ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011

2 kort fortalt resultater 2011 MArkedsAndele En af Nordeuropas førende energikoncerner DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftigede medarbejdere ved udgangen af OmSæTNING 56,8 MIA. KR. PENGESTRømmE FRa DRIFTEN 12,6 MIA. KR. Offshore vind i drift Danmark...45% Storbritannien...21% Elproduktion Danmark...54% varmeproduktion Danmark...35% Elsalg Danmark...20% Holland...1% EBITDa 13,8 MIA. KR. NETTO- INvESTERINGER 13,1 MIA. KR. Gassalg Danmark...29% Sverige...22% Holland...1% Eldistribution Danmark...28% 28 Gasdistribution Danmark...29% Ejeroversigt pr Den danske stat 76,49% SEAS-NVE Holding 10,88% Syd Energi Net 6,95% Øvrige 5,68% årets RESuLTaT 2,9 MIA. KR. RaTING A-/Baa1

3 Mere stabil og ren energi DONG Energy arbejder målbevidst for både at skaffe mere energi og at nedbringe udledningen af CO 2. Produktionen af olie og gas øges for at dække det stigende behov for energi. Men samtidig sættes mange nye havmøller i drift i disse år. Og de danske kraftværker planlægges omstillet til mere grøn produktion gennem øget anvendelse af biomasse. Regnskaberne viser, at det er muligt både at imødegå udfordringerne på energiområdet og at nå tilfredsstillende økonomiske resultater. Fordobling af EBITDA, mia. kr Realiseret Mål Trend 8, DONG Energy s strategiske spor Vækst inden for vind og biomasse 13, , Halvering af CO 2 -udledning, g CO 2 pr. kwh 650 EBITDA Likvider Bindende lånefaciliteter Realiseret Mål Robusthed gennem den integrerede forretningsmodel hvorfor hvorhen hvordan 524 Mål Realiseret Vækst inden for fremskaffelse af olie og gas Udvikling af fremtidens fleksible energisystem

4 indhold Koncernårsrapport For at fremme brugervenligheden har DONG Energy for første gang valgt at offentliggøre en koncernårsrapport, som ikke indeholder anvendt regnskabspraksis for det finansielle og ikke-finansielle regnskab, licens- og bevillingsoversigt, virksomhedsoversigt, årsregnskabet for moderselskabet DONG Energy A/S og redegørelsen for virksomhedsledelse, herunder interne kontrol- og risikostyringssystemer ved regnskabsaflæggelsen. I henhold til årsregnskabslovens 149, stk. 2 er koncernårsrapporten et uddrag af DONG Energy s fuldstændige årsrapport. Den fuldstændige årsrapport inkl. anvendt regnskabspraksis for det finansielle og ikkefinansielle regnskab, licens- og bevillingsoversigt, virksomhedsoversigt, årsregnskabet for moderselskabet og den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse kan downloades på Efter godkendelse på generalforsamlingen kan den fuldstændige årsrapport også rekvireres hos Erhvervsstyrelsen. LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 Udvalgte begivenheder i Hoved- og nøgletal, finansielle 6 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle 6 Redegørelse for samfundsansvar 8 Markedsforhold 9 Forretning og strategi 18 Forretningsområder kort fortalt Resultater og forventninger: 28 Koncernens resultater 36 Forretningsområdernes resultater 40 Forventning til finansielt resultat Finansielle målsætninger 43 DONG Energy og kapitalmarkedet 44 Risiko og risikostyring SuPPLERENDE INFORmaTION 126 Koncernmeddelelser offentliggjort i Ordliste Omslag, forrest DONG Energy kort fortalt Omslag, bagerst Hoved- og nøgletalsdefinitioner YDERLIGERE INFORmaTION media Relations Karsten Anker Petersen Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz www. dongenergy.com Ledelsesinformation: 52 God selskabsledelse 52 Bestyrelsen 56 Direktionen For- og bagsidefoto Etablering af havmølleparken Horns Rev 2 FINaNSIELT REGNSkaB FOR koncernen 60 Totalindkomstopgørelse 62 Balance 64 Egenkapitalopgørelse 66 Pengestrømsopgørelse 68 Noter Sprog Denne rapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. PåTEGNINGER 57 Ledelsespåtegning 124 Revisorerklæringer, finansielt regnskab 125 Revisorerklæring, ikke-finansielt regnskab Design: Bysted/DONG Energy Tryk: Scanprint Denne tryksag er produceret på et ISO miljøcertificeret og EMAS-registreret trykkeri

5 Mere stabil og ren energi Det moderne samfund anvender mere og mere energi. Samtidig ønsker vi at bremse den belastning af miljøet, som traditionel energiproduktion medvirker til. Det er den dobbelte udfordring, vi står over for. DONG Energy ser det som sin opgave at arbejde målbevidst på begge fronter. Vel at mærke på et forretningsmæssigt sundt grundlag. Vi skaffer mere energi ved at øge produktionen af olie og gas, som i mange år frem fortsat vil være nødvendige kilder til energi. Samtidig er DONG Energy førende på verdensplan inden for offshore vindenergi, og i disse år sætter vi stribevis af nye havmøller i drift. Samtidig planlægger vi at omlægge de danske kraftværker til mere grøn produktion. Forbruget af kul skæres markant ned, mens forbruget af forskellige former for biobrændsler skal øges. Forureningen med CO 2 og andre skadelige stoffer nedbringes, og dermed fremstilles den nødvendige energi på en mere ansvarlig måde. Målet for indsatsen er at levere stabil og ren energi, der svarer til det moderne samfunds krav. At der samtidig kan opnås tilfredsstillende økonomiske resultater kommer til udtryk i DONG Energy s regnskaber. Vi er således godt på vej mod vores forretningsmæssige mål om at fordoble driftsindtjeningen i 2015 i forhold til Set i forhold til den globale udfordring er DONG Energy s indsats måske beskeden. Men alle bestræbelser tæller. Og vores hurtige omstilling ruster os godt til fremtiden og demonstrerer samtidig, at det kan lade sig gøre på et sundt forretningsmæssigt grundlag at levere mere energi og mere grøn energi. 9. marts 2012 Fritz H. Schur anders Eldrup Bestyrelsesformand Administrerende direktør DONG ENERGy KONCERNÅRSRAPPORT 2011 LEDELSESBERETNING 1

6 udvalgte BEGIVENHEDER I kvartal 2. kvartal 13. januar udstedelse af nye hybridobligationer DONG Energy udstedte ny hybridkapital med en kuponrente på 7,75% for EUR 700 mio. med forfald i 3010 og tilbagekøbte EUR 500 mio. af den eksisterende hybridkapital med forfald i Kapitalgrundlaget blev styrket med 1,3 mia. kr. 24. februar Opførelse af havmølleparken Borkum Riffgrund 1 Beslutning om opførelse af havmølleparken Borkum Riffgrund 1 i den tyske del af Nordsøen. Den samlede investering vil udgøre omkring EUR 1,25 mia. Parken får en samlet kapacitet på 320 MW og vil levere strøm fra juni 28. marts Opførelse af West of Duddon Sands havmøllepark PensionDanmark og Pka bliver medejere af Beslutning om at opføre havmølleparken West of Duddon anholt havmøllepark Sands i Det Irske Hav i et 50/50 samarbejde mellem DONG Et konsortium bestående af PensionDanmark og PKA indgik en aftale med DONG Energy om at købe 50% af Anholt sættelse i Den samlede investering ventes at udgøre Energy og ScottishPower Renewables med forventet idrift- havmøllepark for ca. 6 mia. kr. GBP 1,6 mia. 20. juni Frasalg af Oil Terminals DONG Energy og det canadiske energiinfrastrukturselskab Inter Pipeline Fund indgik aftale om overdragelse af DONG Energy Oil Terminals. Salgsprisen var 2,6 mia. kr. og transaktionen blev gennemført i januar Note: Kun væsentlige begivenheder i 2011 fremgår, mens den fuldstændige liste over koncernmeddelelser fremgår på side LEDELSESBERETNING DONG ENERGy KONCERNÅRSRAPPORT 2011

7 3. kvartal 4. kvartal 17. august Etablering af kreditfacilitet på EuR 1,3 mia. DONG Energy underskrev aftale om en 5-årig kreditfacilitet på EUR 1,3 mia. med to optioner på at forlænge faciliteten med yderligere et år. 26. august DONG Energy medstifter af konsortium for bioenergi i måbjerg Sammen med lokale aktører etablerede DONG Energy et konsortium for grøn energi, Måbjerg Energy Concept. Konsortiet skal i løbet af 15 måneder afklare om en række projekter inden for bioenergi kan realiseres og være rentable. 31. august Overtagelse af Norecos andel af Siri-feltet DONG Energy indgik aftale om at overtage Norecos andel af Siri-feltet i dansk Nordsø for 70 mio. kr. Transaktionen blev gennemført ultimo 2011 og herefter er DONG Energy eneejer af feltet. 01. september marubeni corporation medejer af havmølleparken Gunfleet Sands Marubeni Corporation indgik aftale med DONG Energy om køb af ejerandel på 49,9% i havmølleparken Gunfleet Sands, som har en kapacitet på 172 MW. Marubeni betalte et kontant vederlag på ca. GBP 210 mio. for ejerandelen. 18. oktober køb af engelske Shell Gas Direct DONG Energy og Shell UK underskrev en aftale om, at DONG Energy overtager gashandelsselskabet Shell Gas Direct for GBP 30 mio. Handlen har efterfølgende opnået godkendelse hos EU s konkurrencemyndigheder. 27. oktober vestas og DONG Energy indgår aftale om test af ny 7 mw-havmølle Vestas og DONG Energy indgik samarbejde om at afprøve Vestas nye V164-7,0 MW havmølle på DONG Energy s demonstrationsplads i vandet ud for Frederikshavn. DONG Energy s samlede investering i etablering af testsitet udgør 240 mio. kr. 04. november køb af rettighederne til at videreudvikle Borkum Riffgrund West 1 DONG Energy købte rettighederne til at videreudvikle havmølleprojektet Borkum Riffgrund West 1 af Energiekontor AG for ca. EUR 30 mio. 16. december køb af andel i de to første projekter i Smart Wind s Hornsea Zone DONG Energy købte en andel på 33,3% i de to første havmølleparkprojekter i Hornsea-zonen af SMart Wind. Købesummen er ca. GBP 15 mio. med forkøbsret til de resterende 66,7% af aktierne til en fast markedspris. DONG Energy erhvervede derudover forkøbsret til yderligere 1 GW i Hornsea-zonen. DONG ENERGy KONCERNÅRSRAPPORT 2011 LEDELSESBERETNING 3

8 hoved- og nøgletal FINANSIELLE mio. kr. EuR mio BuSINESS PERFORmaNcE Totalindkomstopgørelse Nettoomsætning: Exploration & Production Wind Power Thermal Power Energy Markets Sales & Distribution Andre aktiviteter/elimineringer (15.302) (14.032) (11.653) (14.885) (10.289) (2.053) (1.884) EBITDA: Exploration & Production Wind Power Thermal Power Energy Markets Sales & Distribution Andre aktiviteter/elimineringer (77) (288) 6 18 EBITDA korrigeret for kulbrinteskat EBIT Justeret resultat af primær drift Årets resultat Nøgletal Finansiel gearing x 0,41 0,43 0,60 0,33 0,35 0,41 0,43 Justeret nettogæld / EBITDA x 1,9 1,9 3,3 1,4 2,0 1,9 1,9 Justeret nettogæld / Pengestrømme fra driftsaktivitet x 2,0 1,8 3,3 1,9 2,1 2,0 1,8 Afkast af investeret kapital (ROCE) % 5,7 9,6 5,5 11,6 7,4 5,7 9,6 Justeret afkast af investeret kapital % 9,2 15,1 7,7 16,1 10,1 9,2 15,1 IFRS Totalindkomstopgørelse Nettoomsætning 1 : Exploration & Production Wind Power Thermal Power Energy Markets Sales & Distribution Andre aktiviteter/elimineringer (15.634) (13.852) (11.398) (15.362) (9.996) (2.098) (1.860) Nettoomsætning, mia. kr. Resultater, mia. kr. Resultat efter skat EBITDA Likvider Bindende lånefaciliteter EBITDA Resultat efter s LEDELSESBERETNING DONG ENERGy KONCERNÅRSRAPPORT 2011

9 mio. kr. EuR mio IFRS Totalindkomstopgørelse (fortsat) EBITDA: Exploration & Production Wind Power Thermal Power Energy Markets Sales & Distribution Andre aktiviteter/elimineringer (261) (495) 4 (35) 33 EBIT Resultat ved salg af virksomheder (62) Finansielle poster, netto (282) (1.595) (1.362) (1.134) (740) (38) (214) Årets resultat Balance Aktiver Tilgang i materielle aktiver Nettoarbejdskapital (181) (24) 331 Rentebærende gæld Rentebærende nettogæld Egenkapital Investeret kapital Justeret investeret kapital Pengestrømme Funds from Operation (FFO) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (19.338) (14.793) (21.199) (8.629) (11.803) (2.595) (1.987) Bruttoinvesteringer (18.451) (15.692) (18.131) (11.146) (17.512) (2.477) (2.107) Nettoinvesteringer (13.060) (8.530) (19.040) (8.666) (12.013) (1.752) (1.146) 1 For forklaring på udviklingen i nettoomsætningen henvises til side 33. Definition af hoved- og nøgletal fremgår bagerst i denne rapport på omslaget. For beskrivelse af resultatmålet business performance henvises til side samt til note 40 om anvendt regnskabspraksis i den fuldstændige årsrapport. Investeringer og pengestrømme, mia. kr. Kapitalstruktur, gange Nettoinvesteringer Pengestrømme fra driftsaktivitet Justeret nettogæld/ Pengestrømme fra driftsaktivitet Justeret nettogæld/ EBITDA 20 4 Pengestrømme fra driftsaktivitet Justeret n 15 3 Nettoinvesteringer Justeret n DONG ENERGy KONCERNÅRSRAPPORT 2011 LEDELSESBERETNING 5

10 hoved- og nøgletal IKKE-FINANSIELLE mængder Produktion: Olie- og gasproduktion mio. boe 26,4 24,4 24,0 18,5 11,3 - olie mio. boe 9,3 9,0 8,5 10,0 9,1 - gas mio. boe 17,1 15,4 15,5 8,5 2,2 Elproduktion TWh 20,4 20,2 18,1 18,5 20,5 - termisk TWh 16,0 16,2 15,3 16,0 17,3 - vind og vand TWh 4,4 4,0 2,8 2,6 3,2 Varmeproduktion PJ 42,6 53,2 46,7 46,4 47,3 Salg og distribution: Gassalg (ekskl. eget forbrug på kraftværker) TWh 115,6 108,5 94,0 99,4 78,8 Elsalg TWh 9,9 10,4 10,7 10,9 10,9 Gasdistribution TWh 9,9 11,4 10,0 10,3 10,2 Eldistribution TWh 8,8 9,1 9,2 9,4 9,3 Olietransport, Danmark mio. tdr miljø CO 2 -udledning, kvotebelagt mio. tons CO 2 10,8 11,8 11,9 12,6 13,8 CO 2 -udledning pr. produceret energienhed (el og varme) 1 g/kwh Grøn andel af el- og varmeproduktion 1 % Kvælstofoxider (NO X ) g/kwh 0,36 0,38 0,50 0,61 - Svovldioxid (SO 2 ) g/kwh 0,06 0,07 0,14 0,19 - Flaring af gas (offshore og på gaslager) mio. Nm 3 9,0 33,0 7,3 8,6 9,7 Olie udledt i havet fra produktionsplatforme tons Reinjektion af produceret vand på produktionsplatforme % Genanvendelse af affald i administration % Genanvendelse af affald på anlæg % Væsentlige miljøuheld antal arbejdsforhold Årsværk (FTE) antal Alder (gennemsnit) år Medarbejderomsætning % Arbejdsulykker med fravær antal Arbejdsulykker med fravær (LTIF) pr. mio. arbejdstimer 4,1 4,6 6,8 7,5 10,4 Arbejdsulykker med dødelig udgang antal Opgørelsen er foretaget pro rata for alle aktiviteter og inkluderer dermed associerede og ikke konsoliderede selskaber. Anvendt regnskabspraksis fremgår af den fuldstændige årsrapport på side Redegørelse for samfundsansvar At være ansvarlig og lydhør er kerneværdier for DONG Energy. Koncernen er af den overbevisning, at intet selskab kan opnå vedvarende succes uden etisk integritet, hensyn til miljøet samt opbygning af positive relationer til de mennesker, lokalsamfund og organisationer, der påvirkes af selskabets forretningsaktiviteter. Bestyrelsen vedtog i 2011 en ansvarlighedspolitik, der udstikker de overordnede principper for koncernens ansvarlighedsarbejde. Derudover overholder DONG Energy de 10 principper i FN s Global Compact og følger retningslinierne for rapportering i Global Reporting Initiative. DONG Energy koncernens politikker, indsatser og resultater fremgår på næste side. yderligere information findes på ansvarlighedsdelen af dongenergy.com. 6 LEDELSESBERETNING DONG ENERGy KONCERNÅRSRAPPORT 2011

11 Princip i FN s Global compact klima og miljø (Princip 7-9) I overensstemmelse med ansvarlighedspolitikken har DONG Energy forpligtet sig til Handlinger og implementering 2011 mål At reducere udledningen af drivhusgasser At minimere lokale miljøpåvirkninger DONG Energy har forpligtet sig til at reducere koncernens CO 2 -udledning fra el- og varmeproduktionen. Blandt de vigtigste tiltag er: Nye investeringer i havmølleparker Øget anvendelse af biomasse i energiproduktion Fortsat afvikling af kulfyrede kraftværksblokke DONG Energy søger kontinuerligt at øge koncernens energieffektivitet blandt andet gennem optimering af driftsprocesser DONG Energy tilstræber at reducere luftforurening fra SO 2 og NO x -udledning fra el- og varmeproduktion ved blandt andet at installere miljøanlæg til røggasrensning og tage de ældste kraftværksblokke ud af drift 320g/kWh i g/kWh i % forbedring i energieffektivitet i 2015 (i forhold til 2010) I 2020 ift. 1990: 95% reduktion i SO 2 90% reduktion i NO x status pr g CO 2 /kwh Målet er nyt for Status vil blive præsenteret i årsrapporten for 2012 SO 2 99% NO x 89% samfundsansvar DONG Energy øgede genanvendelsen af affald fra anlæg og administration i 2011 gennem fortsat forbedring og overvågning af affaldshåndteringen 65% af anlægsaffald og 50% af administrationsaffald skal genanvendes i % af anlægsaffald og 48% af administrationsaffald genanvendt i 2011 arbejdstagerrettigheder (Princip 3-6) At sikre medarbejderes og leverandørers sikkerhed Sikkerhed har højeste prioritet i DONG Energy. Koncernen iværksatte i 2011 yderligere tiltag til styrkelse af sikkerhedskulturen med fokus på risikovurdering og proaktiv forebyggelse samt opfølgning på alle hændelser Ingen ulykker med dødelig udgang og LTIF på 5,2 for Målet for LTIF i 2012 er 4,1 3 dødsfald og LTIF på 4,1 At sikre til stadighed at have et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere DONG Energy har strategisk fokus på ansættelse og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere og langsigtet talentudvikling og har i 2011 bl.a. iværksat: Implementering af mangfoldighedspolitik Opfølgning på trivselsundersøgelsen People Matter i 2010 Image og ledelse er indsatsområder i 2011/2012 Ifølge People Matter 2011 er følgende forbedret i forhold til 2010: Tilfredshed og motivation Vurdering af image Tryghed i ansættelsen menneskerettigheder (Princip 1-2) At sikre ansvarlig leverandørstyring DONG Energy har forpligtet sig til at modvirke krænkelse af menneskerettigheder i koncernens og leverandørers aktiviteter. I 2011 var koncernen en af medstifterne af Better Coal, som har til formål at fremme ansvarlighed i kulleverandørkæden Opdateret audit-strategi for leveran dørkæden implementeres i 2012 Opfølgende audit i Colombia afsluttet i december 2011 anti-korruption (Princip 10) At forebygge svindel og korruption Koncernen gennemførte i 2011 en omfattende analyse af udvalgte ledelsessystemer og forretningsadfærd med henblik på at understøtte koncernens bestræbelser på at forebygge korruption Fortsætte udbredelsen af kendskabet til politikken for god forretning sadfærd og koncernens whistleblowersystem Ingen data for 2011, da forbedret metode til dataindsamling om træning i ansvarlig forretningsadfærd er under udarbejdelse DONG ENERGy KONCERNÅRSRAPPORT 2011 LEDELSESBERETNING 7

12 MArkedsforhold Energimarkederne påvirkes af konjunkturer, politiske prioriteringer og naturbegivenheder startede optimistisk med tegn på forbedringer i de europæiske økonomier efter finanskrisen og den økonomiske krise, der prægede økonomierne fra midten af Hen over sommeren og efteråret blev optimismen afløst af usikkerheder om den økonomiske udvikling i form af gælds krise i Europa, store underskud på statsfinanserne, svækkelse af Euro i forhold til US dollar, begrænset økonomisk vækst og en afledt lavere efterspørgsel efter energi. Samtidig står udfordringerne i relation til den globale opvarmning fortsat højt på den politiske dagsorden. Dette har imidlertid ikke haft en synlig effekt på prisdannelsen på CO 2 -kvoter, da det endnu ikke er lykkedes at opnå global tilslutning til mål for reduktion af CO 2 -udledningen. Fra sommeren 2011 er det blevet mere sandsynligt, at der vil være et overudbud af CO 2 -kvoter i Europa, og kvotepriserne lå ved udgangen af 2011 på det hidtil laveste niveau. I Europa er der fortsat vilje til at støtte grønne investeringer. Både i Storbritannien og i Tyskland blev der i 2011 taget initiativer til at styrke den vedvarende energi. Energisektoren i Europa står over for store investeringer i vedvarende energi og infrastruktur, men adgangen til kapital er blevet vanskeligere som følge af gældskrisen og den fortsat trængte finansielle sektor. Som alternativ benyttes derfor i stigende grad andre finansieringskilder såsom pensionskasser og andre institutionelle investorer. Olie- og gaspriserne faldt kraftigt i i kølvandet på finanskrisen og den økonomiske krise. En tilsvarende udvikling er ikke set i 2011, hvor olie- og gaspriserne forblev på et højere niveau (henholdsvis 111 USD/tdr. i gennemsnit i 2011 mod 62 USD/tdr. i 2009 for olie og 23 EUR/ MWh mod 12 EUR/MWh for gas). Det øgede spread mellem olie- og gaspriser med relativt højere oliepriser (dekobling), der opstod i foråret 2009, er stadig gældende. Ulykken på atomkraftværket Fukushima i forbindelse med jordskælvet i Japan i marts 2011 resulterede i et ændret syn på atomkraft i flere lande. I Tyskland blev flere ældre atomkraftværker omgående taget ud af drift, og der blev besluttet en hurtigere udfasning af de resterende værker end ellers planlagt. På trods heraf er der fortsat overskydende kapacitet til produktion af el i Europa, og samtidig er efterspørgslen lavere end før finanskrisen. Overkapaciteten forventes først at blive nedbragt, når en række af de mest forurenende kulfyrede kraftværker i Europa indstiller produktionen i løbet af de kommende 3-8 år. Biomasse skal være bæredygtigt Kul er på vej ud af DONG Energy s kraftværker. Det er planen, at specielt træpiller vil erstatte kul. Træpiller kan produceres på flere forskellige måder, og hvis træpillerne er bæredygtigt produceret, reducerer de CO 2 -udslippet uden at skade biodiversiteten. For at sikre en bæredygtig produktion vil DONG Energy stille yderligere krav til producenterne af træpiller. I dag findes der ingen generelle standarder for bæredygtighed i forhold til fast biomasse. Derfor er DONG Energy gået sammen med andre europæiske energiselskaber om at udarbejde bæredygtighedskriterier for produktionen af træpiller. Kriterierne skal sikre, at de træpiller, som DONG Energy bruger, også fremover reducerer CO 2 -udslippet og bevarer biodiversiteten. Med træpiller kan de danske kraftværker levere grøn el og varme, hvilket kan supplere den mere varierende vindenergi. Jeg håber, at de europæiske myndigheder lader sig inspirere af de kriterier, som DONG Energy og vores partnere har fastlagt, og udvikler fælles europæiske standarder for bæredygtighed inden for biomasse. Det vil gøre, at vi kan tale med endnu mere vægt over for producenterne af træpiller, så vi kan sikre, at træpillerne, som vi bruger i Europa, fortsat er bæredygtige, siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i Thermal Power. 8 LEDELSESBERETNING DONG ENERGy KONCERNÅRSRAPPORT 2011

13 Forrest i udviklingen af fremtidens energi Strategien bringer DONG Energy på forkant ved omstilling til fremtidens energi. DONG Energy s ambitiøse forretningsstrategi tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer på energimarkedet, idet DONG Energy arbejder mod at skabe værdi ved at levere stadigt mere ren og stabil energi uden udledning af CO 2. I 2011 passerede antallet af mennesker på kloden syv milliarder, og det tal vil fortsætte med at vokse. Da de stadigt flere mennesker stræber efter at få del i velstanden, vil verdens behov for energi vokse. De to udfordringer stiller desuden verden over for en tredje: At få reduceret udledningen af CO 2, så den menneskeskabte klimapåvirkning af kloden kan reduceres. Frem til 2020 vil DONG Energy halvere udledningen af CO 2 fra el- og varmeproduktion i forhold til Samtidig vil DONG Energy gennem organiske investeringer fordoble EBITDA i 2015 i forhold til Koncernen er godt på vej til at realisere disse mål. Investeringerne vil øge DONG Energy s produktion af energi, og foretages primært i de to forretningsområder, hvor DONG Energy har de største konkurrencemæssige fordele og stærke kompetencer: Dels projektering, konstruktion, opførelse og drift af havmølleparker dels efterforskning efter og produktion af olie og gas. For også i fremtiden at kunne tage rettidig bestik af de forandringer i marked og samfund, som har betydning for DONG Energy s strategiske prioriteringer, arbejder koncernen målrettet med innovation for at fastholde sit forspring. Halvering af CO 2 -udledning, g CO 2 pr. kwh Realiseret Fordobling af EBITDA, mia. kr. Realiseret Mål Trend 8, ,8 Mål ,6 forretning OG STRATEGI 524 Mål Realisere EBITDA Likvider Bindende De fire strategiske hovedspor DONG Energy forfølger fire strategiske hovedspor for at nå koncernens ambitiøse målsætninger, der er illustreret neden for og vil blive uddybet på de følgende sider DONG Energy s strategiske spor Vækst inden for vind og biomasse Robusthed gennem den integrerede forretningsmodel Vækst inden for fremskaffelse af olie og gas Udvikling af fremtidens fleksible energisystem DONG ENERGy KONCERNÅRSRAPPORT 2011 LEDELSESBERETNING 9

14 r se r fremog gas forretning OG STRATEGI Robusthed gennem den integrerede forretningsmodel Vækst inden for vind og biomasse Udvikling af fremtidens fleksible energisystem DONG Energy vil omstille koncernen gennem organisk vækst ved hjælp af investeringer i grøn energi fra havmølleparker og omstilling af kraftværker til biomasse. I 2020 er målet, at DONG Energy s udledning af CO 2 pr. produceret kwh er halveret i forhold til 2006, og i 2040 skal CO 2 -udledningen være reduceret til 100 g/kwh. De ambitiøse mål skal nås gennem en gennemgribende omstilling af DONG Energy s elproduktion fra fossil til vedvarende energi. DONG Energy fortsætter udbygningen af havmølleparker i Danmark, Storbritannien og Tyskland samtidig med, at det er planen, at de kulfyrede kraftværker omstilles til biomasse. Derudover har DONG Energy foretaget investeringer i kraftværker, der anvender gas, som udleder væsentligt mindre CO 2 end kul. Det er det bedste alternativ blandt fossile brændsler til at sikre stabil energiforsyning. DONG Energy driver gasfyrede kraftværker i Danmark, Storbritannien, Norge og Holland. Omstillingen til grønnere energiproduktion medfører øget teknologisk og geografisk diversifikation. DONG Energy vil opretholde positionen som markedsledende energiproducent i Danmark, mens afhængigheden af det danske marked reduceres via øget tilstedeværelse på det nordvesteuropæiske marked. I 2006 var 91% af koncernens kapacitet til elproduktion placeret i Danmark. Den danske andel var reduceret til 67% i 2011 og forventes at udgøre lidt over halvdelen af kapaciteten i Kapacitet for vedvarende og termisk energiproduktion, MW Kul Olie 2006 Gas Biomasse 2011 Affald Vind 2015 estimat Vand mere vedvarende energi En effektiv udnyttelse af DONG Energy s unikke kompetencer inden for offshore vind har betydet, at DONG Energy er global markedsleder inden for projektering, konstruktion, opførelse og drift af havmølleparker. Kapaciteten for elproduktion fra vind er fortsat stigende, og sammen med elproduktion fra kraftværker baseret på biomasse og affald samt vandkraft udgjorde den vedvarende energi 31% af DONG Energy s samlede kapacitet til elproduktion i Anvendelsen af kul er reduceret, og i forhold til 2006 er de kulfyrede kraftværkers andel af den samlede kapacitet til energiproduktion halveret til 24% ved udgangen af DONG Energy havde fem kulfyrede kraftværksblokke færre end i Ved udgangen af 2011 udgjorde den gasfyrede kapacitet 31% af den samlede kapacitet til elproduktion. Global markedsleder inden for havmølleparker De første havmølleparker i verden blev bygget på dansk område. DONG Energy har siden bygget flere både danske og britiske havmølleparker, og i 2013 indledes byggeriet af en tysk havmøllepark, Borkum Riffgrund 1. De første havmølleparker blev etableret projekt for projekt, men siden begyndelsen af 2009 har DONG Energy arbejdet intensivt på at udvikle og opføre vindmølleparker i et samlebåndskoncept og på at effektivisere alle led i havmølleparkernes værdikæde. Første skridt var DONG Energy s omfattende aftale med Siemens om køb af over 500 havmøller samt købet Vandaf installationsrederiet Affald A2SEA, som ejes sammen med Vind Siemens. Med disse Biomasse og andre tiltag kan parkerne etableres Affald i en kontinuerlig proces Gasmed konstant fokus på bedst mulig anvendelse af kompetencer og ressourcer og Biomasse Oile dermed størst mulig værdiskabelse i alle led fra projektering Gas Kul til drift. Da anlægsprisen udgør tre fjerdedele af de samlede omkostninger Olie i en havmølleparks levetid, er der stærkt fokus på at overholde Kul tidsplaner således, at tilbagebetalingen af den investererede kapital begynder hurtigst muligt. 10 LEDELSESBERETNING DONG ENERGy KONCERNÅRSRAPPORT 2011

15 Affald er en værdifuld ressource Det er velkendt, at husholdningsaffald kan brændes og dermed skabe energi. DONG Energy har sammen med partnere udviklet en helt ny teknologi, som billigere, mere fleksibelt og mere effektivt end forbrænding, omdanner affald til energi. Teknologien har DONG Energy kaldt REnescience. Husholdningsaffald direkte fra skraldebilen behandles med enzymer og bliver til en energiholdig væske, som f.eks. kan omdannes til biogas og en fast del, der kan bruges direkte til produktion af el og varme. I processen udskilles desuden metal og glas til genbrug samt næringsstoffer, der kan bruges som gødning i landbruget. I DONG Energy ser vi affald som en værdifuld ressource, og med REnescience udnytter vi affaldet langt mere intelligent end ved andre metoder. Vi har selv gennemført processen fra laboratorium til demonstration. Nu skal vi gøre REnescience til en del af forretningen, siger Manager Nanna Dreyer Nørholm, New Bio Solutions. vindkraft udfordrer kraftværkerne I 2015 vil halvdelen af DONG Energy s kapacitet til elproduktion være CO 2 -fri eller -neutral, idet el fra vind og vand forventes at udgøre 36% af den samlede kapacitet, mens biomasse vil udgøre 17%. Gas vil udgøre 30%, mens kapaciteten til elproduktion fra kul og olie vil være reduceret til 17%. DONG Energy arbejder målrettet med at udvælge og modne nye havmølleprojekter. Det er afgørende at have en stor pipeline for at kunne indfri målet om, at en stadigt stigende del af elproduktionen kommer fra vedvarende energikilder. I tillæg til MW vindkapacitet ved udgangen af 2011 har DONG Energy truffet beslutning om at opføre yderligere omkring MW havmøller, hvoraf en del forventes opført sammen med partnere, således at DONG Energy s andel bliver mindre (se figur side 21). Den stærkt stigende mængde el fra vindmøller i det danske elnet giver de danske kraftværker helt nye udfordringer. Kraftværkerne får en anden rolle i en fremtid, hvor der er meget mere vindkraft til rådighed, da der fortsat er behov for balancering af elproduktionen. DONG Energy arbejder konstant på at blive mere effektiv til fleksibel, markedstilpasset drift af kraftværkerne. DONG ENERGy KONCERNÅRSRAPPORT 2011 LEDELSESBERETNING 11

16 for fremlie og gas forretning OG STRATEGI Udvikling af fremtidens fleksible energisystem Vækst inden for fremskaffelse af olie og gas DONG Energy producerer stigende mængder olie og gas for at medvirke til at dække den stigende efterspørgsel efter energi. DONG Energy vil i de kommende år fokusere på at øge produktionen af olie og gas for at bidrage til opretholdelsen af forsyningssikkerheden og koncernens indtjening. Det skal ske gennem investeringer i efterforskning og produktion (E&P) af olie og gas fra egne felter i bl.a. Nordsøen. Egen produktion af gas skal fortsat være en væsentlig kilde til koncernens salg af gas. Andelen af olie i porteføljen skal øges med henblik på at reducere olieprisrisikoen i DONG Energy s gaskøbskontrakter samt for at sikre en høj værdiskabelse. Koncernen har stærke kompetencer inden for efterforskning og produktion af olie og gas. Målsætningen er at udnytte disse kompetencer til at opnå en solid vækst i produktionen af olie og gas og samtidig sikre en løbende genskabelse af reserver bl.a. via efterforskning. DONG Energy vil samtidig sikre forsyningen af gas til koncernens afsætningsmarkeder i Nordeuropa gennem en diversificeret gasforsyningsstrategi, som ud over en stigende egenproduktion baserer sig på aftaler med andre producenter af naturgas, herunder LNG (flydende naturgas). Infrastruktur og produktion DONG Energy har opbygget et E&P-selskab, der står stærkt i Danmark, Norge og i det lovende britiske område vest for Shetlandsøerne. De samlede reserver udgør mere end 17 gange den årlige produktion (R/P-ratio) i 2011, hvilket sikrer produktion mange år frem og vidner om, at DONG Energy gennem de seneste år har opbygget en robust E&P-forretning, der besidder stærke kompetencer på området. I Danmark har E&P udviklet produktionen omkring Siriplatformen, hvor en større reparation er i gang med henblik på at forlænge levetiden til 2020 og måske længere. Herudover har E&P gjort nye attraktive fund på dansk sokkel, der kan bidrage til at forlænge forsyningssikkerhed og værdiskabelse fra den danske sokkel i de kommende år. I Norge har E&P opnået en position blandt de 10 største selskaber bl.a. baseret på positionen i det store gasfelt Ormen Lange. Herudover har E&P bidraget til at udvikle en model for kommerciel udbygning og produktion af mindre, men attraktive, felter som Oselvar og Trym. I området mellem Shetlandsøerne og Færøerne har DONG Energy gjort en række fund af både olie og gas. Avanceret efterforskningsteknologi og et indgående kendskab til netop den type undergrund, som findes vest for Shetlandsøerne, har ført til, at der er gjort fund i syv ud af ni efterforskningsboringer. Sammen med det franske olieselskab Total har E&P bidraget til at løse udfordringen i området med manglen på infrastruktur, idet selskaberne i forbindelse med udbygning af Laggan-Tormore gasfelterne etablerer et rørledningssystem, der vil skabe forbindelse fra produktion i området til det britiske marked. DONG Energy ejer 20% af Laggan-Tormore. Diversificeret gasforsyningsstrategi Frem til 2006 bestod gasporteføljen primært af langsigtede kontrakter med Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Porteføljen er siden blevet mere diversificeret med fortsat stigende egenproduktion af gas, køb fra andre producenter i Nordsøen samt køb på gasbørser. I 2011 er diversifikationen øget yderligere gennem bl.a. DONG Energy s delejerskab af den nye LNG-terminal Gate i Rotterdam, der kom i drift i september 2011, samt nye langsigtede gaskøbsaftaler. Diversifikation er også et nøgleord i afsætningen af gas, som i dag dækker hele DONG Energy s markedsområde. Specifikation af gasfremskaffelse og gassalg i 2011 fremgår grafisk på side LEDELSESBERETNING DONG ENERGy KONCERNÅRSRAPPORT 2011

17 DONG Energy inddrager lokale aktører i olieefterforskningen Efterforskningen efter olie og gas er forbundet med miljørisici, som skal forvaltes på baggrund af det bedst mulige vidensgrundlag. En af måderne, hvorpå DONG Energy sikrer dette, er gennem samarbejdet med relevante lokale aktører, som kan bibringe viden og udfordre de valgte løsninger. I Norge har DONG Energy de seneste år arbejdet sammen med lokale fiskere og myndigheder i forbindelse med koncernens kortlægning af potentielle miljøpåvirkninger fra boringer i Barentshavet. Dialogen har bl.a. resulteret i et fælles miljøberedskab, der skal sikre kystlinjen i tilfælde af uheld. I vores branche er risiko en del af forretningen. Men ved at inddrage interessenter og udvise åbenhed og lydhørhed omkring olieboringerne, mener vi, at der er skabt tillid til DONG Energy og tryghed i lokalsamfundet, siger QHSE Manager Morten A. Torgersen, DONG E&P Norge. DONG ENErGy koncernårsrapport 2011 LedeLsesberetning 13

18 em den tningsmodel tidens ystem forretning OG STRATEGI Robusthed gennem den integrerede forretningsmodel DONG Energy vil skabe værdi gennem optimering og udvikling af den samlede energiportefølje med aktiver og markedspositioner i hele værdikæden. DONG Energy s forretningsmodel er fuldt integreret med værdiskabelse i alle led i energiens værdikæde. Opstrøms med efterforskning og produktion af olie og gas samt produktion af el, midtstrøms med alle typer af handel, engrossalg og distribution af energi og nedstrøms med direkte salg af energi til slutkunder. Den integrerede forretningsmodel, der har en diversificeret portefølje af aktiver, sikrer både robusthed og udjævning af risici, da de enkelte led i værdikæden til en vis grad påvirkes forskelligt af udviklinger i markedet. Desuden sker der en aktiv håndtering af risici inden for de enkelte led i værdikæden. Investeringerne i DONG Energy s to vækstområder, Exploration & Production og Wind Power, er fordelt på flere lande og sker i samarbejde med forskellige partnere, så der opnås en diversifikation af risikoen. I E&Pbranchen har partnerskaber været normen i adskillige år, men DONG Energy er nu også lykkedes med at indføre partnerskaber i forbindelse med etablering og drift af havmølleparker. Partnerne omfatter andre energiselskaber, privatejede virksomheder og institutionelle investorer, herunder pensionskasser. Fordeling af elproduktion 1 100% Faste priser inkl. certifikater UK variable priser 80% 60% 40% 20% 0% 2007 Øvrige Nord Pool variable priser Fordelingen er opgjort på basis af omsætning fra vindparker og dækningsbidrag fra termiske kraftværker 2015 estimat De to vækstområder komplementerer hinanden risikomæssigt. Investeringerne i Wind Power er karakteriseret ved at give en relativ stabil indtægt bl.a. som følge af reguleringen og de økonomiske støtteregimer, der er etableret til understøttelse af opbygning af industrien. Investeringerne i Exploration & Production er karakteriseret ved at give et afkast med større usikkerhed, men også med betydeligt potentiale. Den øgede geografiske spredning af elproduktionen fra vindmøller og kraftværker reducerer koncernens markedsprisrisici. I 2007 blev to tredjedele af værdien af elproduktionen solgt til markedspriser på Nord Pool-elbørsen. Denne andel forventes reduceret til 12% i Denne del af produktionen er prismæssigt meget afhængig af temperaturog nedbørsforhold i Norden og dermed vanskelig at forudsige samt meget varierende. Derimod forventes andelen af elproduktion afregnet til faste priser at stige fra 13% i 2007 til 67% i 2015 som følge af omstillingen til mere grøn energi. Sammensætningen af købs- og salgskontrakter i gasporteføljen har med de seneste års forskellige udviklinger i olieog gaspriserne (dekobling) fået større betydning for indtjeningen for såvel DONG Energy som andre aktører på markedet. Dette skyldes, at afregningspriserne for gas i langsigtede købskontrakter i høj grad er relateret til udviklingen i olieprisen, mens salgskontrakter i højere grad afhænger af priserne på gasbørserne. En større stigning i olieprisen end gasprisen er dermed negativt for DONG Energy, men det begrænses i videst muligt omfang via koncernens diversifikationsstrategi, Øvrige som medfører, at DONG Energy bliver mindre økonomisk UK sårbar variable over priser for dekoblingen. DONG Energy har en relativt balanceret Nord Pool sammensætning variable priser af gasporteføljen mellem købs- og Faste salgssiden, priser hvor inkl. bl.a. certifikater egenproduktion af olie og gas resulterer i en betydelig reduktion af denne problemstilling. Strategisk robusthed DONG Energy har i de senere år fokuseret virksomheden. Væksten vil ske inden for vind, biomasse samt olie og gas. 14 LEDELSESBERETNING DONG ENERGy KONCERNÅRSRAPPORT 2011

19 Den ambitiøse forretningsstrategi skærper krav til lederne Eksekveringen af DONG Energy s ambitiøse forretningsstrategi skærper kravene til den enkelte leder. Lederne skal hjælpe med at sikre den rette balance mellem vækst og disciplin i forhold til den overordnede forretningsstrategi. For at få en grundig belysning af de aktuelle ledelsesmæssige ressourcer i DONG Energy blev der i første halvår 2011 gennemført en omfattende vurdering af de 200 øverst placerede ledere. Den løbende vurdering og udvikling af lederne i forhold til den overordnede strategi kædes sammen med den årlige dialog med alle medarbejdere om performance og udvikling. Hver enkelt medarbejder skal forstå sin rolle i forhold til strategien. Det sikrer vi gennem årlige performance- og udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere. Samtalerne finder sted efter, at ledernes performance og udvikling er blevet vurderet i forhold til strategien. På den måde skaber vi sammenhæng på alle niveauer, siger Hanne Blume, Vice President i People & Development. Samtidig er en række aktiviteter frasolgt, herunder ejerandele i vandkraft, decentrale kraftvarmeværker og olieterminaler. Fokuseringen har bidraget til, at DONG Energy er kommet godt gennem finanskrisen og den efterfølgende gældsuro i Europa. Robustheden er også årsagen til, at DONG Energy løbende er i stand til at rejse den nødvendige kapital til investeringer på attraktive vilkår. DONG ENERGy KONCERNÅRSRAPPORT 2011 LEDELSESBERETNING 15

20 remtidens gisystem forretning OG STRATEGI Udvikling af fremtidens fleksible energisystem Med en stigende andel af vindenergi øges behovet for både at kunne afhænde og fremskaffe el fra de omkringliggende markeder. Danmark er i gang med en hurtig omstilling, hvor mængden af vedvarende energi udbygges, og afhængigheden af fossile brændsler reduceres. Det danske energisystem er et betydende marked for DONG Energy, og derfor tager DONG Energy aktivt del i udviklingen af fremtidens energisystem. Behov for øget fleksibilitet Når en stadigt større andel af energien i systemet kommer fra vindmøller, bliver produktionen af energi mere uforudsigelig og svingende. Derfor bliver det nødvendigt med fleksible systemer til at sikre, at der er balance mellem behovet for energi og produktionen af energi. Udfordringen består i både at udnytte overskuddet af energi, når det blæser meget, og at kunne levere tilstrækkelig energi i vindstille perioder. Ansvaret for balancering af energien varetages af systemoperatørerne (i Danmark Energinet.dk). Samtidig er DONG Energy engageret i arbejdet med at udvikle markedsbaserede virkemidler og nye teknologier, som kan medvirke til at skabe balance mellem produktions- og forbrugssiden. Balancering af energibehovet vil bl.a. kunne afhjælpes ved at bygge kapacitet til transmission af el gennem kabler til omkringliggende markeder. På produktionssiden stiller Danmarks høje andel af el fra vindmøller store krav til fleksibiliteten af kraftværkerne. Hvor kraftværkerne før leverede hovedparten af elproduktionen, er opgaven i stigende grad at bidrage til en stabil elforsyning ved at supplere vindproduktionen, så der er tilstrækkeligt med el i systemet til at dække forbruget. Det kræver omfattende tilpasning af driften. Samtidig planlægger DONG Energy også at ombygge de danske kraftværker til grøn elproduktion gennem øget anvendelse af biomasse. kabler til transmission af el til omkringliggende markeder Eksisterende Under konstruktion Mulige Storbritannien Holland Nye energiteknologier på vej til markedet Biomasse vil i fremtiden supplere vindkraften med at sikre ren og stabil energi. Gennem de seneste ti år har DONG Energy forsket i, hvordan biomasse kan udnyttes intelligent til produktion af energi. Denne forskning har bl.a. ført til udviklingen af de tre bioraffineringsteknologier under navnene Pyroneer, Inbicon og REnescience. Teknologierne gør det muligt at omdanne biomasse-restprodukter fra landbrug og husholdninger til gas, bioethanol og andre biobaserede energiressourcer. DONG Energy s målrettede arbejde med at bidrage til udviklingen af fremtidens energisystem sker i tæt samarbejde mellem innovationsmiljøer internt i DONG Energy og eksterne forsker- og universitetsmiljøer samt virksomheder. Påvirkning af forbruget via kunderne På forbrugssiden arbejdes der på at gøre efterspørgslen efter energi mere fleksibel, så forbruget i højere grad tilpasser sig de tidsrum, hvor der produceres meget vindenergi. Elbiler er 16 LEDELSESBERETNING DONG ENERGy KONCERNÅRSRAPPORT 2011

21 DONG Energy bidrager til grøn vækst gennem etablering af havmølleparker Samtidig med at den stigende produktion af el fra vind kommer kunderne til gode i form af mere miljøvenlig el, bidrager DONG Energy også til værdiskabelse og økonomisk fremgang i de lokalområder, hvor koncernen opererer. I forbindelse med opførelsen og driften af koncernens nye havmøllepark ved Anholt i Danmark forventes det, at der skabes arbejdspladser hvert af de to år parken er under opførelse. Anholt-projektet viser, at de danske leverandører i branchen står stærkt internationalt. Alle opgaver er sendt i udbud på lige EU-vilkår, men det er dansk baserede virksomheder, der har vundet to tredjedele af ordrerne, siger Flemming Thomsen, projektdirektør for Anholt Havmøllepark. et godt eksempel på, hvordan der kan bygges fleksibilitet ind i elforbruget. Elbilen skal være opladet med el for at køre, men opladningen behøver ikke at foregå på det tidspunkt, hvor stikket sættes i kontakten. Kundens behov vil typisk være, at opladningen sker i løbet af aftenen og natten, så bilen er klar til brug næste morgen. Med intelligente systemer i nettet og hjemme hos kunden kan det sikres, at opladningen sker på et tidspunkt, hvor der er overskydende elproduktion fra vindmøller, men forbruget er lavt. DONG Energy indledte i 2011 et forsøg med intelligent og fleksibelt elforbrug hos 155 private husstande. Husstandene er forsynet med en intelligent enhed, som reagerer på et prissignal og starter eller afbryder varmepumper, opladning af elbiler eller andre enheder, som bruger meget el. Formålet med forsøget er at undersøge kundernes evne og vilje til at interagere med deres elleverandør om et fleksibelt elforbrug. DONG ENERGy KONCERNÅRSRAPPORT 2011 LEDELSESBERETNING 17

22 exploration KORT FORTALT & exploration production & production Fortsat vækst og værdiskabelse Exploration & Production efterforsker efter og producerer olie og gas. Den daglige produktion udgjorde i 2011 i gennemsnit 72 tusind boe, hvoraf 82% kom fra norske felter og 18% fra danske felter. Porteføljen af reserver (2P) er robust og udgjorde ved udgangen af mio. boe, svarende til 17 års produktion. Exploration & Production har 65 licenser, heraf 13 i Danmark, 21 i Storbritannien (West of Shetland), 27 i Norge, 2 i Grønland og 2 på Færøerne. Vedvarende efterforskning efter olie og gas er en del af fundamentet for koncernens vækststrategi. Målet er en solid vækst i produktionen for at styrke forsyningssikkerhed og indtjening. EP - EN Renewables - EN Generation - EN Energy Markets - EN Koncerndirektør Søren Gath Hansen Læs mere om Exploration & Production: 18 LEDELSESBERETNING DONG ENERGy KONCERNÅRSRAPPORT 2011 EP - DA Renewables - DA Generation - DA Energy Markets - DA

23 Billedet viser platformen Siri i den danske del af Nordsøen. Nordnorge Grønland DONG Energy kontor Geografisk fokusområde for efterforskning og produktion af olie og gas Gassled, gastransmissionssystem, delvist ejet af DONG Energy Producerende olie-/gasfelt, delvist ejet af DONG Energy. DONG Energy er licenspartner Producerende olie-/gasfelt, delvist ejet af DONG Energy. DONG Energy er licensoperatør Olie-/gasfelt under opførelse, delvist ejet af DONG Energy Olie-/gasfelt under vurdering, delvist ejet af DONG Energy Nyt fund i 2011 Produktion og reserver (2P) af olie og gas, mio. boe OmSæTNING 10,5 mia. kr. 14% EBITDa 5,7 mia. kr. 41% ansatte (FTE) % Procenterne angiver forretningsområdets andel af koncernen i Reserver (2P), ultimo Reserver (2P) R/P-ratio Nye felter i produktion Nye felter i produktion Trym Norge Produktion Oselvar Norge Marulk Norge Produktion Syd Arne Fase 3 Danmark Fra er vist olie- og gasfelter, der er truffet beslutning om. * Besluttet februar Laggan-Tormore Storbritannien Hejre * Danmark DONG ENERGy KONCERNÅRSRAPPORT 2011 LEDELSESBERETNING 19 Produktion Reserver (2P), ultimo

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power

Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power 22. marts 2013, Energinet.dk Strategikonference DONG Energy strategi 2020

Læs mere

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 DONG Energy's skattebetaling DONG Energy er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi, der tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer

Læs mere

INDHOLD. For yderligere information, se www.dongenergy.com TELEKONFERENCE BERETNING PÅTEGNING FINANSIELT REGNSKAB SUPPLERENDE INFORMATION

INDHOLD. For yderligere information, se www.dongenergy.com TELEKONFERENCE BERETNING PÅTEGNING FINANSIELT REGNSKAB SUPPLERENDE INFORMATION DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER INDHOLD DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

ENERGI TIL SAMFUNDET. Hvordan fornyer vi løbende energiforsyningen?

ENERGI TIL SAMFUNDET. Hvordan fornyer vi løbende energiforsyningen? ENERGI TIL SAMFUNDET Hvordan fornyer vi løbende forsyningen? Som forbrugere tager vi for det meste for givet. Det er der bare. Og sådan skal det være. Derfor skal vi hele tiden forny s for at sikre, at

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

INDEX Årsrapport 2013

INDEX Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 08 Fremdrift på 2020-strategien 02 DONG Energy kort fortalt LEDELSESBERETNING 1 Bestyrelsesformandens forord 2 Kort fortalt - vores forretning 4 Kort fortalt - finansielt overblik 6 Kort

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

PGGM og Ampère Equity Fund køber minoritetsandel i havmølleparken Walney fra DONG Energy

PGGM og Ampère Equity Fund køber minoritetsandel i havmølleparken Walney fra DONG Energy PGGM og Ampère Equity Fund køber minoritetsandel i havmølleparken Walney fra DONG Energy 20. december 2010. Et konsortium bestående af PGGM og den hollandske kapitalfond Ampère Equity Fund, administreret

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

ANHOLT Havmøllepark. 21. april 2016. Jens Nybo Jensen

ANHOLT Havmøllepark. 21. april 2016. Jens Nybo Jensen ANHOLT Havmøllepark 21. april 2016 Jens Nybo Jensen DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København

Til OMX Den Nordiske Børs København Rettelse vedrører alene overskrifter i tabel med segmentoplysninger. Til OMX Den Nordiske Børs København København, den 28. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 149/2008 fra Green Wind Energy A/S Kvartalsmeddelelse

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Hvordan bygger vi en havvindmøllepark - sikkert. Bygherrens forventninger til entreprenøren - med eksempler fra Anholt havvindmøllepark.

Hvordan bygger vi en havvindmøllepark - sikkert. Bygherrens forventninger til entreprenøren - med eksempler fra Anholt havvindmøllepark. Hvordan bygger vi en havvindmøllepark - sikkert. Bygherrens forventninger til entreprenøren - med eksempler fra Anholt havvindmøllepark. MSSM 2012 Maritim Sikkerhed Sundhed og Miljø. Session nr. 7, sal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2009 LÆS MERE INDHOLD LEDELSESBERETNING Forord 1 Udvalgte vigtige begivenheder 2 Hoved- og nøgletal, finansielle 4 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle 5 Marked og strategi 6 Samfundsansvar

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaber og Energinet.dk Peder Ø. Andreasen, Adm. direktør Energinet.dk Trends i udviklingen der påvirker værdien af et Smart

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

EXPLORATION & PRODUCTION 36% UNDERSØISK PLATFORM

EXPLORATION & PRODUCTION 36% UNDERSØISK PLATFORM UNDERSØISK PLATFORM DONG Energy benytter identiske undersøiske produktionsenheder, der placeres direkte på havbunden, i forbindelse med udbygningen af Trym- og Oselvar-felterne i Norge. DONG Energy er

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY Havnekonferencen 2015 Niels Bojer Jørgensen Senior Manager Kraftværkslogistik, DONG Energy Thermal Power Agenda Den grønne omstilling i DONG Energy Biokonverteringer Håndtering

Læs mere

Teknologiske udfordringer for større operatører. Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014

Teknologiske udfordringer for større operatører. Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014 Teknologiske udfordringer for større operatører Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014 Anvendelse af biomasse til energi er tæt integreret med de danske energiselskaber DONG Energy

Læs mere

Vind og kul, fordele og ulemper. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Vind og kul, fordele og ulemper. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Vind og kul, fordele og ulemper Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Vision Danmark har rigtig gode muligheder for at gå forrest med helt at udfase brugen af fossile brændsler - også kul En total afkobling

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE Side 1 af 5 18. februar 2003 PRESSEMEDDELELSE 2002 var endnu et godt år for DENERCO OIL. Siri og Syd Arne felterne var i produktion gennem hele året, hvilket - sammen med den gunstige oliepris og tilkøb

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi En revolution af energisystemet Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi

Læs mere

86 IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN

86 IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN 86 IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN Hoved- og nøgletal - ikke-finansielle 2012 2011 2010 2009 2008 Mængder Produktion: Olie- og gasproduktion mio. boe 28,5

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR INDHOLD DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaberne og Energinet.dk Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk & Allan Norsk Jensen, Dansk Energi I Danmark arbejder både

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE?

HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE? HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE? Preben Maegaard Vildsund Strand, 6. maj 2009 Udbygningen skete meget hurtigt, med lokal accept og blev finansieret lokalt, fordi der kunne opnås offentlig garantistillelse.

Læs mere

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT Den 6. oktober 2016 Henrik Poulsen, CEO Konference: Energi til vækst Energisektoren har tre opgaver i et moderne samfund 1. Levere stabil energi til en konkurrencedygtig

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere