Tabel 1: Forslag til konkrete træplantninger i København Anslået driftspris i perioden (1.000 kr.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1: Forslag til konkrete træplantninger i København Anslået driftspris i perioden (1.000 kr.)"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 4: Forslag til konkrete træplantninger i København Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Berit Ipsen Hansen Forvaltningen har udarbejdet 20 konkrete forslag til mulige træplantninger fordelt ud på fire arealtyper nemlig; kommunale grønne arealer, byudviklingsarealer, øvrige kommunale arealer, ikke-kommunale arealer. Anlægspriserne er udarbejdet med udgangspunkt i Teknik- og Miljøforvaltningens nøgletal for træplantninger. Der tages forbehold for usikkerheder i forhold til de anslåede priser og antallet af træplantninger. Tabel 1: Forslag til konkrete træplantninger i København Antal mulige Anslået træplantning anlægspriser (ca. antal) (1.000 kr.) Anslået driftspris i perioden (1.000 kr.) Arealtype: Kommunale grønne arealer (røde cirkler på oversigtskort) 1. Etablering af skovbryn med hjemmehørende arter på Amager Fælled 2. Træer til Amager Strandpark og øvrige grønne arealer i Amager Øst 3. Flere træer til Bispebjergs parker, legepladser, kirkegård og andre små grønne arealer 4. Flere træer til Brønshøj- Husums parker og naturområder 5. Flere træer til Classens Have - Indre By , , , Kommunal Udvikling Njalsgade 13 Postboks København S Telefon EAN nummer

2 6. Flere træer til Mimersparken, Ågadeparken og til Assistens Kirkegård 7. Flere træer til Vigerslevparken og Valbyparken 8. Flere træer til Vanløses parker og små grønne arealer 9. Flere træer til Fælledparken, Amorparken, Fredens Park og Kildevældsparken Antal mulige træplantning (ca. antal) Anslået anlægspriser (1.000 kr.) Anslået driftspris i perioden (1.000 kr.) Arealtype: Byudviklingsområder (blå cirkel på oversigtskort) 10. Partnerskabstræer til Grøntorvet og Faste Batteri Arealtype: Øvrige kommunale arealer (grønne cirkler på oversigtskort) 11. Træer langs store indfaldsveje Træer langs cykelstier: Svanemølleruten og Amagerbanen 13. Gadetræer langs Kastrupvej Gadetræer langs Emdrupvej Gule zoner; gadetræer ifm vejoverdragelse i Valby og Østerbro 16. Ikoniske skolegårdstræer og mini-skov til børnehaver og vuggestuer 17. Træer til Kildevældsskolen Begrønning af kulturinstitutionen Grøndalscentret Arealtype: Ikke-kommunale arealer (orange cirkel på oversigtskort) 19. Partnerskabstræer til Fuglekvarteret 20. Partnerskabstræer ifm. skybrudshåndtering på private fællesveje Kortlægning af træer 21. Kortlægning af træer på private og offentlige arealer Total Side 2 af 2

3 Træer på kommunale grønne arealer 1. Etablering af skovbryn med hjemmehørende arter på Amager Fælled Naturpark Amager (som Amager Fælled er en del af) er et helt unikt naturområde med højt naturindhold og en helt særlig beliggenhed tæt på København. I 2013 blev der vedtaget en udviklingsstrategi for Naturpark Amager. En af visionerne er at fastholde og udbygge biodiversiteten i området, samt at gøre området mere attraktivt for de besøgende. For at sikre varierede og artsrige skovbryn plantes der hjemmehørende skovbrynsarter ind langs strategisk udvalgte stiforløb, hvor ikke-hjemmehørende arter ellers dominerer. Dette øger ikke kun biodiversitet i området, men også kvaliteten af naturoplevelsen. På Amager Fælled er der etableret forskellige fritidsfaciliteter f.eks. en motorcrossbane. Jordvolden langs banen fungere i dag som støjvold, men ved at plante træer vil den også kunne fungere som en visuel vold. Foto fra jordvolden ind mod motorcross-banen på Amager Fælled 20 byskovtræer langs skovbrynet ved Skolestien. 120 byskovtræer på jordvolden ind mod motorcross-banen på Amager Fælled. 50 byskovtræer langs skovbrynet ved Poppelskoven. Anlæg byskovtræer til Amager Fælled Service 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 Bydel: Amager Vest Foto fra Amager Fælled

4 Træer på kommunale grønne arealer 2. Træer til Amager Strandpark og øvrige grønne arealer i Amager Øst Amager Øst har udover Amager Strandpark en række større og mindre grønne arealer. Flere af disse arealer fungerer dels som grønne rekreative opholdsrum og som grønne transport korridorer. Dog er der flere af disse arealer, hvor beplantningen kan styrkes. Lergravsparken er en vigtig lokal park, som indeholder flere karakteristiske trærækker. Dog er særligt en af disse rækker meget hullet og trænger til flere træer. Lergravsvej slutter i en cykelsti placeret på et græsareal. Ved at plante træer på arealet kan, denne del af cykelstien omdannes til en grøn korridor. Søstjernen er en hyggelig kolonihaveforening, hvor de omkransende arealer er kommunalt ejet. Her vil en tilførsel af træer skabe en grøn ramme om kolonihaveforeningen. Amager Strandpark består primært af store åbne arealer. Plantning af træer kan dels skabe en variation i oplevelsen af landskabet og dels skabe mulighed for læ og ophold. Det er primært områderne ved Gammel Strand og ved Ti-øren, hvor en tilførsel af træer er tiltrængt. Flere af de eksisterende træer er de seneste år døde og væltet i storm. Derfor er der brug for nye træer, der kan skabe en volumen på udvalgte arealer. 10 parktræer til genetablering af en delvis eksisterende Rønneallé i Lergravsparken. 20 parktræer til de offentlige grønne arealer, der omkranser kolonihaveforeningen Søstjernen. 200 parktræer til Amager Strandpark der primært placeres ved Gammel Strand og ved Ti-øren. 10 parktræer til udplantning på det åbne græsareal, der forbinder Lergravsvej med Amager Strandvej via en cykelsti. Anlæg parktræer Service Bydel: Amager Øst Foto fra Amager Strandparks åbne græsarealer Foto fra Amager Strandparks åbne græsarealer Side 4 af 21

5 Træer på kommunale grønne arealer 3. Flere træer til Bispebjergs parker, legepladser, kirkegård og andre små grønne arealer Bydelen Bispebjerg har en række grønne arealer. Mange af disse grønne arealer fungerer som vigtige grønne åndehuller i hverdagen. For at fastholde den grønne kvalitet og dermed brugen af de grønne arealer, er der på flere af disse arealer behov for en opgradering af beplantningen. 10 parktræer til Degnestavnen, der plantes i små lunde for at skabe bedre opholdsmuligheder. 5 parktræer til Rørsangervej legeplads, som fordeles på legepladsen til at skabe skygge og give karakter til pladsen. 15 parktræer til Emdruphave, der plantes i små grupper og lunde. 20 parktræer til Lersøparken, der plantes i små grupper og lunde. 100 parktræer (heraf er størstedelen æbletræer) til Lersøgrøften, hvor der etableres en æblelund. 20 parktræer til Rismosevej, hvor der skal foretages en foryngelse af en eksisterende beplantning. 10 parktræer til KFUM Parken, hvor der skal foretages en foryngelse af en eksisterende beplantning. 30 parktræer til Bomhus plæne, hvor der skal foretages en foryngelse af en eksisterende beplantning. 30 parktræer og 200 byskovtræer til Bispebjerg Kirkegård. Foto fra Lersøparken Anlæg parktræer byskovtræer Service 72,6 72,6 72,6 72,6 290,4 Bydel: Bispebjerg Foto fra Bispebjerg Kirkegård Side 5 af 21

6 Træer på kommunale grønne arealer 4. Flere træer til Brønshøj-Husums parker og naturområder Den Ydre Fæstningsring udgør en stor og vigtig del af Københavns grønne arealer og i særdeleshed af Brønshøj-Husums grønne arealer. I forlængelse af Fæstningsringen er der tilknyttet en række øvrige naturområder såsom Kagsmosen, Gyngemosen og Utterslev Mose. For at disse naturområder forbliver interessante og fortsat kan tilbyde gode naturoplevelser for byens borgere, er det vigtigt at naturkvaliteten forbliver høj. Derfor er det nødvendigt at foretage en løbende foryngelse af den eksisterende beplantning. 50 byskovtræer til Degnemosen, der skal indplantes i et skovbryn. 50 parktræer til Vestvolden, hvor der skal foretages en foryngelse af den eksisterende beplantning. 50 parktræer til Kagsmosen som plantes i randen af de eksisterende byskovtræer som foryngelses beplantning. 30 parktræer til Gyngemosen, hvor der skal foretages en foryngelse af en eksisterende beplantning. 30 parktræer til Grønnemosen, hvor der skal foretages en foryngelse af en eksisterende beplantning. 40 parktræer til Utterslev Mose, hvor der skal foretages en foryngelse af en eksisterende beplantning. Foto fra Utterslev Mose Anlæg byskovtræer parktræer Service 60,2 60,2 60,2 60,2 240,8 Bydel: Brønshøj-Husum Side 6 af 21

7 Træer på kommunale grønne arealer 5. Flere træer til Classens Have - Indre By I den indre del af Østerbro ligger der en lille perle af en grøn oase kaldet Classens Have. Classens Have fungerer som en offentlig gårdanlæg og indeholder både legeplads, sportsbane, blomsterbede og en række store træer. Flere af de store træer i Classens Have har været udsat for flere storme, hvor der er væltet en række træer. Eftersom anlægget er fredet har kommunen en forpligtigelse til at sikre, at der også fremover er store træer. Det foreslås derfor at plante ca. 20 parktræer i Classens Have. 20 parktræer til Classens Have, der plantes som led i fortsat at sikre store træer og en fremtidig udvikling af gårdanlægget. Anlæg parktræer Service Bydel: Indre By Foto fra Classens Have hvor flere af gårdhavens gamle træer er fældet i forbindelse med kraftige storme Side 7 af 21

8 Træer på kommunale grønne arealer 6. Flere træer til Mimersparken, Ågadeparken og til Assistens Kirkegård Nørrebro er den bydel som har færrest kvadratmeter offentligt tilgængeligt grønt areal pr. indbygger. Det er derfor vigtigt, at kvaliteten af de grønne arealer er høj. Tilstedeværelsen af særligt træer er med til at en bydel opleves som grøn. Ved at sikre en foryngelse og en forøgelse af træer på Nørrebro er det med til at øge oplevelsen af Nørrebro som en grøn bydel. Både Mimersparken og Assistens Kirkegård er arealer, som spiller en vigtig rolle for borgerne på Nørrebro, når der er brug for en pause i det hektiske byliv. Træerne er med til at forstærke kontrasten mellem færdsel på bydelens gader og ophold i bydelens grønne arealer. Ågadeparken fungerer i dag som en meget benyttet hundeløbegård, der ligger tæt op og ned af Åboulevarden. Parken indeholder i dag kun spredt beplantning. En øget beplanting vil udover skygge og læ også medvirke til visuelt at skærme for trafikken langs Åboulevarden. Foto fra Assistens Kirkegård 20 parktræer til Mimersparken, der skal plantes i små lunde for at skabe læ, skygge og ophold. 15 parktræer til Ågadeparken, der skal plantes i små eksisterende lunde, som supplement til eksisterende beplantning. 30 skovplanter og 20 parktræer til Assistens Kirkegård, hvor der skal foretages en foryngelse af en eksisterende beplantning. Anlæg parktræer - 30 skovplanter Service 27,5 27,5 27,5 27,5 110 Bydel: Nørrebro Side 8 af 21

9 Træer på kommunale grønne arealer 7. Flere træer til Vigerslevparken og Valbyparken I perioden har der været systematisk hærværk på særligt birketræer i både Vigerslevparken og Valbyparken. Dette har medført at et større antal af træer i både Valbyparken og Vigerslevparken er blevet fjernet eller er blevet skadet i så høj grad, at de kun har få leveår tilbage. Derudover har begge parker været plaget af flere stormskader, som betyder at en række af parkernes store markante træer er forsvundet. For at genetablere det tabte ansøges der om midler til at plante henholdsvis 100 træer i Vigerslevparken og Valbyparken. De i alt 200 parktræer vil være en blanding af forskellige træsorter. For at reducere risikoen for lignende hændelser, ønskes det at plante en særlig art/sort af birketræer, som ikke er allergifremkaldende i nær samme grad som de eksisterende træer. Foto fra Valbyparken 100 små parktræer der fordeles i hele Vigerslevparken. 100 små parktræer der fordeles i hele Valbyparken. Anlæg små parktræer Service Bydel: Valby Foto fra Vigerslevparken Side 9 af 21

10 Træer på kommunale grønne arealer 8. Flere træer til Vanløses parker og små grønne arealer Bydelen Vanløse har en række grønne arealer. Mange af disse grønne arealer fungerer som vigtige grønne åndehuller i hverdagen. For at fastholde den grønne kvalitet og dermed brugen af de grønne arealer, er der på flere af disse arealer behov for en opgradering af den eksisterende beplantning. 50 parktræer til Damhusengen og langs Damhussøen, der skal plantes, som en foryngelse af den eksisterende beplantning. 100 parktræer til Krogebjergparken, der skal plantes, som en foryngelse af den eksisterende beplantning. 20 parktræer til Rødkildeparken, der skal indplantes i det eksisterende skovbryn. 50 parktræer til Grøndalsparken, der skal plantes, som en foryngelse af den eksisterende beplantning. 20 parktræer til Mor-Barn-Pladsen, der skal plantes som en foryngelse af den eksisterende beplantning. 10 parktræer (primært æbletræer) til græsarealet ved Hillerødgade. Foto fra Damhussøen Anlæg parktræer Service Bydel: Vanløse Side 10 af 21

11 Træer på kommunale grønne arealer 9. Flere træer til Fælledparken, Amorparken, Fredens Park og Kildevældsparken Østerbro har en række parker, herunder byens mest besøgte park Fælledparken. En vigtig del af det at besøge byens parker er, at opleve de store træer. Derfor er det vigtigt hele tiden at forny og sikre at parkerne også i fremtiden kommer til at indeholde store flotte parktræer. I byens parker forsvinder der løbende en del af de store træer, da de enten rammes af sygdom eller er i fare for at vælte under en storm. Derfor er der både i Fælledparken, Amorparken, Fredens Park og Kildevældsparken behov for at plante nye parktræer, der kan vokse sig store og flotte. Træerne er også med til at danne en vigtig visuel ramme for parken, da de er med til at øge kontrasten mellem de omkransende trafikerede veje og det åbne store parkrum. 120 parktræer hvoraf de 100 af dem er stedsegrønne træer til Fælledparken. 50 parktræer til Amorparken og Fredens Park. 10 parktræer til Kildevældsparken som opfølgning på eksisterende udviklingsplan. Foto fra Fælledparken, der viser kvaliteten af store træer Anlæg parktræer Service Bydel: Østerbro Side 11 af 21

12 Træer i byudviklingsområder 10. Partnerskabstræer til Grøntorvet og Faste Batteri I lokalplanerne for byudviklingsområderne; Grøntorvet og Faste Batteri ønskes der et højt indhold af bynatur. For at få skudt begrønningen i gang på disse arealer ansøges der om midler til oprettelse af en pulje af partnerskabstræer til netop disse to områder. Særligt på Grøntorvet vil der være mulighed for at plante træer inden arealerne er fuldt udbygget, hvilket vil gøre, at de kommende indbyggere og besøgende vil opleve at bynaturen er til stede i et nyt boligområde. På Faste Batteri forventes partnerskabstræerne primært at skulle plantes langs den planlagte offentlige cykelsti, der kommer til at gennemløbe området. Der forventes at kunne plantes mellem træer. På Grøntorvet forventes partnerskabstræerne dels at skulle plantes langs den planlagte cykelsti der kommer til at gennemløbe området og dels som randbeplantning. Der forventes at kunne plantes mellem træer. Visualisering fra lokalplanen for Grøntorvet Anlæg Pulje til partnerskabstræer Grøntorvet - Pulje til partnerskabstræer Faste Batteri Service Bydel: Amager Vest og Valby Visualisering fra lokalplanen for Faste Batteri Side 12 af 21

13 Træer på kommunale grønne arealer 11. Træer langs store indfaldsveje De store indfaldsveje til København er ofte der, hvor mange bilister møder byen første gang. Vejprofilerne på indfaldsvejene er altid brede og optager meget areal og der er ofte kun sporadisk bebyggelse og beplantning langs med vejene. I forbindelse med at indfaldsvejene blev anlagt, er der opstået en række små restarealer, som ofte ligger uudnyttede hen. På flere af disse restarealer er det ofte muligt at plante træer. Hos de mange bilister, der dagligt benytter sig af indfaldsvejene, vil træer på disse arealer være med til at give en oplevelse af at ankomme til en grøn by. På indfaldsvejene Kalvebod Brygge, Vasbygade, Vejlands Allé og Centrumforbindelsen er der både midter- og vejrabatter, samt større græsarealer hvor der vil være gode muligheder for at plante træer, der vil have en biologisk nytteværdi, men i høj grad også en herlighedsværdi for de mange forbipasserende. 30 gadetræer i midterrabatten på Vasbygade. 50 parktræer på græsarealerne efter Sjællandsbroen på amagersiden (Vejlands Allé og Centrumforbindelsen). 30 gadetræer på vejskråningerne og vejrabatterne langs Kalvebod Brygge overfor Fisketorvet. Foto af et restareal langs vejen op mod Sjællandsbroen, hvor der er mulighed for træplantninger Anlæg parktræer - 60 gadetræer Service Bydel: Kgs. Enghave og Amager Vest Side 13 af 21

14 Træer på øvrige kommunale arealer 12. Træer langs cykelstier: Svanemølleruten og Amagerbanen Dele af cykelstierne Svanemølleruten og Amagerbanen er placeret i byrum med god afstand til vejbaner. For at styrke oplevelsen af at passere gennem en grøn oase på cykel på disse to strækninger ansøges der om midler til at plante træer på udvalgte dele af Svanemølleruten og Amagerbanen. Særligt Svanemølleruten langs B93 s baner ligger udsat vindmæssigt og vil nyde godt af træer, som kan give læ. Amagerbanen er et af byens første kombinerede supercykelsti- og klimatilpasningsprojekter. Ved at tilføre dette projekt flere træer øges oplevelsen af klimatilpasningsprojekterne er vigtige bidragsydere til et grønnere København. Der ønskes midler til nedenstående: Langs Svanemølleruten, på strækningen mellem B93 s boldbaner og Kalkbrænderivejen, foreslås det at plante 25 gadetræer langs cykelstien. Supercykelstien Amagerbanen forventes anlagt 2017, som en del af et klimatilpasningsprojekt. Det ansøges om midler til at plante ca. 70 træer på strækningen mellem Prags Boulevard og Lergravsvej. Træplantningerne vil indgå som en del af det øvrigt anlægsarbejde og der søges kun midler til selve træerne. Visualisering af den kommende cykelsti og træplantninger langs Amagerbanen Anlæg gadetræer træer langs Svanemølleruten - 70 parktræer langs Amagerbanen Service Bydel: Østerbro og Amager Øst Side 14 af 21

15 Træer på øvrige kommunale arealer 13. Gadetræer langs Kastrupvej Kastrupvej er en mere end to kilometer lang vej med ganske få gadetræer. Ved at udnytte 10 meter parkeringszonen og udvalgte gadehjørner til træplantninger vil det være muligt at plante 50 træer på denne strækning uden at nedlægge parkeringspladser. Kastrupvej har en relativ bred vejprofil og er desuden ikke særlig trafikalt belastet (sammenlignet med nærliggende gader som f.eks. Øresundsvej). Kombinationen af en begrænset trafik, en bred vejprofil og få træer gør, at vejen opleves bar. Borgerne i lokalområdet har i forskellige sammenhænge efterspurgt flere gadetræer. Derudover virker træer hastighedsdæmpende, da veje opleves mindre. 50 gadetræer på gadehjørner og i forbindelse med parkeringsbånd på Kastrupvej fra Øresundsvej i nord til Hedegårdsvej i syd. Anlæg gadetræer Service Foto fra Kastrupvej som kun indeholder ganske få gadetræer her er et af dem Bydel: Amager Øst Side 15 af 21

16 Træer på øvrige kommunale arealer 14. Gadetræer langs Emdrupvej Emdrupvej strækker sig fra Frederiksborgvej til Lyngbyvej. Vejen har stort set ingen gadetræer. Ved at udnytte 10 meter parkeringszonen og udvalgte gadehjørner til træplantninger vil der være mulighed for at plante 20 træer på denne strækning, uden det vil kræve nedlæggelse af parkeringspladser. Emdrupvej har en bred vejprofil og uden gadetræer opleves vejen bar og forblæst. Gadetræer har en positiv effekt på åbne vejprofiler, derfor vil træplantninger langs Emdrupvej bidrage til at gøre vejen mere grøn og langt mere velproportioneret og dermed forbedre betingelserne for bylivet. Derudover har gadetræer på en vej som Emdrupvej en trafikdæmpende effekt. 20 gadetræer på udvalgte gadehjørner og i forbindelse med udvalgte parkeringsbånd på Emdrupvej. Anlæg gadetræer Service Foto fra Emdrupvej der viser eksempel på en parkeringszone, hvor der er mulighed for træplantning uden inddragelse af parkeringsplads Bydel: Bispebjerg Side 16 af 21

17 Træer på øvrige kommunale arealer 15. Gule zoner: Gadetræer ifm. vejoverdragelse i Valby og på Østerbro I forbindelse med udvidelse af parkeringszonen sker der pr. 1.januar 2017 en vejoverdragelse af private fællesveje til kommunale veje. Vejoverdragelsen indebærer også overtagelse af en række små pladser og brede grønne midterarealer. Ved at udnytte disser arealer og udvalgte gadehjørner og vejstrækninger, vil det være muligt at plante flere træer i disse områder. Træerne vil giver områderne en grøn og levende atmosfære og kræver ikke nedlæggelse af parkeringspladser. I området mellem Nygårdsvej og Tåsingegade på Østerbro er der plads til at plante ca. 25 træer, på områdets små pladser og grønne midterarealer. Foto af et grønt midterareal i Stakkesund på Østerbro, hvor der er plads til træer. Pigekvarteret i Valby har mange gadehjørner med god plads til at plante træer. Ved at plante ca. 15 træer på gadehjørnerne kan de omdannes til små grønne mødesteder, der bidrager til et bedre byliv. 25 gadetræsplantninger på gadehjørner, på udvalgte vejstrækninger, områdets små pladser og midterarealer på Østerbro 15 gadetræsplantninger på gadehjørner i Pigekvarteret i Valby. Anlæg træer til Østerbro - 15 gadetræer til Valby Service Bydel: Østerbro og Valby Foto af et gadehjørne i Pigekvarteret i Valby, hvor der er plads til et træ. Side 17 af 21

18 Træer på øvrige kommunale arealer 16. Ikoniske skolegårdstræer og miniskov til børnehaver og vuggestuer Mange af byens børn får en relation til naturen ved at plante træer i deres hverdagsmiljø f.eks. i skolegårde og børnehaver. Nogle skolegårde indeholder ét centralt placeret træ, der ofte har en ikonisk status. Udover at træet har en række nyttige funktioner, som fx. at skabe læ og skygge, så fungerer et ikonisk skolegårdstræ som et naturligt samlingspunkt og tilmed giver det eleverne en lille, men vigtig og daglig, indsigt i naturens og årstidernes gang. Ved at plante store ikoniske skolegårdstræer i udvalgte københavnske skolegårde bidrager man både til leg og læringsperspektivet, men også til at gøre byen grønnere. Størstedelen af Københavns Kommunes børnehaver har grundet placeringen ikke adgang til skov på daglig basis. Ved at plante en mini-skov (ca. 5x5 meter) på udvalgte børnehavers udearealer kan man skabe rum til leg og læring gennem en følelse af skov hos børnehavebørnene. Foto viser et eksempel på et ikonisk skolegårdstræ Ikoniske skolegårdstræer. Der udvælges 15 skoler, hvor der er plads til at plante et ikonisk skolegårdstræ. Der ansøges om midler til plantning af 15 ikoniske træer, som hver koster kr. at anlægge. Mini-skov. Der udvælges 50 børnehaver og vuggestuer, hvor der er mulighed for at etablere en mini-skov. Hver mini-skov består af ca små træer. Der ansøges om midler til plantning af ca. 50 mini-skove, som hver koster kr. at anlægge. Anlæg ikoniske skolegårdstræer - 50 mini-skove Service Bydel: Alle Foto viser et eksempel på en mini-skov i en børnehave Side 18 af 21

19 Træer på øvrige kommunale arealer 17. Træer til Kildevældsskolen En stor del af de københavnske skoler står overfor eller har fået gennemført en større renovering. På Kildevældsskolen (Østerbro) begynder helhedsrenovering af skolen januar Der er kun i begrænset omfang tænkt plantning af træer ind i helhedsrenoveringsprojektet. Kildevældsskolen deler matrikelskel med Kildevældsparken, som er en meget anvendt park. Ved at plante små lunde af træer i overgangszonen mellem skolen og parken vil parkoplevelsen blive trukket ind i skolen og skolen vil åbne sig op mod omverdenen. Skolens fritidsordning har et udeareal, som ligger åbent og eksponeret for solen. Det ønskes derfor at plante træer på arealet for at skabe bedre opholdsmuligheder. Etablering af tre lunde med 5 parktræer i hver i overgangszonen mellem park og skolegård. 6 parktræer på arealet ved skolens fritidsordning. 5 mindre gadetræer i forbindelse med skolens indgangsparti. Anlæg parktræer - 5 gadetræer Service Foto fra Kildevældsparken som skolen grænser op til. Bydel: Østerbro Side 19 af 21

20 Træer på øvrige kommunale arealer 18. Begrønning af kulturinstitution: Træer til Grøndalscentret Grøndalcentret har dagligt ca besøgende. Størstedelen af dem bruger de indendørs faciliteter, men en stadig stigende del af de besøgende benytter Grøndalcentrets udendørs fritidsfaciliteter. Der har ikke været mulighed for at fokusere på udvikling af beplantningen i forbindelse med de nye udendørs funktioner og faciliteter. Der er derfor behov for at plante et antal træer ved Grøndalcentret, som dels kan øge kvaliteten i den udendørs beplantning og dels kan skabe vigtige grønne rammer for ophold, læ og skygge for de nye funktioner som Grøndalscentret tilbyder. Etablering af gadetræsbeplantning i den brede vejrabat langs Tomsgårdsvej. Her foreslås 25 gadetræer. Etablering af træplantninger på parkeringsarealer og supplering af eksisterende trærækker. Her foreslås 50 gadetræer. Etablering af træer og mindre vegetation i forbindelse med eksisterende og kommende fritidsaktiviteter. Her foreslås ca. 20 parktræer og diverse blomstrende buske. Luftfoto der viser Grøndalcentrets udearealer herunder vejrabat langs Tomsgårdsvej, parkeringsarealer og åbne græsarealer. Anlæg gadetræer - 20 parktræer og blomstrende buske Service Bydel: Vanløse Side 20 af 21

21 Træer på ikke-kommunale arealer 19. Partnerskabstræer til Fuglekvarteret Områdefornyelse i Fuglekvarteret i Nordvest, som løber frem til 2017, har særlig fokus på bynatur og begrønning. Da en stor del af Fuglekvarterets veje er private fællesveje, skal der anvendes partnerskabstræer for at der bliver plantet træer på kvarterets veje og øvrige grønne småarealer. Hvis partnerskabstræerne skal blive en succes i Fuglekvarteret, er det nødvendigt at inddrage erfaringerne fra Områdefornyelsen. Der kan skabe den fornødne kontakt til potentielle modtagere af partnerskabstræer. Indsatsen fra Områdefornyelsens sekretariat kobles tæt til det eksisterende projekt med bevilling til partnerskabstræer og til områdefornyelsens eksisterende indsatser. Baggrunden for ønsket om en særlig indsats for partnerskabstræer, herunder gadetræer, er, at Områdefornyelsens sekretariat i Fuglekvarteret i stigende grad oplever efterspørgsel på partnerskabstræer. Ved etablering af en pulje til partnerskabstræer i Fuglekvarteret, skal områdefornyelsens sekretariat danne sig et overblik og tage kontakt til grundejere og på den måde bidrage til at partnerskabstræerne plantes i Fuglekvarteret Etablering af pulje til partnerskabstræer. Herunder midler til genetablering af alléer på private fællesveje. I alt foreslås en pulje til partnerskabstræer på kr. Foto som viser potentialet for gadetræer på Rørsangervej Anlæg Pulje til partnerskabstræer til Fuglekvarteret Service Bydel: Bispebjerg Side 21 af 21

22 Træer på ikke-kommunale arealer 20. Partnerskabstræer ifm. skybrudshåndtering på private fællesveje København står overfor en stor opgave med at klimatilpasse byen. Teknik- og Miljøforvaltningen samarbejder med HOFOR om, at sikre klimatilpasningen af København på både kommunale veje og private fællesveje. I forbindelse med klimatilpasning af de private fællesveje oplever forvaltningen en efterspørgsel fra de private grundejere, som er interesseret i at skabe grønnere løsninger, men som ikke har midlerne til det. Københavns Kommune kan bidrage til dette arbejde ved at sikre gadetræer på de klimatilpassede gader. HOFOR har ikke mulighed for at levere denne ydelse og grundejerne har ofte ikke midlerne til at plante robuste gadetræer. Derfor vil det være attraktivt for grundejerne at indgå i et partnerskab om at plante gadetræer. Oprettelse af partnerskabspulje der kan finansiere midler til indkøb og levering af i alt ca. 200 partnerskabstræer på de private fællesveje, som skal klimasikres af HOFOR. Foto af privat fællesvej med regnvejrsbed hvori der kan plantes partnerskabstræer. Anlæg Pulje til 200 partnerskabstræer Service - Bydel: Alle Side 22 af 21

23 Kortlægning af træer 21. Kortlægning af træer på private og offentlige arealer Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en træpolitik, der bl.a. skal have til formål at beskytte byens ældre, bevaringsværdige træer. I Københavns Kommune findes der imidlertid ikke en eksakt opgørelse over træer i parker og naturområder og ingen opgørelse over træer på de øvrige forvaltningers arealer eller på private arealer. For at kunne sikre en prioritering af nye og eksisterende træer i planlægningen og omdannelsen af byen, er det nødvendigt med et bedre overblik over, hvad byen har af eksisterende træer. Kortlægningen vil medvirke til, at borgere og Københavns Kommunes forvaltninger bliver mere opmærksomme på byens træer, hvilket forventes at bevirke, at flere træer bevares og ikke fældes samt at nye træer i højere grad indtænkes i planlægningen af nye anlægsprojekter. Kortlægningen af træer kan samtidig bruges i arbejdet med udviklingen af en plan for hvor, der kan plantes nye træer. En kortlægning af træer på private og offentlige arealer som bl.a. vil omfatte de træer på både offentlige og private arealer, der skal tages et særligt hensyn til at bevare, når byen udvikles og omdannes. Foto af det gammelt Platantræ på Gråbrødretorv, der er identitetsskabende for torvet. Anlæg Kortlægning af træer på private og offentlige arealer Service - Bydel: Alle Side 23 af 21

Bilag 2. Mulige plantninger af træer i København. Sagsnr

Bilag 2. Mulige plantninger af træer i København. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2. Mulige plantninger af træer i København Forvaltningen har udarbejdet en plan for, hvordan 100.000 nye træer kan plantes over

Læs mere

Københavns Kommunes. Træpolitik udkast

Københavns Kommunes. Træpolitik udkast Københavns Kommunes Træpolitik 2016-2025 udkast Mål og visioner Overordnet mål for 2025: 75 % af københavnerne oplever København som en grøn by. Kilde: Fællesskab København Overordnet målsætning for træer

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Til Teknik- og Miljøudvalget Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. Notat om grønne arealer i Valby Idrætspark I Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Bilag 5. Sagsnr

Bilag 5. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget

Læs mere

Bilag 1. Afmelding af Teknik- og Miljøudvalgets planer, politikker og strategier

Bilag 1. Afmelding af Teknik- og Miljøudvalgets planer, politikker og strategier KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 1. Afmelding af Teknik- og Miljøudvalgets planer, politikker og strategier Med udgangspunkt i nedenstående kriterier foreslås

Læs mere

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2017

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2017 FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2017 projekt id KV64 VEL17 VEL22 VEL26 OS16 NO12 BIR7.6 & 7.7 BIR8.4 BIR7.1 AM1C AM20B projektnavn Valbyparken Skt. Jørgens Sø Korsgade og Hans Tavsens Gade Hans Tavsens Park

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K Forslag om af dækningsgrave i jeres bydel 6. februar 2013 Sagsnr. 2013-1415

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Læs mere

Grøn strategi i Næstved Kommune

Grøn strategi i Næstved Kommune Grøn strategi i Næstved Kommune 1 Indhold 1. Formål:... 3 2. Vision:... 4 2.1. Bevarelse:... 4 2.2. Strategisk planlægning.... 5 2.3. Variation, oplevelser og sundhed:... 5 2.4. Samarbejde og information...

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Grøndalsparken Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580333 Grøndalsparken er beliggende i kommunens nordlige distrikt. Parken løber som et langt bånd mellem jernbanestrækninger og veje fra

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Damhusengen: Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580340 Damhusengen er beliggende i kommunens nordlige del, mellem Damhussøen og Krogebjergparken. Vestsiden af engen løber i skellet til

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

København skal lyse op og blive mere tryg

København skal lyse op og blive mere tryg 11/06 201, 20:1 København skal lyse op og blive mere tryg Københavnerne har talt. De vil have mere lys i gaden og på den måde gøre byen mere tryg at færdes i. Et projekt som Københavns Kommune nu har igangsat.

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Langs Klostergade Forhaverne Langs Vestergade Indhold Tre nedslag; Alle tre forslag bygger videre på eksisterende forhold og potentialer, som beskrevet

Læs mere

UDKAST: Strategi for et grønt København (2015-2025)

UDKAST: Strategi for et grønt København (2015-2025) UDKAST: Strategi for et grønt København (2015-2025) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til strategien s.3-7 - En målrettet strategi - Hvad er grønt? - Hvorfor mere grønt i København? - Mere grønt i København

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES BEGRØNNINGSVÆRKTØJ. Rikke Hedegaard Christensen, Teknik- og Miljøforvaltningen

KØBENHAVNS KOMMUNES BEGRØNNINGSVÆRKTØJ. Rikke Hedegaard Christensen, Teknik- og Miljøforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNES BEGRØNNINGSVÆRKTØJ Rikke Hedegaard Christensen, Teknik- og Miljøforvaltningen FRA VISION TIL HANDLING BYNATUR I KØBENHAVN 2015-2025 VISION #1: at skabe mere bynatur i København og VISION

Læs mere

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet.

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Svar på opfølgende spørgsmål fra Jakob Næsager vedr. nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet til indstillingen Forslag til

Læs mere

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2010

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2010 BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2010 3 FLERE BLIVER LÆNGERE 95 % af københavnerne synes, det er vigtigt eller meget vigtigt at byen tilbyder et levende og varieret byliv.* Et godt byliv

Læs mere

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 11 Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

Bynatur og livskvalitet

Bynatur og livskvalitet AARHUS UNIVERSITET Bynatur og livskvalitet FAGUS høstkonferanse Lars Kjerulf Petersen Institut for Miljøvidenskab, AU-Roskilde 1 Projekt LiNaBy Formål: Undersøge samspillet mellem livsstil og naturkvalitet

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PROJEKT PLADS TIL LEG Målet med Plads til Leg er at istandsætte alle de offentlige legepladser i Københavns

Læs mere

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK 1 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen mod regn samtidig med,

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVNERNES VELFÆRD. Lersøparken 4.14

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVNERNES VELFÆRD. Lersøparken 4.14 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVNERNES VELFÆRD Lersøparken 4.14 4.14 LERSØPARKEN Periode Moderne tid I første del af 1900-tallet opstod i kølvandet på industrialiseringens slum og spekulant

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst. Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ R DOVRE MOTORRING 3 BYSTIEN

Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst. Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ R DOVRE MOTORRING 3 BYSTIEN Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ BYSTIEN MOTORRING 3 R DOVRE BIRKESKOVEN BYSTIEN FRALIGSVEJ PAUL BERGS ES VEJ MOTORRING 3 Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr

Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Notat vedr. mulige ændringsforslag til forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 440 Marmormolen II I forbindelse

Læs mere

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur.

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur. Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. KLIMA team har bedt Nørrebro Lokaludvalg udpege 1-2 SIGNATUR projekter for hver af de 3 vandoplande Baggrund og status: Henover sommeren 2013 udarbejdede

Læs mere

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter KOMMUNEPLAN 2015 SCENARIE 2.MIN. KP 15 flytter områder fra planperiodens 2. del til efter planperioden som perspektivområder. Kortgrundlag: Kommuneplan 11 1. del af planperioden 2. del af planperioden

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

København Grønne visioner

København Grønne visioner København Grønne visioner Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur februar 2011 Oversigt 1. København - overordnet set 2. Mit daglige arbejde - Center for Park og Natur 3. Visionen og målene 4. Nogle

Læs mere

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder.

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt Bilag 2. - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Indhold Tabel 1. Samlet oversigt... 2 Tabel 2. Vedligeholdelse, Park og Natur...

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Beslutningen gælder for genplantning af gadetræer i større antal, nyplantning af gadetræer og ved nyanlæg generelt.

Beslutningen gælder for genplantning af gadetræer i større antal, nyplantning af gadetræer og ved nyanlæg generelt. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur NOTAT Til chefgruppen i Center for Park og Natur Indstilling om at anvende et bredt trævalg indenfor slægter og arter for Københavns

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af arealer til alternativ placering af byggeri på Amager Fælled Kvarter

Bilag 1: Vurdering af arealer til alternativ placering af byggeri på Amager Fælled Kvarter Bilag 1: Vurdering af arealer til alternativ placering af byggeri på Amager Fælled Kvarter Kalvebod Fælled (kort A) Københavns Skyttecenter (Selinevej) Området langs Kalvebodløbet (Dæmningsvej) Ejer: Den

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

Oversigt over udvalgte fællesprojekter mellem Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der kan være knaster

Oversigt over udvalgte fællesprojekter mellem Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der kan være knaster Sankt Jørgens Sø (Vandopland: Ladegårdså, Frederiksberg Øst & Vesterbro) Oversigt over udvalgte fælles mellem Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der kan være knaster I masterplan 1 i skybrudskonkretiseringerne

Læs mere

STI OVER SVANEMØLLE KASERNE. Faunabroen, der binder Østerbro sammen

STI OVER SVANEMØLLE KASERNE. Faunabroen, der binder Østerbro sammen STI OVER SVANEMØLLE KASERNE Faunabroen, der binder Østerbro sammen PROJEKTOPLÆG Ringbanens 2 banelinjer og den 4-sporede Nordhavnsvej skiller Østerbro helt ad i 2 dele. Det dur naturligvis ikke. Østerbro

Læs mere

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af anlæg Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 2016-0052591 Amager Vest lokaludvalg

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Dette er stormfaldsplanen for Stråsøkomplekset i Vestjylland. Stråsøkomplekset er et stort sammenhængende naturområde på ca. 5.200 ha. Udover Stråsø Plantage består området

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 Udkast til Administrationsgrundlag Formål Dette notat beskriver administrationsgrundlaget for afgørelser om dispensation til

Læs mere

STRATEGI. Prioriterede indsatser. Bedre forbindelser for bløde trafikanter

STRATEGI. Prioriterede indsatser. Bedre forbindelser for bløde trafikanter Prioriterede indsatser STRATEGI Bedre forbindelser for bløde trafikanter NORDREFASANVEJ.FREDERIKSBERG.DK FACEBOOK.COM/NORDREFASANVEJKVARTERET INSTAGRAM.COM/NORDREFASANVEJKVARTERET 1 2 Strategi - Bedre

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at Nyd din skov og dyrk den med Skovdyrkerne Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at renovere dine læhegn med overskud øge din ejendoms herlighedsværdi

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet Jakob Næsager har den 6. august 2015 stillet nedenstående spørgsmål

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum.

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum. Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum. Ønsker til ny belysning: Lb.nr. Lokalitet Kommentarer LU - bemærkninger Grundbelysning 1 Karlslundevej, mellem Smørumvej & Merløsevej

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Bilag 1. Sagsnr Resultat af bymidtegennemgangen. Dokumentnr

Bilag 1. Sagsnr Resultat af bymidtegennemgangen. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Bilag 1 Resultat af bymidtegennemgangen Bymidterne er fastlagt i kommuneplanen og skal regulere omfanget og placeringen af

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012 København er en mangfoldig og tryg storby med et rigt forlystelsesliv, turister fra hele verden og et livligt natteliv. Trygheden stiger og ungdomskriminaliteten falder. Det går godt. Alligevel skal vi

Læs mere

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Herlev Bytorv Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Skitseforslag 14.01.2016 INTRODUKTION I disse år oplever hele hovedstadsregionen en enorm udvikling. I Herlev kommer dette blandt til udtryk

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

GRØNNE OASER PLANTEKUMMER OG BÆNKE TIL DIT FORTOV OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET

GRØNNE OASER PLANTEKUMMER OG BÆNKE TIL DIT FORTOV OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET GRØNNE OASER PLANTEKUMMER OG BÆNKE TIL DIT FORTOV OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET C Livingwalls (også omslag) Indhold: Introduktion side 0 Til dit fortov side 09 Kort A-E side - Priser og pakker side 8-9

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere