Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010"

Transkript

1 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte Fax CVR nr: EAN nr: februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred Baggrund Frederikssund kommune har på baggrund af et ønske om økonomiske besparelser på den kollektive bustrafik bedt Movia om i samarbejde med Frederikssund kommune at gennemgå bustrafikken via reduktioner i afgange, nedlæggelse af busruter og åbning af den kommunale skolekørsel for alle borgere at opnå besparelserne. Ud over ønsket om en besparelsen ønsker Frederikssund kommune en gentænkning af det kollektive trafiktilbud i kommunen, herunder etableringen af en buslinje med R-net standard i Hornsherred. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje Konceptet for R-nettet, som i dag fungerer i Region Sjælland, er at bussen skal betjene de byer hvor kundepotentialet er størst, være en hurtig forbindelse og let at bruge. Dette gøres blandet andet ved at R-linjer ikke kører igennem mindre byer, men holder sig på hovedvejen. Dette betyder længere til busstoppestedet for nogle kunder, men flere afgange og hurtigere rejsetid, hvilket i følge kundepræferenceundersøgelser vurderes som vigtigt for mange kunder. Den længere vej til stoppestedet kan der kompenseres for via bedre stoppestedforhold med læskærme, lys, cykelparkering og realtidsmoduler på stoppestedet. Et yderligere karakteristika ved R-linjer er, at de korresponderer med andre R-linjer og tog, samt at der køres med faste minuttal hele dagen. Køreplanen for alle R-linjerne indeholder ½ timedrift på hverdage i perioden 6:00-20:00 og timedrift i perioden 20:00-24:00. Lørdag og søndage er der timedrift i perioden 7:00-24:00. Trafikselskabet Movia Trafik og Rådgivningscenter 1/17

2 I Frederikssund kommune vurderer Movia, at der er grundlag for en opgradering af linjerne 229E og 239 til R-net standard, således at der etableres en hovedlinje mellem Frederikssund st. og Roskilde st. som betjener de største byer i Hornsherred. En opgradering til ½ timedrift vil medvirke til at gøre linjen mere attraktiv for nuværende og potentielle kunder, hvorfor det forventes at R-linjen vil tiltrække flere passagerer. Yderligere vil R-linjen være medvirkende til at skabe sammenhæng i den kollektiv trafik idet linjen vil få forbindelse til den forventede regionaltfinansierede R-linje fra Frederikssund st. mod nord samt S-tog og regionaltog. En R-linje i Hornsherred vil være med til at danne rygraden i en ny kollektivtrafikløsning, hvor der indsættes busser de steder hvor der er fleste kunder og potentialet for nye kunder er størst. De øvrige linjer i Hornsherred skal fungere som fødelinjer til R-linjen, således at der køres færre busser over broen helt til Frederikssund station. Herved kan der potentielt spares et antal timer om året. Ruteforløbet for en R-linje er indtegnet på kortet herunder, hvor det særligt skal bemærkes at i tidsrummet 6-20 hvor linjen har 1/2 timedrift, er hver anden afgang over henholdsvis Jægerspris og Gerlev. I tidsrummet hvor linjen har timedrift køres udelukkende via Jægerspris. Delingen af linjen over Jægerspris og Gerlev har det formål at der via kortere køretid via Gerlev spares ca. 630 timer årligt, i forhold til en model hvor R-linjen alene kører over Jægerspris. Grundtanken om at R-linjer har et simpelt ruteforløb uden varianter af viges der i nogen grad for ved denne model. I Jægerspris vil R-linjen kombineret med linje 322 give 2 busser pr time mellem Jægerspris og Frederikssund, hvor der i dag er 3 busser pr time. 2/17

3 Sammenligning af nuværende drift og R- linje Da både de nuværende 229E/239 og en kommende R-net linje er en fælles kommunal linje er det nødvendigt at medtage fordelingsmodellen når man skal vurdere omkostningerne ved en udvidelse af linjerne. Pendlingsmønstret, som har betydning for fordelingsmodellen, mellem Frederikssund kommune og nabokommunerne mod syd er således at Frederikssund kommune finansierer ca. 40% af udgifterne ved linjerne, hvor 60% finansieres af de øvrige kommuner. Yderligere er selvfinansieringen på de nuværende linjer i gennemsnit over 50%, hvorfor vi i vurderingen af økonomien af en kommende R-linje anvende en selvfinansieringsgrad på 50%. Buslinjerne i Hornsherred er pt. i udbud som har driftsstart december Det 3/17

4 betyder at timeprisen i 2011 på nuværende tidspunkt ikke er kendt. Til brug for beregningen af udgifterne for en kommende R-linje anvendes derfor en konservativt skønnet timepris på 700 kr/time. Nuværende drift 229E (Frederikssund st. Roskilde st.) Hverdage: 1 timedrift i tidsrummet 5:00-17:30 (13 daglige afgange) Lørdage: Ingen drift Søndage: Ingen drift Timer pr. år: 3952 Linjens finansiering i Frederikssund kommune eksklusiv indtægter og fordelingsmodel: kr. 239 (Frederikssund st. Roskilde st.) Hverdage: 1 timedrift i tidsrummet 18:00-23:30 (6 daglige afgange) Lørdage: 1 timedrift i tidsrummet 7:00-23:30 (17 daglige afgange) Søndage: 1 timedrift i tidsrummet 9:00-23:30 (15 daglige afgange) Timer pr. år: 3588 Linjens finansiering i Frederikssund kommune eksklusiv indtægter og fordelingsmodel: kr. Samlet antal timer på 229E og 239: 7540 timer/år 4/17

5 Udgifterne til linje 229E og 239 eksklusiv indtægter og fordelingsmodel: kr. Udgifter til linje 229E og 239 inklusiv indtægter og fordelingsmodel: kr. R-linje R-linje (Frederikssund st. Roskilde st.) Hverdage: 1/2 timedrift i tidsrummet 6:00-20:00, 1 timedrift 20:00-24:00 Lørdage: 1 timedrift i tidsrummet 7:00-24:00 Søndage: 1 timedrift i tidsrummet 7:00-24:00 Timer pr. år: timer/år (svarende til en udvidelse på 3813 timer/år) Linjens finansiering I Frederikssund kommune eksklusiv indtægter og fordelingsmodel (ved en skønnet timepris på 700 kr/timen): kr. (svarende til en merudgift på kr. eksklusiv indtægter og fordelingsmodel) Samlet antal timer på R-linje: timer/år Udgifterne til R-linje eksklusiv indtægter og fordelingsmodel: kr. kr. Udgifter til R-linje inklusiv indtægter og fordelingsmodel: kr. (svarende til en merudgift på kr/år) Dette svarer til en merudgift på kr/år sammenlignet med nuværende drift. 5/17

6 Gentænkning af øvrige linjer i Hornsherred I Hornsherred kører der i dag ud over 229E, 239 og 322, linjerne 317, 318, 323 og 818 (telebussen). Herudover kører linje 226 mellem Skibby og Roskilde st. samt natbusserne, som ikke medtaget i dette notat, i det at linjerne hovedsageligt kører i andre kommuner og udgør en meget lille del af Frederikssunds budget. Ruteforløbet for linjerne ses på kortet herunder. 6/17

7 Øvrige linjer nuværende betjening Linjerne har i dag følgende driftsomfang. 317 (Frederikssund st. - Skibby via Vellerup) Hverdage: 2-3 timedrift i tidsrummet 7:40-20:00 (5 daglige afgange) Lørdage: 2-3 timedrift i tidsrummet 7:00-19:30 (5 daglige afgange) Søndag: 3 timedrift i tidsrummet 8:00-17:30 (4 daglige afgange) Timer pr. år: 3703 Linjens finansiering: kr. eksklusiv passagerindtægter og fordelingsmodel. 318 (Frederikssund st. - Skibby via Skuldelev) Hverdage: 1-2 timedrift i tidsrummet 5:30-22:30 (15 daglige afgange) Lørdage: 2-3 timedrift i tidsrummet 7:30-22:00 (6 daglige afgange) Søndage: 2-3 timedrift i tidsrummet 7:30-22:00 (3 daglige afgange) Timer pr. år: 6448 Linjens finansiering: kr. eksklusiv passagerindtægter og fordelingsmodel. 322 (Frederikssund st. Barakvejen) Hverdage: 1-2 timedrift i tidsrummet 4:30-22:30 (16 daglige afgange) 7/17

8 Lørdage: 2-3 timedrift i tidsrummet 8:00-22:30 (12 daglige afgange) Søndage: 2-3 timedrift i tidsrummet 8:00-23:00 (13 daglige afgange) Timer pr. år: 5123 Linjens finansiering: kr. eksklusiv passagerindtægter og fordelingsmodel. 323 (Frederikssund st. - Skibby via Kyndbyværket) Hverdage: 1-3 timedrift i tidsrummet 4:30-22:30 (7 daglige afgange) Lørdage: 2-3 timedrift i tidsrummet 7:30-22:00 (5 daglige afgange) Søndage: 3-5 timedrift i tidsrummet 8:30-23:00 (5 daglige afgange) Timer pr. år: 5876 Linjens finansiering: kr. eksklusiv passagerindtægter og fordelingsmodel. 818 (Telebus) Hverdage: Telebus 1 (hverdage): 5:00-24:00. Telebus 2 (kun skoledage) 7:00-19:00. Telebussen løser faste skoleafgange og faste ture til Kirke Hyllinge som i dag. Telebuskørsel med udgangspunkt i Skibby. Se bilag 1 for yderligere detaljer. Lørdage: 6:00-24:00 Søndage: 7:30-24:00 Timer pr. år: 9400 Linjens finansiering: kr. eksklusiv passagerindtægter og fordelingsmodel. 8/17

9 Samlet antal timer pr. år: timer/år Udgifterne til linje 317, 318, 323 og 818 eksklusiv indtægter: kr. Øvrige linjer fremtidig betjening Forslaget til en ny busbetjening af Hornsherred tager udgangspunkt i at behovet for transport til Frederikssund st. i morgenmyldretiden er større end det kørselsbehov som ses på øvrige tidspunkter af dagen, samt i weekender i Hornsherred. I myldretiden er der et behov for en større mængde buskørsel, end en kommende R-linje alene vil kunne opfylde. Dette forslag tager højde for dette, idet flere linjer har specielle myldretidsvarianter. En væsentlig del af kunderne i busserne i Hornsherred er i dag skolebørn, men der er potentiale for flere passagerer i den kollektive trafik ved at samtænke kommunens lukkede skolebusser med den kollektive trafik. I den nuværende busbetjening af Hornsherred udfører Movia allerede skolekørsel for Frederikssund kommune med telebussen samt andre linjer. Movias analyser af skolebuskørslen i Hornsherred viser at der yderligere på flere linjer er sammenfald mellem skolebuslinjerne og de kollektive buslinjer, hvilket betyder at der ligger et besparelsespotentiale i at tilpasse den kollektive bustrafik og skolernes ringetider til hinanden. Dette kræver som nævnt at skolerne er villige til at tilpasse deres ringetider og Frederikssund kommune køber skolekort via Movia (udgifterne til skolekort kommer retur til Frederikssund kommune via indtægterne for påstigere på den enkelte buslinje). Frederikssund kommunes nuværende kontrakt på skolebuskørslen løber til 2015 og er således bundet til et bestemt kørselsomfang. Kontrakten giver dog mulighed for en vis reduktion, men en større omlægning af skolebuskørslen vil efter Movias skøn kræve en genforhandling. Der er i dette forslag ikke medregnet besparelserne ved at nedlægge skolebuslinjer som vil blive overflødiggjort at kollektive buslinjer som er tilpasset skolerne, idet besparelsens størrelse er afhængig af en genforhandling af Frederikssund kommunes kontrakt med skolebusoperatøren samt muligheden for at tilpasse ringetider på de enkelte skoler. Den nye linjeføring i Movias forslag giver dog mulighed for at skolebuskørslen kan løses af den kollektive trafik i forbindelse med ophør af nuværende kontrakter på skolekørsel. 9/17

10 Ud over besparelsesønsket, har et ønske fra Frederikssund kommune været, at der kører færre busser over broen til Frederikssund st. Ved at opgradere til en R-linje i Hornsherred med ½ timedrift bliver det muligt med andre linjer at føde R-linjen og dermed kører færre linjer helt til Frederikssund st. Konsekvensen af dette, er at kunderne vil opleve flere skift end i dag, hvilket kan være med til at gøre den kollektive trafik mindre attraktiv. Konsekvenser af skift og ventetid kan minimeres ved hjælp at gode stoppestedsforhold med lys, læskærme, cykelparkering og realtidsmoduler. I dette forslag til ny betjening bliver Lyngerup en knudepunkt for trafikken i Hornsherred, hvorfor Movia forslå at Frederikssund kommune opgarderer stoppestedsforholdene her. Som en del af trafikforliget har staten oprettet en pulje for fremkommelighed og for tiltag som giver flere passagerer i den kollektive trafik. Projekter som opgradering af stoppestedsforhold kan opnå med finansiering på 50%. Movia assisterer gerne Frederikssund kommune med rådgivning i forbindelse med ansøgninger til det statslige puljer. Beregningerne herunder af fremtidige driftsomfang og økonomi på de øvrige linjer i Hornsherred, er alene en indikator på en forventet økonomi såfremt forslaget gennemføres. Beregningerne er baseret på skønnet timeforbrug, busforbrug og timepris. Ligeledes er beregningerne lavet uden indtæger fra påstigere og konsekvenser af fordelingsmodellen. Movia vurderer dog på baggrund af disse beregninger at Frederikssund ønske om en besparelse på 3 mio. kr. kombineret med en udvidelse af 229E/239 til en R-linje er realiserbart med dette forslag. Ny 317E (Kyndbyværket - Frederikssund st. via Jægerspris) Den nye linje 317 giver en betjening morgen og eftermiddag med korrespondance til S-tog i Frederikssund. Yderligere giver den nye linje 317E, med en linjeføring via Jægerspris, 3 afgange i timen i morgen- og eftermiddagsmyldretiden som i dag. Dette vurderes at være attraktivt i forhold til pendling med den kollektive trafik. Den nye linjeføring giver yderligere betjening morgen og eftermiddag i blandt andet Kyndby og Over Dråby Strand, et tilbud som ikke eksistere i dag, men vurderes at være attraktivt. 10/17

11 Hverdage: 3 afgange morgen og 3 afgange eftermiddag (6 daglige afgange) Lørdage: Ingen drift Søndag: Ingen drift Timer pr. år: 2250 (svarende til en reduktion på 1453 timer/år) Linjens finansiering: kr. eksklusiv passagerindtægter og fordelingsmodel (svarende til en besparelse på kr). Ny 318 (Skibby Lyngerup (Frederikssund st)) 11/17

12 Den nye 318 har to varianter en myldretidsvariant helt til Frederikssund st., og en afkortet variant som kører mellem Skibby og Lyngerup. I myldretiden er et behov for transport mod Frederikssund som R-linjen alene ikke vil kunne dække, som løses med 318. Uden for myldretiden vil bussen kører med 2 timedrift hele ugen. En konsekvens af at linjen uden for myldretiden alene kører i Hornsherred er at kunderne som rejser til og fra Frederikssund eller på tværs af Hornsherred vil skulle skifte i Lyngerup. Dette kan der kompenseres for ved, som tidligere nævnt, at etablere gode stoppestedsforhold i Lyngerup. Hverdage (morgen myldretid): 2 morgen afgange direkte til Frederikssund st. via Gerlev som 12/17

13 den nuværende linjeføring (tilpasset 7 og 8 S-toget i Frederikssund) Hverdage (øvrige tidspunkter): ca. 2 timedrift, 8 daglige afgange i begge retninger Lørdage: ca. 2 timedrift, 8 daglige afgange i begge retninger Søndage: ca. 2 timedrift, 8 daglige afgange i begge retninger Timer pr. år: 3420 (svarende til en reduktion på 3028 timer/år) Linjens finansiering: kr. eksklusiv indtægter og fordelingsmodel (svarende til en besparelse på kr) Ny 322 (Frederikssund st. Barakvejen) Linje 322 bevarer sin nuværende rute og fastholder sit driftsomfang. Enkelte afgange tilpasses i sammenhæng med skolernes ringetider, således at linje kan anvendes som skolebus. I Jægerspris er linjen i samspil med R-linjen og 317E med til at give 2-3 afgange i timen til/fra Frederikssund. Hverdage: 1-2 timedrift i tidsrummet 4:30-22:30 Lørdage: 2-3 timedrift i tidsrummet 8:00-22:30 Søndage: 2-3 timedrift i tidsrummet 8:00-23:00 Timer pr. år: 5123 (svarende til det nuværende timer/år) Linjens finansiering: kr. eksklusiv passagerindtægter og fordelingsmodel. (svarende til de nuværende omkostninger) Ny 323 (Skibby Lyngerup via Vellerup) Den nye linje 323 vil alene køre i Hornsherred mellem Skibby og Lyngerup. Linjen vil få et mere simpelt forløb og 2 timedrift hele ugen. En mere simpel linjeføring og køreplan er mere attraktiv for kunderne. En konsekvens af at linjen alene kører i Hornsherred er at kunderne 13/17

14 som rejser til og fra Frederikssund eller på tværs af Hornsherred vil skulle skifte i Lyngerup. Dette kan der kompenseres for ved, som tidligere nævnt, at etablere gode stoppestedsforhold i Lyngerup. Hverdage: ca. 2 timedrift, 8 daglige afgange i begge retninger Lørdage: ca. 2 timedrift, 8 daglige afgange i begge retninger Søndage: ca. 2 timedrift, 8 daglige afgange i begge retninger 14/17

15 Timer pr. år: 4015 (svarende til en reduktion på 1861 timer/år) Linjens finansiering: kr. eksklusiv indtægter og fordelingsmodel (svarende til en besparelse på kr) Ny 818 (Telebus) Telebussen betjener i den nye version forsat de faste ture til skolerne og Kirke Hyllinge som beskrevet tidligere. De tidspunkter hvor bussen ikke har fast ture flyttes telebussen til Lyngerup og betjener området omkring Kyndby, Dalby og Over Dråby Strand. Hverdage: Telebus 1 (hverdage): 5:00-24:00. Telebus 2 (kun skoledage) 7:00-19:00. Telebussen løser faste skoleafgange og faste ture til Kirke Hyllinge som i dag. Telebuskørsel med udgangspunkt i Lyngerup og betjening af området omkring Kyndby, Dalby og Over Dråby Strand. 15/17

16 Lørdage: 6:0-24:00 Søndage: 7:30-24:00 Timer pr. år: 9400 (svarende til det nuværende timer/år) Linjens finansiering: kr. eksklusiv indtægter og Fordelingsmodel (svarende til de nuværende omkostninger) Samlet antal timer pr. år: timer/år (svarende til en reduktion på 6342 timer/år) Samlede udgifter for øvrige linjer i Hornsherred: kr. eksklusiv indtægter og fordelingsmodel (svarende til en besparelse på kr) Konklusion Med baggrund i Frederikssund kommunes ønske om en besparelse, anbefaler Movia at Frederikssund kommune opgradere 229E/239 til en R-linje som vil udgøre rygraden i den kollektive trafik i Hornsherred. En opgradering vil skønnet koste Frederikssund kommune ca. 0,7 mio. kr. årligt inklusiv passagerindtægter og fordelingsmodel. En opgraderingen til en R-linje vil være med til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv og skaffe flere kunder i den kollektive trafik. Movias forslag til den øvrige trafik vil give en skønnet besparelse på ca. 5 mio. kr. eksklusiv indtægter og fordelingsmodel. En konsekvens af forslaget er at kunderne vil opleve flere skift på rejsen, hvilket trækker i den negative retning i forhold til kundernes lyst til at benytte den kollektive trafik. Kompensationen for dette kan være opgradering af stoppestedsforhold. 16/17

17 Movia vurderer på baggrund af beregningerne i dette notat at Frederikssund kommunes ønske om en besparelse på 3 mio. kr. kombineret med en udvidelse af 229E/239 til en R-linje er realiserbar. 17/17

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Notat/ Busnettet i Frederikssund Kommune Følgende notat er en gennemgang af de enkelte buslinjers funktion i kommunens samlede busnet. For hver buslinje er beskrevet:

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

Trafikbestillingsgrundlag 2015

Trafikbestillingsgrundlag 2015 Trafikbestillingsgrundlag 2015 Følgende notat er en gennemgang af buslinjernes driftsøkonomi og funktion i kommunens busnet. Tallene i notatet er baseret på Movias Trafikbestillingsgrundlag for 2015, der

Læs mere

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød Notat Til: Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. august 2013 Direkte busforbindelse mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Svar på spørgsmål fra møde PLUD 21. marts. Movia. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Svar på spørgsmål fra møde PLUD 21. marts. Movia. 1 Baggrund Movia Svar på spørgsmål fra møde PLUD 21 marts Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Ny R-linje 310R 2 3 Bybus i Frederikssund by 2 4 Betjening af Hornsherred 8 1 Baggrund 21 marts 2011 blev en række ændringsforslag

Læs mere

Ulla Merete Riel. Johanne Høgsholm Sendt: 25. september :20 Til: Fra: Johanne Høgsholm Emne: Forslag til ændring af linje 333 pr.

Ulla Merete Riel. Johanne Høgsholm Sendt: 25. september :20 Til: Fra: Johanne Høgsholm Emne: Forslag til ændring af linje 333 pr. Ulla Merete Riel Fra: Johanne Høgsholm Sendt: 25. september 2008 17:20 Til: Johanne Høgsholm Emne: Forslag til ændring af linje 333 pr. januar 2009 Vedhæftede filer: Forslag til ændring af linje 333 pr

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Etablering af R-linje mellem Hørsholm-Kokkedal og Hillerød, revision 2

Etablering af R-linje mellem Hørsholm-Kokkedal og Hillerød, revision 2 Notat Til: Hillerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler BEN Direkte +45 36 13 16 46 Fax - BEN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. april 2014 Etablering

Læs mere

Eksempler på sammenhængen i køreplanerne

Eksempler på sammenhængen i køreplanerne Eksempler på sammenhængen i køreplanerne Der har været en række klager over dårlig sammenhæng i køreplanerne mellem linje 315 og 230R på Hornsherred. For linje 318 har der endvidere været klager over for

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Notat Til: Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Sagsnummer Sagsbehandler KBN Direkte 36 13 17 83 Fax KBN@moviatrafik.dk CVR

Læs mere

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353 Notat Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner Kopi til: RNS, RSK, KOP Sagsnummer Sagsbehandler BEN+JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65

Læs mere

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune...

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune... Notat Til: Rudersdal Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. maj 2015 Mulighedskatalog - besparelser

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Lone Nielsen - Teknisk sek.

Lone Nielsen - Teknisk sek. Lone Nielsen - Teknisk sek. Fra: Johanne Høgsholm Sendt: 25. februar 2009 14:24 Til: Johanne Høgsholm Emne: VS: Movias trafikkort og forslag til busdrift i Furesø, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010 Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Att: Michael Løgstrup Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. februar 2009 Oplæg til

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Til: Ballerup Kommune Kopi til: Egedal Kommune; TOR; SRM; MKL Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. marts 2016 Trafikbestilling

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016 KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1 AGENDA 1. NUVÆRENDE KØREPLAN FOR LINJE 131 VIGTIGE KARAKTERISTIKA 2. FORSLAG TIL NY KØREPLAN FOR LINJE 131 FORDELE/ULEMPER I FORHOLD TIL EKSISTERENDE

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2 CARSTENHALSNÆS KOMMUNE BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Princip for ændret

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

Ros for at den massive kritik af ændringerne pr. 12. december Østergade 8 B

Ros for at den massive kritik af ændringerne pr. 12. december Østergade 8 B Høringssvar vedrørende forslag til kollektiv trafik 1 Navn Høringssvar 2 Anja Athar Linje 310 R: Virkelig fornuftigt forslag! På den måde er det meget lettere for vores elever at komme til uddannelsesstederne,

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Notat om opfølgning på ny køreplan der trådte i kraft den 12. december 2010.

Notat om opfølgning på ny køreplan der trådte i kraft den 12. december 2010. 03.01.2011/hlaur - 1 - Notat om opfølgning på ny køreplan der trådte i kraft den 12. december 2010. Nærværende notat omhandler de klager, skriftlige såvel som telefoniske, som Frederikssund Kommune har

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus 8. december 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus er i henhold til "Lov om trafikselskaber" ved at udarbejde en samlet plan for den kollektive trafik på

Læs mere

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385 Notat Til: og r Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 26. januar 2017 Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer

Læs mere

Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om. Ny busbetjening Hillerød Vest

Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om. Ny busbetjening Hillerød Vest Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om Ny busbetjening Hillerød Vest Præsentation og program Ved Formand for Miljø- og Teknikudvalget Tue Tortzen Program 14. april kl. 17-18 - Baggrund, proces

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016 Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 25. marts 2015 Mulighedskatalog 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv...

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv... Til: Dragør Kommune Kopi til: TOR Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Natbetjening i Dragør Kommune Indhold

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen

Læs mere

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7 HILLERØD KOMMUNE, MOVIA FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDKAST INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Resumé

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Lejre Kommune - Foreløbigt budget behandling for Trafikselskabet Movia

Lejre Kommune - Foreløbigt budget behandling for Trafikselskabet Movia Til Lejre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2010 Lejre Kommune - Foreløbigt budget 2011 2. behandling

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Langeland Kommune. Notat fra FynBus/COWI. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Langeland Kommune. Notat fra FynBus/COWI. 1 Baggrund Langeland Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Oplægget

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station.

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station. Notat Til: Hvidovre Kommune Kopi til: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9.

Læs mere

Kommunernes bestillerrolle i praksis

Kommunernes bestillerrolle i praksis 03.04.2008 Kommunernes bestillerrolle i praksis Kristina Lyck Andreasen, Høje-Taastrup Kommune Lars Richter, Movia Kollektivtrafik i Høje-Taastrup Kommune Kommunens arbejde før 2007 Kommunens ny rolle

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Sjællands område og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. juni

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune FynBus 29. april 2013-1 - PLAN SAZ/SJ Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune Indledning Dette notat beskriver FynBus forslag til justeringer i Svendborg

Læs mere

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik.

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-15 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 22.2.2016 Indstillingsnotat Kollektiv trafik køreplanperiode K2016-17 Udvalget skal tage stilling til foreslåede ændringer i Midttrafiks

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet !!! Frederikssund Kommune Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet I tabellen nedenfor ses totaludgifterne for de forskellige kørselsordninger i Frederikssund

Læs mere

Indstilling og indsigelse fra Ejby vedrørende ændring af bus 245

Indstilling og indsigelse fra Ejby vedrørende ændring af bus 245 Indstilling og indsigelse fra Ejby vedrørende ændring af bus 245 Vi fra Ejby Borgerforening, medlemmer af Kollektiv Trafik borgergruppen for Ejby og bestyrelsesmedlem i SF kommer med følgende indstilling

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 29. januar 2015. Tilpasningsbehov i Region Sjælland D

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 29. januar 2015. Tilpasningsbehov i Region Sjælland D Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. januar 2015 Tilpasningsbehov i Region Sjælland

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Direktørområdet E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/3400 Telefon: 76631987 Dato: 29. maj 2009 Planoplæg til fremtidigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Busalternativer til Vestbanen

Busalternativer til Vestbanen 12. november 2009 Busalternativer til Vestbanen I den netop vedtagne trafikplan for Sydtrafik er det forudsat, at der i planperioden (2009-2012) er fortsat togdrift på Vestbanen, og at togkørslen i 2011

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg FynBus 9. november 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik

Læs mere

I kan finde tre links om Movias budget behandling på Movias hjemmeside:

I kan finde tre links om Movias budget behandling på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 8. juli 2010 Region Sjælland - Budget 2011 1. behandling

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. FAKTAARK Dato J. nr. 22. maj 2015 2015-223 Udmøntning af pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder Nedenfor præsenteres de projekter, der får tilskud fra Pulje til forbedring af kollektiv

Læs mere

Performance Management i Movia

Performance Management i Movia Performance Management i Movia Paper udarbejdet til Ålborg Trafikdage 2010 Henrik Visborg Thune Teamleder budget og økonomistyring Movia Baggrund og formål: Med kommunalreformen i 2007 skiftede det økonomiske

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej.

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej. Notat Til: JEG, TOR Kopi til: ANS Sagsnummer Sagsbehandler SBA Direkte +45 36 13 16 32 Fax - sba@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15-01-2014 Analyse af køretid og regularitet på

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Regionens trafikopgaver: Movia: Bestilling af 3 typer af opgaver: Regional Bustrafik Lokalbanekørsel

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

BILAG Trafik, Vej & Park

BILAG Trafik, Vej & Park BILAG Trafik, Vej & Park MOVIA TRAFIKBESTILLING 2015 Bilag til dagsordenspunkt for beslutning om MOVIA Trafikbestilling 2015. Målsætningen er, at de indstillede forslag kan iværksættes medio august 2014.

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel 14-04-2008 Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Jakob Himmelstrup [JHI@movia.dk] Sendt: 13. marts 2008 08:33 Til: Johanne Høgsholm Emne: Flyvestationen Vedhæftede filer: Bilag 1.pdf; Bilag 2.pdf; Bilag 3.pdf;

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler JBN Direkte +45 36 13 16 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Passagerincitamenter Udviklingen fra 2008-A8

Passagerincitamenter Udviklingen fra 2008-A8 Passagerincitamenter Udviklingen fra 2008-A8 Søren Jacobsen sj@moviatrafik.dk Dok.nr. 000000 12.05.2011 / København Baggrund for incitamentsaftaler - Faldende passagertal - Den negative spiral - Afprøve

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2 MOVIA OG EGEDAL KOMMUNE Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG INDHOLD 1 Indledning

Læs mere