Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte"

Transkript

1 Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad har din virksomhed til salg? Hvordan med skatten? Hvad mener familien? Dit nye liv efter ejerskifte Hvem skal eje din virksomhed? 1

2 VIRKSOMHEDENS FREMTID - Kom godt i gang med dit ejerskifte Forfattere: Anne Holm Sjøberg, Dorte Kulle, Morten Frihagen (Håndværksrådet) samt virksomhedsrådgiver Karsten Andersen Illustrationer: Sune Elkjær Layout: Katja Petersen Tryk: Hertz Bogtrykkergården ISBN: September 2009 Dette ejerskiftehæfte er en del af Projekt Overskud, et 2-årigt projekt med støtte fra EU s socialfond samt Vækstforum Sjælland og Vækstforum Nordjylland.

3 indhold Sådan bruger du hæftet... 5 Hvad har din virksomhed til salg?... 6 Klargør din virksomhed... 8 Hvordan med skatten?...10 Få styr på juraen Hvad mener familien?...14 Hvem skal eje din virksomhed?...16 Hvad skal din virksomhed koste? Forøg din virksomheds værdi Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Dit nye liv efter ejerskifte Søg viden om ejerskifte

4 forord Små virksomheder skaber værdi Små og mellemstore virksomheder står for en stor del af væksten, fornyelsen og i det hele taget værdiskabelsen i Danmark. Derfor profiterer hele samfundet af, at disse virksomheder overdrages succesfuldt til nye ejere, således at værdifuld viden, kompetencer og arbejdspladser kan bevares. Mindst familievirksomheder står over for et ejerskifte i de kommende 10 år, og derfor er ejerskifte en vigtig mærkesag for Håndværksrådet. Vi arbejder for at indrette skattelove, selskabslove og erhvervsfremmestrukturer, så det bliver lettere at ejerskifte en mindre virksomhed. Men et ejerskifte handler om andet og mere end tal. Forberedelse lønner sig For selvstændige er virksomheden ofte et livsværk, man helst vil give videre til en ny ejer, der vil føre den videre i samme ånd. Desværre vælger mange selvstændige at udskyde beslutningen til det sidste, og de får derfor ikke gjort de nødvendige forberedelser. Her får du overblik Med dette hæfte giver vi dig et overblik over nogle af alle de overvejelser, som du skal gøre dig forud for din virksomheds ejerskifte. Du vil sikkert opdage, at det på et tidspunkt bliver nødvendigt at inddrage professionelle rådgivere. Jo bedre forberedt du selv er, og jo flere tanker, du har gjort dig og skrevet ned, desto mere får du ud af den professionelle rådgivning. Projekt Overskud Dette ejerskiftehæfte er en del af Projekt Overskud, et 2-årigt projekt med støtte fra EU s socialfond samt Vækstforum Sjælland og Vækstforum Nordjylland. Projektet har forberedt godt 60 små og mellemstore virksomheder på deres kommende ejerskifte. I den forbindelse etablerede Håndværksrådet et branchenetværk, hvor vi har diskuteret idéer til værktøjer om ejerskifte. Tak for konstruktive input til dette arbejdshæfte til netværksdeltagerne: Økonomikonsulent Ole Simmelholt, DS Håndværk og Industri Økonomichef Torben Stylsvig Pedersen, Danske Slagtermestre Uddannelseschef Niels Håkonsen, Danske Malermestre Jurist Lars Tjæreborg, Bager- og Konditormestre i Danmark Konsulent René Eriksen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) Ledelseskonsulent Bent Jakobsen, Kristelig Arbejdsgiverforening Ledelsesudvikling Kvalitetschef Svend Aage Suhr, Aalborg Haandværkerforening Virksomhedskonsulent Karsten Andersen, Væksthus Sjælland Direktør Peter Dalkiær, Match-online.dk Chefrådgiver Leise Rikke Pedersen, Pension For Selvstændige Direktør Casper Hauberg Grønnegaard, Ret & Råd Advokat Wivi H. Larsen, Ret & Råd Glostrup Revisor Kenny Isaksen, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Konsulent Jannik Augsburg, generationsplanlaegning.nu Held og lykke med ejerskiftet! Niels-Erik Lundvig, formand for Håndværksrådet 4

5 Sådan bruger du hæftet - Kom godt i gang Dette arbejdshæfte hjælper dig i gang med forberedelserne til dit kommende ejerskifte. Hæftet fører dig igennem nogle af de vigtigste ejerskifteområder og giver dig et overblik over, hvilke overvejelser du kan gøre dig inden mødet med dine rådgivere. Det kræver grundig forberedelse at overdrage din virksomhed til en ny ejer. Det gælder, hvad enten det er til et familiemedlem, en medarbejder eller en ekstern køber. For flertallet kan der let gå flere år, inden ejerskiftet er velgennemført. Rigtig mange virksomhedsejere bliver overraskede over, hvad det indebærer at forberede sig selv og sin virksomhed på et ejerskifte. Derfor bør du starte i god tid gerne 5-10 år inden du ønsker at overdrage virksomheden. Arbejdshæftet tager udgangspunkt i en virksomhedsejer, som står over et ejerskifte. Undervejs vil du møde ejerens familie, rådgivere, en mulig køber og virksomheden. Når du læser arbejdshæftet skal du også holde øje med Anton. Han kommer løbende med gode råd om, hvad du skal være særligt opmærksom på. Ejer Køber Arbejdshæftet er opdelt i 10 kapitler, som kan læses hver for sig eller i forlængelse af hinanden. Ejerskifteforløbet er en proces som løbende kan ændre sig, og det kan derfor være en god idé at tage hæftet frem en gang i mellem. Vi ønsker dig god fornøjelse med hæftet og husk, at du kan læse mere om ejerskifte på vores hjemmeside: Anton 5

6 1. Hvad har din virksomhed til salg? - Er det klart og tydeligt for en køber, hvad din virksomhed indeholder? Du har sikkert selv et godt og detaljeret overblik over din virksomhed men prøv at sætte dig i en købers sted. Det er din opgave at pege på de kvaliteter og aktiver, der har værdi i din virksomhed, og som vil få værdi for en køber. Dine noter: Tænk over: Køber skal hjælpes med at få et klart overblik. Tænk på, at køber har nogle rådgivere, som måske ikke har branchekendskab. Du kan hjælpe køber ved tydeligt at pege på værdierne i din virksomhed. Køber skal klædes på til mødet med banken, så banken bliver overbevist om, at det er en god og sund virksomhed, de skal finansiere. Er hele virksomheden til salg? Hvis du vil fortsætte med at arbejde, kan du overveje at beholde en del af virksomheden. Det kan fx være udvalgte kunder, produkter eller et nyt projekt, som du vil arbejde videre med. Få afgrænset præcis, hvad du har til salg. Er virksomheden fx opdelt i flere selskaber? Få styr på, om nogle aktiver er leasede eller indeholder ejendomsforbehold. 6

7 Hjælp køber med at få øje på guldet. Lav en minianalyse over, hvad der er til salg: OMSÆTNING OG OVERSKUD (fortroligt naturligvis) SÆRKENDE OMDØMME KØBER HVAD ARBEJDER VI MED? SERVICE RÅDGIVER KUNDEKREDS MEDARBEJDERE RÅDGIVER IT-SYSTEMER MASKINER BYGNINGER 7

8 2. Klargør din virksomhed - Gør din virksomhed mere interessant Det kan virke lidt besynderligt, at man skal klargøre sin virksomhed til salg, men det handler om at se virksomheden med en købers øjne. Det skal være forholdsvis let for en udefrakommende at se, hvad virksomheden indeholder, hvordan den er drevet, og hvad den står for. Det er vigtigt at kunne dokumentere dette sort på hvidt. Dine noter: I mange virksomheder er praktiske forretningsgange ikke skrevet ned, men er ofte noget, der er en selvfølge hos ejeren eller hos ledende medarbejdere. Hvordan ser det ud i din virksomhed? Hvis du gør dig selv overflødig, medfører det sandsynligvis en højere pris for virksomheden. Prøv at få nedskrevet de vigtigste forretningsgange. Tænk over: Klargøring af virksomheden skal bl.a. indeholde en beskrivelse af: Medarbejdere: Notér hvilke kvalifikationer og ansvarsområder dine medarbejdere har. Herved skabes et overblik over, hvem der kan hvad. Kunder: Beskriv din kundekreds eller det marked som din virksomhed afsætter sine produkter eller ydelser til. Produkter og ydelser: Beskriv de vigtigste produkter eller serviceydelser. Fremhæv evt. særlige konkurrencemæssige fordele, fx nicher eller patenter. Salg og markedsføring: Beskriv virksomhedens salgsarbejde og markedsføring. Kort og godt skal du lave en samlet virksomhedsbeskrivelse, der viser den nuværende tilstand. Læs mere på 8

9 Lav et portræt af din virksomhed. Husk, at du kan få hjælp til at beskrive din virksomhed af din ægtefælle, en god ven eller en konsulent. - Virksomhedsidé og historie - Produkter/ydelser - Kunder og konkurrenter - Salg og markedsføring - Medarbejdere - Leverandører og samarbejdspartnere - Økonomi - Budgetter 9

10 3. Hvordan med skatten? - Start i god tid! For mange er det en stor udfordring at få overblik over skattebetalingen ved et ejerskifte. Tal derfor med dine rådgivere om alt det med skatten. Det er en god idé at starte skatteovervejelserne flere år før, du planlægger et ejerskifte, da skatten kan være en tung likviditetsmæssig byrde. Skattevilkårene er vidt forskellige afhængigt af virksomhedstype. I personligt ejede virksomheder beskattes gevinsten fra virksomhedssalget som personlig indkomst. Ved ejerskifte af anpartsselskaber beskattes gevinsten som aktieavancebeskatning. Tænk over: Der er flere ejerskiftemetoder. Her er de mest anvendte: Ejerskifte af personligt ejet virksomhed Når man sælger en personlig ejet virksomhed og dens aktiver til en køber, gennemføres beskatningen som om, virksomheden ophører. Fortjeneste ved salget og genvundne afskrivninger bliver beskattet. Hvis ejerskiftet er en handel mellem interesseforbundne parter; fx den nære familie eller medarbejdere, der har været fuldtidsansat i mindst 3 år, er der mulighed for at anvende reglerne for såkaldt succession og udskyde skattebetalingen. Ved succession indtræder køber i sælgers skattemæssige stilling og forpligter sig til at betale den skat, som sælger har udskudt. Den udskudte skat indgår normalt i virksomhedshandlen og reducerer den kontante betaling. For at lette ejerskiftet kan en personligt ejet virksomhed kan omdannes til et anpartsselskab. Dette kan ske enten som en skattepligtig eller en skattefri omdannelse. Vælger man en skattefri virksomhedsomdannelse, medfører det, at det nye selskab overtager sælgers udskudte skat. overdragelsen gøres billigere for de familiemedlemmer, som virksomheden overdrages til ved hjælp af gavedispositioner. Hvis et dødsfald for en virksomhedsejer indtræder pludseligt, kan det medføre uoverskuelige problemer for virksomheden og familien. Som virksomhedsejer bør du derfor have udarbejdet et testamente. Ejerskifte i selskabsform Er din virksomhed et selskab, har du forskellige muligheder for at opnå et gunstigt ejerskifte. De forskellige modeller kan virke juridisk og økonomisk indviklede. Tal med dine rådgivere i god tid. Hvis dit holdingselskab ejer et aktie- eller anpartsselskab (driftsselskab) i 3 år, kan driftsselskabet sælges skattefrit. Når du senere udbetaler løn eller udbytte til ejeren af holdningsselskabet, er disse udlodninger skattepligtige. Ejerskifte i selskabsform mellem interesseforbundne parter, den nære familie og medarbejdere kan anvende succession. Ved at anvende succession udskydes skattebetalingen og køberen forpligter sig til at betale den skat, som sælger har udskudt. Den udskudte skat indgår normalt i virksomhedshandlen og reducerer køberens betaling. Dine noter: 10 En måde at lette ejerskiftet kan derefter være at etablere et holdingselskab som ejer af anpartsselskabet. Formålet med holdningsselskabet kan bl.a. være, at man skattefrit kan foretage udlodninger og salg af anpartsselskabet. Når der evt. senere udbetales løn eller udbytte til ejeren af holdningsselskabet, betales skatten. Et ejerskifte i forbindelse med ejerens død vil medføre betaling af skat, arve- og boafgifter. Hvis virksomheden ikke er overdraget i ejerens levetid, behandles den nemlig som dødsbo og er underlagt Arvelovens bestemmelser. Men hvis overdragelsen sker inden ejerens død, kan

11 Er du forvirret? Tal eventuelt med din rådgiver. 11

12 4. Få styr på juraen - Undgå ubehagelige overraskelser En køber vil ofte undersøge virksomhedens interne forhold, dels for at vurdere virksomhedens værdi, og dels for at undgå ubehagelige overraskelser. Resultatet kan have betydning for virksomhedens værdi, og det kan have direkte indflydelse på, om handelen overhovedet bliver til noget. Du bør derfor selv foretage en undersøgelse af din virksomhed for at få styr på forhold, der ikke er i orden. Få dokumenteret, hvordan virksomheden overholder lovgivningen, og at du har alle vigtige aftaler og oplysninger på skrift. Tænk over: Arbejdsmiljøforhold: Overholder din virksomhed arbejdsmiljølovgivningen, fx reglerne om produktions- og arbejdspladsindretning? Godkendelser og bevillinger: Kræver dine virksomhedsaktiviteter særlige godkendelser, autorisationer eller bevillinger? Miljøforhold: Overholder din virksomhed miljølovgivningen? Er virksomheden evt. underlagt særlige miljøregler? Er der konstateret forurening/affaldsdepot på din virksomheds ejendom? Aftaler: Har du dine aftaler på skrift og kan køber indtræde i dine aftaler? (fx samarbejdsaftaler, agentaftaler, eneforhandlingsaftaler, leverandøraftaler, købsaftaler, kundeaftaler, entrepriseaftaler, leasingsaftaler, lejekontrakt, forhandlerkontrakter og franchisingskontrakter.) Kan køber overtage eksisterende gældsbreve og pantebreve? Forsikringsforhold: Hvilke forsikringer har virksomheden? (fx arbejdsskadeforsikringer, særlige forsikringer knyttet til virksomhedens aktiviteter, erhvervs- og ansvarsforsikring, ejendomsforsikring, driftsog produktforsikring) Ansættelsesforhold: Har alle dine medarbejdere skriftlige ansættelseskontrakter, som overholder ansættelsesbevislovens regler? Er virksomheden omfattet af kollektive overenskomster? Har medarbejdere i virksomheden konkurrence- og kundeklausuler? Har din virksomhed indgået jobklausuler med andre virksomheder? Immaterielle rettigheder: Har virksomheden registreret rettigheder, såsom patent-, brugsmodel-, varemærke- og andre rettigheder? Offentligretlig regulering: Er du blevet oplyst om nye lokalplaner eller anden offentligretlig regulering, som påvirker eller vil påvirke virksomhedens drift? Juridiske tvister: Er der rettet krav mod virksomheden? Verserer der retssager, som virksomheden er involveret i? Dine noter: Salgs- og leveringsbetingelser: Har du særlige salgs- og leveringsbetingelser? Hvornår har du sidst fået foretaget en juridisk gennemgang af disse betingelser? Økonomiske forpligtelser: Er virksomhedens aktiver pantsat eller underlagt ejendomsforhold? (fx varelager, inventar, maskiner, biler) 12

13 Husk at dine rådgivere kan hjælpe dig med at besvare spørgsmålene. 13

14 5. Hvad mener familien? - Har du involveret din familie i dit ejerskifte? Når du overvejer, hvordan du vil overdrage din virksomhed, er det altid en god idé at tage en ordentlig snak med familien. Ejerskiftet kan have stor indflydelse på dine nærmeste, og de har sikkert gjort sig tanker om, hvad der skal ske i fremtiden. Dine noter: Tænk over: Det er vigtigt at inddrage familien så tidligt som muligt i forløbet gerne flere år før du skal ejerskifte. Sørg for løbende at have samtaler med dine nærmeste, så de får tid til at gøre deres egne overvejelser. Det kan vise sig, at et familiemedlem bliver parat til at overtage virksomheden efter nogle år eller vælger at trække sig igen. Hvis du har et ønske om, at et familiemedlem skal overtage, kan en åben snak rundt om middagsbordet forhindre, at der opstår misforståelser senere. Det handler meget om at få klarlagt hinandens ønsker og forventninger til ejerskiftet. Tal åbent med din ægtefælle og børn om økonomien i forbindelse med ejerskiftet. Hvis familiemedlemmer allerede arbejder i virksomheden, er det vigtigt at tage stilling til, hvad deres rolle skal være i virksomheden efter ejerskiftet. 14

15 Sidder den nye ejer ved bordet? Find en neutral person, der kan hjælpe jer i gang med snakken. Datter Svigersøn Søn 15

16 6. Hvem skal eje din virksomhed? - Hvad er vigtigt for dig, når din virksomhed skal overtages af andre? Start med at overveje, hvem der skal overtage chefstolen efter dig. Er det fx vigtigst for dig at videreføre virksomheden i samme ånd, eller går du efter den højest mulige pris? Du kan også søge potentielle købere på internettet, fx på virksomhedsbørsen Tænk over: Dine noter: Overvej, hvor din køber skal findes: I familien: Er der et familiemedlem, der har lyst til at føre virksomheden videre? Har du spurgt, om han/hun har lyst? Er kvalifikationerne i orden? Skal han/hun klædes yderligere på til at lede virksomheden? Blandt nuværende eller tidligere medarbejdere: Har du spurgt, om der er en medarbejder, der har lyst til at overtage? Har vedkommende kvalifikationer til at videreføre virksomheden? Er der behov for efteruddannelse af medarbejderen? Har medarbejderen økonomi til at overtage virksomheden? Skal I arbejde på et glidende ejerskifte, hvor du i en periode bevarer en del af ejerskabet og deltager i ledelsen? Blandt eksterne personer: Har du overvejet en køber udefra? Hvilken profil skal denne køber have? Har du overvejet at kontakte potentielle købere direkte eller få hjælp af virksomhedsmæglere? Fra en anden virksomhed: Er du parat til at fusionere eller sælge til en konkurrent? En anden virksomhed kan være en god køber, fordi man ofte får en bedre pris. Overvej, om virksomheden kan findes blandt dine kunder, kollegaer, konkurrenter, leverandører eller samarbejdspartnere. Du kan få hjælp til at finde kvalificerede købere. Kontakt eksempelvis din brancheforening, erhvervsrådgivere, virksomhedsmæglere eller øvrige faglige netværk. 16

17 NY EJER Arbejd med flere mulige købere sideløbende, da der er risiko for, at nogle springer fra. Et ejerskifte kan være glidende både økonomisk og ledelsesmæssigt. FAMILIE KONKURRENT MEDARBEJDER KØBER 17

18 7. Hvad skal din virksomhed koste? - Der findes mange former for værdier, der skal prissættes At værdiansætte en virksomhed er en meget vanskelig opgave. Der findes ingen fast formel, som kan give dig svaret på, hvad din virksomhed er værd. Hvis du kan pege på en god indtjening efter en passende løn til ejeren har du gode mulighed for at sælge virksomheden. Dine noter: Køberne vurderer ikke din virksomhed ens, og de vil derfor værdiansætte den forskelligt. Tænk over: Du og din køber kan bruge flere forskellige beregningsmetoder, når I værdiansætter din virksomhed. De mest almindelige beregningsmodeller kaldes: Substansværdierne, Price/Earning (P/E), Discounted Cash Flow (DCF), pay-off betragtninger og Kurs/Indre Værdi (K/IV). Du kan bruge modellerne som støtte til prisforhandlingerne. Læs mere på Mindre virksomheder værdiansættes ofte med udgangspunkt i driftsmidlerne. Selv om overskuddet ikke er så stort, kan en mindre virksomhed have værdi for en ny ejer. Fx har driftsmidlerne, din kundekreds og virksomhedens omdømme en værdi. Det er vigtigt, at du ser realistisk på prisen for virksomheden. Overvej, om den har samme værdi uden din tilstedeværelse. Det kan være en god idé at adskille bygninger fra virksomheden og sælge bygningerne for sig selv. Prøv at få en erhvervsejendomsmægler til at give et realistisk bud på bygningerne. Tal med dine rådgivere og opsøg evt. ejerskiftespecialister for at få hjælp til at vurdere virksomhedens værdi. Rådgivere, som kan hjælpe dig, er fx: revisor, advokat, virksomhedsmægler eller branchekonsulenter. Når prisen skal fastsættes, kan det blive nødvendigt at tage særlige hensyn til både køber og sælger. Mange interesser skal tilgodeses og kan have indflydelse på prisen for virksomheden. Ofte kan virksomhedens rådgivere hjælpe med idéer og løsningsforslag. 18

19 SKRIV DIN PRIS: Maskiner Inventar Varelager = Total + Goodwill (fx overskud, omdømme og kundekreds) + evt. patenter, rettigheder eller varemærker = PRIS I ALT PRIS PÅ BYGNINGER kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. Husk, at goodwill beregnes forskelligt ved salg af anparter eller personligt ejet virksomhed. Tal med din rådgiver om de skattemæssige konsekvenser. Ved handel med aktiver skal du huske at tage højde for pantsætning og gæld. 19

20 8. Forøg din virksomheds værdi - Gør din virksomhed klar til salg Din virksomhed skal præsentere sig så godt som muligt, når du skal sælge den. En køber ser først og fremmest på, om virksomheden er økonomisk sund og har et fornuftigt overskud. Hvis ikke det er tilfældet, må du se på, hvordan du over en periode kan forbedre indtjeningen. Tænk over: Der er to måder til at få virksomheden gjort mere økonomisk attraktiv: Ved at øge indtjeningen Find ud af, på hvilke områder virksomheden tjener sine penge. Hvilke kunder tjener virksomheden penge på? Kalkulationer på produkter eller arbejdsopgaver er en god måde at dokumentere dette på. Undersøg, om du kan skære nogle opgaver væk, ændre dit produktsortiment, justere salget til mindre gode kunder eller øge aktiviteterne der, hvor virksomheden tjener bedst. Er der nogle omkostninger, virksomheden kan spare helt væk? De fleste har gennem årene en række mere eller mindre faste omkostninger, som bare betales, fordi det har man altid gjort. Prøv at gå alle omkostninger igennem med kritiske briller på. Hvor vigtigt er det at holde fast i lige netop denne omkostning? Det er også godt løbende at vurdere, om dine leverandører leverer til de bedste priser. Det kan vise sig nyttigt at forhandle bedre tilbud fra andre leverandører. Hvornår har du sidst kigget kritisk på antallet af medarbejdere? Har virksomhed overkapacitet på områder, fordi arbejdsopgaverne har ændret sig? Det en god idé at foretage en gennemgang af hver af dine medarbejderes arbejdsopgaver, og se på om nogle opgaver kan løses mere effektivt. Der kan også være behov for at gennemgå og reducere virksomhedens varelager. Dine noter: Kig på, om du kan øge overskuddet ved at ændre din prissætning på produkter og ydelser. Du bør fx vurdere, hvad det koster virksomheden at give mange tilbud, som ikke realiseres. Kan du blive bedre til at give hurtige overslag? Salg, salg og atter salg. Hvordan foregår virksomhedens salgsarbejde? Du kan overveje at udpege eller ansætte en sælger med henblik på at skabe øget omsætning inden for områder, hvor virksomheden tjener bedst. Vær opmærksom på, at det er vigtigt at synliggøre overskuddet efter udbetaling af indehaverlønnen. Det hjælper ikke at pynte på overskuddet ved at trække for få penge ud til sig selv. Det er også vigtigt at tydeliggøre din pensionsopsparing. Ved at nedbringe omkostninger Du kender din egen virksomhed bedst, så du kan sikkert pege på områder, hvor den kan trimmes, så den fremstår mere økonomisk attraktiv for en potentiel køber. 20

21 Hvordan kan du trimme din virksomhed? ØGE INDTJENING Se på: - Virksomhedens overskud - Kalkulationer - Prissætning - Hvor tjener virksomheden sine penge? - Hvilke kunder tjener virksomheden penge på? - Hvordan kan man minimere omkostningerne? NEDBRINGE OMKOSTNINGER Se på: - Er der overflødige omkostninger? - Har virksomheden overkapacitet på medarbejdersiden? - Har medarbejderne nok at lave? - Sorte/røde tal - Reducering af varelager - Kan man sælge maskiner og leje i stedet? 21

22 9. Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder - Vis køber, at din virksomhed har en fremtid og nye udviklingsmuligheder Man køber ikke kun en virksomhed ud fra fortidens succeser, men mere på fremtidige muligheder. Det vil øge prisen, hvis du kan gøre det klart over for køberen, hvilke konkrete udviklingstiltag, der er for din virksomhed. Jo flere muligheder, jo mere interessant bliver virksomheden for potentielle købere. Dine noter: Det betyder, at du skal beskrive nogle af de ikke synlige eller uudnyttede værdier, der er i din virksomhed, og du må gerne servere det på en overskuelig måde for køberen. Tænk over: Nye produkter og ydelser, der kan lanceres Nye kundegrupper, som kan opdyrkes Nye samarbejdspartnere, der kan indgås aftaler med Idéer vi har arbejdet med, der kan realiseres Fremtidige indtjeningsmuligheder Igangværende projekter Udviklingspotentiale hos medarbejderne Det vil være en god idé at se på, om tiden er inde til at etablere en professionel bestyrelse med udefrakommende medlemmer. De kan hjælpe dig med at udvikle virksomheden og øge dens værdi. 22

23 Her kan en (professionel) bestyrelse hjælpe dig på vej. Nye produkter og ydelser, der kan lanceres Nye kundegrupper, som kan opdyrkes Nye samarbejdspartnere, der kan indgås aftaler med Idéer vi har arbejdet med, der kan realiseres Fremtidige indtjeningsmuligheder Din virksomheds fremtidsmuligheder Igangværende projekter Udviklingspotentiale hos medarbejderne GATE 1A-7A BUSINESS BUSINESS BUSINESS - Vi ønsker Dem en god rejse 23

24 10. Dit nye liv efter ejerskifte - Hvad skal du stå op til, når du har solgt virksomheden? De fleste virksomhedsejere lever og ånder for deres virksomhed. Det er derfor ofte en bremseklods for ejerskiftet, at man ikke har bygget en ny tilværelse op. Mange begynder hurtigt at savne arbejdet og de daglige udfordringer. Dine noter: Overvej i god tid, hvad du vil beskæftige dig med, når du ikke har virksomheden mere. Tænk over: Hvad er det første, du har lyst til, når du har overdraget ansvaret? Vil du fortsætte som medejer i virksomheden på deltid? Vil du arbejde videre i mindre målestok og holde kontakten til kollegerne? Har du lyst til at starte en ny virksomhed? Vil du engagere dig i det lokale foreningsliv eller melde dig til kurser? Vil du fordybe dig i en hobby, dyrke mere motion eller rejse? Vil du nyde din fritid sammen med familien? Prøv at tænke på, om du har særlige drømme. Læg en plan for dit videre liv, som du kan glæde dig til. 24

25 Fortsætte med at arbejde Har du regnet på din økonomiske situation? Tal med din pensionsrådgiver om dine muligheder. DIT NYE LIV DE SELVSTÆNDIGES MORGENTIDENDE Hobby Foreningsarbejde Ny karriere Ny mindre virksomhed Motion Familie og børnebørn Fortsat medejer af virksomheder Rejser 25

26 Søg viden om ejerskifte - Der er mange steder at hente hjælp, hvis du går med ejerskiftetanker Du kan finde information om ejerskifte på Håndværksrådets hjemmeside: Du kan hente vejledning i din brancheorganisation, hos lokale erhvervs- og udviklingsråd, og i de regionale væksthuse (se Herudover kan du søge rådgivning hos professionelle rådgivere som fx revisor, advokat, bank, virksomhedsmægler eller virksomhedskonsulenter. Husk at spørge efter rådgivere med erfaring i ejerskifte. Find yderligere information om ejerskifte: Match-online: Startvækst: Væksthus Hovedstadsregionen: Væksthus Sjælland: Væksthus Syddanmark: Væksthus Midtjylland: Væksthus Nordjylland: Erhvervs - og Byggestyrelsen: Eksempler på professionelle rådgivere: Pension For Selvstændige. ASE: Ret&Råd advokaterne: Deloitte revision: Om På Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside kan du finde vej til væksthusene, som tilbyder målrettet vejledning til virksomheder. Væksthusene kan henvise til professionelle rådgivere både i privat og offentlig regi. Væksthusene samarbejder også med lokale erhvervs- og udviklingsråd i kommunerne, som vejleder om virksomhedsdrift. Yderligere oplysninger fås ved at kontakte nærmeste væksthus eller ved at finde væksthusenes egne hjemmesider på www. startvaekst.dk ved at vælge din region i topmenuen. På hjemmesiden kan du også finde kontaktoplysninger på dit lokale erhvervs- og udviklingsråd. Hjemmesiden indeholder også Spørg Eksperten, der er et online ekspertpanel, der svarer gratis på spørgsmål om bl.a. regnskab, moms, skat, ansættelse og finansiering. Svarene fra eksperterne bliver som udgangspunkt udarbejdet som generelle svar på typiske spørgsmål inden for de områder, eksperterne repræsenterer. Ved mere specifikke spørgsmål henvises spørgeren til personlig rådgivning hos professionelle rådgivere. 26

27

28 Islands Brygge 26 Postboks København S tlf fax hvr.dk

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012 Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer MEAmidt 27. april 2012 Bo Vilsgaard Advokat, LL.M., Partner bo@vilsgaard.com Mobil: 40 31 31 65 Kontor i Aarhus i Incuba Science Park og Advice House i

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer Generationsskifte Veldrevet virksomhed søger ny ejer Indhold En svær beslutning 3 Del I: Mest for den, der skal afhænde en virksomhed Hvem skal overtage? 4 Ret&Råd-advokaten skaffer køberne 5 Hvordan regner

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD med DI og Håndværksrådet 1. Andel af ejerne der

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb Kl. 13.00: Intro v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 13.15: Overvejelser og proces v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 14.00: Værdiansættelse og finansiering

Læs mere

Generationsskifte-tjek

Generationsskifte-tjek Generationsskifte-tjek Teamrådgivning i ledelse, jura, økonomi ved generationsskifte/salg af virksomhed Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail:

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur.

Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur. Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur. Selveje Ejeren af en landbrugsejendom er en enkeltperson, der driver ejendommen

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse

Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse Gratis og uvildig erhvervsservice med afprøvede metoder og værktøjer EjerskifteKolding.dk er et hold specialister, der

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Skat Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Kapitalmæssigt generationsskifte af selskaber er for dem, hvor: børnene ikke skal videreføre virksomheden. man

Læs mere

Kandidat + Kapital. Adgang til ejerkandidater med kapital

Kandidat + Kapital. Adgang til ejerkandidater med kapital Kandidat + Kapital Adgang til ejerkandidater med kapital Baggrunden for samarbejdet Ejerskifte og salg af virksomheder er en vedvarende del af opgaven for ejerledede virksomheder. Flere pengeinstitutter

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 28 juli 2015 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste for [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste Indholdsfortegnelse Første skridt...3 Økonomi...7 Geografisk placering...9 Virksomhedens profil...11 Administration...13 Markedsføring...15 Salg...17 Ansatte...19

Læs mere

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Revisorskifte det er ikke så svært Indhold Nye øjne på virksomheden Nye øjne på virksomheden 3 Revisorskifte en tjekliste 4 Hvad

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere