KIERKEGAARD OG LEDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIERKEGAARD OG LEDELSE"

Transkript

1

2 KIERKEGAARD OG LEDELSE

3 Kirstine Andersen Kierkegaard og ledelse Frydenlund

4 Kierkegaard og ledelse 1. udgave, 3. oplag, 2005 Forfatteren og Frydenlund, 2004 ISBN Grafisk tilrettelæggelse: Vibe Skytte Omslag: Claus Nielsen Grafisk produktion: Pozkal, Polen Kompashuset: Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser. Frydenlund Hyskenstræde 10 DK-1207 København K Tlf Fax

5 indhold Indhold Forord 7 Indledning Kapitel 1 Hvorfor Kierkegaard og ledelse? Kapitel 2 Hvorfor kan danskere ikke lide ledelse? Christine Antorini Gutter på et hold 30 Anne Knudsen Ledelse i nutid Kapitel 3 At træde i karakter som menneske Stadier på livets vej Kapitel 4 At træde i karakter som leder Kapitel 5 Kend dig selv!

6 Kapitel 6 Den etiske fordring i ledelse Elisabeth Dons Christensen Den etiske overanstrengelse Kapitel 7 Ledelse i en dialogproces Kapitel 8 Lederens praktiske og poetiske visdom Suzanne Aaholm Et væld af styringsinitiativer! Jette Lyng Poulsen & Jørgen Giversen At stå til regnskab for eller holde regnskab med 130 Kapitel 9 Dialogisk praksis sand hjælpekunst! Kapitel 10 En opsang fra Kierkegaard Ole Fogh Kirkeby Efterord Om Kierkegaard Litteratur

7 forord Forord Mine tanker om Søren Kierkegaard og ledelse blev påbegyndt i en orlov til fordybelse i I mit arbejde som ledelseskonsulent ønskede jeg at komme et lag dybere end ledelsesteknikker og ledelsesroller og finde en ny måde at tale om de personlige og eksistentielle sider af ledelse på: Hvorfor har jeg valgt at være leder? Desuden ønskede jeg at finde et mere poetisk sprog til at tale om ledelse med. Jeg var ganske enkelt træt af ord som proaktiv og reaktiv, empowerment, kompetenceudvikling osv., som jeg fik sværere og sværere ved at tage i min mund. Med på orlov havde jeg taget en bunke bøger af den slags, som jeg burde læse: Om den lærende organisation, følelsernes intelligens mv., men dem lod jeg ligge og blev i stedet grebet af at læse skønlitteratur: Karen Blixen, Dostojevski, Václav Havel, Johannes Møllehave. Min vej til Kierkegaard og det filosofiske blev vakt via skønlitteratur. I første omgang var det Kierkegaards tanker om, hvad det vil sige at være menneske, og hvad det vil sige at træde i karakter som menneske, jeg blev optaget af. Det inspirerede mig til at arbejde videre med ideen om, hvad det vil sige at træde i karakter både som menneske og som leder. Hvor er dilemmaer og muligheder? Siden blev jeg optaget af Kierkegaards tanke om at livet består af en syntese af livets nødvendighed og mulighed, som det gælder om hele tiden at forbinde. At det vigtige i livet er, hvordan jeg forholder mig til livets nødvendigheder. Her var en anden måde at tale om den proaktive og reaktive leder, som både gav en dybere indsigt og et mere poetisk sprog til at begribe med. Endvidere kan Kierkegaards beskrivelser af den sande hjælpekunst udtrykke ideen i coaching på en indsigtsfuld måde. Ligesom hans tanker om meddelelsens dialektik og den indirekte meddelelsesform har været mig til stor inspiration ikke mindst som kobling til den socialkonstruktive metodik. 7

8 Forord Gennem deltagelse i en studiekreds om Kierkegaard førte teologer mig ind i den kristne tankegang en verden og sprogkode, som jeg aldrig rigtig tidligere havde forstået. Kierkegaard har været en øjenåbner til denne verden, som jeg i denne bog lader repræsentere ved at give en præst nu biskop ordet. Mit faglige udgangspunkt er en kombination af tre faglige positioner: ledelsesog organisationsteori, filosofi og den socialkonstruktive eller systemiske metode. At kombinere to tilsyneladende uforenelige teoretiske positioner som Kierkegaard og det systemiske har været en brobygning, som jeg har fundet nødvendig for at få et menneskesyn og et normativt perspektiv med. Den systemiske teori og metode, som især inddrages i kapitel 7, 8 og 9 er indgangsvinklen til at forstå relationer og systemer, kommunikation, dialog, feedback, sparring, spørgeteknik og anerkendende samtaler. Ved at kombinere ledelsesteori, den socialkonstruktive teori og metode og Kierkegaards filosofi, har jeg udviklet en tankegang og arbejdsmodel om at TRæde I Karakter som menneske og som leder TRIK. Det er et TRIK uden c, for der findes ingen trick heller ikke i min værktøjskasse. I denne bog præsenteres disse metoder ikke, for dette er ikke konsulentens værktøjsbog, men forfatterens ønske om at vise hvordan Kierkegaard kan inspirere moderne ledere og formidle en Kierkegaardsk grundtone i ledelse. Da jeg kom tilbage fra min orlov i 1998, måtte jeg konstatere, at jeg havde fået meget mere lyst til fordybelse, og jeg endte med at sige mit job op som chefkonsulent på Center for Ledelsesudvikling. Derfor etablerede jeg Kompashuset som ramme for en ny måde at tænke ledelse på. Det har givet mig mulighed for skriverier, samt at udvikle og afprøve metoder i praksis med ledelses- og organisationsudvikling i offentlige og private virksomheder. Kompashusets filosofi er enkel. Ledere i dag skal have en veludviklet retningssans og de har mere end nogensinde brug for et sikkert indre kompas end for et detaljeret kort over landskabet. Skal man være troværdig og effektiv som leder, må man kende sig selv, vide hvad man står for, og hvor man vil hen. Først derefter kan ledelsesværktøjerne begynde at gøre nytte. Der er brug for et alternativ eller supplement til værktøjskasse-tænkningen. Et alternativ, der sætter fokus på den enkelte leders behov for at træde i karakter som menneske og som leder. Forfatterens stemme Jeg er ikke filosof eller ekspert i Kierkegaard, og dette er ikke en analytisk bog. Jeg har sat mig for at udvikle en tankegang og arbejdsmodel for at tænke Kierkegaard ind i ledelse og organisation og taler, udfra de erfaringer jeg har fra arbejdet i de organisationer, jeg har arbejdet i. Mit arbejde bedømmes på, om det virker om det er nyttigt, brugbart og forstås af dem jeg arbejder for og sammen med. Jeg bruger min position som konsulent til at fortælle om, hvad 8

9 Forord jeg ser, og stille spørgsmål til det jeg ser. Som en observatør, der kommer udefra, og stiller undrende spørgsmål: Hvad er god ledelse her? Hvordan får man ting til at lykkes i denne organisation? Hvordan taler man sammen her? Hvorfor giver det mening at gøre det, I gør? Hele mit liv har jeg lidt under den svøbe, der består i trang til tværfaglighed, og bestræbt mig på at bygge bro mellem fagområder og række ud over grænsen fra faglighedens lukkede verden. Det har været min tilgang til tingene min styrke og min svaghed, og grunden til at jeg hverken hører hjemme hos filosofferne, psykologerne, økonomerne eller de rigtige socialkonstruktivister. Tak til filosofferne Stacey Ake og Jeanette Bresson Ladergaard Knox samt den sparringsgruppe af ledere, som tog sig tid til at kommentere, opmuntre og komme med velvalgte indspark. Tilsidst vil jeg sige tak til bogens bidragsydere som fra hver sin vinkel har beriget bogen med deres refleksioner over ledelse. 9

10 0 Indledning Mindre management, mere Kierkegaard At lede har på oldnordisk to betydninger: At stå i spidsen for og at lede efter noget. Lederen skal på samme tid gå foran vise vej, men også være søgende ledende efter hvor man skal hen, og hvordan man kommer videre. Et sigende billede på, at lederen ikke altid kender svaret, og kan pege på hvordan man kommer videre. Ledelse udsættes man for i mange sammenhænge og ofte på samme tid både som underordnet og som overordnet. Direktører bliver ledet af bestyrelsen, afdelingschefer ledes af direktører, funktionschefer ledes af medarbejdere osv. Vi er alle udsat for ledelse, og spørgsmålet er ikke, om hvorvidt vi skal have ledelse, men hvordan vi skal have den. Ledelse er at opnå resultater sammen med og gennem andre. Ledelse er en samling aktiviteter, som handler om at få en organisation et fællesskab til at skabe noget sammen. Ledelse er en social aktivitet, der har med mennesker at gøre, uanset hvilket ledelsesniveau, man er på. Ledelsesopgaven sidder ikke fasttømret til de personer, som har den formelle rolle. I dag flytter ledelsesopgaven rundt i organisationen og går ofte på skift som en stafet, med de skiftende roller og opgaver den enkelte varetager. En leder skal kunne afgive magten og tage magten. God ledelse er en fælles udfordring for både ledere og medarbejdere, og ledelseskulturen skabes i et fælles system. Ledelse er ikke noget, man gør ved nogen, men noget man gør sammen med andre. Både ledere og medarbejdere har derfor brug for et fælles sprog og nogle tidssvarende billeder af og historier om, hvad god ledelse er. Et ledelsessprog, som fremfor managementjargonens abstrakte begreber, tager udgangspunkt i konkrete og levede historier og praksis. 10

11 Indledning Ordet management bliver ofte brugt som et skældsord om ledelsestænkningen. Fri os fra al den managementtænkning, lyder det især i de kredse, som ikke bryder sig om ledelse. Management er imidlertid kun én side af lederrollen, som fylder meget (og ofte for meget) i den daglige praksis. Management går ud på at gøre tingene rigtigt, at etablere systemer til styring og at administrere. At påtage sig lederskabet går derimod ud på at angive retning og visioner og fokusere på helheder. At påtage sig lederskabet er at vide, hvem man er, og hvor man skal hen som virksomhed. Der er brug for en ny forståelse af ledelsesopgaven, som kan flytte fokus og energi fra instrumentelle managementideer til det, der bør være kernen i ethvert sandt lederskab: At sætte kursen, få medarbejderne med sig og få tingene til at fungere i praksis. Mange af de styringsredskaber og ledelsesværktøjer, der indføres med stor iver, er nyttige og gode, men de indføres ofte som managementteknikker, der sigter på ensidig effektivitet og perspektivløs styring. I dag er forandringsparathed i så høj kurs, at mange ledere udvælges og måles på deres evne til at sætte forandringsprojekter i gang. Risikoen er, at det bliver lederens vigtigste opgave at synliggøre, at virksomheden igangsætter forandringer uden at sikre sig at organisationen er med. Det er ikke nok, at det ser ud som om, tingene forandrer sig. Der er ikke noget galt med management eller nye ledelsesværktøjer. De er helt nødvendige. Men det er ikke der, den største udfordring for et moderne lederskab ligger. Den udfordring er at forstå, hvad selve lederrollen består i, og erkende, at den første forudsætning for at udfylde den er, at træde i karakter som menneske. I min forståelse af lederskab skal lederen kende sig selv i eksistentiel forstand, og her har Kierkegaard noget at byde på. Hvorfor det eksistentielle perspektiv? Kræver man, at lederne skal kunne se forskel på management og lederskab, og kræver man, at medarbejderne skal være rede til at modtage lederskab, så forudsætter man, at der er nogen til at tage denne udfordring op. Vi forudsætter, at der findes mennesker, der kan udøve lederskab. Men hvordan kan vi vide, at en bestemt person kan varetage denne opgave? Der må være andre pejlemærker end den enkeltes lyst til at se sig selv i lederrollen. Der er ikke brug for flere terapeutiske, teknificerede modeller for personlig udvikling og coaching. I stedet vil jeg hente inspiration i filosofien, hvor der tages afsæt i livsholdninger, og hvor det almenmenneskelige er i fokus. Ledelse har sine teknikker og håndværk, som kan og skal læres. Men samtidig er ledelse en livsholdning, der ikke kan læres, men kun skabes gennem udnyttelsen af de erfaringer, livet giver. For at det eksistentielle perspektiv skal give mening, må det gå gennem en personlig tilegnelse. Der kræves, at lederen møder sin egen menneskelighed og har et ganske særligt forhold til sig selv. Det 11

12 Indledning handler om viljen og evnen til at spørge til det principielle grundlag for ens egne handlinger: at spørge til begreber som det gode, det retfærdige og det sande. Disse spørgsmål fremtvinger, at man forholder sig til, og måske giver et svar på, hvad det er, man vil med sit liv. En leder er med andre ord et menneske, der er i stand til at lede sig selv. I stand til at føre sig selv i en given retning, der ikke er vilkårlig eller overfladisk. At lede sig selv betyder, at man i sig har ønsket om at blive et ordentligt og autentisk menneske at træde i karakter. Derfor er lederen af nødvendighed konfronteret med den personlige, eksistentielle dimension, hvis han ikke vil nøjes med blot at være manager. Ledelse af andre forudsætter, at lederen forholder sig til sit eget livssyn både forholdet til sig selv, forholdet til den anden, og forholdet til en etisk fordring. Bogen er skrevet ud fra det grundsyn, at mennesket står overfor noget, der er større end sig selv en absolut instans, som det enkelte menneske må sætte sig i forhold til. Ellers guddommeliggør mennesket sig selv og sin eksistens. Kristendommen, skønlitteraturen, myterne, kunsten handler om det gode og det onde helte og skurke. Fra disse kilder ved vi godt, hvad det gode er hvis vi vil gøre os den umage at blive mindet om det og arbejde med det. Opgaven for lederen er at oversætte den etiske fordring til den konkrete situation og sted: Hvad skal jeg som leder som den jeg er gøre i denne konkrete situation? Når jeg for eksempel skal vælge mellem to onder - pest eller kolera? Lederens dilemma I bogen argumenteres for behovet for mere og stærkere ledelse at lederen tager sin rolle som leder på sig og udøver ledelse. Samtidig argumenteres for den etiske fordring i ledelse forpligtelsen overfor noget der rækker ud over en selv opgaven, fællesskabet, visionen. Er dette udtryk for et uløseligt paradoks og et forsøg på at opløse magtens væsen og iboende karakter? Ja, på én måde vil magten og menneskeligheden altid være i krig, uden at nogen forsonende løsning er i sigte. Det skal vi ikke lukke øjnene for. Det er bogens perspektiv, at der er et dilemma mellem at være en god leder og et godt menneske. Lederens evige dilemma er, at han gennem den magt, som lederrollen giver, møder sin egen menneskelighed i form af et paradoks. Som leder må han ofte leve med en splittelse mellem sin menneskelighed/personlighed og de krav, der stilles til rollen som leder. Lederen må påtage sig dilemmaet mellem organisationens krav og sin personlige karakters ufuldkommenhed og finde en gangbar balance. På samme måde må lederen påtage sig dilemmaet mellem organisationens krav og hensynet til medarbejdernes trivsel og velfærd. At påtage sig denne splittelse og stå til ansvar for den det er at træde i karakter som leder. På den ene side har vi, og skal vi have mennesket og personligheden med på arbejde. På den anden side må der skelnes skarpt mellem det at være menneske, og det at være leder, som er en socialt defineret rolle. Der må trækkes en tyk 12

13 Indledning streg i sandet mellem mennesket og rollen for vi skal ikke foregøgle os, at der ikke er modsætninger og paradokser mellem de to. Når lederen går på arbejde træder han ind i en rolle som leder, der er socialt defineret. Lederen skal leve op til de forventninger, der er til hans rolle han står til ansvar for sine handlinger overfor organisationen og dens interessenter. Det personlige lederskab Hvor arbejdskraften førhen var en belastende omkostning, og lederen blev bedømt på evnen til at organisere arbejdet, så måles fremtidens gode ledere på, om de forstår at skabe muligheder for, at medarbejdernes viden og kreativitet kommer til udfoldelse samtidig med at de skaber konkrete resultater. Når lederen skal skabe en helhed ud af mange parters indbyrdes samspil, skal han først og fremmest have vilje og evne til at lykkes sammen med andre. Lederen er en slags fødselshjælper, som kan sætte sig ud over sit eget ego. Kravene til lederens egne personlige erfaringer og formåen bliver derfor afgørende for, om han lykkes med at skabe den nødvendige dialog, tillid og engagement. Ledelse læres ikke kun ved at læse bøger. I dag, hvor specialiseringen i organisationerne gør det umuligt for lederen at være teknisk, vidensmæssigt på højde med alle medarbejdere, bliver lederens personlige og kommunikative egenskaber mere og mere centrale. De nye udfordringer, som den unge type af medarbejdere de unge individualister stiller til lederne, betyder endnu flere krav til lederen om at mestre hele paletten af personlige ledelsesevner som empati, at give konstruktiv feedback, coaching, at håndtere medarbejdernes stress og vejlede dem for at finde retning i kaos. Lederne skal have en grundlæggende tillid til medarbejdernes ressourcer, og derfor en vilje til at investere i dem, fordi de ved, at det kommer flerefold tilbage. Lederen kan kun opbygge sig selv som leder på grundlag af udviklingen af sin egen menneskelighed, og der stilles som aldrig før skarpt på lederens personlige integritet, ansvarlighed og menneskelige alvor. At der er fokus på lederens (og medarbejderes) personlige egenskaber ses for eksempel i de fire kernekompetencer, som Kompetencerådet har udpeget som de vigtigste at styrke i dansk sammenhæng. De faglige kompetencer er stadig helt centrale, men de forudsættes at være i orden. Udfordringen er at styrke det, som ofte kaldes personlige og sociale kompetencer. Læringskompetence evnen til hele livet at lære nyt. Forandringskompetence evnen til at kunne skabe og tilpasse sig forandringer. Relationskompetence evnen til at kunne samarbejde og netværke med andre mennesker. Meningskompetence evnen til at finde mening i det man beskæftiger sig med. 13

14 Indledning Det faglige og det personlige kan ikke længere adskilles. Når samarbejdet skal udbygges, når uddelegering og selvledelse skal styrkes, når netværk skal opbygges, så er der brug for at styrke evnen til at forstå andre mennesker, at blive forstået på den måde, man gerne vil, at have indsigt i egne og andres reaktionsmønstre osv. Alt sammen noget de nye ledere skal trænes i og hvor grundlaget er, at de har en grundlæggende tillid til medarbejdernes ressourcer Det er denne bogs perspektiv, at du kan ikke lede andre, hvis ikke du kan lede dig selv. Lederen skal kende sig selv som menneske og som leder, og lederen skal vide, hvor han vil hen. En udvikling af ledelse må tage afsæt i, hvem man er som menneske. Lederen må også kende sig selv som psykologisk væsen, når han skal udvikle sig som leder. For den leder, som er en hård negl på grænsen til det kyniske, skal opøve andre sider af sit personlige lederskab, end den leder som i sit væsen har stor indlevelsesevne og empati. Den leder, som altid ved hvad han vil og slet ikke kan lade være med at tage føringen, er stillet overfor andre udfordringer, end den leder, som ikke har naturligt anlæg for at tage føringen. Men hvordan kan der arbejdes med det personlige lederskab og karakterudvikling, uden at det bliver en gang overfladisk redskabsrytteri eller en livslang new age-jagt på selvudvikling i et individualistisk projekt. Antallet af kurserne i selvudvikling viser med al tydelighed, at der er et behov i den retning, men jeg vil gerne slå et slag for, at der er andre veje at gå. Hvordan kan vi få lov til at være os selv, som dem vi nu engang er, og udvikle os som mennesker med det potentiale og de drømme, vi nu engang har. Måske skal vi være lidt ydmyge over for vores opfattelse af, hvor fantastiske vi er på selvudviklingens område. Tidens store optagethed af selvskabelse sætter en dagsorden, hvor hele meningen med livet bliver til en selviscenesættelse med overskriften skab dit eget fantastiske liv. Som om den enkelte helt alene kan skabe sit eget liv kan gøre det til et individualistisk projekt. Der er fokus på, at både ledere og medarbejdere på arbejdspladsen skal være hele mennesker at hele ens personlighed er med på arbejde. Det er både ondt og godt. Det er godt, at det enkelte menneske står personligt til ansvar, og ikke kan anonymisere sig bag en rolle. Men der er også brug for klare markeringer mellem arbejdsliv og privatliv. Arbejdslivet er og skal blive ved med at være et kontraktligt forhold, hvor der skal leveres et stykke arbejde hvor man sælger sin arbejdskraft og ikke sin sjæl. Når personligheden skal bringes med ind på arbejdet, opstår der nogle etiske dilemmaer, og der er behov for at trække en grænse mellem det, der hører arbejdslivet til, og det som omfattes af privatlivets ukrænkelighed. Som Arbejdsmarkedsetisk Råd siger: Det skal sammenholdes, men ikke sammenblandes. Når lederen skal udvikle sig selv som menneske, så har han måske ikke brug for flere hurtige værktøjskurser. Han kan måske hente mere næring i filosofiens og religionens lange dannelsestradition. Det er således bogens hensigt at udforske gamle perspektiver på dannelsesidealer for at finde nye vinkler på ledelse! 14

15 Indledning Udfra det grundsyn, at som mennesker er vi skabt vi skal ikke skabe os selv vi skal udvikle os selv. Bogen vil give et bud på, hvordan vi kan arbejde med det personlige lederskab og karakterudvikling på en måde, som bygger på det menneskesyn og den kultur, der er vores. Og hvordan vi kan bygge videre på den klassiske visdom om det menneskelige, som har vist sig historisk bæredygtig inden for litteratur, filosofi, religion osv. Bogen vil vise, hvordan vi kan hente inspiration i vor historie, hvor fordringerne om selvdannelse for længst er blevet stillet. Ledelsesidentitet og ledelsessprog I disse globaliseringstider er det vigtigt at vide, hvem man er og hvad man står for også når vi taler om ledelse. Vi skal kende os selv vores identitet som mennesker og som organisationer, men også som del af en bestemt kultur. Vi skal udvikle ledelse, der tager afsæt i de problemstillinger, der er vores. Hvis vi ukritisk oversætter udenlandske ledelsesteorier til danske forhold, er der en kulturel forståelse, der mangler. Vi ender med en amputeret ledelsestænkning og et fattigt ledelsessprog et sprog, som næsten ikke er til at tage i sin mund, fordi det er så amerikaniseret og konsulentagtigt. Sproget skaber, hvad det benævner, som vi skal se det i bogens kapitel 7. At udvikle ledelse handler også om at skabe et godt sprog til at begribe med, så medarbejdere kan give udtryk for deres forventninger og behov for ledelse, og ledere kan give udtryk for deres forventninger og hvad ledelsesvinklen fordrer. Jeg gør en dyd ud af at hente inspiration i vores historie og kultur også sprogligt. Målet er ikke at bruge en dansk funderet ledelsestænkning til at skærme eller fri os fra de væmmelige managementteorier, men at skabe et ledelsessprog og -tænkning, der tager udgangspunkt i de problemstillinger, der er specifikt vores. Målet er ikke at fremdrage en perlerække af danske tænkere, som har noget særlig dansk at sige om ledelse. Mit mål er at fortælle om nogle af de tanker og erfaringer, jeg som ledelseskonsulent har gjort ved at lade stablerne af nye ledelsesbøger ligge, og i stedet lade mig inspirere af Kierkegaard, og derudfra bruge min energi på at bygge bro mellem ledelse og de mere eksistentielle sider af det at lede. Danmark har gode forudsætninger for at udvikle god ledelse via vores tradition for den sociale dialog og respekten for det enkelte menneske. Når det ikke er sket i højere grad, bunder det efter min opfattelse i en folkelig ambivalens overfor ledelse. Sproget om ledelse på dansk er ladet med negative termer, som associerer til udnyttelse og negativ magtudøvelse. Når danskere taler om et lederskab, taler englændere om leadership. Man kan billedligt talt se lederen gemme sig af vejen i skabet som en form for skammekrog, mens man i den engelske term kan forestille sig kaptajnen stå i skibets stavn og lægge kursen. Den gode kaptajn går 15

KIERKEGAARD OG LEDELSE INDLEDNING. Mindre management, mere Kierkegaard

KIERKEGAARD OG LEDELSE INDLEDNING. Mindre management, mere Kierkegaard Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk KIERKEGAARD OG LEDELSE INDLEDNING Af Kirstine Andersen Mindre management, mere Kierkegaard At lede

Læs mere

MINDRE MANAGEMENT, MERE KIERKEGAARD

MINDRE MANAGEMENT, MERE KIERKEGAARD Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Kirstine Andersen MINDRE MANAGEMENT, MERE KIERKEGAARD 24 CITATER FRA KIERKEGAARD OG LEDELSE 1. Ledelse

Læs mere

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Kronik JP 8 juni 05 Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Den danske ligheds-

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Almen Studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Henning Sørensen Almen studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Frydenlund

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

At gøre hinanden bedre

At gøre hinanden bedre David Kiær Nielsen At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik Frydenlund At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik 1. udgave, 1. oplag, 2009 Frydenlund ISBN 978-87-7118-196-8 Grafisk tilrettelæggelse: Jacob

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi

Etik og ledelsesfilosofi Etik og ledelsesfilosofi - når filosofi bliver til praksis Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Et dialogisk foredrag DSR den 3. november 2010 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse)

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED. Rollespil. for børn og voksne FRYDENLUND

LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED. Rollespil. for børn og voksne FRYDENLUND Rollespil LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED Rollespil for børn og voksne FRYDENLUND Rollespil for børn og voksne Frydenlund og forfatterne, 2004 1. udgave, 2. oplag, 2006 ISBN 87-7887-449-1 Tryk: Pozkal, Polen

Læs mere

Håndbog for pædagogstuderende

Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

DEN PROTREPTISKE SAMTALE

DEN PROTREPTISKE SAMTALE Maibritt Isberg Andersen DEN PROTREPTISKE SAMTALE din håndbog BOGANMELDELSE OG ET SMUGKIK I BOGEN BOGANMELDELSE AF FILOSOF KIM GØRTZ Maibritt Isberg Andersen bidrager med sin bog: Den protreptiske samtale

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

Rejseholdet d. 8. maj. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2012

Rejseholdet d. 8. maj. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2012 Rejseholdet d. 8. maj. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2012 Dagens sang Du kom med alt det der var dig Du kom med alt det der var dig og sprængte hver en spærret vej og hvilket forår blev det!

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Protreptik. Protreptikken

Protreptik. Protreptikken Protreptik Protreptikken Klassiske græsk koncept for leder-uddannelser baseret på filosofisk grundlagsviden og dialogisk kapacitet gennem dialektik. Dyrket på executive academies 400 f.k. Grundlag for

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Ledere vil ledes. -KL-seminar d. 8. og 9. juni. Århus og København v/børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved BKF

Ledere vil ledes. -KL-seminar d. 8. og 9. juni. Århus og København v/børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved BKF Ledere vil ledes -KL-seminar d. 8. og 9. juni Århus og København v/børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved Lidt om mig selv Direktør i Næstved i 7 år 15 års ledelseserfaring i den offentlige

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

Kierkegaard og ledelse

Kierkegaard og ledelse Kierkegaard og ledelse Cand phil Kirstine Andersen Forfatter, foredragsholder og konsulent, ka@kompashuset.dk, 45839283 Forløb 17.30 20.30 - At træde i karakter som menneske - At træde i karakter som leder

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Innovationsprocesmodel

Innovationsprocesmodel Innovationsprocesmodel Koncepter Konceptudfolder Ikke-viden Hofnar Viden Vidensdetektiv Relationer Gartner Dagens ord Selv i den største granitblok er der en lille sprække Ludwig Wittgenstein Den motiverende

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen?

Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen? ISSN 1901- Nr. 9 2007 Tema: Kompetenceudvikling - målrettet og systematisk Fokus på den enkelte! Der har eksisteret kompetenceudvikling lige så længe, som der har eksisteret mennesker man har bare brugt

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

Tilegnet mine tidligere, nuværende og kommende studerende

Tilegnet mine tidligere, nuværende og kommende studerende Tilegnet mine tidligere, nuværende og kommende studerende Henning Sørensen Din studiekompetence: Problemer og løsninger Frydenlund Din studiekompetence: Problemer og løsninger 1. udgave, 1. oplag, 2004

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

Bevægeleg. for forældre og deres spæde børn

Bevægeleg. for forældre og deres spæde børn Bevægeleg for forældre og deres spæde børn Birte Servais Bentsen og Lea Bentsen Bevægeleg for forældre og deres spæde børn Foto Susanne Mertz Frydenlund Bevægeleg for forældre og deres spæde børn Frydenlund

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

KAREN BORGNAKKE LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER

KAREN BORGNAKKE LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER KAREN BORGNAKKE LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER A K A D E M I S K F O R L A G Læringsdiskurser og praktikker KAREN BORGNAKKE Læringsdiskurser og praktikker AKADEMISK FORLAG Læringsdiskurser og praktikker

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen 1. udgave, 1. oplag, 2010 2010 Dafolo Forlag

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.)

thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.) thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.) SySteMiSk ledelse Thomas Hestbæk Andersen Flemming teori ogsmedegaard praksis Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.)

Læs mere

KLM i læreruddannelsen LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS. Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler

KLM i læreruddannelsen LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS. Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler Pia Rose Böwadt René B. Christiansen Jørgen Gleerup Claus Haas Leo Komischke-Konnerup Connie Stendal Rasmussen Henrik Sommer Alexander

Læs mere

Aktiviteter i hallen for fysisk og psykisk udviklingshæmmede

Aktiviteter i hallen for fysisk og psykisk udviklingshæmmede 1 Sanne Jensen Aktiviteter i hallen for fysisk og psykisk udviklingshæmmede 2 Tak til medarbejdere og personale på Erhvervs- og Aktivitetscentret Regnbuen. Uden jeres hjælp og støtte i arbejdet, havde

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ

VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ Ph.d. og filosof, Emily Hartz Certificeret systemisk coach og konsulent, Frederik Fredslund-Andersen JERES ERFARINGER MED MUS Et kort møde med sidemanden om emnet:

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Fra regnorm til anakonda

Fra regnorm til anakonda Fra regnorm til anakonda Søren Ekman Fra regnorm til anakonda Den mandlige bækkenbunds muskler og funktion Frydenlund Fra regnorm til anakonda Den mandlige bækkenbunds muskler og funktion Frydenlund og

Læs mere

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Larmende længsler og sjælens forunderlige veje Oplysning om selvindsigt Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Copyright 2012 Charlotte Grøhn Matthiesen All rights reserved Udgivet 2012

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Det brændende spørgsmål

Det brændende spørgsmål Det brændende spørgsmål Hvordan har vi trænet personalet på Kolding Sygehus, P3 i en dyb, rummelig og nærværende kommunikation med patienter, pårørende og kollegaer? Med det formål, at patienten, de pårørende

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Anerkendende klasserumsledelse

Anerkendende klasserumsledelse Anerkendende klasserumsledelse Bodil Wennberg og Sofia Norberg Anerkendende klasserumsledelse 1. udgave, 1. oplag, 2007. 2007 Dafolo Forlag og forfatterne 2004 Bokförlaget Natur och Kultur. Makt, känslor

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

Kunsten at udøve ledelse i Folkekirkens 2-strengede system

Kunsten at udøve ledelse i Folkekirkens 2-strengede system Kunsten at udøve ledelse i Folkekirkens 2-strengede system Dagsorden Indledning om ledelse Definition af Folkekirkens 2-strengede system Workshop Pointer om ledelse til anvendelse i praksis Folkekirkens

Læs mere

Dialogforum for offentlig ledelse - "Fra ledelsesværdier til ledelsesresultater"

Dialogforum for offentlig ledelse - Fra ledelsesværdier til ledelsesresultater Dialogforum for offentlig ledelse - "Fra ledelsesværdier til ledelsesresultater" Jens Chr. Birch, kommunaldirektør i Næstved og formand for Kommunaldirektørforeningen i Danmark 1. Offentlig ledelse under

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave 2 Indhold Om beskrivelsen af din

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis LOS landsmøde 27. marts 2017 Først: En lille opvarmning Drøftelse to og to i 5 minutter Hvad er pædagogik? Hvad er anerkendelse? Og hvordan kan

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

I velfærdsstatens frontlinje

I velfærdsstatens frontlinje I velfærdsstatens frontlinje Matilde Høybye-Mortensen I velfærdsstatens frontlinje Administration, styring og beslutningstagning Hans Reitzels Forlag I velfærdsstatens frontlinje Administration, styring

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere