Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde november 2010 på Hotel Nyborg Strand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2010 19. 21. november 2010 på Hotel Nyborg Strand"

Transkript

1 Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde november 2010 på Hotel Nyborg Strand Dette referat skal udsendes senest to måneder efter landsmødets afholdelse jf. FDFs forbundsvedtægter litra J stk. 5w. Referatet er det officielle og dirigentgodkendte landsmødereferat. Om referatet Referatet er et beslutningsreferat. Punkterne i referatet afspejler ikke nødvendigvis den rækkefølge, punkterne blev behandlet af landsmødet, men følger derimod dagsordenens kronologi. Alle forslag og ændringsforslag er listet i den rækkefølge, de blev sat til afstemning. Denne rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis den rækkefølge, forslag og ændringsforslag blev forelagt landsmødet under debatten. Bilag Hvor intet andet er nævnt henvises til landsmødets dagsordenshæfte for forslagstekst og motivation. Ved pkt. 3, 5, 6 og 7 henvises til Beretningshæftet, udsendt september Afstemninger Forslag og ændringsforslag kan efter landsmødets behandling og afstemning have følgende status: Forslaget er vedtaget ved afstemning Forslaget er faldet ved afstemning Trukket Forslaget er trukket inden afstemning Bortfaldet Forslaget er faldet på baggrund af vedtagelse af foregående forslag. Ændringer af FDFs grundlov samt udtalelser fra FDF kræver 2/3 flertal. Dette er gældende for pkt. 5, 12, 16, 18 og 22. Til stede I landsmødet deltog i alt 526 personer, heraf 321 stemmeberettigede fra kredse, landsdele, ungdomsrepræsentanter samt hovedbestyrelsen. Derudover deltog med taleret hovedbestyrelseskandidater, landforbundets ansatte samt én repræsentant fra hver af FDFs skoler. Observatører fra kredse samt gæster og udvalgsformænd deltog uden tale- og stemmeret. Side 1

2 0. Velkomst ved FDFs formand FDFs formand Preben Siggaard bød velkommen til FDFs landsmøde Godkendelse af dirigenter Forslag stillet af hovedbestyrelsen Tage Kleinbeck og Carsten Kolby Kristiansen som dirigenter. Valgt ved applaus 2. Godkendelse af dagsorden FDF har sendt et telegram til FDFs protektor HM Dronning Margrethe den II med en hilsen. Hoffet har svaret og viderebragt ønsket om et godt landsmøde. Dirigenterne fastslog, at landsmødet var lovligt indvarslet, samt at indbydelse og dagsorden var udsendt rettidigt. Dirigenterne foreslog, at repræsentant for 55 Nords bestyrelse, FDFs repræsentant i DUFs styrelse samt formændene fra FDFs skjorteudvalg og FDFs Mærkeudvalg fik tildelt taleret inden for de dagsordenspunkter, der vedrører deres respektive arbejds- og udvalgsområde. Ingen modsatte sig dette. Dirigenterne gjorde opmærksom på, at landsmødet vil blive streamet live på landsmødets hjemmeside. Ingen modsagde sig dette. Afgørelser ved afstemning træffes ved almindelig stemmeflerhed, grundlovsændringer med 2/3 af de afgivne stemmer og ændring af forbundsvedtægter med almindelig stemmeflerhed. Under normale omstændigheder ved håndsoprækning. Hvis 1/4 af de stemmeberettigede ønsker skriftlig afstemning, gennemføres denne. Valg til hovedbestyrelsen er skriftligt. Dirigenterne foreslog stemmetællere. Punkt 13, 14 og 15 behandles debatmæssigt sammen. Øvrig formalia blev gennemgået Dagsorden, stemmetællere og ovenstående forslag Godkendt 3. Beretning 3.1 Hovedbestyrelsens beretning 2008 og 2010 Bilag: Beretningshæftet, september 2010 Modtaget 3.2 Orientering fra skolerne Modtaget Side 2

3 4. Økonomi 4.1 Landsforbundets regnskaber 2008 og Regnskabet for 2008 Godkendt Regnskabet for 2009 Godkendt 4.2 Orientering om regnskaberne 2008 og 2009 for 55 Nord Modtaget 4.3 Orientering om regnskaberne 2008 og 2009 for Holger og Carla Tonøes Fond Modtaget 5. Handlingsplanen Bilag: Beretningshæftet, september 2010 Oprindeligt forslag stillet af hovedbestyrelsen 5.1 Ændringsforslag til afsnittet om uddannelse stillet af Anette Schjødt Thorsen, FDF K 25 Brønshøj Med udgangspunkt i de erfaringer, der gøres på FDFs eksisterende kursusudbud og andre arrangementer, kredsenes behov samt nye og spændende tiltag i andre idébetonede børne- og ungdomsorganisationer, undersøger en projektgruppe, hvordan FDF med fordel kan sætte ind med nye tiltag, der kan styrke FDFs samlede kursusudbud. 5. Den samlede Handlingsplan stillet af hovedbestyrelsen med ovenstående vedtagne ændring Se forslaget i beretningshæftet. 6. Projekt-FDF Bilag: Beretningshæftet, september Forslag om etablering af fritidsklubber i FDF Oprindeligt forslag stillet af hovedbestyrelsen Ændringsforslag stillet af Jakob Fauerskov, FDF Landsdel 6 Landsforbundet iværksætter arbejdet med at oprette fritidsklubber med særligt fokus på FDFs kernekompetencer, fx musik, natur og friluftsliv. Klubberne er professionelt drevet. Målet er at FDF i 2015 har 5 fungerende klubtilbud hvor 300 børn har eller har haft tilknytning. Mindst en af klubberne skal have en velfungerende musikafdeling Ændringsforslag stillet af Poul Bagger Thomsen, FDF Brande Landsforbundet iværksætter arbejdet med at oprette fritidsklubber med særligt fokus på FDFs kernekompetencer, fx musik, natur og friluftsliv. Klubberne er professionelt drevet. Målet er at FDF i 2015 har 5 fungerende klubtilbud hvor 300 børn har eller har haft tilknytning. Det tilstræbes, at mindst en af klubberne skal have en musikafdeling. Side 3

4 Forslag og ændringsforslag som ikke kom til afstemning Oprindeligt forslag stillet af hovedbestyrelsen Landsforbundet iværksætter arbejdet med at oprette fritidsklubber med særlig fokus på natur og friluftsliv. Klubberne er professionelt drevet. Målet er at FDF i 2015 har 5 fungerende klubtilbud, hvor 300 børn har eller har haft tilknytning. Bortfaldet 6.2 Forslag om etablering af familiearbejde i FDF Forslag stillet af hovedbestyrelsen Landsforbundet igangsætter fra sommeren 2011 et nyt tilbyd til familier. Målet er at FDF i løbet af 2015 tager imod familier på lejre og arrangementer. 7. Forslag om indførelse af ny forbundsskjorte Bilag: Beretningshæftet, september Ændringsforslag stillet af Christian Jødal OKeeffe, ungdomsrepræsentant FDF Landsdel 1 salget af den nye forbundsskjorte i FDF, der leveres i samme farve som den nuværende. 7.2 Ændringsforslag stillet af Amalie Ladefoged Eriksen, ungdomsrepræsentant FDF Landsdel 6 salget af den nye forbundsskjorte i FDF. Skjoldet skal flyttes til midt under kredsbetegnelsen og kredsbetegnelsen skal være rød med hvid skrift. 7.3 Ændringsforslag stillet af Poul Kjær Torbensen, FDF Nykøbing Mors salget af den nye forbundsskjorte i FDF. Uniformen skal kunne indeholde M&L og Den lille blå uanset størrelse. 7.4 Ændringsforslag stillet af Marie Harboe Nørvald, ungdomsrepræsentant FDF Landsdel 5 salget af den nye forbundsskjorte i FDF. Skjorten bibeholder den røde strop på bagsiden og kredsbetegnelsen med hvid tekst på rød baggrund. 7.5 Ændringsforslag stillet af Martin Sørensen, ungdomsrepræsentant FDF Landsdel 3 Hovedbestyrelsen iværksætter produktionen og salget af den nye skjorte umiddelbart efter at skjorteudvalget har tilføjet sidestropper og et tydeligere klassemærke. Side 4

5 For at give landsmødet mulighed for at debattere mærketavlen i sammenhæng med de øvrige dagsordenspunkter om mærker fremsatte hovedbestyrelsen følgende ændringsforslag til sit eget oprindelige forslag: 7.6 Ændringsforslag stillet af hovedbestyrelsen salget af den nye forbundsskjorte i FDF. 7.7 Oprindeligt forslag stillet af hovedbestyrelsen med ovenstående vedtagne ændring salget af den nye forbundsskjorte i FDF. Forslag og ændringsforslag som ikke kom til afstemning 7.8 Ændringsforslag stillet af Thorbjørn Iversen, FDF Fjelstervang salget af den nye forbundsskjorte i FDF, der leveres i samme farve som den nuværende. 7.9 Ændringsforslag stillet af Christian Jødal OKeeffe, ungdomsrepræsentant FDF Landsdel 1 Hovedbestyrelsen iværksætter produktionen således at salget af den nye forbundsskjorte i FDF kan starte umiddelbart efter FDF Landslejr Trukket Bortfaldet 8. Forslag om indførelse af event-medlemskaber i FDF Forslag stillet af hovedbestyrelsen Landsforbundet indfører i 2011 et eventmedlemskab som et supplement til det nuværende medlemskab. Eventmedlemskabet skal være tilgængeligt ifm. FDF Landslejr 2011, og skal herefter køre som en forsøgsordning i FDF. Der gøres status ved landsmødet i Der udarbejdes en endelig evalueringsrapport med deadline den 1. marts Hovedbestyrelsen tager på baggrund heraf beslutning om, hvorvidt ordningen skal være permanent, og fremlægger i givet fald et forslag til ændringer på Landsmødet i Forslag om indførelse af alternative medlemskaber i FDF Forslag stillet af FDF Utterslev Landsforbundet tager initiativ til at kortlægge mulighederne for at indføre et eller flere alternative medlemskaber på kredsniveau. Der fremlægges en rapport med anbefalinger til hovedbestyrelsen frem mod næste landsmøde i Forslag om at afholde landslejr hvert 4. år Forslag stillet af FDF Korsør Intervallet mellem landslejre ændres til hvert 4. år, således at førstkommende landslejr efter FDF Landslejr 2011 afholdes i Ved landsmødet i 2016 fremlægger hovedbestyrelsen en evaluering af den ændrede frekvens inden beslutning om afholdelse af landslejr i Side 5

6 11. Forslag om udarbejdelse af retningslinjer for mødet mellem børn og voksne i FDF på de sociale medier 11.1 Oprindeligt forslag stillet af landsdelsledelsen for FDF Landsdel 8, opretholdt af hovedbestyrelsen FDFs forbundsvedtægter litra D stk. 7 har i dag følgende ordlyd: 7. Alle kredse skal udarbejde samværsregler, der sikrer, at børn og unge ikke udsættes for seksuelle eller andre krænkende handlinger i FDF. Disse samværsregler skal være alle ledere bekendt og være let tilgængelige for kredsens medlemmer, forældre og relevante andre. Dette ændres til: 7.a Alle kredse skal udarbejde samværsregler, der sikrer, at børn og unge ikke udsættes for seksuelle eller andre krænkende handlinger i FDF. Disse samværsregler skal også omfatte retningslinjer for lederes kontakt med børn og unge, der er medlemmer af FDF, på internettet. 7.b Kredsens samværsregler skal være alle ledere bekendt og være let tilgængelige for kredsens medlemmer, forældre og andre relevante. Forslag og ændringsforslag som ikke kom til afstemning 11.2 Ændringsforslag stillet af Søren Rejkjær Svendsen, ungdomsrepr. FDF Landsdel 8 7.a Alle kredse skal udarbejde samværsregler, der sikrer, at børn og unge ikke udsættes for seksuelle eller andre krænkende handlinger i FDF. Disse samværsregler skal også omfatte retningslinjer for lederes kontakt med børn og unge, der er medlemmer af FDF, på internettet. 7.b Hovedbestyrelsen skal udarbejde retningslinjer for samvær på internettet gældende ved landsforbundets arrangementer og kursustilbud. 7.c Samværsregler og retningslinjer skal være alle ledere og instruktører bekendt og være let tilgængelige for kredsens medlemmer, forældre og andre relevante. Trukket 12. Forslag om afskaffelse af kønskvotering i forbindelse med valg til hovedbestyrelsen Forslag stillet af FDF Århus 4, FDF Åbyhøj og landsdelsledelsen for FDF Landsdel 8 Se forslaget i dagsordenshæftet. For: 124 Imod: Forslag om bibeholde stofmærkerne i FDF Forslag stillet af FDF Brøndbyvester, FDF Hendriksholm, FDF Ishøj, FDF Glostrup og FDF Islev Vi vil bibeholde de nuværende stofmærker, men med den ændring, at de er klasseløse, og at de har numre som gør, at man kan stige i graderne. Side 6

7 14. Forslag om tilpasning af mærkestruktur 14.1 Ændringsforslag stillet af Dennis Boelt, FDF Århus 1 Det nye forslag til mærker i FDF tilpasses, så man opnår selve mærket ved blot at møde op og deltage. Mærket skal stadig fysisk have mulighed for at indeholde underniveauer men med fokus på det enkelte barns udvikling og ikke et regelsæt. Børnene skal have mulighed for at være selvreflekterende og gennem samtale med lederen, SELV vurdere egne evner og niveau. Desuden erstattes de specifikke krav af en række gode forslag og spændende - og gerne nytænkende aktiviteter Oprindeligt forslag stillet af landsdelsledelsen for FDF Landsdel 4 Det nye forslag til mærker i FDF tilpasses, så alle børnemærker er opdelt i klasser på den måde skal et medlem, der begynder som væbner, ikke starte med at tage et puslingemærke. Desuden erstattes de specifikke krav af en række gode forslag og spændende - og gerne nytænkende - aktiviteter. For: 109 Imod: Forslag om revision af det nye mærkekoncept frem mod landsmødet i 2012 Forslag stillet af ungdomsrepræsentanterne fra FDF Landsdel 1 Den nye mærkestruktur skal revideres eller helt laves om. Det nye forslag skal til afstemning på landsmødet i Forslag om tildeling af taleret på FDFs landsmøde til udvalgsformænd 16.1 Oprindeligt forslag stillet af FDF Ledøje-Smørum, FDF Gevninge, FDF Kirke Værløse, FDF K 27, FDF Måløv og FDF Tårnby Nuværende tekst fra FDFs grundlov 17 stk. 1 pkt. d: Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret, kandidater på valg til hovedbestyrelsen samt landsforbundets sekretærer, øvrige ansatte samt 1 repræsentant fra hver af de til FDF tilsluttede skoler. For: 179 Imod: 115 Dette ændres til: Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret, kandidater på valg til hovedbestyrelsen samt landsforbundets sekretærer, øvrige ansatte og udvalgsformænd, samt 1 repræsentant fra hver af de til FDF tilsluttede skoler Ændringsforslag forslag stillet af hovedbestyrelsen Nuværende tekst fra FDFs grundlov 17 stk. 1 pkt. d: Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret, kandidater på valg til hovedbestyrelsen samt landsforbundets sekretærer, øvrige ansatte samt 1 repræsentant fra hver af de til FDF tilsluttede skoler. Dette ændres til: Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret, kandidater på valg til hovedbestyrelsen samt landsforbundets sekretærer, øvrige ansatte samt 1 repræsentant fra hver af de til FDF tilsluttede skoler. Endvidere har en formand for et af landsforbundets udvalg taleret under behandlingen af et dagsordensforslag, der påvirker eller påvirkes af udvalgets arbejde. Side 7

8 17. Forslag om at gennemføre et serviceeftersyn på landsforbundets opgaver Forslag stillet af landsdelsledelsen for FDF Landsdel 6 A. hovedbestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra hovedbestyrelsen, staben, mindst tre forskellige landsdele, samt mindst to frivillige herudover, der inden landsmødet i 2012 har til opgave at: 1) kortlægge samtlige opgaver, engagementer, repræsentationer, kurser, projekter, lejre og alt andet, der foregår som opgaver på landsforbundsplan og som enten løses af hovedbestyrelsen, staben, kontor eller frivillige i FDF. 2) opstille kriterier for en vurdering af samtlige opgaver under punkt 1, således at opgaverne vurderes i lyset af kriterier som fx: a) relevans i 2010, b) indsats i forhold til udbytte, herunder også det økonomiske aspekt, c) mulighederne for fremover at finde frivillige til at løse den pågældende opgave, d) værdien af at videreføre netop denne opgave i FDF fremover og e) kan opgaven slet og ret undværes. 3) komme med en rapport til hovedbestyrelsen på baggrund af vurderingerne under punkt 2, over hvilke opgaver det vil være relevant og naturligt at fortsætte med i fremtidens FDF, hvilke der kan være tvivl om, og hvilke det vil være oplagt, at hovedbestyrelsen tager en grundig overvejelse af, hvorvidt disse opgaver fortsat skal udføres af landsforbundet. B. Hovedbestyrelsen fremlægger inden landsmødet i 2012 den samlede rapport fra arbejdsgruppen, hovedbestyrelsens egne vurderinger og beslutninger på baggrund af rapporten, samt lægger op til en debat om rapporten og beslutningerne på landsmødet. 18. Forslag om ændring af FDFs grundlov og forbundsvedtægter Forslag stillet af hovedbestyrelsen 1 Navn Nuværende tekst: Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Dette ændres til: Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns kommune. 20 Landsforbundets opløsning Nuværende tekst: stk. 2. Såfremt landsmødet beslutter at opløse landsforbundet, skal landsforbundets formue og ejendele tilfalde kristeligt ungdomsarbejde efter landsmødets bestemmelse. Dette ændres: stk 2. Såfremt landsmødet beslutter at opløse landsforbundet, skal landsforbundets formue og ejendele tilfalde almenvelgørende kristeligt ungdomsarbejde hjemmehørende i Danmark, efter landsmødets bestemmelse. 19. Forslag om tildeling af taleret på FDFs landsmøde til FDFs interne revisor Forslag stillet af FDF Gevninge, FDF Ledøje-Smørum, FDF Egebjerg, FDF Hvalsø, FDF Kirke Værløse, FDF Selsmose, FDF Skovlunde og FDF Ny Tolstrup Nuværende tekst fra FDFs grundlov 17 stk. 1 pkt. d: Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret, kandidater på valg til Hovedbestyrelsen, samt landsforbundets sekretærer og øvrige ansatte, samt 1 repræsentant fra hver af de til FDF tilsluttede skoler. Side 8

9 Dette ændres til: Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret, kandidater på valg til hovedbestyrelsen, den landsmødevalgte interne revisor samt landsforbundets sekretærer og øvrige ansatte, samt 1 repræsentant fra hver af de til FDF tilsluttede skoler. 20. Budget for 2011 og 2012 Herunder fastsættelse af kontingent for 2011 og 2012 Bilag: Se dagsordenhæftet Forslaget stillet af hovedbestyrelsen Budget 2011 og 2012 herunder kontingent som blev fastsat til: 2011: Kr. 307, : Kr. 315,00 Der blev ikke ændret nogen poster i budgetterne for 2011 og Valg til hovedbestyrelsen Der skal vælges fem medlemmer til hovedbestyrelsen. Der er opstillet seks kandidater. Opstillede kvinder Jeanet Flørnæss Fischer og Inger Mårup. Opstillede mænd Christian Dias Løgberg, Jens Maibom Pedersen, Lars Pedersen og Per Albert Bergmann. 1. valgrunde Der skal stemmes på to kvinder og to mænd. Der er på alle stemmesedler krydset af ved begge kvindelige kandidater, som dermed er valgt. Der er afgivet 320 ud af 325 mulige stemmer. Én stemmeseddel er kendt ugyldig. Dermed 319 gyldige stemmesedler (i alt 638 afgivne gyldige stemmer på mandlige kandidater). De valgte kandidater efter afstemning: Jens Maibom Pedersen, 228 stemmer Christian Dias Løgberg, 194 stemmer 2. valgrunde Valget står mellem Per Albert Bergmann og Lars Pedersen. 319 stemmer afgivet, heraf én ugyldig. 318 gyldige stemmer. Afstemning: Per Albert Bergmann, 146 stemmer Lars Pedersen, 172 stemmer Dermed blev Lars Pedersen valgt. 22. Valg af landsforbundets interne revisor Forslag stillet af hovedbestyrelsen Finn Bjerg Olesen 40 år, kasserer i FDF Måløv Afdelingsdirektør i Eik Bank Valgt ved applaus Side 9

10 23. Eventuelt Erik Rasmussen, FDF F 1 Alle kan få adgang til museet på nettet. Martin Brun Jensen, FDF Hvidovre Der ønskes en mere grundig beskrivelse af omkostninger og output på de forslag, der fremsættes til landsmødets behandling. Udtalelse fra FDFs landsmøde Udsprunget af landsmødets behandling af pkt. 3.1 Beretning, fremsatte hovedbestyrelsen forslag til en udtalelse fra FDFs landsmøde. 1. Ændringsforslag stillet af Søren Beck, FDF Vejle 1 Landsmødet skal tage stilling til, om man skal udsende udtalelsen omkring den nye udlændingeaftale, hvis den vedtages. NB: Dette forslag krævede kun almindelig stemmeflerhed 2. Ændringsforslag stillet af Jeppe Bay Glenting, FDF Hornbæk Foranlediget af de seneste ugers debat om en udlændingeaftale ønsker FDF Landsmøde på Nyborg Strand den november at udtale følgende. For: 238 Imod: 47 I FDF arbejder vi ud fra det menneskesyn, at alle mennesker har samme værd og skal vurderes ud fra, hvem vi er og ikke ud fra økonomisk nytteværdi og intelligens. FDF tager afstand fra, at man gør mennesket op i kroner og øre og dømmer folk inde eller ude på baggrund af uddannelse, sprog og arbejde. FDF må derfor sige fra over for det menneskesyn, der kommer til udtryk i forslagene til den nye udlændingeaftale. Forslag og ændringsforslag som ikke kom til afstemning 3. Oprindeligt forslag stillet af hovedbestyrelsen I forlængelse af debatten under beretningen ønsker HB at landsmødet vedtager en udtalelse. Forslag skal ifølge grundloven vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Bortfaldet Foranlediget af de seneste ugers debat om den nye udlændingeaftale ønsker 526 FDFere samlet til landsmøde på Nyborg Strand den november at udtale følgende: I FDF arbejder vi ud fra det menneskesyn, at alle mennesker har samme værd og skal vurderes ud fra, hvem vi er og ikke ud fra økonomisk nytteværdi og intelligens. FDF tager afstand fra, at man gør mennesket op i kroner og øre, og dømmer folk inde eller ude på baggrund af uddannelse, sprog og arbejde. FDF må derfor sige fra over for det menneskesyn, der kommer til udtryk i forslagene til den nye udlændingeaftale. Side 10

11 4. Ændringsforslag stillet af Henrik Rolf, FDF Roskilde Foranlediget af de seneste ugers debat om den nye udlændingeaftale ønsker 526 FDFere samlet til landsmøde på Nyborg Strand den november, at udtale følgende: Bortfaldet I FDF arbejder vi ud fra det menneskesyn, at alle mennesker har samme værd og skal vurderes ud fra, hvem vi er, og ikke ud fra økonomisk nytteværdi og intelligens. FDF tager afstand fra, at man gør mennesket op i kroner og øre, og dømmer folk inde eller ude på baggrund af uddannelse, sprog og arbejde. Dirigenterne kunne konstatere, at gennemgangen af dagsordenen var færdig kl Referatet er godkendt af landmødets dirigenter Side 11

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 14. 16. november 2008 på Hotel Nyborg Strand

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 14. 16. november 2008 på Hotel Nyborg Strand Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 14. 16. november 2008 på Hotel Nyborg Strand Dette referat skal udsendes senest 2 måneder efter landsmødets afholdelse jf. forbundsvedtægt K, stk.

Læs mere

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2014 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2014 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2014 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand Om referatet Referatet er et beslutningsreferat. Punkterne i referatet afspejler ikke nødvendigvis

Læs mere

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde november 2016 på Hotel Nyborg Strand

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde november 2016 på Hotel Nyborg Strand Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2016 18.-20. november 2016 på Hotel Nyborg Strand Om referatet Referatet er et beslutningsreferat. Punkterne i referatet afspejler ikke nødvendigvis

Læs mere

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 2012 9. 11. november 2012 på Hotel Nyborg Strand

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 2012 9. 11. november 2012 på Hotel Nyborg Strand Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 2012 9. 11. november 2012 på Hotel Nyborg Strand Om referatet Referatet er et beslutningsreferat. Referatet afspejler ikke nødvendigvis den rækkefølge,

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds.

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. Eksisterende Vedtægter Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. 1. Foreningens navn. Foreningens: navn er FDF Tårnby s forældre- og vennekreds, hjemsted er Tårnby kommune 2. Formål. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF.

1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF. Vedtægter for Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd

Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd ARTIKEL I: NAVN Paragraf 1 Organisationens navn er: DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD (DUF) ARTIKEL II: FORMÅL Paragraf 2 DUFs formål er at være fællesrepræsentation for dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

! Det der er skrevet med gennemstreget slettes & det med fed understreget er ændrings forslagene.

! Det der er skrevet med gennemstreget slettes & det med fed understreget er ændrings forslagene. ! Det der er skrevet med gennemstreget slettes & det med fed understreget er ændrings forslagene. Godkendte vedtægter efter triologi princippet. 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Østjysk Bmx Klub

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Landsdelsmøde onsdag d. 7. marts på Kongeådalens Efterskole

Landsdelsmøde onsdag d. 7. marts på Kongeådalens Efterskole Så er det med at komme afsted til landsdelsmødet tag bare flere ledere fra kredsen med Landsdelsmøde : Landsdelsmødet er det forum, hvor vi i landsdelen lægger planerne for fremtiden i vores landsdel og

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 1: NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den 20. august 2014 kl. 13.00.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den 20. august 2014 kl. 13.00. Repræsentantskabsmøde Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den kl. 13.00. 1. Valg af dirigent 1.a Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet (Bilag udsendt ca. 20. juli) 1.b Valg af

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

Landsforbundet FDF, hovedbestyrelsesmøde side 1/ 5

Landsforbundet FDF, hovedbestyrelsesmøde side 1/ 5 Landsforbundet FDF, hovedbestyrelsesmøde side 1/ 5 Møde for: FDFs hovedbestyrelse Møde nr. 05-2011 Vært: Referent: Andagt: Deltagere: Morten Frouvne Morten Frouvne Jens Maibom Pedersen Preben Siggaard

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Landsdelsmøde, FDF Landsdel 1, 28. februar 2017

Landsdelsmøde, FDF Landsdel 1, 28. februar 2017 Landsdelsmøde, FDF Landsdel 1, 28. februar 2017 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Godkendelse af dagsorden 5. Landsdelens beretning, Bilag 1 6. Regnskab 2015-2016,

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Købehavns Firma Sport

Vedtægter for Købehavns Firma Sport Vedtægter for Købehavns Firma Sport 1 Navn Foreningens navn er Københavns Firma Sport (KFS). Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Stiftet 25. maj 1987. 2 Formål Foreningens formål er gennem

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Skoleidræt, Østjylland, som er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt. 2 Formål Dansk Skoleidræt har med

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Coop Alliancen, Danmark

Vedtægter for Coop Alliancen, Danmark Vedtægter for Coop Alliancen, Danmark 1 NAVN: Foreningens navn er: Coop Alliancen. Initialer: Coop Alliancen, Danmark. 2 HJEMSTED: Foreningen er landsdækkende og har sit udvirke fra Albertslund. 3 FORMÅL:

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for. Sørbymagle Idrætsforening. Stiftet 1907

Vedtægter for. Sørbymagle Idrætsforening. Stiftet 1907 Vedtægter for Sørbymagle Idrætsforening Stiftet 1907 Revideret og vedtaget på generalforsamlingen 24. februar 2016 Foreningens navn er Sørbymagle Idrætsforening (SIF) og den er stiftet den 15. februar

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Thorsminde Coastal Roklub Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Dato. Tirsdag d. 21. juni kl. 19.30 på Naturskolen i Thorsminde. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af ny formand 3) Valg af

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015

Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015 Notat 30. november 2015 Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015 Valg af dirigenter Roger Christensen Henning Liljendahl Valg af referent Trine Bielefeldt Stjernø Valg af stemmetællere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Øresund Håndbold, med registrerede binavne KVIK Humlebæk og NG-Håndbold. Den er stiftet den 1. juni 2010 ved sammenslutning

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere