AutoCAD 2016 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2015 ISBN Copyright 2015 Forlaget Uhrskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AutoCAD 2016 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2015 ISBN Copyright 2015 Forlaget Uhrskov"

Transkript

1 AutoCAD 2016 Grundbog Frede Uhrskov

2 AutoCAD 2016 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2015 ISBN Copyright 2015 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede Uhrskov Læreruddannet fra Jelling Seminarium 1971 Faglærereksamen i idræt fra Odense Universitet 1972 Exam. Scient fra Odense Universitet 1973 Idrætslærer på Sydjysk Ungdomskostskole Lærer på Esbjerg Tekniske Skole (EUC Vest) Undervist i IT siden 1975 Selvstændig IT virksomhed siden 1986 Autoriseret AutoCAD forhandler og igen fra 2012 Autodesk Silver forhandler Building 2014 Medlem af Autodesk Developer Network (ADN) 1998 Autoriseret Autodesk Publisher 1998 Autoriseret Autodesk Author 1998 Forfatter til ca. 200 bøger om IT 3D Studio AutoCAD Autodesk Autodesk, the Autodesk logo, 3D Studio and AutoCAD are registered trademarks of Autodesk, Inc Autodesk, Inc. All rights reserved Tekst: Billeder: Illustrationer: Omslag: Frede Uhrskov Frede Uhrskov Frede Uhrskov Frede Uhrskov Forlaget Uhrskov v/frede Uhrskov Særmarksvej 46a, 6670 Holsted Gimlevj 28, 8660 Skanderborg Danmark Mobil:

3 AutoCAD 2016 Indledning Forord AutoCAD 2016 Grundbog er den eneste danske bog om AutoCAD Bogen er opbygget i sammenhængende afsnit, der gør den velegnet både som undervisningsbog og som opslagsværk. Bogen bygger på samme princip som de tidligere versioner, der i de forskellige udgaver er blevet de fleste danske AutoCAD brugeres bibel. Bogen er grundlæggende indføring i programmet AutoCAD Man vil derfor altid kunne argumentere for og imod hvilke kommandoer, der skal medtages. Jeg har forsøgt at medtage de kommandoer, som jeg mener, er nødvendige for at kunne konstruere på et rimeligt niveau. Denne udgave af bogen er en samlet gennemgang for både AutoCAD og AutoCAD LT. Der kan derfor være afsnit og kommandoer, der ikke findes i LT udgaven. Jeg håber du som bruge kan leve med det. Jeg håber, at du vil få glæde af bogen. Frede Uhrskov Holsted 2015 Besøg os på Internettet: På kan du finde samtlige bøger og hæfter. På kan du låne nogle af bøgerne som ebøger - gratis. Alle bøger findes også som ebøger - find dem hos en eboghandel. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 3

4 AutoCAD 2016 Indledning Forord... 3 Læs dette først Installation Vigtigt Aktivering Start af AutoCAD Brugerfladen Skærmfarve Grid net Applikationsmenu Menuelementer New Open Save Save As Export Publish Print Drawing Utilities Close Anvendte dokumenter Hurtigvalgsmenuen Bånd (Ribbon) Status Bar Kommandolinjen Valg af underkommandoer Quick Properties Tooltips UCS ikonet Tastatur: Kommandoafgivelse Tastatur: Kommandoforkortelserne Værktøjspanel Gammel brugerflade Tool Palettes Dialogbokse Genvejstaster Shortcut menu New - Åbne en ny tegning Open Åbne eksisterende tegninger EXIT Afslut Close - Lukke en tegning SAVE - Gem SAVEAS - Gem som QSAVE quick-save AUTOSAVE Create backup copy with each save Side 4 AutoCAD D Grundbog

5 AutoCAD 2016 Indledning Security Options Indlæse koordinater Pege Absolutte Koordinater Relative Koordinater Polære Koordinater CAD-koordinatsystem Polar Temporær POLAR Tracking LAYER - Lag Hente linjetyper Valg af lag LAYERSTATE Gemme lagopsætning LAYWALK Visning af objekter på valgte lag LAYMATCH Tilpasse objekters lag LAYCUR Flytte objekt til aktivt lag COPYTOLAYER - Kopiere til andet lag LAYISO - Isolere et objekts lag LAYUNISO Frigiv isolerede lag LAYVPI - Isolerer objekters lag i andre viewport LAYOFF Sluk lag ved udpegning LAYON - Tænder alle lag LAYFRZ - Frys lag for udvalgt objekt LAYTHW - Tø alle lag LAYLCK - Låser lag for udvalgt objekt LAYULK - Låser lag for valgt objekt op LAYMRG - Sammensmeltning af lag LAYDEL - Slette objekters lag LOCKED LAYER FADING LINETYPE - Linjetype LTSCALE - Linjetypeskala PSLTSCALE - Papirlinjetypeskala CELTSCALE - Linjetypeskala i forhold til LTS SCALELIST - Skaleringsliste ID - Identifikationspunkt LINE - Linje U - fjern sidst tegnede linjestykke Shortcut menuen Redigering af LINE XLINE - Konstruktionslinje RAY - Strålelinje REVCLOUD - Revisionssky Underkommandoer: CIRCLE - Cirkel CENTRUM, RADIUS: CENTRUM, DIAMETER: P - tre punkter Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 5

6 AutoCAD 2016 Indledning 2P - to punkter TTR - tangent, tangent og radius TanTanTan ARC - Cirkelbuer RECTANG - Rektangel Redigering af rektangel PLINE - Polylinje Underkommandoerne A (Arc) Redigering af PLINE POINT - Punkt POINT Style - Opsætning af punkter STYLE - Skriftopsætning Annotativ tekst DTEXT - Tekst MTEXT - Multilinje tekst Tabulatorlinjen Tabuleringer Symbol Backgound Mask Automatisk skrivning af matematiske begreber SPELL - Stavekontrol OSNAP - Objektsnap Nyhed: Drafting AutoSnap Settings Midtpunkt mellem 2 punkter Polar Tracking DSETTINGS DS SNAP - DDRMODES ISODRAFT Isometrisk tegning Isometriske cirkler UNITS - Måleenheder LIMITS - Tegningsgrænser HATCH - Skravering Draw Order i skravering Træk og slip skravering Undlad OSNAP ved skravering Trimning af skravering Skravering af ikke lukkede emner Kontrol af skraveringens udgangspunkt Definering af skraveringsafgrænsning Oprettelse af adskilte skraveringsobjekter Arealet af skraveringer Definering af skraveringsområdet Gradient REGION - Sammenhængende område Massprop - Masseegenskaber Side 6 AutoCAD D Grundbog

7 AutoCAD 2016 Indledning Tyngdepunkt MEASUREGEOM MEASUREGEOM MEASUREGEOM MEASUREGEOM MEASUREGEOM Tablestyle - Tabelopsætning Table - Tabel AutoCAD Design Center Opsætning Folders Open Drawing History Explorer A Tool Palettes - Værktøjs palette Sådan oprettes en værktøjspalet med DesignCenter indhold ZOOM - Zoom Underkommandoerne PAN - Panorere REGEN - Regenerering REGENAUTO - Automatisk regenerering Objektudvælgelse Tips og tricks om objektudvælgelse Select Similar GRIPS - Gribepunkter Ændring af en linje med GRIPS ERASE - Slet MOVE - Flytte COPY - Kopiering CUTCLIP - Klip til udklipsholder COPYCLIP - Kopier til udklipsholder COPYBASE - Basispunkt ved kopiering PASTE - Indsæt fra udklipsholder MIRROR Spejling REVERSE Flippe ROTATE Rotere ALIGN - Tilpas ARRAYRECT - Rektangulær Mønsterkopiering Anvendelsen af Ctrl ARRAYPATH - Stibestemt Mønsterkopiering ARRAYPOLAR - Cirkulær Mønsterkopiering SCALE - Skalering BREAK - Bryde Break at point - Bryde i 1 punkt JOIN - Sammensætning af ens objekter TRIM - Beskæring EXTEND - Forlæng Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 7

8 AutoCAD 2016 Indledning LENGTHEN - Ændring af længde STRETCH - Stræk FILLET - Afrunding CHAMFER - Affase OFFSET - Parallelforskydning PEDIT - Redigering af polylinjer Udvidet redigering af polylinjer Polylinjer og GRIPS EXPLODE - Eksplodere DIVIDE - Opdel MEASURE - Opmål Properties - Egenskaber Åbning af Properties med dobbeltklik Quick udvælgelse MATCHPROP - Overfør egenskaber TEXTEDIT - Rette tekst SCALETEXT - Ændre teksthøjde JUSTIFYTEXT - Ændre indsættelsespunkt for tekst UNDO - Fortryd REDO - Genskab HATCHEDIT - Redigér skravering PURGE - Rens WBLOCK - Filblok BLOCK - Fremstil blok Dynamiske Blokke Tilpasning til eksisterende geometri Flippe en blok Forskellige afbildninger Forskellige størrelser GROUP - Grupper Group manager ATTACH - Eksterne referencer Clip REFEDIT Edit Reference In Place XOPEN ADJUST INSERT - Indsætte blok INSERTOBJ - Indsætte et OLE objekt Dimension - Målsætning DIMREASSOCIATE - Ændring af associativitet DIMSTYLE - Målsætningsvariable Dimension Style Ny dimstyle Lines Extension Lines Fast længde på måludførende linjer Forskellig linjetype på måludførende linjer Side 8 AutoCAD D Grundbog

9 AutoCAD 2016 Indledning Symbols and Arrows Center Marks Text Text Appearance Text Placement FIT Fit Options Text Placement Primary Units Alternate Units Tolerance DIMLINEAR Nyhed DIMALIGNED Vend målsætningspile DIMARC - Målsætning af buelængde DIMJOGGED - Målsætning af buer med store radier DIMORDINATE - Nulpunktsmålsætning DIMRADIUS - Radiusmålsætning DIMDIAMETER Diametermålsætning DIMANGULAR - Målsætning af vinkler DIMBASELINE - Parallelmålsætning DIMCONTINUE - Kædemålsætning DIMSPACE - Målsætningsafstand DIMBREAK - Målsætningsbrud DIMJOGLINE - Brudt lineær målsætning Quick Dimension - Hurtig målsætning TOLERANCE - Geometriske tolerancer DIMCENTER - Centermarkeringer og linjer DIMEDIT - Rette tekst egenskaber DIMTEDIT - Rette placering af målsætningstekst DIMTEDIT - Rette placering af tekst DIMOVERRIDE - Overskriv DIMSTYLE Update - Opdatering Annotativ målsætning Multileaderstyle - Opsætning af Mleader Multileader - Ledelinjer AIMLEADEREDITADD - Tilføj leader AIMLEADEREDITREMOVE - Fjern leader MLEADERALIGN - Tilpasse leader MLEADERCOLLECT - Samle leader Model og layout Oprette view Model - Layout eksempel Annotative funktioner Objectscale Brugertilpasning af skaleringslisten Målsætning Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 9

10 AutoCAD 2016 Indledning PLOT - Udskrivning Shaded viewport options Publish Preview Page Setup Manager View Details Plotter Manager Export Forslag til en template Maskintegning Bygningstegning Genvejskommandoer Side 10 AutoCAD D Grundbog

11 AutoCAD 2016 Indledning Læs dette først For at få det største udbytte af bogen er det vigtigt at være opmærksom på nogle forudsætninger og forhold. 1) AutoCAD 2016 er installeret korrekt. Det forudsættes, at der er installeret i de biblioteker, der foreslås af installationsprogrammet. 2) Du skal være rimelig fortrolig med brugen af Windows. Der er ikke i bogen nogen vejledning i brugen af Windows. Der er heller ikke gjort opmærksom på genvejstaster i Windows. Det anses for at være kendt. 3) Da AutoCAD 2016 overholder Microsoft Windows standarden, vil alle menuer svare til de menuer, der findes i Windows. 4) Hvis man arbejder med den danske version af Windows 7, eller Windows 8, vil det betyde, at der i visse dialogbokse kan forekomme en sammenblanding af amerikansk og dansk på nogle af knapperne. Bogen er skrevet ud fra en 64 bit version installeret på Windows ) Nogle steder, hvor der vises kommandoer, vil denne starte med en understregning (_LINE). Det er helt afhængigt af, hvordan kommandoen vælges, om denne understregning kommer frem på skærmen eller ej. Det har ingen betydning for kommandoen, og man kan se bort fra det. Stregen bruges ved oversættelser af AutoCAD til andre sprog. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 11

12 AutoCAD 2016 Installation Installation Når du har downloaded programmet så starter installationen af sig selv der kan være lidt forskel på, dette afhængig af download metode, fremkomme denne dialogboks. Skærmbillederne er fra installation af LT versionen. Dette ikon vil installere Auto- CAD 2016 på den aktuelle computer. Med dette ikon kan man lave en installation på en server. Denne installation kan så kopieres ned på forskellige arbejdsstationer i virksomheden. Den kan man bruge, hvis man har flere licenser og ønsker den samme installation på alle maskinerne. Side 12 AutoCAD D Grundbog

13 AutoCAD 2016 Installation Med dette ikon kan man installere nogle værktøjer på det lokale netværk det må ikke forveksles med en netværkslicens. Hvis du vælger ovenstående ikon, så vil et helt nyt skærmbillede dukke op: Herfra kan for Eksempel vælges andre sprogudgaver af produktet det afhænger af det produkt, som man har købt.. Klik på Back Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 13

14 AutoCAD 2016 Installation Man kan vælge at installere et Content Center ved at sætte mærke i dette felt: Det har ikke rigtig nogen betydning i forbindelse med denne instruktion, så vi springer videre. Ved at klikke på dette ikon får du hjælp til installationen - på engelsk. Dette ikon vil fortælle dig, hvilke krav, Autodesk stiller til din computer. Readme ikonet giver dig vigtige informationer om produktet. Vigtigt Det er meget vigtigt at man lukker ALLE programmer under installationen. Det gælder særlig antivirus. Tag dit netstik ud før du starter installationen så er du sikker på ikke at få virus under processen. Klik på Install Side 14 AutoCAD D Grundbog

15 AutoCAD 2016 Installation Det første, der fremkommer, er licensbetingelserne, som du skal acceptere, men det kan være en god ide at gennemlæse betingelserne mange bliver således overraskede over at man faktisk ikke ejer softwaren. Klik Next I næste skærmbillede skal du angive dit serienummer Indtast dit serienummer og product key, som står i den mail som du har modtaget fra Autodesk. Her har jeg mærket af, at jeg ønsker en Trial version, der virker i 30 dage. Klik Next Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 15

16 AutoCAD 2016 Installation Nu kommer vi til den vigtige del af installationen. Det vigtigt, at du klikker på nedpilen i feltet med AutoCAD LT, da det giver dig de fulde muligheder for at tilrette din installation. Det vil åbne en ny dialogboks - se næste side. Side 16 AutoCAD D Grundbog

17 AutoCAD 2016 Installation Hvis du vil have styr på installationen, skal du vælge Custom, der vil give dig det fulde overblik. Når du har lavet de ønskede ændringer, klikker du på Back Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 17

18 AutoCAD 2016 Installation Inden du klikker på Install, så skal du lige sikre dig at programmet bliver installeret i det bibliotek, som du ønsker: Når det er gjort, klikker du på Install Nu starter installationen - det varer lidt tid så det er tid til kaffe. Side 18 AutoCAD D Grundbog

19 AutoCAD 2016 Installation Afslut med at klikke på Finish. Der vil nu være skabt et ikon på dit skrivebord. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 19

20 AutoCAD 2016 Installation Aktivering Første gang du starter programmet, bliver du spurgt om du vil anvende programmet eller aktivere det. Du kan frit bruge programmet i 30 dage. Hvis du har en tidligere version liggende på maskinen får du først lejlighed til at overføre dine brugertilpasninger fra denne version til den nye. Vælg OK eller slet de uønskede markeringer. Side 20 AutoCAD D Grundbog

21 AutoCAD 2016 Installation I dette skærmbillede skal du acceptere den fortrolighedserklæring som Autodesk afgiver. I mange tilfælde vil aktiveringen nu gå glat igennem, men undertiden er der lidt problemer - følg vejledningen på skærmen. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 21

22 AutoCAD 2016 Opstart Start af AutoCAD 2016 AutoCAD 2016 kan aktiveres på flere forskellige måder, men her tages der udgangspunkt i, at programmet er standardinstalleret, og at der er dannet et ikon på Windows skrivebordet. Første gang man starter AutoCAD 2016, vil der komme en dialogboks som nedenstående. Billedet fortæller, at Autodesk gerne vil registrere dit brug af programmet og hvilke funktioner, du bruger. Dette gør de for at finde ud af, hvilke funktioner, og programmer, der er mest brugt. Du kan slå denne registrering fra i hjælpemenuen, men i første omgang er du nødt til at klikke OK. Side 22 AutoCAD D Grundbog

23 AutoCAD 2016 Opstart Opstartsbilledet ser i 2016 udgaven således ud: I modsætning til tidligere så kommer man direkte ind i tegneområdet. Hvis man ønsker at se den tidligere opstartsvindue, så klikker man på Start: Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 23

24 AutoCAD 2016 Opstart Derefter fremkommer nedenstående billede De enkelte valgmuligheder gennemgås nedenfor: Dette felt starter en ny tegning ud fra den template, som er defineret i options - standardtemplaten er efter installationen valgt til acadltiso.dwt, hvor skærmen er 420x297 - samme størrelse som et A3 ark. Side 24 AutoCAD D Grundbog

25 AutoCAD 2016 Opstart I feltet Templates, kan du hente forskellige opstartfiler også din egen. Opsætning i Options bestemmer, hvilken mappe, der søges i. Ved klik på nedpilen, fremkommer en oversigt over de templates, der ligger i den ønskede søgesti: Open Files åbner en dialogboks, hvor gemte filer kan hentes fra. Open a Sheet Set åbner en dialogboks, hvorfra gemte sideopætninger kan hentes. Get More Templates Online skulle gerne give mulighed for at hente andre templates fra nettet funktionen virkede ikke i min version. Exlore Sample Drawings åbner en dialogboks, hvorfra eksempelfiler, kan hentes. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 25

26 AutoCAD 2016 Opstart Dette feltområde viser de seneste åbne tegninger og de kan hentes ved at klikke på dem. Feltet nederst styrer visningen af filerne øverst i Recent Documents Nederst på siden findes 2 felter Create er den man står i ved klik på Learn, fremkommer en ny side: Det væsentlig på siden er instruktionsvideoer det kan du selv udforske. Side 26 AutoCAD D Grundbog

27 AutoCAD 2016 Brugerfladen Brugerfladen Brugerfladen giver mulighed for en let adgang til de mest anvendte faciliteter. Standardbrugerfladen omfatter Menu Browser, Hurtigmenu, InfoCenter, Båndet (ribbon) og Statusbaren. Baggrundsfarven i modellen er grå/sort, og samtidig er Grid slået til det er det der giver felterne på skærmen. Mange af mulighederne på brugerfladen bliver endnu bedre ved anvendelse af 2 skærme. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 27

28 AutoCAD 2016 Brugerfladen Skærmfarve Du kan ændre skærmfarven således: Ved at klikke ved felt nr. 2 kan du skifte hele farvepaletten fra den mørke til en noget lysere. Side 28 AutoCAD D Grundbog

29 AutoCAD 2016 Brugerfladen Hvis du ønsker at ændre de enkelte områders farve, så klikker du ved felt nr. 3 Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 29

30 AutoCAD 2016 Brugerfladen Grid net AutoCAD starter med et gridnet aktivt. Du kan slå Grid nettet fra ved at klikke på dette ikon i statuslinjen: eller ved at taste F7 Gridnettet vil dog komme frem igen ved næste opstart det kan kun ændres ved at du gemmer din tomme tegning i opstartstemplaten. Det lød svært ikke!!! Gridnettet gemmes sammen med tegningen og derfor skal opsætningen gemmes efter at du har slået gridnettet fra. Det gøres ved at klikke som vist herunder: Nu vises en mappe med de standardtemplates, som er blevet installeret sammen med AutoCAD Side 30 AutoCAD D Grundbog

31 AutoCAD 2016 Brugerfladen Klik som vist: Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 31

32 AutoCAD 2016 Brugerfladen Applikationsmenu Applikations menu gør det muligt at få hurtig tilgang til en række faciliteter som kommandoer og dokumenter fra knappen i øverste venstre hjørne af skærmen. Menuelementer Applikationsmenuen indeholder en lodret liste af menuelementer. Ved valg af et menupunkt fra Applikationsmenuen, udvides menuen, så du kan vælge en kommando. Side 32 AutoCAD D Grundbog

33 AutoCAD 2016 Brugerfladen New Som det fremgår starter man her en ny tegning fra en template (skabelon). Man kan også oprette et Sheet Set, hvori man kan styre layout, stier til filer og projekt data. Som det fremgår starter man her en ny tegning fra en template (skabelon). Når funktionen vælges fremkommer der en dialogboks hvorfra man kan vælge den ønskede template. En template er en skabelonfil, hvori man opsætter de standarder, som man gerne vil have skal være faste ved hver ny tegning. Typiske opsætninger, der er faste i en template er: Lag Tekstopsætning Målsætningsopsætning Udskrifter - layout Den typiske dialogboks, der fremkommer, er: Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 33

34 AutoCAD 2016 Brugerfladen I henhold til standardopsætningen vælges mappen Template, der ligger i denne lange sti - afhængig af installation her vist i Windows 7: Stien kan selvfølgelig vælges frit - se senere. Som det fremgår at dialogboksen, så findes der en lang række templates. Den vigtigste og den som de fleste vil tage udgangspunkt i er: acadltiso.dwt Den vil være uden opsætninger af nogen art og derfor "ren". Skærmen vil være defineret ca. som et stykke A3. Hvis du selv laver din template (og det gør du selvfølgelig), så kan du placere den i samme mappe, men du kan også placere den i din egen mappe, så den ikke forsvinder, når du opdaterer AutoCAD eller laver en ominstallation. Side 34 AutoCAD D Grundbog

35 AutoCAD 2016 Brugerfladen Du skal så ændre AutoCAD søgestien - det gør du således: I options vælges fanebladet Files og Template Settings Vælg Drawing Template File Location og klik på stien Vælg derefter Browse og vælg den mappe, hvori du har gemt din template. Næste gang du vælger New, vil AutoCAD søge templaten i din egen mappe. Qnew Hvis du vælger at starte en ny tegning fra dette ikon, vælges en kommando, der hedder Qnew, der næsten er magen til New, men Qnew vælger en bestemt template i stedet for at vælge en mappe. Som standard vælger Qnew at søge i samme mappe som New, men Qnew kan sættes op til at vælge en bestemt fil. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 35

36 AutoCAD 2016 Brugerfladen Det opsættes på samme måde som ved New Herfra browses til den ønskede fil. Når du fremover vælger ikonet Qnew vil AutoCAD starte en ny tegning på baggrund af den valgte template. Side 36 AutoCAD D Grundbog

37 AutoCAD 2016 Brugerfladen Open Med Open åbnes en eksisterende AutoCAD tegning, et eksisterende Sheet Set eller der importeres en DGN tegning - fra Microstation. Med Open Drawing, vil AutoCAD søge i den sidst anvendte mappe. Hvis du ønsker at din standardtegningsmappe skal være let at browse til, kan du lægge den ind i den lodrette linje i venstre side - se næste side. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 37

38 AutoCAD 2016 Brugerfladen Højreklik i feltet: Klik på Add Current Folder - derefter vil man for fremtiden let komme til den ønskede mappe. Slet eventuelt øvrige unødvendige ikoner - for eksempel Buzz... Side 38 AutoCAD D Grundbog

39 AutoCAD 2016 Brugerfladen Save Save gemmer tegningen i det navn, som tegningen tidligere har fået. Når du starter en ny tegning, vil den altid få et "dummy" navn, der vil se ud som dette format: Når du vælger Save, vil AutoCAD vælge sidst anvendte mappe og foreslå filnavnet. Vælg nu selv mappe og filnavn: Når du selv har navngivet filen, vil AutoCAD næste gang du anvender funktionen gemme oveni samme navn. Samtidig gemmes en kopi med samme navn, men med efternavnet BAK. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 39

40 AutoCAD 2016 Brugerfladen Save As Save As giver mulighed for at gemme i et andet filnavn eller gemme i andre filformater. Save As åbner sidst anvendte mappe og foreslår det filnavn, som er det aktuelle. Du kan nu vælge et andet filnavn, en anden filtype eller en anden version af AutoCAD: Side 40 AutoCAD D Grundbog

41 AutoCAD 2016 Brugerfladen Det er Save As du skal anvende, når du opretter templates eller skal gemme tegninger i ældre formater. Hvis du får brug for at du altid skal gemme i et bestemt ældre filformat kan du sætte dette op i Options: AutoCAD vil nu fremover gemme i det valgte format. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 41

42 AutoCAD 2016 Brugerfladen Export Export gør det muligt at gemme i filformater, der er brugbare i forskellige sammenhænge. DWF DWF er et filformat til enkel og hurtig distribution af tegninger til samarbejdspartnere eller andre, der ikke skal have selve tegningen. For at se og udskrive tegningen kræves installation af Autodesk Design Review, der ligger på DVD med programmet. Programmet er gratis og kan også downloades fra Valg af menupunktet åbner dette vindue: Der er en række forskellige muligheder for udskrift, men det er forholdsvis enkelt og vil ikke nærmere blive gennemgået. Side 42 AutoCAD D Grundbog

43 AutoCAD 2016 Brugerfladen DWFx Forskellen mellem de 2 DWF formater, er at DWFx ikke kræver installation af Autodesk Design Review, hvis filen åbnes på en computer med Windows Vista. Filformatet er at sammenligne med filformatet i Officeprogrammerne, der også i udgave 2007 forsynes med et x efter filtypenavnet - for Eksempel.DOCx. Her ses en del af en tegning åbnet i Windows Explorer under Windows 7: Jeg havde problemer med at åbne explorer ved at klikke på filnavnet, men ved at åbne DWFx filen direkte i explorer var der ingen problemer. DWFx formatet kan således bruges til at fremsende filer til andre. Filerne er ganske små og derfor velegnede til at sende via mail. Det viste udsnit fylder kun 32 Kb. Menneskene er fra AutoBYG 2013 Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 43

44 AutoCAD 2016 Brugerfladen PDF Export til PDF er helt identisk med export til DWFx og her vises blot dialogboks og udskrift. En PDF fil åbnes i Acrobat Reader, der frit kan downloades. Menneskene er fra AutoBYG 2013 Side 44 AutoCAD D Grundbog

45 AutoCAD 2016 Brugerfladen DGN Export til DGN vil sige at man gemmer i filformatet til Microstation. Dialogboksen ser således ud: Other Formats Denne mulighed gør det muligt at gemme i alternative formater - deriblandt BMP formatet, der er et almindeligt billedformat. Dialogboksen ser således ud: Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 45

46 AutoCAD 2016 Brugerfladen Publish Med Publish kan man blandt andet sende et helt sæt af tegninger til samarbejdspartnere. etransmit Dette gør det muligt at sende alle nødvendige filer til en samarbejdspartner. Læg her blandt andet mærke til at både plotstyle og plotterconfigurationsfilerne kommer med. Det er en meget enkel måde at sende filerne på. Side 46 AutoCAD D Grundbog

47 AutoCAD 2016 Brugerfladen Når alle forhold er i orden, klikkes OK og man kommer ind i denne dialogboks: Filerne bliver nu automatisk pakket i en ZIP fil, der let kan sendes til en partner. Med dette menupunkt sender man den aktuelle tegning med en til en anden bruger. Upload Multiple File to Cloud Her kan du uploade flere filer af gangen til skyen se mere om Cloud faciliteterne under dette emne. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 47

48 AutoCAD 2016 Brugerfladen Print Som det fremgår af skærmbilledet, er der mange muligheder for print i AutoCAD de enkelte muligheder gennemgås senere. Plot Plot er her det samme som at vælge udskrivning fra tegningen - udskrivning er gennemgået særskilt sidst i bogen, så her vises kun den almindelige dialogboks. Side 48 AutoCAD D Grundbog

49 AutoCAD 2016 Brugerfladen Batch Plot Batch Plot er en fremragende facilitet, der gør det muligt at sætte en lang række tegninger til plotning på en gang. Man kan derefter blot lade processen køre og lave andre ting imens. Dialogboksen ser således ud: Sheet List. Her kan du hente en eksisterende liste over tegninger, der skal plottes. De kan være gemt fra en tidligere plotning. Du kan også gemme den eksisterende liste listerne gemmes i. Hvis du svarer ja, til spørgsmålet fremkommer dialogboksen på næste side: Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 49

50 AutoCAD 2016 Brugerfladen Filformatet er DSD. Andre medarbejdere i firmaet kan således let hente en eksisterende udskrift, der for Eksempel skal sendes til en bestemt faggruppe. Publish to: Her vælges hvilken plotter, der skal udskrives på. Standard er den plotter, som er defineret i Page Setup. Desuden kan her vinges af om man programmet automatisk skal hente alle åbne tegninger. Når du klikker på Publish, vil der fremkomme et lille plotterikon i nederste højre hjørne o denne dialogboks vil vises på skærmen. Side 50 AutoCAD D Grundbog

51 AutoCAD 2016 Brugerfladen Plot Preview Viser blot et plot af enten modellen eller det layout, som man står i. View Plot and Publish Details Viser detaljer af sidste plotning - den kunne man også få frem ved at højreklikke på plotterikonet i nederste højre hjørne. Page Setup Sideopsætning definerer opsætning af papir til plot af enten modellen eller layout. Denne funktion kan vælges flere steder og den er nøje gennemgået under afsnittet Model og Layout. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 51

52 AutoCAD 2016 Brugerfladen Manage Plotters Dette menupunkt fremkalder en dialogboks, hvori man kan administrere de plottere, der er specielt knyttet til AutoCAD. De har alle efternavne (filtypen) PC3, der står for Plotter Configuration - version 3. Det er almindelige filer, der kan slettes og flyttes. I billedet nedenunder, ses også den sti, som filerne ligger i efter en standardinstallation. Disse filer kan med fordel placeret centralt i firmaet (på en filserver), så alle i firmaet har de samme plotteropsætninger og dermed også de papirformater, der er de gængse i firmaet. Hvis man ønsker at placerer dem centralt, skal man også rette søgestien for disse filer: PC3 filerne må ikke forveksles med driverne til plotterne. Det er min opfattelse at driverne altid bør placeres decentral - altså på den enkelte computer. Dette dog kun såfremt man ønsker at den enkelte bruger skal have mulighed for selvstændigt at oprette papirstørrelser og lignende. Hvis man placerer drivere på en server, fratager man brugerne disse muligheder. Side 52 AutoCAD D Grundbog

53 AutoCAD 2016 Brugerfladen Drawing Utilities I Drawing Utilities er der mulighed for at administrere forskellige oplysninger og enheder i tegningen. Desuden anvendes feltet til at rense tegningen for unødvendige oplysninger og hente tegninger efter PC nedbrud. Drawing Properties Drawing Properties er en dialogboks, hvori man kan skrive forskellige oplysninger om den aktuelle tegning. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 53

54 AutoCAD 2016 Brugerfladen Units I unitsdialogboksen bestemmes enhederne for tegningen. Autdit Audit gennemlæser tegningsfilen for fejl og retter nogle af den. Kommandoen er en kommandolinjekommando, hvor man blot svarer Y eller N til spørgsmålet. Side 54 AutoCAD D Grundbog

55 AutoCAD 2016 Brugerfladen Purge Med purge kan man rense tegningen for de elementer, der ikke er brugt i tegningen. Det kan være lag eller blokke, der fylder op i tegningen og derfor ønskes fjernet. Kommandoen åbner en dialogboks, hvori man kan vælge, hvilke elementer man ønsker fjernet. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 55

56 AutoCAD 2016 Brugerfladen Recover Recover prøver at rette en tegning, der af en eller anden grund ikke er læsbar for Auto- CAD. I de fleste tilfælde går det godt og tegningen åbnes uden problemer. Den kan derefter gemmes på ny. Der er 2 underkommandoer til kommandoen Den øverste åbner en dialogboks på samme måde som OPEN: Herfra kan man vælge den fil, som er et problem. Ved det nederste valg åbnes endnu en dialogboks, hvori man skal tage stilling til om alle XREF i tegningen også skal gennemarbejdes. Derefter åbnes dialogbokse OPEN som ovenfor. Side 56 AutoCAD D Grundbog

57 AutoCAD 2016 Brugerfladen Close Med Close lukker man den aktive eller alle tegninger. Current Drawing Denne funktion lukker den aktive tegning All Drawings Denne funktion lukker alle åbne tegninger. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 57

58 AutoCAD 2016 Brugerfladen Anvendte dokumenter Mens du ser tidligere anvendte dokumenter i Applikations menuen, kan du få dem vist i forskellig orden eller du kan gruppere dem efter dato eller filtype. Ved at føre markøren hen over et dokumentnavn, vil browseren automatisk vise filinformationer og et billede af filens indhold. Du kan få filerne vist på forskellig måde ved at trække ned i det viste felt. Side 58 AutoCAD D Grundbog

59 AutoCAD 2016 Brugerfladen Hurtigvalgsmenuen Hurtigvalgsmenuen er placeret øverst i AutoCAD vinduet, ved siden af dette felt. Man kan let tilføje og fjerne kommandoer fra toolbaren, ved at anvende nedpilen i højre side af menuen Øverste del af denne pull down menu er kommandoer, der kan tilføjes og fjernes fra menuen. More Commands Dette punkt kalder CUI menuen, så man kan hente alle de kommandoer, som man måtte ønske til Hurtigvejsmenuen. Show Menu Bar Dette er interessant, da det henter den fra de tidligere versioner kendte pull down menu: På denne måde kan du bruge både den nye brugerflade med Ribbon og den gamle med pull down menuer. Show Below the Ribbon Dette placerer hurtigvalgsmenuen nedenunder ribbon: Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 59

60 AutoCAD 2016 Brugerfladen Exchange Exchange er den menulinje, der ser således ud: I søgefeltet kan de skrive det emne, som du vil søge hjælp omkring det kræver at du er opkoblet på internettet. Når du klikker på kikkerten, så kommer Exchange billedet frem og emnet findes: Hvis du ikke er på internettet, så får du en dialogboks med forskellige valgmuligheder: Herfra kan du blandt andet downloade hjælpefilen som en offline fil det kræver selvsagt at du kan komme på nettet det kræver de to andre muligheder også, så det er faktisk kun relevant, hvis man skal have computeren med et sted, hvor man ikke kan komme on-line. Side 60 AutoCAD D Grundbog

61 AutoCAD 2016 Brugerfladen SignIn Med SignIn får du muligheden for at logge in på en Autodesk 360, der har en række muligheder blandt andet lagring af filer i skyen. Først kommer en login dialogboks. Dette login er det samme, som du anvendte da du aktiverede dit program. Efter login vil dit navn komme frem i feltet. Hvis du har tegnet subscriptuon på din licens, vil du få nogle muligheder ved at klikke på nedpilen. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 61

62 AutoCAD 2016 Brugerfladen Bånd (Ribbon) Båndet er placeret i toppen af AutoCAD 2016 vinduet. Båndet gør det muligt at vælge en lang række værktøjer gennem et udvalg af faneblade og paneler. Hvert faneblad indeholder flere paneler og hvert panel indeholder en række værktøjer. Nogle af panelerne kan udvides, da de indeholder flere værktøjer end der umiddelbart vises. Som standard er båndet låst fast i toppen af AutoCAD vinduet, men den kan ændres til en Tool Palette, der kan flyttes rundt på skærmen. Højreklik i ribbonkanten og vælg Undock Båndet ændres nu til en Tool Palette Den flyttes tilbage igen ved at trække i den kant, hvor der står Ribbon. Side 62 AutoCAD D Grundbog

63 AutoCAD 2016 Brugerfladen Man kan få båndet vist på forskellig måde ved at klikke i den lille pil, der er i båndet. Funktionen er som standard sat til cirkulært, hvilket vil sige at hver gang du klikker på pilen, så skifter udseendet af båndet. Første klik Båndet forsvinder og erstattes af menupunkter, der svarer til de visuelle menuer fra tidligere. Når man holder markøren stille på et af menupunkterne, fremkommer de visuelle kommandoer. Andet klik Båndet reduceres yderligere og man fremkalder menuerne ved at klikke på de enkelte menupunkter. Når du flytter markøren væk fra menuen lukkes den sammen. Dette sparer en del plads, men kræver nok også et godt overblik overmenuerne. Tredje klik Ved tredje klik vender du tilbage til udgangspunktet. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 63

64 AutoCAD 2016 Brugerfladen Du kan også vælge den visning, som du ønsker ved direkte at klikke i en af de 3 øverste valgmuligheder: Side 64 AutoCAD D Grundbog

65 AutoCAD 2016 Brugerfladen Status Bar Statusbaren er den vandrette linje nederst på skærmen - den indeholder en lang række vigtige funktioner. Hvilke funktioner, der vises er helt afhængig af opsætningen, som aktiveres i højre side. Det giver ingen mening at vise hele statusbaren her, så den vises i mindre dele: I venstre side findes fanerne til Model og Layout - de kan IKKE slukkes. Beskrivelse af deres funktion findes under et selvstændigt kapitel. Jeg har her valgt kun at aktivere de funktioner, som jeg mener er de vigtigste og som jeg erfaringsmæssig ved er de mest brugte. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 65

66 AutoCAD 2016 Brugerfladen Pilen ved siden af, viser de forudindstillede vinkler, der kan tegnes i: Hvis du ønsker andre opsætninger, så klikkes på Tracking Settings Side 66 AutoCAD D Grundbog

67 AutoCAD 2016 Brugerfladen Pilen ved siden af, viser hvilke OSNAP funktioner, der er aktive. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 67

68 AutoCAD 2016 Brugerfladen Side 68 AutoCAD D Grundbog

69 AutoCAD 2016 Brugerfladen Kommandolinjen Kommandolinjen ligger som en enkelt streng i tegneområdet. Herunder er venstre del af linjen gennemgået i oversigtsform: Du flytter kommandolinjen ved at venstreklikke og trække linjen til en ny position: Hvis du ønsker at slukke linjen helt, klikker du i krydset: Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 69

70 AutoCAD 2016 Brugerfladen Der fremkommer en advarsel: For at slukke og tænde kommandolinjen kan man også bruge genvejstasterne Ctrl+9 Opsætning af mulighederne for kommandolinjen fås ved at klikke på dette ikon. Det fremkalder en menu: AutoComplete Her kan afkrydses, hvordan AutoCAD skal reagere når du begynder at indtaste en kommando. Læg mærke til, at alle egenskaber er afkrydset undtagen den nederste. Jeg vil foreslå at du lader dem stå således i starten. Det betyder, at AutoCAD selv kommer med forslag til kommandoen og vil færdiggøre indtastningen se Eksempeler herunder: Side 70 AutoCAD D Grundbog

71 AutoCAD 2016 Brugerfladen Lines of prompt history Her kan bestemmes, hvor mange linjer, der skal vises under anvendelse af en kommando standard er 3. Herunder er vist hvordan det ser ud, hvis tallet er ændret til 6: Transperancy Dette fremkalder en dialogboks, hvor man kan sætter gennemsigtigheden af kommadolinjen. Options Denne mulighed fremkalder Options dialogboksen: Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 71

72 AutoCAD 2016 Brugerfladen Du fremkalder en liste over de sidst anvendte kommandoer ved at klikke på det viste ikon: Det fremkalder en liste over de sidst anvendte kommandoer: Den ønskede kommand kan selvfølgelig vælges i listen. Valg af underkommandoer Mange af kommandoerne i AutoCAD har underkommandoer og disse kan vælges ved udpegning. Her er kommandoen CIRCLE valgt og der peges på 3P: Side 72 AutoCAD D Grundbog

73 AutoCAD 2016 Brugerfladen Dynamisk indtastning Ved at klikke på feltet DYN aktiveres dynamisk indtastning, der er en slags erstatning for kommandolinjen. Når du starter indtastning af en kommando, så vil der i nærheden af markøren fremkomme en liste over de relevante kommandoer: Når du anvender dynamisk indtastning, er alle koordinatindtastninger relative i forhold til det sidst kendte punkt i tegningen. Der skal således ikke ved indtastning af koordinater. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 73

74 AutoCAD 2016 Brugerfladen Quick Properties Panelet Quick Properties gør det muligt at se og ændre et objects egenskaber når der er behov for det, uden at indskrænke skærmarealet. Du kan slå Quick Properties til og fra med knappen QP på Statusbaren. Når Quick Properties er slået til, vil dets vindue altid komme frem på skærmen, når du aktiverer et objekt. Udvalget af oplysninger bestemmer man selv, men her vises de forudindstillede. Hvis du ønsker at tilføje eller fjerne nogle, så klikker du på CUI ikonet som vist: Herved åbnes menufilen og du kan mærke de ønskede ting af - se næste side: Side 74 AutoCAD D Grundbog

75 AutoCAD 2016 Brugerfladen Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 75

76 AutoCAD 2016 Brugerfladen Tooltips Tooltips i AutoCAD 2016 giver information og en visuel forklaring på kommandoens anvendelse. Tooltippet fremkommer automatisk, når man bevæger markøren hen over kommandoerne. Bemærk at der her aktiveres en video, når du holder markøren stille et øjeblik der er ikke videoer til alle kommandoer. Når videoen er afspillet, ser det således ud: Side 76 AutoCAD D Grundbog

77 AutoCAD 2016 Brugerfladen I lighed med kommandoværktøjerne, kan du også kontrollere indholdet af Tooltips for External Reference og Sheet Set Manager. Når du højreklikker på kanten af disse paletter, kan du vælge Tooltip Style og derefter vælge hvorledes man vil have oversigtsbillederne vist og om man både vil have billederne og informationerne vist. Når du fører markøren hen over indholdet I Sheet Set eller Reference Manager kan du hurtigt se tegningens geometri og detaljerede informationer om tegningen. Oversigtsbilleder vises som Tool tips ved layout fanebladene så du let kan finde det rigtige layout før du vælger det. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 77

78 AutoCAD 2016 Brugerfladen UCS ikonet Tastatur: UCSICON UCS ikonet styres af en dialogboks, hvorfra man kan vælge mellem 2D og 3D ikoner, ligesom man kan give pilespidserne forskellig udseende. Desuden er det muligt at styre ikonets størrelse og linjetykkelse. Kommandosekvens: Command: UCSICON Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] <ON>: P Hvis kommandolinjen er slukket vil indtastning af kommandoen resultere i en menu som vist herunder - menuen vil fremkomme hvor markøren er placeret. Ved valg af underkommandoen Properties i kommandoen UCSICON fremkaldes denne dialogboks: I billedet vises standardindstillingerne. Side 78 AutoCAD D Grundbog

79 AutoCAD 2016 Brugerfladen Hvis man vælger tidligere versioner. 2D vil UCS ikonet få det udseende, som er kendt fra Man kan også både bestemme størrelse og farve på ikonet ucsbemærk her, at der kan angives forskellig farve på ikonet i henholdsvis Modelspace og Layout, hvorimod størrelsen af ikonet vil være den samme i de 2 miljøer. Som noget nyt, kan man vælge UCSICONet, således at det forsynes med GRIPS - det er særlig anvendelig i 3D tegning. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 79

80 AutoCAD 2016 Kommandoafgivelse Kommandoafgivelse Den primære måde at hente de nødvendige kommandoer på, er ikonerne, som er placeret i båndet øverst på skærmen: Andre måder at hente kommandoer på, gennemgås på de næste sider. Tastatur: Indtast navnet på den ønskede kommando, tryk derefter på MELLEMRUMSTASTEN eller ENTER tasten. Alle de almindelige kommandoer i AutoCAD 2016 kan forkortes til et enkelt eller få bogstaver. Ved gennemgang af de enkelte kommandoer er forkortelsen vist efter det fulde kommandonavn. Forkortelserne styres af filen ACLT.PGP, og de kan frit tilpasses. Kommandoforkortelserne Næsten alle kommandoer er tildelt en forkortelse på 1-3 bogstaver, der fra kommandolinjen kan bruges som genveje til kommandoerne. Det vil være fornuftigt at lære disse genveje at kende, da det oftest er langt den hurtigste vej til en kommando. Genvejskommandoerne er defineret i en fil, der hedder ACLT.PGP. Denne kan du selv tilrette, hvis du har specielle ønsker for dine genveje. Standardgenvejene er vist i skemaform bagest i bogen, og det kan være en god ide at tage en kopi af siden. Redigering af filen foretages gennem: Side 80 AutoCAD D Grundbog

81 AutoCAD 2016 Kommandoafgivelse Værktøjspanel Værktøjspanelerne toolbars er på vej ud og jeg har valgt ikke længere at gennemgå dem, men de kan hentes frem på skærmen således: Hele listen over toolbars vises i en liste, hvorfra du kan vælge dem du ønsker at bruge. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 81

82 AutoCAD 2016 Kommandoafgivelse Gammel brugerflade Det er IKKE længere muligt at skifte tilbage til den gamle brugerflade med toolbar ved blot at klikke på AutoCAD Classic. De gamle toolbars findes stadig, men de skal hentes frem enkeltvis ved at klikke her: Derved kommer den gamle menulinje frem - her klikker du på Tools: Ved at klikke som vist i billedet komemr en liste med alle toolbars frem - her kan du så vælge hvilke du vil have vist. Side 82 AutoCAD D Grundbog

83 AutoCAD 2016 Kommandoafgivelse Tool Palettes Tool paletterne hentes for Eksempel således: Eller ved at taste Ctrl+3 Tool Paletten kan indeholde mange faneblade - paletter - og man kan selv tilføje og fjerne efter behov. Her vises en tool palette fra min applikation AutoBYG. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 83

84 AutoCAD 2016 Kommandoafgivelse Dialogbokse En dialogboks er et "vindue", der fremkommer midt på skærmen. Et Eksempel på en dialogboks er vist herunder: Dialogboksen består af forskellige indtastningsfelter og afkrydsningsfelter. Man kan springe mellem de enkelte felter med TABULATOR tasten. Hvis man ønsker at springe "baglæns" anvender man SHIFT+TABULATOR. Genvejstaster I et dialogfelt vil der altid være nogle bogstaver, der er understreget. Disse bogstaver er genvejstaster. Man vælger den pågældende funktion med ALT+bogstavet. Gentagelse af kommandoer Man kan gentage sidste kommando ved blot at trykke på MELLEMRUMSTASTEN eller ENTER tasten. Afbrydelse af kommandoer Ved at trykke på ESC kan man på et hvilket som helst tidspunkt afbryde en kommando. Side 84 AutoCAD D Grundbog

85 AutoCAD 2016 Kommandoafgivelse Shortcut menu En Shortcut menu er en menu, der fremkommer på skærmen, når man aktiverer højre musetast og trådkorset på skærmen IKKE berører nogen af objekterne. Shortcut menuen giver mulighed for at gentage den sidste kommando (på samme måde som mellemrumstasten og ENTER tasten). Samtidig er der en række andre muligheder i Shortcut menuen. Herunder vises shortcutmenuen for LINE kommandoen. Shortcut menu til LINE Lidt ergonomi Shortcutmenuen virker umiddelbart lidt smart, men hvis den skal bruges til at gentage en kommando, vil det betyde et ekstra klik med musen, hvilket i længden bliver belastende. Det må anbefales, at anvende mellemrumstasten med den frie hånd til at afbryde og gentage kommandoer. I andre sammenhænge kan shortcut menuen være udmærket. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 85

86 AutoCAD 2016 Konstruktion New - Åbne en ny tegning NEW Ctrl+N Når man er færdig med en tegning, og har gemt denne, eller man ønsker at starte på en ny tegning, anvendes NEW kommandoen. Derved åbnes dialogboksen med de tilgængelige templates (skabelonfiler). Dette gælder dog kun hvis standardskabelonfilen for QNEW i Options er sat til None: Side 86 AutoCAD D Grundbog

87 AutoCAD 2016 Konstruktion Som det ses, er ACLTISO.DWT valgt som standard, men du kan frit vælge mellem de foruddefinerede templates. Hvis du angiver en bestemt template i Options, vil der være forskel på om du anvender New fra Files menuen eller du anvender Qnew fra knappen. Hvis du som vist i billedet til venstre har angivet en templatefil for Qnew, vil du automatisk starte med denne fil når du anvender knappen Qnew Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 87

88 AutoCAD 2016 Konstruktion Du vil hurtigt få brug for en template, der lige præcist passer til dit arbejde og den vil du selvfølgelig gerne have vist i oversigten. Se i øvrigt mit kursus i tegningsopsætning på Opret et bibliotek et sted på din harddisk som du selv bestemmer - det kan være samme sted som du gemmer dine tegninger. Gå til Tools -> Options og tilføj den valgte sti på dette sted: Næste gang du skal åbne en ny tegning, vil du komme ind i det viste bibliotek. Når du starter en ny tegning, så vil du komme ind på en tom skærm, der indeholder de opsætninger som du har gemt i den pågældende template. Tegningen vil være navngivet med et DUMMY navn DrawingX Side 88 AutoCAD D Grundbog

89 AutoCAD 2016 Konstruktion Open Åbne eksisterende tegninger OPEN Ctrl+O Hvis man ønsker at redigere en eksisterende tegning, anvendes kommandoen OPEN, der indlæser en tegning fra harddisken eller netværket. Kommandoen fremkalder denne dialogboks: Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 89

90 AutoCAD 2016 Konstruktion Når man peger på et af filnavnene vises et lille billede af tegningen i feltet Preview. Previewbilledet kan slås fra i pulldown menuen Views: Hvis man ofte bruger det samme bibliotek, kan man tilføje dette bibliotek til listen i venstre side af dialogboksen. Ved at højreklikke i feltet ved siden af ikonerne, fremkommer en menu, hvorfra man kan tilføje og slette biblioteker: Man kan tilføje det aktuelle bibliotek til listen. Det er meget praktisk, at anvende denne metode, ved arbejdet med forskellige projekter i virksomheden. Side 90 AutoCAD D Grundbog

91 AutoCAD 2016 Konstruktion Du fjerner en mappen fra lsiten ved at højreklikke på det ønskede ikon og vælge Remove: Open vinduet er ellers magen til vinduet i de øvrige Windowsprogrammer såsom Word. De enkelte menupunkter vil derfor ikke blive gjort til genstand for gennemgang her. Nogle af mapperne virker måske lidt fremmede se forklaring nedenunder: Autodesk 360 er en internetbaseret mappe hos Autodesk, hvor du har dit helt eget bibliotek, der kan anvendes uanset hvor du er i verden du skal blot have internetadgang. Se det særlige afsnit om Autodesk 360 FTP: Giver mulighed for at hente filer direkte fra en FTP server. Buzzsaw: Giver adgang til projekter fra Buzzsaw.com, som er en business-to-business markedsplads indenfor bygnings industrien. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 91

92 AutoCAD 2016 Konstruktion Open as read-only Hvis man ikke ønsker at ændre filens indhold, kan den åbnes som skrivebeskyttet ved at aktivere dette felt i drop-down menuen: Select Initial View Hvis tegningen er gemt med forskellige VIEWs kan man åbne tegningen i et bestemt VIEW ved at sætte mærke i dette felt Under indlæsningen fremkommer denne oversigt over de eksisterende views i tegningen: Man kan nu markere det view, som man ønsker at se når indlæsningen af tegningen er færdig. Man mangler i den forbindelse et billede af tegningen med de enkelte views. Side 92 AutoCAD D Grundbog

93 AutoCAD 2016 Konstruktion Finde filer Hvis man ikke umiddelbart kan huske navnet på filen er der flere muligheder for at finde den. Vælg Find i dropdown menuen: Dette vil åbne denne dialogboks: Find dialogboksen følger den almindelige Windows standard, og vil derfor ikke blive gennemgået her. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 93

94 AutoCAD 2016 Konstruktion Øvelse 1: Open Du skal åbne en tegning fra biblioteket SAMPLE. Tegningen følger med ved levering af AutoCAD 2016 og installeres automatisk, såfremt man laver en standard installation. Vælg OPEN Vælg biblioteket, hvor AutoCAD 2016 er placeret. Vælg biblioteket SAMPLE Vælg biblioteket en-us Vælg biblioteket DesignCenter Vælg filen House Designer.dwg Vælg Open Nu bliver tegningsfilen indlæst, og den skulle gerne se således ud. Side 94 AutoCAD D Grundbog

95 AutoCAD 2016 Konstruktion EXIT Afslut EXIT Ctrl+Q Afslutning af AutoCAD 2016 vil være afhængig af om tegningen er navngivet tidligere i tegneprocessen. Hvis tegningen ikke er navngivet - har navnet DRAWING1 - vil valg af EXIT fremkalde en dialogboks, der spørger om man ønsker at gemme tegningen: Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 95

96 AutoCAD 2016 Konstruktion Hvis man svarer Ja til spørgsmålet, kommer man ind i Save Drawing As dialogboksen Her kan tegningen nu navngives på normal vis. Hvis tegningen er navngivet, men de sidste ændringer ikke gemt, vil tegningen blive gemt i samme navn med kommandoen QSAVE. Hvis man inden anvendelsen af EXIT har gemt tegningen forlades tegneeditoren direkte. ADVARSEL: Det er en udbredt opfattelse, at man også kan gå ud af et program ved hjælp af krydset i øverste højre hjørne af skærmen det kan man også i AutoCAD MEN så opdateres visse dele af opsætningen IKKE ændringer i Tool Palettes opdateres ikke og de lavede ændringer går tabt. Det kan derfor ikke anbefales at anvende det fremgangsmåde. Side 96 AutoCAD D Grundbog

97 AutoCAD 2016 Konstruktion Close - Lukke en tegning CLOSE Ctrl+F4 Hvis man ønsker at lukke en tegning uden at afslutte AutoCAD 2016, så gør man det med kommandoen Close, der på mange måder minder om EXIT. Hvis tegningen ikke er navngivet, vil man få samme mulighed for at gemme tegningen som ved EXIT. Læg mærke til at man kan lukke både den aktuelle tegning og alle tegninger. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 97

98 AutoCAD 2016 Konstruktion SAVE - Gem SAVE Ctrl+S SAVE - kommandoen gemmer tegningen på harddisk eller et andet medie. Hvis man anvender kommandoen SAVE, og tegningen ikke tidligere er gemt, vil kommandoen være den samme som SAVE AS, og man vil blive bedt om et navn og placering af tegningen. Som standard tildeles tegningen navnet DrawingX - afhængig af navnet i tegneeditoren. Det ønskede filnavn indtastes, og man klikker på Når tegningen efter navngivning atter skal gemmes i det samme navn, klikkes på ikonet med disketten eller der tastes Ctrl+S. Side 98 AutoCAD D Grundbog

99 AutoCAD 2016 Konstruktion SAVEAS - Gem som SAVEAS Ctrl+Shift+S Med SaveAs kommandoen kan gemme tegningen dels som en AutoCAD tegning, men også som en template og en række andre specielle formater. Endelig er det muligt at gemme de enkelte layouts som selvstændige tegninger. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 99

100 AutoCAD 2016 Konstruktion QSAVE quick-save Når man gemmer en navngiven tegning, returneres kommandoen QSAVE på kommandolinjen. QSAVE er som navnet siger en hurtig måde at gemme tegningen på. AUTOSAVE Autosave er en facilitet, der kan have stor betydning, hvis computeren eller programmet "går ned". Parametre om AutoSAVE sættes i Tools - Options - fanebladet Open and Save Her kan man sætte tidsintervallet mellem gemninger: Tidsintervallet er standard sat til 10 minutter. I denne dialogboks kan man også passende sætte mærke i feltet Create backup copy with each save Side 100 AutoCAD D Grundbog

101 AutoCAD 2016 Konstruktion Tegningen gemmes som standard i brugerens bibliotek: C:\Documents and Settings\Frede Uhrskov\Lokale indstillinger\temp\ Som standard får filer, der gemmes automatisk, midlertidigt tildelt navnet filnavn_a_b_nnnn Filnavnet er det aktuelle tegningsnavn, a, er antallet af åbne ens tegningsfiler i samme AutoCAD 2016-arbejdsperiode, b er antallet af åbne ens tegninger i forskellige Auto- CAD 2016-arbejdsperioder, og nnnn er et tilfældigt tal, der genereres af AutoCAD Nummeret sidst i filnavnet er forskelligt for hver tegning. Efternavnet SV$ kan ikke ændres. Placering af filen kan bestemmes i Options - File. Hvis systemet bryder ned, skal man omdøbe denne fil, så den får efternavnet DWG. Create backup copy with each save AutoCAD 2016 gemmer så en kopi af tegningen med efternavnet BAK. Kopien er den næstsidste udgave af tegningen - altså den tegning der blev gemt med forrige SAVE. Security Options Med denne facilitet er det muligt at knytte digital signatur til tegningen. Dette kan være en sikkerhed for at tegningen ikke misbruges. Funktionen åbner denne dialogboks: Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 101

102 AutoCAD 2016 Konstruktion Hvis du sætter mærke i Attach.. så åbnes mulighederne nederst i dialogboksen: Her kan du vælge at stemple tegningen med dato og tid og skrive en kommentar. Tegningsfilen får efter en SAVE et andet ikon. Når du åbner tegningen får du denne melding: Klik Close for at åbne tegningen. Der er desværre ikke tale om en regulær beskyttelse af tegningen, da andre både kan se og ændre i tegningen. Side 102 AutoCAD D Grundbog

103 AutoCAD 2016 Konstruktion Indlæse koordinater Når AutoCAD 2016 spørger om et "point", vil den have angivet koordinaterne for et sted på tegningen. Dette punkt kan angives på følgende måder: Indlæsning af koordinater volder traditionelt visse problemer, og det kan være nyttigt at se øvelserne på side Pege 1) Flyt pegeudstyret indtil trådkorset på skærmen er hvor punktet ønskes - tryk på pegeudstyret. 2) En anden metode er at pege i den ønskede retning (uden at trykke på pegeknappen), og taste den ønskede afstand ind og taste ENTER. Denne metode er meget effektiv - især ved indtastning af afstande, der kan udpeges med POLAR slået til. Absolutte Koordinater Man kan angive et punkt ved at indtaste de faktiske X- og Y-koordinatværdier på tastaturet - adskilt af et komma. Relative Koordinater X,Y eks. 27.8,54.1 For at angive et punkt, som er placeret i en bestemt afstand fra det sidst angivne punkt, skal man indtaste foran X- og Y Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 103

104 AutoCAD 2016 Konstruktion Polære Koordinater Man kan også angive relative koordinater som værende i en bestemt afstand og vinkel fra sidst angivne betyder generelt sidst angivne punkt. Hvis du anvender dynamisk input, vil AutoCAD selv i din indtastning. Ved anvendelse af dynamisk input kan man altså IKKE indtaste absolutte koordinater. Polær indtastning er automatisk valgt, når DYN knappen på statuslinjen er aktiveret Bemærk: Når DYN er slået til, sættes der foran alle indtastninger - det vil sige at man arbejder polært. Side 104 AutoCAD D Grundbog

105 AutoCAD 2016 Konstruktion CAD-koordinatsystem De fleste CAD systemer arbejder med koordinatsystemet på den måde, som kendes fra matematikken. Udgangspunktet er i X-aksens positive retning - i CAD kaldet vinkel 0. Vinkelstørrelserne går derefter mod uret - med 90 grader i Y-aksens positive retning. De andre vinkelretninger fremgår af tegningen herunder. Den "normale" omdrejningsretning fremgår også af afbildningen herunder. Omdrejningsretningen kan ændres. Det kan for Eksempel være relevant i forhold til landmåling. I dialogboksen Drawing Units (UNITS) kan man ændre omdrejningsretningen fra "mod uret" - Counter clockwise til Clockwise - "med uret" Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 105

106 AutoCAD 2016 Konstruktion Polar Den letteste måde, at tegne linjer på, er ved anvendelse af funktionen POLAR, der som standard er sat til vinklerne og 270 grader. Det betyder, at når man trækker i disse retninger, fremkommer en tynd stiplet linje i den retning, som man tegner. Man kan frit indtaste alle de vinkler, som man ønsker at anvende i den pågældende tegning. Opsætning af POLAR vinkler sker i dialogboksen OSNAP, der vælges med tastaturkommandoen OS. Nu kan man trække linjer nøjagtigt i de indtastede vinkler. Polar slås til og fra på statuslinjen: eller med F10. Side 106 AutoCAD D Grundbog

107 AutoCAD 2016 Konstruktion Temporær POLAR Man kan også anvende en midlertidig opsætning af en fast vinkel under tegneprocessen. Hvis man under tegning af linjer indtaster en bestemt vinkel, vil den næste vinkel blive tegnet i denne retning. Eksempel: Der er tegnet en linje i retning 0 og fortsættelsen af linjen skal være i 46 grader: Ved spørgsmålet på kommandolinjen Specify next point or [Undo]: indtastes nu vinkeltegnet < og derefter vinklen. På kommandolinjen vil det se således ud: Command: LINE Specify first point: Specify next point or [Undo]: Specify next point or [Undo]: <46 Angle Override: 46 Specify next point or [Undo]: Specify next point or [Close/Undo]: Her indtastes den ønskede vinkel Der tegnes nu i den ønskede vinkel Hvis dynamisk input er aktiveret, vil det se således ud på skærmen. Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 107

108 AutoCAD 2016 Konstruktion Tracking Tracking betyder i denne sammenhæng at trække et spor fra givne punkter. Tracking bruges typisk til at angive punkter i bestemte afstande fra andre punkter. Funktionen er særdeles nyttig og meget effektiv. Eksempel: Der skal tegnes en cirkel i det punkt, hvor de 2 viste linjers endepunkter mødes: Vælg kommandoen CIRCLE Placér markøren ved det nederste venstre endepunkt og hold markøren stille et øjeblik - træk derefter lodret på skærmen - du skal ikke klikke med musen Placér nu markøren over det øverste højre endepunkt og hold markøren stille et øjeblik - træk derefter vandret ud mod det andet endepunkt. Når du nærmer dig de 2 endepunkters skæringspunkt, fremkommer der 2 stiplede linjer og cirklens centrum kan udpeges: Side 108 AutoCAD D Grundbog

109 AutoCAD 2016 Konstruktion LAYER - Lag LAYER LA Man kan placere tegningens indhold på et eller flere lag. Hvert lag kan få tildelt en farve og/eller linjetype. Kommandoen fremkalder en dialogboks Som det fremgår af billedet, er der kun lag 0 til rådighed efter en opstart uden tegnepapir og lignende. Man skal selv definere de lag, som man ønsker at tegne på. Når lagene er oprettet bør man gemme tegningen, så man ikke skal definere lagene, hver gang man starter en ny tegning. Når man har defineret de lag, som man ønsker, vil de vises i listen. Man kan sortere lagene efter deres navn ved at klikke i felterne over lagnavnene. Ved at klikke i Name, vil lagene blive sorteret efter deres navne. Sorteringen sker i henholdsvis omvendt og almindelig rækkefølge for hver gang man klikker. Ved at klikke i Color sorteres lagene efter farve. På samme måde kan man sortere lagene efter de ønskede kriterier. Man definerer et nyt lag med New eller med tastaturkommandoen Alt+N Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 109

110 AutoCAD 2016 Konstruktion Der oprettes nu et lag med navnet Layer1. Navnet kan ændres ved at overskrive den blå tekst. Laget kan nu tildeles farve og linjetype. Ved at klikke på farvens navn fremkommer color dialogboksen og lagets farve kan vælges. Side 110 AutoCAD D Grundbog

111 AutoCAD 2016 Konstruktion Hente linjetyper Ved at klikke på selve linjetypenavnet - for Eksempel Continuous, får man mulighed for at tildele laget en linjetype, men man får også mulighed for at hente alle tilgængelige linjetyper. Man henter flere linjetyper ved at klikke på Dette fremkalder en ny dialogboks med alle linjetyperne Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 111

112 AutoCAD 2016 Konstruktion I feltet File kan man se, at AutoCAD 2016 foreslår at hente linjetyperne i en fil, der hedder acltiso.lin. Det er den fil, der indeholder alle standardlinjetyper. Man kan nu udvælge de linjetyper, som man ønsker, skal være til rådighed i denne tegning, eller man kan udpege dem alle for at have alle muligheder til rådighed. Hvis du ønsker alle linjetyper indlæst, kan du udvælge en af linjetyperne og derefter taste Ctrl+A - så vil alle linjetyperne være udvalgt og du kan klikke OK. Lagopsætning til bygningstegning kunne for Eksempel se således ud: Valg af lag Når lagene er oprettet og tildelt farve og linjetype vender man tilbage til tegneeditoren. I tegneeditoren vælges nu det lag, som man ønsker at tegne på, ved at trække rullemenuen for layer ned: Vælg nu et lag ved at klikke på navnet. Side 112 AutoCAD D Grundbog

113 AutoCAD 2016 Konstruktion Hvis man ønsker at gøre et bestemt objekts lag til det aktive, klikker man først på den viste knap og derefter på objektet: Øvelse 1: Opret følgende lag: Øvelse 2: Tegn en figur som vist: Copyright Frede Uhrskov 2015 Side 113

AutoCAD LT 2013 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2012 ISBN 978-87-92926-11-1. Copyright 2012 Forlaget Uhrskov

AutoCAD LT 2013 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2012 ISBN 978-87-92926-11-1. Copyright 2012 Forlaget Uhrskov AutoCAD LT 2013 Grundbog Frede Uhrskov AutoCAD LT 2013 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2012 ISBN 978-87-92926-11-1 Copyright 2012 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede Uhrskov Læreruddannet fra Jelling Seminarium

Læs mere

AutoCAD LT 2014 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2013 ISBN 978-87-92926-32-6. Copyright 2013 Forlaget Uhrskov

AutoCAD LT 2014 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2013 ISBN 978-87-92926-32-6. Copyright 2013 Forlaget Uhrskov AutoCAD 2014 Grundbog Frede Uhrskov AutoCAD LT 2014 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2013 ISBN 978-87-92926-32-6 Copyright 2013 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede Uhrskov Læreruddannet fra Jelling Seminarium

Læs mere

AutoCAD 2011. 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag

AutoCAD 2011. 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag AutoCAD 2011 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag Frede Uhrskov AutoCAD 2011 Indledning AutoCAD 2011-2D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2010 ISBN 9788792268-94-5 Copyright 2010 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede

Læs mere

AutoCAD 2013 Indledning

AutoCAD 2013 Indledning AutoCAD 2013 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag Frede Uhrskov AutoCAD 2013 Indledning AutoCAD 2013-2D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2012 ISBN 978-87-92926-00-5 Copyright 2012 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D Grundbog. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D Grundbog. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D Grundbog Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag Frede Uhrskov AutoCAD 2012 Indledning AutoCAD 2012-2D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2011 ISBN 978-87-92713-06-3 Copyright

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

AutoCAD 2011. 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag

AutoCAD 2011. 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag AutoCAD 2011 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag Frede Uhrskov AutoCAD 2011 Indledning AutoCAD 2011-2D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2010 ISBN 9788792268-34-1 Copyright 2010 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede

Læs mere

Inventor Ståleje. Frede Uhrskov

Inventor Ståleje. Frede Uhrskov Inventor 2016 Ståleje Frede Uhrskov Inventor 2016 - Ståleje 1. Udgave, 1. Oplag 2015 ISBN 978-87-92926-64-7 Copyright 2015 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede Uhrskov Læreruddannet fra Jelling Seminarium

Læs mere

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

AutoCAD LT Grundbog 1. udgave 1. oplag

AutoCAD LT Grundbog 1. udgave 1. oplag AutoCAD LT 2008 Grundbog 1. udgave 1. oplag Frede Uhrskov AutoCAD LT 2008 Indledning AutoCAD LT 2008 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2007 ISBN 978-87-91333-74-3 Copyright 2007 Forlaget Uhrskov Forfatter:

Læs mere

Forord. Denne øvelsesrække er et supplement til "AutoCAD 2012 2D Grundbog af samme forfatter.

Forord. Denne øvelsesrække er et supplement til AutoCAD 2012 2D Grundbog af samme forfatter. AutoCAD 2012 2D øvelser til maskintegning Frede Uhrskov Forord Denne øvelsesrække er et supplement til "AutoCAD 2012 2D Grundbog af samme forfatter. Der vil være en række henvisninger til den nævnte bog,

Læs mere

2D øvelser til bygningstegning

2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2011 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

AutoCAD D Øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov 109,- AutoCAD-litteratur fra. Forlaget Uhrskov

AutoCAD D Øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov 109,- AutoCAD-litteratur fra. Forlaget Uhrskov AutoCAD 2008 2D Øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov 109,- AutoCAD-litteratur fra Forlaget Uhrskov AutoCAD 2008 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det

Læs mere

Revit Parcelhus

Revit Parcelhus Revit 2017 Parcelhus Frede Uhrskov AutoDesk-litteratur fra Forlaget Uhrskov Revit 2017 Parcelhus Frede Uhrskov Revit 2017 Parcelhus 1. Udgave, 1. Oplag 2016 Copyright 2016 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede

Læs mere

AutoCAD. 2D Øvelser til maskintegning. Frede Uhrskov. AutoCAD-litteratur fra. Forlaget Uhrskov

AutoCAD. 2D Øvelser til maskintegning. Frede Uhrskov. AutoCAD-litteratur fra. Forlaget Uhrskov AutoCAD 2010 2D Øvelser til maskintegning Frede Uhrskov AutoCAD-litteratur fra Forlaget Uhrskov AutoCAD 2010 2D øvelser til maskintegning Frede Uhrskov Forord Denne øvelsesrække er et supplement til "AutoCAD

Læs mere

2D øvelser til bygningstegning

2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2016 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates

Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates For at få SketchUp til at virke skal programmet først sættes op Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates Herefter vælges Window -> Entity Info Kontroller at units er i

Læs mere

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet.

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Microstation brugermøde 10. og 11. november 2008. Indlæg af Else-Marie Lorenzen. Vejdirektoratet Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Som det første

Læs mere

Brugervejledning til cadcom LT. - Autocad LT applikation for arkitekter

Brugervejledning til cadcom LT. - Autocad LT applikation for arkitekter til cadcom LT - Autocad LT applikation for arkitekter cadcom LT brugervejledningen er en oversigt over kommandoer, funktioner og features indeholdt i softwaren. cadcom LT kan deles op i tre hovedpunkter:

Læs mere

Klik på menupunktet Format og herunder Units (eller skriv units på kommandolinien)

Klik på menupunktet Format og herunder Units (eller skriv units på kommandolinien) Kogebog til opsætning af standardtegning i AutoCAD RTS/HED side 1 Formål med standardtegning Når man åbner en ny tom tegning i AutoCAD, er den allerede fyldt med informationer om lag, målsætningsstandarder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning

AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning Forord Dette hæfte er et supplement til AutoCAD 2000 Grundbog. Hæftet omhandler Express Tools, som leveres med AutoCAD. Denne menu er ikke beskrevet i manualen,

Læs mere

EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G

EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G Januar 2012 INDLEDNING Vvstek 2012 er en tillægsapplikation til AutoCAD 2012 udviklet

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Dette hæfte henvender sig hovedsagelig til brugere, der beskæftiger sig med maskinkonstruktion, men kan selvfølgelig også anvendes af andre.

Dette hæfte henvender sig hovedsagelig til brugere, der beskæftiger sig med maskinkonstruktion, men kan selvfølgelig også anvendes af andre. AutoCAD 2012 3D øvelser til maskintegning 1. udgave Frede Uhrskov Forord Dette hæfte beskriver gennem en række øvelser de grundlæggende metoder til konstruktion i 3D med solider. Hæftet er således ikke

Læs mere

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Indholdsfortegnelse Formål... 1 Firma standarder... 1 Revision... 1 EDB- Organisation... 1 CAD- system... 2 Biblioteksstruktur... 2 Serverens

Læs mere

Denne øvelsesrække bringer brugeren igennem en lang række forskellige elementer i Inventor 2016.

Denne øvelsesrække bringer brugeren igennem en lang række forskellige elementer i Inventor 2016. Inventor 2016 Koblingsled Frede Uhrskov Forord Denne øvelsesrække bringer brugeren igennem en lang række forskellige elementer i Inventor 2016. Øvelserne kræver ikke forudgående kendskab til Inventor,

Læs mere

Solid Edge 2D Drafting

Solid Edge 2D Drafting Solid Edge 2D version 106 - tutorial: Solid edge 2d er et gratis tegneprogram, der er genialt til Teknologi. Det kan bruges til at tegne maskintegninger med mål, til at tegne skitser til fysik-afleveringer,

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk Forord Fresko er et spændende, nyskabende program til faget Billedkunst men med de mange maleteknikker og effekter er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male. Du kan male akvarel, male

Læs mere

Introduktion til Rhinoceros 3d

Introduktion til Rhinoceros 3d Introduktion til Rhinoceros 3d September 2012, ruben.borup@aarch.dk, Arkitektskolen Aarhus Interfacets opbygning B A C D F E G H I a) Den øverst menu (alle kommandoer, kategoriseret browse) b) Kommandoprompt

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Frede Uhrskov. AutoCAD. 2D Grundbog

Frede Uhrskov. AutoCAD. 2D Grundbog Frede Uhrskov AutoCAD 2008 2D Grundbog AutoCAD 2008 Grundbog 1. udgave Frede Uhrskov AutoCAD 2008 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2007 ISBN 978-87-91333-70-5 Copyright 2007 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Autodesk Inventor 10. Ståleje. Frede Uhrskov

Autodesk Inventor 10. Ståleje. Frede Uhrskov Autodesk Inventor 10 Ståleje Frede Uhrskov Forord Dette hæfte er en opdatering og omskrivning af samme hæfte til Release 5, 5.3, 6, 8 og 9. Da der er tale om en lang række ændringer i opbygningen af emnet,

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Revit LT 2013 Parcelhus

Revit LT 2013 Parcelhus Revit LT 2013 Parcelhus Frede Uhrskov Forord Dette kursus gennemgår de helt grundlæggende elementer i Revit LT 2013. For at få det rette udbytte af Revit LT 2013, er det meget vigtigt, at man følger et

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

AutoCAD. Bygge og Anlæg Roskilde Tekniske Skole Henrik Daugaard, hed@rts.dk. Side 1

AutoCAD. Bygge og Anlæg Roskilde Tekniske Skole Henrik Daugaard, hed@rts.dk. Side 1 AutoCAD Bygge og Anlæg Roskilde Tekniske Skole Henrik Daugaard, hed@rts.dk Side 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse 2 Ergonomi 3 Skærmbilledets opbygning 4 Opgaver 5 Kommandoer 6 Objectsnap 37 Brugerflade

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Workshop G4 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 2

Workshop G4 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 2 Workshop G4 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 2 FØR I BEGYNDER......1 ACCUDRAW...2 ROTATE VIEW...2 ROTATE ELEMENT...2 ANDRE NYE ACCUDRAW SHORTCUTS...2 SHORTCUTS...3 DE VIGTIGSTE...3 CTRL OG EN FUNKTIONSTAST

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

Bentleyuser.dk Årsmøde 2011 Nordic Civil 2011

Bentleyuser.dk Årsmøde 2011 Nordic Civil 2011 Bentleyuser.dk Årsmøde 2011 Nordic Civil 2011 14.-16. November 2011, Munkebjerg Hotel, Vejle Workshop W1 & W3 Hands-on workshop MicroStation (SELECTSeries 3) Beta 2 Underviser: Tine Lai Andersen, Bentley

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Installation af Novapoint 18.10 32-bit

Installation af Novapoint 18.10 32-bit Installation af Novapoint 18.10 32-bit Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 18.10, der kun kan installeres på 32 bit versioner af: AutoCAD 2010, 2011og 2012 AutoCAD Map

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon

Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon Indhold Indledning... 1 Installation af DCE s rapportskabelon... 1 DCE's rapportskabelon: Det grundlæggende... 1 Sådan laves en ny rapport... 2 Genvejstaster

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

3D Cad Pladekonstruktion.

3D Cad Pladekonstruktion. -1-3D Cad Pladekonstruktion. Dette materiale er udarbejdet til at gennemgå løsningen af de 3D pladekonstruktioner der er valgt at konstruere på AMU målet 45100. Manuel og 3D Cad baseret pladeudfoldning.

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Brugerflade De små knappenåle / dokkedimser Layouts på dialogbokse Højrekliks menu (laaaangggsomt højreklik): Level Off (V8i SELECT release 1) Display set

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Manual Serif Web & Tableau Public

Manual Serif Web & Tableau Public Manual Serif Web & Tableau Public Indhold 2 Start 3 Festivalprogram 4-19 Kursuskatalog 20-22 Dramaskolehold 23-28 Visitkort konsulenter 29-30 Visitkort scener 31-35 Amatørkulturens tal 36-42 VIGTIGT! For

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Begyndermanual og introduktion til

Begyndermanual og introduktion til Begyndermanual og introduktion til Design 3D parametrisk CAD www.nettocad.dk mail@a-engineering.dk Tlf. 61337807 1 Part Workspace Zoom værktøjer De gule ikoner viser dine konstruktioner fra forskellige

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet.

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet. Greenshot Programmet Greenshot kan bruges til at lave skærmklip, dvs. kopiere hele eller dele af et skærmbillede og bruge det et andet sted. Derudover indeholder Greenshot en billededitor, hvor man kan

Læs mere

01-04-2014 SketchUp 2014

01-04-2014 SketchUp 2014 01-04-2014 SketchUp 2014 Hans Lyche Dahl Heiselberg SKIVETS.DK Hans Heiselberg - Skive Tekniske Skole Side : 1/16 SketchUp i undervisningen SketchUp er et let tilgængeligt tegneprogram, hvor brugeren kommer

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Table of Contents Page 2

Table of Contents Page 2 SMARTBOARD Table of Contents Smart Notebook på ipad... 3 Installer App... 4 Smart Notebook skærmbilledet på ipad... 5 Brug fotos fra Ipad... 7 Sådan åbner du eksistende notebookfiler på din ipad... 9 Spil...

Læs mere

Kom hurtigt i gang. med. FloorPlan 3D. FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder!

Kom hurtigt i gang. med. FloorPlan 3D. FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder! Kom hurtigt i gang med FloorPlan 3D FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder! Formålet med denne guide, er at give et overblik over de grundlæggende funktioner i FloorPlan 3D og at få

Læs mere

Frit efter Henning P, Ishøj

Frit efter Henning P, Ishøj Frit efter Henning P, Ishøj INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Start af Inventor.... 3 Opsætning:... 4 Oprette en tegning i Inventor:... 5 Gemme funktionen... 9 Åbne og starte på samme tegning:...

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

The GIMP. The GIMP til windows kan hentes fra siden: http://gimp win.sourceforge.net/stable.html

The GIMP. The GIMP til windows kan hentes fra siden: http://gimp win.sourceforge.net/stable.html The GIMP The GIMP er et gratis grafikprogram som kan hentes på nettet. Alle nye opdateringer af programmet bliver lagt på nettet, så snart de er færdige. Tilbehør (bl.a. særlige funktioner) kan også hentes

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Indhold. Brugermanual

Indhold. Brugermanual Indhold 1. Installering af pcon.planner ME... 3 1.1 Start pcon.planner... 3 2. Brugerfladen... 4 2.1 Programmenuen... 5 2.2 Værktøjslinje Hurtig adgang... 5 2.3 Menubaren (ribbon)... 5 2.4 Arbejdsområdet...

Læs mere

9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d. 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning

9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d. 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning KURSUSPLAN - RHINOKURSUS v/ole EGHOLM JACKSON MANDAG 5/10 9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning 10:40-12:00 øvelse 1: opsætning af scannet

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere