Min sjette danskbog. Indholdsfortegnelse. Bestil venligst direkte på Kopiering er uøkonomisk og forbudt til erhvervsformål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Min sjette danskbog. Indholdsfortegnelse. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk. Kopiering er uøkonomisk og forbudt til erhvervsformål."

Transkript

1 Bestil venligst direkte på Kopiering er uøkonomisk og forbudt til erhvervsformål. Min sjette danskbog Indholdsfortegnelse 1 Indhold 2 Sommerferien 3 Tankekort til sommerferien 4 Navneord repetition 5 Navneord fortsat 6 Udsagnsord repetition 7 Tillægsord repetition 8 Boganmeldelse 9 Boganmeldelse fortsat 10 Dobbelt grundled/udsagnsled 11 Historien om en bankrøver 12 Navneform nutid (1) 13 Navneform nutid (2) 14 Forholdsord 15 Jeopardy 16 Sammensat udsagnsled 17 Staves ordet med g eller k? 18 Egennavne (europæiske lande og byer) 19 Egennavne fortsat 20 Forkortelser 21 Krydsord 22 -ene/-ende 23 Genstandsled 24 Ejefald 25 Aktivitetsopgaver 26 Månedsopgave 27 Månedsopgave fortsat 28 Omsagnsled til grundled 29 Hensynsled 30 Egennavne 31 Navneords bøjning 32 Synonymer 33 Antonymer 34 Hvad er dog det? (Lidt sjældne ord) 35 Alfabetisering, forlæns baglæns 36 Stumt h 37 Stumt d 38 Jagtturen (personlige stedord) 39 Henførende stedord 40 Direkte tale indirekte tale 41 Ringen sluttet (referatopgave) 42 Thorvalds interview 43 Thorvalds interview fortsat 44 Sammensatte ord 45 Indskudte sætninger 46 Festen (skriveopgave) 47 Berømte danskere 48 Digte 49 Digte fortsat 50 Kendeord, enslydende ord 51 Udråbsord 52 Trolden og drengen 53 Trolden og drengen fortsat 54 Bindeord 55 Biord 56 Svære og lidt sjældne ord 57 Enkelt- eller dobbeltkonsonant 58 Historisk roulette 59 Historisk roulette fortsat 60 Krydsord 61 Avisartikel (grammatik) 62 Repetition 63 Grammatisk oversigt 64 Grammatisk oversigt fortsat V Øvelse gør mester

2 Inden du skriver om din sommerferie, skal du bruge tankekortet på side 3. 2 Når katten er ude, spiller musene på bordet

3 Skriv alle dine tanker om din sommerferie ned. Husk, at alle oplysninger er vigtige til at begynde med. For at holde styr på det kan du lave et tankekort (mindmap). Her er et eksempel på et tankekort. Her kan du lave dit eget tankekort til Sommerferien. Du har nu en masse stikord (oplysninger) om din sommerferie i dit tankekort, som du kan bruge. Du kan skrive opgaven enten som en fortælling, et digt eller i dagbogsform. Når det regner på præsten, drypper det på degnen 3

4 Bøj navneord Repetition 1 pande pind robåd gardin brønd streng stue mælk bro gryde brød væg svale vindue mand lys raket bordben ørken hoved I skemaet er der 20 ord, der kan bøjes efter en af de fire viste muligheder. (Sammenlign ental ubestemt og flertal ubestemt. Det er endelsen i flertal ubestemt, der bestemmer, hvor ordet hører til). Fordel ordene i skemaerne på side 4 og 5. Skriv derefter 4 sætninger med de ord, du har skrevet i rummene med 1, 2, 3 og 4. Ental ubestemt Ental bestemt Flertal ubestemt Flertal bestemt en dag dagen flere dage alle dagene en streng strengen strenge strengene en pind en væg 2 pinden pinde pindene væggen en robåd robåden robåde 3 vægge væggene 4 robådene en brønd brønden brønde brøndene Ental ubestemt Ental bestemt Flertal ubestemt Flertal bestemt en uge ugen flere uger alle ugerne en pande panden pander panderne en stue en svale 2 stuen stuer stuerne svalen et vindue vinduet vinduer en gryde gryden gryder gryderne 4 Den enes død den andens brød 3 svaler svalerne 4 vinduerne

5 Ental ubestemt Ental bestemt Flertal ubestemt Flertal bestemt en måned måneden flere måneder alle månederne en raket raketten raketter raketterne et gardin en bro 2 gardinet gardiner gardinerne broen 3 broer broerne en ørken ørk(e)nen ørk(e)ner 4 ørk(e)nerne et hoved hovedet hoveder hovederne Ental ubestemt Ental bestemt Flertal ubestemt Flertal bestemt et år året flere år alle årene et brød brødet brød brødene et lys en mælk 2 lyset lys lysene mælken et bordben bordbenet bordben 3 mælk mælkene 4 bordbenene en mand manden mænd mændene Liden tue kan vælte et stort læs

6 Udsagnsord 1. Signe spiller guitar. 5. Firmaet modtager mange breve. 2. Brian kigger på billederne. 6. Vi vender om og kører tilbage. 3. Slangen vrider sig. 7. Der foregår noget mærkeligt. 4. Jeg består den prøve. 8. Hun ligger og sover. Skriv sætningerne i datid. Repetition spillede kiggede vred bestod modtog vendte... kørte foregik lå og sov. Indsæt ordet i den rigtige form. 1. lyse Gadelygterne slukkede, men månen lyste godt op. 2. hulke Efter ulykken sad pigen og hulkede i lang tid. 3. kæntre Han er kæntret med sin båd to gange. 4. pibe Hunden sad uden for og. peb 5. servere Kathrine har tit serveret til fester. 6. visne Da blomsterne kom i en vase, visnede de hurtigt. 7. afsætte Han bliver nok afsat efter valget. 8. belejre Byen blev belejret i lang tid. 9. flyve Vi har fløjet til Italien mange gange. 10. hilse Vagten, hilste da majoren gik forbi. 6 Blind høne kan også finde et korn

7 Tillægsord Her er 10 tillægsord i 1. grad. Skriv to sætninger med hvert ord i 2. og 3. grad. Nogle af ordene skal bøjes med mere eller mest. Repetition 1. bred 3. vidunderlig 5. lækker 7. hurtig 9. doven 2. høj 4. mærkelig 6. stram 8. dårlig 10. små 1. a) bredere b) bredest 2. a) højere b) højest 3. a) mere vidunderlig b) mest vidunderlig 4. a) mere mærkelig b) mest mærkelig 5. a) lækrere b) lækrest 6. a) strammere b) strammest 7. a) hurtigere b) hurtigst 8. a) dårligere b) dårligst 9. a) dovnere b) dovnest 10. a) mindre b) mindst Små børn små sorger, store børn store sorger 7

8 Boganmeldelse Bogens titel: Bogens forfatter: Forlag og udgivelsesår: Andre bøger af samme forfatter: Giv et resumé af handlingen. (Skriv nøgleord): Hvor og hvornår foregår handlingen? (Husk sidehenvisninger). Hvor lang tid strækker handlingsforløbet sig over? Er handlingsforløbet kronologisk, eller springer det i tid? Fortæl om hovedpersonen. Skriv om alder, udseende, egenskaber, væremåde m.m. Brug stikord. Fortæl om de vigtigste bipersoner og deres forbindelse til hovedpersonen. Illustrationer (hvis der er nogle!). Fortæl, om illustrationen på forsiden passer til bogens indhold. 8 Æblet falder ikke langt fra stammen

9 Hvad bruges illustrationerne i bogen til? Find en eller flere sætninger fra bogen, der passer til en illustration. Hvad synes du om illustrationerne? Bogens temaer. Hvad tror du, at forfatteren vil fortælle med bogen? (Bogens budskab). Hvad fik dig til at vælge netop denne bog? Fortæl, om bogen levede op til dine forventninger. Hvorfor synes du, andre skal/ikke skal læse denne bog? Giv en samlet vurdering af bogen (i dit hæfte). Hvor mange briller skal den have? 5 briller supergod 4 briller rigtig god 3 briller god 2 briller kedelig 1 brille dårlig Man må krybe, før man kan gå 9

10 XXO OOX En sætning kan have to grundled til et udsagnsled eller to udsagnsled til et grundled, uden at du skal sætte komma. A) Sæt xxo i disse sætninger. 1. I løbet af aftenen kom Malene og Rikke hjem. o x x 2. Kristine og Kristian købte nyt hus. x x o 3. Pizza og pandekager var mine yndlingsretter. x x o 4. Hver lørdag spillede Stine og Jeff tennis. o x x 5. Mine sko og strømper var våde. x x o 6. Simone og Jacob fik tvillinger til jul. x x o 7. Matematikbogen og penalhuset røg ud af tasken. x x o 8. Liana og Maria kørte med toget. x x o 9. Danmark og Nordirland spillede fodbold i Parken. x x o 10. Influenza og forkølelse hærgede landet. x x o B) Sæt oox i disse sætninger. 11. De dansede og sang hele natten. x o o 12. Bertram svømmede og dykkede som en fisk. x o o 13. Mia satte sig og læste avisen. x o o 14. Amerikanerne spiste og drak for meget. x o o 15. Hver dag læste og skrev vi i mindst to timer i skolen. o o x 16. Det regnede og blæste dagen lang. x o o 17. Den lokale glarmester bandede og svovlede for meget x o o 18. Vores nabo vandede og lugede ofte sin have. x o o 19. Det unge par malede og tapetserede deres lejlighed x o o 20. Politibilen holdt pænt og ventede for rødt lys. x o o C) Skriv alle sætningerne i nutid i dit kladdehæfte. 10 Tomme tønder buldrer mest

11 Side 10, opg. C. A B 1)... kommer... 2)... køber... 3)... er... 4)... spiller... 5)... er... 6)... får... 7)... ryger... 8)... kører... 9)... spiller... 10)... hærger... 11)... danser og synger... 12)... svømmer og dykker... 13)... sætter sig og læser... 14)... spiser og drikker... 15)... læser og skriver... 16)... regner og blæser... 17)... bander og svovler... 18)... vander og luger... 19)... maler og tapetserer... 20)... holder og venter...

12 En mand forsøgte sig som røver i en bank, mens x o hans ven stod og ventede ved en pølsevogn i nærheden. x o o Da manden var kommet ind i banken, afslørede han sit våben, som x o------o o x x viste sig at være en gammel barberkniv. Det lykkedes ham at få o x o udleveret nogle penge, selv om hans våben ikke så ud af meget. x o Han syntes, det gik vældig godt, og opmuntret af sit held krævede x o x o o han nu, at alle i banken skulle lægge sig ned på gulvet. En lidt ældre x x o------o mand, som var tidligere håndboldspiller, syntes, at dette krav var lige i x x o o x o overkanten, så han tog en potteplante og kastede den i hovedet på x o o røveren. Røveren blev helt forfjamsket og styrtede mod udgangen x o o med pengene dryssende omkring sig. Inden han nåede ud, fik han x o o x endnu en potteplante i hovedet. Den ramte så hårdt, at han faldt x o x o forover og ramlede hovedet ind i den tunge glasdør og blev o o-- liggende på gulvet. Der lå han også, da politiet kom. ---o o x x o Hvor længe hans ven ventede ved pølsevognen, x o melder historien ikke noget om. o x 1) Læs historien. 2) Sæt komma (sæt kryds og bolle først). Du finder udsagnsleddet ved at sætte jeg foran. Sæt o under. Grundleddet findes ved at sætte hvem eller hvad foran udsagnsleddet. Sæt x under. Der skal være et udsagnsled og et grundled på hver side af et komma. Frænde er frænde værst 11

13 Navneform nutid (1) Nogle udsagnsord kan være svære at høre forskel på i navneform og nutid. Eksempel: Nu skal jeg klare det. Jeg klarer ærterne. Prøv med prøver: Indsæt ordet prøve på udsagnsordets plads i sætningen for at høre, om udsagnsordet skal stå i navneform eller nutid. Indsæt den rigtige form af udsagnsordet. 1. lære/lærer Vi lærer meget nyt i skolen. Det er sjovt at lære noget nyt. 2. tørre/tørrer Vil du tørre støv af? Per tørrer hænderne i håndklædet. 3. reparere/reparerer Vi bliver nødt til at reparere taget. Mor reparerer tøjet. 4. more/morer Annette morer sig altid så godt. Fodbold kan virkelig more mig. 5. diskutere/diskuterer Far vil ikke diskutere denne sag. Hos os vi diskuterer aldrig politik. 6. skære/skærer Bageren skærer brødet i skiver for os. Kan du skære lagkagen for? 7. høre/hører Kasper hører aldrig efter. Nu skal du bare høre en god historie. 8. interessere/interesserer Jeg interesserer mig for edb. Denne film vil interessere dig. 9. køre/kører Skal vi køre en tur? Min søster kører på motorcykel. 12 Brændt barn skyr ilden

14 Navneform nutid (2) Alle udsagnsordene står i navneform. Skriv en sætning med ordene i såvel navneform som nutid. 1. bære 2. mure 3. røre 4. spire 5. vare 6. forære 7. sladre 8. distrahere 1. bære bærer 2. mure murer 3. røre rører 4. spire spirer 5. vare varer 6. forære forærer 7. sladre sladrer 8. distrahere distraherer h å r f r u g t k o l e g e Man skal ikke skyde gråspurve med kanoner 13

15 Forholdsord og forholdsordsled Et forholdsordsled består af: et forholdsord + styrelse Her er et eksempel: Han gik på hænder. på hænder = forholdsordsled på = forholdsord hænder = styrelse (styrelsen er et navne- eller stedord) Indsæt forholdsord fra skemaet nederst på siden. Ud med lektierne Bare der ikke var noget, der hed lektier. Af Martin, 12 år. Jeg kan altså ikke fordrage at sidde derhjemme med opgaver, som jeg ikke forstår. Efter skoletid vil jeg hellere være sammen med kammeraterne, men i min familie SKAL lektierne laves, inden/før/førend børn bare tænker på ordet fritid. Jeg har svært ved matematik og når derfor aldrig at blive færdig med opgaverne, før timen er slut. Derfor har jeg næsten altid lektier for. Spørg mig lige, om jeg er træt af det. Tit opgiver jeg faktisk, inden jeg går i gang. Det går altså over min forstand, at så mange i klassen synes, at matematik er sjovt. Tallene farer gennem hovedet på mig, allerede før jeg får åbnet bogen og sidder og stirrer på den mig. foran Heldigvis kan min mor sommetider hjælpe mig med et stykke, men uden hendes hjælp går jeg i panik. Så var det da meget bedre, at vi lavede lektierne i skolen. Måske kunne der ansættes en lærer, der skulle være hos eleverne, når lektierne skulle laves. På den måde kunne det måske være, at jeg kunne undgå at få koldsved, hver gang min lærer nævner ordet lektier. Skriv 10 sætninger i dit hæfte. Hver sætning skal indeholde et forholdsordsled. Du skal bruge 10 forskellige forholdsord. 14 ad forbi hos inden om siden af fra i langs omkring til bag før igennem med efter uden for førend imod mellem over under foran gennem imellem mod på ved Det kan du godt skyde en hvid pind efter

16 Jeopardy Nederst på siden står 24 svar. Skriv spørgsmålene, så svarene bliver rigtige. 1. Fx: Hvor står Gåsetårnet? 2. Fx: Hvad er et synonym for skolebetjent? 3. Fx: I hvilken sport bruges sten, kost og glidesål? 4. Fx: Hvem kommer flyvende med små babyer? Eller: Hvad hedder en stor hvid og sort fugl med lange røde ben og langt næb? 5. Fx: Hvad kaldes en person i alderen år? 6. Fx: Hvad er sværd lavet af? 7. Fx: Hvad hedder den 5. planet? Hvilken planet har 63 måner? Hvad hedder den øverste gud i romersk mytologi? 8. Fx: Hvem er Guds søn? 9. Fx: Hvad hedder den lille ø i Storebælt mellem Fyn og Sjælland? 10. Fx: I hvilket land regerede Kleopatra/faraoerne/Ramses osv.? Hvor står pyramiderne? 11. Fx: Hvad hedder den sorte og hvide fugl, der lever på Antarktis, og ikke kan flyve? 12. Fx: Hvor mange kamre er et menneskehjerte inddelt i? 13. Fx: Hvad er det græske ord for sol? Hvad hedder det 2. grundstof? Hvad står He for? Hvad hedder en gasart, der kan få stemmen til at ændre klang? 14. Fx: Hvad hedder den andenlængste flod i Europa? 15. Fx: Hvad hedder den dybeste sangstemme eller et firestrenget instrument? 16. Fx: Hvilken dansk forfatter har udgivet 78 bøger? Hvem har skrevet Zappa? 17. Fx: Hvad kaldes en gammeldags form for kystsikring? - antonym for bølgebryder? 18. Fx: I hvilket land ligger Shanghai? den kinesiske mur? Gobiørkenen? 19. Fx: Hvad hedder EU s officielle valuta? 20. Fx: Hvad hedder den tysk/polske grænseflod? Hvordan siger man eller på tysk? 21. Fx: Hvad står forkortelsen P.H. for? 22. Fx: I hvilket år fandt slaget ved Dybbøl sted? 23. Fx: Hvem dræbte Gerhard 3. af Holsten i 1340? 24. Fx: Hvad er en anden betegnelse for Vesterhavet? 1. I Vordingborg. 7. Jupiter. 13. Helium. 19. Euro. 2. En pedel. 8. Jesus. 14. Donau. 20. Oder. 3. I curling. 9. Sprogø. 15. En bas. 21. Poul Henningsen. 4. Storken. 10. I Ægypten. 16. Bjarne Reuter. 22. I En teenager. 11. Pingviner. 17. En høfde. 23. Niels Ebbesen. 6. Af jern kamre. 18. I Kina. 24. Nordsøen. Den, der kommer først til mølle, får først malet 15

17 Sammensat udsagnsled A) Find sammensat udsagnsled sæt boller under (som vist i eksemplet). B) Find grundled sæt kryds under. C) Find genstandsled sæt trekant under. (Se evt. side 23). D) Find forholdsordsled sæt bølgestreg under. 1) Mette måtte bage snobrød over bålet. x o-----o 2) Hunden ville ikke adlyde, så den måtte blive i bilen. x o- -o x o o 3) Far havde fået en skade i knæet, så han kunne ikke gå på arbejde. x o------o x o-- -o 4) De måtte udsætte husbyggeriet, fordi materialerne var forsinkede. x o o x o o 5) Selv om tyven blev fængslet, ville han ikke røbe sin medskyldig. x o o o- x -o 6) Du må høre bedre efter, hvis du vil lære grammatik. x o----o x o----o 7) Efter min mening bør vi købe flere af de billige slikposer i denne butik. o- x --o 8) Far og mor kunne ikke udholde tanken om, at deres søn skulle rejse væk. x x o- -o x o------o 9) Krokodillen kravlede op på land, fordi den ville bygge en rede. x o x o------o 10) Familien Hansen ville dyrke tomater i drivhuset det år x o-----o E) Skriv 5 sætninger med sammensatte udsagnsled. 16 Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus

18 Staves ordet med g eller k? 1) Linjedommeren vinede k med flaget. 2) Han k en på koppen gik i stykker. 3) Væ g tløfteren fi k hold i ry g g en. 4) Nu må du hus k e din madpa k k e. 5) Dansen gi k lysti g t til lan g t ud på natten. 6) Es k imoerne overnattede i i g loer. 7) Bilerne stæn k ede på os, da de kørte forbi. 8) Dette matemati k system er indvi k let, synes jeg! 9) Postbuddet ki g/k g/k* ede ud gennem sine du g g ede briller. 10) Læ g dit tøj på bæn k en, og tag dig en du k k ert i det kolde vand. 11) Før man try k k er på aftræ k k eren, s k al man lære at si g te ordentli g t. 12) Vi g g o er dy tig g til at køre tra k tor. 13) Eleverne er i k k e flin e k til at læ g g e deres ting på plads. 14) Når far tæn k er, får han ryn k er i panden. 15) Jeg er ikke try g ved den hund. Sammensatte ord * kan både staves med kk og gg. Lav mindst 10 sammensatte ord, der også kan sættes omvendt sammen. Skriv sådan: skibsflag flagskib. Som regel får ordet så en helt anden betydning. ende slange strand jern kar Brug dit hæfte. sten fuld race pleje katte dukke radio fugle hånd ring tag sang lænke bil hunde tøj familie gift have forlovelse bade pap sand mur blomster Mod dumhed kæmper selv guderne forgæves 17

19 Sammensatte ord side 17 ring-forlovelse sand-strand dukke-hånd tag-pap have-blomster lænke-hunde familie-pleje ende-fuld slange-gift sang-fugle race-katte radio-bil bade-kar dukke-tøj hånd-jern mur-sten forlovelses-ring strand-sand hånd-dukke pap-tag blomster-have hunde-lænke pleje-familie fuld-ende gift-slange fugle-sang katte-race bil-radio kar-bad tøj-dukke jern-hånd sten-mur

20 Side 19 - forsat nr. Land Hovedstad Storby 22 Schweiz Zürich 23 Østrig Wien 24 Ungarn Budapest 25 Italien Rom 26 Rumænien Bukarest 27 Bulgarien Sofia 28 Grækenland Athen 29 Moldova Chisinau 30 Ukraine Kiev 31 Hviderusland (Belarus) Minsk 32 Albanien Tirana 33 Makedonien Skopje 34 Slovenien Ljubljana 35 Montenegro Podgorica 36 Serbien Beograd 37 Bosnien-Herczegovina Sarajevo 38 Kroatien Zagreb

21 Egennavne I Min femte danskbog skrev du navnene på de europæiske lande, så dem kan du nok en del af. Denne gang skal du finde navn på både land, hovedstad og en storby. Storbyen må du selv vælge. Måske en, du har været i eller har hørt noget om. Det kan være en fordel at tage landene i nummerorden, så du er sikker på at få alle 38 lande med. 18 Høflighed koster ingen penge

22 nr. Land Hovedstad Storby 1 Island Reykjavik 2 Norge Oslo 3 Sverige Stockholm 4 Finland Helsinki 5 Estland Tallinn 6 Letland Riga 7 Litauen Vilnius 8 Rusland Moskva 9 Danmark København 10 England London 11 Irland Dublin 12 Holland Amsterdam 13 Tyskland Berlin 14 Polen Warszawa 15 Belgien Bruxelles 16 Luxembourg Luxembourg 17 Frankrig Paris 18 Spanien Madrid 19 Portugal Lissabon 20 Tjekkiet Prag 21 Slovakiet Bratislava Har du lagt mærke til, at der på kortet er to landområder med nummer 8? Forklar hvorfor? Fortsæt i dit hæfte... Rusland (nr. 8) har en enklave ved Østersøen. Tyv tror, hver mand stjæler 19

23 Forkortelser Find ud af, hvad forkortelsen betyder. A) Forkortelse B) Betydning A B A B ca. cirka pga. på grund af bl.a. blandt andet osv. og så videre dvs. det vil sige dl deciliter mdr. måneder mht./m.h.t. med hensyn til m.fl./mfl. med flere g gram kg kilogram vedr. vedrørende f.eks./fx for eksempel tlf. telefon kl. klokken/klasse frk. frøken evt. eventuelt tsk. teske Skriv 12 sætninger, hvor du hver gang anvender en ny forkortelse. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 20 Gale katte får revet skind

24 Krydsord Det hedder skreg i datid. Det hedder: Hun løb... sin vej i lang tillægsform. s ø l ø v e s k o b u t i k k r o g l f e d a r b ø r n l i m f j o r d e n a a i e n e y m e r y n d a g e g d d e r e s e e n t e g n e d e u t e b ø n d e r n e u å r o d e i d å s e s k j u l l u e s o l r o k l o g d å æ a l r a a l i m l i l l e b æ l t s b r o e n Man kan ikke både blæse og have mel i munden 21

25 Navneord Udsagnsord Navneord i flertal bestemt og udsagnsord i lang tillægsform. -ene/-ende Nogle ord er både navneord og udsagnsord. Eksempel: lys. a) Alle lysene brændte ned (navneord). b) Han var et lysende geni (udsagnsord). Skriv sætninger på samme måde med følgende ord: 1) styr: a) et styr b) at styre 2) vind: a) en vind b) at vinde 3) råb: a) et råb b) at råbe 4) sejl: a) et sejl b) at sejle 5) damp: a) (en) damp b) at dampe 6) lov: a) en lov b) at love 7) slæb: a) et slæb b) at slæbe 8) tegn: a) et tegn 22 b) at tegne Det er bedre at spørge to gange end at fare vild

26 Genstandsled Anders spiller trompet. x o Manden brækkede benet. x o Vivi mistede sin nye kuglepen. x o Katten fik seks killinger. x o Genstandsled finder du ved at at spørge med hvad eller hvem + udsagnsled + grundled. Som du kan se i eksemplerne, kan et genstandsled være et eller flere ord eller en sætning. Genstandsleddet markeres med en trekant. Find udsagnsled, grundled og genstandsled i disse sætninger. Sæt kryds, bolle og trekant under. 1. Politibetjenten startede motorcyklen. x o 2. Hunden fik halsbånd på. x o 3. Sigurd gemte Tanjas taske. x o Brandmændene rullede slangerne ud. x o 5. Røveren fik pengene udleveret. x o- -o 6. Bolden ramte Jannick i hovedet. x o 7. Da han faldt, fik han sår på både knæ og albuer. x o o x 8. Fuglen fløj op, da den opdagede katten. x o x o 9. Min mor har bagt klejner. x o----o 10. Pigen vendte cyklen og kørte hjem. x o o 11. Postbuddet slæbte på en masse tunge pakker. x o Bilen kørte over for rødt, og derfor ramte den vores lærer. x o o x Han forsøgte at flyve jorden rundt i ballon. x o Jacob fik en vindjakke, men Jenny ville hellere have nye sko. x o x o- -o Flere gange i deres ferie spiste de pizza. o x 16. Bolden ramte overliggeren og sprang i spil igen. x o o Den, der ager med stude, kommer også med. 23

27 Ejefald 1. Skriv to sætninger om Nete og hatten, hvor du bruger ejefald. Her er Nete. Hun har taget sin hat på. 1 åben opgave 2 Hvis et navneord ender på -s, -z eller -x, danner man ejefald ved at tilføje en apostrof. mus: Niels: Felix: blitz: Den sultne mus ost Niels båd er lille Han tog Felix bold Denne blitz styrke er rigtig god Eksempler på ejefald: Havens græs trængte til at blive slået. Jens cykel har mange gear. Alle pigerne er vilde med Claus nye hårfarve. Eleverne hilste på skolens nye lærere. Skriv en lille historie, hvor du bruger ejefald mindst 3 gange. åben opgave 24 Et kroget træ kan godt bære frugt

28 s a v b j e r g s y l ø v e d a g I skemaet er der skrevet to danske byer. Fortsæt med at skrive danske bynavne ind i skemaet. Det skal passe både vandret og lodret. Selvkryds Brug blyant og hav viskelæder parat. k s a k s k ø b i n g g e åben opgave Jeg fik skrevet byer ind. Man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt 25

29 Månedsopgave En månedsopgave er en stor, skriftlig opgave. 1. Valg af emne Emnet skal du selv vælge, og det skal være så vigtigt for dig, at du har lyst til at arbejde med det i mange timer i en hel måned. Før du vælger emne, skal du altså overveje følgende grundigt: Hvorfor vil du arbejde med netop det emne? Hvad vil du gerne finde ud af/lære noget om? Når du har valgt dit emne, skal du have det godkendt af din lærer. Dernæst skal du udarbejde mindst 10 arbejdsspørgsmål til emnet. 2. Indsamling af materiale Du skal nu indsamle oplysninger om dit emne. Du skal finde en skønlitterær bog, der omhandler dit emne. Du kan måske finde artikler om dit emne i aviser og blade. Du kan finde fagbøger om emnet. Du kan søge oplysninger på nettet om emnet. Du kan søge oplysninger uden for skolen (f.eks. besøg, interviews og lign.). Du skal finde billeder, der kan illustrere emnet, eller tegne selv. 3. Arbejdsplan Du skal nu lave en oversigt over, hvordan du vil tilrettelægge dit arbejde med emnet. Læs først punkt 4 grundigt igennem, så du ved, hvad der kræves af rapportens indhold. Find ud af, hvor lang tid/hvor mange timer du vil bruge på de forskellige dele af rapporten. Find dernæst ud af, i hvilken rækkefølge du vil lave de enkelte opgaver. Som en hjælp til at holde styr på dit arbejde skal du desuden hver uge lave en ugeplan, hvor du beskriver, hvad du vil nå hver dag i ugens løb. Alle 4 ugeplaner skal afleveres sammen med rapporten. 26 Selvgjort er velgjort

30 4. Rapporten Følgende 5 punkter skal indgå i din rapport: a) Du skal lave en faglig tekst, hvor du forklarer, hvad emnet handler om, hvad du har fundet frem til om det, og hvad din personlige mening er. Indledning: Begrundelse for valg af emne. Hvad vil jeg undersøge? Den faglige tekst: Skriv, hvad du nu ved om emnet (de 10 arbejdsspørgsmål). Afslutning: Konklusion, dvs. en sammenfatning af, hvad du nu mener om emnet du har måske skiftet mening i takt med, at du har fået ny viden. b) Boganalyse: Du skal lave en analyse af din skønlitterære bog ud fra boganalysemodellen her i bogen (s. 8-9). c) Historie: Du skal skrive en historie om emnet. Vælg selv genre, og start med at lave et tankekort. Husk en god overskrift. d) Litteraturliste: Lav en liste over alle de bøger og andre materialer, som du har brugt til månedsopgaven. Skriv forfatter, forlag og udgivelsesår. e) Bedømmelse: Til slut skal du bedømme dit eget arbejde med månedsopgaven: Arbejdsindsatsen (har du arbejdet nok?) Arbejdsmåden (har du arbejdet fornuftigt?) Tidsforbruget (fik du lavet arbejdet til de planlagte tidspunkter?) Emnevalget (var dit emne spændende nok til en måneds arbejde?) Udbyttet (fik du lært nok?) Bedømmelsen skrives på et A4-ark og sættes ind sidst i rapporten sammen med ugeplanerne. Til sidst samles rapporten. Skriv titel og navn udenpå. Dekorer gerne for- og bagside. Godt begyndt er halvt fuldendt 27

31 Omsagnsled til grundled Omsagnsled til grundled er et eller flere ord, der fortæller noget om grundleddet. Omsagnsleddet kommer altid efter et af disse ord: være blive hedde kalde Omsagnsled til grundled vises med: Sæt tegnene for udsagnsled, grundled og omsagnsled til grundled. 1. Min hest blev nummer et i konkurrencen x----- o ox Vores gamle kat hedder Nille. x o ox 3. Anna var syg på lejrturen med spejderne. x o ox 4. Bos sommerhus kaldes Roen. x o ox 5. Min tipoldemor hed Frederikke. x o ox 6. Ibs gamle bil kaldes Sølvpilen. x o ox 7. Mormors stueur er et kukur. x o ox 8. Vores hunde bliver bange i tordenvejr. x o ox Sæt tegnene for udsagnsled, grundled og omsagnsled til grundled. Sæt komma, hvor det er muligt. 9. Den lokale bager kaldes Håndværkeren, og han er glad for navnet x o ox x o ox 10. Helten i eventyret hedder Klods Hans. x o ox Russernes rumstation hed Mir, som betyder fred på russisk. x o ox x o 12. Selv om kjolerne er på udsalg, er de meget pæne. x o ----ox----- o x ox Den ældste beboer på plejehjemmet er blevet 104 år x o----o ox 14. Peter var den hurtigste, for han løb på under 11 sekunder. x o ox x o 15. Tegnefilm er populære hos millioner af børn verden over. x o ox 16. Et af verdens hurtigste raketfly blev kaldt X x o-----o ox 17. Da dens ejer kom hjem, blev hunden endelig rolig. x o o x ox 18. Sofie var glad, da hun blev nummer et i dansekonkurrencen. x o ox x o ox Mus fjerter ikke som hest, uden rumpen revner

32 Hensynsled Hensynsleddet findes ved at spørge til hvem eller hvad + udsagnsled + grundled + genstandsled Dommeren gav spilleren det gule kort i begyndelsen af kampen. x o til hvem gav dommeren det gule kort = spilleren udsagnsled + grundled + genstandsled = hensynsled x o grundled udsagnsled genstandsled hensynsled forholdsordsled Sæt kryds, bolle, trekant, firkant og bølgestreg. 1. Manden forærede konen et smykke til jul. x o Pigen gav veninden en kurvfuld pærer fra træet. x o Teaterchefen overrakte skuespilleren blomster efter premieren. x o 4. Læreren lovede eleverne is på sin fødselsdag. x o 5. Hver dag bragte Bent sin mormor dagens avis. o x Den forelskede unge mand gav sin kæreste gaver ved enhver lejlighed x o Medicinaldirektøren donerede lægen penge til videre forskning. x o 8. Biltyven tilføjede bilen stor skade under flugtforsøget. x o Bokseren nikkede sin modstander en skalle efter kampen. x o Efter kampen gav fodboldspilleren sine fans autografer. o x Om sommeren tilbyder kroen ekstra store isvafler. o x Vi sender Ole et brev i morgen med en check. x o Mor har aldrig undt mig lidt ekstra dessert, klagede den tykke pige. x o- -o o x Jeg skriver straks min fætter et takkebrev for opmærksomheden. x o Lidt har også ret, sagde ulven. Den slugte en myg 29

33 Egennavne Egennavne er navne på: personer Petra gader Violvej butikker TEXTIL byer Malmø lande Slovenien m.m. F.eks.: Lasse bor i Hørsholm og er dansker, men egentlig er han født i Sverige. Pas på: ordene: dansk, svensk, engelsk, sydamerikansk osv. er ikke egennavne, men tillægsord. Egennavne kan bestå af flere ord, f.eks.: Karls Kondicenter, Det Kongelige Teater A) Sæt x, o, komma og punktum. B) Ret til stort efter punktum, og skriv egennavnene med stort. Når Nora og Ejner tog til København, elskede de at spise på kinesisk x x o o x restaurant. Men nogle gange spiste de også mad fra både Italien og o x Grækenland. I vores gade ligger der tre butikker, som hedder Bents o x x o Bageri, Janis Modetøj og Blanners Bolsjekogeri. Norden består af x o Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Først læste Frida til o x lærer på Vordingborg Statsseminarium, men senere skiftede hun til o x at læse engelsk og fransk på Århus Universitet. Når Olaf skal til x o stationen, går han først ad Vestergade, derefter Mellemgade og til o x sidst ad Jernbanegade. Johannes hest hedder Fuzz, og hendes hund x o x hedder Xander. o C) Find egennavne blandt følgende ord, og indsæt første bogstav på linjen nedenunder. Pas på: Nogle af ordene er blot navneord eller tillægsord. onkel, tysk, bjarne, landevej, anderstrup, ribe, supermarked, rådyr, spansk, byen, europa, fotograf, vera, svømmehal, influenza, island, udlandet, istanbul, hundehvalp, kalundborgvej, indonesisk, sodavand, karo, england, jysk, kusine, sydslesvigsk, freddy, papegøje, ålborg, flyselskab, randers, bomuld, ocean, telefonboks, lillegade, roser, teater, emmy, kina, politiker, ungdomsklub, thomsen, bornholmer, amerikansk, ildholm, elsebeth, murer, rusland, australsk, græsplæne, finland, sørgeligt, vandhane, orø, idrætsmand, rikke, måltavle, trækrone, vilde Peter tænkte: B a r e v i i k k e f å r l e k t i e r f o! r 30 Én fugl i hånden er bedre end ti på taget

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

77 afsnit. Molly og Viggo gennem hele Bibelen. Børn & Tro. Af Dorthe Lykke Jensen. www.børnogtro.dk

77 afsnit. Molly og Viggo gennem hele Bibelen. Børn & Tro. Af Dorthe Lykke Jensen. www.børnogtro.dk www.børnogtro.dk 77 afsnit og gennem hele Bibelen Af Dorthe Lykke Jensen Børn & Tro Kapitel: Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 0 Indholdsfortegnelse Det Gamle Testamente m.m. Side

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Følg Hele Verden i Skole på Facebook

Følg Hele Verden i Skole på Facebook LÆSERAKETTEN 2015 1 Følg Hele Verden i Skole på Facebook Kære elever og forældre Som familie kan I følge Hele Verden i Skole via Facebook. I år handler materialet om børn og unge i Guatemala. Læs med i

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Havet. Noveller og digte om havet September 2010 i 6. E

Havet. Noveller og digte om havet September 2010 i 6. E Havet Noveller og digte om havet September 2010 i 6. E Samurai Stens største kamp af Jakob 2 Undervandshospitalet af Sasha 4 Den ikke tophemmelige undervandsbase af Jonas 5 Vampyr-sirene af Stine 9 Hævn,

Læs mere

KAPITEL 3 (16. ØVELSE)

KAPITEL 3 (16. ØVELSE) KAPITEL 3 (16. ØVELSE) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16 elever i

Læs mere

Videre mod dansk trin for trin Rettenøgle - Forslag til løsninger på nogle af bogens øvelser

Videre mod dansk trin for trin Rettenøgle - Forslag til løsninger på nogle af bogens øvelser Invitationer, gæster og fester Side 5, øvelse 2. Faste udtryk. 1. Velkommen / Kom indenfor. 2. A.: Tusind tak. (Hvor er de smukke). B: Det var så lidt. 3. Må jeg bede om saltet? 4. A: Tak for mad. Det

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12.

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 12. episode I LYST OG NØD Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 52695 9 2 1936-1937 Instruktør:

Læs mere

Mere end 30 kvæstet i voldsom togulykke

Mere end 30 kvæstet i voldsom togulykke Bramming 28. oktober 2005 uge 43 1. årgang nr. 1 5. mio kr. ( 7,58 kr. ved helårs-abonnement ) Orkanen Wilma dræbte mindst 21 personer BIF-EfB Opgøret De to hold mødtes i et opgør onsdag aften. Man havde

Læs mere

Brudstykker af et kældermenneskes dagbog

Brudstykker af et kældermenneskes dagbog Brudstykker af et kældermenneskes dagbog Spredte dagbogsoptegnelser og nedskrevne tanker fra Grønland 1977-1996 2 Til Jens, Troels, Ida og Jakob Mig, mig, mig Jeg fortæller det bare, som det er Det følgende

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7

INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7 EN VIKINGEFEST INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7 FORBEREDELSER OPSKRIFTER Tørrede æbler 8 Honningslik 8 Figurboller 9 FESTLIG UDSMYKNING Pyntedug 10 En guirlande af vikinger 11 Vikingeskjolde til bordet

Læs mere

Af samme forfatter: Stjålet identitet - 2012 Under skriftesegl - 2011 Fremmed indtrængen - 2010 DRAB efter begæring - 2009 Dukkebarnet - 2008

Af samme forfatter: Stjålet identitet - 2012 Under skriftesegl - 2011 Fremmed indtrængen - 2010 DRAB efter begæring - 2009 Dukkebarnet - 2008 Lig bløder ikke 1 Af samme forfatter: Stjålet identitet - 2012 Under skriftesegl - 2011 Fremmed indtrængen - 2010 DRAB efter begæring - 2009 Dukkebarnet - 2008 Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden,

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere