Guidet Egen-Beslutning. Vibeke Zoffmann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guidet Egen-Beslutning. Vibeke Zoffmann"

Transkript

1 Guidet Egen-Beslutning Vibeke Zoffmann August 2005

2 2 Indholdsfortegnelse Indledning s. Facts om Guidet Egen-Beslutning s. Bedre samarbejde om sukkersygen - viser vejen s. Hun kom overens med sin sukkersyge Patientberetning s. Mønstre og mønsterbrud ved hjælp af Guidet Egen-Beslutning s. Udvikling og implementering af GEB s. Fund Arbejdsark Hensigt s. Evaluering af den kliniske signifikans af GEB i en-til-en regi. s. Mønsterbrud s. Forandringer i relationer Forandringer i den person-specifikke refleksionmodel Forandringer i At holde liv og sygdom adskilt Forløsende viden på fire niveauer s. Kommentarer til processen med GEB i en-til-en regi s. GEB hjalp til at bygge bro mellem liv og sygdom s. GEB tilpasset gruppe-regi s. Konklusion s. Referenceliste s.

3 3 Indledning Følgende beskrivelse af Guidet Egen-Beslutning (GEB) indledes med facts om metoden efterfulgt af en lægmandsbeskrivelse og et grundigere indblik i GEB s bestanddele og de mønsterbrud metoden afstedkom i et kvalitativt interventionsstudie. Kvalitativt udledte teorier, der ligger til grund for metoden, er ikke udtømmende beskrevet i skriftet, ligesom en randomiseret kontrollet undersøgelse af GEB s effekt i grupper er udeladt [1]. Facts om Guidet Egen-Beslutning Guidet Egen-Beslutning blev udviklet, implementeret og evalueret af Vibeke Zoffmann i samarbejde med diabetesafdeling C og M, Århus Universitetshospital som led i ph.d.studie. Ph.d. afhandling: Zoffmann,V. Guided Self-Determination: A Life Skills Approach Developed in Difficult Type 1 Diabetes 2004; Department of Nursing Science, University of Aarhus; 1 p. (Ph.d. afhandling forsvaret august 2004) Definition: Guidet Egen-Beslutning (GEB) er en metode, der faciliterer meningsfuld og effektiv problemløsning mellem patient og professionel. Metoden guider begge parter, så de sammen og hver for sig bruger deres potentiale i en proces, der fremmer patientens livsdygtighed. Patienten har udviklet livsdygtighed med en given tilstand eller udfordring (f.eks. en livskrise, sygdom eller risiko for sygdom), når vedkommende har fået indsigt i egne reaktioner på tilstanden, kan identificere og benævne problemer eller udfordringer forbundet hermed har afprøvet alternative måder at reagere på og udviklet evne til at løse problemer og konflikter i dagligdagen med tilstanden på en balanceret egen-besluttet måde (dvs. med hensyn både til sig selv og andre) oplever sammenhæng, egen-kontrol og retning i sit liv med den pågældende tilstand GEB s virkemidler: GEB drager nytte af skriftlig kommunikation, idet semistrukturerede arbejdsark gør patienten/klienten forberedt og aktiv i samarbejdet med den professionelle (identificeret og reflekterer over egne reaktioner på livet med den aktuelle tilstand/udfordring før og mellem samtalerne med den professionelle). Arbejdsark udfyldt af patienten danner udgangspunkt for samarbejdet og gør det overkommeligt følelsesmæssigt og tidsmæssigt at tale om det, der er svært for patienten i dagligdagen.

4 4 Den mundtlige kommunikation ud fra arbejdsark kvalificeres, hvis professionelle har udvidet kommunikativ kompetence, f.eks. er trænet i Spejling Aktiv lytning Værdiklargøringsrespons. Hvem kan bruge Guidet Egen-Beslutning? GEB kan tilpasses mange forskellige tilstande eller udfordringer. For at stille størst mulige krav til den første version af GEB, blev den udviklet til at løse de mest komplekse tilstande inden for et område med et i forvejen avanceret program: Langvarig dårlig regulering af type 1 diabetes på et dansk universitetshospital. Foreløbige udgaver af Guidet Egen-Beslutning er tilpasset Type 1 diabetes (version 1) Type 1 og 2 diabetes (version 2) Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) Hjertelidelse Psykiatriske patienter med misbrug Professionelle vil have lettest ved at anvende GEB hvis de: Holdningsmæssigt føler sig på linie med empowerment. Har udviklet fortrolighed med processen i GEB og med dens arbejdsark. Har udvidet deres kommunikative kompetence. Forskning relateret til GEB ( ) Et Grounded theory studie. 11 sygeplejerske-patient forløb i traditionel pleje af patienter med dårligt kontrolleret type 1 eller 2 diabetes Foreløbig version af GEB skitseres. ( ) GEB udvikles og implementeres gradvist og implementeres i praksis, idet 25 diabetes patienter og 12 nurses superviseres af forskeren. ( ) Kvalitativt interventionsstudie af GEB anvendt i en-til-en regi i 11 sygeplejerske-patient forløb med langvarig dårligt reguleret tyep 1 diabetes. ( ) Randomiseret kontrolleret studie af GEB tilpasset gruppetræning og anvendt i et 8x2-timers gruppetræningsprogram for at forbedre livsdygtighed diabetes. I mangel af instrumenter til måling af livsdygtighed med diabetes, blev GEB s effekt i det randomiserede studie målt ved at anvende en kombination af følgende måleinstrumenter: HbA1c A*

5 5 Antal selvmålte blodsukre i den forløbne uge* Health Care Climate Questionnaire (HCCQ)* Perceived Competence with Diabetes (PCD)* Treatment Self Regulare Questinnaire (TSRQ) Problem Areas with Diabetes (PAID)* De med * markerede parameter var significant forbedrede et år efter gruppetræningen studie. Figur 1. Oversigt over bestanddele af Guidet Egen-Beslutning. Essensen af Guidet Egen-Beslutning (GEB) designet til at guide patienter og professionelle gennem autonomi-baseret problemløsning der trækker på arbejdsark (Aa) udfyldt af patienter før og mellem omkring 8 to-timers sessioner. Det anbefales, at arbejdsark markeret med* er obligatoriske, at arbejdsark markeret med er modtaget af patienten ca. 1 uge før første session. Centrale arbejdsark markeret med anbefales placeret i patienternes journal i efterforløbet. Fem-trins proces Etablering af jeg-du-sorteret gensidighed Selv-udforskning Selv-undersøgelse Aktion Feed-back fra aktion Avancerede professionelle kommunikationsfærdigheder Spejling Aktiv lytning Værdiafklaring Jeg-du-sorteret kommunikation Arbejdsark (Aa) Invitation til samarbejde Aa 1a. Invitation til samarbejde* Aa 1b. Forløbsark* Dit liv med diabetes Aa 2a. Vigtige begivenheder og perioder i dit liv* Aa 2b. Hvad finder du vanskeligt for tiden i livet med diabetes?* Aa 2c. Ufuldendte sætninger dine behov, værdier, vaner og muligheder* Aa 2d. Et billede, metafor eller automatisk sætning for dit liv med diabetes* Aa 2e. Plads til diabetes i dit liv* Mellem ideal og virkelighed Aa 3a. Dine erfaringer med anbefalede levevaner* Aa 3b. Dine planer for at forandre din levevis* Aa 3c. Egne erfaringer med forskellige typer behandling* Aa 3d. Dit ideal mål for og virkelighedens blodglucoser* Aa 3e. Blodglucosemålinger og dine grunde til at måle* Aa 3f. Fordele og ulemper ved højt og lavt blodglucose* Forandringsarbejde Aa 4a. Hidtidig problemløsning* Aa 4b. Dynamisk refleksion over hidtidig og fremtidig problemløsning* Aa 4c. For og imod * Aa 4d. Mere af Aa 4e. Mindre af

6 6 Bedre samarbejde om sukkersygen viser vejen Diabetesområdet har været vant til at gå foran i udvikling af samarbejdet mellem patient og professionel. Nu er tiden kommet til en ny etape. Det er resultat af flere års forskning i, hvordan sukkersygepatienter og sygeplejersker kommunikerer med hinanden, der har ført til udvikling af et nyt samarbejdskoncept på Århus Universitetshospital. Patienten har i teorien længe været betragtet som den vigtigste problemløser i diabetesomsorgen, men undersøgelser af praksis har vist, at patienter og sygeplejersker let havnede i mønstre, hvor ingen af parternes potentiale blev udnyttet godt nok. En ny metode har nu vist sig i stand til at bryde et ineffektivt mønster i problemløsningen, og det kan få betydning for dynamikken i hele diabetesteamet. Tidligere har mødet mellem de to parter fokuseret på at give patienten viden og praktiske færdigheder om sukkersygen. Men hvis patienterne ikke har det godt med deres diabetes, får de ikke udnyttet deres viden og praktiske færdigheder. Patienten har generelt oplevet, at professionelle interesserede sig mere for tal end for det, der gjorde det svært for dem at få liv og sygdom til at hænge sammen. Den praksis har metoden Guidet Egen- Beslutning nu gjort op med. Patient og sygeplejerske har ikke hidtil fået klarlagt, hvad der for den enkelte gjorde det svært at leve med sygdommen. En sådan viden er der brug for i diabetesteamet, hvis behandlingen skal tilpasses den enkelte. Det er ønsket om at skabe et bedre samarbejde mellem patient og professionel, der har været motivet bag at udvikle Guidet Egen-Beslutning. Baggrunden Ved at studere kommunikationen mellem parterne, viste det sig at nyttige tanker, sygeplejerskerne gjorde sig, mest kom til udtryk i den faglige dialog. De kom sjældent videre til patienten. Indsigten kunne bruges til at udvikle en samarbejdsmetode, der skulle forbedre forløbet. Guidet Egen-Beslutning har til formål at guide patienter og professionelle til beslutninger, som patienter selv kan stå inde for. Til det formål er der udviklet et koncept baseret på samtaler ud fra en række arbejdsark, dels til brug i individuelle reguleringsforløb og dels til brug i gruppeforløb med karakter af kursus. Ind til sagens kerne GEB tager blandt andet sit udspring i, at patient og sygeplejerske cirklede rundt om det svære, at det var vanskeligt at komme ind til sagens kerne og i dybden med en forståelse af problemet. Hver gang en sygeplejerske møder en ny patient, så kommer hun som fagperson med en generel viden, men mangler en ny viden: En viden om den enkelte. Der manglede en metode til at nå ind til, hvad der gjorde det svært for den enkelte at leve med sukkersygen. GEB-konceptet bygger blandt andet på, at det er i orden, at patient og professionel kan være uenige. Der er et spændingsfelt mellem patient og professionel. Og hvis vi tackler det rigtigt, er det det, der får tingene til at flytte sig. Der skal være gensidighed mellem parterne, og man skal kunne tåle uenighed og forskellighed. Det er det, der skaber forandringerne. Hvis professionelle signalerer, at de kun vil snakke tal, vil patienter forsøge at medbringe nogen. Har de ikke målt blodsukre, kan de som alibi i yderste konsekvens opfinde nogen, bare for at tilfredsstille systemet. I GEB er navnet sladreprøve for eksempel afskaffet. Navnet bruges stadig om langtidsprøven, der måler hæmoglobin A1c og fortæller om patientens blodsukker i de seneste

7 7 seks uger. Alene øgenavnet er tegn på en ubalance i forholdet mellem patient og professionel. Navnet indikerer, at prøven skal bruges af professionelle til at afsløre patienten. Ved at give prøven funktion at en pejleprøve kan den i stedet bruges fremadrettet af begge parter. Målet er, at patienten tager kontrol og gerne vil måle sit blodsukker fordi de herved kan få liv og sygdom til at hænge bedre sammen og samtidig undgå senfølger af sygdommen. Patienten skulle gerne jævnligt måle sit blodsukker og kunne se resultatet af disse målinger i forhold til deres eget mål for langtidsprøven. Fakta er jo, at der er meget færre sen-komplikationer, hvis tallet ligger lavt, omvendt må det heller ikke ligge for lavt. Patienten skal finde sine egne grunde til at måle blodsukkeret. Forandring er en proces Metoden har til formål at klarlægge patientens hidtidige forhold til sin sukkersyge, at åbne patientens øjne for mønstre og konsekvenser og derefter fokusere på, hvilke dele af sin adfærd patienten vil ændre for at få det bedre. For eksempel bliver patienterne inden de møder til den første samtale med sygeplejersken bedt om at udfylde en livslinje med deres opfattelse af reguleringen sammenholdt med vigtige begivenheder og perioder i deres liv. Den kan hjælpe dem til at erkende sammenhæng mellem liv og sygdom. Patienten har desuden udfyldt et skema med ufuldendte sætninger, som de selv formulerer færdigt. Det hjælper til at afklare værdier og komme ind på det, som er svært. Undervejs i forløbet bliver der udarbejdet en liste over problemerne, som patienten ser dem, og en som sygeplejersken ser dem, og sammen skal de så vælge nogen ud og nå til enighed om en benævnelse. Når først problemet er benævnt kan det blive klargjort, hvorefter man kan begynde at handle. Patienterne bliver også bedt om at beskrive et billede på sygdommen. Hvilket har betydning for, hvordan de handler i forhold til sygdommen. En patient sagde f.eks., at den var noget utøj man har med sig. En anden: som at have en lænke om benet. Når metaforen er klar, kan der arbejdes med den, og den kan blødgøres. Patienterne kan også på en oval cirkel vise, hvor meget sukkersygen fylder i deres liv nu, og hvor meget den skal fylde fremover samtidig med at de beskriver, hvad forandringen skulle bestå i. Her havde en patient ved kursets start skrevet, at hun ikke ville have den. Og skrev efter fem uger at hun ville slutte fred med sin sygdom. I mellemperioden havde hun kortlagt et problem, hun kaldte at integrere sygdommen i mit liv uden at føle mig syg. Det hele går ud på, gennem gensidig forståelse, at søge at skabe sammenhæng i tankeplan og handleplan for at afdække, hvad der er årsag til problemerne. Den overordnede teoretiske ramme er empowerment og målet er life skills, som på dansk har fået benævnelsen livsdygtighed. Det er en forebyggende indsats, der træner patienternes evne til at tage valg og lyst til at gennemføre dem. Metoden virker Guidet Egen-Beslutning virker. Helt konkret kunne vi se, at de patienter, som fulgt det nye forløb, et år efter målte flere blodsukre. Tidligere målte de i snit 8 blodsukre om ugen. Et helt år efter gruppetræningen målte de i snit 20 om ugen. Det kan ses som tegn på, at de tager mere ansvar for og har en bedre føling med sukkersygen. Egenkontrol af blodsukkeret er for type 1 diabetikere

8 8 kendt for at bedre regulering af blodsukkeret. Sammenlignes interventionsgruppens og kontrolgruppens regulering året efter kurset med reguleringen 2½ år forud for kurset, ligger interventionsgruppens HbA1c 0,41% lavere. Det kan kaldes et beskedent med ret varigt og tilfredsstillende fald. Resultatet viser desuden, at patienter, der har prøvet et forløb efter den nye metode, oplever sig mere støttet til autonomi af professionelle, oplever færre problemer i livet med diabetes og føler sig mere kompetente. Der var simpelt hen sket en ændring i deres forholden sig til sukkersygen. Det gjaldt også for 45 årig kvinde, der deltog i afprøvning af Guidet Egen-Beslutning i Hun havde haft et højst problematisk forhold til sin sukkersyge, inden hun blev tilbudt at være med i afprøvning af dette nye koncept for samarbejde mellem sukkersygepatient og sygeplejerske. I 2004 blev hun interviewet af en journalist til Universitetshospitalets blad AUH Forskning og klinik og her siger hun, at hun var heldig at komme med i undersøgelsen, for hun havde det dårligt med sukkersyge på det tidspunkt. Interviewet viser nogle typiske reaktioner på GEB og gengives derfor i det følgende. Hun kom overens med sin sukkersyge. Nu har jeg det bare så meget anderledes, især psykisk. Jeg er fri for dårlig samvittighed og nagende fornemmelser, selvom jeg godt kan have høje blodsukkerværdier indimellem, så har jeg styr på det nu. Patienten havde haft type 1 diabetes siden hun var 19 år, og trods et problematisk forhold til sukkersygen kunnet passe sit arbejde uden problemer. Hendes problem i forhold til sukkersygen var helt klart, at hun ikke gad måle sit blodsukker. Jeg syntes det var forfærdeligt at jeg havde det sådan, og det var en utrolig lettelse som led i et gruppeforløb under projektet at blive sat sammen med en anden sukkersygepatient, og opdage, at han gjorde ligesom jeg. Når han skulle til kontrol og ikke havde målt sit blodsukker, så satte han bare nogle tal ind. Er det ikke pinligt, spørger hun smilende og mener det tydeligt. Forløbet betød, at jeg fik vendt nogle frustrationer over blodsukkerapparatet til nysgerrighed over for: hvad mon mit blodsukker er dag? Og jeg investerede også i nogle flere måleapparater, for bare det ikke at kunne huske, hvor det nu lige var jeg skulle måle mit blodsukker, var et problem. Men det var nok et problem jeg havde skabt for at slippe for at måle. Før kurset lå der et papir i min journal om, at jeg led af voldsom hospitalsskræk. I virkeligheden var det fordi jeg ikke havde styr på min sukkersyge og mine målinger. Det var så pinligt. Jeg kunne smutte mellem fingrene på dem som våd sæbe, når de ville have fat i mig. Når jeg skulle til kontrol, så glemte jeg det eller meldte afbud af en eller anden grund. Styr på sukkersygen Efter kurset er der sket en hel masse. Jeg har fået styr på det. Men lige i starten, da jeg først havde set lyset, ønskede jeg, at alle målinger skulle være perfekte på en gang. morgen, middag og aften. Nu tager jeg det mere afslappet. Jeg gør det så godt, jeg kan, men tallene påvirkes af mange ting, og er de høje, må jeg tage ekstra insulin. Det er ok, når jeg gør, hvad jeg kan. I dag accepterer jeg mere, at tallene er, som de er.

9 9 Jeg er også blevet mere åben om min sukkersyge blandt andet over for kollegaerne. Faktisk blev de ret gale over ikke at vide, at jeg havde sukkersyge. Jamen hvad nu, hvis du var blevet syg. Hvad skulle vi så have gjort, har de spurgt. Tidligere var der ingen, der så jeg tog mit blodsukker. I dag er jeg også mere afslappet omkring det. Også planlægning er jeg blevet bedre til, nu tager jeg noget med at spise undervejs, hvis jeg for eksempel vil cykle en længere tur. Selv om alt ikke er fryd og gammen, så har jeg fået mere ro i sjælen. Selve sukkersygen er også bedre reguleret. Men f.eks. var langtidsprøven, der måler hæmoglobin A1c, kommet op på 8,6 i efteråret, og det skulle jeg kunne gøre bedre. I februar var den nede på 7,6, og hvis jeg ikke var røget ind i januar måneds allergi/hoste, kunne jeg måske have bevæget langtidsprøven lidt længere ned endnu. Det, der er blevet så lækkert er, at jeg nu kan gøre en indsats, og det kan ses. Nu følger jeg også kontrollerne uden problemer, og det er nogle helt andre samtaler, jeg kan have med hospitalspersonalet nu, siger en tilfreds sukkersygepatient. Mønstre og mønsterbrud ved hjælp af Guidet Egen-Beslutning Kvalitativ forskning dannede grundlag for udvikling af Guidet Egen-Beslutning (GEB). Denne forskning udviklede tre teorier om interaktionen mellem patient og professionel, der gav en forklaring på, hvorfor patienter og professionelle ofte har svært ved at løse problemer relateret til langvarigt dårligt reguleret diabetes. Teorierne gav samtidig en forklaring på hvorfor det i få tilfælde faktisk lykkedes for parterne at få løst nogle vanskelige problemer. De tre teorier er kort skitseret i det følgende. For en udtømmende beskrivelse henvises til kapitel 3-5 [1]. Essencen af hver teori er illustreret ved hjælp af en figur. På figurerne er der med grønt markeret det mønsterbrud, som Guidet Egen-Beslutning (GEB) bidrager til. På et overordnet perspektivniveau sås der en konflikt i og imellem patient og professionel medvirkende til liv og sygdom holdes adskilt (figur 2). En omvendt prioritering af liv og sygdom udløste en konflikt imellem patient og professionel. Konflikten i patienten bestod i en modstand mod at integrere sygdommen. Konflikten i den professionelle bestod i, at de var interesseret i patientens vanskeligheder med at leve med sygdommen, men kun drøftede dem, når patienten ikke var til stede. Bevirkede, at deres antagelser hverken blev be- eller afkræftet. En fiaskoforventende tilgang til problemløsning fik konflikten til at gå i hårdknude, en compliance-forventende lod den uændret medens en sjælden gensidighedforventende tilgang opløste konflikten. Med GEB beskæftiger parterne sig med patientens forholden sig til sygdommen i dagligdagen. Idet de sammen arbejder fokuseret på at opløse konflikten i den enkelte (se den grønne ring) arbejder de fokuseret på at opløse konflikten i den enkelte (se den grønne ring). Samtidig opløses konflikten i den professionelle, fordi GEB hjælper dem til at drøfte vanskelighederne med at leve med sygdommen direkte med patienten. [1, 2].

10 10 På relationsniveauet blev der udviklet en teori (Figur 3), der skelner mellem relationsformer ud fra deres tendens til at sætte ramme om forskellige dele af det forandringspotentiale, der er til stede i relationen mellem patient og professionel. Teorien viste, at var man først havnet i et mønster bestående af en bestemt ramme, betød det at det kun var muligt at udnytte det forandringspotentiale, der lå inden for rammen. Professionelle havde en tendens til at veksle mellem to af relationsformerne: en jeg-du-distanceret professionel dominans og en jeg-du-sløret sympati. Få gange lykkedes det at etablere omridset til en relation kaldet jeg-du-sorteret gensidighed (er rammet ind med grønt). Denne relation gjorde det muligt i langt højere grad end i den ovenfor nævnte kombination at udnytte det potentiale, der var til stede hos patient og professionel. GEB inviterer bevidst patienten til at indgå i jeg-du-sorteret gensidighed. På det kommunikative og reflekterende niveau blev der udviklet en teori bestående af en personspecifik kommunikations-og refleksionsmodel (Figur 4). Modellen er sammensat af flere fund og skelner mellem et livsorienteret og et sygdomsorienteret perspektiv på patientens situation, samt en situationel og en ikke-situationel tilgang. Herudover skelner modellen mellem forskellige kommunikationszoner og refleksionsniveauer. Kommunikationszonerne forklarer hvorfor kommunikationen nogle gange er effektiv og andre gange ineffektiv afhængig af hvilken zone der inviteres til at kommunikere i. Refleksionsniveauerne forklarer hvorfor refleksionen nogle gange er meningsfuld fordi den er dybtgående og rummer både patientens og den professionelels perspektiv og andre gange kan virke meningsløs fordi den er overfladisk og kun rummer den professionelles perspektiv. GEB bevirker, at problemløsningen både rummer et livsorienteret og sygdomsorienteret perspektiv på patientens situation og at der hurtigt etableres effektiv kommunikation i zone 5 og en refleksion, der er gensidig på niveau 3 eller foretages uafhængigt af patienten på niveau 4. Figur 2. Liv og sygdom holdes adskilt Liv-versus-sygdoms-konflikter i og mellem patienter og sundhedsprofessionelle (SHP) i vanskelig diabetes-omsorg Konflikt i patienten Ønsker at leve så godt og så normalt som muligt Har modstand mod eller undgår at integrere sygdommen i livet Patient Liv Sygdom SHP Sygdom Liv Har generel viden om sygdommen, som bruges meget lidt I dagligdagen Konflikt mellem patient og professionel Konflikt i SHP Fokuserer på sygdommen, bruger deres generelle viden om hvordan man kan undgå senkomplikationer Modsætningsfyldt, at den professionelle kun drøfter personens vanskeligheder med at leve med sygdommen når patienten ikke er til stede Antagelser om den enkelte patients liv forblev uverificeret Omvendte prioriteringer af liv og sygdom er i konflikt med hinanden og forhindrer gensidig problemløsning Professionelles prioritering af sygdom dominerer Patienter modsætter sig pres fra professionelle med snæver sygdomsorienteret tilgang Professionelle skifter mellem at udøve pres og undgå patienten idet de føler sig utilpas med patientmodstand

11 Figur 3. Jeg-du-distanceret professional dominans Jeg-du-sløret sympati Jeg-du-sorteret gensidighed Genstandsfelt for problemløsningen Implicit bestemt af de professionelle og omfatter biomedicinske problemer eller problemer der er typiske for patientgruppen. Der er ikke valgt noget specifikt emne. Med et diffust og uafgrænset genstandsfelt kommer professionelle til at fokusere på lighedstræk mellem patienternes og deres egen situation som et redskab til at skabe kontakt. Explicit afgrænset, bestående af det som de to parter vurderer som værende aktuelt vigtigt og vanskeligt for patienten. Roller tildelt de to parter i problemløsningen De professionelle tager styringen og forventes at være alene om at undersøge og finde løsninger på problemerne. Patienterne forventes at følge de professionelles forslag. Man er opmærksom på professionelles begrænsede tid. Patienterne keder sig. Problemløsning træder i baggrunden Professionelle er emotionelt involverede og er optaget af at etablere og holde kontakt ved at tilkendegive ligheder med patienterne. Hurtig kontakt ser ud til at blive etableret, hvis de to parter ikke er for forskellige. Både patienten og den professionelle har kontrol med situationen. Idet patienter er ejere af problemerne, ses de som de endelige problemløsere. Professionelle fungerer som guider. Patienters erkendelse af problemet ses som mål, professionelles erkendelse ses som middel. Erkendelse af vanskelige følelser og uenighed i problemløsningen Særopfattelser bliver sjældent opdaget og præciseret idet patienter og professionelle ikke kender hinandens ideer med problemløsningen. Følelser betragtes som upassende idet de forstyrrer problemløsningen. Hvis patienter oplever at vigtige problemer bliver ignoreret modsætter de sig professionelles forslag. Hvis professionelle er irriteret, udviser de modvilje eller trækker sig og diskuterer deres følelser med kollegaer Forskelle mellem patienters og professionelles opfattelse af problemer forsøges minimeret og bliver uklar. Relationen mister potentiale til forandring. Der lægges vægt på følelser, der kalder på sympati. God kontakt har tendens til at blive mål i stedet for middel. Relationen kan ende i stagnation, konformitet og hygge. Positive og negative følelser hos begge parter anses for at rumme vigtig informationværdi, der kan være retningsgivende for problemløsningen. Vanskelige følelser og uenighed mellem patienter og professionelle afsløres i gensidig problemvurdering. Patienter og professionelle får tilgang til det forandringspotentiale der rummes i uenighed

12 Kvalitet af den viden der blev opnået som grundlag for problemløsningen Viden er begrænset til områder, som den professionelle finder vigtige. Fysiske aspekter er dominerende. Professionelles hypoteser om patientens vanskeligheder i at leve med diabetes forbliver uverificeret. Patienters uforudsigelige respons på sygdommen kendes ikke. 12 Professionelle har tendens til at overvurdere lighedstræk mellem patienter og dem selv. De stoler på indtryk i stedet for at få verificeret hypoteser om patienters respons på sygdommen. Problemernes sande karakter bliver uklar, hvilket giver risiko for pseudoforståelse. Der lægges vægt på patienternes viden om egne vanskeligheder med at leve med diabetes. Patienters og professionelles hypoteser om hinandens synspunkter verificeres gennem gensidighed. Der skabes I fællesskab viden om patienternes leveede vanskeligheder med diabetes.

13 Figur Person-specific kommunikations- og refleksionsmodel En grounded theory udviklet i vanskelig diabetesomsorg Kommunikationszone : Omhandler uspecifikke emner. 4: Omhandler emner, der er relateret til 2: Omhandler sundhedsrelaterede emner patienten, men ikke aktuelt vanskelige. generelt. 5: Omhandler emner, der aktuelt er 3: Omhandler emner af generel vanskelige for patienten. betydning for patientgruppen. Ikke-situational refleksion Zoner Sygdoms-orienteret dimension Livs-orienteret dimension Niveauer Situationel refleksion Refleksions niveauer Sundhedsprofessionelles (SHP) bidrag. Patientens bidrag. 0 Har bemærket tegn på person-specifikke vanskeligheder, men reflekterer ikke over dem på en situationel måde. I Reflekterer selv over iagttagelige tegn på personspecifikke vanskeligheder. Kender ikke SHP s overvejelser. Kender ikke og ikke involveret i SHP s refleksion. II Reflekterer selv over iagttagelige og ikke-iagttagelige Leverer information men ikke involveret i HCP s

14 14 III IV aspekter af person-specifikke vanskeligheder. Indhenter information hos patienten, men opsøger ikke patientens bedømmelse af disse vanskeligheder. Formodninger forbliver uverificerede. Er involveret i gensidig refleksion med patienten, idet de udveksler tanker og ideer om vanskeligheder relateret til patientens respons på det at leve med sygdommen. Formodninger verificeres og viden om person-specifikke vanskeligheder skabes i fællesskab; betydning, årsager, mening mulige løsninger afklares. Selvom de ikke deltager i refleksionen selv, motiverer SHP patienter til at reflektere uafhængigt ved f.eks. at stille værdiafklarende spørgsmål eller påpege mulig inkonsistens i patientresponsen på sygdommen. refleksion eller bedt om at verificere eller bedømme de formodede vanskeligheder. Er involveret i gensidig refleksion med SHP, der verificerer og udveksler tanker og ideer om vanskeligheder relateret til livet med sygdommen. Viden om betydning, årsager, mening og mulige løsninger på vanskelighederne skabes i fællesskab med den professionelle. Reflekterer uafhængigt, udforsker og revurderer egen respons på og holdning til egne særlige vanskeligheder.

15 15 Guidet Egen-Beslutning (GEB) er en metode, der kan anvendes i situationer hvor mennesker med et problem mødes med professionelle uddannet til at afhjælpe det pågældende problem. Dens navn angiver, at såvel den professionelle som den hjælptrængende, guides ved hjælp af metoden så de overkommer barrierer i beslutningstagningen, der kan forhindre mennesket med problemet i at nå til egenbeslutning (en beslutning, de tror på og kan stå inde for) om hvordan de kan løse og undgå problemet i livet fremover. En intervention blev gennemført på basis af de ovenfor skitserede grounded theory studier, som afslørede barrierer til effektiv relationel problemløsning mellem patienter og professionelle. Disse fund støttede en overordnet hypotese om, at metoder hidtil brugt i relationel problemløsning var inkonsistente med empowerment og manglede det nødvendige potentiale til at overvinde barrierer mellem patienter og professionelle. Grounded theory fundene viste imidlertid også muligheder for at udvikle en konsistent og mere lovende metode og dannede således grundlag for at udvikle Guidet Egen-Beslutning (GEB) (Figur 1; Tabel 1). Det antages at forskellene mellem de to parters opfattelse udgør et potentiale til forandring, som med fordel kan tydeliggøres og bruges på vejen til at opnå ønskede forandringer. Der var fire mål for at bruge GEB i interventionen. Først og fremmest skulle genstandsfeltet for problemløsningen omfatte vanskeligheder med at udvikle livsdygtighed med diabetes. For det andet stiledes der efter et mønsterbrud i interaktionen mellem patient og professionel til etabliering af en Jeg-du-sorteret relationsform. For det tredje blev der fremmet en zone 5 specifik kommunikation ved hjælp af skrevne invitationer på arbejdsark. Endelig stilede sygeplejerskerne efter sammen med patienterne at skabe en person-specifik viden om dennes vanskeligheder gennem situationel refleksion på niveau 3-4.

16 16 Figur 5. GROUNDED THEORY FUND: EFFEKTIVE FAKTORER FORESLÅET TIL GEB AT HOLDE LIV OG SYGDOM ADSKILT Liv versus sygdom konflikt mellem patienter og professionelle. Professionelt pres - Professionel modvilje. Patient-modstand Patient-modløshed. Complianseforventende tilgang Patienten har et problem. Fiasko-forventende tilgang Patienten er et problem. Gensidighedsforventende tilgang Patienten er problemløser. Livsdygtighed med diabetes er en forsømt dimension i patientomsorgen. På baggrund af fund foreslås det, at genstandsområdet for problemløsning skal inkludere vanskeligheder med at udvikle livsdygtighed. Relationelt potentiale til forandring Patienter og professionelle har en tendens til at blive fanget i et mønster formet af: Jeg-du-distanceret professionel dominans og en kompenserende Jeg-dusløret sympati. Ansatserne til en Jeg-du sorteret gensidighed sås sjældent. Relationsformerne adskilte sig fra hinanden hvad angår: Personspecifik a) genstandsfeltet for kommunikations- problemløsning og refleksionsmodel b) rollerne der blev tildelt de to parter c) måden hvorpå de håndterede en spænding som opstod når vanskelige Sygdomsorienteret følelser og uenighed tilgang mellem parterne kom til syne Livsorienteret d) kvalitet af tilgang den viden som blev opnået som grundlag for problemløsning Zone-specifikke invitationer. Modstand eller modvilje mod at focusere. Kommunikation ender oftest i zone 1-4, sjældent i zone 5. Ikke-situationel refleksion finder ofte sted. Situationel refleksion finder hyppigst sted på niveau level 1-2. Gensidig refleksion på niveau 3 og selvstændig patientrefleksion på niveau 4 nås sjældent. Det lykkes sjældent i fællesskab at skabe viden om person-specifikke vanskeligheder. På baggrund af fundene foreslås et mønsterbrud opnået ved at etablere en Jeg-du-sorteret relationsform Det anbefales at fremme Zone 5-specifik kommunikation gennem jegdu-sorteret skriftlige invitationer på arbejdsark og situationel refleksion på niveau 3-4 gennem dynamisk refleksion. Det anbefales i fællesskab at skabe viden om personspecifikke vanskeligheder

17 17 Udvikling og implementering af GEB GEB guidede professionelle til konsistent at støtte til autonomi under problemløsningen. Semistrukturerede GEB arbejdsark (Aa), blev udfyldt af patienter før og mellem samtaler (Figur 1, Tabel 1). Patienter blev således guidet gennem en proces, der systematisk og kreativt udforskede vanskeligheder med at leve med diabetes ved hjælp af ord og tegninger. Dette gjorde dem parat til at identificere afgørende problemer og udtrykke deres tanker og følelser i en proces, der førte til udvikling af internt motiveret egenkontrol af diabetes. Patienter og professionelle forberedte uafhængige lister over emner som de oplevede var vanskelige i patientens liv med diabetes og efterfølgende blev de enige om at benævne 1-3 problemer eller udfordringer, de ville fokusere på (Aa 1b). Grunde til at tage skridtet fra mundtlig til skriftlig kommunikation At forandre interaktionen mellem patienter og professionelle fra en, der er baseret på compliance til en baseret på støtte til autonomi indebærer betydelig forandring i både patienters og professionelles holdninger. Dette var en ret ambitiøs forandring, især når den var nødt til at finde sted på trods af den begrænsede tid, der er til rådighed i travl klinisk praksis og i betragtning af patienternes opsparede modstand mod de professionelle. Dette var en væsentlig grund til at bruge arbejdsark, en ide hentet fra svensk forskning i almen praksis. Seksten af de tyve arbejdsark blev udviklet på baggrund af den gennemførte forskning. Tre arbejdsark (Aa 4c, d,e) blev lånt direkte fra Arborelius [3, 4]. Eet ark (WS 4f) blev lånt fra et life skills studie [5]. Patient hjemmearbejde har været brugt i life skills træning for forskellige grupper mennesker og i kognitiv terapi for patienter med psykiatriske lidelser som f.eks. depression [6, 7]. Arbejdsark giver mulighed for self-refleksion og for at overveje emner i fred og ro på en måde der kan føre til egenbeslutning. Udformningen af arbejdsarkene var således baseret på grounded theory fund, og kunne desuden trække på indholdet i hændelser som den følgende. En samtale, som fandt sted mellem patienten og en læge i forbindelse med stuegang, blev overværet og gengivet en sygeplejerske. Lægen opfordrede patienten til at fokusere på en af hendes reaktioner på diabetes, som han mente påvirkede hende negativt. Hans opfordring blev fremsat som en konstatering Det eneste, der er galt med dig er, at du giver din diabetes skyld for alting. Essensen af lægens udtalelse var kendskab til en generel tendens: somme tider gav folk fejlagtigt diabetes skyld for noget som faktisk skyldtes andre livsbetingelser. Udtalelsen var sandsynligvis baseret på hans iagttagelse af patienten, som havde overbevist ham at dette var hvad der var sket i hendes tilfælde. Ifølge sygeplejersken, var patientens første svar at det jo ikke var ham som havde diabetes, men efter en lang snak frem og tilbage var hun i stand til at grine ad det sammen med lægen og hun lagde bagefter vægt på, at lægen havde givet hende noget at tænke over. Patienten i ovenstående forløb havde gavn af den direkte facon valgt af lægen. Andre patienter kunne faconen imidlertid have gjort bange eller vrede, og dette kunne have resulteret i, at kommentaren ville gøre mere skade end gavn. En patientreaktion på diabetes som lægens konstatering problematiserede, blev derfor i GEB omformet til en ufuldendt sætning på arbejdsark 2c, (Jeg bør ikke give min diabetes skyld for ). Denne form generelt skønnes velegnet for flere patienter, da de ufuldendte sætninger i arbejdsark 2 c fungerer som en skriftlig invitation til at

18 18 kommunikere om sådanne tendenser med udgangspunkt i patienternes vurdering og ikke de professionelles. Denne form antages at være mindre i fare for at blive opfattet som fornærmende eller truende. Ved at nedskrive deres refleksioner hjemme formodes patienterne at kunne nå mere egenbesluttede konklusioner om deres egne reaktioner. Kommunikation om disse reaktioner startes således allerede før patienter og professionelle mødes ved den første samtale. De ufuldendte sætninger og patienternes ord på papir bliver udgangspunktet for samtalen. På samme tid sparer parterne tid og kommer lettere til sagens kerne når patienterne er bedre forberedt. De anvendte skitser overflødiggør mange ord [8]. Uddannelsesmæssigt korresponderer tilgangen med ideen om at bruge videnskort, der er foreslået af Dansereau et al. som en måde at forbedre undervisning [9] og øge vurderingsdimmensionen i læring i overensstemmelse med nyere hjerneforskning [10]. Arkene udgør desuden en åben ramme med plads til at inkludere hver enkelts unikke overvejelser [11]. At sikre anvendelighed af GEB i klinisk praksis Selvom GEB antages at have tværfaglige implikationer, blev den af tidsmæssige grunde kun implementeret mono-fagligt i det aktuelle studie. Sygeplejersker blev inddraget, da de tilhørte min egen profession og jeg betragtede sygeplejeideologi som tæt på ideologien indlejret i GEB. Da et vist fundament i diabetesomsorg var nødvendigt, blev kun sygeplejersker med mindst et års erfaring i traditionel diabetesomsorg bedt om at deltage. De andre professionelle, læger, diætister og sygeplejersker i teamet blev informeret om interventionen og opmuntret, men ikke forpligtet til at se på de GEB arbejdsark, som blev opbevaret i et samarbejdscharteque i patienternes journaler. GEB var udviklet på baggrund af en fortolkning af det, der fungerede uhensigtsmæssigt i den nuværende problemløsning mellem patienter med dårlig blodsukkerkontrol og diabetesprofessionelle, hovedsageligt sygeplejersker. Fra tidligere interventionsstudier vidste jeg at sygeplejerskerne, der var involveret i deltagerbaseret forskning ville stille spørgsmål som var særdeles vigtige i udvikling af meningsfulde og anvendelige teorier og metoder til praksis. Jeg planlagde derfor en to-trins udvikling af GEB: Det første trin blev udviklet i overensstemmelse med de vanskeligheder der blev afdækket i grounded theory studierne mens det andet udviklingstrin blev forbedret af de spørgsmål, der blev stillet af de sygeplejersker, der havde anvendt dele af metoden i travl klinisk praksis. Jeg havde kun tillid til anvendeligheden af den seneste version. Et udkast af GEB blev således udviklet og videre forfinet gennem deltagende forskning i dialog med diabetessygeplejersker og -patienter i travl klinisk praksis i to specialicerede diabetes afdelinger. I to år ( ), deltog sygeplejersker i udviklingen og implementeringen af GEB samtidig med at de udviklede færdigheder i at anvende GEB. Syv sessioner gennemgik den teoretiske ide i GEB, dels gennem fund fra grounded theory studierne og dels gennem formel teori[12-15] (Figur.3). Efterfølgende indvilgede tolv sygeplejersker og 25 patienter med Type 1 og 2 diabetes i frivilligt at anvende dele af GEB som et supplement i den sædvanlige procedure for indlæggelse eller ambulant omsorg. Sygeplejersker modtog individuel og gruppebaseret supervision efter behov. Endelig blev sygeplejersker trænet i de kommunikationsfærdigheder, der blev vurderet nødvendige for at anvende GEB. GEB viste sig acceptabel og anvendelig for patienter og diabetes- sygeplejersker i vanskelige diabetesomsorg. Et overblik over fundene bag og formålene med hvert arbejdsark blev udviklet og accepteret af sygeplejerskerne. Da interaktionen mellem professionelle og mennesker

19 19 med Type 1 diabetes og vedvarende dårlig glykæmisk kontrol havde været mest vanskelig, blev første version af GEB endelig tilpasset denne patientgruppe. Version II (2005) er tilpasset både type 1 og 2. Figur 6. Indhold i GEB-træning af professionelle. 7 sessioner der formidler den teoretiske ide i GEB Øvelse i at bruge GEB arbejdsark under supervision af forsker 3 sessioner der gennemgår kommunikationsteorier Træning af kommunikationsfærdigheder i typiske vanskelige situationer identificeret i grounded theory studierne

20 20 Tabel 1 Fund-Arbejdsark-Hensigt. Fund Arbejdsark GEB version II Diabetes type 1 og 2 Hensigt Mange patienter mødte med reducerede forventninger til indlæggelsen og havde tilpasset sig en sygdomsorienteret tilgang og en passiv patientrolle. Havde sjældent sat sig bevidste mål for indlæggelsen. Invitation til samarbejde (1 a) En-til-en version Gruppeversion For at udvide patientens forventninger. Gøre dem forberedt til at tage en aktiv rolle med fokus på det, de for tiden finder svært i at leve med diabetes. I startpakken Uklart, hvilke beslutninger der blev taget om, hvad man ville undersøge og forbedre under indlæggelsen. Hverken patienterne eller sygeplejerskerne kunne sige, hvad de havde valgt eller undladt at arbejde med. Mangel på klare beslutninger efterlod det indtryk at der kunne arbejdes med alting. Manglende selektion medførte manglende undersøgelse. Forløbsark (1b) 1 Opbevaret i patientens journal i opfølgningsåret Er et selektions- og sorteringsmiddel. Indeholder lister med problemer, som de er opfattet af patienter og professionelle og en liste med problemer de har aftalt at løse i forbindelse med hospitalsopholdet. Afslører og legitimerer, at patienter og professionelle kan have forskellige opfattelser. 1 Sjøbakken, J og Fleiner,T [16] introducerede begrebet jeg-du-sortering i forbindelse med kurser i kommunikation og forandring.

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Mellem idealer og realiteter

Mellem idealer og realiteter Mellem idealer og realiteter En virkningsevaluering af Diabetesskolen på Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital Nete Schwennesen Anna Paldam Folker Vibeke Stenov Rie Duun Ingrid Willaing

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

det balancerende menneske

det balancerende menneske rapport e om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark klarhed SaMHØrIGHED KROPSLIG SKAVANK UDFORDRENDE RELATIONER SÆNKET OVERLIGGER VIBRERENDE SIND rettidighed HELHED det balancerende

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

forhold mellem panent og professionel

forhold mellem panent og professionel Copyright @ Munksgaard Klinisk Sygepleje SSN: 0902-2767 Det relationelle forhold mellem panent og professionel - interpersonelle relationer som udviklingsfelt i klinisk sundhedsarbej de Vibeke Zoffmann

Læs mere