Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012"

Transkript

1 IKT-afdelingen Hans Schacksvej Kerteminde Tlf.: xx xx Fax: Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes handleplan for IT-og digitalisering, vedtaget af byrådet, fastslår at kommunen skal digitalisere i forhold til KL og regeringens nationale strategier på områder. Journalnr. <xxxxxxxxxxxxxx> Dokument-id. <xxxxxxxxxxxxxx>

2 Side2/14 Indholdsfortegnelse Hvad er en kanalstrategi:... 3 Hvad forstår vi ved en kanal:... 3 Formål:... 3 Hvorfor en kanalstrategi?... 3 Priser:... 4 Prioritering af henvendelser... 5 Kanal anvendelse ved informationshenvendelser... 6 Kanal anvendelse ved transaktionshenvendelse (Sagsbehandling)... 6 Prioritering af kanaler... 6 Hvordan håndterer vi øvrige kanaler... 7 Kanaler hvor kontakten skal minimeres Kanaler med udviklings muligheder... 7 Hvordan følger vi udviklingen (KOMHEN 2.0) :... 8 Kanalstrategiens overordnede mål:... 9 Hvad betyder det for borgerne og virksomhederne? Hvad betyder det for medarbejderne i Kerteminde kommune? Hvad skal der gøres? De obligatoriske løsninger har topprioritet Udfærdige faglokale handlingsplaner Tværfaglige ambassadører Udvikling af medarbejdernes digitale kompetencer Digitalmarkedsføringsstrategi Forbedre telefonbetjening Vi lukker kanaler men åbner nye Personlig betjening Incitamentstruktur Relancering af hjemmesiden Målsætning og opfølgning i forhold til KOMHEN Resultatmål:... 14

3 Hvad er en kanalstrategi: Ved ordet kanalstrategi forstås en strategi for hvilke kommunikationskanaler Kerteminde Kommune vil benytte i de kommende år, for at sikre at borgeren gennem digitalisering får den bedst mulige service til prisen. Side3/14 Hvad forstår vi ved en kanal: En kanal er et begreb for den dialog eller kontakt der er mellem kommunen/forvaltningen og en borger eller virksomhed. Kommunen anvender en række forskellige kommunikationskanaler, som for eksempel: Telefon Fysisk fremmøde på rådhuset Digital post Blanketter m.m. Formål: Formålet med kanalstrategien er at opridse hvordan Kerteminde Kommune vil flytte kommunikationen med borgere og virksomheder til de billigst mulige kommunikationskanaler, uden at gå på kompromis med kvalitet eller service. De nye måder at kommunikere på er hurtigere og billigere, fordi de i langt højere grad kan automatisere processer end tidligere. Blandt de traditionelle kanaler er telefoni yderst effektiv set i forhold til informationshenvendelser. Borgerne skal derfor ledes væk fra personlige henvendelser, og hen mod at anvende digital kommunikation med det offentlige. Kommunen skal iværksætte nogle initiativer, som sætter den digitale kommunikation med borgerne og virksomhederne i centrum. Dette udtrykkes i Kanalstrategien. Kerteminde Kommune følger Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, som har som sit erklærede mål at modernisere og effektivisere den offentlige sektor gennem udnyttelse af digitale løsninger til servicering af og kommunikation med borgerne. Den dybere hensigt med visionen er at fastholde god service, samtidig med at der reduceres i udgifterne til offentlig service. Denne del er beskrevet i Kerteminde Kommunes Digitaliseringsplan 2012 / 13 handleplan. Kanalstrategien knytter sig således direkte til de øvrige strategiske fokusområder på digitaliseringsområdet i Kerteminde Kommune. Hvorfor en kanalstrategi? Først og fremmest står der i punkt 1.3b i den fælles kommunale handlingsplan fra KL, at kommunerne i 2012 skal have en politisk vedtaget Kanalstrategi. Men det er ikke kun derfor at det er fornuftigt. Nogle af disse kommunikationskanaler er betydelig mere effektive end andre. Derfor ligger der en opgave for kommunen i at flytte dialogen over på den kommunikationskanal der sikrer en tilgængelig og kvalificeret borgerbetjening. Dette ved at udnytte de

4 servicemuligheder, som teknologier stiller til rådighed, og som bidrager til den mest effektive udnyttelse af de ressourcer, der anvendes på borgerbetjeningen. Side4/14 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi beskriver en lang række initiativer på forskellige serviceområder i den kommunale forvaltning. Omdrejningspunktet i strategien er den digitale kommunikation med borgerne. Digitaliseringsstrategien indeholder en række fokuspunkter, i kommunernes arbejde med at digitalisere kommunikationen med borgerne og virksomhederne: Digital post til virksomheder i 2013 Digital post til alle borgere i 2014 Alle borgere betjener sig selv på nettet Hjælp at hente Borger.dk er indgangen til digital selvbetjening Velfungerende selvbetjeningsløsninger Borgerne kan betjene sig selv på mobilen De forskellige initiativer retter sig alle mod, at kommunerne skal udnytte, at danskerne generelt er meget fortrolige med brug af digitale medier. Det betyder, at kommunerne skal indrette den offentlige service, således at dette potentiale udnyttes bedre, og der samtidig skabes grundlag for at effektivisere. Priser: KL og Digitaliseringsstyrelsen har fået udfærdiget en rapport, der beskriver de gennemsnitlige kanalpriser. Nedenstående figurer er uddrag fra rapporten, og viser en gennemsnitlig kanalpris for henholdsvis informationshenvendelser (figur1) og transaktionshenvendelser (sagsbehandling) (figur2). Priserne bruges af KL, i forbindelse med forhandlinger med regeringen om det økonomiske potentiale i aftalen om den obligatoriske selvbetjening. Kerteminde Kommune bruger priserne til at vurdere hvilke fremtidige henvendelseskanaler kommunen vil anvende. Figur 1

5 Side5/14 Figur 2 De 4 sidste søjler (SB niveau) i figur 2 repræsenterer en graduering af selvbetjeningsløsningens modenhed i forhold til automatisering af sagsbehandlingen (Se figur 3). Figur 3 Analysen viser at kanalprisen for informationshenvendelser understøtter ideen om et kontaktcenter, hvor der kan foretages straksafklaringer. Prioritering af henvendelser Op til 2015 vil Kerteminde Kommune åbne en række digitale kanaler og lukke eller skrue ned for de traditionelle omkostningstunge kanaler. Vi har gradueret kanalerne i figur 1 og figur 2 for at vise hvilke kanaler der bør intensiveres og hvilke der bør lukkes ned for.

6 Vi vil i videst muligt omfang fokusere på og foretrække de fuldt digitaliserede løsninger som ikke resulterer i tastearbejde i administrationen, men går direkte i eksempelvis et givent fagsystem. Side6/14 Kanal anvendelse ved informationshenvendelser Af figur 1 fremgår omkostningen ved de enkelte kanaler i forbindelse med informationshenvendelser. Af diagrammet fremgår det, at den billigste henvendelses kanal er telefoni. I Kerteminde Kommune skal borgerne primært kunne finde deres information på eller Desuden vil Kerteminde Kommune benytte en kontaktcenter løsning til at håndtere informationshenvendelser og videre undersøge muligheden for en chat løsning i den forbindelse. Kanal anvendelse ved transaktionshenvendelse (Sagsbehandling) Af figur 2 fremgår omkostningen for sagsbehandling. Af diagrammet fremgår det, at jo mere automatik der kan lægges i en selvbetjeningsløsning og integrationen til fagsystemet, jo lavere bliver omkostningen. Derfor vil Kerteminde Kommune satse på at vælge intelligente selvbetjeningsløsninger. Prioritering af kanaler Borgernes henvendelsesmønster skal dirigeres i retning mod de mest effektive kommunikationskanaler. Kanalerne skal prioritereres således: 1. Fuld digital selvbetjening. Entydig sagsbehandling, hvor borgerne vil kunne gennemføre betjeningen selv: o Borgere, som er fuld fortrolig med brug af IT henledes til selvbetjening. o Løsninger, hvor borgeren ikke har brug for kontakt til kommunen for at klare sin henvendelse. o Fuldt digitaliserede løsninger, hvor borgeren kan fremsende data, herunder bestille ydelserne og afslutte sagsbehandlingen o Delvist digitale løsninger, hvor borgeren kan iværksætte ansøgning digitalt, og ansøgningen afsluttes af kommunen 2. Telefonisk betjening. Der anvendes Kontaktcenterløsning med omstilling og kviksvar på informationshenvendelser og forespørgsler til egen sag: o Forespørgsler til regler, bestemmelser mv. indenfor forskellige sagsområder på tværs af forvaltningsområder med simple regelsæt, svarfrister, dokumentations krav mv., som umiddelbart kan besvares. o Forespørgsel til egen sag: udbetalinger, venteliste o.l. o Ved telefonisk betjening skal der vejledes om selvbetjening, NemID mv.

7 Hvordan håndterer vi øvrige kanaler Vi kan ikke undgå at der kommer henvendelser på andre kanaler end de to ovennævnte. Nedenstående er listet mulige kanaler, og deres håndtering. Side7/14 Kanaler hvor kontakten skal minimeres. Mail. Mails besvares fra fællespostkasser på de enkelte fagområder. Offentligt tilgængelige mailadresser er kommunens digitale postkasser på de enkelte fagområder: o Der kan ikke sendes mail direkte til medarbejderne fra borgere. o Dialog med borgere i komplekse sager kan foregå via mail, hvis borgeren er tilmeldt Kerteminde Kommune med Digital Post. o Mailsvar anvendes efter samme princip som den telefoniske betjening i forbindelse med forespørgsler. Dvs. der gives fortrinsvis generelle svar (se ovenfor). o Almindelige mails (ikke sikker post) besvares med vejledning om Digital Post og selvbetjening. Personlig kontakt. Anvendes hvor ovenstående kanaler ikke slår til: o Generel formidling af de digitale muligheder, NemID mv. (frontløbere og digitale ambassadører) o Borgere, som har kendskab til PC, men ikke benytter offentlige digitale services, vejledes til brug af kommunens digitale services. o Borgere, som ikke har kendskab til PC, og som skønnes ikke at være i stand til at betjene sig selv, hjælpes igennem den digitale arbejdsgang. Kanaler med udviklings muligheder Chat-funktion. En anden vej til at guide borgere til digitale selvbetjeningsmuligheder. o Der gives vejledning om digitale løsninger, herunder NemID, Digital Post mv. o Anvendes af Kontaktcenter, når borgere eller virksomheder har problemer med selvbetjening. Hjemmesiden. Hjemmesiden skal være Kommunens ansigt udadtil. Hjemmesiden kan bruges til at markedsføre kommunen overfor borgere og turister. Den er tilgængelig døgnet rundt, og kan derfor fungere som en effektiv informations-, vejlednings- og henvendelseskanal, uafhængig af åbningstider mv. o Hjemmesiden skal formidle og understøtte den fuldt digitale selvbetjening, og der skal så vidt muligt ledes videre til relevante andre offentlige medier f.eks. Borger.dk (se næste pkt).

8 Borger.dk. Det landsdækkende vindue til alle kommunerne er Borger.dk. Kerteminde Kommune skal via egen hjemmeside, og ved vejledning guide borgerne over på Borger.dk, hvor man kan finde oplysninger om alt i det offentlige. Side8/14 Hvordan følger vi udviklingen (KOMHEN 2.0) : Hvert år går der mange millioner henvendelser ind og ud af kommunerne. Kommunerne kommunikerer med borgere, andre myndigheder og private virksomheder. Det sker via mange forskellige henvendelseskanaler, eksempelvis telefonen, fysisk fremmøde, selvbetjening eller s. Kommunerne sender også mange breve til borgerne via. digital post. KOMHEN 2.0 er den fælleskommunale dokumentation af disse henvendelser. Den giver kommunerne mulighed for at se, om indsatserne for at flytte borgerne til de mest hensigtsmæssige kanaler har den ønskede effekt. Kommunerne bør dokumentere de henvendelser, som kommunen får fra borgerne via kommunens forskellige henvendelseskanaler. Det har ex banker og forsikringsselskaber gjort i årevis for at kunne optimere kommunikationen med kunderne. For at arbejdet skal lykkes i kommunen, kræver det, at topledelsen bakker op om arbejdet. Særligt fordi indsatsen kræver, at mange medarbejdere og afdelinger lægger tid og ansvar i opgaven, for at sikre så gode data som muligt. Endvidere fordi KOMHEN 2.0 opstiller en ramme for, hvordan kommunen styrer borgernes henvendelser og henter en række økonomiske gevinster. Ledelsen skal derfor bakke op om dokumentationsformen, for at den kan bruges som et styringsredskab i kommunen. Kerteminde Kommune gennemførte i uge den første tælleuge i KOMHEN 2.0 sammenhæng. I uge gennemførte vi igen en tælleuge, og i figur 4 vises en sammenligning af de indgående henvendelser til Kerteminde Kommune i de 2 uger.

9 Side9/14 Figur 4 Kanalstrategiens overordnede mål: Tallene ligger til grund for det videre arbejde med kanalstrategien, og de handlingsplaner strategien udmøntes i. Borgerne og virksomhederne skal betjene sig selv. Forudsætningen for en succesfuld gennemførelse af Kanalstrategien er at Kerteminde Kommune er i stand til at levere gode digitale selvbetjeningsløsninger, som gør det attraktivt for borgerne (dækker efterfølgende også virksomhederne) at benytte digitale services. Denne del er beskrevet i Kerteminde Kommunes Digitaliseringsplan 2012 / 13 handleplan. Kanalstrategien stiller således krav til, at borgerne oplever en tilgængelig og let adgang til service, og dermed vælger den digitale service frem for personlig betjening. Kanalstrategien knytter sig direkte til de øvrige strategiske fokusområder på digitaliseringsområdet i Kerteminde Kommune. Vi etablerer gode digitale løsninger, som er tilpasset borgernes behov Vi etablerer let tilgængelig kontakt til kommunen, gennem anvendelse af digital kommunikation

10 Kanalstrategiens målsætninger skal tilgodese alle kommunens borgere, uanset deres digitale kompetencer. Det er derfor vigtigt at signalere, at forskellige målgrupper har forskellige behov for service. Målgrupperne defineres efter flg. kriterier: Side10/14 - Vi betjener de svageste borgere o Hvem borgere som aldrig bliver digitale - Vi vejledere borgere, som godt kan, men ikke ved hvordan o Hvem borgere, som bruger IT, men ikke anvender selvbetjening - Digitale borgere betjener sig selv o Hvem borgere, som er fortrolige med brug af IT og offentlige digitale services Den øgede selvbetjening vil blive fulgt af medbetjeningstiltag i de situationer hvor borgeren møder kommunen, hvor borgeren kan få hjælp til at lære at arbejde med de digitale løsninger. Hvad betyder det for borgerne og virksomhederne? Kerteminde Kommuner baserer sin digitale udvikling på den nationale digitaliseringsplan. Der vedtages netop nu love om obligatorisk digitalisering. I forhold til borgerne vil Kerteminde Kommune arbejde ud fra parolen: De borgere der kan betjene sig selv, skal betjene sig selv Alle virksomheder skal i løbet af 2013 være tilknyttet en digital postkasse. Lukningen af kanaler skal koordineres med en markedsføringsindsats, således at der ikke opstår tvivl hos borgere eller virksomheder om hvad vej kommunen går. Hvad betyder det for medarbejderne i Kerteminde kommune? Kerteminde Kommune vil arbejde målrettet på at fremme digitalisering og fokus på det i alle fagområder, og kompetenceudvikle medarbejdere så de er i stand til at medbetjene borgere og virksomheder. Vi skal i kommunen arbejde med det faktum at digital service også kan være god service. Hvad skal der gøres? Kerteminde Kommune vil implementere de fællesnationale digitale løsninger som kommer op mod 2015, og de steder hvor det giver gevinst, vil vi også anvende løsninger på lokalt initiativ. For de fællesnationale løsninger gælder imidlertid at vi ikke vil implementere blindt, men i hvert enkelt tilfælde vægte om løsningen understøtter en effektiv arbejdsgang i kommunen, så vi kan give den bedste service for pengene.

11 For at få værdi af de digitale løsninger, er det nødvendigt at lukke ned for nogle af de traditionelle kanaler, efterhånden som der åbnes op for de nye digitale kanaler. Side11/14 De obligatoriske løsninger har topprioritet. For at Kertemind kommunen kan blive digital, skal der implementeres en række selvbetjeningsløsninger, hvor borgerne kan finde information, og ansøge kommunen om ydelser eller anden service. Selvbetjeningsløsningerne stilles til rådighed via og på hvor borgerne og virksomhederne har adgang til den alle døgnets 24 timer. Det betyder at man via selvbetjeningsløsningerne, er ubegrænset i forhold til åbningstider, sagsbehandler eller sted. Det eneste der kræves for at foretage en ansøgning er NemId. Dette er for at selvbetjeningsløsningen kan udfylde borgerens stamoplysninger, og for at ansøgningen kan sendes sikkert til kommunen. KL har udfærdiget en bølgeplan (se figur 5) for implementering af disse selvbetjeningsløsninger. Planen er delt op i 4 år. Til hvert år er der udpeget et fagområde. For hvert år ligger der så en plan for hvilke selvbetjeningsløsninger der bliver obligatoriske for borger og virksomheder at anvende ved kontakten med kommunen. Kerteminde Kommune har valgt at følge denne bølgeplan, og som minimum at implementere de obligatoriske løsninger. Men valget af selvbetjeningsløsning skal vurderes i forhold til løsninger på markedet og integration til eksisterende fagsystemer. Figur 5

12 Side12/14 Udfærdige faglokale handlingsplaner For hvert fagområde, skal der udfærdiges lokale handleplaner. Planerne skal beskrive hvorledes de enkelte fagområder vil implementere de tekniske løsninger, og hvordan de vil sikre medarbejderkompetencerne på området. Tværfaglige ambassadører Der skal etableres et korps af tværfaglige digitale ambassadører, hvis virke bliver både internt i egen organisation og eksternt i forhold til andre dele af kommunen, at samle og formidle digitale løsninger og klarlægge områder i egen organisation med effektiviserings potentiale. Udvikling af medarbejdernes digitale kompetencer Vi betragter de digitale kompetencer hos medarbejderne som 2 delt: Teknisk: Kompetencer til at finde de rigtige løsninger/fagsystemer der bedst muligt understøtter opgaveløsningerne, men også medvirkende til at der er den rigtige teknologi til rådighed for at understøtte systemerne. Organisatorisk: Kompetencer til at sikre at løsningerne bliver udnyttet rigtigt, og være omstillingsparat i forhold til nye løsninger og ændringer af arbejdsgange. Digitalmarkedsføringsstrategi For at sikre en god implementering af kanalstrategien, skal der udfærdiges en Digitalmarkedsføringsstrategi. Denne strategi skal beskrive hvordan Kerteminde kommune vil sikre information om kanalstrategien, både internt i forvaltningerne og eksternt til borger og virksomheder i Kerteminde Kommune. Vi skal indsamle viden om hvilke kanaler borgerne anvender, for at identificere indsatsområderne til at flytte borgere og virksomheder over på de mest effektive kanaler. De digitale muligheder markedsføres løbende overfor borgeren, gennem medier m.m. og konkurrencer. Der etableres samarbejde med ældreorganisationer og andre der kan have særlige udfordringer i forhold til digitalisering Forbedre telefonbetjening Vi har tidligere haft en undersøgelse der har vist tilfredshed med både åbningstider og telefontider. Forholdet omkring telefon betjening var ikke tilfredsstillende, og dette gøres der noget ved, ved at etablere et kontaktcenter. Hvis Kommunen således sikrer, at de fleste henvendelser kan besvares umiddelbart, vil borgerne opleve en større tilfredshed. Ved etablering af et Kontaktcenter, kan nogle opgaver fra de bagvedliggende administrative funktioner (backoffice) flyttes frem i frontbetjeningen (frontoffice). Der kan ske en screening af henvendelserne, og dermed sikres hurtigere og enklere svar. Kontaktcentret er en kombination af telefonomstilling og bredere

13 vejledning og information om kommunens serviceområder. Kontaktcentrets formål er at straksafklare henvendelser, og dermed reducere henvendelser til backoffice. Ressourcerne udnyttes derved effektivt, og sikrer hurtig sagsbehandling. Borgerne mødes i Kontaktcentret med vejledning om de digitale muligheder, og svar på spørgsmål. Side13/14 Vi lukker kanaler men åbner nye Den telefoniske betjening kan suppleres med chat-funktion. Det betyder, at borgerne kan få hjælp direkte ved at chatte med Kontaktcentermedarbejderen, når man kører fast i et selvbetjeningsforløb, eller ikke kan finde det ønskede på hjemmesiden / Borger.dk. Denne assistance vil medvirke til at fastholde borgerens digitale kommunikation med det offentlige, idet man får hurtig hjælp til at komme igennem løsningen. For kommunen vil denne funktion endvidere give mulighed for overvågning af løsningernes anvendelighed. Personlig betjening En forbedring af servicen på telefoniske henvendelser, vil kunne tage noget af presset på den personlige betjening. Den personlige betjening differentieres, således at den kun sker på områder, hvor borgeren skal møde ind for at få hjælp: Pas, kørekort, nemid. Kommunen er forpligtet til at ude vejledning på skat, boligstøtte, pension, familieydelser, barselsdagpenge (de områder der overgår til Udbetaling Danmark), når borgere møder op personligt. Når de henvender sig telefonisk, skal de henvises til henholdsvis skat, og udbetalingdanmark Incitamentstruktur Der skal åbnes op for muligheden for at skabe digitale incitamentstrukturer som gør det attraktivt for borgeren at benytte de digitale kanaler, fx i form af lavere gebyrer eller hurtigere sagsbehandlingstider. Relancering af hjemmesiden Hjemmesiden relanceres i ny form, hvor brugervenligheden optimeres. Målsætning og opfølgning i forhold til KOMHEN 2.0 Den fælleskommunale dokumentationsmetode (KOMHEN 2.0) skal følges og der skal følges op på tallene.

14 Resultatmål: Side14/14 - Kerteminde Kommune tilbyder som minimum det antal obligatoriske løsninger, som fremgår af Den fælleskommunale Digitaliseringsstrategi i % af udgående post skal være digitalt i % af borgerhenvendelserne på de obligatoriske løsninger, skal være fuldt digitale i Personlige henvendelser reduceres med 30% i 2014 i forhold til KOMHEN 2.0 foråret % af de telefoniske henvendelser til kommunen straksafklares

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser Dagsordenpunkt Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser 2013-2015 Åbent - 2013/084911 SAGSRESUMÉ Selvom Odense Kommune har halveret forsendelsesomkostningerne fra 2011

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE 2012-2015 1 INDHOLD Indhold...2 Hvad er en kanalstrategi?...3 Hvorfor skal Dragør Kommune have en kanalstrategi?...3 Vision...3 Principper...4 Mål...5 Tværgående

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Kanalstrategi i Holbæk Borgerservice

Kanalstrategi i Holbæk Borgerservice Kanalstrategi i Holbæk Borgerservice 2012 2015 Bilag 1: Kanalstrategiske mål Bilag 2: Kanalpriser og hvad kanalerne bruges til Bilag 3: Oversigt over aktiviteter Bilag 4: Aktivitetsplan 2011 og 2012 Indledning

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011 Bornholms Regionskommune Kanal- og servicestrategi 2011-2015 1 Indhold 1. FORBEDRET KOMMUNIKATION MED BORGERNE... 3 2. PRIORITERING AF KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 3. STRATEGIEN ER EN DEL AF EN STØRRE SAMMENHÆNG...

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0.

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. 1. Resume Dette punkt er sat på Kulturudvalgets, fordi der i forbindelse med udvalgsmedlemmernes

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 DIGITAL INFORMATION OG SELVBETJENING TELEFON SKRIFTLIGE HENVENDELSER VIDEOKOMMUNIKATION PERSONLIGT FREMMØDE SOCIALE MEDIER SERVICESTRATEGI 1 FORORD Der er høje forventninger

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Kommunens kontakt med borgerne

Kommunens kontakt med borgerne Kommunens kontakt med borgerne Kanalstrategi for Gribskov Kommune 2016-2019 Personlig Papirbrev @ e-mail Telefon Digital Post Kommunen Selvbetjening Borgere Virksomheder Foreninger Push-medier Hjemmeside

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune Version 12-9-2012 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder... 5 Implementering af fællesoffentlige løsninger... 5 Kanalstrategi... 5 Styring af digitaliseringsprocessen...

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T Indledning hvilken metode ligger bag resultaterne 73 kommuner har indtastet data om henvendelsestal på KL s Digitale Landkort. 83 har besvaret

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Borgerservice i Kerteminde Kommune

Borgerservice i Kerteminde Kommune Sagsid. 27040, Dok.id. 70315 Maj 2006 Borgerservice i Kerteminde Kommune 1. Indledning Kommunalreformen har for alvor fået sat politisk fokus på borgerbetjeningen, og borgerkontakten i den offentlige sektor.

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Forår Kommunernes henvendelser. Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL

Forår Kommunernes henvendelser. Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL Forår 2012 Kommunernes henvendelser Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL ŀ1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentationen af henvendelserne vigtigt?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Pixiudgave - Vestegnens tværkommunale kontaktcenter

Pixiudgave - Vestegnens tværkommunale kontaktcenter 1. Indledning: Vestegnskommunerne har en lang tradition for erfaringsudveksling og samarbejde på en række forskellige fagområder. Denne tradition for samarbejde og dialog - Vestegnsidentiteten - er udgangspunktet

Læs mere

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk Webstrategi for Brøndby Kommune 2013-2015 24/7 på brondby.dk April 2013 2 Indhold FORORD 4 1. VISION OG FORMÅL 5 VISIONEN FOR HJEMMESIDEN 5 MÅL 6 MÅL 1: BORGEREN FINDER NEMT DET, HAN SØGER 7 MÅL 2: BORGEREN

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark Kommunaludvalget 2011-12 KOU Alm.del Bilag 61 Offentligt Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark KOU høring om offentlig digitalisering og kommunal IT 29. februar 2012 ATP Koncerndirektør for Kunder

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar 2007. I Randers

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Kanalstrategi Ønskede kommunikationslinjer mellem kommunen, borgere og virksomheder

Kanalstrategi Ønskede kommunikationslinjer mellem kommunen, borgere og virksomheder Kanalstrategi 2011-2015 Ønskede kommunikationslinjer mellem kommunen, borgere og virksomheder Forsiden Viser det ønskede forhold mellem anvendelsen af de forskellige kanaler ved udgangen af strategiperioden.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere