TEK2017. Et ingeniørfakultet regionalt, nationalt og globalt. Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEK2017. Et ingeniørfakultet regionalt, nationalt og globalt. Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet 1"

Transkript

1 TEK2017 Et ingeniørfakultet regionalt, nationalt og globalt Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet 1

2 Indhold Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet Campusvej Odense M Tlf Forord... 3 Et ingeniørfakultet regionalt, nationalt og globalt... 4 Værdigrundlag, mission, vision, strategiske målsætninger og indsatsområder... 6 A. Stærke ingeniøruddannelser til samfundets behov... 8 B. Værdiskabende forskning i vækst og udvikling C. TEK i omverdenen - samarbejde, forskningsformidling og innovation D. TEK - en attraktiv og inspirerende arbejdsplads Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet

3 Forord Det Tekniske Fakultetet (TEK) på Syddansk Universitet fokuserer på forskningsopbygning og et balanceret udbud af diplom- og civilingeniøruddannelser. Sådan har det været siden etableringen i 2006, og næste skridt er at videreudvikle og styrke fakultetets primære opgaver i det danske samfund herunder at uddanne dygtige diplom- og civilingeniører, bedrive værdiskabende forskning, samarbejde med omverdenen samt omsætte og sprede viden om teknologi. På forskningsområdet vil vi primært sætte ind med yderligere forskningsopbygning i relation til civilingeniørudbuddet samt med flere markante forskningssatsninger. Det forskningsmæssige output skal styrkes, bl.a. ved at hæve publikationsraten, ligesom der skal tiltrækkes flere eksterne midler. Vi vil også prioritere at rekruttere og fastholde talent med fokus på ph.d. studerende og postdocs. Diplom- og civilingeniøruddannelserne på TEK skal blive endnu bedre. Fakultetets uddannelsesportefølje har i forvejen en passende bredde, så i de kommende år vil der primært være fokus på de Vi har en ambition om, at alle medarbejdere, studerende, interne og eksterne samarbejdspartnere kan se sig selv i strategien og være med til at holde kursen. eksisterende uddannelser. Vi vil fortsætte udviklingen af de faglige og pædagogiske kompetencer med den studerende i centrum. Desuden skal internationalisering og talentudvikling have høj prioritet på TEK. Vi skal arbejde endnu tættere sammen med interne og eksterne partnere for at videreudvikle samarbejdsfladerne på tværs af hele videntrekanten forskning, uddannelse og innovation. Derfor er tværfaglighed et centralt omdrejningspunkt. Strategien skal danne grundlag for den fortsatte udvikling af TEK. For perioden indeholder strategien fakultetets mission, vision og mål samt fire udvalgte indsatsområder, som sætter fokus på: A. Stærke ingeniøruddannelser til samfundets behov B. Værdiskabende forskning i vækst og udvikling C. TEK i omverdenen - samarbejde, forskningsformidling og innovation D. TEK en attraktiv og inspirerende arbejdsplads Strategien har til formål at skabe et stærkt ejerskab og en fælles forståelse for TEKs mission, vision, mål og værdier som organisation og som en central aktør. Både på regionalt, nationalt og globalt plan. Vi har en ambition om, at alle medarbejdere, studerende, interne og eksterne samarbejdspartnere kan se sig selv i strategien og være med til at holde kursen. Strategien suppleres af en faseopdelt handlingsplan med indlagte milepæle, som TEKs ledelse vil evaluere og justere hvert år. Strategien er resultatet af et strategiarbejde, der er blevet gennemført på fakultetet i perioden februar 2012 til december Det har været en fornøjelse at opleve, hvordan medarbejdere og centrale samarbejdspartnere har involveret sig i arbejdet med at udvikle strategien gennem en lang række seminarer, arbejdsgrupper, dialogmøder og høringer. Per Michael Johansen Dekan, professor Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet 3

4 Et ingeniørfakultet regionalt, nationalt og globalt TEK har sin forankring i Syddanmark med aktiviteter i Odense og Sønderborg. Fakultetet er aktivt engageret i udviklingen af det syddanske område. TEK tiltrækker både danske og internationale studerende og indgår i forsknings- og innovationssamarbejde med både nationale og internationale parter. Vi uddanner diplom- og civilingeniører og tilhører de tekniske videnskaber. Den viden TEK har, opbygger og underviser i, er grundlæggende anvendelsesorienteret. Det medfører typisk, at forskningens tyngde ligger i anvendt eller strategisk forskning. TEK arbejder også med grundforskning, hvor anvendelsesperspektivet er mere langsigtet. Det tekniske videnskabsfelt har samarbejdsflader med sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora, hvilket også afspejles i TEKs forskning og undervisning. Innovation, entreprenørskab og tæt kontakt til omverdenen er væsentlige elementer for fakultetet strategien har bl.a. til formål at styrke dette fokusområde på tværs af fakultetets uddannelses- og forskningsaktiviteter. Fakultetet vægter tværvidenskabeligt samarbejde højt, både i relation til forskning og uddannelse. Det er essentielt med et godt og frugtbart samspil internt på fakultetet, mellem fakulteter på SDU, i relation til andre universiteter og eksterne samarbejdspartnere. Ligeledes er det afgørende for fakultetet at have en selvstændig og uafhængig profil med uddannelser og unikke forskningssatsninger, som skaber synergi i forhold til andres aktiviteter. TEK stræber således efter at være en interessant og oplagt samarbejdspartner. Både internt på SDU såvel som i eksterne sammenhænge. Det er altafgørende for fakultetet at arbejde tæt sammen med det omgivende samfund. Samarbejdet bygger på konstruktiv dialog og en konstant gensidig søgen efter nye muligheder for at styrke og udvikle vækst, velstand og velfærd. Både på regionalt og nationalt plan. Fakultetets faglige kompetencer er globalt anvendelige. Ingeniører fra TEK har hele verden som arbejdsplads og forskningssamarbejdet er globalt. TEK optager mange internationale studerende og engelsk indgår naturligt som undervisningssprog på uddannelserne. I 2015 flytter institutionen med undtagelse af Mads Clausen Instituttet til nybyggede og moderne faciliteter beliggende på det centrale SDU campus i Odense. Flytningen ligger i naturlig forlængelse af fakultetets bestræbelser om at hæve ambitionsniveauet og øge samarbejdet med bl.a. det øvrige SDU. TEK 2013 kort sagt Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 2600 studerende Fire institutter Forskningscentre og innovationsenheder 160 forskere og undervisere 90 teknisk-administrative medarbejdere 80 ph.d. studerende 12 civilingeniøruddannelser 11 diplomingeniøruddannelser 1 teknisk IT-kandidatuddannelse 2 deltidsuddannelser Adgangskursus til ingeniøruddannelserne 250 mio. kr. i omsætning 4 Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet

5 Ingeniører fra TEK har hele verden som arbejdsplads og forskningssamarbejdet er globalt. Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet 5

6 Værdigrundlag, mission, vision, strategiske målsætninger og indsatsområder Værdigrundlag Syddansk Universitets værdier er: Nyskabende - engagement i dagligdagen og stræben i opgaveløsningen Troværdig - kvalitet i fagligheden og åbenhed i dialogen Helhedsorienteret - fællesskab om opgaven og plads til mangfoldighed Mission Det Tekniske Fakultet indgår i et forpligtende samspil med det omgivende samfund. Mødet mellem samfundets behov og faglige kompetencer skaber vækst, udvikling og velfærd. Bl.a. gennem uddannelse af højt kvalificerede og internationalt orienterede ingeniører samt via anvendelsesorienteret og tværfaglig forskning på højeste niveau. Vision Det Tekniske Fakultet vil være en markant udbyder af moderne og anerkendte ingeniøruddannelser. Det Tekniske Fakultet vil være blandt de førende på udvalgte forskningsområder i et internationalt perspektiv. Det Tekniske Fakultet vil styrke vækst, velstand og velfærd i samfundet gennem innovation, tværfaglighed og samarbejde. Strategiske målsætninger A. Uddannelse Det Tekniske Fakultet skal uddanne anerkendte og højtkvalificerede ingeniører, der modsvarer samfundets behov. B. Forskning Det Tekniske Fakultet ønsker at være bredt anerkendt i samfundet som et fakultet, hvor der bedrives forskning af høj international standard. C. Innovation og samarbejde Det Tekniske Fakultet ønsker at fremstå og agere som et innovativt og tværfagligt fakultet, hvor viden og teknologi genereres og anvendes til fordel for samfundet. D. TEK som arbejdsplads Det Tekniske Fakultet skal være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads. TEK TRE - strategiske indsatsområder I strategiperioden vil fakultetet have tre særlige strategiske indsatsområder med fællesbetegnelsen TEK TRE, som favner forskning, uddannelse og innovation. Områderne er: Energiteknologi Produktionsteknologi Velfærdsteknologi Områderne er identificeret som tværfaglige samfundsudfordringer, hvor TEK med sin forsknings- og uddannelsesmæssige profil kan gøre en betydningsfuld forskel for igangværende nationale og regionale initiativer som f.eks. FORSK2020 og Region Syddanmarks strategiske indsatsområder. Områderne vil bl.a. blive tildelt ekstra midler gennem strategiske satsninger og initiativer på fakultetet. 6 Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet

7 TEK vil styrke vækst, velstand og velfærd i samfundet gennem innovation, tværfaglighed og samarbejde. Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet 7

8 A. Stærke ingeniøruddannelser til samfundets behov Det er TEKs varemærke at uddanne dygtige diplom- og civilingeniører til det regionale, nationale og globale marked samtidig med, at vi bedriver anvendelsesorienteret forskning på højt niveau. Dimittender fra TEK skal være karakteriserede ved at have et dybdegående kendskab til eget fagområde samt have særlige kompetencer inden for tværfaglig tænkning og entreprenørskab. Fakultetet uddanner ingeniører gennem 11 diplomingeniøruddannelser og 12 civilingeniøruddannelser (2013). Uddannelserne favner både klassiske og moderne fagområder, og der udbydes en række efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Fakultetets uddannelsesmodel DSMI Den Syddanske Model for Ingeniøruddannelse danner grundsten for uddannelserne og tager udgangspunkt i den problemløsningsbaserede og gruppeorienterede læring. Uddannelser i vækst Uddannelserne på TEK har oplevet en markant fremgang i optaget siden Civilingeniør-bacheloroptaget er steget fra 66 i 2006 til 284 i 2012, mens diplomingeniøroptaget i samme periode er vokset fra 235 til 377. Optaget er kort sagt mere end fordoblet. Desuden har der i perioden være en stabil fremgang i optaget af kandidatstuderende og deltagere på adgangskurserne. Kvalitet og samfundsbehov TEK ønsker at fastholde og fortsat kvalitetssikre den portefølje af forskellige uddannelser, som i vekselvirkning med forskningen og erhvervslivet løbende udvikler fakultetet og sikrer et bredt uddannelsesudbud. Fakultetets strategiske målsætning for uddannelse er således at uddanne anerkendte og højtkvalificerede ingeniører, der modsvarer samfundets behov. Stærke ingeniøruddannelser til samfundets behov skal give sig til udtryk ved: Attraktive forskningsbaserede uddannelser. Diplom- og civilingeniører med stærke faglige kompetencer. Innovative og entreprenante diplom- og civilingeniører. For at indfri den strategiske målsætning for uddannelse, vil TEK i strategiperioden arbejde målrettet på: At højne uddannelseskvaliteten, bl.a. gennem udvikling og implementering af en opdateret version af fakultetets uddannelsesmodel DSMI. Bedre kobling mellem forskning og uddannelse samt tættere samspil mellem forskere, undervisere og studerende. 8 Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet

9 Et bredere og udvidet talentbegreb med udgangspunkt i SDUs samlede talentudviklingsinitiativ med henholdsvist et erhvervsspor og et forskerspor. Det skal bl.a. ske ved udvikling af TEK TALENT -modellen, der skal motivere og udfordre de mest ambitiøse studerende. Talentudviklingen skal give de studerende, som har lyst til at yde en ekstra indsats, mulighed for at opnå en særlig ekspertise inden for innovation, entreprenørskab og forskning. Fortsat fokus på stærkere forudsætninger for en for en øget national og international studenterrekruttering. Herunder flere og mere synlige overgange fra diplomingeniøruddannelserne til civilingeniøruddannelserne. En større og tidligere virksomhedskontakt i uddannelserne for at forbedre de studerendes relationer til eksterne parter. Bl.a. i forbindelse med faglige projekter, praktik og arrangementer, hvor nye forsknings- og udviklingssamarbejder og fremtidige karrerier potentielt kan skabes. En større international dimension i uddannelserne. Bl.a. vil vi styrke forudsætningerne for, at udenlandske studerende integreres bedre i uddannelserne samt for, at danske studerende tager på udveksling. Fortsat forbedring af det fysiske og sociale studiemiljø gennem aktiv deltagelse i universitetets projekt De Studerende i Centrum. Løbende faglig og pædagogisk kompetenceudvikling af medarbejdere, bl.a. med henblik på udvikling af kurser, undervisning og undervisningskvalifikationer. Styrkelse af innovations- og entreprenørskabsdimensionerne i uddannelserne med det overordnede mål for øje, at fakultetets ingeniøruddannelser er aktive innovationsdrivere i samfundet. Fakultetets uddannelsesmodel DSMI Den Syddanske Model for Ingeniør-uddannelse danner grundsten for uddannelserne og tager udgangspunkt i den problemløsningsbaserede og gruppeorienterede læring. Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet 9

10 B. Værdiskabende forskning i vækst og udvikling TEKs forskning er af høj kvalitet og bygger på tværfagligt og erhvervsrettet samarbejde. Forskningen skal styrkes gennem en effektiv organisering med gode rammer og vilkår for den enkelte forsker og forskergrupper. Der skal lægges yderligere vægt på forskningskvalitet, strategiske forskningsprioriteringer, fortsat forskningsopbygning og tværvidenskabeligt samarbejde. Fakultetets strategiske målsætning for forskning er at være bredt anerkendt i samfundet som et fakultet, hvor der bedrives forskning af høj international standard. Fakultetet har siden 2006 gennemgået en opbygningsfase på forskningsområdet. Her har vi haft særlig fokus på at opbygge et attraktivt forskningsmiljø, hvilket bl.a. har gjort det muligt at tiltrække forskerprofiler. TEK er nået langt i fakultetets syvårige levetid, men opbygningen og videre udvikling af vores forskningsindsats byder stadig på udfordringer. Udvikling, opbygning og positionering TEK har hidtil haft stærkt fokus på forskningsopbygning i relation til civilingeniørudbuddet, og sådan vil det også være fremover. Vel at mærke samtidig med, at de eksisterende forskningsområder videreudvikles og positioneres i det nationale og internationale landskab. I strategiperioden vil følgende tre områder have et særligt fokus: Energiteknologi Produktionsteknologi Velfærdsteknologi TEKs strategiske målsætning for forskning er at være bredt anerkendt i samfundet som et fakultet, hvor der bedrives forskning af høj international standard. Værdiskabende forskning i vækst og udvikling skal komme til udtryk ved: Et attraktivt forsknings- og innovationsmiljø på TEK. At TEK uddanner næste generations forskere. At TEK er internationalt anerkendt blandt de førende på udvalgte forskningsområder. 10 Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet

11 At fakultetet skaber forskningsresultater på højeste niveau, som nyttiggøres og bidrager til det offentlige og private erhvervslivs udvikling. For at indfri den strategiske målsætning for forskning, vil TEK i strategiperioden: Løbende udvikle rammerne for tværfaglig forskning. Det skal bl.a. ske via et styrket interdisciplinært samarbejde mellem fakultetets forskere på tværs af fakulteter, med andre universiteter samt med erhvervslivet. Fokusere på strategiske forskningsprioriteringer i forhold til nationale og internationale programmer som Forsk2020 og Horizon2020. Intensivere den administrative støtte til fakultetets forskere, bl.a. ved at etablere en egentlig forskerstøtte. Styrke talentudviklingen af ph.d. studerende, postdocs og adjunkter samt ved at fastholde de bedste forskere gennem en tydelig talent-, rekrutterings- og karrierepolitik. Øge andelen af erhvervs ph.d. studerende og bevare fokus på at udvikle en forskeruddannelse af høj kvalitet. Optimere organiseringen af forskningsinfrastrukturen på tværs af fakultetet, således at ressourcer, udstyr og faciliteter anvendes så optimalt som muligt. I strategiperioden vil følgende tre områder have et særligt fokus: Energiteknologi Produktionsteknologi Velfærdsteknologi Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet 11

12 C. TEK i omverdenen samarbejde, forskningsformidling og innovation TEK har i dag et tæt samarbejde med en lang række virksomheder, med Region Syddanmark og med andre forsknings- og vidensinstitutioner på både nationalt og globalt plan. Samarbejdet skal være med til styrke samspillet med private og offentlige virksomheder på områder, hvor en fælles indsats kan skabe ny viden, vækst og velfærd. Samtidig skal fakultetets forsknings- og innovationsaktiviteter være mere synlige. Innovation og samarbejde er en væsentlig del af forskningen og uddannelserne på TEK. Det kommer eksempelvis til udtryk gennem den studerendes møde med industrien via praktik og projektsamarbejde. På forsknings- og innovationssiden har TEKs innovationsenhed siden 2011 arbejdet målrettet på at skabe tætte forbindelser mellem de regionale virksomheder og fakultetets forskere. Formålet har bl.a. været at øge deling og udveksling af viden, og en af tankerne bag strategien er bl.a. at styrke samarbejdet. Samtidig er det centralt, at fakultetets forskning, uddannelse og innovationsaktiviteter bliver endnu mere synlige i det omgivende samfund. Vejen mod et innovativt og tværfagligt fakultet TEK skal i højere grad fungere som et innovativt fakultet, hvor viden genereres og anvendes til fordel for samfundet på tværs af fagligheder. TEK skal møde det omkringliggende samfund som en åben organisation og gøre samarbejdet så attraktivt som muligt for alle parter. Samtidig skal de studerende rustes endnu bedre til mødet med erhvervslivet. Derfor er fakultetets strategiske målsætning at fremstå og agere som et innovativt og tværfagligt fakultet, hvor viden og teknologi genereres og anvendes til fordel for samfundet. TEK i omverdenen - samarbejde, forskningsformidling og innovation skal give sig til udtryk ved: Et tæt samarbejde med stærke nationale forskningsmiljøer inden for fakultetets forskningsmæssige styrkeområder. At styrke det internationale netværk i relation til uddannelse, forsknings- og innovationssamarbejde. At gøre uddannelses-, forsknings- og innovationsaktiviteter mere synlige i det omkringliggende samfund. Stærkt samspil med både private og offentlige virksomheder gennem gensidigt forpligtende samarbejde. 12 Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet

13 For at indfri den strategiske målsætning for samarbejde, forskningsformidling og innovation, vil TEK i strategiperioden: Samarbejde Fastholde og udvide det tværfaglige samarbejde med andre fakulteter, danske og udenlandske universiteter og forskningsinstitutioner med henblik på at udnytte komplementære styrkeområder. Fortsat have en tæt kontakt til erhvervslivet og styrke den løbende dialog om optimering og udbygning af relevante samarbejder. Forskningsformidling Fastlægge en overordnet formidlingsog brandingpolitik, herunder at forbedre tilgangen til TEKs videnskabelige medarbejdere samt forskning- og innovationsprojekter. Formidle relevante informationer og nøgletal om aktiviteter på TEK. Benchmarke relevante faglige nøgletal med nøgletal fra udvalgte danske og udenlandske universiteter. Innovation Udarbejde en innovationsplan, som skal styrke TEKs håndtering af innovations- og samarbejdsprojekter TEK skal fungere som et innovativt fakultet, hvor viden genereres og anvendes til fordel for samfundet på tværs af fagligheder. Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet 13

14 D. TEK - en attraktiv og inspirerende arbejdsplads TEK skal have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med fokus på inddragelse, samarbejde og faglige udfordringer. TEK skal kort sagt være et attraktivt sted at arbejde. Målet skal nås gennem styrket fokus på velfungerende rammer, trivsel, ledelse, transparens og videndeling. Det er fakultetets strategiske målsætning at være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads. Medarbejderstaben tæller omkring 330 personer (2013) og fordeler sig på campusser i Odense og Sønderborg. Aktiviteterne på TEK skal bære præg af, at der er et fælles mål, fælles forståelse for målet og samarbejde på tværs. Alle medarbejdere skal således være en del af et sammenhængende fakultet uanset individuelle projekter og behov. Alle skal bidrage til, at TEK uddanner stærke ingeniører, der modsvarer samfundets behov, udfører værdiskabende forskning og konstant samarbejder med eksterne partnere. Medarbejderen og arbejdspladsen i fokus Det er fakultetets strategiske målsætning at være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads. TEK2017 skal derfor være med til at sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer og rammer og føler, at de bidrager til den fortsatte udvikling af fakultetets faglige styrke og position. TEK vil arbejde målrettet med personalepolitik og arbejdsmiljø, herunder kompetence og karriere- og ledelsesudvikling. TEK en attraktiv og inspirerende arbejdsplads skal give sig til udtryk ved: Arbejdsglæde, trivsel og jobtilfredshed. Funktionelle og tidssvarende fysiske rammer, som afspejler, at fakultetet er teknisk videnskabeligt orienteret. Medarbejdere, der har respekt for andre faggruppers indsigt og viden. For at indfri den strategiske målsætning for TEK som arbejdsplads, vil fakultetet i strategiperioden: Inddrage fakultetets medarbejdere i implementeringen af strategien. Styrke den interne information og formidling til medarbejderne. 14 Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet

15 Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsog studiemiljø. Fokusere på at bevare optimale rammer på Niels Bohrs Allé frem mod flytningen samt forberede overgangen til nye lokaler bedst muligt på Campusvej i Prioritere en anerkendende og inddragende ledelsesform, der lægger vægt på dialog og tydelig forventningsafstemning. Styrke den åbne og inddragende dialog mellem medarbejdere og ledelse bl.a. gennem eksisterende og nye råd, nævn og udvalg som f.eks. institutrådene. Sikre en god modtagelse af alle nye medarbejdere. Videreudvikle aktiviteter og faciliteter, der understøtter samarbejde mellem fakultetets to campusser i Sønderborg og Odense. Styrke fakultetet som en international arbejdsplads. Styrke fællesskabet og den fælles identitet som et samlet fakultet, bl.a. gennem tilbagevendende fælles faglige og sociale aktiviteter. Skabe fysiske rammer som udadtil signalerer teknik og innovation. Aktiviteterne på TEK skal bære præg af, at der er et fælles mål, fælles forståelse for målet og samarbejde på tværs. Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet 15

16 Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet Campusvej Odense M Tlf TEK i Odense flytter i 2015 til nybyggede og moderne faciliteter beliggende på det 16 Strategi centrale for SDU Det campus. Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 SDU i Sønderborg Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 Agenda Syddansk Universitet og Det Tekniske Fakultet kort sagt Dialog med

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH OPLÆG AF DEKAN ALLAN FLYVBJERG OPLÆG AF INSTITUTLEDER THOMAS G. JENSEN AU AARHUS HEALTH HVORDAN ER STRATEGI 2013-2017 BLEVET TIL? Involverende bottom-up-proces

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020 Aarhus Universitet Aarhus Universitet stræber efter at være et toneangivende globalt orienteret universitet med et stærkt samfundsengagement, der understøtter udvikling, vækst og velfærd. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017 Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november 2014 - november 2017 IKV s strategi forholder sig til SDU s overordnede ambitioner i universitetets Strategi- og ledelsesgrundlag. Den indeholder fem

Læs mere

Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015

Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Strategien og visionen for det Humanistiske Fakultet

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E O RIENTERING OM Finanslov 2016 Forslag til AAU s budget for 2016 Præsentation

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E O RIENTERING OM Finanslov 2016 AAU s budget for 2016 Præsentation af AAU s strategi

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor Jesper Wengel, Institut for Fysik og Kemi Professor

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014 2016 SUPPLEMENT TIL UDVIKLINGSPLAN 2012 2016 DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014-2016 Supplement til UDVIKLINGSPLAN 2012-2016 Det Teologiske

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Aftagerpanel for Det Tekniske Fakultet Referat af 11. møde

Aftagerpanel for Det Tekniske Fakultet Referat af 11. møde Aftagerpanel for Det Tekniske Fakultet Referat af 11. møde Tirsdag den 1. marts 2011, kl. 14-17 i mødelokale 3-4, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Fra aftagerpanelet deltog: Bente Høyer, Preben Jørgensen,

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Gør tanke til handling VIA University College Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Besøg af det rådgivende udvalg for Regional Udvikling den 6. august 2014 1 Vision 2020 de fem intentioner

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet REKTORSEKRETARIATET Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet 1 Oplysninger Stilling Adresse / tjenestested Refererer til HR-chef Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

strategi for samarbejde

strategi for samarbejde københavns universitet strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer 2012-2016 Udgiver Københavns Universitet Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K www.ku.dk Kontakt Forskning & Innovation

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU)

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Stillings- og personprofil Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Marts 2016 Opdragsgiver SDU Adresse SDU Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk Stilling Studiechef Refererer til Universitetsdirektøren

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere