Et eksempel på den gode klimaansøgning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et eksempel på den gode klimaansøgning"

Transkript

1 Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel på, hvordan en god og struktureret ansøgning kan se ud. Eksemplet er dog kun vejledende, idet der for konkrete og mere komplicerede projekter kan være behov for mere uddybning. I Forsyningssekretariatets vejledning fremgår det, at selskaberne for hvert projekt skal indsende følgende materiale, for at projektet kan blive vurderet: 1. Projektbeskrivelse for det alternative projekt a. Beskrivelse af formål, tiltag, placering, levetid og serviceniveau b. Evt. dokumentation for planzone c. Dokumentation for opfyldelsen af 9 2. Budget for det alternative projekt a. Detaljeret budget på funktionsniveau b. Opdeling i anlægs- og driftsomkostninger c. Begrundelse for fordelingen af omkostningerne 3. Projektbeskrivelse og økonomisk overslag for den billigste sædvanlige afhjælpningsløsning til samme serviceniveau 4. Oplysninger til brug for beregning af omkostningseffektivitet a. Den forventede effektive lånerente b. Udfyldt indberetningsskema 5. Kommunal beslutning 6. Aftale mellem selskab og projektejer 7. Evt. andet af relevans for vurderingen Selskabets ansøgning skal derfor gennemgå samtlige ovenstående punkter. Et eksempel på, hvordan det kan gøres fremgår i det følgende.

2 1) Projektbeskrivelse for det alternative klimatilpasningsprojekt Andeby Spildevand har i samarbejde med Andeby Kommune udarbejdet et risikokort, som viser, at fremtidige store regnskyl vil medføre oversvømmelser i Paradiskvarteret. Området er i dag fælleskloakeret, og i perioder med ekstrem regn forekommer problemer med opstuvning af spildevand til terræn. Andeby Spildevand og Andeby Kommune planlægger i samarbejde at gennemføre et klimatilpasningsprojekt langs den kommunale vej Paradisæblevej, der skal renoveres i Skitseprojektet og projektets placering er vedlagt som bilag. Klimaprojektet har til formål både at klimasikre og skybrudssikre Paradisæblevej. Projektet indebærer, at tag- og overfladevandet på vejen skal håndteres på overfladen, for at aflaste kloaksystemet. Dette skal ske ved at etablere grønne regnbede i den ene side af vejen, som opsamler og opmagasinerer tag- og overfladevandet, hvorefter det renses og nedsiver gennem et lag af filtermuld. Samtidig omprofileres vejen, således at den vil have et ensidigt fald mod regnbedene, sådan at vandet på vejen ledes til regnbedene. Tag- og overfladevandet håndteres på denne måde ved en grøn løsning, som bidrager til et æstetisk løft i området til fordel for byens borgere. I forbindelse med etableringen af regnbedene vil der blive opstillet picnicborde, og der vil blive beplantet med blomster i området. Projektets serviceniveau svarer til opstuvning til terræn en gang hvert 5. år, og projektet vurderes at have en levetid på 25 år. Levetiden er vurderet ud fra lignende projekter i området. Vedhæftet er dokumentation for projektets opfyldelse af 9. Side 2 af 6

3 2) Budget for det alternative klimatilpasningsprojekt De samlede anlægsomkostninger til det alternative projekt er opgjort på funktionsniveau på følgende vis: Anlægsomkostninger (total) Beløb i kr. Projektering Renovering af vej Omprofilering af vej Vejchikaner/p-pladser på vejstrækning Etablering af grønne regnbede Picnicbænke Beplantning Andet Uforudsete udgifter Total Posten etablering af grønne regnbede omfatter omkostninger til etablering af LAR-anlægget med kombineret nedsivning, forsinkelse, afledning, faskine/dræn og filtermuld. Posten andet omfatter omkostninger til etablering af arbejdsplads, herunder kvalitets- og miljøarbejde, samt færdselsregulerende foranstaltninger. De årlige omkostninger til drift og vedligeholdelse udgør kr. Omkostningerne omfatter deponering og udskiftning af filtermuld, drift af dræn, græsslåning og vedligeholdelse af vej. Omkostningsfordeling Idet der er tale om et projekt i vej skal omkostningsfordelingen foretages efter 4 i medfinansieringsbekendtgørelsen. Anlægsomkostningerne fordeles mellem kommunen og selskabet på følgende vis: Anlægsomkostninger (afholdes af selskabet) Beløb i kr. Projektering (halvdelen til hver) Omprofilering af vej Etablering af grønne regnbede Andet (halvdelen til hver) Uforudsete udgifter (halvdelen til hver) Total Side 3 af 6

4 Anlægsomkostninger (afholdes af Beløb i kr. kommunen) Projektering (halvdelen til hver) Renovering af vej Vejchikaner/p-pladser på vejstrækning Picnicbænke Beplantning Andet (halvdelen til hver) Uforudsete udgifter (halvdelen til hver) Total Begrundelse for fordelingen af omkostningerne: Alle omkostninger, som relateres til den alternative klimafunktion i projektet - dvs. de grønne regnbede - skal afholdes af selskabet. Dette medfører, at selskabet skal afholde omkostningerne til selve etableringen af de grønne regnbede. For at regnbedene har den optimale effekt, er det nødvendigt at omprofilere vejprofilet til at have ensidet fald mod bedene. Selskabet afholder efter det oplyste kun den meromkostning, der er direkte tilknyttet til at ændre vejprofilets hældning. Posterne projektering, andet og uforudsete udgifter er forholdsmæssigt fordelt mellem selskabet og kommunen. Kommunen afholder selv alle omkostningerne forbundet med renovering af vejen, beplantning og picnicbænke, idet disse ikke er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand. Omkostninger til drift og vedligeholdelse udgør som tidligere nævnt kr. årligt. Disse omkostninger omfatter deponering og udskiftning af filtmuld, drift af dræn, græsslåning og vedligeholdelse af vej. For så vidt angår driftsomkostningerne kan det oplyses, at selskabet afholder omkostningerne til den drift og vedligeholdelse, som sikrer den hydrauliske funktion i klimaprojektet. Selskabet afholder endvidere alle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der kan henledes til driften under overfladen, eksempelvis drift af dræn. Omkostningerne hertil forventes at udgøre kr. fra 2015 og frem i resten af projektets levetid. Omkostningerne til drift og vedligeholdelse på overfladen varetages af kommunen. Herunder omkostningerne til græsslåning, beplantning og vedligeholdelse af vej mv. Omkostningerne hertil forventes at udgøre kr. Side 4 af 6

5 3) Projektbeskrivelse og økonomisk overslag for den billigste sædvanlige afhjælpningsløsning For at kunne opnå klima- og skybrudssikring af Paradisæblevej til samme serviceniveau som det alternative projekt, ville den billigste sædvanlige afhjælpningsløsning, som kan udføres inden for rammerne af selskabets primære aktiviteter, være at etablere et underjordisk Ø 1400 mm rørbasin. Bassinet skal dimensioneres til at håndtere en T-5 hændelse og have en kapacitet på ca. 700 m 3. Projektet ville have en levetid på 75 år. Projektet er overslagsmæssigt vurderet til at koste ca kr., idet der er taget udgangspunkt i en pris på kr./meter rørbassin. De årlige driftsomkostninger er opgjort til kr. og omfatter rensning af bassinnet fire gange om året. Til sandsynliggørelse af den forventede effektive lånerente for de omhandlede anlægsomkostninger, er der vedlagt tidligere indhentet lånetilbud fra KommuneKredit fra lån optaget primo ) Oplysninger til brug for beregning af omkostningseffektivitet Selskabet har udfyldt indberetningsskemaet på Forsyningssekretariatets hjemmeside, således at tallene i budgettet for hhv. det alternative projekt og den sædvanlige afhjælpningsløsning fremgår her. Det udfyldte skema er vedhæftet. Kommunen vil kontantfinansiere anlægsomkostningerne til projektet. Det er aftalt, at selskabets betalinger til medfinansiering af anlægsomkostningerne afdrages over en periode på 15 år, idet denne periode er i overensstemmelse med medfinansieringsbekendtgørelsens 14, stk. 2. På baggrund heraf er selskabets betalinger til projektejer beregnet i indberetningsskemaet. Alternativt: Kommunen vil lånefinansiere anlægsomkostningerne til projektet. Det er aftalt, at selskabets betalinger til medfinansiering af anlægsomkostningerne afdrages over en periode på 15 år, hvilket svarer til lånets afdragsperiode, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens 14, stk. 2. Projektejer betaler en lånerente på 2 %. På baggrund heraf er selskabets betalinger til projektejer beregnet i indberetningsskemaet. Side 5 af 6

6 5) Kommunal beslutning Vedlagt er beslutning fra Teknik- og miljøforvaltningen i Andeby Kommune, hvoraf det fremgår, at det omhandlede alternative projekt findes hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. 6) Aftale Vedlagt er underskrevet aftale af 10. marts 2014, som er indgået mellem selskabet og Andeby Kommune. 7) Andet Projektet igangsættes i efteråret 2015 og forventes færdigt i foråret 2016, hvorfor der først vil være driftsomkostninger til projektet fra 2016 og frem. Side 6 af 6

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

HOW to CeDEPI. En guide for partnere i CeDEPI-projektet. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

HOW to CeDEPI. En guide for partnere i CeDEPI-projektet. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg HOW to CeDEPI En guide for partnere i CeDEPI-projektet Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1 Generelt...2 2 Økonomi for partnerne...3 3 Rådgivning...5 3.1 Ekstern rådgivning...

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Vedligeholdelse af haller Info til selvejende og selvadministrerende

Vedligeholdelse af haller Info til selvejende og selvadministrerende Vedligeholdelse af haller Info til selvejende og selvadministrerende haller VÆKST OG BÆREDYGTIGHED JANUAR 2015 Vedligeholdelse af selvejende og selvadministrerende haller Hallerne I Holbæk Kommune er der

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere