PÅ VEJ. En vejviser. til børn med. Downs syndrom i. førskolealderen. Landsforeningen Downs Syndrom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ VEJ. En vejviser. til børn med. Downs syndrom i. førskolealderen. Landsforeningen Downs Syndrom"

Transkript

1 PÅ VEJ En vejviser til børn med Downs syndrom i førskolealderen Landsforeningen Downs Syndrom

2 Udgivet af og copyright Forlaget LEV Landsforeningen Downs Syndrom og Foreningen Forældre til Mongolbørn i København Med støtte fra Landsforeningen LEV, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre Sygekassernes Helsefond Kailow Graphic Redaktion: Dorte Kellermann (ansvarshavende redaktør) Ulla Brendstrup Søren La Cour Fotograf: Anders Hjerming Tak til børnene i institutionen De 5 årstider og specialklassen på Albertslund Lilleskole Grafisk tilrettelæggelse: storm&p, grafisk design, Willemoesgade 7, st, 2100 Kbh. Ø Tryk: Kailow Graphic, Skalbakken 8, 2720 Vanløse ISBN Forlaget LEV, 2001 Landsforeningen Downs Syndrom Tlf.: Foreningen Forældre til Mongolbørn i København Tlf.:

3 Forord Denne lille bog er blevet til i samarbejde mellem Landsforeningen Downs Syndrom og Foreningen Forældre til Mongolbørn i København. Bogen henvender sig bredt til forældre, fagfolk og andre, der har en interesse i Downs syndrom. Bogen sigter primært på børn i førskolealderen og deres læring og udvikling. Mange kalder mennesker med Downs syndrom for mongoler. Vi siger selv, det er mennesker med Downs syndrom eller mennesker, der har Downs syndrom. Vi understreger hermed, at det først og fremmest er et menneske, et særegent individ. Dernæst at det er et menneske med et handicap, der kræver en særlig indsats. Gennem tiden er der opnået megen viden om og gjort mange erfaringer i forhold til mennesker med Downs syndrom og andre udviklingshæmmede, både i de enkelte familier og blandt fagfolk. Desværre er der ingen koordinerende enhed, der har ansvaret for indsamling, bearbejdning og formidling af denne viden på landsplan. Megen viden forbliver lokalt og er knyttet til enkelte personer. Med denne bog giver vi et indblik i viden og erfaringer om udvalgte områder i forhold til Downs syndrom. Vi opfordrer til, at der fra offentlig side tages initiativ til en generel vidensopsamling, -bearbejdning og formidling, og ikke mindst en prioritering af forskning indenfor både de medicinske, pædagogiske og sociologiske felter i forhold til udviklingshæmmede mennesker. Det er vores håb, at de forskellige artikler i denne bog vil være med til at give et nuanceret syn på og viden om mennesker med Downs syndrom. At være forældre til et barn med Downs syndrom giver mange udfordringer. Vi håber, at de artikler, vi har valgt at bringe giver inspiration og lettelse snarere end dårlig samvittighed og stress. Vores børn har som alle andre børn brug for udfordringer, der er tilpasset deres aktuelle udvikling, og vi må derfor som forældre stille krav såvel til vores barn og til fagpersoner omkring barnet, således at så mange som muligt trækker i samme retning til gavn for barnet. Der eksisterer mange myter om mennesker med Downs syndrom. De er glade, stædige, dovne for at nævne nogle få. Udsagn man som forældre ofte må forholde sig til. Og man kan jo kun svare på ens eget barns vegne. Det eneste sikre er, at udviklingen hos vores børn er nedsat og forsinket i forhold til en normal udvikling. Men livet med et menneske med Downs syndrom vil også vise at de er lige så forskellige som andre mennesker. Af Kitt Boel, formand for Landsforeningen Downs Syndrom 3

4 Indholdsfortegnelse Kromosomundersøgelse og genetisk rådgivning Forebyggende medicinsk program Statistik Tand- og mundforhold Udvikling af kommunikation og sprog Alles ret til et sprog Udvikling og stimulation af motorik og sanser Merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste børn under 18 år Daginstitutions- og skoletilbud Etablering af skoleklasse på lilleskole Kurser Valg og beslutninger Landsforeningen Downs Syndrom Litteratur Links Vækstkurver

5 Kromosomundersøgelse og genetisk rådgivning Der kan være mange træk hos et barn, som peger på, at barnet har Downs syndrom, og formodning rejses i langt de fleste tilfælde umiddelbart efter fødslen. Imidlertid fås den endelige diagnose først, når der er foretaget en kromosomundersøgelse af en blodprøve fra barnet. Af Helle Hjalgrim, 1. reservelæge, John F. Kennedy Instituttet Trisomi 21 Langt de fleste børn med Downs syndrom, ca. 95 procent, har et helt kromosom 21 for meget (trisomi 21) og har derfor i alt 47 kromosomer mod normalt 46. Denne form for Downs syndrom er ikke arvelig. Translokation Godt 4 procent af børn med Downs syndrom har en såkaldt translokation, hvor et ekstra kromosom 21 har sat sig sammen med et andet kromosom. Denne form for Downs syndrom kan være arvelig dvs. der i familien er en øget risiko for at få flere børn med Downs syndrom. Ved denne form skal forældrene derfor have foretaget en kromosomprøve for at påvise arvelighed. Mosaik Ca. 1 procent er trisomi 21 mosaik, som er en blanding af celler med normal kromosomsammensætning og celler med trisomi 21. Der kan være færre symptomer på Downs syndrom hos disse børn. Kromosomundersøgelsen kan afklare, hvilken form for Downs syndrom barnet har. Man undersøger blodprøven fra barnet og foretager undersøgelsen i to etaper. Den første undersøgelse afklarer alene, om der er tre kromosomer 21 denne undersøgelse kan der som regel være svar på efter 1-2 døgn. Den anden undersøgelse understøtter dels den første undersøgelse, dels undersøger den, om der evt. er noget i vejen med de øvrige kromosomer. Der vil være svar på denne undersøgelse i løbet af en lille uges tid. Når kromosomundersøgelserne er afsluttet, sendes der svar til den føde/børneafdeling, som har taget prøven. Det er muligt at få genetisk rådgivning. Rådgivningen er en samtale med en læge, som kan give svar på mange af de spørgsmål, som familien har i forbindelse med diagnosen. Samtalen kan f.eks. indeholde en vurdering af risikoen for den enkelte familie for at få endnu et barn med Downs syndrom. >> 5

6 I starten var jeg meget optaget af fremtiden. Jeg tænkte på, hvordan jeg dog skulle lære hende alle de ting, der falder normale børn let, men åbenbart ville være meget svært for børn med Downs syndrom. Og det vigtigste hvordan ville tingene være anderledes i forhold til andre børn? 6 Hvorfor sker det? Kromosomafvigelsen sker ved befrugtningen. Det er altså ikke handlinger, den gravide har gjort eller undladt at gøre, der er årsagen til barnets kromosomsammensætning. Hver femte graviditet ender som en spontan abort, og halvdelen af disse fostre har en kromosomafvigelse. De fleste kromosomafvigelser er ikke forenelige med overlevelse for fostrene og ender derfor som spontane aborter. Hvis man én gang har ventet og/eller fået et barn med syndromet, vil man foruden sin aldersbetingede risiko have en risiko på ca. 1 % oveni for at få endnu et barn med en kromosomafvigelse, oftest Downs syndrom. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinier skal bl.a. kvinder, der tidligere har ventet/fået et barn med en kromosomafvigelse, ved fremtidige graviditeter have tilbud om fosterundersøgelse.

7 Forebyggende medicinsk program Det at blive forældre til et barn med Downs syndrom, rummer jo i virkeligheden de samme dejlige oplevelser som det, at blive forældre til et almindeligt barn, der måske måske ikke får nogle vanskeligheder på et eller andet tidspunkt i livet. Dog skal det indrømmes med det samme, at der erfaringsmæssigt er en del flere problemer at tage sig af hos børn med Downs syndrom. Men tungt er det, hvis forældrene har svært ved umiddelbart at acceptere den lille ny og anderledes. Skuffelse kan blokere nogle forældre, hvad der udsætter anerkendelsen af barnet. Jeg kender dog ikke den familie, der ikke holder af sit barn med Downs syndrom. Enhver mor og far går jo op i barnets udvikling til mindste detalje, og jeg tror bestemt ikke, at glæden over for eksempel de første skridt alene er mindre hos forældre til børn med Downs syndrom, selvom denne begivenhed sædvanligvis først indtræder senere end hos andre børn. Jeg vil næsten påstå tværtimod! Næsten alle ved at børn med Downs syndrom er sent udviklede. Denne almenviden betyder at hjælp og støtte kan sættes hurtigt ind og være med til at forberede et godt forløb lige fra starten. Mange forældre sætter naturligt deres forventninger til barnet ned. Det kan have den virkning, at forældre bliver positivt overraskede over barnets formåen, men også, at barnet ikke får stillet de rigtige udfordringer. Det er derfor vigtigt at holde sig barnets korrekte udviklingsalder for øje. Den stadig større viden og erfaring, man har fået vedrørende personer med Downs syndrom, er resultatet af en mængde videnskabelige undersøgelser, der er foretaget specielt i de seneste år. I dette tidsrum er levealderen øget ganske betydeligt, først og fremmest fordi man idag kan operere de allerfleste børn med Downs syndrom, der har medfødte alvorlige hjertesygdomme, samtidig med, at antibiotika har fået infektionerne under kontrol. På baggrund af denne viden har man fokuseret på en række forskellige problemer under opvæksten, og for mere end 10 år siden udarbejdede læger i USA og siden også i adskillige europæiske lande forslag til helbredsscreening for at rådgive om og imødegå de væsentligste risici. I samme tidsrum er der også fremkommet adskillige desværre sjældent dokumenterede forslag til særlig kost, vitaminer m.v. for at imødegå børnenes særlige svagheder. Der er forskel på, hvilket lægeligt tilbud børn med Downs syndrom får rundt i landet. Nogle steder følger børnene de almindelige helbredsundersøgelser hos de praktiserende læger, og andre steder får børnene tilbud om regelmæssige undersøgelser hos en børnelæge. >> Af Peter Bækgaard, overlæge Center for handicappede, børneafdelingen, Glostrup Amtssygehus Klinisk undersøgelse 7

8 Der er både i USA, Sverige og flere andre steder i verden udarbejdet et forebyggende medicinsk program (se skema side 13), der har til hensigt at sørge for, at børn med Downs syndrom bliver undersøgt regelmæssigt for en række ting, der knytter sig til syndromet. Hensigten med at opstille et lignende dansk program er for det første at henlede lægers og forældres opmærksomhed på børnenes specielle forhold og for det andet at give et bedre og mere ensartet lægeligt tilbud, hvori børnelægerne på et tidligt tidspunkt bliver inddraget, men stadig samarbejder med de praktiserende læger. At man ikke følger de her nævnte undersøgelsestidspunkter til punkt og prikke er i orden, såfremt man i stedet træffer individuelle aftaler, som stadig sikrer barnet muligheden for en tidlig behandlingsindsats. Sjældent er der behov for færre lægebesøg end de i listen anførte, men særligt hos spæd- og småbørn er der tit brug for flere besøg hos læge og af sundhedsplejerske. 8 Information/fremtid Mave-tarmsystemet Ekkokardiografi Nybagte forældre til børn med Downs syndrom har erfaringsmæssigt mange spørgsmål til lægen, især hvis barnet har en af de kendte, medfødte komplikationer. Men også børnenes almindelige udvikling er et emne, som tit skal drøftes. Det er ikke helt let at forudsige, hvorledes det enkelte barn vil udvikle sig. Den intellektuelle og færdighedsmæssige indlæring afhænger både af de medfødte evner, som varierer meget, men i høj grad også af den stimulation, som gives fra omgivelserne. Godt 5 % af børn med Downs syndrom, har en medfødt forsnævring i mave-tarmsystemet. Tarmmisdannelser kan findes fire forskellige steder: 1) Blokering i tolvfingertarmen (duodenalatresi), som udgør ca. 2 %, 2) Manglende nerveceller i tyktarmen, såkaldt agangliosis (Hirschsprungs sygdom eller megacolon) ca. 2 %, 3) Manglende endetarmsåbning (anal atresi), ca. 1 % og 4) Tillukning i spiserøret med eller uden forbindelse til luftrøret (oesophagus atresi med eller uden oesophagotrachealfistel) ca. 1 %. Hvis barnet har en af disse medfødte misdannelser, viser det sig ofte en af de første dage efter fødslen. Hjertefejl er den hyppigst medfødte misdannelse hos børn med Downs syndrom. Omkring 50 % fødes med en misdannelse i hjertets skillevægge og hjerteklapper. Derfor skal alle børn med Downs syndrom have foretaget en ultralydundersøgelse af hjertet (ekkocardiografi), der er en hurtig og smertefri undersøgelse. Påvises der her en fejl, skal børnene vurderes hurtigt af børnekardiologerne med henblik på nærmere undersøgelse, idet en del af disse lidelser er så alvorlige at de skal opereres i løbet af uger eller måneder.

9 Enkelte børn med Downs syndrom har allerede ved fødslen for lavt stofskifte, som dog hurtigt opdages i forbindelse med den almindelige screening af nyfødte. Omkring % af børnene får under opvæksten for lavt stofskifte. 2-3 % udvikler en overproduktion. Et påvirket stoftskifte kan afsløres i en blodprøve. Alle stofskifteforstyrrelser kan behandles medicinsk. Man anbefaler kontrol med nogle års mellemrum og første gang i 4-års alderen. Naturligvis vil man også kontrollere, hvis barnet begynder at blive mere træt end forventeligt eller trives dårligt, men når højdevæksten er i orden efter Down-kurverne er der sjældent noget i vejen. Alle børn med Downs syndrom er prægede af nedsat muskelspænding og stor ledbevægelighed (hypermobilitet se også afsnittet om Udvikling og stimulation af motorik og sanser, side 22). Imidlertid er der på dette punkt ganske store individuelle forskelle. Fysioterapeuten vil kunne vurdere, behandle og stimulere barnet, men det er samtidig vigtigt med en vejledning af forældre og andre personer med daglig kontakt til barnet, således at den motoriske træning integreres i dagligdagen. Fysioterapi bør starte så tidligt som muligt og fortsætte hele barndommen. Højdevæksten er ofte normal indtil 6 måneders alderen, hvorefter væksthastigheden aftager. Dette er særlig tydeligt i puberteten. Børnene bliver normalt ikke så høje som andre børn. Ikke sjældent kniber det med vægtstigningen i spædbarnealderen som følge af suttebesvær, medens mange udvikler overvægtsproblemer i skolealder og teenageårene. Der anvendes specielle højde- og vægtkurver til børn med Downs syndrom se skema, side Øjenproblemer som skeletendens og langsynet/nærsynethed er almindelige og skal opdages tidligt for at afhjælpe barnet mest muligt. Derfor skal barnet til kontrol hos øjenlæge hvert år. Af hensyn til eventuel medfødt katarakt (grå stær, mathed af linsen) skal øjnene undersøges i de første leveuger. Med væksten kan hornhinden blive lidt svagere og udvikle forskellige former for brydningsfejl, som skal brillekorrigeres. Mange børn har også forsnævring i tårekanalen, der medfører, at tårerne løber og øjnene klistrer sammen. Det kan let forveksles med øjenbetændelse, og det er derfor vigtigt, at barnet bliver podet ved mistanke herom, så man ikke behandler unødigt med medikamenter. Som regel vokser barnet fra en forsnævring i tårekanalen, og det er derfor sjældent nødvendigt at foretage indgreb. Hos enkelte kan det blive nødvendigt at foretage en dilatation eller udblokning. Nedsat hørelse hos børnene er meget almindeligt helt op til % har nedsat hørelse i en eller anden grad. Et medfødt høretab hvad enten det er stort eller lille skal opdages tidligt med henblik på afhjælpning for at undgå >> Thyreoidea-parametre (skjoldbruskkirtelfunktion) Fysioterapi Vækst Øjne/syn Ører, næse, mund og hals 9

10 forsinket sprogudvikling. Det kan være vanskeligt for andre end ørelægen at skelne mellem nedsat hørelse og uopmærksomhed over for lyd. Det er karakteristisk for børn med Downs syndrom at have snævre øregange og meget ørevoks, hvad der lukker øregangen og nedsætter hørelsen. En anden årsag til nedsat hørelse er gentagne tilfælde af akutte mellemørebetændelser, som kan medføre permanent tyk og sej væske bagved trommehinden serøs eller kronisk otit som ørelægen ofte vælger at tømme ud og efterfølgende indlægge mellemøredræn. I andre tilfælde skyldes hørenedsættelsen forstyrrelser i det indre øre, som kræver nærmere undersøgelser. 10 Ortopædi - led og skelet Atlantoaksial instabilitet Infektionstendens Da muskler er svage, og bindevævet er blødt, opstår der undertiden problemer med at få stabiliseret ankelleddet fra omkring tidspunktet, hvor børnene begynder at gå. Ortopædkirurgen er med til at vurdere behovet for evt. specialfodtøj. Under alle omstændigheder har børn med Downs syndrom brug for godt og velsiddende fodtøj. Udtrykket det løse nakkeled er knyttet til Downs syndrom, fordi de øverste halshvirvelled ofte er overbevægelige slappe ledbånd m.v. med risiko for trykskade på selve rygmarven, hvis bevægelserne i nakken bliver for voldsomme. I forbindelse med narkose skal man særligt være opmærksom herpå. Forsigtighed med trampolinspring, ridning, konkurrencesport og lignende er tilrådelig. Fysioterapeuternes trænings- og behandlingsbrug af trampolinen er helt tilladelig! Man skal være opmærksom på, at smerter eller ømhed i halsen med tvangsholdning af hovedet kan være første kliniske tegn på rygmarvspåvirkning. I Danmark og i udlandet er der kun konstateret ganske få af disse alvorlige rygmarvskomplikationer. Lægeligt set har der været uenighed om berettigelsen i at foretage rutinemæssige røntgenundersøgelser af de øverste halshvirvelled i rygsøjlen som nogle lande tidligere har anbefalet. De fleste er nu enige om kun at foretage skanningsundersøgelse, hvis der er klinisk mistanke om rygmarvspåvirkning. Nogle narkoselæger kræver det før operation. Omkring halvdelen af børn med Downs syndrom har en forøget tendens til infektion som følge af bakterielle infektioner. Den anden halvdel har kun en forøget risiko for langvarige infektioner, som skyldes virus. Der kan være flere grunde til en øget infektionstilbøjelighed. Børn med Downs syndrom har ofte snævre øretrompeter, snæver gane, som bevirker, at barnet trækker vejret gennem munden, og især en underudviklet thymus (brislen). I thymus dannes på et tidligt stadium visse af de hvide blodlegemer, de såkaldte T-celler, som har til opgave at bekæmpe infektioner. Ved Downs syndrom dannes der for få T-celler. Andre årsager til infektionsfølsomhed er mangelfuld dannelse af antistoffer, især en mangel på visse undergrupper af immunglobulin G (IgG2 og IgG4). De hvide

11 blodlegemer har desuden en nedsat evne til at vandre mod en bakteriesamling. Hvad angår spørgsmålet om pneumokok-vaccination, er der ingen officielle eller faste retningslinier for børn med Downs syndrom, men såfremt der er særlig tendens til øre- og lungeinfektioner bør denne vaccination overvejes. Som regel vokser barnet fra de hyppige infektioner op mod skolealderen. Som følge af den nedsatte infektionsmodstand er børnene mere tilbøjelige til at blive smittet med hepatitis-b-virus. En væsentlig grund til smitten er det forhold, at børn med Downs syndrom har svært ved at bekæmpe infektionen, dvs. det udvikler sig til en kronisk infektion, hvorved disse børn i sig selv bliver smittekilder i det miljø institution eller lignende hvor de befinder sig. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor vaccination til børnene så tidligt som muligt eller indflettet i det almindelige vaccinationsprogram. Der gives i alt fire vaccinationer, som i fællesskab betales af kommunen og sygesikringen. Knap 10 % af børn med Downs syndrom får i løbet af opvæksten en eller anden form for krampesygdom. Hos spædbørnene ytrer dette sig ved de særlige spædbørnskramper (infantile spasmer), medens de lidt ældre børn får generaliserede kramper i krop, arme og ben, ofte med myoklonier (lynhurtige rykninger i kroppen). Har man mistanke om anfald, skal der foretages EEG-undersøgelse før eventuel medicinsk krampebehandling indledes. Børnenes udvikling ligner på flere områder udviklingen hos andre børn med psykisk udviklingshæmning. Vanskeligheder med koncentration og indlevelsesevne forekommer ofte. Nogle af børnene virker også tilbageholdende overfor fremmede omgivelser, personer og hændelser. Det er vigtigt at give dem tid til at blive fortrolige med det nye, så de tør kaste sig ud i nye udfordringer. Nogle børn kan vise tegn på kontaktvanskeligheder. Det beror dog tit på manglende forståelse af barnets >> Hepatitis-B-vaccination Epilepsi Adfærd og udvikling 11

12 kommunikation fra omgivelsernes side. Men som andre børn skal børn med Downs syndrom lære de sociale omgangsformer i leg og kommunikation, hvilket de som regel også opnår i hvertfald til en vis grad gennem barndommen. Tidlig kontakt med kommunens eller amtets specialpædagogiske vejledning er en vigtig hjælp for barnet og familien. 12 Sundhedsplejerske Praktiserende læge Leukæmi Glutenintolerance Andre forhold Ligesom for alle andre nyfødte børns vedkommende bør familier med børn med Downs syndrom tage imod tilbuddet om sundhedsplejerskebesøg. Selvom ikke alle sundhedsplejersker har fuldt kendskab til børn med Downs syndrom, så har de stor erfaring med både almindeligt forekommende og lidt anderledes ernæringsvaner og symptomer, og er værdifulde fagpersoner, mens børnene er spæde. Også børn med Downs syndrom skal til deres egen læge med henblik på forebyggende helbredsundersøgelse og vaccinationer. Det skal foregå på de vedtagne tidspunkter for børneundersøgelserne og i øvrigt følge de almindelige retningslinier for vaccinationer, som gives, medens de er raske og fri for infektion. Barnets egen læge eller lægevagten er også den, som skal undersøge i tilfælde af feber, mavetilfælde og lignende, som evt. opstår akut i årene fremover. Omkring 1 % af børnene med Downs syndrom udvikler leukæmi blodkræft i de hvide blodlegemer i løbet af barndommen. Men selv om børnene har en forøget risiko, er det på ingen måde almindeligt, at de udvikler leukæmi. Man screener ikke, men man skal være meget opmærksom hos de børn, hvor den ene infektion afløser den anden. Ledsmerter ses også. Man har idag effektiv behandling mod leukæmi. Der er i de senere år set en stigning i antallet af børn, der har tegn på glutenintolerance. Symptomerne her på er maveproblemer med diarre eller forstoppelse, udspilet mave, ringe vækst, slaphed i muskler og forstyrrelse af mængden af sporstoffer. Er der mistanke om glutenintolerance skal barnets slimhinde i tyndtarmen undersøges, og der skal tages en blodprøve. Behandlingen er simpel barnet skal have glutenfri kost. Børn med Downs syndrom har en let forhøjet risiko for at udvikle autoimmune tilstande, såsom diabetes mellitus eller sukkersyge (1 %), pletvis håraffald (alopecia) (1-2 %), samt hvide pletter på huden. Mange af børnene har tendens til meget tør hud, som bedst hjælpes med en fed creme. Kilde: Göran Annerén, Medicinske problemer, i bogen Down syndrom, Munksgaard, 1998.

13 Forebyggende medicinsk program Nyfødte Tidlig Børn/unge Voksne barndom Diagnose x Rådgivning Emotionel støtte til forældre x x x x Genetisk rådgivning x x Henvisning til relevante fagpersoner x Nærings- og kostrådgivning x x x x Psykosocial bedømmelse Motorisk udvikling x x x x Perceptionel udvikling x x x Kommunikativ/sproglig udvikling x x x Vækstvurdering x x x x Mave-tarm problemer Medfødte tarmblokeringer x Forstoppelsesproblemer x x x Glutenintolerance x x Hjertevurdering Medfødt hjertefejl x Skjoldbruskkirtelkontrol x x x x Syn Grå stær x x x Brydningsfejl andre synsforstyrrelser x x x Hørelse x x x x Tandpleje (x) x x x Immunologiske vurderinger Infektioner x x x Autoimmune forstyrrelser x x Ortopædiske problemer Halshvirvelstabilitet x x Hofter/knæ/fødder/ryg x x x x 13 Kilde: Göran Annerén, Medicinske problemer, i bogen Down syndrom, Munksgaard, 1998.

14 Statistik Af Dorte Kellermann Forælder Der bliver i gennemsnit født 65 børn om året i Danmark med Downs syndrom. Det svarer til omkring 1 ud af 1000 levendefødte børn. Tallet er relativt konstant. Der er ca mennesker med Downs syndrom i Danmark i dag. Heraf er ca børn under 18 år. Omkring 80 % af mødrene er under 35 år på fødselstidspunktet. Risikoen for at få et barn med Downs syndrom stiger proportionelt med moderens alder, især efter hun er fyldt 35 år. Derfor tilbydes alle gravide over denne alder (eller hvor faderen er over 50 år) en fosterprøve i form af fostervandsprøve eller moderkagebiopsi. Der er indenfor de seneste år sket en mindre stigning i antallet af mødre over 35 år, der fravælger en fosterundersøgelse. Børn født med Downs syndrom Antallet for 1999 skal tages med forbehold, da der ved redaktionens afslutning endnu ikke var indberettet antallet af fødte børn med Downs syndrom i Fyns Amt. I det landsdækkende antal for 1999 er indberegnet et gennemsnit af antal fødte børn med Downs syndrom i Fyns Amt på baggrund af antal fødte i 1996, 1997 og Kilde: Cytogenetisk Centralregister, Århus Kommunehospital,

15 Jeg synes, det er vigtigt at indse, hvor forskellige børn med Downs syndrom er personligt og udviklingsmæssigt. De har alle både forcer og svagheder. 15

16 Tand- og mundforhold Af Afdelingstandlæge Pia Svendsen, Københavns Kommunes Tandpleje. Mundområdet Det lille barn, der fødes med Down syndrom, kan fra starten have en fin mund-muskulatur, så dets sutte- og synkefunktion er helt normal, og amning kan foregå uden problemer. For andre børns vedkommende kan amning blive problematisk enten på grund af slap muskulatur eller pga. en hård start med f.eks. hjertefejl eller andre komplikationer. Enkelte børn må endog ernæres ved hjælp af en sonde i begyndelsen. Det er imidlertid kun ganske få børn, som ikke kan lære at amme evt. hjulpet af mundstimulationsøvelser, god tålmodighed og måske en suttebrik i starten. Hvis barnet har svært ved at komme i gang med amningen, er det vigtigt at søge vejledning, da barnet kan hjælpes, og da det har vist sig, at amning er af stor betydning dels for mundmuskulaturens udvikling, dels for samspillet mor/barn imellem. For nogle børns vedkommende holdes hovedet noget bagoverbøjet, dels for at modvirke en let fremoverbøjet kropsholdning, dels for at lette vejrtrækningen. Børn med Downs syndrom har ofte snævre luftveje i næsen og evt. polypper, som vanskeliggør luftpassagen. Desuden kan hovedets og halsens muskulatur være lidt slap og de bånd, der holder kæbeleddet på plads, kan også være slappe. Hvis disse omstændigheder er til stede, kan det medføre, at barnet holder munden åben og skyder hagen fremad. 16

17 Mundens slimhinder kan generelt være røde. Dette kan enten skyldes svampeinfektion eller mundtørhed ved f.eks. nedsat spytproduktion eller mundånding, hvor slimhinderne udtørrer. Det er almindeligt med sprækker i læberne. Dette kan afhjælpes ved at give barnet rigeligt med væske og smøre læberne med creme eller vaseline. Selv om tungen har normal størrelse, kan den se stor ud, hvis den er lidt slap, bred og flad. Der kan forekomme to længdegående furer med en ophøjning imellem (diastase). Tungen er som regel meget livlig og fremadrettet. I de første leveår er den et af barnets vigtigste sanseorganer. Hvis munden står åben og tungen har tendens til at falde ud af munden i hvile, så søg professionel hjælp. Mange former for stimulationslege og -øvelser, samt evt. forskellige former for ganeplader kan hjælpe barnet. Det er vigtigt at sætte ind så tidligt som muligt. Der kan forekomme belægninger på tungens overflade, så også den skal børstes. Tænderne bryder ofte sent frem, og rækkefølgen kan være noget tilfældig det betyder intet. Afvigelser i tændernes udvikling ses af og til med f.eks. små tænder og mangel på tandanlæg. Børn med Downs syndrom har mindre risiko for at få huller i tænderne end andre børn. På trods af dette er det vigtigt at børste barnets tænder grundigt med en lille blød tandbørste to gange om dagen (morgen og aften) fra den første tand bryder frem. Børnene har nemlig større tendens til at få tandkødsbetændelse og paradentose i en tidlig alder end andre. Hvis der er problemer med at børste tænder, så søg hjælp hos tandlægen. Hvis barnet har en lille overkæbe og en fremskudt underkæbe, kan det bevirke, at barnet får underbid. Hvis tungen lægger sig mellem fortænderne, kan barnet få afstand mellem fortænderne i overkæben og underkæben (åbent bid). Dette kan afhjælpes f.eks. med en ganeplade med et fixpunkt eller tilsvarende, der inviterer barnet til at søge punktet med sin tunge. Derved træner og styrker barnet tungen, og den vil ikke længere lægge sig mellem fortænderne. Muskulaturen for mimik, tygning og læbelukke kan være slap, og spændingen kan ligeledes være nedsat i den bløde gane. Dette kan medføre, at barnet har problemer med at suge, tygge, synke og med lyddannelsen. Tidlig mundmotorisk stimulation og træning er derfor vigtig. Søg vejledning hos fysioterapeut, ergoterapeut, talepædagog eller tandlæge. Slimhinder Tungen Tænder Tandstilling o g m undmotorik 17

18 Udvikling af kommunikation og sprog småbørnskonsulent Lene Lykkebo og talehørepædagog Tine Møller Jensen Børn med Downs syndrom udvikler kommunikation og som regel talesprog, men deres sprogudvikling forløber ofte både anderledes og forsinket. Deres egne udspil og interesse for samspil er ofte meget langsomme og svage. De har derfor brug for en særlig tilrettelagt støtte og stimulering, hvor de voksne tager initiativet og udvikler kontakten. Grundlaget for sproget er en tæt kontakt. Gennem barnets første år opdager barnet, at det har indflydelse på sine omgivelser. I sprogtræningen arbejdes der derfor med reglerne for samtale. Der er øjenkontakt, vi kigger på hinanden og på noget fælles. Vi skifter tur i legen og siger lyde til hinanden. Følelser udtrykkes i talesprogets melodi, og vi synger og siger lyde med sprogets rytme i. Barnets motorik udvikles, og i legen gøres lyden kropslig, når vi bevæger os, kæler for og leger med barnet. Sprogtræning handler altså om at tale, synge, lave lyde og bevæge sig til rytmen med sit barn. Sprogtræning Den skal starte tidligt, og når forældrene er parate og ønsker det. Den tidlige indsats har positive effekter på de tidlige samspilsmønstre forældre og barn imellem. Den skal være struktureret og systematisk. Det hjælper barnet til at koncentrere sig og genkende aktiviteterne. Den skal være kontinuerlig og gentagende. Barnet trænes lidt hver dag, og det samme gentages mange gange over en periode, til barnet har lært det. Det hjælper barnet til at tilegne sig, fastholde og anvende det, der læres. At sætte ord på sine handlinger er med til at støtte kommunikationen. Tal om hvad der skal ske, både før, under og efter handlingerne. Det vil være med til at gøre hverdagen for barnet forståelig og tryg. 18 Når børn lærer nyt, gentager de og øver sig mange gange. Allerhelst øver børn sig sammen med deres nære voksne og ved at være sammen om oplevelser og genstande, der følelsesmæssigt har betydning for dem. Børn med Downs syndrom øver sig sjældent af egen kraft, og det er derfor nødvendigt, at vi tilbyder og tilrettelægger træningen. Selvom barnet ikke af sig selv tager initiativ, er det vigtigt at sikre, at de aktiviteter, vi tilbyder det, fanger barnets interesse og opmærksomhed. Et barn, der trænes uden egen motivation og medvirken, får ingen udbytte af aktiviteten. Barnets humør og motivation for samtalen er vigtigere end indholdet af det, der bliver talt om. Det er derfor vigtigt at tænke på: At træningen udføres af nære personer i barnets nærmiljø. De voksne, der kender barnet, dets reaktioner og som er optaget af det.

19 At træningen integreres i barnets dagligdag. Det nye, barnet lærer, skal kunne overføres til og bruges i hverdagen. At der altid findes noget nyt, barnet kan lære sig. At de personer, der omgås barnet, ved, hvor barnet er i sin udvikling, og hvad barnet er ved at lære sig. Her tænkes på familiemedlemmer og øvrige omgangskreds, der har kontakt til barnet. At der er mulighed for vejledning og gensidig inspiration mellem familien og relevante fagpersoner. Al samvær og træning tager udgangspunkt i barnet. Forældre og barn lærer hinanden at kende, og forældrene tilpasser deres tempo til barnet. I starten er opmærksomheden rettet mod barnets signaler om behovstilfredsstillelse for sult, pleje og kontakt. Forældre og barn søger hinandens øjenkontakt, og barnet begynder at smile. I samværet indledes pludrekontakten, og forældrene kan lege med talesprogets melodi ved at gentage og forstærke barnets pludrelyde. Talesprogets melodi er nemlig talens skelet, og ved at lege med pludrelyde og systematisere brugen af lydene, kan barnet opbygge sin opmærksomhed på talesprogets lyde. Hvis barnet ikke er begyndt at pludre, er det alligevel en god ide at lave babylyde til barnet og lave pauser, så barnet med blik, smil eller lyd kan svare igen. Hvad indeholder sprogtræning? I sprogtræningen er efterligning meget vigtig. Både når man skal sige lyd, og når man skal gengive en bevægelse. Som hjælp til at få sproget til at tage form, er der mange børn, der har glæde af at se og lære sig tegn. Synlige tegn er ofte lettere at huske end det hørte ord. Men det hedder Tegn Til Tale, fordi det tegnede ord skal understøtte det talte ord, så barnet både med syn, hørelse og bevægelse får ordet præsenteret. Efter samme princip anvendes senere både genstande, billeder, symboler (kaldet billedstøttetkommunikation med et samlet ord) og det skrevne ord. Både tegn og talen forsvinder når det er vist/sagt, hvorimod barnet fastholder opmærksomheden i længere tid, når det ser genstande eller billeder. De ord, barnet først lærer sig, er naturligvis personer og ting, der har følelsesmæssig betydning. 19 Jeg oplever, hun har fået en større glæde ved at lære og mere selvtillid, men hun giver stadig hurtigt op, hvis hun er det mindste usikker eller føler krav. Så det er vigtigt med sejre for at få hende motiveret til at prøve nye ting. Hjælp til og information om tidlig indsats, f.eks. et kursus i Tegn Til Tale, kan fås ved henvendelse til enten amtets specialrådgivning eller kommunernes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning PPR.

20 Alles ret til et sprog Maja Bruun Forælder Irene Johansson, professor i fonetik ved Karlstad Universitet, Sverige, er et eksempel på en ildsjæl, som i en årrække har forsket i børn med Downs syndrom og deres sproglige udvikling. På den baggrund har hun udarbejdet en metode til sprogtræning, som er tilgængelig for alle i form af en række bøger. Vi er ofte hurtige til at dømme andre menneskers intelligens på deres evne til at tale. Da det enkelte barn med Downs syndroms evne til at tale normalt ikke rækker til at udtrykke, hvad barnet forstår, oplever barnet, at omgivelserne ikke forventer ret meget af det. Dermed får barnet ikke den kontakt, som det har brug for. De opnår heller ikke øvelse i at kommunikere, som er grundlaget for videre sproglig udvikling. Rent menneskeligt er Irene Johansson varm fortaler for ethvert menneskes ret til et sprog, som giver det mulighed for at gebærde sig i den tid og det samfund, det lever i. Irene Johansson og kollegaers forskning i Sverige har vist, at en tidlig, kontinuerlig indsats på det sproglige område har en tydelig effekt på børn med Downs syndroms sprog, både hvad angår tale, forståelse, læsning og skrivning. De har gennem årene udviklet en pædagogisk metode, som især arbejder med de områder, hvor børn med Downs syndrom typisk har sproglige vanskeligheder. F.eks. trænes barnet i at skelne sprogets lyde fra hinanden på forskellige måder helt fra spædbarnsalder. Denne evne, f.eks. at kunne høre forskel på "ba" og "da", er en forudsætning for at kunne forstå andres tale, men også for at kunne lære at udtrykke sig klart selv. 20 Selve sprogtræningen forberedes af støttepædagogen, forældrene eller barnets talepædagog. Det er vigtigt, at det er motiverende og sjovt for barnet at deltage, så eventuel ulyst mod at lære nyt overvindes. Irene Johansson betoner en struktureret, kontinuerlig sprogtræning med mange gentagelser, bl.a. på grund af børnenes ofte svage korttidshukommelse. Dvs. ca minutters daglig indsats, som er tilpasset barnets interesser og formåen, og hvor der er lagt vægt på, at barnet selv er aktivt. Man tilstræber, at barnet kommer til at opleve succes ved indlæringen, og derfor er det den voksnes opgave at tilpasse stoffet, så det ikke er for svært eller for nemt. Irene Johansson har udarbejdet et materiale til sprogtræningen, som indeholder tekstbøger og arbejdsbøger med enkle tegninger. Tegningerne farvelægges og klippes ud, om muligt i samarbejde med barnet. Derudover bruger man små dukker,

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

Et anderledes barn. Om at få et barn med Downs syndrom. Landsforeningen Downs Syndrom

Et anderledes barn. Om at få et barn med Downs syndrom. Landsforeningen Downs Syndrom Et anderledes barn Om at få et barn med Downs syndrom Landsforeningen Downs Syndrom Udgivet af og copyright Landsforeningen Downs Syndrom 2002 Formand: Kitt Boel, Koltvej 35, 8361 Hasselager. Tlf.: 27

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET?

BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET? BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET? INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er dyspraksi? 3 Hvad betyder dyspraksi for barnet og dets behov? 4 Hvad er barnets fremtidsudsigter? 5 Typiske symptomer

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Sygdomme Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) Beckers muskeldystrofi Charcot-Marie-Tooth Duchennes muskeldystrofi Duchennebærer-diagnosen Dystrophia

Sygdomme Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) Beckers muskeldystrofi Charcot-Marie-Tooth Duchennes muskeldystrofi Duchennebærer-diagnosen Dystrophia Muskelsvind Teksten er udarbejdet af konsulenter ved Institut for Muskelsvind. Teksten stammer fra Muskelsvindfondens hjemmeside: www.muskelsvindfonden.dk Væsentlige dele af stoffet er revideret ultimo

Læs mere

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Udgivet af ÆldreForum, september 2009 Design: DanChristensenDesign MDD Fotos: Steen Evald:

Læs mere

Spring pring Ud i inaturen

Spring pring Ud i inaturen Spring Ud i Naturen Spring Ud i Naturen Velkommen i det grønne... 3 Aktivitetskort...3 5. Risikofyldte lege udvikler børn... 11 Forslag til seks typer af vilde lege... 11 1. Spring Ud i Naturen... 4 Bevægelsesglæden

Læs mere

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgiver:

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Nærværende artikel er et forsøg på at beskrive de vanskeligheder, som nogle adopterede møder i forbindelse

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Børns fysiske og motoriske udvikling

Børns fysiske og motoriske udvikling D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Børns fysiske og motoriske udvikling U-8 U-10 U-12 2 Børns fysiske og motoriske udvikling 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Børn. n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre.

Børn. n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre. Børn 3 n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre. n Det gennemgående billede er, at piger trives bedre end drenge frem til kort før

Læs mere

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Værd at vide om ADHD www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Før du læser videre Hæftet henvender sig til forældre til børn med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), tidligere DAMP (Deficits

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere