Securitas værdier og etik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Securitas værdier og etik"

Transkript

1 Securitas værdier og etik 1

2 2

3 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed og vækst. Det er af afgørende betydning, at vi overholder lovgivningen, opretholder høje etiske standarder og vores fælles værdier i alle vores aktiviteter. Det er dette grundlag, som vores kunder, medarbejdere, aktionærer og andre interessenter baserer deres tillid til Securitas på. Securitas værdier og etiske kodeks er en af Securitas vigtigste virksomhedspolitikker. Det udgør de grundlæggende principper, som alle medarbejdere og forretningspartnere forventes at overholde til hver en tid. Alle medarbejdere hos Securitas har ansvaret for at sikre, at intet på noget tidspunkt kompromitterer vores engagement i integritet, vagtsomhed og hjælpsomhed eller principperne i Securitas værdier og etiske kodeks. Ledere hos Securitas har ansvaret for at udvise et godt eksempel. Overholdelse af Securitas værdier og etiske kodeks er obligatorisk og sikrer, at Securitas fortsat vil være en organisation, der værdsættes og respekteres af samfundet og vores kunder, og som vi alle er stolte af at arbejde hos. For at hjælpe dig med at overholde kodekset i dit daglige arbejde, bør du spørge dig selv: Er den beslutning eller handling, jeg er i færd med, i overensstemmelse med Securitas værdier og etiske kodeks? Forstår jeg de involverede risici og virkningen af det, jeg foretager mig? Er jeg et godt eksempel? Hos Securitas tror vi på, at en ansvarlig forretning er en god forretning. Stockholm, den 5. marts 2012 Alf Göransson President og adm. dir. i Securitas AB

4 Securitas AB Virksomhedsledelse Revideret den 6. december 2011 Gyldig fra den 1. januar 2012

5 Securitas værdier og etik Indholdsfortegnelse Generelle principper 7 Vores værdier 8 Overholdelse af lokale love og bestemmelser 11 Menneskerettigheder 11 Medarbejdere 12 Forretningsetik 16 Miljø og bæredygtighed 21 Samfundsengagement 21 Implementering og overensstemmelse 22 Dette er en oversættelse af den originale engelske version af Securitas værdier og etiske kodeks. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske oversættelse og den originale engelske version, vil det være den engelske version af Securitas værdier og etiske kodeks, som gælder.

6 6

7 Generelle principper Det spiller en væsentlig rolle i alle Securitas handlinger at overholde love, opretholde høje etiske standarder og fælles værdier. Det udgør samtidig det grundlag, som vores kunder, medarbejdere, aktionærer og andre interessenter baserer deres tillid til Securitas på. Disse principper spiller også en vigtig rolle I forhold til at opretholde Securitas som varemærke og Securitas stærke værdi samt understøtte langsigtet bæredygtighed og vækst for vores verdensomspændende aktiviteter. Securitas værdier og etiske kodeks ( Kodeks ) er en af Securitas vigtigste virksomhedspolitikker, og udgør de grundlæggende principper, som Securitas forventer, at alle deres medarbejdere og forretningspartnere altid overholder. Kodekset er tæt forbundet med og bør læses i sammenhæng med Securitas værdier for ærlighed, opmærksomhed og hjælpsomhed og andre vejledende dokumenter, som f.eks. Securitas koncernens politikker og retningslinjer. Det er Securitas ansvar som virksomhed samt alle Securitas medarbejdere og bestyrelsesmedlemmers ansvar at forstå og overholde dette kodeks. Securitas forventer også, at alle deres forretningspartnere på forskellige niveauer overholder principperne i dette kodeks. Alle medarbejdere og forretningspartnere opfordres til og forventes at rapportere enhver hændelse, der ikke overholder dette kodeks, og have vished for, at der ikke vil være repressalier eller andre negative konsekvenser for personer, der rapporterer i god tro. Dette kodeks er en minimumstandard, men som på ingen måde udelukker eller erstatter overenskomstforhandlinger. Selvom dette kodeks giver vejledning i adskillelige spørgsmål, der vedrører acceptable standarder for integritet og passende forretningspraksis, så ville det være umuligt at identificere enhver situation, der måtte opstå i de daglige aktiviteter for Securitas verdensomspændende virksomheder. Derfor betyder kodekset ikke, at hver enkelt medarbejder eller partner fritages for ansvaret for at anvende sin egen sunde fornuft ved at handle i den rette ånd og iht. formålet med kodekset samt dets ordlyd. Securitas understøtter principperne i FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder, den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejde og OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder, og vi er forpligtede til at anvende disse principper i vores politikker, procedurer og daglige fremgangsmåder. 7

8 Vores værdier Securitas opgaver er baseret på tre grundlæggende værdier: Ærlighed, vagtsomhed og hjælpsomhed Ærlighed Securitas insisterer på en ærlig indstilling til forretning. Enhver forretnings succes afhænger i vid udstrækning af medarbejdernes retskaffenhed og ærlighed. Securitas går ikke på kompromis mht. deres krav til ærlighed og sandfærdighed. Ærlighed omfatter også retten til åbent at give udtryk for sin mening og rapportere urigtigheder og andre relevante oplysninger uden risiko for repressalier. Vagtsomhed Securitas insisterer på en professionel indstilling til forretningen. En Securitas medarbejder skal altid bestræbe sig på at være opmærksom og i stand til at iagttage, lytte og vurdere, så vedkommende gør det, der er fornuftigt for at beskytte kundens ejendomme og ejendele, samt de værdier og de etiske regler, som Securitas repræsenterer. Hjælpsomhed Securitas bestræber sig på at gøre menneskers liv mere sikkert. En Securitas medarbejder bør altid være klar til at hjælpe indenfor rammerne af en bestemt opgave. Vi skal være klar til at støtte vores kolleger, kunder og andre, der har brug for hjælp. Securitas ledelsesmodel, Værktøjskassen, anvendes til at overføre selskabets virksomhedskultur og til at skabe en fælles platform, der primært er symboliseret ved et fokus på Securitas tre grundlæggende værdier. 8

9 9

10 10

11 Overholdelse af lokale love og bestemmelser Alle medarbejdere og forretningspartnere forventes at overholde love og bestemmelser i de lande, hvor Securitas arbejder. Kodekset repræsenterer en minimum standard, og skal overholdes i forbindelse med Securitas aktiviteter, selv om det foreskriver en højere standard end den lokale lovgivning. Lokale enheder i Securitas kan indføre og anvende principper, der er strengere eller mere detaljerede end dem, der fremføres i kodekset. Hvis sådanne regler udfærdiges, anvendes de lokale regler som supplement til kodekset. Menneskerettigheder Securitas understøtter og respekterer de grundlæggende menneskerettigheder, der fremføres i FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder, og erkender sit ansvar for at fremme og overholde disse rettigheder, når de udfører deres globale forretninger. 11

12 Medarbejdere Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource. Securitas har til formål at være en solid, pålidelig og stabil arbejdsgiver, og understøtter forhold baseret på gensidig respekt og værdighed. Vi tror meget overbevisende på forbindelsen mellem vores medarbejderes kompetencer, og de resultater, vi opnår. For at tiltrække dygtige mennesker bestræber Securitas sig på at være en attraktiv arbejdsgiver, der tilbyder gode arbejdsbetingelser, retfærdige lønninger og muligheden for personlig udvikling. Vederlag og beskæftigelsesvilkår Securitas anerkender vigtigheden af rimelige lønninger og fornuftige arbejdstimer. Vi arbejder på at forbedre lønninger og fordele til et niveau, der lever op til eller overstiger den nationale lovgivning eller mindstelønnen inden for branchen. Oplysninger om lønninger, fordele samt andre beskæftigelsesvilkår bør kommunikeres klart til hver enkelt medarbejder. Foreningsfrihed Securitas respekterer alle medarbejderes rettigheder til at vælge, om de vil repræsenteres af en fagforening med henblik på overenskomstforhandlinger, samt til at danne og blive medlem af fagforeninger efter eget valg i overensstemmelse med lokale love og principper. Dette omfatter respekten for forsamlingsfrihed og foreningsfrihed. Ingen medarbejder bør risikere at blive chikaneret eller straffet for at udøve disse rettigheder. Sundhed og sikkerhed Securitas anerkender vigtigheden af at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø og at tage alle rimelige foranstaltninger for at forebygge ulykker og skader, samt at støtte foranstaltninger til fremme af sundhed og velvære. Ligebehandling Securitas går som arbejdsgiver ind for ligebehandling, og alle medarbejdere skal behandles fair og lige. Forskelsbehandling ved ansættelse, aflønning uddannelse, forfremmelse, opsigelse eller pension på grund af etnisk og national oprindelse, religion, køn, seksuel orientering, civilstand eller forældrenes status, funktionsnedsættelse eller andre særlige kendetegn, der er beskyttet af gældende lov, vil aldrig blive accepteret. Alle skal træffes udelukkende på basis af personens evner, erfaring, opførsel, arbejdsudførelse og påviste potentiale i relation til jobbets krav. 12

13 13

14 14

15 Chikane Securitas understøtter et produktivt arbejdsmiljø, og tolererer ikke nogen form for chikane, mobberi eller misbrug. Alle medarbejdere skal behandles og behandle hinanden med værdighed og respekt. Børnearbejde og tvangsarbejde Securitas anvender og accepterer ikke nogen form for børnearbejde, tvangs- eller gældsarbejde. Alkohol- og/eller stofmisbrug Securitas er forpligtet til at sørge for en narkotikafri arbejdsplads og forventer, at alle medarbejdere afholder sig fra alkohol- og/eller narkotikamisbrug, der kan påvirke deres arbejde. Deltagelse i sociale netværk Securitas respekterer menneskers ret til ytringsfrihed og frihed til at udtrykke sin mening. Det er dog kun medarbejdere, der udtrykkeligt er udpeget til dette, som er bemyndiget til at foretage offentlige udtalelser på vegne af Securitas. Medarbejdere og forretningspartnere, der tager del i aktiviteter i sociale medier, opfordres til at opføre sig på måder, der stemmer overens med Securitas værdier og politikker. 15

16 Forretningsetik Securitas insisterer på retskaffenhed, ærlighed og retfærdighed og er meget engageret i at opretholde og fremme de højeste etiske forretningsstandarder inden for alle vores aktiviteter. Som en af de førende inden for branchen har Securitas vidtrækkende ansvar over for de lande og samfund, hvor vi arbejder. Vi udøver godt samfundsborgerskab og opfylder love og bestemmelser i de lande, hvor vi arbejder. Securitas har også et ansvar for at fortsætte udviklingen af hele branchen. Ved at samarbejde med brancheorganisationer, foreninger, offentlige myndigheder og politiet hjælper Securitas med at udvikle tjenesteydelser og markedet i sin helhed, med det formål at øge standarder og lønninger inden for branchen. Fair konkurrence og monopol Securitas tror på fair handel og ærlig konkurrence, baseret på integritet,produktkvalitet, pris og kundeservice. Selvom vi deltager i foreninger for at fremme branchen, deltager vi ikke i diskussioner eller indgår aftaler med konkurrenter vedrørende pris, markedsandele eller andre lignende ulovlige aktiviteter, og er forpligtede til at overholde alle gældende love og bestemmelser, der fremmer fair konkurrence. Bestikkelse, korruption og hvidvaskning af penge Securitas bestræber sig på at tilbyde de bedst mulige serviceydelser tilpasset vores kunders specifikke behov, og forventer at blive valgt som leverandør af serviceydelser på basis af kvalifikationer i et frit og fair konkurrerende miljø. Securitas hverken tilbyder, beder om eller modtager bestikkelse eller andre ulovlige betalinger for at vinde eller bevare forretningsaktiviteter. Securitas bestræber sig på kun at gøre forretninger med respektable forretningspartnere, der er engageret i lovlige forretningsaktiviteter, og hvis kapital stammer fra lovlige kilder. Securitas fremmer ikke hvidvaskning af penge og retter sig efter de generelle principper i kodeksets ånd for antihvidvaskning af penge, der er anført i relevante konventioner mod korruption og hvidvaskning af penge... Repræsentation, gaver, vederlag og donationer Købs- og salgsaktiviteter skal håndteres med den højest mulige integritet. Medarbejdere og forretningspartnere bør ikke give eller modtage nogen form for tilbud om gaver, vederlag eller ydelser af repræsentativ art, der vil kunne påvirke forretningstransaktioner eller medarbejderens, forretningspartnerens eller kundens beslutningstagning. Gaver af mindre værdi er nogle gange en del af den lokale forretningskultur, og så længe det er tilladt og lovligt, må disse modtages. Det forventes, at lokale Securitas enheder implementerer mere detaljerede retningslinjer og principper for, hvad der er acceptabelt på lokalt niveau, i overensstemmelse med anvendelige love og kodekset. 16

17 Interessekonflikter Forretningsbeslutninger skal altid baseres på objektive grunde og kriterier, og medarbejdere og forretningspartnere skal undgå alle interessekonflikter eller potentielle interessekonflikter mellem deres personlige aktiviteter og deres del af udførelsen af Securitas aktiviteter. Politiske indlæg og politiske aktiviteter Enhver form for offentlig politik eller politiske aktiviteter, der foretages på vegne af Securitas skal være lovlig, etisk og i overensstemmelse med Securitas værdier og politikker. Medarbejdere har ikke tilladelse til at bruge, eller samtykke til at bruge nogen form for virksomhedskapital, ressourcer eller faciliteter til at understøtte en statslig myndighed, politisk organisation, parti eller kandidat, bortset fra de tilfælde, hvor det lovmæssigt er nødvendigt, og hvor det er en anerkendt, lovlig og generelt accepteret praksis at gøre sådan. Alle bidrag, der foretages via virksomhedskapital, skal være lovlige, transparente og godkendte på forhånd af den administrerende divisionsdirektør eller den administrerende regionsdirektør. Insiderhandel og fortrolige oplysninger Securitas overholder alle gældende love og bestemmelser om insiderhandel, og hverken bruger eller afslører insideroplysninger uhensigtsmæssigt i forbindelse med aktiehandel. Medarbejdere og forretningspartnere må ikke bruge nogen ikke-offentlige oplysninger om Securitas eller nogen anden virksomhed for at påvirke hans/hendes eller tredjemands beslutning om at handle med værdipapirer. Beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse Securitas respekterer menneskets ret til privatlivets fred, og er forpligtet til at håndtere personlige data ansvarligt og i overensstemmelse med de gældende love inden for beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse. Fortrolighed (forretningshemmeligheder) Alle medarbejdere og forretningspartnere forventes at udvise særlig agtpågivenhed for at undgå nogen form for uautoriseret brug eller afsløring af Securitas fortrolige eller private oplysninger. Ikke-offentlige oplysninger, der vedrører vores kunder eller forretningspartnere, som vi får adgang til via vores aktiviteteter, skal også beskyttes i overensstemmelse med alle lovbestemte og kontraktmæssige krav. Immateriel ejendomsret Hele værdien af vores lange historie med levering af professionelle sikkerhedsserviceydelser skyldes Securitas varemærket. Securitas samt alle medarbejdere og forretningspartnere skal arbejde for at sikre dette varemærke og respektere andres lovlige, immaterielle ejendomsrettigheder. 17

18 Beskyttelse af virksomhedens formue og ressourcer Securitas formue, ressourcer og informationssystemer skal altid beskyttes og sikres mod uautoriseret brug, beskadigelse, afsløring, anvendelse til andet formål eller bortskaffelse, hvad enten det er pga. ulykke, upassende handling eller tillidsbrud. Statsligt arbejde Mange af vores kunder er statslige styrelser samt offentlige og internationale myndigheder og styrelser. Securitas er meget engageret i at rette sig efter alle gældende love og bestemmelser, der er forbundet med arbejdet med statslige styrelser og offentlige myndigheder, inklusiv bestemte specielle krav, der er forbundet med statslige kontrakter og forretninger. Redegørelser, fortegnelser og intern kontrol Securitas anerkender vigtigheden af at have en åben kommunikation med dem, der påvirkes af vores aktiviteter, hvad enten det er medarbejdere, forretningspartnere, kunder, investorer eller det offentlige og deres repræsentanter. Securitas aktien er børsnoteret på NASDAQ OMX Stockholm og alle oplysninger gives i overensstemmelse med de relevante love, børsregler og koncernledelsens bestemmelser, dergælder for vores forretning.. Omfattende og nøjagtige virksomhedsoplysninger er tilgængelige for interesserede parter, og Securitas vil besvare henvendelser i rimelig tid. Al regnskabsmæssig dokumentation viser tydeligt den sande natur af forretningstransaktioner, aktiver og gæld i overensstemmelse med relevante lovgivningsmæssige, regnskabsmæssige og lovbestemte krav, og afgives efter vores bedste overbevisning. Vi stræber efter fuld regnskabspligt. Securitas regnskabsmæssige standarder er fremført iht. koncernens politikker og retningslinjer og i Securitas regnskabsmanual. Vi anvender Securitas kommunikationspolitik i alt vores kommunikation. Securitas interne kontrolpolitikker er i overensstemmelse med COSO Internal Control Integrated Framework. Bestyrelsen hos Securitas AB har i sidste instans ansvaret for det arbejde, der udføres i vores interne kontrolfunktioner. 18

19 19

20 20

21 Miljø og bæredygtighed Securitas bestræber sig på at udføre sine aktiviteter på en miljømæssig bæredygtig måde, og skal overholde eller overstige de miljøkrav, der er fastsat i gældende love, bestemmelser og internationale aftaler. Det forventes, at vi konstant søger nye veje til at reducere forbruget af ressourcer, udslip og affald. Målene for udslippene er angivet i Securitas Udslipspolitik. Samfundsengagement Securitas optræder som en god samfundsborger, alle de steder, vi arbejder, og understøtter lokale, regionale og globale samfund på passende måder. Vi deltager også i sociale projekter i regioner, hvor vi kan se et presserende behov for at styrke det lokale samfund. Via vores enheder samarbejder vi med de lokale samfund, hvor Securitas arbejder, med at gennemføre initiativer som f.eks. sponsering af skoler, børnehjem og organisationer for handicappede. Securitas anerkender vigtigheden af en proaktiv og vedvarende social dialog med alle vores aktionærer. 21

22 Implementering og overensstemmelse Det er den enkelte Securitas medarbejder og bestyrelsesmedlems ansvar at følge og understøtte kodekset. Den administrende direktør for divisionen/regionen har ansvaret for at sikre implementeringen af dette kodeks i hans/hendes område. Det endelige ansvar for korrekt implementering af kodekset hos alle medarbejdere og forretningspartnere ligger dog hos den administrerende direktør for landet inden for hans/hendes respektive område. Kodekset skal også i størst muligt omfang kommunikeres og implementeres i alle kontraktmæssige forhold med forretnings partnere og medarbejdere. I forbindelse med kodekset betragtes vores kunder ikke som forretningspartnere. Forretningspartnere kan omfatte leverandører, underleverandører og andre parter. Implementering af og overholdelse af kodekset vil blive løbende overvåget som en del af virksomhedens risikostyringsproces. Kodekset skal gennemgås hvert år. Det endelige ansvar for dette ligger hos bestyrelsen for Securitas AB. Det er også hver enkelt Securitas medarbejders og forretningspartners ansvar at bekymre sig om overholdelse af kodekset. Når en medarbejder eller forretningspartner ønsker at klage eller rapportere en overtrædelse af dette kodeks, bør hans/hendes chef eller repræsentanten for den lokale ledelse informeres. Hvis medarbejderen synes, det er vanskeligt at tage et emne op lokalt, hvis en klage ikke løses eller hvis påstanden er af alvorlig eller følsom karakter, bør det rapporteres gennem en af de følgende kanaler: Securitas integritetsprincipper Hjemmeside: Telefon: se hjemmesiden for det lokale telefonnummer Group CSR Officer Securitas AB P. O. Box S Stockholm Sverige 22

23 En mere detaljeret beskrivelse af klageproceduren, dens formål og brug, fremgår af politikken for Securitas integritetsprincipper. Alle klager vil blive undersøgt. Så vidt det overhovedet er muligt, bliver en medarbejders oplysninger behandlet fortroligt og ingen medarbejder vil blive diskrimineret for at rapportere i god tro, for hvad man tror er en overtrædelse af kodekset. En medarbejder, der foretager en sådan rapportering vil modtage behørig feedback. Securitas overvåger overholdelsen af kodekset på regelmæssig basis vha. de oplysninger, der rapporteres gennem de forskellige, tilgængelige kanaler. Handlinger, der ikke er i overensstemmelse med kodekset, skal straks korrigeres og medarbejdere, der overtræder kodekset, underlægges en disciplinær handling, der i yderste konsekvens betyder opsigelse af arbejdsforholdet. Hvor en overtrædelse af kodekset resulterer i en lovovertrædelse, vil Securitas meddele myndighederne om en sådan overtrædelse. 23

24 securitas.com Securitas AB P. O. Box Stockholm Sweden 24

Securitas værdier og etik. Securitas AB Koncernledelsen Revideret den 3. november 2014

Securitas værdier og etik. Securitas AB Koncernledelsen Revideret den 3. november 2014 Securitas værdier og etik Securitas AB Koncernledelsen Revideret den 3. november 2014 Gyldig fra den 3. november 2014 Indholdsfortegnelse Page 2 of 10 1 GENERELLE PRINCIPPER... 3 2 VORES VÆRDIER... 4 3

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017 Adfærdskodeks Opdateret Juni 2017 B Inhold 2 Formål og omfang 4 Medarbejderrettigheder 6 Forretningsprincipper 9 Menneskerettigheder 10 Miljø 11 Overholdelse, implemente ring og opfølgning Formål og omfang

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Adfærdsregler (Code of Conduct)

Adfærdsregler (Code of Conduct) Adfærdsregler (Code of Conduct) Fra koncerndirektøren Caverions historie som en selvstændig koncern er forholdsvis kort. Rødderne kommer fra forskellige selskaber, der blev bragt sammen under ét Caverion

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Adfærdsregler (Code of Conduct)

Adfærdsregler (Code of Conduct) Adfærdsregler (Code of Conduct) Brev fra ledelsen For Caverion er det vigtigt at udvikle forretningen på lang sigt. Vi skal ikke tjene penge for enhver pris. I stedet tror vi på, at vores succes afhænger

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Gerteric Lindquist. Kjell Ekermo Forretningsområdechef for NIBE Energy Systems

Gerteric Lindquist. Kjell Ekermo Forretningsområdechef for NIBE Energy Systems Vores værdier Vores vision om at skabe bæredygtige energiløsninger i verdensklasse indebærer et samspil mellem økonomi, sociale faktorer og miljø. For at give dig vejledning i disse spørgsmål har vi Vores

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Nokias adfærdskodeks

Nokias adfærdskodeks Nokias adfærdskodeks Kære kollega, Nokias adfærdskodeks Millioner af mennesker over hele verden er i berøring med Nokias produkter hver eneste dag, og det gælder mennesker fra alle kulturer og alle aldersgrupper.

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Fælles adfærdskodeks og etisk politik Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Principles for Business Danish Translation

Principles for Business Danish Translation Principles for Business Danish Translation Introduktion Medlemmerne af Caux Round Table tror på, at erhvervsfolk på verdensplan bør spille en vigtig rolle i forbedring af de økonomiske og sociale forhold.

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV Microsoft leverandørkodeks Microsofts mål er at være mere end en god virksomhed vores mål er at være en suveræn virksomhed. Dét, der gør Microsoft suveræn, er et stærkt engagement i vores mission om at

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning 1.2. Definitioner 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus+ 1 1 3 4 3. ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus+

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere