Business Communications Manager Telefonens funktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Communications Manager Telefonens funktioner"

Transkript

1 Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P Version 02

2

3 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i M-serien står der Funkt. eller FX. På IP-telefonen står der Funkt. over displaytasten længst til venstre, når funktionsvalg er muligt. I denne bog bruges FUNKTION til at angive tryk på funktionstasten før indtastning af en funktionskode. I tabellen nedenfor vises, hvilke taster der skal bruges på de forskellige typer Nortel Networks-telefoner for at bruge funktionerne. På hvert User Card kan du finde yderligere oplysninger om hver type telefon. Tastnavn T7100, T7208, T7316 Funktion M7100, M7208, M7310, M7324 M7000, M7100N, M7208N, M7310N, M7324N Håndfri Slå mikrofon fra Parker Frigiv (7208/7316) (7208/7316) (T7000) (M7000) Besvar opkald Telefoner med linjetaster: Tryk på linjetasten, og løft håndsættet. Telefoner uden taster: Løft håndsættet. I denne vejledning bruges følgende etiketter til at angive hver typekonfigurationstast: FUNKTION angiver tryk på tasten Funkt. PARKER angiver tryk på tasten Park. FRG angiver tryk på tasten Frigiv. Telefon funktioner Baggrundsmusik Besvarelse af opkald - gruppe FUNKTION 86 Annul. FUNKTION #86 Lyt til musik (der leveres af kontoret) gennem telefonens højttaler, når du ikke taler i telefon. FUNKTION 75 Besvar et opkald, der ringer på en anden telefon i svargruppen. Det eksterne opkald, der har ringet længst, besvares først. Side 3

4 Besvarelse af opkald - omdirigeret Blokering af navn og nummer Flytning af linjetaster Forstyr ikke KaldVnt Klokkeslæt Kodeord for serviceklasse Gruppelytning Kontrastjusteringer Kontrol af taster Kør/stop FUNKTION 76 og telefonnummeret Besvar en telefon, der ringer. FUNKTION 819 Bloker det udgående navn og/eller nummer for et bestemt opkald. FUNKTION *81 Skift linje- eller gruppetasternes placering. 1. Tryk på FUNKTION * Tryk på den linjetast, du vil flytte. 3. Tryk på den tast, du vil flytte linjen til. 4. Tryk på FRG. De to taster byttes rundt. 5. Opdater telefonens tastetiketstrip. Linjetaster kan ikke udveksles med taster til intercom, svar eller håndfrit. FUNKTION 85 Annul. FUNKTION #85 Når du ikke taler i telefon, modtager du ingen indgående opkald, med undtagelse af prioritetsopkald, på telefonen. Når du taler i telefon, blokeres et indgående prioritetsopkald. FUNKTION 802 Annul. FUNKTION #802 Brug både håndsæt og højttaler under opkald. Du kan undgå elektronisk feedback ved at holde håndsættet væk fra højttaleren under opkald og trykke på FRG for at lægge på. Bemærk: IP-baserede telefoner kan ikke bruge denne funktion. FUNKTION 82 og lokalnummeret for den modtagende telefon Omdiriger et opkald til en anden telefon, selvom linjerne er optaget. FUNKTION 803 Få vist klokkeslæt og dato ganske kort under et opkald. FUNKTION 68 plus COS-kode Udskift opkaldsfiltrene på en linje eller telefon, eller få adgang til systemet. Opkaldsfiltre bestemmer, hvilke numre der kan ringes op. COS-koden leveres af Systemadministrator for at ændre serviceklassen. FUNKTION *7 plus et nummer fra 1 til 9 Juster kontrasten på displayet. Tryk på PARKER for at angive valget. FUNKTION *0 Undersøg, hvad der er programmeret på de forskellige taster. Bruges, når der skrives en tekst til taster. FUNKTION *9 Gemmer mere end ét autoringnummer eller mere end én kode til en ekstern Carrier-funktion på en enkelt hukommelsestast ved at adskille fl numre og koder. Første gang du trykker på tasten, ringes der op til det første nummer eller den første kode, og næste gang du trykker på tasten, ringes der på til det næste nummer eller den næste kode. Du kan programmere op til fire numre eller koder separat ved at adskille dem. Side 4

5 Lange toner Linjeomdir. Linjepuljer Link Lynopkald Meddelelser FUNKTION 808 Udsender en tone, så længe du holder en tast nede. Dette bruges til at kommunikere med enheder, f.eks. en fax eller telefonsvarer. Lange toner gælder kun for det aktuelle opkald. FUNKTION 84 Annul. FUNKTION #84 Send opkald, der modtages på en ekstern linje, til en anden telefon uden for systemet. (Ikke alle eksterne linjer understøtter denne funktion. Kontakt Systemadministrator). Det er ikke nødvendigt at have denne funktion på en T7100-/M7100-telefon. FUNKTION 64 Ved hjælp af en linjepulje kan telefoner dele flere linjer til opkald. 1. Tryk på FUNKTION 64 eller en intercom-tast. 2. Skriv adgangskoden for en linjepulje. (Kontakt Systemadministrator for at få en liste). FUNKTION 71 Opret et linksignal for at få adgang til en PBX- eller en anden værtsomstilling. FUNKTION 0 Ring et eksternt telefonnummer op ved hjælp af en kode med to cifre. Der er to typer koder til lynopkald. systemkode (01 til 70) og personlig kode (71 til 94). Koder for systemlynopkald kan bruges fra enhver displaytelefon i systemet. De tildeles af Systemadministrator. Koder for personlige lynopkald bruges eksklusivt på din telefon. Sådan foretages et opkald ved hjælp af en lynopkaldskode: 1. Tryk på FUNKTION Indtast koden med to cifre for nummeret (01 til 70 for systemlynopkald og 71 til 94 for personlige lynopkald). Sådan programmeres personlige lynopkaldsnumre: 1. Tryk på FUNKTION *4. 2. Indtast en kode på to cifre fra 71 til Angiv den eksterne linje ved at trykke på en linjetast, en linjepuljetast eller intercom-tasten. Hvis du ikke angiver den eksterne linje, vælger systemet automatisk en linje for opkaldet. 4. Indtast det telefonnummer, der skal programmeres (op til 24 cifre). 5. Tryk på PARKER. 6. Optag den kode og det nummer, du lige har programmeret. Du kan ikke programmere personlige lynopkald, når en anden er ved at programmere systemet. FUNKTION 1 Annul. FUNKTION #1 Send en meddelelse til en anden telefon i systemet. Sådan vises og besvares meddelelser: 1. Tryk på FUNKTION Tryk på * og # for at få vist listen over meddelelser. 3. Tryk på 0 for at ringe til den person, der sendte meddelelsen. Sådan fjernes en meddelelse: Tryk på PARKER, mens meddelelsen vises. Side 5

6 Møde Opk. park Opkald i kø Opkaldstilstande FUNKTION 3 Opret et mødeopkald mellem dig selv og to andre. 1. Foretag eller besvar det første opkald. 2. Parker det første opkald. 3. Foretag eller besvar det andet opkald. 4. Når det andet opkald er oprettet, skal du trykke på FUNKTION Tryk på linje- eller intercom-tasten for det første parkerede opkald (ikke nødvendigt på en T7100-/M7100-telefon). 6. Tryk på FRG for at afslutte mødeopkaldet. Sådan fjerner du dig fra et møde permanent (uovervåget møde): Tryk på FUNKTION 70. De andre to personer i telefonmødet forbliver forbundet. (Ikke alle eksterne linjer understøtter denne funktion. Kontakt Systemadministrator). Sådan parkeres et møde: Tryk på PARKER. De to andre mødedeltagere kan stadig tale med hinanden. Sådan opsplittes et møde: Tryk på linje- eller intercom-tasten til én af mødedeltagerne for at tale privat med vedkommende, mens den anden mødedeltager er parkeret. Mødet kan genetableres ved at trykke på FUNKTION 3. Sådan afbrydes forbindelsen til én deltager: Tryk på linje- eller intercom-tasten for den mødedeltager, du vil afbryde forbindelsen til, og tryk derefter på FRG. Tryk på linje- eller intercom-tasten for den anden mødedeltager, du vil genetablere samtalen med. Sådan parkeres to af hinanden uafhængige opkald: Tryk på linje- eller intercom-tasten for den første mødedeltager, og tryk derefter på PARKER. Den anden mødedeltager parkeres automatisk. Mødet kan genetableres ved at hente ét opkald tilbage, trykke på FUNKTION 3 og derefter hente det andet opkald tilbage. FUNKTION 74 Parker et opkald, så det kan hentes ind til enhver telefon i systemet. Displayet viser en trecifret hentekode. Sådan hentes et parkeret opkald: Tryk på en intercom-tast, og indtast hentekoden. På T7100-/M7100-telefonen skal du blot løfte håndsættet og indtaste hentekoden. FUNKTION 801 Besvar det næste opkald. Hvis der er mere end ét opkald i kø, får eksterne indgående opkald højeste prioritet i forhold til tilbagekald og parkerede eller viderestillede opkald. FUNKTION *82 Vælg en ud af tre opkaldsmetoder. 1. Tryk på FUNKTION * Tryk på # for at vælge tilstanden. 3. Tryk på PARKER for at gemme tilstanden. Standard opk.: Vælg en linje, og ring derefter nummeret op. (Standard opk. er altid tilgængelig, også når der er valgt en anden opkaldstilstand). Auto. kald: Ring nummeret op uden at vælge en linjetast først. Din primære linje vælges automatisk for opkaldet. Side 6

7 Opkaldstimer Parker Pause Præ-opk.: Ring nummeret op, og tryk derefter på en linjetast for at foretage opkaldet. Rediger nummeret ved at trykke på lydstyrketasten, før opkaldet foretages. FUNKTION 77 Viser kort det aktuelle eller seneste opkalds omtrentlige varighed. PARKER Afbryder et opkald midlertidigt. Du kan hente et parkeret opkald ved at trykke på linjetasten for det parkerede opkald. (Tryk på PARKER på T7100-/M7100-telefonen). Eksklusiv park. FUNKTION 79 eller FUNKTION/PARKER Afbryder et opkald midlertidigt og forhindrer, at andre telefoner henter det. Auto park: FUNKTION 73 (for at slå til eller fra) Indstil telefonen til automatisk at parkere et opkald, når du tager et andet opkald, eller stop, at telefonen gør dette. Standarder Ja (funktionen er slået til). Bemærk! På telefoner, som har SWCA-taster (System-Wide Call Appearance), skal denne funktion være aktiveret (angivet til Ja). FUNKTION 78 Programmeren ekstern sekvens af autoring til at indsætte en forsinkelse på 1.5 sekunder. Ved impulsopkald: * indsætter også en forsinkelse på 1.5 sekunder. PersonsøgningFUNKTION 60 og kode (1 til 3) og zone (0 til 6) Lav en søgebesked gennem enten de interne (kode 1) eller eksterne (kode 2) højttalere eller begge. Zone 0 søger i alle zoner. Søgebeskeder er programmeret til timeout efter et forudindstillet tidsinterval, der indstilles af Systemadministrator. Intern personsøgning FUNKTION 61 og zone (0 til 6) Lav en søgebesked til alle eller til en bestemt gruppe af telefoner gennem telefonhøjttalerne. Zone 0 søger i alle zoner. Ekstern personsøgning FUNKTION 62 Lav en søgebesked gennem det eksterne højttalersystem. Intern og ekstern personsøgning FUNKTION 63 og zone (0 til 6) Lav en søgebesked gennem både telefonhøjttalerne og et eksternt højttalersystem. Zone 0 søger i alle zoner. Prioritetsopkald FUNKTION 69 Afbryder en person, der er på et opkald. En person på et andet opkald kan trykke på FUNKTION 85 (Forstyr ikke) for at blokere prioritetsopkald. Side 7

8 Privat Ring gemt nummer op igen Ring igen Ring nr. igen Ringestyrke Ringetype Serviceplan FUNKTION 83 Skift Privat-indstillingen for en ekstern linje. Hvis en linje normalt er privat, får en anden telefon, der deler linjen, mulighed for at deltage i opkaldet ved at vælge linjen, mens du bruger den. Hvis en linje normalt har Privat-indstillingen deaktiveret, forhindrer dette, at en anden telefon, der deler linjen, kan deltage i opkaldet ved at vælge linjen, mens du bruger den. Privat-indstillingen genetableres, når du afslutter opkaldet, eller når du indtaster koden for Privatfunktionen igen. FUNKTION 67 Gemmer et nummer, der skal ringes op til senere. Indtast koden under et opkald, du har indtastet, for at gemme nummeret. Indtast koden for at ringe op til det gemte nummer, når du ikke har et opkald. FUNKTION 2 Annul. FUNKTION #2 Overvåg en optaget eller ikke-besvaret telefon eller en optaget linjepulje i systemet. Ring igen angiver, at du skal ringe tilbage, når telefonen eller linjepuljen bliver ledig. FUNKTION 5 Ringer automatisk til det seneste eksterne telefonnummer, du har ringet til. FUNKTION *80 Få telefonen til at ringe, så du kan justere styrken. Du kan også justere styrken, hver gang telefonen ringer. FUNKTION *6 Vælg en speciel ringelyd, så du kan skelne mellem din egen telefon og andre telefoner i nærheden. 1. Tryk på FUNKTION *6. 2. Indtast nummeret på ringetypen (1 til 4). Tryk på PARKER Vis serviceplan FUNKTION 870 Vis de tilstande, der er blevet slået til på det angivne kontrolapparat. Ringertjeneste FUNKTION 871 Annul. FUNKTION #871 Slå en af de seks tjenester til alternativ ringning/besvarelse af opkald til fra en angivet kontroltelefon. Begrænsningstjenester FUNKTION 872 Annul. FUNKTION #872 Slår en af de seks tjenester for begræsninger på bestemte linjer eller telefoner til fra en angivet kontroltelefon. Du skal indtaste et kodeord. Omdirigeringstjenester FUNKTION 873 Annul. FUNKTION #873 Slå en af de seks tjenester for omdirigering på bestemte linjer eller telefoner til fra en angivet kontroltelefon. Du skal indtaste et kodeord. Side 8

9 Sprogvalg Statisk klokkeslæt og dato SWCA-taster FUNKTION *501 Vælg primært sprog for telefondisplayet FUNKTION *502 Vælg alternativt sprog for telefondisplayet. FUNKTION *503 Vælg alternativt sprog 2 for telefondisplayet. FUNKTION *504 Vælg alternativt sprog 3 for telefondisplayet. FUNKTION 806 Annul. FUNKTION #806 Skift den første linje på displayet til det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato. FUNKTION *521 til FUNKTION *536 er programmeret til taster med indikatorer Hvis du er en del af en opkaldsgruppe, kan du have linjetaster, der er mærket som SWCA (System-Wide Call Access). Hvordan disse taster bruges afhænger af, hvordan systemadministratoren har konfigureret systemet. (Du kan finde yderligere oplysninger på SWCA User Card). FUNKTION *520 Find først tilgængelige SWCA-taster, der er tildelt til denne telefon. FUNKTION *537 Find det ældste parkerede SWCA-opkald på denne telefon. FUNKTION *538 Find det nyeste parkerede SWCA-opkald på denne telefon. Taleopkald Taleopkald afvis Trunk-svar Vent på rin.tone Viderestil FUNKTION 66 Lav en mundtlig meddelelse eller start en samtale gennem en højttaler på en anden telefon uden at lade den anden telefon ringe først. FUNKTION 88 Annul. FUNKTION #88 Sørger for, at telefonen ikke modtager taleopkald. Forstyr ikke (FUNKTION 85) forhindrer også telefonen i at modtage taleopkald. FUNKTION 800 Besvar et eksternt opkald, der ringer på en linje, som er blevet placeret i en Ringer tjeneste-plan, fra enhver telefon i systemet. Denne funktion fungerer ikke i forbindelse med en privat linje. FUNKTION 804 Programmerer et eksternt autoringnummer, så systemet venter på at modtage en ringetone fra et andet system, før det fortsætter med opringningen. FUNKTION 70 Send et opkald til en anden telefon i systemet eller til en ekstern telefon. Du kan muligvis ikke viderestille et opkald på en ekstern linje til en ekstern telefon, afhængigt af linjernes funktioner. 1. Foretag eller besvar et opkald. 2. Tryk på FUNKTION Ring op til den person, du vil viderestille opkaldet til. Side 9

10 Viderestilling 4. Bliv på linjen, hvis du vil tale med personen først. 5. Tryk på FRG for at fuldføre viderestillingen. Hvis et eksternt opkald viderestilles til et optaget internt lokalnummer eller et optaget lokalnummer på et netværk eller ikke besvares efter nogle få ring, ringer opkaldet automatisk tilbage til dig. FUNKTION 4 Annul. FUNKTION #4 Send dine opkald til en anden telefon i systemet. Tjenester til visning af opkald Autobumping Indstillinger for opkaldslog Kodeord til opkaldslog Log det Opkaldslog Følgende funktioner er kun tilgængelige, hvis du abonnerer på tjenester til visning af opkald fra det lokale teleselskab. FUNKTION 815 Annul. FUNKTION #815 Lad systemet automatisk slette det ældste element i loggen fra en fuld opkaldslog, så det nye element i loggen kan gendannes. FUNKTION *84 Marker den opkaldstype, der automatisk lagres i opkaldsloggen. Tryk på # for at få vist den næste indstilling. Tryk på PARKER for at vælge den viste indstilling. FUNKTION *85 Programmer et kodeord på fire cifre til opkaldsloggen. Du kan fjerne et glemt kodeord ved at kontakte Systemadministrator. FUNKTION 813 Gemmer opkaldsoplysninger om det aktuelle opkald i opkaldsloggen. FUNKTION 812 I opkaldsloggen anvendes følgende specialtegn: 1 (understregning) angiver et nyt element angiver besvarede opkald angiver udenbysopkald / angiver, at oplysningerne er blevet forkortet Sådan vises opkaldsloggen: 1. Tryk på * for at få vist gamle emner. Tryk på # for at få vist nye elementer. Tryk på 0 for at vende tilbage til det senest viste emne. 2. Tryk på # og * for at flytte gennem elementerne. 3. Tryk på lydstyrketasten for at se flere oplysninger om et emne. Sådan slettes en post i opkaldsloggen: 1. Tryk på PARKER, mens et element vises. Sådan returneres et opkald fra opkaldsloggen: 1. Få vist det ønskede nummer på telefonen. 2. Rediger eventuelt nummeret. Du kan tilføje numre til udenbysopkald eller adgang til linjepuljer eller fjerne numre ved hjælp af lydstyrketasten. 3. Tryk på en linjetast 4. Løft håndsættet. Side 10

11 FUNKTION 811 Vis navnet, nummeret eller linjenavnet på et igangværende eller parkeret opkald. Tryk på # for at flytte gennem de forskellige displays med oplysninger. ETSI-funktion OOID (ETSI-funktion) FUNKTION 897 inden for 30 sekunder efter den, der har kaldt op, lægger på, og før du selv lægger på Registrer oplysninger om den, der ringer op, for seneste eksterne opkald på det hovedkontor, som tildelte linjen. Denne funktion fungerer kun, hvis de indgående opkald blev modtaget over ETSI ISDN-linjer, og funktionen er aktiveret i programmeringen. Kontakt systemadministratoren. IP-telefonfunktioner Opkaldsoplysninger Funktionsmenuer Hot desk FUNKTION *900 eller (adgang til funktionsmenu via tjenestetast) Aktiver en displaymenu med funktionsindstillinger. 1. Tryk på Page+ (flyt fremad) og Page- (flyt tilbage) for at rulle gennem listen 2. Når du finder den ønskede funktion, skal du trykke på Vælg. Herfra fungerer funktionen på samme måde, som den gør, når den kaldes fra tastaturet eller via hukommelsestasterne. FUNKTION *999 eller (adgang til funktionsmenu via tjenestetast) u kan omdirigere IP-telefontrafik til en anden IP-telefon (i2004, i2002, i2050), der er registreret på det samme system, vha. Hot desk-funktionen. Denne funktion kan f.eks. bruges, hvis du midlertidigt arbejder et andet sted, men vil bevare telefonnummeret og modtage alle opkald. Konfigurere Hot desk: 1. Indtast Hot desking på telefonen (xxx). 2. Tryk på Admin. Første gang du gør dette, viser displayet Creating password. Næste gang du indtaster Hot desking, viser displayet Indtast kodeord. 3. Brug tastaturet til at indtaste et kodeord. Bemærk: Du kan bruge tilbagetasten til at slette poster. 4. Tryk på OK. Første gang du gør dette, viser displayet Bekræft kodeord. Fortsæt med trin 5. Næste gang du indtaster Hot desking, viser displayet enten Disallow hot desking eller Allow hot desking. Spring over til trin Brug tastaturet til at indtaste det samme kodeord, du indtastede i trin Tryk på OK for at gemme kodeordet. På displayet vises Disallow hot desking. 7. Hvis du vil tillade/forbyde hot desking, skal du trykke på REVID. for at vælge den ønskede funktion. 8. Tryk på Afbryd for at afslutte. Side 11

12 Aktivere Hot desk: På den telefon, du omdirigerer opkald til (yyy). 1. Indtast Hot desking: 2. Tryk på Divert. 3. Indtast telefonens DN (xxx) ved DN-prompten. 4. Tryk på OK. På displayet vises Enter < > PW. 5. Indtast telefonens kodeord (xxx). 6. Tryk på OK. Deaktivere Hot desk: Hot desk kan annulleres fra begge IP-telefoner: På den aktive telefon (yyy): 1. Indtast funktionen Hot desking. På displayet vises: Cancel Thot desking?ryk på Ja for at annullere Hot desk. Telefondisplayene på begge sæt returnerer til normal.t Hvis du vil annullere Hot desk på den viderestillede telefon (xxx), skal du trykke på ANNUL.. Automatisk annullering forekommer, hvis UTPS-tjenesten fra systemet afsluttes, eller hvis begge telefoner genstarter, frakobles eller får Hot desk fra en tredje telefon. Nulstille kodeordet for Hot desk: Hvis du glemmer kodeordet for Hot desk, skal du kontakte systemadministratoren for at nulstille kodeordet for telefonen. Så får du adgang til Hot desk på telefonen, og du kan indtaste et nyt kodeord. Side 12

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Artikel-nr. P0995221 01 Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Introduktion 3 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001 Artikel-nr. P0609363 02 5. marts 2004 Business Communications Manager Brugervejledning til Nortel Networks IP Phone 2001 Introduktion 3 Nortel Networks IP Phone 2001 bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Artikel-nr. P0937679 Udgave 01 Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Introduktion 3 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone bringer tale og data ind

Læs mere

Funktionskort til SWCA (System-wide Call Appearance)

Funktionskort til SWCA (System-wide Call Appearance) Funktionskort til SWCA (System-wide Call Appearance) Artikelnr. N0069073 November 2005 Om SWCA-taster (System-wide Call Appearance) Linje 1 Linje 2 SWCA1 SWCA2 SWCA3 Brug SWCA-funktionen til at parkere

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN Brugerkort til Business Communications Manager CAPN 2001 Nortel Networks P0911606 version 01 CAPN (Central Answering Position) Hvad bruges CAPN til? Hvad er et CAPN-modul? Business Communications Manager

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelkode: NN40050-102-DA Dato: August 2006 Copyright Nortel

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0941611 Udgave 03 Knapper Dette oversigtskort viser knapperne til Business Series Terminals. Tabellen viser, hvilke knapper

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort 2001 Nortel Networks P0941627 Version 03 Hospitality features På dette kort vises Business Series Terminals-tasterne. I tabellen nedenfor

Læs mere

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning CAP (Central Answering Position) Brugervejledning Artikelnr. N0068928 November 2005 CAP-enheden (Central Answering Position) CAP-enheden (Central Answering Position) består af en T7316E-telefon og fra

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Brugervejledning til analog telefon. Artikel-nr. P0609351 01 25. februar 2004

Brugervejledning til analog telefon. Artikel-nr. P0609351 01 25. februar 2004 Brugervejledning til analog telefon Artikel-nr. P0609351 01 25. februar 2004 2 Brugervejledning til analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Alle rettigheder forbeholdes. 2004. Oplysningerne i nærværende

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager M7324N

Brugerkort til Business Communications Manager M7324N Brugerkort til Business Communications Manager M7324N 2000 Nortel Networks P0911605 version 02 Business Communications Manager M7324N-telefonen Display viser klokkeslæt, dato og opkaldoplysnigner, giver

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Forside. IP-telefon 2004. Brugervejledning. Nortel Networks Communication Server 1000

Forside. IP-telefon 2004. Brugervejledning. Nortel Networks Communication Server 1000 Forside Nortel Networks Communication Server 1000 IP-telefon 2004 Brugervejledning Revisionshistorik Revisionshistorik September 2004 Standard 4.00. Dette dokument er opdateret for at understøtte Nortel

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort 2001 Nortel Networks P0941627 Version 02 Brug af servicefunktionerne i Business Communications Manager Servicefunktionerne er en gruppe

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP Brugervejledning Analog til ipecs UCP Indholdsfortegnelse Foretage opkald.... 5 Eksternt opkald.... 5 Internt opkald.... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale.... 5 Omstilling... 6 Omstilling til andet

Læs mere

Brugervejledning til IP-telefon BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP-telefon BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP-telefon 2007 BCM Business Communications Manager Documentstatus: Standard Documentversion: 04.01 Artikelkode: NN40050-109 Dato: September 2009 Copyright Nortel Networks Limited

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. BASIS STATISTIK... 3 Træk en rapport... 3 Hovednummer rapporter... 3 Visning af data (Tid,

Læs mere

ShoreTel 115 IP-telefon brugervejledning

ShoreTel 115 IP-telefon brugervejledning ShoreTel 115 IP-telefon brugervejledning Ophavsrettigheder til dokumenter og software Copyright 1998-2010 by ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i USA. Indholdet

Læs mere

Titelside. IP Phone 1140E. Brugervejledning. Business Communications Manager

Titelside. IP Phone 1140E. Brugervejledning. Business Communications Manager Titelside Business Communications Manager IP Phone 1140E Brugervejledning Revisionshistorie Revisionshistorie November 2005 Foreløbig udgave 0.22. Dette dokument er opdateret til at understøtte Nortel

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg Brugervejledning for analoge telefonapparater Til LG-GDK-16 og 20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Etablere et opkald...

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald............................................................ 5 Eksternt opkald.....................................................

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4186 High BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D Brugervejledning IP apparat LIP-7024D til LG-NORTEL ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 3 Daglige funktioner... 4 Foretage opkald... 4 Besvare opkald...

Læs mere

GUIDE TIL MYFONE APP. Myfone til din iphone

GUIDE TIL MYFONE APP. Myfone til din iphone GUIDE TIL MYFONE APP Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter Brug for

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Brugervejledning til Hospitality-funktioner

Brugervejledning til Hospitality-funktioner Brugervejledning til Hospitality-funktioner Artikelnr. N0069062 November 2005 Hospitality-funktioner På dette kort vises Business Series Terminal-tasterne. I følgende tabel vises, hvilke taster der skal

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Regler for viderestillinger, via MyPhone

Regler for viderestillinger, via MyPhone Til dig Deres ref.: MyPhone Vor ref.: Viderestillinger JED Odense d. 21-10-2012 Regler for viderestillinger, via MyPhone MyPhone Indstillinger, har en fane [Regler for Viderestillinger] Hvor forskellige

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en.

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en. Android App Manual Adgang for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 20.01.09, Første udgave: 5. november, 2007 Senest opdateret: 20.01.09 I denne vejledning beskrives nogle

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Artikel-nr. P0606037 01. CallPilot. Brugervejledning til Fax

Artikel-nr. P0606037 01. CallPilot. Brugervejledning til Fax Artikel-nr. CallPilot Brugervejledning til Fax Brugervejledning til CallPilot Fax Copyright 2003 Nortel Networks Alle rettigheder forbeholdes. 2003. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Brugervejledning til IP-tastudvidelsesmodul (KEM) BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP-tastudvidelsesmodul (KEM) BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP-tastudvidelsesmodul (KEM) BCM Business Communications Manager Dokumentversion: 02 Delkode: N0094434 Dato: Januar 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere