BedreBolig-rådgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BedreBolig-rådgivning"

Transkript

1 BedreBolig-rådgivning Vejledning for BedreBolig-rådgivere 24. marts 2014

2 Indhold 1. Formål og læsevejledning Overordnet indhold i BedreBolig Tjeklister, aftaleskabeloner og øvrige bilag Generelt om BedreBolig-rådgivning Boligejer bestemmer selv omfanget BR10 skal overholdes Særlige obligatoriske forhold i rådgivningen Brug af tjeklister, aftaleskabeloner og øvrige bilag Brug dit faglige ståsted Indfaldsvinkler til dialogen Fase 1: BedreBolig-plan Screening Kortlægning Overordnet kortlægning med henblik på beskrivelse af muligheder Specifik kortlægning for tiltag, der skal med i BedreBolig-plan Planlægning og BedreBolig-planen Datamæssigt udgangspunkt for BedreBolig-planen Indhold i BedreBolig-planen Supplerende ydelser

3 6. Fase 2: BedreBolig-projekt Projektering Byggeledelse Fagligt tilsyn Aflevering Opfølgning Jura, pligter og rettigheder Beskyttet titel og logo Uvildighed ved kombination af BedreBolig-ydelser og energimærkningsydelser Aftaleskabeloner Rådgiveransvar og forsikring Krav for at blive BedreBolig-rådgiver Krav til dokumentation og arkivering Misligholdelse af grundlaget for godkendelsen Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser Links og referencer Energiløsninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger

4 1. Formål og læsevejledning Denne vejledning indeholder Energistyrelsens retningslinjer for, hvordan godkendte BedreBoligrådgivere kan levere og udføre ydelser under BedreBolig-ordningen for at overholde bekendtgørelsen om ordningen (bekendtgørelse nr. 109 af 30. januar 2014). Der er først og fremmest en række krav, som skal være opfyldt for, at virksomheden kan blive godkendt af Energistyrelsen som BedreBolig-rådgiver. Du kan læse om disse krav i afsnit 7.5. Derudover er der en række krav til selve udførelsen af BedreBolig-rådgivningen, som består af to primære ydelser i to faser: 1. BedreBolig-plan inkl. indledende kortlægning og beskrivelse af behov og muligheder samt planlægning og budget 2. BedreBolig-projekt inkl. projektering, byggeledelse, aflevering og evaluering Vejledningen beskriver såvel egentlige krav til BedreBolig-rådgivningen som anbefalinger til god rådgivning. Den tager udgangspunkt i et typisk projektforløb, hvor boligejeren først søger afklaring af sine behov og muligheder og dernæst søger en vej til at realisere en beslutning om energirenovering. Forløbet er her i vejledningen delt op i en række faser, som vist på side 6. I praksis vil BedreBolig-rådgiveren naturligvis opleve forskellige forløb, afhængigt af den aktuelle tilrettelæggelse og omfanget af det konkrete projekt. Der er altså ikke krav om, at procesforløbet tilrettelægges som vist på side 6. Som bilag til vejledningen stiller Energistyrelsen tjeklister og aftaleskabeloner til rådighed, som kan anvendes direkte eller give inspiration til BedreBolig-rådgiverens egne dokumenter til brug i BedreBolig. Denne liste fremgår af side 8. Desuden er der udarbejdet særskilt eksempel på et kvalitetsstyringssystem for at gøre det lettere for virksomhederne at etablere et sådant i overensstemmelse med kravene i BedreBolig. Dette kan downloades på BedreBolig.dk. Vejledningen her om BedreBolig-rådgivning og dens bilag i form af tjeklister dækker ikke udtømmende over alle forhold, som indgår i en renoverings- og byggeproces. Hensigten er at dække de forhold, som man skal være særligt opmærksom på i henhold til BedreBolig-ordningen. BedreBolig er en ny ordning, som skal medvirke til at fremme energirenovering af private boliger og rydde barrierer af vejen for boligejerne ved at gøre det muligt for dem at købe helhedsrådgivning hos særligt uddannede BedreBolig-rådgivere. Ordningen er etableret som en del af regeringens Vækstplan DK fra februar Den indgår i indsatsen for at skabe vækst og grøn omstilling, og ordningen er vedtaget med bred politisk opbakning. Energistyrelsen er ansvarlig for at udvikle og administrere ordningen. Find bekendtgørelsen om ordningen her: dk/forms/r0710.aspx?id=

5 2. Overordnet indhold i BedreBolig BedreBolig omfatter en række rådgivningsydelser, som knytter sig til et boligrenoveringsforløb med fokus på energiforholdene i boligen. I denne vejledning vises uddrag fra bekendtgørelsen for ordningen i grå kasser som nedenfor. 5 er den centrale paragraf, der fortæller om, hvilke ydelser BedreBolig-rådgiverne er godkendt til. 5. Godkendelse som godkendt virksomhed omfatter godkendelse til levering af følgende ydelser: Ydelsespakke 1. Beskrivelse af boligens energibesparelsesmuligheder og plan for renovering. Denne omfatter følgende delydelser: a) Screening for energibesparelsesmuligheder. Dette indebærer en indledende vurdering af potentialet for energibesparelser og en afklaring af boligejerens behov, herunder om boligejeren ønsker en samlet kortlægning af energibesparelsesmulighederne i form af en energimærkning af boligen, jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. b) Beskrivelse af boligens energibesparelsesmuligheder afstemt efter boligejerens behov. Beskrivelsen kan tage udgangspunkt i en gyldig energimærkning af boligen, jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. c) Beskrivelse af energibesparelsesmulighedernes betydning for komfort og indeklima. d) Udarbejdelse af en plan for energirenoveringen, herunder angivelse af omkostninger og tidsplan for gennemførelse af aftalte energibesparelsestiltag. e) Udfyldelse af et standarddokument til bank eller andet finansieringsinstitut med relevante oplysninger fra planen for energirenovering samt en angivelse af ydet rådgivning og leverede ydelser. Ydelsespakke 2. Tilbudsindhentning og byggeledelse. Denne omfatter følgende delydelser: a) Projektering og tilbudsindhentning, herunder udarbejdelse af opgavebeskrivelse og indhentning og vurdering af tilbud. b) Byggeledelse, herunder varetagelse af byggestyring, løbende fagtilsyn og afsluttende fejl- og mangelgennemgang. c) Aflevering og 1-års opfølgning, herunder fysisk gennemgang af projektet med boligejeren, instruktion af boligejeren i energirigtig adfærd, gennemgang af relevante manualer og evaluering af projektforløbet. 5

6 Nedenfor ses de mulige faser og ydelser i et Bedre Bolig-forløb. Boligejeren kan frit beslutte, hvor mange dele ydelsen skal omfatte i samarbejde med BedreBolig-rådgiveren. Finansiering og dialog med pengeinstitut varetages af boligejeren selv, men hensigten er, at BedreBolig-planen udgør et godt grundlag for dette. FASE 1: BedreBolig-plan Screening Kortlægning Planlægning Finansiering Indledende screening af behov ved uforpligtende møde e.l. Indgåelse af aftaler om BedreBolig-plan Afklaring af ønske om energimærke efter BedreBolig-forløb Samtale med boligejer: Oplysninger om bolig, behov og afgrænsning Overordnet bygningskortlægning (besigtigelse, registrering af bygningsforhold efter behov m.v.) Beskrivelse af boligens energisparemuligheder BedreBolig-plan på basis af kortlægning, inklusive beregninger og budget Boligejers dialog med pengeinstitut Boligejers finansieringsløsning Beskrivelse af betydning for indeklima og komfort Specifik kortlægning for tiltag til BedreBolig-plan FASE 2: BedreBolig-projekt Projektering Byggeledelse Aflevering Opfølgning Opgavebeskrivelse Indhentning og granskning af tilbud Projektgennemgang Byggestyring af projekt bl.a. byggemøde Energifagligt tilsyn evt. ved besigtigelse, tjek af energiløsninger og afrapportering til husejer Gennemgang af projektet med boligejeren Rette evt. fejl og mangler Instruktion i energirigtig adfærd Udlevering og gennemgang af manualer Evt. nyt energimærke Opfølgning efter 12 måneder, herunder tjek af projektets resultater og evt. gentagelse af instruktion af energirigtig adfærd mv. Rette evt. fejl og mangler Evaluering 6

7 Ordningen er udformet sådan, at der er nogle minimumskrav, hvis BedreBolig-rådgiveren vil kalde de ydelser, man leverer, for Bedre-Boligydelser og ønsker at bruge Bedre-Bolig-betegnelsen og logoet i dokumenter til boligejeren. For det første er der de obligatoriske krav nævnt i punkt 4.3 og 7. For det andet er man forpligtet til følgende både ved levering af samlede ydelser for de to faser BedreBolig-plan og BedreBoligprojekt og ved levering af del-ydelser under ordningen: 1. Hvis man vil levere en screening under fase 1 (BedreBolig-plan), skal man som minimum levere, hvad der svarer til Bilag 4: Bedre- Bolig-tjekliste for screening 2. Hvis man vil levere en kortlægning under fase 1 (BedreBolig-plan), skal man som minimum levere, hvad der svarer til Bilag 5: Bedre- Bolig-tjekliste for bygningskortlægning og Bilag 6: BedreBolig-tjekliste for betydning for komfort og indeklima 3. Hvis man vil levere BedreBolig-plan, skal der kortlægges på energimærkeniveau for de dele af bygningen, boligejeren ønsker omfattes. Desuden skal man benytte den særlige BedreBolig-beregner til at udforme planen. 4. Hvis man vil levere projektering under fase 2 (BedreBolig-projekt), skal man som minium levere, hvad der svarer til Bilag 8: Bedre- Bolig-tjekliste for projektgennemgang 5. Hvis man vil levere byggeledelse under fase 2 (BedreBolig-projekt), skal man som minium levere, hvad der svarer til Bilag 9: Bedre- Bolig-tjekliste for byggeledelse, Bilag 10: Energifagligt tilsyn og Bilag 11: BedreBoligtjekliste for aflevering 6. Hvis man vil levere opfølgning under fase 2 (BedreBolig-projekt), skal man som minium levere, hvad der svarer til Bilag 12: Bedre- Bolig-tjekliste for opfølgning Listen over bilag fremgår af side 8. 7

8 3. Tjeklister, aftaleskabeloner og øvrige bilag Følgende tjeklister, aftaleskabeloner og øvrige bilag kan benyttes i udarbejdelse af BedreBoligydelser. De kan downloades i pdf fra BedreBolig. dk, efterhånden som de er klar. Bilag til fase 1 BedreBolig-plan Bilag 1: Energistyrelsens aftaleskabelon for BedreBolig-aftale om BedreBolig-plan Bilag 2: Brugermanual til BedreBolig beregneren Bilag 3: Eksempel på BedreBolig-plan Bilag 4: BedreBolig-tjekliste til screening Bilag 5: BedreBolig-tjekliste til bygningskortlægning Bilag 6: BedreBolig-tjekliste for komfort og indeklima Bilag til fase 2 BedreBolig-projekt Bilag 7: Energistyrelsens aftaleskabelon for BedreBolig-aftale om BedreBolig-projekt Bilag 8: BedreBolig-tjekliste til projektgennemgang Bilag 9: BedreBolig-tjekliste til byggeledelse Bilag 10: BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn Bilag 11: BedreBolig-tjekliste til aflevering Bilag 12: BedreBolig-tjekliste til opfølgning Øvrige bilag: Eksempel på kvalitetsstyringssystem til BedreBolig Kommunikationsguide til dialog med boligejeren (under udarbejdelse) Designguide for BedreBolig se Bekendtgørelsen for ordningen se R0710.aspx?id=

9 4. Generelt om BedreBolig-rådgivning Som BedreBolig-rådgiver er det vigtigt at holde ordningens overordnede formål for øje, nemlig at give boligejeren et overblik over vedkommendes muligheder for at opnå en bedre bolig ved at højne boligens energistandard. Du skal som BedreBolig-rådgiver tilvejebringe et godt og grundigt beslutningsgrundlag, som giver boligejeren mulighed for at prioritere forskellige forbedringer, der vil give mest mulig energimæssig effekt. Det er din opgave at sikre, at boligejeren får indtænkt energimæssige forbedringer i renoveringen, og at processen fra plan til virkelighed bliver håndteret professionelt og så enkelt for boligejeren som muligt. De BedreBolig-ydelser, du leverer, kan blandt andet knytte sig til opgaver omkring følgende: Behov for ombygning Ændret anvendelse og funktionalitet af bygningen Nyt design og æstetisk udtryk udvendigt og indvendigt Modernisering af bygningen Opdatering af el-installationer og automatik Varmefordelingsanlæg Lysindfald Indeklima og komfort Loft/tag Ydervægge Etageadskillelser Vinduer Kælder/sokler Kedel/varmeanlæg Vedvarende energiformer 4.1 Boligejer bestemmer selv omfanget Det står boligejer og BedreBolig-rådgiver i samarbejde frit for at tilrettelægge et forløb samt aftale en passende rækkefølge og detaljeringsgrad af ydelserne, så det passer præcis til den konkrete situation. Boligejeren er ikke forpligtet til at købe hele pakken, og BedreBolig-rådgiveren skal være indstillet på at kunne levere udvalgte del-ydelser fra BedreBolig-ordningen. Nogle boligejere er allerede fra start afklaret om deres ønsker, og BedreBolig-rådgiveren kan derfor gå direkte til kortlægning og udarbejdelse af en BedreBolig-plan. Andre gange er der behov for at bruge mere tid på afdækning af boligejers behov og de muligheder, der kan være interesse for. I begge situationer er målet, at boligejeren opnår tilstrækkeligt overblik over sine muligheder og tryghed til at sætte et projekt i gang. Det er afgørende at afstemme forventninger løbende, særligt i skiftene mellem de forskellige del-faser i renoveringsforløbet. 4.2 BR10 skal overholdes Bygningsreglementet BR10 forpligter bygningsejere til at vælge rentable, energirigtige løsninger, når de bygger om, renoverer eller udskifter komponenter og installationer. Derfor skal den enkelte BedreBolig-rådgiver også være med til at sikre, at renoveringskravene i Bygningsreglementet overholdes, når de udarbejder en BedreBolig-plan, et BedreBolig-projekt eller del-ydelser under ordningen. Kravene er beskrevet i kapitel 7 i BR10, og der findes en eksempelsamling, som giver eksempler på, hvornår renovering udløser krav om energiforbedring, 9

10 og hvordan disse krav overholdes. Find eksempelsamlingen for eksisterende byggeri på eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/eksisterende_byggeri/0/ Særlige obligatoriske forhold i rådgivningen Ud over at opnå godkendelse som rådgiver og levere ydelser, der lever op til kravene for BedreBolig-rådgivning, som beskrevet senere i denne vejledning, er der en række specifikke forhold, der er obligatoriske i BedreBolig-rådgivning: A. BedreBolig-beregner til at udarbejde BedreBolig-planer Til at udarbejde BedreBolig-planer er det et krav, at man anvender en særlig beregner til at generere BedreBolig-planerne. Det er et beregningsprogram, der kun kan benyttes af godkendte BedreBolig-rådgivere og er egnet til formålet ved at leve op til Energistyrelsens kravspecifikation. Der findes indtil videre kun ét tilgængeligt beregningsprogram til BedreBolig. Dette udbydes af virksomheden Energy Systems. For at få adgang til beregningsprogrammet skal man oprette sig som kunde hos virksomheden Energy Systems. Oprettelsen er gratis, men der vil være en mindre brugerbetaling, hver gang man færdiggør en BedreBolig-plan. Oprettelsen foretages her: Til formålet skal benyttes et ID og en adgangskode, virksomheden modtager pr. i forbindelse med, at Energistyrelsen godkender virksomheden som BedreBolig-rådgiver. For brug af programmet henvises der til bilag 2: Brugermanual til BedreBolig beregningsprogrammet. B. Oplysning om hvilke ydelser der er omfattet under BedreBolig BedreBolig-rådgiveren er forpligtet til at oplyse boligejeren om, hvilke af de leverede ydelser der er omfattet af BedreBolig-ordningen, og hvilke der ikke er, hvis der leveres ydelser udover de ydelser, som er omfattet af BedreBolig-ordningen. BedreBolig-rådgiveren skal endvidere oplyse boligejeren om, hvorvidt virksomheden udfører entrepriseydelser på det tekniske område, der er omfattet af ordningen med hensyn til rådgivning. Sidstnævnte vil fx være tilfældet, hvis BedreBolig-rådgiveren er ansat i en håndværksvirksomhed, som leverer tømrerydelser i forhold til klimaskærmen. C. Undersøg, om boligejeren ønsker et energimærke BedreBolig-rådgiveren er forpligtet til at afklare, om boligejeren ønsker at få et energimærke ud af 20 Den godkendte virksomhed skal oplyse boligejeren om, hvilke af de leverede ydelser, der er omfattet af godkendelsesordningen. Den godkendte virksomhed skal ligeledes oplyse boligejeren om, hvorvidt virksomheden udfører entreprise-ydelser på områder omfattet af godkendelsesordningen. 5 stk. 2 Levering af ydelser i henhold til stk. 1 (se side 5) sker på baggrund af tjeklister, som findes på Energistyrelsens hjemmeside, eller tilsvarende egnede værktøjer og ved hjælp af et beregningsværktøj, der lever op til specifikationer offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside 5 stk. 1, litra a) Screening for energibesparelsesmuligheder. Dette indebærer en indledende vurdering af potentialet for energibesparelser og en afklaring af boligejerens behov, herunder om boligejeren ønsker en samlet kortlægning af energibesparelsesmulighederne i form af en energimærkning af boligen, jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 10

11 BedreBolig-rådgivningen. Desuden er det hensigtsmæssigt som led i rådgivningen at undersøge, om der allerede eksisterer et energimærke for ejendommen, som rådgivningen kan tage udgangspunkt i. Læs mere om koblingen mellem BedreBolig og energimærkningsordningen i boksen her på siden. D. Oplysning om, hvorvidt ydelser er forsikringsdækkede BedreBolig-rådgiveren er forpligtet til at oplyse boligejeren om, hvorvidt virksomheden har en rådgiveransvarsforsikring eller ikke. BedreBoligrådgiveren skal kunne dokumentere, at denne oplysning er givet til husejeren. 22 stk. 2 Den godkendte virksomhed skal oplyse boligejeren om, i hvilket omfang ydelser leveret under ordningen er dækket af en ansvarsforsikring. 5 stk. 2 Levering af ydelser i henhold til stk. 1 sker på baggrund af tjeklister, som findes på Energistyrelsens hjemmeside, eller tilsvarende egnede værktøjer og ved hjælp af et beregningsværktøj, der lever op til specifikationer offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside. Kobling til energimærket BedreBolig-ordningen er ikke det samme som energimærkningsordningen. Energimærkningen mærker boligen fra A til G og benyttes primært ved handel af boliger. Den giver en fuldstændig kortlægning af boligens energimæssige tilstand samt et overblik over de samlede forslag til energiforbedrende og -besparende tiltag. Beregningerne i energimærket er baseret på et teoretisk beregnet forbrug, for at boligkøbere kan sammenligne boligers energiforbrug uanset beboernes livsstil og vaner. BedreBolig fokuserer derimod på at kortlægge mulige energimæssige forbedringer, der er relevante for præcis den givne boligejer. Der er dermed fokus på boligejernes faktiske forbrug, konkrete behov og ønsker om boligforbedringer. Et gyldigt energimærke kan danne grundlag for det arbejde, som BedreBolig-rådgiveren leverer. BedreBoligrådgiveren vil endvidere være forpligtet til at spørge boligejeren, om vedkommende ønsker at få et energimærke ud af et Bedre- Bolig-forløb eller få et eksisterende energimærke forbedret for at dokumentere husets nye energitilstand. Her vil data fra kortlægningen i BedreBolig kunne indgå. 11

12 4.4 Brug tjeklister og aftaleskabeloner BedreBolig-ydelserne kan leveres efter anvisningerne her i vejledningen med anvendelse af de tilhørende tjeklister og aftaleskabeloner, jf. bilagsoversigten på side 8. Der er mulighed for at udvikle egne tjeklister og skabeloner, hvor BedreBolig-rådgiveren selv tager ansvar for, at disse er fyldestgørende for at levere BedreBolig-ydelser i henhold til bekendtgørelsen. 4.5 Brug dit faglige ståsted Forskellige faggrupper i byggeriet kan blive godkendt som BedreBolig-rådgivere, der uanset faglig baggrund i øvrigt skal være i stand til at levere den samme type af rådgivning fastlagt i henhold til ordningen. Det giver boligejeren mulighed for at kombinere BedreBolig-rådgivning med de ydelser, som boligejeren derudover måtte lægge særlig vægt på fx: Boligejere med særlig fokus på arkitektoniske forhold kan med fordel vælge en BedreBoligrådgiver, der har en faglig baggrund som arkitekt. Boligejere med særlig fokus på selve udførelsen af renoveringsprojektet kan med fordel vælge en BedreBolig-rådgiver, som har faglig baggrund som udførende håndværker. Boligejere, der har særlig fokus på at opnå en rådgivning, hvor der ikke kan sås tvivl om interessesammenfald i forhold til de foreslåede energiforbedringer, kan med fordel vælge en type af BedreBolig-rådgiver, som udelukker tvivl om interessesammenfald. Energistyrelsen vil i sin markedsføring af ordningen fremhæve disse forhold, således at boligejeren har mulighed for at vælge en BedreBoligrådgiver på et oplyst grundlag. Som Bedre- Bolig-rådgiver bør man være opmærksom på dette i dialogen med boligejeren og på troværdig vis sikre en god forventningsafstemning med boligejeren. Man kan endvidere undersøge mulighederne for at indgå i samarbejde og netværk med andre BedreBolig-rådgivere, så man aktivt kan bruge de forskellige kompetencer og faglige baggrunde, der ofte vil være behov for med henblik på at sikre boligejeren en helhedsorienteret rådgivning. Boligejere med særlig fokus på at få et energimærke ud af et BedreBolig-forløb kan med fordel vælge en BedreBolig-rådgiver, der også er energikonsulent. 12

13 4.6 Indfaldsvinkler til dialogen I dialogen med boligejer er det blandt andet BedreBolig-rådgiverens opgave at vejlede om de mange muligheder og perspektiver, der knytter sig til overvejelserne om forbedring af boligen. De centrale spørgsmål er, hvordan boligejeren vægter disse forskellige forhold, og hvordan BedreBolig-rådgiveren kan medvirke til, at boligejers drømme, behov og forventninger kan indfries i et BedreBolig-projekt. Følgende temaer kan indgå som indfaldsvinkler til dialogen: Helhedsrenovering: Skal renovering udelukkende ske med fokus på energibesparelser, eller er der andre temaer, som optager boligejeren? Fx dagslys og indeklima. Merværdi: Hvad ønsker boligejeren at opnå ud over energibesparelser? Fx forøget brugsværdi, komfort, arkitektonisk værdi, funktionalitet og økonomisk værdi. Bekvemmelighed: Kan energirenovering være med til at forbedre huset på andre punkter og gøre livet lettere for boligejeren? Fx i form af mindre risiko for indbrud, lettere rengøring, automatik, der virker, øget tilgængelighed og færre manuelle driftsopgaver (fx at male vinduer, tømme aske ud o.l.) BedreBolig-rådgivning handler blandt andet om at kunne kortlægge husets tilstand og de faktiske behov og på det grundlag foreslå nye tiltag. Men god rådgivning handler også om, at man ikke efterlader boligejeren med åbne spørgsmål eller uafdækkede valgmuligheder, som står i vejen for, at boligejer kan føle sig afklaret og komfortabel omkring beslutningen om at iværksætte projektet. Målet er at føre boligejeren frem til en beslutning om at investere i energibesparende tiltag. Det er ikke et krav under BedreBolig at inddrage alle ovenstående forhold, men erfaringen viser, at det letter dialogen med boligejeren ikke alene at fokusere på energibesparelserne. Kommunikationsguide til dialogen Der er som bilag til vejledningen en kommunikationsguide under udarbejdelse for at give BedreBolig-rådgivere et værktøj til at arbejde målrettet med at tilrettelægge dialogen med kunderne. Der er ikke et krav om at benytte denne guide, men det anbefales at have en bevidst tilgang til dialogen med boligejeren. En god dialog mellem boligejer og rådgiver opstår, når boligejeren oplever, at kommunikationen sker på hans/hendes præmisser, og løsningen tilfører ham værdi. Eksempel på god rådgivning Det vil være hensigtsmæssigt at kortlægge og beskrive et projekt, så det klart og præcist fremgår, hvilke behov der er, og hvordan dette indgår i en estimeret pris. Hvis der fx ved loftisolering er behov for ny dampspærre, vindbrædder eller ny loftlem, stiger investeringsbehovet ganske vist, men ved at medregne det fra start i nødvendigt omfang giver BedreBolig-rådgiveren både boligejeren og vedkommendes pengeinstitut et bedre beslutningsgrundlag. Det er muligt i BedreBolig-planen at opdele en estimeret investering i to med en basisleverance loftisoleringen og nødvendige tillægsleverancer fx ny loftlem, så boligejeren i bliver opmærksom på, at der er være forskel på håndværkertilbud, der inkluderer tillægsleverancer o.l., og tilbud, der ikke gør. 13

14 5. Fase 1: BedreBolig-plan BedreBolig-planen udarbejdes på grundlag af de af de nedenstående ydelser, som parterne bliver enige om. Som minimum skal kravene i Energistyrelsens bekendtgørelse om BedreBolig-ordningen opfyldes. Se de grå bokse her i vejledningen. Som BedreBolig-rådgiver er man godkendt til at udføre de ydelser, der fremgår af 5 i bekendtgørelsen, som er gengivet i boksen på side 5. En aftale om BedreBolig-plan kan i henhold til bekendtgørelsen omfatte følgende del-ydelser: Screening Kortlægning Planlægning (udarbejdelse af BedreBolig-plan) FASE 1: BedreBolig-plan Screening Kortlægning Planlægning Finansiering Indledende screening af behov ved uforpligtende møde e.l. Indgåelse af aftaler om BedreBolig-plan Afklaring af ønske om energimærke efter BedreBolig-forløb Samtale med boligejer: Oplysninger om bolig, behov og afgrænsning Overordnet bygningskortlægning (besigtigelse, registrering af bygningsforhold efter behov m.v.) Beskrivelse af boligens energisparemuligheder BedreBolig-plan på basis af kortlægning, inklusive beregninger og budget Boligejers dialog med pengeinstitut Boligejers finansieringsløsning Beskrivelse af betydning for indeklima og komfort Specifik kortlægning for tiltag til BedreBolig-plan 14

15 Eksempel: Sådan kan fase 1 forløbe BedreBolig-rådgiver A. Andersen får en henvendelse fra familien Hansen, og der bliver truffet aftale om at udføre en uforpligtende BedreBolig-screening ved et kort møde hos boligejeren. Som resultat af mødet får Andersen solgt en aftale om at udarbejde en BedreBolig-plan, som familien Hansen kan anvende i den videre beslutningsproces. BedreBolig-rådgiveren foretager herefter en bygningskortlægning inkl. en beskrivelse af muligheder for energibesparelser og for deres betydning for indeklima og komfort. Det viser sig, at især husets første sal kan udnyttes betydeligt bedre ved dels at flytte nogle skillevægge og dels at efterisolere, så der bliver et godt og lunt indeklima. Resultatet bliver fremlagt for familien i form af et print af BedreBolig-planen, som Bedre- Bolig-rådgiveren Andersen gennemgår med familien under et besøg. Familien Hansen overvejer nu, om de vil gå videre til næste fase og iværksætte et BedreBolig-projekt. 5.1 Screening Målet med screeningen er at afdække helt overordnet, hvilke ønsker og behov boligejeren har. Der gives en indledende vurdering af potentialet for energibesparelser, og det skal i denne fase afklares, om der er ønske om at få boligen energimærket. Den første kontakt kan også opstå i kraft af boligejers reaktion på markedsføringen af BedreBolig, hvor boligejer henvises til BedreBolig.dk, som er en del af Energistyrelsens hjemmeside. Herfra kan boligejeren søge kontakt med en BedreBoligrådgiver i nærområdet via en liste over Bedre- Bolig-rådgivere. Hvis kontakten sker ad den vej, er der givetvis fra start et ønske om energirenovering. Boligejeren bliver endvidere anmodet om at give en række supplerende oplysninger, hvis kontakten sker pr. mail, herunder: Antal personer i boligen Hustype og areal Årligt energiforbrug Hvad skal forbedres: Indeklima, køkken/bad, nyt tag, osv. Hvad er der allerede lavet: Varmekilder, isolering, tag, etc. Hvordan ser boligen ud: Vedhæft billeder 15

16 Disse oplysninger vil BedreBolig-rådgiveren modtage pr. mail i det omfang, boligejeren giver dem via BedreBolig.dk. Mailen fra boligejeren vil yderligere indeholde et link til BBR, hvor rådgiveren kan søge yderligere oplysning om boligen. Disse informationer er relevante for den indledende screening, som danner grundlaget for at få en aftale med boligejeren om at udarbejde en BedreBolig-plan. Henvendelsen fra boligejeren kan imidlertid også komme på andre måder end via BedreBolig.dk, så i mange situationer må BedreBolig-rådgiveren selv sikre, at screeningen bliver foretaget via fx et møde med boligejeren samt indhentning af oplysninger via BBR. Til screeningen kan benyttes bilag 4: BedreBoligtjekliste til screening. Ved henvendelse fra en boligejer er det en fordel, at BedreBolig-rådgiveren kontakter boligejeren hurtigst muligt med henblik på at få indblik i opgavens type og omfang og aftale et første møde. Det anbefales, at BedreBolig-rådgiveren fremsender en bekræftelse på mødetid og -sted og samtidig gør opmærksom på, hvilke oplysninger boligejeren med fordel kan have klar til screeningsmødet for at få størst muligt udbytte af mødet. Formålet med screeningen er at skabe et grundlag for at indgå en BedreBolig-aftale, som inkluderer de ydelser, der er relevante for boligejeren, fx en kortlægning af bygningen og en efterfølgende udarbejdelse af BedreBolig-plan. De oplysninger, man opnår under screeningen, vil typisk også kunne indgå i kortlægningen for at kunne udarbejde en BedreBolig-plan. Aftalen kan udvides til også at omfatte ydelser i et BedreBolig-projekt, som udgør fase 2. Se mere herom i afsnittet om BedreBolig-projekt fra side Kortlægning I kortlægningsfasen indhentes de oplysninger, som er nødvendige for at levere dels en beskrivelse af energibesparelsesmulighederne og deres betydning for indeklima og komfort, dels data til at udarbejde en BedreBolig-plan for udvalgte områder. 16

17 5.2.1 Overordnet kortlægning med henblik på beskrivelse af muligheder I den overordnede kortlægning indhenter BedreBolig-rådgiveren de oplysninger, som er nødvendige for at beskrive boligens energibesparelsesmuligheder afstemt efter boligejerens behov. Hvis der allerede eksisterer et energimærke for boligen, kan BedreBolig-rådgiveren oplagt benytte det som grundlag for at udarbejde en BedreBolig-plan. Er der ikke noget energimærke i forvejen, er der behov for, at BedreBolig-rådgiveren foretager en kortlægning af relevante bygningsdele og -installationer, alt efter hvor omfattende en rådgivningsydelse boligejeren ønsker. Kortlægningen kan fx omfatte en fysisk besigtigelse af bygningen og samtaler med boligejeren om bygningens tilstand, således at der kan udarbejdes en beskrivelse af boligens energibesparelsesmuligheder. Der er ingen formkrav til kortlægningen, men det er et krav, at den skal afspejle de behov og ønsker, som boligejeren har givet udtryk for. Kortlægningen, inkl. en beskrivelse af boligens energisparemuligheder, skal altså afspejle den dialog, der har været mellem BedreBolig-rådgiveren og boligejeren, og den fremlægges i den form og detaljeringsgrad, som parterne er enige om. Såfremt man vil levere ydelsen Beskrivelse af boligens energibesparelsesmuligheder afstemt efter boligejerens behov i henhold til bekendtgørelsens 5 stk. 1, litra b), kan man dokumentere opfyldelsen af denne bestemmelse ved at bruge Bilag 5: BedreBolig-tjekliste til bygningskortlægning. Denne tjekliste er således et godt værktøj til at lave en kortlægning, som afspejler boligejerens behov og ønsker. For også at levere ydelsen Beskrivelse af energibesparelsesmulighedernes betydning for komfort og indeklima i henhold til bekendtgørelsens 5 stk. 1, litra c), kan man dokumentere opfyldelsen af denne bestemmelse ved at benytte Bilag 6: Tjekliste for komfort og indeklima. Det er dog også muligt for BedreBolig-rådgiveren at anvende sit eget format for beskrivelsen, ligesom det som nævnt er muligt at udføre den på baggrund af et energimærke. Man kan desuden benytte andre værktøjer som fx energiløsninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger til at kortlægge boligens energimæssige tilstand og mulige energiforbedringer. (Find energiløsningerne på ByggeriOgEnergi.dk). Kortlægningen inkl. beskrivelsen af boligen er således leveret, når man har udfyldt de to tjeklister fra Energistyrelsen eller tilsvarende. Herefter kan BedreBolig-rådgiveren og boligejeren på baggrund af kortlægningen beslutte, hvilke tiltag boligejeren ønsker at gå videre med. Det vil være disse konkrete tiltag, der skal indgå i BedreBolig-planen. 5 stk. 1, litra b) Beskrivelse af boligens energibesparelsesmuligheder afstemt efter boligejerens behov. Beskrivelsen kan tage udgangspunkt i en gyldig energimærkning af boligen, jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. 5 stk. 1, litra c) Beskrivelse af energibesparelsesmulighedernes betydning for komfort og indeklima. 17

18 Bemærk, at de tiltag, boligejeren vil gå videre med i BedreBolig-planen, skal kortlægges i henhold til energimærkningsordningen for at kunne indgå i planen og for, at der kan laves beregninger i BedreBolig-beregneren. Det vil evt. kræve en mere dybdegående kortlægning af disse tiltag. Det anbefales derfor, at BedreBolig-rådgiveren lærer BedreBolig-beregneren godt at kende, inden man begynder at arbejde med kortlægningen, så man er klar over, hvad der skal registreres for at udforme en BedreBolig-plan. Det fremgår mere uddybende af afsnittet nedenfor Specifik kortlægning for tiltag, der skal med i BedreBolig-plan Som led i den gennemførte overordnede kortlægning skal boligejeren beslutte, hvilke tiltag som man ønsker at gå videre med og dermed lade indgå i BedreBolig-planen. Disse tiltag skal registreres efterfølgende med tekniske data på energimærkningsniveau. Denne specifikke registrering hører med til det at levere en BedreBolig-plan og gælder for alle tre typer kortlægning nævnt på denne og næste side. BedreBolig-rådgiveren skal således opmåle og registre de bygningsdele og installationer, som rådgiveren efter en dialog med boligejeren finder relevante at komme med besparelsesforslag til i en BedreBolig-plan. Udvælgelsen skal ske på baggrund af en faglig vurdering af de enkelte bygningsdeles og installationers potentiale for forbedring inklusive en vurdering af vedligeholdelsestilstand. Det skal kombineres med den viden, BedreBolig-rådgiveren har opnået om ejerens ønsker til fremtidig ombygning og renovering, som kan berøre de enkelte bygningsdele og installationer. Opmåling og registrering af de udvalgte bygningsdele og installationer skal ske efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende Energimærkningshåndbog for energikonsulenter. (Find den på MaerkDinBygning.dk) En BedreBolig-plan kan tage udgangspunkt i enten en kortlægning af hele boligen, en delvis kortlægning eller kortlægning af enkelte bygningsdele, afhængigt af hvilke tiltag der indgår i planen, og hvad der er aftalt med boligejer. Der er i BedreBolig-beregneren defineret tre typer af BedreBolig-planer. BedreBolig-rådgiveren skal ved fluebensmarkering i programmet angive, hvilken type der er tale om. Det gælder for alle typer kortlægninger, at data fra et evt. eksisterende energimærke kan anvendes til at lave en BedreBolig-plan. Type 1: Hele boligen En BedreBolig-plan kan basere sig på en kortlægning af hele boligen, såfremt dette er aftalt med boligejeren. Kortlægningen baserer sig på de oplysninger, rådgiveren har indhentet ved brug af bilag 5 BedreBolig-tjekliste til bygningskortlægning og den øvrige dialog med boligejeren. Ønskes der et energimærke efter renoveringen, er det nødvendigt, at BedreBolig-rådgiveren registrerer alle data på samme måde som i energimærkningsordningen, så disse data efterfølgende kan benyttes af en energimærkningskonsulent til at udforme et energimærke. Type 2: Dele af boligen Kortlægningen kan, såfremt dette er aftalt med boligejeren, være afgrænset til en del af boligen, fx førstesalen, en tilbygning eller en fløj af bygningen. 18

19 Den del af bygningen, der skal indgå i Bedre- Bolig-planen samt alle relevante dele af den øvrige bygning, skal kortlægges. Kortlægningen kan i dette tilfælde også basere sig på de oplysninger, rådgiveren har indhentet ved brug af bilag 5 BedreBolig-tjekliste for bygningskortlægning og den øvrige dialog med boligejeren. Type 3: Udvalgte bygningsdele Kortlægningen kan afgrænses til en eller flere enkeltstående tiltag, fx etablering af solvarme til brugsvand i forbindelse med efterisolering af tag og udskiftning af tagbelægning, såfremt dette er aftalt med boligejeren. 5.3 Planlægning og BedreBolig-planen Det tredje trin frem mod en BedreBolig-plan kaldes planlægning. Det er her BedreBolig-planen udarbejdes. BedreBolig-planen er en rapport, der viser resultaterne af kortlægningen. Her sammenfattes en konklusion og et budget, som er baseret på de aftaler, der er truffet med boligejeren om, hvilke dele af bygningen der inkluderes i BedreBolig-planen. Det samlede resultat fremlægges som del af planen i et katalog med tiltag, hvor boligejeren kan få overblik over investeringsbehovet, fordele og niveauet for potentielle energibesparelser. Desuden skal planen indeholde en tidsplan for gennemførelse, hvis boligejeren ønsker det. Energibesparelsespotentialet skal beregnes i den særlige BedreBolig-beregner, som det er obligatorisk for BedreBolig-rådgiveren at benytte, hvis man vil levere en BedreBolig-plan (læs mere i afsnit 4.2). Når alle bygningsdata og BedreBoligrådgiverens beskrivelse af forudsætninger, forslag og anbefalinger er tastet ind, kan der i beregningsprogrammet dannes en pdf-rapport, som viser den samlede BedreBolig-plan. Et eksempel på en BedreBolig-plan er vist i bilag 3. BedreBolig-rådgiveren skal altid oplyse boligejeren om vedkommendes ret til at få udleveret alle data, der ligger til grund for BedreBolig-planen. 19

20 5 stk. 1, litra d og e) Udarbejdelse af en plan for energirenoveringen, herunder angivelse af omkostninger og tidsplan for gennemførelse af aftalte energibesparelsestiltag. Udfyldelse af et standarddokument til bank eller andet finansieringsinstitut med relevante oplysninger fra planen for energirenovering samt en angivelse af ydet rådgivning og leverede ydelser. 21 Den godkendte virksomhed skal informere boligejeren om muligheden for at få udleveret de nødvendige data og beregninger m.v., som ligger bag beskrivelsen af energibesparelsesmuligheder og på anmodning udlevere disse til boligejeren. Såfremt boligejeren ønsker det, skal materialet udleveres i digitalt format. 17 stk. 2 Udarbejdelse af en plan for energirenoveringens igangsættelse og udfyldelse af et standarddokument til bank eller andet finansieringsinstitut, jf. 5, stk. 1, nr. 1, litra d-e, skal udarbejdes i et standardiseret format, der udarbejdes af Energistyrelsen og offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside Datamæssigt udgangspunkt for BedreBolig-planen Det datamæssige udgangspunkt for at udarbejde BedreBolig-planen i det obligatoriske beregningsprogram kan enten være en standardbygning, defineret af Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, eller en komplet indtastning af hele beregningsgrundlaget for den konkrete bygning. Hvis der gøres brug af en standardbygning, skal der under oprettelsen af planen indtastes opførelsesår, boligareal, opvarmningsform og bygningstype, hvorefter beregningsprogrammet leverer et komplet sæt data for en standardbygning. En sådan standardbygning vil ikke svare præcist til den faktiske bolig, men standardbygningen er i BedreBolig som udgangspunkt et acceptabelt grundlag for en nærmere kortlægning af de tiltag, BedreBolig-rådgiveren foreslår i planen. Alle relevante bygningsdele og installationer findes i beregneren. Det datasæt, der oprettes på baggrund af standardbygningen, kan til enhver tid tilrettes af BedreBolig-rådgiveren. Dette kan gøres via de indbyggede kataloger med standardværdier og skabeloner i beregningsprogrammet eller ved manuel indtastning af de nødvendige data fx ved hjælp af tabelværdier eller datablade for bygningsdele og tekniske installationer. (Læs mere i bilag 2: Brugermanual til BedreBolig-beregneren for at få yderligere oplysninger om dette). BedreBolig-rådgiveren arbejder indenfor en tolerance for beregningerne på +/- 15 %. Dette er en tolerance, som skal kunne reproduceres, dvs., at en anden BedreBolig-rådgiver ved egen kortlægning, men ud fra samme afgrænsning og beskrivelse af forslag for den konkrete bolig, skal kunne beregne en BedreBolig-plan med en energi-besparelse, der ikke afviger mere end +/- 15 %. (Den samme tolerance benyttes i energimærkningsordningen.) Hvis kortlægningen viser, at boligen adskiller sig betydeligt fra standardbygningen, skal Bedre- Bolig-rådgiveren vurdere, i hvilket omfang det har betydning for de beregnede besparelser i BedreBolig-planen. Hvis der er forhold, som skønnes at påvirke beregningen af besparelserne i et sådant omfang, at man ikke kan holde sig inden for tolerancen på +/- 15 %, skal BedreBolig-rådgiveren ændre de relevante data, så de passer til bygningen og således, at resultatet af beregningerne holder sig inden for tolerancen på +/- 15 %. Alle foreslåede energiforbedringstiltag i BedreBolig-planen skal registreres med tekniske data på energimærkningsniveau. Det svarer i 20

21 praksis til det omfang, der er givet i brugerfladen i BedreBolig-beregningsprogrammet. BedreBolig-rådgiveren kan anvende de kataloger med standardværdier og skabeloner, som findes i beregningsprogrammerne til Energimærkningsordningen Indhold i BedreBolig-planen Målet med en BedreBolig-plan er at etablere et godt beslutningsgrundlag for boligejerens kommende renovering og at sikre, at der i den proces kommer fokus på muligheden for energibesparelser. En BedreBolig-plan kan kun leveres til boligejeren, hvis BedreBolig-rådgiveren bruger det til ordningen egnede beregningsprogram, som nævnt i afsnit 4.2. En BedreBolig-plan indeholder følgende afsnit: Fakta om boligen Ønsker til boligen Anbefalede energiforbedringer i prioriteret rækkefølge Andre forbedringer Forhold omkring adfærd Samlet budget Samlet konklusion BedreBolig rådgivning Det fremgår dels af brugerfladen til beregningsprogrammet og dels af selve BedreBolig-planen, hvad de forskellige afsnit indeholder, og hvilke forhold og spørgsmål rådgiveren bør få afdækket for at kunne levere en BedreBolig-plan i henhold til ordningen. Da det er hensigten, at boligejeren skal kunne tage planen med i penge- eller realkreditinstituttet og bruge den som grundlag for långivning til energirenoveringen, er det vigtigt, at planen er gennemarbejdet, korrekt udfyldt og generelt fremstår som resultatet af et professionelt og kompetent rådgivningsforløb. Med BedreBolig-planen får penge- og realkreditinstituttet sikkerhed for, at de faglige vurderinger er foretaget af en rådgiver, der er godkendt af Energistyrelsen, og at beregningerne er baseret på et godkendt grundlag. Det kan lette lånevurderingen og gøre det mere enkelt for boligejere og deres penge- eller realkreditinstitut at danne sig et overblik over den samlede økonomi i forbindelse med renoveringen. Planens budgetdel indeholder den forventede størrelse af investeringen til energirenoveringen samt den forventede årlige besparelse på varmeudgifter, hvilket samlet giver indblik i påvirkningen af boligejerens driftsøkonomi. Beregningen af boligejerens besparelsespotentiale baserer sig på den enkelte boligejers faktiske forbrug og leverer hermed et godt fundament for vurderingen af boligejerens driftsøkonomi. 21

22 BedreBolig-rådgiveren kan i øvrigt henvise boligejeren til Låneberegneren på Energistyrelsens hjemmeside. Låneberegneren gør det muligt for boligejeren at vurdere mulighederne for en samlet finansiering af energirenoveringstiltag, sammenholdt med energibesparelsen og afdrag over tid. 5.4 Supplerende ydelser Der er en række andre supplerende ydelser, som rådgiveren i alle tilfælde bør overveje som en del af BedreBolig-rådgivningen. Energimærke Fremskaffelse eller udarbejdelse af energimærkningsrapport. Bemærk, at det er obligatorisk, at BedreBolig-rådgivere, som nævnt i afsnit 4.2, afdækker, om boligejeren ønsker at afslutte et BedreBolig-forløb med at få udarbejdet et nyt energimærke. Lokalplan og myndighedsgodkendelse Fremskaffelse af relevante lokalplaner og servitutter for ejendommen og rådgivning om, i hvilket omfang disse påvirker mulighederne for valg af energiforsyning og forbedringer på ejendommen. Anvisning af i hvilket omfang, der er behov for myndighedsgodkendelse for at realisere BedreBolig-planen. BedreBoligrådgiveren bør i BedreBolig-planen altid gøre opmærksom på, om den påtænkte renovering vurderes at kræve undersøgelse af lokalplaner eller myndighedsgodkendelse. Tilstandsrapport Fremskaffelse af tilstandsrapport og elinstallationsrapport til ejerskifteforsikring, herunder også evt. rapporter fra ejendomsmægler eller bygningssagkyndige med anvisning af løsninger til forbedring af forhold påpeget i tilstandsrapporten. Rådgivning om rapporternes indhold, betydning og anvendelse. Termografering Udførelse af termografering og udarbejdelse af rapport med termografiske analyser. Rådgivning om radon Måling af radon-intensitet i bygningen efter anvisningerne på radonguiden.dk. Rapport med målinger og forslag til forbedringstiltag, der kan reducere radon i indeklimaet, hvis niveauet er for højt. Rådgivning om tilskudsmulighed Beregning af kwh-grundlag for BedreBoligplanens besparelser efter Energistyrelsens standardværdikatalog. Rådgivning om, hvordan boligejer kan opnå tilskud fra et energiselskab. 22

23 6. Fase 2: BedreBolig-projekt Når en boligejer har besluttet sig for at gennemføre et renoveringstiltag og fået sine finansieringsmuligheder afklaret, kan BedreBolig-rådgiveren tilbyde at varetage hele eller dele af projekteringen og rådgivningen omkring valg af leverandør og endelig løsning. Dette kaldes i ordningen et BedreBolig-projekt. I nogle tilfælde kan første skridt være at revidere BedreBolig-planen måske efter boligejers dialog med pengeinstitut eller myndighederne inden det endelige grundlag for byggeriet er på plads. Der kan være meget forskellige situationer og interesser omkring tilrettelæggelse af projektets byggefase. BedreBolig-rådgiveren vurderer, hvilke ydelser han vil tilbyde, og boligejer beslutter, hvilke ydelser vedkommende har behov for. Energistyrelsens skabelon for aftale om Bedre- Bolig-rådgivning kan anvendes. Aftalen afgrænser de BedreBolig-ydelser, som boligejer ønsker at knytte til BedreBolig-projektet, herunder projektering, byggeledelse, aflevering og opfølgning. En aftale om BedreBolig-projekt kan omfatte følgende BedreBolig-ydelser: FASE 2: BedreBolig-projekt Projektering Byggeledelse Aflevering Opfølgning Opgavebeskrivelse Indhentning og granskning af tilbud Projektgennemgang Byggestyring af projekt bl.a. byggemøde Energifagligt tilsyn evt. ved besigtigelse, tjek af energiløsninger og afrapportering til husejer Gennemgang af projektet med boligejeren Rette evt. fejl og mangler Instruktion i energirigtig adfærd Udlevering og gennemgang af manualer Evt. nyt energimærke Evaluering Opfølgning efter 12 måneder, herunder tjek af projektets resultater og evt. gentagelse af instruktion af energirigtig adfærd mv. Rette evt. fejl og mangler 23

24 6.1 Projektering Hvis der udarbejdes et egentligt projektmateriale, kan BedreBolig-rådgiveren som en del-ydelse udarbejde eller vurdere opgavebeskrivelser eller indhente og vurdere tilbud. BedreBolig-rådgiverens ydelse omfatter i den forbindelse at sørge for at inddrage krav til og erfaringer med de energiløsninger, der indgår i projektet. En nem måde at dokumentere dette på er ved at følge de anvisninger og tjeklister, som er udarbejdet i de energiløsninger, der er udviklet af Energistyrelsens Videncenter for energibesparelser i bygninger. Se mere herom i afsnit 8.1. Projektbeskrivelsen kan foreligge som del af et projekt, et udbud, et tilbud eller en myndighedsansøgning. Tjek af projektbeskrivelsen kan ske ved at anvende bilag 8: BedreBolig-tjekliste til projektgennemgang. Som alternativ kan anvendes egne tjeklister, som specifikt indgår i virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Disse tjeklister skal på tilsvarende vis sikre, at opgavebeskrivelsen kommer til at leve op til relevante krav og erfaringer, er baseret på korrekte forudsætninger og omfatter egnede løsninger til de energiforbedringstiltag, der er beskrevet. En udfyldt tjekliste kan tilføjes projektet som del af kravspecifikationen overfor de udførende. Granskning af tilbud Når der foreligger et eller flere tilbud fra udførende leverandører, kan BedreBolig-rådgiveren tilbyde at gennemgå materialet og give en anbefaling til, hvilken løsning og hvilken leverandør han anser for bedst egnet. BedreBolig-rådgiverens ydelse koncentrerer sig om tilbuddets fagtekniske opfyldelse, herunder om kvalifikationer og produktkvaliteter vurderes tilstrækkelige. Ydelsen kan også omfatte en vurdering af, i hvilket omfang de tilbudte løsninger vurderes at give boligejeren den merværdi, som boligejeren ønsker og forventer med projektet fx i form af et bedre indeklima, en lunere bolig eller et indretningsmæssigt og arkitektonisk løft. Gennemgang af tilbud kan blandt andet ske med reference til følgende tjekpunkter: I hvilken grad kan leverandøren og eventuelle underleverandører dokumentere sine kvalifikationer? Er virksomheden fx: - På Energistyrelsens Håndværkerliste - Uddannet energivejleder - Godkendt BedreBolig-virksomhed - Med i garantiordning fx Dansk Byggeris Byg Garantiordning, TEKNIQ s Garantiordning eller VPO Garanti - Godkendt i relevante kvalitetssikrings- og godkendelsesordninger, fx VE-godkendelsesordningen, kvalitetssikringsordningen for biobrændselsanlæg, solvarmeanlæg og solcelleanlæg (KSO) og Varmepumpe ordningen (VPO) - Andre relevante forhold 24

25 Er alle ydelser fyldestgørende specificeret med hensyn til kvalitet og dokumentation af ydelser og produkter? Herunder fx: - Entydig angivelse af, hvilke typer produkter der leveres (fx ikke kun isoleringstykkelse, men også lambda-værdi for den valgte isolering) - Angivelse af energi-deklarationer efter energimærkningsordning og ECO-direktiv for produkter, hvor der er krav om det - Andre relevante forhold Er den tilbudte løsning i overensstemmelse med de ideer, behov og interesser, som boligejer har givet udtryk for? Fx kan BedreBoligrådgiveren sikre dette ved at: - Sammenligne løsningen med de udsagn, boligejer har givet udtryk for i en evt. forudgående screening og kortlægning (BedreBolig-plan aftale) - Udføre et kort interview med boligejer ud fra bilag 4: BedreBolig-tjekliste til screening, der også kan anvendes i den indledende afklaringsfase. - Vurdere funktionalitet og påvirkning af komfort, vedligehold og andre former for merværdi, som må antages at have bolig ejerens interesse Er der gjort rede for, hvilket aftalegrundlag der skal gøres gældende, og hvilke forsikringer henholdsvis boligejer og leverandør har brug for? Byggetilladelse Myndighedsbehandling kan ved særlige forhold være relevant i forbindelse med et BedreBoligprojekt. De centrale spørgsmål at tage udgangspunkt i er: Er der servitutter på ejendommen eller krav i lokalplanen for området, som kan have indflydelse på, hvilke energiløsninger der er mulighed for at realisere? Forhandling med udførende Dialogen med de leverandører og entreprenører, der har afgivet tilbud, antages som udgangspunkt at være baseret på sædvanligt gældende kontraktformer. BedreBolig-rådgiverens ydelser kan blandt andet omfatte: Anbefaling af den af de gældende kontraktformer, der er bedst egnet i forhold til omfang, kompleksitet og risikoprofil for projektet: Totalentreprise, hovedentreprise, konsortium e.l. Vejledning og anbefaling omkring forsikringsmæssige forhold knyttet til leverancerne. Vejledning og anbefaling af konkret metode for tilrettelæggelse af leverancerne, herunder omfang og hyppighed af byggemøder og energifagligt tilsyn. Vurdering af og vejledning om betydningen af, at projektet er fyldestgørende i forhold til boligejeres behov og den merværdi, boligejer forventer at få ud af projektet. Fokus på, at man undervejs ikke giver køb på de fordele, boligejeren forventer (fx ved at vælge billigere produkter med lavere isoleringsevne end forudsat). Vejledning om anbefaling af konkret procedure for håndtering af evt. ekstraarbejder, herunder en præcisering, at ændringer og tilføjelser bør vurderes i et helhedsperspektiv. Har byggeriet et omfang og en karakter, hvor der skal afleveres et projekt til myndighederne for byggetilladelse? 25

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang BedreBolig tjekliste til projektgennemgang Bilag 7 til Vejledning for BedreBolig-rådgivere Formål og grundlag Formålet med en BedreBolig-projektgennemgang er at sikre boligejeren den fulde værdi af sit

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri

BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-aflevering af et byggeri er at sikre bygherren den fulde værdi af det BedreBolig-projekt,

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder Bilag 11 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-opfølgning efter 12 måneders anvendelse af det energirenoverede hus

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn

BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål og grundlag Formålet med et energifagligt tilsyn under Bedre- Bolig er at sikre boligejeren den fulde

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? Ny ordning under Energistyrelsen Skal fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf. Rapportnr: 417 Firmanr: 12 Dato: 20-04-2015 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.nr 36986851 BOLIGEJER

Læs mere

Spørgsmål & svar BedreBolig

Spørgsmål & svar BedreBolig 4. september 2015 Spørgsmål & svar BedreBolig Spørgsmål Svar Krav for at blive godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed Hvilke krav er der til at blive godkendt som BedreBolig-rådgiver-virksomhed? 1) Virksomheden

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

Lovændringer per 1/1 2016

Lovændringer per 1/1 2016 BedreBolig Lovændringer per 1/1 2016 Under BedreBolig-ordningen kunne virksomheder tidligere godkendes som BedreBolig-rådgivervirksomheder til levering af tre ydelser: 1. Kortlægning af en bygnings energibesparelsesmuligheder

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent

BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent Uddannelsesbeskrivelse 1/8 2015 Følgende er læringsmål for uddannelse til Energikonsulent under Energimærkningsordningen (EMO) og under BedreBolig-ordningen (BB). Læringsmålene

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til screening

BedreBolig-tjekliste til screening BedreBolig-tjekliste til screening Bilag 4 til Vejledning for BedreBolig-rådgivere Formål og grundlag Formålet med en BedreBolig-screening er at sikre boligejeren en indledende afdækning af potentialet

Læs mere

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen BedreBolig-rådgiver Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen Januar 2014 BedreBolig Formålet med ordningen BedreBolig er at give boligejerne mulighed for one-stop-shopping

Læs mere

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Formålet med BedreBolig-ordningen er at sikre boligejerne mulighed for one-stop-shopping i forbindelse med energirenovering af deres

Læs mere

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN UDFORDRINGEN: 35 PCT. AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG ANVENDES I BYGNINGER TIL VARME OG VARMT VAND ENDELIGT

Læs mere

BedreBolig-plan KLADDE. BEDREBOLIG-RÅDGIVER 4energi Mikkel Nielsen Gøgevej 3 3660 Stenløse E-mail mikkel@4energi.dk Tlf.

BedreBolig-plan KLADDE. BEDREBOLIG-RÅDGIVER 4energi Mikkel Nielsen Gøgevej 3 3660 Stenløse E-mail mikkel@4energi.dk Tlf. Rapportnr: 0 Firmanr: Dato: 03-10-2015 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER 4energi Mikkel Nielsen Gøgevej 3 3660 Stenløse E-mail mikkel@4energi.dk Tlf.nr 31219010 BOLIGEJER allan Pedersen Stenbukken 12

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

Information til finanssektoren om BedreBolig

Information til finanssektoren om BedreBolig Information til finanssektoren om BedreBolig En ny ordning til at fremme energirenovering af boliger Februar 2014 Danske boliger skal være mere energieffektive BedreBolig er en ny ordning, som skal gøre

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Spørgsmål & svar BedreBolig

Spørgsmål & svar BedreBolig Marts 2016 Spørgsmål & svar BedreBolig Spørgsmål Svar Energimærkningsordningen Er der forskel på BedreBolig-ordningen og energimærkeordningen? BedreBolig-ordningen er ikke det samme som energimærkningsordningen.

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0.

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Individuel energirenovering i fællesskab Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Hos en BedreBoligrådgiver kan man købe kvalificeret rådgivning

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN Gavnligt for miljø, indeklima og økonomi Formålet med energimærkningsordningen er at motivere bygningsejere til at bruge mindre

Læs mere

6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm

6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm 6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm Energiløsninger I kapitel 5 har du fået idéer og værktøjer til at lokalisere energibesparelsespotentialer i bygningen. Ét af værktøjerne er de energiløsninger,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Havnegade 25 A 6700 Esbjerg 561-063966 Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R arkitekter, Esbjerg Energimærkning oplyser om

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Eksempel på kvalitetsstyringssystem inkl. vejledning til anvendelse

Eksempel på kvalitetsstyringssystem inkl. vejledning til anvendelse Eksempel på kvalitetsstyringssystem inkl. vejledning til anvendelse For virksomheder, der skal opbygge et godkendt kvalitetsstyringssystem under BedreBolig Læsevejledning Formålet med et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Opgavebeskrivelse for gennemførelse af uddannelse af aktører i forbindelse med udmøntning af Grøn Boligkontrakt

Opgavebeskrivelse for gennemførelse af uddannelse af aktører i forbindelse med udmøntning af Grøn Boligkontrakt B I L AG 1 Opgavebeskrivelse for gennemførelse af uddannelse af aktører i forbindelse med udmøntning af Grøn Boligkontrakt 1. Baggrund Den 24. april i 2013 blev der indgået aftale mellem Regeringen, Venstre,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013 BEDRE BOLIG Opstartsmøde for de 9 første kommuner 4. december 2013 Dagsorden 11.00-11.15 Velkomst og præsentation 11.15-11.45 Indhold i BedreBolig-ordningen Baggrund og introduktion Strategi for lancering

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongeskovvej 9 Postnr./by: 4660 Store Heddinge BBR-nr.: 336-007710 Energikonsulent: Hans Clement Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 4 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-00268-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere