Debat i Folketinget marts 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debat i Folketinget marts 2004"

Transkript

1 Debat i Folketinget marts 2004 Folketinget Spm. nr. S besvaret 24/ og debat november 2006 [Fra: Folketingets hjemmeside] Debatten i Folketinget ) Til statsministeren af: Keld Albrechtsen (EL): "Hvilken viden lå statsministeren inde med, da han på sit pressemøde den 21. marts 2003 sagde, at der var "risiko for, at Saddam Hussein snart vil råde over atomvåben"?" Keld Albrechtsen (EL): Et af de meget alvorlige spørgsmål i den her sag er, at statsministeren jo den 21. marts 2003 gav befolkningen direkte forkerte oplysninger, nemlig med en påstand om, at der var risiko for, at Saddam Hussein snart ville råde over atomvåben. Spørgsmålet er, om statsministeren bevidst misinformerede, bevidst vildledte befolkningen med den udtalelse, som jo altså var notorisk forkert, hvilket jeg også går ud fra at statsministeren kan bekræfte i dag, at det ved han godt nu. Men spørgsmålet er, om han allerede vidste det på det tidspunkt, da han sagde det. Man kan se ud af papirerne, at han burde have vidst det, det kan vi se i dag, men spørgsmålet er selvfølgelig: Vidste han det, og gav han dermed befolkningen, vel vidende, at det var forkert, oplysninger, som befolkningen så naturligvis ikke burde have haft? Endnu en gang vil jeg altså minde om, at regeringens grundlag for at støtte krigen i Irak var Saddam Husseins manglende samarbejde med FN's Sikkerhedsråd og ikke konkrete oplysninger om våbenlagre. Det citat, som hr. Keld Albrechtsen her hiver frem, er revet ud af en større sammenhæng. Vurderingen af, at der var en risiko for, at Saddam Hussein snart ville råde over atomvåben, fremgik af offentlige britiske og amerikanske rapporter. Det blev vurderet, at Saddam Hussein arbejdede på at skaffe sig atomvåben. Det er korrekt, at der var en usikkerhed forbundet med de vurderinger, og derfor talte jeg om en risiko. Keld Albrechtsen (EL): Det er uden tvivl rigtigt, at de forkerte oplysninger også er fremgået af noget af det, den amerikanske regering har påstået. Det bliver det jo ikke bedre af, vil jeg gerne sige til statsministeren. Det, jeg vil bede statsministeren om, er at bekræfte, at under folketingsdebatten samme dag, den 21. marts, turde regeringen ikke meddele Folketinget, at der var risiko for, at Hussein snart ville råde over atomvåben. Det turde man ikke sige. Og hvorfor turde man ikke sige det? Fordi udenrigsministeren var blevet forsynet med et notat, der viste, at det ikke var tilfældet. Så det 1

2 vidste regeringen altså godt på det tidspunkt, da der var folketingsdebat. Og udenrigsministeren holdt sig dog trods alt for god til på baggrund af den viden direkte at misinformere Folketinget. Derfor indgik spørgsmålet om atomvåben ikke i folketingsdebatten. Kl Men alligevel går statsministeren til pressemøde og bibringer befolkningen det indtryk, at der er risiko for atomvåben. Vidste statsministeren, at udenrigsministeren var blevet informeret om, at det ikke passede? Det synes jeg er et ret væsentligt spørgsmål; det må statsministeren kunne svare meget klart på. Jeg kan ikke føje mere til om den sag, end hvad jeg allerede har svaret, blot gentage, at det grundlag, som regeringen lagde frem her i Folketinget, er helt åbent, det fremgår af det beslutningsforslag, som er blevet lagt frem i Folketingssalen, og det gik på Saddam Husseins manglende samarbejde med FN's Sikkerhedsråd og ikke på spørgsmålet om atomvåben eller masseødelæggelsesvåben i øvrigt. Jeg sidder sådan nærmest tilbage, når jeg nu hører på venstrefløjen, med sådan en fornemmelse af, at venstrefløjens repræsentanter i dag simpelt hen er blevet ansat som forsvarere for den Saddam Hussein, der forhåbentlig snart kommer for en domstol, for venstrefløjens ærinde i dag er at sige, at Saddam Hussein slet ikke var så slem en karl, som man gik og troede: Han rådede ikke over masseødelæggelsesvåben, han havde heller ikke interesse i atomvåben, han havde nok heller ikke interesse i at anskaffe sig langtrækkende missiler. Jeg ved ikke, om det er korrekt, men jeg sidder bare sådan tilbage med en fornemmelse af, at venstrefløjens egentlige ærinde - det er i hvert fald sådan, det meget nemt kommer til at fremstå - er at få Saddam Hussein fremstillet sådan i et formildende lys, som om han var en helgen på jorden. Alle ved, at han var en af de mest brutale, tyranniske diktatorer, som denne verden har kendt, at han undertrykte sit folk, torturerede sit folk, sendte folk i torturkamre, og der er fundet massegrave i Irak. Det er da besynderligt, at der skal ofres så mange kræfter på at forsvare den mand. Søren Søndergaard (EL): Hvad er grunden til, at statsministeren den 18. juni 2003, altså lang, lang, lang tid efter, at denne her debat foregik, og lang tid efter, at statsministeren havde fået oplysningerne, ifølge Ekstra Bladet udtalte - og jeg vil godt med det samme sige, at jeg åbner op for den mulighed, at statsministeren kan være citeret forkert, for det sker jo - hvad angår det folkeretlige grundlag for den militære aktion, som jo ifølge den våbenhvile, der blev indgået i 1991, var, at Irak skulle stoppe sit atomvåbenprogram: "Ingen som helst af disse betingelser opfyldte manden i løbet af disse mange år." Er statsministeren forkert citeret, eller vil statsministeren erkende, at i hvert fald det område, der hed atomprogrammerne, rent faktisk blev stoppet og ikke fortsatte? 2

3 Jeg kan bare konstatere, at FN's Sikkerhedsråd i november 2002 i den resolution, der har nr. 1441, enstemmigt fastslog, at Saddam Hussein havde krænket, ikke overholdt, forbrudt sig mod en stribe af de resolutioner, der var blevet vedtaget af FN's Sikkerhedsråd i løbet af 1990'erne. Søren Søndergaard (EL): Men det, der sådan kan undre almindelige mennesker, er, at statsministeren sidder med en rapport i hånden fra Det Internationale Atomenergiagentur, hvor de klart og tydeligt siger, at der ikke er fundet noget som helst, som indikerer, at der er et atomvåbenprogram i gang; det sidder statsministeren med i den ene hånd. I den anden hånd sidder statsministeren med en rapport fra Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor der står: Selv hvis de internationale sanktioner brydes eller hæves, vil det tage mindst 5 år at producere de nødvendige materialer til at producere atomvåben. Umiddelbart efter, at statsministeren sidder med den ene rapport i den ene hånd og den anden rapport i den anden hånd, går statsministeren ud og siger, at der er en risiko for, at Saddam Hussein vil få atomvåben. Altså helt ærligt, hvordan hænger det sammen? Kan statsministeren ikke delagtiggøre os andre i, hvad der foregår inde i statsministerens hoved, når han udlægger to klokkeklare rapporter på den måde over for den danske befolkning? Den taletid, jeg i henhold til forretningsordenen er tildelt her, rækker ikke til at forklare, hvad der rører sig inde i mit hoved. fortryder statsministeren i dag, at han kom til at bruge atomvåbenargumentet og kom til unødigt at fejlinformere Folketinget og offentligheden og måske også unødigt kom til at opskræmme en befolkning, som jo må tro, at når statsministeren siger det, har han en vis begrundelse for det? Jeg spørger også, fordi selv USA, statsministerens tætteste allierede i den her verden, indrømmer officielt, at man tog fejl i atomvåbenargumentet, og derfor tror jeg, at statsministeren uden at blive udsat for nogen som helst ubehageligheder fra USA kan indrømme det samme. Kan statsministeren ikke få sig selv til at sige: Beklager, jeg kom til at misinformere Folketinget? Mig bekendt har jeg ikke udtalt mig om atomvåben her i Folketingssalen. Jeg kan i det hele taget kun gentage, hvad jeg allerede har sagt. Jeg har ikke mere at tilføje. Keld Albrechtsen (EL): Jeg tror, det er rigtigt, hvad statsministeren lige oplyste, nemlig at hverken statsministeren eller 3

4 hans regering gav Folketinget den information, som statsministeren efterfølgende gav til pressen og befolkningen, nemlig påstanden om, at der var risiko for atomvåben. Finder statsministeren ikke, at det er overordentlig besynderligt, at netop det argument skulle forbeholdes et pressemøde, men ikke viderebringes til Folketinget? Og hvad er årsagen til, at det ikke blev viderebragt til Folketinget? Kl Der er en meget naturlig forklaring på det, og den er - og nu siger jeg det for hundrede syttende gang mindst - at regeringens grundlag for at deltage i krigen mod Saddam Hussein var Saddam Husseins manglende samarbejde med FN's Sikkerhedsråd. Det var det, et flertal i Folketinget tilsluttede sig, og derfor er det naturligt, at det er det, debatten i Folketingssalen drejer sig om. Hermed sluttede spørgsmålet. Debatten i Folketinget 2006 Spørgsmål til statsminister Anders Fogh Rasmussen omkring Danmarks militære involvering i Irak Kilde: folketinget.dk Dato: 15. november ) Til statsministeren af: "Vil statsministeren kommentere hr. Søren Espersens udtalelser til Politiken lørdag den 4. november 2006 om, at Danmark gik i krig på grund af Iraks besiddelse af masseødelæggelsesvåben, og finder statsministeren det ikke bekymrende, at de udslaggivende stemmer for Danmarks ulovlige krigsdeltagelse er blevet givet på et grundlag, der åbenlyst er i modstrid med, hvad statsministeren har hævdet, og finder statsministeren det således ikke på sin plads at få kulegravet beslutningsgrundlaget?" Vi skal nu til Irak. Irakkrigen fylder jo i øjeblikket meget i debatten i medierne osv. Man kan vel sige, at statsministerens krigseventyr er endt som et mareridt. Det går elendigt på alle punkter. Midtvejsvalget i USA viste, at det også har politiske konsekvenser i USA, og en af statsministerens nære støtter, George Bush, den amerikanske præsident, fik sig et ordentligt nederlag. Jeg vil derfor i dag stille statsministeren et spørgsmål. Når man diskuterer med dem, der i sin tid stemte for krigen - regeringspartierne og Dansk Folkeparti - så er der jo vidt forskellige opfattelser, 4

5 eksempelvis går hr. Søren Espersen fra Dansk Folkeparti rundt i den vildfarelse, at der var masseødelæggelsesvåben. Er der ikke behov for, når man har mennesker, der slet ikke har forstået sammenhængene, at få kulegravet det grundlag, der trak Danmark ind i krigen? Som jeg har gjort det klart mange gange tidligere, også over for hr. Villy Søvndal, blev det grundlag, hvorpå vi besluttede at deltage i den internationale koalition, lagt klart frem i Folketinget. Grunden var, at Saddam Hussein i alt for lang tid havde nægtet at efterkomme de beslutninger, der var truffet i FN's Sikkerhedsråd, og at det efter den danske regerings opfattelse måtte have en konsekvens. Det var hverken mere eller mindre den begrundelse, hvorpå vi traf beslutningen om at deltage. Det jo lidt underligt, at vi er i en situation, hvor hvert land har haft sin begrundelse. Jeg er sikker på, at statsministeren meget tydeligt husker, da Powell, den amerikanske udenrigsminister, i FN's Sikkerhedsråd fremlagde beviserne på, at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben. Vi kan alle sammen huske det billede, hvor han sad med det lille glas og viste det frem. Amerikanerne var altså ikke i tvivl. Men jeg forstår, at Danmark er gået i krig på sin helt selvstændige begrundelse og hr. Søren Espersen, som var med til at stemme for krigen, har haft sin helt specielle begrundelse, der ikke er statsministerens begrundelse, i hvert fald ikke i dag. Det var det i øvrigt dengang. Jeg er sikker på, at statsministeren kan huske det citat, der hedder: Man har masseødelæggelsesvåben i Irak, det er ikke noget, vi tror, det er noget, vi ved. Citatet stammer nemlig fra statsministeren. Men jeg vil spørge: Når der nu er så meget usikkerhed, selv blandt regeringens nærmeste allierede, var der så ikke et behov for at få undersøgt grundlaget? Det citat, som hr. Villy Søvndal nu igen drager frem, er, som hr. Villy Søvndal udmærket ved fra talrige diskussioner, en fordrejet fremstilling af, hvad jeg rent faktisk har sagt. Så siger hr. Villy Søvndal, at det er mærkeligt, at hvert land kan have sin begrundelse. Nej, det synes jeg da ikke er mærkeligt, for her i det danske Folketing træffer vi beslutninger om den danske politik. Det er da mærkeligt, at hr. Villy Søvndal synes, at vi bare skal abe efter, hvad de siger i USA eller Storbritannien. Hr. Villy Søvndal plejer at kritisere regeringen for, at vi fører politik ved bare at abe efter, hvad man siger andre steder. Det gør vi netop ikke. Vi fremsatte et forslag, der var vores begrundelse, fordi det er det danske Folketing, der træffer beslutning om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det er da stærkt overraskende, at hr. Villy Søvndal nu synes, at vi skal kopiere, hvad de siger i USA eller Storbritannien eller andre steder. Mogens Lykketoft (S): Jeg har meget svært ved at forstå, hvordan man kan tviste et udsagn fra statsministeren om, at det 5

6 ikke er noget, vi tror, det er noget, vi ved. Men jeg vil spørge til et andet udsagn, som jeg synes trænger sig på, når vi skal drøfte usikkerheden om det beslutningsgrundlag, statsministeren havde i Den 30. januar indrykkede statsministeren sammen med syv andre regeringsledere en annonce i The Times, hvori der er to sætninger, der er værd at fremhæve. Den ene er, at det irakiske regime og dets masseødelæggelsesvåben udgør en klar trussel mod sikkerheden i verden. Den anden er, at vi ønsker at frigøre verden fra den trussel, som Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben udgør. Hvordan er det muligt at misforstå det her udsagn i retning af, at statsministeren sagde, at der var masseødelæggelsesvåben som begrundelse for interventionen mod Saddam Hussein? Der er to ting at sige til det: Det første er, at der var mange, som på det tidspunkt var af den opfattelse, at Saddam Hussein rådede over masseødelæggelsesvåben. Der er også oppositionspolitikere i det danske Folketing, der har sagt, at de klart var af den opfattelse. Det var opfattelsen på det tidspunkt. Det er ikke noget, kun vi har sagt, det har repræsentanter for oppositionen her i Folketinget også sagt, men det har bare ikke noget at gøre med det beslutningsgrundlag, vi lagde frem i Folketinget. Det, vi lagde frem i Folketinget, gik på noget andet. Det gik på, at Saddam Hussein havde nægtet at samarbejde med FN's Sikkerhedsråd, og at det selvfølgelig måtte have en konsekvens. Men jeg synes faktisk helt ærligt, at det nu ville være meget mere betydningsfuldt at interessere sig for, hvordan vi nu skaber en bedre situation i Irak, hvordan vi skaber sikkerhed i Irak, hvordan vi gør den irakiske regering i stand til at overtage ansvaret for egen sikkerhed, sådan at de udenlandske tropper kan komme hjem. Det synes jeg ærlig talt var en bedre anvendelse af vores tid. Mogens Lykketoft (S): Jeg hæfter mig ved, at statsministeren ikke vil forholde sig til det udsagn, han - går jeg ud fra sammen med syv andre regeringsledere oven i købet har betalt for at få optrykt i The Times, hvor det ganske, ganske klart siges, at det var de påståede masseødelæggelsesvåben, som man var overbevist om var der, som er baggrunden for, at det internationale samfund efter disse regeringslederes opfattelse er nødt til at gribe ind over for Saddam Hussein. Der lå ikke noget spørgsmål i hr. Mogens Lykketofts bemærkninger, så der er ikke noget at svare på. Men jeg synes, at vi i det hele taget er kommet noget væk fra det, der egentlig var hr. Villy Søvndals spørgsmål, som gik på, hvad hr. Søren Espersen har sagt. Og det synes jeg ærlig talt man skulle stille spørgsmål til hr. Søren Espersen om. Holger K. Nielsen (SF): Kender statsministeren andre eksempler på, at der har været krige med flere hundredtusinde 6

7 dræbte, mange hundredtusinde flygtninge, med kaos, opløsning, borgerkrig, fordi et land ikke har villet samarbejde med FN's Sikkerhedsråd om at opfylde nogle resolutioner? Det afgørende i den her sag er, at når en skruppelløs diktator som Saddam Hussein, der har undertrykt sit folk, som har begået, hvad man vel må betragte som forbrydelser mod menneskeheden, nægter at efterkomme, hvad der bliver truffet af beslutninger i FN's Sikkerhedsråd, så kan man jo ikke bare lade fem og syv være lige, så må det have en konsekvens. Det var det, der var vores begrundelse for at deltage i den internationale koalition. Hvis man lader fem og syv være lige og siger, at det også er ligegyldigt, at sådan en diktator ikke retter sig efter, hvad FN siger, så undermineres FN's autoritet jo. Holger K. Nielsen (SF): Vi er enige om, at Saddam Hussein var skruppelløs og brutal, men jeg går ud fra, at det ikke var en del af begrundelsen for at gå i krig, for så er begrundelsen regimeskifte. Begrundelsen var, at han ikke ville efterleve FN's resolutioner. Lad mig spørge på en anden måde: Mener statsministeren, der er et rimeligt forhold mellem den anledning, der var til at gå i krig, som havde at gøre med, at man ikke ville efterleve FN's resolutioner, og så de grusomme konsekvenser, den her krig har haft? Det er jo netop derfor, at man skal se det i lyset af, at Saddam Hussein var en skruppelløs diktator, der undertrykte sit folk og begik forbrydelser mod menneskeheden. Og det er i det lys, at det selvfølgelig tager sig særlig alvorligt ud, at han den ene gang efter den anden nægtede at efterkomme de påbud, som FN's Sikkerhedsråd pålagde ham. Lad mig så i øvrigt sige, at det selvfølgelig er forfærdeligt, at mange mennesker er blevet og bliver dræbt i Irak, men jeg er altså nødt til at gøre opmærksom på, at det i allerhøjeste grad er terrorister, som begår de drab. Det er jo ikke den internationale koalition, der iværksætter selvmordsbombeangreb og i det hele taget udøver terrorvirksomhed mod den irakiske befolkning; det er terrorister. Jeg synes, det er tankevækkende, at venstrefløjen er meget mere optaget af at bruge tid og penge på undersøgelser af, hvad der skete i fortiden, frem for at bruge kræfter på fremtiden; frem for at bruge kræfter på at finde ud af, hvordan vi nu bedst hjælper den demokratiske regering i Irak med at skabe stabilitet og med at udvikle et holdbart demokrati. Det er det, vi er optaget af, så irakerne selv kan overtage ansvaret for sikkerheden, og så de udenlandske tropper kan komme hjem. Hermed sluttede spørgsmålet. 7

8 3) Til statsministeren af: "Har den danske regering en selvstændig plan for en dansk exitstrategi fra Irak, og hvilken betydning tror statsministeren at det amerikanske midtvejsvalg får for dansk irakpolitik?" Jeg vil da gerne gentage, at det naturligvis er sådan, at den danske irakpolitik bliver fastlagt af Folketinget. Det gælder både, når vi træffer beslutning om at anvende tropper, og når vi træffer beslutning om at bevilge penge til genopbygning af Irak, at der er det her i Folketinget, at beslutningerne bliver truffet. Som hr. Villy Søvndal ved, er det sådan, at de danske styrkers tilstedeværelse i Irak knytter sig til beslutningsforslag nr. B 139, som blev vedtaget af Folketinget den 30. maj 2006 og stadig er gældende. Dette mandat for de danske styrker løber indtil den 1. juli Jeg synes, statsministeren kiggede meget tilbage i sit svar. Skulle vi nu ikke kigge fremad? Jeg kender godt den danske beslutning. Det, jeg spurgte om, var, hvad den danske regerings plan for Irak var fremover. Den danske regerings strategi er meget klar, og målet er det samme, som det hele tiden har været, nemlig at vi skal sikre, at der kan blive udviklet et stabilt demokrati i Irak. Vi skal hjælpe den irakiske regering til selv at overtage ansvaret for sikkerheden i Irak. I takt med at irakerne kan gøre det, kan de udenlandske tropper blive trukket hjem. Det har hele tiden været målet. Det er det, vi arbejder på. Det er den strategi, vi kører efter. Så må vi selvfølgelig hele tiden overveje de præcise redskaber med hensyn til at nå det mål. 8

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Avisartiklerne kan findes via Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen twp@c.dk

Avisartiklerne kan findes via Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen twp@c.dk Tekster om Irak efter krigens start TEKSTERNE er overvejende kronologisk ordnet. [Annoteringer ved TWP i skarp parentes. Titler, der forklarer indholdet tilstrækkeligt, er ikke annoteret.] Avisartiklerne

Læs mere

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak af Tonny Brems Knudsen Politikens kronik 22.3.2003 Med støtte fra sine nærmeste allierede har USA igennem de seneste par måneder forsøgt at overtale FN s

Læs mere

Trine Villumsen, Osypa Les, Conrad Grant Jensen, Flemming Ravn Neft, Mette Kjær Bækgaard

Trine Villumsen, Osypa Les, Conrad Grant Jensen, Flemming Ravn Neft, Mette Kjær Bækgaard AT-synopsis Titel: Invasionen af Irak: hvordan argumenterer man for krig? Fag: Samfundsfag og engelsk Problemformulering: USA's invasion af Irak i 2003 har medført en række problemstillinger indenfor emnet

Læs mere

Spørgsmål til statsministeren 21. januar 2003

Spørgsmål til statsministeren 21. januar 2003 Spørgsmål til statsministeren 21. januar 2003 Spørgsmålet behandler våbeninspektørernes rapport og berettigelsen af en krig mod Irak. Folketinget Folketingets hjemmeside 20-spørgsmål, til mundtlig og skriftlig

Læs mere

2001-02, 2. samling - Svar på 20-spørgsmål: Om USA's behandling af fanger fra Tal... Side 1 af 6

2001-02, 2. samling - Svar på 20-spørgsmål: Om USA's behandling af fanger fra Tal... Side 1 af 6 Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2006-07 FOU Alm.del Bilag 54, UM-del - Bilag 25 Offentligt 2001-02, 2. samling - Svar på 20-spørgsmål: Om USA's behandling af fanger fra Tal... Side 1 af 6

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 NOTAT Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 CC: Bilag: Fra: Folkeretskontoret Dato: 17. marts 2003 Emne: Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod

Læs mere

Svar på 20-spørgsmål: Om pågribelse af fanger i Irak og Afghanistan. Side 1 af 3

Svar på 20-spørgsmål: Om pågribelse af fanger i Irak og Afghanistan. Side 1 af 3 2005-06 - Svar på 20-spørgsmål: Om pågribelse af fanger i Irak og Afghanistan. Side 1 af 3 Spm. nr. S 4337 13) Til forsvarsministeren af:»kan ministeren bekræfte, at Danmark ifølge regeringens politik

Læs mere

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003.

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Udenrigsministeriet om det juridiske grundlag Udgangspunktet for vurderingen af det folkeretlige grundlag er

Læs mere

Folketingets beslutning om krigen mod Irak

Folketingets beslutning om krigen mod Irak Folketingets beslutning om krigen mod Irak Det juridiske grundlag for dansk beslutning om at deltage militært i krig mod Irak Hertil uddrag af debatten i Folketinget og afstemningen i forbindelse med beslutningen

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

STATSMINISTERIET. Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar p2 sp~rgsmål nr. S 4235 stillet af Snren Smndergaard (EL).

STATSMINISTERIET. Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar p2 sp~rgsmål nr. S 4235 stillet af Snren Smndergaard (EL). ENHEDSLI STEN STATSMINISTERIET Dato: 2 fi &y:, 20C3 Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar p2 sp~rgsmål nr. S 4235 stillet af Snren Smndergaard (EL). Vil statsminis1,eren bekrzfte, at det er lodret

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

111. møde. Fredag den 19. august 2016 (D) 1

111. møde. Fredag den 19. august 2016 (D) 1 Fredag den 19. august 2016 (D) 1 111. møde Fredag den 19. august 2016 kl. 10.00 Dagsorden 1) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 197: Forslag til folketingsbeslutning om et dansk bidrag

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

Faneblad 7 (Niels Helveg Petersen)

Faneblad 7 (Niels Helveg Petersen) S 6118 - Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Besvarelse af spørgsmål nr. S. 6118 af 13. september 2007 til udenrigsministeren stillet af Søren Espersen (DF). Spørgsmål nr. S 6118. Vil udenrigsministeren bekræfte,

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 11 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: kort orientering om situationen i Kobani i det nordlige Syrien. Der er tale om et åbent samråd. Udenrigsministerens

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

2010/1 BTB 89 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 18. marts Betænkning.

2010/1 BTB 89 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 18. marts Betænkning. 2010/1 BTB 89 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 18. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak

om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak B 118 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak. Fremsat den 18. marts 2003 af udenrigsministeren (Per Stig Møller) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Kirsten Olsen. Berling-Rasmussen, Asser 2. december :21 Svarudkast til S 908,909, 91 1 og vedr.

Kirsten Olsen. Berling-Rasmussen, Asser 2. december :21 Svarudkast til S 908,909, 91 1 og vedr. Kirsten Olsen Fra: Sendt: Til: Emne: Berling-Rasmussen, Asser [ASSBER,@um.dk] 2. december 2003 11 :21 stm@stm.dk Svarudkast til S 908,909, 91 1 og 957-60 vedr. Irak S 908 S 909 - ssvndal - S917 S 957 -

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007)

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007) Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 0) Ugens Gallup, nr., 0 Side 1/ Sp1. Mener du, det var en rigtig beslutning, at Danmark deltog aktivt med soldater og materiel i krigen i Irak? Ja Nej

Læs mere

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat.

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. I marginen har udenrigsråd Brun skrevet sine rettelser og tilføjelser, som

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Side 2 af 5

Side 2 af 5 Side 1 af 5 Stort nederlag til politiet i sag om påstået kunstsvindel Leveret af Nyhedsbureauet Newspaq 5 timer siden Side 2 af 5 Side 3 af 5 Efter et næsten 11 timer langt retsmøde i Københavns Byret

Læs mere

Til beslutningsforslag nr. B 42 Folketinget

Til beslutningsforslag nr. B 42 Folketinget Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 6 Offentlig Til beslutningsforslag nr. B 42 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 23. november 2004 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Journalnummer 105.1.80. - Udleveres

Journalnummer 105.1.80. - Udleveres Journalnummer 105.1.80. - Udleveres Titel: Udleveres umiddelbart 1 DUPI Research-brief nr.14 af Peter Viggo Jakobsen, Institut for Statskundskab, KU 01-10-2002 2 Resume af eksperternes oplæg ved internt

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt [Det talte ord gælder] Der er stillet 2 spørgsmål til mig på baggrund af Godhavnsrapporten. Jeg besvarer spørgsmålene samlet.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Fsrrste næstformand (Svend Auken): Så er det hr. Per Kaalund, der har ordet som sporger. Vi var gået et minut over taletiden på det tidspunkt.

Fsrrste næstformand (Svend Auken): Så er det hr. Per Kaalund, der har ordet som sporger. Vi var gået et minut over taletiden på det tidspunkt. Fsrrste næstformand (Svend Auken): Så er det hr. Per Kaalund, der har ordet som sporger. Vi var gået et minut over taletiden på det tidspunkt. (Kort bemærkning). Per Kaalund (S): Hr. Peter Skaarup giver

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Torsdag

Læs mere

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 28. juni 2011 J.nr.

Læs mere

4.1 Forsvarets Efterretningstjenestes

4.1 Forsvarets Efterretningstjenestes Kapitel 4 Forsvarets Efterretningstjeneste Grundlaget for krigen i Irak - herunder masseødelæggelsesvåben i Irak og Grevilsagen - var med til i nogle perioder sidste år at sætte Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Forsvarsministerens tale om Dansk forsvars internationale rolle i relation til menneskerettigheder Søndag den 1. maj 2005 på Amnesty International s landsmøde. Jeg vil gerne indlede med at sige tak til

Læs mere

109. møde. Torsdag den 2. oktober 2014 (D) 1. Ønsker nogen at udtale sig? Hr. Lars Barfoed. Kl. 09:00

109. møde. Torsdag den 2. oktober 2014 (D) 1. Ønsker nogen at udtale sig? Hr. Lars Barfoed. Kl. 09:00 Torsdag den 2. oktober 2014 (D) 1 109. møde Torsdag den 2. oktober 2014 kl. 9.00 Dagsorden 1) Eventuelt: fortsættelse af 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 123: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april.

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april. Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på 17 Spørgsmål 11 Offentligt T A L E september 2010 Samråd i FiU den 14. september 2010 kl. 10 om ferie-/efterløn 2010-0003606 Samrådsspørgsmål B til 17: Ministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

og så at sige gere det arbejde færdigt, som man tøvede med at gøre

og så at sige gere det arbejde færdigt, som man tøvede med at gøre Saddarn Hussein har stadig muligheden for at undgå selv at komme i kle e i denne situation. Han har stadig nogle timer til at meddele, at han forlader sin position og forlader landet s med sin familie,

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred.

Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred. Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred. Medierne skal holde øje med magten. De skal afsløre løgne og ulovligheder de skal være demokratiets vagthunde, de skal

Læs mere

Det er samrådsspørgsmålet, jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker at begrunde samrådsspørgsmålet. Det gør Morten Bødskov, værsgo!

Det er samrådsspørgsmålet, jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker at begrunde samrådsspørgsmålet. Det gør Morten Bødskov, værsgo! Finansudvalget 2010-11 (Omtryk) FIU alm. del 16 Bilag 5 Offentligt Samråd i FIU 29.10.2010 Formanden for Finansudvalget Kristian Thulesen Dahl: Ja, så tror jeg, vi er ved at være på plads alle de, der

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008 Public Metode Feltperiode: 6. 8. August 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

RÆSON. Demokraternes store chance. Af Aimée Kjær. David Gress i RÆSON om Midtvejsvalget:

RÆSON. Demokraternes store chance. Af Aimée Kjær. David Gress i RÆSON om Midtvejsvalget: David Gress i om Midtvejsvalget: Demokraternes store chance Demokraterne har en kæmpe chance her. Hvis ikke de kan vinde stort nu, hvor præsidenten er så upopulær, så kan de aldrig vinde stort. Det siger

Læs mere

Første behandling tirsdag 17 februar 1998. Teksten ligger i RTF-format. Downloadet fra "Fred på Nettet" OnLine Biblioteket - FRED.

Første behandling tirsdag 17 februar 1998. Teksten ligger i RTF-format. Downloadet fra Fred på Nettet OnLine Biblioteket - FRED. Forhandling i Folketinget om beslutningsforslag nr. B 114: "Forslag til folketingsbeslutning om et dansk militært bidrag til en multinational indsats i Mellemøsten" Første behandling tirsdag 17 februar

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

Er de amerikanske kilder blevet fejlciteret i filmen Den hemmelige krig i spørgsmålet om de danske styrkers rolle i Afghanistan?

Er de amerikanske kilder blevet fejlciteret i filmen Den hemmelige krig i spørgsmålet om de danske styrkers rolle i Afghanistan? Spørgsmål og svar Her følger svar på en række aktuelle spørgsmål vedrørende dokumentarfilmen Den hemmelige krig efterfulgt af en række spørgsmål og svar vedrørende TV Avisens opfølgende dækning. Spørgsmål

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

102. møde. Onsdag den 27. august 2014 (D) 1

102. møde. Onsdag den 27. august 2014 (D) 1 Onsdag den 27. august 2014 (D) 1 102. møde Onsdag den 27. august 2014 kl. 9.00 Dagsorden 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 122: Forslag til folketingsbeslutning om dansk militært bidrag til

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Sektion H/i Version A

Sektion H/i Version A + 1 Sektion H/i Version A + 1 + 2 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver

Læs mere

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF)

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF) 1 KENDELSE afsagt den 6. juni 2012 af Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg i sag nr. 7/2012: Borris GUF mod Dansk Håndbold Forbund (DHF) Lis Hævdholm, Birte Rasmussen, C.C.Hansen, Eigil Lego Andersen og

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

Folketinget (2. samling) Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 9. juni Beretning

Folketinget (2. samling) Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 9. juni Beretning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 237 Offentligt Beretning nr. 1 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2010 KL. 13.00 NR. 2 1) Valg til stående udvalg m.v. Valg af 16 medlemmer til Udvalget for Forretningsordenen. Valg af 17 medlemmer til

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0116 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0116 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Laurits Iversen og Per Sloth Nielsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Lad mig igen takke spørgerne for, at der nu er mulighed for at klargøre denne sag yderligere.

Lad mig igen takke spørgerne for, at der nu er mulighed for at klargøre denne sag yderligere. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 40 Offentligt Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål B om solceller i Folketingets Klima-, Energi og Bygningspolitiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Foto: Theis Bertelsen Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Vejleder: Ole Erik Hansen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Til beslutningsforslag nr. B 123 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 1. oktober 2014 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere