Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse"

Transkript

1 Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk dansk baggrund. De største forskelle ses på uddannelsesstatus, hvor unge med indvandrerbaggrund i højere grad står uden ungdomsuddannelse. Blandt unge med indvandrerbaggrund står op imod 30 procent uden anden uddannelse end grundskolen. For unge med etnisk dansk baggrund er det betydeligt færre. Endvidere viser analysen, at der ligeledes er forskelle, når det gælder indkomst og overførsler. Ser man på, hvor meget de unge i gennemsnit får udbetalt af overførsler er det etnisk danske unge, der får mest men overførsler udgør en større andel af indkomsten blandt indvandrerunge. af senioranalytiker Lars Foldspang 26. april 2014 Analysens hovedkonklusioner Der er store forskelle på, hvor meget uddannelse unge med indvandrerbaggrund får sammenholdt med unge med etnisk dansk baggrund 30 procent af indvandrerdrengene mellem 16 og 25 år har ingen anden uddannelse end grundskolen. For unge med etnisk dansk baggrund tallet omkring 16 pct. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst blandt etniske danske unge er knap dobbelt så stor for etniske danske unge som for unge med anden etnisk baggrund. Næsten dobbelt så stor andel af de unge med indvandrerbaggrund som med etnisk dansk baggrund får mindst 75 pct. af deres samlede indkomst fra offentlige overførsler. Kontakt Direktør Lars Andersen Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Langt flere unge med indvandrerbaggrund har kun grundskoleuddannelse Knap 30 pct. af drengene, der er indvandrere og efterkommere, har kun en grundskoleuddannelse og er heller ikke er i gang med anden uddannelse for pigerne er andelen omkring 20 pct. For både drenge og piger af dansk oprindelse (Danmarks Statistiks klassifikation) er der langt færre i gruppen. Det gælder nemlig godt 15 pct. af drengene og 13 pct. af pigerne. Figur 1 viser, hvor stor en andel der udelukkende har en grundskoleuddannelse og som ikke er i gang med en videre uddannelse. For drengene ses, at der er en forskel på knap 13 pct.-point mellem indvandrere og efterkommere, hhv. danske drenge for pigerne er forskellen på ca. 7 pct. point. Det er således især blandt drenge, der er indvandrere og efterkommere, at mange ikke får en uddannelse. Figur 1. Andel af årige, der kun har en grundskoleuddannelse og heller ikke er i gang Pct. Pct Indvandrere+efterkommere Danske Anm: Figuren viser andelen af unge, der ikke er i gang med en uddannelse og ikke har fuldført en uddannelse højere end grundskoleniveau. Indvandrere der er kommet til Danmark efter de er fyldt 15 år indgår ikke, da Danmarks Statistik ikke længere opgør deres medbragte uddannelse. Tabel 1 nedenfor ses uddannelsesstatus blandt indvandrere og efterkommere i alderen år, mens tabel 2 viser tilsvarende for unge med etnisk dansk baggrund. Af tabellerne ses, at ca. 59 pct. af drenge med etnisk minoritetsbaggrund i alderen år er i gang med en uddannelse. For drenge med etnisk dansk baggrund er 63 pct. i gang med en uddannelse. Kigger man på pigerne er andelen også nogenlunde ens 65 pct. af piger med etnisk minoritetsbaggrund er i gang med en uddannelse og 67 pct. af piger med etnisk dansk baggrund er i gang. 2

3 Tabel 1. Uddannelsesstatus blandt indvandrere og efterkommere, årige I gang med en uddannelse , Har en erhvervskompetencegivende uddannelse , heraf erhvervsuddannelse , heraf videregående uddannelse 421 1, Hverken i gang med eller har en erhvervskompetencegivende uddannelse , heraf kun grundskole (inkl. Uoplyst) , heraf gymnasial uddannelse , I alt Anm: Tabellen dækker unge, der har bopæl i Danmark pr. 1. januar 2013 opdelt på uddannelsesstatus ultimo Indvandrere, der er kommet til Danmark, efter de er fyldt 15 år, er ikke medtaget i analysen, da Danmarks Statistik ikke længere opgør indvandrernes medbragte uddannelse. Tabel 2. Uddannelsesstatus blandt etniske danskere, årige I gang med en uddannelse , Har en erhvervskompetencegivende uddannelse , heraf erhvervsuddannelse , heraf videregående uddannelse , Hverken i gang med eller har en erhvervskompetencegivende uddannelse , heraf kun grundskole (inkl. Uoplyst) , heraf gymnasial uddannelse , I alt Anm: Tabellen dækker unge, der har bopæl i Danmark pr. 1. januar 2013 opdelt på uddannelsesstatus ultimo Næsten dobbelt så høje indkomster for etnisk danske unge En del af de unge, der ikke er i gang med en uddannelse, er på arbejdsmarkedet. Et blik på erhvervsindkomsten fortæller, hvor stor en indtægt de unge har. Tabel 3 og 4 nedenfor viser, at der er store variationer i de gennemsnitlige erhvervsindkomster uanset om man sammenholder drenge med piger eller etniske danskere kontra anden etnisk baggrund end dansk. Generelt er der størst forskel, når man ser på enderne af indkomstfordelingen. Andelen af unge, der ikke er i gang med en uddannelse, og som har en erhvervsindkomst under kr. i hele 2012, er næsten dobbelt så høj for unge med etnisk minoritetsbaggrund som for unge med etnisk dansk baggrund. I den høje ende, når man ser på andelen med årlig erhvervsindkomst på over kr., nærmer andelen sig det dobbelte blandt unge med etnisk dansk baggrund sammenholdt med unge med indvandrer/efterkommer-baggrund. 3

4 Forskellene afspejles også på den gennemsnitlige indkomst. med en etnisk minoritetsbaggrund har en gennemsnitlig erhvervsindkomst på omkring kr. mens drenge med etnisk dansk baggrund har en gennemsnitlig erhvervsindkomst på over kr. Samme mønster gælder for pigerne. Tabel 3. Erhvervsindkomst blandt indvandrere og efterkommere, årige Under kr , , kr , kr , , kr , , kr , kr , ,5 Over kr ,6 Alle Gns., kr Anm: Tabellen viser fordeling af de unges årlige erhvervsindkomst i Personer som er i gang med en uddannelse indgår ikke. Tabel 4. Erhvervsindkomst blandt etniske danskere, årige Under kr , , kr , kr , , kr , , kr , kr , ,2 Over kr , ,5 All Gns., kr Anm: Tabellen viser fordeling af de unges årlige erhvervsindkomst i Personer som er i gang med en uddannelse indgår ikke. 4

5 30 procent af unge med indvandrerbaggrund lever hovedsageligt at offentlig forsørgelse I dette afsnit ses på, hvor mange offentlige overførsler unge typisk modtager fra det offentlige. Overførslerne kan være både dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering. Af tabel 5 og 6 fremgår det, at den gennemsnitlige overførselsindkomst er højere for etnisk danske unge end for unge med indvandrerbaggrund, både for drenge og piger. For drengene er den gennemsnitlige overførselsindkomst ca kr. højere mens den for pigerne er ca kr. højere. Tabel 5. Samlede overførselsindkomster blandt indvandrere og efterkommere, årige Under kr , , kr , , kr , , kr , , kr , ,8 Over kr , ,1 Alle Gns., kr Tabel 6. Samlede overførselsindkomster blandt etniske danskere, årige Under kr , , kr , , kr , , kr , , kr , ,3 Over kr ,2 Alle Gns., kr Det kan være svært at vurdere, hvor meget overførslerne udgør af de unges økonomi. En studerende, der modtager SU, kan have arbejde ved siden af, sådan at overførslerne udgør en mindre del af den samlede bruttoindkomst, mens andre modtager hovedparten af indkomsten som overførsler. Tabel 7 og 8 viser, hvor stor en del af den unges indkomst, der kommer fra overførsler. Knap en tredjedel af de unge med indvandrerbaggrund modtager mere end tre fjerdedele af deres samlede indkomst fra det offentlige. Det er omtrent dobbelt så stor en andel som blandt etnisk danske unge. 5

6 Tabel 7. Overførsler som andel af bruttoindkomst blandt indvandrere og efterkommere, årige Under 0 pct , , pct , , pct , , pct , , pct , ,4 I alt Tabel 8. Overførsler som andel af bruttoindkomst blandt etniske danskere, årige Under 0 pct , pct , , pct , , pct , , pct ,2 I alt Ledighedsgrad Tabel 9 og 10 viser den gennemsnitlige ledighedsgrad i 2012 for de unge mellem 16 og 25 år. Godt 60 pct. af drengene med indvandrerbaggrund havde ingen ledighed i Det samme gjaldt for omkring 68 pct. af drengene indvandrerbaggrund etnisk dansk baggrund i Knap 62 pct. af piger med etnisk minoritetsbaggrund havde ingen ledighed, mens andelen var på 67 pct. for etnisk danske piger. Knap 18 pct. af drengene med indvandrerbaggrund havde en ledighedsgrad på over 50 pct., mens andelen af etnisk danske drenge var godt 12 pct. For piger med etnisk minoritetsbaggrund havde godt 18 pct. en ledighedsgrad på over 50 pct., mens andelen af etnisk danske piger var ca. 15 pct. 6

7 Tabel 9. Ledighedsgrad blandt indvandrere og efterkommere, årige Ingen ledighed , Op til 25 pct , , pct , pct , , pct ,7 Alle Anm: Gennemsnitlige ledighedsgrad er optalt i 2012 pba. af ugentligt ledighed på dagpenge (med og uden aktivering), kontanthjælp (arbejdsmarkedsparate) samt kontanthjælp (ikke arbejdsmarkedsparat). 6-ugers selvvalgt uddannelse er talt med. Personer som er i gang med en uddannelse indgår ikke. samt DREAM-databasen. Tabel 10. Ledighedsgrad blandt etniske danskere, årige Ingen ledighed , ,4 Op til 25 pct , , pct , , pct , , pct , ,5 Alle Anm: Gennemsnitlige ledighedsgrad er optalt i 2012 pba. af ugentligt ledighed på dagpenge (med og uden aktivering), kontanthjælp (arbejdsmarkedsparate) samt kontanthjælp (ikke arbejdsmarkedsparat). 6-ugers selvvalgt uddannelse er talt med. Personer som er i gang med en uddannelse indgår ikke. samt DREAM-databasen. 7

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere