Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer"

Transkript

1 TAQI AL-DIN AL-NABHANI Islams system Hizb ut-tahrir

2 Taqi Al-Din Al-Nabhani Islams system (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs publikationer 2

3 (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Nidham al-islam ISBN Postboks 1286 DK-2300 København S 1. udgave 1372 e.h e.kr. 6. udgave (Autoriseret udgave) 1422 e.h e.kr. 3

4 Indholdsfortegnelse Vejen til Iman 5 Al-Qada & al-qadar.. 18 Det Intellektuelle Lederskab i Islam.. 29 Måden hvorpå man bærer den Islamiske da wah Den Islamiske Kultur (Hadhara). 72 Islams System. 77 Hukm Shar i Typer af Hukm Shar i 87 Sunnah 88 Al-Ta assi (Efterligningen) af Sendebudets handlinger Vedtagelse af de islamiske love Konstitution og Kanon (Lov) 93 Udkast til Forfatningen.. 99 Generelle Love Styresystemet 102 Khalifah (kaliffen) Delegerede Assistent Eksekutiv Assistent Retsvæsenet (Qada ) Jihad-Amir en Militæret Wolah (Guvernørerne) Forvaltningsapparattet Ummah-Rådet Socialsystemet. 122 Økonomisystemet. 124 Uddannelsespolitikken. 133 Udenrigspolitikken Moral i Islam

5 I Allahs navn, Ar-Rahman, Ar-Rahim Vejen til Iman Mennesket rejser sig ved den tanke det har om livet, universet og mennesket, samt disses forhold til det, der er før og efter det jordiske liv. Derfor må det nuværende menneskes tanke nødvendigvis ændres gennem en fundamental og omfattende ændring, og der må frembringes en ny tanke for at det rejser sig. Fordi det er tanken, som frembringer opfattelserne om tingene, og som grundfæster disse opfattelser. Mennesket indretter sin opførsel i livet efter sine opfattelser om det. Menneskets opfattelser om en person det kan lide, afstemmer menneskets adfærd over for vedkommende, som står i kontrast til dets adfærd over for en person, som det ikke kan lide og har hadske opfattelser om. Endnu en forskel ses i menneskets adfærd over for en person, som det hverken kender eller har nogen opfattelser om. Således er den menneskelige opførsel forbundet med menneskets opfattelser. Derfor skal vi som det første skridt ændre menneskets opfattelser, når vi ønsker at ændre dets lavtliggende opførsel og ophøje den. Allah (swt) siger: ا ن االله لا ي غ ي ر م ا ب ق و م ح تى ي غ ي ر وا م ا ب ا ن ف س ه م Allah ændrer visselig ikke et folks tilstand, førend de selv ændrer det, som er i deres indre (OQM. Al-Ra d 13: 11) Den eneste vej til at ændre opfattelserne er ved frembringelsen af tanken om det jordiske liv, for at der derved dannes de sande opfattelser om dette. Tanken om det jordiske liv kan ikke konsolideres produktivt, undtagen efter frembringelsen af tanken om universet, mennesket og livet, samt om det, der ligger før og efter det jordiske liv og om det jordiske livs forhold med det, der ligger før og efter. Dette vil blive gjort ved fremlæggelsen af den altomfattende idé vedrørende det, der er bag universet, mennesket og livet, fordi denne idé er det 5

6 intellektuelle grundlag, som alle tanker omkring livet bygger på. Leveringen af den altomfattende idé vedrørende disse ting er løsningen på den allerstørste knude hos mennesket. Løses den allerstørste knude, vil alle andre knuder løses, da disse er detaljer eller forgreninger af den allerstørste knude. Denne løsning vil dog ikke føre til den sande oprejsning, medmindre det er en sand løsning, der stemmer overens med menneskets natur, samt overbeviser forstanden og derved fylder hjertet med tryghed. Denne sande løsning kan kun finde sted ved den oplyste tanke om universet, mennesket og livet. Derfor skal de, der ønsker oprejsningen, ønsker at gå på højnelsens vej, først løse denne knude med en sand løsning via den oplyste tanke. Denne løsning udgør verdensanskuelsen ( aqida), og den er det intellektuelle grundlag, som enhver forgrenet tanke om adfærden i livet og om livssystemerne er baseret på. Islam har behandlet denne allerstørste knude og har løst den for mennesket med en løsning, som stemmer overens med menneskets natur. En løsning, som fylder forstanden med overbevisning og hjertet med tryghed. Indtrædelsen i Islam er - ifølge Islam - afhængig af anerkendelsen af denne løsning; en anerkendelse, der har sit udspring i forstanden. Derfor er Islam baseret på et grundlag, nemlig den islamiske aqida, som siger at der bag universet, mennesket og livet findes en skaber, der har skabt disse, som har skabt alting; denne skaber er Allah (swt). Denne aqida siger ligeledes, at Skaberen har skabt tingene ud af intet, at Han er nødvendigvis-eksisterende og er derved ikke blevet skabt, ellers kunne Han ikke være skaber. At Han er Skaber, betyder nødvendigvis at Han ikke er skabt og at Han er nødvendigvis-eksisterende, fordi alle ting i deres eksistens støtter sig til Ham, hvorimod Han ikke støtter sig til noget. At tingene nødvendigvis må være skabt af en skaber skyldes, at mennesket, livet og universet, som er de ting, forstanden opfatter, alle er begrænsede, da de er afmægtige, mangelfulde og afhængige af andet end dem selv. Mennesket er begrænset, fordi det på alle områder kun vokser til en bestemt uoverskridelig grænse. Derfor er mennesket begrænset. Livet er begrænset, fordi det udelukkende fremtræder i individet, og det er sanseligt, at livet ophører i individet. Derfor er livet 6

7 begrænset. Universet er begrænset, fordi det er en samling af himmellegemer, hvor hvert himmellegeme er begrænset, og samlingen af begrænsede elementer er naturligvis også begrænset. Altså er universet begrænset. Hermed er mennesket, livet og universet absolut begrænsede. Betragter vi det begrænsede element, finder vi frem til, at det ikke er evigt, for ellers vil det ikke have været begrænset. Derfor må det begrænsede element være skabt af en anden, som er skaberen af mennesket, livet og universet. Skaberen er enten en andens skabning, sin egen skaber eller evig, nødvendigvis-eksisterende. At Han er en andens skabning er falsk, fordi Han i så fald vil være begrænset. Det er også falsk, at Han er sin egen skaber, fordi Han i så fald vil være sin egen skabning og skaber på samme tid. Derfor må Skaberen være evig, nødvendigvis-eksisterende, og denne skaber er Allah (swt). Blot ud fra eksistensen af de ting man sanser kan enhver, som besidder en forstand opfatte at der til disse ting findes en skaber, som har skabt dem. Dette skyldes, at det er sanseligt, at disse ting er afmægtige, mangelfulde og afhængige af andet end dem selv, og dermed er det absolut, at de er blevet skabt. Derfor er det tilstrækkeligt at henlede opmærksomheden til hvad som helst i universet, livet og mennesket for dermed at konkludere beviset på eksistensen af Den Organiserende Skaber. Overvejelsen af et hvilket som helst himmellegeme i universet, betragtningen af et hvilket som helst af livets aspekter, og opfattelsen af en hvilken som helst side i mennesket, leder absolut til beviset på eksistensen af Allah (swt). Derfor ser vi, at den glorværdige Qur an henleder opmærksomheden til tingene og kalder mennesket til at overveje disse ting og det, som befinder sig omkring og har relation til tingene. En overvejelse hvorigennem man fastslår beviset på eksistensen af Allah (swt). Da menneskets overvejelser leder til forståelsen af, at tingene er afhængige af andet end dem selv, vil det absolut opfatte eksistensen af Allah (swt), Den Organiserende Skaber. Der findes hundredvis af Qur an-vers, der påbyder denne overvejelse. Allah (swt) siger i surat Aal- Imran: ا ن ف ي خ ل ق ال سم او ات و الا ر ض و اخ ت لا ف ال ي ل و ال نه ار ل ا ي ات ل ا و ل يالا ل ب اب 7

8 Sandelig, i himlenes og jordens skabelse, og i nattens og dagens vekslen, er der visselig tegn for de skarpsindige (OQM. 3: 190) Og Allah (swt) siger i surat Al-Rum: و م ن ء اي ات ه خ ل ق ال سم او ات و الا ر ض و اخ ت لا ف ا ل س ن ت ك م و ا ل و ا ن كم Og blandt Hans (Allahs) tegn er himlenes og jordens skabelse, og forskellen i jeres sprog og farver (OQM. 30: 22) Og Allah (swt) siger i surat Al-Ghashijah: ا ف لا ي ن ظر ون ا لى الا ب ل ك ي ف خ ل قت و ا لى ال سم اء ك ي ف ر ف ع ت و ا لىال ج ب ال ك ي ف ن ص ب ت و ا لى الا ر ض ك ي ف س ط ح ت Vil de da ikke overveje kamelerne - hvorledes de er skabt? og himlen - hvorledes den er rejst? og bjergene - hvorledes de er fæstnede (i jorden)? og Jorden - hvorledes den er udbredt? (OQM. 88: 17-20) Og Allah (swt) siger i surat Al-Tariq: ف ل ي ن ظ ر الا ن س ان م م خ ل ق خ ل ق م ن م ا ء د اف ق ي خ ر ج م ن ب ي ن ال صل ب و ال تر ا ي ب Lad derfor mennesket overveje, hvoraf det er skabt. Det er skabt af udgydt væske, som strømmer frem mellem rygraden og ribbenene (OQM. 86: 5-7) Og Allah (swt) siger i surat Al-Baqarah: ا ن ف ي خ ل ق ال سم او ات و الا ر ض و اخ ت لا ف ال ي ل و ال نه ار و ال فل ك ا لت ي ت ج ري ف ي ال ب ح ر بم ا ي نف ع ال ناس و م ا ا نز ل االله م ن ال سم ا ء م ن ما ء ف ا ح ي ا ب ه الا ر ض ب ع د م و ت ه ا و ب ث ف يه ا م ن ك ل د ا بة و ت ص ر يف ال ري اح و ال سح اب ال م س خر ب ي ن ال سما ء و الا ر ض 8

9 ل ا ي ات لق و م ي ع ق لون Sandelig, i himlenes og jordens skabelse, og i nattens og dagens skiften, og i skibene, som sejler på havet med det, der gavner menneskene, og i det vand, som Allah sender ned fra himlen, og hvormed Han giver jorden liv efter dens død, og hvorpå Han udbreder alle slags levende væsener - og i vindenes omskiftelighed, og i skyerne, som er tvunget (i tjeneste) mellem himlen og jorden - er der visselig tegn for folk, som forstår (OQM. 2: 164) Der er flere lignende Qur an-vers, der kalder mennesket til med dyb overvejelse at betragte tingene og det, der befinder sig omkring og har relation til disse ting, for herigennem at konkludere beviset på eksistensen af Den Organiserende Skaber, således at menneskets iman (den absolutte anerkendelse) på Allah (swt) bliver rodfæstet via forstanden og et soleklart bevis. Iman på Den Organiserende Skaber er faktisk medfødt i ethvert menneske. Men sådan en medfødt iman kommer via følelserne. Følgerne af at efterlade denne medfødte iman alene, er usikre og fører ikke til en rodfæstelse. Dette skyldes, at følelserne ofte tilføjer til det, man i forvejen tror på, noget, der ingen virkelighed har; en tro som man på basis af følelserne har forestillet sig som værende nødvendige attributter til det, man tror på, og derved havner man i kufr (vantro) eller vildledning. Afgudsdyrkelse, overtro og nonsens er netop et resultat af følelsernes fejlagtighed. Metoden for at have iman har Islam derfor ikke overladt til følelserne alene, således at man ikke tilskriver Allah (swt) attributter, der modstrider guddommeligheden. Eller at man muliggør legemliggørelsen af Allah i materielle ting. Eller at man forestiller sig at kunne tilnærme sig Allah gennem tilbedelse af materielle ting. Dette ville enten føre til kufr eller shirk (polyteisme) eller til indbildning og overtro, hvilket den sandfærdige iman forkaster. Derfor har Islam skarpt påkrævet brugen af forstanden sammen med følelserne og har pålagt muslimen at bruge sin forstand i forbindelse med iman på Allah (swt), og har forbudt imitation (taqlid) i aqida. Islam har derfor gjort forstanden til dommer i forbindelse med iman på Allah (swt). Allah (swt) siger: 9

10 ا ن ف ي خ ل ق ال سم او ات و الا ر ض و اخ ت لا ف ال ي ل و ال نه ار ل ا ي ات ل ا و ل يالا ل ب اب Sandelig, i himlenes og jordens skabelse, og i nattens og dagens vekslen, er der visselig tegn for de skarpsindige (OQM. Aal- Imran 3: 190) Derfor er det en pligt (wajib) over enhver muslim at lade sin iman have sit udspring i tænkning, undersøgelse og overvejelse og at gøre forstanden til den fuldstændige dommer i iman på Allah (swt). Kaldet til overvejelsen omkring universet for at udlede dets love og for at blive retledt til iman på universets Skaber, gentager Qur anen hundredvis af gange i sine forskellige sura er (Qur an-kapitler). Disse sura er appellerer alle sammen til menneskets intellektuelle evner og kalder mennesket til tænkning og grundig overvejelse, så menneskets iman baseres på forstanden og det soleklare bevis. Kapitlerne advarer også mennesket mod at godtage det, ens forfædre har fulgt, uden overvejelse, dybdegående undersøgelse og selvstændig tillid til sandheden deraf. Det er denne iman, Islam har kaldt til. Islam har ikke kaldt til det, som kaldes de gamles tro, men en iman af et oplyst og et absolut overbevist menneske, som har gennemgået overvejelse efter overvejelse og derefter tænkning efter tænkning, for til sidst gennem overvejelsen og tænkningen at nå frem til den utvivlsomme vished (yaqin) om Allah, den Almægtige. På trods af at mennesket er forpligtet til at gøre brug af forstanden for at nå frem til iman på Allah (swt), så er det dog ikke muligt for mennesket at opfatte det, som ligger ud over menneskets sanser og forstand. Dette skyldes, at menneskets forstand er begrænset, ligeledes er forstandens evner, som er begrænset af en uoverskridelig grænse, uanset hvor meget den højnes og vokser. Som følge deraf er menneskets opfattelsesevne begrænset. Derfor kan forstanden ikke opfatte Allah Selv og Hans virkelighed, fordi Allah (swt) er ophøjet over universet, mennesket og livet, og menneskets forstand er ude af stand til at opfatte virkeligheden af det, der er hævet over mennesket. Derfor kan forstanden ikke opfatte Allah Selv. I denne sammenhæng er det forkert at spørge: Hvordan er mennesket med sin forstand kommet frem til iman på Allah, samtidig med at menneskets forstand er ude af stand til at opfatte Allah Selv? Svaret er, at denne iman er en 10

11 iman på eksistensen af Allah (swt), og Hans eksistens kan opfattes gennem eksistensen af Hans skabninger, som er universet, mennesket og livet. Disse skabninger ligger inden for grænsen af det, forstanden kan opfatte. Altså har mennesket begrebet disse skabninger, og har gennem denne opfattelse begrebet eksistensen af en skaber til dem, og denne skaber er Allah (swt). Derfor er iman på Allahs eksistens rationel og ligger inden for forstandens grænser. Modsat forholder det sig i forbindelse med opfattelsen af Allah Selv, som nemlig er umulig at opfatte, fordi Allah er ophøjet over universet, mennesket og livet, og dermed hævet over forstandens rækkevidde. Det er umuligt for forstanden at opfatte virkeligheden af det, der er ophøjet over forstanden pga. forstandens begrænsede evne til at opfatte dette. Denne begrænsede opfattelsesevne skal i sig selv være med til at forstærke iman og skal ikke være et tvivlsmoment eller en faktor for skepsis, for da vores iman på Allah (swt) er kommet via forstanden, så er vores opfattelse af Hans eksistens en fuldstændig opfattelse, og da vores følelse af Hans eksistens er ledsaget af forstanden, er vores følelse af Hans eksistens en absolut følelse. Alt dette giver os en fuldstændig opfattelse og en absolut følelse af alle de guddommelige egenskaber. Dette tjener til at overbevise os om, at vi ikke vil være i stand til at opfatte virkeligheden af Allah Selv på trods af vores stærke iman på Hans eksistens. Ligeledes tjener det til at overbevise os om, at vi skal underkaste os alle Hans meddelelser til os vedrørende det, forstanden ikke har været i stand til at opfatte eller nå frem til at opfatte. Denne begrænsede opfattelsesevne skyldes den naturlige afmægtighed i den menneskelige forstand med dens relative og begrænsede målestokke til at opfatte hvad, der er hævet over forstanden, da en sådan opfattelse kræver målestokke, der hverken er relative eller begrænsede, hvilket mennesket ikke er og heller ikke kan komme i besiddelse af. Hvad angår bekræftelsen af menneskenes behov for sendebude, så er det således, at det er bekræftet, at mennesket er blevet skabt af Allah (swt), og at religiøsitet er en del af menneskets natur, da det er et af menneskets instinkter. Mennesket helliggør af natur sin skaber, og denne helliggørelse er selve tilbedelsen, som er forholdet mellem mennesket og Skaberen. Hvis dette forhold efterlades uden noget system, vil forholdet blive forvirret og føre til tilbedelsen af andet end 11

12 Skaberen. Derfor skal dette forhold organiseres med et sandt system. Dette system kan umuligt komme fra mennesket selv, fordi mennesket er ude af stand til at opfatte Skaberens virkelighed og derved kunne nedfælde et system for forholdet mellem sig selv og Skaberen. Derfor skal dette system komme fra Skaberen. Og da Skaberen skal meddele mennesket dette system, skal der nødvendigvis være sendebude, som meddeler Allahs Deen (budskab) til menneskene. Det andet bevis på menneskenes behov for sendebude er, at menneskets tilfredsstillelse af sine instinkter og organiske behov er en uomgængelig faktor. Hvis denne tilfredsstillelse foregår uden noget system, vil det føre til den forkerte eller en naturstridig tilfredsstillelse og vil forårsage menneskets elendighed. Derfor skal der være et system, der organiserer menneskets instinkter og organiske behov. Dette system kommer ikke fra mennesket, fordi menneskets forståelse for organiseringen af sine instinkter og organiske behov er tilbøjelig til variation, uenighed, modsætning og påvirkning fra det miljø, mennesket lever i. Hvis denne organisering overlades til mennesket, vil systemet have tilbøjelighed til variation, uenighed og modsætning, og dette vil føre til menneskets elendighed. Derfor skal systemet nødvendigvis være fra Allah (swt). Hvad angår bekræftelsen af, at Qur anen er fra Allah, så er det således, at Qur anen er en arabisk bog, som Muhammad (saaws) er kommet med. Derfor er Qur anen enten fra araberne, Muhammad eller Allah (swt). Da Qur anens sprog og stil er arabisk, er disse tre de eneste muligheder for dens oprindelse. Forestillingen om, at Qur anen er fra araberne, er falsk, fordi den har udfordret dem til at bringe noget lig Qur anen. Allah (swt) siger: قل فا ت وا ب ع ش ر س و ر مث ل ه Sig: Bring da ti sura'er (kapitler) lig den (Qur anen) (OQM. Hud 11: 13) قل فا ت وا ب س ور ة مث ل ه 12

13 Sig: Bring da én sura (kapitel) lig den (Qur anen) (OQM. Junus 10: 38) Araberne prøvede at bringe noget lig Qur anen, men fejlede. Derfor er Qur anen ikke arabernes ord, hvilket konstateres ved deres manglende evne til at bringe noget lig Qur anen, samt ved Qur anens udfordring til dem og deres forsøg på at bringe noget lig Qur anen. Forestillingen om, at Qur anen er fra Muhammad, er falsk, fordi Muhammad er en af araberne. Uanset hvor stort et geni man måtte være er man stadig blot et menneske og en del af sit samfund og sin nation. Da araberne ikke kunne bringe noget lig Qur anen, så gælder det også for araberen Muhammad, at han ikke kunne bringe noget lig Qur anen. Derfor er Qur anen ikke fra Muhammad. Derudover findes der flere ahadith (beretninger fra/om Muhammad), der er sahih (autentiske), og andre, der er berettet gennem tawatur (absolut bekræftede) vej, og dermed kun kan være ægte. Hvis en hvilken som helst hadith sammenlignes med en hvilken som helst aya (Qur an-vers), vil man ikke kunne finde nogen lighed i stilen mellem dem. Muhammad plejede at sige en hadith og det åbenbarede Qur an-vers på samme tid, og mellem dem er der en forskel i stilen. Uanset hvor meget et person forsøger at variere sit talesprog, så vil stilen være den samme, fordi stilen er en uadskillelig del af personen. Og da der ikke findes nogen lighed mellem stilen i en aya og stilen i en hadith, så kan Qur anen umuligt være Muhammads tale som følge af den klare og entydige forskel mellem Qur anen og Muhammads tale. Araberne har dog påstået, at Muhammad bringer Qur anen fra en kristen ung mand ved navn Jabr, hvorefter Allah (swt) svarede dem tilbage ved at sige: و ل ق د ن ع ل م ا نه م ي ق و لون ا نم ا ي ع ل م ه ب ش ر. ل س ان ا لذ ي ي لح د و نا ل ي ه ا ع ج م ي و ه ذال س ان ع ر ب ي م ب ين Og Vi ved visselig, at de siger: Et menneske belærer ham. Den persons sprog, som de hedensk hentyder til, er dog ikke-arabisk, medens dette er klart arabisk sprog (OQM. Al-Nahl 16: 103) 13

14 Da det nu er bekræftet, at Qur anen hverken er arabernes tale eller Muhammads tale, så er det absolut, at den er Allahs tale, og Qur anen er dermed et mirakel for den person, som har bragt den. Og da det er Muhammad, der har bragt Qur anen, som er Allahs tale og Shari ah (lov), og da det kun er profeter og sendebude, som bringer Allahs Shari ah, så er det absolut ud fra det rationelle bevis, at Muhammad er en profet og et sendebud. Dette er et rationelt bevis for iman på Allah (swt), Muhammads (saaws) budskab og at Qur anen er Allahs tale. På dette grundlag kommer iman på Allah (swt) via forstanden, og den skal nødvendigvis komme via forstanden. Dermed konstituerer denne iman støttepunktet for iman på alle mughaiyyabat (det usete) og alt, hvad Allah (swt) har meddelt os. Dette skyldes, at da vi nu vi har iman på Allah (swt), der besidder guddommelighedens attributter, skal vi nødvendigvis have iman på alt, hvad Han (swt) har meddelt os, uanset om forstanden kan opfatte det, eller om det ligger ud over forstanden, fordi det er Allah (swt), som har meddelt os det. Dermed skal vi have iman på genoplivelsen og tilbagevendelsen, paradiset og helvedet, regnskabet og pinslen, engle og jinn og sataner, og alt det, som den glorværdige Qur an eller mutawatir (absolut bekræftede) hadith, er kommet med. Til trods for at denne iman er kommet gennem overlevering og hørelsesberetning, så er denne iman rationel i sin oprindelse, fordi dens oprindelse er blevet bekræftet af forstanden. Derfor skal aqida for muslimen være baseret på forstanden eller på det, hvis oprindelse er bekræftet gennem forstanden. Muslimen skal således have iman på det, der for denne muslim er bekræftet gennem forstanden eller gennem den absolut bekræftede og ubestridelige hørelsesberetning, dvs. gennem den glorværdige Qur an og den absolutte hadith, altså mutawatir hadith. Alt det, der ikke bekræftes gennem disse to veje: forstanden og Bogens (Qur anens) og den absolutte bekræftede Sunnah-tekst, er haram (forbudt) for muslimen at tage i aqida, fordi aqida-anskuelser kun må adopteres på basis af utvivlsom vished (yaqin). 14

15 På dette grundlag skal man have iman på det, der er før det jordiske liv, altså Allah (swt), og på det, der er efter det jordiske liv, altså Opstandelsesdagen (Yawm al-qiyama). Da Allahs befalinger, sammen med skaberforholdet, udgør livets forhold med det, der er før livet, og da afregningen af menneskets handlinger foretaget gennem livet, sammen med genoplivelses- og tilbagevendelsesforholdet, udgør livets forhold med det, der er efter livet, er der altså et forhold mellem dette liv og det, der er før og efter livet, og menneskets tilstand heri skal være bundet til dette forhold. Derfor skal menneskets livsførelse være i overensstemmelse med Allahs systemer, og mennesket skal have iman på, at Allah på Opstandelsesdagen vil stille det til regnskab for dets handlinger i det jordiske liv. Derved er den oplyste tanke om det, der står bag universet, livet og mennesket blevet frembragt. Ligeledes er den oplyste tanke om det, der er før og efter livet, samt at livet har en relation til det, der er før og efter blevet frembragt. Dermed er den allerstørste knude blevet fuldstændig løst med den islamiske aqida. Når mennesket har nået denne løsning, kan det gå videre til tanken om det jordiske liv og til frembringelsen af de sande og produktive opfattelser om dette liv. Denne løsning er selve fundamentet, som ideologien, der skal tages som metode for oprejsningen, bygger på, og denne løsning er fundamentet, som denne ideologis kultur (hadara) bygger på. Derudover er denne løsning fundamentet, hvorfra ideologiens systemer udspringer, og denne løsning er fundamentet, hvorpå ideologiens stat er etableret. Heraf er det fundament, som Islam bygger på - som en idé og en metode - den islamiske aqida. Allah (swt) siger: ي ا ا يه ا ا لذ ين ء ام ن و ا ء ام ن وا ب االله و ر س ول ه و ال ك ت اب ا لذ ي ن زل ع لى ر س ول ه و ال ك ت اب ا لذ ي ا نز ل م ن ق ب ل. و م ن ي ك فر ب االله و م لا ي ك ت ه و ك ت ب ه و ر س ل ه و ال ي و م الا خ ر ف ق د ض ل ض لا لا ب ع يدا O I som har iman, hav iman på Allah, Hans Sendebud og Bogen, som Han har åbenbaret for Sit Sendebud, og på Skriften, som Han har åbenbaret forud. Og 15

16 den, der fornægter Allah og Hans engle og Hans bøger og Hans sendebud og den Yderste dag, er visselig faret vild i en stor vildfarelse (OQM. Al-Nisa 4:136) Efter at dette er blevet bekræftet, og at iman herpå er en uundgåelig sag, så er enhver muslim forpligtet til at have iman på hele den islamiske Shari ah, fordi den glorværdige Qur an og Sendebuddet (saaws) er kommet med den, og hvis ikke er man kafir (ikke-muslim). Derfor er det kufr at fornægte Shari ahs love som helhed eller at fornægte detaljer af de absolutte shari ah-love, uanset om disse love har relation til ibadat (andagter), mu amalat (transaktioner), straf eller levnedsmidler. At erklære kufr på (dvs. fornægte) følgende Qur an-vers: و ا ق يم وا ال صلا ة Og hold salah (bøn) (OQM. Al-Baqarah 2: 43), er det samme som at erklære kufr på Qur an-versene: و ا ح ل االله ال ب ي ع و ح رم ال رب ا Og Allah har tilladt handel, men forbudt riba (rente) (OQM. Al-Baqarah 2: 275) و ال سار ق و ال سار ق ة فاق طع وا ا ي د ي ه م ا Og tyven - mand eller kvinde - hug deres hænder af. (OQM. Al-Ma idah 5: 38) ح رم ت ع ل ي ك م ال م ي ت ة و الد م و ل ح م ال خ تر ير و م ا ا ه ل ل غ ي ر االله ب ه Forbudt for jer er det selvdøde og blod og svinekød og det, et andet navn end Allahs er påkaldt over (ved dets slagtning) (OQM. Al-Ma idah 5: 3) 16

17 Iman på Shari ah er ikke afhængig af forstanden, men man skal fuldstændig underkaste sig alt, hvad Allah (swt) har åbenbaret. Allah (swt) siger: ف لا و ر بك لا ي و م ن و ن ح تى ي ح كم وك ف يم ا ش ج ر ب ي ن ه م ث م لا ي جد و ا ف ي ا نف س ه م ح ر جا م ما ق ض ي ت و ي س لم وا ت س ل يما Men nej, ved din Herre, de vil ikke have iman, førend de gør dig til dommer i alt, hvad de strides om, og dernæst ikke finder nogen uvilje i deres indre mod det, du afgør, men underkaster sig fuldstændigt (OQM. Al-Nisa 4: 65) 17

18 Al-Qada & al-qadar Allah (swt) siger i surat Aal- Imran: و م ا ك ان ل ن ف س ا ن ت م وت ا لا ب اء ذ ن االله ك ت ابا مو جلا Og det tilkommer intet menneske at dø, hvis ikke det er med Allahs billigelse: en beslutning med en (bestemt) frist (OQM. 3: 145) Allah (swt) siger i surat Al-A raf: و ل ك ل ا مة ا ج ل فاء ذا ج ا ء ا ج ل ه م لا ي س ت ا خ ر ون س اع ة و لا ي س ت ق د م ون Og for ethvert folk er der en frist. Når deres frist så er kommet, kan de ikke forsinke den så meget som et øjeblik, ej heller kan de fremskynde (fristens udløb) (OQM. 7: 34) Allah (swt) siger i surat Al-Hadid: م ا ا ص اب م ن مص يب ة ف ي الا ر ض و لا ف ي ا نف س ك م ا لا ف ي ك ت اب من ق ب ل ا ن نب ر ا ه ا ا ن ذ ل ك ع لى االله ي س ير Der indtræffer ikke nogen hjemsøgelse på jorden eller blandt jer selv, som ikke er i en bog, før Vi fremkalder den. Sandelig, dette er let for Allah (OQM. 57: 22) Allah (swt) siger i surat Al-Taubah: قل لن ي ص يب ن ا ا لا م ا ك ت ب االله ل ن ا ه و م و لا ن ا و ع لى االله ف ل ي ت و ك ل ا لم و م ن و ن Sig: Intet rammer os, undtagen hvad Allah har foreskrevet os. Han er vor Beskytter, og på Allah skal de troende forlade sig (have tawakkul) (OQM. 9: 51) 18

19 Allah (swt) siger i surat Saba : لا ي ع ز ب ع ن ه م ث ق ال ذ رة ف يال سم او ات و لا ف ي الا ر ض و لا ا ص غ ر م ن ذ ل ك و لا ا ك ب ر ا لا ف ي ك ت اب مب ين Ikke et støvgrans vægt i himlene eller på jorden undslipper Ham. Der er ej heller noget, som er mindre eller større end dette, uden at det er optegnet i en tydelig bog (OQM. 34: 3) Allah (swt) siger i surat Al-An am: و ه و ا لذ ي ي ت و ف ا كم ب ال ي ل و ي ع ل م م ا ج ر ح ت م ب ال نه ار ث م ي ب ع ث ك م ف يه ل ي قض ى ا ج ل مس م ى ث م ا ل ي ه م ر جع كم ث م ي ن ب ي كم بم ا كنت م ت ع م لون Og Han er Den, der tager jeres sjæle om natten, og Han ved, hvad I har foretaget om dagen. Han vækker jer igen (i jeres søvn), så at den fastsatte frist kan fuldendes. Derpå vender I tilbage til Ham, og så vil Han meddele jer, hvad I plejede at øve (OQM. 6: 60) Allah (swt) siger i surat Al-Nisa : و ا ن ت ص ب ه م ح س ن ة ي قو لوا ه ذ ه م ن ع ند االله و ا ن ت ص ب ه م س يي ة ي قو لوا ه ذ ه م ن ع ند ك. قل ك ل من ع ند االله فم ا ل ه و لا ء ال ق و م لا ي ك اد ون ي ف قه و ن ح د يث ا Og hvis noget godt træffer dem, så siger de: Dette er fra Allah! Men hvis noget ondt rammer dem, så siger de: Dette er fra dig! Sig (til dem): Alt kommer fra Allah! Hvad er der da i vejen med dette folk, at de ikke kommer nær til at forstå noget? (OQM. 4: 78) Disse og andre lignende Qur an-vers bruges af mange som bevis i emnet al-qada & al-qadar, hvor man af bevisførelsen forstår, at mennesket tvinges til at udføre sine handlinger, og at menneskets handlinger er bundet af Allahs vilje (irada) og ønske (mashi a), og at det er Allah, som har skabt mennesket, og som har skabt menneskets 19

20 handling. De prøver også at understøtte deres mening med verset, hvor Allah (swt) siger: و االله خ ل ق ك م و م ا ت ع م لون Og Allah har skabt jer og det, I laver (OQM. Al-Saffat 37: 96) Som bevis bringer de ligeledes ahadith, såsom den hadith, hvor Allahs Sendebud (saaws) sagde: ) ن ف ث روح الق د س في ر وع ي لن تموت ن ف س ح تى ت س ت و في رز قه ا و ا ج له ا وم ا ق در لها). Den Hellige Ånd (englen Jibril) har indblæst i mit sind, at ingen sjæl vil dø, før den har fået sin fulde forsyning (rizq), fulde levetid (ajal) og alt, hvad der er bestemt (af qadar) for den. Al-Qada & al-qadar-spørgsmålet har spillet en vigtig rolle iblandt de islamiske skoleretninger (madhahib). Ahl us-sunnah har en holdning i dette spørgsmål. Denne holdning kan sammenfattes til, at mennesket har en valgfri foretagelse af sine handlinger, og derfor vil mennesket blive stillet til regnskab for denne valgfri foretagelse. Og al-mu tazila har en holdning, der kan sammenfattes til, at det er mennesket, som selv skaber sine egne handlinger, og derfor vil mennesket blive stillet til regnskab for disse handlinger, fordi det selv har frembragt dem. Og al- Jabriyya har også en holdning i dette spørgsmål, og denne holdning kan sammenfattes til, at Allah (swt) er den, der skaber mennesket og skaber dets handlinger, og derfor er mennesket tvunget, og ikke frit stillet i sin handling. Altså er mennesket som en fjer, der bevæges i himmelrummet efter vindenes ønske. Den, der nøje undersøger al-qada & al-qadar-spørgsmålet, vil finde frem til, at den nøje undersøgelse i spørgsmålet nødvendiggør et kendskab til det grundlag, som undersøgelsen bygger på. Dette grundlag er ikke menneskets handling, ud fra perspektivet om hvorvidt det er mennesket eller Allah (swt), som skaber handlingen. Grundlaget er heller ikke Allahs viden, set fra den vinkel at Han (swt) ved, hvad mennesket vil (komme til at) foretage, og at Allahs viden fuldstændig 20

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen.

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen. Al-Qada Wal-Qadar Dette emne opstod på grund af muslimernes kontakt med de græske filosoffer, som fremlagde spørgsmål såsom, Handler mennesket ifølge fri vilje, eller tvinger Allah mennesket til at handle?

Læs mere

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Youth By Night inviterer til

Youth By Night inviterer til Youth By Night inviterer til Vi nærmer os en afslutning Underemner 1. Hvad betyder Dajjal og hvorfor er han al Masîh? 2. Hvad vil finde sted før hans kommen? 3. Hans beskrivelse (fysisk) 4. Hvorfra vil

Læs mere

Khilafah er livssagen

Khilafah er livssagen Khilafah er livssagen Et blik tilbage på de sidste årtier og mere præcist på år 1918, viser os, at Mustafa Kamal (den vestligt-orienterede vantro) afskaffede den islamiske politik fra staten Khilafah og

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

(Mafahim Hizb ut-tahrir)

(Mafahim Hizb ut-tahrir) Hizb ut-tahrirs opfattelser Hizb ut-tahrir Hizb ut-tahrirs opfattelser (Mafahim Hizb ut-tahrir) Hizb ut-tahrirs publikationer (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér venligst til

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

Behovet for Sendebud

Behovet for Sendebud Behovet for Sendebud Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide,

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark

Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark ISLAM Det Sande Livssyn og Livssystem for Menneskeheden Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark Al-Khilafah Publikationer Postboks 1286 DK-2300 København S ISBN 87-989718-2-4 1426 e.h.

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage:

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage: Munida 06.10.13 6. October 2013 C.E. svarer til 1. Dhul-Hijjah 1434 A.H. Nogle nætter, dage, måneder mere velsignede end andre. De første 10 dage af Dhul Hijjah fyldt med velsignelser som Allah swt sværger

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt fra Allah. Hizb ut-tahrir - Danmark

Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt fra Allah. Hizb ut-tahrir - Danmark Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt fra Allah Hizb ut-tahrir - Danmark Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt

Læs mere

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI I midten af det sidste århundrede førte Vesten en kulturel og intellektuel invasion i den islamiske verden, som skulle være et alternativ til den flere århundrede

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk (الزكاة) Zakâh Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk Disposition Betydningen af Zakâh Dens Hukm Hvem er forpligtet til at betale Zakâh? Hvad skal der betales Zakâh af? Hvor meget skal der betales? Hvem

Læs mere

I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige

I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige Kumails Forbøn Kumails Forbøn Imam Ali Islamic Centre Foreningen Ahlul Bait i Danmark Dua af generationens Imam Fred være med ham I Allah den barmhjertig den

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden 1 Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden Dette

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

At leve et halâl liv

At leve et halâl liv At leve et halâl liv Kyllinger og Halâl-slagtning Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvorfor overhovedet Halâl og Harâm 1. Det første er, at man må vide, at erklære noget for Halâl og Harâm er

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 5 Tawhîd ar-rûbûbiyyah og hvad det betyder for os rent praktisk i vores hverdag. 1 Tawhîd ur-rubûbiyyah

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah Downloaded from: justpaste.it/gkny Dem som glemmer Allah :Udarbejdet af Kaldet til Islam Facebook: Abu-Kaldet Til-Islam Web: www.kaldettilislam.com Dato: 08.08.2014 ب س م ال ه الر ح م ن الر ح يم I Allahs

Læs mere

Allah siger i Surat ul-anfal:

Allah siger i Surat ul-anfal: Iman Diskussion Iman er den absolutte erkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser. Dette er en shariamæssig definition; og der findes adskillige Ayaat, som antyder, at denne

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

At leve et halâl liv

At leve et halâl liv At leve et halâl liv Kyllinger og Halâl-slagtning Del 2 Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Overblik over processen Vi ser nærmere på processen fra slagteklare kyllinger Til færdigpakkede frosne

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 7 Tawhîd ul-asmâ was-sifât: Vigtighed, definition og hvad det betyder for os rent praktisk i vores

Læs mere

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet Hukm af deltagelse i valg حكم املشاركة يف اإلنتخابات Munida.dk Wakf.com København November 2013 Disposition 1. Kort indblik i selve valgprocessen

Læs mere

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h e.kr. Udgivet af

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h e.kr. Udgivet af HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale

Læs mere

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Bismillahir Rahmanir Raheem Mange mennesker har påstået, både førhen og i de moderne tider, at Qur anen indeholder videnskaber, industri og opfindelser osv. De

Læs mere

Hizb ut-tahrirs Ændringsmetode

Hizb ut-tahrirs Ændringsmetode Hizb ut-tahrirs Ændringsmetode (Autoriseret udgave) Ummah Forlaget For tryk, udgivelse og distribution Postboks 135190 Beirut Libanon 1. udgave: 24. Jumada Al-Awwal 1410 e.h. December 1989 e.kr. 2. udgave

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Livets test - En virkelighed for alle

Livets test - En virkelighed for alle Livets test - En virkelighed for alle Et islamisk perspektiv Munida December 2013 Jeg har ondt i sjælen! Frygt Gråd og tårer Aggression Isolation Vrede Utålmodig Sorg Angst Uro Frustration Utaknemmelig

Læs mere

Shariamæssig Illah og Rationel Illah

Shariamæssig Illah og Rationel Illah Shariamæssig Illah og Rationel Illah Bismillahir Rahmanir Raheem De islamiske systemer er sammensat af Ahkam Shar iyah, relateret til Ibadaat (ritualer), moral, føde, klæder, transaktioner (Mu amalaat),

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(الا سراف) Hvad er Isrâf Sprogligt:» Er afledt af أسرف, der har flere

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Når man overvejer den mangfoldighed af problemer som den Islamiske Ummah står overfor, om end det er fremmed besættelse, fattigdom, udbredt korruption, teknologisk

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk -------------------------------------------------------------------------------------------------

Islams Principper. www.masjed.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- Kapitel 2 - Tro og lydighed Tro - Hvad er det for noget? Hvordan opnår man viden om Gud? Troen på det ukendte TRO OG LYDIGHED Islam står for Lydighed overfor Gud. Det er almindelig sund fornuft,

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Døden, Dommedagen og Helvedet

Døden, Dommedagen og Helvedet Døden, Dommedagen og Helvedet Døden vil ramme dig.. Hvem ved? måske dør du nu, eller om blot et par sekunder. Disse linier kan være de sidste du læser, - den sidste påmindelse - en sidste advarsel om at

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad betyder Riyâ (?)ﺭﻳﺎﺀ Sprogligt Riyâ ( )ﺭﻳﺎﺀ er verbalsubstantiv af râ â ( )ﺭﺍﺀﻯ der er relateret til ru yah (dét at se noget) og er forbundet med udtrykket

Læs mere

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende:

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende: (الخلافة) Al-Khilafah? Hvad er 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land, hvor Islamisk Lov (Shari ah) er implementeret i alle områder, vedrørende livet og styret, og hvis sikkerhed opretholdes

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Sunnah Den Islamiske Livsstil

Sunnah Den Islamiske Livsstil 1. Udgave Sunnah Den Islamiske Livsstil Af Dawah Studiecenter Publikationer www.al-dawah.dk ISBN 978-87-992944-0-4 2 Oversættelse af Qur anen Det skal stå fuldstændigt klart, at Qur anen udelukkende er

Læs mere

Taqi-uddin An-Nabhani. (Al-Takattul al-hizbi) Hizb ut-tahrirs. publikationer

Taqi-uddin An-Nabhani. (Al-Takattul al-hizbi) Hizb ut-tahrirs. publikationer TAQI-UDDIN AN-NABHANI Den partimæssige sammenslutning Hizb ut-tahrir Taqi-uddin An-Nabhani Den partimæssige sammenslutning (Al-Takattul al-hizbi) Hizb ut-tahrirs publikationer 2 (Oversat fra den arabiske

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Menneskets Natur Del -

Menneskets Natur Del - Menneskets Natur - 1. Del - At forstå menneskets natur er essentielt for mennesket, muslim såvel som ikke muslim, da mennesket i sin søgen efter sandheden tit begår fejl i måden, hvorpå det tænker. Ligeledes

Læs mere

Den almægtige Gud og menneskets vilje

Den almægtige Gud og menneskets vilje Lektion 4 Den almægtige Gud og menneskets vilje Forholdet mellem den almægtige Gud og menneskets vilje Den første skabelsesberetning fortæller os om den fjerne, mægtige Gud, der har fuldstændig kontrol

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Allāh siger i Koranen:

Allāh siger i Koranen: 1 اخلطبة األوىل ا ل م د هلل ال ذ ي ز ي ن الن ب ي ي ب ب ي ب و ال م ص ط فى و م ن ع ل ى ال م ؤ م ن ي ب ن ب ي و ال م ج ت ب. و الص ال ة و الس ال م ع ل ى س ي د ن ا و م و ال ن ا م م د خ ا ت الن ب ي ي س ي د ال

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(المراء ا و الجدال) Hvad er Mirâ og Jidâl Sprogligt: Al-Mirâ (المراء)

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM):

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM): Islam - kort fortalt Islam og muslimer Budskabets sammenhæng Islams "fem søjler" Mennesket og den frie vilje Koranen og Hadith Meningen med tilbedelsen Islamisk livsførelse Det historiske perspektiv Islams

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1: Nutidens virkelighed...7 Kapitel

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Kaldet til Islam Bismillahir Rahmanir Raheem Forpligtelsen hvad angår etableringen af Khilafah, betragtes med stigende grad klart, utvivlsomt, og tydeligt, som den vitale sag, muslimer skal fokusere deres

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

"Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu Forklaringen af Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu رسالة أصل دين أإلسالم وقاعدته "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Skrevet af Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abdul-Wahhab Efterfulgt af Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Læs mere

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn Aqidat Al-Muslim Muslimernes Tro Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn INDHOLDSFORTEGNELSE - Oversætterens forord - Sheikh Ibn Bâzs indledning (må Allahs barmhjertighed være med ham) - Forfatterens introduktion

Læs mere

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade USUL PRINCIPPER Skade Princip Der må hvirken fortages skade eller påfører skade Der er to ting vedrørende dette princip som bør understreges: Den første ting: Det som reglen fastlægger er, at ethvert realitet

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 Hvad er selvforherligelse? (الاعجاب بالنفس) Sprogligt:» At være selvglad

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Kampagnens mottoer: Demokrati Pluralisme Menneskerettigheder Markedspolitik. 6. Dhul-Qi dah 1416 e.h. 25. marts 1996 e.kr.

Kampagnens mottoer: Demokrati Pluralisme Menneskerettigheder Markedspolitik. 6. Dhul-Qi dah 1416 e.h. 25. marts 1996 e.kr. Den amerikanske kampagne for tilintetgørelsen af Islam Hizb ut-tahrir Kampagnens mottoer: Demokrati Pluralisme Menneskerettigheder Markedspolitik 6. Dhul-Qi dah 1416 e.h. 25. marts 1996 e.kr. 2 I Allahs

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere