PENSIONSSTYRELSEN. Status fra det målrettede og intensiverede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PENSIONSSTYRELSEN. Status fra det målrettede og intensiverede"

Transkript

1 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 1. kvartal

2 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 1. kvartal Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, november, Pensionsstyrelsen Landemærket København K Tlf hverdage Hjemmeside: Denne publikation kan frit citeres med kildeangivelse ISSN: [ ] ISSN: [ ] (on-line)

3 Indhold 1. INDLEDNING SAMMENFATNING VISITATIONSTILSYNET FOR 1. KVARTAL ANBEFALINGER RESULTATERNE I DE UNDERSØGTE KOMMUNER UDVIKLINGEN I DEN ENKELTE KOMMUNE JOBINDSATS.DK

4 1. Indledning Som led i udmøntningen af den politiske aftale Flere i Arbejde, blev det i juli 2004 besluttet, at det tidligere Arbejdsdirektorat nu Pensionsstyrelsen skulle føre tilsyn med, om kommunerne holder de lovpligtige jobsamtaler 1 med starthjælps- og kontanthjælpsmodtagere rettidigt og om kommunerne foretager de sagsbehandlingsskridt, de har pligt til ved disse samtaler. Tilsynet bliver kaldt visitationstilsynet. Hvis en kommune ikke har fulgt de korrekte sagsbehandlingsskridt overfor starthjælps- og kontanthjælpsmodtagere i de sager, Pensionsstyrelsen udtager til tilsynet, mister kommunen ret til statsrefusion for disse sager i den periode, hvor sagsbehandlingsskridtet ikke er fulgt. På baggrund af resultaterne i visitationstilsynet og Rigsrevisionens beretning fra maj 2009 om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere blev det besluttet, at intensivere og målrette visitationstilsynet mod de kommuner, der især har problemer med at holde jobsamtalerne til tiden. Det betyder også, at der ikke er tilsyn med kommuner med tilfredsstillende resultater. I det følgende præsenterer vi dels de tilgængelige tal fra i relation til visitationstilsynet dels en status over resultaterne fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn i 12 kommuner vedrørende 1. kvartal. 2. Sammenfatning Resultaterne fra visitationstilsynet i 1. kvartal er samlet set uacceptable. Det skal ses i sammenhæng med, at kommunerne der er udvalgt har særlige problemer med rettidigheden. Tilsynet omfattede 12 kommuner, hvoraf kun 4 har et tilfredsstillende resultat med en rettidighed over 90 pct.; det er Ærø, Ballerup, Fredericia og Favrskov kommuner. Der er blevet behandlet sager i visitationstilsynet i 1. kvartal mod 938 sager i 4. kvartal I forhold til visitationstilsynet i 4. kvartal 2009 er procenten faldet med et procentpoint til En jobsamtale er en samtale mellem kommunen og en borger i det individuelle kontaktforløb. Kommunerne skal foretage visse bestemte sagsbehandlingsskridt ved de individuelle jobsamtaler. Sagsbehandlingsskridtene er beskrevet i Arbejdsmarkedsstyrelsens dagældende bekendtgørelse nr. 759 af 10. juli 2009 om visitation og det individuelle kontaktforløb. Nu bekendtgørelse nr. 387 af 15. april om matchvurdering. Personer, der er omfattet af 2, nr. 2 og 3, i Arbejdsmarkedsstyrelsens lovbekendtgørelse nr af 14. december 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal have en jobsamtale senest hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kap , jf , i bekendtgørelsen. En periode på sammenlagt 3 måneder defineres som en periode, hvor personen i en sammenhængende periode har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12. Personer under 30 år skal have en jobsamtale senest 1 måned efter første henvendelse til kommunen om hjælp. 2

5 Det er positivt at konstatere, at antallet af dage rettidigheden er gennemsnit pr er faldet fra 65 til 42 dage og endelig at tilbagebetalingsbeløbet er faldet fra kr. til kr. 3. Visitationstilsynet for 1. kvartal Pensionsstyrelsen har vedrørende 1. kvartal undersøgt 12 kommuner: Aabenraa, Ballerup, Favrskov, Fredericia, Gladsaxe, Halsnæs, Herlev, Herning, Hjørring, Kerteminde, Tønder og Ærø. Styrelsen har gennemgået i alt sager i tilsynet, hvor der har været en jobsamtale mellem en kommune og en person på kontanthjælp, starthjælp eller en person, der har været i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Alle jobsamtalerne har været holdt i 1. kvartal. Tilsynet er foretaget ved en stikprøvekontrol. Styrelsen trækker oplysninger til brug for tilsynet fra Arbejdsmarkedsportalen. 2 Udvælgelsen af kommunerne er sket blandt de kommuner, hvor andelen af jobsamtaler, der holdes til tiden, er under 90 pct. Udgangspunktet var den seneste opgørelse i Arbejdsmarkedsstyrelsens Jobindsats. Den endelige udvælgelse af kommunerne er sket efter dialog med beskæftigelsesregionerne. De nærmere kriterier for det målrettede og intensiverede visitationstilsyn fremgår af bilag 1. Fejlprocenterne i visitationstilsynet vedr. 1. kvartal svinger mellem 5 og 50 pct. i kommunerne. Der er i mange tilfælde tale om, at kommunerne ikke har gennemført jobsamtalerne til tiden. Der er ikke blot tale om korte overskridelser af tidsfristen. I de sager, hvor rettidigheden er, varierer kommunernes gennemsnitlige overskridelse med mellem 21 op til 96 dage. Det vil sige, at der er enkelte sager, hvor kontant- og starthjælpsmodtagere efter at kommunens frist for samtalen er har måttet ventet yderligere i mere end 3 måneder med at komme til en jobsamtale i kommunen. Kommunerne har mistet mellem kr. og kr. i statsrefusion. Det beløber sig til i alt kr. Samlet set er resultaterne i de 12 kommuner uacceptable. Styrelsen vurderer procenterne efter denne skala: Vurdering Fejlprocent Tilfredsstillende 0-6 Ikke tilfredsstillende 7-15 Uacceptabelt Det skal bemærkes, at resultaterne skal ses i sammenhæng med, at de kommuner, der er udvalgt til tilsynet, er kommuner, der har haft særlige problemer med at overholde rettidigheden. 2 Arbejdsmarkedsportalen er en elektronisk portal med data om forsørgelse og indsats på personniveau. Den gør det muligt at lave beregninger og udtræk i forhold til f.eks. jobsamtaler m.v. 3

6 Det målrettede og intensiverede visitationstilsyn har fået opmærksomhed i de lokale medier rundt om i landet. Dette kan forhåbentlig betyde, at der i kommunerne kommer et større politisk og ledelsesmæssigt fokus på at opnå rettidighed i forhold til at holde jobsamtaler. 4. Anbefalinger Der er fortsat et stort potentiale for forbedringer i de undersøgte kommuner. Pensionsstyrelsen anbefaler, at kommunerne har forretningsgangsbeskrivelser for afholdelse af jobsamtaler i det individuelle kontaktforløb, herunder procedurer til at sikre, at jobsamtalerne bliver holdt rettidigt. Styrelsen anbefaler også, at kommunerne har ledelsesmæssigt fokus på området, bl.a. ved at sætte rettidighed i fokus ved kvalitetskontrol/ledelsestilsyn. Endelig opfordrer Pensionsstyrelsen til en større udbredelse af best practice, således at de mindre dygtige kommuner lærer af de kommuner, der har styr på administrationen af området. I de sager, hvor styrelsen konstaterer, mister kommunen ret til statsrefusion for sagerne i den periode, hvor sagsbehandlingsskridtet ikke er fulgt. Dette bliver meddelt kommunalbestyrelsen i en afrapportering. I samme forbindelse beder styrelsen kommunen om en redegørelse for, hvad kommune agter at gøre for at forbedre administrationen. I enkelte alvorlige tilfælde vil afrapporteringen blive fulgt op med en drøftelse mellem kommunen og Pensionsstyrelsen. 5. Resultaterne i de undersøgte kommuner Tabel 1 viser resultaterne fra 1. kvartal i de 12 kommuner. Ved afrapportering til den enkelte kommune opgøres det, hvor mange kommunen har haft og dermed procenten. Det er procenten, som ligger til grund for styrelsens vurdering. Tabel 1 Kommuner 1. kvartal Fejlprocent sager, der i kr. sager med Ærø Ballerup Fredericia Favrskov Tønder Hjørring Herning Herlev Gladsaxe Kerteminde

7 Kommuner 1. kvartal Fejlprocent sager, der i kr. sager med Aabenraa Halsnæs Det fremgår af tabellen, at procenterne i kommunerne svinger mellem 5 og 50 pct. og at jobsamtalerne i kommunerne i er mellem 21 og 96 dage. Endelig fremgår det, at kommunerne med har mistet mellem kr. og kr. i statsrefusion. Den gennemsnitlige procent er på 21 på samme niveau som ved de tre sidste visitationstilsyn. Samlet set er resultaterne uacceptable. Det skal bemærkes, som nævnt ovenfor, at resultaterne skal ses i sammenhæng med, at de kommuner, der er udvalgt til tilsynet, er kommuner, der har særlige problemer med at overholde rettidigheden. Kommunerne Ærø, Ballerup, Fredericia og Favrskov har opnået tilfredsstillende resultater. De øvrige kommuners resultater er uacceptable; med procenter mellem 15 og 50. Dog kan det bemærkes, at fem kommuner Fredericia, Kerteminde, Tønder, Favrskov og Hjørring - ifølge oplysningerne på har forbedret deres rettidighed fra 1. til 2. kvartal. Der er generelt tale om mindre forbedringer for disse kommuner og forbedringerne er ikke så store, at samtaler der holdes til tiden kommer op på et tilfredsstillende niveau på 90 pct. eller derover. For de øvrige kommuner er der tale om en dårligere rettidighed i 2. kvartal i i forhold til 1. kvartal ; dog for de fleste kommuner en mindre tilbagegang. Pensionsstyrelsen opfordrer fortsat til øget fokus på området, så rettidigheden kan forbedres. 6. Udviklingen i den enkelte kommune I nedenstående tabeller fremgår resultaterne for de enkelte kommuner. For hver kommuner præsenteres resultaterne for visitationstilsynet fra 1. kvartal og fra den forrige stikprøve i kommunen. For de fleste kommuner er der tale om, at den forrige stikprøvestørrelse var betydeligt mindre og det må derfor formodes, at det seneste visitationstilsyn i de enkelte kommuner viser et mere retvisende resultat i og med at stikprøven er større. Det skal dog bemærkes, at det ikke har været muligt at trække stikprøver på minimum 100 sager for 1. kvartal i alle de udvalgte kommuner. Det skyldes, at disse kommuner ikke har haft et tilstrækkeligt antal jobsamtaler. 8 kommuner har i 1. kvartal forbedret deres resultater (procenter) siden sidste visitationstilsyn. Det er Ballerup, Fredericia, Favrskov, Hjørring, Herning, Herlev, Tønder og Aabenraa kommuner. 5

8 I tre kommuner Ærø, Gladsaxe og Halsnæs er procenten uændret eller nærmest uændret. Endelig er procenten steget fra 24 til 33 i Kerteminde Kommune. Tabel 2 Ærø Kommune sager med Ærø kvartal Ærø kvartal 2007 Ærø Kommune har fastholdt resultatet fra 2007 og har fortsat en procent på nul. Det skal dog understreges, at stikprøven kun er på tre sager, og at resultaterne derfor skal tages med forbehold. De meget små stikprøver skyldes, at kommunen ikke har haft flere jobsamtaler i de pågældende kvartaler. Tabel 3 Ballerup Kommune sager med Ballerup kvartal Ballerup kvartal 2007 Tabel 4 Fredericia Kommune sager med Fredericia kvartal Fredericia kvartal

9 Tabel 5 Favrskov Kommune sager med Favrskov kvartal Favrskov kvartal 2007 Som det fremgår ovenfor har Ballerup, Fredericia og Favrskov kommuner forbedret deres procenter væsentligt siden sidste visitationstilsyn, så deres procenter nu vurderes som tilfredsstillende. Der skal dog igen bemærkes, at der ved det tidligere visitationstilsyn har været tale om mindre stikprøver for Ballerup og Favrskov kommuner. Med hensyn til rettidigheden er det gennemsnitlige antal dage rettidigheden er med steget meget i Fredericia Kommune fra 60 til 96 dage, mens den er faldet i Ballerup Kommune fra 165 til 21 dage og i Favrskov Kommune er resultatet uændret. De næste fem kommuner (se nedenfor) har også forbedret deres procent ved visitationstilsynet i 1. kvartal, men ingen kommer dog i nærheden af en tilfredsstillende vurdering. Kommunerne Tønder, Hjørring, Herning og Herlev ligger tæt med procenter fra 15 til 19, specielt har Hjørring Kommune forbedret sin procent fra 47 til 16. I Tønder og Aabenraa kommuner er antallet af dage rettidigheden er gennemsnit steget, mens den er faldet i de øvrige kommuner. Tabel 6 Tønder Kommune Tønder kvartal Tønder kvartal 2007 Tabel 7 Hjørring Kommune Hjørring kvartal Hjørring kvartal

10 Tabel 8 Herning Kommune Herning kvartal Herning kvartal 2008 Tabel 9 Herlev Kommune Herlev kvartal Herlev kvartal 2007 Tabel 10 Aabenraa Kommune Aabenraa kvartal Aabenraa kvartal 2008 I Gladsaxe Kommune er procenten på det nærmeste uændret på 26, mens antallet af dage rettidigheden er gennemsnittet er faldet til 35 dage, hvilket er under gennemsnittet i denne undersøgelse, som er på 42 dage. Tabel 11 Gladsaxe Kommune Gladsaxe kvartal Gladsaxe kvartal 2009 I Kerteminde og Halsnæs kommuner er procenterne steget mellem de to visitationstilsyn og Halsnæs Kommune har det dårligste resultat i tilsynet i 1. kvartal. 8

11 Med hensyn til antal dage rettidigheden er gennemsnit er dette faldet i Halsnæs Kommune til 31 dage og ligger dermed under gennemsnittet på 42 dage. I Kerteminde Kommune gør det modsatte sig gældende, hvor antal dage rettidigheden er gennemsnit er steget til 52 og er dermed over gennemsnittet. Tabel 12 Kerteminde Kommune Kerteminde kvartal Kerteminde kvartal 2009 Tabel 13 Halsnæs Kommune Halsnæs kvartal Halsnæs kvartal 2007 For tilbagebetalingsbeløbenes størrelse er der flere faktorer, der spiller ind: procenten, stikprøvens størrelse og endelig antal dage rettidigheden er sag med. Dette skal tages i betragtning, før der kan trækkes konklusioner på disse beløb. Aabenraa Kommune skal betale kr. tilbage, hvilket er det største beløb. 7. Jobindsats.dk Visitationstilsynet opgør, i hvor stor en del af de udtrukne sager, jobsamtalen med kontanthjælpsog starthjælpsmodtagere ikke bliver holdt til tiden. Foruden denne opgørelse findes der på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside en oversigt med forskellige nøgletal omkring beskæftigelsesindsatsen, herunder en oversigt over rettidigheden af samtlige samtaler, der indkaldes til. Forskellene mellem visitationstilsynets resultater og rettidighedsopgørelserne i Jobindsats er, at der i jobindsats ikke er korrigeret for personer, der er fritaget fra det individuelle kontaktforløb som følge af fx sygdom, barsel mv. Disse personer frasorteres i visitationstilsynet. Figur 1 nedenfor er baseret på udtræk fra Jobindsats og viser andelen af jobsamtaler i hele landet, der er holdt til tiden i perioden fra januar måned 2009 til juli måned. Andelen af samtaler, der holdes til tiden, er stort set uændret i perioden fra januar måned 2009 til juli måned i, idet udgangspunktet var 78,3 pct. i januar 2009 og i juli i år 77,4 pct.. Det skal dog bemærkes, at der i 9

12 den mellemliggende periode i hele 2009 var en stigende udvikling, som derefter viste en faldende tendens fra begyndelsen af. Faldet kan bl.a. skyldes problemer ved indførelse af den nye match-model i foråret. Tallene er baseret på oplysninger fra Figur 1: Andelen af jobsamtaler holdt til tiden for kontant- og starthjælpsmodtagere Figur 2 på næste side viser antal kommuner med en tilfredsstillende rettidighed - dvs. mindst 90 procent af jobsamtalerne er afholdt til tiden - fra januar måned 2009 til juli måned. I januar måned 2009 havde 11 kommuner en tilfredsstillende rettidighed. I juli måned er antallet af kommuner med en tilfredsstillende rettidighed faldet til kun 6 kommuner. Figur 2: kommuner med en tilfredsstillende rettidighed 10

13 Den samme udvikling. som med andelen af jobsamtaler, der er holdt til tiden gør sig også gældende for antallet at kommuner, der holder jobsamtalerne rettidigt. Tendensen var stigende i 2009 og toppede i februar, hvor der var 36 kommuner med en tilfredsstillende rettidighed. Herefter falder antallet af kommuner og meget drastisk fra april til maj måned. Som nævnt ovenfor skyldes faldet sandsynligvis problemer relateret til indførelsen af den nye match-model i april. Med virkning fra den 1. august overgår Jobindsats til en ændret opgørelsesmetode for jobsamtalerne. Ændringerne betyder bl.a., at Jobindsats fremover måler jobsamtalerne på samme måde som visitationstilsynet fsva. de grupper, der er fritaget for kontaktforløb og aktivering det gælder f.eks. de kontant- og starthjælpsmodtagere, der er på barsel. Ændringer betyder, at forskellen i rettidighedstallene på og visitationstilsynet må blive mindre. Den nye opgørelsesmetode betyder også, at det ikke bliver muligt at sammenligne rettidighedstallene, der ligger før og efter den 1. august i år. 11

14 Bilag 1 Kriterierne for tilsynet Kriterierne for det intensiverede og målrettede visitationstilsyn er: Hvert kvartal udvælges kommuner til tilsyn. Kommunerne skal så vidt muligt dække alle beskæftigelsesregioner. Kommunerne udvælges blandt de kommuner, der ifølge den seneste opgørelse i Jobindsats.dk har en målopfyldelse for afholdelse af jobsamtaler på under 90 pct. 3. Den endelige udvælgelse af kommunerne sker på baggrund af en dialog med beskæftigelsesregionerne. Stikprøvernes størrelse varierer kommunerne imellem. let af jobsamtaler spiller ind (typisk for de mindre kommuner) og kommunens størrelse i øvrigt har også indflydelse på stikprøvestørrelsen. En kommune kan som hovedregel tidligst blive omfattet af Pensionsstyrelsens tilsyn igen 3 måneder efter sidste afrapportering. 3 Målopfyldelsen for rettidigheden af jobsamtaler i Jobindsats.dk. er sat til 90 pct.. Grunden til, at den ikke er sat til 100 pct. er at opgørelserne i Jobindsats.dk. ikke er korrigeret for personer, der er fritaget for det individuelle kontaktforløb som følge af fx sygdom, barsel mv. 12

15 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 1. kvartal

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 978-87-91674-42-6 Arbejdsdirektoratet September 2010 1. Indledning Som led i udmøntningen af den politiske aftale Flere i Arbejde,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET, TILSYNSENHEDEN. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET, TILSYNSENHEDEN. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn i 2. og 3. kvartal 2010 Udgiver: Beskæftigelsesministeriet,

Læs mere

Rapport om det kommunale visitationstilsyn 2008 og 2009

Rapport om det kommunale visitationstilsyn 2008 og 2009 - en undersøgelse af de 98 kommuners sagsbehandlingsskridt i forbindelse jobsamtaler ISBN 978-87-91674-30-3 Arbejdsdirektoratet September 2009 Forord Som led i udmøntningen af den politiske aftale Flere

Læs mere

Rapport om det kommunale visitationstilsyn en undersøgelse af 43 kommuners sagsbehandlingsskridt forbindelse med kontaktsamtaler

Rapport om det kommunale visitationstilsyn en undersøgelse af 43 kommuners sagsbehandlingsskridt forbindelse med kontaktsamtaler - en undersøgelse af 43 kommuners sagsbehandlingsskridt forbindelse med kontaktsamtaler 978-87-91674-12-9 Arbejdsdirektoratet December 2007 Forord Som led i udmøntningen af den politiske aftale Flere i

Læs mere

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 28. august 2009

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 28. august 2009 Beskæftigelse og Integration BIU 10. september 2009 pkt. 64 Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 28. august 2009 1 Uddrag af tabeller fra Jobindsats.dk, Overblik af28. august 2009 Jobcenter:

Læs mere

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 29. september 2009

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 29. september 2009 Beskæftigelse og Integration BIU 8. oktober 2009 pkt. Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 29. september 2009 1 Uddrag af tabeller fra Jobindsats.dk, Overblik af 29. sept. 2009 Jobcenter: Sammenligningsgrundlag:

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kommunernes

Læs mere

Det kommunale rådighedstilsyn 2010

Det kommunale rådighedstilsyn 2010 Det kommunale rådighedstilsyn 2010 Det kommunale rådighedstilsyn 2010 1 Det kommunale rådighedstilsyn 2010 En undersøgelse af 37 kommuners administration af reglerne om rådighed for modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

N O TAT. Initiativer til forbedring af rettidighed

N O TAT. Initiativer til forbedring af rettidighed N O TAT Initiativer til forbedring af rettidighed Ifølge de seneste målinger i jobindsats, er rettidigheden heldigvis ikke faldet dramatisk, men den er stadig på det niveau, som Rigsrevisionen fandt kritisabel.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 BILLUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 3. oktober 2007

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 3. oktober 2007 Forvaltningen for Beskæftigelse og Erhvervsudvikling Sagsnr.: 190-2007-93511 Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 3. oktober 2007 Uddrag af tabeller fra Jobindsats.dk, Overblik pr. 3.10.2007

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

ESBJERG/FANØ JOBCENTER

ESBJERG/FANØ JOBCENTER LBR NØGLETAL 4/2011 ESBJERG/FANØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

En ny generation af rettidighedsmålinger - Hvorfor, hvordan og hvornår

En ny generation af rettidighedsmålinger - Hvorfor, hvordan og hvornår Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland En ny generation af rettidighedsmålinger - Hvorfor, hvordan og hvornår Ny lovgivning giver nye muligheder Indførelse af Ny match i april 2010: Jobcentrene kan

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 02. januar 2008

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 02. januar 2008 Forvaltningen for Beskæftigelse og Erhvervsudvikling Sagsnr.: 190-2007-93511 Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 02. januar 2008 Uddrag af tabeller fra Jobindsats.dk, Overblik pr. 2. januar.2008

Læs mere

LBR NØGLETAL HORSENS JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HORSENS JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HORSENS JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik på baggrund af Jobindsats.dk Nedenstående er mængdestatistikken og rettidighedsopgørelsen baseret på de nationale sammenlignings tal fra

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Generelt har overgangen til en ny kommunal struktur ikke medført noget større skift i niveauet for kommunernes indsats (se tabel 1).

Generelt har overgangen til en ny kommunal struktur ikke medført noget større skift i niveauet for kommunernes indsats (se tabel 1). NOTAT 14. juni 2007 nes indsats i forhold til kontanthjælpsmodtagere J.nr. /04-30-24 Statistikkontoret/KHL Nu kan offentligheden få indblik i, hvad kommunerne gør for at få kontanthjælpsmodtagere i job.

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HILLERØD JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen N O T A T 12. marts 2009 Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen J.nr. 2009-0004385 2. kontor / CHN Indhold I dette notat gives en vejledning til brugen af resultatrevisionen 2009 for indsatsåret

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2011 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2010 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune

Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune Notat Resultatrevision 28 for Jobcenter 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen 3. april 2009 Kommunernes ringere indsats rammer integrationen AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK OG KONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Mange indvandrere på kontanthjælp får ikke de lovpligtige

Læs mere

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal Resultatrevision 2008 I det følgende udarbejdes Resultatrevision 2008 for Hvidovre. Resultatrevisionen udarbejdes på baggrund af en lang række resultater, som Hvidovre får præsenteret i Arbejdsmarkedsstyrelsens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen 15. april 2009 Kommunernes ringere indsats rammer integrationen AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK OG KONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Mange indvandrere på kontanthjælp får ikke de lovpligtige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN 15. august 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN AE s beregninger viser, at hver tredje forsikrede ledig ikke påbegyndte deres første aktiveringsforløb

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

ESBJERG/FANØ JOBCENTER

ESBJERG/FANØ JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 ESBJERG/FANØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Rapport om det kommunale rådighedstilsyn 2008

Rapport om det kommunale rådighedstilsyn 2008 - en undersøgelse af 49 kommuners administration af reglerne om rådighed for kontant-, starthjælps- og integrationsydelsesmodtagere ISBN 978-87-91674-23-5 Arbejdsdirektoratet April 2009 Forord Som et led

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere