Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret"

Transkript

1 Januar 2015 Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret 1. Indledning Betegnelsen ejendomsmægler kan anvendes af personer, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret. Lovens 6 opstiller kravene til, hvem der kan optages i registeret. Det er en grundlæggende forudsætning for optagelse i registeret, at der kan fremvises eksamensbevis fra bestået ejendomsmægleruddannelse godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet samt, at der kan dokumenteres 2 års praktisk erfaring til ejendomsformidling. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post Det er Erhvervsstyrelsen, som vurderer, om kravene til den praktiske erfaring er opfyldt. Det bemærkes, at godkendelsen af den praktiske erfaring altid sker på baggrund af et konkret skøn, og at nedenstående punkter derfor blot er vejledende. 2. Vurdering af den praktiske erfaring Ansøgere, som har bestået den teoretiske del af ejendomsmægleruddannelsen, har ret til at blive optaget i ejendomsmæglerregistret, hvis det kan dokumenteres, at de har været ansat på fuld tid i mindst 2 år i en ejendomsmæglervirksomhed. Det er en forudsætning, at ansøgerne har udført opgaver, der kan antages at have givet et praktisk kendskab til ejendomsformidling. Kravet om praktisk erfaring kan også efter en konkret vurdering opfyldes, hvis ansøgeren gennem anden beskæftigelse har opnået en tilsvarende praktisk kunnen. Oftest vil man udover ved ansættelse hos en ejendomsmæglervirksomhed have opnået praktisk erfaring med ejendomshandel via ansættelse som fx advokatsekretær, bankrådgiver, ejendomsadministrator, sagsbehandler, formidler af udlejningsejendomme eller erhvervsmægler. I de fleste tilfælde vil en praktisk erfaring fra varetagelsen af disse jobs ikke kunne kvalificere som godkendelse af praktisk erfaring svarende til fulde 2 år. Dette skyldes, at man ved vurderingen primært lægger vægt på de arbejdsopgaver, som fremgår af de nedenstående 9 punkter, som Erhvervsstyrelsen finder helt centrale for at kunne vare-

2 tage ejendomsformidlingsopgaver til eller for forbrugere. Nedenfor er nævnt en række opgaver, som må anses for kerneopgaver i forbindelse med formidling ved salg af fast ejendom. Punkterne er uddybet i bilag 1. Det må tillægges væsentlig betydning, at ansøgeren som udgangspunkt har beskæftiget sig med samtlige af de nedenstående opgaver i en sammenlagt periode på mindst 2 år, se nærmere nedenfor. Ved vurderingen af de konkrete arbejdsopgaver er nedenstående kun et vejledende udgangspunkt, hvorfor andre relevante opgaver også kan komme i betragtning ved bedømmelsen. Det bemærkes, at ansøgeren ved udførelsen af nedenstående punkter skalhave været i kontakt med forbrugere, således at ansøgeren har opnået erfaring i anvendelsen af reglerne i lovbekendtgørelse nr af 2. november 2006 om omsætning af fast ejendom. Erhvervsmæglere vil således som udgangspunkt ikke kunne opfylde nedenstående punkter fuldt ud. 1. Indhentelse og kontrol af relevante oplysninger om ejendommen. 2. Værdiansættelse af ejendommen på baggrund af besigtigelse, juridiske og tekniske oplysninger. 3. Udarbejdelse af salgsprovenu 4. Udarbejdelse og indgåelse af formidlingsaftale og salgsbudget 5. Udarbejdelse af salgsopstilling 6. Annoncering, kunderådgivning og fremvisning 7. Forhandling mellem køber og sælger 8. Udarbejdelse af købsaftaler (slutsedler) 9. Sagsbehandling efter købsaftalens indgåelse 3. Praktisk erfaring opnået i udlandet Praktisk erfaring fra udlandet, kan som udgangspunkt godt kvalificere til godkendelse og medtages i de 2 års erfaring, men oftest vil der kun kunne overføres praktisk erfaring svarende til ½ års fuldtidsarbejde. Det vil dog stadig være en konkret vurdering, baseret på ovenstående punkter og sammenlagt med ansøgerens øvrige praktiske erfaring. Hvis man påtænker at tage noget af sin praktiske erfaring i udlandet, kan det anbefales at vurdere sine kommende arbejdsopgaver i forhold til ovenstående 9 punkter. 4. Varighed Den praktiske uddannelse skal have en varighed svarende til mindst 2 år på fuld tid (37 t/uge). Det betyder, at en arbejdsperiode med en ugentlig arbejdstid under 37 timer medregnes tilsvarende kortere. Fx vil en ugentlig arbejdstid på 18 timer medregnes som ½ tid. Ulønnet praktisk arbejde kan efter en konkret vurdering medregnes til 2

3 den praktiske uddannelse, hvis arbejdets omfang og indhold er dokumenteret. Endvidere er det en forudsætning for optagelse i registret, at ansøgerens praktiske kendskab har aktualitet. Derfor vil Erhvervsstyrelsen som udgangspunkt ikke godkende praktisk kendskab fra arbejdsopgaver, der er udført mere end 6-8 år før ansøgningstidspunktet. Herved sikres at det stadig er en relevant uddannelse og ajourført viden om udviklingen på området, der danner baggrund for registrering i Ejendomsmæglerregistret. 5. Dokumentation for den praktiske uddannelse Ansøgere, der ønsker at søge optagelse i ejendomsmæglerregistret, skal indsende en erklæring fra en arbejdsgiver, der detaljeret beskriver de arbejdsopgaver, som ansøgeren har udført i relation til omsætning af fast ejendom. Ved vurderingen af arbejdsgivererklæringen lægges der bl.a. vægt på følgende: hvem har haft instruktionsbeføjelsen om arbejdsgiveren har ført tilsyn med arbejdsopgavernes udførelse En udførlig og uddybende arbejdsgivererklæring er vigtig både i forbindelse med ansættelse i en ejendomsmæglervirksomhed og i de tilfælde, hvor praktisk erfaring er nået i en anden branche. Hvis arbejdsgivererklæringen ikke kan fremskaffes I nogle tilfælde er det ikke muligt for en ansøger at fremskaffe en erklæring fra et tidligere ansættelsessted fx på grund af sygdom, virksomhedens ophør, uenighed mellem ansøger og arbejdsgiver, arbejdsgivers dødsfald eller lignende. Ansøgeren må i disse tilfælde oplyse om: 1. Årsagen til at en erklæring fra en arbejdsgiver ikke kan fremskaffes. Der kan eventuelt stilles krav om, at dokumentation herfor skal indsendes, hvis muligt. 2. En detaljeret beskrivelse af hvilke opgaver vedkommende beskæftigede sig med under ansættelse, jf. bilag Ansættelse hos arbejdsgiveren må dokumenteres fx i form af lønsedler, skatteoplysninger eller ved at andre personer bekræfter ansøgerens ansættelse. Erhvervsstyrelsen

4 Bilag 1 Uddybning af de 9 punkter omtalt i punkt Indhentelse og kontrol af relevante oplysninger om ejendommen Det kan eksempelvis være rekvirering af tingbogsattester, kommunale oplysningsskemaer, energimærkning, BBR-oplysninger eller ejerforeningsoplysninger mv. 2. Værdiansættelse af ejendommen på baggrund af besigtigelse, juridiske og tekniske oplysninger Værdiansættelse indeholder en fastsættelse og beregning af salgsprisen på boligen samt en opgørelse over samtlige indtægter og udgifter for sælger. 3. Udarbejdelse af salgsprovenu Beregning af sælgers overskud på grundlag af købsaftalens vilkår (salgsbudget), herunder kendskab til opsigelsesvilkårene på lån. Skal desuden kunne forklare indholdet af et salgsprovenu, samt hvilke forhold der ikke er omfattet af salgsprovenuet. 4. Udarbejdelse og indgåelse af formidlingsaftale og salgsbudget Udarbejdelse og indgåelse af skriftlig formidlingsaftale og salgsbudget til brug for kommissionering. Skal kunne forklare indholdet af en formidlingsaftale, herunder behov og mulighed for at tegne ejerskifteforsikring mv. 5. Udarbejdelse af salgsopstilling Udarbejdelse af salgsmateriale, som bl.a. beskriver de økonomiske betingelser for handlen og boligens data. Herunder kunne beregne brutto- og nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag. 6. Annoncering, kunderådgivning og fremvisning Skal kende reglerne om annoncering af ejendomme. Skal have forestået fremvisning af ejendomme. Skal kunne besvare spørgsmål om ejendommen, der vises frem, herunder forklare, hvad der står i tilstandsrapporten, energimærkning samt have kendskab til anvendelsesbegrænsninger, tinglyste deklarationer mv. 7. Forhandling mellem køber og sælger Forestået forhandlinger med køber og sælger om bl.a. pris, overtagelse og øvrige vilkår. Have kendskab til regler om budrunder. 8. Udarbejdelse af købsaftaler Skal kunne udarbejde en købsaftale. Skal kunne forklare købsprocessen og indholdet i købsaftalerne, herunder reglerne om fortrydelse, risikoens overgang mv. 4

5 9. Sagsbehandling efter købsaftalens indgåelse Skal have kendskab til procedure for fremsendelse af sag til medvirkende pengeinstitut eller rådgiver. Have kendskab til fuldmagtsregler, digital signatur i forbindelse med digital tinglysning, deponeringsregler mm. Skal kunne kontrollere eller udarbejde en refusionsopgørelse. 5

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør:

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør: Vilkår for at opnå beskikkelse som landinspektør Landinspektører beskikkes af Geodatastyrelsen på vegne af miljøministeren, jf. 1, stk. 1 i landinspektørloven 1. Ansøgninger om beskikkelse sendes til Geodatastyrelsen,

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere