Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse går i arv fra forældre til børn"

Transkript

1 Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er risikoen for selv at stå uden uddannelse som 25-årig. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, som selv står uden uddannelse som 25-årig, er i dag på samme niveau som i 199. Dermed er den sociale arv ikke forbedret over de sidste årtier i Danmark. af chefanalytiker Jonas Schytz Juul 17. august 12 Analysens hovedkonklusioner Næsten pct. af de unge, som kommer fra familier, hvor forældrene er ufaglærte, står selv uden uddannelse og uden at være i gang med en uddannelse som 25-årige. Blandt unge fra familier, hvor forældrene har en lang videregående uddannelse, er det blot 6,5 pct., der står uden uddannelse eller uden at være i gang med en uddannelse som 25- årige. De unge, der oftest får en lang videregående uddannelse, kommer selv fra hjem, hvor forældrene har en lang videregående uddannelse. Næsten 35 pct. af de unge fra hjem, hvor forældrene har en lang videregående uddannelse, har eller er i gang med en lang videregående uddannelse som 25-årige. Blandt unge fra ufaglærte hjem er det blot 3 pct. Mens der op igennem 199 erne var en faldende andel af unge fra ufaglærte hjem, som selv stod uden uddannelse som 25-årig, er andelen steget igen, og nu er andelen af unge fra ufaglærte hjem, som selv står uden uddannelse som 25-årig, lige så stor som i 199. Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Den uddannelse, de unge får, er i høj grad afhængig af, hvilken uddannelse forældrene har. I denne analyse ses der på denne sammenhæng. Konkret er der målt på de 25-åriges uddannelsesniveau, som så er koblet med oplysninger om forældrenes uddannelsesniveau. For de unge er der i alle tilfælde målt på, om de har gennemført en uddannelse, eller om de er i gang med en uddannelse. Dvs. har man f.eks. som 25-årig gennemført gymnasiet og er i gang med en videregående uddannelse, så er det den igangværende videregående uddannelse, der er afgørende. For forældrene er der set på den forælder, der har det højeste uddannelsesniveau. Dette er målt, da den unge var 15 år. Unge 15-årige, hvor der ikke var oplysninger om forældrenes uddannelsesniveau, er ikke taget med i analysen. Dermed ses der bort fra de unge, der er indvandret til Danmark efter det 15. leveår. I figur 1 er sammenhængen mellem forældre og børns uddannelsesniveau vist. Af figuren ses den tydelige sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesniveau og det uddannelsesniveau, som den unge har. Her fremgår det bl.a., at det er knap pct. af de 25-årige med ufaglærte forældre, som ikke har en uddannelse ud over grundskolen, og heller ikke er i gang med en uddannelse. For de unge med forældre, som har en lang videregående uddannelse, er det blot 6,5 pct., som ikke har en uddannelse over grundskoleniveau, og som ikke er i gang med en uddannelse. Generelt er andelen af de unge uden uddannelse faldende med forældrenes uddannelsesniveau: Jo højere forældrenes uddannelsesniveau er, jo mindre risiko er der for, at den unge står uden uddannelse som 25-årig. Figur 1. De 25-åriges uddannelsesniveau opdelt på forældres uddannelse, Forældre er ufaglærte Forældre med gymnasie udd. Faglærte forældre KVU MVU LVU Ufaglært Gymnasie Faglært KVU MVU LVU 2

3 Ser man på hvor mange af de unge, som har eller er i gang en lang videregående uddannelse, så er dette også i høj grad afhængig af forældrenes uddannelsesniveau. Er forældrene ufaglærte, så er det blot 3 pct. af de unge, der har eller er i gang med en lang videregående uddannelse. Har forældrene derimod selv en lang videregående uddannelse, så er det over 34 pct. af de unge, som har eller er i gang med en lang videregående uddannelse. I tabel 1 er tallene fra figur 1 vist. I tabellen er de kryds, hvor forældre og børn har samme uddannelsesniveau fremhævet med fed. Det ses af tabellen, at i næsten alle tilfælde er den højeste andel inden for hver uddannelsesgruppe de unge, som har forældre med samme uddannelsesniveau. Ser man f.eks. på unge med en faglært uddannelse, så er det over pct. af de unge, der kommer fra faglærte hjem, som selv har eller er i gang med en faglært uddannelse. Blandt alle andre unge er andelen under pct. (f.eks. 7,9 pct. for unge med forældre, der har en lang videregående uddannelse og 37,7 pct. blandt unge med ufaglærte forældre). Den eneste undtagelse fra dette mønster er unge med en mellemlang videregående uddannelse, hvor 39,4 pct. af de unge med forældre, som har en lang videregående uddannelse, har eller er i gang med en mellemlang videregående uddannelse, mens det er 37,1 pct. af de unge, som har forældre med en mellemlang videregående uddannelse. Tabel 1. De 25-åriges uddannelsesniveau opdelt på forældres uddannelse, 1 Uddannelsesniveau for den 25-årige Forældrenes uddannelse Ufaglært Gymnasie Faglært KVU MVU LVU I alt Forældre er ufaglærte 38,5 5, 37,5 3,4 12,7 3,, Forældre med gymnasie udd. 24,1 9,6 24,6 5,3 25,4 11,2, Faglærte forældre,2 6,3,3 5,6 21, 6,6, KVU 14,7 8, 3,5 7, 28,2 11,4, MVU 1,8 8,7,8 5,6 37,1 17,, LVU 6,5 8, 7,9 3,7 39,4 34,5, Ingen forbedring i social arv på år Ser man på, hvordan mønsteret i social arv så ud for år siden, så er det nogenlunde samme billede som i dag. I 199 var det også knap pct. af de unge fra ufaglærte hjem, som selv var ufaglærte som 25-årige i 199. Samtidig var der i 199 godt 3 pct. af de unge fra ufaglærte hjem, som havde eller var i gang med en lang videregående uddannelse som 25-årige. Dvs. stort set de samme andele som år senere i 1. Der er dog sket den mærkbare udvikling i løbet af de år, at færre får en faglært uddannelse, mens en markant større andel får en mellemlang videregående uddannelse, uanset forældrenes uddannelsesbaggrund. I figur 2 er uddannelsesniveauet for de 25-årige i 199 vist, fordelt efter hvad deres forældres uddannelsesniveau var. 3

4 Figur 2. De 25-åriges uddannelsesniveau opdelt på forældres uddannelse, Forældre er ufaglærte Forældre med gymnasie udd. Faglærte forældre KVU MVU LVU Ufaglært Gymnasie Faglært KVU MVU LVU En måde at illustrere udviklingen på er ved at undersøge hvor mange af de unge fra ufaglærte hjem, der selv står uden uddannelse som 25-årige. Denne udvikling er vist i figur 3. Af figuren ses det, at andelen af unge fra ufaglærte hjem, som selv står uden uddannelse som 25-årig, faldt fra midten af 199 erne og frem til 5, hvor 34 pct. af de unge fra ufaglærte hjem selv stod uden uddannelse som 25-årige. Frem mod 1 er andelen desværre steget igen, således at den i 1 næsten er på samme niveau som i 199, nemlig på omkring 39 pct. Figur 3. Andel 25-årige uden uddannelse med ufaglærte forældre

5 Boks 1. Metode I analysen er der for hvert år set på årgangen af de 25-årige og deres uddannelsesniveau. Den 25-åriges uddannelsesniveau er opgjort som det højeste niveau af fuldførte uddannelser og igangværende uddannelser. Dvs. har man fx som 25-årig gennemført gymnasiet og er i gang med en videregående uddannelse, så er det den igangværende videregående uddannelse, der er afgørende. Uddannelsesoplysningerne for de 25-årige er koblet med oplysninger om forældrenes uddannelsesbaggrund, dengang de unge var 15 år. Dvs. for de 25-årige i 1 kobles dette med oplysninger om forældrenes uddannelsesniveau i. Unge, der er indvandret til Danmark efter det 15. leveår, er altså ikke taget med i analysen. For forældrene er oplysningen for den forælder med den højest fuldførte uddannelse taget med. Dvs. har moren en længere uddannelse end faren, så er det morens uddannelsesbaggrund, der tages med. Og omvendt. Hvis der ikke er oplysninger om nogle af forældrenes uddannelsesniveau, er disse ikke taget med i analysen. 5

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere