Betjeningsvejledning. Kodetastatur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Kodetastatur"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Kodetastatur 605..

2 Indhold Produktbeskrivelse...4 Produktoversigt...5 Anvendelsesområder...6 Betjening...8 Bekræftelsessignaler...10 Gennemførelse af ibrugtagning...11 Tilslutningsklemmer...1 Montering...13 Hvad er en administrator og en bruger?...14 Oprettelse af første administrator...15 Oprettelse af bruger til relæ Oprettelse af bruger til relæ...17 Oprettelse af endnu en administrator...18 Skift af admin-/bruger-pin...19 Sletning af bruger...0 Sletning af administrator...1 Aktivering/deaktivering af tastaturbelysning... Aktivering/deaktivering af bekræftelsestoner...3 Indstilling af relæets skiftetidspunkt...4 Gendannelse af standardindstillinger - valg af driftstilstand...5 Integration i dørkommunikationssystemet...7 Tilslutning til dørkommunikationssystemet...8 Programmering af brugere - individuel aktiveringsaktuator/døråbner...30 Programmering af brugere - gruppeaktiveringsaktuator/-døråbner...31

3 Programmering af funktionsknappen "F" til en aktiveringsaktuator...3 Programmering af knappen Klokke til en boligstation...33 Direkte programmering af knappen Klokke til en boligstation...34 Programmering af knappen Klokke til en aktiveringsaktuator...35 Direkte programmering af knappen Klokke til en aktiveringsaktuator...36 Relæer/aktuatorer - hvad aktiveres hvornår? regler til valg af korrekt tilstand...39 Tildeling af tilstand til en bruger...40 Tildeling af tilstand til en brugergruppe...41 Eksempler Eksempel 1: Ibrugtagning - stand-alone-løsning...4 Eksempel : Ibrugtagning - flerfamilieshus med dørkommunikationssystem...44 Eksempel 3: Ibrugtagning - enfamilieshus med dørkommunikationssystem...48 Eksempel 4: Integration i dørkommunikationssystemet uden samtalefunktion...51 Afmonteringsalarm...5 Tabel over ibrugtagningsdokumentation...53 Fremgangsmåde ved bortkomst af admin-pin...54 Tekniske data...55 Garanti

4 Produktbeskrivelse Kodetastaturet sikrer en komfortabel og sikker adgangskontrol for indendørs- og udendørsområdet. Kodetastaturet åbner døren efter indtastning af en personlig talkombination. Den kapacitive aktiveringsteknik muliggør betjening med let berøring. Kodetastaturet kan anvendes som stand-alone-løsning, f.eks. på enkelte døre eller porte. Det kan dog også integreres i Gira dørkommunikationssystemet. Dette kræver ikke yderligere styringskomponenter. Ibrugtagningen sker nemt og bekvemt uden brug af pc eller programmeringssoftware ved direkte konfiguration på apparatet. De to integrerede potentialefrie skiftekontaktrelæer kan programmeres med forskellige koder. På den måde er det muligt at foretage to forskellige aktiveringshandlinger, f.eks. kode 1 til aktivering af en døråbner og kode til aktivering af udendørsbelysningen via en impulsafbryder. På kodetastaturet er det muligt at administrere op til 55 koder (inkl. admin- og aktiveringskode). Kodetastaturet installeres indendørs (IP0) i rammen til System 55 og udendørs (IP 44) i rammen TX_44. 4

5 Produktoversigt 1 TX_44 1 Forbindelseskabel, dørkommunikationssystem Indbygningsindsats (kodetastatur) 3 Ramme TX_44, underdel (medfølger ikke) 4 Kodetastatur 5 Statuslysdiode 6 TX_44-ramme, overdel (medfølger ikke) 1 3 F * 0 # C System 55 1 Forbindelseskabel, dørkommunikationssystem Indbygningsindsats (kodetastatur) 3 Ramme System 55 (medfølger ikke) 4 Kodetastatur 5 Statuslysdiode

6 1 3 F * 0 # C Anvendelsesområder Brug som stand-alone-løsning I dette tilfælde anvendes de potentialefrie relækontakter i indbygningsindsatsen, f.eks. til en døråbner med egen spændingsforsyning. i Brug som stand-alone-løsning ikke i sikkerhedsrelevante områder Anbefales ikke til åbning af yderdøre, specielt ikke i sikkerhedsrelevante områder, da døren kan åbnes, hvis kodetastaturet afmonteres og de dermed blotlagte kontakter brokobles Kodetastatur Døråbner 3 Spændingsforsyning 4 V DC 4 Døråbnerens spændingsforsyning 6

7 1 3 F # C Brug i dørkommunikationssystemet Kodetastaturet kan sluttes til dørkommunikationssystemet via det medfølgende forbindelseskabel. Derved kan kodetastaturet f.eks. aktivere kontrolenhedens døråbnerkontakt eller udløse en aktiveringshandling på en aktiveringsaktuator. Desuden kan yderligere boligstationen vælges direkte. 1 Boligstation håndfri, vægmonteret Indbygningsdørstation med kodetastatur 3 Audio-kontrolenhed 4 Døråbner 1 * 3 4 i Sikring af kontrolenhed mod uautoriseret adgang I sikkerhedsrelevante områder bør kontrolenheden installeres, så den er sikret imod uautoriseret adgang (indkapslet). 7

8 Betjening Knappen F - aktivering Ved at trykke på knappen "F" aktiveres den programmerede aktiveringsaktuator. Knappen C - korrektion Knappen "C" bruges til at slette en forkert indtastning. Hele knapkombinationen skal derefter indtastes igen. Knappen - udløsning af et døropkald I mindre objekter kan knappen anvendes som ringetryk. Ved at trykke på knappen udløses et døropkald på den programmerede boligstation. Knappen - direkte opkald til en boligstation I objekter med flere boligstationer kan der foretages direkte opkald til de programmerede boligstationer. Til det formål får hver boligstation sit eget bruger-id. Der foretages opkald til boligstationen med følgende knapkombination: Bruger-ID 8

9 Knappen - åbning af dør Døren åbnes med følgende knapkombination: I driftstilstanden "objekt lille": Bruger-PIN I driftstilstanden "objekt lille" (se side 5): Bruger-ID * Bruger-PIN i Deaktiverbare bekræftelsestoner De bekræftelsestoner, som kan høres under betjeningen, kan deaktiveres (se side 3). 9

10 Bekræftelsessignaler Kodetastaturet udløser ved betjeningen og ibrugtagningen forskellige bekræftelsessignaler: Positivt bekræftelsessignal Kodetastaturet udløser en lang bekræftelsestone, samtidig med at lysdioden lyser grønt. Negativt bekræftelsessignal Kodetastaturet udløser tre korte bekræftelsestoner, samtidig med at lysdioden lyser rødt. Administratortilstand aktiveret Lysdioden lyser orange. I dørkommunikationssystemet: Programmeringstilstand aktiveret Kodetastaturet udløser en kort bekræftelsestone, og lysdioden blinker orange. Programmeringstilstand afsluttet Kodetastaturet udløser en kort bekræftelsestone, og lysdioden er slukket. i Bekræftelsestone fra Hvis bekræftelsestonen deaktiveres (se side 3), høres ingen bekræftelsestoner. Bekræftelsessignalerne udføres i så fald udelukkende via lysdioden. 10

11 Gennemførelse af ibrugtagning For at tage kodetastaturet i brug skal følgende procedure gennemføres i den nævnte rækkefølge: I. Installer kodetastatur (fra side 1) Lysdiode blinker grønt I II. Opret første administrator (side 15) * 3 * Admin-ID Ny * Admin-PIN Ny # II III. Opret bruger til relæ 1/ (fra side 16) * 1/ * Bruger-ID Ny * Bruger-PIN Ny # III IV. Foretag konfigurationer på kodetastaturet (fra side 19) IV V. Brug i dørkommunikationssystemet Programmer døråbner/aktiveringsaktuatorer (fra side 7) V 11

12 Tilslutningsklemmer I GND +4V DC Relæ 1 Service Relæ Spændingsforsyning Dørkommunikation Relæ 1 N.O. (sluttekontakt) Relæ 1 COM 3 Relæ 1 N.C. (brydekontakt) 4 skal lades ubenyttet 5 skal lades ubenyttet 6 Stel (GND) 7 Relæ N.O. (sluttekontakt) 8 Relæ COM 9 Relæ N.C. (brydekontakt) 10 Stel (GND) V DC 1 ledig 6-polet indgang Dørkommunikationssystem

13 Montering Vigtigt! Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker. Kodetastaturet tilsluttes via de to aftagelige klemrækker og monteres i en 58'er indmuringsdåse. 1. Træk den nødvendige klemrække af, og tilslut den efter klemmetilslutning.. Sæt klemrækken på indbygningsindsatsen igen. 3. Monter indbygningsindsatsen i indmuringsdåsen. 4. Monter afdækningsrammen, og sæt kodetastaturets afdækning på. 10 sek. efter tilslutning af driftsspænding blinker kodetastaturets lysdiode grønt. 5. Tag kodetastaturet i brug: opret først en administrator (side 15), opret derefter brugeren (fra side 16), programmér derefter om nødvendigt aktiveringsaktuator- eller døråbnerfunktioner (fra side 30). I 13

14 Hvad er en administrator og en bruger? Til ibrugtagningen skal der oprettes en administrator. Til betjeningen oprettes der brugere. I Administrator En administrator består altid af et admin-id og en admin-pin Admin-ID: 1 til 6 cifre Admin-PIN: 1 til 3 cifre (til konfiguration af kodetastaturet) Bruger En bruger består altid af et bruger-id og en bruger-pin Bruger-ID: 1 til 6 cifre (til døropkaldsfunktioner) Bruger-PIN: 1 til 3 cifre (til døråbnerfunktioner eller aktiveringshandlinger). i Om ID'er og PIN-koder Det er ikke muligt at tildele identiske ID'er. Hvis en administrator får ID 1, kan man ikke have en bruger med ID 1. Tildeling af samme PIN-koder er kun mulig i driftstilstanden "objekt stor". Yderligere oplysninger om driftstilstandene "objekt lille"/"objekt stor" finder du på side 6. 14

15 Oprettelse af første administrator Før første ibrugtagning skal du oprette en administrator. Hvis der endnu ikke er oprettet nogen administrator, blinker kodetastaturets lysdiode grønt. i Admin-ID og admin-pin Admin-ID og admin-pin kan ikke anvendes til aktiveringshandlinger, f.eks. til åbning af en dør. Administrator er oprettet: Lysdiode blinker grønt. 1. Opret en ny administrator: * 3 * Admin-ID Ny * Admin-PIN Ny # Kodetastaturet udløser et positivt bekræftelsessignal: Der er oprettet en administrator. Kodetastaturet er nu i administratortilstand.. Angiv administratoren med ID og PIN i tabellen på side 53. II i Korrekt driftstilstand valgt? Ved levering er driftstilstanden "objekt lille" forvalgt, dvs. det er ikke muligt at tildele identiske PIN-koder. Yderligere oplysninger om driftstilstandene "objekt lille"/"objekt stor" finder du på side 6. 15

16 Oprettelse af bruger til relæ 1 I det følgende beskrives, hvordan du opretter en bruger til relæ Start administratortilstand (hvis den ikke allerede er aktiveret): * 0 * Admin-PIN # Efter et positivt bekræftelsessignal befinder kodetastaturet sig i administratortilstand. Et negativt bekræftelsessignal angiver en forkert indtastning (f.eks. admin-pin).. Opret bruger til relæ 1: * 1 * Bruger-ID Ny * Bruger-PIN Ny # Kodetastaturet udløser et positivt bekræftelsessignal: III Brugeren er oprettet. Der kan nu oprettes flere brugere. 3. Administratortilstanden afbrydes automatisk efter 15 sek. eller efter indtastning af: * 0 # 4. Angiv brugeren med ID og PIN i tabellen på side

17 Oprettelse af bruger til relæ I det følgende beskrives, hvordan du opretter en bruger til relæ. 1. Start administratortilstand (hvis den ikke allerede er aktiveret): * 0 * Admin-PIN # Efter et positivt bekræftelsessignal befinder kodetastaturet sig i administratortilstand. Et negativt bekræftelsessignal angiver en forkert indtastning (f.eks. admin-pin).. Opret bruger til relæ : * * Bruger-ID Ny * Bruger-PIN Ny # Kodetastaturet udløser et positivt bekræftelsessignal: Brugeren er oprettet. Der kan nu oprettes flere brugere. 3. Administratortilstanden afbrydes automatisk efter 15 sek. eller efter indtastning af: * 0 # 4. Angiv brugeren med ID og PIN i tabellen på side 53. III 17

18 III Oprettelse af endnu en administrator En administrator oprettes på følgende måde: 1. Start administratortilstand (hvis den ikke allerede er aktiveret): * 0 * Admin-PIN # Efter et positivt bekræftelsessignal befinder kodetastaturet sig i administratortilstand. Et negativt bekræftelsessignal angiver en forkert indtastning (f.eks. admin-pin).. Opret en ny administrator: * 3 * Admin-ID Ny * Admin-PIN Ny # Kodetastaturet udløser et positivt bekræftelsessignal: Administratoren er oprettet. 3. Administratortilstanden afbrydes automatisk efter 15 sek. eller efter indtastning af: * 0 # 4. Angiv administratoren med ID og PIN i tabellen på side

19 Skift af admin-/bruger-pin Den pågældende PIN-kode skiftes, ved at brugeren eller administratoren tildeles en ny PIN-kode: 1. Start administratortilstand (hvis den ikke allerede er aktiveret): * 0 * Admin-PIN # Efter et positivt bekræftelsessignal befinder kodetastaturet sig i administratortilstand. Et negativt bekræftelsessignal angiver en forkert indtastning (f.eks. admin-pin).. Skift bruger-pin: * 4 * Bruger-ID * Bruger-PIN Ny # Skift admin-pin: * 4 * Admin-ID * Admin-PIN Ny # Kodetastaturet udløser et positivt bekræftelsessignal: PIN-koden er gemt. Kodetastaturet udløser et negativt bekræftelsessignal: Indtastning af et ugyldigt ID. 3. Administratortilstanden afbrydes automatisk efter 15 sek. eller efter indtastning af: * 0 # IV 19

20 IV Sletning af bruger En bruger slettes på følgende måde: 1. Start administratortilstand (hvis den ikke allerede er aktiveret): * 0 * Admin-PIN # Efter et positivt bekræftelsessignal befinder kodetastaturet sig i administratortilstand. Et negativt bekræftelsessignal angiver en forkert indtastning (f.eks. admin-pin).. Slet bruger: * 5 * Bruger-ID # Kodetastaturet udløser et positivt bekræftelsessignal: Brugeren er slettet. Kodetastaturet udløser et negativt bekræftelsessignal: Der er indtastet et forkert bruger-id. Der kan nu slettes flere brugere. 3. Administratortilstanden afbrydes automatisk efter 15 sek. eller efter indtastning af: * 0 # 4. Fjern slettede brugere fra tabellen på side 53. 0

21 Sletning af administrator En administrator slettes på følgende måde: 1. Start administratortilstand (hvis den ikke allerede er aktiveret): * 0 * Admin-PIN # Efter et positivt bekræftelsessignal befinder kodetastaturet sig i administratortilstand. Et negativt bekræftelsessignal angiver en forkert indtastning (f.eks. admin-pin).. Slet administrator: * 5 * Admin-ID # Kodetastaturet udløser et positivt bekræftelsessignal: Administratoren er slettet. Kodetastaturet udløser et negativt bekræftelsessignal: Der er indtastet et forkert admin-id. Der kan nu slettes flere administratorer. 3. Administratortilstanden afbrydes automatisk efter 15 sek. eller efter indtastning af: * 0 # IV i Den sidste administrator kan ikke slettes Den sidste resterende administrator kan kun slettes ved at gendanne standardindstillingerne (side 5). 4. Fjern slettede administratorer fra tabellen på side 53. 1

22 IV Aktivering/deaktivering af tastaturbelysning Belysningen af kodetastaturet kan betjenes på følgende måde: 1. Start administratortilstand (hvis den ikke allerede er aktiveret): * 0 * Admin-PIN # Efter et positivt bekræftelsessignal befinder kodetastaturet sig i administratortilstand. Et negativt bekræftelsessignal angiver en forkert indtastning (f.eks. admin-pin).. Aktivér belysning: * 61 * 1 # Deaktiver belysning: * 61 * 0 # Kodetastaturet udløser et positivt bekræftelsessignal: Belysningen er blevet aktiveret eller deaktiveret. 3. Administratortilstanden afbrydes automatisk efter 15 sek. eller efter indtastning af: * 0 #

23 Aktivering/deaktivering af bekræftelsestoner Bekræftelsestonerne aktiveres/deaktiveres på følgende måde. Desuden er det muligt at vælge i mellem lave og høje bekræftelsestoner. 1. Start administratortilstand (hvis den ikke allerede er aktiveret): * 0 * Admin-PIN # Efter et positivt bekræftelsessignal befinder kodetastaturet sig i administratortilstand. Et negativt bekræftelsessignal angiver en forkert indtastning (f.eks. admin-pin).. Deaktiver bekræftelsestoner: * 6 * 0 # Aktivér bekræftelsestoner (lav): * 6 * 1 # Aktivér bekræftelsestoner (høj): * 6 * # Kodetastaturet udløser et positivt bekræftelsessignal: Bekræftelsestonerne er indstillet. 3. Administratortilstanden afbrydes automatisk efter 15 sek. eller efter indtastning af: * 0 # IV 3

24 IV Indstilling af relæets skiftetidspunkt Relæets skiftetidspunkt kan indstilles til mellem 3 og 30 sekunder. Den indstillede kontaktholdetid gælder for begge relæer. 1. Start administratortilstand (hvis den ikke allerede er aktiveret): * 0 * Admin-PIN # Efter et positivt bekræftelsessignal befinder kodetastaturet sig i administratortilstand. Et negativt bekræftelsessignal angiver en forkert indtastning (f.eks. admin-pin).. Start procedure: * 63 # Lysdioden lyser rødt. 3. Tryk på en knap for at starte skiftetidspunktet. Kodetastaturet udløser en bekræftelsestone hvert sekund, samtidig med at lysdioden blinker grønt. Relæerne aktiveres ikke, mens skiftetidspunktet indstilles. 4. For at afslutte indstillingen af skiftetidspunktet skal der igen trykkes på en vilkårlig knap. Kodetastaturet udløser et positivt bekræftelsessignal: Skiftetidspunktet er gemt. 5. Administratortilstanden afbrydes automatisk efter 15 sek. eller efter indtastning af: * 0 # 4

25 Gendannelse af standardindstillinger - valg af driftstilstand Det er muligt at gendanne kodetastaturets standardindstillinger. I så fald mister du alle definerede brugere og administratorer. 1. Start administratortilstand (hvis den ikke allerede er aktiveret): * 0 * Admin-PIN # Efter et positivt bekræftelsessignal befinder kodetastaturet sig i administratortilstand. Et negativt bekræftelsessignal angiver en forkert indtastning (f.eks. admin-pin).. Gendannelse af standardindstillinger "driftstilstand objekt lille": * 9 * 130 # Gendannelse af standardindstillinger "driftstilstand objekt stor": * 9 * 131 # Kodetastaturet udløser et positivt bekræftelsessignal, blinker derefter grønt/rødt. Efterfølgende blinker lysdioden grønt, alle standardindstillinger for kodetastaturet er gendannet, alle brugere og administratorer er slettet. Kodetastaturet befinder sig i den valgte driftstilstand. i Vigtigt! Administrator også slettet Før du begynder at programmere på ny, skal du først oprette en administrator. 5 IV

26 Forskellen på driftstilstanden "objekt lille" og "objekt stor" Som standard er driftstilstanden "objekt lille" forudindstillet. "Objekt lille" betyder: Der kan ikke tildeles identiske bruger-pin-koder. For at åbne døren er det kun nødvendigt at indtaste bruger-pin-koden: Bruger-PIN "Objekt stor" betyder: Der kan tildeles identiske bruger-pin-koder. For at åbne døren skal både bruger-id og bruger-pinkode indtastes: Bruger-ID * Bruger-PIN IV i Om ibrugtagning I driftstilstanden "objekt stor" er det også nødvendigt at indtaste bruger-id, hvis knappen "Nøgle" programmeres til en aktiveringsaktuator eller en døråbner: Bruger-ID * Bruger-PIN 6

27 1 3 F # C Integration i dørkommunikationssystemet i Oprettelse af administrator og bruger før ibrugtagning Før ibrugtagning af kodetastaturet i dørkommunikationssystemet skal de relevante administratorer og brugere oprettes (fra side 15). 1 Boligstation, vægmonteret Dørstation med kodetastatur 3 Aktiveringsaktuator 4 Kontrolenhed 5 Døråbner 1 * Kodetastaturet kan sluttes til Gira indbygningsdørstationer og til indbygningshøjttalere. Via kodetastaturet er det muligt at aktivere op til 16 aktiveringsaktuatorer (8 gruppeaktuatorer + 8 individuelle aktiveringsaktuatorer) og døråbnerfunktionen. Desuden er det muligt at foretage opkald direkte til boligstationer fra dørkommunikationssystemet. Fuld funktionalitet af aktiveringsaktuatorerne fra Index I01. 7 V

28 Tilslutning til dørkommunikationssystemet Kodetastaturet sluttes til en dørkommunikations-buskobler eller ringetryksindsats i Gira dørkommunikationssystemet med det medfølgende forbindelseskabel ZV 1 Kodetastatur Dørkommunikations-buskobler BUS Kodetastaturets spændingsforsyning kan ske via dørkommunikationsbussen. I så fald skal brokoblingerne trækkes mellem ZV og BUS på dørstationens buskobler. V i Tag først døkommunikationssystemet i brug Før du begynder at programmere kodetastaturet, skal dørkommunikationssystemet tages i brug. 8

29 Direkte programmering/gruppeprogrammering Ved programmeringen skelnes der mellem følgende: direkte programmering enkelt bruger til en individuel aktiveringsaktuator gruppeprogrammering alle brugere til en aktiveringsaktuator. Ved gruppeprogrammeringen udløser alle de brugere, der er programmeret til kodetastaturet, en aktiveringshandling på aktiveringsaktuatoren. Ved programmeringen indtastes admin-pin-koden i stedet for bruger-pin-koden. i Fordelen ved gruppeprogrammering Ved gruppeprogrammeringen programmeres alle brugere til den samme aktiveringsaktuator i ét programmeringstrin. Også brugere, som efterfølgende oprettes i kodetastaturet, kan aktivere denne fælles aktiveringsaktuator uden yderligere programmering. i Ekstra bekræftelsestone Hvis aktiveringsaktuatoren programmeres i driftstilstanden "Aktivering", udløser den dørstation, som er sluttet til kodetastaturet, en ekstra bekræftelsestone. V 9

30 V Programmering af brugere - individuel aktiveringsaktuator/døråbner Brugerne skal forinden oprettes i kodetastaturet (fra side 16). 1. Hold knappen "Systemprogr." på kontrolenheden nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden. Lysdioden på kontrolenheden blinker. Kodetastaturet udløser en kort bekræftelsestone, og lysdioden blinker orange. Aktiveringsaktuatorens driftstilstandslysdiode blinker.. Tryk på knappen "Progr." på aktiveringsaktuatoren (eller på knappen "Türöffnerprogr." på kontrolenheden), indtil lysdioden ved siden af knappen blinker. Kodetastaturet udløser på ny en bekræftelsestone. 3. Indtast bruger-pin, og tryk på knappen Nøgle. Kodetastaturet udløser et positivt bekræftelsessignal: Aktiveringsaktuatoren er programmeret. 4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på kontrolenheden for at afslutte programmeringstilstanden. 30 i Bruger-PIN Sletning af programmering bruger - aktiveringsaktuator For at slette programmeringen mellem bruger og aktiveringsaktuator skal programmeringsproceduren gentages.

31 Programmering af brugere - gruppeaktiveringsaktuator/ -døråbner I det følgende beskrives, hvordan alle de brugere, der oprettet i kodetastaturet, programmeres til en gruppeaktiveringsaktuator eller -døråbner. 1. Hold knappen "Systemprogr." på kontrolenheden nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden. Lysdioden på kontrolenheden blinker. Kodetastaturet udløser en kort bekræftelsestone, og lysdioden blinker orange. Aktiveringsaktuatorens driftstilstandslysdiode blinker.. Tryk på knappen "Progr." på aktiveringsaktuatoren (eller på knappen "Türöffnerprogr." på kontrolenheden), indtil lysdioden ved siden af knappen blinker. Kodetastaturet udløser på ny en bekræftelsestone. 3. Indtast admin-pin, og tryk på knappen Nøgle. Kodetastaturet udløser et positivt bekræftelsessignal: Aktiveringsaktuatoren er programmeret. 4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på kontrolenheden for at afslutte programmeringstilstanden. i Admin-PIN Sletning af programmering bruger - aktiveringsaktuator For at slette programmeringen mellem bruger og aktiveringsaktuator skal programmeringsproceduren gentages. 31 V

32 Programmering af funktionsknappen "F" til en aktiveringsaktuator V 1. Hold knappen "Systemprogr." på kontrolenheden nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden. Lysdioden på kontrolenheden blinker. Kodetastaturet udløser en kort bekræftelsestone, og lysdioden blinker orange. Aktiveringsaktuatorens driftstilstandslysdiode blinker.. Hold knappen "Progr." på aktiveringsaktuatoren nede, indtil lysdioden ved siden af knappen blinker. Kodetastaturet udløser på ny en bekræftelsestone. 3. Tryk på funktionsknappen "F". F Kodetastaturet udløser et positivt bekræftelsessignal: Aktiveringsaktuatoren er programmeret. 4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på kontrolenheden for at afslutte programmeringstilstanden. i Sletning af programmeringen mellem knappen "F" og aktiveringsaktuator For at slette programmeringen mellem knappen "F" og aktiveringsaktuatoren skal programmeringsproceduren gentages. 3

33 Programmering af knappen Klokke til en boligstation 1. Hold knappen "Systemprogr." på kontrolenheden nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden. Lysdioden på kontrolenheden blinker. Kodetastaturet udløser en kort bekræftelsestone, og lysdioden blinker orange.. Tryk på knappen "Klokke". Kodetastaturet lyser orange, dørstationen udløser en kort og en lang bekræftelsestone, og kodetastaturet blinker orange. 3. Hold knappen "Lys" på boligstationen nede i 3 sek., indtil du hører en kort bekræftelsestone. En lang bekræftelsestone = programmeringen er gennemført. Tre korte bekræftelsestoner = programmeringen er mislykkedes. Muligvis er boligstationens hukommelse allerede optaget. 4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på kontrolenheden for at afslutte programmeringstilstanden. i Programmering af flere boligstationer pr. arbejdstrin Der kan maks. mellemlagres 0 kodeprogrammeringer pr. arbejdsskridt. Hvis der skal programmeres mere end 0 boligstationer, skal man starte med at indtaste de første 0 koder og programmere dem til boligstationerne. Derefter kan de resterende koder programmeres. 33 V

34 Direkte programmering af knappen Klokke til en boligstation V i Oprettelse af bruger For at kunne programmere knappen Klokke direkte til en boligstation skal der være oprettet en bruger for den pågældende boligstation i kodetastaturet (side 16). 1. Hold knappen "Systemprogr." på kontrolenheden nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden. Lysdioden på kontrolenheden blinker. Kodetastaturet udløser en kort bekræftelsestone, og lysdioden blinker orange.. Tryk på bruger-id + knappen "Klokke". Bruger-ID Kodetastaturet lyser orange, dørstationen udløser en kort og en lang bekræftelsestone, og kodetastaturet blinker orange. 3. Hold knappen "Lys" på boligstationen nede i 3 sek., indtil du hører en kort bekræftelsestone. En lang bekræftelsestone = programmeringen er gennemført. Tre korte bekræftelsestoner = programmeringen er mislykkedes. Muligvis er boligstationens hukommelse allerede optaget. 4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på kontrolenheden for at afslutte programmeringstilstanden. 34

35 Programmering af knappen Klokke til en aktiveringsaktuator Ved parallel programmering af knappen "Klokke" til en aktiveringsaktuator og en boligstation skal først aktiveringsaktuatoren og dernæst boligstationen programmeres. 1. Hold knappen "Systemprogr." på kontrolenheden nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden. Lysdioden på kontrolenheden blinker. Kodetastaturet udløser en kort bekræftelsestone, og lysdioden blinker orange. Aktiveringsaktuatorens driftstilstandslysdiode blinker.. Hold knappen "Progr." på aktiveringsaktuatoren nede, indtil lysdioden ved siden af knappen blinker. Kodetastaturet udløser på ny en bekræftelsestone. 3. Tryk på knappen "Klokke". Kodetastaturet udløser et positivt bekræftelsessignal: Aktiveringsaktuatoren er programmeret. 4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på kontrolenheden for at afslutte programmeringstilstanden. i Programmering Sletning af programmeringen mellem knappen "Klokke" og aktiveringsaktuator For at slette programmeringen mellem knappen "Klokke" og aktiveringsaktuator skal knappen "Progr." på aktiveringsaktuatoren holdes nede i 6 sek., mens dørkommunikationssystemets programmeringstilstand er aktiveret. I så fald slettes alle programmeringer for den pågældende aktiveringsaktuator. 35 V

36 Direkte programmering af knappen Klokke til en aktiveringsaktuator For at kunne programmere knappen Klokke direkte til en aktiveringsaktuator skal der være oprettet en bruger for den pågældende aktiveringsaktuator i kodetastaturet. Ved parallel programmering af aktiveringsaktuator og boligstation skal først aktiveringsaktuatoren og dernæst boligstationen programmeres. 1. Hold knappen "Systemprogr." på kontrolenheden nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden. Lysdioden på kontrolenheden blinker. Kodetastaturet udløser en kort bekræftelsestone, og lysdioden blinker orange. Aktiveringsaktuatorens driftstilstandslysdiode blinker.. Hold knappen "Progr." på aktiveringsaktuatoren nede, indtil lysdioden ved siden af knappen blinker. Kodetastaturet udløser på ny en bekræftelsestone. 3. Tryk på bruger-id + knappen "Klokke". Bruger-ID Kodetastaturet udløser et positivt bekræftelsessignal: Aktiveringsaktuatoren er programmeret. V 36

37 4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på kontrolenheden for at afslutte programmeringstilstanden. i Programmering Sletning af programmeringen mellem knappen "Klokke" og aktiveringsaktuator Yderligere oplysninger om sletning af programmeringen mellem knappen "Klokke" og aktiveringsaktuator finder du på side 35. V 37

38 Relæer/aktuatorer - hvad aktiveres hvornår? I grundkonfigurationen gælder ved programmering af aktiveringsaktuatorer følgende regler: Kodetastaturets relæer aktiveres ikke, så snart en aktiveringsaktuator er programmeret. En individuel aktiveringsaktuator har altid højere prioritet end en gruppeaktiveringsaktuator. Individuel aktuator Gruppeaktuator Relæ ikke programmeret ikke programmeret aktiverer ikke programmeret programmeret - aktiveres aktiverer ikke programmeret - aktiveres programmeret - aktiveres ikke aktiverer ikke Udvidet konfiguration I grundkonfigurationen aktiverer en bruger kun den tilknyttede aktiveringsaktuator. Hvis denne bruger desuden skal udløse "gruppeaktuatoren" eller et af kodetastaturets relæer, tildeles brugeren en særlig tilstand: V Tilstand Programmeret individuel aktuator *Standardindstilling Programmeret gruppeaktuator Programmeret relæ 1* aktiverer aktiverer ikke aktiverer ikke aktiverer aktiverer aktiverer ikke 3 aktiverer aktiverer ikke aktiverer 4 aktiverer aktiverer aktiverer 38

39 5 regler til valg af korrekt tilstand Regel 1: Hvis der ikke er programmeret nogen aktiveringsaktuatorer for dørkommunikationssystemet, bliver de relæer, som er programmeret til brugeren, altid aktiveret. Regel : Skal relæerne aktiveres sammen med en aktiveringsaktuator (individuel/gruppe), skal tilstand 3 eller 4 vælges. Regel 3: En individuel aktiveringsaktuator, der er programmeret til en enkelt bruger, har altid højere prioritet end en gruppeaktiveringsaktuator. Regel 4: Hvis der er programmeret en gruppeaktiveringsaktuator, skifter den til tilstand 1, så længe der ikke er programmeret en individuel aktiveringsaktuator. Regel 5: Hvis en gruppeaktiveringsaktuator skal aktiveres samtidig med en individuel aktiveringsaktuator, skal tilstand eller 4 vælges. V 39

40 V Tildeling af tilstand til en bruger Hvis du vil tildele en bruger en korrekt tilstand, skal du gøre følgende: 1. Hold knappen "Systemprogr." på kontrolenheden nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden. Lysdioden på kontrolenheden blinker. Kodetastaturet udløser en kort bekræftelsestone, og lysdioden blinker orange.. Med "Bruger-PIN + knappen Nøgle" kan den korrekte tilstand vælges: Første gang knapkombinationen indtastes, vises den p.t. aktive tilstand ved hjælp af bekræftelsestoner og den blinkende grønne lysdiode. 3. Ved at trykke på knappen "Nøgle" igen skifter kodetastaturet til den næste tilstand. 4. Gentag trin 3, indtil den ønskede tilstand er nået. 5. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på kontrolenheden for at afslutte programmeringstilstanden. 40 Bruger-PIN Tilstand Indiv. aktuator Gruppeaktuator Relæ Toner Lysdiode 1 JA NEJ NEJ 1 1x JA JA NEJ x 3 JA NEJ JA 3 3x 4 JA JA JA 4 4x

41 Tildeling af tilstand til en brugergruppe Hvis du vil tildele en brugergruppe en korrekt tilstand, skal du gøre følgende: 1. Hold knappen "Systemprogr." på kontrolenheden nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden. Lysdioden på kontrolenheden blinker. Kodetastaturet udløser en kort bekræftelsestone, og lysdioden blinker orange.. Med "Admin-PIN + knappen Nøgle" kan den korrekte tilstand vælges: Admin-PIN Første gang knapkombinationen indtastes, vises den p.t. aktive tilstand ved hjælp af bekræftelsestoner og den blinkende grønne lysdiode. Tilstand Indiv. aktuator Gruppeaktuator Relæ Toner Lysdiode 1 JA NEJ NEJ 1 1x JA JA NEJ x 3 JA NEJ JA 3 3x 4 JA JA JA 4 4x 3. Ved at trykke på knappen "Nøgle" igen skifter kodetastaturet til den næste tilstand. 4. Gentag trin 3, indtil den ønskede tilstand er nået. 5. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på kontrolenheden for at afslutte programmeringstilstanden. 41 V

42 1 3 F * 0 # C Eksempler Eksempel 1: Ibrugtagning - stand-alone-løsning I dette eksempel aktiverer kodetastaturets relæ 1 døråbneren. brugere skal kunne åbnere døren med egen PIN-kode. Aktivering Kodetastatur Døråbner 3 Spændingsforsyning 4 V DC 4 Spændingsforsyning til døråbneren 4

43 Ibrugtagning brugere skal kunne åbne døren Administratoren har ID'et 1 og vælger PIN-koden 11 Bruger 1 har ID'et og vælger PIN-koden 134 Bruger har ID'et 3 og vælger PIN-koden Opret en administrator (ID: 1, PIN: 11) før første ibrugtagning: * 3 * 1 * 11 #. Opret personerne 1 + til døråbnerfunktionen (relæ 1) i administratortilstand: Bruger 1 (ID:, PIN: 134) * 1 * * 134 # Bruger (ID: 3, PIN: 5678) * 1 * 3 * 5678 # Betjening For at åbne døren skal følgende kombinationer indtastes: Bruger Bruger

44 1 3 F # C Eksempel : Ibrugtagning - flerfamilieshus med dørkommunikationssystem I dette eksempel skal det i et flerfamilieshus være muligt at foretage direkte opkald til de 3 boligstationer via kodetastaturet. Aktivering * 4 1 Boligstation, vægmonteret Dørstation 3 Kontrolenhed 4 Døråbner 3 44

45 Ibrugtagning Administratoren har ID'et 1 og vælger PIN-koden 11 For hver boligstation oprettes en bruger: til den øverste bolig: ID 11 med PIN 134 til den midterste bolig: ID med PIN 345 til den nederste bolig: ID 33 med PIN Opret en administrator (ID: 1, PIN: 11) før første ibrugtagning: * 3 * 1 * 11 #. Opret brugerne til boligstationerne i administratortilstand. De oprettes for relæ 1: øverste bolig (ID: 11, PIN: 134) * 1 * 11 * 134 # midterste bolig (ID:, PIN: 345) * 1 * * 345 # nederste bolig (ID: 33, PIN: 3434) * 1 * 33 * 3434 # 45

46 Programmering af boliger 1. Start programmeringstilstanden på kontrolenheden.. For den øverste bolig: 11 For den midterste bolig: For den nederste bolig: Tryk på knappen "Lys" på den øverste boligstation. Tryk på knappen "Lys" på den midterste boligstation. Tryk på knappen "Lys" på den nederste boligstation. 4. Afslut programmeringstilstanden på kontrolenheden. 46

47 Programmering af døråbner Alle brugere skal kunne åbne døren efter indtastning af deres PIN. Kontrolenhedens døråbneraktivering programmeres derfor som gruppeaktuator: 1. Start programmeringstilstanden på kontrolenheden.. Start døråbnerprogrammeringstilstanden på kontrolenheden. 3. Foretag gruppeprogrammering med admin-pin (11): Afslut programmeringstilstanden på kontrolenheden. Betjening For at foretage et opkald til en boligstation skal du vælge følgende: Bruger-ID Dvs. f.eks. til den midterste bolig: Døren kan åbnes med følgende knapkombination: Bruger-PIN Beboerne i den midterste bolig åbner døren med:

48 1 3 F # C Eksempel 3: Ibrugtagning - enfamilieshus med dørkommunikationssystem I enfamilieshuset skal alle beboere kunne åbne døren. Udendørsbelysningen skal tændes via knappen "F". Aktivering 1 * 1 Boligstation, vægmonteret Dørstation 3 Aktiveringsaktuator 4 Kontrolenhed 5 Døråbner

49 Ibrugtagning Administratoren har ID'et 1 og vælger PIN-koden 11 Der oprettes en bruger med ID og PIN 345. Opret en administrator (ID: 1, PIN: 11) før første ibrugtagning: * 3 * 1 * 11 # Opret brugeren til boligstationen (ID:, PIN: 345) i administratortilstand. Oprettelsen gælder for relæ 1: * 1 * * 345 # Programmering af aktiveringsaktuator 1. Start programmeringstilstanden på kontrolenheden.. Start programmeringstilstanden på aktiveringsaktuatoren, og vælg driftstilstanden "Timer/Min". 3. Tryk på funktionsknappen "F" på kodetastaturet. F 4. Afslut programmeringstilstanden på kontrolenheden. 49

50 Programmering af døråbner Brugerne i huset skal kunne åbne døren efter indtastning af deres PIN. 1. Start programmeringstilstanden på kontrolenheden.. Start døråbnerprogrammeringstilstanden på kontrolenheden. 3. Foretag gruppeprogrammering med admin-pin (11): Afslut programmeringstilstanden på kontrolenheden. Betjening Lyset tændes på følgende måde: Tryk på knappen "F". F Døren kan åbnes med følgende knapkombination:

51 1 3 F # C Eksempel 4: Integration i dørkommunikationssystemet uden samtalefunktion Hvis der ikke er brug for samtalefunktion, kan kodetastaturet integreres i dørkommunikationssystemet på følgende måde: 1 * Kodetastatur Buskobler Dørkommunikation 3 Aktiveringsaktuator 4 Kontrolenhed 5 Døråbner i Vigtigt før ibrugtagning! Før ibrugtagning skal buskobleren programmeres til kontrolenheden. Til det formål lægges der i 3 sekunder en brokobling mellem ET-klemmerne i systemprogrammeringstilstand. 51

52 Afmonteringsalarm Indbygningsindsatsen udløser en alarm, hvis kodetastaturet fjernes. Ved stand-alone-løsning Hvis kodetastaturet trækkes ud af indbygningsindsatsen, høres en alarmtone i 1 minut. I dørkommunikationssystemet Hvis kodetastaturet anvendes i dørkommunikationssystemet, er det muligt ud over alarmtonen på 1 minut at sende et udtrækningssignal til en aktiveringsaktuator. Via aktiveringsaktuatoren er det muligt at udføre en vilkårlig aktiveringshandling. Til det formål skal aktiveringsaktuatoren programmeres på følgende måde: 1. Hold knappen "Systemprogr." på kontrolenheden nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden. Lysdioden på kontrolenheden blinker. Kodetastaturet udløser en kort bekræftelsestone, og lysdioden blinker orange. Aktiveringsaktuatorens driftstilstandslysdiode blinker.. Tryk på knappen "Progr." på aktiveringsaktuatoren. Kodetastaturet udløser på ny en bekræftelsestone. 3. Træk kodetastaturet ud af indbygningsindsatsen. 4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på kontrolenheden for at afslutte programmeringstilstanden. 5

53 Tabel over ibrugtagningsdokumentation Administratorer Administrator Admin-ID Admin-PIN Bruger Bruger/funktion Bruger-ID Bruger-PIN 53

54 Fremgangsmåde ved bortkomst af admin-pin Hvis den eller de oprettede admin-pin-koder ikke længere kan huskes, er det muligt at starte administratortilstanden med aktiveringskoden for at oprette en ny administrator. Aktiveringskoden Freischaltcode fremgår af det medfølgende sikkerhedskort. Gira Keyless In Safety Card Codetastatur 1. Start administratortilstand med aktiveringskoden: * 0 * Aktiveringskode # Efter et positivt bekræftelsessignal befinder kodetastaturet sig i administratortilstand.. Opret en ny administrator (side 18). 54

55 Tekniske data Spændingsforsyning: 4 V DC ± 10% eller via dørkommunikationsbussen Kapslingsklasse: IP 0 (System 55) IP 44 (TX_44) Temperaturområde: -0 C til +70 C ESD-sikring: op til 16 kv Relæbelastningsevne: 4 V/1,6 A AC/DC i Beskyttelse af relæer med friløbsdiode Til beskyttelse af relækontakterne anbefales det ved tilslutning af induktive belastninger (f.eks. døråbnere) at tilslutte en friløbsdiode parallelt. 55

56 Garanti Vi yder garanti i henhold til lovens bestemmelser. Send produktet til vores centrale kundeservice med en fejlb Vi betaler portoen. Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Service Center Dahlienstraße Radevormwald Tyskland

57

58 Gira Giersiepen GmbH & Co. KG El-installationssystemer Postfach Radevormwald Tyskland Tlf. +49(0) Fax +49(0) /07

Betjeningsvejledning. Fingerprint-læseenhed 2607..

Betjeningsvejledning. Fingerprint-læseenhed 2607.. Betjeningsvejledning Fingerprint-læseenhed 607.. Indhold Produktbeskrivelse...4 Produktoversigt...5 Anvendelsesområder...6 Betjening...8 Bekræftelsessignaler...9 Gennemførelse af ibrugtagning...10 Tilslutningsklemmer...11

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation håndfri

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation håndfri Monterings- og betjeningsvejledning Boligstation håndfri 1280.. Produktbeskrivelse Boligstationen håndfri er en del af Giras dørkommunikationssystem og består af følgende dele: 3 4 5 2 1 6 1 Dørkommunikations-buskobler

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Indbygningshøjttaler 1258 00

Monterings- og betjeningsvejledning. Indbygningshøjttaler 1258 00 Monterings- og betjeningsvejledning Indbygningshøjttaler 1258 00 Produktbeskrivelse 2 Med indbygningshøjttaleren er det muligt at integrere Giras dørkommunikationssystem i brevkasseanlæg, samtalemoduler,

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation Standard med håndsæt 1281..

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation Standard med håndsæt 1281.. Monterings- og betjeningsvejledning Boligstation Standard med håndsæt 1281.. Produktbeskrivelse Boligstationen Standard med håndsæt er en del af Giras dørkommunikationssystem og består af følgende dele:

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Vægmonteret ringeklokke

Monterings- og betjeningsvejledning. Vægmonteret ringeklokke Monterings- og betjeningsvejledning Vægmonteret ringeklokke 1200.. Produktbeskrivelse Den vægmonterede ringeklokke er en præfabrikeret enhed og en del af Giras dørkommunikationssystem. Den anvendes som

Læs mere

Betjeningsvejledning Systemhåndbog. Audio-kontrolenhed

Betjeningsvejledning Systemhåndbog. Audio-kontrolenhed Betjeningsvejledning Systemhåndbog Audio-kontrolenhed 1287 00 Indholdsfortegnelse Systeminformationer...3 Monteringssituationer - topologier...5 Opbygning af en indbygningsdørstation...7 Opbygning af en

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Vægmonteret boligstation håndfri

Monterings- og betjeningsvejledning. Vægmonteret boligstation håndfri Monterings- og betjeningsvejledning Vægmonteret boligstation håndfri 1250.. Produktbeskrivelse Den vægmonterede boligstation håndfri er en præfabrikeret enhed og en del af Gira dørkommunikationssystem.

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Vægmonteret dørstation med enkelt ringetryk 1266 65/66/67 Vægmonteret dørstation med 3-dobbelt ringetryk 1267 65/66/67 Vægmonteret dørstation med to 3-dobbelte ringetryk

Læs mere

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay Betjeningsvejledning TFT-farvedisplay 1286.. Produktbeskrivelse TFT-Farvedisplayet er en del af Gira dørkommunikationssystemet og anvendes til udvidelse af boligstationerne. Menu Det højtopløste aktive

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation Video vægmonteret

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation Video vægmonteret Monterings- og betjeningsvejledning Boligstation Video vægmonteret 1279.. Indhold Produktbeskrivelse...3 Betjening...4 Normal samtalefunktion...6 Skiftefunktioner...10 Opbygning af brugerfladen...11 Brugermenu...12

Læs mere

Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Farvekameraets funktioner...4 Valg af monteringssted...5 Montering...6 Ibrugtagning...

Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Farvekameraets funktioner...4 Valg af monteringssted...5 Montering...6 Ibrugtagning... Betjeningsvejledning Vægmonteret dørstation med farvekamera og enkelt ringetryk 1269 65/66/67 Vægmonteret dørstation med farvekamera og dobbelt/3-dobbelt ringetryk 1270 65/66/67 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål Video , , , , , ,

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål Video , , , , , , Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål Video 2551 20, 2552 20, 2553 20 2554 20, 2556 20, 2558 20 2559 20, 2560 20, 2562 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Farvekameraets funktioner...4

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Indhold Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 2 Installation af rumtemperaturregulatoren

Læs mere

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning Bestill.-nr.: 1073 00 1 Programmering/forespørgsler 2 Indstilling af aktuelt klokkeslæt 3 Indstilling af ugedag 4 Visning af ugedage (1 = Ma, 2 = Ti.. 7 = Sø) 5 Markør t til visning af ugedage 6 Visning

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Farvekamera til indbygningsdørstation 1265..

Betjeningsvejledning. Farvekamera til indbygningsdørstation 1265.. Betjeningsvejledning Farvekamera til indbygningsdørstation 1265.. Produktbeskrivelse Farvekameraet er en del af Giras dørkommunikationssystem og anvendes til udvidelse af indbygningsdørstationen. Farvekameraet

Læs mere

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , ,

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , , Monteringsvejledning Modulær funktionssøjle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Produktbeskrivelse I den modulære funktionssøjle er det muligt at installere flere enkeltenheder i samme design på væggen. Takket være

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Bilens originalfjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99)

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Polymath Technology Development Co., Ltd. Programmering af LP-805 (Med dobbelt sikkerhedssystem) Oprettelse af fingeraftryksbrugere (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Oprettelse

Læs mere

Vejledning for GSM dør/port

Vejledning for GSM dør/port 25-09-11 GSM dør/port telefon Samtaleanlæg og 100 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation Bestillings nummer: 6000.8005 SSIHuset v/svane Electronic Arildsvej

Læs mere

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE DANSK 1 Generelt 2 Montage 3 Vigtige begreber 4 Ibrugtagning / skift af batterier 5 Normal drift 5.1 Programmeringsfunktioner 5.1.1 Ændring af IB-koden eller indtastning af en personlig IB-kode 5.1.2 Indtastning

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. TV-gateway

Monterings- og betjeningsvejledning. TV-gateway Monterings- og betjeningsvejledning TV-gateway 2610.. Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse... 3 Tilslutning til et tv... 4 Tilslutning til et BK-anlæg (kabeltilslutning)... 5 Forbindelse til IP-miljøer...

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Programmeringsvejledning. DoorCom-koblings-/- fjernstyringsinterface DCSF 600-0 Suplement til. DCA 612-0 og DCA 650-0

Programmeringsvejledning. DoorCom-koblings-/- fjernstyringsinterface DCSF 600-0 Suplement til. DCA 612-0 og DCA 650-0 Programmeringsvejledning DoorCom-koblings-/- fjernstyringsinterface DCSF 600-0 Suplement til Programmeringsvejledning DCA 612-0 og DCA 650-0 Programmeringsstruktur DCA 650-0 V 1.0 S. SIEDLE & SÖHNE Sprache/Language

Læs mere

Kodetastatur CT2000. Art. Nr.: 460001, 460005 (sort) Art. Nr.: 460007, 460014 (hvid) Installationsmanual

Kodetastatur CT2000. Art. Nr.: 460001, 460005 (sort) Art. Nr.: 460007, 460014 (hvid) Installationsmanual secure open Kodetastatur CT Art. Nr.:, (sort) Art. Nr.:, (hvid) Installationsmanual CT_installation_DANmar Conlan ApS Speditørvej A DK- Aalborg Tel: + Fax: + www.conlan.dk info@conlan.dk Indhold. Generelt.

Læs mere

Sikker kodelås AHV2010

Sikker kodelås AHV2010 Sikker kodelås AHV2010 Installations - og brugervejledning. BA0682 Indledning. AHV2010 er en elektronisk kodelås for en dør. Den består af en tastaturenhed, som placeres udenfor adgangen, og en lille central,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Forforstærker 8-dobbelt

Betjeningsvejledning. Forforstærker 8-dobbelt Betjeningsvejledning Forforstærker 8-dobbelt 0530 00 Funktionsbeskrivelse Den 8-dobbelte forforstærker forstærker audiosignalerne fra 8 kilder, f.eks. tuner, cd-afspiller osv., til en udgangsspænding på

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

CT 2000. Kodetastatur Art. Nr. 460001. Installationsmanualanual. CT2000v.7 Inst. Man. DANfeb11

CT 2000. Kodetastatur Art. Nr. 460001. Installationsmanualanual. CT2000v.7 Inst. Man. DANfeb11 CT 2000 Kodetastatur Art. Nr. 460001 Installationsmanualanual CT2000v.7 Inst. Man. DANfeb11 Side 2 CT 2000 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Minimumsprogrammering... 5 2.2

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Programmeringsvejledning. DoorCom Analog DCA 650-02

Programmeringsvejledning. DoorCom Analog DCA 650-02 Programmeringsvejledning DoorCom Analog DCA 650-02 Indhold Programmeringsstruktur Generelt 3 Kvikguide til idriftsættelse og programmering 4-5 Betjeningspanel Symbolforklaring Tastefunktioner 6 Funktionstabel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Side 1 Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Side 2 Kort

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

KODEKONTAKT - Cody Universal 2

KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Installations- og Betjeningsvejledning. KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Indhold: Produktbeskrivelse Daglig betjening Programmeringsvejledning Montage og tilkobling Tekniske data Alux a/s, Holmbladsvej 4-6,

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

HAUSSMANN RIRI tastaturet

HAUSSMANN RIRI tastaturet HAUSSMANN RIRI tastaturet HAUSSMANN RIRI TASTATURET BYDER PÅ NYE MULIGHEDER Indtil for nylig kunne tastaturet kun benyttes alene. Nu er det muligt at tilslutte andet udstyr til det, som giver mulighed

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1.

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1. F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1 Brugermenu Bekræftelsestast Rulletaster i menuerne Slettetast Forlad programmeringsmenuen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Dobbelt sikkerhed ved måling af både varme- og røgudvikling

Dobbelt sikkerhed ved måling af både varme- og røgudvikling Gira røgalarm Dual / VdS Den første røgalarm til private hjem med dobbelt sikkerhed med to registreringsfunktioner i et produkt: røgregistrering og varmemåling Gira røgalarm Dual / VdS Dobbelt sikkerhed

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02 Programmeringsvejledning Indgangs-controller EC 602-02 Indhold Generelle oplysninger 3 Indtastningsmoduler 4 Programmerings-/betjeningspanel 5 Ledningsdiagram for programmeringseksemplerne 6 Programmeringseksempel

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Betjeningsvejledning. DKS-IP-gateway 2620 97, 2620 98, 2620 99

Betjeningsvejledning. DKS-IP-gateway 2620 97, 2620 98, 2620 99 Betjeningsvejledning DKS-IP-gateway 2620 97, 2620 98, 2620 99 Indhold Produktbeskrivelse... 3 Tilslutningsklemmer... 4 Montering... 5 Ibrugtagning... 6 Find DKS-IP-gateway i netværk... 7 DKS-IP-gateway-Fnder...

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

Tele Radio 860. Manual. Rev. IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual. Rev. IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual Rev. IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000v.6 Manual DANjul13 Side 2 CT 1000 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK Indholdsfortegnelse DANSK 1 Generelt...126 2 Montering...126 3 Vigtige begreber...126 4 Lys- eller blinksignaler... 127 5 Ændring af adgangskoderne... 127 5.1 Sending efter indtastning af en adgangskode...

Læs mere