33. årgang Nr juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "33. årgang Nr. 22 16. juni 2013"

Transkript

1 33. årgang Nr juni Hjemmeside: Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial 11 pkt Overskrifter i arial 12 pkt Kalendere og mail Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. Redaktricen Møder og arrangementer: Bestyrelsesmøder: Mandag 10/ Fællesmøder: Mandag 24/ Fælleshuset er lånt ud til 2013: Søndag d. 23.juni. Skt. Hans:Stamgr 1 Onsd.24. juli Hus 24 Lørd./sønd august Hus 11 Lørd/sønd d. 24. og 25. aug. Arbejdsweekend Lørd. D. 31. august Fest m. Skeltoften St.gr. 3 Lørd. Sønd. d sept Hus 21 Lør/søn d sept. Trivselsweekend:Stgr 4 Lørd. D. 21. september Hus 7 Sønd. D. 22. september Hus 7 Lørd. D. 16.november Hus 18 Søndag d. 1.dec. 1. søndag i adv.:stam. 6 Søndag d. 15.dec. 3. søndag i adv.:stam 1 Onsd. d. 25. dec. Hus18 Torsd. d. 26. dec. Hus 7 Fred. D. 27. dec. Hus 4 Tirsdag d. 31.dec. Nytårsaften:Stamgr Pinselørdag d. 7. juni Hus 21 Rengøring sønd. d. 23. juni kl. 10 Stamgruppe 2 Anne-Lise Dorthe Hanne Kristine + Morten Sara + Sebastian Mette 24 Sebastian + Sille Peter Jens K Arne + Jakob Fødselsdage: Ole E.P fylder 57 år onsd. D. 19. juni Jens fylder 11 år onsd. D. 19. juni Victor fylder 20 år fred. D. 21. juni Jørgen S. fylder 65 år lørd. D. 22. juni Jens K. fylder 67 år sønd. D. 23. juni Tillykke Tænk Nyt nummer af forbrugerbladet Tænk er kommet. Tænk nr. 141, juni 2013, har testet: Æblejuice, GPS, Løbecykler, Køkkenmaskiner, Klapvogne. Bofæller der ønsker at se nærmere på resultaterne, kan selv kigge i bladet som vil (og skal) stå i tidsskriftholderen over postkasserne. Hvis nogen foretrækker at se resultaterne på Tænks hjemmeside, går man ind på og skriver i feltet brugernavn og 3050 i feltet password. 1

2 De bedste hilsner Mette (15) Vedr. serviceaftale for vores fyr Lene mener i referatet fra sidste fællesmøde, at der er mange forbehold til tilbuddet fra Sylvest. De går på VVS-arbejde i vores fyrrum: pumper, rør, ventiler osv. Vores hidtidige reparatør har de samme forbehold, for tilbuddene dækker ikke VVS i skurene. Mik kan på fællesmødet bekræfte, at skulle en hane eller en pumpe udskiftes var det en VVS-opgave, og ikke noget vores fyrreparatør tog sig af. Sådan har det altid været. Ole S. Vedligehold af plantekasser m.m. Forslag til beslutning. Så vidt jeg husker, besluttede vi efter en fælles indsats på plantekasserne i sin tid, at de enkelte fyrgrupper fremover selv skulle stå for maling af fyrskure og skraldespande, at de enkelte huse stod for maling af egne plantekasser langs matriklen, og at B.B. sørgede for de fælles plantekasser og i øvrigt spenderede materialerne til det hele. Om vi dengang fik defineret hvad der er fælles/privat ansvar, er uklart. Og måske det er en af årsagerne til, at beslutningen ikke rigtig har fungeret i praksis. Men det er vist sådan, at de fælles plantekasser er dem omkring fælleshuset samt dem, der udligner niveauforskelle i strædet. Resten er private. Plantekasser fyrskure m.m. er en del af vores fælles ansigt udadtil. Og et samlet løft, som vi så det i arbejdsweekenden, hvor de fleste plantekasser fik en tur på ydersiderne, er noget der rykker. Da vi umuligt kan overkomme det hele på en arbejdsweekend eller to, foreslår jeg at vi justerer ansvaret for den fremtidige vedligeholdelse en smule i forhold til den gamle beslutning. Forslag: Maling af plantekasser, fyrskure og skraldespande B.B vedligeholder plantekasser og skraldeskur ved fælleshuset. B.B vedligeholder ydersider på alle øvrige plantekasser. Fyrgruppen vedligeholder fyrskurets lodrette flader, skraldespande og Erik indersider af plantekasser langs fyrgruppens matrikler. B.B stiller materialer til rådighed. Trampestier og bæredygtig naturpleje Trampestier er pr. definition stier, der trampes hvor folk og fæ færdes i landskabet. De stier er for længst etableret i vores åbne land. Såvel helt naturligt som hjulpet på vej af sporadisk og nænsom slåning. Jeg forstår derfor ikke helt meningen med de sidste par års bestræbelser, dels på at få anlagt nye trampestier, dels på at få omdannet de eksisterende til 2-3 meter brede, tætklippede spor på kryds og tværs gennem det åbne land. Udover at beslaglægge flere hundrede m2 høareal her før høsttid, så er selve charmen ved at gå ad en trampesti efterhånden gået helt fløjten, synes jeg. Med den stadig tiltagende færdsel på vores trampestier, er det efterhånden et spørgsmål om ikke de stort set vil kunne vedligeholde sig selv. Akkurart som stierne, der fører videre nordpå fra vores arealer. Der er der ikke behov for regelmæssig slåning for at kunne fungere efter formålet. Jeg synes det kunne være interessant at se, hvordan vores trampestier ville udvikle sig, hvis der blev skruet kraftigt ned for slåning sommeren over. En mere bæredygtig form for naturpleje, der kunne spare traktorgruppen for en del ekstra arbejde og miljøet for en del røg og støj. Til gavn for mere natur og mangfoldighed. Jeg vil derfor opfordre vores flittige græsslåningshold til at lade de nyligt anlagte stier passe sig selv fremover, og lade de øvrige stier genetablere sig i naturlig bredde, der hvor der rent faktisk bliver trampet. Og iøvrigt gerne efterlade flere bræmmer af højt græs og blomstrende skærmplanter m.m. ved læhegn og passager langs foldene. Erik 2

3 Bakkajak Kære bofæller Som nogle af jer nok har hørt har Helge, Anne Dorthe, Bodil, Niels og Steffen og jeg købt to kajakker. Det er noget vi har haft lyst til i flere år, så det er rigtig fedt at det nu er gjort. Flere har spurgt til, hvordan vi har organiseret os og om de kan være med. Vi synes alle at jo flere vi er jo bedre, det vil give større fleksibilitet. Flere der kan komme ud sammen og der kan inviteres venner med. Så hvis I har lyst til at sejle i kajak så kontakt os. Vi er tre par der sammen har købt to kajakker med tilbehør. Hvert par har betalt kr. all incl. - Kajakkerne ligger i Sletten havn, hvor der lige er startet en kajakklub. Vi har meldt os ind, det er en forudsætning for at kajakkerne kan ligge på Havnen. Desuden er der forskellige tilbud om at sejle sammen ud på ture og undervisning. Alt efter hvor mange, der ønsker at være med, kan vi beslutte om der skal købes flere kajakker, hvordan vi booker og andet praktisk. Så hvis du har en kajakroer i maven, så kast dig ud i det På kajakkernes vegne Inge Fællesmøde d Ordstyrer: Mette Jensen. 2: Referent. Sara Hus23 3: Godkendelse af dagsorden. 4: Referat godkendt. 5: Nyt fra bestyrelsen: a) Bestyrelsen har besluttet at konstituere sig med Dan som sekretær. b) Kontakten til Strandgårdsvej. Kirstine bevarer kontakten til Strandgårdsvej i forhold til den aftale der er indgået omkring det lille vejstykke med videre. Bestyrelsen har fortsat kontakten med hele Skeltoften. 6: Punkter til beslutning. a) Niels om vinduer. Det drejer sig om cirka 100 vinduer. Han har svært ved at holde hoved og hale i hvor mange der skal bestilles, da det ændres hele tiden. Han forslår: 1) Ole EP overtager bestillingen og indsætningen. 2) Vi går ud og indsamler tilbud fra 2-3 leverandører og lave et fælles indkøb. 3) Et udvalg indhenter tilbud og udvalget laver derefter en anbefaling. Man står derefter selv for indsætningen og bestilling af vinduer. Mette J argumenterer for at det ikke er et fællesmøde anliggende. Ole EP Vil gerne stå for leverancen og indsættelse af ruder. Flemming påpeger, at vi bliver nød til at have en pris, før vi kan tage stilling til hvad vi vil bestille. Mette I mener det er et fællesandliggende, da vi kan få en stor mængderabat. Hun foreslår Niels laver en ekstra rubrik på excel arket hvor der står om man vil have dem skiftet nu eller på et senere tidspunkt. Ole EP argumenterer, at godt nok er han bofælle, men siger at han er et firma og står garant ligesom alle andre firmaer. Han foreslår endvidere, at vi selvfølgelig indhenter tilbud fra andre. Niels har svært ved at tage ansvar for denne proces, da nogen huse har akut brug for vinduer og processen har vist sig at trække i langdrag. Han foreslår derfor, at vi laver en akut leverance og så laver en større leverance inkl. Fæhuset på et senere tidspunkt. Niels vil have en fra byggeudvalget, vedligeholdelses udvalget, menig bofælle og ham selv til at sætte sig ned og indhente tilbud og derefter komme med en anbefaling til hvem de burde købe fra. Sara vil gerne hjælpe til. Niels sender et revurderet excel ark ud med en deadline på, som bofæller skal udfylde med hvilke døre og vinduer, de vil have skiftet ud. b) Borgmestermøblernes skæbne: Lene har sent mail til lokalhistorisk museum i Karlebo, om de er interesserede i dem. 3

4 Anne Lise vil gerne beholde bordet, og anskaffe nye stole. Erik og Sara mener bordet skal væk, da det er upraktisk. Bodil vil spørge i Kræftens bekæmpelse om de kan være interesserede i det. Mette Jensen foreslår en deadline på tre uger til at finde en anden ejer, ellers ryger det ud. Deadline: 20. Juni 2013 til at finde et andet hjem til Borgmesterbordet. 7: Punkter til debat a) Indgåelse af serviceaftale om gasfyrene (se Bakkanal nr. 18): Jørgen 15 og Ole S. foreslår at lave en aftale med Sylvest VVS om en toårig aftale (9000kr. pr. år). Vi vil spare ca. 3000kr. per år hvis vi får denne faste service ordning med et firma. Jørgen mener det vil være en god investering. Lene: Det er sandsynligt der kommer flere og flere skader, men pointerer at firmaet har mange forbehold. David mener det er en god ide at fyrene kommer på service aftale nu, da de har alderen til det. Mette Jensen indstiller det til beslutning til næste fællesmøde. b) Afklaring af hvor vores fyr og fyrsystemer er private, og hvor de er et bofællesskabsanliggende Bestyrelsen sætter sig ned og kigger på bofællesskabets paragrafer og kommer med en indstilling til senere debat. c) Hus3 vil gerne bygge en 140cm høj og 6 meter lang mur mellem Hus3 & 2 (se mail fra 22. Maj). Erik spørger om der har været nabohøring? Henrik: Det har der ikke. Til næste fællesmøde vil der have været nabohøring, byggeudvalget vil blive inddraget, og der vil blive sat en pæl og en snor, så bofæller kan se hvor muren vil stå. 8: Opfølgning på arbejdsweekend. a) Vedligeholdelsesudvalget: Erik: Opfølgning fra arbejdsweekenden. Rendegraveren, der gik død søndag morgen, betød flere ufærdige projekter. Vi får ikke nogen ekstra udgift for levering af erstatningsmaskine. Traktoren klarede ikke den hårde belastning med fåremøget. Fremover bruger vi motorbør til tunge opgaver. Vi regner med at have traktoren tilbage fra reparation næste søndag. Færdiggørelse af projekter: Mødding og kompostbunke næste arbejdsweekend. Kloakering ved P-pladsen foreløbig oprydning nu. Færdiggørelse på næste arbejdsweekend. Fåremøg når traktoren er kommet retur. Hold på 2-3 bofæller. Erik sender doodle ud. Anne Lise opfordre til at vi kigger på kanterne på P-pladsen for at afgøre om vi syntes afbrænderen lever op til jobbet. Jørgen 15 syntes at Nord-trappen skal på listen over ting der skal vedligeholdes på arbejdsweekender. Maria: Mener vi bør overveje, at få en havetraktor med større kapacitet, da der er for meget bøvl med den vi har. B) Cafeudvalget er omdøbt til projektgruppe som vil følge op på, at projekterne bliver til noget. Fremadrettet vil det være et opsynsudvalg med de forskellige projekter. Det pointeres at projektgruppen er tovholder og sparring på de forskellige projekter, men selve gennemførelsen af projekterne i samarbejde med f.eks vedligeholdelsesgruppen. Erik forslår, at en fra vedligeholdelsesgruppen kommer med i projektgruppen for at være sikker på at koordinere alting ordentligt. Hans pointerer at Kolbøttegruppen har snakket med en fra vedligeholdelsesgruppen om at der evt bliver holdt en separat extra arbejdsweekend kun til Kolbøtten. Han foreslår weekenden: September c) Ventelisteudvalget: Der står nu 97 på listen og mange skriver til os for at sige de stadigvæk er meget interesserede. d) Gårdudvalget: Kim gav en redegørelse. e) Fåregruppen: Har fået nyt medlem, som er Pernille fra landsbyen, som vil overtage Hans plads. Vi har mega mange pølser, da vædderen er blevet slagtet. Der opfordres til, at Stamgruppen der skal planlægge Sankt Hans inkorporere pølserne. Eventuelt: a) Simon melder ud at der kommer studentervogn fredag den 28. Juni og vil være i fælleshuset den fredag. Han pointerer at det ikke vil forstyrre fællesspisning og at det kun vil være hans klasse. Helge sparker ind at den dag vil han også holde 40 års fødselsdag så den ene ungdomsfest går ind i den næste. 4

5 b) Erik: Foreslår at maling af plantekasser er et fællesprojekt og maling af skraldespande er et fyrgruppe ansvar. Forslag vil blive taget op til næste fæmøde. c) Erik foreslår at der udpeges hvor vi kan deponere ler på næste fæmøde. Lene foreslår at der kommer et oplæg til hvor og hvis der skal deponeres ler. Erik vil gerne hjælpe med at lave et oplæg. Flemming: Vi kan ikke udskyde at beslutte hvor det skal flyttes hen, da vi så ikke kan flytte det nu, hvilket det skal, for ikke at blive hårdt. Kim tager Erik i hånden og så flytter de det, uden at spørge, da der ikke blev spurgt før man lagde. d) 1 ½ lt. Metal elkedel fra fælleshuset er forsvundet. Hvor er den henne??????? forplejning. Skriv dig på skovturslisten på opslagstavlen, hvis du vil være med. Vi opfordrer søndagsrengøringsholdet til at gøre rent på et andet tidspunkt, da vi også gerne vil have jer med. Grønne hilsner fra Mette og Anne-Lise Kære bofæller. På kulturgruppens aktivitetsliste, som har hængt på opslagstavlen i ca 4 måneder, kan man blandt mange forskellige aktiviteter finde en skovtursgruppe. Mette Iversen og Anne- Lise har skrevet sig på som ansvarlige for denne gode ide. Vi inviterer derfor alle interesserede bofæller til at deltage i en skovtur, søndag den 30. juni, med afgang fra vores P- plads kl 10. Vi kører til Farum sø, som vi går rundt om. En tur på 10 km. Der vil være mulighed for kun at gå med de første 5 km. Hele vandreturen, som vil foregå i et roligt tempo og med flere indlagte pauser, forventes at tage 5-6 timer. Skovstierne tillader færdsel af både barnevogne og cykler. Medbring egen 5

6 Referat af generalforsamling i Bofællesskabet Bakken, onsdag den 24. april 2013, Bakkens Fælleshus Til stede: Hanne Kirstine Heegaard, David og Judith Beermann, Henrik og Maria Berthelsen, Peter Dahl, Ole Enghoff, Anne Lise Müller, Lise Eskesen, Suzan Madsen, Steffen Rasmussen, Arne Ullum, Mikael Rasmussen, Mette Iversen, Kirstine Emborg, Inge Bonde, Dan Mølholm, Mette Jensen, Jørgen Teilmann, Lene Vind, Ole Sejer, Sebastian Gulmann, Sarah Kastrup-Olsen, Bodil Kofoed, Niels Christiansen, Gerda og Torben Herbøl, Lotte Kjærgaard, Hjørdis Lorenzen og Flemming Christensen. 1) Inge Bonde blev valgt som dirigent uden modkandidat. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til grundejerforeningens vedtægter og at det i vedtægterne krævede materiale var udsendt rettidigt. Dirigenten foreslog, at dagsordenens pkt. 5 og 6 behandles under ét, og at punkt 9 behandles efter punkt 12. 2) Arne Ullum blev valgt som referent uden modkandidat. 3) Formand Kirstine Emborg aflagde beretning (vedlagt som bilag), der blev enstemmigt godkendt. Formanden fik stor applaus for indsatsen under sin formandsperiode. 4) Kasserer Mette Iversen fremlagde årsregnskab Protokollen fra de interne kritiske revisorer blev fremlagt på skrift, idet ingen af de kritiske revisorer var mødt frem til generalforsamlingen. Efter forslag fra generalforsamlingen blev det vedtaget, at bede de kritiske interne revisorer fremlægge deres arbejdsmetoder og uddybe deres revisionsprotokollat på fællesmøde samt skriftligt. Herefter blev regnskabet taget til efterretning. 5) Kasserer Mette Iversen fremlagde bestyrelsens forslag til budget for Udgiftsposten til festen med Skeltoften blev debatteret, men der var ingen ændringsforslag. Formanden oplyste, at der udestår en udgift på kr., såfremt der igangsættes nødvendige undersøgelser med henblik på salg af gården. Såfremt det senere besluttes at igangsætte sådanne undersøgelser skal der findes en finansiering, idet dette ikke er med i budgettet. Budgettet blev enstemmigt vedtaget og dermed er GEF en uændret kr. pr. måned. pr. hus. 6) (Behandlet under pkt. 5) 7) Det blev enstemmigt vedtaget at bibeholde principperne for fordeling af udgifterne til varmeanlæg, varme og vand uændrede. 8) Bestyrelsens forslag om uændrede tidsfrister og gebyrer blev vedtaget uden afstemning. 9) Ole Enghoff foreslog, at det i henhold til byggereglementet gøres til et krav, at vinduer ved udskiftning skal være sidehængte. Niels Christiansen foreslog, at det skal være frivilligt om de enkelte huse vælger top- eller sidehængte vinduer. Forslaget fra Ole Enghoff fik 25 stemmer, mens forslaget fra Niels Christiansen fik 11 6

7 stemmer. På forespørgsel blev det bekræftet, at huse som har udskiftet til tophængte ikke skal udskifte disse før tid. 10) Uden afstemning blev Lene Vind valgt som formand og Mette Iversen som kasserer begge uden modkandidater. 11) Til bestyrelsen valgtes Mette Jensen (genvalg), Dan Mølholm (genvalg), Maria Berthelsen (nyvalg) og Sebastian Gulmann (nyvalg). Som førstesuppleant valgtes Bodil Kofoed og som anden suppleant valgtes Lise Eskesen. Alle blev valgt uden modkandidater 12) Bestyrelsen foreslog genvalg af RIR Revision som eksterne revisorer samt Michael Heegaard og Kim Simonsen som kritiske interne revisorer, mens Arne Ullum blev første suppleant og Mikael Rasmussen blev anden suppleant. Alle uden modkandidat. 13) Under eventuelt takkede Steffen Rasmussen den afgåede formand for en stor indsats, hvilket udløste stort bifald. Maria, hus 3, orienterede om en Edith Piaf aften i fælleshuset den 24. maj. Fra flere sider blev der udtrykt ønske om, at generalforsamlingen starter kl. 20 næste år. Flemming Christensen opfordrede bestyrelsen til at bede JM Huse om at få ryddet op på arealet mod øst. Generalforsamlingen sluttede klokken Bakken, den Arne Ullum, Referent Inge Bonde Dirigent Bofællesskabet Bakken Referat af bestyrelsens møde mandag d. 10. juni 2013 Til stede Lene, Mette 15, Mette 24, Maria, Sebastian og Dan. Fraværende Bodil (suppleant) Pkt. 1 Valg af mødeleder Lene Pkt. 2 Valg af referent Dan Pkt. 3 Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 4 Procedure for skrivning af referat fra fællesmøder Dan og Lene laver forslag til vejledning 7

8 Pkt. 5 Konsekvenser af ikke længere at være tilsluttet 'grønt vand' ved gården Kommunen har meddelt, at vi ikke længere er berettiget til 'grønt vand', dvs. vand beregnet til landbrug, som er væsentligt billigere end almindeligt vand, fordi det ikke er pålagt kloakafledningsafgift. Jens K har talt med kommunen, som umiddelbart fastholder beslutningen. Vi snakker om en årlig merudgift på kr. fra og med næste vandregning. Mette 15 snakker med Jens K og gør et ekstra forsøg med kommunen. Pkt. 6 De kritiske revisorer inviteres til FÆ-mødet jf. referatet fra GF Lene sender en mail til Michael He og Kim. Pkt. 7 Afklaring af ejerforholdene i fyrgruppe 15/16/17 mht. fyr og fyrsystemer Dan laver et oplæg inden for en uge ud fra vores vedtægter og deklarationer. Pkt. 8 Opfølgning på div. udvalg, herunder det tidligere Caféudvalg + Femårsplanen a) Caféudvalget har skiftet navn til 'Projektudvalget' med tilsvarende ændret kommissorium. Vægten er lagt på en koordinerende tovholderfunktion. Derfor fast punkt om koordinering af projekter på hvert fællesmøde (under udvalg mv.). Enighed om, at der er nødt til at være tæt koordinering mellem Projektudvalget og Vedligeholdelsesgruppen. Vedligeholdelsesgruppen og Projektudvalget fremlægger forslag til 5-årsplan på fællesmødet d. 20. august. b) Ventelisteudvalget ønsker - for at undgå misforståelser at 'ventelisten' skifter navn til 'interesselisten', og at 'ventelisteudvalget' skifter navn til 'interesselisteudvalget'. Nævnes på fællesmødet. Pkt. 9 Fordeling af ansvarsområder i bestyrelsen a) Kontakt til Gårdudvalget: Mette 15 og Bodil. Herunder afklaring af istandsættelse i fm. fraflytning ved evt. salg eller i øvrigt, efter undersøgelse af, hvad der tidligere er snakket om/aftalt om dette. b) Kontakt til JM Huse: Sebastian. Herunder oprydning af rodet på arealet mod øst (opfordring fra Flemming), koblet med svelleprojektets interesser. c) Substitut for kassereren i fm. restancer: Maria. d) Kontakt til Skeltoften ( aftalen med Strandgårdsvej): Lene Pkt. 10 Kalender for resten af 2013 og første halvår 2014 a) Forslag til fællesmøder kl : 2013: tir 20/8, ons 25/9, tor 24/10, man 25/ : man 20/1, tir 25/2, tor 27/3, man 26/5, tir 24/6. b) Forslag til generalforsamling 2014 kl : ons 23/4. c) Bestyrelsesmøder tirsdage kl : 2013: 6/8, 10/9, 8/10, 12/ : 14/1, 18/2, 18/3, 15/4, 20/5, 17/6. d) Forslag til Arbejdsweekends i 2014 (jf. Eriks mail af 28. maj): 22-23/3, 24-25/5, 30-31/8. Bortset fra bestyrelsesmøderne forelægges forslagene fællesmødet d. 20/6. Pkt. 11 Dagsorden til fællesmøde mandag d. 24. juni Nyt fra bestyrelsen a) Bestyrelsens ansvarsområder b) Henstilling vedr. 'grønt vand' c) Kritiske revisorer 8

9 d) Vejledning til referatskrivning fra fællesmøder e) Datoer for fællesmøder, generalforsamling og arbejdsweekender Punkter til beslutning a) Frugttræer (Anne-Dorthe) b) Mur mellem hus 2 og 3 (hus 3) c) Serviceaftale om gasfyr Punkter til debat a) Anvendelse af fællesarealer (oplæg fra Erik) b) Arbejdsweekender c) Ejerforhold i fm. fyrsystemer (oplæg fra bestyrelsen) Udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver a) Udskiftning af vinduer m.v.: Er der dannet en gruppe? Pkt. 12 Hvad brænder vi for? Udsat til næste møde. Pkt. 13 Status vedr. GEF og husleje Kassereren orienterede. Pkt. 14 Eventuelt a) Lene kontakter Inge ang. forespørgsel om vores deltagelse i registrering af bofællesskaber i Europa. b) Der er muligvis fundet en løsning på borgmesterbordet. c) Lene snakker med Steffen om overdragelsesmiddag. 16/06 '13 - dm 1. Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Dan Fællesmøde Mandag den 24. juni 2013 kl Referent Det er hus 24's tur, og Mette finder selv en afløser, hvis hun ikke kan komme 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde Referat af fællesmødet d. 30. maj er sendt ud med mail fra Sara d. 9. juni, er optrykt i Bakkanal nr. 22, 16. juni og ligger på hjemmesiden bf-bakken.dk under Møder/fællesmøder 5. Nyt fra bestyrelsen a) Bestyrelsens ansvarsområder 9

10 b) Henstilling vedr. 'grønt vand' c) Kritiske revisorer d) Vejledning til referatskrivning fra fællesmøder e) Forslag til datoer for fællesmøder, generalforsamling og arbejdsweekender: Fællesmøder kl : tir 20/8, ons 25/9, tor 24/10, man 25/ : man 20/1, tir 25/2, tor 27/3, man 26/5, tir 24/6 Generalforsamling 2014 kl Ons 23/4 Arbejdsweekender 2014 (Udspil fra vedligeholdelsesgruppen) 22-23/3, 24-25/5, 30-31/8 6. Punkter til beslutning a) Frugttræer (Anne-Dorthe) (se oprindeligt oplæg i Bakkanal nr. 30, 7. oktober 2012) b) Mur mellem hus 2 og 3 - (se oplæg fra Hus 3 på side 7 i Bakkanal nr. 18, 22. maj og mail fra Henrik samme dato) c) Serviceaftale om gasfyr - (oplæg fra fyrpasserne i Bakkanal nr. 18, d. 20. maj) d) Deponi til lerjord - (se mail af 29. maj fra Erik) e) Vedligehold af plantekasser/skure/ skraldestativer (se mail af 29. maj fra Erik) 7. Punkter til debat a) Ejerforhold i f.m. fyrsystemer (se mail fra Mette 15 af 22. maj og redegørelse fra bestyrelsen på mail inden fællesmødet) b) Forslag fra Jørgen S om dørstopper på køkkendøren og indskærpning af reglerne om dumpning af flasker mv. (se oplæg fra Jørgen S, formentlig mail inden fællesmødet) 8. Udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver a) Vedligeholdelsesudvalget b) Projektudvalget herunder koordinering af projekter c) Interesselisteudvalget d) Gårdudvalget e) Fåregruppen f) Vinduesudskiftning Er der dannet en gruppe? 9. Eventuelt Vel mødt bestyrelsen 10

33. årgang Nr. 25 11. august 2013

33. årgang Nr. 25 11. august 2013 33. årgang Nr. 25 11. august 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 33 24. august 2014

34. årgang Nr. 33 24. august 2014 34. årgang Nr. 33 24. august 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 3 19. januar 2014

34. årgang Nr. 3 19. januar 2014 34. årgang Nr. 3 19. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen 31. årgang Nr. 31 11. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

33. årgang Nr. 26 25. august 2013

33. årgang Nr. 26 25. august 2013 33. årgang Nr. 26 25. august 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Indlæg til Bakkanalen: Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Rengøring sønd. d.

Læs mere

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

Sankt Hans. 30. årgang Nr. 23 13. juni 2010

Sankt Hans. 30. årgang Nr. 23 13. juni 2010 30. årgang Nr. 23 13. juni 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke. 31. årgang Nr. 23 13. juni 2011

Tillykke. 31. årgang Nr. 23 13. juni 2011 31. årgang Nr. 23 13. juni 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

32. årgang Nr. 38 2. december 2012

32. årgang Nr. 38 2. december 2012 32. årgang Nr. 38 2. december 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

32. årgang Nr. 28 23. september 2012

32. årgang Nr. 28 23. september 2012 32. årgang Nr. 28 23. september 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr november 2013

33. årgang Nr november 2013 33. årgang Nr. 38 24. november 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr. 11 24. marts 2013

33. årgang Nr. 11 24. marts 2013 33. årgang Nr. 11 24. marts 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr januar 2013

33. årgang Nr januar 2013 33. årgang Nr.2 13. januar 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 24 19. august 2012

32. årgang Nr. 24 19. august 2012 32. årgang Nr. 24 19. august 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 24 24. juni 2012

32. årgang Nr. 24 24. juni 2012 32. årgang Nr. 24 24. juni 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid 30. årgang Nr. 38 7. november 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

34. årgang Nr. 37 21. september 2014

34. årgang Nr. 37 21. september 2014 34. årgang Nr. 37 21. september 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Hvem har lagt hvor mange dage?

Hvem har lagt hvor mange dage? Hvem har lagt hvor mange dage? Bofællenavn Dato Tema Indsats Bemærkning Hus Anne Sebastian () Hus Peter Hus 3 Alexander Henrik (3) Maria Oliver Hus 4 Dan Hus 5 Anne-lise Elva Hus 6 Bodil Niels 0-03-03

Læs mere

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen 34. årgang Nr. 7 16. februar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT

NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT 34. årgang Nr. 8 19. februar 2014 Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT Kære bofælle! Som

Læs mere

Tillykke. 31. årgang Nr. 3 16. januar 2011

Tillykke. 31. årgang Nr. 3 16. januar 2011 31. årgang Nr. 3 16. januar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 17 20. maj 2012

32. årgang Nr. 17 20. maj 2012 32. årgang Nr. 17 20. maj 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 34 20. oktober 2013

33. årgang Nr. 34 20. oktober 2013 33. årgang Nr. 34 20. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke. 30. årgang Nr. 43 13. december 2010

Tillykke. 30. årgang Nr. 43 13. december 2010 30. årgang Nr. 43 13. december 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

32. årgang Nr. 8 4. marts 2012

32. årgang Nr. 8 4. marts 2012 32. årgang Nr. 8 4. marts 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

34. årgang Nr. 44 10. november 2014

34. årgang Nr. 44 10. november 2014 34. årgang Nr. 44 10. november 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014

34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014 34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr. 28 8. september 2013

33. årgang Nr. 28 8. september 2013 33. årgang Nr. 28 8. september 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

32. årgang Nr. 18 28. maj 2012

32. årgang Nr. 18 28. maj 2012 32. årgang Nr. 18 28. maj 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Hvem har lagt hvor mange dage?

Hvem har lagt hvor mange dage? Hvem har lagt hvor mange dage? Bofællenavn Dato Tema Indsats Bemærkning Hus Bo Christoffer Lotte () Hus Peter Hus Alexander Henrik () Maria Oliver -0-0 Gartnergruppe 5-09-0 Træfælding & brænde 6-09-0 Træfælding

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

33. årgang Nr. 39 1. december 2013

33. årgang Nr. 39 1. december 2013 33. årgang Nr. 39 1. december 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr. 15 21. april 2013

33. årgang Nr. 15 21. april 2013 33. årgang Nr. 15 21. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

34. årgang Nr. 32 18. august 2014

34. årgang Nr. 32 18. august 2014 34. årgang Nr. 32 18. august 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

32. årgang Nr. 10 18. marts 2012

32. årgang Nr. 10 18. marts 2012 32. årgang Nr. 10 18. marts 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

31. årgang Nr. 37 25. oktober 2011

31. årgang Nr. 37 25. oktober 2011 31. årgang Nr. 37 25. oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II. Ejerforeningen E/F Åhavnen II REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II Dato: 28. april 2009 Sted: Emne: Deltagere: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge Referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

32. årgang Nr. 3 22. januar 2012

32. årgang Nr. 3 22. januar 2012 32. årgang Nr. 3 22. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Tillykke. 31. årgang Nr. 15 10. april 2011

Tillykke. 31. årgang Nr. 15 10. april 2011 31. årgang Nr. 15 10. april 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Ad 1. Valg af dirigent Valgt er Irene Lorenzen Ad. 2 Valg af referent. Valgt er Frans Bach afholdt lørdag den 4. oktober 2014 i Nyborg Hallen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

32. årgang Nr. 15 22. april 2012

32. årgang Nr. 15 22. april 2012 32. årgang Nr. 15 22. april 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6 33. årgang Nr. 13 11. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere