Elevens egen vurdering /evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevens egen vurdering /evaluering"

Transkript

1 Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik

2 Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie på 4 hæfter: Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering/evaluering Møder med eleven i centrum

3 Elevens egen vurdering/evaluering

4 Udgivet af: Inerisaavik/Pilersuiffik, 2005 Bearbejdet til folkeskolen i Grønland af Evalueringsafdelingen efter forlæg fra Ministry of Education, British Columbia. Grafisk layout: Inerisaavik/Pilersuiffik Tryk: Inerisaavik/Pilersuiffik Forsidefoto: Toornaq Consulting ApS - Foto Oplag: 2000 Bestillings nr.: ISBN

5 Elevens egen vurdering /evaluering Oversat fra Student self-assessment (Assessment handbooks series) Curriculum Development Branch, Ministry of Education, Victoria, British Colombia INDHOLD Baggrund Hvad er Elevens egen vurdering/evaluering? Hvorfor lade eleverne selv vurdere/evaluere? Gør klar til at arbejde med elevernes egne vurderinger.. 10 Kom i gang med at arbejde med elevernes egne vurderinger. 16 Hvor kan man bruge elevernes vurdering/evaluering? Overvejelser Ordliste Angusakka Elevens egen vurdering/ evaluering 5

6 Baggrund Atuarfitsialak stiller krav om ændrede metoder til at vurdere og evaluere elevernes arbejde og præstationer. Derfor er denne serie canadiske håndbøger om vurdering af elever blevet oversat og bearbejdet fra engelsk, så de kan medvirke til udviklingen og gennemførelsen af ændrede metoder til bedømmelse og vurdering. Serien omfatter: 1. Elevens egen vurdering/evaluering 2. Møder med eleven i centrum 3. Vurdering af elevpræstationer 4. Vurdering ved hjælp af portfolio Af hensyn til overskueligheden behandler hver håndbog sine vurderingsmetoder, men i praksis kan metoderne selvfølgelig ikke bruges isoleret. For eksempel er personlig vurdering/evaluering en betydningsfuld del af vurderingen af portfolio, og begge dele bidrager til vellykkede møder om og med elever. Hver håndbog indeholder definitioner og baggrunde, overvejelser, ideer til at komme i gang og forskellige typer eksempler. I hver håndbog er der henvisninger til de øvrige bøger i serien for at tydeliggøre forbindelserne mellem de forskellige former for vurdering. 6 Elevens egen vurdering/ evaluering

7 Hvad er Elevens egen vurdering/evaluering? Elevens egen vurdering/evaluering er en fortløbende proces, hvor eleven lærer om sig selv som elev. Den skal få eleverne til at: gøre sig overvejelser over deres egne præstationer, arbejder og resultater, indstilling og læring lægge mærke til og styre, hvad de gør, mens de arbejder evaluere kvaliteten af deres eget arbejde og egen viden opstille realistiske mål for sig selv planlægge måder at nå disse mål på Elevernes egen vurdering /evaluering omfatter: At de får overblik over, hvad de ved Bedømmer kvaliteten af denne viden Finder ud af, hvad de har brug for at vide for at lære mere Elevens egen vurdering/ evaluering 7

8 Hvorfor lade eleverne selv vurdere/evaluere? Elevens egne vurderinger og evalueringer giver elever, forældre og lærere mulighed for at få en bedre forståelse af elevens styrkesider og behov og for at foretage de ændringer, der gør det muligt for eleven at forbedre sig fagligt. Lærere kan bruge elevernes egne vurderinger til at tænke over, analysere og forbedre den daglige undervisning. Egen vurdering/evaluering giver eleven mulighed for: at udvikle en bedre forståelse af sig selv, sit arbejde og de faglige områder, der skal læres at blive opmærksom på sine styrkesider, behov og fremskridt at vurdere arbejdsprocesser og resultater at opstille passende mål og planlægge måder at nå dem på at være en aktiv deltager i vurdering og evaluering at tage ansvar for egen læring at udvikle færdigheder, der kan bruges hele livet Elevernes egne vurderinger hjælper lærerne på de områder, der ikke omfatter undervisning. Når eleverne har prøvet at vurdere sig selv, vil de sandsynligvis også fortælle om deres følelser, når de er kede af det, forvirrede eller spændte på noget Elevens egen vurdering/evaluering giver forældrene mulighed for: at få indsigt i deres barns tanker og læring at tale sammen med barnet om læring at arbejde sammen med barnet om at opstille passende og opnåelige mål Ved hjælp af elevernes egne vurdering/evaluering får læreren vigtige oplysninger, som kan bruges til: at planlægge en undervisning, der opfylder den enkelte elevs behov samtaler med forældre og elever at opstille meningsfulde og realistiske mål sammen med eleverne 8 Elevens egen vurdering/ evaluering

9 Elevernes egen vurdering/evaluering giver læreren mulighed for: at få indsigt i elevernes tanker så vel som deres følelsesmæssige, sociale og intellektuelle behov og styrkesider at se elevernes arbejde og indsats fra en anden side at få forståelse for forskellige måder at lære på at samarbejde med eleverne om vurdering og evaluering Elevens egen vurdering/ evaluering 9

10 Gør klar til at arbejde med elevernes egen vurderinger Miljøet i klassen Mange elever har ikke før haft mulighed for at gøre sig overvejelser om deres egen læring og vil derfor være ubehageligt berørt i begyndelsen. De er vant til at stole på bedømmelse og feedback udefra og ikke på deres egne vurderinger. Vær derfor tålmodig både med dem og dig selv. Hvis arbejdet med elevernes egne vurderinger skal blive en integreret del af undervisningen, er det nødvendigt, at læreren skaber et miljø i klassen, som: involverer eleverne som aktive deltagere i deres egen læring giver mulighed for forskellige måder at tænke på og at vise viden og læring fremmer elevernes ansvarsfølelse og giver plads til, at de tør løbe en risiko for at lave fejl accepterer forskellige måde at bedømme resultater på Elevernes overvejelser Vurdering af egne arbejder kræver, at eleverne gør sig overvejelser om deres læringsproces. - Hvor har de været - hvor skal de hen - og hvordan vil de komme derhen. Eleverne har brug for at øve sig i at gøre sig overvejelser, så deres vurdering af eget arbejde bliver brugbar og meningsfuld. Læreren kan lave en liste for at vejlede eleverne i deres overvejelser. 10 Elevens egen vurdering/ evaluering

11 At gøre sig overvejelser behøver ikke at være noget, man gør alene. Elever skal fortælle hinanden om deres overvejelser, så de hører om andre måder og strategier, der måske også kan bruges i deres egne refleksioner. Nøglespørgsmål Viden - Hvad ved du allerede om...? - Hvad vil du gerne vide om...? Læringsprocessen - Hvordan arbejdede du med...? - Hvad gjorde dit arbejde lettere? - Kunne du have gjort det på en anden måde? Færdigt arbejde - Hvad var godt? - Hvad kunne blive bedre? - Hvad vil du gøre bedre næste gang? Fremskridt - Hvordan er din måde at tænke på blevet ændret i løbet af arbejdet? - Hvordan ved du, at du forstår...? Arbejde i fremtiden - Hvordan kan du bruge, hvad du har lært? - Hvordan passer det med det, du allerede ved om...? Eftertænksomme elever gør sig overvejelser om, hvad de har lært, og hvordan de lærte det. Efterhånden som eleverne bliver fortrolige med at overveje forskellige sider af deres læring, kan de bruge dette til at fastlægge kriterier og selv begynde at styre og overvåge deres egen læringsproces. Elevens egen vurdering/ evaluering 11

12 At fastlægge kriterier En canadisk lærer på yngstetrinnet, som ville øve god oplæsning med sine elever, arbejdede først sammen med eleverne om at fastlægge kriterier. Sammen fandt de frem til, hvordan man var en god oplæser. Eleverne brugte derefter kriterierne til at kommentere hinandens oplæsning i mindre grupper. Et grundlæggende arbejde er udviklingen af vejledningskriterier og normer for, hvordan læringsprocessen skal styres og evalueres. Nogle gange er det læreren, der fastlægger kriterierne og bagefter oplyser eleverne om dem, andre gange arbejder lærer og elever sammen om at fastlægge kriterier for en aktivitet eller et projektarbejde. Jo mere eleverne deltager i processen med fastlæggelse af kriterier, jo mere meningsfuld bliver deres læringsproces. De kan sammenholde deres arbejde med kriterierne, mens de arbejder for at se, om de er på rette spor, eller om de skal ændre planer og skifte retning. Viden om evalueringskriterierne og især om, hvordan de er blevet udviklet, giver eleverne en klar forståelse af, hvad der er vigtigt inden for et bestemt fag, projektarbejde eller aktivitet. Viden om, hvordan resultatet vil blive evalueret, beriger hele læringsprocessen Forslag til arbejdet med at fastlægge kriterier Elever kan have meget forskellige opfattelser af, hvornår man er dygtig. Dette kan bruges til at individualisere undervisningen og vurderingerne. Der udvikles kriterier for den perfekte præstation, det perfekte arbejde, den perfekte opførsel. (Hvad karakteriserer en god oplæser, en god skriftlig fremstilling?) Der fastlægges evalueringskriterier for et projektarbejde, en opgave, en essay osv. Der laves brainstorm for at få forslag til forbedringer. Læreren viser, hvordan man sammenligner sin præstationmed de fastlagte kriterier. Se også: Vurdering af elevpræstation. 12 Elevens egen vurdering/ evaluering

13 At opstille mål Opstilling af mål er at lave planer for den fremtidige læring. Elever skal undervises i at opstille mål, der er passende og opnåelige. I arbejdet med at opstille mål skal eleverne gøre sig overvejelser om deres stærke sider og om områder, der skal forbedres. De skal henholde sig til de fastlagte kriterier, finde ud af hvilke resurser, der er nødvendige for at nå målet, og de skal lave en handlingsplan. Se også: Angusakka Forslag til at introducere opstilling af mål 1. Få eleverne til at huske en gang, hvor de virkelig ønskede noget, arbejdede for at få det og fik, hvad de ønskede. 2. Forklar eleverne, at de i virkeligheden havde arbejdet med at opstille et mål. Fortæl dem om en gang i dit eget liv, da du opstillede et mål og opnåede det. 3. Fortæl om, hvordan man opstiller kortsigtede og langsigtede mål. 4. Lad eleverne skrive en liste over mål, de gerne vil nå. Skriv nogle af målene på tavlen. 5. Hjælp eleverne med at lave planer for at opnå målene inden for en tidshorisont, der gør det muligt for eleverne at nå dem. 6. Lad eleverne gennemgå deres mål og planer og justere dem, så de passer. 7. Spørg eleverne - efter den fastlagte tid -, om de har nået deres mål, og om hvad der lykkedes, og hvad der ikke lykkedes. Elevens egen vurdering/ evaluering 13

14 Nøglespørgsmål Er mine mål entydige? Er mine mål realistiske? Er mine mål opnåelige? Bygger mine mål på overvejelser og viden om, hvad jeg mere har brug for for at lære? Bygger mine mål på fastlagte evalueringskriterier? Hvordan ved jeg, at jeg har nået målet? Hvor lang tid skal jeg bruge for at nå målet? Elever har brug for at få erfaringer med at opstille mål indenfor områder ( intellektuel udvikling, sport osv.) Når eleverne har opstillet deres mål, skal de lægge en handlingsplan for, hvordan de skal nå målet. De skal have mulighed for at tænke over deres læringsproces for at kunne finde ud af, om deres plan vil få dem til at nå målet, eller om planen skal revideres. Hvis målet ikke kan opnås, skal eleverne finde ud af, hvad der skal til for at nå målet. Hvis målet kan nås efter deres plan, må de fastlægge, hvordan forløbet skal være. Handlingsplan Navn: Dato: Mit mål: Hvad skal jeg gøre? Hvor lang tid skal jeg bruge? Hvem og hvad har jeg brug for? Hvad kan og ved jeg, når jeg har nået målet? Hvordan vil jeg fejre det? 14 Elevens egen vurdering/ evaluering

15 Eksempler på spørgsmål Kan eleverne formulere kriterierne på en sådan måde, at arbejdet lykkes for dem? Kan eleverne beskrive de processer, der får arbejdet til at lykkes? Ved eleven, hvilken fremtidig faglig udvikling han/hun har brug for? Hvilke planer har eleven for at nå målet? Bygger mine mål på fastlagte evalueringskriterier? Er målene passende/præcise? Er elevens interesse blevet større? For at fremme processen med at opstille mål kan læreren hjælpe til ved at vurdere elevernes fremskridt. Nedenstående spørgsmål kan bruges i samtale med eleverne eller tilrettes som en checkliste for læreren. Elevens egen vurdering/ evaluering 15

16 Kom i gang med at arbejde med elevernes egne vurderinger Det var nemmere at undervise eleverne i at vurdere sig selv, efter at jeg selv havde kæmpet med det og vidste, hvordan det føltes Canadisk lærer For både lærere og elever er det en god ide at bruge en logbog/dagbog med to spalter. Det giver mulighed for at: dokumentere aktiviteter og oplevelser holde øje med og lægge mærke til ændringer af tanker, forståelse og indstillinger adskille beskrivelser fra overvejelser og analyser reflektere over og få forståelse af begivenheder, ideer og begreber undersøge antagelser og overbevisninger på en fornuftig måde Tospaltet logbog/dagbog Beskrivelse Beskrivelser af: begivenheder/ handlinger observationer ideer/tanker skemaer Overvejelser Analyser og fortolkninger af: tanker og følelser om ideer, handlinger, begivenheder kommentarer om læringsprocesser, overvejelser spørgsmål der skal undersøges 16 Elevens egen vurdering/ evaluering

17 Læreren kan Fortælle om sig selv, og hvordan han/hun selv vurderer sit eget arbejde. Fortælle om, hvordan vedkommende selv lærer noget nyt, og hvad han/hun har svært ved, og hvilke strategier han/ hun har brugt for at blive bedre til sit arbejde. Fremme elevernes vurderinger af sig selv ved at stille åbne spørgsmål, som eleverne kan tænke over, og så selv komme med forslag til, hvordan de kunne besvares. Stikord, der kan fremme vurderingen af eget arbejde Hvad forstår jeg stadigvæk ikke helt? Hvordan kan jeg udtrykke mine tanker? Hvordan hænger det her sammen med det, jeg allerede ved? Hvad vil jeg gøre anderledes på grund af...? I den forløbne uge har jeg lært..., og det vil jeg gerne vide mere om. Jeg har planlagt at gøre... Jeg har lagt mærke til at jeg tænker...? Arbejde sammen med eleverne om at udvikle evalueringskriterier, før de begynder på en ny aktivitet. Der kan laves fælles brainstorm om spørgsmål, der kan bruges til at styre og overvåge elevernes fremskridt. Vise hvordan man bruger vejledninger og kriterier. Udarbejde skemaer og checklister sammen med eleverne som støtte for deres egne vurderinger. Sørge for, at eleverne får mulighed for at vurdere i mange forskellige situationer. Elevens egen vurdering/ evaluering 17

18 Inddrag eleverne i arbejdet med at udarbejde aktiviteter, der kan bruges til egne vurderinger. Give eleverne mulighed for både at vurdere både mundtligt og skriftligt. Eleverne kan arbejde sammen to og to om deres overvejelser og diskutere deres læring. Lade eleverne vurdere i grupper. Medlemmerne kan samarbejde om at vurdere gruppens arbejde og udvikle en plan for gruppens videre arbejde. Give forældrene besked om planerne for at indføre elevernes egne vurderinger i undervisningen. Forklare sammenhængen mellem elevernes udvikling og elevernes færdigheder i at vurdere deres eget arbejde. Eksempler på elevaktiviteter Udpeg en ting, du gjorde, som fik dig til at gøre fremskridt i arbejdet med at opnå dit mål. Gennemgå dit arbejde og find noget, der viser udvikling eller forandring. Sammenlign de nyeste eksempler på arbejder i din portfolio med tidligere eksempler. Hvor har du gjort fremskridt? Beskriv, hvad du tænkte, mens du arbejdede med din opgave. Fortæl om noget, du ikke vidste før, men nu forstår. Hvad bidrog til din forståelse? Før logbog/dagbog over, hvad du lærer eller tænker. 18 Elevens egen vurdering/ evaluering

19 Hvor kan man bruge elevernes vurdering/ evaluering? Det er vigtigt, at eleverne arbejder med egne vurderinger i forskellige situationer, med forskellige formål og med forskellige udtryksformer. De følgende eksempler kan bruges som skriftlige opgaver eller som udgangspunkt for diskussioner eller ved lærer-elev samtaler. De er kun eksempler og skal tilrettes, så de passer til andre lærere og elever. Elevens egen vurdering/ evaluering 19

20 Logbog/ Dagbog Logbog/ Dagbog Navn:_ Dato: Hvad lykkedes i dag? Hvordan arbejdede du for at få det til at lykkes? Hvorfor lykkedes det? Hvilke problemer måtte du løse for at det lykkedes? Hvordan vil det hjælpe dig med andre opgaver og arbejder? 20 Elevens egen vurdering/ evaluering

21 Overvejelses- bobler Navn: Dato: Hvad er jeg god til Områder, som jeg gerne vil forbedre Elevens egen vurdering/ evaluering 21

22 Mål Skema over mål Navn: Initialer Dato Målene for i dag Nået Næsten nået Ikke nået Elev Lærer 22 Elevens egen vurdering/ evaluering

23 Gennemførelse af et arbejde / projekt Elevvurdering af eget arbejde/ projekt Navn: Dato: Arbejde/projekt: Beskrivelse af arbejdet/projektet: Det, der forbavsede mig mest, var: Jeg ville gerne vide mere om: Hvis jeg skulle arbejde mere med dette, ville jeg: Gode råd til andre, som skal arbejde med det her: Mit største problem var: Jeg løste det ved at: Jeg syntes bedst om: Elevens egen vurdering/ evaluering 23

24 Meddelelser til hjemmet Elevens ugentlige overvejelser Navn: Dato: Det mest interessante jeg har lært i denne uge: Det var interessant, fordi: I matematik har jeg lært: Men jeg forstår stadigvæk ikke: Det bedste spørgsmål jeg stillede i denne uge: Det sværeste i denne uge: Jeg kunne især godt lide: Fordi: Jeg vil prøve at forbedre: Forældrenes bemærkninger: 24 Elevens egen vurdering/ evaluering

25 Vurdering af præstationer Eksempel på opgave Opfind en maskine Aktivitet Opfind en maskine med en eller flere dele, der kan bevæge sig. Maskinen skal opfylde et behov eller løse et problem Ideer til forberedelse (lærer sammen med elever) Vis og gennemgå simple maskiner Undersøg problemer, som kunne blive løst ved opfindelsen af en maskine Vejledningen til eleverne kan indeholde Lav en plan for jeres maskine, som tager hensyn til funktionen, de materialer der er til rådighed og til konstruktionen Eksempler på evalueringskriterier Behovet eller problemet er beskrevet Maskinen opfylder behovet eller løser problemet Maskinen har mindst en bevægelig del Eleverne opsøger hjælp, når det er nødvendigt Variationer og udbygning Opfind en maskine, der kunne have eksisteret for 100 år siden, eller som der er brug for om 100 år Opfind en maskine, der gør husarbejde nemmere Vis jeres maskine for klassen Elevens egen vurdering/ evaluering 25

26 Min egen vurdering af min præstation Navn: Dato: Opgave/aktivitet: Opfind en maskine 1. Jeg har opfyldt disse evalueringskriterier: 2. Det mest interessante var: 3. Det sværeste var: Fordi: 4. Min præstation var: Fordi: 5. Hvis jeg skulle gøre det igen, ville jeg: Fordi: Se også: Vurdering ved hjæp af portfolio. 26 Elevens egen vurdering/ evaluering

27 Vurdering ved hjælp af Portfolio Forside til indhold i portfolio Kortene kan sættes på eksemplerne i elevens portfolio Navn: Dato: Projekt: Elevens bemærkninger: To grunde til at jeg valgte at arbejde med dette område: Jeg vil gerne have, at du lægger mærke til: Næste gang vil jeg: Vedholdenhed Dette viser min vedholdenhed med at gennemføre en svær opgave. Jeg har arbejdet meget med: Andre bemærkninger: Underskrift: Dato: Lærerens bemærkninger: To positive ting, jeg har bemærket: Et område, du skal arbejde mere med: Arbejdsproces Dette viser, hvordan jeg arbejder med mine ideer, før jeg gør arbejdet færdigt. Læg mærke til: Andre bemærkninger: Kreativitet Underskrift: Dato: Forbedring Dette viser, hvor meget jeg har forbedret mig i: Jeg er stolt af Dette er jeg stolt af, fordi: Dette viser min kreativitet. Læg mærke til: Elevens egen vurdering/ evaluering 27

28 Møder med eleven i centrum Dette skema kan bruges som udgangspunkt for samtaler mellem lærere, forældre og elever. Skema til elevens egen vurdering Navn: Dato: Fag: 1. Det vigtigste jeg har lært i denne periode: 2. Et område hvor jeg har klaret mig godt: Jeg har klaret mig godt, fordi: 3. Et område hvor jeg har forbedret mig: Jeg har forbedret mig, fordi: 4. Et område som skal forbedres: Jeg ved, det skal forbedres, fordi: Jeg vil forbedre det ved: 28 Elevens egen vurdering/ evaluering

29 Overvejelser Når elever kan tage stilling til og fortælle om deres læring, deres måde at tænke og handle på og opstille mål for sig selv ud fra deres egne præstationer, er de bedre i stand til af forstå deres egen læring og til at tage ansvar for deres fremskridt og resultater. At kunne vurdere sig selv og sit arbejde er ikke bare en færdighed, der skal bruges i skolen, men også en ting, der kan bruges i den øvrige tilværelse. Elevens egen vurdering/ evaluering 29

30 Ordliste Vurdering Det systematiske arbejde med at indsamle viden om elevers læring, hvad de ved, er i stand til at gøre og hvad de prøver på at gøre. Evaluering At bedømme og træffe beslutninger ud fra fortolkningen af det materiale om elevernes læring, der er indsamlet under vurderingen. Evalueringen kan gennemføres hver for sig af læreren eller eleven eller i samarbejde mellem dem. Vurdering af præstationer En vurdering der bygger på, at eleverne viser, hvad de kan. Udtrykket bliver også brugt i beskrivelsen af vurdering af præstationer ved enkeltopgaver. Mere generelt kan det bruges til at beskrive vurdering af såvel arbejdsproces som resultat. Portfolio En hensigtsmæssig samling af elevarbejde, der afspejler elevens indsats, fremgang og resultater over en tidsperiode. Vurdering af portfolio En metode hvor elevarbejde indsamles med henblik på at evaluere elevers viden og læring. Vidnesbyrd og Karaktergivning Præsentation af bedømmelse og evaluering, der bygger på fastlagte normer og standarder. Dette kan gøres skriftligt, ved et i forvejen planlagt møde eller mere uformelt. Elevens egen personlige vurdering/evaluering Den fortløbende proces hvor eleven lærer om sig selv som elev ved at tænke over sine egne præstationer, arbejder og resultater, indstilling og læring. Møde med eleven som centrum Et møde mellem lærer(e), forældre og elev for at tale om elevens læring. 30 Elevens egen vurdering/ evaluering

31 Se også: Angusakka 32 Elevens egen vurdering/ evaluering

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere