Nøgletal. med høj signalværdi NY HJEMMESIDE »LÅS OP«FOR DINE NØGLETAL 19 KOMMUNALE FRONTLØBERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal. med høj signalværdi NY HJEMMESIDE »LÅS OP«FOR DINE NØGLETAL 19 KOMMUNALE FRONTLØBERE"

Transkript

1 Nøgletal med høj signalværdi Nøgletalssystemet har fået en ny overbygning Bygge Rating, som er nemmere at forstå og bruge for byggeriets aktører. Læs mere om det nye værktøj på side 4 og 5. LÆS OGSÅ OM NY HJEMMESIDE side 6 og 7»LÅS OP«FOR DINE NØGLETAL side 8 og 9 19 KOMMUNALE FRONTLØBERE side 3 JANUAR 2011

2 Af Jørgen Nue Møller, Formand for Byggeriets Evaluerings Center BEC en partner i udvikling BYGGERIETS EVALUERINGS CENTER er skabt for at hjælpe den danske byggesektor til at lære af sine resultater og til at konkurrere, ikke blot på pris, men også på kvalitet. Derfor er det glædeligt, at der i 2010 har været så stor tilslutning til centret og så mange, der har tilmeldt sager til evaluering. Flere end nogensinde før. Resultatet har været et rekordgodt økonomisk resultat, der har givet mulighed for både konsolidering og en betydelig nedsættelse af centrets priser. Forløbet af 2010 viser, at også måske især i krisetider er der brug for forbedringer i byggeriet og dets virksomheder. BEC vil meget gerne medvirke hertil. Medvirke hertil gør også den nye åbenhed om nøgletallene. Hidtil har byggeriets nøgletal været virksomhedens fortrolige oplysninger, men den ændring af regelsættet, der nu er blevet gennemført af Erhvervs- og Byggestyrelsen og af Socialministeriet, betyder, at nøgletal også er blevet offentlighedens, bygherrernes og konkurrenternes eje. Det er godt, for åbenheden styrker markedets gennemsigtighed, fremmer derfor muligheden for at vælge de bedst kvalificerede til opgaven og skaber dermed langsigtet værdi for både bygherrer og byggeriets virksomheder. For at hjælpe bygherrerne hermed har BEC i 2010 i samspil med interessenter og brugere udviklet et ratingsystem, der skal afløse det hidtidige scoresystem. Ratingsystemer er jo en indarbejdet del af arbejdsmåden i andre erhvervssektorer. Vi tror på, at det nye ratingsystem i byggeriet på en enkel og klar vis vil signalere, hvilke virksomheder, der er byggeriets kvalitetsvindere. Samtidig hermed søsættes en helt ny hjemmeside til afløsning af de tre ældre. Hjemmesiden skal være et af virksomhedernes og bygherrernes værktøj i byggeriets udvikling. Også den venter vi os meget af. Hjemmesiden vil give muligheder for at dykke langt dybere ned i nøgletallene, men skulle man ønske sig bredere analyser, kan centrets analyseafdeling også hjælpe til hermed. BEC råder i dag over et unikt og meget omfattende datamateriale, som åbner mulighed for mange tværgående analyser. Så brug analyseafdelingen. BEC har i 2010 fået konkurrence. Det hilser vi velkomment, for vi tror, at fair konkurrence er sundt for alle virksomheder. Vi vil i BEC fortsat være en troværdig, uafhængig og centralt placeret partner for den danske byggesektor og den position agter vi at udbygge i de kommende år ved fortsat at udvikle vores relationer til kunder og interessenter. Vi vil fortsat bestræbe os på at levere en ydelse af høj kvalitet, som vores kunder vælger, fordi det giver dem værdi og ikke kun fordi de skal! VISION FOR BYGGERIETS EVALUERINGS CENTER Den danske byggesektor konkurrerer på kvalitet og lærer af sine resultater MISSION FOR BYGGERIETS EVALUERINGS CENTER Byggeriets Evaluerings Center er en troværdig, uafhængig og centralt placeret partner for den danske byggesektor 2

3 19 kommunale frontløbere... og flere er på vej, viser resultaterne af den nøgletalskampagne, som Byggeriets Evaluerings Center søsatte i Succesen betyder, at centret fortsætter sine bestræbelser på at udbrede systemet i det kommunale landskab IKKE FÆRRE END 19 kommuner er begyndt at bruge nøgletal, når de bygger. Og andre 12 kommuner har tilkendegivet, at de vil gøre brug af nøgletalssystemet i fremtiden. Det er de direkte følgevirkninger af kampagnen Kommunale Frontløbere, som Byggeriets Evaluerings Center satte i gang i starten af Det kan vi konstatere ikke alene på baggrund af dem, der har meldt tilbage, at de vil fortsætte med nøgletal, men også fordi stemningen på de møder, vi har haft med kommunerne, har været positiv. Bl.a. fremhæver kommunerne, at de entreprenører og rådgivere, som medvirkede i de udvalgte projekter, var ekstra motiverede for at yde en god præstation, siger Leif Martin Jensen. PROCESSEN FORTSÆTTER Men netop på grund af de positive erfaringer er der god grund til at fortsætte med at understøtte processen, fremhæver han. Kommunerne har vist positiv interesse for nøgletallene. Leif Martin Jensen Kampagnen havde til formål at udbrede kendskabet til nøgletalssystemet i kommuner og regioner, herunder også hvordan de i praksis kunne anvende nøgletallene. Alle kommuner og regioner blev kontaktet og fik tilbudt en prøvesag. Tidligere har kommunerne været tilbageholdende med at anvende nøgletal, enten fordi de ikke kendte til systemet eller ikke havde mod til at gå i gang med evalueringsarbejdet. Men det billede er ved at ændre sig, fortæller seniorkonsulent Leif Martin Jensen, Byggeriets Evaluerings Center. Derfor har vi også besluttet at køre videre. Og et af de steder, hvor det kniber for kommunerne, er anvendelsen af nøgletallene. Det er nemt for en kommune at lade en byggesag evaluere, men for at få det fulde udbytte skal man også bruge nøgletallene professionelt i udvælgelsesprocessen, fortæller Leif Martin Jensen. Foreløbig satser man på en række opfølgningsmøder rundt omkring i landet, hvor man vil drøfte de erfaringer, der er gjort i forbindelse med prøvesagerne. Her vil der især være fokus på anvendelsen af nøgletallene i udvælgelsesprocessen. 88 UD AF 103 KOMMUNER OG REGIONER I løbet af de to år, kampagnen har kørt, er alle landets kommuner og regioner blevet kontaktet. 88 af dem tog imod tilbuddet om et informationsmøde og efterfølgende sagde 52 ja tak til, at der blev gennemført et prøveprojekt i kommunen. I alt gennemføres 67 prøveprojekter med 250 evalueringer af entreprenørvirksomheder og 79 rådgiverfirmaer. 3

4 Nøgletal med rating Byggeriets Nøgletalssystem er blevet suppleret med et Bygge Rating system. Der er ikke tale om en erstatning for de gamle nøgletal, men om en overbygning, der gør det lettere at forstå og bruge GODT NYT FOR bygherrer og virksomheder i byggebranchen: Tallene i det eksisterende nøgletalssystem er blevet bearbejdet og fremstår nu i en»light«version. Lettere at forstå, når man har brug for et hurtigt overblik eller vil sammenligne et antal virksomheder med hinanden. Direktør Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluerings Center, lægger vægt på, at det nye system, Bygge Rating, ikke erstatter det gamle, men at der snarere er tale om en overbygning. Det svarer til princippet i energimærkningsordningen, som de fleste kender fra ejendomsmarkedet. Her ligger der også nogle tal bag selve mærkningen, men for den enkelte forbruger er det som regel tilstrækkeligt at vide, om der er tale om et A mærke, et B mærke osv. Det handler om at give brugeren lige præcis den information, han/hun har brug for på en nem og forståelig måde. Bygge Rating viser en virksomheds placering i forhold til gennemsnittet, hvor gennemsnittet er det niveau, kunden normalt kan forvente. EN RATING FOR RÅDGIVERE Systemet er bygget op på en sådan måde, at en del er for rådgivere, og en anden del er for de udførende virksomheder. For arkitekter og rådgivende ingeniører består en Bygge Rating af ét bogstav på skalaen ABCDE. Ratingen fremkommer ved at beregne et gennemsnit af rådgiverens 15 nøgletal, hvor nøgletal 1 til 13 tilsammen vægter 50 pct. af den samlede rating, mens nøgletal 14 og 15 hver vægter 25 pct. FIRE RATINGS FOR UDFØRENDE VIRKSOMHEDER For entreprenører og øvrige udførende virksomheder består en Bygge Rating af fire bogstaver på skalaen ABCDE. Der gives nemlig en rating for hvert af de fire områder, overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed. På den måde får en entreprenør fx en AAAA rating eller en ACCB rating osv. Det er hensigten, at også bygherrer bliver omfattet af systemet, men en sådan udvidelse kræver bl.a., at der findes et tilstrækkeligt antal sager med bygherrenøgletal. POINTSYSTEM FOR UDFØRENDE VIRKSOMHEDER En Bygge Rating viser, hvor gode virksomhedens nøgletal er i forhold til gennemsnittet, men i modsætning til nøgletal om kundetilfredshed er tallene for overholdelse af tidsfrister, mangler og arbejdsulykker ikke givet ud fra en skala, hvor medianen er gennemsnittet. Derfor er det nødvendigt at fastlægge værdierne af de enkelte nøgletal, der fx adskiller et A fra et B, et B fra et C osv. Byggeriets Evaluerings Center har derfor udviklet en pointsystem med grænseværdier for nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler og arbejdsulykker. Pointsystemet er lavet på baggrund af data fra samtlige gyldige sager i centrets database. Pointsystemet bliver opdateret én gang om året, og i den forbindelse sker der samtidig en opdatering af samtlige faktablade og karakterbøger. Byggeriets Evaluerings Center vil naturligvis orientere sine kunder, når opdateringen finder sted. Derudover kan de finde den aktuelle pointtabel på centrets hjemmeside. Systemet er udviklet af Byggeriets Evaluerings Center i tæt dialog med over 50 virksomheder og flere organisationer. 4

5 B Det handler om at give brugeren den information, han har brug for. Peter Hesdorf A B C D E Meget bedre end gennemsnittet Bedre end gennemsnittet Som gennemsnittet Værre end gennemsnittet Meget værre end gennemsnittet Bygge Rating let at gå til Der er mange fordele ved det nye rating-system. Udover at det er nemt at anvende for både bygherrer og virksomheder, er det et glimrende ledelsesværktøj, når der skal sættes pejlemærker DET NYE BYGGE RATING system er først og fremmest udtænkt for at gøre det nemmere for bygherrerne, når de skal vælge en entreprenør eller en rådgiver. For statslige og almene bygherrer gælder kravet om, at de skal bruge nøgletal i forbindelse med udvælgelse af rådgivere og udførende virksomheder til byggeopgaver. De kan dog selv bestemme, hvordan de vil bruge nøgletalssystemet. For den bygherre, der foretrækker en hurtig og nem måde at gøre tingene på, er Bygge Rating en oplagt mulighed. Systemet gør det let at formulere sine krav. Fx kan bygherren i sit udbudsmateriale stille krav om, at virksomheder, der ønsker at blive prækvalificeret, ikke må have dårligere end en C-rating (som gennemsnittet, red.) i karakterbogen. GODT SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG Også for virksomhederne er der fordele ved at anvende det nye rating system. På centrets hjemmeside, kan de fx få et godt overblik over, hvordan de placerer sig i forhold til andre virksomheder. Og endelig indebærer det nye system også, at man som leder af en virksomhed får lettere ved at definere sine målsætninger i forhold til medarbejderne. Fx er en melding om, at»vi vil mindst have et B i overholdelse af tidsfrister«meget let at kommunikere. Bygge Rating kan således bidrage positivt, når det gælder om at synliggøre og identificere virksomhedens mål og kompetencer. VIRKSOMHEDERNE MED I UDVIKLINGEN Systemet er udviklet af Byggeriets Evaluerings Center i tæt dialog med over 50 virksomheder og flere organisationer. Det har været en positiv og lærerig proces, hvor vi har oplevet en meget stor interesse for at deltage og bidrage med gode forslag. Det har samtidig været en god anledning til at komme rundt og besøge vores kunder og øvrige interessenter og få information med tilbage om, hvordan de oplever at blive evalueret efter nøgletalssystemet, fortæller direktør Peter Hesdorf, som har ledet arbejdet med at udvikle Bygge Rating systemet. Samtidig har centret været meget bevidst om sin rolle over for kunderne en rolle, som adskiller sig fra et traditionelt kunde-leverandør forhold. SÆRLIGT KUNDE-LEVERANDØR FORHOLD Det skyldes bl.a., at de nøgletal, vi leverer, nogle gange falder dårligere ud end vores kunde forventer. Men i de tilfælde kan vi naturligvis ikke bare»trække varen tilbage«. Ikke mindst på grund af dette specielle forhold har det været positivt at opleve, at deltagerne var interesserede i at diskutere, hvordan vi nåede frem til det bedst mulige system. Deres bidrag har haft stor betydning for den endelige løsning, slutter Peter Hesdorf. 5

6 Ny hjemmeside gør nøgletal mere anvendelige Klare forbedringer for brugerne, der nu kan gå ind og søge efter virksomheder, der har låst op for deres nøgletal HVIS DU TROR, du har tastet forkert, kan du godt tro om igen: Byggeriets Evaluerings Centers hjemmeside, har fået nye»klæder«og nyt indhold. Ikke mindst ønsket om at give kunderne, herunder bygherrerne, mulighed for at kunne se samtlige nøgletal for de virksomheder, der er blevet evalueret af Byggeriets Evaluerings Center, har været afgørende for beslutningen om at udvikle en ny hjemmeside. 6 BRUGERVENLIGHED Vi gik efter at tilbyde en hjemmeside, som på en let og brugervenlig måde gav adgang til nøgletallene for alle sager, dvs. både statslige, almene og de såkaldte frivillige sager. Og jeg er glad for det resultat, der er kommet ud af anstrengelserne, fortæller projektleder Peter Høg, Byggeriets Evaluerings Center. Han understreger, at hjemmesiden hele tiden vil være under udvikling. I takt med at centrets brugere vænner sig til at benytte hjemmesiden, vil der opstå ønsker og behov for ny funktionalitet. Vi ønsker derfor en dialog med vores brugere, så vi kan få opsamlet deres ideer og ønsker til, hvordan hjemmesiden kan udvikles, siger Peter Høg. OK, INDEN DER LÅSES OP En af de helt centrale nyskabelser på hjemmesiden er, at centrets kunder får mulighed for at»låse op«for deres nøgletal. Som udgangspunkt er nøgletallene fortrolige, og centret fremviser derfor ikke nøgletallene uden virksomhedens samtykke. Dette samtykke kan virksomhederne give digitalt eller via en særlig formular. Når det er sket, bliver deres nøgletal automatisk tilgængelige på centrets hjemmeside. Virksomheder, der vælger at få låst deres nøgletal op, bliver således søgbare for de bygherrer, der er»på jagt«efter en dygtig entreprenør eller rådgiver. MEGET MERE BRUGBART Dermed bliver nøgletalssystemet meget mere brugbart for de aktører, som systemet primært er sat i søen for, nemlig bygherrerne. De vil få mulighed for selv at gå ind og søge efter en bestemt virksomhed og se dens nøgletal for på den måde at finde frem til den, der bedst kan løse opgaven. Der er tale om en milepæl i nøgletalssystemets udvikling, siger Peter Høg. k

7 Det er en milepæl i nøgletalssystemets udvikling, at bygherrerne nu kan gå ind og finde frem til den virksomhed, der bedst kan løse opgaven. Peter Høg BEDRE SERVICE TIL KUNDERNE Med den nye hjemmeside opstår flere fordele for virksomhederne, der enten har eller er i gang med en eller flere evalueringssager: Overblik over virksomhedens evalueringssager samt tidligere og kommende indberetninger Mulighed for at downloade de nyeste versioner af virksomhedens karakterbog og faktablade i pdfformat Mulighed for at sammenligne sig med andre virksomheder, der har låst op for deres nøgletal, i centrets store database Den nye hjemmeside vil således understøtte det, der er hele formålet med nøgletalssystemet, nemlig at de gode virksomheder skal have bedre chancer for at blive udvalgt til opgaverne. Dermed vil der blive konkurreret på andet end pris, fastslår projektleder Peter Høg. Udviklingen af den nye hjemmeside har været undervejs i et halvt års tid. It-virksomheden Propeople har stået for design og funktionalitet, mens programmeringen er udført af Dansk Systemudvikling. Som noget nyt får virksomhederne også mulighed for at overføre deres Bygge Rating fra centrets hjemmeside til deres egne hjemmesider. Dermed sender man et signal om åbenhed, og at man ikke er bange for at vise både de gode og dårlige evalueringssager frem. Det er nemlig ikke muligt at låse sagerne op enkeltvis, lige som man ikke kan ombestemme sig, hvis man først har givet sit samtykke til at låse op for nøgletallene. HJÆLP TIL UDBUD Men der er også værktøjer for bygherrerne og deres rådgivere på den nye hjemmeside. Således hjælper en såkaldt udbudsgenerator med udformningen af det udbudsmateriale, man som bygherre vil stille til de indbudte virksomheder i fx en prækvalifikationssag. LICENSER Hjemmesiden opererer med licenser for adgangen til at søge efter virksomheder. Licensen er gratis for de virksomheder, som har gyldige nøgletal og vælger at låse deres sager op. Andre kunder skal købe en licens, der gælder for 2 dage, 1 måned eller et år. Prisen på licenserne findes på hjemmesiden. 7

8 Tilgængelige nøgletal et konkurrenceparameter Nu kan virksomhederne»skilte«med deres nøgletal på centrets hjemmeside. En oplagt mulighed for at markedsføre sig i forhold til andre, siger Byggeriets Evaluerings Center ET AF KRITIKPUNKTERNE mod nøgletalsystemet har været, at tallene ikke har været tilgængelige hverken for de bygherrer, som ville bruge dem til udvælgelse, eller for de virksomheder, som gerne ville måle sig i forhold til andre virksomheder. Det rådes der nu bod på, idet man som kunde i Byggeriets Evaluerings Center har mulighed for ikke kun at se sine egne nøgletal på centrets nye hjemmeside, men også tallene for de virksomheder, som godkender, at der bliver låst op for deres byggesager i nøgletalssystemet. Direktør Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluerings Center, medgiver, at nøgletallene med rette er blevet opfattet som»lukket land«for andre end virksomhederne selv: Det skyldes, at vi i startfasen har været nødt til at operere med fortrolighed for den enkelte virksomhed. De aftaler respekterer vi selvfølgelig, men vi ved, at mange virksomheder gerne vil»skilte«med deres nøgletal og på den måde profilere og markedsføre sig i forhold til andre. Det er også hele idéen med nøgletalsøvelsen, at tallene bliver gjort tilgængelige, så bygherrerne får et bedre grundlag at vælge ud fra, når de skal finde frem til de bedste entreprenører og rådgivere. Derfor giver vi nu de virksomheder, der ønsker det, mulighed for at låse op for deres nøgletal, siger centrets direktør. Han opfordrer virksomhederne til at gøre brug af muligheden for på denne måde at gøre sig synlige i konkurrencen med andre. Naturligvis vil der være virksomheder, som ikke ønsker Hvorfor vil din virksomhed gerne gøre sine nøgletal tilgængelige på centrets hjemmeside? ADMINISTRATIV SUPPORTER HANNE BLICHMANN, JÖNSSON A/S Vi var den første virksomhed, som i sin tid fik udleveret en karakterbog (sept. 2005, red.) på baggrund af tre sager, vi havde fået evalueret af Byggeriets Evaluerings Center. Og også når det gælder offentliggørelse af nøgletallene, vil vi gerne være med i førerfeltet. Derudover finder vi, at det er en god måde at markedsføre sig på over for bygherrerne. I forvejen vedlægger vi vores faktablade og karakterbog, når vi fremsender vores tilbud i forbindelse med prækvalifikation. Men nu er der en ekstra mulighed for at synliggøre vores resultater, og den vil vi naturligvis benytte os af. ADM.DIR. STEIN PETTERSEN, JAKON A/S Blandt vores kunder er der mange offentlige bygherrer i såvel staten som kommuner og regioner. Og selv om der er tale om en slags»lukket licitationsmarked«, hvor alle kender alle, vil vi gerne markedsføre os over for denne gruppe. Vi har ikke noget at skjule, og i forvejen sender vi faktablade og karakterbog med i vores tilbudsmateriale i forbindelse med prækvalifikationer. Jeg synes, at hele nøgletalssystemet, som det nu foreligger, ser fornuftigt ud også med det nye tiltag med adgang til tallene på centrets hjemmeside. Og vi har flere sager på vej i løbet af foråret. B2B MANAGER MORTEN PANK, HTH KØKKENER A/S Det må være i alles interesse, at ens evner og kompetencer bliver synliggjort. Ligesom jeg med restauranternes smiley-ordning kan kontrollere deres kvalitet, inden jeg går ind og spiser, vil enhver fornuftig bygherre også vide noget om vores kvalitet, inden vi leverer til hans byggeri. Vi bakker derfor op om initiativet, fordi vi kan se, at her er et værktøj, som måler på andet end prisen alene. Vi har allerede to byggesager færdigevalueret og flere er på vej. Snart kan vi præsentere en karakterbog, som vi naturligvis lægger frem på centrets hjemmeside. 8

9 at være med eller foretrækker at udskyde beslutningen. Men i så fald har man afskåret sig fra at bruge dette konkurrenceparameter, som der i virkeligheden er tale om. Jeg er ikke i tvivl om, at dette bliver et af den professionelle bygherrers foretrukne værktøjer, når han skal vælge kompetente virksomheder til sine byggeopgaver, siger Peter Hesdorf. Hvis man som virksomhed ønsker at lægge sine nøgletal frem på centrets hjemmeside, kan man kontakte centret enten via telefon ( ) eller på Servicen er gratis.»hvilken virksomhed vil ikke vise sine kompetencer frem«erhvervs- og Byggestyrelsens direktør Finn Lauritzen og afdelingschef Frank Bundgaard, Socialministeriet, opfordrer virksomhederne til at låse op for deres nøgletal Ved at synliggøre tallene skærper vi konkurrencen på kvalitet. Finn Lauritzen DIREKTØR MAX KARLSSON, RAMBØLL BUILDING & DESIGN Som Danmarks største byggerådgiver vil vi gerne være åbne og lægge tingene frem. Vi har intet at skjule. Jeg tror det gavner alle, at man kan se hinandens karakterer. Også i forhold til udviklingen af vores egen virksomhed kan en offentliggørelse være en fordel, da det øger vores fokus på nøgletallene og giver os et fælles anerkendt udgangspunkt. Og så falder det i øvrigt i tråd med den trend, der er i hele samfundet. Alt bliver offentliggjort. Noget af det kan selvfølgelig være mindre fornuftigt, men lukkede systemer dur ikke. Heller ikke i vores branche. Byggeriets Evaluerings Center er ikke alene om at vise nøgletal for entreprenører og rådgivere. Således har man siden september 2010 kunnet finde en liste med nøgletal for ca. 130 virksomheder på en af Erhvervs- og Byggestyrelsens særlige hjemmesider. Også Socialministeriet er via Byggeskadefondens hjemmeside på vej med offentliggørelse af nøgletal for virksomheder, der har udført opgaver i det almene byggeri. Listen med nøgletal for virksomheder, som har udført statsligt byggeri, findes på siden Den er oprettet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, og her siger direktør Finn Lauritzen, at der er tale om en naturlig opfølgning på de bestemmelser, der blev indført i 2007 og I to bekendtgørelser blev det slået fast, at nøgletallene for henholdsvis det almene og det statslige byggeri skulle offentliggøres. Vores liste er en simpel offentliggørelse af de nøgletal, vi har fra Byggeriets Evaluerings Center. Arbejdsdelingen er den, at Byggeriets Evaluerings Center tilbyder en mere brugervenlig udgave af vores tal og dem, der vedrører det almene byggeri. Dertil kommer de nøgletal, der findes for det private byggeri, og hvor virksomhederne giver tilsagn om, at deres nøgletal må gøres tilgængelige. Alle kategorier af nøgletal skal man kunne finde på centrets nye hjemmeside. FREMMER KONKURRENCE PÅ KVALITET Om kravet til offentliggørelse af nøgletal siger Finn Lauritzen: Der er tale om et vigtigt led i vores bestræbelser på at fremme den del af konkurrencen, der har med kvalitet at gøre. Nu har vi i flere år anvendt disse tal og målesystemer, der udtrykker, hvad kvalitet er. Men kun ved at offentliggøre tallene og derved gøre dem synlige og anvendelige over for andre end virksomhederne selv, skærper vi konkurrencen på dette område. Vi ønsker et system, der måler og identificerer de dygtigste virksomheder. Og ansporer de mindre dygtige til at blive bedre. Erhvervs- og byggestyrelsens direktør opfordrer derfor virksomhederne til at»låse op«for deres nøgletal: Her er chancen for at vise hvor dygtig, man er som virksomhed. Og hvilken virksomhed vil ikke være interesseret i at vise sine kompetencer frem?... fortsættes 9

10 Det har hele tiden været Socialministeriets udgangspunkt, at offentligt tilgængelige nøgletal er en forudsætning for at få det fulde udbytte af nøgletalssystemet. Frank Bundgaard MULIGHEDER FOR AT SAMMENLIGNE Også afdelingschef Frank Bundgaard, Socialministeriet, bifalder kravet om at offentliggøre nøgletallene, og at virksomhederne frivilligt»låser op«for de sager, hvor det ikke er krævet: Det har hele tiden været Socialministeriets udgangspunkt, at offentligt tilgængelige nøgletal er en forudsætning for at få det fulde udbytte af nøgletalssystemet. Derfor har der også været krav om offentliggørelse af nøgletal for alment byggeri lige siden den første»almene«nøgletalsbekendtgørelse fra På den måde skaber vi den gennemsigtighed, der gør det muligt for byggeriets parter, entreprenører, rådgivere og bygherrer, at sammenligne sig med hinanden. Det er jo idéen med hele øvelsen, at man skal kunne sammenligne sig med andre for at blive bedre. Dertil kommer, at bygherren får mulighed for at vælge de mest velegnede tilbudsgivere. FLERE OFFENTLIGE NØGLETAL PÅ VEJ I maj 2008 blev der indført bestemmelser om, at alle nøgletal for det statslige byggeri skulle offentliggøres. Det skete i forbindelse med overgangen fra version 1 til version 2 af nøgletalssystemet for entreprenører. For det almene byggeri blev kravet om nøgletal kombineret med krav om offentliggørelse af samme i en bekendtgørelse fra februar For både statslige og almene nøgletal gælder, at offentliggørelsen først kan finde sted, når der er evalueret mindst 100 byggesager. For statens område blev det tal nået i august Som nævnt er Byggeskadefonden snart klar med nøgletal for entreprenører, der har udført byggeopgaver inden for det almene byggeri, på I løbet af 2011 ventes tallene for rådgivervirksomheder, der har udført statsligt eller alment byggeri, at være til rådighed. Nøgletal for statsligt og alment byggeri udgør ca. 2 ud af 5 evalueringssager hos Byggeriets Evaluerings Center. Det er således ikke alle nøgletal, som er tilgængelige. Det er en af årsagerne til, at centrets kunder har mulighed for at»låse op«for én samlet adgang til alle deres nøgletal på Nøgletallene for de virksomheder, der har bygget for den almene sektor, vil derfor om kort tid blive gjort tilgængelige på Byggeskadefondens hjemmeside. 10

11 FRA CENTRET Her følger nogle af de seneste analyser, som Byggeriets Evaluerings Center har udsendt Analyserne kan downloades fra Se under menupunktet Nyheder. 600 ENTREPRENØRNØGLETAL Antal virksomheder med nøgletal Analyse af nøgletallet»ulykkesfrekvens«, december 2010 Der er foretaget en sammenligning af ulykkesstatistikken fra Dansk Arbejdsgiverforening med den gennemsnitlige ulykkesfrekvens på de entrepriser, der er blevet evalueret hos Byggeriets Evaluerings Center i perioden 2004 til Analysen indikerer, at den øgede fokus på arbejdsmiljøet, som følger af at gennemføre en evaluering, kan medvirke til at nedbringe antallet af ulykker. Bæredygtigt Byggeri Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri, juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center har på to nyopførte kontorbygninger foretaget en afprøvning af fire ordninger til certificering af bæredygtigt byggeri; LEED, BREEAM, DGNB og HQE. Rapporten indeholder resultaterne af afprøvningen med bl.a. den opnåede bedømmelse af bygningerne. Projektet blev finansieret af Realdania. Udbredelse af nøgletal mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner, marts 2010 Afrapportering af en del af projektet»kommunale Frontløbere«, som indeholdt en afdækning af barrierer for yderligere udbredelse og anvendelse af Byggeriets Nøgletalssystem. Analysen viser, at en af barriererne er usikkerheden om nøgletallenes samspil med reglerne i udbudsdirektivet og tilbudsloven. En af konklusionerne i rapporten er, at offentliggørelse af virksomhedernes nøgletal vil fremme kommunernes og regionernes anvendelse af systemet. Projektet blev finansieret af Realdania. Analyse af nøgletallet»faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til planlagt udførelsestid«, oktober 2009 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen indtil overstået mangelafhjælpning i gennemsnit var på 15,5 % eller 22 arbejdsdage. Der er en tydelig tendens til, at den procentvise overskridelse er faldende var der flere virksomheder som mistede deres nøgletal pga forældelsesfristen end der var nye virksomheder som fik nøgletal RÅDGIVERNØGLETAL Antal virksomheder med nøgletal VIDSTE DU, AT... centrets dygtige medarbejdere er i stand til at udføre analysearbejde for din virksomhed mod betaling. Kompetencerne spænder meget vidt, men opgaverne skal selvfølgelig have noget med byggeri og nøgletal at gøre. Kontakt Byggeriets Evaluerings Center for at høre nærmere. regeringens sygehusplaner også er omfattet af reglerne om nøgletal. Frem til år 2018 skal der investeres 25 mia. kr. i forbindelse med den såkaldte kvalitetsfond. Selve byggeopgaverne hører under regionerne, men hvis projekterne finansieres af midlerne fra kvalitetsfonden, er der tale om tilskud til konkrete byggeprojekter. Det betyder, at regionernes sygehusbyggerier er omfattet af statsbyggeloven og dermed også af reglerne om nøgletal for statsbyggerier mv. Dog kun hvis mere end 50 pct. af midlerne til de konkrete sygehusbyggerier kommer fra kvalitetsfonden. 11

12 Medarbejdere i Byggeriets Evaluerings Center pr. 1. januar 2011 ADMINISTRATION Direktør Peter Hesdorf (Bygningsingeniør/BSc. Engineering) Peter blev ansat i Byggeriets Evaluerings Center i januar Siden 1. september 2004 har han været funktionschef for centrets sagsbehandling. Fra 1. marts 2007 med titel af underdirektør og fra 1. november 2007 som direktør. Regnskabschef Jette Christensen Jette er registreret revisor og ansvarlig for regnskabsfunktionen i Byggeriets Evaluerings Center. KUNDEKONTAKT, UDVIKLINGSOPGAVER OG ANALYSE Alexandra Coulter Alexandra arbejder med information om byggeriets nøgletalssystem og indgåelse af aftaler om evaluering. Simon Sundahl Mortensen (Civilingeniør, byggeledelse/ MSc. Construction Management) Simon er projektleder på»kommunale Frontløbere«og har været centrets kontaktperson til flere forsøgsbyggerier. SAGSBEHANDLING Morten Skaarup Jensen (Bachelor of Architectural Technology and Construction Management) Morten beskæftiger sig fortrinsvis med sagsbehandling og kvalitetssikring af oplysninger til nøgletalssystemet. Bonnie Østerlund (Bachelor of Architectural Technology and Construction Management) Bonnie beskæftiger sig fortrinsvis med sagsbehandling og kvalitetssikring af oplysninger til nøgletalssystemet. Charlotte Hansen (Administrativ kontoruddannelse) Charlotte beskæftiger sig fortrinsvis med sagsbehandling og kvalitetssikring af oplysninger til nøgletalssystemet. Leif Martin Jensen (Bygningsingeniør, MBA/ BSc. Engineering, MBA) Leif Martin arbejder med udbredelsen af nøgletalssystemet til kommuner og regioner i forbindelse med projektet»kommunale frontløbere«. Grane Gregaard Rasmussen (MSc. Construction Management) Grane skriver på en treårig Erhvervs- PhD hos Byggeriets Evaluerings Center. Peter Høg (HD(ØP)/BSc. Engineering, Graduate Diploma in Business Administration) Peter beskæftiger sig fortrinsvis med driften af centrets IT systemer og hjemmeside. Diron Thomsen (Bachelor of Architectural Technology and Construction Management) Diron beskæftiger sig fortrinsvis med sagsbehandling og kvalitetssikring af oplysninger til nøgletalssystemet. Marie Lybeck (Civilingeniør, byggeledelse/ MSc. Construction Management) Marie beskæftiger sig blandt andet med centrets informationskampagner UDGIVES AF BYGGERIETS EVALUERINGS CENTER Strandgade 27B, plan København K. Tlf: Fax: www. byggeevaluering.dk Tekst, redaktion og tilrettelæggelse: PeRscript Ansvarsh. redaktør Peter Hesdorf Fotos: Jørgen Witved, Thorkild Amdi Christensen og Colourbox Layout: Kenneth Olsson Grafik Oplag: ISSN:

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Fra 1. oktober i år skal rådgiverne vise nøgletal, hvis de byder på opgaver for statslige og almene bygherrer. Byggeriets Evaluerings Center har derfor modtaget mange

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Udarbejdet af DAMVAD for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Bygningsstyrelsen Juli 2014 2 EVALUERING AF NØGLETALSSYSTEMET FOR

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Afrapportering af projektet Kommunale og regionale bygherres brug af nøgletal

Læs mere

For: VEST VENTILATION ApS

For: VEST VENTILATION ApS For: VEST VENTILATION ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. november 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Fuld fart på evalueringen

Fuld fart på evalueringen Fuld fart på evalueringen 350 byggeprojekter. Så mange henvendelser havde Byggeriets Evaluerings Center modtaget medio juni fra virksomheder, der ønsker at få nogle af deres byggesager evalueret. Det er

Læs mere

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4

Læs mere

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v.

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. Afsnit I Indledning, baggrund og anvendelsesområde Kapitel 1 Indledning Denne vejledning skal bidrage til de statslige bygherrers fortolkning af

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Høringsudkast VFM 11.07.08 Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Forord 1. Nøgletalssystemet 1.1 Baggrund og formål 1.2 Præsentation af nøgletalsystemet 1.3 Anvendelsesområde 1.3.1 Boligtyper

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 4. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

Vision. Indhold. Udfordringer. Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen

Vision. Indhold. Udfordringer. Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen Vision Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen Indhold Et mangfoldigt torv med plads til alle og med mulighed for flerfunktionalitet Tilgængelighed til vandet - kajanlæg

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen. 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814

Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen. 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814 Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814 Regulering som er uhensigtsmæssig i en produktivitetssammenhæng 1. Myndighedskrav og myndighedsbehandling Regel Beskrivelse

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. maj 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

Kvalitet i byggeriet. - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri

Kvalitet i byggeriet. - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri 19-10-2015 Kvalitet i byggeriet - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri 7. semesters speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Via University College af: Nicolai Dahl Kidholm Vejl.:

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 1

Bygherrekompetencer - MODUL 1 Bygherrekompetencer - MODUL 1 Byggecentrum i Middelfart d. 16. 18. november 2015 DAG 1 16. november 2015 Bygherren midt i byggeriet + Organisering Kl. 08.30 Registrering kaffe/te og morgenmad Kl. 09.30

Læs mere

Kunderne skal kunne finde dine produkter

Kunderne skal kunne finde dine produkter Kunderne skal kunne finde dine produkter De fleste af dine kunder finder frem til dine produkter via nettet. Her gælder den simple junglelov, at dem, der bliver fundet, er dem, der løber med salget. Hfb.dk

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Ebbe Lind Kristensen Kundechef & Projektleder Evaluering af de kreative fag Ingeniører og Arkitekter! 11. september 2006 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere Baggrund

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Simon Mortensen Temamøde Vand i byer den 26. maj 2010, Bygholm Horsens www.byggeevaluering.dk Byggeriets Evaluerings Center Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 af den danske

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating systemet kort fortalt...

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Foreslået af regeringen i task force redegørelsen december 2000 Stiftet af F.R.I., PAR, Danske Entreprenører, BYG, BAT-kartellet kartellet, Byggematerialeindustrien, Fonden

Læs mere

Få styr på kvaliteten

Få styr på kvaliteten Få styr på kvaliteten Om ISO-certificering og byggerating som værktøjer ved valg af samarbejdspartnere. Af Ole Emborg, Emborg-Form, arkitekter maa. Den traditionelle måde at vælge sine samarbejdspartnere

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Horsens Statsskole udbygning Forår 1 evaluering(er) for Raundahl & Moesby A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Green Building Council Denmark. DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist

Green Building Council Denmark. DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist Green Building Council Denmark DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist Måling af bæredygtighed Hvordan? Ønske om en dansk tilgang International respekt Afprøvning af 4 bæredygtighedscertificeringsordninger

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - -

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - - Nøgletal nu også i det almene byggeri Fra 1. marts 2007 vil der blive stillet krav om nøgletal til de virksomheder, som vil byde på almennyttigt byggeri nøjagtig som de i dag skal fremlægge nøgletal i

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt Organisation i Sund & Bælt koncernen Den danske stat Den svenske stat

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Hvad kan man få ud af at stille de rigtige kravspecifikationer?

Hvad kan man få ud af at stille de rigtige kravspecifikationer? Oplægsholdere John Andresen Direktør Bo Jørgensen CTS-ingeniør INGENIØR NE Hvordan foregik det for 10-15 år siden Funktionsudbud Ingen krav til hvordan anlægget skulle virke. Fag entrepriser CTS entreprenør

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler

Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler Dette cirkulære erstatter cirkulære dateret 16.12.2013, dokumentnr. 2013-0245492-1. Udsendelse

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere