Activity Based Costing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Activity Based Costing"

Transkript

1 Gruppe 23 Activity Based Costing Decentraliseret ABC i større virksomheder Henrik Poulsen Jess Andersen Benjamin Lund Mathilde Sørensen Dato: 26. Maj 2011

2 Indholdsfortegnelse Executive Summary Indledning Kort om Activity Based Costing (ABC) Problematikker vedrørende ABC Time-Driven ABC på HR-afdelingen Decentralisering af større organisationer i forbindelse med ABC Centrale elementer og hvordan de registreres/fordeles Decentrale elementer og hvordan de registreres/fordeles Ulemper ved decentralisering Implementation af ABC og ERP - perspektivering Konklusion...16 Bilag Litteraturliste...18 Executive Summary This assignment deals with the topic of Activity Based Costing. More precisely the report starts out describing ABC in general. Using this basic knowledge about Activity Based Costing we move on to describing some of the downfalls one might come upon when trying to set up and implement ABC in a large organization. Our main problem states. How does a large coorporation, by means of decentralization, avoid some of the problem areas found when implementing and keeping a ABC analysis up to date. As one might expect, this report focuses on separating various sections of the large company into more manageable units, upon which is possible to build and maintain a proper ABC-analysis. Side 2 af 18

3 1.1 Indledning Activity Based Costing (ABC) kan være et godt værktøj for virksomheder der søger en større indsigt i hvordan de indirekte omkostninger fordeles. Ved at benytte denne metode kan man bedre værdisætte sine produkter ud fra faktiske enhedsomkostninger. Med andre ord kan man vurdere lønsomheden af virksomhedens produkter, og processer. Der er dog en problemstilling ved ABC i forbindelse med større organisationer. Det er en utrolig omfattende og bekostelig proces, som helst skal kunne holdes opdateret for hele tiden at give et retvisende billede af virksomheden. Det er derfor interessant at undersøge mulighederne for at decentralisere ABC-analysen i forhold til enkelte afdelinger i virksomheden, med visse fælles analyseelementer, så som HR-afdelingen og andre stabsfunktioner. Der arbejdes ud fra den tese, at det vil være muligt at decentralisere ABC modellen ud til de enkelte afdelinger og derved udarbejde en model, som vil kunne udnytte alle informationerne fra de enkelte ABC modeller og samle dem, så ledelsen vil kunne få et overblik over hele virksomheden. Ovenstående overvejelser har ledt os til følgende problemformulering. Hvordan kan man gennem decentralisering af ABC i større virksomheder overkomme nogle af de problemstillinger der er forbundet med implementering og vedligeholdelse af ABC? I denne opgave vil der blive arbejdet ud fra en fiktiv case virksomhed. Denne virksomhed er en større produktionsvirksomhed med et organisationsdiagram som vist i figur 1. Direktør HR-afdeling Produktionsafdeling Indkøbsafdeling Økonomiafdeling Salgsafdeling Produktion 1. Produktion 2 Figur 1: Egen produktion Virksomheden arbejder med en produktion, som er meget afhængig af dygtige medarbejdere og derfor har ledelsen i virksomheden valgt at have en HR-afdeling, som en stabsfunktion, der skal hjælpe de forskellige Side 3 af 18

4 afdelinger med ansættelse af nye medarbejdere og mellemledere mm. Derfor ønsker virksomhedens ledelse at få et billede over hvordan omkostningerne fra HR-afdelingen fordeler sig ud på virksomheden. Til dette formål vil det være hensigtsmæssigt at udarbejde en ABC-analyse over HR-afdelingen. I opgaven vil der således først gøres kort rede for hvad en ABC-analyse indebærer, samt fordele ulemper og derefter vil der blive gennemgået hvordan den fiktive case virksomhed kan udarbejde en ABC-analyse for HR-afdelingen og derigennem finde en cost driver som kan knyttes til et cost objekt, som i denne forbindelse er samtaler og ansættelser. Dernæst forsøges problemformuleringen besvaret ud fra eksemplet om den fiktive case. 2.1 Kort om Activity Based Costing (ABC) Indirekte omkostninger, så som administrationsomkostninger (herunder salg, indkøb mm.), husleje, vand, varme mm. er generelt svære at fordele ud på det enkelte objekt, da de ikke kun benyttes til et enkelt cost objekt. Det er her man gennem brug af værktøjer så som IT, interviews mm. kan afdække hvor stor en del af de indirekte omkostninger man kan fordele hen på de enkelte produkter. ABC er en regnskabsmæssig metode der benyttes til at fordele en virksomheds indirekte omkostninger. Ved at lave en fordelings nøgle af de indirekte omkostninger helt ude ved det enkelte cost objekter, kan virksomheden danne sig et langt bedre overblik over objektets profitabilitet. ABC kan også benyttes i forbindelse med virksomhedens serviceydelser/kunder mv. Ved at benytte ABC vil virksomheden bedre kunne kaste lys over uheldige processer som f.eks. unødvendige lagerbevægelser. Det er samtidig et vigtigt værktøj til at udregne den faktuelle kostpris på produktet 1. ABC er således en fordelingsmodel 2, som figur 2 1 Atkinson, A., R. S. Kaplan, E. A. Matsumura & S. Mark Young. (2007). Management Accounting, 5th edition, New Jersey: Pearson. s Bukh, Per Nikolaj. (2007). Time-Driven ABC: Nemmere og mere effektive ABC-modeller. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum, s. 3 Side 4 af 18

5 giver et overblik over. Figur 2: Bukh, Per Nikolaj. (2007). Time-Driven ABC: Nemmere og mere effektive ABC-modeller. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum, s. 4 Når cost objekterne er defineret skal virksomheden herefter finde cost driverne, altså hvordan de indirekte omkostninger skal fordeles ud på cost objekterne. Da opgaven omhandler fordelingen af HR-ressourcerne vil der heri opgaven være tale om varighedsdrivere 3, altså hvor lang tid ansættelser, samtaler mm i de forskellige afdelinger, trækker på HR-afdelingen. Af denne grund vil fordelingen af de indirekte omkostninger i opgaven blive baseret på Time-Driven ABC (TDABC), som er fokuseret på grupper af ressourcer som skaber aktiviteter i relation til cost objekter Problematikker vedrørende ABC Der er ingen garanti for at virksomheden kan forbedre sit produktionsforløb eller resultatet på bundlinjen bliver bedre, hvis man indfører en ABC-model efter en ABC-analyse. For det første kan selve analysen i sig selv, samt indførelsen af ABC-modellen have kostet mere end det virksomheden kan tjene/spare efter indførelsen. Dette kan være tilfældet hvis virksomheden har mange aktiviteter som er svært målbare. Disse aktiviteter skal måles under en ABC-analyse og kan koste virksomheden både i konsulenttimeløn samt nedjustering af produktionen, da personalet højst sandsynligt skal hjælpe til med tids registreringerne og derfor ikke kan holde det normale arbejdstempo. I en produktionsvirksomhed ville det kunne virke som om at enhedsomkostningerne ville kunne udregnes ved 3 Bukh, Per Nikolaj. (2007). Time-Driven ABC: Nemmere og mere effektive ABC-modeller. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum, s. 7 4 Atkinson, A., R. S. Kaplan, E. A. Matsumura & S. Mark Young. (2007). Management Accounting, 5th edition, New Jersey: Pearson, s Side 5 af 18

6 bare at se på omkostningerne ved kapaciteten til rådighed. Men sådan forholder det sig desværre ikke, de fleste maskiner kører normalt ikke på max kapacitet samt de mennesker, som har med maskinen at gøre, ikke arbejder 100 % af arbejdstiden. Derfor skelnes der i ABC mellem praktisk kapacitet og kapacitet til rådighed, de egentlige enhedsomkostninger = Omk. ved kapaciteten til rådighed/ praktiske kapacitet til rådighed 5. Ovenstående er dog ikke det eneste problem med en ABC-analyse, manglende forretningsmæssige formål kan gøre at implementeringen af en ABC-metode vil skade virksomheden mere end den gavner. Hvis økonomiafdelingen har sat sig for at der skal spares ressourcer på diverse aktiviteter, samt på det færdige produkt, kan det påvirke virksomheden negativt f.eks. hvis kernekompetencen er at varerne skal være af bedste kvalitet. Her vil økonomiafdelingens mission gå i mod virksomhedens vision. Manglende ledelsesmæssigt engagement kan gøre en ABC-analyse ubrugelig. Hvis ledere eller selve ledelsen har lavet en beslutning om at en ABC-analyse skal gennemføres og dette sker, når dette så er sket ikke vil/tør gennemføre de nødvendige ændringer. ABC-analysen bliver for det meste drevet af konsulenter som kommer udefra og derfor for det meste mangler kendskab til virksomheden og dens vision samt historie. Dette kan skabe problemer i det at foreslået ændringer modstrider virksomhedens kernekompetencer samt går i mod virksomhedens ønskede billede af sig selv 6. For at kunne overskue den store mængde af data der skal indsamles, i forbindelse med indførelsen af en ABC i en stor organisation, skal der findes håndterbare aktiviteter som skal måles. Hvis der tages udgangspunkt i den fiktive case, skulle der måles på HR-afdelingens aktiviteter. Dette vil kræve interview af medarbejderne for at få et overblik over hvordan de benytter deres tid, samt at det det i en periode registreres gennem observationer. Derefter er det vigtigt, at skabe et design som giver en præcis og effektiv data kollektion. Den mest effektive form, kan for flere slags virksomheder være dyr og svær at gennemføre samt tidskrævende. Desuden kan der komme et misvisende billede af hvordan HR-medarbejderne bruger deres tid, da ingen, som tidligere nævnt, arbejder 100 % af tiden på arbejdet 7. Udover at der er mange problemer med implementeringen af ABC i virksomheden, kan der opstå problemer selv efter at den er blevet implementeret. Ofte kan det ses som om at ABC giver virksomheden en endelig løsning til at forbedre dens økonomiske situation, men det er ikke noget mirakel middel, da den ikke giver løsninger på problemet men kommer med estimater fordelingsmulighederne på de indirekte omkostninger. 5 Forelæsning 1 d. 2. februar 2011, v/ Niels Sandalsgaard slides 49 6 Atkinson, A., R. S. Kaplan, E. A. Matsumura & S. Mark Young. (2007). Management Accounting, 5th edition, New Jersey: Pearson, s Forelæsning 1 d. 2. februar 2011, v/ Niels Sandalsgaard slides 48 Side 6 af 18

7 Den kræver derudover vedligeholdelse samt løbende opdatering da ABC kun giver et øjebliksbillede af virksomhedens situation, så hvis virksomheden tilføjer en ny aktivitet efter ABC analysens udarbejdelse, vil hele ABC skulle gentages, da den ikke længere vil give en korrekt fordeling af de indirekte omkostninger. Dette vil kunne stoppe enkelte virksomheder i at tilføje nye aktiviteter. 4.1 Time-Driven ABC på HR-afdelingen I case virksomheden ønsker ledelsen at få et overblik over hvorledes ressourcerne i HR-afdelingen fordeler sig ud på de enkelte afdelinger. Derfor er der i virksomheden blevet foretaget undersøgelser af hvilke omkostninger der er i HR-afdelingen. Som tidligere nævnt er opgaverne i afdelingen som følger: Samtaler 8 Rådgivning i forbindelse med ansættelser 9 I HR-afdelingen er der ansat fire medarbejder. Hver måned har disse hver især arbejdstimer på ca. 148 hvor de står til rådighed for virksomhedens afdelinger og ansatte, i alt 592 arbejdstimer om måneden. Den praktiske kapacitet har virksomheden udledt til at være 84,5 % eller 500 arbejdstimer om måneden, Den samlede lønomkostning per måned er ca kr. Nu ønsker virksomheden at udarbejde en lønomkostning pr. time. Denne bliver = 200 Omkostningerne ved computer aktiviteten er kr. per måned og kapaciteten for disse er 500 timer, hvilket giver en enhedsomkostning på 20 kr. per time Endvidere har man gennem undersøgelser, observationer og interviews fundet ud af at de fire HRmedarbejdere fordeler deres tid med 40 % til samtaler og 60 % til ansættelser. Ud fra de ovenstående oplysninger kan virksomheden nu opstille en enheds estimation. Ressource Aktivitet Enhedstime Indirekte løn Samtaler 40 % Rådgivning ved 60 % 8 Samtaler omfatter jobsamtaler 9 Denne omfatter al arbejdet i forbindelse med en ansættelse såsom, research af ansøgere, gennemgang af ansøgninger mm. Side 7 af 18

8 Computer Ansættelser Support, samtaler Support, Ansættelser 40 % 60 % Virksomheden har også fundet frem til at alt efter hvilken stilling der skal besættes vil det tage mere af HRmedarbejderens tid. Derfor laves der følgende opdeling mellem produktionsmedarbejder, funktionær og leder. Samtaler, Produktionsmedarbejder Enhedsomkostning Enhedstime Cost driver Indirekte løn 200 kr. pr time 0,6 time pr samtale kr. pr samtale Computer 20 kr. pr time 1 time 20 kr. pr samtale 140 kr. pr samtale Samtaler, Funktionær Enhedsomkostning Enhedstime Cost driver Indirekte løn 200 kr. pr time 1 time pr samtale 200 kr. pr samtale Computer 20 kr. pr time 2 time 40 kr. pr samtale 240 kr. pr samtale Samtaler, Leder Enhedsomkostning Enhedstime Cost driver Indirekte løn 200 kr. pr time 1 time pr samtale 200 kr. pr samtale Computer 20 kr. pr time 2 time 40 kr. pr samtale 240 kr. pr samtale 10 Et estimat baseret på interview som case virksomheden har foretaget. Det samme gælder for de efterfølgende enhedstimer Side 8 af 18

9 Ansættelser, Produktionsmedarbejdere Enhedsomkostning Enhedstime Cost driver Indirekte løn 200 kr. pr time 3 timer 600 kr. pr ansættelse Computer 20 kr. pr time 1 time 20 kr. pr ansættelse 620 kr. pr ansættelse Ansættelser, Funktionærer Enhedsomkostning Enhedstime Cost driver Indirekte løn 200 kr. pr time 6 timer kr. pr ansættelse Computer 20 kr. pr time 3 timer 60 kr. pr ansættelse kr. pr ansættelse Ansættelser, Ledere Enhedsomkostning Enhedstime Cost driver Indirekte løn 200 kr. pr time 8,8 timer kr. pr ansættelse Computer 20 kr. pr time 4,4 timer 880 kr. pr ansættelse kr. pr ansættelse Virksomheden har nu fordelt omkostningerne i HR-afdelingen, i forbindelse med samtaler og ansættelse. I forbindelse med en udvidelse af produktionen har virksomheden behov for at ansætte 66 nye medarbejdere. hvoraf 36 skal ansættes i produktionsafdelingen, 15 i indkøbsafdelingen, ti i salgsafdelingen og fem i økonomiafdelingen. Ledelsen forventer at få god respons på de opslåede jobannoncer og regner med at der vil komme 200 samtaler. Fordelingen af produktionsmedarbejdere, funktionærer og ledere fordeler sig således ud på de fire afdelinger: Produktionsafdeling Indkøbsafdeling Salgsafdeling Økonomiafdeling Produktionsmedarbejdere 36 Funktionærer Ledere Side 9 af 18

10 Benytter virksomheden sig så af informationerne får de hvorledes hver af afdelingerne trækker på HRafdelingen i den kommende periode. Produktionsafdeling Indkøbsafdeling Salgsafdeling Økonomiafdeling Samtaler Produktionsmedarbejdere 40 Funktionærer Ledere Samtaler i alt Omkostninger ved samtaler Produktionsmedarbejdere Funktionærer Ledere Omkostninger i alt Ansættelser Produktionsmedarbejdere 36 Funktionærer Ledere Ansættelser i alt Omkostninger ved ansættelser Produktionsmedarbejdere Funktionærer Ledere Omkostninger i alt Samlede omkostninger Figur 3: Egenproduktion, se bilag 2 for udregninger. Virksomheden har nu fået et overblik over hvordan de indirekte omkostninger fra HR-afdelingen skal fordeles ud på de forskellige afdelinger ud fra hvor meget de trækker på ressourcerne i HR-afdelingen, dette kan ses i figur 3. Havde virksomheden ikke foretaget denne ABC-analyse af hvordan afdelingerne trækker på stabsfunktionen ville omkostningsbilledet have set anderledes ud. ABC er som tidligere nævnt et omkostningsregnskab hvis formål eksempelvis kan være at opstille afdelingsregnskaber som kan give et mere retvisende billede, end hvis de blot baseres på omkostningerne som er registreret direkte i afdelingen 11. I næste afsnit vil det blive gennemgået hvordan man ville kunne decentralisere ABC-analýsen til de enkelte afdelinger. 5.1 Decentralisering af større organisationer i forbindelse med ABC Det er ikke kun et problem med tilføjelse af nye aktiviteter, men også hvis der er for mange aktiviteter i virksomheden. det vil blive for komplekst at lave en ABC på hele virksomheden, da den ikke egner sig til for 11 Bukh, Per Nikolaj. (2007). Time-Driven ABC: Nemmere og mere effektive ABC-modeller. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum, s. 3 Side 10 af 18

11 mange faktorer 12. Derfor bliver man nødt til for enkelthedens skyld at decentralisere ABC i en større virksomhed ud på de enkelte afdelinger, for at undgå problemet med for mange faktorer. Men dette kan igen give problemer, da mellemlederne måske ikke er klar til opgaven med at vedligeholde ABCen. Decentraliseringen vil betyde at mellemlederne i de enkelte afdeling vil få ansvaret for udarbejdelsen og dermed vil kunne pynte på informationerne, hvis der mellem afdelingerne er konkurrence, for at få sin egen til at fremstå bedre. For at eliminere nogle af de beskrevne problematikker ved at udgiftsfordele via ABC kan en virksomhed vælge at opdele arbejdet og uddelegere store dele til den enkelte afdeling. Ved at decentralisere elementer af ABC, opnås den store fordel, at det er medarbejdere med stor viden omkring det enkelte område, som udfører analysen og fordeler udgifter. Der vil være mulighed for at få stort udbytte af den endelige ABC på mange niveauer i virksomheden. Helt nede ved produktlinjen kan ABC benyttes til at identificere ineffektive produkter/arbejdsmetoder, og der kan udvikles forslag til ledelsen vedrørende dette. På denne måde får den enkelte afdeling mulighed for at kommunikere deres forslag videre op i hierarkiet. I mellemledelsen vil oplysningerne kunne benyttes til at tilrettelægge salgsindsatsen, fordele markedsføringsbudgetter, og evt. øge/sænke visse produktioner. På det strategiske niveau vil det samlede overblik kunne benyttes til at finde mindre produktive afdelinger. Man vil ydermere kunne sammenholde omkostningerne på egenproduktion, i forhold til evt. outsourcingprojekter. 5.2 Centrale elementer og hvordan de registreres/fordeles Naturligvis kan virksomheden ikke henføre alle omkostninger ud i den enkelte afdeling uden nogen form for retningslinjer og kontrol. Der er visse funktioner i en større virksomhed, som berører adskillige afdelinger, der ikke kan decentraliseres uden videre. Eksempler på sådanne afdelinger kan være IT-drift og HRafdelinger. Der skal ligeledes tages højde for hvorvidt der vil være tale om TDABC som vi ser på eksemplet med HR-afdelingen, eller om det skal være en ABC model der tager højde for mere faste omkostninger. Dette kan f.eks. være virksomhedens omkostninger til bygninger 13. Det vil være gavnligt at oprette en gruppe, som udelukkende udfører ABC på disse funktioner med henblik på at kunne yde bistand til de enkelte afdelingsledere. Her identificeres og registreres cost objekter med 12 Atkinson, A., R. S. Kaplan, E. A. Matsumura & S. Mark Young. (2007). Management Accounting, 5th edition, New Jersey: Pearson, s Atkinson, A., R. S. Kaplan, E. A. Matsumura & S. Mark Young. (2007). Management Accounting, 5th edition, New Jersey: Pearson., s. 148 Side 11 af 18

12 dertilhørende cost drivers. Så når afdelingslederen har behov for at vide, hvor meget hans afdeling f.eks. trækker på HR-afdelingen kan han få en række simple tal. F.eks. antal ansættelser HR har hjulpet med, samt den beregnede værdi af dette arbejde. For at følge eksemplet med en HR-afdeling videre, ser vi herunder hvordan en ABC-rapport fra HRafdelingen til produktionslederen kan tage sig ud. Her skal afdelingslederen udelukkende præsenteres med de informationer der er relevante for at han kan inddrage dem i hans ABC. Hvordan HR-afdelingen beregner deres omkostninger er ikke relevant for hans ABC, da denne afdeling selv står til ansvar overfor deres omkostninger. Produktionsafdeling Samtaler Produktionsmedarbejdere 40 Funktionærer 20 Ledere 30 Samtaler i alt 90 Omkostninger ved samtaler Produktionsmedarbejdere Funktionærer Ledere Omkostninger i alt Ansættelser Produktionsmedarbejdere 36 Funktionærer 10 Ledere 4 Ansættelser i alt 50 Omkostninger ved ansættelser Produktionsmedarbejdere Funktionærer Ledere Omkostninger i alt Samlede omkostninger Figur 4: Egen produktion Denne type beregning kan udføres i alle organisationsomfattende afdelinger, i tilfælde som drift af bygninger må man benytte sig af en beregningsmetode der tager højde for lokaletype, samt afdelingens andel af det samlede areal. På denne måde sikrer man at de enkelte specifikke afdelinger har adgang til alle de informationer, og nøgletal, der er nødvendige i forbindelse med udfærdigelsen af en ABC Side 12 af 18

13 5.3 Decentrale elementer og hvordan de registreres/fordeles Der defineres ude i den enkelte afdeling en række aktiviteter som er direkte forbundet med afdelingen. Det kan være fordeling på f.eks. produkter, montage osv. Herunder ses et eksempel på en omkostningsfordeling i en større organisation. Nederst ses det decentrale element, her produktionsafdelingen. I midten ses de centrale elementer. Det hele samles i en total øverst i figur 5. Totale omk. for Prod HR Marketing Lokaleomk Salg Produktion Samling Pakning Figur 5: Egen produktion Igen er denne model meget simplificeret i forhold til virkeligheden, dog giver den et indblik i hvordan alle afdelinger har indflydelse på hinanden og hvordan det hele påvirker slutresultatet. Det giver samtidig et overblik over, hvor kompleks en opgave det vil være at udviklet en ABC analyse for en stor organisation, hvor der vil være adskillige afdelinger i 3. niveau som alle blive påvirket af afdelingerne i 2. niveau. Netop ved at decentralisere ABC ud i de enkelte afdelinger sikres det at de relevante nøgletal kan føres op i totalen på en mere overskuelig måde. I Bilag 1 ses beregninger til figur Ulemper ved decentralisering Der vil naturligvis også kunne opstå visse problematikker i forbindelse med decentralisering af ABC. Den primære problematik ses i at det ikke er en uvildig enhed som udfører den egentlige analyse ude i afdelingerne. Med andre ord risikerer man at den enkelte afdelingsleder pynter på tallene for at fremstå bedre. Dette kan man dog komme ud over ved at varsle periodiske stikprøve kontroller af de udførte ABC analyser. Når virksomheden har lavet en decentralisering af ABC-modellen og gjort det klart for afdelingerne hvorledes modellen skal vedligeholdes og deres opgaver i arbejdet med modellen, er det vigtigt at afdelingerne har et centralt sted, hvor de kan hente informationerne. Derfor bliver der i det næste afsnit Side 13 af 18

14 beskrevet hvordan ABC-modellen kan implementeres i ERP-systemet. Eksemplet i næste afsnit er bygget på gruppens egne erfaringer i arbejdet med ERP system fra øvelsesgangene. 6.1 Implementation af ABC og ERP - perspektivering Det er vigtigt, at kunne analysere sine omkostninger grundigt i forhold til sine processer, og dette gør ABC. ABC-modellen skal kunne gennemføres uden store ekstra omkostninger, det er derfor essentielt, at det bliver indført i et standard system på en logisk måde. Derefter skal ABCen indføres i virksomhedens ERP-system, på en måde der gør dataene let tilgængelige for videre analyse. Alt efter hvilken type opgaver / virksomhed der er tale om, kan kompleksiteten og omkostninger forbundet med registrering af data variere meget. Simplicitet og logisk tankegang kan nedsætte tid og omkostninger på data indsamling. Følgende er et eksempel på, hvordan man kan implementere en ABC model i en HR afdeling via virksomhedens ERP-system. Der fokuseres på, hvordan man vil registrerer tidsforbrug ved arbejdsopgaver som f.eks. kan være samtaler og ansættelser. Tidsforbruget registreres i ERP-systemet, ud fra hver kandidat til en given stilling, hvilket er meget tidskrævende og problematisk. Men det kan gøres ud fra et system, hvor man har en overordnet kategori der hedder ansættelse, og indføre kandidater under denne. Her kan man tilføre hver kandidat diverse oplysninger samt registrere tidsforbrug. Denne kunne indføres som fremvist i Figur 6 Første Anden Endelig Ansættelse Forberedelse samtale Mellem Vurdering samtale Vurdering Ansat Jobnr. 203 Kandidat 1 5 minutter 30 minutter 10 minutter 45 minutter 15 minutter Ja Kandidat 2 5 minutter X X X x x Kandidat 3 5 minutter 30 minutter 3 minutter X x x Kandidat 4 5 minutter X X X x x Kandidat 5 5 minutter 30 minutter 10 minutter 45 Minutter 15 minutter X Kandidat 6 5 minutter X X X x x Figur 6: Egenproduktion Derudover er der en fællestid, hvor HR-medarbejderen gennemgår de forskellige samtaler og vælger folk, der skal den tid registreres og fordeles, hvilket er svært at gøre præcist, fordi kandidater bliver opvejet imod Side 14 af 18

15 hinanden. Denne tid vil derfor med fordel kunne registreres som en samlet enhed under kategorien Ansættelse. Den ekstra omkostning og arbejdsbyrde der pålægges medarbejderne ved denne registrering, kan måske ikke betale sig, ud fra den forbedringseffekt det ville kunne give at kende disse cost drivers. Har man indført disse data, vil man kunne trække ud af systemet den samlet tid ansætter, har brugt per samtale og ud fra det udregne, hvor meget det koster gennemsnitligt at ansætte en medarbejder. Derudover kan man se om forskellige medarbejdere er mere effektiv til at gennemføre samtaler og ansætte, hvilket man eventuelt kan holde op i mod den nyansættes effektivitet i pålagte opgaver. Side 15 af 18

16 7.1 Konklusion Ved at decentralisere arbejdet med ABC frem for at lade økonomiafdelingen om at udfærdige den komplette analyse, vil virksomheden kunne opleve en større villighed fra mellemledelsen til at deltage i arbejdet. Dette skyldes at det nu vil være muligt selv at være med til at sætte sit præg på arbejdet, frem for at lade sig diktere fra andre afdelinger. Når virksomheden holder visse dele af ABC-analysen på et mere centralt niveau sikrer man at stabsfunktioner som f.eks. virksomhedens HR-afdeling vil kunne give den enkelte mellemleder et retvisende billede af størrelsen på den forbrugte ressource i netop dennes afdeling. Sættes den enkelte mellemleder til at udforme ABC for afdelingen skabes nogle nye problematikker. Mellemlederen skal uddannes og der beslaglægges tid fra hans andre daglige opgaver. Der vil med andre ord være en indkørselsfase inden systemet er helt oppe at køre. Det vil til gengæld være nemmere at vedligeholde ABC-analysen når først systemet er etableret. Den økonomiske fordel virksomheden potentielt opnår gennem decentralisering findes blandt andet ved at størstedelen af arbejdet foregår internt i virksomheden, uden at der skal trækkes på bekostelige konsulenttimer mm. Denne måde at uddelegere arbejdet på indenfor virksomheden, gør det vigtigt at mellemlederne kender deres prioriteter, da der kommer mere pres på disse mellemledere om at levere nøgletal. Nedprioriterede opgaver må videregives til anden siden, hvis arbejdspresset gør det nødvendigt. Alt i alt, kan det siges at fordelen ved at udarbejde ABC decentralt vindes ved vedligeholdelsen over tid, mens opstartsperioden vil være sværere og længere. Side 16 af 18

17 Bilag 1: Eksempel på omkostningsfordeling hvor der tages højde for afdelingens træk på centrale ressourcer. Dette træk er i de enkelte afdelinger beregnet via ABC-analyse. Der tages udgangspunkt i at Produktionsafdelingen udvikler 2 forskellige produkter. Produkt 1 og produkt 2. Herunder ses de forskellige cost drivers som benyttes til at beregne den endelige udgift på kr for produktionslinie 3 (Alle beløb er i 1000kr). Der er naturligvis tale om et meget simplificeret eksempel. Produkt 1 Produkt 2 Total Produktion Antal stk produceret 3.000, , ,00 Materialeomk pr stk 0,62 0,62 Total materialeomk 1.860, , ,00 Maskintimer pr. stk 3,10 3,10 Pris pr maskintime* 0,20 0,20 Total pris for maskintimer 1.860, , ,00 Mandetimer pr stk 2,00 2,40 Pris pr mandetime 0,15 0,15 Lønomk 900,00 720, ,00 Production runs 100,00 80,00 180,00 Pris pr setup 1,00 1,00 Total omk for setup 100,00 80,00 180,00 Total omk for produktion 4.900,00 Samling Antal stk samlet 3.000, , ,00 Mandetimer pr stk 3,00 2,00 Pris pr. mandetime 0,20 0,20 Lønomk 1.800,00 800, ,00 Production runs 100,00 80,00 180,00 Pris pr. setup 5,00 5,00 Total omk for setup 500,00 400,00 900,00 Total omk for Samling 3.500,00 Pakning Antal stk pakket 3.000, , ,00 Mandetimer pr stk 2,50 2,50 Pris pr mandetime 0,20 0,20 Total omk for pakning 1.500, , ,00 Diverse Ansættelser stk 30,00 40,00 13,00 Omk pr ansættelse 15,00 13,75 Total omk for ansættelser 450,00 550, ,00 Markedsføring 1.100,00 900, ,00 Lokaler 1.000,00 Salg 1.200,00 800, ,00 Total omk for diverse 6.000,00 Total , , ,00 * Beregnes ud fra en fordelingsnøgle bestemt ud fra adskillige aktiviteter, såsom strømforbrug, forventet levetid på maskinen etc. Side 17 af 18

18 Litteraturliste Atkinson, A., R. S. Kaplan, E. A. Matsumura & S. Mark Young. (2007). Management Accounting, 5th edition, New Jersey: Pearson. Bukh, Per Nikolaj. (2007). Time-Driven ABC: Nemmere og mere effektive ABC-modeller. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum Side 18 af 18

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios Økonomistyring Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21 Vejleder: Daniel Harritz Andreas Vigen Nielsen Christoffer Spyrisdon Mallios Michael Pedersen Steffen Tilm Nielsen 1 Excecutive Summery Vi har

Læs mere

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer 2012. Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 21-05-2012 Anslag

Læs mere

Omkostningsfordeling

Omkostningsfordeling Omkostningsfordeling - Valget mellem Activity Based Costing og Time Driven Activity Based Costing Casper Lanng Nicholaj Månsson Olsen Lasse Petersen Thea Svangren Martin Fiedel 26.177. anslag, svarende

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

Økonomistyring. Acivity Based Costing. Gruppe 3

Økonomistyring. Acivity Based Costing. Gruppe 3 Økonomistyring Acivity Based Costing Gruppe 3 Titelblad Titel: Semester: Vejleder: Gruppe: ABC-system i en virksomhed HA, 4. semester Christian Nielsen 3 Deltagere: Anamaj Marken Mathiesen Jacob Offersgaard

Læs mere

Lønsomhedsanalyse af ProHockey

Lønsomhedsanalyse af ProHockey Lønsomhedsanalyse af ProHockey Titelblad Uddannelse: Titel: Kursus: Semester: Vejleder: Erhvervsøkonomi, HA Lønsomhedsanalyse af ProHockey Videregående Økonomistyring & IT 4. semester Jakob Vangsgaard

Læs mere

Time-Driven Activity Based Costing

Time-Driven Activity Based Costing Time-Driven Activity Based Costing Hvilken påvirkning vil Time-Driven Activity Based Costing have på kundeprofitabiliteten for henholdsvis kundegruppen af Standard- og Special cykler i forhold til traditionel

Læs mere

DB- metoden vs. Time- driven ABC

DB- metoden vs. Time- driven ABC DB- metoden vs. Time- driven ABC HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Gruppe 4 Brian Buus Jensen Casper Guldager Larsen Kicki brun Jensen Regina Rasmussen Simone Bang

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Økonomistyring Fredag den 8. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder

Læs mere

Balanced Scorecard. I televirksomheden TeleDK

Balanced Scorecard. I televirksomheden TeleDK Balanced Scorecard I televirksomheden TeleDK Gruppe: 27 Afleveringsfrist: 24. maj 2012 Vejleder: Daniel Harritz Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi Videregående økonomistyring og IT Anslag: 28.647 Martin

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet "informationer"? 2

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet informationer? 2 Indhold 1 Informationssikkerhedspolitik 2 1.1 Hvorfor vil vi sikre vores informationer? 2 1.2 Hvad dækker begrebet "informationer"? 2 2 Principper 4 2.1 Styret af KU's strategiske behov 4 2.2 Implementering

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Executive summary Rapporten omhandler Activity Based Costing (forkortet til ABC). Rapporten beskriver ABC

Læs mere

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Sektorforskerne bruger størstedelen af deres tid (37%) på forskning, men der bruges også meget tid på rådgivning/myndighedsbetjening (31%). I alt bruges 42,3 timer, hvilket

Læs mere

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

- Verdens førende udbyder af stenuldsløsninger

- Verdens førende udbyder af stenuldsløsninger - Verdens førende udbyder af stenuldsløsninger Indhold Om taleren Om Rockwool koncernen Om Rockwool s problemstillinger ved rapportering Om Rockwool s nye rapporteringsløsning pørgsmål Kort om taleren:

Læs mere

økono omistyring Gruppe 6

økono omistyring Gruppe 6 Executive Summary This academic article describes the decision-making considerations regarding the implementation of the cost system Activity Based Costing (ABC). Key findings: - The advantage of an ABC

Læs mere

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal!

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal! Benchmark Management en strategisk benchmark af nøgletal! 1 Hvilke spørgsmål kan jeg på svar på? Er der utilsigtede ledelsesmæssige beslutninger, som har betydning for vores resultatopgørelse? Hvor effektive

Læs mere

Budgetproces Alm Brand

Budgetproces Alm Brand Budgetproces Alm Brand SAS forum 2. juni 2010 1 Dagsorden Baggrund Finansiel koncern opdelt i juridiske selskaber og organisatorisk i afdelinger. Krav om opfølgning på en række dimensioner (selskab, afdeling,

Læs mere

REKRUTTERING LAD OS FORETAGE HELE ELLER DELE AF JERES REKRUTTERING

REKRUTTERING LAD OS FORETAGE HELE ELLER DELE AF JERES REKRUTTERING REKRUTTERING LAD OS FORETAGE HELE ELLER DELE AF JERES REKRUTTERING Rekruttering I SEROP er vi kendt for vores mangeårige erfaring og udførlig tilgang til rekruttering. Vores arbejde med rekruttering kan

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Model 1a - Centraliseret service- og rengøringsafdeling med valgfrihed

Model 1a - Centraliseret service- og rengøringsafdeling med valgfrihed Model 1a - Centraliseret service- og I denne model udføres alle opgaverne af kommunens egne ansatte medarbejdere efter principperne for "Frit valg" imellem at få udført rengøringsopgaven, som beskrevet

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2017/ Dato: 13. februar Notat om Fleksibel arbejdstid. Sagsbehandler: Kirstine Stenz HR-konsulent

Notat. Sagsnr.: 2017/ Dato: 13. februar Notat om Fleksibel arbejdstid. Sagsbehandler: Kirstine Stenz HR-konsulent Notat Sagsnr.: 2017/0002228 Dato: 13. februar 2017 Titel: Notat om Fleksibel arbejdstid Sagsbehandler: Kirstine Stenz HR-konsulent Borgmester Steen Hasselriis har bedt administrationen i Halsnæs Kommune

Læs mere

Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi

Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi En analyse af jeres nøgletal med sammenlignelige virksomheder i advokatbranchen En unik branchemæssig benchmark Testet og videreudviklet i advokatbranchen

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt (01) STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET,

Læs mere

LEGAL RISK MANAGEMENT

LEGAL RISK MANAGEMENT LEGAL RISK MANAGEMENT GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER September 2017 Jens Blomgren-Hansen Partner Mobil: +45 24 86 00 76 Direkte: +45 38 77 43 09 jbh@kromannreumert.com Do you have a proactive approach

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

Dialogmøde 3. maj 2012

Dialogmøde 3. maj 2012 Dialogmøde 3. maj 2012 Status i Novia Katastrofalt 2011 Nye lokalaftaler 3F og HK Løn freeze på de administrative 1. kvt 2012 på budget 1 års fødselsdag i Aviator familien Status udenfor Markedet er presset

Læs mere

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009

Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Omkostnings- og investeringsteori Efterår 2009 Fundamentals of Corporate Finance 6th edition, 2009 Jonas Sveistrup Hansen - stud.merc.it 23. september 2009 1 Indhold 1 Forelæsning 1 - d. 3/9-09 3 1.1 Generelt

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Organisatoriske nøgletal

Organisatoriske nøgletal Organisatoriske nøgletal - Et ledelsesværktøj med bundlinieeffekt Kyösti Schmidt Foreningen af Rådgivende Ingeniører København, 21. april 2009 Kyösti Schmidt Schmidt Management ApS Esplanaden 34G 1263

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer)

11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer) 1/'1 1 Aalborg Universitet HD-studiet 1.del ERHVERVSØKONOMI 11. august 2004 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000

Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000 OPGAVE 34 I 1992 havde en ny afdeling af NIMBUS A/S specialiseret sig i at producere en speciel komponent til motorcykler. De oprindelige estimater fra udviklingsafdelingen havde resulteret i følgende

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Økonomistyring 30.01.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1: DAN A/S er et profitcenter. Definitionen på et profitcenter er at, det er et resultatcenter som også sælger til eksterne. Ledelsen i profitcentre pålægges en række ansvarsområder

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Showcase minihåndbog. Projekt fremtidens kompetencebehov. Version 1.1

Showcase minihåndbog. Projekt fremtidens kompetencebehov. Version 1.1 Showcase minihåndbog Projekt fremtidens kompetencebehov Version 1.1 1.1 Indledning I forbindelse med Region Midts projekt fremtidens kompetencebehov skal der udarbejdes 4 showcases for hvert ressourceområde.

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

ABC costing ABM Management. ABC.ppt

ABC costing ABM Management. ABC.ppt 1 ABC costing ABM Management ABC.ppt 2 Virksomhedsstyring opgave ABC costing Idegrundlag Planlægning/planer Målsætning Budgettering Politikker Registrering Komme til/falde bort Inspirationsanalyse? Kontrol/revision

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER GENERELLE FÆLLESOMKOSTNINGER... 4 2.1 ANDRE TYPER AF FÆLLESOMKOSTNINGER... 5 2.2 PRINCIPPER TIL VURDERING

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

BALANCED SCORECARD. Gruppe: HA21. Afleveringsfrist: 26. Maj 2011. Vejleder: Niels Sandalgaard. Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi 4.

BALANCED SCORECARD. Gruppe: HA21. Afleveringsfrist: 26. Maj 2011. Vejleder: Niels Sandalgaard. Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi 4. BALANCED SCORECARD Afleveringsfrist: 26. Maj 2011 Vejleder: Niels Sandalgaard Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi 4. Semester Uddannelsesinstitution: Aalborg Universitet Sider: 15 Benedicte Nyholm Meyer

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Socialrådgivere bruger 14 procent af deres tid på kontakt til børn og forældre og 86 procent på øvrige opgaver Marts 2008 Som et led i Dansk Socialrådgiverforenings

Læs mere

Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie

Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie Referat Bestyrelsesmøde Dato: 11 Juni Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie 1) Valg af dirigent - Emilie 2) Valg af referent - Sophia

Læs mere

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervs- og Selskabs-styrelsen November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf: Indholdsfortegnelse 1. Resume 1 2. Undersøgelsens resultater 3 2.1 Baggrund

Læs mere

Allerød Kommune Rekruttering af direktør. 9. august 2015

Allerød Kommune Rekruttering af direktør. 9. august 2015 Allerød Kommune Rekruttering af direktør 9. august 2015 1. Indledning Allerød Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny direktør. Stillingen

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, PhD Telefon: Mail:

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, PhD Telefon: Mail: Stafetanalyse /Q&A Relay Pia Lauritzen, PhD Telefon: +45 2282 8688 Mail: pia@lauritzen.dk Stafetanalyse = en måde at tænke på Stafetkoncepter 3-i-1 Stafetanalyse vs. traditionelle undersøgelsesmetoder

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

BIG DATA som styringsværktøj på et produktionssted. Martin Kamber, Arla Foods, Kruså dairy

BIG DATA som styringsværktøj på et produktionssted. Martin Kamber, Arla Foods, Kruså dairy BIG DATA som styringsværktøj på et produktionssted Martin Kamber, Arla Foods, Kruså dairy Navn: Martin Kamber Job: Project Manager Firma: Arla Foods Afdeling: Arla Foods, Kruså Dairy. Uddannelse: M.Sc.

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

Råd til dig der overvejer 5digital timeregistrering

Råd til dig der overvejer 5digital timeregistrering Råd til dig der overvejer 5digital timeregistrering Introduktion Stifter og Direktør af IT-Effect Kim Friis giver 5 gode råd om, hvad man skal tænke over, når man overvejer, om ens virksomhed skal have

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES PROGRAM 09:00 Velkomst v. Annette Eriksen, adm. direktør, Rovsing Business Academy 09:10 Udfordringer med forandringsledelse v. Thomas Essendrop, Underviser og seniorrådgiver,

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE

INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE APRIL 2016 INTERFERE INTERFERE 1 Indledning Lederansættelser er enhver organisations mest kritiske valg - fordi mennesker er afgørende. Ansættelser

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Vagtplanlægning i dagtilbud

Vagtplanlægning i dagtilbud Vagtplanlægning i dagtilbud Business case Projektets formål Formålet med projektet er, at skabe et grundlag for effektiv udnyttelse af ressourcerne i daginstitutionerne ved at indføre et vagtplanlægningssystem.

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Foråret 2014 Gruppe 15. Gruppemedlemmer. Lise Møller Louise Fleischer

Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Foråret 2014 Gruppe 15. Gruppemedlemmer. Lise Møller Louise Fleischer Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Foråret 2014 Gruppe 15 Gruppemedlemmer Lise Møller Louise Fleischer Afleveret d. 03/06 2014 Cand. Merc. Økonomistyring 8. Semester Aalborg Universitet Projektperiode:

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere