HORSCH Terrano 3-6 FX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HORSCH Terrano 3-6 FX"

Transkript

1 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

2 EF-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 98/37/EØF Vi, HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf erklærer eneansvarlig at produktet HORSCH Terrano FX fra Se. Nr. 3 FX FX FX FX som denne erklæring henviser til, svarer til de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 98/37/EØF. Til en relevant realisering af de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EF-direktiverne er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: EN EN Schwandorf, Sted og dato M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

3 Bekræftelse af modtagelsen Klip her og send til HORSCH Maschinen GmbH eller overgiv til medarbejderen fra HORSCH Maschinen GmbH ved instruktionen. Uden tilbagesendelse af denne bekræftelse af modtagelsen ingen garantikrav! Til HORSCH Maschinen GmbH Postboks D Schwandorf Maskintype:... Serienummer:... Udleveringsdato:... Driftsvejledningens udgave: 03/2005 Jeg bekræfter hermed at have modtaget driftsvejledningen og reservedelslisten for den ovennævnte maskine. I betjening af maskinen og vedrørende de sikkerhedstekniske krav med henblik på maskinen er jeg blevet undervist og instrueret af en servicetekniker fra firma HORSCH eller en autoriseret forhandler.... Serviceteknikerens navn Forhandler Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf..:... Fax: Kd. nr.:... Ekstraudstyr: Terrano 3-6 FX dk Kunde Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf..:... Fax: Kd. nr.:... Jeg er bekendt med at garantikravet kun gælder, såfremt dette formularblad umiddelbart efter første instruktion udfyldes fuldstændigt og sendes underskrevet tilbage til firma HORSCH Maschinen GmbH eller udleveres serviceteknikeren Sted, dato for første instruktion Købers underskrift

4

5 Maskinidentificering Ved overtagelse af maskinen indskrives de pågældende data i nedenstående liste: Serienummer:... Maskintype :... Konstruktionsår:... Leveringsdato:... Første indsats:... Tilbehør: Udgivelsesdato for denen driftsvejledning: 3/2005 Forhandler-adresse: Navn:... Vej:... By:... Tlf.:... Fax:... Kd.nr. forhandler:... HORSCH-adresse: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postboks 1038 Tlf.: 09431/ Fax: 09431/ Kd.nr.: HORSCH:...

6 Indholdsfortegnelse Maskinidentificering...1 Introduktion...3 Forord...3 Garantibestemmelser...3 Sikkerhedsinformationer...4 Sikkerhedspiktogrammer...4 Formålsmæssig anvendelse...5 Driftssikkerhed...6 Følgeskader...6 Trafiksikkerhed...6 Ulykkessikkerhed...7 Tilkobling af maskinen...7 På hydraulik...7 Udskiftning af udstyr...7 Ved drift...7 Vedligeholdelse...8 Arbejdsområder...8 Tilladte operatører...8 Sikkerhedsudstyr...8 Transport / installering...9 Levering...9 Transport...9 Installation...9 Beregning af ballast...10 Indstilling / betjening...23 Tilkobling af maskinen...23 Tilslutning af hydraulik...23 Hydraulik...23 Terrano 4 og 6 FX til Terrano 5 og 6 FX til Terrano 4, 5 og 6 FX fra Dybdeindstilling...26 Dybdeindstilling støttehjul...27 Understel...27 Vedligeholdelse...28 Rengøringsarbejder...28 Konservering...28 Service...28 Vedligeholdelsesoversigt...29 Vedligeholdelsesintervaller...30 Smør maskinen...30 Hygiejne...30 Håndtering af smøremidler...30 Smøre- og hjælpemidler...30 Smøremidler...30 Reparationsvejledning...31 Tilspændingsmomenter metriske skruer...32 Tilspændingsmomenter tommeskruer...33 Tekniske data...12 Terrano 3 FX...12 Terrano 4 FX...12 Terrano 5 FX...12 Terrano 6 FX...12 Ekstraudstyr...13 Belysning...13 Opbygning og funktion...14 Beskrivelse...14 Tænder...15 MulchMix skær...16 ClipOn system...17 Afstrygernes funktionsretning...18 Skiveudjævning...20 Pakker...21 DoubleDisk pakker...22

7 Introduktion Forord Læs driftsvejledningen omhyggeligt igennem inden maskinen tages i brug og følg den altid. Dette afværger farer, reducerer reparationsomkostninger og stilstandstider, og øger pålideligheden og driftstiden for din maskine. Denne driftsvejledning skal hjælpe dig at lære din maskine at kende og at udnytte de formålsmæssige anvendelsesmuligheder. Driftsvejledningen skal læses og overholdes af alle personer, der arbejder med/på maskinen f. eks. Betjening (inkl. forberedelse, fejlafhjælpning under drift, vedligeholdelse). Vedligeholdelse (vedligeholdelse og inspektion) Transport For skader og driftsforstyrrelser, der optræder pga. manglende overholdelse af driftvejledningen, hæfter HORSCH ikke. Sammen med driftsvejledningen modtager du en bekræftelse af modtagelsen. Servicemedarbejdere informerer dig omkring betjening og vedligehold af din maskine. Derefter sender du modtagelseskvitteringen tilbage til HORSCH. Dermed har du bekræftet den korrekte overtagelse af maskinen. Garantitiden begynder med leveringsdato. Garantibestemmelser 1. Garantitiden for produktionsfejl (garanti) på vores produkter løber fra den måneder. Ved skriftlige aftaler, der afviger fra lovens bestemmelser, gælder disse aftaler. Den begynder efter udlevering af maskinen til slutbrugeren. Alle sliddele er undtaget fra garantien. 2. Garantikrav skal fremsættes skriftlig via forhandler hos HORSCH-kundeserviceafdelingen i Schwandorf/Tyskland. Vi kan kun behandle reklamationer, der er fuldstændigt udfyldt og foreligger senest 4 uger efter at skaden er opstået. 3. Ved garantikrav med tilbagelevering af gamle dele skal de gamle dele sendes tilbage til HORSCH senest 4 uger efter at skaden er opstået. 4. Ved garantikrav uden tilbagelevering af gamle dele, skal de gamle dele 4 uger efter modtagelsen af garantikravet opbevares til en videre afgørelse. 5. Reparationer i forbindelse med reklamationer der udføres af tredjemand og som antageligt omfatter flere end 10 arbejdstimer, skal i forvejen aftales med serviceafdelingen. Ved afbildninger samt oplysninger om tekniske data og vægte i denne driftsvejledning er ændringer, der tjener til forbedring af såmaskinen, forbeholdt.

8 Sikkerhedsinformationer De følgende fare- og sikkerhedsinformationer gælder for alle kapitler i denne driftsvejledning. Ophold i svingområdet af de vipbare maskindele er forbudt! Sikkerhedspiktogrammer På maskinen Læs denne driftsvejledning grundigt igennem inden idrifttagning og overhold den! Grib aldrig ind i klemningsområder, sålænge der kan bevæge sig dele! Sluk motoren inden der udføres vedligeholds- og reparationsarbejder og træk nøglen fra. Kørsel på maskinen som passager er forbudt! Forsigtighed ved væske under højt tryk, se henvisninger i driftsvejledning! Stig ikke på roterende dele Anvend kun de eksisterende opstigningsanordninger.

9 Opholdet i fareområdet er kun tilladt ved ilagt sikkerhedsstøtte. Formålsmæssig anvendelse HORSCH Terrano er bygget efter den seneste tekniske viden og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under driften opstå farer for personskader for brugeren eller tredjemand eller skader på maskinen aller andre værdier. Maskinen må kun sættes i drift i teknisk fejlfri tilstand samt i henhold til formålet, sikkerhedsog farebevidst under overholdelse af driftsvejledningen! I denne driftsvejledning I denne driftsvejledning skelnes mellem tre forskellig fare- og sikkerhedshenvisninger. Der anvendes følgende piktogrammer: for at lette arbejdet med maskinen. når der kan opstå materialeskader. når der består fare for kvæstelser. Læs alle sikkerhedshenvisninger, der er indeholdt i maskinen og alle advarselstegn på maskinen omhyggeligt. Sørg for at alle advarselsskilte er i læsbar tilstand og udskift manglende eller beskadigede skilte. Overhold disse henvisninger for at undgå ulykker. Videregiv disse fare- og sikkerhedsehenvisninger også til andre brugere. Især fejl, der kan påvirke sikkerheden, skal udbedres omgående. Terrano må kun vedligeholdes, repareres og idriftsættes af personer, der er undervist maskinens brug og gjort bekendt med farerne. Original-reserevdele fra HORSCH er specielt udviklet til Terrano FX. Reservedele og tilbehør, som vi ikke har leveret, er ikke kontrolleret og frigivet af os. Montering eller anvendelse af HORSCH-fremmede produkter kan derfor evt. påvirke maskinens produktionsegenskaber negativt og derved påvirke sikkerheden af mennese og maskine. For skader der opstår på grund af brug af ikke originale dele eller specielt udstyr bortfalder ethvert producentansvar for HORSCH. Maskinen er udelukkende beregnet til løsning og iblanding af plante- og høstaffald. Enhver anden anvendelse er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne. For skader, som er resultat af en sådan anvendelse, påtager HORSCH sig intet ansvar. Risikoen påhviler alene brugeren. Undlad enhver sikkerhedsfarlig arbjedsmetode.

10 De relevante arbejdssikkerhedsforskrifter og alle andre anerkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske og trafikretslige regler skal overholdes. Til brug efter formålet hører også overholdelse af driftsvejledning og overholdelse af de driftsog vedligeholdelsesforskrifter, producenten har nedskrevet her. Driftssikkerhed Maskinen må først tages i drift efter undervisning af distributionspartnere, fabriksrepræsentanter eller medarbejdere af firma HORSCH. Modtagelseskvitteringen skal sendes udfyldt tilbage til firma HORSCH. Kontroller møtrikker og skruer for fastspædning, bolte og stikforbindelser for tilstand og forhindre sikringer for deres funktion. Ved funktionsfejl skal maskinen standses og sikres straks! Få fejlene omgående udbedret. Følgeskader Maskinen er omhyggeligt fremstillet hos HOR- SCH. Alligevel kan der opstå skader, også ved korrekt brug. Skader pga. ydre påvirkning. Forkert montering af apparatet, ikke korrekt bygning. Manglende, slidte eller brudte tænder og skær. Kontrollér derfor inden hver anvendelse og også under driften af din maskine at dybdeindstillingen på maskinen og værktøjernes tilstand er korrekt. Et erstatningskrav for skader der ikke er opstået på maskinen, er udelukket. Hertil hører også følgeskader pga. betjenings- og styringsfejl. Trafiksikkerhed Ved kørsel på offentlige veje og pladser skal trafiklovens regler overholdes. For at undgå en tilsmudsning af offentlige veje, men også for ikke at overbelaste komponenterne, skal hele maskinen efter markarbejdet renøres fra vedhængende jord. Vær opmærksom på tilladte aksellast, dækkenes bæreevne og samlet tilladt vægt, således at en tilstrækkelig styre- og bremseevne er sikret (se beregning af ballast). Køreegenskaberne påvirkes af de monterede apparater. Især ved kørsel i kurver skal der tages hensyn til den store bredde og masse samt tyngdepunktet på de tilkoblede apparater. En kørsel på maskinen som passager er forbudt! I versionen med kørestel må der maks. køres 24 km på offentlige veje. Der kræves en driftstilladelse.

11 Ulykkessikkerhed Supplerende til driftvejledningen skal Arbejdstilsynets og landbrugets sikkerhedforskrifter overholdes! Tilkobling af maskinen Ved til- og frakobling af maskinen på traktorens trækudstyr består fare for kvæstelser. Derfor skal følgende iagttages: Ved baglænskørsel med traktoren kræves der særlig agtpågivenhed. Mellem maskine og traktor består klemningsfare. Maskinen må kun parkeres på plan og stabil undergrund. På hydraulik Tilslut hydraulikslangerne først på traktoren, når hydraulikken på traktor og maskine er trykløs. Hydraulikanlægget og trykbeholderen står under højt tryk. Alle ledninger, slanger og skrueforbindelser skal jævnligt kontrolleres for lækager og skader på overfladen. Anvend kun egnede hjælpemidler ved søgning efter lækage. Skader repareres omgående! Olie, der sprøjter ud, kan medføre kvæstelser og brande! Udskiftning af udstyr Sikr løftede rammedele, hvor du opholder dig, ved hjælp af egnede støtter! Forsigtig! Ved fremstående delel hersker fare for kvæstelser! Brug opstigningshjælp når du stiger på traktoren. Stig aldrig op på roterende dele som seksskiver eller pakker. Disse dele kan roteres. Du kan glide ned og ved fald blive alvorligt kvæstet! Ved drift Inden start og før idrifttagning skal maskinens nærområde kontrolleres (børn). Sørg for tilstrækkeligt udsyn! Brug opstigningshjælp kun når maskinen holder stille. Under driften er det forbudt at køre med! Operatøren skal på offentlige veje være i besiddelse af et gyldigt kørekort, han er i driftsområdet ansvarlig over for tredjemand. Driftsherren skal: gøre driftsvejledningen tilgængelig for operatøren. sikre sig at operatøren har læst og forstået den. For at undgå fejlbetjeningen bør stik og stikdåser for de hydrauliske funktionsforbindelser mellem traktor og maskine farvemarkeres. For at undgå ulykker ved utilsigtede eller af tredjepersoner (børn, passagerer) udløste hydraulikbevægelser, skal styreapparaterne på traktoren ved stilstand eller i transportposition sikres eller låses.

12 Vedligeholdelse Overhold de frister for regelmæssig service/vedligeholdelse der foreskrevet eller angivet i denne driftsvejledning. Ved vedligeholdelse og reparation skal hydraulikanlægget altid gøres trykløst. Vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres, når maskinen står på plan og bæredygtig undergrund og sikret mod at rulle. Maskindele må ikke bruges som opstingingshjælp, medmindre de er beregnet til det og tilsvarende kendetegnet. Vask ikke nye maskiner med dampstråle eller højtryksrenser. Lakken er først helt udhærdet efter 3 måneder og kan tage skade forinden. Inden rengøring af maskinen med vand eller dampstråle (højtryksrenser) skal alle åbninger hvor der af sikkerheds- eller funktionsårsager ikke må indtrænge vand, damp eller rengøringsmidler, afdækkes. Ved Terrano FX er dette f. eks. lejerne på pakkervalserne. Efter rengøringen skal afdækningerne fjernes. Efter rengøring skal alle hydraulikledningerne kontrolleres med henblik på utætheder, løse forbindelser, slidsteder og skader. Fundne mangler skal straks afhjælpes. Arbejdsområder De arbejdsområder, der skal indtages, sidder på trækanorningen, hydraulitilslutningerne, dybdeindstillingen og alle arbejdspositioner der er underlagt vedligeholdelse. Alle arbejdsområder beskrives i de efterfølgende kapitler. Overhold alle sikkerhedsregler, der er opført i kapitel sikkerhed og de efterfølgende kapitler. Tilladte operatører Kun uddannede personer, der er autoriseret og undervist af driftsherren, må arbejde med dette anlæg. Mindstealderen for operatører er 16 år. Sikkerhedsudstyr Til drift og vedligeholdelse kræves der: tæt siddende tøj. faste arbejdshandsker (som beskyttelse mod skarpkantede maskindele) Beskyttelsesbriller (til beskyttelse mod snavs, der kan trænge ind i øjnene) Smør alle smøresteder således at indtrængt vand trykkes ud igen. Skrueforbindelserne der er løsnet under vedligeholdelsesarbejder skal spændes igen.

13 Transport / installering Levering Leveringen sker som regel med en lastbil eller en blokvogn. Maskinen kan løftes ned med en kran, en gaffeltruck eller andet løftegrej Her skal man være opmærksom på vægtene (se tekniske date), tyngdepunktet og tilkoblingspunkterne på traktoren. Tilkoblingspunkterne er alt efter løftegrej kun de egnedet og merkerde steder på rammen. Fra blokvognen kan maskinen hægtes på en traktor og køres ned. Transport Transporten på offentlige veje kan alt efter landets regler og arbejdsbredde hæftes på en traktor eller på en anhænger eller en blokvogn. De tilladte mål og vægte for transproten skal overholdes. Traktoren ska være valgt stort nok, således at en tilstræklkelig styre- og bremseevne sikres. På en anhænger eller en blokvogn skal maskinen sikres ved hjælp af spændegjorder eller andre hjælpemidler. Løftegrejet må kun hægtes på ved de markerede steder. Installation Ved installerings- og vedligeholdsarbejder hersker øget fare for ulykker. Inden installerings- og vedligeholdsarbejder gennemføres, bliv fortrolig med maskinen og læs driftsvejledningen. Undervisning af maskinens operatør og første installering af maskinen gennemføres af vores kundeservicemedarbejdere eller distributionspartner. Enhver forudgående brug af maskinen uden dette er forbudt Først gennem undervisning via vores kundeservicemedarbejdere eller distributionspartnere kan maskinen frigives til brug. Er der afmonteret komponentgrupper eller dele - afsikkserhedstekniske årsager - monteres disse af vores kundeservicemedarbejder eller distributionspartner inden undervisningen. Kontrollér alle vigtige skrueforbindelser! Smør alle smørenipler og led! Kontroller alle hydraulikforbindelser og slanger med henblik på skader. Efterfølgende Beregning af ballast kan anvendes ved trepunktstilkobling til beregning af vægtbelastning på traktoren.

14 Beregning af ballast Montering af apparater i front- og bag-trepunkttilkoblingen må ikke føre til en overskridelse af den tilladte totalvægt, de tilladte aksellaster og dækkenes bæreevne på traktoren. Traktorens foraskel må altid bære midnst 20% af traktorens tomvægt! Kontroller inden vejtransport, om den anvendte traktor ikke er overbelastet og om den er egnet til denne tilkoblingsenhed. Data for beregningen: Alle vægtangivelser i (kg) Alle målangivelser i (m) Vægtberegninger T L Traktorens tomvægt T V Last på forakselen af den tomme traktor T H Last på bagakselen af den tomme traktor G H Samlet vægt tilkoblet enhed bag G V Samlet vægt tilkoblet enhed front a Afstand fra tyngepunkt tilkoblet enhed front (frontballast) til midten af forakselen b Traktorens hjulafstand c Afstand fra midte bagaskel til midte trækstangkugle d Afstand fra midten af trækstangkugle til tyngdepunkt tilkoblingsenhed bag (bag- (bagballast) x Angivelser fra traktorproducenten for min. ballast bag. Hvis intet angivet, skriv 0,45. 10

15 1. Beregning af mindsteballast front ved tilbygningsapparat bag. Skriv resultatet i tabellen. 2. Beregning af mindste ballast bag for fronttilkoblingsenhed: Skriv resultatet i tabellen. 3. Beregning af real foraksellast Resultatet på den beregnede reale foraksellast og den tilaldte foraksellast fra driftsvejledning for traktoren skrives ind i tabellen. 4. Beregning af den reale samlede vægt Resultatet på den beregnede reale samlede vægt og den tilaldte samelde vægt fra driftsvejledning for traktoren skrives ind i tabellen. 5. Bereging af den reale bagaksellast: Resultatet på den beregnede reale bagaksellast og den tilaldte bagaksellast fra driftsvejledning for traktoren skrives ind i tabellen. G V min = G H min = T v real = G real = T H real = G H (c + d) - T V b + 0,2 T L b a + b G V a - T H b + x T L b b + c + d G V (a + b) + T V b - G H (c + d) b G V + T L + G H G real - T V real Tabel: De beegnede værdier skal være mindre eller lige de tilladte værdier. Real værdi iflg. beregningen Tilladt værdi iht. driftsvejledningen Dobbelt tilladt bæreevne dæk Mindsteballast front / bag kg Totalvægt kg < kg Foraksellast kg < kg < kg Bagaksellast kg < kg < kg 11

16 Tekniske data Terrano 3 FX Arbejds- og transportbredde:...3,00 m Længde:...3,50 m Højde:...1,55 m Vægt: kg Antal tænder:...10 Skærafstand i rækken:...0,70 m Skærrækker:...3 Stregafstand...0,33 m Traktorkraft fra: KW/110 PS Belysning: V Tilkobling:...Trepunkt kat. III Terrano 4 FX Arbejdsbredde:...4,00 m Længde:...3,70 m Højde:...1,55 m Vægt: kg Transportbredde:...2,80 m Højde vippet op:...2,50 m Antal tænder:...13 Skærafstand i rækken:...0,70 m Skærrækker:...3 Stregafstand...0,30 m Traktorkraft fra: KW/140 PS Belysning: V Tilkobling:...Trepunkt kat. III 1x DW:...Vipning 1x EW:... Vippesikring Terrano 5 FX Arbejdsbredde:...5,80 m Længde:...3,70 m Højde:...1,55 m Vægt: kg Transportbredde:...3,00 m Højde vippet op:...3,15 m Antal tænder:...16 Skærafstand i rækken:...0,70 m Skærrækker:...3 Stregafstand...0,30 m Traktorydelse: KW/180 PS Belysning: V Tilkobling:...Trepunkt kat. III 1x DW:...Vipning 1x EW:... Vippesikring Terrano 6 FX Arbejdsbredde:...5,80 m Længde:...3,70 m Højde:...1,55 m Vægt: kg Transportbredde:...2,80 m Højde vippet op:...3,40 m Antal tænder:...19 Skærafstand i rækken:...0,70 m Skærrækker:...3 Stregafstand...0,30 m Traktorydelse: KW/220 PS Belysning: V Tilkobling:...Trepunkt kat. III 1x DW:...Vipning 1x EW:... Vippesikring 12

17 Ekstraudstyr Kørestel (4,5 og 6 FX) Længde med kørestel:... 6,85 m Vægt (kun kørestel): kg Længde med kørestel:... Topunkt Hydraulik kørestel:... 1 x DW Løftehøjde bag maks:...0,45 m Ved version med kørestel kræves en driftstilladelse for kørsel på offentlige veje. Driftsgodkendelse: Belysning Belysningen skal kontrolleres regelmæssigt for ikke at bringe andre trafikanter uagtsomt i fare! R Stik og kabeldefinition: Nr. bet. Farve Funktion 1. L gul blinker venstre g hvid stel 4. R grøn blinker højre R brun baglygte højre rød bremselygte L sort baglygte venstre L Belysningsudstyr 1. Stik, 12 V 7-polet 2. Fordelerdåse Maschine Zeichnung 3. Belysning tandbeskyttelse højre Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Alle angehängten Beleuchtung Beleucht.skf ed 4. Belysning tandbeskyttelse venstre 5. Baglygte venstre 6. Baglygte højre 7. Stikdåse, 12 V 7-polet (esktraudstyr) 13

18 Opbygning og funktion Beskrivelse Terrano 6 FX 1. Vippecylinder 2. Topunkttilkobling 3. Tandramme med Muck-MIz-skær 4. Støttehjul 5. Skiveudjævning 6. Rollflexpakker 7. Understel 8. Belysning med advarselstavle HORSCH Terrano FX er pga. tandformen på Terra-Grip-værktøjsrammen egnet til flad samt dyb jordbearbejdning. Pga. de forskellige skærforme er skærene lige velegnet til flad stubbearbejdning, til balnding af høstaffald og dyb løsning af jorden. Anordningen på tre bjælker og den jævne opdeling af tænderne garanterer en tilstopningsfri gennemgang og sikrer en jævn bearbejding af hele arbejdsarealet. En stensikring med kg udløsningskraft forhindrer skader på skær og tænder og reducerer slitagen på komponeterne. 14

19 Tænder TterraGrip-tænderne er robuste og enkle i konstruktionen og egner sig for alle jordarter. Pga. tændernes vinkel kan langtrådede høstaffaldstyper hurtigt stige op og dreje bort. Ved ekstreme planteaffaldsstykker kan der desuden monteres en stilkafviser. Tænderne kan leveres i en stiv version og en med stensikring. Den fjederspædnte stensikring med et udløsningstryk på 250 til 450 kg forhindrer sakser på tænder, tandrammen og skær. Stensikringens udløsningsadfærd holder tænderne llænge roligt i jorden. Opnås udløsnongslraften, kan der nemt og hurtigt undvige op til 30 cem opad. For de forskellige anvendelsesbetingelser kan tænderne udstyres med foskellige skærformer og -bredder. TerraGrip tænder 15

20 MulchMix skær Som standard er Terrano udstyret med MuchMix skær. Disse er velegnede for den dybere jordbehandling. De ksærer igennemjorden og blander høstafflad med de øverste jordlag. De efterlader så et muldlag i det øverste område uden at ødeløgge de akpillarførende nederste lag. 2 Skærene bstår af en skærspids, en føringspalde og skærvingerne. Disse dele kan leveres i en smal eller en bred version og kan kombineres efter ønske. Den konstruktionsmæssige sammensætning f MuchMix-systmet fremgår af reservedelslisten. Ved alle monterings- og vedligeholdsopgaver på tænder og skær skal maskinen støttes med egnede hjælpemidler. MulchMix skær Skærspids smal eller bred Føringsplade eller bred Skær smal eller bred 3 16

21 ClipOn system ClipOn vingeskær fastgøres på tanden med et lynudskiftningssystem. For skærene skrues en klemkile på tænderne og påclipon skærene slåe med et hammerslag på eller af. Clip skæret kan levers for forskellige anvendelser fra 7,5-37 cm bredde. Ved probematisk høstaffald og til beskyttelse af skærene kan der monteres føringsplalder. OBS: Bær sikkerhedbriller! Ved på- eller afslagning kan der slås metal- eller laksplintre af, der kan såre dig. 3 Ved alle monterings- og vedligeholdsopgaver på tænder og skær skal maskinen støttes med egnede hjælpemidler og løftecylindrene skal skíkres ved hjælp af afstandstykker. 1 2 ClipOn system Vingeskær ClipOn 7, cm. Skærkile Føringsplade Fra 2003 er klemkilene udstyret med en tabsikring. For at slå disse skær af skal sikringsnæsen trykkes tilbage med et frigivelsesværktøj ClipOn skær med frigivelsesværktøj. 17

22 Afstrygernes funktionsretning Terrano 3 FX Maschine Terrano 3 FX Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum Wirkrichtung der Abstreifer ed Jan 05 Terrano 4 FX Maschine Terrano 4 FX Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Wirkrichtung der Abstreifer ed Jan 05 Entw. Datum 18

23 Terrano 5 FX Maschine Terrano 5 FX Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Wirkrichtung der Abstreifer ed Jan 05 Entw. Datum Terrano 6 FX Maschine Terrano 6 FX Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Wirkrichtung Abstreifer ed Jan 05 Entw. Datum 19

24 Skiveudjævning For at undgå at der dannes volde ved alle driftsbetingelser, arbejdsdybder og kørehastigheder, er der monteret skiveindlæggere bag tænderne. Skiverne fordeler jorden og jævner den foran pakkerne. Skiverne kan monteres i fast elle fjedret version. For at jævningen kan tilpasses, er skiverne indstillelige i højden. Alle skiver skal indstilles i samme højde. Skivejævner med Rollfexpakker Løft maskinen lidt i arbejdsposition, for at aflaste boltene. Sæt ringnøglen trørrese 14 ind i justeringsanordningen. Tag holdebolten ud. Drej holdebolten indtil den ønskede højde er opnået. Stik holdebolten ind og lås. Vedligeholdelse: Lejerne er fyldt med olie og derfor vedligeholdesesfrie. Skiverne skal jævnligt kontrolleres med henblik på spil, og fri balance. Informationer til rengøringen. Glideringtætningerne er modtagelige ved indtrængt vnd og derefter lange stilstandstider. Der kan dannes rust der forklber de to glideringe. På denne måde kan glideringene løbe omkring O-ringen og ødelægge denne. Olien vil løbe ud og ødelægge lejet efter kort tid. Deror må lejdestederne ikke rengøres med højtrykspuler. IInden maskinen sættes stille i længere tid skal lejestederne sprøjtes med rustbeskyttels eller lignende. Inden driften genoptages bør skiverne drejes med hånden og deres frie bevægelighed afprøves. Lejer skiveilægger 20

25 Pakker Pakkeren kan være udført som stavvalse, DoubleDisk og Rollflexpakker Under driften køere maskinen på pakkeren. Pga. maskinens vægt popnås en høj fortætning og en fin, jævn overflade. Rollflexpakkeren kan ved bløde sandjorder udstyres med brede bladfjedre og for våde jorder med smalle baldfjedre. Tilstrygeren mellem bladfjedrene holder pakkersegmenterne fri fra sten og forhindrer en sammenklæbing ved våd jord. Slispidserne på fjedrene jævner jorden og trykker den desuden fast. Ved klæbrige jorder kan pakkerne tilstoppes med jord og dermed øges dens vægt betragteligt. Derved kan komponenterne blive overbelastet léller vejen tilsmudses under transportkørsler. Rollflexpakker Pakkeren skal derfor ved ophobning af jord jævnligt rengøres - altid inden vejkørsel. Stavvalse 21

26 DoubleDisk pakker De tallerkenformede skiver er skruet sammen med mellemlagte afstandsskiver under forspænding. Forspændingen forhindrer at der trænger jord in mellem skiverne. Efter slitage ved tallekrenrandene reduceres spændingen. Derfor skal skruerne på sidelågenen jævnligt kontrolleres ogm efterspændes. Sidelåg på DoubleDisk pakker. Afstrygerne holder rummet mellem skiverne fri for høstaffald. De er fastgjort i langhuller og kan efter slitagen indstilles i forhold til valsen. Vedligeholdelse: Kontrollér om pakkeren er spændt korrekt. Kontroller pakkerakslerne for fri bevægelighed. Smør pakkerlejerne jævnligt. Afstryger på DoubleDisk pakker. Rollflexpakker: Kontroller pakkersegmenter for slitage, deformeringer og brud. DoubleDisk pakker Kontroller skivernes forspænding og efterspænd skruerne på sideskiverne. Efterjuster afstrygerern ved behov. 22

27 Indstilling / betjening Forkert betjening og usagkyndig brug kan medføre skader for maskinen og din egen helbred. Læs derfor kapitlet indstilling /betjening og sikkerhed og bliv fortroligt med indholdet. Tilkobling af maskinen Ved tilkoblingen må der ikke opholde sig personer mellem traktor og maskine. Hægt Terrano FX på trepunktstilkoblingen eller i version med kørestel på topunkttilkoblingen. Tilslut hydraulikledningerne Tilslut stikket for belysningen og kontroller dens funktion. Hydraulik Infektionsfare! Hydraulikanlægget står under højt tryk. Udstrømmende væske kan gennemtrænge huden og medføre alvorlige kvæstelser. Ved kvæstelser søg straks læge! Betjening af det hydrauliske anlæg kræver særlig omhu. Fejlbetjeningerne kan medføre farer for mennesker og maskine. Der må ikke opholde sig personer i vippeområdet af bevægelige maskindele. Vipning Udfør kun vippebevægelser, når maskinen er løftet ud! Ved alle hydraulikbevægelser skal styreenheden drosles før anslag af maskindele. Parkering af maskinen Pga. ståsikkerheden må terrano 4,5, og 6 FX kun parkeres i udklappet tilstand. Terrano 5 FX har en støttefod bagest til venstre. Denne beskytter den forplov der ligger foran, hvis maskinen i indkappet tilstan sænkes ned på jorden. Tilslutning af hydraulik Hydraulikken må kun tilsluttes, når hydraulikken i maskine og apparater er trykløs. For at undgå forbytninger, er stikkoblingerne markeret. Alle ledninger kal være tilsluttet. Låsning - grøn Vipning - sort Ved vejtranport skal Terrano 4,5 og 6 FX være vippet ind. Ved Terano 3 FX med brede skær overskrides transportbredden på 3 m ganske lidt. Ved behov kan skærspidserne udvendigt afkortes lidt. 23

28 Terrano 4 og 6 FX til 2004 med hydraulisk låsning Hydraulikken for vipning skal tilsluttes en dobbelt virkende styringsenhded og vippespærren til den enkeltvirkende styringsenhed. 1 3 Indvipning: Hægt terrano ind i trepunkt og løft den ud. Aktiver styreenhed Vipning og vip sidedelene langsomt ind. 2 4 Sørg for at hydraulikcylinderen for vippesikringen er kørt ind, så låsekrogene kan gå i indgreb. 5 5 Udvipning: Aktiver Styreenhed Vippesikring og åbn vippesikringen. Aktiver styreenehd Vipning og vip begge vinger ud til anslag. Aktiver Styreenhed Vippesikring og kor cylindrene på vippesikringen ind. 5 Hydraulik Terrano 4 og 6 FX 1. Styreenhed vippelåsning 2. Hydr. cylinder vippelåsning 3. Styreenhed vipning 4. Hydr. spærreventil Maschine Zeichnung 5. Hydr. cyl. vipning Zeichnungsnummer Dateiname Terrano 4 und 6 FX Klapphydr Klapphydr. 5 Vippelåsning Terrano 4 og 6 FX 24

HORSCH Optipack 4-8 DD

HORSCH Optipack 4-8 DD 07/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Optipack 4-8 DD Art.: 80640600 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

11/2012. Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80540602 da

11/2012. Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80540602 da 11/2012 Optipack AS Art.: 80540602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

HORSCH Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

HORSCH Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! 12/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Optipack AS Art.: 80540601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

05/2012. Cruiser 5/6 XL. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

05/2012. Cruiser 5/6 XL. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 05/2012 Cruiser 5/6 XL Art.: 80360601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

HORSCH Sprinter 4-6 ST

HORSCH Sprinter 4-6 ST 07/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Sprinter 4-6 ST Art.: 80490601 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

Brugsanvisning. Joker 3-6 CT. Art.: 80740603 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Joker 3-6 CT. Art.: 80740603 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Joker 3-6 CT Art.: 80740603 da Udgave: 05/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

05/2012. Terrano 4/6 MT. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

05/2012. Terrano 4/6 MT. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 05/2012 Terrano 4/6 MT Art.: 80290604 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion Cruiser XL Flad jordbehandling med perfektion Såbeds-perfektionisten Hvad kendetegner Cruiser XL? Cruiser XL er i vores program specialisten i flad jordbehandling. Med en maksimal arbejdsdybde på 15 cm

Læs mere

Brugsanvisning. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80580603 da Udgave: 09/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80580603 da Udgave: 09/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Tiger AS LT MT XL Art.: 80580603 da Udgave: 09/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Optipack 4-8 SD. Art.: 80640601 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Optipack 4-8 SD. Art.: 80640601 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Optipack 4-8 SD Art.: 80640601 da Udgave: 05/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

HORSCH Sprinter 8 ST. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares!

HORSCH Sprinter 8 ST. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! 07/2007 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Sprinter 8 ST Art.: 80750600 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

BRUGSANVISNING JOKER 5 / 6 / 8 HD SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES!

BRUGSANVISNING JOKER 5 / 6 / 8 HD SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! BRUGSANVISNING JOKER 5 / 6 / 8 HD SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: 80740602 DA UDGAVE: 02/2015 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 11/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: 80670601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Terrano. Jordbearbejdning uden kompromis

Terrano. Jordbearbejdning uden kompromis Terrano Jordbearbejdning uden kompromis Terrano FX universel anvendelse Terrano FM tung universalharve Terrano Ekstremt let at trække! Centrale anvendelsesmuligheder for de forskellige maskiner: Terrano

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BRUGERMANUAL TS 9000

BRUGERMANUAL TS 9000 BRUGERMANUAL TS 9000 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online PÖTTINGER TERRADISC Tallerkenharver, ny serie 1001 Alle oplysninger online 97+236.07.0612 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 Allrounder indenfor jordbehandling Tallerkenharver fra 3,0 til 4,0 m arbejdsbredde

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Brugsanvisning VIPBAR SKOVL. Park Ranger 2150

Brugsanvisning VIPBAR SKOVL. Park Ranger 2150 Brugsanvisning VIPBAR SKOVL Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion Cruiser XL Flad jordbehandling med perfektion Cruiser XL Såbeds-perfektionisten Hvad kendetegner Cruiser XL? Cruiser XL er i vores program specialisten i flad jordbehandling. Med en maksimal arbejdsdybde

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning Joker Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning MICHAEL HORSCH: Kompakte tallerkenharver er i de senere år blevet en succesrig del af moderne jordbearbejdningsteknik. Landbrugene

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

HORSCH Pronto 3-6 DC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

HORSCH Pronto 3-6 DC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! 10/2007 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Pronto 3-6 DC Art.: 80440602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Castor SystemRoMedic TM Manual - Dansk 2 1 2 5 6 7 4 5 6 7 1. Skinne (medfølger ikke) 2. Hjørnedel. Bolte med møtrik til fastgørelse 4. Løftemotor (medfølger ikke) 5. Støtteben 6. Bærehåndtag på støtteben

Læs mere

BRUGERMANUAL BB 700 1

BRUGERMANUAL BB 700 1 BRUGERMANUAL BB 700 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper DF - Rampe Montage- og Brugsanvisning MOBILEX A/S Danmark Rev. 10/13 Side 1 af 5 UM-DF-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve Quadro Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Brugsanvisning FRONT TERRA-C

Brugsanvisning FRONT TERRA-C Brugsanvisning FRONT TERRA-C Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Identifikation....3 Sikkerhed...4 Generelle sikkerhedsvejledninger...4 Til- og frakobling...4 Trepunktsophæng...4 Betjening...4 Transport

Læs mere

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å!

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER CULTIMER TANDSTUBHARVER Stub-bearbejdning er et vigtigt led i jordbehandlingen mellem afgrøderne.

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush. Model 1500 Serienummer. Redexim

Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush. Model 1500 Serienummer. Redexim Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush Redexim Model 1500 Serienummer OPMÆRKSOM PÅ: MED HENBLIK PÅ EN SIKKER DRIFT AF MASKINEN OG DE BEDSTE BETINGELSER ER DER MEGET VIGTIGT AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

DEUTSCH Silencium

DEUTSCH Silencium DEUTSCH D 8217-3033-01 Silencium S SVENSKA 1. 2. 2 SVENSKA S 3. 4. 3 DANSK DK GENERELT De har købt en havekværn, som er effektiv og af høj kvalitet. Læs følgende instrukser omhyggeligt igennem for at sikre,

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation Fra serienummer 1443 Revideret august 2004 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og

Læs mere