13 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1133 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 497 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 124. årgang. 2003-12-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 124. årgang. 2003-12-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 124. årgang. 2003-12-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3361 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere