Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte"

Transkript

1 Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad har din virksomhed til salg? Hvordan med skatten? Hvad mener familien? Dit nye liv efter ejerskifte Hvem skal eje din virksomhed? 1

2 VIRKSOMHEDENS FREMTID - Kom godt i gang med dit ejerskifte Forfattere: Anne Holm Sjøberg, Dorte Kulle, Morten Frihagen (Håndværksrådet) samt virksomhedsrådgiver Karsten Andersen Illustrationer: Sune Elkjær Layout: Katja Petersen Tryk: Hertz Bogtrykkergården ISBN: September 2009 Dette ejerskiftehæfte er en del af Projekt Overskud, et 2-årigt projekt med støtte fra EU s socialfond samt Vækstforum Sjælland og Vækstforum Nordjylland.

3 indhold Sådan bruger du hæftet... 5 Hvad har din virksomhed til salg?... 6 Klargør din virksomhed... 8 Hvordan med skatten?...10 Få styr på juraen Hvad mener familien?...14 Hvem skal eje din virksomhed?...16 Hvad skal din virksomhed koste? Forøg din virksomheds værdi Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Dit nye liv efter ejerskifte Søg viden om ejerskifte

4 forord Små virksomheder skaber værdi Små og mellemstore virksomheder står for en stor del af væksten, fornyelsen og i det hele taget værdiskabelsen i Danmark. Derfor profiterer hele samfundet af, at disse virksomheder overdrages succesfuldt til nye ejere, således at værdifuld viden, kompetencer og arbejdspladser kan bevares. Mindst familievirksomheder står over for et ejerskifte i de kommende 10 år, og derfor er ejerskifte en vigtig mærkesag for Håndværksrådet. Vi arbejder for at indrette skattelove, selskabslove og erhvervsfremmestrukturer, så det bliver lettere at ejerskifte en mindre virksomhed. Men et ejerskifte handler om andet og mere end tal. Forberedelse lønner sig For selvstændige er virksomheden ofte et livsværk, man helst vil give videre til en ny ejer, der vil føre den videre i samme ånd. Desværre vælger mange selvstændige at udskyde beslutningen til det sidste, og de får derfor ikke gjort de nødvendige forberedelser. Her får du overblik Med dette hæfte giver vi dig et overblik over nogle af alle de overvejelser, som du skal gøre dig forud for din virksomheds ejerskifte. Du vil sikkert opdage, at det på et tidspunkt bliver nødvendigt at inddrage professionelle rådgivere. Jo bedre forberedt du selv er, og jo flere tanker, du har gjort dig og skrevet ned, desto mere får du ud af den professionelle rådgivning. Projekt Overskud Dette ejerskiftehæfte er en del af Projekt Overskud, et 2-årigt projekt med støtte fra EU s socialfond samt Vækstforum Sjælland og Vækstforum Nordjylland. Projektet har forberedt godt 60 små og mellemstore virksomheder på deres kommende ejerskifte. I den forbindelse etablerede Håndværksrådet et branchenetværk, hvor vi har diskuteret idéer til værktøjer om ejerskifte. Tak for konstruktive input til dette arbejdshæfte til netværksdeltagerne: Økonomikonsulent Ole Simmelholt, DS Håndværk og Industri Økonomichef Torben Stylsvig Pedersen, Danske Slagtermestre Uddannelseschef Niels Håkonsen, Danske Malermestre Jurist Lars Tjæreborg, Bager- og Konditormestre i Danmark Konsulent René Eriksen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) Ledelseskonsulent Bent Jakobsen, Kristelig Arbejdsgiverforening Ledelsesudvikling Kvalitetschef Svend Aage Suhr, Aalborg Haandværkerforening Virksomhedskonsulent Karsten Andersen, Væksthus Sjælland Direktør Peter Dalkiær, Match-online.dk Chefrådgiver Leise Rikke Pedersen, Pension For Selvstændige Direktør Casper Hauberg Grønnegaard, Ret & Råd Advokat Wivi H. Larsen, Ret & Råd Glostrup Revisor Kenny Isaksen, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Konsulent Jannik Augsburg, generationsplanlaegning.nu Held og lykke med ejerskiftet! Niels-Erik Lundvig, formand for Håndværksrådet 4

5 Sådan bruger du hæftet - Kom godt i gang Dette arbejdshæfte hjælper dig i gang med forberedelserne til dit kommende ejerskifte. Hæftet fører dig igennem nogle af de vigtigste ejerskifteområder og giver dig et overblik over, hvilke overvejelser du kan gøre dig inden mødet med dine rådgivere. Det kræver grundig forberedelse at overdrage din virksomhed til en ny ejer. Det gælder, hvad enten det er til et familiemedlem, en medarbejder eller en ekstern køber. For flertallet kan der let gå flere år, inden ejerskiftet er velgennemført. Rigtig mange virksomhedsejere bliver overraskede over, hvad det indebærer at forberede sig selv og sin virksomhed på et ejerskifte. Derfor bør du starte i god tid gerne 5-10 år inden du ønsker at overdrage virksomheden. Arbejdshæftet tager udgangspunkt i en virksomhedsejer, som står over et ejerskifte. Undervejs vil du møde ejerens familie, rådgivere, en mulig køber og virksomheden. Når du læser arbejdshæftet skal du også holde øje med Anton. Han kommer løbende med gode råd om, hvad du skal være særligt opmærksom på. Ejer Køber Arbejdshæftet er opdelt i 10 kapitler, som kan læses hver for sig eller i forlængelse af hinanden. Ejerskifteforløbet er en proces som løbende kan ændre sig, og det kan derfor være en god idé at tage hæftet frem en gang i mellem. Vi ønsker dig god fornøjelse med hæftet og husk, at du kan læse mere om ejerskifte på vores hjemmeside: Anton 5

6 1. Hvad har din virksomhed til salg? - Er det klart og tydeligt for en køber, hvad din virksomhed indeholder? Du har sikkert selv et godt og detaljeret overblik over din virksomhed men prøv at sætte dig i en købers sted. Det er din opgave at pege på de kvaliteter og aktiver, der har værdi i din virksomhed, og som vil få værdi for en køber. Dine noter: Tænk over: Køber skal hjælpes med at få et klart overblik. Tænk på, at køber har nogle rådgivere, som måske ikke har branchekendskab. Du kan hjælpe køber ved tydeligt at pege på værdierne i din virksomhed. Køber skal klædes på til mødet med banken, så banken bliver overbevist om, at det er en god og sund virksomhed, de skal finansiere. Er hele virksomheden til salg? Hvis du vil fortsætte med at arbejde, kan du overveje at beholde en del af virksomheden. Det kan fx være udvalgte kunder, produkter eller et nyt projekt, som du vil arbejde videre med. Få afgrænset præcis, hvad du har til salg. Er virksomheden fx opdelt i flere selskaber? Få styr på, om nogle aktiver er leasede eller indeholder ejendomsforbehold. 6

7 Hjælp køber med at få øje på guldet. Lav en minianalyse over, hvad der er til salg: OMSÆTNING OG OVERSKUD (fortroligt naturligvis) SÆRKENDE OMDØMME KØBER HVAD ARBEJDER VI MED? SERVICE RÅDGIVER KUNDEKREDS MEDARBEJDERE RÅDGIVER IT-SYSTEMER MASKINER BYGNINGER 7

8 2. Klargør din virksomhed - Gør din virksomhed mere interessant Det kan virke lidt besynderligt, at man skal klargøre sin virksomhed til salg, men det handler om at se virksomheden med en købers øjne. Det skal være forholdsvis let for en udefrakommende at se, hvad virksomheden indeholder, hvordan den er drevet, og hvad den står for. Det er vigtigt at kunne dokumentere dette sort på hvidt. Dine noter: I mange virksomheder er praktiske forretningsgange ikke skrevet ned, men er ofte noget, der er en selvfølge hos ejeren eller hos ledende medarbejdere. Hvordan ser det ud i din virksomhed? Hvis du gør dig selv overflødig, medfører det sandsynligvis en højere pris for virksomheden. Prøv at få nedskrevet de vigtigste forretningsgange. Tænk over: Klargøring af virksomheden skal bl.a. indeholde en beskrivelse af: Medarbejdere: Notér hvilke kvalifikationer og ansvarsområder dine medarbejdere har. Herved skabes et overblik over, hvem der kan hvad. Kunder: Beskriv din kundekreds eller det marked som din virksomhed afsætter sine produkter eller ydelser til. Produkter og ydelser: Beskriv de vigtigste produkter eller serviceydelser. Fremhæv evt. særlige konkurrencemæssige fordele, fx nicher eller patenter. Salg og markedsføring: Beskriv virksomhedens salgsarbejde og markedsføring. Kort og godt skal du lave en samlet virksomhedsbeskrivelse, der viser den nuværende tilstand. Læs mere på 8

9 Lav et portræt af din virksomhed. Husk, at du kan få hjælp til at beskrive din virksomhed af din ægtefælle, en god ven eller en konsulent. - Virksomhedsidé og historie - Produkter/ydelser - Kunder og konkurrenter - Salg og markedsføring - Medarbejdere - Leverandører og samarbejdspartnere - Økonomi - Budgetter 9

10 3. Hvordan med skatten? - Start i god tid! For mange er det en stor udfordring at få overblik over skattebetalingen ved et ejerskifte. Tal derfor med dine rådgivere om alt det med skatten. Det er en god idé at starte skatteovervejelserne flere år før, du planlægger et ejerskifte, da skatten kan være en tung likviditetsmæssig byrde. Skattevilkårene er vidt forskellige afhængigt af virksomhedstype. I personligt ejede virksomheder beskattes gevinsten fra virksomhedssalget som personlig indkomst. Ved ejerskifte af anpartsselskaber beskattes gevinsten som aktieavancebeskatning. Tænk over: Der er flere ejerskiftemetoder. Her er de mest anvendte: Ejerskifte af personligt ejet virksomhed Når man sælger en personlig ejet virksomhed og dens aktiver til en køber, gennemføres beskatningen som om, virksomheden ophører. Fortjeneste ved salget og genvundne afskrivninger bliver beskattet. Hvis ejerskiftet er en handel mellem interesseforbundne parter; fx den nære familie eller medarbejdere, der har været fuldtidsansat i mindst 3 år, er der mulighed for at anvende reglerne for såkaldt succession og udskyde skattebetalingen. Ved succession indtræder køber i sælgers skattemæssige stilling og forpligter sig til at betale den skat, som sælger har udskudt. Den udskudte skat indgår normalt i virksomhedshandlen og reducerer den kontante betaling. For at lette ejerskiftet kan en personligt ejet virksomhed kan omdannes til et anpartsselskab. Dette kan ske enten som en skattepligtig eller en skattefri omdannelse. Vælger man en skattefri virksomhedsomdannelse, medfører det, at det nye selskab overtager sælgers udskudte skat. overdragelsen gøres billigere for de familiemedlemmer, som virksomheden overdrages til ved hjælp af gavedispositioner. Hvis et dødsfald for en virksomhedsejer indtræder pludseligt, kan det medføre uoverskuelige problemer for virksomheden og familien. Som virksomhedsejer bør du derfor have udarbejdet et testamente. Ejerskifte i selskabsform Er din virksomhed et selskab, har du forskellige muligheder for at opnå et gunstigt ejerskifte. De forskellige modeller kan virke juridisk og økonomisk indviklede. Tal med dine rådgivere i god tid. Hvis dit holdingselskab ejer et aktie- eller anpartsselskab (driftsselskab) i 3 år, kan driftsselskabet sælges skattefrit. Når du senere udbetaler løn eller udbytte til ejeren af holdningsselskabet, er disse udlodninger skattepligtige. Ejerskifte i selskabsform mellem interesseforbundne parter, den nære familie og medarbejdere kan anvende succession. Ved at anvende succession udskydes skattebetalingen og køberen forpligter sig til at betale den skat, som sælger har udskudt. Den udskudte skat indgår normalt i virksomhedshandlen og reducerer køberens betaling. Dine noter: 10 En måde at lette ejerskiftet kan derefter være at etablere et holdingselskab som ejer af anpartsselskabet. Formålet med holdningsselskabet kan bl.a. være, at man skattefrit kan foretage udlodninger og salg af anpartsselskabet. Når der evt. senere udbetales løn eller udbytte til ejeren af holdningsselskabet, betales skatten. Et ejerskifte i forbindelse med ejerens død vil medføre betaling af skat, arve- og boafgifter. Hvis virksomheden ikke er overdraget i ejerens levetid, behandles den nemlig som dødsbo og er underlagt Arvelovens bestemmelser. Men hvis overdragelsen sker inden ejerens død, kan

11 Er du forvirret? Tal eventuelt med din rådgiver. 11

12 4. Få styr på juraen - Undgå ubehagelige overraskelser En køber vil ofte undersøge virksomhedens interne forhold, dels for at vurdere virksomhedens værdi, og dels for at undgå ubehagelige overraskelser. Resultatet kan have betydning for virksomhedens værdi, og det kan have direkte indflydelse på, om handelen overhovedet bliver til noget. Du bør derfor selv foretage en undersøgelse af din virksomhed for at få styr på forhold, der ikke er i orden. Få dokumenteret, hvordan virksomheden overholder lovgivningen, og at du har alle vigtige aftaler og oplysninger på skrift. Tænk over: Arbejdsmiljøforhold: Overholder din virksomhed arbejdsmiljølovgivningen, fx reglerne om produktions- og arbejdspladsindretning? Godkendelser og bevillinger: Kræver dine virksomhedsaktiviteter særlige godkendelser, autorisationer eller bevillinger? Miljøforhold: Overholder din virksomhed miljølovgivningen? Er virksomheden evt. underlagt særlige miljøregler? Er der konstateret forurening/affaldsdepot på din virksomheds ejendom? Aftaler: Har du dine aftaler på skrift og kan køber indtræde i dine aftaler? (fx samarbejdsaftaler, agentaftaler, eneforhandlingsaftaler, leverandøraftaler, købsaftaler, kundeaftaler, entrepriseaftaler, leasingsaftaler, lejekontrakt, forhandlerkontrakter og franchisingskontrakter.) Kan køber overtage eksisterende gældsbreve og pantebreve? Forsikringsforhold: Hvilke forsikringer har virksomheden? (fx arbejdsskadeforsikringer, særlige forsikringer knyttet til virksomhedens aktiviteter, erhvervs- og ansvarsforsikring, ejendomsforsikring, driftsog produktforsikring) Ansættelsesforhold: Har alle dine medarbejdere skriftlige ansættelseskontrakter, som overholder ansættelsesbevislovens regler? Er virksomheden omfattet af kollektive overenskomster? Har medarbejdere i virksomheden konkurrence- og kundeklausuler? Har din virksomhed indgået jobklausuler med andre virksomheder? Immaterielle rettigheder: Har virksomheden registreret rettigheder, såsom patent-, brugsmodel-, varemærke- og andre rettigheder? Offentligretlig regulering: Er du blevet oplyst om nye lokalplaner eller anden offentligretlig regulering, som påvirker eller vil påvirke virksomhedens drift? Juridiske tvister: Er der rettet krav mod virksomheden? Verserer der retssager, som virksomheden er involveret i? Dine noter: Salgs- og leveringsbetingelser: Har du særlige salgs- og leveringsbetingelser? Hvornår har du sidst fået foretaget en juridisk gennemgang af disse betingelser? Økonomiske forpligtelser: Er virksomhedens aktiver pantsat eller underlagt ejendomsforhold? (fx varelager, inventar, maskiner, biler) 12

13 Husk at dine rådgivere kan hjælpe dig med at besvare spørgsmålene. 13

14 5. Hvad mener familien? - Har du involveret din familie i dit ejerskifte? Når du overvejer, hvordan du vil overdrage din virksomhed, er det altid en god idé at tage en ordentlig snak med familien. Ejerskiftet kan have stor indflydelse på dine nærmeste, og de har sikkert gjort sig tanker om, hvad der skal ske i fremtiden. Dine noter: Tænk over: Det er vigtigt at inddrage familien så tidligt som muligt i forløbet gerne flere år før du skal ejerskifte. Sørg for løbende at have samtaler med dine nærmeste, så de får tid til at gøre deres egne overvejelser. Det kan vise sig, at et familiemedlem bliver parat til at overtage virksomheden efter nogle år eller vælger at trække sig igen. Hvis du har et ønske om, at et familiemedlem skal overtage, kan en åben snak rundt om middagsbordet forhindre, at der opstår misforståelser senere. Det handler meget om at få klarlagt hinandens ønsker og forventninger til ejerskiftet. Tal åbent med din ægtefælle og børn om økonomien i forbindelse med ejerskiftet. Hvis familiemedlemmer allerede arbejder i virksomheden, er det vigtigt at tage stilling til, hvad deres rolle skal være i virksomheden efter ejerskiftet. 14

15 Sidder den nye ejer ved bordet? Find en neutral person, der kan hjælpe jer i gang med snakken. Datter Svigersøn Søn 15

16 6. Hvem skal eje din virksomhed? - Hvad er vigtigt for dig, når din virksomhed skal overtages af andre? Start med at overveje, hvem der skal overtage chefstolen efter dig. Er det fx vigtigst for dig at videreføre virksomheden i samme ånd, eller går du efter den højest mulige pris? Du kan også søge potentielle købere på internettet, fx på virksomhedsbørsen Tænk over: Dine noter: Overvej, hvor din køber skal findes: I familien: Er der et familiemedlem, der har lyst til at føre virksomheden videre? Har du spurgt, om han/hun har lyst? Er kvalifikationerne i orden? Skal han/hun klædes yderligere på til at lede virksomheden? Blandt nuværende eller tidligere medarbejdere: Har du spurgt, om der er en medarbejder, der har lyst til at overtage? Har vedkommende kvalifikationer til at videreføre virksomheden? Er der behov for efteruddannelse af medarbejderen? Har medarbejderen økonomi til at overtage virksomheden? Skal I arbejde på et glidende ejerskifte, hvor du i en periode bevarer en del af ejerskabet og deltager i ledelsen? Blandt eksterne personer: Har du overvejet en køber udefra? Hvilken profil skal denne køber have? Har du overvejet at kontakte potentielle købere direkte eller få hjælp af virksomhedsmæglere? Fra en anden virksomhed: Er du parat til at fusionere eller sælge til en konkurrent? En anden virksomhed kan være en god køber, fordi man ofte får en bedre pris. Overvej, om virksomheden kan findes blandt dine kunder, kollegaer, konkurrenter, leverandører eller samarbejdspartnere. Du kan få hjælp til at finde kvalificerede købere. Kontakt eksempelvis din brancheforening, erhvervsrådgivere, virksomhedsmæglere eller øvrige faglige netværk. 16

17 NY EJER Arbejd med flere mulige købere sideløbende, da der er risiko for, at nogle springer fra. Et ejerskifte kan være glidende både økonomisk og ledelsesmæssigt. FAMILIE KONKURRENT MEDARBEJDER KØBER 17

18 7. Hvad skal din virksomhed koste? - Der findes mange former for værdier, der skal prissættes At værdiansætte en virksomhed er en meget vanskelig opgave. Der findes ingen fast formel, som kan give dig svaret på, hvad din virksomhed er værd. Hvis du kan pege på en god indtjening efter en passende løn til ejeren har du gode mulighed for at sælge virksomheden. Dine noter: Køberne vurderer ikke din virksomhed ens, og de vil derfor værdiansætte den forskelligt. Tænk over: Du og din køber kan bruge flere forskellige beregningsmetoder, når I værdiansætter din virksomhed. De mest almindelige beregningsmodeller kaldes: Substansværdierne, Price/Earning (P/E), Discounted Cash Flow (DCF), pay-off betragtninger og Kurs/Indre Værdi (K/IV). Du kan bruge modellerne som støtte til prisforhandlingerne. Læs mere på Mindre virksomheder værdiansættes ofte med udgangspunkt i driftsmidlerne. Selv om overskuddet ikke er så stort, kan en mindre virksomhed have værdi for en ny ejer. Fx har driftsmidlerne, din kundekreds og virksomhedens omdømme en værdi. Det er vigtigt, at du ser realistisk på prisen for virksomheden. Overvej, om den har samme værdi uden din tilstedeværelse. Det kan være en god idé at adskille bygninger fra virksomheden og sælge bygningerne for sig selv. Prøv at få en erhvervsejendomsmægler til at give et realistisk bud på bygningerne. Tal med dine rådgivere og opsøg evt. ejerskiftespecialister for at få hjælp til at vurdere virksomhedens værdi. Rådgivere, som kan hjælpe dig, er fx: revisor, advokat, virksomhedsmægler eller branchekonsulenter. Når prisen skal fastsættes, kan det blive nødvendigt at tage særlige hensyn til både køber og sælger. Mange interesser skal tilgodeses og kan have indflydelse på prisen for virksomheden. Ofte kan virksomhedens rådgivere hjælpe med idéer og løsningsforslag. 18

19 SKRIV DIN PRIS: Maskiner Inventar Varelager = Total + Goodwill (fx overskud, omdømme og kundekreds) + evt. patenter, rettigheder eller varemærker = PRIS I ALT PRIS PÅ BYGNINGER kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. Husk, at goodwill beregnes forskelligt ved salg af anparter eller personligt ejet virksomhed. Tal med din rådgiver om de skattemæssige konsekvenser. Ved handel med aktiver skal du huske at tage højde for pantsætning og gæld. 19

20 8. Forøg din virksomheds værdi - Gør din virksomhed klar til salg Din virksomhed skal præsentere sig så godt som muligt, når du skal sælge den. En køber ser først og fremmest på, om virksomheden er økonomisk sund og har et fornuftigt overskud. Hvis ikke det er tilfældet, må du se på, hvordan du over en periode kan forbedre indtjeningen. Tænk over: Der er to måder til at få virksomheden gjort mere økonomisk attraktiv: Ved at øge indtjeningen Find ud af, på hvilke områder virksomheden tjener sine penge. Hvilke kunder tjener virksomheden penge på? Kalkulationer på produkter eller arbejdsopgaver er en god måde at dokumentere dette på. Undersøg, om du kan skære nogle opgaver væk, ændre dit produktsortiment, justere salget til mindre gode kunder eller øge aktiviteterne der, hvor virksomheden tjener bedst. Er der nogle omkostninger, virksomheden kan spare helt væk? De fleste har gennem årene en række mere eller mindre faste omkostninger, som bare betales, fordi det har man altid gjort. Prøv at gå alle omkostninger igennem med kritiske briller på. Hvor vigtigt er det at holde fast i lige netop denne omkostning? Det er også godt løbende at vurdere, om dine leverandører leverer til de bedste priser. Det kan vise sig nyttigt at forhandle bedre tilbud fra andre leverandører. Hvornår har du sidst kigget kritisk på antallet af medarbejdere? Har virksomhed overkapacitet på områder, fordi arbejdsopgaverne har ændret sig? Det en god idé at foretage en gennemgang af hver af dine medarbejderes arbejdsopgaver, og se på om nogle opgaver kan løses mere effektivt. Der kan også være behov for at gennemgå og reducere virksomhedens varelager. Dine noter: Kig på, om du kan øge overskuddet ved at ændre din prissætning på produkter og ydelser. Du bør fx vurdere, hvad det koster virksomheden at give mange tilbud, som ikke realiseres. Kan du blive bedre til at give hurtige overslag? Salg, salg og atter salg. Hvordan foregår virksomhedens salgsarbejde? Du kan overveje at udpege eller ansætte en sælger med henblik på at skabe øget omsætning inden for områder, hvor virksomheden tjener bedst. Vær opmærksom på, at det er vigtigt at synliggøre overskuddet efter udbetaling af indehaverlønnen. Det hjælper ikke at pynte på overskuddet ved at trække for få penge ud til sig selv. Det er også vigtigt at tydeliggøre din pensionsopsparing. Ved at nedbringe omkostninger Du kender din egen virksomhed bedst, så du kan sikkert pege på områder, hvor den kan trimmes, så den fremstår mere økonomisk attraktiv for en potentiel køber. 20

21 Hvordan kan du trimme din virksomhed? ØGE INDTJENING Se på: - Virksomhedens overskud - Kalkulationer - Prissætning - Hvor tjener virksomheden sine penge? - Hvilke kunder tjener virksomheden penge på? - Hvordan kan man minimere omkostningerne? NEDBRINGE OMKOSTNINGER Se på: - Er der overflødige omkostninger? - Har virksomheden overkapacitet på medarbejdersiden? - Har medarbejderne nok at lave? - Sorte/røde tal - Reducering af varelager - Kan man sælge maskiner og leje i stedet? 21

22 9. Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder - Vis køber, at din virksomhed har en fremtid og nye udviklingsmuligheder Man køber ikke kun en virksomhed ud fra fortidens succeser, men mere på fremtidige muligheder. Det vil øge prisen, hvis du kan gøre det klart over for køberen, hvilke konkrete udviklingstiltag, der er for din virksomhed. Jo flere muligheder, jo mere interessant bliver virksomheden for potentielle købere. Dine noter: Det betyder, at du skal beskrive nogle af de ikke synlige eller uudnyttede værdier, der er i din virksomhed, og du må gerne servere det på en overskuelig måde for køberen. Tænk over: Nye produkter og ydelser, der kan lanceres Nye kundegrupper, som kan opdyrkes Nye samarbejdspartnere, der kan indgås aftaler med Idéer vi har arbejdet med, der kan realiseres Fremtidige indtjeningsmuligheder Igangværende projekter Udviklingspotentiale hos medarbejderne Det vil være en god idé at se på, om tiden er inde til at etablere en professionel bestyrelse med udefrakommende medlemmer. De kan hjælpe dig med at udvikle virksomheden og øge dens værdi. 22

23 Her kan en (professionel) bestyrelse hjælpe dig på vej. Nye produkter og ydelser, der kan lanceres Nye kundegrupper, som kan opdyrkes Nye samarbejdspartnere, der kan indgås aftaler med Idéer vi har arbejdet med, der kan realiseres Fremtidige indtjeningsmuligheder Din virksomheds fremtidsmuligheder Igangværende projekter Udviklingspotentiale hos medarbejderne GATE 1A-7A BUSINESS BUSINESS BUSINESS - Vi ønsker Dem en god rejse 23

24 10. Dit nye liv efter ejerskifte - Hvad skal du stå op til, når du har solgt virksomheden? De fleste virksomhedsejere lever og ånder for deres virksomhed. Det er derfor ofte en bremseklods for ejerskiftet, at man ikke har bygget en ny tilværelse op. Mange begynder hurtigt at savne arbejdet og de daglige udfordringer. Dine noter: Overvej i god tid, hvad du vil beskæftige dig med, når du ikke har virksomheden mere. Tænk over: Hvad er det første, du har lyst til, når du har overdraget ansvaret? Vil du fortsætte som medejer i virksomheden på deltid? Vil du arbejde videre i mindre målestok og holde kontakten til kollegerne? Har du lyst til at starte en ny virksomhed? Vil du engagere dig i det lokale foreningsliv eller melde dig til kurser? Vil du fordybe dig i en hobby, dyrke mere motion eller rejse? Vil du nyde din fritid sammen med familien? Prøv at tænke på, om du har særlige drømme. Læg en plan for dit videre liv, som du kan glæde dig til. 24

25 Fortsætte med at arbejde Har du regnet på din økonomiske situation? Tal med din pensionsrådgiver om dine muligheder. DIT NYE LIV DE SELVSTÆNDIGES MORGENTIDENDE Hobby Foreningsarbejde Ny karriere Ny mindre virksomhed Motion Familie og børnebørn Fortsat medejer af virksomheder Rejser 25

26 Søg viden om ejerskifte - Der er mange steder at hente hjælp, hvis du går med ejerskiftetanker Du kan finde information om ejerskifte på Håndværksrådets hjemmeside: Du kan hente vejledning i din brancheorganisation, hos lokale erhvervs- og udviklingsråd, og i de regionale væksthuse (se Herudover kan du søge rådgivning hos professionelle rådgivere som fx revisor, advokat, bank, virksomhedsmægler eller virksomhedskonsulenter. Husk at spørge efter rådgivere med erfaring i ejerskifte. Find yderligere information om ejerskifte: Match-online: Startvækst: Væksthus Hovedstadsregionen: Væksthus Sjælland: Væksthus Syddanmark: Væksthus Midtjylland: Væksthus Nordjylland: Erhvervs - og Byggestyrelsen: Eksempler på professionelle rådgivere: Pension For Selvstændige. ASE: Ret&Råd advokaterne: Deloitte revision: Om På Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside kan du finde vej til væksthusene, som tilbyder målrettet vejledning til virksomheder. Væksthusene kan henvise til professionelle rådgivere både i privat og offentlig regi. Væksthusene samarbejder også med lokale erhvervs- og udviklingsråd i kommunerne, som vejleder om virksomhedsdrift. Yderligere oplysninger fås ved at kontakte nærmeste væksthus eller ved at finde væksthusenes egne hjemmesider på www. startvaekst.dk ved at vælge din region i topmenuen. På hjemmesiden kan du også finde kontaktoplysninger på dit lokale erhvervs- og udviklingsråd. Hjemmesiden indeholder også Spørg Eksperten, der er et online ekspertpanel, der svarer gratis på spørgsmål om bl.a. regnskab, moms, skat, ansættelse og finansiering. Svarene fra eksperterne bliver som udgangspunkt udarbejdet som generelle svar på typiske spørgsmål inden for de områder, eksperterne repræsenterer. Ved mere specifikke spørgsmål henvises spørgeren til personlig rådgivning hos professionelle rådgivere. 26

27

28 Islands Brygge 26 Postboks København S tlf fax hvr.dk

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere