Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013"

Transkript

1 SUN Årsopg ørels e «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

2 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering i 2013, sammenlignet med budget 2013 fordelt på måned efter forbrugsandel i Udskrivelser og ambulante besøg på det somatiske sygehusområde...3 Somatiske sengedage pr. indlagte borger...4 Somatiske ambulante kontakter og ydelser pr. borger med ambulant kontakt til sygehus 4 Medfinansiering (i 2013 priser) og ydelser på sygesikringsområdet Finansieringsområdet...5 Udviklingen i udgifter og sengedage for færdigbehandlede patienter i 2013 priser...5 Sundhedspolitikkens mål for genindlæggelser...5 Genindlæggelser for borgere på 65 år og derover 65+, under 1 år og alle borgere...5 Indlæggelser og ambulant kontakt for 0-1 årige...6 Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi...6 Genoptræningsplaner...6 Specialiseret genoptræning...7 Vederlagsfri fysioterapi...7 Kollektiv trafik...9 Kørselskontor...9 Kultur- Landdistrikter og Fritidsområdet...9 Biblioteker Administration Arbejdsskader i Aalborg Kommune (SBU 2013) /11

3 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering I nedenstående tabel og graf sammenholdes den samlede kommunale medfinansiering i 2013 med budget for 2013, baseret på det månedlige forbrugsmønster på aktivitetsbestemt medfinansiering for Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering i 2013, sammenlignet med budget 2013 fordelt på måned efter forbrugsandel i 2012 Forbrug Forbrug Budget 60,0 (i mio. kr.) Januar 52,9 54,6 54,3 55,0 Februar 46,9 49,0 48,1 50,0 Marts 52,4 49,6 53,8 April 44,5 50,9 45,6 45,0 Maj 49,1 52,9 50,4 Juni 51,2 50,7 52,5 40,0 Juli 39,9 41,6 40,9 35,0 August 49,2 48,4 50,5 September 49,2 50,8 50,5 30,0 Oktober 52,8 52,6 54,2 November 52,2 53,6 53,6 December 43,5 46,3 44,6 Hele året 583,9 601,0 598,9 Kilde: esundhed, niveau 1, opdateret Forbrug 2012 Forbrug 2013 Budget 2013 Den aktivitetsbestemte medfinansiering for hele året 2013 er endt på et merforbrug i forhold til det budgetterede niveau på omkring 2 mio. kr. Bemærk at ovenstående tabel og graf angiver det faktiske forbrug i forhold til ydelser der er leveret i Afregningen for ydelserne sker forskudt og dermed er der forskel på regnskab 2013 og forbruget angivet i tabellen. I nedenstående tabeller er der redegjort for udviklingen på de udgiftsområder, som fylder særlig meget i budgettet på den aktivitetsbestemte medfinansiering det somatiske sygehusområde og sygesikringsområdet. Taksterne for medfinansiering i 2013 var maksimalt kr. pr. indlæggelse og maksimalt kr. pr. ambulante behandling eller kontakt. Udskrivelser og ambulante besøg på det somatiske sygehusområde Antal sygehusudskrivelser Antal ambulante besøg og ydelser Antal normerede senge pr. år på Aalborg Sygehus Kilde: esundhed, niveau 3, opdateret Antallet af sygehusudskrivelser ligger på nogenlunde samme niveau i årene med en svagt faldende tendens, hvorimod antallet af ambulante besøg og ydelser er tydeligt stigende hvert år fra Samtidig er der et årligt fald i antallet af normerede senge på Aalborg Sygehus i samme periode, hvilket afspejler regionens omlægning fra indlæggelser til ambulant behandling. I forlængelse heraf skal det bemærkes, at antallet af sengepladser i de kommende år fortsat skal reduceres, idet målet er at nedbringe antallet af senge til et niveau på ca. 600 i år /11

4 Dette forudsætter et fortsat fald i det gennemsnitlige antal sengedage pr. indlagte borger, hvorfor udviklingen fra indlæggelse til ambulant kontakt præsenteres i nedenstående tabeller. Somatiske sengedage pr. indlagte borger Sengedage pr. person 7,13 6,99 6,87 7, år 5,07 5,15 5,12 5, år 12,17 11,22 10,73 10,67 Kilde: esundhed, KØS, opdateret Ovenstående tabel viser det gennemsnitlige antal sengedage for en borger, der indlægges i det givne år. Det fremgår, at det gennemsnitlige antal sengedage for borgere under 65 år ligger nogenlunde stabilt omkring 5 dage i hele perioden fra , hvorimod det gennemsnitlige antal af sengedage for en borger over 65 år er reduceret med 2 dage i perioden Nedenfor præsenteres det gennemsnitlige antal ambulante kontakter og besøg pr. borger med ambulant kontakt i et givent år. Somatiske ambulante kontakter og ydelser pr. borger med ambulant kontakt til sygehus Ambulante besøg og ydelser pr. person 3,50 3,71 3,89 4, år 3,29 3,50 3,67 3, år 4,26 4,39 4,57 4,68 Kilde: esundhed, KØS, opdateret Som det ses af ovenstående tabel er stigningstaksten for antallet af ambulante besøg stort set ens for alle borgere. Omlægningen fra kortere indlæggelser til ambulante kontakter sker tilsyneladende for alle borgere uanset aldersgruppe. På sygesikringsområdet medfinansierer kommunen 10% af honoraret med undtagelse af speciallægeområdet, hvor kommunen medfinansierer 34% af honoraret, dog maks kr. pr. ydelser i Det er almen læge og speciallæger, der tegner sig for størstedelen af aktiviteten og udgifterne på sygesikringsområdet, som det ses i nedenstående tabel. Medfinansiering (i 2013 priser) og ydelser på sygesikringsområdet Antal ydelser Kommunal medfinansiering Samlet Almen Læge Speciallæge Resterende specialer Kilde: esundhed, niveau 3, opdateret Tabellen viser, at der er sket et svagt fald i antallet af ydelser fra på alle områderne. Samtidig er der sket et svagt fald i den kommunale medfinansiering fra , hvilket primært skyldes et fald i de resterende specialer. 4/11

5 Finansieringsområdet Udviklingen i udgifter og sengedage for færdigbehandlede patienter i 2013 priser Sengedage Udgifter Somatik Psykiatri Hospice Kilde: esundhed, niveau 3, opdateret Færdigbehandlede patienter og udgifter til hospice finansieres af Ældre- og Handicapforvaltningen. På færdigbehandlingsområdet blev der i 2013 afregnet kr. pr. sengedag, når patienten er færdigbehandlet og venter på et passende tilbud eller en tilrettet bolig i kommunen. Indenfor områderne somatik og psykiatri ligger antallet af sengedage i 2013 væsentligt under niveauet i 2012, mens sengedagene på hospice er nogenlunde konstante med tendens til en svag stigning. Udviklingen i antallet af sengedage afspejles i udviklingen i udgifterne. Sundhedspolitikkens mål for genindlæggelser Der er i sundhedspolitikken formuleret 2 mål om, at nedbringe antallet af genindlæggelser: Andel af genindlæggelser af børn i aldersgruppen 0-1 år må ikke overstige 2010 niveauet Andelen af genindlæggelser af borgere på 65 år og derover (65+) må ikke overstige 2011 niveauet Nedenstående tabel viser, at antallet af genindlæggelser for borgere på 65 år og derover er faldende. Det gælder både for antallet og genindlæggelser pr. 100 indlæggelser i forhold til mål-året Der er dog en mindre stigning fra Ligeledes kan det ses, at tendensen med det faldende antal genindlæggelser også gør sig gældende fra for borgere i alle aldersgrupper. Antallet af genindlæggelser af børn under 1 år har siden mål-året 2010 haft en stigende tendens. Niveauet i 2010 var 7,0 genindlæggelser pr. 100 indlæggelser og i 2012 var det steget til 8,5 genindlæggelser pr. 100 indlæggelser. I 2013 er den stigende tendens dog brudt, idet der i 2013 kun var 6,0 genindlæggelser pr. 100 indlæggelser for 0-1 årige. Genindlæggelser for borgere på 65 år og derover 65+, under 1 år og alle borgere år Total alle borgere Antal genindlæggelser Antal indlæggelser i alt Antal genindlæggelser pr 100 indlæggelser Kilde: esundhed, niveau 3, opdateret ,6 7,1 7,3 8,4 8,5 6,0 6,0 6,1 5,9 I budget 2012 blev der indskrevet en besparelse på 2 mio. kr. i medfinansiering som følge af øget finansiering til sundhedsplejen under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Det var forventningen at besparelsen skulle ske på medfinansieringsudgifter til børn under 1 år, som følge af færre indlæggelser og færre ambulante kontakter. Nedenstående tabel viser en noget højere medfinansiering i 5/11

6 2012, end hvad der var forventet i I 2013 var antallet af indlæggelser og ambulant kontakt nogenlunde på samme niveau som i 2011, om end en anelse lavere, hvilket også afspejles i en lidt lavere medfinansiering i Indlæggelser og ambulant kontakt for 0-1 årige Antal Kommunal medfinansiering Beregnet kommunal medfinansiering ved 2012-takster Antal Kommunal medfinansiering Antal Kommunal medfinansiering Indlæggelser Ambulant kontakt Udgifter i alt Kilde: esundhed, niveau 3, opdateret Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Genoptræningsplaner Genoptræningsplaner laves for alle borgere, der har behov for genoptræning. Der findes tre typer genoptræningsplaner; Almen, som gennemføres kommunalt, Specialiseret, som gennemføres på sygehuset, og egen genoptræning, som foregår i eget hjem uden supervision af terapeut eller læge. Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner Almen Specialiseret Egen Samlet Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal I alt % % 180 6% 2948 I alt % % 166 6% 2945 I alt % % 112 4% 3182 I alt % % 88 2% kvartal kvartal kvartal kvartal I alt % % 91 2% kvartal kvartal kvartal kvartal I alt % % 109 2% kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 I alt % % 75 2% 3657 Kilde: Landspatientregisteret, SSI, april /11

7 Det samlede antal genoptræningsplaner for de 3 første kvartaler i 2013 er 2% højere end for samme periode i 2012, og fordelingen af planerne på typer er anderledes. Således er der i ovenstående opgørelse færre specialiserede genoptræningsplaner og flere almene end i Det 4. kvartal er endnu ikke frigivet fra Statens Serum Institut. Specialiseret genoptræning Aktivitet og udgifter til specialiseret genoptræning på sygehus i 2013-priser Antal modtagere Antal kontakter Udgifter faste priser (2013) Pris pr. kontakt Antal kontakter pr. modtager 6,8 7,0 7,5 Udgifter pr. modtager Kilde: esundhed, Kommunale individdata, opdateret Antallet af borgere, der har modtaget specialiseret genoptræning i 2013 ligger på samme niveau som i 2012, men antallet af kontakter er steget fra Som følge heraf er udgiften til specialiseret genoptræning også steget fra , både som samlede udgifter og som pris pr. kontakt. Udgiften pr. modtager er også steget med knap 500 kr. pr. modtager. Vederlagsfri fysioterapi Den kommunale vederlagsfri fysioterapi varetages af Fysioterapien Hammer Bakker. Tilbuddet optager ikke længere nye deltagere, men da hovedparten af deltagerne modtager ydelsen kontinuerligt over en årrække, fortsætter tilbuddet stort set uændret i omfang til den aftalte pris på 1 mio. kr. Udgiften til vederlagsfri fysioterapi i praksissektoren ultimo måned i 2013-priser jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: esundhed, kommunale individdata, opdateret /11

8 Som det ses af ovenstående graf har udgiften til vederlagsfri fysioterapi været stigende i 2012, Tendensen ser nu ud til at være vendt, idet de månedlige udgifter for hele året 2013 er lavere end i 2012, og cirka på niveau med eller en smule højere end i Aktivitet og udgifter til vederlagsfri fysioterapi i praksissektor Antal modtagere af vederlagsfri fys Antal ydelser Udgifter faste priser (2013) Gns. Antal ydelser pr. modtager 84,1 81,2 76,6 Gns. Udgifter pr. modtager Gns. Udgifter pr. ydelse Kilde: esundhed, kommunale individdata, opdateret Faldet i udgifterne, som vises af ovenstående graf, skal også ses i lyset af, at antallet af modtagere i 2013 faktisk ligger højere end i 2011 og Dette fremgår også af nedenstående graf, der viser udviklingen i antallet af modtagere af vederlagsfri fysioterapi siden Faldet i udgifterne kan således henføres til, at der gives færre ydelser pr. borger, idet der er sket et fald i det gennemsnitlige antal ydelser pr. modtager på 4,6 ydelser fra Udviklingen i antallet af modtagere af vederlagsfri fysioterapi, jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: esundhed, kommunale individdata, opdateret /11

9 Kollektiv trafik NT køreplantimer Aalborg Kommune Kørerplantimer angiver det antal timer, som Aalborg Kommune faktisk køber ved NT for buskørsel på rute 1 til 662, dvs. i alle ruter indenfor Aalborg Kommune Køreplantimetal * *Tallet for 2013 dækker ikke kørsel på ture der køres med minibusser aften og weekend. Kørselskontor Aktiviteten for Kørselskontoret Kørselskontoret Antal borgere Antal ture Pris i alt* Pris pr tur* Familie og Beskæftigelse Skole og Kultur Ældre og Handicap Sundhed og Bæredygtig Udvikling Andre kommuner I alt Heraf AK *Priserne er angivet i løbende priser I perioden fra er der sket en mindre stigning i det samlede antal af ture, hvorimod der er sket en markant stigning i antallet af ture med borgere fra andre kommuner. Omvendt er der sket et mindre fald i antallet af ture med Aalborg Kommunes borgere. Antallet af borgere er nogenlunde konstant både hvad angår Aalborg Kommunes borgere, mens antallet af borgere fra andre kommuner er mere end halveret. Prisen pr. tur er afhængig af eksempelvis længden på turen, hvor mange, der kører sammen og endelig timeprisen. Der er sket en lille stigning i prisen pr. tur for alle borgere, men stigningen for borgere udenfor Aalborg Kommune er markant større end for Aalborg Kommunes borgere. Kultur- Landdistrikter og Fritidsområdet Der mangler endnu en aktivitetsstatus for områderne kultur, landdistrikter og fritid, som vil blive udarbejdet i forbindelse med afrapportering fra de enkelte områder, medio /11

10 Biblioteker Aktiviteten på Aalborg Bibliotekerne Besøgstal Antal udlån Antal downloads og søgninger Antal besøg på hjemmeside Udlånet fra bibliotekerne skifter i høj grad karakter i disse år. Der lånes fortsat mange bøger og andre fysiske materialer alt i mens de digitale bibliotekstilbud i større og større grad supplerer den fysiske materialesamling. Statistikken er derfor under forandring i disse år. Besøgstallet er svagt stigende i forhold til Borgerne i Aalborg besøger bibliotekerne mange gange, i alt besøgte hver borger bibliotekerne næsten 10 gange i Udlånet af de fysiske materialer bliver i stadig større udstrækning erstattet af downlån af digitale biblioteksressourcer, som e-bøger, e-musik, lydbøger og film, og en lang række tidsskrifter, opslagsværk og lignende. Alene downlån på de 4 store digitale udbud udgør mere end på årsplan. I udlånstallet er fornyelser ikke medtaget. Administration Nedenstående tabeller viser sygefraværet for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Sundheds- og Kulturforvaltningen, samt for hele Aalborg Kommune i årene 2012 og Sygefravær i procent hele Aalborg Kommune Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns ,98 5,52 5,18 3,85 3,94 4,03 2,85 3,64 4,86 5,24 5,23 4,72 4, ,66 5,69 4,68 4,30 4,00 3,54 3,07 3,58 4,73 5,18 5,18 4,55 4,60 Sygefravær i procent Sundhed og Bæredygtig Udvikling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns ,57 3,56 3,33 1,99 3,96 2,65 0,42 2,59 2,18 2,20 4,86 2,05 2, ,67 3,52 3,35 3,01 1,04 1,91 1,82 0,92 2,62 2,43 3,19. 2,59 Sygefraværet for den gamle Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremgår af ovenstående tabel. Derudover er der lavet en beregning af sygefraværet for den medarbejderkreds der er ansat i den nye Sundheds- og Kulturforvaltning der blev lavet pr. 1. januar Sygefravær i procent Sundheds- og Kulturforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns ,70 4,71 5,30 3,15 3,96 4,67 3,19 4,29 3,92 4,69 4,68 3,88 4, ,89 5,50 3,84 3,47 2,63 2,93 2,82 3,15 3,95 3,49 4,39 3,51 3,79 Definitionen af sygefravær tager udgangspunkt i den såkaldte FLD-definition (Det Fælleskommunale Løndatakontor) og medtager således fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen sygdom samt arbejdsskader. Tabellerne viser et noget lavere sygefravær for Sundheds- og Kulturforvaltningen i 2013 i forhold til 2012, og sammenlignet med hele Aalborg Kommune, som har oplevet en mindre stigning fra For alle årets måneder er sygefraværet i 2013 generelt lavere i Sundheds- og Kulturforvaltningen, end i kommunen samlet set. Sygefraværet i Sundheds- og Kulturforvaltningen topper i vintermånederne januar-februar, hvorimod det laveste niveau findes i maj, juni og juli måneder. 10/11

11 Arbejdsskader i Aalborg Kommune (SBU 2013) Antal anmeldte arbejdsskader Antal anm. Arbejdsskader til ASK Antal godk. Arbejdsskader fra ASK *Data trukket I kr Borgmesterens forvaltning Teknik- og Miljøforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Skole- og Kulturforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forsyningsvirksomhederne Udgifter i alt *Data trukket Ovenstående tabeller viser, at der i perioden er sket en årlig stigning i antallet af anmeldte arbejdsskader, hvorefter der i 2013 igen sker et fald. Udgifterne til arbejdsskader er stigende fra for kommunen samlet set. 11/11

Virksomhedsrapport. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo oktober 2012

Virksomhedsrapport. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo oktober 2012 Virksomhedsrapport Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo oktober Økonomiopfølgning ultimo oktober Tabellerne herunder viser de samlede udgifter på henholdsvis drift og anlæg ultimo oktober fordelt på

Læs mere

Virksomhedsrapport. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo 2012 Aktivitetsstatus

Virksomhedsrapport. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo 2012 Aktivitetsstatus Virksomhedsrapport Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo 2012 Aktivitetsstatus Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet er ved årsskiftet 2012 ændret således, at

Læs mere

Aktivitetsrapport ultimo juni 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Aktivitetsrapport ultimo juni 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Aktivitetsrapport ultimo juni 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Indhold 1. Sundheds- og Kulturforvaltningen... 2 1.1 Sygefravær...2

Læs mere

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Nøgletal Social og Sundhedsudvalget Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær/ambulant somatik og psykiatri samt sygesikring (1) Antal sygehusudskrivninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Aktivitetsrapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Aktivitetsrapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Click her e to ente r te xt. Dokum ent: N eutr al titel «edocadd resscivilc ode» Aktivitetsrapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Indhold 1. Sundheds- og Kulturforvaltningen...2 1.1

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Ledelsesinformation - december 2012

Ledelsesinformation - december 2012 Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012

Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012 Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune til Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi (VFF) stiger voldsomt og er fra til steget med, mio. kr. Udgiften forventes i at stige med yderligere,8 mio.

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo oktober måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Virksomhedsrapport Januar - april 2014

Virksomhedsrapport Januar - april 2014 Virksomhedsrapport 2014 Januar - april 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter

Læs mere

Virksomhedsrapport Januar - maj 2014

Virksomhedsrapport Januar - maj 2014 Virksomhedsrapport 2014 Januar - maj 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter

Læs mere

Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo juni måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Fokusområder 3 4 5 6-7 Likviditet

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

VestTur TØF-konferencen oktober 2003

VestTur TØF-konferencen oktober 2003 Status og planerne for de næste par år:! Baggrunden! Hvad er VestTur?! Status! Hvorfor er VestTur den rigtige løsning?! VestTur de kommende år Baggrunden for VestTur:! Ønsket om ændret trafiksystem! Hvad

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017)

Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017) Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017) Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med januar måned Regnskab 1. februar 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 Visiterede

Læs mere

Notat - Kommunal medfinansiering

Notat - Kommunal medfinansiering Notat - Kommunal medfinansiering Den kommunale medfinansiering (KMF) af regionale sundhedsydelser har i de seneste år været stigende. Dette notat vil give en status for Frederikssund Kommune og der vil

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 1. april 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 335 Visiterede

Læs mere

Ledelsesinformation. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo 2011

Ledelsesinformation. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo 2011 Ledelsesinformation Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo 2011 Udviklingen i den aktivitetsbe stemte medfinansiering i 2009-2011 2011-priser Kilde: E-sundhed Ovenstående graf viser udviklingen i udgifterne

Læs mere

Afrapportering vedr. plejeboliger, genoptrænings- og korttidsboliger pr. september 2016.

Afrapportering vedr. plejeboliger, genoptrænings- og korttidsboliger pr. september 2016. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 19. oktober 216 Tlf. dir.: 4477 2859 E-mail: vip@balk.dk Afrapportering vedr. plejeboliger, genoptrænings- og korttidsboliger pr. september 216. Dette notat giver et overblik over

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN OG UDVIKLING ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler 2011 Elektronisk kommunikation: Epikriser Adviser Henvisninger Genoptræningsplaner Periode januar

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Årsberetning 2009

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Årsberetning 2009 Regnskab 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 19.1.2010 Årsberetning 20 Side 1 af 8 Regnskab 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget alle øg der ttet mod tatus klinik Medfinansiering af sygehusvæsenet og

Læs mere

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2015 for Vejen kommune 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til

Læs mere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere BILAG 8 Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere I forbindelse med den kvartalsvise opfølgning budgettet har der, i forhold til medfinansieringen af ydelsen til a-dagpenge,

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere