Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højdevangens Skole. Et godt sted at lære"

Transkript

1 Højdevangens Skole Et godt sted at lære

2 Velkommen til et unikt skoletilbud!

3 Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt undervisningstilbud for unge mennesker fra klassetrin. Sammen med de unge sammensætter vi et skoletilbud, der passer præcist til deres ønsker. Det er afgørende for os, at vores elever har lyst til at være og lære på Højdevangens Skole, og at de føler et tæt tilhørsforhold til skolen. Lærere, pædagoger og andre ressourcepersoner støtter eleverne i en tryg hverdag, med læring og udvikling som omdrejningspunkt. Vi skaber et godt sted at lære for vores elever ved at styrke en stærk faglig kultur, der tænker it og fag i en sammenhæng. Vi sikrer en identitetsskabende ungdomskultur gennem valg af faglige linjer, mentorordninger og integreret samarbejde med virksomheder og institutioner. Vi letter overgangen til voksenlivet ved at skabe livsduelige unge, som ved at tage medansvar for egen skolegang opnår en styrket uddannelsesparathed. Det tværfaglige fokus på linjerne understøtter de praktiske, kreative og eksperimenterende metoder i fagene samt styrker sammenhængen mellem skolen og det omgivende samfund. Højdevangens Skole er en åben skole, der også byder eleverne velkommen om eftermiddagen, hvor vi har lektiecafé, ungdomsskolekurser og andre sociale arrangementer. Når eleverne begynder på Højdevangens Skole, vil de opleve en ny og anderledes skolegang, som kan virke overvældende i begyndelsen. Dialog med de andre nye elever samt et stærkt skole-hjemsamarbejde er derfor et vigtigt afsæt, når eleverne skal begynde deres nye skoleliv på Højdevangens Skole. Det er afgørende for det gode læringsmiljø, at enhver kommunikation i og omkring skolen bygger på respekt, konstruktivitet og positive forventninger. Vi glæder os til at møde jer på Højdevangens Skole. Lise Ammitzbøll, skoleleder 3

4 En overbygningsskole med linjefag På Højdevangens Skole tilbyder vi linjefag til alle elever fra 7. klasse og op. Det betyder, at du som elev i højere grad har mulighed for at tilpasse og sammensætte din undervisning efter dine interesser. Erfaringen viser, at det skaber mere motivation og engagement at vælge en linje, der interesserer den enkelte, og foregår sammen med ligesindende. Linjefagsundervisningen foregår en fast dag om ugen, hvor hele dagen er afsat til undervisning i netop det fag, du har valgt. Linjefagene på Højdevangens Skole Ud i verden Denne linje giver indblik i og forståelse for det samfund og den verden, du er en del af. Linjen henvender sig til dig, der interesserer sig for globalisering, kultur, samfund, mad, geografi, miljø, sprog og handel. Undervisningen vil foregå i forskellige rammer. Det kunne f.eks. være i Sundby, Cyberspace eller Sydsverige. Der vil blive undervist på andre sprog, og vi vil blandt andet undersøge, hvorfor Lego producerer klodser i mange lande, og hvad der fik amerikanerne til at vælge en sort præsident for første gang i USA s historie. Fortællinger 2.0 Tænder du på gode historier, og elsker du at skrive spændende noveller, artikler eller et debatindlæg, der får læseren op af stolen, så er Fortællinger 2.0 noget for dig. Hvad er spændende at fortælle om? Hvordan fortæller du det bedst? Og hvorfor er det lige din historie, vi skal bringe? Disse spørgsmål og mange andre får du svar på, hvis du vælger denne linje. Vi arbejder også med at udfolde den gode historie på andre kreative måder f.eks. gennem drama, musik, digte og rap. 4 På skolens hjemmeside kan du se HVS-tv, som er produceret af linjen Fortællinger 2.0.

5 Idræt og Velfærd God energi og gang i den. Her er undervisningen rykket ud i sportshaller og naturen. Vi afprøver mange forskellige idrætsgrene og får sved på panden, når vi f.eks. ror kano eller deltager i idrætsstævner. På idræt og Velfærd lærer du om betydningen af sund og varieret kost, om hvad der kan spises i naturen, og hvilke råvarer der indgår i det nye nordiske køkken. Jeg ved ikke lige, hvad jeg vil bruge det til, men det er superspændende. Ida Sofie, 7. F Endelig har du mulighed for at tage uddannelsen som junioridrætsleder, som støttes af Projekt Skolesport og Dansk Skoleidræt. Trives du bedst i løbesko og træningsdragt, er Idræt og Velfærd lige noget for dig. X-perimentariet Er du nysgerrig og interesserer dig for naturvidenskabelige sammenhænge, så er X-perimentariet din linje. Her undersøger vi, hvorfor verden ser ud, som den gør, eller hvad der vil ske, hvis den ændrede sig. Vi eksperimenterer og finder alternative metoder at løse problemstillinger på inden for både kemi, fysik og matematik. Undervisningen kan foregå på skolen, men ofte tager vi ud i det virkelige liv for at løse vores opgaver. Kort sagt: Vi piller, roder og rager, til vi får svar på alt det, vi godt kunne tænke os at vide mere om. Valget skal være en afvejning mellem trivsel og interesse. Dorthe, lærer på X-perimentariet Vores mål er, at alle elever får deres 1. prioritet opfyldt, når de skal vælge linjefag, men der kan være tilfælde, hvor elever vil få deres 2. prioritet opfyldt i stedet. 5

6 Linjer, virksomheder og mentorordninger Vores linjer har alle en nær sammenhæng med livet udenfor skolen. Derfor prioriterer vi samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Vi har f.eks. et samarbejde med Danmarks Radio, Metroselskabet og Bayer. Vi samarbejder med organisationen Erhvervsguiderne og Røde Kors omkring mentorordninger, hvor unge kan indgå i forpligtende relationer med erhvervsaktive ledere. Lærerne tilpasser undervisningen til de elever, der går på linjen. Sidrah, 7. XP 6

7 Overbygnings-hvad-for-noget? Overbygningsskole er et nyt tiltag i det danske skolesystem. Overbygningsskoler samler elever fra flere skoler i vores tilfælde fra Dyvekeskolen, Gerbrandskolen og Sundbyøster Skole. Overbygningsskolen skaber en god overgang til næste trin på ungdomsuddannelsen. Uanset om du skal i gymnasiet, på teknisk skole eller måske på efterskole, så giver forløbet det bedste afsæt til det næste uddannelsesskridt. Du lærer at tage ansvar for din egen uddannelse. Du kommer til at arbejde med både eksperimenterende og praktisk undervisning, ligesom undervisningen vil sigte mod at være problemløsende, i stil med den undervisningsform du vil møde, når du forlader folkeskolen. Her er vi specialister i ungeundervisning. Marck, lærer på Fortælling 2.0 For at få det bedste ud af de sidste år i folkeskolen forventer vi, at du møder til tiden med energi på dit indre batteri. Det vil sige, at du er veludhvilet og har spist morgenmad. I hverdagen anvender vi digitale undervisningsværktøjer. Derfor forventer vi, du passer på det digitale udstyr, vi stiller til din rådighed. Sidst men ikke mindst skal du anvende en god og positiv tone over for både kammerater og lærere. Overbygningsskolen skaber rammer, der giver elever i klasse motivation og engagement på et tidspunkt, hvor meget andet end skolen fylder godt op i livet. Ligeledes skal eleverne tage et væsentligt større ansvar, end de har været vant til i indskoling og på mellemtrin. Vi har derfor forventninger om et godt og engageret forældresamarbejde for at sikre, at disse faktorer bliver opfyldt for alle elever. Det betyder, at forældrene skal følge med på Forældreintra, samt hvad der foregår omkring eleven, klassen og i skolen generelt. Følgende arrangementer vil blive afholdt for at sætte det gode skole-hjemsamarbejde i gang: - Socialt arrangement i slutningen af august - Skole-hjemsamtaler i januar - Forældremøde i september - Behovssamtaler løbende over hele skoleåret - Cafemøde i oktober - Morgenmadsarrangementer for årgangens elever, forældre og lærere Det overordnede mål for forældresamarbejdet er gensidig respekt og åben dialog til gavn for eleven. 7

8 Næste skridt - og hvad så? Hvad skal der ske efter 9. klasse? Er gymnasiet nu også det rigtige for mig? Og hvis jeg vil være tømrer eller filminstruktør, behøver jeg så at gå mere i skole efter 9.? Spørgsmålene hober sig op, og det kan være vanskeligt at overskue de oceaner af muligheder, der er til rådighed, når 9. klasse er afsluttet. På Højdevangens Skole har vi derfor valgt at have et tæt samarbejde med de lokale ungdomsuddannelsessteder og virksomheder, hvor undervisere og ledere står til rådighed i forbindelse med de spørgsmål, du har i forhold til valg af uddannelse. Vores samarbejde betyder blandt andet, at du kan få tilbudt en mentorordning. Mentoren er en elev på en ungdomsuddannelse eller en person fra erhvervslivet, som du kan kontakte eller mødes med, så du kan få svar på spørgsmål om uddannelse og erhvervsmuligheder. Vi lader ikke stå til. Vi ser på hele eleven elevens udvikling, sociale trivsel og faglige formåen. Dorthe, lærer på X-perimentariet Vi tilbyder også, at du kan komme i praktik, så du kan få en fornemmelse af stedet, undervisnings- og arbejdsform og ikke mindst opleve de kulturer, der er andre steder. Praktikforløb kan ligge på 8. og 9.klassetrin. 8

9 UU-vejledning I 8. og 9. klasse skærpes fokus på, hvad der skal ske efter folkeskolen. Her møder eleverne Ungdommens Uddannelsesvejledere på skolen. Der er to vejledere fast tilknyttet Højdevangens Skole. UU-vejlederne informerer eleverne om, hvilke muligheder de har inden for uddannelsessystemet, ligesom det er UU-vejlederne, der i samarbejde med lærerne vurderer den enkelte elevs uddannelsesparathed i 9. klasse. Eleverne vil få en generel kollektiv vejledning, men er der behov for individuelle samtaler med elever og/eller forældre, er dette også en mulighed. En anden opgave for UU-vejlederne er koordinering af erhvervspraktik og besøg på ungdomsuddannelser. Her får eleverne mulighed for at få et bedre kendskab til gymnasium og teknisk skole. Erhvervspraktikken kan foregå i 8. og 9. klasse. På hjemmesiden findes yderligere informationer om den kommunale uddannelsesvejledning for unge. Ny Nordisk Skole Højdevangens Skole er med i det tværinstitutionelle samarbejde Ny Nordisk Skole, hvor både folkeskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv samarbejder om at få flere unge til at gennemføre en uddannelse. Du kan læse mere om projektet på I vores netværk omkring Ny Nordisk Skole samarbejder vi med: Peder Lykke Skolen, Rantzausminde Efterskole, Niels Brock, Handelsgymnasiet, Niels Brock, Erhvervsuddannelserne og Ørestad Gymnasium. Sammenhængen mellem skole og livet udenfor Vores mål er, at skolen skal afspejle det liv, der venter efter folkeskolen. Det betyder, at eleven i udskolingsårene vænner sig til at indgå i forskellige sociale relationer i forskellige rum og på den måde lærer at navigere i forskellige sammenhænge. Vi arbejder målrettet med den enkelte elev og finder løsninger og muligheder, der fungerer, så der er fokus på både trivsel og faglige mål. Overbygningsskolen giver mulighed for stor bredde i faglighed og undervisningsform. Fordelen ved denne tilgang er, at det minder om undervisningsformen i det videre uddannelsesforløb og ude i det arbejdsmarked, der venter. 9

10 Godt fra start med nye venner Når vi har en ny 7. årgang, bruger vi god tid på at støtte eleverne og skabe gode sociale relationer mellem de mange nye elever. Du vil kende en del af eleverne i forvejen, fordi de kommer fra den skole, du selv kom fra, men der vil også være mange nye ansigter. Det giver dig mulighed for at finde nye venner og ikke mindst komme på linjefag med unge, der har de samme interesser som dig selv. Man skal føle tryghed, før man er åben over for at lære. Anja, inklusionspædagog Når du begynder på skolen, vil du komme på en camp med de andre nye elever og lærere, som vil understøtte opbygningen af et nyt, positivt og trygt fællesskab samt styrke den enkeltes personlige udvikling. På Højdevangens Skole skal vi være verdensmestre i at skabe en ny kultur på rekordtid! Vores inklusionspædagoger og AKT-lærer har et tæt samarbejde med elever og lærere, så de sociale rammer er på plads, og eleverne støttes i at søge nye relationer som en naturlig del af deres udvikling. På Højdevangens Skole bruger vi kontaktlærere i stedet for klasselærere, som støtter den enkelte elev både i faglige og sociale spørgsmål og i det hele taget er til stede og til rådighed, når der er behov for det. Kontaktlæreren fungerer som den tætte kontakt mellem skole og hjem. Kontaktlæreren mødes jævnligt med sin familie af elever og drøfter stort og småt samt fungerer som en tryg base. Det er vores mål, at kontaktlæreren følger eleven alle tre år på overbygningsskolen. 10

11 ipad til alle Når du starter i 7. klasse, får du udleveret en ipad. Den er til låns, så du skal naturligvis passe godt på den. Vi har valgt at bruge ipads, fordi IT og medier er en vigtig del af undervisningen i overbygningsskolen. ipaden giver nye muligheder at undervise på og er med til at skabe rammerne for en mere interessant undervisning. Skolen har endvidere active-boards i alle lokaler. Du kan også benytte ipaden til at chatte med dine lærere på deres blog på Elevintra, men du skal ikke bruge den som spillekonsol. Lærerne er bare så dygtige og så er de smadderflinke. Sidrah, 7. XP Et ekstra + På overbygningen tilbyder vi plus og ekstra plus undervisning i flere fag. Det betyder, at vi har ekstra undervisning til de elever, der har brug for et lille skub for at klare de faglige udfordringer. På den anden side tilbyder vi også plus undervisning til de elever, der savner faglig udfordring. Denne gruppe får mulighed for at få ekstra undervisning i de fag, som de har et ønske om at styrke yderligere. På den måde opnår vi en differentieret indsats tilpasset den enkelte elev. 11

12 Det er bare mere hyggeligt, når det kun er de store elever, der er samlet. Sidrah, 7. XP Miljø og kultur for unge Det er slut med børnetegninger og alfabetplakater på væggene. Skolens ungemiljø tager udgangspunkt i de unges ønsker og behov. Her er sækkestole og grupperum, der appellerer til hyggeligt samvær og rare stunder. Skolemadsordningen EAT og den hyggelige kantine er af stor betydning for, at eleverne får et sundt måltid i gode rammer midt på dagen. I dagtimerne anvender vi Sundby Idrætsanlægs faciliteter, hvilket giver mulighed for større alsidighed og motivation i idræt, ligesom anlægget er et godt udgangspunkt for linjen Idræt og Velfærd. Alt i alt indbyder skolens indretning, miljø og faciliteter til mere end blot at være en skole. Det er også et sted, man har lyst til at være om eftermiddagen. Om eftermiddagen kan du vælge at benytte dig af skolens lektiecafe, hvor du kan få hjælp til dine lektier og få en hyggelig snak. Ekstra støtte fra flere sider På Højdevangens Skole har vi en socialrådgiver og en ungerådgiver tilknyttet skolen. Socialrådgiveren står til rådighed for både elever, forældre, lærere og ledelse og kan støtte og vejlede med alt fra teenagerproblemer mellem unge og deres forældre til mulige løsninger i forbindelse med for højt fravær. Ungerådgiveren er en anden ressourceperson, der står til rådighed for elever og forældre. Eleverne kan trække på rådgiveren i forhold til både store og små bekymringer som f.eks. ensomhed, misbrug i hjemmet eller bare for mange dårlige dage. På skolen er der et tæt samarbejde mellem både socialrådgiver, ungerådgiver, inklusionslærer og lærerstaben, så elever og forældre får optimal støtte og vejledning i alle sammenhænge. 12

13 Elevråd, traditioner og tørre fakta Skolen har et meget aktivt elevråd. Her får du erfaring med demokrati og oplever at komme til orde og blive lyttet til på møderne i skolebestyrelsen. Skolen har en lang række traditioner. Traditionerne har både faglig og social karakter, der er med til at styrke kulturen på skolen. Årets stranddag, hvor vi bygger sandskulpturer og hygger på Amager Strand Skolens fødselsdag, hvor vi har marked på hele skolen Idrætsuge, hvor vi i tre dage op til efterårsferien har fokus på bevægelse Uge 6, uge med workshops for kommende elever Skolefest Temauge i sansernes univers Dimissionsfest fællesafslutning med taler, musik og uddeling af eksamensbeviser Ikke klemt ikke glemt De næste seks år vil der fortsat være elever fra de mindre klasser på skolen. Der oprettes ikke længere 1. klasser, og år for år vil årgangene blive reduceret i takt med, at eleverne rykkes op. De ældre elever har derfor også en opgave i at fungere som rollemodeller og undervisningsassistenter. Det betyder, at unge fra overbygningen skal tage vare på de yngre elever og være med til at skabe et miljø, der også er trygt for dem. 13

14

15 Elever på skolen 655 Lærere 39 Vi ses på Højdevangens Skole Skolen i tal Højdevangens Skole er i rivende udvikling. Lige nu har skolen elever fra 1. og op til og med 9. klasse. Det samlede elev- og lærertal vil ikke ændres væsentligt i årene, der kommer, men sammensætningen vil ændres i takt med, at skolen når sit mål om at være ren overbygningsskole. På skolens hjemmeside findes navne og kontaktoplysninger på personalet. 15

16 Højdevangens Skole Grønløkkevej København S Tlf.: Fax:

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse FUTU innovations bureau UNGE TA R ORDET Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse unge ta r ordet FUTU FUTU innovations bureau

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Dybkær Specialskole er en skole for elever med generelle lærings- og udviklingsvanskeligheder.

Dybkær Specialskole er en skole for elever med generelle lærings- og udviklingsvanskeligheder. en skole, der gør en forskel Det er ikke nok at tage et kæmpeskridt. Det er de mange små skridt, der gør forskellen. Peter A. Cohen Dybkær Specialskole er en skole for elever med generelle lærings- og

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere