Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt"

Transkript

1 TomTom Via

2 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på produktemballagen for at se, hvad der er inkluderet i dit produkt. Monteringstegning 2

3 2. Læs dette først Læs dette først Montering af din enhed i bilen Sørg for, at holderen og forruden er rene og tørre, før du sætter holderen fast. Anbring enheden et sted, hvor den ikke blokerer for udsynet eller bilens instrumenter. Monter holderen ved at trykke sugekoppen hårdt ind mod ruden et sted, hvor den ikke buer. Drej grebet på holderens bund mod uret, indtil du hører et klik. Sæt kablet i bilens instrumentbræt, og tilslut den anden ende i stikket i bunden af enheden. Tænd og sluk Tænd for navigationsenheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil startmenuen vises. Først gang du tænder for enheden, kan det tage lidt tid, før den starter. Klargøring Vigtigt: Det er vigtigt, at du vælger det rigtige sprog, fordi det valgte sprog bruges i al tekst på skærmen. Når du første gang tænder for enheden, skal du svare på et par spørgsmål vedrørende dens standardindstillinger. Svar på spørgsmålene ved at trykke let på skærmen. GPS-modtagelse Første gang du starter TomTom Via-navigationsenheden, kan det tage nogle minutter, før den bestemmer din GPS-position og viser din nuværende position på kortet. Derefter kan den bestemme din position meget hurtigere. Normalt tager det kun nogle få sekunder. For at sikre en god GPS-modtagelse, skal enheden anvendes udendørs. Store genstande, f.eks. høje bygninger, kan til tider forstyrre modtagelsen. Om MyTomTom MyTomTom gør det lettere at holde styr på indhold og tjenester på TomTom Via-navigationsenheden, samtidig med at du får adgang til TomToms brugergruppe. Du kan logge på MyTomTom på TomToms websted. Det er en god ide jævnligt at oprette forbindelse mellem navigationsenheden og MyTomTom, så du er sikker på altid at have de nyeste opdateringer. 3

4 Tip: Det anbefales at bruge en bredbåndsforbindelse til internettet, når der skal oprettes forbindelse til MyTomTom. Installere MyTomTom 1 2 Benyt følgende fremgangsmåde for at installere MyTomTom: 1. Opret forbindelse til internettet fra computeren. 2. Start en browser, og gå til tomtom.com/getstarted. 3. Klik på Download nu. Browseren henter MyTomTom-supportprogrammet, som skal installeres på computeren, før der kan oprettes forbindelse mellem enheden og MyTomTom. Følg vejledningen på skærmen, hvis du skal svare på spørgsmål, når driveren overføres. 4. Når du bliver bedt om det, skal du slutte enheden til computeren med USB-kablet. Tænd derefter for enheden. Enheden registreres, indholdet sikkerhedskopieres, og de nyeste opdateringer installeres. Vigtigt: Du skal sætte USB-stikket direkte i en USB-port på computeren og ikke i en USBhub eller USB-port på tastaturet eller skærmen. Når MyTomTom-supportprogrammet er installeret, kan du få adgang til MyTomTom fra meddelelsesområdet på skrivebordet. Tip: Når du opretter forbindelse mellem navigationsenheden og computeren, giver MyTomTom dig besked, hvis der er opdateringer til enheden. Enheden starter ikke En sjælden gang kan det ske, at TomTom Via-navigationsenheden ikke starter rigtigt, eller at den holder op med at reagere, selv om du trykker på skærmen. Kontroller først, om batteriet skal lades op. Hvis batteriet skal lades op, sættes enheden i bilopladeren. Det kan tage op til 2 timer at lade batteriet helt op. Hvis dette ikke løser problemet, kan du nulstille enheden. Det gør du ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen, holde den nede i 15 sekunder og derefter slippe den, når enheden begynder at starte igen. 4

5 Opladning af din enhed Batteriet i TomTom Via-navigationsenheden oplades, når du slutter det til bilopladeren eller computeren. Vigtigt: Du skal sætte USB-stikket direkte i en USB-port på computeren og ikke i en USBhub eller USB-port på tastaturet eller skærmen. Pas på din navigationsenhed Lad aldrig TomTom Via eller tilbehør ligge fremme i bilen, når du forlader den. Det er nemt at stjæle. Det er vigtigt, at du passer godt på enheden: Enheden er ikke beregnet til at kunne bruges i ekstreme temperaturer, og hvis den udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer, kan det give permanente skader. Hvis den ligger længe i solen, kan det beskadige batteriet, som derefter ikke holder så længe. Åbn ikke kabinettet på din enhed under nogen omstændigheder. Det kan være farligt, og det sætter samtidig garantien ud af kraft. Tør skærmen af med en tør klud. Brug ikke flydende rengøringsmidler. 5

6 3. Sikkerhed Sikkerhed Installere monteringsholderen Overvej nøje, hvor du placerer holderen i bilen. Holderen må ikke blokere for eller forhindre dig i at bruge følgende: Udsynet over vejen Betjeningsgreb o.l. i bilen Spejlene Airbaggen Du skal nemt kunne nå navigationsenheden, når den sidder i holderen, uden at du skal læne dig frem eller på anden måde strække dig. Du kan sætte holderen fast på forruden eller sideruden, eller du kan bruge en særlig monteringsskive, så den kan sættes fast på instrumentbrættet. Diagrammerne viser, hvor holderen kan placeres sikkert. TomTom kan også tilbyde andre monteringsløsninger til TomTom-navigationsenheden. Der findes flere oplysninger om monteringsskiver til instrumentbrættet og andre monteringsløsninger på tomtom.com/accessories. Sikkerhedsindstillinger Det anbefales, at du bruger sikkerhedsindstillingerne, så du kan køre så sikkert som muligt. Her er nogle af de indstillinger, der følger med sikkerhedsindstillingerne: Vis de vigtigste menuknapper under kørslen Vis sikkerhedspåmindelser Vis advarsel, når hastigheden er højere end tilladt Du kan også køre mere sikkert, hvis du betjener TomTom Via-enheden med talte kommandoer. 6

7 4. Ruteplanlægning Ruteplanlægnin g Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted. Benyt følgende fremgangsmåde for at planlægge en rute på TomTom Via: 1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises. 2. Tryk let på Naviger til Tryk let på Adresse. Tip: Første gang du planlægger en rute, bliver du bedt om at vælge et land, en stat eller en region. Det, du vælger, gemmes og bruges til alle fremtidige ruter, indtil du ændrer denne indstilling. Du kan ændre indstillingen ved at trykke let på flaget, før du vælger en by. 4. Angiv navnet på byen. Tip: I stedet for at skrive adressen kan du trykke let på mikrofonknappen, så du kan angive adressen ved at tale til Via. Mens du skriver, vises byer med lignende navne på listen. Når den rigtige by vises på listen, skal du trykke let på navnet for at vælge destinationen. 7

8 5. Angiv gadenavnet. Mens du skriver, vises gader med lignende navne på listen. Når det rigtige gadenavn vises på listen, skal du trykke let på navnet for at vælge destinationen. 6. Angiv husnummeret, og tryk derefter let på Udført. 7. Placeringen vises på kortet. Tryk let på Vælg for at fortsætte, eller tryk let på Tilbage, hvis du vil angive en anden adresse. 8

9 Tip: Hvis din endelige destination skal være i nærheden af en parkeringsplads, skal du trykke let på Parkeringsplads i nærheden og vælge et sted på listen over parkeringspladser i nærheden af din generelle destination. 8. Vælg den type rute, du vil planlægge. 9. Når den nye rute vises, skal du trykke let på Udført. Hvis du vil have flere oplysninger om ruten, skal du trykke let på Detaljer. Hvis du vil planlægge en anden rute, skal du trykke let på Skift rute. TomTom Via begynder at vise dig vej til destinationen med talte instruktioner og vejledning på skærmen. Ruteoversigt Ruteoversigten viser en oversigt over din rute, den resterende afstand til din destination og den resterende anslåede køretid. Hvis du vil se ruteoversigten, skal du trykke let på panelet til højre på statuslinjen i kørselsvisning eller trykke let på Vis rute i hovedmenuen og derefter trykke let på Vis ruteoversigt. 9

10 Når ruteoversigten bruges sammen med TomTom Trafik, viser den en oversigt over din rute, den resterende afstand til destinationen, den resterende anslåede køretid og trafikoplysninger om forsinkelser på ruten. Ruteopsummeringsskærmen viser en oversigt over din rute, den resterende afstand til din destination, resterende anslåede rejsetid og forventet forsinkelse på din rute ved brug af IQ Routes-oplysninger om faktiske hastigheder på vejene. Sådan planlægger du en rute ved at tale til enheden Hvis du vil planlægge en rute, kan du tale til enheden i stedet for at trykke på skærmen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du planlægger en rute ved at tale til enheden, i Stemmestyring og -kontrol. Ofte besøgte destinationer Hvis du ofte besøger de samme destinationer, kan du indstille TomTom Via til at spørge, om du vil planlægge en rute til et af disse steder, hver gang den startes. Dette er hurtigere end almindelig ruteplanlægning. Hvis du vil vælge en ny destination, skal du trykke let på Indstillinger for startbillede i menuen Indstillinger og vælge Bed om en destination. Vælg derefter en knap, der skal bruges til denne destination, og besvar spørgsmålene om destinationen. Vis mine ofte besøgte destinationer Du kan indstille TomTom Via til at spørge, om du vil planlægge en rute til en af de destinationer, du ofte besøger, hver gang enheden startes. Du kan ændre denne indstilling ved at gøre følgende: 1. Tryk let på Indstillinger for startbilledei menuen Indstillinger, og vælg derefter Bed om en destination. 2. Tryk let på Ja og derefter på Ja igen for at begynde at indtaste oplysninger om destinationen. 3. Vælg et symbol til destinationen, og tryk derefter let på Udført efterfulgt af Ja. 10

11 Tip: Hvis du vil tilføje nye destinationer, skal du vælge et af de nummererede symboler og angive et navn til den nye destinationsknap. 4. Tryk let på Ja. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste et nyt navn og derefter trykke let på Udført. 5. Indtast adresseoplysningerne på samme måde som du indtaster en adresse, når du planlægger en rute. Tryk derefter let på Udført. 6. Hvis du vil vælge flere destinationer, skal du gentage ovenstående fremgangsmåde. Ellers skal du trykke på Udført. Du bliver spurgt, om du vil ændre startbilledet. 7. Hvis du vil ændre billedet, skal du trykke let på Ja og derefter følge vejledningen på skærmen. Ellers skal du trykke på Nej. Hver gang TomTom Via starter, bliver du spurgt, om du vil planlægge en rute. Hvis du trykker let på Annuller, vises hovedmenuen. Bruge ankomsttider Tryk på JA, så du kan angive en ønsket ankomsttid. Via beregner ankomsttiden og viser, om du ankommer til tiden. Du kan også bruge disse oplysninger til at regne ud, hvornår du skal tage af sted. Hvis Via viser, at du vil ankomme 30 minutter for tidligt, kan du vente 30 minutter, før du tager af sted. Ankomsttiden genberegnes konstant, mens du kører. Statuslinjen viser, om du ankommer til tiden eller vil være forsinket, som vist nedenfor: Du vil ankomme 55 minutter før den angivne ankomsttid. Hvis den forventede ankomsttid er mere end fem minutter før det tidspunkt, du angav, vises den med grønt. Du vil ankomme 3 minutter før den angivne ankomsttid. Hvis den forventede ankomsttid er mindre end fem minutter før det tidspunkt, du angav, vises den med gult. Du vil komme 19 minutter for sent. Hvis den forventede ankomsttid er efter det tidspunkt, du angav, vises den med rødt. Tryk let på Statuslinjeindstillinger i menuen Indstillinger for at aktivere eller deaktivere meddelelserne om ankomsttid. Når du planlægger en rute, spørger TomTom Via, om du skal ankomme på et bestemt tidspunkt. Statuslinjeindstillinger Hvis du vil aktivere meddelelser om ankomsttid, skal du vælge Spillerum. 11

12 Indstillinger i navigationsmenuen Når du trykker på Naviger til..., kan du angive din destination på flere måder og ikke kun ved at angive adressen. De andre muligheder er vist nedenfor: Tryk let på denne knap for at navigere til din hjemmeadresse. Hjem Det vil sandsynligvis være denne knap, du kommer til at bruge mest. Tryk på denne knap for at vælge en favorit som destination. Favorit Tryk på denne knap for at angive en adresse som destination. Adresse Tryk på denne knap for at vælge din destination på en liste over steder, du har brugt som destinationer for nylig. Nylig destination Tryk på denne knap for at navigere til et interessepunkt (IP). Interessepunkt Tryk på denne knap for at vælge et punkt på kortet som destination med kortbrowseren. Punkt på kort Tryk på denne knap for at angive en destination vha. længde- og breddegrader. Længde/ breddegrad Tryk på denne knap, hvis du vil vælge den position, du sidst har registreret, som din destination. Position ved sidste stop Planlægning af en rute på forhånd Du kan planlægge en rute på forhånd med TomTom Via-enheden ved at vælge et startpunkt og en destination. Der kan være flere gode grunde til at planlægge en rute på forhånd: Du kan finde ud af, hvor lang tid turen vil tage, allerede inden du tager hjemmefra. Du kan også sammenligne rejsetider for den samme rute på flere forskellige tidspunkter af dagen eller på forskellige ugedage. Via-enheden bruger IQ Routes til ruteplanlægning. IQ Routes beregner ruter på basis af de hastigheder, der reelt måles på vejene. Du kan se nærmere på ruten til en tur, du er ved at planlægge. 12

13 Du kan finde ruten til en, der kommer på besøg, så du kan beskrive den detaljeret for vedkommende. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil planlægge en rute, inden du tager af sted: 1. Tryk let på skærmen, så hovedmenuen vises. 2. Tryk let på pileknappen for at gå videre til næste menu, og tryk derefter let på Planlæg rute. Denne knap vises, når der ikke er en planlagt rute på Via. Planlæg rute 3. Vælg startpunktet for rejsen på samme måde, som du ellers vælger en destination. 4. Angiv rejsens destination. 5. Vælg den rutetype, der skal planlægges. Hurtigste rute den rute, der tager kortest tid. Grøn rute den mest brændstofbesparende rute til din rejse. Korteste rute den korteste afstand mellem de angivne steder. Dette er ikke nødvendigvis den hurtigste rute; specielt ikke, hvis den går gennem en by. Undgå motorveje en rute, der undgår motorveje. Spadsererute en rute, der kan klares til fods. Cykelrute en rute, der kan klares på cykel. 6. Vælg dato og tidspunkt, hvor du vil foretage den rejse, du er ved planlægge. Via finder den bedste rute på det pågældende tidspunkt vha. IQ Routes. Det kan være en god ide at se, hvor lang tid en rejse varer på forskellige tidspunkter af dagen eller på forskellige dage i ugen. 7. TomTom Via-enheden planlægger ruten mellem de to steder, du har angivet. Sådan får du vist ruteoplysninger Du kan få adgang til yderligere oplysninger om den rute, du senest har planlagt, ved at trykke let på Vis rute i hovedmenuen eller på knappen Detaljer i skærmbilledet med ruteoversigten. Derefter kan du vælge følgende muligheder: Tryk på denne knap for at få vist en liste over alle de steder, hvor du skal svinge eller dreje på ruten. Vis instruktioner Denne funktion er særdeles praktisk, hvis du skal beskrive ruten for en anden. Tryk på denne knap for at få vist et overblik over ruten med kortbrowseren. Vis kort over rute Tryk på denne knap for at få vist en demo over ruten. Du kan når som helst afbryde demoen ved at trykke et vilkårligt sted på skærmen. Vis rutedemo 13

14 Tryk på denne knap for at åbne skærmbilledet med ruteoversigten. Vis ruteoversigt Tryk let på denne knap for at få vist et eksempel på din destination. Vis destination Du kan navigere til en parkeringsplads tæt på din destination, ringe til destinationen, hvis der er oplyst et telefonnummer, og få vist tilgængelige oplysninger om destinationen. Tryk let på denne knap for at få vist alle trafikhændelser på ruten. Vis trafik på ruten Bemærk:Denne knap vises kun, hvis RDS-TMC-trafikmodtager er tilsluttet din enhed. Trafikoplysninger kan ikke benyttes i alle lande eller områder. Du kan finde flere oplysninger om TomToms trafikinformationstjenester på tomtom.com/services. 14

15 5. Stemmestyring Stemm estyring Om stemmestyring I stedet for at styre TomTom Via ved at trykke let på skærmen, kan du kommunikere med Via ved at bruge stemmen. Du kan for eksempel skrue op for lyden på din Via ved at sige "Skru op". Du kan få vist en liste over de kommandoer, du kan bruge, ved at trykke let på Hjælp i hovedmenuen og derefter trykke let på Produktvejledninger. Tryk derefter på Hvad kan jeg sige? Vigtigt: Stemmestyring forudsætter, at du kan bruge en computerstemme. Hvis der ikke er installeret computerstemmer på TomTom Via, kan denne funktion ikke benyttes. Hvis du vil vælge en computerstemme, skal du trykke let på Stemmer i menuen Indstillinger og derefter trykke let på Skift stemme og vælge en computerstemme. Bruge stemmestyring Hvis du vil aktivere stemmestyring, så knappen kan ses i kørselsvisning, skal du trykke let på Lav din egen menu i menuen Indstillinger og derefter markere afkrydsningsfeltet Stemmestyring. Hvis du vil deaktivere stemmestyring, så knappen ikke længere vises i kørselsvisning, skal du trykke let på Lav din egen menu i menuen Indstillinger og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Stemmestyring. Eksemplet nedenfor viser, hvordan du kan bruge stemmestyring, når du planlægger en tur til din hjemmeadresse. 1. Tryk let på mikrofonknappen i kørselsvisning for at slå mikrofonen til. Mikrofonskærmen vises i højre side af skærmbilledet. 2. Når du hører tonen, skal du sige "Naviger til hjemmeadresse". Mens du taler, viser mikrofonskærmen, hvor godt din stemme kan høres på enheden: En grøn linje betyder, at enheden kan høre din stemme. En rød linje betyder, at din stemme er for høj til, at enheden kan genkende de enkelte ord og forstå alt, hvad du siger. En grå linje betyder, at din stemme er for stille til, at enheden kan genkende de enkelte ord og forstå alt, hvad du siger. Efter nogle sætninger gentager Via det, du siger, og beder dig bekræfte, at det er rigtigt opfattet. 15

16 3. Er dette tilfældet, svarer du "Ja". Hvis kommandoen er forkert, skal du sige "Nej" og gentage kommandoen, når du har hørt tonen. Via planlægger en rute fra din nuværende position til hjemmeadressen. Tip: Hvis du vil undgå, at Via lytter efter flere kommandoer, skal du sige "Tilbage", "Annuller" eller "Afslut". Du kan også bare trykke let på skærmen. Sådan planlægger du en rute ved at tale til enheden Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted. Bemærk: Det er ikke muligt at tale til enheden, når du planlægger en rute med visse kort eller på visse sprog. Hvis du vil planlægge en rute til en adresse ved at tale til enheden, skal du gøre følgende: 1. Tryk let på knappen stemmestyring i kørselsvisning. 2. Når du hører tonen, skal du sige "Naviger til adresse". 3. Sig navnet på byen. Via viser en liste over byer med navne, der lyder som det, du sagde, og fortæller dig, hvilken by der står øverst på listen. Hvis den by, du hører, er den samme som den by, du har bedt om, skal du sige "Udført" eller "OK" eller "Ja" eller "Et" eller trykke let på byen øverst på listen. Hvis den by, du hører, ikke er den rigtige, men den rigtige by findes på listen, skal du sige tallet ud for den rigtige by eller trykke let på byens navn. Hvis den rigtige by f.eks. er Odense, og denne by er vist som det tredje punkt på listen, kan du sige "Tre" eller trykke let på navnet, Odense. Hvis navnet ikke er med på listen, skal du sige "Tilbage" eller "Nej" eller trykke let på Tilbage for at vende tilbage til det forrige skærmbillede, så du kan sige byens navn igen, når du hører tonen. 4. Sig gadenavnet. Via viser en liste over gadenavne, der lyder som det, du sagde, og fortæller dig, hvilket gadenavn der står øverst på listen. Hvis det gadenavn, du hører, er det samme som det gadenavn, du har bedt om, skal du sige "Udført" eller "OK" eller "Ja" eller "Et" eller trykke let på gadenavnet øverst på listen. 16

17 Tip: Forskellige positioner kan have samme navn. Det gælder f.eks. en vej, der strækker sig over flere postnumre. Når det er tilfældet, skal du se på skærmen og trykke let på den rigtige position. Hvis det gadenavn, du hører, ikke er det rigtige, men det rigtige gadenavn findes på listen, skal du sige tallet ud for det rigtige gadenavn eller trykke let på gadenavnet på listen. Hvis gadenavnet ikke er vist på listen, skal du sige "Tilbage" eller "Nej" eller trykke let på Tilbage for at vende tilbage til det forrige skærmbillede, hvor du kan sige gadenavnet igen, når du hører tonen. 5. Sig husnummeret. Vigtigt: Tal skal siges på det samme sprog, som anvendes til knapnavne og menuer på TomTom Via. Tal bør udtales på samme måde, som du normalt udtaler et tal, i én fortløbende sætning. 357 udtales derfor "trehundredesyvoghalvtreds". Hvis tallet vises korrekt, skal du sige "Udført" eller "OK" eller trykke let på tastaturet for at angive tallet. Hvis tallet ikke vises korrekt, skal du sige "Tilbage" eller "Nej" eller trykke let på tasten Tilbage og gentage tallet. Tip: Hvis du siger "Tilbage", uden at der står tal på skærmen, vender Via tilbage til det forrige skærmbillede. Når nummeret vises korrekt, siger du "Udført" eller "OK." Du kan også angive nummeret ved at trykke på skærmen. 6. Når ruten er beregnet, og ruteoversigten vises, skal du trykke let på Udført. TomTom Via begynder at vise dig vej til destinationen med talte instruktioner og vejledning på skærmen. Angive adresser ved hjælp af din stemme Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden og for at undgå, at du bliver distraheret, mens du kører, bør du altid planlægge ruten, før du tager af sted. Selv om du ikke bruger stemmestyring, når du starter planlægningen af en tur, kan du stadig bruge din stemme til at angive adressen. 17

18 Hvis du vil begynde at planlægge en tur, skal du trykke let på Naviger til... i hovedmenuen og derefter trykke let på Adresse. Hvis du vil angive en destination ved at sige den, skal du trykke let på en af disse knapper: Tryk let på denne knap for at angive en adresse udelukkende ved at sige den. Talt adresse Talt adresse gør det nemt at angive oplysninger uden at trykke let på skærmen. Denne indstilling genkender følgende talte ord: Kommandoer: Ja, Nej, Tilbage, Udført, OK, Kryds. Gadenavne. Byer og bymidter. Favoritter, postnumre og IP'er. Planlæg alternativ rute, Omberegn oprindelig, Undgå vejspærring, Minimer forsinkelser, Slet rute, Rejs via... og Nylig destination. Tal. Disse bør udtales på samme måde, som du normalt udtaler et tal, i én fortløbende sætning. 357 udtales derfor "trehundredesyvoghalvtreds". Tryk let på denne knap nederst på tastaturet for at angive en adresse ved at sige den højt. Når knappen er grå, kan du ikke angive en adresse ved at sige den højt. Denne knap kan kun vælges for følgende typer destinationer: Bymidte hvis du vil vælge en by eller bymidte. Gade og husnummer hvis du vil vælge en adresse. Vejkryds hvis du vil vælge et sted, hvor to gader mødes. Tip: Via genkender steder og gadenavne, når de læses højt på det lokale sprog med lokal udtale. Det kan ikke lade sig gøre at angive postnumre ved at sige dem højt. De skal angives med brug af tastaturet. Det er ikke muligt at angive adresser ved at sige dem højt for alle kort i alle lande. 18

19 6. Kørselsvisning Kørselsvisning Om kørselsvisning Første gang du starter TomTom Via-enheden, får du vist kørselsvisning sammen med detaljerede oplysninger om din nuværende position. Du kan når som helst åbne hovedmenuen ved at trykke let midt på skærmen. Du kan vælge den skærm, der skal vises, når du tænder for enheden, ved at trykke let på Indstillinger i hovedmenuen og derefter trykke let på Indstillinger for startbillede. Kørselsvisning AB C D E Prins Hendrikkade 34 min 13:31 54 KM/H 60 MAX 800 METRES 16:31 2:30 HRS 60 KM FGH I J K 1. Knappen Zoom tryk let på forstørrelsesglasset for at få vist knapper, du bruger til at zoome ind og ud med. 2. Genvejsmenuen tryk let på Lav din egen menu i menuen Indstillinger for at aktivere genvejsmenuen. 3. Din nuværende position. 4. Oplysninger om vejskilte eller det næste gadenavn. 5. Trafiksidebjælke. Tryk let på sidebjælken for at åbne menuen Trafik. Denne knap vises kun, hvis RDS-TMC-trafikmodtager er tilsluttet din enhed. Trafikoplysninger kan ikke benyttes i alle lande eller områder. 6. Batteriindikator. 7. Mikrofonknap til stemmestyring og -kontrol. 8. Klokkeslæt, nuværende hastighed og gældende hastighedsgrænse (hvis den er kendt). Hvis du vil se forskellen på din foretrukne ankomsttid og den forventede ankomsttid, skal du markere afkrydsningsfeltet Spillerum i indstillingerne for statuslinjen. Tryk let på denne del af statuslinjen for at skifte mellem et 3D- og et 2D-kort. km 19

20 9. Navnet på den gade, du kører på. 10.Navigationsinstruktioner for det næste stykke vej og afstanden til næste instruktion. Hvis den næste instruktion kommer mindre end 150 m efter den første instruktion, får du vist den med det samme i stedet for afstanden. Tryk let på denne del af statuslinjen for at gentage den sidste stemmeinstruktion og for at ændre lydstyrken. Du kan også trykke let her for at slå lyden fra. 11.Tilbageværende køretid, tilbageværende distance og forventet ankomsttidspunkt. Tryk let på denne del af statuslinjen, hvis du vil åbne skærmbilledet med ruteoversigten. Hvis du vil ændre de oplysninger, der vises på statuslinjen, skal du trykke let på Statuslinje i menuen Indstillinger. Symboler i kørselsvisning I kørselsvisning vises følgende symboler: Mobiltelefon ikke tilsluttet dette symbol vises, når der ikke er oprettet forbindelse mellem den valgte mobiltelefon og enheden. Du skal allerede have oprettet forbindelse til telefonen. Lyd slået fra - dette symbol vises, når lyden er slået fra. Når du vil slå lyden til igen, skal du trykke let på det midterste panel på statuslinjen. Batteri - dette symbol vises, når batteriniveauet er lavt. Når du ser dette symbol, skal din navigationsenhed oplades hurtigst muligt. 20

21 7. Avancerede vognbaneskift Avancerede vognbaneskift Om vognbaneskift Bemærk: Oplysninger om vognbaneskift findes ikke til alle vejkryds eller i alle lande. TomTom Via forbereder dig på motorvejsfrakørsler og vejkryds ved at vise den rigtige vognbane til den planlagte rute. Når du nærmer dig en frakørsel eller et vejkryds, vises den bane, du skal bruge, på skærmen. Bruge vognbaneskift Du kan få hjælp til vognbaneskift på to måder: Vognbanebilleder Hvis du vil slå vognbanebilleder fra, skal du trykke let på Indstillinger i hovedmenuen og derefter trykke let på Avancerede indstillinger. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis vognbanebilleder. Tip: Tryk let hvor som helst på skærmen for at vende tilbage til kørselsvisning. Vejledning på statuslinjen 21

22 Tip: Hvis der ikke vises vognbanevejledning på statuslinjen, og alle vognbaner er fremhævet, betyder det, at du frit kan vælge vognbane. 22

23 8. Ændre ruten Ændre ruten Om ruteændringer Når du har planlagt en rute, kan det være nødvendigt at ændre den eller selve destination. Du kan ændre ruten på flere måder uden at være nødt til at planlægge hele rejsen forfra. Hvis du vil ændre den nuværende rute, skal du trykke let på Skift rute i hovedmenuen: Tryk let på denne knap for at ændre den nuværende rute. Skift rute Denne knap vises kun, mens der er en planlagt rute på Via. Menuen Skift rute Hvis du vil ændre den nuværende rute eller destinationen, skal du trykke let på en af følgende knapper: Tryk let på denne knap for at finde en alternativ rute i stedet for den nuværende. Beregn alternative Denne knap vises kun, mens der er en planlagt rute på Via. På denne måde kan du nemt søge efter en anden rute til destinationen. Via beregner en ny rute på basis af din nuværende position, så du når frem til destinationen ad helt andre veje. Den nye rute vises ved siden af den oprindelige rute, så du kan vælge den rute, du vil følge. Tryk let på denne knap, når du kører ad en planlagt rute, så du kan undgå en vejspærring eller trafikale problemer forude. Undgå vejspærring Via foreslår en ny rute, som undgår veje på den nuværende rute over en distance, som du angiver. Hvis vejspærringen ryddes, eller trafikken pludselig flyder normalt igen, kan du trykke let på Omberegn ruten for at planlægge den oprindelige rute igen. Vigtigt: Når der beregnes en ny rute, skal du være opmærksom på, at du kan blive bedt om at dreje væk fra den vej, du kører på, med det samme. 23

24 Tryk let på denne knap for at undgå trafikforsinkelser på en planlagt rute. Minimer forsinkelser Det er ikke altid muligt at undgå alle trafikforsinkelser. Via kontrollerer, om der er trafikforsinkelser på din rute og beregner derefter den bedste rute, så du undgår de fleste forsinkelser. Bemærk: Denne knap vises kun, når Trafik er aktiveret i menuen LIVE-tjenester. Du kan finde flere oplysninger om TomToms trafikinformationstjenester på tomtom.com/services. Tryk let på denne knap for at ændre den nuværende destination. Skift destination Når du ændrer destinationen, får du vist de samme valgmuligheder, og du bliver bedt om at angive den nye adresse på samme måde, som når du planlægger en ny rute. Tryk let på denne knap for at undgå en del af den nuværende rute. Undgå del af rute Du får vist en liste over gadenavnene på ruten. Når du trykker let på et af gadenavnene, beregner Via en omvej for at undgå den valgte gade. Ruteoversigten viser både den nye rute og den oprindelige rute. Tryk let på panelet til højre for at vælge en af ruterne, og tryk derefter let på Udført. Hvis du ikke vil bruge nogen af de ruter, der er vist i ruteoversigten, skal du trykke let på Skift rute for at ændre ruten igen. Tryk let på denne knap, hvis du vil ændre ruten, så du kører forbi et sted, du selv vælger, så du f.eks. kan møde en undervejs. Rejs via... Når du vælger at køre via et bestemt sted, får du vist de samme valgmuligheder og bliver bedt om at angive den nye adresse på samme måde, som når du planlægger en ny rute. Via beregner ruten til destination via det sted, du har angivet. Det sted, du har angivet, vises på kortet med en markør. Du kan kun vælge at køre via ét sted på en rute. Når du når frem til destinationen, vises en advarsel, men der vises ingen advarsel, når du kører forbi et markeret sted. 24

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen.

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. TomTom NAVIGATOR 1. Før du starter... Før du starter... Montering For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. Når du

Læs mere

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang TomTom app 1. Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Tryk let på denne knap på din iphone for at starte TomTom app. Der bruges det samme sprog til knapper og menuer i TomTom app som det, du har

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6 TomTom App Contents Sådan kommer du i gang 5 Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5 Ruteplanlægning 6 Ruteplanlægning... 6 Ruteoversigt... 7 Sådan deler du din rute

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Æskens indhold a TomTom GO C D I K H G E

Æskens indhold a TomTom GO C D I K H G E TomTom GO 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom GO A C D J F b Forrudeholder B H G E A Mikrofon B Opladningsindikator C Tænd/Sluk-knap D Lyssensor E Nulstillingsknap F Højttaler G Hukommelseskortåbning

Læs mere

Kapitel 1 Æskens indhold

Kapitel 1 Æskens indhold TomTom GO Kapitel 1 Æskens indhold Æskens indhold a TomTom GO A Udløserknap B Mikrofon C Opladningsindikator D Tænd/sluk-knap E Lyssensor F Nulstillingsknap G Højttaler H Åbning til hukommelseskort* b

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Kom i gang 8 Montering i bilen... 8 Placering af enheden... 8 Tænd og sluk... 8 Bemærkninger

Læs mere

TomTom START Referencevejledning

TomTom START Referencevejledning TomTom START Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 5 Nyheder 6 Hvad er det nye i denne udgivelse... 6 Kom i gang 7 Montering i bilen... 7 Placering af enheden... 7 Tænd og sluk...

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Nylige videoer... 8 Kom i gang 10 Montering i bilen... 10 Placering af enheden... 10 Tænd

Læs mere

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Opdatering af din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6

Læs mere

TomTom GO Mobile Referencevejledning

TomTom GO Mobile Referencevejledning TomTom GO Mobile Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 5 Kom i gang 6 Sådan starter du appen... 6 Sprog... 6 Sådan sendes oplysninger til TomTom... 6 Om TomTom-tjenester... 7

Læs mere

TomTom Bridge Referencevejledning

TomTom Bridge Referencevejledning TomTom Bridge Referencevejledning 14600 Indhold Velkommen til TomTom Bridge 7 Sådan starter du TomTom Bridge 9 Sådan bruges fingerbevægelser 10 Apps på TomTom Bridge 11 Der oprettes forbindelse til TomTom

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

TomTom GO Mobile app Referencevejledning

TomTom GO Mobile app Referencevejledning TomTom GO Mobile app Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 5 Nyheder 6 Nyt i denne version... 6 Kom i gang 7 Sådan starter du appen... 7 Sprog... 7 Sådan sendes oplysninger til

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

TomTom BRIDGE Referencevejledning

TomTom BRIDGE Referencevejledning TomTom BRIDGE Referencevejledning Indhold Velkommen til TomTom BRIDGE 6 Start af TomTom BRIDGE 8 Apps i TomTom BRIDGE 9 Tilslutning af TomTom BRIDGE 10 Om tilslutning af TomTom BRIDGE...10 Tilslutning

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVMAN F15 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W920R/INE-W928R Dansk (DK) Tak fordi du har valgt Alpine-NAVI som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Dansk Januar 2014, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som dit navigationssystem.

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 13032014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning igo 8

Brugervejledning igo 8 Brugervejledning igo 8 Navigationssoftware til mobile devices Dansk December 2008, version 1.1 Copyright Produktet og oplysninger heri kan ændres til enhver tid uden varsel. Denne brugervejledning må hverken

Læs mere

TomTom Speed Cameras app Online-vejledning

TomTom Speed Cameras app Online-vejledning TomTom Speed Cameras app Online-vejledning Indhold Læs dette først 3 Introduktion til TomTom Speed Cameras app... 3 Hvor ofte fotofælder opdateres... 4 Deling af oplysninger med TomTom... 4 Regional tilgængelighed...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Ovi Kort til mobiltelefoner. 1. udgave

Ovi Kort til mobiltelefoner. 1. udgave Ovi Kort til mobiltelefoner 1. udgave Indholdsfortegnelse Kortoversigt 3 Planlægning af en rute 11 Genveje i Kort 12 Min position 3 Få vist din position og kortet 3 Kortvisning 4 Ændre kortets udseende

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Forholdsregler ved brug

Forholdsregler ved brug R-Link Indhold Generelle forholdsregler.................................................................. DK.3 Generelt............................................................................... DK.4

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang TomTom XL 1. Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Montering af navigationsenheden 1. Tryk EasyPort -holderen på din TomTom XL godt fast mod forruden i bilen. 1 2. Indstil enheden til den ønskede

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere