Uppdrag om analys av tillämpningen av EU-förordning nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och dess konskvenser i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uppdrag om analys av tillämpningen av EU-förordning nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och dess konskvenser i Sverige"

Transkript

1 November 2014 Uppdrag om analys av tillämpningen av EU-förordning nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och dess konskvenser i Sverige Michael Nielsen Grøn Plantebeskyttelse ApS Videncenter for Landbrug Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N 1

2 Indholdsfortegnelse Opgave.side 3 Oversigt over udfaldet af 18 mutual recognition ansøgninger i Sverige side 4 Nærmere undersøgelse af 5 udvalgte ansøgninger side 5 Status for ansøgninger om mutual recognition i Sverige, Finland og Danmark...side 11 Forskellige nationale krav i nordzonen...side 13 Konklusion...side 16 Bilag der er vedhæftet elekronisk til rapporten... side 18 2

3 Opgave Uppdrag Utredningen uppdrar åt Grøn Plantebeskyttelse vid Videncentret for Landbrug att genomföra en analys av tillämpningen i Sverige jämfört med andra länder av EU-förordning nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. Uppdraget omfattar: 1. Att utifrån de 18 ansökningar om ömsesidigt erkännande inskickade till Sverige sedan 2011 skapa en översikt över utfallet av dessa ansökningar. Utredningen kommer att tillhandahålla de 18 ansökningarna. 2. Granska grunden/ motiven för utfallen (i vissa fall beslut) i ett urval (3-5 st) av de 18 ansökningarna i mer detalj. 3. Att jämföra de beslut som svenska myndigheter tagit avseende dessa utvalda ansökningar med beslut för motsvarande ansökningar i annat land, i första hand inom den norra zonen. 4. Att analysera de särskilda krav på jordbruks- och miljöförhållanden i Sverige som ställs för godkännande av ansökan via ömsesidigt erkännande. 5. Att analysera kraven i de nationella vägledningar som finns gällande ansökningar om ömsesidigt erkännande i Sverige och andra länder, i första hand inom den norra zonen. 6. Dra övergripande slutsatser avseende ansökningsförfarande om ömsesidigt erkännande i Sverige i förhållande till konkurrentländerna. Detaljer och närmare utformning av uppdraget kommer att diskuteras löpande med Arbetsgruppen Villkor och regler inom Konkurrenskraftsutredningen. Kommentarer til opgaven Materialet fra KemI om de 18 mutual recognition ansøgninger blev modtaget den 10. og den 23. oktober. Den meget korte tidsfrist har givet store problemer med at få indhentet supplerende information fra KemI, ansøgere (firmaer) og myndighederne i andre lande i nordzonen. De sidste informationer er modtaget den 11. november. Der er ansøgninger, hvor den efterlyste supplerende information ikke er modtaget inden deadline. På baggrund af materialet fra KemI og den korte tidsfrist er der ikke efterspurgt supplerende informationer for 3 ansøgninger. Der findes ikke nationale vejledninger til ansøgninger om mutual recognition i landene i nordzonen, bortset fra den Sverige har udgivet 25. juni Punkt 4 og 5 i uppdraget er derfor analyseret på baggrund af Guidance document on work-sharing in the northern zone in the authorization of plant protection products (April 2014). I denne guidance findes oversigter og beskrivelser, af de forskellige nationale krav i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler. 3

4 Oversigt over udfaldet af 18 mutual recognition ansøgninger i Sverige På baggrund af materiale fra KemI er der lavet en oversigt (tabel 1) over udfaldet (status) for de 18 mutual recognition ansøgninger, der er søgt efter 14. juni 2011, hvor forordning 1107/2009 trådte i kraft. Tabel 1. Oversigt over 18 mutual recognition ansøgninger i Sverige Produkt Aktivstof Firma Referenceland Registreringer i nordzonen + Norge Trimaxx Ansøgningsdato Trinexapacethyl Adama (Maktheshim-Agan) Chamane Azoxystrobin United Phosphorus Limited Proxanil* Propamocarb + cymoxanil Agriphar S.A / Nordisk Alkali Pirimor* Pirimicarb Syngenta Crop Protection Difo 25% EC Difend 30 FS Redigo FS 100* Tebusha 25 EW Chwastox 750 SL Sharda Europe Danmark (DK) Storbritanien (UK) DK, FIN, EST, LV, LT Afgørelse 12/ Godkendt den 15/ EST 2/ Afslag den 17/ Tyskland (D) DK 3/ Afslag den 27/ Danmark (DK) Slovenien (SLO) DK, N (kun i væksthus) EST, LV, LT Globachem nv Tjekkiet (CZ) EST, LV, LT 13/ Godkendt til væksthus./afslag til friland den 29/ / Afslag den 5/ / Afslag den 21/ Bayer Danmark (DK) DK, FIN 30/ Afslag den 30/ Tebuconazol Sharda Europe Slovenien (SLO) MCPA Zaklady Chemiczne Litauen (LT) Organika Sarzyna SA Malvin WG Captan Arysta LifeScience / Nordisk Alkali Kontakt 320 SC* Difenoconazol Difenoconazol Prothioconazol Phenmedipham Pistol* Glyphosat + diflufenican Keeper L Glyphosat + diflufenican Maktheshim-Agan (Adama) EST, LV, LT EST, LV, LT 25/ Afslag den 19/ / Afslag den 29/ Tyskland (D) 15/ Afslag den 14/ Danmark (DK) DK, LT, LV, FIN 23/ Tilbagekaldt af firmaet den 18/ Bayer Finland (FIN) DK, FIN, N 2/ Tilbagekaldt af firmaet den 28/ Bayer Finland (FIN) DK, FIN, N 2/ Tilbagekaldt af firmaet den 28/ Nicosh 4 OD Nicosulfuron Sharda Europe Østrig (A) 20/ Tilbagekaldt af firmaet den 28/ Benta 480 SL Bentazon Sharda Europe Storbritanien (UK) DK, EST 20/ Tilbagekaldt af firmaet den 28/ Poleci Deltamethrin Sharda Europe Italien (I) EST, LT 20/ Tilbagekaldt af firmaet den 28/ Propi 25 EC Propiconazol Sharda Europe Storbritanien (UK) DK, EST 21/ Afslag den 3/ Shyfo Glyphosat Sharda Europe??? DK, EST Ingen afgørelse *Udvalgt til nærmere undersøgelse for begrundelse og motiv for afgørelsen Af de 18 ansøgninger om mutual recognition har Sverige givet 1 godkendelse, 9 afslag, 1 ansøgning er delvist godkendt/afslået, 6 ansøgninger er tilbagekaldt af ansøger og 1 ansøgning er ikke afgjort endnu. 4

5 Af oversigten fremgår det, at 10 af de ansøgte midler har en godkendelse i Danmark, 10 midler har en godkendelse i Estland, 7 midler har en godkendelse i Lithauen, 5 midler har en godkendelse i Letland og 4 midler har en godkendelse i Finland. Der har ikke været tid til, at undersøge i hvilke lande i nordzonen de enkelte midler har været søgt godkendt. Så manglende godkendelse kan skyldes, at midlerne ikke har været søgt i de enkelte lande, men det kan også for nogle midlers vedkommende skyldes, at der er givet afslag på en ansøgning, eller at midlet er tilbagekaldt. Nærmere undersøgelse af 5 udvalgte ansøgninger Til at supplere de afgørelser og det materiale, der er modtaget fra KemI, er de ansøgende firmaer blevet spurgt om deres kommentarer, samt om de har noget supplerende information, der har relevans i forhold til at vurdere udfaldet af de enkelte ansøgninger. Der har været en god kommunikation med firmaerne, og en positiv indstilling til, at fremsende supplerende information. Desværre er det ikke alle firmaer, der havde nået at fremsende supplerende information da der skulle træffes afgørelse om hvilke ansøgninger, der skulle undersøges nærmere med hensyn til begrundelser og motiver for udfaldet af afgørelserne. På baggrund af de informationer der er modtaget fra KemI og firmaerne (ansøgerne) er der valgt 5 ansøgninger til nærmere undersøgelse. Der er tale om 3 midler der har fået afslag og 2 midler der er tilbagekaldt. Der er tale om 4 forskellige ansøgere og 3 referencelande (2 fra nordzonen og 1 fra centralzonen). Ansøgningerne omfatter både fungicider, insekticider og herbicider. Nedenfor er en gennemgang af de 5 ansøgninger inklusiv et resumé af KemI s afgørelse og kommentarer fra firmaerne. I forbindelse med indsendelse af rapporten vil der blive vedhæftet nogle filer med den information, der er modtaget fra KemI og firmaerne i relation til de 5 ansøgninger. Proxanil Kemikalieinspektionens afgørelse: Afslag Ansøgningsdato: 3/ Dato for afgørelse: 27/ Aktivstof: Propamocarb + cymoxanil Firma: Agriphar S.A / Nordisk Alkali Referenceland: Tyskland (D) Registreringer i nordzonen + Norge: DK Modtaget dokumentation: Beslut fra KemI (Diarienr: B ); fra Nordisk Alkali den 13/ KemI s afgørelse (resumé): KemI mener ikke, at Tysklands vurdering af Proxanil opfylder kravene i artikel 29 i forordning nr. 1107/2009 med henblik på kombinerede toksikologiske effekter i fugle og pattedyr. Kommentarer fra Nordisk Alkali: Här kommer en sammanfattning av vad som skett i ansökan för ömsesidigt erkännande för Proxanil i Sverige. Ansökan om ömsesidigt erkännande baserat på det danska godkännandet sändes in till Sverige i mars KEMI meddelade redan i april 2013 att ansökan ej kunde godkännas då det saknades utvärdering av sektion 1 (fysikaliska och kemiska egenskaper). Danmark har traditionellt inte utvärderat denna del i en ansökan. Sökande företag meddelade då att det fanns en utvärdering från Tyskland enligt de uniforma principerna (uniform principles) och KEMI accepterade att fortsätta utvärderingen baserat på det tyska godkännandet. KEMI ville inte titta på två olika utvärderingar (DK och DE) utan ville basera på endast en utvärdering. I juni 2013 återkom KEMI och meddelade att man inte kunde använda den tyska utvärderingen eftersom den saknade utvärdering av mixed/combined toxicity för fåglar och däggdjur. En förklaring från företaget att mixed/combined toxicity inte är applicerbar för denna produkt så de aktiva substanserna inte har samma verkningssätt accepterades inte eftersom detta måste ha konstaterats av utvärderande land, dvs Tyskland. Sökande företag erbjöd 5

6 sig att skicka in den information KEMI ville ha separat, men KEMI vägrade att ta emot. (För information: den utvärdering som efterfrågades fanns med i den ursprungliga utvärderingen som skickades in från Danmark).Reglerna kring mixed/combined toxicity kommer från ett guidance dokument från EFSA som först kom ut i december 2009 och skulle börja följas senast juli Den tyska utvärderingen som skickades in till KEMI är daterad till maj 2010 och själva utvärderingsrapporten är daterad till sept Alltså fanns inte de reglar på plats som KEMI kre4vde skulle vara utvärderade i den tyska utvärderingen. Detta meddelades till KEMI från det sökande företaget. Den 27e juli 2013 kom beslutet från KEMI om avslag. Sökande företag har överklagat KEMIs avslag till Miljödomstolen i augusti Saken har ännu inte tagits upp och behandlats av miljödomstolen efter drygt ett år. Af ovenstående fremgår det, at ansøger er meget utilfreds med KemI s behandling af ansøgningen. KemI blev tilbudt, at de kunne modtage den manglende information om kombinerede toksikologiske effekter i fugle og pattedyr fra den danske godkendelse. Det virker som en meget bureaukratisk afgørelse, at KemI ikke vil vurdere supplerende data fra den danske godkendelse. Der er tale om supplerende data, der er blevet vurderet af en medlemsstat fra nordzonen. KemI skal derfor ikke selv bruge resurser på at vurdere de supplerende data, da de er vurderet. Så samlet set er KemI blevet tilbudt en komplet godkendelse. Det fremgår ikke umiddelbart af forordning 1107/2009 og tilhørende guidance document, at man ikke må vurdere supplerende data, der ikke specifikt omhandler nationale krav. Det fremgår ikke af Beslut fra KemI, om referencelandet Tyskland er blevet spurgt om yderligere information og/eller forklaring på manglerne i godkendelsesrapporten. Dette bør man gøre ifølge KemI s interne retningslinier om Vägledning om produktgodkännande genom ömsesidigt erkännande 2012:1 fra 10. september Pirimor Kemikalieinspektionens afgørelse: Godkendt til væksthus / afslag til friland Ansøgningsdato: 13/ Dato for afgørelse: 29/ Aktivstof: Pirimicarb Firma: Syngenta Crop Protection Referenceland: Danmark (DK) Registreringer i nordzonen + Norge: DK, N (kun i væksthus) Modtaget dokumentation: Beslut fra KemI (Diarienr: B ) KemI s afgørelse (resumé): KemI finder at kravene til ansøgning om mutual recognition i væksthus er opfyldt, og der gives godkendelse til denne anvendelse. KemI mener ikke, at Syngenta (ansøger) har vist, at miljø- og jordbrugsforholdene i Sverige og Danmark er sammenlignelige. Syngenta er blevet bedt om, at komme med supplerende information blandt andet med hensyn til at de risikoreducerende foranstaltninger for vandlevende organismer, der kan anvendes i Sverige for at forebygge uacceptable risici vil være tilstrækkelige for Pirimor. Kommentarer fra Syngenta: Det forekommer underligt, at vores argumentation om at vore to nabolande, som ligger i den samme EPPO zone og som minder meget om hinanden, ikke skulle have sammenlignelige klimatiske og dyrkningsmæssige forhold. Det burde ikke være nødvendigt at skulle argumentere for dette i hver enkelt sag. Vi efterspurgte guidance for hvilke oplysninger KemI ville have, men fik kun meget tågede svar, som ikke kunne uddybes af KemI. Med hensyn til de vandlevende organismer, så er der i den danske registrering stillet maksimale krav om afstandszoner til vandområder (20-50 m afhængigt af afgrøden). Det forekommer underligt at det ikke var tilstrækkeligt at argu- 6

7 mentere for at de samme krav skulle gælde som minimum i Sverige. Derudover kunne Hjälpredan anvendes, så särskilt reducerande utrustning kunne tilføjes og give ekstra sikkerhed. I forbindelse med mutual recognition ansøgningen efterlyste Syngenta i telefon samtaler med KemI guidance for hvilke informationer KemI ville have, for at de kunne vurdere om de klimatiske og dyrkningsmæssige forhold er sammenlignelige mellem Sverige og refenrencelandet. Syngenta fik, efter det oplyste, kun nogle uklare svar. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, hvis det er korrekt, at KemI ikke kan informere om hvilke krav, der skal til for at de klimatiske og dyrkningsmæssige forhold, efter KemI s opfattelse, er sammenlignelige. Med hensyn til miljøforholdene henviste Syngenta til at referencelandets afstandszoner på m, også skulle gælde som minimum i Sverige, og så kunne Hjälpredan anvendes, så särskilt reducerande utrustning kunne tilføjes og give ekstra sikkerhed. Desuden henviste Syngenta til den dokumentation, der blev indsendt i forbindelse med revurderingen i 2009, da den stadig efter firmaets mening var dækkende for Sverige. Det er svært, på baggrund af den modtagne dokumentation, at vurdere om Syngenta kunne/burde have suppleret med yderligere dokumentation. Redigo 100 FS (bejdsemiddel) Kemikalieinspektionens afgørelse: Afslag Ansøgningsdato: 30/ Dato for afgørelse: 30/ Aktivstof: Prothioconazol (PTZ) Firma: Bayer A/S Referenceland: Danmark (DK) Registreringer i nordzonen + Norge: DK, FIN Modtaget dokumentation: Beslut fra KemI (Diarienr: F-3941-B ); Completness check; Answer to Completness check; korrespondace KemI s afgørelse: KemI mener ikke, at Danmarks bedømmelsesrapport af Redigo 100 FS opfylder kravene i artikel 29 i forordning nr. 1107/2009. Ifølge KemI har Danmark Anvendt en anden toksicitetsværdi end EFSA for metaboliten PTZ-destio (risiko for fugle) Undladt at vurdere de kombinerede effekter af PTZ og PTZ-destio (risiko for fugle) Baseret risikovurderingen af PTZ-destio på kun et brugbart forsøg (risiko for fugle) Ikke har godtgjort at PTZ ikke kan findes i plantedelene (risiko for fugle) Ikke vurderet midlets kemiske og fysiske egenskaber samt stabilitet Kommentarer fra Bayer: Bayer indsendte d.10/ som svar på KemIs request for supplementary documentation af 13/ et statement vedrørende risikovurdering for fugle (PTZ desthio samt kombinations tox.). KemI har ikke vurderet denne. Som svar på KemIs request for supplementary documentation (13/8 2012) indsendte vi bl.a. et statement (Redigo Revised long-term risk assessment for Birds. Clarrification of questions by kemi). Denne blev indsendt sammen med øvrige svar d.10/ KemI svarede, at det ikke var muligt at tage hensyn til den indsendte risikovurdering (Mail vedhæftet) Den indsendte Revised long therm risk assessment for fugle, er ikke omtalt i KemIs beslut eller registration report, men den er nævnt i korrespondance med KemI efter afslaget (se også vedhæftede mailkorrespondance) Desuden foreslår vi i dette svar at såfremt KemI vurderer at risikoen for fugle er for høj, vil vi gerne ændre ansøgningen til kun at omfatte vinter afgrøder. (Det er muligt at ekskludere anvendelser fra en GAP ved en mutual recognition ansøgning. Det vil sige at man kan ansøge om mutual recognition til Danmark kun for vintersæd, når bare man ansøger om samme GAP som Danmark har godkendt for vintersæd). 7

8 Toksitetsværdien omtalt under punkt 1 er et reproduction endpoint, d.v.s risikoen man vurderer, er risikoen for en påvirking af fugles reproduktion fra PTZ-desthio. Det vil sige at hvis der ikke er nogen eksponering af fuglene i deres reproduktive fase er derfor en negligible risiko for fuglenes reproduktion. Derfor er det Bayers argument at det ikke er nødvendigt at foretage en langtidsrisiko vurdering for reproduktions effekter (man kunne så eventuelt lave en langtids risiko vurdering baseret på et andet langtids endpoint som vil være højere end de reproduktions endpoints der er brugt i henholdsvis Miljøstyrelsens og KemIs registration reports. Se vedhæftede mailkorrespondance med KemI hvor muligheden for at godkende Redigo i vintersæd er diskuteret Til brug for risikovurderingen af PTZ-desthio er der lavet 1 studie med 3 forsøg, hvor det måles hvor meget PTZdesthio der dannes på bejdset korn efter såningen. Andre lande i EU (også Danmark) accepterede at bruge enten en gennemsnitsværdi af de 3 forsøg eller worst case værdi af de 3 forsøg for dannelse af PTZ-desthio på bejdset korn efter såning. Efter KemIs opfattelse kan 2 af disse forsøg ikke bruges fordi det regnede for meget i disse forsøg, hvilket efter KemIs vurdering kan have ført til at dannet PTZ-desthio er blevet vasket af, og disse forsøg viser derfor et lavere indhold af PTZ desthio end de ville have gjort hvis det havde regnet mindre. (Total nedbør fra dag 0-9 var i de 3 forsøg henholdsvis 2,8 mm, 18,4 mm og 20,6 mm regn. KemI vurderede at kun forsøget med 2,8 mm regn var acceptabelt). I KemIs request for supplementary documentation er der ikke stillet spørgsmål vedrørende den manglende risikovurdering for planteædende (herbivourous) fugle. I mail til kemi 14/12-12 vedhæftede et studie (Haas, 2001), som KemI dog svarer ikke kunne bruges (se mail fra KemI18/12-12). En sandsynlig årsag til at Miljøstyrelsen ikke har lavet en risikovurdering for planteædende fugle er, at Miljøstyrelsen har vurderet at denne var unødvendig, fordi risikoen for frøspisende (granivorous) fugle er worst case i forhold til planteædende fugle, så hvis risikoen er acceptabel for frøspisende fugle vil den også være acceptabel for planteædende fugle. Ifølge Kemi er der en række mangler i referencelandets bedømmelsesrapport. De anmoder derfor den 13. august om supplerende dokumentation. Som svar på Bayer s indsendelse af supplerende dokumentation den 10. september skriver KemI den 10. oktober: This message is to inform you that EU regulation (1107/2009) provide no opportunity for us to take your revised risk assessment for long-term effects in birds into account when evaluating the risk assessment from DK. Det fremgår ikke umiddelbart af forordning 1107/2009 og tilhørende guidance dokument, at man ikke må vurdere supplerende data, der ikke specifikt omhandler nationale krav. Bayer s anmodning om eventuelt at reducere GAP en, så den kun omfatter vintersæd, for derved at fjerne risikoen for eksponering i fuglenes yngleperiode er tilsyneladende heller ikke blevet vurderet, da det ikke fremgår af Beslut fra KemI. Det fremgår ikke af Beslut fra KemI, om referencelandet Danmark er blevet spurgt om yderligere information og/eller forklaring på manglerne i godkendelsesrapporten. Dette bør man gøre ifølge KemI s interne retningslinier om Vägledning om produktgodkännande genom ömsesidigt erkännande 2012:1 fra 10. september Kontakt 320 SC Kemikalieinspektionens afgørelse: Firmaet tilbagekalder ansøgning den 18/ Ansøgningsdato: 23/ Dato for afgørelse: 24/ Aktivstof: Phenmedipham Firma: Maktheshim-Agan (Adama) Referenceland: Danmark (DK) Registreringer i nordzonen + Norge: DK, FIN, LV, LT Modtaget dokumentation: Ansøgning; Beslut fra KemI (Diarienr: B ); fra KemI til Maktheshim-Agan (Adama) den 10/

9 KemI s kommentarer i The application does not fulfill the requirements for mutual recognition as physical - chemical properties and method of analysis has not been evaluated by Denmark. The evaluation is hence not in accordance with Article 29 in Regulation 1107/2009. In order to fulfill the requirements for mutual recognition (Article 40 in Regulation (EC) No 1107/2009) the product has to be authorised in another member state and the authorisation must have been in accordance with Article 29 in Regulation 1107/2009. Since this is an application through mutual recognition, KemI can only evaluate additional documentation concerning specific Swedish conditions and national risk mitigation measures (according to Article 41.1 and 36.3 in the same regulation). Thus, the submitted studies e.g persistent foaming test, 2-year shelf life study and skin sensitatzion test cannot be evaluated by KemI. Kommentarer fra Maktheshim-Agan (Adama): Maktheshim-Agan (Adama) vælger at trække ansøgningen på grund af KemI s bemærkning om manglende vurdering af de fysisk-kemiske egenskaber og analysemetoden fra referencelandet (Danmark) og evaluering af additional documentation. Det er firmaets erfaring, at det er formålsløst, at kommunikerer med KemI i disse situationer. Det vurderes derfor at være en bedre forretning ikke at bruge flere resurser på at argumentere/kommunikere yderligere omkring ansøgningen med KemI. På grund af dårlige erfaringer med tidligere ansøgninger vælger firmaet at trække ansøgningen om godkendelse af Kontakt 320 SC, da de modtager KemI s den 10. marts Det fremgår ikke af Beslut fra KemI, om referencelandet Danmark er blevet spurgt om yderligere information og/eller forklaring om den manglende vurdering af fysisk-kemiske forhold i godkendelsesrapporten. Dette bør man gøre ifølge KemI s interne retningslinier om Vägledning om produktgodkännande genom ömsesidigt erkännande 2012:1 fra 10. september KemI skriver i af 10. marts 2014: Since this is an application through mutual recognition, KemI can only evaluate additional documentation concerning specific Swedish conditions and national risk mitigation measures (according to Article 41.1 and 36.3 in the same regulation). Thus, the submitted studies e.g Persistent foaming test, 2-year shelf life study and skin sensitatzion test cannot be evaluated by KemI. Det fremgår ikke umiddelbart af forordning 1107/2009 og tilhørende guidance dokument, at man ikke må vurdere supplerende data, der ikke specifikt omhandler nationale krav. Kontakt 320 SC er godkendt af myndighederne i Danmark, Finland, Letland og Lithauen. Pistol Kemikalieinspektionens afgørelse: Firmaet tilbagekalder ansøgning den 28/ Ansøgningsdato: 2/ Dato for afgørelse: 24/ Aktivstof: Glyphosat + diflufenican Firma: Bayer AB Referenceland: Finland (FIN) Registreringer i nordzonen + Norge: DK, FIN, N Modtaget dokumentation: Ansøgning; Beslut fra KemI (Diarienr: B ); fra KemI til Bayer den 28/ KemI s kommentarer i Unfortunately KemI has no possibility to evaluate additional documentation submitted by the applicant addressing deficiencies in the reference member state s evaluation referring to formal requirements in Article 29 in regulation 1107/2009. KemI will hence not consider additional documentation relating to methods of analysis and storage stability of the products Keeper L and Pistol. KemI will only consider additional documentation referring to specific Swedish circumstances and practice. New doc- 9

10 umentation relating to Swedish circumstances and practice will however not be evaluated if formal requirements are not met. Even if the formal requirements had been meet the timelines established in the regulation 1107/2009 for this type of application is 120 days. This mean that KemI will have to make a decision regarding Keeper L and Pistol by the 8 of April Kommentarer fra Bayer: Bayer was not able to fulfill the requirements from KemI and withdraw the application. På grund af Bayer s tidligere erfaringer med KemI, trækkes ansøgningen tilbage, da firmaet modtager en fra KemI den 20. februar KemI skriver blandt andet i en: Unfortunately KemI has no possibility to evaluate additional documentation submitted by the applicant addressing deficiencies in the reference member state s evaluation referring to formal requirements in Article 29 in regulation 1107/2009. KemI will hence not consider additional documentation relating to methods of analysis and storage stability of the products Keeper L and Pistol. KemI will only consider additional documentation referring to specific Swedish circumstances and practice. Det fremgår ikke, om KemI mener, at det er i strid med forordning 1107/2009, eller der er andre årsager til, at man ikke mener, at det er muligt at evaluere supplerende dokumentation. Det fremgår ikke af Beslut fra KemI, om referencelandet Finland er blevet spurgt om yderligere information og/eller forklaring om den manglende vurdering af analysemetoder og lagringsstabilitet i godkendelsesrapporten. Dette bør man gøre ifølge KemI s interne retningslinier om Vägledning om produktgodkännande genom ömsesidigt erkännande 2012:1 fra 10. september Pistol er godkendt af myndighederne i Danmark, Finland og Norge. Samlet konklusion vedrørende de 5 udvalgte ansøgninger Flere ansøgere har udtalt/skrevet, at de er usikre på hvilken dokumentation KemI ville have, for at sökanden kan styrka att det råder jämförbara miljö- och jordbruksförhållanden i Sverige och referenslandet vid relevant användning av Växtskyddsmedlet. I det materiale, som ligger til grund for denne rapport, fremgår det ikke, hvilken dokumentation KemI mente, der skulle til for at opfylde kravene om sammenlignelige forhold i de indsendte ansøgninger. Kunne der f.eks. henvises til fælles EPPO-zone for Sverige, Danmark og Tyskland? Det er naturligvis problematisk, hvis ansøger ikke kan få at vide, hvilken dokumentation, der skal til for at kunne dokumentere jämförbara miljö- och jordbruksförhållanden. EPPO-zoner I en ny Guidance for applications for mutual recognition in Sweden fra 25. Juni 2014, findes blandt andet en oversigt (appendix l) med nogle af de krav, som KemI kræver fra den 1. oktober Denne oversigt er helt ny, og har ikke været tilgængelig i forbindelse med de 18 mutual recognition ansøgninger. 10

11 Det fremgår ikke af de respektive Beslut fra KemI, om referencelandene er blevet spurgt om yderligere informationer og/eller forklaringer på manglerne i godkendelsesrapporterne. I KemI s interne retningslinier om Vägledning om produktgodkännande genom ömsesidigt erkännande 2012:1 fra 10. september 2012, står der på side 8: Innan vi avslår på någon av ovan redovisade grunderna bör vi kontakta referenslandet för att få förtydligande och ytterligare information. Det bör göras för att ge referenslandet möjlighet att göra en eventuell rättelse eller om vi faktiskt missuppfattat något. Om det efter ev. rättelse eller förtydligande från referenslandet fortfarande finns grund för avslag ska vi kommunicera detta med sökanden innan vi avslår ansökan. Hvis KemI har haft kontakt med referencelandene, burde det fremgå af de respektive Beslut fra KemI, hvad referencelandene har svaret. Hvis referencelandene ikke er blevet spurgt, mangler der måske nogle informationer, der kunne have indgået i KemI s vurderinger. KemI vil generelt ikke vurdere supplerende dokumentation, medmindre den vedrører specielle svenske forhold. Det fremgår ikke helt tydeligt, om KemI mener, at det vil være i strid med forordning 1107/2009, eller om beslutningen har andre årsager. I forbindelse med 3 ansøgninger har KemI 3 forskellige formuleringer til dette: 1) EU regulation (1107/2009) provide no opportunity for us.., 2) KemI can only evaluate., og 3) KemI has no possibility to evaluate additional documentation. Et eksempel på en ansøgning, hvor KemI ikke ville acceptere supplerende dokumentation, er midlet Proxanil. Her tilbød firmaet at supplere med dokumentation, der var evalueret af en anden medlemsstat fra nordzonen (se side 5-6). KemI skulle derfor ikke selv bruge resurser på at vurdere de supplerende data, da de var vurderet. Så samlet set blev KemI tilbudt en komplet godkendelse. KemI afviste den supplerende dokumentation. Det fremgår ikke umiddelbart af forordning 1107/2009 og tilhørende guidance dokument, at man ikke må vurdere supplerende data, der ikke specifikt omhandler nationale krav. Når KemI konsekvent vælger ikke at evaluere supplerende data, kan det få betydning for antallet af ansøgninger, der bliver godkendt. Der er ingen tvivl om, at når firmaerne sender supplerende dokumentation til KemI, der ikke har været vurderet af en anden medlemsstat/referenceland, så vil det ofte kræve flere resurser, at foretage en vurdering af mutual recognition ansøgninger. Det kunne eventuelt løses ved, at KemI i forbindelse med ansøgningsafgiften fik mulighed for, at tilføje en tillægsafgift til vurdering af supplerende dokumentation. I forordning 1107/2009 står, at behandlingen af mutual recognition ansøgninger maksimalt må tage 120 dage. Det er naturligvis en deadline, som KemI skal overholde. Hvis denne regel kunne lempes i de tilfælde, hvor ansøger og KemI er enige, vil det give mulighed for en bedre sagsbehandling af nogle ansøgninger. Status for ansøgninger om mutual recognition i Sverige, Finland og Danmark I tabel 2 og 3 nedenfor er vist status for ansøgninger om mutual recognition i henholdsvis Finland og Danmark søgt efter den 14. juni 2011, hvor forordning 1107/2009 trådte i kraft. En tilsvarende status for de svenske ansøgninger findes i tabel 1 på side 4. Tabel 2. Status for 18 ansøgninger om mutual recognition i Finland under forordning 1107/2009 Productname Active substance Status Reference member state Efilor Metconazol + boscalid Storanet Alpha-cypermethrin + polymer binder Pending Denmark 11 Comments Pending? Impregnated net

12 Hussar Activ Pantera 40 EC Zignal 500 SC Iodosulfuron-methylsodium + 2,4-D Pending Poland quizalofop-p-tefuryl Pending Lithuania Fluazinam Pending Denmark Chamane Azoxystrobin Pending UK Serenade ASO Bacillus subtilis strain QST 713 Pending Slovenia Kaiso Sorbie Lambda-cyhalothrin Pending Lithuania Banjo Forte Dimethomorph + Authorized Sweden fluazinam Glypper Glyphosat Authorized Sweden Plenum 50 WG Pymetrozin Authorized Denmark Nuance WG Tribenuron-methyl Authorized Sweden Ranman Top Cyazofamid Authorized Sweden Trico Fat from sheep Authorized Austria Trico Garden Fat from sheep Authorized Austria Trimaxx Trinexapac-ethyl Authorized Denmark Foxtrot Fenoxaprop-P-ethyl + cloquintocet Proxanil Propamocarb + cymoxanil Kilde: Tukes i Finland Authorized Application withdrawn Sweden Denmark Tabel 3 Status for 14 ansøgninger om mutual recognition i Danmark under forordning 1107/2009 Productname Active substance Status Reference member state/ Date of application Intruder chlorpropham Rejected Holland Cymbal 45 cymoxanil Authorized Sweden Poleci deltamethrin Rejected Italy PlantTrust fosetyl-al Pending Holland Armicarb 85 SP Adimax kalium hydrogen karbonat prosulfocarb, clodinafop-propargyl Authorized Authorized Holland UK Cerone ethephon Authorized Sweden Medallion TL fludioxonil Rejected UK/Sweden Comments Complete dossier to support outdoor use not submitted MR from Italy dossier not submitted, use unclear outdoor use intended for which conditions are not comparable between IT and DK. Authorisation in progress pending label approval Unacceptable risk to groundwater in DK for a metabolite according to the submitted assessment

13 Betasan Duo Cinder 400 SC Headway phenmedipham, desmedipham pendimethalin propiconazol, azoxystrobin Rejected Application withdrawn Rejected Sweden UK UK/Sweden Banner Maxx propiconazol Rejected UK/Sweden Careca propyzamid Rejected UK Primo Maxx trinexapac-ethyl Rejected UK/Sweden Kilde: Miljøstyrelsen i Danmark Insufficient documentation submitted. Insufficient documentation. Insufficient information concerning risk to groundwater and non-target organisms in the submitted assessment. Insufficient information no registration report submitted. Risk to operators according to DK evaluation Insufficient information concerning human health in the submitted assessment. I tabel 4 er lavet en status over afgørelserne af mutual recognition ansøgninger i Sverige, Finland og Danmark. Tabel 4. Antal mutual recognition ansøgninger Country Authorized Rejected Pending Withdrawn Sweden 1 + (1)* 9 + (1)* 1 6 Finland Denmark * En ansøgning blev godkendt til væksthusanvendelse, men afslået til frilandsanvendelse Da der, bortset fra midlerne Trimaxx, Proxanil og Poleci, er tale om ansøgninger om godkendelse af forskellige midler i de 3 lande, bør man være forsigtig med at drage konklusioner. Tendensen er dog klar med hensyn til, at der bliver godkendt flere mutual recognition ansøgninger i Finland. Der er også en tydelig tendens til, at der trækkes flere ansøgninger tilbage i Sverige end i Danmark og Finland. Det kunne antyde, at ansøgerne (firmaerne) har dårlige erfaringer med at få godkendt midler i Sverige sammenlignet med Finland og Danmark, og derfor trækker ansøgningerne hurtigere tilbage, og dermed sparer resurser. Af de 6 tilbagetrukne ansøgninger i Sverige er 4 af midlerne godkendt i Danmark og 3 i Finland. Forskellige nationale krav i nordzonen I dette afsnit ses på nogle af de forskellige nationale krav der findes i nordzonen i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler. Kravene gælder også for ansøgninger om mutual recognition. Nationale krav til Annex lll dossiers Af tabel 5 fremgår det, på hvilke områder landene i nordzonen har nationale krav til annex lll dossier. Sverige har nationale krav til Fate and behaviour og til non-professional use af plantebeskyttelsesmidler. Der vil ikke i denne rapport, blive set nærmere på krav til non professional use. Tabel 5 Nationale krav til Annex III dossiers i nordzonen Section Sweden Finland Denmark Estonia Latvia Lithuania Norway Phys. Chem. properties and No No No No No No No anal. method Toxicology No Yes Yes No Yes Yes No Residues No No Yes No No No No Efficacy No Yes Yes No No No Yes Fate and behaviour Yes Yes Yes No Yes Yes No 13

14 Ecotoxicology No No Yes No No No No For nonprofessional Yes Yes Yes No Yes Yes Yes use Kilde: Appendix V in Guidance document on work-sharing in the northern zone in the authorization of plant protection products (April 2014) Fate and behaviour omhandler primært aktivstofferne og deres metabolitters nedbrydning i jorden (persistens) og risikoen for udvaskning af aktivstoffer og metabolitter til grundvandet. Sverige og de fleste andre lande i nordzonen har nationale krav med hensyn til Fate and behaviour. Danmark vurderes at have de strengeste krav, idet alle metabolitter, også de ikke relevante, skal medtages i beregningerne. Desuden er det et cut-off kriterie i Danmark, hvis halveringstiden (DT50) af aktivstofferne er mere end 180 dage. Grundvand De enkelte lande i nordzonen har forskellige krav til hvilke computermodeller og scenarier, der skal anvendes, når risikoen for forurening af grundvandet skal beregnes (se afsnit i Guidance document on work-sharing in the northern zone in the authorization of plant protection products (April 2014)). Det vil være en kæmpe opgave, at vise/beregne hvad de nationale krav betyder med hensyn til mulighederne for at få godkendt plantebeskyttelsesmidler i de enkelte lande. Det er derfor ikke en opgave, der kan løses i forbindelse med nærværende rapport. Overfladevand For at sikre, at der ikke sker en uønsket forurening med pesticider af overfladevandet og sedimentet, anvendes computermodellen Focus. Focus indeholder forskellige scenarier. Ansøgerlandene kan så krydse af, hvilke scenarier ansøgningerne i deres land skal opfylde. I tabel er vist hvilke Focus scenarier, der skal opfyldes i de enkelte lande i nordzonen. Jo flere krav der skal opfyldes, desto sværere er det at få godkendt en ansøgning. Tabellen stammer fra Guidance document on work-sharing in the northern zone in the authorization of plant protection products (April 2014). De gule markeringer viser ændringerne i forhold til den tidligere udgave. D1-D6 er afvandings (drainage) scenarier, og R1-R4 er overfladeafløb (run off ) scenarier. Af tabellen fremgår det, at Danmark kun stiller krav om opfyldelse af 2 drainage scenarier. Danmark stiller ikke krav til opfyldelse af run off scenarier. Sverige og Finland stiller krav om opfyldelse af de samme 3 scenarier (2 drainage og 1 runoff). For at forhindre forurening af overfladevand med pesticider i forbindelse med sprøjtning kan landene stille forskellige krav til brugen af pesticiderne. De enkelte landes krav (mitigation options) kan findes i Appendix VI in Guidance document on work-sharing in the northern zone in the authorization of plant protection products (April 2014). Kravene, der skal forhindre forureningen af overfladevand, kan findes under Mitigation options for Ecotox. 14

15 I tabel er vist hvilke afstandskrav til vandmiljøet, der er i de enkelte lande ved forskellige sprøjteopgaver, samt hvilke muligheder der er for at anvende afdriftsreducerende foranstaltninger i de enkelte lande. Tabellen stammer fra Guidance document on work-sharing in the northern zone in the authorization of plant protection products (April 2014). De gule markeringer viser ændringerne i forhold til den tidligere udgave. I Sverige skal Hjälpredan (variable bufferzoner) anvendes som første mulighed for at forhindre forurening af overfladevandet. Hjälpredan s bufferzoner kan maksimalt blive 20 m for frugttræer og 15 m for andre afgrøder/kulturer. De andre lande i nordzonen anvender faste bufferzoner for de enkelte afgrøder/kulturer. For Danmark og Finland er den maksimale bufferzone 50 m for de baltiske lande 40 m og for Norge 30 m. I Sverige og Finland er der mulighed for, at anvende afdriftsreducerende foranstaltninger (dyser, tunnelsprøjter) i kombination med bufferzonerne. I Sverige, Litauen og Estland er der mulighed for, at anvende runoff vegetative buffer zoner, som kan reducere betydningen af runoff scenarierne i Focus beregningerne. Det er meget svært, som det fremgår af ovenstående, at sammenligne betydningen af de enkelte landes muligheder for at anvende afdriftsreducerende foranstaltninger, da det kan variere for de forskellige ansøgninger. Der er dog ingen tvivl om, at hvis Sverige ved nogle anvendelser accepterede større bufferzoner ( m), som de øvrige lande i nordzonen, vil det give mulighed for flere godkendelser. 15

16 Konklusion I betragtningerne til forordning 1107/2009 står der på side 3 (uddrag af betragtning 29): The principle of mutual recognition is one of the means of ensuring the free movement of goods within the Community. To avoid any duplication of work, to reduce the administrative burden for industry and for Member States and to provide for more harmonised availability of plant protection products, authorisations granted by one Member State should be accepted by other Member States where agricultural, plant health and environmental (including climatic) conditions are comparable. Det gælder om at reducere arbejdsbyrden for firmaer og medlemsstater og harmonisere adgangen til og godkendelsen af plantebeskyttelsesmidler mellem medlemsstater, hvor de dyrknings- og miljømæssige betingelser er ens. Der er ingen tvivl om, at ansøgerne (firmaerne) har meget svært ved at genkende ovenstående, når de bliver konfronteret med KemI s behandling af samt krav til ansøgninger om mutual recognition. Der er blandt andet frustration over at KemI: 1) afviser referencelandenes evalueringer 2) ikke vil evaluere supplerende dokumentation Firmaernes frustrationer giver sig blandt andet til kende ved, at der er trukket 6 mutual recognition ansøgninger tilbage i Sverige mod kun 1 i henholdsvis Finland og Danmark (se tabel 4 på side 13). Flere firmaer har oplyst, at det blandt andet skyldes de dårlige erfaringer, de har med at få godkendt midler i Sverige, at de vælger at trække ansøgningerne hurtigere tilbage, for dermed sparer resurser. Tendensen er også tydelig, når det kommer til antallet af godkendelser i de tre lande. Sverige har godkendt delvis godkendelse (væksthus) ud af 18 ansøgninger, Danmark har godkendt 4 ud 14 ansøgninger og Finland har godkendt 9 ud af 18 ansøgninger. Når det kommer til afslag adskiller Finland sig ud med 0 afslag, Danmark har givet 8 afslag og Sverige givet delvis afslag Ovenstående forskelle i antal godkendelser og afslag i henholdsvis Sverige og Finland fremgår også af nedenstående uddrag fra audit-rapporter fra maj måned i år. Her bliver Sveriges manglende accept af referencelandenes evalueringer påtalt. I Finlands audit er der ingen anmærkninger til procedurerne for mutual recognition. Audit rapport fra Sverige DG(SANCO) MR FINAL FINAL REPORT OF AN AUDIT CARRIED OUT IN SWEDEN FROM 13 TO 20 MAY 2014 IN ORDER TO EVALU- ATE CONTROLS OF PESTICIDES Authorisation of Plant Protection Products Conclusions The system of mutual recognition of PPP evaluations conducted by other MS is not operational in Sweden primarily due to the refusal to accept the evaluations done by other MS. The Commission has not been informed of these decisions as required by Article 36 (3) of Regulation (EC) No 1107/2009. Audit rapport fra Finland DG(SANCO) MR FINAL FINAL REPORT OF AN AUDIT CARRIED OUT IN FINLAND FROM 05 TO 09 MAY 2014 IN ORDER TO EVALUATE CONTROLS OF PESTICIDES Authorisation of Plant Protection Products Conclusions Adequate procedures are in place for the authorisation, including emergency, and mutual recognition of PPPs which comply with the requirements set out in the EU legislation. Delays of up to 15 months were observed for re-authorisation of products under Directive 91/414/EEC. Danmark har også været i audit i 2014, men den færdige rapport foreligger ikke endnu. 16

17 Tilbagemeldinger fra ansøgerne (firmaerne) og gennemgang af de 18 mutual recognintion ansøgninger peger på, at KemI har en meget bureaukratisk og ufleksibel sagsbehandling. KemI afviser for eksempel kategorisk at vurdere supplerende dokumentation, med mindre det drejer sig om specielle svenske forhold. Det fremgår ikke umiddelbart af forordning 1107/2009 og tilhørende guidance document, at man ikke må vurdere supplerende data, der ikke specifikt omhandler nationale krav. Et eksempel på en ansøgning, hvor KemI afviste at acceptere supplerende dokumentation, er ansøgningen om godkendelse af midlet Proxanil. Her tilbød firmaet at supplere med dokumentation, der var evalueret af en anden medlemsstat fra nordzonen (se side 5-6). KemI skulle derfor ikke selv bruge resurser på at vurdere de supplerende data, da de var vurderet. Så samlet set blev KemI blevet tilbudt en komplet godkendelse. Ansøger har klaget til Miljødomstolen over KemI s afslag. Ifølge firmaerne er Finland og Danmark mere fleksible med hensyn til at acceptere/vurdere supplerende dokumentation. I tabel 3 (side 12-13) fremgår det, at Danmark i 4 tilfælde har valgt, at supplere referencelandet UK s godkendelsesrapport med den svenske rapport. Kemi har naturligvis nogle økonomiske rammer, der skal overholdes. Der er ingen tvivl om, at når firmaerne sender supplerende dokumentation til KemI, der ikke har været vurderet af en anden medlemsstat/referenceland, så vil det ofte kræve flere resurser, at foretage en vurdering af mutual recognition ansøgninger. Det kunne eventuelt løses ved, at KemI i forbindelse med ansøgningsafgiften fik mulighed for, at tilføje en tillægsafgift til vurdering af supplerende dokumentation. I forordning 1107/2009 står, at behandlingen af mutual recognition ansøgninger maksimalt må tage 120 dage. Det er naturligvis en deadline, som KemI skal overholde. Hvis denne regel kunne lempes i de tilfælde, hvor ansøger og KemI er enige, vil det give mulighed for en bedre sagsbehandling af nogle ansøgninger. I afsnittet Forskellige nationale krav i nordzonen på siderne fremgår det, at det er meget svært, at sammenligne de forskellige krav landene i nordzonen har til godkendelse af plantebeskyttelsesmidler. Det skyldes blandt andet, at landene har forskellige krav til hvilke computermodeller og scenarier, der skal anvendes, når risikoen for forurening af grundvand og overfladevand beregnes. Der er dog ingen tvivl om, at hvis Sverige ved nogle anvendelser accepterede større bufferzoner ( m), som de øvrige lande i nordzonen, vil det give mulighed for flere godkendelser (se tabel på side 15). Sverige har også nogle krav til anvendelse af specielle grundvandsscenarier, som ingen andre lande i nordzonen har. Blandt andet er Näsbygård scenariet, af flere ansøgere, nævnt som et meget restriktivt scenarie. Konsekvenserne af at der gives færre godkendelser til plantebeskyttelsesmidler i Sverige er, at de svenske landmænd og gartnere har færre midler til deres rådighed, end de andre lande i nordzonen. Af tabel 1 på side 4 fremgår det, at af de 18 midler, der er søgt godkendt i Sverige, har 10 af midlerne en godkendelse i Danmark, 10 midler har en godkendelse i Estland, 7 midler har en godkendelse i Lithauen, 5 midler har en godkendelse i Letland og 4 midler har en godkendelse i Finland. Når de svenske landmænd og gartnere har adgang til færre midler, er der skadegørere, der ikke kan bekæmpes. Det betyder lavere udbytte og dårligere kvalitet og dermed en ringere konkurrenceevne. Hvis der sammenlignes med Tyskland og andre lande fra centralzonen, er der i disse lande godkendt langt flere midler end i for eksempel Sverige, Finland og Danmark. Det skyldes blandt andet, at disse lande har andre nationale krav, men det skyldes også, at der i centralzonen og landene i centralzonen er en meget større omsætning af plantebeskyttelsesmidler. Det betyder, at firmaerne bruger flere resurser til at fremskaffe dokumentation og lave dossierer, der er målrettet de nationale krav i centralzonen. Omsætningen af plantebeskyttelsesmidler i hele nordzonen er under 4 % af den samlede omsætning i EU. Omsætningen i centralzonen udgør over 50 % af den samlede omsætning i EU. Lande som Ungarn og Holland har hver især en større omsætning end hele nordzonen. Hvis landene i nordzonen stiller for mange specifikke krav, således at den dokumentation og de dossierer, der er lavet i centralzonen ikke kan anvendes i forbindelse med ansøgninger i nord- 17

18 zonen, bliver omkostningerne for store for firmaerne, og de undlader at søge om godkendelser i disse lande. Det vil specielt få konsekvenser for de små afgrøder og kulturer på blandt andet gartneriområdet. Specielt for landene i nordzonen er det derfor vigtigt, at mutual recognition systemet fungerer i praksis (se betragtning 29 øverst side 16) således, at der fortsat vil blive godkendt plantebeskyttelsesmidler til specielt de mindre afgrøder og kulturer. Bilag der er vedhæftet elekronisk til rapporten Proxanil Pirimor Redigo FS 100 Kontakt 320 SC Pistol Vägledning om produktgodkännande genom ömsesidigt erkännande 2012:1 (til intern brug i KemI) 18

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Gebyr for ansøgning om godkendelse eller ændring af pesticider. Gælder fra den 3. marts 2015.

Gebyr for ansøgning om godkendelse eller ændring af pesticider. Gælder fra den 3. marts 2015. Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 9202. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal approval) DK foretager (Fx. ZRMS,

Læs mere

Gebyr for ansøgning om godkendelse eller ændring af pesticider. Gælder fra 27. juni 2014.

Gebyr for ansøgning om godkendelse eller ændring af pesticider. Gælder fra 27. juni 2014. Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 9202. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal approval) DK foretager (Fx. ZRMS,

Læs mere

Gælder fra 1. juli 2017 Applies from

Gælder fra 1. juli 2017 Applies from ilag 5 Oversigt over grundgebyrer og tillægsgebyrer for behandling af ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler Overview of basic fees and additional fees for processing of s for approval

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Notat om økonomiske konsekvenser af ny EU godkendelseszoner for pesticider Ørum, Jens Erik; Møllenberg, Steffen

Notat om økonomiske konsekvenser af ny EU godkendelseszoner for pesticider Ørum, Jens Erik; Møllenberg, Steffen university of copenhagen Notat om økonomiske konsekvenser af ny EU godkendelseszoner for pesticider Ørum, Jens Erik; Møllenberg, Steffen Publication date: 2006 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 12. februar 2015

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 12. februar 2015 Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 12. februar 2015 TABLE 1. Plant protection products: Chemical Category of Godkendelseskategori Type of Godkendelsestype Basic fee A B C D E Amendment

Læs mere

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter pr. 16. februar 2015 s and additional fees for work on cases on biocidal products Valid from 16 February 2015

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter pr. 1. januar 2017 s and additional fees for work on cases on biocidal products Valid from 1 January 2017 Alle

Læs mere

Hvordan fungerer godkendelsesordningen i DK og EU. Kontorchef Lea Frimann Hansen

Hvordan fungerer godkendelsesordningen i DK og EU. Kontorchef Lea Frimann Hansen Hvordan fungerer godkendelsesordningen i DK og EU Kontorchef Lea Frimann Hansen Regler om pesticider Pesticidforordningen (nr. 1107/2009) regulerer godkendelsen Rammedirektiv for bæredygtig anvendelse

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Biocidforordning Gå hjem møde. Februar 2011

Biocidforordning Gå hjem møde. Februar 2011 Biocidforordning Gå hjem møde Februar 2011 Program 1. Velkomst og indledning v/ Lea Frimann Hansen 2. Status for forhandlingerne V/ Jørgen Larsen og Michael Bjørnsen 3. Spørgsmål 4. EVT. EU Lovgivningsproces

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 International skatteret Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 Den danske pensionsbeskatningssag Sag C-150/04, Komm. mod Danmark Kommissionen rejste spørgsmålet i 1991 1992: Bachmann-sagen,

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. 2011-32 Project title: Applicant: Betydning af feber under graviditeten for barnets motoriske udvikling

Læs mere

MILJØstyrelsen 16. oktober 2008 Pesticider og genteknologi Departementet Sekretariat for EU og International Politik NSH/BXJ

MILJØstyrelsen 16. oktober 2008 Pesticider og genteknologi Departementet Sekretariat for EU og International Politik NSH/BXJ MILJØstyrelsen 16. oktober 2008 Pesticider og genteknologi Departementet Sekretariat for EU og International Politik J. nr. DEP-243-00012 NSH/BXJ GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS MILJØ- OG PLANLÆGNINGSUDVALG

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Dealer s Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Medicines

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

NSH/VM EU-koordinationen

NSH/VM EU-koordinationen Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 552 Offentligt MILJØstyrelsen 22. september 2006 Pesticider J. nr. Miljøministeriet NSH/VM EU-koordinationen GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 653 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 653 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 653 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 27. september 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

Dansk standard DS/EN Risk management Risk assessment techniques. 1. udgave

Dansk standard DS/EN Risk management Risk assessment techniques. 1. udgave Dansk standard DS/EN 31010 1. udgave 2010-05-20 Risikoledelse Teknikker til risikovurdering Risk management Risk assessment techniques DS/EN 31010 København DS projekt: M231261 ICS: 03.100.01 Første del

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Halvlederelementer Mekaniske og klimatiske prøvningsmetoder Del 33: Accelereret fugtbestandighed Objektiv autoklav

Halvlederelementer Mekaniske og klimatiske prøvningsmetoder Del 33: Accelereret fugtbestandighed Objektiv autoklav Dansk standard DS/EN 60749-33 1. udgave 2004-04-29 Halvlederelementer Mekaniske og klimatiske prøvningsmetoder Del 33: Accelereret fugtbestandighed Objektiv autoklav Semiconductor devices Mechanical and

Læs mere

Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi

Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi Dansk standard DS/EN 62264-1 1. udgave 2008-02-01 Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi Enterprise-control system integration DS/EN 62264-1 København DS projekt: M222179

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Miljøvurdering af midlerne Datakrav og risikovurdering. Lise Samsøe-Petersen (Annette L. Gondolf)

Miljøvurdering af midlerne Datakrav og risikovurdering. Lise Samsøe-Petersen (Annette L. Gondolf) Miljøvurdering af midlerne Datakrav og risikovurdering Lise Samsøe-Petersen (Annette L. Gondolf) PRODUKTTYPE 21 ANTIBEGRONINGSMIDLER Anvendelse på skibe akvakulturudstyr andre konstruktioner, der anvendes

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen nipkn@dongenergy.dk ISO standarder indenfor sikkerhed og træpillehåndtering: Arbejdstitler: 1. Safe

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2015-24 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: Are prenatal maternal stress associated

Læs mere

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Dansk standard DS/EN ISO 11957 2. udgave 2009-09-22 Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Acoustics Determination of sound insulation performance of cabins Laboratory and in situ

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 306 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 306 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 306 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 26. februar 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. no 2014-19 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses:

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2015-17 Project title: Er mental sundhed associeret med problematisk skolefravær blandt 11-12-årige børn i Danmark? Applicant: Other partners

Læs mere

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2.

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2. Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter til human brug Manufacturer s / Importer s Authorisation regarding Human Medicinal Products Sundhedsstyrelsen godkender hermed,

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 11.4.2016 B8-0439/21. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA 11.4.2016 B8-0439/21. Ændringsforslag .4.206 B8-0439/2 2 Indsigelse, jf. artikel 06: Fornyelse af godkendelsen af det aktive stof glyphosat Henvisning 4 a (ny) der henviser til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Conclusion on the

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Dansk standard Tillæg DS/EN 1997-1/A1 1. udgave 2014-02-03 Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Eurocode 7: Geotechnical design Part 1: General rules DS/EN 1997-1/A1 København DS projekt: M267839

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Dansk Standard DS/EN 12752-2 2. udgave 2001-11-09 Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Gas-fired tumble dryers of type

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Dansk standard Tillæg DS/EN 60061-1/A41 (elektronisk) 1. udgave 2010-06-24 Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Lamp caps and holders together

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Multimedia quality Method of assessment of synchronization of audio and video

Multimedia quality Method of assessment of synchronization of audio and video Dansk standard DS/EN 62503 1. udgave 2008-10-31 Multimediekvalitet Metode til fastsættelse af synkronisering mellem lyd og billede Multimedia quality Method of assessment of synchronization of audio and

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2016-16 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: Investigation of preventable risk

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste Dansk standard DS/EN 13427 3. udgave 2006-10-12 Emballage Krav til anvendelsen af europæiske standarder for emballage og emballageaffald Packaging Requirements for the use of European Standards in the

Læs mere

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2.

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2. Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter til human brug Manufacturer s / Importer s Authorisation regarding Human Medicinal Products Sundhedsstyrelsen godkender hermed,

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12 Dansk standard DS/EN 13429 3. udgave 2006-10-12 Emballage Genbrug Packaging Reuse DS/EN 13429 København DS projekt: M215981 ICS: 13.030.50; 55.020 Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN,

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere