Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer"

Transkript

1 TAQI AL-DIN AL-NABHANI Islams system Hizb ut-tahrir

2 Taqi Al-Din Al-Nabhani Islams system (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs publikationer 2

3 (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Nidham al-islam ISBN Postboks 1286 DK-2300 København S 1. udgave 1372 e.h e.kr. 6. udgave (Autoriseret udgave) 1422 e.h e.kr. 3

4 Indholdsfortegnelse Vejen til Iman 5 Al-Qada & al-qadar.. 18 Det Intellektuelle Lederskab i Islam.. 29 Måden hvorpå man bærer den Islamiske da wah Den Islamiske Kultur (Hadhara). 72 Islams System. 77 Hukm Shar i Typer af Hukm Shar i 87 Sunnah 88 Al-Ta assi (Efterligningen) af Sendebudets handlinger Vedtagelse af de islamiske love Konstitution og Kanon (Lov) 93 Udkast til Forfatningen.. 99 Generelle Love Styresystemet 102 Khalifah (kaliffen) Delegerede Assistent Eksekutiv Assistent Retsvæsenet (Qada ) Jihad-Amir en Militæret Wolah (Guvernørerne) Forvaltningsapparattet Ummah-Rådet Socialsystemet. 122 Økonomisystemet. 124 Uddannelsespolitikken. 133 Udenrigspolitikken Moral i Islam

5 I Allahs navn, Ar-Rahman, Ar-Rahim Vejen til Iman Mennesket rejser sig ved den tanke det har om livet, universet og mennesket, samt disses forhold til det, der er før og efter det jordiske liv. Derfor må det nuværende menneskes tanke nødvendigvis ændres gennem en fundamental og omfattende ændring, og der må frembringes en ny tanke for at det rejser sig. Fordi det er tanken, som frembringer opfattelserne om tingene, og som grundfæster disse opfattelser. Mennesket indretter sin opførsel i livet efter sine opfattelser om det. Menneskets opfattelser om en person det kan lide, afstemmer menneskets adfærd over for vedkommende, som står i kontrast til dets adfærd over for en person, som det ikke kan lide og har hadske opfattelser om. Endnu en forskel ses i menneskets adfærd over for en person, som det hverken kender eller har nogen opfattelser om. Således er den menneskelige opførsel forbundet med menneskets opfattelser. Derfor skal vi som det første skridt ændre menneskets opfattelser, når vi ønsker at ændre dets lavtliggende opførsel og ophøje den. Allah (swt) siger: ا ن االله لا ي غ ي ر م ا ب ق و م ح تى ي غ ي ر وا م ا ب ا ن ف س ه م Allah ændrer visselig ikke et folks tilstand, førend de selv ændrer det, som er i deres indre (OQM. Al-Ra d 13: 11) Den eneste vej til at ændre opfattelserne er ved frembringelsen af tanken om det jordiske liv, for at der derved dannes de sande opfattelser om dette. Tanken om det jordiske liv kan ikke konsolideres produktivt, undtagen efter frembringelsen af tanken om universet, mennesket og livet, samt om det, der ligger før og efter det jordiske liv og om det jordiske livs forhold med det, der ligger før og efter. Dette vil blive gjort ved fremlæggelsen af den altomfattende idé vedrørende det, der er bag universet, mennesket og livet, fordi denne idé er det 5

6 intellektuelle grundlag, som alle tanker omkring livet bygger på. Leveringen af den altomfattende idé vedrørende disse ting er løsningen på den allerstørste knude hos mennesket. Løses den allerstørste knude, vil alle andre knuder løses, da disse er detaljer eller forgreninger af den allerstørste knude. Denne løsning vil dog ikke føre til den sande oprejsning, medmindre det er en sand løsning, der stemmer overens med menneskets natur, samt overbeviser forstanden og derved fylder hjertet med tryghed. Denne sande løsning kan kun finde sted ved den oplyste tanke om universet, mennesket og livet. Derfor skal de, der ønsker oprejsningen, ønsker at gå på højnelsens vej, først løse denne knude med en sand løsning via den oplyste tanke. Denne løsning udgør verdensanskuelsen ( aqida), og den er det intellektuelle grundlag, som enhver forgrenet tanke om adfærden i livet og om livssystemerne er baseret på. Islam har behandlet denne allerstørste knude og har løst den for mennesket med en løsning, som stemmer overens med menneskets natur. En løsning, som fylder forstanden med overbevisning og hjertet med tryghed. Indtrædelsen i Islam er - ifølge Islam - afhængig af anerkendelsen af denne løsning; en anerkendelse, der har sit udspring i forstanden. Derfor er Islam baseret på et grundlag, nemlig den islamiske aqida, som siger at der bag universet, mennesket og livet findes en skaber, der har skabt disse, som har skabt alting; denne skaber er Allah (swt). Denne aqida siger ligeledes, at Skaberen har skabt tingene ud af intet, at Han er nødvendigvis-eksisterende og er derved ikke blevet skabt, ellers kunne Han ikke være skaber. At Han er Skaber, betyder nødvendigvis at Han ikke er skabt og at Han er nødvendigvis-eksisterende, fordi alle ting i deres eksistens støtter sig til Ham, hvorimod Han ikke støtter sig til noget. At tingene nødvendigvis må være skabt af en skaber skyldes, at mennesket, livet og universet, som er de ting, forstanden opfatter, alle er begrænsede, da de er afmægtige, mangelfulde og afhængige af andet end dem selv. Mennesket er begrænset, fordi det på alle områder kun vokser til en bestemt uoverskridelig grænse. Derfor er mennesket begrænset. Livet er begrænset, fordi det udelukkende fremtræder i individet, og det er sanseligt, at livet ophører i individet. Derfor er livet 6

7 begrænset. Universet er begrænset, fordi det er en samling af himmellegemer, hvor hvert himmellegeme er begrænset, og samlingen af begrænsede elementer er naturligvis også begrænset. Altså er universet begrænset. Hermed er mennesket, livet og universet absolut begrænsede. Betragter vi det begrænsede element, finder vi frem til, at det ikke er evigt, for ellers vil det ikke have været begrænset. Derfor må det begrænsede element være skabt af en anden, som er skaberen af mennesket, livet og universet. Skaberen er enten en andens skabning, sin egen skaber eller evig, nødvendigvis-eksisterende. At Han er en andens skabning er falsk, fordi Han i så fald vil være begrænset. Det er også falsk, at Han er sin egen skaber, fordi Han i så fald vil være sin egen skabning og skaber på samme tid. Derfor må Skaberen være evig, nødvendigvis-eksisterende, og denne skaber er Allah (swt). Blot ud fra eksistensen af de ting man sanser kan enhver, som besidder en forstand opfatte at der til disse ting findes en skaber, som har skabt dem. Dette skyldes, at det er sanseligt, at disse ting er afmægtige, mangelfulde og afhængige af andet end dem selv, og dermed er det absolut, at de er blevet skabt. Derfor er det tilstrækkeligt at henlede opmærksomheden til hvad som helst i universet, livet og mennesket for dermed at konkludere beviset på eksistensen af Den Organiserende Skaber. Overvejelsen af et hvilket som helst himmellegeme i universet, betragtningen af et hvilket som helst af livets aspekter, og opfattelsen af en hvilken som helst side i mennesket, leder absolut til beviset på eksistensen af Allah (swt). Derfor ser vi, at den glorværdige Qur an henleder opmærksomheden til tingene og kalder mennesket til at overveje disse ting og det, som befinder sig omkring og har relation til tingene. En overvejelse hvorigennem man fastslår beviset på eksistensen af Allah (swt). Da menneskets overvejelser leder til forståelsen af, at tingene er afhængige af andet end dem selv, vil det absolut opfatte eksistensen af Allah (swt), Den Organiserende Skaber. Der findes hundredvis af Qur an-vers, der påbyder denne overvejelse. Allah (swt) siger i surat Aal- Imran: ا ن ف ي خ ل ق ال سم او ات و الا ر ض و اخ ت لا ف ال ي ل و ال نه ار ل ا ي ات ل ا و ل يالا ل ب اب 7

8 Sandelig, i himlenes og jordens skabelse, og i nattens og dagens vekslen, er der visselig tegn for de skarpsindige (OQM. 3: 190) Og Allah (swt) siger i surat Al-Rum: و م ن ء اي ات ه خ ل ق ال سم او ات و الا ر ض و اخ ت لا ف ا ل س ن ت ك م و ا ل و ا ن كم Og blandt Hans (Allahs) tegn er himlenes og jordens skabelse, og forskellen i jeres sprog og farver (OQM. 30: 22) Og Allah (swt) siger i surat Al-Ghashijah: ا ف لا ي ن ظر ون ا لى الا ب ل ك ي ف خ ل قت و ا لى ال سم اء ك ي ف ر ف ع ت و ا لىال ج ب ال ك ي ف ن ص ب ت و ا لى الا ر ض ك ي ف س ط ح ت Vil de da ikke overveje kamelerne - hvorledes de er skabt? og himlen - hvorledes den er rejst? og bjergene - hvorledes de er fæstnede (i jorden)? og Jorden - hvorledes den er udbredt? (OQM. 88: 17-20) Og Allah (swt) siger i surat Al-Tariq: ف ل ي ن ظ ر الا ن س ان م م خ ل ق خ ل ق م ن م ا ء د اف ق ي خ ر ج م ن ب ي ن ال صل ب و ال تر ا ي ب Lad derfor mennesket overveje, hvoraf det er skabt. Det er skabt af udgydt væske, som strømmer frem mellem rygraden og ribbenene (OQM. 86: 5-7) Og Allah (swt) siger i surat Al-Baqarah: ا ن ف ي خ ل ق ال سم او ات و الا ر ض و اخ ت لا ف ال ي ل و ال نه ار و ال فل ك ا لت ي ت ج ري ف ي ال ب ح ر بم ا ي نف ع ال ناس و م ا ا نز ل االله م ن ال سم ا ء م ن ما ء ف ا ح ي ا ب ه الا ر ض ب ع د م و ت ه ا و ب ث ف يه ا م ن ك ل د ا بة و ت ص ر يف ال ري اح و ال سح اب ال م س خر ب ي ن ال سما ء و الا ر ض 8

9 ل ا ي ات لق و م ي ع ق لون Sandelig, i himlenes og jordens skabelse, og i nattens og dagens skiften, og i skibene, som sejler på havet med det, der gavner menneskene, og i det vand, som Allah sender ned fra himlen, og hvormed Han giver jorden liv efter dens død, og hvorpå Han udbreder alle slags levende væsener - og i vindenes omskiftelighed, og i skyerne, som er tvunget (i tjeneste) mellem himlen og jorden - er der visselig tegn for folk, som forstår (OQM. 2: 164) Der er flere lignende Qur an-vers, der kalder mennesket til med dyb overvejelse at betragte tingene og det, der befinder sig omkring og har relation til disse ting, for herigennem at konkludere beviset på eksistensen af Den Organiserende Skaber, således at menneskets iman (den absolutte anerkendelse) på Allah (swt) bliver rodfæstet via forstanden og et soleklart bevis. Iman på Den Organiserende Skaber er faktisk medfødt i ethvert menneske. Men sådan en medfødt iman kommer via følelserne. Følgerne af at efterlade denne medfødte iman alene, er usikre og fører ikke til en rodfæstelse. Dette skyldes, at følelserne ofte tilføjer til det, man i forvejen tror på, noget, der ingen virkelighed har; en tro som man på basis af følelserne har forestillet sig som værende nødvendige attributter til det, man tror på, og derved havner man i kufr (vantro) eller vildledning. Afgudsdyrkelse, overtro og nonsens er netop et resultat af følelsernes fejlagtighed. Metoden for at have iman har Islam derfor ikke overladt til følelserne alene, således at man ikke tilskriver Allah (swt) attributter, der modstrider guddommeligheden. Eller at man muliggør legemliggørelsen af Allah i materielle ting. Eller at man forestiller sig at kunne tilnærme sig Allah gennem tilbedelse af materielle ting. Dette ville enten føre til kufr eller shirk (polyteisme) eller til indbildning og overtro, hvilket den sandfærdige iman forkaster. Derfor har Islam skarpt påkrævet brugen af forstanden sammen med følelserne og har pålagt muslimen at bruge sin forstand i forbindelse med iman på Allah (swt), og har forbudt imitation (taqlid) i aqida. Islam har derfor gjort forstanden til dommer i forbindelse med iman på Allah (swt). Allah (swt) siger: 9

10 ا ن ف ي خ ل ق ال سم او ات و الا ر ض و اخ ت لا ف ال ي ل و ال نه ار ل ا ي ات ل ا و ل يالا ل ب اب Sandelig, i himlenes og jordens skabelse, og i nattens og dagens vekslen, er der visselig tegn for de skarpsindige (OQM. Aal- Imran 3: 190) Derfor er det en pligt (wajib) over enhver muslim at lade sin iman have sit udspring i tænkning, undersøgelse og overvejelse og at gøre forstanden til den fuldstændige dommer i iman på Allah (swt). Kaldet til overvejelsen omkring universet for at udlede dets love og for at blive retledt til iman på universets Skaber, gentager Qur anen hundredvis af gange i sine forskellige sura er (Qur an-kapitler). Disse sura er appellerer alle sammen til menneskets intellektuelle evner og kalder mennesket til tænkning og grundig overvejelse, så menneskets iman baseres på forstanden og det soleklare bevis. Kapitlerne advarer også mennesket mod at godtage det, ens forfædre har fulgt, uden overvejelse, dybdegående undersøgelse og selvstændig tillid til sandheden deraf. Det er denne iman, Islam har kaldt til. Islam har ikke kaldt til det, som kaldes de gamles tro, men en iman af et oplyst og et absolut overbevist menneske, som har gennemgået overvejelse efter overvejelse og derefter tænkning efter tænkning, for til sidst gennem overvejelsen og tænkningen at nå frem til den utvivlsomme vished (yaqin) om Allah, den Almægtige. På trods af at mennesket er forpligtet til at gøre brug af forstanden for at nå frem til iman på Allah (swt), så er det dog ikke muligt for mennesket at opfatte det, som ligger ud over menneskets sanser og forstand. Dette skyldes, at menneskets forstand er begrænset, ligeledes er forstandens evner, som er begrænset af en uoverskridelig grænse, uanset hvor meget den højnes og vokser. Som følge deraf er menneskets opfattelsesevne begrænset. Derfor kan forstanden ikke opfatte Allah Selv og Hans virkelighed, fordi Allah (swt) er ophøjet over universet, mennesket og livet, og menneskets forstand er ude af stand til at opfatte virkeligheden af det, der er hævet over mennesket. Derfor kan forstanden ikke opfatte Allah Selv. I denne sammenhæng er det forkert at spørge: Hvordan er mennesket med sin forstand kommet frem til iman på Allah, samtidig med at menneskets forstand er ude af stand til at opfatte Allah Selv? Svaret er, at denne iman er en 10

11 iman på eksistensen af Allah (swt), og Hans eksistens kan opfattes gennem eksistensen af Hans skabninger, som er universet, mennesket og livet. Disse skabninger ligger inden for grænsen af det, forstanden kan opfatte. Altså har mennesket begrebet disse skabninger, og har gennem denne opfattelse begrebet eksistensen af en skaber til dem, og denne skaber er Allah (swt). Derfor er iman på Allahs eksistens rationel og ligger inden for forstandens grænser. Modsat forholder det sig i forbindelse med opfattelsen af Allah Selv, som nemlig er umulig at opfatte, fordi Allah er ophøjet over universet, mennesket og livet, og dermed hævet over forstandens rækkevidde. Det er umuligt for forstanden at opfatte virkeligheden af det, der er ophøjet over forstanden pga. forstandens begrænsede evne til at opfatte dette. Denne begrænsede opfattelsesevne skal i sig selv være med til at forstærke iman og skal ikke være et tvivlsmoment eller en faktor for skepsis, for da vores iman på Allah (swt) er kommet via forstanden, så er vores opfattelse af Hans eksistens en fuldstændig opfattelse, og da vores følelse af Hans eksistens er ledsaget af forstanden, er vores følelse af Hans eksistens en absolut følelse. Alt dette giver os en fuldstændig opfattelse og en absolut følelse af alle de guddommelige egenskaber. Dette tjener til at overbevise os om, at vi ikke vil være i stand til at opfatte virkeligheden af Allah Selv på trods af vores stærke iman på Hans eksistens. Ligeledes tjener det til at overbevise os om, at vi skal underkaste os alle Hans meddelelser til os vedrørende det, forstanden ikke har været i stand til at opfatte eller nå frem til at opfatte. Denne begrænsede opfattelsesevne skyldes den naturlige afmægtighed i den menneskelige forstand med dens relative og begrænsede målestokke til at opfatte hvad, der er hævet over forstanden, da en sådan opfattelse kræver målestokke, der hverken er relative eller begrænsede, hvilket mennesket ikke er og heller ikke kan komme i besiddelse af. Hvad angår bekræftelsen af menneskenes behov for sendebude, så er det således, at det er bekræftet, at mennesket er blevet skabt af Allah (swt), og at religiøsitet er en del af menneskets natur, da det er et af menneskets instinkter. Mennesket helliggør af natur sin skaber, og denne helliggørelse er selve tilbedelsen, som er forholdet mellem mennesket og Skaberen. Hvis dette forhold efterlades uden noget system, vil forholdet blive forvirret og føre til tilbedelsen af andet end 11

12 Skaberen. Derfor skal dette forhold organiseres med et sandt system. Dette system kan umuligt komme fra mennesket selv, fordi mennesket er ude af stand til at opfatte Skaberens virkelighed og derved kunne nedfælde et system for forholdet mellem sig selv og Skaberen. Derfor skal dette system komme fra Skaberen. Og da Skaberen skal meddele mennesket dette system, skal der nødvendigvis være sendebude, som meddeler Allahs Deen (budskab) til menneskene. Det andet bevis på menneskenes behov for sendebude er, at menneskets tilfredsstillelse af sine instinkter og organiske behov er en uomgængelig faktor. Hvis denne tilfredsstillelse foregår uden noget system, vil det føre til den forkerte eller en naturstridig tilfredsstillelse og vil forårsage menneskets elendighed. Derfor skal der være et system, der organiserer menneskets instinkter og organiske behov. Dette system kommer ikke fra mennesket, fordi menneskets forståelse for organiseringen af sine instinkter og organiske behov er tilbøjelig til variation, uenighed, modsætning og påvirkning fra det miljø, mennesket lever i. Hvis denne organisering overlades til mennesket, vil systemet have tilbøjelighed til variation, uenighed og modsætning, og dette vil føre til menneskets elendighed. Derfor skal systemet nødvendigvis være fra Allah (swt). Hvad angår bekræftelsen af, at Qur anen er fra Allah, så er det således, at Qur anen er en arabisk bog, som Muhammad (saaws) er kommet med. Derfor er Qur anen enten fra araberne, Muhammad eller Allah (swt). Da Qur anens sprog og stil er arabisk, er disse tre de eneste muligheder for dens oprindelse. Forestillingen om, at Qur anen er fra araberne, er falsk, fordi den har udfordret dem til at bringe noget lig Qur anen. Allah (swt) siger: قل فا ت وا ب ع ش ر س و ر مث ل ه Sig: Bring da ti sura'er (kapitler) lig den (Qur anen) (OQM. Hud 11: 13) قل فا ت وا ب س ور ة مث ل ه 12

13 Sig: Bring da én sura (kapitel) lig den (Qur anen) (OQM. Junus 10: 38) Araberne prøvede at bringe noget lig Qur anen, men fejlede. Derfor er Qur anen ikke arabernes ord, hvilket konstateres ved deres manglende evne til at bringe noget lig Qur anen, samt ved Qur anens udfordring til dem og deres forsøg på at bringe noget lig Qur anen. Forestillingen om, at Qur anen er fra Muhammad, er falsk, fordi Muhammad er en af araberne. Uanset hvor stort et geni man måtte være er man stadig blot et menneske og en del af sit samfund og sin nation. Da araberne ikke kunne bringe noget lig Qur anen, så gælder det også for araberen Muhammad, at han ikke kunne bringe noget lig Qur anen. Derfor er Qur anen ikke fra Muhammad. Derudover findes der flere ahadith (beretninger fra/om Muhammad), der er sahih (autentiske), og andre, der er berettet gennem tawatur (absolut bekræftede) vej, og dermed kun kan være ægte. Hvis en hvilken som helst hadith sammenlignes med en hvilken som helst aya (Qur an-vers), vil man ikke kunne finde nogen lighed i stilen mellem dem. Muhammad plejede at sige en hadith og det åbenbarede Qur an-vers på samme tid, og mellem dem er der en forskel i stilen. Uanset hvor meget et person forsøger at variere sit talesprog, så vil stilen være den samme, fordi stilen er en uadskillelig del af personen. Og da der ikke findes nogen lighed mellem stilen i en aya og stilen i en hadith, så kan Qur anen umuligt være Muhammads tale som følge af den klare og entydige forskel mellem Qur anen og Muhammads tale. Araberne har dog påstået, at Muhammad bringer Qur anen fra en kristen ung mand ved navn Jabr, hvorefter Allah (swt) svarede dem tilbage ved at sige: و ل ق د ن ع ل م ا نه م ي ق و لون ا نم ا ي ع ل م ه ب ش ر. ل س ان ا لذ ي ي لح د و نا ل ي ه ا ع ج م ي و ه ذال س ان ع ر ب ي م ب ين Og Vi ved visselig, at de siger: Et menneske belærer ham. Den persons sprog, som de hedensk hentyder til, er dog ikke-arabisk, medens dette er klart arabisk sprog (OQM. Al-Nahl 16: 103) 13

14 Da det nu er bekræftet, at Qur anen hverken er arabernes tale eller Muhammads tale, så er det absolut, at den er Allahs tale, og Qur anen er dermed et mirakel for den person, som har bragt den. Og da det er Muhammad, der har bragt Qur anen, som er Allahs tale og Shari ah (lov), og da det kun er profeter og sendebude, som bringer Allahs Shari ah, så er det absolut ud fra det rationelle bevis, at Muhammad er en profet og et sendebud. Dette er et rationelt bevis for iman på Allah (swt), Muhammads (saaws) budskab og at Qur anen er Allahs tale. På dette grundlag kommer iman på Allah (swt) via forstanden, og den skal nødvendigvis komme via forstanden. Dermed konstituerer denne iman støttepunktet for iman på alle mughaiyyabat (det usete) og alt, hvad Allah (swt) har meddelt os. Dette skyldes, at da vi nu vi har iman på Allah (swt), der besidder guddommelighedens attributter, skal vi nødvendigvis have iman på alt, hvad Han (swt) har meddelt os, uanset om forstanden kan opfatte det, eller om det ligger ud over forstanden, fordi det er Allah (swt), som har meddelt os det. Dermed skal vi have iman på genoplivelsen og tilbagevendelsen, paradiset og helvedet, regnskabet og pinslen, engle og jinn og sataner, og alt det, som den glorværdige Qur an eller mutawatir (absolut bekræftede) hadith, er kommet med. Til trods for at denne iman er kommet gennem overlevering og hørelsesberetning, så er denne iman rationel i sin oprindelse, fordi dens oprindelse er blevet bekræftet af forstanden. Derfor skal aqida for muslimen være baseret på forstanden eller på det, hvis oprindelse er bekræftet gennem forstanden. Muslimen skal således have iman på det, der for denne muslim er bekræftet gennem forstanden eller gennem den absolut bekræftede og ubestridelige hørelsesberetning, dvs. gennem den glorværdige Qur an og den absolutte hadith, altså mutawatir hadith. Alt det, der ikke bekræftes gennem disse to veje: forstanden og Bogens (Qur anens) og den absolutte bekræftede Sunnah-tekst, er haram (forbudt) for muslimen at tage i aqida, fordi aqida-anskuelser kun må adopteres på basis af utvivlsom vished (yaqin). 14

15 På dette grundlag skal man have iman på det, der er før det jordiske liv, altså Allah (swt), og på det, der er efter det jordiske liv, altså Opstandelsesdagen (Yawm al-qiyama). Da Allahs befalinger, sammen med skaberforholdet, udgør livets forhold med det, der er før livet, og da afregningen af menneskets handlinger foretaget gennem livet, sammen med genoplivelses- og tilbagevendelsesforholdet, udgør livets forhold med det, der er efter livet, er der altså et forhold mellem dette liv og det, der er før og efter livet, og menneskets tilstand heri skal være bundet til dette forhold. Derfor skal menneskets livsførelse være i overensstemmelse med Allahs systemer, og mennesket skal have iman på, at Allah på Opstandelsesdagen vil stille det til regnskab for dets handlinger i det jordiske liv. Derved er den oplyste tanke om det, der står bag universet, livet og mennesket blevet frembragt. Ligeledes er den oplyste tanke om det, der er før og efter livet, samt at livet har en relation til det, der er før og efter blevet frembragt. Dermed er den allerstørste knude blevet fuldstændig løst med den islamiske aqida. Når mennesket har nået denne løsning, kan det gå videre til tanken om det jordiske liv og til frembringelsen af de sande og produktive opfattelser om dette liv. Denne løsning er selve fundamentet, som ideologien, der skal tages som metode for oprejsningen, bygger på, og denne løsning er fundamentet, som denne ideologis kultur (hadara) bygger på. Derudover er denne løsning fundamentet, hvorfra ideologiens systemer udspringer, og denne løsning er fundamentet, hvorpå ideologiens stat er etableret. Heraf er det fundament, som Islam bygger på - som en idé og en metode - den islamiske aqida. Allah (swt) siger: ي ا ا يه ا ا لذ ين ء ام ن و ا ء ام ن وا ب االله و ر س ول ه و ال ك ت اب ا لذ ي ن زل ع لى ر س ول ه و ال ك ت اب ا لذ ي ا نز ل م ن ق ب ل. و م ن ي ك فر ب االله و م لا ي ك ت ه و ك ت ب ه و ر س ل ه و ال ي و م الا خ ر ف ق د ض ل ض لا لا ب ع يدا O I som har iman, hav iman på Allah, Hans Sendebud og Bogen, som Han har åbenbaret for Sit Sendebud, og på Skriften, som Han har åbenbaret forud. Og 15

16 den, der fornægter Allah og Hans engle og Hans bøger og Hans sendebud og den Yderste dag, er visselig faret vild i en stor vildfarelse (OQM. Al-Nisa 4:136) Efter at dette er blevet bekræftet, og at iman herpå er en uundgåelig sag, så er enhver muslim forpligtet til at have iman på hele den islamiske Shari ah, fordi den glorværdige Qur an og Sendebuddet (saaws) er kommet med den, og hvis ikke er man kafir (ikke-muslim). Derfor er det kufr at fornægte Shari ahs love som helhed eller at fornægte detaljer af de absolutte shari ah-love, uanset om disse love har relation til ibadat (andagter), mu amalat (transaktioner), straf eller levnedsmidler. At erklære kufr på (dvs. fornægte) følgende Qur an-vers: و ا ق يم وا ال صلا ة Og hold salah (bøn) (OQM. Al-Baqarah 2: 43), er det samme som at erklære kufr på Qur an-versene: و ا ح ل االله ال ب ي ع و ح رم ال رب ا Og Allah har tilladt handel, men forbudt riba (rente) (OQM. Al-Baqarah 2: 275) و ال سار ق و ال سار ق ة فاق طع وا ا ي د ي ه م ا Og tyven - mand eller kvinde - hug deres hænder af. (OQM. Al-Ma idah 5: 38) ح رم ت ع ل ي ك م ال م ي ت ة و الد م و ل ح م ال خ تر ير و م ا ا ه ل ل غ ي ر االله ب ه Forbudt for jer er det selvdøde og blod og svinekød og det, et andet navn end Allahs er påkaldt over (ved dets slagtning) (OQM. Al-Ma idah 5: 3) 16

17 Iman på Shari ah er ikke afhængig af forstanden, men man skal fuldstændig underkaste sig alt, hvad Allah (swt) har åbenbaret. Allah (swt) siger: ف لا و ر بك لا ي و م ن و ن ح تى ي ح كم وك ف يم ا ش ج ر ب ي ن ه م ث م لا ي جد و ا ف ي ا نف س ه م ح ر جا م ما ق ض ي ت و ي س لم وا ت س ل يما Men nej, ved din Herre, de vil ikke have iman, førend de gør dig til dommer i alt, hvad de strides om, og dernæst ikke finder nogen uvilje i deres indre mod det, du afgør, men underkaster sig fuldstændigt (OQM. Al-Nisa 4: 65) 17

18 Al-Qada & al-qadar Allah (swt) siger i surat Aal- Imran: و م ا ك ان ل ن ف س ا ن ت م وت ا لا ب اء ذ ن االله ك ت ابا مو جلا Og det tilkommer intet menneske at dø, hvis ikke det er med Allahs billigelse: en beslutning med en (bestemt) frist (OQM. 3: 145) Allah (swt) siger i surat Al-A raf: و ل ك ل ا مة ا ج ل فاء ذا ج ا ء ا ج ل ه م لا ي س ت ا خ ر ون س اع ة و لا ي س ت ق د م ون Og for ethvert folk er der en frist. Når deres frist så er kommet, kan de ikke forsinke den så meget som et øjeblik, ej heller kan de fremskynde (fristens udløb) (OQM. 7: 34) Allah (swt) siger i surat Al-Hadid: م ا ا ص اب م ن مص يب ة ف ي الا ر ض و لا ف ي ا نف س ك م ا لا ف ي ك ت اب من ق ب ل ا ن نب ر ا ه ا ا ن ذ ل ك ع لى االله ي س ير Der indtræffer ikke nogen hjemsøgelse på jorden eller blandt jer selv, som ikke er i en bog, før Vi fremkalder den. Sandelig, dette er let for Allah (OQM. 57: 22) Allah (swt) siger i surat Al-Taubah: قل لن ي ص يب ن ا ا لا م ا ك ت ب االله ل ن ا ه و م و لا ن ا و ع لى االله ف ل ي ت و ك ل ا لم و م ن و ن Sig: Intet rammer os, undtagen hvad Allah har foreskrevet os. Han er vor Beskytter, og på Allah skal de troende forlade sig (have tawakkul) (OQM. 9: 51) 18

19 Allah (swt) siger i surat Saba : لا ي ع ز ب ع ن ه م ث ق ال ذ رة ف يال سم او ات و لا ف ي الا ر ض و لا ا ص غ ر م ن ذ ل ك و لا ا ك ب ر ا لا ف ي ك ت اب مب ين Ikke et støvgrans vægt i himlene eller på jorden undslipper Ham. Der er ej heller noget, som er mindre eller større end dette, uden at det er optegnet i en tydelig bog (OQM. 34: 3) Allah (swt) siger i surat Al-An am: و ه و ا لذ ي ي ت و ف ا كم ب ال ي ل و ي ع ل م م ا ج ر ح ت م ب ال نه ار ث م ي ب ع ث ك م ف يه ل ي قض ى ا ج ل مس م ى ث م ا ل ي ه م ر جع كم ث م ي ن ب ي كم بم ا كنت م ت ع م لون Og Han er Den, der tager jeres sjæle om natten, og Han ved, hvad I har foretaget om dagen. Han vækker jer igen (i jeres søvn), så at den fastsatte frist kan fuldendes. Derpå vender I tilbage til Ham, og så vil Han meddele jer, hvad I plejede at øve (OQM. 6: 60) Allah (swt) siger i surat Al-Nisa : و ا ن ت ص ب ه م ح س ن ة ي قو لوا ه ذ ه م ن ع ند االله و ا ن ت ص ب ه م س يي ة ي قو لوا ه ذ ه م ن ع ند ك. قل ك ل من ع ند االله فم ا ل ه و لا ء ال ق و م لا ي ك اد ون ي ف قه و ن ح د يث ا Og hvis noget godt træffer dem, så siger de: Dette er fra Allah! Men hvis noget ondt rammer dem, så siger de: Dette er fra dig! Sig (til dem): Alt kommer fra Allah! Hvad er der da i vejen med dette folk, at de ikke kommer nær til at forstå noget? (OQM. 4: 78) Disse og andre lignende Qur an-vers bruges af mange som bevis i emnet al-qada & al-qadar, hvor man af bevisførelsen forstår, at mennesket tvinges til at udføre sine handlinger, og at menneskets handlinger er bundet af Allahs vilje (irada) og ønske (mashi a), og at det er Allah, som har skabt mennesket, og som har skabt menneskets 19

20 handling. De prøver også at understøtte deres mening med verset, hvor Allah (swt) siger: و االله خ ل ق ك م و م ا ت ع م لون Og Allah har skabt jer og det, I laver (OQM. Al-Saffat 37: 96) Som bevis bringer de ligeledes ahadith, såsom den hadith, hvor Allahs Sendebud (saaws) sagde: ) ن ف ث روح الق د س في ر وع ي لن تموت ن ف س ح تى ت س ت و في رز قه ا و ا ج له ا وم ا ق در لها). Den Hellige Ånd (englen Jibril) har indblæst i mit sind, at ingen sjæl vil dø, før den har fået sin fulde forsyning (rizq), fulde levetid (ajal) og alt, hvad der er bestemt (af qadar) for den. Al-Qada & al-qadar-spørgsmålet har spillet en vigtig rolle iblandt de islamiske skoleretninger (madhahib). Ahl us-sunnah har en holdning i dette spørgsmål. Denne holdning kan sammenfattes til, at mennesket har en valgfri foretagelse af sine handlinger, og derfor vil mennesket blive stillet til regnskab for denne valgfri foretagelse. Og al-mu tazila har en holdning, der kan sammenfattes til, at det er mennesket, som selv skaber sine egne handlinger, og derfor vil mennesket blive stillet til regnskab for disse handlinger, fordi det selv har frembragt dem. Og al- Jabriyya har også en holdning i dette spørgsmål, og denne holdning kan sammenfattes til, at Allah (swt) er den, der skaber mennesket og skaber dets handlinger, og derfor er mennesket tvunget, og ikke frit stillet i sin handling. Altså er mennesket som en fjer, der bevæges i himmelrummet efter vindenes ønske. Den, der nøje undersøger al-qada & al-qadar-spørgsmålet, vil finde frem til, at den nøje undersøgelse i spørgsmålet nødvendiggør et kendskab til det grundlag, som undersøgelsen bygger på. Dette grundlag er ikke menneskets handling, ud fra perspektivet om hvorvidt det er mennesket eller Allah (swt), som skaber handlingen. Grundlaget er heller ikke Allahs viden, set fra den vinkel at Han (swt) ved, hvad mennesket vil (komme til at) foretage, og at Allahs viden fuldstændig 20

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden 1 Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden Dette

Læs mere

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende:

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende: (الخلافة) Al-Khilafah? Hvad er 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land, hvor Islamisk Lov (Shari ah) er implementeret i alle områder, vedrørende livet og styret, og hvis sikkerhed opretholdes

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

Taqi-uddin An-Nabhani. (Al-Takattul al-hizbi) Hizb ut-tahrirs. publikationer

Taqi-uddin An-Nabhani. (Al-Takattul al-hizbi) Hizb ut-tahrirs. publikationer TAQI-UDDIN AN-NABHANI Den partimæssige sammenslutning Hizb ut-tahrir Taqi-uddin An-Nabhani Den partimæssige sammenslutning (Al-Takattul al-hizbi) Hizb ut-tahrirs publikationer 2 (Oversat fra den arabiske

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(الا سراف) Hvad er Isrâf Sprogligt:» Er afledt af أسرف, der har flere

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah.

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah. Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning) Denne bog er udgivet og adopteret af Hizb ut-tahrir Bogen annullerer uoverensstemmende adopterede meninger Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning)

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget 1 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-Islamiyya

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid Den sande tro 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro Den sande tro fra Abraham til endens tid Hvilken religion fortæller os sandheden? Emne 1 Den sande tro fra Abraham til endens tid Der findes mange

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

ISLAM. Livssyn & Systemer. Al-Khilafah Publikationer Postboks 1286 DK-2300 København S. i samarbejde med. Redaktionen Livssyn.info

ISLAM. Livssyn & Systemer. Al-Khilafah Publikationer Postboks 1286 DK-2300 København S. i samarbejde med. Redaktionen Livssyn.info Chadi Freigeh ISLAM Livssyn & Systemer Al-Khilafah Publikationer Postboks 1286 DK-2300 København S i samarbejde med Redaktionen Livssyn.info Al-Khilafah Publikationer http://www.khilafah.dk Redaktionen

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Forord...4 1. Underindelingerne af Tawhîd...9 Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) 12

Forord...4 1. Underindelingerne af Tawhîd...9 Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) 12 Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Underindelingerne af Tawhîd...9 Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) 12 Tawhîd al-asmâ' was-sifât (Opretholdelse af Allâhs enhed i navne

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,5-15. 1. tekstrække. Salmer. DDS 402 Den signede dag med fryd vi ser. DDS 317 Livets fylde,

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Den gode død findes den? 7. nationale kongres Foreningen for Palliativ Indsats Workshop

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab Promotion of the Amman Message Amman-Budskab 2 I Guds navn, Den Mest Barmhjertige, Den Mest Medfølende; Må Guds bønner være med Hans udvalgte Profet, med Profetens husstand, hans modige ledsagere, og alle

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner De Okkulte Rundt om på kontinentet Falthea findes der individer der har særlige evner som ingen andre end dem selv helt ved hvor kommer fra. Disse individer siges at være i kontakt med overnaturlige væsner

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere