Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på"

Transkript

1 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

2

3 Oversigt over håndsæt Ð U INT :53 Menu Basestation 9 10 Oversigt over håndsæt 1 Display i standbytilstand ( s. 16) 2 Displaytaster ( s. 3) 3 Styretast ( s. 4) 4 Opkalds-/håndfri funktion-tast Besvar opkald; start opringning; skift mellem håndsæt og håndfri funktion ( s. 27) Lyser: håndfri funktion er aktiveret; Blinker: indgående opkald 5 Tast 1 Opkald til telefonsvareren på nettet ( s. 33) 6 Stjernetast Ringetoner til/fra (langt tryk); når der er oprettet forbindelse: skift fra impulsopkald til DTMF-signalering (kort tryk, s. 44) 7 Tast 0/R-tast Forespørgsel (Flash): tryk længe 8 Afbryd-, tænd/sluk-tast Afslut samtale; afbryd funktion; ét menuniveau tilbage (kort tryk); tilbage til standbytilstand (langt tryk); tænd/sluk håndsæt (langt tryk i standbytilstand) 9 Firkanttast Aktivering/deaktivering af tastaturspærring (langt tryk, s. 20); skrivning af store bogstaver, små bogstaver og tal( s. 52); indtast opkaldspause (langt tryk) 10 Mikrofon Bemærk For at ændre display-sproget skal du gøre som beskrevet på s. 38. Tilmeldings-/paging-tast Kort tryk: søg efter håndsæt ( Paging ) s. 37. Langt tryk: tilmeld håndsæt og DECT-enheder s

4 Symboler og taster Symboler og taster Symboler på displayet Visningen afhænger af telefonens indstillinger og driftstilstand. Modtagestyrke ( s. 34) eller Økotilstand+ symbol ½ ( s. 34) Tastaturspærring aktiveret ( s. 20) Ringetone deaktiveret ( s. 41) Ð Ø Ú U INT :53 INT 1 l12:00 10:53 INT 1 Nye beskeder Menu Batterierne oplades ( s. 16) Batteriernes opladningstilstand ( s. 16) Håndsættets navn ( s. 36) Aktuel dag/aktuelt klokkeslæt ( s. 14) Vækkeur slået til med tidspunkt for vækning ( s. 35) Nye beskeder på telefonsvareren på nettet ( s. 33) eller i opkaldslisten ( s. 30) Displaytaster ( s. 3) Yderligere displaysymboler: Opkald ( s. 26) Vækning ( s. 35) Display under et eksternt opkald: 2 z 00:00:37 Menu Forbindelse oprettet Opkaldets varighed Displaytast ( s. 3) u Vis nummer u Indstilling af samtalens lydstyrke ( s. 40) u Hentning af service-informationer

5 Hovedmenu-symboler ç Indstillinger U OK é è ê ç Symboler og taster Vækkeur Lydindstilling Telefonsvarer Indstillinger Displaytaster Oplysninger om menustyring og menuoversigt: s. 18, s. 23. Displaytasternes funktioner skifter, alt efter betjeningssituationen. Eksempel: 1 Displaytasternes aktuelle funktioner 2 Displaytaster Eksempler: Menu OK Û 1 2 Menu 1 2 Åbner hovedmenuen/en situationsafhængig menu. Bekræfter valg eller gemmer indtastningen. Opkaldsliste ( s. 30), opkald til telefonsvareren på nettet ( s. 33). Slettetast: Slet tegn for tegn fra højre mod venstre. Gå ét menuniveau tilbage eller afbryd processen. 3

6 Symboler og taster Styretast I det følgende er den side (øverst, nederst, til højre, til venstre) af styretasten, som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, markeret med sort, f.eks. v for tryk på højre side af styretasten. Styretasten har forskellige funktioner: Når håndsættet er i standbytilstand v Åbn hovedmenuen. s Åbning af telefonbogen. u Åbn listen over håndsæt. t Menu til indstilling af samtalelydstyrken på håndsættet. I menu og i lister q Bladrer linje for linje op/ned. I indtastningsfelter u / v Med styretasten bevæger du markøren til venstre u eller til højre v. Under en ekstern samtale v Slå mikrofonen fra. s Åbning af telefonbogen. u Start en intern forespørgsel. t Indstilling af talelydstyrken for henholdsvis brug af håndsættet og håndfri funktion. 4

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Oversigt over håndsæt Basestation Symboler og taster Symboler på displayet Hovedmenu-symboler Displaytaster Styretast Sikkerhedsinformationer Kom godt i gang Kontroller pakkens indhold Opstilling af basestation og lader (hvis en sådan medfølger) Tilslutning af basestationen Tilslutning af lader (hvis denne medfølger) Ibrugtagning af håndsættet Ændring af displaysprog Indstilling af dato og klokkeslæt Hvad vil du nu gøre? Betjening af telefonen Menustyring Taster i tasteområdet Ret forkerte indtastninger Sluk og tænd håndsættet Aktivering/deaktivering af tastaturspærring Visning af de trin du skal udføre i betjeningsvejledningen Menuoversigt Foretage opkald Foretag et eksternt opkald/afslut samtalen Besvarelse af opkald Vis nummer Bemærkninger til visning af telefonnummer (CLIP) Håndfri funktion Deaktivering af mikrofonen

8 Indholdsfortegnelse Anvendelse af telefonbogen og lister Telefonbog Genopkaldslisten Nettelefonsvarerliste Opkaldsliste Vis lister Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) Brug af telefonsvarer på nettet Besvarelse af ny besked fra telefonsvareren på nettet Aflytning af beskeder ECO DECT Brug af håndsæt som vækkeur Anvendelse af flere håndsæt Tilmelding af håndsæt Afmelding af håndsæt Søgning efter håndsæt ( Paging ) Bryde ind i en ekstern samtale (konference) Interne opkald Indstilling af håndsæt Ændring af displaysprog Indstilling af store tal Ændring af displaykontrast Indstilling af displaybelysning Automatisk besvarelse af opkald Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet Indstilling af rørets lyd Ændring af ringetoner Service-/advarselstoner Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Indstilling af basestation Understøttelse af repeater Beskyttelse mod uautoriseret adgang Nulstilling af basestationen til standardindstillingerne Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg

9 Indholdsfortegnelse Kundeservice og Assistance Spørgsmål og svar Godkendelser Producentens Garanti Miljø Bilag Pleje Kontakt med væske Tekniske data Skrivning og redigering af navne Tilbehør Vægmontering af basestation E Vægmontering af laderen Stikordsregister

10 Sikkerhedsinformationer Sikkerhedsinformationer Vigtigt Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basestationen. Brug kun de ( s. 50) anbefalede, opladelige batterier, dvs. ikke andre batterityper eller ikke-genopladelige batterier, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskade. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier. De tekniske data for dette Gigaset-produkt, finder du i kapitlet Tillæg. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Ellers kan du pådrage dig alvorlige, permanente høreskader. Under samtalen kan der være indstillet en meget høj samtalelydstyrke på håndsættet. Denne indstilling kan medføre helbredsskader hos personer med normal hørelse og er kun beregnet for personer med nedsat hørelse eller hørehandikap ( s. 40). Gigaset kan anvendes sammen med de fleste digitale høreapparater på markedet. Det kan dog ikke garanteres, at den fungerer fejlfrit sammen med alle høreapparater. Håndsættet kan forårsage støj i analoge høreapparater. Kontakt en audiologiassistent, hvis der opstår problemer. Basestationen og laderen må ikke placeres i badeværelser eller bruserum. Basestationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk. Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakererier. ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. Defekte basestationer bør tages ud af drift eller repareres på et servicecenter, idet de kan forstyrre andre radiotjenester. Bemærk u Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande. u Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages nødopkald. 8

11 Kom godt i gang Kom godt i gang Kontroller pakkens indhold u en basestation til Gigaset E310, u en strømforsyning, u et Gigaset-håndsæt, u to batterier, u et batteridæksel, u et telefonkabel, u en betjeningsvejledning. Hvis du har købt en model med flere håndsæt, indeholder pakken for hvert ekstra håndsæt to batterier, et batteridæksel og en lader med strømforsyning. Opstilling af basestation og lader (hvis en sådan medfølger) Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 C til +45 C. Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridfast underlag, eller monter basestationen og laderen på væggen ( s. 54). Bemærk Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Den er maks. 300 m udendørs og maks. 50 m indendørs. Rækkevidden reduceres, når Økotilstand er aktiveret ( s. 34). Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, på grund af de mange forskellige typer møbellak og -politurer. Vær opmærksom på følgende: u Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater. u Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe. 9

12 Kom godt i gang Tilslutning af basestationen Tilslut først telefonstikket 1. Derefter skal strømforsyningen 2 tilsluttes, og kablerne skal lægges ind i kabelkanalerne Vær opmærksom på følgende: u Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden lysnettilslutning. u Brug kun den medfølgende strømforsyning og det medfølgende telefonkabel. Telefonkablers stikkonfiguration kan variere. Tilslutning af lader (hvis denne medfølger) 2 1 Tilslut strømforsyningens fladstik 1. Sæt strømforsyningen i stikkontakten 2. Hvis stikket skal tages ud af laderen igen, skal du trykke på udløserknappen 3 og tage stikket ud

13 Kom godt i gang Ibrugtagning af håndsættet Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien! Isætning af batterier og lukning af dækslet Vigtigt Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH ( s. 50), dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke genopladelige) batterier, da alvorlig helbreds- og tingsskade ikke kan udelukkes. Batterikappen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt. Polernes placering er angivet i batterirummet. Skub batterilåget på kabinettet nedefra, til det klikker på plads. Hvis du skal åbne batteridækslet igen (f.eks. hvis du skal skifte batterierne ud), skal du tage fat i rillen oven på dækslet og skubbe batteridækslet nedad. 11

14 Kom godt i gang Første opladning og afladning af batterierne En korrekt visning af ladetilstanden er kun mulig, når batteriet først har været fuldt opladet og afladet. Stil håndsættet i basestationen i 7,5 time. 7,5 t Bemærk Håndsættet må kun stilles i den tilhørende basestation Gigaset E310 eller i den tilhørende lader. Tag derefter håndsættet ud af basestationen, og stil det først tilbage, når batterierne er fuldstændigt afladet. Bemærk u Ved leveringen er håndsættet allerede tilmeldt på basestationen. Har du købt en model med flere håndsæt, er alle håndsæt allerede tilmeldt på basestationen. Du skal altså ikke foretage nogen tilmelding. Hvis et håndsæt ikke er tilmeldt basestationen (Tilmeld hånds. eller Hånds. i base blinker på displayet), skal du imidlertid tilmelde håndsættet manuelt ( s. 36). u Når den første opladning og afladning er foretaget, kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i laderen. u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. u Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt. u Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. 12

15 Ændring af displaysprog Kom godt i gang Skift displaysproget, hvis der er valgt et sprog, du ikke forstår. Û Menu Tryk på den højre displaytast. 421 Tryk på tasterne 421 langsomt efter hinanden. English U OK Displayet til indstilling af sprog vises. Det indstillede sprog (f. eks. engelsk) er valgt. Tryk på styretastens nederste side s... Francais U OK... indtil det ønskede sprog vises, f.eks. fransk. Tryk på displaytasten under visningen OK for at vælge sproget. Francais U OK Valget vises med. Tryk længe på afbrydtasten a for at gå tilbage til standbytilstand. 13

16 Kom godt i gang Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret. Bemærk Afhængigt af din netudbyder bliver dato og klokkeslæt muligvis automatisk indstillet. Menu Tryk på displaytasten under visningen Menu for at åbne hovedmenuen. Tryk på styretastens nederste side... ç Indstillinger U OK... indtil menuopslaget ç Indstillinger vises på displayet. Tryk på displaytasten under visningen OK. Dato/klokkesl. U OK Menuopslaget Dato/klokkesl. vises på displayet. Tryk på displaytasten under visningen OK. 14

17 Kom godt i gang Dato T OK Indtastningsfeltet åbnes. Den aktive linje er markeret med [...]. Indtast dag, måned og år i et 6-cifret format ved hjælp af tastaturet, f.eks. Q1Q411 for den 1. april Sådan retter du fejl: tryk på den venstre eller højre side af styretasten for at ændre indtastningspositionen. T OK Tryk på displaytasten under visningen OK for at bekræfte indtastningen. Kl. 07:15 T OK Indtast timer og minutter med 4cifre, f.eks. QM15 for kl Skift eventuelt mellem felterne med styretasten. Tryk på displaytasten under visningen OK for at bekræfte indtastningen. Gemt På displayet vises Gemt. Der høres en bekræftelsestone. Gå tilbage til standbytilstand ved at trykke længe på afbrydtasten a. 15

18 Kom godt i gang Bemærk Hvis din telefon får tilsendt dato og klokkeslæt, mens et telefonnummer vises, (f.eks. af din netudbyder, en router eller telefonanlæg), kan du indstille, om disse data skal overføres eller ej: Tryk på tasterne: v P#Q5#MI Du ser følgende visning i displayet, og den aktuelle indstilling blinker: 973 SET: [0] Tryk på en af de følgende taster for at fastsætte, hvornår data skal overføres: Q aldrig eller 1 én gang - hvis dato/klokkeslæt ikke er indstillet i din telefon eller 2 altid Dit valg vises (f.eks. 2 altid): 973 SET: [2] Tryk på displaytasten OK. Display i standbytilstand Når telefonen er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet sådan ud (eksempel). Displaysymboler Ð U u Radiokontakt mellem basestation og INT 1 håndsæt: god til dårlig: Ð :53 ingen modtagelse: Menu u Batteriets ladetilstand: U batterierne er mere end 66% opladet V batterierne er mellem 34% og 66% opladet e batterierne er mellem 11% og 33% opladet = batterierne er mindre end 11% opladet = blinker: batteriet er næsten tomt (under 10 minutters samtaletid) = e V U oplader Hvis Økotilst.+ ( s. 34) er aktiveret, vises symbolet ½ i displayet. 16

19 Hvad vil du nu gøre? Din telefon er nu klar til brug! Hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl ( Spørgsmål og svar, s. 46) eller kontakte vores kundeservice ( s. 45). Hvad vil du nu gøre? Når du har gjort din Gigaset klar til brug, kan du straks begynde at tale i telefon eller du kan tilpasse den til dine individuelle behov. Brug følgende vejviser til hurtigt at finde de vigtigste Funktioner. g g g g g g g g g Betjening af telefonen s. 18 Ændring af håndsættets ringetone og lydstyrke s. 41 Ændring af håndsættets samtalelydstyrke s. 40 Indstilling af rørets lyd s. 40 Deaktivering af Økotilstand/Økotilst.+ s. 34 Overførsel af gammel telefonbog til ny s. 29 Tilmelding af flere håndsæt s. 36 Indstilling af store tal s. 39 Lagring af telefonnumre i telefonbogen s

20 Betjening af telefonen Betjening af telefonen Menustyring Din telefons funktioner vises via en menu, som indeholder flere niveauer (menuoversigt s. 23). Hovedmenu (første menuniveau) Tryk på displaytasten Menu, når håndsættet er i standbytilstand, for at åbne hovedmenuen. Funktionerne i hovedmenuen vises med symbol og betegnelse. Vælg en funktion: Ved at trykke på styretasten q bladrer du fra en funktion til den næste. Funktionen ses på displayet. ç Indstillinger U OK Ved at trykke på displaytasten OK vælger du den viste funktion. Den tilhørende undermenu åbnes, og det første opslag bliver vist. Hvis du trykker på displaytasten, styretasten til venstre u eller kort på afbryd-tasten a, går displayet tilbage til standbytilstand. Undermenuer Funktionerne i undermenuen bliver vist som betegnelse. Vælg en funktion: Håndsæt Ved at trykke på styretasten q bladrer U OK du fra en funktion til den næste. Funktionen ses på displayet. Ved at trykke på displaytasten OK vælger du den viste funktion. Den tilhørende undermenu åbnes, og det første opslag bliver vist. Hvis du trykker på displaytasten, styretasten til venstre u eller kort på afbryd-tasten a, kommer du tilbage til det foregående menuniveau. Indstillinger, som du ikke har bekræftet ved at trykke på displaytasten OK, annulleres. 18

21 Betjening af telefonen Tilbage til standbytilstand Fra et vilkårligt sted i menuen: Tryk længe på afbryd-tasten a, eller Tryk ikke på nogen tast: Efter 2 min. skifter displayet automatisk til standbytilstand. Ð U INT :53 Menu Taster i tasteområdet c/ Q/ P osv. Tryk på den viste tast på håndsættet. ~ Indtast tal eller bogstaver. Ret forkerte indtastninger Forkerte tegn i indtastningsfelterne rettes ved at navigere til den forkerte indtastning med styretasten. Derefter kan du: u med displaytasten Ü slette tegnet til venstre for markøren, u indsætte tegn ved markøren, u overskrive det markerede (blinkende) tegn, f.eks. ved indstilling af klokkeslæt og dato. Sluk og tænd håndsættet a Tryk længe på afbrydtasten i standbytilstand (bekræftelsestone). Hvis du placerer et slukket håndsæt i basestationen eller laderen, tændes det automatisk efter et stykke tid (ca. 30 sekunder). 19

22 Betjening af telefonen Aktivering/deaktivering af tastaturspærring Tastaturspærringen forhindrer, at du trykker på telefonens taster ved et uheld. # Tryk længe på firkanttasten (bekræftelsestone). Tastaturspærringen bliver aktiveret eller deaktiveret. Er den aktiveret, vises symbolet Ø på displayet. Hvis tastaturspærringen er aktiveret, ser du en tilsvarende information, når du trykker på en tast. Tastaturspærringen deaktiveres automatisk, når nogen ringer til dig. Når samtalen afsluttes, aktiveres den igen. Bemærk Når tastaturspærringen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre. 20

23 Visning af de trin du skal udføre i betjeningsvejledningen Visning af de trin du skal udføre i betjeningsvejledningen En procedure vises f.eks. på følgende måde: Menu q Indstillinger OK q Håndsæt OK q Autosvar OK ( =til) Det betyder, du bør gå frem på følgende måde: Bemærk Når man vil vælge et af de sidste opslag i et menuniveau med mange opslag, anbefales det at bladre op. Menu Menu : Tryk på displaytasten under visningen Menu for at åbne hovedmenuen. q: Tryk på styretastens øverste eller nederste side, indtil... ç Indstillinger Indstillinger:... menuopslaget Indstillinger vises på displayet. U OK OK : Tryk på displaytasten under visningen OK for at åbne undermenuen. q: Tryk på styretastens øverste eller nederste side, indtil... 21

24 Visning af de trin du skal udføre i betjeningsvejledningen Håndsæt U OK Håndsæt:... menuopslaget Håndsæt vises på displayet. OK : Tryk på displaytasten under visningen OK for at åbne undermenuen. q: Tryk på styretastens øverste eller nederste side, indtil... Autosvar U OK Autosvar:... menuopslaget Autosvar vises på displayet. OK : Tryk på displaytasten under visningen OK for at aktivere eller deaktivere funktionen ( = aktiveret). Autosvar U OK Ændringen træder straks i kraft og skal ikke bekræftes. Tryk på displaytasten under visningen for at gå tilbage til det forrige menuniveau eller Tryk længe på afbrydtasten a for at gå tilbage til standbytilstand. 22

25 Menuoversigt Menuoversigt Når du trykker på displaytasten Menu i standbytilstand, vises en liste med menuopslag. Du kan bladre i listen med q: é è ê ç Vækkeur Lydindstilling Telefonsvarer Indstillinger Menupunkterne er tildels opdelt i undermenuer. Sidetallene henviser til beskrivelsen i betjeningsvejledningen. é Vækkeur Aktivering s. 35 Wakeup time s. 35 è Lydindstilling Hånds.lydst. Ørestykke s. 40 Højttaler s. 40 Lyd, håndsæt Lav s. 40 Ringet.lydst. s. 41 Høj s. 40 Ringet.melodi Til ekst. opk. s. 41 Servicetoner s. 42 Batteri lavt s. 42 ê Telefonsvarer Afspil beskeder s. 33 Net-ts. s. 33 Til int. opk. s. 41 Vækkeur s

26 Menuoversigt ç Indstillinger Dato/klokkesl. s. 14 Håndsæt Sprog s. 38 Store tal s. 39 Kontrast s. 39 Belysning I lader s. 39 Ikke i lad. s. 39 Autosvar s. 39 Tilmeld hånds. s. 36 Afmeld hånds. s. 36 Nulstil hånds. s. 42 Base Opkaldsl.type Misted. opk. s. 30 Alle opkald s. 30 System-PIN s. 43 Nulstil base s. 43 Yderligere Repeater s. 42 Økotilst.+ s. 34 Økotilstand s. 34 Int. aktiv. s. 37 Prefix Prefix nr. s. 32 Med prefix s. 32 Uden prefix s

27 Foretage opkald Foretage opkald Hvis du ved slukket displaybelysning trykker på en vilkårlig tast, tænder displaybelysningen. Den pågældende tastfunktion bliver udført. Foretag et eksternt opkald/afslut samtalen Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet. Indtast telefonnummeret ~, og tryk på opkaldstasten c. Der ringes op til nummeret. Du kan også først trykke længe på opkaldstasten c [klartone] og derefter indtaste nummeret. Du kan indtaste en opkaldspause ved at trykke længe på firkanttasten #. Under samtalen kan du åbne menuen til indstilling af højttalerlydstyrken med t og indstille lydstyrken med q. Afslut samtale/afbryd opkald: Tryk på afbrydtasten a, eller sæt håndsættet i basestationen eller laderen. Besvarelse af opkald Et indgående opkald signaleres på tre måder på håndsættet: med en ringetone, med en visning på displayet og ved, at opkalds-/håndfri funktion-tasten d blinker. Tryk på opkalds-/håndfri funktiontasten c for at besvare opkaldet. Hvis håndsættet står i basestationen, og funktionen Autosvar er aktiveret ( s. 39), kan du besvare et opkald ved at tage håndsættet ud af basestationen. Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på Menu Ring fra OK Du kan stadig besvare opkaldet, så længe det vises på displayet. Vis nummer Ved et opkald vises nummeret på den, der ringer op, på displayet, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: u Din netudbyder understøtter CLIP, CLI. CLI (Calling Line Identification): nummeret på den, der ringer op, overføres. CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummeret på den, der ringer op, vises. u Du abonnerer på CLIP hos din netudbyder. u Den, der ringer op, har aktiveret CLI hos sin netudbyder. 25

28 Foretage opkald Opkaldsvisning Ved et opkald vises telefonnummeret i displayet. Hvis nummeret på den, der ringer op, er gemt i din telefonbog, erstattes visningen af det tilhørende telefonbogsopslag I stedet for nummeret vises følgende: u Eksternt opk., hvis der ikke overføres noget nummer. u Anonymt opkald, hvis den, der ringer op, ikke abonnerer på eller har undertrykt funktionen Vis nummer. Bemærkninger til visning af telefonnummer (CLIP) Din Gigaset-telefon er i leveringstilstand indstillet således, at telefonnummeret på den, der ringer op, vises på displayet. Du skal altså ikke selv foretage yderligere indstillinger på din Gigaset-telefon. Bliver telefonnummeret alligevel ikke vist, kan dette have følgende årsager: u Du har ikke bestilt CLIP hos din netudbyder, eller u Din telefon er tilsluttet via et telefonanlæg/en router med integreret telefonanlæg (Gateway), som ikke leder alle informationer videre. 26 Menu Er din telefon tilsluttet via et telefonanlæg/en gateway? Dette ser du ved, at der befinder sig en ekstra enhed mellem telefonen og hovedtilslutningen, f.eks. et TK-anlæg, en gateway etc. Ofte hjælper et simpelt reset: Træk kortvarigt stikket til telefonanlægget ud! Sæt stikket i igen, og vent til udstyret er startet op igen. Hvis telefonnummeret stadig ikke bliver vist, skal du kontrollere dit telefonanlægs indstillinger vedrørende telefonnummervisning (CLIP) og evt. aktivere denne funktion. Søg efter CLIP i udstyrets betjeningsvejledning (eller en alternativ betegnelse som visning af telefonnummer, overførsel af telefonnummer, visning af opkald,...). Henvend dig evt. til anlæggets producent. Hvis det heller ikke løser problemet, kan det være, at dette telefonnummers netudbyder ikke understøtter CLIP-funktionen. Er funktionen bestilt hos netudbyderen? Kontroller, om din netudbyder understøtter (CLIP), og om denne funktion er aktiveret for din tilslutning. Henvend dig evt. til din netudbyder. Yderligere information om dette tema finder du på Gigasethomepage:

29 Håndfri funktion Ved håndfri funktion slår du højttaleren til, så du kan høre samtalepartneren, uden du behøver at holde håndsættet op til øret. Med denne funktion har du begge hænder fri, og andre personer kan også høre med. Bemærk Inden du bruger den håndfri funktion, bør du informere den, du taler med, om det. Aktivering/deaktivering af håndfri funktion Skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion d Tryk på håndfri funktiontasten. Aktivér eller deaktivér den håndfri funktion under en samtale. Hvis du vil sætte håndsættet i laderen under en samtale: Hold tasten til håndfri funktion d trykket ned, mens du sætter håndsættet i laderen, og hold den derefter trykket ned i yderligere 2 sekunder. Ellers bliver samtalen afbrudt. Sådan ændrer du lydstyrken s. 40. Anvendelse af telefonbogen og lister Deaktivering af mikrofonen Håndsættets mikrofon kan slås fra under en samtale. Tryk under samtalen på styretasten til højre v for at aktivere eller deaktivere funktionen. Anvendelse af telefonbogen og lister Du kan bruge telefonbogen, genopkaldslisten, nettelefonsvarerlisten og opkaldslisten. I telefonbogen kan du gemme op til 120 opslag. Telefonbogen opretter du individuelt på dit håndsæt. Du kan overføre alle eller enkelte opslag til andre håndsæt ( s. 29). Det er også muligt at overføre fra gamle håndsæt, hvis disse er tilmeldt på din (nye) basestation. Telefonbog I telefonbogen kan du gemme telefonnumre og de tilhørende navne. Du åbner telefonbogen i standbytilstand med styretasten s. Længde af et opslag Nummer: maks. 32 cifre Navn: maks. 16 tegn 27

30 Anvendelse af telefonbogen og lister Lagring af det første telefonnummer i telefonbogen s Nyt opslag? OK ~ (indtast nummeret) OK ~ (indtast navnet) OK Lagring af flere telefonnumre i telefonbogen s Menu Nyt opslag OK ~ (indtast nummeret) OK ~ (indtast navnet) OK Bemærk u Du kan finde oplysninger om, hvordan du indtaster navne, i tegnsættabellen ( s. 52). u Du kan indtaste en opkaldspause ved at trykke længe på firkanttasten #. Telefonbogsopslagenes rækkefølge Telefonbogsopslagene sorteres alfabetisk. Mellemrum og tal har første prioritet. Sorteringsrækkefølgen er som følger: 1 Mellemrum 2 Tal (0 9) 3 Bogstaver (alfabetisk) 4 Øvrige tegn Hvis du vil omgå opslagenes alfabetiske rækkefølge, skal du indsætte et mellemrum foran navnet. Disse opslag vil så komme til at stå først i telefonbogen. Ring op til telefonbogsopslag s Åbner telefonbogen. Du har følgende muligheder: u Med q bladres til opslaget, indtil det ønskede navn er valgt. u Indtast navnets første tegn, eller bladr eventuelt til opslaget med q. Opkald ved hjælp af telefonbogen Du har valgt et opslag c Administration af telefonbogsopslag Du har valgt et opslag. Du kan vælge følgende funktioner med Menu q: Nyt opslag Gemme nyt telefonnummer. Vis nummer Vis nummer. Vis navn Vis navne. Rediger opslag Rediger det valgte opslag. Anvend nummer Rediger eller suppler et gemt nummer. Derefter kan du ringe op eller aktivere yderligere funktioner ved hjælp af Menu. Slet opslag Slet det valgte opslag. Send opslag Send et individuelt opslag til et andet håndsæt ( s. 29). 28

31 Anvendelse af telefonbogen og lister Slet liste Slet alle telefonbogsopslag. Send liste Send hele telefonbogen til et andet håndsæt. Indstil tast Se følgende afsnit for at tildele det aktuelle opslag til en tast (kortvalg). Brug af kortvalgstaster Du kan lægge opslag fra telefonbogen på tasterne 2 til O: s q(vælg opslag) Menu Indstil tast ~ (tryk på den tast, som opslaget skal knyttes til) Ring op ved at trykke længe på den pågældende kortvalgstast. Overførsel af telefonbogen til et andet håndsæt Du kan overføre telefonbogsopslag fra andre håndsæt til dit nye håndsæt også opslag fra ældre håndsæt. Forudsætninger: u Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. u Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. s q (vælg opslag) Menu q Send opslag/send liste OK q (Indtast det interne nummer på modtagerhåndsættet) OK Den vellykkede overførsel bliver vist med en besked i displayet. Du hører en bekræftelsestone. Kopiering af det viste nummer til telefonbogen Du kan kopiere numre til telefonbogen, der vises på en liste, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten. Der vises et nummer. Menu q Kopi til tlf.b OK Suppler opslaget ( s. 28). Genopkaldslisten De 10 sidst valgte telefonnumre for håndsættet står i genopkaldslisten. Hvis et nummer findes i telefonbogen, vises det tilhørende navn. Opkald fra genopkaldslisten c Tryk på opkaldstasten. q Vælg opslag. c Tryk på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Administration af opslagene i genopkaldslisten c Tryk på opkaldstasten. q Vælg opslag. Menu Tryk på displaytasten. Du kan vælge følgende funktioner med q: Anvend nummer Rediger eller suppler et nummer. Derefter kan du ringe op eller aktivere yderligere funktioner ved hjælp af Menu. 29

32 Anvendelse af telefonbogen og lister Kopi til tlf.b Opslag gemmes i telefonbogen. Slet opslag Slet det valgte opslag. Slet liste Slet alle opslag. Nettelefonsvarerliste Via denne liste kan du høre beskederne på nettelefonsvareren ( s. 33). Opkaldsliste Forudsætning: CLIP ( s. 26) Afhængigt af den indstillede listetype indeholder opkaldslisten: u alle opkald besvarede opkald ikke-besvarede opkald u mistede opkald Indstilling af listetype for opkaldslisten Menu q Indstillinger OK q Base OK q Opkaldsl.type OK q Misted. opk./alle opkald OK ( = valgt) a Tryk længe (standbytilstand). Opslagene i opkaldslisten bevares, når du ændrer listetype. Afhængigt af den indstillede listetype gemmes alle numrene fra de seneste 25 indgående opkald eller kun de mistede opkald. Åbning af opkaldslisten q Opkald: Opkaldslisten vises på følgende måde: Opkald: Antal nye opslag + antal gamle, læste opslag. OK Tryk på displaytasten for at åbne listen. Det seneste indgående opkald vises. I displayet vises skiftevis (eksempel): Telefonnummer eller navn på den, der ringer op Dato og klokkeslæt for :53 opkaldet Du kan vælge et andet opslag med q. Du kan vælge følgende funktioner med Menu q: Slet opslag Slet det valgte opslag. Kopi til tlf.b Opslag gemmes i telefonbogen. Dato/klokkesl. Vis dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis det er indstillet, s. 14). Status Nyt opk.: nyt mistet opkald. Gl. opk.: allerede læst opslag. Slet liste OBS! Alle gamle og nye opslag slettes. Når opkaldslisten forlades, bliver alle læste opslag sat på status gammel. 30

33 Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) Ring op til et nummer fra opkaldslisten q Opkald: OK q (vælg opslag) c Vis lister Når du trykker på displaytasten, åbnes listen med valg. Du kan bladre i de tilgængelige lister med q: du kan kun se de lister, som indeholder beskeder, og listen for telefonsvareren på nettet. Så snart der ankommer et nyt opslag på en liste, høres en servicetone. På displayet vises meddelelsen Nye beskeder. Bemærk Hvis der er gemt opkald på nettelefonsvareren, vises en meddelelse, hvis dette er indstillet (afhænger af netudbyderen). Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) Du kan gemme et Call-by-Call-nummer (Preselection-nummer), som automatisk foranstilles ved opkald. Hvis du f. eks. vil føre udlandssamtaler via en speciel netudbyder, kan du gemme forvalgsnummeret for dette her. På listen Med prefix angives forvalgsnumre eller de første cifre i de forvalgsnumre, hvor Preselectionnummeret skal anvendes. På listen Uden prefix indtastes undtagelserne til listen Med prefix. Eksempel: Prefix nr Med prefix 08 Uden prefix Alle numre, der starter med 08, med undtagelse af 081 og 084, ringes op med Preselection- nummer Indtast valgt nummer

34 Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) Lagring af Preselectionnummer Menu q Indstillinger OK q Base OK q Prefix OK q Prefix nr. OK ~ (indtast eller rediger Preselection-nummer) OK a Tryk længe på (standbytilstand). Midlertidig deaktivering af preselection c (tryk længe) Menu q Forvalg fra OK ~ ring nummeret op Permanent deaktivering af preselection Slet Preselection-nummeret med Ü, og tryk på OK. Lagring eller ændring af opslag i Preselection-lister Hver af listerne kan indeholde 11 opslag med 4 cifre. I listen Med prefix findes der, alt efter land, evt. forindstillede numre. På den måde knyttes f.eks. alle nationale samtaler eller samtaler i mobiltelefonnettet automatisk sammen med det Preselectionnummer, du på forhånd har gemt. Menu q Indstillinger OK q Base OK q Prefix OK q Med prefix / Uden prefix OK q (vælg opslag) OK ~ (Indtast eller rediger nummerets startcifre) OK a Tryk længe på (standbytilstand). 32

35 Brug af telefonsvarer på nettet Nettelefonsvareren er din netudbyders telefonsvarer på nettet. Få evt. yderligere oplysninger hos din udbyder. Du kan først bruge nettelefonsvareren, hvis du har bestilt den hos din netudbyder. Indtast nummeret på telefonsvareren på nettet For at du nemt skal kunne bruge nettelefonsvareren via nettelefonsvarerlisten og hurtigopkald, skal du indtaste nummeret i din telefon. Menu q Telefonsvarer OK q Net-ts. OK ~ Indtast nummeret på nettelefonsvareren og tryk på OK. Besvarelse af ny besked fra telefonsvareren på nettet Hvis der kommer en besked til dig, ringer telefonsvareren på nettet dig op. På displayet vises nummeret på net-telefonsvareren, hvis du har bestilt funktionen Vis nummer. Hvis du besvarer opkaldet, afspilles de nye beskeder. Hvis du ikke besvarer opkaldet, gemmes nummeret på nummeret på nettelefonsvareren i opkaldslisten ( s. 30). Brug af telefonsvarer på nettet Bemærk Indtast telefonnummeret til nettelefonsvareren og betegnelsen Nettelefonsvarer i telefonbogen, så vises denne betegnelse på displayet og i opkaldslisten. Aflytning af beskeder Du har tre muligheder for at ringe op til nettelefonsvareren. u Opkald til nettelefonsvareren via menuen Telefonsvarer: Menu q Telefonsvarer OK q Afspil beskeder OK u Opkald til nettelefonsvareren via nettelefonsvarerlisten: q Nettlfsv Listen vises på følgende måde: Nettlfsv 00+** 00: antallet af nye beskeder vises kun korrekt, hvis din netudbyder overfører disse oplysninger. **: antallet af gamle beskeder er ikke tilgængeligt. OK Tryk på displaytasten for at ringe op til nettelefonsvareren. u Hurtigopkald til nettelefonsvareren: Det er tilstrækkeligt med et langt tryk på tast 1 for at ringe til telefonsvareren man behøver ikke gå over menuen. 33

36 ECO DECT ECO DECT Med dit Gigaset er du med til at beskytte miljøet. Reduktion af strømforbruget Da der anvendes en strømbesparende strømforsyning, er telefonens energiforbrug i standbytilstand, og når batterierne ikke oplades, <0,4 W. Mindre stråling Strålingen reduceres automatisk: u Håndsæt: jo nærmere håndsættet er på basestationen, desto mindre er strålingen. u Basestation: hvis der kun er tilmeldt ét håndsæt, og dette står i basestationen, reduceres strålingen til næsten ingenting. Du kan reducere strålingen fra håndsættet og basestationen yderligere ved at bruge Økotilstand: Økotilstand Reducerer altid strålingen ved håndsættet og basestationen med 80 % uafhængigt af om du telefonerer eller ej. Rækkevidden reduceres gennem Økotilstand med ca. 50 %. Derfor er Økotilstand altid hensigtsmæssigt, hvis en mindre rækkevidde er tilstrækkeligt. Deaktivering af strålingen Økotilst.+ Hvis du aktiverer Økotilst.+, er strålingen (DECT-sendeeffekt) frakoblet basestationen, og håndsættet er i standbytilstand. Dette er også tilfældet ved flere håndsæt, hvis de alle understøtter Økotilst.+. Økotilstand / Økotilst.+ kan aktiveres eller deaktiveres uafhængigt af hinanden og fungerer desuden ved flere håndsæt. Håndsættet behøver ikke stå i basestationen. Økotilstand/Økotilst.+ aktivér/deaktivér: Menu q Indstillinger OK q Base OK q Yderligere OK q Økotilstand/Økotilst.+ OK ( = til) Tilstandsvisning Displaysymbol Ð ½ Modtagestyrke: god til dårlig intet signal Økotilst.+ aktiveret (vises i stedet for symbolet for modtagestyrke i standbytilstand) 34

37 Bemærk u Når Økotilst.+ er aktiveret, kan du kontrollere forbindelsen til basestationen ved at trykke på opkaldstasten c. Hvis der er forbindelse til basestationen, høres klartonen. u Ved aktiveret Økotilst.+: Forsinkes oprettelsen af forbindelsen med ca. 2 sekunder. Reduceres håndsættets standbytid med ca. 50%. u Når du tilmelder håndsæt, som ikke understøtter Økotilst.+, deaktiveres denne tilstand i basestationen og i alle håndsæt. u Når Økotilstand er aktiveret, reduceres basestationens rækkevidde. u Økotilstand/Økotilst.+ og understøttelse af repeater ( s. 42) udelukker hinanden indbyrdes, dvs. at du ikke kan anvende Økotilstand og Økotilst.+, når du bruger en repeater. Brug af håndsæt som vækkeur Brug af håndsæt som vækkeur Aktivering/deaktivering af vækkeur Forudsætning: Klokkeslættet er indstillet ( s. 14). Menu q Vækkeur OK q Aktivering OK ( =aktiveret) Når du aktiverer vækkeuret, åbner menuen til indstilling af vækketidspunktet sig automatisk. Indstilling af vækketidspunktet Menu q Vækkeur OK q Wakeup time OK ~ (indtast telefonnummer) OK Hvis vækkeuret er aktiveret, vises symbolet l i displayet og derefter vækketidspunktet. Ð U INT 1 l12:00 10:53 Menu Når vækkeuret ringer Tryk på en vilkårlig tast for at slå vækkeopkaldet fra i 24 timer. Hvis du ikke trykker på en tast, slår vækkeuret fra efter et minut. 35

38 Anvendelse af flere håndsæt Anvendelse af flere håndsæt Tilmelding af håndsæt Du kan tilmelde i alt op til fire håndsæt til basestationen. Manuel tilmelding af Gigaset håndsæt til Gigaset E310 Den manuelle tilmelding af håndsættet skal startes på håndsættet (1) og på basestationen (2). Efter tilmeldingen skifter håndsættet automatisk til standbytilstand. Displayet viser håndsættets interne nummer, f.eks. INT 1. Tilmeldingsprocessen afbrydes efter 60 sekunder. Hvis tilmeldingen ikke er gennemført inden da, skal du gentage processen. 1) På håndsættet Menu q Indstillinger OK q Håndsæt OK q Tilmeld hånds. OK Indtast basestationens system- PIN-kode (standardindstilling: 0000) OK På displayet blinker Tilmelding. 2) På basestationen Inden for 60 sek. efter indtastning af system-pin-koden skal du trykke længe (mindst 3 sek.) på tilmeldings-/paging-tasten på basestationen ( s. 1). Tilmelding af andre håndsæt Du tilmelder andre Gigaset-håndsæt og håndsæt fra andre GAPapparater på følgende måde. 1) På håndsættet Start tilmeldingen af håndsættet i overensstemmelse med den relevante betjeningsvejledning. 2) På basestationen Tryk længe (ca. 3 sekunder) på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen ( s. 1). Afmelding af håndsæt Du kan fra ethvert tilmeldt Gigaset E310H-håndsæt afmelde ethvert andet tilmeldt håndsæt. Menu q Indstillinger OK q Håndsæt OK q Afmeld hånds. OK q Vælg de interne abonnenter, der skal afmeldes, og tryk på OK. (Det håndsæt, som du anvender i øjeblikket, er markeret med <). ~ Indtast den aktuelle system-pin-kode, og tryk på OK. 36

39 Søgning efter håndsæt ( Paging ) Du kan søge efter dit håndsæt ved hjælp af basestationen. Tryk kort på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen ( s. 1). Alle håndsæt ringer samtidig ( paging ), også selvom ringetoner er deaktiveret. Afslutning af søgningen Tryk kort på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen ( s. 1) eller på opkaldstasten c eller afbrydtasten a på håndsættet. Bryde ind i en ekstern samtale (konference) Du ønsker at bryde ind i en igangværende ekstern samtale. Forudsætning: funktionen Int. aktiv. er aktiveret. Aktivering/deaktivering af funktion: Menu q Indstillinger OK q Base OK q Int. aktiv. OK ( =til) Sådan brydes ind i samtalen: Tryk længe på opkaldstasten c på håndsættet. Alle abonnenter hører en signaltone. På håndsættets display vises meddelelsen Konference, og den kan ikke vælges fra dette håndsæt. Anvendelse af flere håndsæt Sådan afsluttes bryde indfunktionen: Tryk på afbrydtasten a på håndsættet, og alle abonnenter hører en signaltone. Hvis den første interne abonnent trykker på afbrydtasten a, opretholdes forbindelsen mellem det tilkoblede håndsæt og den eksterne abonnent. Interne opkald Interne opkald er gratis samtaler mellem håndsæt, som du har tilmeldt samme basestation. Foretage et opkald til et bestemt håndsæt u Start et internt opkald. ~ Indtast håndsættets nummer. eller: u Start et internt opkald. s Vælg håndsæt. c Tryk på opkaldstasten. Opkald til alle håndsæt på én gang ( opkald til alle ) u eller: u P eller: u Til alle c Tryk længe på tasten. Start et internt opkald. Tryk på stjerne-tasten Start et internt opkald. Vælg, og tryk på Tryk på opkaldstasten. 37

40 Indstilling af håndsæt Afslutning af en samtale a Tryk på afbrydtasten. Besvarelse af internt opkald Din telefon ringer, i displayet vises det interne nummer på den abonnent, der ringer op (f. eks. INT 2). Tryk på opkaldstasten c for at besvare opkaldet. Afslutning af en samtale Tryk på afbrydtasten a. Viderestilling af samtale til et andet håndsæt/intern forespørgsel Du taler med en ekstern samtalepartner. u Åbn listen over håndsæt. Den eksterne abonnent hører ventemelodien. s Vælg håndsæt eller Til alle, og tryk på OK. Hvis en intern abonnent svarer: Oplys evt. om den eksterne samtale. Enten a Tryk på afbrydtasten. Den eksterne samtale er nu viderestillet til det andet håndsæt. eller Tryk på displaytasten. Du har igen forbindelse til den eksterne abonnent. Ved viderestilling kan du også trykke på afbrydtasten a, inden den interne abonnent svarer. Hvis den interne abonnent derefter ikke svarer eller er optaget, returneres samtalen automatisk til dig. Besvarelse af en banke påsamtale Hvis du modtager et internt opkald under en ekstern samtale, hører du en Banke på-tone (en kort tone). Ved Vis nummer viser displayet nummeret på den, der ringer op. Tryk på afbryd-tasten a for at afslutte den interne samtale. Tryk på opkaldstasten c for at besvare det eksterne opkald. Indstilling af håndsæt Du kan ændre håndsættets indstillinger efter behov. Ændring af displaysprog Du kan få vist teksterne på displayet på forskellige sprog. Menu q Indstillinger OK q Håndsæt OK q Sprog OK q (vælg sprog) OK Det aktuelle sprog er markeret med. Hvis du er kommet til at vælge et sprog, som du ikke forstår: Menu 421 q (vælg sprog) OK ( = valgt) 38

41 Indstilling af håndsæt Indstilling af store tal Du kan øge læsbarheden af tallene i forbindelse med opkald. Tallene vises så med større skrift i displayet. Menu q Indstillinger OK q Håndsæt OK q Store tal OK ( = til) Ændring af displaykontrast Du kan indstille kontrasten på displayet i 9 trin. Menu q Indstillinger OK q Håndsæt OK q Kontrast OK q (indstil kontrast) OK Indstilling af displaybelysning Du kan aktivere eller deaktivere displaybelysningen, alt afhængigt af om håndsættet står i laderen eller ej ( = aktiveret). Menu q Indstillinger OK q Håndsæt OK q Belysning OK q I lader/ikke i lad. OK ( = til) Hvis display-belysningen I lader er tændt, lyser displayet permanent med halv styrke, når håndsættet er i laderen. Hvis display-belysningen Ikke i lader er tændt, skifter mobildelen i 2 trin displayets lysstyrke til 10 % af den maksimale lysstyrke, når håndsættet ikke er i laderen. Ved deaktiveret displaybelysning aktiverer ethvert tryk på en tast displaybelysningen, og den pågældende tastfunktion bliver udført. Bemærk Når belysningen er aktiveret, og håndsættet ikke er i laderen, forkortes batteritiden betragteligt! Automatisk besvarelse af opkald Hvis du har aktiveret denne funktion, skal du bare tage håndsættet ud af basestationen, når du bliver ringet op. Du behøver ikke at trykke på opkaldstasten c. Menu q Indstillinger OK q Håndsæt OK q Autosvar OK ( = til) 39

42 Indstilling af håndsæt Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet Der er fem indstillinger for lydstyrken ved håndfri funktion og i håndsættet. I standbytilstand: t Hånds.lydst. OK q Ørestykke/Højttaler OK q Indstil lydstyrken 1-5. OK Gem indstillingen ved at trykke på displaytasten. Under en samtale med håndsættet eller i håndfri tilstand: t Tryk på styretasten for at hente menuen til indstilling af den pågældende lydstyrke direkte. Indstil håndsæt- eller håndfrilydstyrken 1 5 med q. Indstillingen 1-5 gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder, eller tryk på displaytasten OK. Bemærk Du kan også indstille samtalelydstyrken via menuen ( s. 23). Indstillingen Ekstra højt Under en samtale kan lydstyrken i håndsættet også indstilles til Ekstra højt: t Hold i denne forbindelse ikke håndsættet nær ved øret. Hvis Ekstra højt er indstillet, vises bemærkningen Ekstra højt i displayet. Når du har trykket på displaytasten eller efter samtalen, indstilles lydstyrken automatisk til den tidligere indstillede lydstyrke. Vigtigt u Denne indstilling kan medføre helbredsskader hos personer med normal hørelse og er kun beregnet for personer med nedsat hørelse eller hørehandikap. u Støj på ledningen kan blive forstærket. Indstilling af rørets lyd Tilpas ørestykkets lyd til dine behov. u Lav: standardindstilling. u Høj: højdebetonet indstilling. I standbytilstand: t Lyd, håndsæt OK q Lav/Høj OK ( = valgt) Bemærk Du kan også indstille ørestykkets lyd via menuen ( s. 23). 40

43 Ændring af ringetoner u Lydstyrke: Der kan indstilles fem lydstyrker (1 5) og Crescendo (lydstyrken bliver højere for hver ringetone). u Melodi: Liste over forudinstallerede ringetonemelodier. De tre første melodier svarer til de klassiske ringetoner. Du kan indstille forskellige ringetonemelodier for følgende funktioner. u Til ekst. opk. u Til int. opk. u Vækkeur Indstilling af ringetonelydstyrke Lydstyrken er den samme for alle typer signaler. I standbytilstand: t q Ringet.lydst. OK q Indstil lydstyrken. OK Gem indstillingen ved at trykke på displaytasten. Bemærk Du kan også indstille ringetonelydstyrken via menuen ( s. 23). Indstilling af håndsæt Indstilling af ringetonemelodi Indstil ringetonemelodien for eksterne opkald, interne opkald og vækkeur separat. I standbytilstand: t q Ringet.melodi OK q Til ekst. opk./til int. opk./ Vækkeur OK q Vælg melodi, og tryk på OK ( = valgt). Bemærk Du kan også indstille ringetonemelodien via menuen ( s. 23). Deaktivering/aktivering af ringetone Du kan u deaktivere ringetonen permanent i standbytilstand eller ved et opkald, før dette besvares u deaktivér kun ringetonen for det aktuelle opkald. Du kan ikke genaktivere ringetonen under et opkald. Permanent deaktivering af ringetonen P Tryk længe på stjernetasten. På displayet vises symbolet Ú. Genaktivering af ringetonen P Tryk længe på stjernetasten. Deaktivering af ringetonen for det aktuelle opkald Menu Ring fra OK 41

44 Indstilling af basestation Service-/advarselstoner Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige begivenheder og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere følgende toner uafhængigt af hinanden: u Servicetoner Tastetryk: alle tastetryk bekræftes. Bekræftelsestone (stigende tonesekvens): efter indtastning/indstilling, når håndsættet sættes i basestationen, og når der kommer et nyt opslag i opkaldslisten. Fejltone (faldende tonesekvens): ved indtastningsfejl. Menusluttone: når du når til slutningen af en menu. u Batteri lavt Batteriet skal oplades. Menu-sluttone ved at bladre til slutningen af en menu kan ikke deaktiveres. Aktivering/deaktivering af servicetoner Menu q Lydindstilling OK q Servicetoner OK ( = til) Batteriadvarselstone til/fra Menu q Lydindstilling OK q Batteri lavt OK ( = til) Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Du kan nulstille individuelle indstillinger og ændringer. Opslag i telefonbogen og på opkaldslisten, dato og klokkeslæt og tilmeldingen af håndsættet til basestationen bevares. Menu q Indstillinger OK q Håndsæt OK q Nulstil hånds. OK Nulstille? OK Afbryd nulstillingen med a. Indstilling af basestation Du indstiller basestationen med et tilmeldt håndsæt. Understøttelse af repeater Du kan forøge din basestations rækkevidde og modtagestyrke med en repeater. For at gøre det skal du aktivere repeater-funktionen. Derved vil samtaler bliver afbrudt, som netop føres via basestationen. Menu q Indstillinger OK q Base OK q Yderligere OK q Repeater OK ( = aktiveret) Efter aktivering eller deaktivering af repeateren skal du deaktivere dit håndsæt og aktivere det igen ( s. 19). 42

45 Indstilling af basestation Bemærk u Økotilstand/Økotilst.+ ( s. 34) og understøttelse af repeater udelukker hinanden indbyrdes, dvs. at du ikke kan anvende Økotilstand og Økotilst.+, når du bruger en repeater. u Den krypterede overførsel, som er aktiveret fra fabrikken, bliver deaktiveret ved aktivering af repeateren. Beskyttelse mod uautoriseret adgang Beskyt basestationens systemindstillinger med en system-pin-kode, som kun du kender. Du skal blandt andet indtaste system-pin-koden, når du tilmelder eller afmelder et håndsæt på basestationen. Ændring af system-pin-kode Du kan ændre basestationens 4-cifrede system-pin-kode ( 0000 ) til en 4-cifret PIN-kode, som kun du kender. Menu q Indstillinger OK q Base OK q System-PIN OK PIN: (indtast den aktuelle system- PIN-kode) OK Ny PIN: (indtast ny system-pinkode) OK Nulstilling af system-pin-koden Hvis du har glemt system-pinkoden, kan du ved at trykke på tasten på basestationen nulstille den oprindelige kode til Dette nulstiller også andre indstillinger, se følgende afsnit Nulstilling af basestationen til standardindstillingerne. Nulstilling af basestationen til standardindstillingerne Nulstillingen u nulstiller individuelle indstillinger u sletter alle lister u deaktiverer Økotilstand og Økotilst.+. Dato og klokkeslæt bevares. Nulstilling af basestationen via menuen Ved nulstilling via menuen u forbliver håndsættene tilmeldte, u nulstilles system-pin-koden ikke. Menu q Indstillinger OK q Base OK q Nulstil base OK Nulstilling af basestationen med tasten på basestationen Ved nulstilling via tasten på basestationen u bliver alle håndsæt afmeldt, u system-pin-koden nulstilles til den oprindelige kode

46 Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg Sådan gør du: Fjern netkablet fra basestationen. Hold tilmeldings/pagingtasten på basestationen nede, mens du samtidig tilslutter strømledningen til basestationen igen ( s. 1). Hold tasten nede i mindst 5 sek. Bemærk Alle håndsæt er afmeldt og skal tilmeldes igen. Alle indstillinger nulstilles til fabriksindstilling. Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg De følgende indstillinger er kun nødvendige, hvis det kræves af telefonanlægget, se betjeningsvejledningen til telefonanlægget. Ændring af opkaldsmetode Menu P#Q5#11 Angiv tal for opkaldsmetoden: Q = DTMF-signalering; 1 =impulsopkald OK. Midlertidigt skift til DTMFsignalering Hvis telefonanlægget stadig anvender impulsopkald, men du har brug for DTMF-signalering (f.eks. til aflytning af telefonsvareren på nettet), skal du skifte til DTMF-signalering for samtalen. Forudsætning: du fører en samtale, eller har allerede ringet op til et eksternt nummer. Tryk på stjernetasten P. DTMF-signalering er kun aktiveret for denne forbindelse. Indstilling af flashtid Menu P#Q5#12 Angiv tal for flashtiden: Q =80ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; I = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; L = 600 ms; M = 800 ms OK. Redigering af pausen efter opkaldsstart Du kan indstille pauselængden mellem trykket på opkaldstasten c og afsendelsen af telefonnummeret. Menu P#Q5#1O Indtast tal for den aktuelle pauselængde: 1 = 1 sekund 2 = 3 sekunder I = 7 sekunder OK. Redigering af pausen efter R-tasten Menu P#Q5#14 Indtast tal for den aktuelle pauselængde: 1 = 800 ms 2 = 1600 ms; I = 3200 ms OK. 44

47 Kundeservice og Assistance Har du spørgsmål? Som Gigaset kunde kan du drage fordel af vores mange service tilbud. Du kan finde hjælp hurtigt i denne Bruger Manual og i service siderne på vores Gigaset online portal. Vær venlig at registrere din telefon lige efter køb på så kan vi give dig endnu bedre service. I tilfælde af spørgsmål vedr. din personlige brugerkonto kan du kontakte vores kundeservice via . Hele døgnet online service Du kan finde: u Ekstensiv information om vores produkter u Spørgsmål og Svar (FAQ) u Søgning efter nøgleord for hurtigt at finde emner. u Kompatibilitetsdatabase: Find ud af hvilke Base stationer passer med hvilke Håndsæt u Produktsammenligning: Sammenlign specifikationer af forskellige produkter med hinanden u Download brugermanualer og software opdateringer u skema for kontakt til Kundeservice Vores medarbejdere er klar på telefonlinien for mere avancerede spørgsmål, eller direkte hjælp. I tilfælde af reparation eller garanti reklamation: Kundeservice Danmark Prisen for opkald til Dansk Support er det samme som opkald til fastnet numre. Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibel med det nationale telefonnet hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er klart angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet). For at gøre brug af garantien på produktet, skal køberen indsende en kvittering, der viser datoen for købet (dato, fra hvilken den type varer, det omhandler Garantiperioden starter) og er blevet købt. 45

48 Spørgsmål og svar Hvis brugen af håndsættet giver anledning til spørgsmål, kan du kontakte os via 24 timer i døgnet. Desuden indeholder nedenstående tabel hjælp til fejlfinding. Displayet viser ikke noget. 1. Håndsættet er ikke tændt. Afbryd-tasten a trykkes ned længe. 2. Batteriet er tomt. Oplad eller udskift batteriet ( s. 12). På displayet blinker Base. 1. Håndsættet er uden for basisstationens rækkevidde. Reducer afstanden mellem håndsæt og basisstation. 2. Basisstationens rækkevidde er reduceret, fordi Økotilstand er aktiveret. Deaktivér Økotilstand ( s. 34), eller formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation. 3. Basisstationen er ikke tændt. Kontrollér basestationens strømforsyning ( s. 10). På displayet blinker Hånds. i base eller Registrér. Håndsættet er endnu ikke tilmeldt basestation, eller det er blevet afmeldt. Sæt håndsættet i basestationen (automatisk tilmelding kan tage op til 5 minutter), eller tilmeld håndsættet manuelt ( s. 36). Håndsættet ringer ikke. Ringetonen er slået fra. Aktiver ringetonen ( s. 41). Du hører ingen ringe-/klartone fra fastnettet. Det medfølgende telefonkabel er ikke blevet anvendt, eller det er blevet erstattet med et nyt kabel med en forkert stikkonfiguration. Brug altid det medfølgende telefonkabel. Hvis du får brug for at købe et kabel i en specialforretning, skal du sørge for, at stikkonfigurationen er korrekt ( s. 51). Forbindelsen afbrydes altid efter ca. 30 sekunder. Repeateren blev aktiveret eller deaktiveret ( s. 42). Deaktivér og aktivér den håndfri funktion igen ( s. 19). Hvis du forsøger at aktivere Økotilst.+, vises Ikke muligt! i displayet. Der er tilmeldt et håndsæt på basestationen, som ikke understøtter Økotilst.+. Fejltone efter indtastning af system-pin-kode. Du har indtastet den forkerte system-pin-kode. Nulstil system-pin-koden til 0000 ( s. 43). Glemt system-pin-kode. Nulstil system-pin-koden til 0000 ( s. 43). 46

49 Telefonnummeret på den, der ringer op, vises ikke på trods af CLIP (vis nummer). Vis nummer er ikke aktiveret. Den, der ringer op, skal have Vis nummer (CLI) aktiveret hos sin netudbyder. Vær opmærksom på informationer om visning af telefonnummer s. 26. Du hører en fejltone ved indtastningen. Handlingen mislykkedes/indtastningen er forkert. Gentag proceduren. Hold øje med displayet, og læs eventuelt i betjeningsvejledningen. Du kan ikke aflytte telefonsvareren på nettet. Telefonanlægget er indstillet til impulsopkald. Indstil telefonanlægget til DTMFsignalering ( s. 44). Ansvarsfraskrivelse I nogle af displayene kan der være pixels (billedpunkter), der forbliver aktiveret eller deaktiveret. Det er normalt og betyder ikke, at der er en fejlfunktion. Godkendelser Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark. Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land. Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til 1999/5/EF på den følgende internetadresse: Producentens Garanti Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår: u Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti. u Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner. 47

50 Miljø u Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfigurering og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien. u Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget. u Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications. u Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, Solna, Sverige. u Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet. u Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation. Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden. Miljø Vores miljøforbillede Vi har i Gigaset Communications GmbH et socialt ansvar og er engageret i at skabe en bedre verden. Vores ideer, teknologier og handlinger kommer befolkningen, samfundet og miljøet til gode. Målet for vores globale aktiviteter er en vedvarende sikring af menneskers livsgrundlag. Vi vedkender os et produktansvar, der omfatter hele produktets livscyklus. Allerede ved planlægningen af produktet og processen tager vi dets påvirkning af miljøet med i betragtning. Dette omfatter både fremstilling, indkøb, salg, anvendelse, service og bortskaffelse. Få flere oplysninger om miljøvenlige produkter og aktiviteter på på internettet. Miljøstyringssystem Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internationale normer EN og ISO ISO (miljø): certificeret siden september 2007 via TüV SÜD Management Service GmbH. ISO 9001 (kvalitet): certificeret siden via TüV Süd Management Service GmbH. 48

51 Økologisk energiforbrug Anvendelse af ECO DECT ( s. 34) sparer energi og yder dermed et aktivt bidrag til beskyttelsen af miljøet. Bortskaffelse Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne. Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EUdirektiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet. Bilag Pleje Bilag Tør basestationen, laderen og håndsættet af med en fugtig klud (brug ikke opløsningsmidler) eller en antistatisk klud. Brug aldrig en tør klud. En tør klud kan forårsage statisk elektricitet. Skader i højglansoverfladen kan forsigtigt fjernes ved anvendelse af display-politur til mobiltelefoner. Kontakt med væske Hvis håndsættet har været i kontakt med væske: 1 Sluk håndsættet, og tag straks batteriet ud. 2 Lad væsken dryppe ud af håndsættet. 3 Tør (dup) alle dele forsigtigt, og lad derefter håndsættet ligge i mindst 72 timer med batterirummet åbent og tastaturet nedad på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende). 4 Tænd først håndsættet igen, når det er tørt. Når håndsættet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen.! 49

52 Bilag Tekniske data Batterier Teknologi: Nikkel-metal-hydrid (NiMH) Størrelse: AAA (Micro, HR03) Spænding: 1,2 V Kapacitet: mah Apparatet leveres med to godkendte batterier. Driftstider/opladningstider for håndsættet Håndsættet kan oplade batterier op til en kapacitet på 1000 mah. Anvendelse af særlige højtydende batterier eller batterier med højere kapacitet giver ingen mening for trådløse telefoner. Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene. (Standbytid/taletid/driftstid er maksimalangivelser, opladningstider er typiske værdier). Standbytid (timer) * Samtaletid (timer) Driftstid ved 1,5 times samtale om dagen (timer) ** - uden - med Økotilst.+ Kapacitet (mah) ca / / / / Ladetid i basestation 6,5 7,5 8,5 11 (timer) Opladningstid i lader (timer) ,5 * uden/med display-belysning ** uden display-belysning (Indstilling af displaybelysning s. 39) Da der hele tiden gøres fremskridt inden for batteriudviklingen, opdateres listen med anbefalede batterier i området Ofte stillede spørgsmål på Gigaset-kundeservicesiderne med jævne mellemrum: Basestationens effektforbrug E310 E310A I standbytilstand * ca. 0,6 W ca. 0,6 W I standbytilstand basisstation ** <0,4 W <0,4 W Under en samtale ca. 0,5 W ca. 0,6 W * opladet håndsæt ligger på basestation ** Håndsæt ligger ikke på basestation 50

53 Bilag Generelle tekniske data Konfiguration af telefonstik DECT-standard GAP-standard Antal kanaler Frekvensområde Dupleks understøttes understøttes 60 duplekskanaler MHz Tidsmultipleks, 10 ms. rammelængde ledig 2 ledig 3 a 4 b 5 ledig 6 ledig Sendeimpulsens gentagefrekvens 100 Hz Sendeimpulsens længde 370 μs Kanalafstand 1728 khz Bithastighed 1152 kbit/s Modulation GFSK Sprogkodning 32 kbit/s Sendeeffekt 10 mw, middeleffekt pr. kanal 250 mw impulsydelse Rækkevidde udendørs op til 300 m, indendørs op til 50 m Strømforsyning til basisstation 230 V ~/50 Hz Omgivende betingelser ved brug +5 C til +45 C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed Opkaldsmetode DTMF-signalering/ Impulsopkald 51

54 Bilag Skrivning og redigering af navne Når du skriver navne, gælder følgende regler: u Hver af tasterne mellem Q og O er tildelt flere bogstaver og tegn. u Du kan styre markøren med u v. u Tegn tilføjes ved markøren. u Tryk på displaytasten Ü for at slette tegnet til venstre for markøren. u Det første bogstav i navnet skrives automatisk med stort, de efterfølgende med småt. Valg af store bogstaver, små bogstaver og tal Du kan skifte tilstanden til tekstindtastning ved at trykke gentagne gange på firkanttasten #. 123 Talindtastning Abc Store bogstaver * abc Små bogstaver * 1. bogstav skrives stort, de andre ikke Indtast navn Indtast de enkelte bogstaver/tegn ved at trykke på den tilsvarende tast. Tryk kort på tasten gentagne gange efter hinanden for at springe til det ønskede bogstav/tegn. Standardskrift 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x 1 1 $ 2 a b c 2 ä á à â ã ç I d e f 3 ë é è ê 4 g h i 4 ï í ì î 5 j k l 5 L m n o 6 ö ñ ó ò ô õ M p q r s 7 ß N t u v 8 ü ú ù û O w x y z 9 ÿ ý æ ø å 1) Q.,?! : ; _ P * / ( ) < = > % # \ & 1) Mellemrum 52

55 Tilbehør Tilbehør Gigaset kan udbygges til et trådløst telefonanlæg. Gigaset E310H-håndsæt u Ekstra høj talegengivelse u Håndfri i fantastisk talekvalitet u Egnet til høreapparater (HAC) u Kontrastrigt, stort sort/hvid-display u Visning af batteriernes opladningstilstand og radiokontakt u Meget god læsbarhed pga. stor skrift u Nummervisning, der kan forstørres u Grøn belyst håndfri funktion-tast u Overskueligt tastatur af høj kvalitet med belysning u Telefonbog til 120 opslag u Genopkald af de 10 sidst kaldte numre u Op til 20/240 timers tale-/standbytid u Standardbatterier Gigaset-repeater Med Gigaset-repeateren kan du øge dit Gigaset-håndsæts modtagerækkevidde i forhold til basen. Kompatibilitet Yderligere oplysninger om håndsættenes funktioner i forbindelse med Gigaset-basistelefoner/-stationer finder du på: Alt tilbehør og batterier kan fås i specialforretninger. Anvend kun originalt tilbehør. På den måde undgår du mulige sundhedsmæssige og materielle skader, samtidig med at du sikrer, at alle relevante bestemmelser overholdes. 53

56 Vægmontering af basestation E310 Vægmontering af basestation E310 29,6 mm ca. 7,9 mm Vægmontering af laderen 21 mm ca. 3,5 mm 54

57 Stikordsregister Stikordsregister A Adgangsbeskyttelse Advarselstone (batteri) Afbryd-tast , 25 Aflytte besked (telefonsvarer) Afmelde (håndsæt) Anonym Automatisk besvarelse af opkald , 39 Automatisk netudbyderforvalg Autosvar B Banke på, intern samtale Base indstille opstille til fabriksindstillinger tilslutte tilslutte til et telefonanlæg ændring af system-pin-kode Batteri advarselstone isætte oplade symbol visning af Bekræftelsestone Belysning Besked aflytte Beskedtast vis lister Besvare opkald Betjeningstrin (visning) Bortskaffelse Brug af håndsæt Bryde ind i en intern samtale Bryde ind i en samtale C CLI, CLIP Customer Care D Display belysning i standbytilstand , 19 kontrast ændring af displaysprog , 38 Displaytaster , 3 DTMF-signalering E ECO DECT Effektforbrug Eksternt opk Ekstra højt F Fejltone Firkanttast , 20 Flash, indtaste Font Foretage opkald besvare opkald eksternt intern Forkerte indtastninger (korrektur) G Garanti Generel afhjælpning af fejl Genopkaldsliste Godkendelser H Hjælp Hurtigopkald telefonsvarer Højttaler

58 Stikordsregister Høreapparater Håndsæt afmelde , 43 anvende flere displaysprog , 38 indstille (individuelt) kontakt med væske liste lyd lydstyrke for håndfri funktion lydstyrken for telefonrøret servicetoner slå lyden fra standbytilstand stor skrift søge efter tage i brug til fabriksindstillinger tilmelde tænde/slukke viderestilling af samtale I Ibrugtagning håndsæt Indstille flashtiden Indstilling Indstilling af dato Indstilling af klokkeslæt Indstilling af melodi (ringetone) Intern samtale banke på Internt opkald K Korrektur af forkerte indtastninger.. 19 Kundeservice og Assistance L Ladetilstandsvisning Liste genopkaldsliste håndsæt opkaldsliste telefonsvarerliste Lydstyrke ekstra højt højttaler lydstyrke for håndsættets håndfri funktion ringetone ørestykke M Menu oversigt sluttone styring Miljø Modtagelsesforstærker, se Repeater N Nettelefonsvarer indtastning af nummer Netudbyderforvalg, automatisk Nulstilling af system-pin-koden O Opkald lade en abonnent bryde ind Opkald til alle Opkaldsliste Opkaldsmetode Opkaldspause , 25, 28 Opkalds-tast Opringning eksternt intern Opstille, basestationen

59 Stikordsregister P Paging Pakken indholder Pleje af telefonen Prefix opslag gemme, ændre R Reducere stråling Reduktion af strømforbruget Reduktion af strålingen Repeater Ringetone indstilling af lydstyrke indstilling af melodi ændre R-tast Rækkefølge i telefonbogen Rækkevidde S Samtale intern viderestille (forbinde) Sende opslag i telefonbog til håndsæt Servicetoner Skrivning og redigering af navne Slette tegn Slettetast Slukke autosvar håndsæt servicetoner tastaturspærring Slå håndsættets lyd fra Sprog, display Spærring aktivering/deaktivering af tastaturspærring Spørgsmål og svar Standardindstillinger, gendanne base håndsæt Standbytilstand (display) , 19 Standbytilstand, vende tilbage til Stikkonfiguration Stjernetast Stor skrift Strømbesparende strømforsyning.. 34 Strømforsyning Strømforsyning, strømbesparende.. 34 Styretast , 4 Symbol ringetone tastaturspærring Systemindstillinger Søg i telefonbogen Søge håndsæt T Tast 1 (Hurtigopkald telefonsvarer på nettet) Tastaturspærring Tastelyd Taster afbryd-tast displaytaster , 3 firkanttast , 20 hurtigopkald telefonsvarer hurtigopkald telefonsvarer på nettet kortvalg opkalds-tast R-tast slettetast stjernetast styretast , 4 tast 1 (hurtigopkald telefonsvarer) tænd/sluk-tast

60 Stikordsregister Tekniske data Telefonanlæg indstille flashtiden indstilling af opkaldsmetode skift til DTMF-signalering tilslutning af basestationen til et telefonanlæg Telefonbog gem opslag lagring af første nummer opslagenes rækkefølge sende opslag/liste til håndsæt vælge opslag åbne Telefonen, beskytte mod adgang Telefonnummer lagre i telefonbogen , 29 på den, der ringer op, vise (CLIP).. 25 til telefonsvarer på nettet, indtaste Telefonstik, konfiguration Telefonsvarerliste Tilbehør Tilmelde (håndsæt) Tænd/sluk-tast Tænde autosvar håndsæt servicetoner tastaturspærring V Vis nummer Visning af besked fra telefonsvarer på nettet 33 nummer (CLI/CLIP) Visning af besked fra telefonsvareren på nettet Visning af telefonnummer, bemærkninger Vækkeur Vælge med kortnummervalg med telefonbog Væske Æ Ændre displaysprog lydstyrke for håndfri funktion lydstyrken for telefonrøret Ændring af PIN-kode system-pin Ændring af system-pin-kode Ø Økotilst Økotilstand Ørestykke lyd lydstyrke Ørestykkets lyd

61

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Ð Ã U 10:53 23.04.10 INT Genopk

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ë Banke på aktiveret š Indgående anonymt opkald

ë Banke på aktiveret š Indgående anonymt opkald Betjeningsvejledning til Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Genvejstaster 2 Gentagetast 3 Genopkaldstast 4 Lydløs-tast (mute) 5 Shift-tast 6 Lav-tast (lydstyrke) 7 Højttaler-tast (håndfri) 8 Høj-tast (lydstyrke)

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Kort oversigt Gigaset DA710

Kort oversigt Gigaset DA710 Kort oversigt Gigaset DA70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Display og taster Indstilleligt display (Indstilling af displaysproget s. ) 2 Styretast 3 Skiftetast 4 Menutast 5 Genopkalds-/pausetast 6 Genopkaldstast

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser VITA Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT-telefon med nummerviser 1 Oversigt: Håndsæt Højttaler Display Antennesymbol Telefonbog Fuldt opladet batteri Afladet batteri Opkaldsliste Optaget

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips D450 D455 Udvidet brugerdokumentation Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere