Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole"

Transkript

1 Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen 1. SMTTE - modellen kan bruges som tænkemåde og som model i forbindelse med evaluering, kvalitet og udvikling. Modellen består af en femtakket stjerne. De fem spidser er indbyrdes forbundne, ligesom på et sømbræt med elastikker. De fem elementer er lige vigtige og påvirker hele tiden hinanden. Hvis man justerer på den ene spids, får det konsekvenser på de fire andre også. En indsats bør først igangsættes, når alle punkterne er beskrevet. Modellen er dynamisk, fordi den hele tiden giver mulighed for at regulere de enkelte elementer i bestræbelserne på at komme tættere på de mål, man har sat sig. Sammenhæng: Hvad er vilkårene? Mål: Hvad vil vi gerne opnå? Tegn: Hvordan kan vi se (høre), at vi er på vej mod målet? Tiltag: Hvilke handlinger/aktiviteter skal igangsættes for at nå målet? Evaluering: Nåede vi vores mål? Hvorfor/hvorfor ikke? SMTTE-modellen kræver, at vi tager udgangspunkt i netop den sammenhæng, vi er i, og tænker i konkrete tiltag for at opnå de opsatte mål. Samtidig tvinges vi hele tiden til at reflektere over vores valg. På den måde kan vi sikre en sammenhæng mellem kvalitet og udvikling. Endvidere udvikler vi os selv, fordi vi tænker over, hvad vi gør hvorfor vi gør det og hvordan vi gør det. Da modellen er dynamisk er det i princippet ligegyldigt, hvor i modellen man starter, men for den uøvede er det mest overskueligt, at starte med Sammenhæng eller Mål. Når vi planlægger efter SMTTE-modellen, er det mest virkningsfuldt at flytte sig frem og tilbage mellem de forskellige punkter for bedst muligt at se tingene i en sammenhæng. Undervejs i processen er der mulighed for at ændre planlagte tiltag, hvis man ikke ser de forventede eller ønskede tegn. Modellen kan ses som cirkulær. Det vil sige, at når vi er kommet igennem alle elementerne vil der vise sig en eller flere indsatser, som har brug for vores fokus. Og dermed en ny brug af SMTTE-modellen. 1 "Tegn er noget vi bestemmer" af Frode Boye Andersen, DPU i Århus 1

2 SMTTE-modellens fem elementer Når man planlægger efter SMTTE modellen, er det hensigtsmæssigt at springe frem og tilbage mellem de forskellige punkter for bedst muligt at se tingene i en sammenhæng. Det er endvidere tanken, at man undervejs i gennemførslen af det planlagte justerer tiltagene, hvis man ikke får øje på de ønskede eller forventede tegn. S E M T T S - Sammenhæng. M - Mål T - Tiltag T - Tegn E - Evaluering Sammenhæng Det er væsentligt at forholde sig til den sammenhæng eller virkelighed vi befinder os i lige nu. Processen med at få afklaret vilkårene kan præcisere målene. Eller sagt med andre ord: Det bliver nemmere at finde ud af, hvad det er, vi gerne vil opnå, når vi har afklaret, hvad det er, vi har med at gøre. Vi kan få sammenhængen analyseret og beskrevet ved at besvare spørgsmål: Hvorfor vil vi gerne arbejde med dette? Hvad er problemstillingen? Hvad er udgangspunktet, og hvad er rammerne konteksten, vilkårene? Hvor er vi på det område, vi vil arbejde med - status? Hvilke muligheder har vi for at handle? Hvad har vi foreløbig/ tidligere Mål En beskrivelse af den retning, vi gerne vil have at projektet skal bevæge sig hen imod dvs. hvordan vi ønsker, situationen skal være i fremtiden. Målene skal være konkrete og håndgribelige, men også realistiske. Afpasset jeres resurser. Mål(ene) konkretiseres, så de kommer til at fremstå klart og tydeligt. Jo mere enkle og tydelige mål, jo større er sandsynligheden, at vi kan opfylde dem. Vær opmærksom på, at målene skal beskrives på en måde, så I senere kan evaluere dem. 2

3 En anbefaling er at begrænse antallet af mål. Ønsket tilstand efter gennemførelsen. Hvad vil vi? Hvad er det konkret, vi gerne vil opnå? Hvilke forskellige mål skal spille sammen eventuelle delmål? Tegn Et konkret arbejdsredskab som skal sikre, at udviklingen går i den retning, I ønsker at I er på vej imod målene. Tegn er en beskrivelse og dermed en dokumentation af de synlige forandringer, som I ønsker at se undervejs (i den pædagogiske praksis). Det er på baggrund af de tegn I ser, at det bliver muligt hele tiden at justere tiltagene og målene og dermed styre processen. Tegn kan både være kvantitative (fx at vi holder x antal møder, at 70 % mener at ) eller kvalitative (fx at vi kan se, høre eller mærke at.) Den måde tegnene skal dokumenteres på er afhængig af hvilke tegn, der er tale om, og hvad det er, vi ønsker at sætte fokus på. Sanseindtryk. Konkretisering af målet. Hvad skal vi holde øje med for at se, om vi nærmer os målet? Hvad skal vi se, høre og mærke på vej mod og når målet er nået hvilke indikatorer? Tiltag Det helt konkrete, der skal planlægges, igangsættes og udføres for at målene kan nås. For at finde ud af hvilke helt konkret tiltag, der skal sættes i gang, vil det være en god ide at starte med stille jer selv nogle spørgsmål: Hvad vil vi konkret starte med at gøre for at komme i gang? Hvordan kan vi sikre, at det bliver til noget? Det kan anbefales, at der laves en handlingsplan, som beskriver, hvad der skal sættes i gang, hvem der gør hvad og hvornår, samt en kort beskrivelse af hvad I (individuelt og fælles) skal bidrage med for at nå det ønskede mål. Hvad skal skabe de ønskede ændringer. Hvad skal vi sætte i gang for at bevæge os frem mod målet? Hvad kræver det af os? Hvem har ansvar for hvad hvornår? Evaluering Her menes, at vi tænker over og beskriver den udvikling eller den proces, der er eller har været i gang. Evaluering er noget, der dels foregår afslutningsvis, men også løbende fordi netop det at vurdere og gøre status kan være inspirationskilde til de næste skridt. Vær opmærksom på at det også er under evalueringen, at I tænker over, om tiltagene skal justeres, om målene forsat er realistiske, om tegnene tydeligt nok viser, om I er på rette vej etc. Hvad er der sket? (brug af dokumentation) Hvor tæt er vi komme på at opfylde målet? (vurdering) Hvordan kan vi tage næste skridt? Hvordan skal de enkelte mål evalueres? Hvilke værktøjer vil være velegnede til at evaluere de enkelte mål? Hvem skal evaluere? 3

4 Hvornår skal der evalueres? Hvordan og til hvad skal evalueringen bruges? Hvordan skal evalueringen formidles og til hvem? Hvilken ny indsigt har vi fået og giver det anledning til ny indsats/nye mål? 4

5 Skriveskabelon til projektplanlægning SMTTE modellen Projekttitel Projektleder Projektgruppe Sammenhæng Hvad er vilkårene? Hvorfor dette projekt? Mål Konkrete og håndgribelige, men også realistiske. Tegn Hvad skal vi holde øje med for at se, om vi nærmer os målet? Tiltag Hvilke handlinger/ aktiviteter skal igangsættes for at nå målet? Evaluering Skal vi justere noget undervej? Nåede vi vores mål? Hvorfor/hvorfor ikke? Næste skridt? Formidling Hvornår, hvordan og for hvem vil vi formidle projektets resultater? 5

6 Forankring Hvordan vil vi arbejde med at forankre projekterfaringerne på skolen? Tids- og aktivitetsplan Dato/ Periode Aktivitet Deltagere/ forum Ansvarlig (e) 6

7 7

SMTTE-MODELLEN en refleksionsmodel til pædagogisk udvikling og organisationsudvikling af Lena Uldall, Uldall Consult Aps, 2010

SMTTE-MODELLEN en refleksionsmodel til pædagogisk udvikling og organisationsudvikling af Lena Uldall, Uldall Consult Aps, 2010 SMTTE-MODELLEN en refleksionsmodel til pædagogisk udvikling og organisationsudvikling af Lena Uldall, Uldall Consult Aps, 2010 Bogstaverne i SMTTE står for: Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering SMTTE-modellen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere