Antallet af enmandsvirksomheder stiger i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antallet af enmandsvirksomheder stiger i Danmark"

Transkript

1 Antallet af enmandsvirksomheder stiger i Danmark Antallet af enmandsvirksomheder er i vækst i Danmark. Det kan umiddelbart lyde som en positiv udvikling, da iværksættere ofte bliver hyldet som vækst- og jobskabere. Erfaringer fra Tyskland viser dog, at tendensen også kan afsløre et arbejdsmarked under forandring, hvor større virksomheder i højere grad benytter enmandsvirksomheder som nutidens form for løsarbejdere også kaldt arme og ben virksomheder. Over de sidste 10 år fra er antallet af enmandsvirksomheder i Danmark steget med Siden 2002 er antallet af enmandsvirksomheder steget kraftigt i Danmark og er nu knap 1.5 gange flere end antallet af virksomheder med ansatte som vist i figur 1. Sammenlignet med 90 erne, hvor der kun var mindre udsving i antallet af virksomheder med ansatte overfor enmandsvirksomheder, har udviklingen siden 2002 været ganske ekstraordinær (jf. figur 1). Som det fremgår i figur 1 er der et markant fald i antallet af virksomheder med ansatte efter krisen i 2008 samtidig med at antallet af enmandsvirksomheder stiger betydeligt. Stigningen i antallet af enmandsvirksomheder i Danmark tyder på et arbejdsmarked under forandring, hvor flere virksomheder benytter enmandsvirksomheder til arbejdsopgaver, som traditionelt har været varetaget af medarbejdere internt i virksomheden. I disse tilfælde har enmandsvirksomheder også tidligere været benævnt som falske selvstændige, solo-selvstændige og arm- og benvirksomheder. FIGUR 1: UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ENMANDSVIRKSOMHEDER I DANMARK (I TUSINDE) Enmandsvirksomheder Virksomheder med ansatte Kilde: Eurostat Forfatter Jens Jonathan Steen, Analysechef E. Maj Baltzarsen Analytiker E. Notat Tema: Arbejdsmarked Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea

2 Betegnelsen skyldes at enmandsvirksomheder i visse sammenhænge reelt set kun sælger deres arme og ben ligesom en hvilken som helst anden lønmodtager 1. En mulighed forklaring på stigningen i enmandsvirksomheder over de sidste ti år kunne være den globale økonomiske krise, hvor virksomhederne på grund af faldende efterspørgsel har været mindre villige til at fastansætte nye medarbejdere. Et typisk eksempel på en enmandsvirksomhed finder man indenfor brancher, som logistik og pakkedistribution. Når du eksempelvis modtager en pakke fra et firma som GLS (General Logistic System), så bliver den ikke altid leveret af en fastansat GLS medarbejder. GLS og andre tilsvarende virksomheder anvender i stigende grad selvstændige vognmænd, som bliver aflønnet pr. pakke, mens de selv skal betale for leje af bil, udgifter til benzin og løn under sygdom, samt betale for brug af GLSlogo er og betale for brug af officielt GLS-arbejdstøj. Disse selvstændige vognmænd kan risikerer således at komme til at arbejde på væsentlig dårligere arbejdsvilkår i forhold til hvad der er bestemt i overenskomsterne 2. Enmandsvirksomheder er nemme at starte i Danmark og kan oprettes uden større startkapital eller lovmæssige krav 3. De kan have en mere udsat position på arbejdsmarkedet end traditionelle lønmodtagere, fordi enmandsvirksomheder formelt set er virksomhedsejere, mens de reelt set kan benyttes af store virksomheder som traditionel arbejdskraft. Større virksomheder kan have økonomisk incitament til at erstatte fastansatte med enmandsvirksomheder fordi de derved kan undgå at betale en lang række overenskomstmæssige rettigheder såsom feriepenge, pension, mindsteløn og barsel mv. De nye selvstændige - et produkt af det fleksible arbejdsmarked? Nogle enmandsvirksomheder skubber til vores traditionelle opfattelse af, hvad selvstændige erhvervsdrivende er. Typisk bliver selvstændige såsom håndværkere eller iværksættere fremstillet som nogle, der starter med en lille produktion for derefter at udvide og siden hyre medarbejdere. Det samme gælder også de mange danskere iværksættere, som naturligvis udgør en vigtig forudsætning for udviklingen og innovationskraften i dansk erhvervsliv. Men desværre fungerer en del af de nye enmandsvirksomheder ikke altid i overensstemmelse med den traditionelle forestilling. Den stigende konkurrence i de vestlige samfund har medført en stadig stigende efterspørgsel efter fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Samtidig har den teknologiske udvikling gjort det muligt for enkeltpersoner at tilbyde en lang række serviceydelser, som ikke tidligere var muligt. Disse strukturelle faktorer fordrer opstart af flere virksomheder. Enmandsvirksomheder, der udelukkende sælger deres arbejdskraft til andre virksomheder, kan i højere grad end traditionelle fastansatte lønmodtagere give større Fortrængningseffekter bør medregnes idet tidligere ansatte bliver erstattet med enmandsvirksomheder, snarere end at enmandsvirksomheder skaber nye arbejdspladser virksomheder den fleksibilitet, som de efterspørger. Det kan dog blive på bekostning af enmandsvirksomheden, som må acceptere ringere vilkår end de overenskomstmæssige bestemte 1 Arme og ben er en selvstændig i skattemæssig forstand, som ikke har ansatte medarbejdere, og som kun leverer arbejdskraft til en arbejdsopgave for en entreprenør/ underentreprenør. Se 2 3F og brancheorganisationen Dansk Transport og Logistik har dokumenteret og sat fokus på GLS brug af enmandsvirksomheder, og enmandsvirksomhedernes arbejdsvilkår. 3 Begrebet enmandsvirksomheder dækker ikke over en juridisk virksomhedsform, men hentyder udelukkende til en virksomhed med én ejer, som ligeledes er den eneste ansatte. En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed, som er personligt ejet. Enmandsvirksomheder er dermed ikke ensbetydende med enkeltmandsvirksomheder, som godt kan have flere ansatte. 2

3 vilkår 4. Flere fagforeninger oplever et arbejdsmarked under forandring og advarer mod, at væksten i enmandsvirksomheder potentielt kan erstatte veletablerede arbejdspladser 5. Stor forskel på løn og arbejdsvilkår for enmandsvirksomheder i Tyskland Tyskland har over længere tid oplevet en tilvækst i antallet af enmandsvirksomheder, og tilvæksten har samtidig været endnu kraftigere end i Danmark (jf. tabel 1). Tyskland har dermed et stærkere grundlag for at undersøge konsekvenserne af udviklingen mod flere enmandsvirksomheder, hvorfor det er oplagt at trække på de tyske erfaringer i lyset af den danske udvikling. Som det fremgår af tabel 1 er antallet af enmandsvirksomheder steget voldsomt i Tyskland i hele den observerede periode, mens fremvæksten i Danmark hovedsageligt tiltager i de seneste ti år. Den absolutte tilvækst i Danmark slår først igennem på andelen af den samlede beskæftigelse i årerne Det kan skyldes at den lange højkonjunktur og den lave arbejdsløshed i nullerne neddæmpede effekten af stigningen af enmandsvirksomheder i Danmark. En effekt der meget tydeligt fremtræder med krisen i 2008, hvor andelen af den samlede beskæftigelse for enmandsvirksomheder tiltager med 0,6 procentpoint mellem g TABEL 1: NØGLETAL FOR FREMVÆKSTEN AF ENMANDSVIRKSOMHEDER I DANMARK OG TYSKLAND Årstal DK: Antal DK: Vækst ift. Sidste periode DK: Andel af samlet beskæftigel se DE: Antal DE: Vækst ift. Sidste periode DE: Andel af samlet beskæftigel se na 4,4 pct na 4,0 pct ,2 pct. 4,3 pct ,5 pct. 4,9 pct ,3 pct. 4,3 pct ,5 pct. 5,3 pct ,1 pct. 4,6 pct ,0 pct. 5,9 pct ,8 pct. 5,2 pct ,4 pct. 5,8 pct. Kilde: Eurostat De tyske enmandsvirksomheder har en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end lønmodtagere, hvor andelen af deltidsbeskæftiget er markant højere for enmandsvirksomheder relativt til fastansatte lønmodtagere 6. Tyskland har generelt oplevet en vækst i antallet af deltidsbeskæftiget, men særligt for enmandsvirksomheder. Mens andelen af fastansatte lønmodtagere i deltid steg med 33 pct. i perioden fra 2003 til 2012, steg andelen af deltidsbeskæftigede enmandsvirksomheder med 85 pct som vist i figur 2. 4 Undersøgelser af brugen af vikarer problematiserer ligeledes vikarernes ringere vilkår. Se bl.a. FAOS analyse Vikarer mellem fleksibilitet og sikkerhed (2007), 5 3F, Dansk Journalistforbund, BAT-kartellet, Blik- og Rørarbejderforbundet o.a. har sat fokus på området. Der er i dag ingen samlet opgørelse over arm- og ben virksomheder i Danmark, men der har ifølge 3F været en stigning i antallet af selvstændige i RUT-registeret. 6 Deltid defineres her som selvstændige, der ikke har flere opgaver, end at det rækker til en deltidsbeskæftigelse. Denne distinktion varierer fra land til land i kraft af varierende længder af en normal arbejdsuge. 3

4 FIGUR 2: UDVIKLINGEN I FULDTIDS- & DELTIDSANSÆTTELSER I TYSKLAND FOR HENHOLDSVIS FASTANSATTE OG ENMANDSVIRKSOMHEDER (INDEXTAL) Deltid: Enmandsvirksomhed Deltid: Fastansatte Fuldtid: Enmandsvirksomhed Fuldtid: Fastansatte Kilde: Eurostat Eftertragtede enmandsvirksomheder vil lønmæssigt typisk ligge bedre end tilsvarende fastansatte. Den gennemsnitlige løn for enmandsvirksomheder ligger derfor også over gennemsnitslønnen for lønmodtagere (jf. tabel 2). Det betyder dog ikke, at enmandsvirksomheder generelt tjener mere i løn end lønmodtagere. Lønspredningen for enmandsvirksomheder er meget højere end for lønmodtagere. De 10 pct. bedst betalte enmandsvirksomheder tjener hele 6,5 gange mere end de 10 pct. dårligst betalte lønmodtagere. For lønmodtagere er der kun 2,8 gange forskel mellem de højest og lavest betalte (jf. tabel 2). 35 pct. af enmandsvirksomheder har en løn, der placerer dem i lavtlønssektoren. Dette gælder kun for 23 pct. af lønmodtagere. Som det fremgår i tabel 2 tjener de 10 pct. dårligst lønnede enmandsvirksomheder tjener kun 4,58 euro per time. Til sammenligning tjener de nederste 10 pct. af lønmodtagere 6,85 euro per time. De 10 pct. højest betalte enmandsvirksomheder tjener 29,76 euro i timen, hvilket er en del højere end de tilsvarende lønmodtagere, der tjener 25,06 euro i timen. Der er altså en markant lønspredning indenfor de tyske enmandsvirksomheder. Denne lønspredning er i høj grad et udtryk for den sociale og økonomiske heterogenitet indenfor gruppen af enmandsvirksomheder, der ifølge DIW udgøres af 44 pct. universitetsuddannede, 49 pct. personer med mellemlang uddannelse, mens 7 pct. ingen uddannelse har 7. 7 DIW (2013) DIW Wochenbericht: Solo-Selbständige, 4

5 TABEL 2: BRUTTOLØN PER TIME FOR UDVALGTE GRUPPER PÅ ARBEJDSMARKEDET (I EURO) Nederste 10 pct. Nederste 25 pct. Median Øvre 25 pct. Øvre 10 pct. Gennemsn it Enmandsvirksomheder 4,58 7,74 12,7 19,84 29,76 18,55 Selvstændige med ansatte 4,96 10,48 17,86 31,75 52,91 26,73 Lønmodtagere 6,85 9,52 13,86 18,71 25,06 15,48 Kilde: DIW 2013 Der er flere indikatorer på, at enmandsvirksomheder har en mere skrøbelig økonomisk situation end lønmodtagere. Udover en meget høj lønspredning og den høje andel af deltidsbeskæftiget for gruppen af enmandsvirksomheder i Tyskland, er der ligeledes en forskel på, hvor meget enmandsvirksomheder, selvstændige med ansatte og lønmodtagere sparer op. En markant andel af enmandsvirksomheder sparer intet af deres indkomst op, mens selvstændige med ansatte og lønmodtagere i højere grad formår at spare op som vist i figur 3. Hele 45 pct. af enmandsvirksomhederne svarer, at de intet sparer op af deres indkomst. Set i forhold til at gruppen af enmandsvirksomheder samtidig er meget udsatte for fluktuationer på markedet i kraft af deres svage tilknytning til fast beskæftigelse, er den lille opsparingsgrad bekymrende. FIGUR 3: OPSPARINGSANDEL AF INDKOMST (I PCT.) For lønmodtagere, selvstændige med ansatte og enmandsvirksomheder Kilde: DIW (2013) 2, , ,500.0 Antal solo- selvstændige i service og industri 5

6 Enmandsvirksomheder en ny gruppe af udsatte på arbejdsmarkedet I Tyskland er der modsat i Danmark forsket i virkningerne ved tiltagende brug af enmandsvirksomheder for løn og arbejdsvilkår. Ved hjælp af paneldata Sozio-ökonomische Panel (SOEP) har Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) udført en større undersøgelse af enmandsvirksomheders vilkår på arbejdsmarkedet, samt grundene til den store tilvækst i enmandsvirksomheder (se faktaboks 1 nedenfor) 8. På baggrund af undersøgelsen forholder DIW sig skeptisk overfor den beskæftigelsesmæssige effekt ved det øgede brug af enmandsvirksomheder, idet de ser enmandsvirksomheder som en ny lavtlønsgruppe snarere end et udtryk for tiltagende entreprenørskab. De skriver blandt andet: Stigningen i antallet af enmandsvirksomheder med omtrent personer siden 2000 kan ikke umiddelbart sidestilles med en lige så stor effekt på erhvervsaktiviteten. Fortrængningseffekter bør medregnes idet tidligere ansatte bliver erstattet med enmandsvirksomheder, snarere end at enmandsvirksomheder skaber nye arbejdspladser (DIW 2013, Ceveas fremhævning) SOEP data viser at enmandsvirksomheder i Tyskland i stigende grad udgøres af velkvalificerede personer. Mellem 2003 og 2008 steg andelen af universitetsuddannede indenfor enmandsvirksomheder fra 39 til 44 pct. og var dermed den gruppe med den højeste tilvækst. Ifølge DIW er stigningen i enmandsvirksomheder en indikator på, at det normale arbejdsmarked for fastansatte krymper og dermed presser flere og flere personer ud i alternative beskæftigelsesformer. FAKTABOKS 1: DIW KONKLUSIONER BASERET PÅ SOEP Det offentligt finansierede DIW, er en af de største analyseinstitutter i Tyskland, og har som en af sine opgaver at fremstille SOEP surveyen, der bygger på interviews med knap 6000 tyskere 9. I 2013 undersøgte de fremvæksten af enmandsvirksomheder i Tyskland ved hjælp af datasættet. Undersøgelsen konkluderede følgende omkring enmandsvirksomhederne: Antallet af selvstændige med ansatte er stagneret, mens antallet af enmandsvirksomheder er tiltaget med knap siden Kvinder udgør 37 pct. af enmandsvirksomheder, men blot 24 pct. af arbejdstagere 50 pct. af kvindelige enmandsvirksomheder arbejder deltid. Dette gælder kun for 20 pct. af mandlige enmandsvirksomheder. Kun 9 pct. af enmandsvirksomheder har ansatte efter fem år. Det er altså ganske få af de grundlagte virksomheder der er i vækst. 35 pct. af enmandsvirksomheder har en løn, der placerer dem i lavtlønssektoren. Dette gælder kun for 23 pct. af lønmodtagere. Kvindelige enmandsvirksomheder tjener 20 pct. mindre end mænd i enmandsvirksomheder Kilde: DIW (2013) Mellem 2003 og 2005 gennemførte Tyskland en stor reformpakke af det tyske arbejdsmarked, der senere blev kendt som Hartz-reformerne. Målet med reformerne var at øge den enkeltes økonomiske 8 Paneldata er statistisk data der følger den samme gruppe gennem flere perioder. På den måde kan man følge personer over flere år. Det er for eksempel muligt at følge enmandsvirksomheder i flere år og dermed se hvordan deres beskæftigelsessituation, løn og arbejdstid udvikler sig. Med paneldata får man altså en retning for udviklingen og ikke blot et øjebliksbillede af situationen. 9 DIW (2013) Was ist das Sozio-ökonomische Panel?, 6

7 incitament for at finde arbejde, mens jobcentrenes primære rolle blev at få folk i arbejde. Til dette formål medførte reformerne en række jobtyper der skulle fungerer som overgangsbeskæftigelse. En af disse er de såkaldte opstartsbevillinger for selvstændige, der understøtter iværksættere i op til tre år efter grundlæggelsen af deres virksomhed (Ich-AG). En række stemmer såsom, Institut für Zukunft Arbeit (IZA), samt beskæftigelsesministeriet i Bayern har kritiseret beskæftigelsesindsatsen i forlængelse af Hartz-reformerne for deres manglende evne til at skabe varige jobs 10. Desuden viser undersøgelser at opadgående mobilitet blandt de nye jobtyper er begrænset i forhold til den nedadgående mobilitet fra det konventionelle jobmarked mod usikker beskæftigelse 11. Ifølge DIW er stigningen i enmandsvirksomheder en indikator på at det normale arbejdsmarked for fastansatte krymper og dermed presser flere og flere personer ud i alternative beskæftigelsesformer Ifølge beregninger på data fra det socioøkonomiske panel stammer den store vækst i enmandsvirksomheder fra Ich-AG ordningen. Tiden op til ordningen var præget af en stagnation i oprettelsen af enmandsvirksomheder, men da denne ordning indførtes i 2003 steg antallet af grundlæggelser til på blot et år 12. Det er altså politiske reformer der i stigende grad for folk til at grundlægge egen enmandsvirksomhed. Som svar på det voksende brug af enmandsvirksomheder debatteres mulige reformtiltag der kan hæmme den negative effekt ved enmandsvirksomheder indenfor Tyskland. Den tyske fagforening Verdi foreslår en mindstebetaling for ydelser, der skal fungerer som en mindsteløn for enmandsvirksomheder, da disse ikke vil nyde godt af den mindsteløn på 8,5 euro som indføres i Tyskland fra Derudover efterspørges en reguleret adgang til a-kassesystemet, samt faste former for ferie- og pensionsopsparing, så sådanne essentielle men komplicerede ordninger ikke skal afhænge af den selvstændiges forhandlingsevner og initiativ. Desuden foreslås at myndighederne bør føre tilsyn med enmandsvirksomhedernes Det er altså politiske reformer der i stigende grad for folk til at grundlægge egen enmandsvirksomhed regnskaber for at afsløre pseudo-selvstændighed, altså situationer hvor den selvstændige er regelmæssigt knyttet til en virksomhed, ligesom en arbejdstager, dog uden at være formelt ansat. Et arbejdsmarked med eller uden faldgrubber? Det tyske eksempel tydeliggør, hvordan der kan opstå nye grupper på arbejdsmarkedet, der arbejder under vilkår, som adskiller sig markant fra resten af arbejdsmarkedet. Enmandsvirksomhederne i Tyskland er ofte i en sårbar situation, hvor de oplever lavere løn og er oftere beskæftiget i deltidsstillinger. Enmandsvirksomhederne udgør i Tyskland såvel som Danmark en stadigt større andel af de beskæftigede, hvorfor de potentielt udgør en stigende undergravende faktor for det regulerede arbejdsmarked. Brugen af enmandsvirksomheder er ved at få fodfæste i Danmark. Den ekstraordinære udvikling i antallet af enmandsvirksomheder i Danmark aktualiserer debatten om, hvad der skal være kendetegnet ved regulerede forhold for alle beskæftigelsesgrupper uanset kontrakttype. Set i lyset af de tyske erfaringer og den danske udvikling er der behov for politisk handling og et fornyet samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter. 10 Se, Schäfer, Holger (2010) Sprungbrett oder Sackgasse? Entwicklung und Strukturen von flexiblen Erwerbsformen in Deutschland, samt Eichhorst, Grienberger-Zingerle & Konle-Seidl (2010) Activating labour Market and Social Policies in Germany: From Status Protection to Basic Income Support 11 Schank, T., Schnabel, C., Stephani, J., Bender, S. (2008) Niedriglohnbeschäftigung. Sackgasse oder Chance zum Aufstieg?, IAB Kurzbericht 8/2008, 12 DIW (2013) DIW Wochenbericht: Solo-Selbständige, 7

8 I Tyskland har beslutningstagere fordret fremvæksten af enmandsvirksomheder, som svar på arbejdsløshed. Resultatet har midlertidigt været skabelsen et nyt og voksende lavtlønssegment. Disse erfaringer er aktuelle i den danske beskæftigelsesdebat, hvor flere faggrupper og ufaglærte oplever stigende pres på deres tilknytning til arbejdsmarkedet, og forskellige løsningsmodeller bliver diskuteret. 8

Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig

Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig Pct arbejdende fattige Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig 1 ud af 10 tyske lønmodtagere er i dag arbejdende fattig. For nogle brancher på det tyske arbejdsmarked gælder det helt op til hver

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser:

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Øje på uddannelse Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Murer, automatikfagtekniker, kontor og social- og sundhedsassistent Øje på uddannelse, 2006/02 Institut

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Arbejdspapir 16 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2007 Udenlandsk

Læs mere

Lige børn leger helst

Lige børn leger helst Nyt fra Juni 2011 Etnisk diskrimination: Lige børn leger helst Mange er villige til at gå ned i løn for at arbejde sammen med mennesker med samme etnicitet som sig selv. Det viser et nyt og økonomisk eksperiment,

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere