Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højdevangens Skole. Et godt sted at lære"

Transkript

1 Højdevangens Skole Et godt sted at lære

2 Velkommen til et unikt skoletilbud!

3 Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt undervisningstilbud for unge mennesker fra klassetrin. Sammen med de unge sammensætter vi et skoletilbud, der passer præcist til deres ønsker. Det er afgørende for os, at vores elever har lyst til at være og lære på Højdevangens Skole, og at de føler et tæt tilhørsforhold til skolen. Lærere, pædagoger og andre ressourcepersoner støtter eleverne i en tryg hverdag, med læring og udvikling som omdrejningspunkt. Vi skaber et godt sted at lære for vores elever ved at styrke en stærk faglig kultur, der tænker it og fag i en sammenhæng. Vi sikrer en identitetsskabende ungdomskultur gennem valg af faglige linjer, mentorordninger og integreret samarbejde med virksomheder og institutioner. Vi letter overgangen til voksenlivet ved at skabe livsduelige unge, som ved at tage medansvar for egen skolegang opnår en styrket uddannelsesparathed. Det tværfaglige fokus på linjerne understøtter de praktiske, kreative og eksperimenterende metoder i fagene samt styrker sammenhængen mellem skolen og det omgivende samfund. Højdevangens Skole er en åben skole, der også byder eleverne velkommen om eftermiddagen, hvor vi har lektiecafé, ungdomsskolekurser og andre sociale arrangementer. Når eleverne begynder på Højdevangens Skole, vil de opleve en ny og anderledes skolegang, som kan virke overvældende i begyndelsen. Dialog med de andre nye elever samt et stærkt skole-hjemsamarbejde er derfor et vigtigt afsæt, når eleverne skal begynde deres nye skoleliv på Højdevangens Skole. Det er afgørende for det gode læringsmiljø, at enhver kommunikation i og omkring skolen bygger på respekt, konstruktivitet og positive forventninger. Vi glæder os til at møde jer på Højdevangens Skole. Lise Ammitzbøll, skoleleder 3

4 En overbygningsskole med linjefag På Højdevangens Skole tilbyder vi linjefag til alle elever fra 7. klasse og op. Det betyder, at du som elev i højere grad har mulighed for at tilpasse og sammensætte din undervisning efter dine interesser. Erfaringen viser, at det skaber mere motivation og engagement at vælge en linje, der interesserer den enkelte, og foregår sammen med ligesindende. Linjefagsundervisningen foregår en fast dag om ugen, hvor hele dagen er afsat til undervisning i netop det fag, du har valgt. Linjefagene på Højdevangens Skole Ud i verden Denne linje giver indblik i og forståelse for det samfund og den verden, du er en del af. Linjen henvender sig til dig, der interesserer sig for globalisering, kultur, samfund, mad, geografi, miljø, sprog og handel. Undervisningen vil foregå i forskellige rammer. Det kunne f.eks. være i Sundby, Cyberspace eller Sydsverige. Der vil blive undervist på andre sprog, og vi vil blandt andet undersøge, hvorfor Lego producerer klodser i mange lande, og hvad der fik amerikanerne til at vælge en sort præsident for første gang i USA s historie. Fortællinger 2.0 Tænder du på gode historier, og elsker du at skrive spændende noveller, artikler eller et debatindlæg, der får læseren op af stolen, så er Fortællinger 2.0 noget for dig. Hvad er spændende at fortælle om? Hvordan fortæller du det bedst? Og hvorfor er det lige din historie, vi skal bringe? Disse spørgsmål og mange andre får du svar på, hvis du vælger denne linje. Vi arbejder også med at udfolde den gode historie på andre kreative måder f.eks. gennem drama, musik, digte og rap. 4 På skolens hjemmeside kan du se HVS-tv, som er produceret af linjen Fortællinger 2.0.

5 Idræt og Velfærd God energi og gang i den. Her er undervisningen rykket ud i sportshaller og naturen. Vi afprøver mange forskellige idrætsgrene og får sved på panden, når vi f.eks. ror kano eller deltager i idrætsstævner. På idræt og Velfærd lærer du om betydningen af sund og varieret kost, om hvad der kan spises i naturen, og hvilke råvarer der indgår i det nye nordiske køkken. Jeg ved ikke lige, hvad jeg vil bruge det til, men det er superspændende. Ida Sofie, 7. F Endelig har du mulighed for at tage uddannelsen som junioridrætsleder, som støttes af Projekt Skolesport og Dansk Skoleidræt. Trives du bedst i løbesko og træningsdragt, er Idræt og Velfærd lige noget for dig. X-perimentariet Er du nysgerrig og interesserer dig for naturvidenskabelige sammenhænge, så er X-perimentariet din linje. Her undersøger vi, hvorfor verden ser ud, som den gør, eller hvad der vil ske, hvis den ændrede sig. Vi eksperimenterer og finder alternative metoder at løse problemstillinger på inden for både kemi, fysik og matematik. Undervisningen kan foregå på skolen, men ofte tager vi ud i det virkelige liv for at løse vores opgaver. Kort sagt: Vi piller, roder og rager, til vi får svar på alt det, vi godt kunne tænke os at vide mere om. Valget skal være en afvejning mellem trivsel og interesse. Dorthe, lærer på X-perimentariet Vores mål er, at alle elever får deres 1. prioritet opfyldt, når de skal vælge linjefag, men der kan være tilfælde, hvor elever vil få deres 2. prioritet opfyldt i stedet. 5

6 Linjer, virksomheder og mentorordninger Vores linjer har alle en nær sammenhæng med livet udenfor skolen. Derfor prioriterer vi samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Vi har f.eks. et samarbejde med Danmarks Radio, Metroselskabet og Bayer. Vi samarbejder med organisationen Erhvervsguiderne og Røde Kors omkring mentorordninger, hvor unge kan indgå i forpligtende relationer med erhvervsaktive ledere. Lærerne tilpasser undervisningen til de elever, der går på linjen. Sidrah, 7. XP 6

7 Overbygnings-hvad-for-noget? Overbygningsskole er et nyt tiltag i det danske skolesystem. Overbygningsskoler samler elever fra flere skoler i vores tilfælde fra Dyvekeskolen, Gerbrandskolen og Sundbyøster Skole. Overbygningsskolen skaber en god overgang til næste trin på ungdomsuddannelsen. Uanset om du skal i gymnasiet, på teknisk skole eller måske på efterskole, så giver forløbet det bedste afsæt til det næste uddannelsesskridt. Du lærer at tage ansvar for din egen uddannelse. Du kommer til at arbejde med både eksperimenterende og praktisk undervisning, ligesom undervisningen vil sigte mod at være problemløsende, i stil med den undervisningsform du vil møde, når du forlader folkeskolen. Her er vi specialister i ungeundervisning. Marck, lærer på Fortælling 2.0 For at få det bedste ud af de sidste år i folkeskolen forventer vi, at du møder til tiden med energi på dit indre batteri. Det vil sige, at du er veludhvilet og har spist morgenmad. I hverdagen anvender vi digitale undervisningsværktøjer. Derfor forventer vi, du passer på det digitale udstyr, vi stiller til din rådighed. Sidst men ikke mindst skal du anvende en god og positiv tone over for både kammerater og lærere. Overbygningsskolen skaber rammer, der giver elever i klasse motivation og engagement på et tidspunkt, hvor meget andet end skolen fylder godt op i livet. Ligeledes skal eleverne tage et væsentligt større ansvar, end de har været vant til i indskoling og på mellemtrin. Vi har derfor forventninger om et godt og engageret forældresamarbejde for at sikre, at disse faktorer bliver opfyldt for alle elever. Det betyder, at forældrene skal følge med på Forældreintra, samt hvad der foregår omkring eleven, klassen og i skolen generelt. Følgende arrangementer vil blive afholdt for at sætte det gode skole-hjemsamarbejde i gang: - Socialt arrangement i slutningen af august - Skole-hjemsamtaler i januar - Forældremøde i september - Behovssamtaler løbende over hele skoleåret - Cafemøde i oktober - Morgenmadsarrangementer for årgangens elever, forældre og lærere Det overordnede mål for forældresamarbejdet er gensidig respekt og åben dialog til gavn for eleven. 7

8 Næste skridt - og hvad så? Hvad skal der ske efter 9. klasse? Er gymnasiet nu også det rigtige for mig? Og hvis jeg vil være tømrer eller filminstruktør, behøver jeg så at gå mere i skole efter 9.? Spørgsmålene hober sig op, og det kan være vanskeligt at overskue de oceaner af muligheder, der er til rådighed, når 9. klasse er afsluttet. På Højdevangens Skole har vi derfor valgt at have et tæt samarbejde med de lokale ungdomsuddannelsessteder og virksomheder, hvor undervisere og ledere står til rådighed i forbindelse med de spørgsmål, du har i forhold til valg af uddannelse. Vores samarbejde betyder blandt andet, at du kan få tilbudt en mentorordning. Mentoren er en elev på en ungdomsuddannelse eller en person fra erhvervslivet, som du kan kontakte eller mødes med, så du kan få svar på spørgsmål om uddannelse og erhvervsmuligheder. Vi lader ikke stå til. Vi ser på hele eleven elevens udvikling, sociale trivsel og faglige formåen. Dorthe, lærer på X-perimentariet Vi tilbyder også, at du kan komme i praktik, så du kan få en fornemmelse af stedet, undervisnings- og arbejdsform og ikke mindst opleve de kulturer, der er andre steder. Praktikforløb kan ligge på 8. og 9.klassetrin. 8

9 UU-vejledning I 8. og 9. klasse skærpes fokus på, hvad der skal ske efter folkeskolen. Her møder eleverne Ungdommens Uddannelsesvejledere på skolen. Der er to vejledere fast tilknyttet Højdevangens Skole. UU-vejlederne informerer eleverne om, hvilke muligheder de har inden for uddannelsessystemet, ligesom det er UU-vejlederne, der i samarbejde med lærerne vurderer den enkelte elevs uddannelsesparathed i 9. klasse. Eleverne vil få en generel kollektiv vejledning, men er der behov for individuelle samtaler med elever og/eller forældre, er dette også en mulighed. En anden opgave for UU-vejlederne er koordinering af erhvervspraktik og besøg på ungdomsuddannelser. Her får eleverne mulighed for at få et bedre kendskab til gymnasium og teknisk skole. Erhvervspraktikken kan foregå i 8. og 9. klasse. På hjemmesiden findes yderligere informationer om den kommunale uddannelsesvejledning for unge. Ny Nordisk Skole Højdevangens Skole er med i det tværinstitutionelle samarbejde Ny Nordisk Skole, hvor både folkeskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv samarbejder om at få flere unge til at gennemføre en uddannelse. Du kan læse mere om projektet på I vores netværk omkring Ny Nordisk Skole samarbejder vi med: Peder Lykke Skolen, Rantzausminde Efterskole, Niels Brock, Handelsgymnasiet, Niels Brock, Erhvervsuddannelserne og Ørestad Gymnasium. Sammenhængen mellem skole og livet udenfor Vores mål er, at skolen skal afspejle det liv, der venter efter folkeskolen. Det betyder, at eleven i udskolingsårene vænner sig til at indgå i forskellige sociale relationer i forskellige rum og på den måde lærer at navigere i forskellige sammenhænge. Vi arbejder målrettet med den enkelte elev og finder løsninger og muligheder, der fungerer, så der er fokus på både trivsel og faglige mål. Overbygningsskolen giver mulighed for stor bredde i faglighed og undervisningsform. Fordelen ved denne tilgang er, at det minder om undervisningsformen i det videre uddannelsesforløb og ude i det arbejdsmarked, der venter. 9

10 Godt fra start med nye venner Når vi har en ny 7. årgang, bruger vi god tid på at støtte eleverne og skabe gode sociale relationer mellem de mange nye elever. Du vil kende en del af eleverne i forvejen, fordi de kommer fra den skole, du selv kom fra, men der vil også være mange nye ansigter. Det giver dig mulighed for at finde nye venner og ikke mindst komme på linjefag med unge, der har de samme interesser som dig selv. Man skal føle tryghed, før man er åben over for at lære. Anja, inklusionspædagog Når du begynder på skolen, vil du komme på en camp med de andre nye elever og lærere, som vil understøtte opbygningen af et nyt, positivt og trygt fællesskab samt styrke den enkeltes personlige udvikling. På Højdevangens Skole skal vi være verdensmestre i at skabe en ny kultur på rekordtid! Vores inklusionspædagoger og AKT-lærer har et tæt samarbejde med elever og lærere, så de sociale rammer er på plads, og eleverne støttes i at søge nye relationer som en naturlig del af deres udvikling. På Højdevangens Skole bruger vi kontaktlærere i stedet for klasselærere, som støtter den enkelte elev både i faglige og sociale spørgsmål og i det hele taget er til stede og til rådighed, når der er behov for det. Kontaktlæreren fungerer som den tætte kontakt mellem skole og hjem. Kontaktlæreren mødes jævnligt med sin familie af elever og drøfter stort og småt samt fungerer som en tryg base. Det er vores mål, at kontaktlæreren følger eleven alle tre år på overbygningsskolen. 10

11 ipad til alle Når du starter i 7. klasse, får du udleveret en ipad. Den er til låns, så du skal naturligvis passe godt på den. Vi har valgt at bruge ipads, fordi IT og medier er en vigtig del af undervisningen i overbygningsskolen. ipaden giver nye muligheder at undervise på og er med til at skabe rammerne for en mere interessant undervisning. Skolen har endvidere active-boards i alle lokaler. Du kan også benytte ipaden til at chatte med dine lærere på deres blog på Elevintra, men du skal ikke bruge den som spillekonsol. Lærerne er bare så dygtige og så er de smadderflinke. Sidrah, 7. XP Et ekstra + På overbygningen tilbyder vi plus og ekstra plus undervisning i flere fag. Det betyder, at vi har ekstra undervisning til de elever, der har brug for et lille skub for at klare de faglige udfordringer. På den anden side tilbyder vi også plus undervisning til de elever, der savner faglig udfordring. Denne gruppe får mulighed for at få ekstra undervisning i de fag, som de har et ønske om at styrke yderligere. På den måde opnår vi en differentieret indsats tilpasset den enkelte elev. 11

12 Det er bare mere hyggeligt, når det kun er de store elever, der er samlet. Sidrah, 7. XP Miljø og kultur for unge Det er slut med børnetegninger og alfabetplakater på væggene. Skolens ungemiljø tager udgangspunkt i de unges ønsker og behov. Her er sækkestole og grupperum, der appellerer til hyggeligt samvær og rare stunder. Skolemadsordningen EAT og den hyggelige kantine er af stor betydning for, at eleverne får et sundt måltid i gode rammer midt på dagen. I dagtimerne anvender vi Sundby Idrætsanlægs faciliteter, hvilket giver mulighed for større alsidighed og motivation i idræt, ligesom anlægget er et godt udgangspunkt for linjen Idræt og Velfærd. Alt i alt indbyder skolens indretning, miljø og faciliteter til mere end blot at være en skole. Det er også et sted, man har lyst til at være om eftermiddagen. Om eftermiddagen kan du vælge at benytte dig af skolens lektiecafe, hvor du kan få hjælp til dine lektier og få en hyggelig snak. Ekstra støtte fra flere sider På Højdevangens Skole har vi en socialrådgiver og en ungerådgiver tilknyttet skolen. Socialrådgiveren står til rådighed for både elever, forældre, lærere og ledelse og kan støtte og vejlede med alt fra teenagerproblemer mellem unge og deres forældre til mulige løsninger i forbindelse med for højt fravær. Ungerådgiveren er en anden ressourceperson, der står til rådighed for elever og forældre. Eleverne kan trække på rådgiveren i forhold til både store og små bekymringer som f.eks. ensomhed, misbrug i hjemmet eller bare for mange dårlige dage. På skolen er der et tæt samarbejde mellem både socialrådgiver, ungerådgiver, inklusionslærer og lærerstaben, så elever og forældre får optimal støtte og vejledning i alle sammenhænge. 12

13 Elevråd, traditioner og tørre fakta Skolen har et meget aktivt elevråd. Her får du erfaring med demokrati og oplever at komme til orde og blive lyttet til på møderne i skolebestyrelsen. Skolen har en lang række traditioner. Traditionerne har både faglig og social karakter, der er med til at styrke kulturen på skolen. Årets stranddag, hvor vi bygger sandskulpturer og hygger på Amager Strand Skolens fødselsdag, hvor vi har marked på hele skolen Idrætsuge, hvor vi i tre dage op til efterårsferien har fokus på bevægelse Uge 6, uge med workshops for kommende elever Skolefest Temauge i sansernes univers Dimissionsfest fællesafslutning med taler, musik og uddeling af eksamensbeviser Ikke klemt ikke glemt De næste seks år vil der fortsat være elever fra de mindre klasser på skolen. Der oprettes ikke længere 1. klasser, og år for år vil årgangene blive reduceret i takt med, at eleverne rykkes op. De ældre elever har derfor også en opgave i at fungere som rollemodeller og undervisningsassistenter. Det betyder, at unge fra overbygningen skal tage vare på de yngre elever og være med til at skabe et miljø, der også er trygt for dem. 13

14

15 Elever på skolen 655 Lærere 39 Vi ses på Højdevangens Skole Skolen i tal Højdevangens Skole er i rivende udvikling. Lige nu har skolen elever fra 1. og op til og med 9. klasse. Det samlede elev- og lærertal vil ikke ændres væsentligt i årene, der kommer, men sammensætningen vil ændres i takt med, at skolen når sit mål om at være ren overbygningsskole. På skolens hjemmeside findes navne og kontaktoplysninger på personalet. 15

16 Højdevangens Skole Grønløkkevej København S Tlf.: Fax:

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Elevernes ønsker, Skolereform

Elevernes ønsker, Skolereform Elevernes ønsker, Skolereform Proces: De overordnede spørgsmål drøftet i de lokale elevråd og sidenhen Fælles Elevråd, d. 18-12-13: - Hvordan kan I lære bedst muligt? (På hvilken måde, hvilke steder, med

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Dialogmøde 13.09.2011 BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Velkommen ved Mikkel Braae-Andersen Skolebestyrelserne vil gerne indlede med at rose politikerne og BUK udvalget for at gribe arbejdet med

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Unge, uddannelsesvalg, motivation og læringsmiljø i udskolingen. Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København

Unge, uddannelsesvalg, motivation og læringsmiljø i udskolingen. Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København Unge, uddannelsesvalg, motivation og læringsmiljø i udskolingen Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København 1 Dagens oplæg Unges uddannelsesvalg og veje. Hvilke tanker gør

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Den åbne skole FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Se i lovudkastet s.1 ( 3,stk 4 & 5), s.24-25 (pkt. 2.1.5) 1.1 Beskriv for hinanden

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere