Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på"

Transkript

1 februar 2017 værdifuld viden om økonomi 2 få styr på mangler du penge it-sikkerheden 3 på bankkontoen? 7 kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag importør med fokus på sikker betaling Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på Indtil årsskiftet var det ulovligt for et selskabs ledelse og ejere at låne penge i selskabet. Selskabsloven er nu ændret, så det siden den 1. januar 2017 har været lovligt. Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt, inden lånet ydes: Der skal være fri egenkapital i selskabets årsrapport Beslutningen om udlån skal træffes af generalforsamlingen eller af selskabets ledelse efter bemyndigelse fra generalforsamlingen Lånet skal ydes på sædvanlige markedsvilkår Et beløb svarende til udlånet skal bindes på en særlig egenkapital-reserve i selskabets årsrapport. VÆR opmærksom på, at en hovedaktionær, der låner penge i sit selskab, fortsat bliver beskattet af lånet, uanset om lånet er lovligt eller ulovligt efter selskabslovens regler. Skattereglerne er nemlig de samme som hidtil. Det er derfor meget vigtigt at tænke konsekvenserne igennem, inden du anvender de nye muligheder i selskabsloven. Gamle lån kan lovliggøres Ulovlige lån, der er foretaget inden den 1. januar 2017, kan i en periode gøres lovlige, hvis selskabet opfylder nogle betingelser, der i store træk svarer til de ovennævnte. Lovliggørelsen kan ske i perioden fra den 1. januar 2017 og frem til det tidspunkt, hvor selskabet skal indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen i En lovliggørelse ændrer som udgangspunkt ikke på den skattemæssige behandling af den tidligere hævning. I nogle tilfælde kan det dog have utilsigtede skattemæssige konsekvenser at lovliggøre lånet. Hvis lånebetingelserne ændres i forbindelse med lovliggørelsen, er der nemlig risiko for, at SKAT betragter det som etablering af et nyt lån. Spørg derfor altid din revisor, inden du anvender de nye muligheder. Når jeg anvender PayPal, fryses min betaling, indtil leverandøren har afsendt varen til mig. Og vi kan få pengene tilbage, hvis varens kvalitet ikke er som aftalt. Det giver bedre sikkerhed, end hvis vi blot havde overført pengene uden nogen form for garanti Simon Holst, indehaver af elektroshoppen.dk Kontrol og risiko i forbindelse med kinesiske produkters kvalitet og sikkerheden for, at varerne kommer frem, kræver en særlig betalingsform. læs side

2 nyt og nyttigt Husk fristen for nedsættelse af aconto-selskabsskat er aconto-betalingerne af selskabsskat i din virksomhed for høje, har du mulighed for at nedsætte disse. Anmodning om nedsættelse af ordinær acontoskat skal ske via SKATs elektroniske indberetning. For indkomståret 2017 kan dette for første rate ske senest den 20. marts Få styr på it-sikkerheden It-kriminalitet kan ramme alle, og resultatet kan være katastrofalt, hvis eksempelvis din virksomheds systemer ikke kan tilgås. Det kan også være et problem, hvis følsomme kundeoplysninger lækkes, eller forretningshemmeligheder ender i dine konkurrenters hænder. Nu kan du tjekke din it-sikkerhed og få målrettet vejledning til at styrke den. ERHVERVSSTYRELSEN og Rådet for Digital Sikkerhed har udviklet et nyt værktøj, som har til formål at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at forbedre it-sikkerheden de steder, hvor den halter. Værktøjet hedder Sikkerhedstjekket og giver dig et overblik over, om der er svagheder i din virksomheds it-sikkerhed. Samtidig kan du få målrettet vejledning om, hvor der først bør sættes ind i bestræbelserne på at mindske risikoen for at blive ramt. Få styr på it-sikkerheden det betaler sig Flere og flere virksomheder rammes af brud på it-sikkerheden, og i realiteten kan alle rammes af it-kriminalitet. Det er god forretning at sikre din virksomheds forretningskritiske og personfølsomme data. En Musik i butikken husk Koda brist i virksomhedens it-sikkerhed kan koste mange penge i genopretning af systemer, data og ikke mindst omdømme hos kunder og samarbejdspartnere. Gratis og anonymt at tjekke På kan du foretage et enkelt og hurtigt tjek af din virksomheds it-sikkerhed. Sikkerhedstjekket giver dig et overblik over eventuelle sårbarheder i din virksomheds it-sikkerhed, og du får konkret vejledning i, hvordan du kan styrke din virksomhed mod brud på sikkerheden. Sikkerhedstjekket er gratis og anonymt at bruge. SPILLER du musik i din forretning, butik, café, restaurant eller bar? Husk, at du skal have en musikaftale med Koda, når du spiller musik for dine kunder. Det kan eksempelvis være baggrundsmusik i en frisørsalon. Koda sørger for, at de, der har skabt musikken, får betaling, når deres musik bliver spillet i offentlig sammenhæng. Når du har en musikaftale med Koda, er det lovligt for dig at bruge musik i din forretning. Sådan får du en musikaftale Du kan selv beregne din pris og starte din musikaftale på Kodas hjemmeside. På siden finder du den aftale, der passer til din forretning. Musikaftalen bliver beregnet ud fra, hvor og hvordan du bruger musikken. Der er eksempelvis forskel på, om det er baggrundsmusik i en butik, live musik i en restaurant eller dansemusik på en bar. Mangler du at betale skat? Hvis du før nytår har betalt for lidt i skat eller AM-bidrag for indkomståret 2016, skal du betale renter af den restskat, du skylder. Hvor meget du skal betale afhænger af, om betalingen sker senest den 3. juli 2017 eller efter. Renterne fra restskatten kan ikke trækkes fra. Hvis du betaler restskatten senest 3. juli Den årlige rente er på to procent og beregnes fra dag-til-dag. Skylder du eksempelvis kroner, som du betaler den 25. februar, skal renterne beregnes forholdsmæssigt for de 56 dage ud af 365 dage. Det bliver derfor to procent af kroner x 56/365 = 614 kroner. Hvis du betaler efter den 3. juli 2017 Hvis du betaler skatten efter den 3. juli, skal du i stedet betale et fast procenttillæg på fire procent. Dermed bliver renten altså væsentlig højere. I ovenstående eksempel bliver renten nu fire procent af kroner = kroner, der indregnes i næste års forskudsskat. Tal derfor med din revisor om, hvornår det bedst kan betale sig for dig at afregne din restskat. din revisor informerer udgiver FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K redaktion Jan Wie, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent Robert Fosbo, registreret revisor, cand.merc.aud chefkonsulent Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, fagkonsulent design og layout Mattias Wohlert foto Morten Melhede tryk arcorounborg oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca eksemplarer. issn Redaktionen er afsluttet den 10. januar Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. fsr danske revisorer 2 DIN REVISOR INFORMERER

3 virksomhedsøkonomi Nøgletal giver overblik At have styr på pengene er et helt nødvendigt fundament for, at din virksomhed i længden kan klare sig i konkurrencen. Det kræver også indsigt i egen økonomi, hvis du eksempelvis vil have et lån i banken. Her er nøgletal en simpel måde at skabe et overblik. NØGLETAL for likviditet indikerer din virksomheds evne til at betale regningerne, når betalingsfristen udløber i takt med at de forfalder. Hvis du løbende bruger nøgletal for umiddelbar likviditet og likviditetsgrad, er du kommet langt med at få styr på din likviditet. Fælles for begge nøgletal er, at jo højere, des bedre. Umiddelbar likviditet Nøgletallet for umiddelbar likviditet siger noget om din virksomheds betalingsevne nu og her. Din virksomheds beholdning af kontanter, kassebeholdning, indestående i bank og eventuelle omsætningsværdipapirer kaldes tilsammen for likvide midler. De likvide midler skal bruges til at dække de løbende driftsbetalinger og andre betalingsforpligtelser, eksempelvis varekreditorer, husleje, el og varme, i takt med at de forfalder. Sådan beregnes de to nøgletal Likviditetsgrad Nøgletallet for likviditetsgrad indikerer din virksomheds evne til at betale kreditorer og gæld. Nøgletallet for den umiddelbare likviditet har kun de mest likvide aktiver med, mens likviditetsgraden også medtager tilgodehavender. Tilgodehavender opstår hovedsageligt i takt med, at du omsætter varer i din virksomhed. Når dine kunder betaler tilgodehavender til din virksomhed, kan disse bruges til løbende at betale regninger og afdrage på gæld. Hvad er bedst for dig Tal med din revisor om, hvor store eller små nøgletal der er normalt for din branche og få hjælp til at udvælge de nøgletal, der giver bedst mening for din virksomhed. Nøgletal for likviditet og likviditetsgrad kan beregnes på forskellige måder. Her er to simple måder at opgøre disse på. Nøgletallet for umiddelbar likviditet findes ved at dividere likvide midler med den kortfristede gæld. Bemærk, at den kortfristede gæld i nøgletallet for umiddelbar likviditet, er gæld, som forfalder her og nu: Nøgletal for umiddelbar likviditet = Likvide midler Kortfristet gæld Nøgletallet for likviditetsgrad findes ved at dividere likvide midler og tilgodehavender med den kortfristede gæld: Likviditetsgrad = (Likvide midler + Tilgodehavender) Kortfristet gæld Mangler du penge på bankkontoen, når regningerne skal betales? Likviditet er nøglen til din virksomheds fortsatte velbefindende. Har du ingen likviditet, har du heller ikke penge til den løbende drift, og det kan i sidste ende koste din virksomhed livet. Har du en stor ordrebog, betyder det ikke automatisk, at der er penge i kassen. Det er en god idé at have styr på likviditeten og være to skridt foran dit likviditetsbehov. Det kan du blandt andet gøre ved at udvælge to-tre nøgletal, som du løbende kan beregne og holde øje med. Lav også et likviditetsbudget, så du kan forudsige, om du kommer til at mangle penge på bankkontoen ved en stor varebetaling, eller hvis momsen skal betales, før dine kunder har betalt dig. Din revisor kan hjælpe med at udarbejde et likviditetsbudget og fortælle dig, hvilke nøgletal du med fordel kan fokusere på. FEBRUAR

4 case: importvirksomhed Fra Kina til kræmmermarked Elektroshoppen.dk importerer elektronik direkte fra Kina og sælger varerne på markeder og på internettet. Kontrol og risiko i forbindelse med de kinesiske produkters kvalitet og sikkerhed for, at varerne kommer frem, kræver en særlig betalingsform. NYE og gamle handelsmetoder mødes, når Elektroshoppen.dk importerer kinesisk elektronik og sælger varerne videre i Danmark. Simon Holst fra Elektroshoppen.dk sælger sine produkter importeret fra Kina videre til danskerne på to helt forskellige måder. Dels sælger Simon sine produkter via internettet, hvilket giver kontakt til kunder fra hele landet, der kan handle online. Dels fylder en af de ældste salgsmetoder godt i omsætningen, når Simon på kræmmermarkeder landet over tilbyder sin elektronik til besøgende på jagt efter gode tilbud. Når Simon Holst afregner for et parti varer, sker det via e-handelstjenesten PayPal, som er en af mange betalingstjenester, der overfører betalinger mellem køber og sælger. Denne tjeneste har den fordel, at risikoen for at betale for et parti varer, som ikke dukker op, minimeres. I mit tidligere job som sælger og butikschef i et teleselskab kunne jeg se på statistikken, at færre og færre besøgte den fysiske forretning, fortæller Simon Holst og fortsætter: På eksempelvis Hjallerup Marked kan jeg for kroner nu købe en stand, som giver mig adgang til besøgende. Nordjyden Simon Holst driver i dag sin virksomhed fra Odense. Betaling og sikkerhed Når Simon Holst afregner for et parti varer, sker det via e-handelstjenesten Pay- Pal, som er en af mange betalingstjenester, der overfører betalinger mellem køber og sælger. Denne tjeneste har den fordel, at risikoen for at betale for et parti varer, som ikke dukker op, minimeres, samtidig med at kvaliteten lever op til det, som Simon Holst forventer. Når jeg anvender PayPal, fryses betalingen, indtil varen er afsendt. Og vi kan få pengene tilbage, hvis varens kvalitet ikke er som aftalt. Det giver bedre sikkerhed, end hvis vi blot havde overført pengene uden nogen form for garanti, siger Simon Holst og understreger, at han er meget påpasselig med betalingerne til Kina. Derimod foregår kundernes betaling ganske simpel. På markederne sker betalingen enten med kreditkort eller kontanter, og på Elektroshoppen.dk betaler kunderne med kreditkort. På denne måde er der ikke nævneværdig risiko for tab på debitorer. Ønsker en automatisk løsning Når Simon Holst lukker forretningen ned om aftenen, går han i gang med de administrative rutiner. Salget på markederne registreres i et system med varenummer og pris, og disse data overføres derefter til regnskabssystemet. Vi indtaster dem stadig manuelt, så her planlægger jeg at ændre systemet, så det kan klares automatisk, fortæller Simon Holst. Han startede med at drive aktiviteterne i et IVS, men den stigende værdi af varelageret gør det nu relevant at omregistrere dette IVS til et ApS. Der skal jeg så bruge en revisorunderskrift på værdifastsættelsen, siger Simon Holst, der også får hjælp til opstillingen af årsregnskabet. 4 DIN REVISOR INFORMERER

5 case: importvirksomhed elektroshoppen.dk Sælger blandt andet telefoner og sportsure Importerer hovedsageligt fra Kina Sælger via web og på diverse markeder Byt-til-nyt garanti Kunder kan bestille varerne direkte på Produktsortimentet omfatter blandt andet telefoner, projektorer, sportsure og tablets. Kunderne kan inden for det første år få byttet produktet, hvis der er fejl, selv om loven kun kræver, at fejlen skal rettes. Denne byt-til-nyt-garanti har butikken valgt at give, fordi kunderne dermed er bedre stillet end med reklamationsret alene. Simon Holst vil gerne gøre det nemt for kunderne at handle på nettet og også nemt for dem at komme i gang med brugen af produkterne. Mit næste tiltag går ud på at optage små videofilm, som jeg lægger ud på hjemmesiden. Så kan kunderne på en nem måde se, hvordan produkterne fungerer. Det skal være nemt at handle på nettet, og det skal også være nemt at få en brugsvejledning, og der kommer de små film ind i billedet, påpeger Simon Holst. Sådan handler Elektroshoppen.dk med Kina Elektroshoppen.dk satser ikke på de kendte produkter, men nogle der kan det samme og har komponenter af samme kvalitet som de mere gængse mærker. Det betyder, at det er vigtigt med både en indledende og en løbende kvalitetskontrol, der sikrer, at varerne er i orden, og at producenten leverer, hvad der er aftalt. Simon Holst taler ikke selv kinesisk, men klarer sine forretninger på engelsk, når han foretager sine handler gennem en kinesisk forretningsforbindelse i Shenzhen, det kinesiske centrum for elektronikproduktion. Hun har kontakten til alle de lokale fabrikker, som vi køber ind fra. Når vi har en fast partner i Kina, får vi en bedre service, end hvis vi bare købte en enkelt gang fra en producent, siger Simon Holst. Elektroshoppen.dk startede med at importere forskellige prøver hjem og foretog en række kvalitetstest af funktion, finish og komponenter for derefter at bestille større partier. FEBRUAR

6 din revisor SERIE De kommende udgaver af DIN REVISOR INFORMERER vil indeholde en artikelserie, hvor du kan læse om aktuelle forhold relateret til din revisor. En revisor er bundet af revisorloven og en lang række krav, som betyder, at revisorer skal kontrollere en række forhold og dokumentere en del handlinger. Disse artikler forklarer, hvad og hvorfor revisorer gennemfører disse aktiviteter. I dette nummer sætter vi fokus på revision af årsrapporter. Gør revisionen til en fornøjelse 2017 er skudt i gang, og du er sikkert allerede i fuld gang med at passe din forretning. Måske har du glemt alt om din revisor og revisionen af din årsrapport. Men langt de fleste revisioner bliver tilrettelagt og gennemført i årets første halvdel, så her kan du læse om, hvordan du gør revisionen til en fornøjelse og får mest valuta for pengene. DIN virksomhed er måske omfattet af revisionspligt, eller du har valgt revision frivilligt af hensyn til årsregnskabets troværdighed. Under alle omstændigheder er revision et kvalitetsstempel, der giver dig et forspring i banken og hos dine leverandører og styrker dit omdømme. At kunne fremvise en revideret årsrapport giver altså en lang række fordele, men det kræver også en indsats fra din side. For at din revisor kan opnå tilstrækkelig overbevisning om, at dit regnskab er retvisende, skal din revisor indhente en del dokumentation, og du eller dit bogholderi skal lave en del forarbejde. Revisorer oplever tit, at kunderne undervurderer den opgave. Der bliver ikke afsat ressourcer og lavet det nødvendige forarbejde i forbindelse med revisorens besøg. Det er ærgerligt, fordi det forsinker processen og bliver en dårlig oplevelse for alle parter. Husk, at din revisor er din bedste økonomiske sparringspartner, og jo mere tjek, der er på det formelle, des mere tid har I til at tale om forretningen og få en dialog om eventuelle gode indspark. Undgå ekstra regninger Du har sandsynligvis modtaget en oversigt over, hvilket materiale du skal udarbejde eller finde frem til revisoren i forbindelse med revisionen. Dette materiale er vigtigt, så din revisor kan få tilstrækkelig dokumentation til at kunne udarbejde en erklæring i henhold til reglerne. Hvis du ikke leverer det aftalte materiale, kan det give anledning til ekstra regninger. Det kan skyldes, at din revisor er nødt til at udarbejde materialet selv i stedet, eller hvis materialet er forsinket, og revisionen derfor også bliver forsinket. Det er derfor vigtigt, at I allerede fra start får afklaret, om der mangler noget, og i givet fald hvad dette har af konsekvenser. Processen bliver alt andet lige bedre, hvis I fra start får vendt alle forhold og i fællesskab planlægger efter det. Det kan spare dig for yderligere unødige udgifter. Accept af tilgodehavender Ved revision skal revisoren kontrollere de poster, som er væsentlige for regnskabet. Tilgodehavender fra virksomhedens Tre gode råd Vær beredt Afsæt den nødvendige tid Levér det aftalte. kunder er sædvanligvis en væsentlig post, og din revisor vil derfor næsten altid kontrollere et antal af virksomhedens tilgodehavender og herunder undersøge, om de pågældende kunder er enige om saldoen. Denne kontrol foretages sædvanligvis ved, at revisor sender et brev til kunden og beder om en bekræftelse af tilgodehavendet. Dette er en helt normal fremgangsmåde, og din kunde er sandsynligvis allerede bekendt med en sådan procedure. Denne proces kræver en indsats fra dig, fordi din revisor sandsynligvis vil bede dig om at finde en række kontoudtog og adresser på de udvalgte kunder frem. Husk i den forbindelse, at din revisor ikke foretager unødvendige handlinger og altid vælger den mest effektive. 6 DIN REVISOR INFORMERER

7 skat Fradrag for kørsel har du styr på reglerne? Her kan du læse om reglerne for skattefri kørselsgodtgørelse og om det almindelige befordringsfradrag. Du skal særligt være opmærksom på 60-dages-reglen i forbindelse med kørselsgodtgørelse. SOM selvstændigt erhvervsdrivende kan du fratrække udgifter til erhvervsmæssig kørsel direkte i virksomhedens overskud i lighed med andre driftsomkostninger. Som hovedaktionær kan du få skattefri kørselsgodtgørelse fra selskabet, når du kører erhvervsmæssigt for firmaet i din private bil. SKAT har i den forbindelse opstillet en meget firkantet definition på erhvervsmæssig kørsel: kørsel mellem arbejdspladser kørsel mellem bolig og arbejdsplads de første 60 dage. Kørsel mellem arbejdspladser Kørsel mellem arbejdspladser er kørsel fra firmaadressen til eksempelvis kunder, leverandører og posthus. Det kan også være kørsel fra kundemøde til kundemøde. Kørsel mellem arbejdspladser er ikke begrænset af, hvor ofte man kører til den enkelte arbejdsplads og giver derfor ikke problemer, medmindre firmaet ligger på samme adresse som bopælen. Hvis firmaet drives fra hjemmeadressen, kan der opstå problemer, hvis du kører mere end 60 dage til samme arbejdsplads inden for 12 måneder. Ifølge praksis overtrumfer boligelementet nemlig arbejdspladsen i relation til 60-dages-reglen. Kørsel mellem bolig og arbejdsplads de første 60 dage Hvis du kører fra bopæl ud til kunder og andre forretningsmæssige adresser, anser SKAT kørslen for erhvervsmæssig, men kun hvis du ikke kører til samme adresse i mere end 60 dage inden for 12 måneder. Kørsel fra bopælen til samme adresse i mere end 60 dage overgår til privat kørsel fra og med dag 61. Det gælder også, selvom kørslen utvivlsomt sker i firmaets tjeneste. EKSEMPEL Murermester Hansen har firmaadresse på sin bopæl. I juni får han en stor opgave på en byggeplads 80 kilometer væk. Han kører i sin private varebil fra bopælsadressen til byggepladsen hver dag i 80 dage. Ifølge SKATs regler er det kun kørsel de første 60 dage, der anses for erhvervsmæssig. Kørsel fra dag 61 og til dag 80 anses for privat kørsel. Murermester Hansen gør gældende, at der er tale om kørsel mellem firma og arbejdsplads, idet firmaet har samme adresse som bopælen, men det argument accepterer SKAT ikke. Almindeligt befordringsfradrag Kørsel, som anses for privat kørsel, fordi kørslen til den samme kunde overstiger 60 dage på et år, kan i stedet fratrækkes som almindelig befordring mellem hjem og arbejde. Her gælder samme satser som for lønmodtagere. Satsen for almindeligt befordringsfradrag er 1,93 kroner per kilometer for den kørsel, der ligger ud over 24 kilometer per dag. Husk desuden, at befordringsfradraget er et ligningsmæssigt fradrag, som har en begrænset fradragsværdi på cirka 29 procent. Ligeledes gælder, hvis du som selvstændig eller hovedaktionær kører fra din bopæl til firmaadressen hver dag. Her kan du fratrække befordringsfradrag som almindelige lønmodtagere for den kørsel, der ligger over 24 kilometer per dag. Afbrydelse af 60-dages-reglen Du har mulighed for at afbryde 60-dages-reglen og starte på en frisk, hvis du kører 60 på hinanden følgende arbejdsdage til en eller flere andre arbejdspladser. Afbrydelse kan ske i en hvilken som helst periode, også selvom den løber ind i et nyt kalenderår. EKSEMPEL Tømrermester Sigurdsen kører fra sin bopæl til byggeplads A i en periode på 61 dage. Dernæst kører Sigurdsen til byggeplads B og C i sammenlagt 61 dage. Herefter starter han på byggeplads A igen i 50 dage. Da Sigurdsen har kørt 60 dage til anden arbejdsplads, er 60-dages-fristen afbrudt, og han kan starte på en frisk. Kørsel til byggeplads A bliver igen betragtet som erhvervsmæssig kørsel. både lønmodtagere og selvstændige kan vælge at anvende statens takster i stedet for faktiske udgifter. Lønmodtagere, herunder hovedaktionærer, kan dog aldrig fratrække udgiften, men må bede arbejdsgiveren om at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Satserne for erhvervsmæssig kørsel uden dokumentation er i 2017: Kørsel under kilometer per år: Kørsel over kilometer per år: 3,53 kroner per kilometer 1.93 kroner per kilometer. Husk at føre behørig kørebog Både som lønmodtager, hovedaktionær og som selvstændig skal du føre behørig kørebog, medmindre du kører i en varebil, som anvendes 100 procent i firmaets tjeneste. En sådan varebil er defineret ved, at den er på gule plader, og at momsen er fratrukket købesummen. Hvis du kører i en bil på papegøjeplader, er der formodning for, at du også benytter bilen til privat kørsel, og så skal du føre kørebog. FEBRUAR

8 Tel VIGTIGE DATOER januar 2017 februar 2017 marts 2017 april Lønsumsafgift (kvartal + måned) 17. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små+mellem), indberetning af e-indkomst (små+mellem) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (små+mellem+store) (kvartal + måned) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 1. Acontoskat (selskaber) 7. ATP, Feriekonto (timelønnede) 10. A-skat + AM-bidrag lønmod tagere (små+mellem), ind beretning af e-indkomst (små+mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 27. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 28. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 1. Halvårsmoms (små), kvartalsmoms (mellem) 10. A-skat + AM-bidrag lønmod tagere (små+mellem), indberetning af e-indkomst (små+mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, aconto-skat (selskaber) 27. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 10. A-skat + AM-bidrag lønmod tagere (små+mellem), indberetning af e-indkomst (små+mellem) 18. Lønsumsafgift (kvartal + måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (små+mellem+store) 28. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) GODT AT VIDE dagpenge 2017 Max. per dag: kr. sygedagpenge 2017 Max. per uge: kr. Yderligere oplysninger: diskontoen 6. juli ,00 pct. 1. juni ,25 pct. 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. Yderligere oplysninger: befordringsfradrag km: kr km: ,93 kr. Over 120 km: ,97 kr. kørselsgodtgørelse 2017 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km ,53 kr. Over km ,93 kr. Egen cykel eller knallert pr. km....0,52 kr. rejsegodtgørelse 2017 Logi efter regning eller pr. døgn kr. Fortæring pr. døgn kr. Tilsluttende døgn pr. time ,29 kr. Fri morgenmad ,05 kr. Fri frokost ,10 kr. Fri middag ,10 kr. 25 pct. godtgørelse ,75 kr. straksafskrivning 2017 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. nettoprisindeks 2016 December ,5 November ,5 Oktober 2016: ,7 September 2016: ,4 August 2016: ,5 Juli 2016: ,8 Juni 2016: ,8 Maj 2016: ,7 April 2016: ,6 Marts 2016: ,4 Februar 2016: ,4 Januar 2016: ,5 Bemærk: Fra og med januar 2016 er referenceperioden (basisåret) Dermed er 2015 = 100. Yderligere oplysninger: Riv ud og gem

Medarbejderaktier får måske en renæssance

Medarbejderaktier får måske en renæssance 2. KVARTAL 2016 REVISIONSFIRMAET BENDT STENDAHL VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Medarbejderaktier får måske en renæssance Fra 1. juli 2016 er det igen muligt at tegne individuelle medarbejderaktier på særlige

Læs mere

Er din virksomhed fremtidssikret?

Er din virksomhed fremtidssikret? SÆRNUMMER OKTOBER 2015 Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen Registreret revisor Cand. merc. VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er din virksomhed fremtidssikret? denne særudgave af DIN RE- VISOR INFORMERER sætter

Læs mere

Ingen skat på parkering

Ingen skat på parkering 1. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 er du ramt af lovliggør dit ulovlige lån negative renter? 3 på generalforsamlingen 7 kan du trække det fra i skat? Ingen skat på parkering får mere tid til

Læs mere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere SÆRNUMMER, JANUAR 2013 2. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 adgang til digital frynsegoder postkasse 3 hvad er skattefrit? 7 skatteregler for deltagelse i motionsløb virksomhed på tværs af grænser

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Fokus på digitalisering

Fokus på digitalisering SÆRNUMMER, JANUAR 2013 februar 2018 værdifuld viden om økonomi 2 find et passende online nye persondataregler vær regnskabsprogram 3 klar og undgå store bøder 6 sammenlign dine nøgletal med dine konkurrenters

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere 3. KVARTAL 2016 Hjørringvej 442-9750 Østervrå Tlf. 96 89 21 00 - Fax 96 89 21 01 www.nordlandrevision.dk VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du skal registrere dit selskabs reelle ejere Siden 2015 har selskaber

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Løn eller udbytte i 2017?

Løn eller udbytte i 2017? 4. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Løn eller udbytte i 2017? Grænser og skattesatser ændrer sig løbende, og derfor bør du overveje forholdet mellem din udbetalte løn og dit udbytte. H vis du driver

Læs mere

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI 1. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Regnskabets time vis du indgår i et selskabs øverste ledelse, har du ansvaret for, H at årsrapporten

Læs mere

Ekstraordinært udbytte i 2017

Ekstraordinært udbytte i 2017 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 3. kvartal 2017 RR REVISION BENNY JAKOBSEN værdifuld viden om økonomi 2 ny vurdering af erhvervsejendomme i 2019 3 den første medarbejder gode råd når du ansætter 7 hvide plader,

Læs mere

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner FEBRUAR 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Pas på kontanterne Som erhvervsdrivende skal du være forsigtig med både

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Jagtgæster kan skyde ænder skattefrit

Jagtgæster kan skyde ænder skattefrit SÆRNUMMER, JANUAR 2013 C 4. kvartal 2017 Complet Revision REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB værdifuld viden om økonomi 3 vigtig huskeliste før pension: aldersopsparing nytåret skydes i gang 6 under afvikling

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

Håndværkerfradraget genindført

Håndværkerfradraget genindført 4. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Håndværkerfradraget genindført Håndværkerfradraget blev i løbet af sommeren 2015 genindført. Reglerne for 2015 er helt de samme, som vi kendte dem fra 2014. Der

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C CVR-nr. 35 03 63 93 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

likviditetsbudgettet repræsentation?

likviditetsbudgettet repræsentation? 3. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Manglende indsendelse af årsrapport kan betyde tvangsopløsning En manglende eller for sen indsendelse af selskabets årsrapport kan i sidste ende resultere i en

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. V2C ApS Torveporten 2, 3, 2500 Valby CVR-nr. 35 64 21 61 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. maj 2015 Som dirigent:... Peer Kisbye Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed.

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Iværksætter guide Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes at jeg som udgangspunkt altid anbefaler personer

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Casa Colina ApS CVR-nr

Casa Colina ApS CVR-nr Casa Colina ApS CVR-nr. 33 85 89 06 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. juni 2014. Morten Brix Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

TRIOLIFE ApS. Gurrevej Kvistgård. Årsrapport 1. januar december 2015

TRIOLIFE ApS. Gurrevej Kvistgård. Årsrapport 1. januar december 2015 TRIOLIFE ApS Gurrevej 439 3490 Kvistgård Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2016 De Hua Dirigent (Urevideret)

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2006 Årsregnskabsloven

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 29 80 16 73 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.05.14 Martin Villekjær Krogh Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR

SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR. 31 60 89 29 Årsrapport for 2013 (5. regnskabsår) Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande

Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande CVR-nr. 28 29 36

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere