Lovtidende A. Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen"

Transkript

1 Lovtidende A Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen I medfør af lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, fastsættes: 1. For ydelser leveret af det statslige lodsvæsen betales et gebyr. Stk. 2. Gebyrernes størrelse fremgår af takstbogen, der er vedlagt bekendtgørelsen. 2. Gebyrerne nævnt i denne bekendtgørelse forfalder til betaling 30 dage efter fakturadato. Stk. 2. Hvis betaling ikke sker rettidigt, forrentes det skyldige beløb i perioden fra sidste rettidige betalingsdag til den faktiske betalingsdag med den rentesats, der er fastsat i lov om renter ved forsinket betaling m.v. 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 879 af 9. september 2009 om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen. Farvandsvæsenet SVEND ESKILDSEN / Birger F.N. Lind Forsvarsmin., Farvandsvæsenet, j.nr AG000453

2 2 Det Statslige Lodsvæsens (DanPilots) takstbog Udarbejdet af Farvandsvæsenet Bilag 1 Februar 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Beregning af taksten for en lodsning Eksempler Tabel for grundbeløb, tillæg til grundbeløb, milepenge, forhaling og ventepenge Distancetabel Den generelle prisudvikling Rettelser Kommentarer og rettelser til takstbogen bedes sendt til Farvandsvæsenet Overgaden oven Vandet 62B Postboks 1919 DK København K Telefon Telefax Forkortelser BR: LG: Det lodsede skibs største bredde (breadth extreme) i meter med to decimaler, jf. skibets internationale målebrev Det lodsede skibs længde overalt (length overall) i meter med to decimaler, jf. skibets internationale målebrev 1. Beregning af taksten for en lodsning 1.1 Omkostningsbaserede takster Det statslige lodsvæsens takstsystem er omkostningsbaseret. Taksterne reguleres med den generelle prisudvikling en gang årligt. Beregningsgrundlaget fremgår af kapitel Takstelementer Taksten for en lodsning sammensættes af: 1. Et grundbeløb. Grundbeløbet er ens for alle skibe. Grundbeløbet fremgår af kapitel Et tillæg til grundbeløbet. Tillæggets beregning og størrelse fremgår af kapitel 3.

3 3 3. Milepenge pr. lodset sømil. Milepengenes beregning og størrelse fremgår af kapitel 3. Antallet af lodsede sømil fremgår af kapitel Takstberegningens begyndelse og afslutning Taksten beregnes fra første påsætning af lods til sidste aftagning af lods eller til sidste havn med lods ombord. 1.4 Forhaling Ved forhaling i samme havn opkræves alene et tillæg til grundbeløbet, dog minimum et beløb svarende til de faktiske omkostninger ved en times forhaling, jf. kapitel Ventepenge ved bestilling, afbestilling og genbestilling Det statslige lodsvæsen opkræver ventepenge pr. påbegyndt time, indtil lodsningen påbegyndes, jf. kapitel 3, når en lodsning ikke påbegyndes senest 1 time efter det bestilte tidspunkt, der under en lodsning gøres ophold for proviantering, bunkring, planlagt maskinreparation eller af anden årsag, som ikke skyldes lodsningen eller skibets navigering, og lodsen forbliver ombord, og når et skib er gået på grund og tilkalder en lods for flotbringning Ved afbestilling af en lodsning betales et afbestillingsgebyr svarende til en times ventepenge. Desuden betales omkostninger til lodsningsrejsen for den afbestilte lodsning, jf. eksempel 7 i kapitel Ved afbestilling af en lodsning efterfulgt af en genbestilling af samme lodsning på et senere tidspunkt betales et afbestillingsgebyr svarende til en times ventepenge samt lodsens evt. rejseomkostninger, når det statslige lodsvæsen kan disponere lodsen til anden side og et afbestillingsgebyr svarende til en times ventepenge samt ventepenge pr. påbegyndt time i perioden fra genbestillingstidspunktet til starten på den genbestilte lodsning, når det statslige lodsvæsen ikke kan disponere lodsen til anden side, jf. eksempel 10 i kapitel Omladning (STS-operationer) Taksten for lodsning ved omladning mellem skibe (STS-operationer) beregnes særskilt som en lodsning med et grundbeløb, et tillæg til grundbeløbet samt to timers forberedelsestid, jf. kapitel Samtidig lodsning af flere skibe Når en lods betjener flere skibe samtidigt, fordeles omkostningerne og dermed taksten på skibene efter det statslige lodsvæsens skøn. 1.8 Bugsering Ved bugsering anvendes som beregningsgrundlag for tillæg til grundbeløb og milepenge den største dybgang, den største bredde og den samlede længde på den bugserende enhed og den bugserede enhed tilsammen. 1.9 Betaling for ekstraordinære opgaver, herunder lodsning i isfyldte farvande og havne Det statslige lodsvæsens ekstra omkostninger til løsning af ekstraordinære opgaver i forbindelse med en lodsning lægges til den ordinære takst for lodsningen. Det statslige lodsvæsens ekstra omkostninger til lodsning i isfyldte farvande lægges til den ordinære takst for lodsningen.

4 Betaling for lodsninger uden for takstbogen Betalingen for en lodsning uden for takstbogen fastsættes som det statslige lodsvæsens omkostninger ved produktion af lodsningen. Omkostningerne beregnes om muligt med udgangspunkt i en sammenlignelig rute i takstbogen Rejsepenge Summen af grundbeløb, tillæg til grundbeløb, milepenge, forhaling, ventepenge og ekstraordinære omkostninger tillægges 7 pct. til dækning af rejseomkostninger. 2. Eksempler Eksempel 1: Lodset distance: Great Belt S til Kalundborg Road Skib Længde overalt, LG 169,50 m Største bredde, BR 23,75 m Største dybgang 9,20 m Faktor, LG * BR 169,50 x 23,75 = 4026 Fra distancetabellen i kapitel 4 udtages distancen Great Belt S Kalundborg Road: 63 sømil. Af tabel for tillæg og milepenge i kapitel 3 fremgår, at faktor 4026 svarer til linje 16. Af dybgangstabellen i kapitel 3 fremgår, at beløbet skal udtages 7 linjer under linje 16 = linje 23 ved dybgangen 9,20 m. Fra linje 23 i tabellen for tillæg og milepenge udtages et tillæg på kr og en pris pr. lodset sømil på kr Prisen på lodsningen bliver dermed: Grundbeløb: Tillæg til grundbeløb sømil à Inflationsdækning 2,99 % Rejsepenge 7 % Total for lodsningen Eksempel 2: Lodset distance: Great Belt S til Kalundborg Port Skib Længde overalt, LG 169,50 m Største bredde, BR 23,75 m Største dybgang 9,20 m Faktor, LG * BR 169,50 x 23,75 = 4026 Fra distancetabellen i kapitel 4 udtages distancen Great Belt S Kalundborg Port: 69 sømil. Af tabel for tillæg og milepenge i kapitel 3 fremgår, at faktor 4026 svarer til linje 16. Af dybgangstabellen i kapitel 3 fremgår, at beløbet skal udtages 7 linjer under linje 16 = linje 23 ved dybgangen 9,20 m. Fra linje 23 i tabellen for tillæg og milepenge udtages et tillæg på kr og en pris pr. lodset sømil på kr Prisen på lodsningen bliver dermed:

5 5 Grundbeløb: Tillæg til grundbeløb sømil à Inflationsdækning 2,99 % Rejsepenge 7 % Total for lodsningen Eksempel 3: Lodset distance: Kalundborg Road til Kalundborg Port Skib Længde overalt, LG 169,50 m Største bredde, BR 23,75 m Største dybgang 9,20 m Faktor, LG*BR 169,50 x 23,75 = 4026 Fra distancetabellen i kapitel 4 udtages distancen Kalundborg Road Kalundborg Port: 6 sømil Af tabel for tillæg og milepenge i kapitel 3 fremgår, at faktor 4026 svarer til linje 16. Af dybgangstabellen i kapitel 3 fremgår, at beløbet skal udtages 7 linjer under linje 16 = linje 23 ved dybgangen 9,20 m. Fra linje 23 i tabellen for tillæg og milepenge udtages et tillæg på kr og en pris pr. lodset sømil på kr Prisen på lodsningen bliver dermed: Grundbeløb: Tillæg til grundbeløb sømil à Inflationsdækning 2,99 pct Rejsepenge 7 % 488 Total for lodsningen Eksempel 4: Lodset distance: Forhaling i Kalundborg Port Skib Længde overalt, LG 169,50 m Største bredde, BR 23,75 m Største dybgang 9,20 m Faktor 169,50 x 23,75 = 4026 Den lodsede distance under forhalingen er under 1 sømil og takseres ikke. Af tabel for tillæg og milepenge i kapitel 3 fremgår, at faktor 4026 svarer til linje 16. Af dybgangstabellen i kapitel 3 fremgår, at beløbet skal udtages 7 linjer under linje 16 = linje 23 ved dybgangen 9,20 m. Fra linje 23 i tabellen for tillæg og milepenge udtages et tillæg på kr Prisen på lodsningen bliver dermed: Tillæg til grundbeløb Inflationsdækning 2,99 pct

6 6 Rejsepenge 7 % 245 Total for lodsningen Eksempel 5: Lodset distance: Forhaling i Kalundborg Port Skib Længde overalt/loa 90,30 m Største bredde 12,80 m Største dybgang 4,10 m Faktor 90,30 x 12,80 = 1155 Den lodsede distance under forhalingen er under 1 sømil og takseres ikke. Af tabel for tillæg og milepenge i kapitel 3 fremgår, at faktor 1155 svarer til linje 8. Af dybgangstabellen i kapitel 3 fremgår, at beløbet skal udtages 2 linjer under linie 8 = linje 10 ved dybgangen 4,10 m. Fra linje 10 i tabellen for tillæg og milepenge udtages et tillæg på kr Prisen på lodsningen bliver dermed: Tillæg til grundbeløb 900 Da tillægget er mindre end beløbet for en times forhaling, udtages dette i tabellen for grundbeløb, tillæg til grundbeløb, milepenge, forhaling og ventepenge. Minimumsbeløb Inflationsdækning 2,99 pct Rejsepenge 7 % 156 Total for lodsningen Eksempel 6: Afbestilling af en lodsning, jf. pkt Kunden bestiller lodsningen : Tirsdag kl Lodsningen skal starte : Onsdag kl Kunden afbestiller lodsningen : Onsdag kl Lodsningsrejse Resultat Eksempel 7: Afbestilling af en lodsning, jf. pkt Kunden bestiller lodsningen : Tirsdag kl Lodsningen skal starte : Onsdag kl Kunden afbestiller lodsningen : Onsdag kl Lodsningsrejse Resultat : Når ikke at blive igangsat. : Kunden skal betale afbestillingsgebyr, dvs. en times ventepenge Kunden skal ikke betale omkostninger til en lodsningsrejse for den afbestilte lodning Kunden skal ikke betale for lodsningen : Når at blive igangsat : Kunden skal betale afbestillingsgebyr, dvs. en times ventepenge Kunden skal betale omkostninger til lodsningsrejsen for den afbestilte lodsning på normal vis Kunden skal ikke betale for lodsningen

7 7 Eksempel 8: Afbestilling af en lodsning efterfulgt af en genbestilling på et senere tidspunkt, jf. pkt Kunden bestiller lodsningen : Tirsdag kl Lodsningen skal starte : Onsdag kl Kunden afbestiller lodsningen : Onsdag kl Kunden genbestiller lodsningen : Onsdag kl Efter genbestilling skal lodsningen starte : Torsdag kl Lodsningsrejsen til lodsning ons. kl : Når ikke at blive igangsat. Lodsen Resultat : Kan disponeres til anden side ved afbestillingen : Kunden skal betale afbestillingsgebyr, dvs. en times ventepenge : Kunden skal ikke betale omkostninger til en lodsningsrejse for den afbestilte lodsning : Kunden skal betale for den genbestilte lodsning på normal vis Eksempel 9: Afbestilling af en lodsning efterfulgt af en genbestilling på et senere tidspunkt, jf. pkt Kunden bestiller lodsningen : Tirsdag kl Lodsningen skal starte : Onsdag kl Kunden afbestiller lodsningen : Onsdag kl Kunden genbestiller lodsningen : Onsdag kl Efter genbestilling skal lodsningen starte : Torsdag kl Lodsningsrejsen til lodsning onsdag kl :Når at blive igangsat. Lodsen Resultat : Kan disponeres til anden side ved afbestillingen : Kunden skal betale afbestillingsgebyr, dvs. en times ventepenge. Kunden skal betale omkostninger til en lodsningsrejse for den afbestilte lodsning på normal vis Kunden skal betale for den genbestilte lodsning på normal vis Eksempel 10: Afbestilling af en lodsning efterfulgt af en genbestilling på et senere tidspunkt, jf. pkt Kunden bestiller lodsningen : Tirsdag kl Lodsningen skal starte : Onsdag kl Kunden afbestiller lodsningen : Onsdag kl Kunden genbestiller lodsningen : Onsdag kl Efter genbestilling skal lodsningen starte : Onsdag kl Lodsningsrejsen til lodsning ons. kl : Når at blive igangsat Lodsen Resultat : Kan ikke disponeres til anden side ved afbestillingen : Kunden skal betale afbestillingsgebyr, dvs. en times ventepenge : Kunden skal ikke betale omkostninger til en lodsningsrejse for den afbestilte lodsning : Kunden skal betale ventepenge pr. påbegyndt time i ventetiden fra til 14.00

8 8 : Kunden skal betale for den genbestilte lodsning på normal vis 3. Tabel for grundbeløb, tillæg til grundbeløb, milepenge, forhaling og ventepenge Grundbeløb gældende for alle skibe pr. 1. oktober 2009 : kr. Tillæg til grundbeløb pr. 1. oktober 2009 : Variabelt, jf. tabellen nedenfor Omkostninger for en times forhaling pr. 1. oktober 2009 : kr. Ventepenge pr. påbegyndt time pr. 1. oktober 2009 : kr. Forberedelse pr. påbegyndt time pr. 1. oktober 2009 : kr. Beløbene ovenfor tillægges 2,99 % fra og med 15. marts 2011 Tillæg til LG * BR Milepenge grundbeløb 1 Under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Over , , , , , , , , , ,

9 , , , Vejledning: Taksttabellen gælder for skibe med en dybgang mellem 0 og 3,49 m. For skibe med større dybgang gælder følgende: For skibe med en dybgang mellem 3,50 m og 3,99 m anvendes de værdier, der står 1 linje under faktoren For skibe med en dybgang mellem 4,00 m og 4,49 m anvendes de værdier, der står 2 linjer under faktoren For skibe med en dybgang mellem 4,50 m og 5,49 m anvendes de værdier, der står 3 linjer under faktoren For skibe med en dybgang mellem 5,50 m og 6,49 m anvendes de værdier, der står 4 linjer under faktoren For skibe med en dybgang mellem 6,50 m og 7,49 m anvendes de værdier, der står 5 linjer under faktoren For skibe med en dybgang mellem 7,50 m og 8,99 m anvendes de værdier, der står 6 linjer under faktoren For skibe med en dybgang mellem 9,00 m og 10,49 m anvendes de værdier, der står 7 linjer under faktoren For skibe med en dybgang mellem 10,50 m og 11,99 m anvendes de værdier, der står 8 linjer under faktoren For skibe med en dybgang mellem 12,00 m og 13,49 m anvendes de værdier, der står 9 linjer under faktoren For skibe med en dybgang mellem 13,50 m og 14,99 m anvendes de værdier, der står 10 linjer under faktoren For skibe med en dybgang mellem 15,00 m og 16,49 m anvendes de værdier, der står 11 linjer under faktoren For skibe med en dybgang mellem 16,50 m og 17,99 m anvendes de værdier, der står 12 linjer under faktoren For skibe med en dybgang mellem 18,00 m og derover anvendes de værdier, der står 13 linjer under faktoren Skibets største længde (LG) ganges med skibets største bredde (BR). Herved fremkommer faktoren LG * BR. Beløbet pr. lodset sømil fremgår af kolonnen»milepenge«ud for den fundne faktor LG * BR. Tillægget til grundbeløbet fremgår af kolonnen»tillæg til grundbeløb«ud for den fundne faktor LG*BR. 4. Distancetabel Ruteindikator Lodset fra Lodset til Sømil Skagen 1 Skagen Road Skagen 1 Frederikshavn Skagen 1 Frederikshavn STS 17

10 Skagen 1 Aalborg Skagen 1 Grenaa A Skagen 1 Aarhus Road North of Samsø Skagen 1 Fredericia North Skagen 1 Fredericia Road North Skagen 1 Aabenraa v/ Lillebælt Skagen 1 Aabenraa v/ Pøls Rev Skagen 1 Odense Skagen 1 Gabet Skagen 1 Great Belt S Skagen 1 Kalundborg Skagen 1 Kalundborg Road Skagen 1 Sprogø NE Skagen 1 Korsør Road Skagen 1 Stigsnæs Skagen 1 Gedser T Skagen 1 Bornholm Skagen 1 v/ Sound Sound N M Skagen 1 v/ Sound Drogden Skagen 1 v/ Sound København Skagen 1 v/ Sound København Road Skagen 1 v/ Sound Bornholm Skagen 1 v/ Læsø Rende Hals 2, Svitringe Rende Skagen 1 v/ Læsø Rende Grenaa A Skagen 1 v/ Læsø Rende Fredericia North Skagen 1 v/ Læsø Rende Aabenraa v/ Lillebælt Skagen 1 v/ Læsø Rende Aabenraa v/ Pøls Rev Skagen 1 v/ Læsø Rende Gabet Skagen 1 v/ Læsø Rende Great Belt S Skagen 1 v/ Læsø Rende Kalundborg Skagen 1 v/ Læsø Rende Korsør Road Skagen 1 v/ Læsø Rende Gedser T Skagen Road Skagen Frederikshavn Skagen Frederikshavn Frederikshavn Road Frederikshavn STS Skagen Frederikshavn STS Great Belt S Frederikshavn STS Gedser T Frederikshavn STS Bornholm Frederikshavn STS v/ Sound Sound N M Frederikshavn STS v/ Sound Drogden Frederikshavn STS v/ Sound Bornholm Frederikshavn STS v/ Læsø Rend Grenaa A Hals Hals 3, Hals Barre Hals Aalborg Hals Aalborg East Hals 1, Aalborg Bugt Aalborg Hals 1, Aalborg Bugt Aalborg East 30 10

11 Hals 2, Svitringe Rende Skagen Hals 2, Svitringe Rende Skagen 1, v/ Læsø Rende Hals 2, Svitringe Rende Hals Hals 2, Svitringe Rende Aalborg Hals 2, Svitringe Rende Aalborg East Hals 3, Hals Barre Skagen Hals 3, Hals Barre Skagen 1 v/ Læsø Rende Hals 3, Hals Barre Aalborg Hals 3, Hals Barre Aalborg East Hals 3, Hals Barre Grenaa A Aalborg Skagen Aalborg Hals Aalborg Hals 1, Aalborg Bugt Aalborg Hals 2, Svitringe Rende Aalborg Hals 3, Hals Barre Aalborg Aalborg East Aalborg Aggersund Aalborg Løgstør Aalborg Løgstør L/B Aalborg Thisted Aalborg Skive Aalborg Fur Aalborg Nykøbing M Aalborg Oddesundbroen West Aalborg Struer Aalborg Lemvig Aalborg Thyborøn Aalborg Thyborøn L/B Aalborg East Aalborg Aalborg Road East Aalborg Road West Aalborg Road East Løgstør L/B Aalborg Road West Aalborg Road East Løgstør Aalborg Løgstør Aalborg East Løgstør Løgstør L/B Løgstør Thyborøn L/B Løgstør L/B Aggersund Løgstør L/B Løgstør Løgstør L/B Thyborøn L/B Thisted Aalborg Thisted Aalborg East Thisted Løgstør L/B Thisted Oddesundbroen West Thisted Thyborøn L/B Skive Aalborg Skive Løgstør L/B Skive Oddesundbroen West Skive Thyborøn L/B 64 11

12 Fur Aalborg Fur Løgstør L/B Fur Thyborøn L/B Nykøbing Mors Aalborg Nykøbing Mors Løgstør L/B Nykøbing Mors Oddesundbroen west Nykøbing Mors Thyborøn L/B Oddesundbroen West Aalborg Oddesundbroen West Løgstør L/B Oddesundbroen West Oddesundbroen East Oddesundbroen East Løgstør L/B Oddesundbroen East Oddesundbroen West Oddesundbroen East Struer Oddesundbroen East Lemvig Oddesundbroen East Thyborøn Oddesundbroen East Thyborøn L/B Struer Aalborg Struer Løgstør L/B Struer Oddesundbroen West Struer Thyborøn L/B Lemvig Aalborg Lemvig Løgstør L/B Lemvig Oddesundbroen East Lemvig Thyborøn L/B Thyborøn Aalborg Thyborøn Løgstør L/B Thyborøn Oddesundbroen East Thyborøn Thyborøn L/B Thyborøn L/B Hals 3, Hals Barre Thyborøn L/B Aalborg Thyborøn L/B Løgstør L/B Thyborøn L/B Oddesundbroen East Thyborøn L/B Thyborøn Esbjerg Esbjerg Road Esbjerg Road Esbjerg Hobro Vivebro Hobro Als Odde Vivebro Hadsund Vivebro Als Odde Hadsund Als Odde Randers Udbyhøj Grenaa A4 Skagen Grenaa A4 Skagen 1, v/ Læsø Rende Grenaa A4 Aarhus Road North of Samsø Grenaa A4 Studstrup Grenaa A4 Lyngsbæk Grenaa A4 Fredericia North Grenaa A4 Fredericia Road North 77 12

13 Grenaa A4 Aabenraa v/ Lillebælt Grenaa A4 Aabenraa v/ Pøls Rev Grenaa A4 Gabet Grenaa A4 Great Belt S Grenaa A4 Kalundborg Grenaa A4 Odden Færgehavn Grenaa A4 Kerteminde Bay Grenaa A4 Gedser T Grenaa A4 Sound N M Grenaa A4 Kiel Grenaa Grenaa A Grenaa Grenaa Road Glatved Glatved Road Aarhus Road North of Samsø Skagen Aarhus Road North of Samsø Skagen 1 v/ Læsø Rende Aarhus Road North of Samsø Grenaa A Aarhus Road North of Samsø Studstrup Aarhus Road North of Samsø Fredericia North Aarhus Road North of Samsø Aabenraa v/ Pøls Rev Aarhus Road North of Samsø Gabet Aarhus Road North of Samsø Great Belt S Aarhus Road North of Samsø Kalundborg Aarhus Road North of Samsø L/B Aarhus Road North of Samsø Gedser T Aarhus Road North of Samsø Sound N M Aarhus Road West of Samsø Horsens Aarhus Road West of Samsø Fredericia North Aarhus Road West of Samsø Aabenraa v/ Lillebælt Aarhus Road West of Samsø Aabenraa v/ Pøls Rev Aarhus Road West of Samsø Gabet Aarhus Road West of Samsø Great Belt S Aarhus Road West of Samsø Kalundborg Aarhus Road West of Samsø L/B Aarhus Road West of Samsø Gedser T Aarhus Road West of Samsø Bornholm Studstrup Aarhus Road North of Samsø Lyngsbæk Lyngsbæk Road Lyngsbæk Kalundborg Road Horsens Aarhus Road West of Samsø Horsens Horsens Road Horsens L/B Horsens Road Horsens Vejle Vejle Road Vejle Pøls Rev Vejle L/B Fredericia North Skagen Fredericia North Grenaa A Fredericia North Aarhus Road West of Samsø 53 13

14 Fredericia North Fredericia Road North Fredericia North Kalundborg Fredericia North L/B Fredericia North Gedser T Fredericia North Bornholm Fredericia North Brofjorden Fredericia North Stenungsund Fredericia North Gøteborg / Vinga Fredericia v/lillebælt Strib Bugt Fredericia v/lillebælt Assens Road Fredericia v/lillebælt Aabenraa v/ Lillebælt Fredericia v/lillebælt Pøls Rev Fredericia Road v/lillebælt Kolding Fredericia Road v/lillebælt Assens Fredericia Road v/lillebælt Assens Road Fredericia Road v/lillebælt Aabenraa v/ Lillebælt Fredericia Road v/lillebælt Pøls Rev Fredericia Road v/lillebælt Kiel Strib Bugt Fredericia North Middelfart Middelfart Road Kolding Fredericia Road v/ Lillebælt Kolding Skærbæk Kolding Assens Road Kolding Pøls Rev Kolding L/B Skærbæk Kolding Assens Assens Road Assens Road Fredericia v/ Lillebælt Assens Road Fredericia Road v/lillebælt Assens Road Kolding Aabenraa v/ Lillebælt Grenaa A Aabenraa v/ Lillebælt Aarhus Road West of Samsø Aabenraa v/ Lillebælt Fredericia v/lillebælt Aabenraa v/ Lillebælt Fredericia R v/lillebælt Aabenraa v/ Lillebælt Aabenraa Road Aabenraa v/ Pøls Rev Skagen Aabenraa v/ Pøls Rev Grenaa A Aabenraa v/ Pøls Rev Aarhus Road North of Samsø Aabenraa v/ Pøls Rev Aarhus Road West of Samsø Aabenraa v/ Pøls Rev Pøls Rev Aabenraa v/ Pøls Rev Great Belt S Aabenraa v/ Pøls Rev Gedser T Aabenraa v/ Pøls Rev København v/sound N Aabenraa v/ Pøls Rev København v/ Drogden Aabenraa v/ Pøls Rev Bornholm Pøls Rev Fredericia v/ Lillebælt Pøls Rev Fredericia Road v/lillebælt Pøls Rev Kolding 52 14

15 Pøls Rev Aabenraa v/ Pøls Rev Pøls Rev Sønderborg Sønderborg Pøls Rev Sønderborg Als Fjord North Sønderborg Sønderborg Road Als Fjord North Sønderborg Sønderborg Road Sønderborg Odense Gabet Fynsværket Gabet Lindø Gabet Gabet Skagen Gabet Skagen 1 v/ Læsø Rende Gabet Grenaa A Gabet Odense Gabet Fynsværket Gabet Lindø Gabet Nyborg Gabet Great Belt S Gabet Kalundborg Gabet Gedser T Kolby Kås Kalundborg Nyborg Nyborg Road (Knudshoved) Nyborg Thurø Rev Nyborg Great Belt S Nyborg Sprogø NE Nyborg Korsør R Nyborg Road (Knudshoved) Nyborg Svendborg Lyø Svendborg Lehnskov Svendborg Thurø Rev Faaborg Lyø Faaborg Thurø Rev Rudkøbing Thurø Rev Lyø Svendborg Lyø Faaborg Lyø Thurø Rev Lehnskov Svendborg Thurø Rev Svendborg Thurø Rev Faaborg Thurø Rev Rudkøbing Thurø Rev Lyø Thurø Rev Lehnskov Great Belt S Skagen Great Belt S Skagen 1, v/ Læsø Rende Great Belt S Frederikshavn STS Great Belt S Grenaa A Great Belt S Aarhus Road North of Samsø Great Belt S Aarhus Road West of Samsø 94 15

16 Great Belt S Fredericia North Great Belt S Fredericia Road North Great Belt S Gabet Great Belt S Nyborg Great Belt S Svendborg Great Belt S Nakskov Great Belt S Kalundborg Great Belt S L/B Great Belt S Sprogø NE Great Belt S Korsør Road Great Belt S Stigsnæs Great Belt S Kerteminde Bay Great Belt S Nykøbing F Great Belt S Gedser T Great Belt S Sound N M Great Belt S Bornholm Great Belt S Brofjorden Great Belt S Stenungsund Great Belt S Gøteborg Great Belt S Halmstad Great Belt S Kiel Nakskov Great Belt S Nakskov Nakskov Road Nakskov Sprogø NE Kalundborg Skagen Kalundborg Skagen 1 v/ Læsø Rende Kalundborg Hals 3, Hals Barre Kalundborg Grenaa A Kalundborg Aarhus Road North of Samsø Kalundborg Aarhus Road West of Samsø Kalundborg Fredericia North Kalundborg Aabenraa Road v/ Lillebælt Kalundborg Aabenraa Road v/ Pøls Rev Kalundborg Gabet Kalundborg Kolby Kås Kalundborg Great Belt S Kalundborg Kalundborg Road Kalundborg L/B 21/ Kalundborg L/B Kalundborg Odden Færgehavn Kalundborg Korsør Road Kalundborg Stigsnæs Kalundborg Kerteminde Bay Kalundborg Nykøbing Falster Kalundborg Gedser T Kalundborg Sound N M Kalundborg Gøteborg Kalundborg Road Skagen

17 Kalundborg Road Skagen 1 v/ Læsø Rende Kalundborg Road Aalborg Kalundborg Road Grenaa A Kalundborg Road Aarhus Road North of Samsø Kalundborg Road Aarhus Road West of Samsø Kalundborg Road Lyngsbæk Kalundborg Road Fredericia North Kalundborg Road Aabenraa Road v/ Lillebælt Kalundborg Road Aabenraa Road v/ Pøls Rev Kalundborg Road Gabet Kalundborg Road Great Belt S Kalundborg Road Kalundborg Kalundborg Road L/B 21/ Kalundborg Road Stigsnæs Kalundborg Road Kerteminde Bay Kalundborg Road Skellerev Kalundborg Road Gedser T Kalundborg Road Sound N M Kalundborg Road Bornholm Kalundborg Road Bornholm v/sundet Kalundborg Road Brofjorden Kalundborg Road Gøteborg Kalundborg Road Kiel Kalundborg Road Rostock L/B 21/22 Aabenraa v/ Pøls Rev L/B 21/22 Kalundborg L/B 21/22 Kalundborg Road L/B 23 Aarhus Road North of Samsø L/B 23 Aarhus Road West of Samsø L/B 23 Horsens L/B 23 Vejle L/B 23 Fredericia North L/B 23 Fredericia Road North L/B 23 Kolding L/B 23 Aabenraa Road v/ Pøls Rev L/B 23 Sønderborg L/B 23 Great Belt S L/B 23 Kalundborg L/B 23 Sound N M Odden Færgehavn Grenaa A Odden Færgehavn Kalundborg Sprogø NE Aabenraa Road v/ Pøls Rev Sprogø NE Nyborg Sprogø NE Nyborg Road (Knudshoved) Sprogø NE Svendborg Sprogø NE Faaborg Sprogø NE Great Belt S Sprogø NE Nakskov 39 17

18 Sprogø NE Korsør Sprogø NE Stigsnæs Sprogø NE Næstved Sprogø NE Karrebæksminde Sprogø NE Vordingborg Sprogø NE Madsnedø Sprogø NE Hestehoved Sprogø NE Nykøbing F Sprogø NE Bandholm Sprogø NE Orehoved Sprogø NE Gedser T Sprogø NE Kiel Sprogø NE Rostock Korsør Road Korsør Korsør Road Stigsnæs Korsør Road Bredegrund Korsør Road Nykøbing F Korsør Road Skellerev Korsør Road Bandholm Korsør Road Orehoved Korsør Road Gedser T Korsør Road Sound N M Korsør Korsør Road Stigsnæs Skagen Stigsnæs Grenaa A Stigsnæs Gabet Stigsnæs Great Belt S Stigsnæs Kalundborg Stigsnæs Kalundborg Road Stigsnæs Sprogø NE Stigsnæs Korsør Road Stigsnæs Kerteminde Bay Kerteminde Bay Skagen Kerteminde Bay Skagen 1, v/ Læsø Rende Kerteminde Bay Grenaa A Kerteminde Bay Aarhus Road North of Samsø Kerteminde Bay Aarhus Road West of Samsø Kerteminde Bay Fredericia Road North Kerteminde Bay Gabet Kerteminde Bay Great Belt S Kerteminde Bay Kalundborg Kerteminde Bay Kalundborg Road Kerteminde Bay Korsør Road Kerteminde Bay Stigsnæs Kerteminde Bay Gedser T Kerteminde Bay Bornholm Næstved Karrebæksminde Road Næstved Hestehoved 41 18

19 Karrebæksminde Næstved Karrebæksminde Karrebæksminde Road Karrebæksminde Hestehoved Karrebæksminde Road L/B Karrebæksminde Road Næstved Karrebæksminde Road Karrebæksminde Vordingborg Bredegrund Vordingborg Hestehoved Madsnedø Bredegrund Madsnedø Hestehoved Bredegrund Vordingborg Bredegrund Madsnedø Bredegrund Hestehoved Bredegrund Stubbekøbing Bredegrund Orehoved Hestehoved Sprogø NE Hestehoved Korsør Road Hestehoved Stigsnæs Hestehoved Næstved Hestehoved Karrebæksminde Hestehoved Vordingborg Hestehoved Madsnedø Hestehoved Nykøbing F Hestehoved Skellerev Hestehoved Bandholm Hestehoved Stubbekøbing Hestehoved Orehoved Nykøbing F Great Belt S Nykøbing F Kalundborg Nykøbing F Sprogø NE Nykøbing F Korsør Road Nykøbing F Hestehoved Nykøbing F Skellerev Skellerev Kalundborg Road Skellerev Korsør Road Skellerev Hestehoved Skellerev Nykøbing F Bandholm Hestehoved Bandholm Kragenæs Kragenæs Hestehoved Kragenæs Bandholm Stubbekøbing Bredegrund Stubbekøbing Hestehoved Orehoved Bredegrund Orehoved Hestehoved Gedser T 74 Skagen Gedser T 74 Skagen 1 v/ Læsø Rende Gedser T 74 Frederikshavn STS

20 Gedser T 74 Grenaa A Gedser T 74 Aarhus Road North of Samsø Gedser T 74 Aarhus Road West of Samsø Gedser T 74 Fredericia N Gedser T 74 Aabenraa v/ Pøls Rev Gedser T 74 Gabet Gedser T 74 Kalundborg Gedser T 74 Sprogø NE Gedser T 74 Kerteminde Bay Gedser T 74 Sound N M Gedser T 74 Brofjorden Gedser T 74 Stenungsund Gedser T 74 Varberg Gedser T 74 Gøteborg Gedser Gedser Road Gedser Road Gedser Rødbyhavn Rødbyhavn Road Sound N M1 Skagen 1 v/ Sound Sound N M1 Aarhus Road North of Samsø Sound N M1 Fredericia Road North Sound N M1 Great Belt S Sound N M1 Kalundborg Sound N M1 Kalundborg Road Sound N M1 L/B Sound N M1 Sprogø NE Sound N M1 Gedser T Sound N M1 Drogden Sound N M1 København v/sound N Sound N M1 København Road v/ Sound N Sound N M1 Avedøre Sound N M1 Køge Sound N M1 Bornholm Sound N M1 Malmø Sound N M1 Landskrona Drogden Skagen 1 v/ Sound Drogden Frederikshavn STS v/ Sound Drogden Grenaa A Drogden Aarhus Road North of Samsø Drogden Fredericia Road North Drogden Kalundborg Drogden Sound N M Drogden København v/ Drogden Drogden København Road v/ Drogden Drogden Avedøre Drogden Køge Drogden Køge Road Drogden Bornholm Drogden Malmø 13 20

21 Drogden Landskrona København v/ Sound N Skagen 1 v/ Sound København v/ Sound N Great Belt S København v/ Sound N Sound N M København v/ Sound N København Road v/ Sound N København v/ Sound N Bornholm København v/ Sound N Helsingborg København v/ Drogden Aabenraa v/ Pøls Rev København v/ Drogden Drogden København v/ Drogden Avedøre København v/ Drogden Køge København v/ Drogden Bornholm København v/ Drogden Malmø København v/ Drogden Landskrona København Road v/ Sound N Skagen København Road v/ Sound N Aabenraa Road v/ Pøls Rev København Road v/ Sound N Great Belt S København Road v/ Sound N Sound N M København Road v/ Sound N København v/ Sound N København Road v/ Sound N Bornholm København Road v/ Sound N Helsingborg København Road v/ Sound N Malmø København Road v/ Sound N Landskrona København Road v/ Drogden Aabenraa Road v/ Pøls Rev København Road v/ Drogden Drogden København Road v/ Drogden Avedøre København Road v/ Drogden Køge København Road v/ Drogden Køge Road København Road v/ Drogden Bornholm København Road v/ Drogden Kiel Avedøre Sound N M Avedøre Drogden Avedøre København v/ Drogden Avedøre København Road v/ Drogden Hundested Hundested Road Hundested Frederiksværk Hundested Road Hundested Hundested Road Frederiksværk Hundested Road Kyndbyværket Hundested Road Holbæk Frederiksværk Hundested Frederiksværk Hundested Road Kyndbyværket Hundested Road Holbæk Hundested Road Køge Sound N M Køge Drogden Køge København v/ Drogden Køge København Road v/ Drogden 32 21

22 Køge Køge Road Køge Road Køge Bornholm Skagen Bornholm Skagen 1 v/ Sound Bornholm Skagen 1 v/ Læsø Rende Bornholm Frederikshavn STS Bornholm Grenaa A Bornholm Aarhus Road North of Samsø Bornholm Aarhus Road West of Samsø Bornholm Fredericia North Bornholm Aabenraa v/ Pøls Rev Bornholm Kalundborg Road Bornholm Kerteminde Bay Bornholm Sound N M Bornholm København v/ Sound N Bornholm København v/ Drogden Bornholm København Road v/ Drogden Bornholm Brofjorden Bornholm Gøteborg Bornholm Almagrundet Bornholm Karlshamn Bornholm Kalkbaadagrund Bornholm Mariehamn Bornholm Oxelösund Bornholm Sandhamn Bornholm Nynäshamn Bornholm Kiel Bornholm Rostock Bornholm Gdansk Bornholm Gdynia Bornholm Ventspils Bornholm Kaliningrad Bornholm Klaipeda Bornholm Muuga Bornholm Riga Bornholm Tallinn Bornholm Sct. Petersborg Bornholm Hanko Bornholm Kokta Bornholm Porkala Bornholm v/ Sound Hals 2, Svitringe Rende Bornholm v/ Sound Hals 3, Hals Barre Bornholm v/ Sound Grenaa A Bornholm v/ Sound Aarhus Road North of Samsø Bornholm v/ Sound Kalundborg Road Bornholm v/ Sound Sound N M Bornholm v/ Sound Drogden Bornholm v/ Sound Brofjorden

23 Bornholm v/ Sound Helsingborg Bornholm v/ Sound Gøteborg / Vinga STS Til Frederikshavn STS STS Til Kalundborg STS STS Fra Frederikshavn STS STS Fra Kalundborg STS Forhaling Forgæves fremmøde 0 5. Den generelle prisudvikling Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning 3. januar 2011 ( Generel pris- og lønstigning i staten i 2009 Generel pris- og lønstigning i staten i 2010 Konsekvensberegning 1 Prisudvikling oktober 2009 til december 2009 Prisudvikling januar 2010 til december 2010 Prisudvikling oktober 2009 til december 2010, 1,0077 x 1,022 pct. : 3,10 pct. : 2,20 pct. : 0,77 pct. : 2,20 pct. : 2,99 pct. Konsekvensberegning 2 Grundbeløb gældende for alle skibe pr. 1. oktober 2009 : kr. Tillæg til grundbeløb pr. 1. oktober 2009 : Variabelt beløb, jf. kapitel 3 Omkostninger for en times forhaling pr. 1. oktober 2009 : kr. Ventepenge pr. påbegyndt time pr. 1. oktober 2009 : kr. Forberedelse pr. påbegyndt time pr. 1. oktober 2009 : kr. Grundbeløb gældende for alle skibe pr. 15. marts x 1,0299 : kr. Tillæg til grundbeløb pr. 15. marts 2011 Variabelt beløb, jf. kapitel 3, : Nyt variabelt beløb x 1,0299 Omkostninger for en times forhaling pr. 15. marts x 1,0299 : kr. Ventepenge pr. påbegyndt time pr. 15. marts x 1,0299 : kr. Forberedelse pr. påbegyndt time pr. 15. marts x : kr.

Danish State Pilotage Service (DanPilots) Rate book

Danish State Pilotage Service (DanPilots) Rate book Danish State Pilotage Service (DanPilots) Rate book Issued by Det Statslige Lodsvæsen Prepared: December 2012 Valid; January 1 st 2013 Takstbekendtgørelse 39 takstbog 06.12.2012 2 Table of Contents Chapter

Læs mere

Vejledende priser for DanPilots ydelser 2016 Transitlodsninger og højsølodsninger

Vejledende priser for DanPilots ydelser 2016 Transitlodsninger og højsølodsninger Vejledende priser for DanPilots ydelser 2016 Transitlodsninger og højsølodsninger 2 1. Transitlodsninger og højsølodsninger, 1.1. Hvad er transitlodsning og højsølodsning? En transitlodsning, er en lodsning

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Rapportering af lodsning foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande -16 Aalborg 48 Thyborøn 107 Als Odde 96 Anholt Fyr 157 Fornæs 111 96 2 Sjællands Odde 105-59 Vejle 191 Horsens 160 215 Kolding 310 Middelfart 270 Hjarnø 128 Odense 144 Endelave 191 Bogense 160 Ballen 142

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Side 1. Login. Vælg Rapportering i øverste højre hjørne på skærmen eller det direkte link http://indberet.lodstilsynet.dk og du får følgende billede:

Side 1. Login. Vælg Rapportering i øverste højre hjørne på skærmen eller det direkte link http://indberet.lodstilsynet.dk og du får følgende billede: Rapportering af lodsninger foretages i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1077 af 21. november 2012 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009 Stormrådet Stormflods skadestatistik - maj 2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Generel statistik 4 Antal skader 4 Ramte kyststrækninger 4 Antal skader pr. kommune 5 Erstatning pr. kommune 6 Sager

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Kontanthjælp Aktuel måling 2 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp måneder efter afsluttet forløb - aktuel måling 2. kvt 201 01 - samme periode sidste måling 2. kvt 201

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

BILAG 1: Selskabets navn er Spar Nord Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene SBN Bank A/S (Spar Nord Bank A/S), Sparbank Nord A/S (Spar Nord Bank A/S), Telefonbanken A/S (Spar Nord

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb A-Dagpenge Aktuel måling 3 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på A- Dagpenge Niveau * Udvikling - aktuel måling Aug 201 333 - samme periode sidste år Aug 201 3 Kommunale udgifter pr.

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen Rapportering af sejladser foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1077 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages på PC, MAC, Android, IOS

Læs mere

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge 8. maj 2013/OJ Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge I foråret 2010 indgik VKO et forlig om ændringer i dagpengesystemet, som blandt andet indebar en reduktion

Læs mere

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing UNIKBOLIG.DK ApS James Iuel-Brockdorff Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Kundeservice Ejendomsvurdering Ny Østergade 11 4000 Roskilde Telefon 72 22 18

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere