Leverandørundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverandørundersøgelse"

Transkript

1 Leverandørundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse blandt leverandører af bus- og variabel kørsel hos Midttrafik Februar 2010 DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

2 Indhold Om undersøgelsen... 3 Summary... 4 Resultater... 5 Tabel 1a Køreplanlægning... 6 Tabel 1b Udbud og kontrakter Fordeling... 7 Tabel 2 Økonomi Fordeling... 8 Tabel 3 Rejseregler, takster og billetteringsudstyr Fordeling... 9 Tabel 4 Kommunikation Fordeling Tabel 5 Drift Fordeling Tabel 6 Kontrol Fordeling Tabel 7 Kundeservice Fordeling Tabel 8 Generelt Fordeling Tabel 9a Køreplanlægning Enkeltbesvarelser Tabel 9b Udbud og Kontrakter Enkeltbesvarelser Tabel 10 Økonomi Enkeltbesvarelser Tabel 11 Rejseregler, takster og billetteringsudstyr Enkeltbesvarelser Tabel 12 Kommunikation Enkeltbesvarelser Tabel 13 Drift Enkeltbesvarelser Tabel 14 Kontrol Enkeltbesvarelser Tabel 15 Kundeservice Enkeltbesvarelser Tabel 16 Generelt Enkeltbesvarelser Forslag til indsatsområder Forslag til indsatsområder Bus kørsel Forslag til indsatsområder Variabel kørsel DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

3 Om undersøgelsen DMA/Research A/S har for Midttrafik gennemført en tilfredshedsundersøgelse med Midttrafik s leverandører af bus og variabel kørsel i Region Midtjylland. Interviewene er gennemført telefonisk i dagtimerne mellem 09:00 og 16:30 i uge 6 og primo uge 7. Der er i alt gennemført 104 interview med en samlet svarprocent på 80 Variabel kørsel: 78 interview. Svarprocent 80 Buskørsel: 24 interview. Svarprocent 83 For at optimere validiteten, har de mulige kontaktpersoner på forhånd modtaget spørgeskemaet, bilag 1. Det har således været muligt at forberede interviewet og evt. indhente oplysninger fra andre afdelinger. For at få gennemført så mange interview som muligt, er der forsøgt kontakt i hele perioden uden hensyn til antal tidligere opkald. Spørgsmålene er formuleret med henblik på at udpege de vigtigste indsatsområder for at sikre et endnu bedre samarbejde. Leverandørerne er informeret om, at besvarelserne ikke er anonyme, og at Midttrafik eventuelt vil kontakte leverandøren for at få svarene uddybet. Det er ikke vort indtryk, at dette har haft betydning for de afgivne besvarelser, men det er naturligvis en mulighed, at kritik tilbageholdes. I rapporteringen er spørgsmålene for de respektive afdelinger grupperet og fordelt på hhv. buskørsel og variabel kørsel. I rapporteringen er de særlige bus spørgsmål markeret med rød skrift og spørgsmålene udelukkende til variabel kørsel er markeret med blå skrift. Formål: Formålet med undersøgelsen, er at afdække status for leverandørernes vurdering af samarbejdet med Midttrafik, og herunder en vurdering af organisationens stærke og svage sider. Undersøgelsen dækker både bus og variabel kørsel. Resultaterne anvendes til at målrette indsatsen for yderligere udvikling af samarbejdet at fastsætte nye mål for Midttrafik at vurdere, hvor afdelingernes indsatsområder ligger at vurdere, hvor langt afdelingerne er i forhold til målarbejdet DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

4 Summary Der er overordnet tilfredshed med samarbejdet med Midttrafik generelt for både bus og variabel kørsel, og med de forskellige afdelinger. Bus: 100% er alt i alt tilfredse eller meget tilfredse med det daglige samarbejde med Midttrafik. Variabel: 98% er alt i alt tilfredse eller meget tilfredse med det daglige samarbejde med Midttrafik. Det er meget typisk, at selvom respondenten har udtrykt tilfredshed med et spørgsmål, kan der sagtens være udtrykt kritikpunkter. Der er flittigt kommenteret undervejs, og kommentarerne afdækker nogle elementer som Midttrafik kan vælge at arbejde videre med. Nogle er formentlig ikke overraskende, andre måske ikke forudset. I dette summary fremhæves eksempler på elementer, som tydeligst er kommet til udtryk ved gennemgang af det omfattende materiale. Alle konkrete forslag til indsatsområder fra respondenterne er listet i rapporten. BUS For kort tid, og for lidt indflydelse i forbindelse med køreplanlægning Vanskeligt at overskue kontrakter Vanskeligt at overskue afregning Mange rejseregler at holde styr på Informationsmateriale til busserne er ikke aktuelt for alle områder Lang ventetid på telefonisk kontakt med Midttrafik Ikke altid klart hvem der er kontaktperson hos Midttrafik Trafikkontrol i busserne er ikke synlig nok i hverdagen Manglende kendskab til statistikker vedr. kundehenvendelser VARIABEL Vanskeligt og tidskrævende at overskue udbudsmaterialet (udbredt med ekstern bistand) Mangel på tydelig kontrol og håndhævelse af konsekvenser ved misligholdelse af kontrakt primært af konkurrencemæssige årsager Uigennemskuelig afregning, som kan være vanskelig at afstemme Manglende kendskab til ekstranettet og info til vognmænd Lang ventetid på telefonisk kontakt Der opleves uoverensstemmelse mellem vognmandens opgaver og den afsatte tid Der opleves ofte problemer med utilstrækkelige adresser eller problemer pga. forkortelser Der opleves en meget forskelligartet service hos Midttrafiks medarbejdere Rejsereglerne harmonerer ikke altid med realiteterne (adresser, tid, ture der forsinkes, kunder der skal hjælpes etc.) DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

5 Resultater I det følgende er præsenteret to typer af tabeller. Tabeller, hvor spørgsmålene generelt er grupperet afdelingsvis: Køreplanlægning og kontraktudbud Økonomi Rejseregler, takster og billetteringsudstyr Kommunikation Drift Kontrol Kundeservice Generelt I de tabeller, der både er relevante for bus - og variabel kørsel, indgår begge typer separat. Når spørgsmålene er markeret med rød skrift, er det udelukkende spørgsmål til bus vognmænd. Spørgsmål der er markeret med blå skrift, er kun stillet til vognmænd der kører variabel kørsel. Ovenstående tabeller er suppleret med et repræsentativt udvalg af de kommentarer, som respondenterne har givet til uddybning af vurderingen. Respondenterne er specifikt blevet bedt om at uddybe, hvis de har udtrykt utilfredshed. Dette betyder, at selvom der generelt er udtrykt tilfredshed, så har de supplerende bemærkninger primært et kritisk indhold. Selvom respondenterne har givet udtryk for generel tilfredshed med et enkelt punkt, har der løbende været mulighed for at supplere med en bemærkning, som også kan være kritisk. Tabellerne 1-8 viser den procentvise fordeling på tilfredshedskategorierne Tabellerne 9-16 viser oversigtstabeller med enkeltsvar fra leverandørerne af buskørsel. Tabellerne 17 og 18 viser en oversigt over tilfredshedsandelen for henholdsvis bus- og variabel kørsel. Forslag til indsatsområder er listet emnevis i slutningen af rapporten. NB! Ved læsning af tabellerne kan det være nyttigt at være opmærksom på, at 1 respondent svarer til hhv. 4,2 % i bus delen (n=24) og 1,3 % i variabel kørsel (n=78). DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

6 Tabel 1a Køreplanlægning Køreplanlægning 1. Tidspunktet for hvornår I modtager køreplanerne i forhold til kontrakten? 2. Jeres inddragelse og indflydelse i forbindelse med køreplanlægning? 3. Tidsplanen for køreplanlægningen og busselskabernes tidsmæssige muligheder for at komme med bemærkninger Bus Meget tilfreds 13% 25% Tilfreds 83% 63% 88% Utilfreds 8% 8% Meget utilfreds 0% 0% 0% Ved ikke 0% 0% Udvalgte kommentarer: BUS Generelt så er det godt, men hvis køreplanerne bliver sendt ud for sent, så bør Midttrafik kontakte vognmanden Køreplanerne måtte gerne komme lidt tidligere. Køreplanerne er ikke anvendelige og bliver ikke modtaget i trykt version. Kunderne bliver utilfredse, hvilket vognmanden kompenserer for ved selv at lave køreplanerne. Der er god inddragelse men ikke tilstrækkelig indflydelse Der kunne godt lyttes mere til de chauffører, der kører ruterne og de entreprenører, der sidder med det. Der er for kort tid til køreplanlægning Vil gerne have en påmindelse om at det er ved at være tid til at komme med bemærkninger til køreplanlægningen Ved seneste køreplansskift fik jeg en hel masse udkast og kun nogle få dage til at gennemgå det DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

7 Tabel 1b Udbud og kontrakter Fordeling Bus Variabel 4. Udbudsmaterialets kvalitet (at der ikke er fejl i Midttrafiks udbudsmateriale) 5. Overskuelig -heden af Midttrafiks udbudsmateriale? Udbud og kontrakter 6. Kontrakternes overskuelighed (udformning og sprog) 7. Hvor tydelig kontrakten er omkring jeres forpligtelser, herunder konsekvenser ved evt. kvalitetsbrist (dvs. hvis kontrakten ikke overholdes) 8. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring udbud og kontraktforhold? 9. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring køreplanlægning, udbud og kontraktforhold? Meget tilfreds 25% 21% 13% 21% Tilfreds 71% 63% 62% 75% 71% Utilfreds 8% 13% Meget utilfreds 0% 0% 0% Ved ikke Meget tilfreds 13% 1 6% 19% Tilfreds 69% 57% 67% 63% 6 Utilfreds 5% 3% 12% 5% Meget utilfreds 5% 0% Ved ikke 8% 8% 13% 15% 8% Udvalgte kommentarer: BUS Det bærer præg af, at kontorfolkene ikke ved hvad det vil sige at køre bus. Det kunne være godt at inddrage busselskabet mere i udbudsmaterialet. De opfinder noget nyt, som ikke er så heldigt. F.eks. har man lige opfundet det, der hedder pausekørsel i Holstebro De få trafikselskaber bør harmoniseres. Det er ikke tilstrækkeligt overskueligt. Der er ikke nogle konsekvenser, når Midttrafik ikke overholder kontrakten VARIABEL: Bliver nødt til at betale sig fra at der er nogen der skal ordne det elektronisk Synes det er irriterende at man skal byde hvert år Der er alt for meget materiale og det er krævende at sætte sig ind i Det er et elektronisk system, der er meget kompliceret i forhold til hvad det gør Kontrakterne er rimeligt overskuelige Det er vigtigt at der fra start er klarhed over hvordan forskellige elementer skal tolkes Midttrafik kunne være bedre til at håndhæve kvalitetsbrister og følge op på de store krav der stilles Det fremgår ikke tydeligt i et selvstændigt afsnit hvad konsekvenserne af mislighold er Reglerne står ganske klart i udbudsmaterialet, og der er mange vognmænd, der ikke lever op til reglerne i færdselsstyrelsen, og de kører alligevel, da der ikke bliver fulgt op på reglerne. De regler, som vognmanden skal køre under, er umenneskelige. Både for kunder, vognmænd og chauffører. Midttrafik tager ikke nok hensyn og er ikke fleksible nok. Når jeg skal derned i 4 timer må jeg lukke 8 vogne. Det kunne godt ligge på bedre tidspunkter. Midttrafik dikterer for meget - det skal gå to veje. DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

8 Tabel 2 Økonomi Fordeling Økonomi 10. Midttrafiks overholdelse af tidspunkt for afregning? 11. Afregningens udformning (om den er let at forstå)? 12. Afregningens indhold (om den er korrekt)? 13. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring økonomi? Bus Variabel Meget tilfreds 38% 21% 21% 33% Tilfreds 58% 66% 75% 67% Utilfreds 13% 0% Meget utilfreds 0% 0% 0% 0% Ved ikke 0% 0% 0% 0% Meget tilfreds 4 22% 18% 27% Tilfreds 52% 56% 6 62% Utilfreds 0% 9% 5% 5% Meget utilfreds 0% 3% 1% Ved ikke 10% 9% 5% Udvalgte kommentarer: BUS Overholdelse af afregningstidspunkt er blevet bedre indenfor det seneste år. Den er ikke let at forstå - det er svært at se om man får penge for alle de timer, man kører - der mangler specifikation, så de kan se om de får for alle timer. Vognmanden ville gerne have en afregning for hver måned. Det er umuligt at se hvad de mener. Det kunne være en god ide at lave et kursus, der forklarer afregningen Uoverskueligt - det er et kæmpe arbejde at gennemskue og regne efter. De er ikke tilfredse med, at det trækker ud vedr. forhandlinger omkring transporter. Pt ved de ikke hvilken pris de kører til. Vognmanden har oplevet, at der ikke er blevet sat de rigtige timer på, hvorefter han må kontakte Midttrafik for at få det sidste med. VARIABEL Vil gerne have det kom lidt tidligere, hvis det kan lade sig gøre. Ellers fungerer det fint. Det er sket at vognmænd ikke får pengene for deres ture, fordi Midttrafik ikke giver besked om hvem der skal have pengene. - Mere synlighed. Svært at kontrollere i det daglige. F eks. i forbindelse med vintervejret. Der er ikke nogen grund til at få de daglige specifikationer. Afregningen er uigennemskuelig, og vognmanden sidder hele tiden med en frygt for at der er nogen der tager fusen på ham. Han mangler at få information om hvor mange minutter der giver hvad. Sætter sin lid til, at den er korrekt, da han ikke kan gennemskue den. Ved handikapkørsel er udregningen ikke korrekt. Der sker for mange fejl. Men ved resten passer det. Midttrafik snyder ved hver tur, og der er ikke tid til at tjekke det hele igennem. Det system, som Midttrafik bruger, er ikke godt nok, - det er ikke noget som Midttrafik gør bevidst DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

9 Tabel 3 Rejseregler, takster og billetteringsudstyr Fordeling Bus Variabel Meget tilfreds 14. Midttrafiks rejsereglers forståelighed og brugervenlighed for chaufførerne? Rejseregler, takster og billetteringsudstyr 15. Muligheden for at billettere ud fra Midttrafiks takstsystem? 16. Kvaliteten af billetteringsvejledningen? 17. Kvaliteten af chaufførvejledningen? (håndbogen) 18. Muligheden for at få hjælp til vedligeholdelse af billet- og klippekortmaskiner? 19. Anvendeligheden af brochuren Chauffør i variabel kørsel? 20. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring rejseregler, takster og billetterings -udstyr? 8% 13% 25% 25% Tilfreds 63% 58% 70% 75% 58% 71% Utilfreds 21% 0% 0% 13% Meget 0% 0% 0% 0% 0% utilfreds Ved ikke 8% 0% 8% 21. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring rejseregler? (jf. brochuren Handicapkør sel i Midttrafik) Meget tilfreds 1 Tilfreds 57% 59% Utilfreds 1% 8% Meget 1% utilfreds Ved ikke 27% 12% Udvalgte kommentarer: BUS Der er for mange gamle regler, der er blandet sammen Det bør forenkles, der bør ikke være forskel på om man kører den ene vej eller den anden vej på samme strækning. Rejsereglerne bør forenkles og gøres mere simpelt, så det bliver mere forståeligt. Der er for mange billettyper og layout. Der er for mange regler at håndtere i takstsystemet. Men de er lette nok at forstå. Chaufførvejledningen kunne laves enklere. Jo flere regler der er, des flere muligheder for fejl Mangler sommetider reservemaskiner, driftsproblemer VARIABEL Den (Chauffør i variabel kørsel) er ikke fyldestgørende nok. Chaufførerne får ikke noget ud af den men bliver mere forvirrede Sproget og forkortelserne er uforståelige Svært ved at gennemskue hvornår hvilke regler gælder. Ville gerne have en håndbog der kunne guide, som evt. kunne ligge fast i bilen. De regler, der er for turene, hænger ikke sammen mht. tiden som man giver pr. kunde. Man er som chauffør hele tiden nødt til at være foran for ikke at miste sin tur. Efter de har strammet deres nye regler op, fungerer det ikke så godt. Deres egne personer på kontoret, ved ikke hvad de må der er behov for bedre information til egne (MT) medarbejdere Det er forkasteligt at man ikke må hjælpe ældre damer ind. Der burde være noget mere fleksibilitet. Midttrafik skulle informere kunderne om hvilke regler chaufførerne skal forholde sig til, så man undgår konflikter med kunder, der ikke ved hvordan chaufførerne skal forholde sig. DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

10 Tabel 4 Kommunikation Fordeling Kommunikation 22. Kvaliteten af Chaufførinformationen Information til chauffører og salgssteder? 23. Kvaliteten af nyhedsbrevet? 24. Kvaliteten af nyhedsbrevet Info til vognmænd? 25. Samarbejde omkring informationsmateriale til busserne (hængeskilte, streamere, køreplaner, foldere)? 26. Relevansen af indholdet på Midttrafiks extranet for busselskaber og taxa vognmænd? 27. Det ny ruteog zonekorts anvendelighed? 28. Generelt med kommunikationen fra Midttrafik? Bus Variabel Meget tilfreds 8% 8% Tilfreds 83% 79% 79% 67% 63% 79% Utilfreds 0% 0% 13% 0% Meget utilfreds 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ved ikke 0% 0% 25% 0% Meget tilfreds 6% 22% Tilfreds 65% 45% 60% Utilfreds 1% 1 Meget utilfreds 1% 0% 3% Ved ikke 13% 47% 1% Udvalgte kommentarer: BUS Får en masse informationsmateriale til busserne, der ikke er relevant for deres område. Vil gerne have information og meddelelser om hvornår materialet skal ned igen Der er for lidt informationsmateriale i busserne Midttrafik gør det for generelt og har ikke styr på hvordan det foregår de enkelte steder. Ærgerligt at zoneinddelingerne er forsvundet bag på køreplanerne. Tror ikke, man bruger kortet. Det er nemmere at bruge maskinen, der giver mere korrekte oplysninger VARIABEL Vil gerne have at Info til vognmænd udkommer oftere. Så meget info som muligt, så man kan holde sig orienteret og videreinformere chaufførerne. Det ville være fint, hvis nyhedsbrevet f.eks. kunne ligge i vognens mappe. Har aldrig modtaget det /har aldrig set det Har slet ikke kendskab til extranettet Kunne godt tænke sig at Midttrafik blev bedre til at svare på de mails, der bliver sendt til dem Det kan være svært at få fat i nogle personer fra Midttrafik. Det er heller ikke altid sikkert at Midttrafik ringer tilbage. Envejskommunikation. Har ikke mulighed for at kommunikere tilbage, spild af tid. Det er meget svingende afhængigt af hvem man får fat i. Tonen, der bliver anvendt fra Midttrafik er ikke altid lige god Hvis en ny chauffør laver fejl, så er de hårde ved dem. Men hvis Midttrafik laver fejl så er det bare ærgerligt. Ikke modarbejde, men samarbejde. Den gode vilje er der. DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

11 Tabel 5 Drift Fordeling Drift 29. Midttrafiks information om planlagte driftsforstyrrelser herunder vejarbejde? 30. Midttrafiks information om hvornår og hvilke driftsforstyrrelser der skal indberettes? 31. Midttrafiks information om hvem driftsforstyrrelser skal indberettes til? 32. Mulighed for at komme igennem på telefonerne når man indtelefonerer en driftsforstyrrelse? 33. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring drift? Bus Variabel Meget tilfreds 25% 33% Tilfreds 62% 67% 71% 58% 67% Utilfreds 8% 21% 0% Meget utilfreds 0% 0% 0% Ved ikke 0% 0% 0% Meget tilfreds 1 13% 1% 27% Tilfreds 5 56% 41% 65% Utilfreds 9% 9% 31% 3% Meget utilfreds 13% 1% Ved ikke 19% 18% 1 Udvalgte kommentarer: BUS Midttrafik skal have bedre information fra kommuner med hensyn til vejarbejde. Der er ikke nogle klare regler for hvad man skal indberette. Det er svært at komme igennem. Der er lang kø og svært at vide, hvem man skal have fat i. VARIABEL Det er for svært at komme igennem til Midttrafik når der er problemer. Har haft en del driftsforstyrrelser, og når de ringer til Midttrafik, så får man at vide, at de ikke ved noget om det. Midttrafik kommunikerer ikke så godt med sine vognmænd, så man får ikke besked om eventuelle driftsforstyrrelser Vejen er for lang, fordi det skal igennem for mange instanser. Det var nemmere i gamle dage. Bedre kommunikation om hvem der skal informeres Det er alt for svært at komme igennem når der skal meldes driftsforstyrrelser Den lange ventetid betyder at man blokerer sin egen telefon Ifølge kontrakt skulle de tage 90 procent af alle opkald på under et minut. Og det oplever vi slet ikke, det tager meget længere tid. Det er måske 50 procent. Det tager for lang tid at komme igennem specielt på belastede tidspunkter. Sidder man med et konkret problem med passagerer i bilen, dur det ikke at man sidder som nummer 8 i køen. Kan man ikke komme igennem så skrider resten af planlægningen Manglende information om tidligere morgenture fra Midttrafik. Der er så mange små ting, som gør det mere besværligt. F.eks. intet hørt fra Midttrafiks driftsleder, selvom man har bedt om at blive ringet op. DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

12 Tabel 6 Kontrol Fordeling Kontrol Bus Variabel 34. Trafikkontrollørernes synlighed i busserne? (den hyppighed de optræder med) 35. Mængden af kvalitetskontroller i vognene? 36. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring kontrol? Meget tilfreds 21% Tilfreds 67% 67% Utilfreds 8% 8% Meget utilfreds 0% Ved ikke Meget tilfreds 6% 13% Tilfreds 4 41% Utilfreds 19% 1 Meget utilfreds 9% Ved ikke 22% 28% Udvalgte kommentarer: BUS De ville gerne have at trafikkontrollørerne var mere synlige i dagligdagen Det kan godt blive oftere. Chaufførerne efterlyser det. Men ved, der er bedring Vognmanden har prøvet at nogle kontrollører ikke giver besked til buschaufførerne inden de begynder at kontrollere, hvilket medfører et tillidsbrud. VARIABEL Aldrig hverken hørt om eller oplevet kvalitetskontroller De må gerne kontrollere mere. De skal være hårdere. Der er nogle ting, som ikke fungerer optimalt. Vognmanden har ikke prøvet at få en kvalitetskontrol men synes at der er behov for at der bliver lavet nogen. Eventuelt hvor kontrollørerne agerer patient så man kan se hvordan servicen er. De bliver nødt til at kontrollere noget mere, fordi der er mange, der svindler. Gå mere op i kvaliteten Der er alt for lidt kontrol. De har ikke haft en eneste, og han har aldrig hørt om nogen i landsdelen Der er nogle, der kører i biler, der ikke er forsvarlige. Der synes vognmanden at Midttrafik har svigtet meget. Der skal være mere kontrol. Manglende kontrol. Der mangler at blive tjekket op på meget. Det måtte de godt gøre oftere. Han har aldrig selv oplevet, at de har tjekket hans biler. Det er ikke nok at påpege det, men det skal også følges op på. Der er ikke nogen kontrol fra Midttrafiks side, hvilket gør at det er vognmændene selv, der skal kontrollere hinanden. Det er en ubehagelig situation de bliver sat i. Vognmanden ville gerne have lidt mere information om hvordan Midttrafik vil have bilerne. Der er for lidt kontrol. Der er nogle kollegaer, der kører på frihjul: altså, de kører i de forkerte biler. Det burde Midttrafik tage hånd om. Der er ikke noget samarbejde omkring kontrol. Midttrafik kontrollerer ikke nok. Midttrafik kunne være en anonym kunde, og så kan folk ikke nå at bytte vogn eller snyde, så den opfylder kravene og tiderne bliver overholdt. DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

13 Tabel 7 Kundeservice Fordeling Kundeservice 37. Jeres inddragelse i forhold til kundehenvendelser? 38. Statistikker fra Midttrafik om kundehenvendelser? 39. Midttrafiks håndtering af på- og afstignings adresse på køreordren (korrekte og fyldestgørende adresser)? 40. Den tid Midttrafik har sat af til at følge kunden til og fra adressen? 41. Midttrafik s håndtering af lukning af vognløb? 42. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring kundeservice? Bus Variabel Meget tilfreds 21% 29% Tilfreds 75% 58% 67% Utilfreds 0% 0% 0% Meget utilfreds 0% 0% 0% Ved ikke 38% Meget tilfreds 12% 3% 12% 5% 26% 21% Tilfreds 47% 27% 7 47% 5 69% Utilfreds 10% 6% 12% 35% 15% 10% Meget utilfreds 3% 1% 1% 12% 1% 0% Ved ikke 28% 63% 1% 1% 0% Udvalgte kommentarer: BUS Vognmanden mangler lister/ statistikker over klagerne. Vognmanden ser ikke nogen statistikker fra midttrafik. Vil gerne have noget mere systematisk der kan følges op på VARIABEL Vil gerne høre, hvis der er noget positivt. De er gode til at lytte til chaufføren ved en eventuel klage. De lytter til kunden. Går ind og ser på, om der er hold i det. Har aldrig været udsat for klager Klager skal komme, men at de afregner med at lukke vognløb er hårdt nok. Det kan være en afløsers skyld, som ikke kender vognløbet, så det er afløseren der laver fejlen, og så går det udover den faste chauffør i stedet Vognmanden synes ikke rigtig at de får noget at vide, selvom de nogen gange kan høre at kunderne har klaget. Det gør det svært at følge op på. Vognmanden mangler lister/ statistikker over klagerne. Intet kendskab til statistikker om kundehenvendelser Adresser: Vognmanden mangler en forklaring på de forkortelser de bruger. Det sker at kommunerne er dårlige til at give korrekte adresser, hvilket er noget Midttrafik måske kunne være opmærksomme på når de tager imod ordrer. Adresserne er ikke tilstrækkeligt tilfredsstillende. Skoler eller indkøbscentre bliver ikke oplyst særskilt så vognmanden ved ikke hvad det er han skal køre efter. DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

14 Alt for mange forkortelser og vognmanden skal næsten bruge en time på at oversætte en besked, for at forstå, hvad det betyder - oversætte det til dansk. Især et problem for afløsere. Så måtte godt sætte mere tid af til at skrive hele ordet, så det er forståeligt for flere. Det sker tit at det er forkerte adresser og forkerte etager på sygehuse. Midttrafik kunne måske spørge ind til adresserne når de taler med kunderne. Tid: I vinteren glemmer de, at man kører rundt i is og sne, og der måtte de gerne sætte lidt ekstra tid af. Vognmanden vil gerne have noget mere fleksibilitet fra kunde til kunde, så kunderne får den bedste service og vognmanden også får betaling for sin ydelse. Det sker at det er svært at få det til at passe med tiden. Specielt når det gælder sygekørsler. Altid til diskussion. Måtte gerne være længere, fordi de har en politik i deres firma, hvor de ønsker at folk bliver fulgt godt til døren. Men dette passer ikke sammen med Midttrafiks politik. Den er for kort. Generelt. Dagligt skælder chaufførerne udover, at det ikke er i orden. Der er bare ikke tid nok. Specielt i tilfælde af patienttransport. Der er ingen tid sat af. Midttrafik og vognmændene snakker lidt forbi hinanden. F.eks. er det urealistisk at sætte handicappede af ved fortorvet. Det sker tit ved sygehuskørsler at kunderne ikke er klar, hvilket kun går ud over vognmændene da de mister ture, hvis de bliver forsinket. I forbindelse med boligblokke, dårligt vejr og sygehuset, skal tiden forlænges. Lukning af vognløb: Ønske om mailsystem, da det er svært at komme igennem på telefon, ville det være meget lettere. Der er nogle klare regler, som han er godt tilfreds med Man kan være uheldig at snakke med en der er sur og lukker ens vognløb uden grund. Hvis man f.eks. lukker vognløbet for en periode en dag (f.eks. ved værkstedsbesøg) så bliver vognløbet lukket for hele dagen, så man ikke kommer ud og køre resten af dagen. De får ikke altid lukket for vognløbet, selvom der er bedt om det. Har fået en reminder fra Midttrafik, om at den skulle være kørt, selvom at det er Midttrafiks egen skyld. Ville gerne, at man kunne lukke et vognløb i et par timer, og så åbner den pr automatik igen. Det ville være smartere. Måske også bare sende en sms, i stedet for at skulle til at ringe igen. Generelt omkring kundeservice: Der er ikke noget rigtig samarbejde Der er rigtig mange ting som godt kunne gøres bedre. Envejskommunikation. Vognmanden synes ikke at det altid er kunden der er i centrum. DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

15 Tabel 8 Generelt - Fordeling 43. Medarbejderens venlighed, når du retter henvendelse til Midttrafik? 44. Medarbejderens evne og mulighed for at give dig den hjælp du har brug for? Generelt 45. Ventetid i telefonen, når du retter henvendelse til Midttrafik? 46. Jeres mulighed for at finde frem til rette kontaktperson? 47. Samlet tilfredshed med det daglige samarbejde med Midttrafik? Bus Variabel Meget tilfreds 5 38% 29% 38% Tilfreds 46% 62% 70% 63% 62% Utilfreds 0% 0% 13% 0% Meget utilfreds 0% 0% 0% 0% Ved ikke 0% 0% 0% 0% 0% Meget tilfreds 33% 31% 6% 18% 2 Tilfreds 61% 62% 47% 69% 7 Utilfreds 3% 6% 31% 13% 1% Meget utilfreds 0% 0% 13% 0% 1% Ved ikke 3% 1% 3% 0% 0% Udvalgte kommentarer: BUS Det kan være svært at komme igennem til den medarbejder man skal have fat på Ventetiden er for lang, fordi man skal omstilles mange gange, for at finde frem den rette person, som har den viden man har brug for Det er svært at vide hvem man skal snakke med eller også er det fordi de sender "aben videre" - man bliver kørt rundt i systemet Har nedlagt x-bus sekretariatet. Man ved ikke, hvem man skal have fat i omkring de forskellige områder. VARIABEL Det svinger, meget afhængigt af hvem man snakker med, så det er svært at sige generelt. Det er ofte, at medarbejderne ikke har indsigt. De har ikke føling med, hvordan de kaster vognene rundt, også rent geografisk. Foreslår, at man ser hvordan NT s personale fungerer. Der er det lige meget hvem man fanger. De er alle venlige. Foreslår et kursus. Vognmanden ville gerne have noget dokumentation/logbog over hvornår og hvorfor man har rettet henvendelse Nogle kan noget, andre kan ikke. Det er meget forskelligt. Nogle gange er det som om man går en sludder for en sladder, fordi vedkommende ikke ved hvad de taler om. De vil ikke stå ved, at de ikke ved hvad de taler om. Typisk særlige problemer med ventetid ml 12 og 13. Brug for flere medarbejdere i denne periode. Det er forskelligt, afhængig af hvem man taler med. Ofte prøver de selv at løse problemet i stedet for at sende én videre til den rigtige person. DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

16 Tabel 9a Køreplanlægning - Enkeltbesvarelser Busselskab Køreplanlægning 1. Tidspunktet for hvornår I modtager køreplanerne i forhold til kontrakten? 2. Jeres inddragelse og indflydelse i forbindelse med køreplanlægning? 3. Tidsplanen for køreplanlægningen og busselskabernes tidsmæssige muligheder for at komme med bemærkninger Arriva Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Balling Turist Taxi Tilfreds Tilfreds Tilfreds De Blaa Busser Tilfreds Tilfreds Utilfreds De Grønne Busser Tilfreds Tilfreds Tilfreds De Gule Busser Tilfreds Ved ikke Tilfreds Fårup Rute- og Turistbusser Tilfreds Utilfreds Tilfreds Herning bilen Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Holstebro Turistbusser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Højmark Turistfart Utilfreds Tilfreds Tilfreds Malling Turistbusser Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Mortens Busser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Mørup Turist og Minibus kørsel Tilfreds Tilfreds Utilfreds N.F. Turistbusser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Netbus Tilfreds Tilfreds Tilfreds Nobina Danmark A/S Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Pan Bus A/S Tilfreds Tilfreds Tilfreds Skave Turistfart Tilfreds Tilfreds Tilfreds Svidt Rutebiler A/S Tilfreds Tilfreds Tilfreds Syd Thy rute og turistfart. Tilfreds Tilfreds Tilfreds Thykjær A/S Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds TK Bus Tilfreds Tilfreds Tilfreds Todbjerg Busser Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Venøbussen Tilfreds Tilfreds Tilfreds Århus Sporveje Busselskabet Meget tilfreds Utilfreds Tilfreds DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

17 Tabel 9b Udbud og Kontrakter Enkeltbesvarelser Busselskab 4. Udbudsmaterialets kvalitet (at der ikke er fejl i Midttrafiks udbudsmateriale) Udbud og Kontrakter Overskueligheden Kontrakternes af Midttrafiks overskuelighed udbudsmateriale? (udformning og sprog) 7. Hvor tydelig kontrakten er omkring jeres forpligtelser, herunder hvad konsekvenserne er ved evt. kvalitetsbrist (dvs. hvis kontrakten ikke overholdes) 9. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring køreplanlægning, udbud og kontraktforhold? Arriva Ved ikke Ved ikke Ved ikke Tilfreds Ved ikke Balling Turist Taxi Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds De Blaa Busser Tilfreds Tilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds De Grønne Busser Tilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds De Gule Busser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Fårup Rute- og Turistbusser Meget utilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget utilfreds Meget tilfreds Herning bilen Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Holstebro Turistbusser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Højmark Turistfart Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Malling Turistbusser Utilfreds Utilfreds Utilfreds Utilfreds Tilfreds Mortens Busser Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Mørup Turist og Minibus kørsel Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds N.F. Turistbusser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Netbus Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Nobina Danmark A/S Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Pan Bus A/S Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Skave Turistfart Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Svidt Rutebiler A/S Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Syd Thy rute og turistfart. Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Thykjær A/S Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds TK Bus Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Todbjerg Busser Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Venøbussen Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Århus Sporveje Busselskabet Tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

18 Tabel 10 Økonomi Enkeltbesvarelser Busselskab Økonomi 10. Midttrafiks overholdelse af tidspunkt for afregning? Afregningens udformning (om den er let at forstå)? Afregningens indhold (om den er korrekt)? 13. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring økonomi? Arriva Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Balling Turist Taxi Meget tilfreds Meget tilfreds Utilfreds Tilfreds De Blaa Busser Tilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds De Grønne Busser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds De Gule Busser Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Fårup Rute- og Turistbusser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Herning bilen Tilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Holstebro Turistbusser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Højmark Turistfart Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Malling Turistbusser Meget tilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Mortens Busser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Mørup Turist og Minibus kørsel Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds N.F. Turistbusser Utilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Netbus Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Nobina Danmark A/S Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Pan Bus A/S Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Skave Turistfart Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Svidt Rutebiler A/S Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Syd Thy rute og turistfart. Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Thykjær A/S Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds TK Bus Tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Todbjerg Busser Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Venøbussen Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Århus Sporveje Busselskabet Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

19 Tabel 11 Rejseregler, takster og billetteringsudstyr Enkeltbesvarelser Rejseregler, takster og billeteringsudstyr Midttrafiks rejsereglers forståelighed og bruger-venlighed for chaufførerne? Muligheden for at billettere ud fra Midttrafiks takstsystem? 16. Kvaliteten af billetteringsvejledningen? 17. Kvaliteten af chaufførvejledningen? (håndbogen) 18. Muligheden for at få hjælp til vedligeholdelse af billet- og klippekortsmaskiner? 20. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring rejseregler, takster og billetteringsudstyr? Busselskab Arriva Tilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Balling Turist Taxi Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds De Blaa Busser Utilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds De Grønne Busser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds De Gule Busser Utilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Fårup Rute- og Turistbusser Meget utilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Herning bilen Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Holstebro Turistbusser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Højmark Turistfart Tilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds Tilfreds Malling Turistbusser Ved ikke Ved ikke Ved ikke Meget tilfreds Ved ikke Ved ikke Mortens Busser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Mørup Turist og Minibus kørsel Meget tilfreds Tilfreds Ved ikke Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds N.F. Turistbusser Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Tilfreds Tilfreds Netbus Tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Nobina Danmark A/S Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Pan Bus A/S Utilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds Tilfreds Skave Turistfart Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Svidt Rutebiler A/S Utilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Syd Thy rute og turistfart. Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Thykjær A/S Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds TK Bus Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Todbjerg Busser Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Venøbussen Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Århus Sporveje Busselskabet Utilfreds Ved ikke Ved ikke Tilfreds Utilfreds Utilfreds DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

20 Tabel 12 Kommunikation Enkeltbesvarelser 22. Kvaliteten af Chaufførinformationen Information til chauffører og salgssteder? Kommunikation 23. Kvaliteten af nyhedsbrevet? 25. Samarbejde omkring informationsmateriale til busserne (hængeskilte, streamere, køreplaner, foldere)? 26. Relevansen af indholdet på Midttrafiks extranet for busselskaber og taxa vognmænd? 27. Det ny rute- og zonekorts anvendelighed? 28. Generelt med kommunikationen fra Midttrafik? Busselskab Arriva Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Balling Turist Taxi Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Tilfreds De Blaa Busser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds De Grønne Busser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds De Gule Busser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Fårup Rute- og Turistbusser Tilfreds Tilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Herning bilen Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds Tilfreds Holstebro Turistbusser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Højmark Turistfart Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Malling Turistbusser Tilfreds Ved ikke Utilfreds Meget tilfreds Ved ikke Utilfreds Mortens Busser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Tilfreds Mørup Turist og Minibus kørsel Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds N.F. Turistbusser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Tilfreds Netbus Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Nobina Danmark A/S Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Pan Bus A/S Tilfreds Tilfreds Utilfreds Ved ikke Tilfreds Tilfreds Skave Turistfart Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Svidt Rutebiler A/S Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Syd Thy rute og turistfart. Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Thykjær A/S Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds TK Bus Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Todbjerg Busser Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Venøbussen Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Århus Sporveje Busselskabet Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

21 Tabel 13 Drift Enkeltbesvarelser Busselskab 29. Midttrafiks information om planlagte driftsforstyrrelser herunder vejarbejde? Drift 30. Midttrafiks information om hvornår og hvilke driftsforstyrrels er der skal indberettes? 31. Midttrafiks information om hvem driftsforstyrrelser skal indberettes til? 32. Mulighed for at komme igennem på telefonerne når man indtelefonerer en driftsforstyrrelse? 33. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring drift? Arriva Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Balling Turist Taxi Utilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget tilfreds De Blaa Busser Tilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds De Grønne Busser Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds De Gule Busser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Fårup Rute- og Turistbusser Tilfreds Tilfreds Meget utilfreds Tilfreds Tilfreds Herning bilen Tilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget tilfreds Holstebro Turistbusser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Højmark Turistfart Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Malling Turistbusser Meget utilfreds Utilfreds Utilfreds Utilfreds Tilfreds Mortens Busser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Mørup Turist og Minibus kørsel Utilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds N.F. Turistbusser Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Tilfreds Netbus Tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Nobina Danmark A/S Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Pan Bus A/S Utilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Skave Turistfart Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Svidt Rutebiler A/S Tilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds Tilfreds Syd Thy rute og turistfart. Tilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds Tilfreds Thykjær A/S Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds TK Bus Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Todbjerg Busser Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Venøbussen Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Århus Sporveje Busselskabet Utilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

22 Tabel 14 Kontrol Enkeltbesvarelser Busselskab Kontrol 34. Trafikkontrollørernes synlighed i busserne? (den hyppighed de optræder med) 36. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring kontrol? Arriva Tilfreds Tilfreds Balling Turist Taxi Tilfreds Tilfreds De Blaa Busser Tilfreds Tilfreds De Grønne Busser Ved ikke Utilfreds De Gule Busser Ved ikke Utilfreds Fårup Rute- og Turistbusser Tilfreds Tilfreds Herning bilen Tilfreds Meget tilfreds Holstebro Turistbusser Tilfreds Tilfreds Højmark Turistfart Tilfreds Tilfreds Malling Turistbusser Ved ikke Ved ikke Mortens Busser Tilfreds Tilfreds Mørup Turist og Minibus kørsel Tilfreds Meget tilfreds N.F. Turistbusser Tilfreds Tilfreds Netbus Meget utilfreds Meget tilfreds Nobina Danmark A/S Tilfreds Meget tilfreds Pan Bus A/S Utilfreds Tilfreds Skave Turistfart Tilfreds Tilfreds Svidt Rutebiler A/S Utilfreds Tilfreds Syd Thy rute og turistfart. Tilfreds Tilfreds Thykjær A/S Meget tilfreds Meget tilfreds TK Bus Tilfreds Tilfreds Todbjerg Busser Tilfreds Tilfreds Venøbussen Tilfreds Tilfreds Århus Sporveje Busselskabet Ved ikke Tilfreds DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

23 Tabel 15 Kundeservice Enkeltbesvarelser Busselskab Kundeservice Jeres inddragelse i Statistikker fra forhold til Midttrafik om kundehenvendelser? kundehenvendelser? 42. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring kundeservice? Arriva Tilfreds Ved ikke Tilfreds Balling Turist Taxi Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds De Blaa Busser Tilfreds Tilfreds Tilfreds De Grønne Busser Meget tilfreds Ved ikke Meget tilfreds De Gule Busser Tilfreds Ved ikke Tilfreds Fårup Rute- og Turistbusser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Herning bilen Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Holstebro Turistbusser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Højmark Turistfart Tilfreds Tilfreds Tilfreds Malling Turistbusser Ved ikke Ved ikke Ved ikke Mortens Busser Tilfreds Ved ikke Tilfreds Mørup Turist og Minibus kørsel Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds N.F. Turistbusser Meget tilfreds Ved ikke Tilfreds Netbus Tilfreds Ved ikke Meget tilfreds Nobina Danmark A/S Tilfreds Tilfreds Tilfreds Pan Bus A/S Tilfreds Tilfreds Tilfreds Skave Turistfart Tilfreds Tilfreds Tilfreds Svidt Rutebiler A/S Tilfreds Ved ikke Tilfreds Syd Thy rute og turistfart. Tilfreds Tilfreds Tilfreds Thykjær A/S Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds TK Bus Tilfreds Tilfreds Tilfreds Todbjerg Busser Meget tilfreds Ved ikke Meget tilfreds Venøbussen Tilfreds Tilfreds Tilfreds Århus Sporveje Busselskabet Tilfreds Tilfreds Tilfreds DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

24 Tabel 16 Generelt Enkeltbesvarelser Busselskab Medarbejderens venlighed, når du retter henvendelse til Midttrafik? Generelt Medarbejderens evne og mulighed for at give dig den hjælp du har brug for? 45. Ventetid i telefonen, når du retter henvendelse til Midttrafik? 46. Jeres mulighed for at finde frem til rette kontaktperson? 47. Samlet tilfredshed med det daglige samarbejde med Midttrafik? Arriva Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Balling Turist Taxi Meget tilfreds Meget tilfreds Utilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds De Blaa Busser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds De Grønne Busser Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds De Gule Busser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Fårup Rute- og Turistbusser Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Herning bilen Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Utilfreds Meget tilfreds Holstebro Turistbusser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Højmark Turistfart Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Malling Turistbusser Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Mortens Busser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Mørup Turist og Minibus kørsel Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds N.F. Turistbusser Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Netbus Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget utilfreds Meget tilfreds Nobina Danmark A/S Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Pan Bus A/S Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Skave Turistfart Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Svidt Rutebiler A/S Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Syd Thy rute og turistfart. Tilfreds Tilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Thykjær A/S Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds TK Bus Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Todbjerg Busser Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Venøbussen Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Århus Sporveje Busselskabet Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

25 Figur 1 Bus - alle spørgsmål fordelt på svarkategori s1. Tidspunktet for hvornår I modtager køreplanerne i forhold til kontrakten? s2. Jeres inddragelse og indflydelse i forbindelse med køreplanlægning? s3. Tidsplanen for køreplanlægningen og busselskabernes tidsmæssige muligheder for bemærkninger? s4. Udbudsmaterialets kvalitet s5. Overskueligheden af Midttrafiks udbudsmateriale? s6. Kontrakternes overskuelighed (udformning og sprog) s7. Hvor tydelig kontrakten er omkring jeres forpligtelser? s9. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring køreplanlægning, udbud og kontraktforhold? s10. Midttrafiks overholdelse af tidspunkt for afregning? s11. Afregningens udformning? s12. Afregningens indhold (om den er korrekt)? s13. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring økonomi? s14. Midttrafiks rejsereglers forståelighed og brugervenlighed for chaufførerne? s15. Muligheden for at billettere ud fra Midttrafiks takstsystem? s16. Kvaliteten af billetteringsvejledningen? s17. Kvaliteten af chaufførvejledningen s18. Muligheden for at få hjælp til vedligeholdelse af billet og klippekortsmaskiner? s20. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring rejseregler, takster og billetteringsudstyr? s22. Kvaliteten af Chaufførinformationen "Information til chauffører og salgssteder"? s23. Kvaliteten af nyhedsbrevet? s25. Samarbejde omkring informationsmateriale til busserne? s26. Relevansen af indholdet på Midttrafiks extranet for busselskaber og taxa vognmænd? s27. Det ny rute og zonekorts anvendelighed? s28. Generelt med kommunikationen fra Midttrafik? s29. Midttrafiks information om planlagte driftsforstyrelser herunder vejarbejde? s30. Midttrafiks information om hvornår og hvilke driftsforstyrrelser der skal indberettes? s31. Midttrafiks information om hvem driftsforstyrrelser skal indberettes til? s32. Mulighed for at komme igennem på telefonerne når man indtelefonerer en driftsforstyrrelse? s33. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring drift? s34. Trafikkontrollørernes synlighed i busserne? s36. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring kontrol? s37. Jeres inddragelse i forhold til kundehenvendelser? s38. Statistikker fra Midttrafik om kundehenvendelser? s42. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring kundeservice? s43. Medarbejderens venlighed, når du retter henvendelse til Midttrafik? s44. Medarbejderens evne og mulighed for at give dig den hjælp du har brug for? s45. Ventetid i telefonen, når du retter henvendelse til Midttrafik? s46. Jeres mulighed for at finde frem til rette kontaktperson? s47. Samlet tilfredshed med det daglige samarbejde med Midttrafik? 13% 25% 25% 21% 13% 21% 38% 21% 21% 33% 8% 13% 25% 25% 8% 8% 25% 33% 21% 21% 29% 38% 29% 38% 5 58% 63% 63% 67% 83% 63% 88% 71% 63% 62% 75% 71% 58% 70% 75% 58% 71% 83% 79% 79% 66% 62% 58% 66% 75% 71% 67% 75% 70% 79% 67% 67% 63% 58% 67% 67% 62% 62% 8% 46% 21% 38% 8% 8% 8% 13% 13% 8% 13% 13% 25% 8% 21% 8% 8% 13% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed % 10% 20% 30% 40% 50% 25 60% 70% 80% 90% 100%

26 Figur 2 Variabel - alle spørgsmål fordelt på svarkategori s4. Udbudsmaterialets kvalitet (at der ikke er fejl i Midttrafiks udbudsmateriale) s5. Overskueligheden af Midttrafiks udbudsmateriale? s6. Kontrakternes overskuelighed (udformning og sprog) s7. Hvor tydelig kontrakten er omkring jeres forpligtelser, herunder konsekvenserne ved s8. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring udbud og kontraktforhold? s10. Midttrafiks overholdelse af tidspunkt for afregning? s11. Afregningens udformning (om den er let at forstå)? s12. Afregningens indhold (om den er korrekt)? s13. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring økonomi? s19. Anvendeligheden af brochuren "Chauffør i variabel kørsel"? s21. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring rejseregler? s24. Kvaliteten af nyhedsbrevet "Info til vognmænd"? s26. Relevansen af indholdet på Midttrafiks extranet for busselskaber og taxa vognmænd? s28. Generelt med kommunikationen fra Midttrafik? s30. Midttrafiks information om hvornår og hvilke driftsforstyrrelser der skal indberettes? s31. Midttrafiks information om hvem driftsforstyrrelser skal indberettes til? 13% 1 6% 19% 4 22% 18% 27% 1 6% 22% 1 13% s32. Mulighed for at komme igennem på telefonerne når man indtelefonerer en 1% 41% s33. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring drift? 27% s35. Mængden af kvalitetskontroller i vognene? 6% s36. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring kontrol? 13% s37. Jeres inddragelse i forhold til kundehenvendelser? 12% s38. Statistikker fra Midttrafik om kundehenvendelser? 3% 27% s39. Midttrafiks håndtering af på og afstigningsadresse på køreordren? 12% s40. Den tid Midttrafik har sat af til at følge kunden til og fra adressen? 5% s41. Midttrafik s håndtering af lukning af vognløb? 26% s42. Det generelle samarbejde med Midttrafik omkring kundeservice? 21% s43. Medarbejderens venlighed, når du retter henvendelse til Midttrafik? 33% s44. Medarbejderens evne og mulighed for at give dig den hjælp du har brug for? 31% s45. Ventetid i telefonen, når du retter henvendelse til Midttrafik? 6% s46. Jeres mulighed for at finde frem til rette kontaktperson? 18% s47. Samlet tilfredshed med det daglige samarbejde med Midttrafik? 2 69% 5% 5% 8% 57% 8% 67% 3% 13% 63% 12% 15% 6 5% 8% 53% 56% 9% 3% 10% 6 5% 9% 62% 5% 1% 5% 56% 1% 1% 27% 59% 8% 12% 65% 1% 13% 45% 1% 47% 60% 1 3% 1% 5 9% 19% 56% 9% 18% 31% 13% 1 65% 3% 1% 4 19% 9% 22% 41% 1 28% 47% 10% 3% 28% 6% 1% 63% 7 12% 1% 1% 47% 35% 12% 1% 5 15% 1% 69% 10% 61% 3% 3% 62% 6% 1% 47% 31% 13% 3% 69% 13% 7 1% 1% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed

Indledning. Køreplanlægning. Udbud og kontrakter 10. Økonomi 18. Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25. Kommunikation 34.

Indledning. Køreplanlægning. Udbud og kontrakter 10. Økonomi 18. Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25. Kommunikation 34. Indledning Køreplanlægning 2 5 Udbud og kontrakter 10 Økonomi 18 Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25 Kommunikation 34 Drift 42 Billet- og kvalitetskontrol 54 Kundeservice 62 Generelt Leverandørernes

Læs mere

Bestillerundersøgelse

Bestillerundersøgelse Bestillerundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse blandt bestillere af buskørsel og handicapkørsel hos Midttrafik Oktober 2009 DMA/Research A/S 1 Indhold Om undersøgelsen... 3 Resultater... 4 Tabel 1 Økonomi

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt Region Midtjylland Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr.

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. april 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23. april 2010 Midttrafik

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. oktober 2008 1-15-0-75-1-08 Lone Winther Jensen lwj@midttrafik.dk 87 40 82 21 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 2. juli 2010 1-15-0-75-2-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 24. juni 2010 Midttrafik

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Nyt Turkort erstatter institutionskort og museumsbilletter Fejlbillet/Fejlstemplingsbillet på Scanpoint billetudstyr Kvalitetskontrol i busserne HyperCard giver ret til billet til børnepris

Læs mere

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 8 Side 1 af 3 Udbud af regional buskørsel Sagsbehandler:

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Referat fra chaufførudvalgsmødet

Referat fra chaufførudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. april 2017 1-15-0-75-3-17 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra chaufførudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud Dagsorden 24.

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Vogn 1 1 DA-NI busser Vogngr. 20 313,63 313,63 448,40 448,40 448,40 448,40 X 2 2 2 Skanderborg Taxa Vogngr. 20 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Læs mere

BEDSTE BUSSELSKAB METODENOTAT 1. SEPTEMBER 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

BEDSTE BUSSELSKAB METODENOTAT 1. SEPTEMBER 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN BEDSTE BUSSELSKAB Statens MIDTTRAFIK Vegvesen METODENOTAT 2016 1. SEPTEMBER 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Dette notat beskriver de metodiske overvejelser og

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. november 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 1. november 2010

Læs mere

BESTILLERUNDERSØGELSE 2011 MIDTTRAFIK 24/11/2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

BESTILLERUNDERSØGELSE 2011 MIDTTRAFIK 24/11/2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN BESTILLERUNDERSØGELSE 2011 MIDTTRAFIK 24/11/2011 V EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF. +45 87 30 95

Læs mere

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 10. marts 2016 FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 15. Marts 2016 2 EMNER E boks undersøgelser Transportvane databasen Korrespondance muligheder Passagerpulsen Egne undersøgelser Realtid Tællebusser 3 E BOKS

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Off-Peak klippekort // Aarhus Nærbane // SMS- og mobilbilletter // Ændring på Scanpoint maskiner i SYD // Nye priser i januar // Nyt extranet for chauffører og konkurrence! Klippekort med

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Er chaufførerne dygtige og positive, bliver kunderne tilfredse og de anbefaler andre at bruge bussen. Målinger fra uddannelses- og bonusprogram

Læs mere

Siden sidst. Økonomi. - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet. - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit

Siden sidst. Økonomi. - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet. - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit Siden sidst Økonomi - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet - Tilbagegang i indtægterne på ca. 2 % - især salg i busserne - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit - Decentral forhandling om afskaffelse

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: For chauffører i ØST Beklagelse vedr. billetautomater i Århus side 1 Passagertælling i bybusserne i Århus side 2 For alle chauffører Læs Midttrafiks nyhedsbreve side 1 Kvittering og farve

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud Fraværende

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. november 2009 1-15-0-75-1-09 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 12. november

Læs mere

Entreprenørstatistik. For perioden 2014-2015

Entreprenørstatistik. For perioden 2014-2015 Entreprenørstatistik For perioden 2014-2015 20. november 2014 Indhold Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel i køreplanlægningsperiode 2014-2015 4 Nøgletal for entreprenørstatistik 6 4 Entreprenørstatistik

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB MINISTEREN Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB Dato J. nr. 2010-1762 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transportministeriet

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 10-03-2015 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 Dok.nr.: 2014/0034469-3 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK 1 2 INDHOLD Forord...4 Daglige rutiner...5 Åbningstid...5 Tilmelding...5 Hjemzone...5 Køreordren...5 Specialtegn...6 Borgerens placering

Læs mere

NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013. Trafikinformation 2. Skive trafikterminal 3. Nyt kortsalg i Herning 5

NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013. Trafikinformation 2. Skive trafikterminal 3. Nyt kortsalg i Herning 5 NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013 Trafikinformation 2 Skive trafikterminal 3 Nyt kortsalg i Herning 5 Tr a fi k p l a n 2 0 1 3-2 0 1 7 6 Markedsføringsmateriale i busserne

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune.

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune. Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud i Ringsted kommune Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i et samarbejde mellem Egons Turist- & Minibusser I/S og Svebølle-Værslev Turistfart

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2015

Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2015 Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2015 Introduktion Den 18. september fik alle kunder tilsendt en e-mail med et link til en kundetilfredshedsundersøgelse. 28 % valgte at besvare spørgsmålene, og der

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Kontrolafgift på kr. 750, idet klippekort først blev stemplet samtidigt med, at kontrolløren kom ind i bussen. Straksbillettering.

Kontrolafgift på kr. 750, idet klippekort først blev stemplet samtidigt med, at kontrolløren kom ind i bussen. Straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0051 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus C Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på kr. 750, idet klippekort først blev stemplet

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 25. januar 2017 1-15-0-75-2-17 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Mødetidspunkt 19. januar 2017 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Sted Midttrafik, Søren

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Mixtur Den sammenhængende rejse

Mixtur Den sammenhængende rejse Mixtur Den sammenhængende rejse Hovedpunkter fra projektforløbet 2010-2012 Britta Indraccolo, Business Developer, Arriva Danmark A/S Formål Et samarbejde mellem Midttrafik og Arriva, hvor formålet er at:

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 13. juni 2016 1-15-0-75-2-16 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Mødetidspunkt 8. juni 2016 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Sted Midttrafik, Søren Nymarks

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Denne rapport har til formål at undersøge Madservice Kronjyllands kunders tilfredshed. I løbet af oktober-november 2016 er der omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14. april 2011 1-15-0-75-1-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 12. april 2011 Midttrafik

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 25. januar 2010 1-15-0-75-2-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 19. januar 2010 Midttrafik

Læs mere

Referat fra chaufførudvalgsmødet

Referat fra chaufførudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 21. september 2016 1-15-0-75-3-16 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra chaufførudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 15. september 2016

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Notat Journal T214-000002 Dato 08.06.2010

Læs mere

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører Handicapkørsel Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2007 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Oversigt over baggrundsbilag

Oversigt over baggrundsbilag Oversigt over baggrundsbilag Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Midttrafiks arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2010/11 2 Orientering om omlægning af busser i Herning

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafiks 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn)

Midttrafik og Sydtrafiks 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Midttrafik og Sydtrafiks 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud på Garantivogne Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Notat. Notat vedrørende tilsyn på personlig pleje og praktisk bistand i 2015.

Notat. Notat vedrørende tilsyn på personlig pleje og praktisk bistand i 2015. Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun 200 kroneseddel. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun 200 kroneseddel. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0251 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8452 Harlev J. Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget d. 6. oktober til d. 10. oktober 2014 928 respondenter

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget d. 6. oktober til d. 10. oktober 2014 928 respondenter Movia Flextrafik - Brugerundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget d. 6. oktober til d. 10. oktober 2014 928 respondenter Om respondenternes tilfredshed med og brug af de forskellige kørselsordninger

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0031 Klageren: Indklagede: XX 8260 Viby Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Ankenævnets

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2014 1-15-0-75-819-2-14 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet 3. marts 2014 Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2016 1-15-0-75-2-16 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Mødetidspunkt 14. januar 2016 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Sted Midttrafik, Søren

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort i København

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort i København 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0164 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR.nr.: 28896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med Midttrafik-klippekort

Læs mere

KIRKEADMINISTRATION.DK

KIRKEADMINISTRATION.DK KIRKEADMINISTRATION.DK EN DEL AF FOLKEKIRKEN KirkeAdministration.dk gør regnskab og administration nemmere Hvem er vi? KirkeAdministration.dk er stiftet i 2009. Vi er etableret i henhold til menighedsrådslovens

Læs mere

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Pris Køretid i Kr: Pris Ventetid i Kr: Vægtet Pris Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet på baggrund af

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2013, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 221 deltagere har svaret på evalueringsskemaet

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

Brugerundersøgelse 2008

Brugerundersøgelse 2008 Brugerundersøgelse 2008 Brugerundersøgelse Bornholms Lufthavn 2008 Om undersøgelsen: Formålet med undersøgelsen har været at kortlægge de rejsendes tilfredshedsniveau i forbindelse med diverse service

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016 26-04-2017 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel.

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. april 2010 MLL 10 Udbudsstatus marts 2010 Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling:

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Tiltrådt. Statusorienteringerne indeholder fremover en redegørelse for de opnåede priser i afsluttede udbud.

Tiltrådt. Statusorienteringerne indeholder fremover en redegørelse for de opnåede priser i afsluttede udbud. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. maj 2014 Mads Lund Larsen 16 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages til

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere