Side 1 af 105 PÅ VEJ TIL DANSK REPETITIONSKORT INDHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 105 PÅ VEJ TIL DANSK REPETITIONSKORT INDHOLD"

Transkript

1 Side 1 af 105 INDHOLD Forslag til brug af kortene...s. 3 Præsentation Spørg til navn, land, nationalitet og sprog... s. 4 Alfabetet (stav navne)...s. 6 Mængdetal: telefonnumre...s. 8 Personoplysninger 1, A- og B-kort... s. 10 I klassen Flertal... s. 12 Præsentation 2 CA: ikke, kun, også... s. 14 Kortsvar med er, har og gør... s. 16 Transport og transporttid... s. 18 Personoplysninger 2, A- og B-kort...s. 20 Hv-spørgsmål...s. 22 Præsentation 1 og 2, repetition...s. 24 Skabelon: Præsentation 1 og 2...s. 26 Familie familierelationer - forforståelse, repetition...s. 27 possessive pronominer...s. 28 spørgsmål uden hv-ord...s. 30 spørgsmål med hv-ord...s. 32 Klokken Klokken, analog tid...s. 34 Klokken, digital tid / præcis analog tid...s. 36 Hverdag og weekend Morgenaktiviteter...s. 38 Andre aktiviteter...s. 40 Skabelon: Hverdag og weekend...s. 43 I klassen Sproghandlinger / faste vendinger...s. 44 Planer/ønsker med 'skal' og 'vil' Modalverbet 'skal' + infinitiv og tidsudtryk...s. 46 Planer med 'skal' + retning...s. 48 Ugeplan, næste uge (skriv selv informationer)...s. 50 Datid Regelmæssige verber på -ede og -te... s. 51 Uregelmæssige verber og hjælpe- og modalverber...s. 53 Ugeplan, sidste uge (skriv selv informationer)...s. 55 Med bussen Adverbier: lang/kort form...s. 56 Mad og indkøb Madvarer, forforståelse/repetition...s. 58 Mad...s. 60 Hvad synes du om...?...s. 64 Nogle/noget...s. 66 Priser...s. 68 Indkøbsdialoger, A- og B-kort... s. 70 Skabelon: Mad og indkøb... s. 71 Udtale: Almindelige småord med reduktion...s. 72

2 Side 2 af 105 Sundhed og livsstil Kortsvar med: kan, skal, vil, må, er, har, gør... s. 75 Skabelon: Sundhed og livsstil...s. 77 Bolig og lokalområde Plantegning af hus: Forforståelse/repetition...s. 78 Køkkenet: Forforståelse/repetition...s. 79 Badeværelset: Forforståelse/repetition...s. 80 Soveværelse: Forforståelse/repetition... s. 81 Stuen: Forforståelse/repetition...s. 82 Indsæt adjektiv...s. 83 Substantiv i bestemt form + adjektiv...s. 85 Skabelon: Bolig og lokalområde...s. 87 Uddannelse og arbejde At + infinitiv...s. 88 Førnutid...s. 90 CA + sammensat verbal...s. 92 Skabelon: indsæt selv informationer...s. 94 Vejret Årstid og vejr...s. 95 Måneder og datoer Dato, måned, årstal...s. 96 Kalender + aktiviteter...s. 97 Kroppen Kroppen: Forforståelse / repetition...s. 98 Hvordan har du det? Jeg har ondt i......s. 99 Tøj Tøj: Forforståelse / repetition... s. 100 Åbne skabeloner s. 101

3 Side 3 af 105 På vej til dansk repetitionskort Generel vejledning Kortene på de følgende sider tænkes brugt i forbindelse med repetition af dialoger, grammatik og ordforråd tll de forskellige kapitler i bogen. Kortene til det enkelte kapitel kan bruges umiddelbart i forbindelse med og som supplement til kapitlet, men de kan også tages op igen senere som hjælp til fastholdelse af stoffet. Forslag til procedurer - Print de kort ud, I ønsker at arbejde med. (Print kortene ud i det ønskede antal eksemplarer. Arbejder I parvis eller i grupper, skal der være et sæt kort til hver gruppe/hvert par). - Klip kortene fra hinanden. Bemærk: Klip ikke ved stiplede linier. Kort med stiplede linier skal foldes på midten. Man kan arbejde med kortene på forskellige måder. Her er nogle forslag: 1. Kortene fordeles mellem kursisterne, som går rundt mellem hinanden og tager kontakt på kryds og tværs. (Er klassen meget stor, deles op i grupper, og der uddeles et sæt kort til hver gruppe). Kursisterne får et kort hver og går rundt og tager kontakt til andre kursister. Når to kursister A og B har fået kontakt med hinanden, stopper de op og 'svarer' på skift på opgaven på deres kort (eller laver dialoger sammen), og de hjælper hinanden, så svarene bliver korrekte. Derefter bytter A og B kort, og de går begge videre og tager kontakt til en ny kursist. Proceduren gentages, og begge 'svarer' på det nye kort. 2. Kortene placeres i en bunke på bordet. (Fælles i klassen/i grupper/parvis). Bland kortene og læg dem i en bunke på bordet. Kursisterne trækker på skift et kort og svarer på opgaven. (Hvis der er tale om dialog, vælges en partner). Kursisterne hjælper hinanden og tjekker, om svarstrukturen er korrekt. Hvis der svares forkert, lægges kortet nederst i bunken, og kortet indgår igen. Evt. kan man lave et lille spil, hvor man ved rigtigt svar 'scorer' kortet. Det gælder så om at få flest kort. Bemærk: I afsnittet 'Åbne skabeloner' til sidst findes en række skabeloner, hvor kursisterne selv kan indsætte informationer efter eget ønske. De kan her bruge fantasien og digte historier om de forskellige 'skabelonpersoner'. To par kan f.eks. arbejde sammen, således at hvert par indsætter informationer til en af skabelonpersonerne. Herefter bytter man og hjælper hinanden med at fortælle den historie, som det andet par har fundet på.

4 Side 4 af 105 Præsentation Spørg til: navn, land/nationalitet og sprog Kortene klippes ud horisontalt og foldes på midten, så kortholderen ser informationerne, og partneren ser fotoet. Denne stiller spørgsmål, og kortholderen svarer. 1 Navn, land/nationalitet, sprog? 2 Navn, land/nationalitet, sprog 3 Navn, land/nationalitet, sprog Ying Kina Thomas England Lotte Tyskland 4 Navn, land/nationalitet, sprog Tarkan Tyrkiet

5 Side 5 af Navn, land/nationalitet, sprog 6 Navn, land/nationalitet, sprog 7 Navn, land/nationalitet, sprog 8 Navn, land/nationalitet, sprog Olga Rusland Franco Spanien Maria Brasilien Peter Danmark

6 Side 6 af 105 Alfabetetet A. Han/hun hedder... B: Hvordan staver du det? (B kan evt. skrive, hvad A staver). 1 Ole Rasmussen Stav navnet 2 Mia Jacobsen Stav navnet 3 Søren Knudsen Stav navnet 4 Signe Høst Stav navnet 5 Kåre Byager Stav navnet 6 Frida Voldborg Stav navnet 7 Mie Søndergård Stav navnet 8 Charlotte Munk Stav navnet

7 Side 7 af Bjørn Heimdal Stav navnet 10 Erik Christensen Stav navnet 11 Lisbeth Anker Stav navnet 12 Laura Vejstrup Stav navnet 13 Stig Olsen Stav navnet 14 Sif Snogebæk Stav navnet 15 Mathilde Kofoed Stav navnet 16 Villads Høgsbro Stav navnet

8 Side 8 af 105 Mængdetal. Telefonnumre Fortæl: X har telefonnummer... Hjælp hinanden med tallene. Eller spørg: Hvad er s telefonnummer? Det er 1 Palle Tlf.: Lotte Tlf.: Jesper Tlf.: Anita Tlf.: Morten Tlf.: Susanne Tlf.: Vera Tlf.: Michael Tlf.:

9 Side 9 af Simon Tlf.: Annelise Tlf.: Grethe Tlf.: Kasper Tlf.: Asger Tlf.: Henrik Tlf.: Tanja Tlf.: Britta Tlf.:

10 Side 10 af 105 Personoplysninger 1, A- og B-kort Gå sammen parvis med 2 kortsæt (et kortsæt: et A-kort og et B-kort med samme navn). Hver person får et A-kort og et B-kort. Parterne må ikke se hinandens kort. B-kortholderen interviewer A-kortholderen og skriver svarene. Byt så. - Gå sammen med et andet par, som har 2 andre kort. B-kortholdere præsenterer herefter på skift A for gruppen. 1a. Phillip 1. Efternavn?? 2. Alder? 3. Gift? 4. Bor alene? 5. Adresse? 6. Sal? 7. ? 1b. Phillip 1. Petersen år 3. Gift: nej 4. Bor: med kæreste 5. Bor: Vestergade Sal: 3. th. 7. 2a. Irma 1. Efternavn? 2. Alder? 3. Gift? 4. Mands navn? 5. Adresse? 6. Sal? 7. Tlf.? 2b. Irma 1. Hansen år 3. Gift: ja 4. Mand: Nicolai 5. Bor: Møllevej th 7. Tlf.: a. Irina 1. Efternavn? 2. Alder? 3. Bor alene? 4. Datters navn og alder? 5. Adresse? 6. Sal? 7. ? 3b. Irina 1. Schmidt år 3. Bor med datter 5. Datter: 14 år 6. Bor: Østerbrogade Stuen th. 7. 4a. Jan 1. Efternavn? 2. Alder? 3. Gift? 4. Bor alene? 5. Adresse? 6. Sal? 7. Tlf? 4b. Jan 1. Simonsen år 3. Gift: nej 5. Bor: alene 6. Bor: Park Alle sal mf. 7. Tlf.:

11 Side 11 af 105 5a. Andy 1. Alder? 2. Gift? 3. Kones navn? 4. Kones nationalitet? 5. Adresse? 6. Sal? 7. ? 5b. Andy år 2. Gift: ja 3. Kone: Mona 4. Kone: dansker 5. Bor: Øster Boulevard sal tv. 7. 6a. Charlotte 1. Efternavn? 2. Bor alene? 3. Mands navn? 4. Mands nationalitet? 5. Antal børn? 6. Børns alder? 7. Adresse? 6b. Charlotte 1. Thomsen 2. Bor: med mand og børn 3. Mand: Anton 4. Mand: canadier 5. Børn: en pige og en dreng 6. Pige 17, dreng Husumvej 22 7a. Samuel 1. Efternavn? 2. Alder? 3. Bor alene? 4. Vens navn? 5. Vens nationalitet? 6. Adresse? 7. ? 7b. Samuel 1. Johnson år 3. bor: med ven 4. Ven: John 5. Ven: englænder? 6. Bor: Nørrebrogade a. Nanna 1. Efternavn? 2. Alder? 3. Gift? 4. Bor alene? 5. Adresse? 6. Sal? 7. ? 8b. Nanna 1. Sørensen år 3. Gift: nej 4. Bor: med familie 5. Bor: Århusgade sal th? 7.

12 Side 12 af 105 I klassen. Flertal Instruktion: Sig ordet i flertal. Gruppe 1: -(e)r, gruppe 2: -e, gruppe 3: (ental = flertal) 1 en taske (gruppe 1) to... 2 en dør (gruppe 2) to... 3 et sprog (gruppe 3) to... 4 et ur (gruppe 2) to... 5 en blyant (gruppe 1) to... 6 et bord (gruppe 2) to... 7 en mappe (gruppe 1) to... 8 et landkort (gruppe 3) to...

13 Side 13 af en stol (gruppe 2) to en mobil (gruppe 1) to en tavle (gruppe 1) to at skab (gruppe 2) to en mand (gruppe 3) to en lampe (gruppe 1) to en kvinde (gruppe 1) to et hæfte (gruppe 1) to...

14 Side 14 af 105 Præsentation 2. CA: 'ikke', 'kun', og 'også' Instruktion: Indsæt 'ikke', 'kun' og 'også' i sætningerne. 1 Hun hedder Sofie indsæt 'ikke' 2 Han taler engelsk indsæt 'kun' 3 De bor i København indsæt 'ikke' 4 De har et barn indsæt 'også' 5 Hun forstår lidt dansk indsæt 'kun' 6 De er gift indsæt 'ikke' 7 Hans ven bor alene indsæt 'også' 8 Han er 15 år indsæt 'kun'

15 Side 15 af Han kommer fra Iran indsæt 'også' 10 De taler dansk nu indsæt 'kun' 11 Han bor i nr. 20 indsæt 'ikke' 12 Hun har en mobil indsæt 'også' 13 De bor på 2. sal indsæt 'ikke' 14 Hun savner Spanien indsæt 'også' 15 Han er englænder indsæt 'ikke' 16 Hun er inder indsæt 'ikke'

16 Side 16 af 105 Kortsvar med er, har og gør Instruktion: Svar med 'er', 'har' eller 'gør'. 1 Er du gift? Svar med kortsvar. 2 Har du en kæreste? Svar med kortsvar. 3 Er du kineser? Svar med kortsvar. 4 Bor du i Odense? Svar med kortsvar. 5 Taler du urdu? Svar med kortsvar. 6 Er du i skole? Svar med kortsvar. 7 Har du børn? Svar med kortsvar. 8 Hedder du Susan? Svar med kortsvar.

17 Side 17 af Har du en ordbog Svar med kortsvar. 10 Er du en kvinde? Svar med kortsvar. 11 Har du en bil? Svar med kortsvar. 12 Savner du Italien? Svar med kortsvar. 13 Har du en cykel? Svar med kortsvar. 14 Forstår du tysk? Svar med kortsvar. 15 Taler du godt dansk? Svar med kortsvar. 16 Er du 23 år? Svar med kortsvar.

18 Side 18 af 105 Transport og transporttid Instruktion: Hvordan kommer han i skole/på arbejde? Hvor lang tid tager det? 1 Hvordan: På arbejde Transport: Se foto Tid: 25 min. 2 Hvordan: I skole Transport: Se foto Tid: 15 min. 3 Hvordan: I skole Transport: Se foto Tid: 25 min. 4 Hvordan: På arbejde Transport: Se foto Tid: 3 timer 5 Hvordan: I skole Transport: Se foto Tid: 10 min. 6 Hvordan: På arbejde Transport: Se foto Tid: 30 min. 7 Hvordan: På arbejde Transport: Se foto Tid: 1½ time 8 Hvordan: I skole Transport: Se foto Tid: 5 min.

19 Side 19 af Hvordan: I skole Transport: Se foto Tid: 2 timer 10 Hvordan: På arbejde Transport: Se foto Tid: 12 min. 11 Hvordan: På arbejde Transport: Se foto Tid: 40 min. 12 Hvordan: I skole Transport: Se foto Tid: 10 min. 13 Hvordan: I skole Transport: Se foto Tid: 20 min. 14 Hvordan: På arbejde Transport: Se foto Tid: 15 min. 15 Hvordan: I skole Transport: Se foto Tid: 45 min. 16 Hvordan: På arbejde Transport: Se foto Tid: 5 min.

20 Side 20 af 105 Personoplysninger 2, A- og B-kort Instruktion: Gå sammen parvis med 2 kortsæt (et kortsæt: et A-kort og et B-kort med samme tal). Hver person får et A-kort og et B-kort. Parterne må ikke se hinandens kort. B-kortholderen interviewer A-kortholderen og skriver svarene. Byt så. - Gå sammen med et andet par, som har 2 andre kort. B-kortholdere præsenterer herefter på skift A for gruppen. 1A Miriam Dali 1. Land? 2. Tid i DK? 3. Bor alene? 4. Arbejde? 5. Arbejdstid? 6. Transport? 7. Transporttid? 1B Miriam Dali 1. Spanien 2. Tid i DK: 1½ år 3. Bor: kæreste 4. Arbejde: Arkitekt 5. 09:00 17:00 6. cykler min. 2A Diego Daz 1. Land? 2. Tid i DK? 3. Sprog? 4. Kones navn? 5. Kones nationalitet? 6. Arbejde? 7. Arbejdstid? 2B Diego Daz 1. Mexico 2. Tid i DK: 3 mdr. 3. Spansk og lidt dansk 4. Kone: Pia 5. Dansker 6. Arbejde: Fotograf 7. 12:00 20:00 3A Sebastian Maurice 1. Land? 2. Tid i DK? 3. Børn? 4. Barns alder? 5. Arbejde? 6. Transport? 7. Transporttid? 3B Sebastian Maurice 1. Frankrig 2. Tid i DK: 2½ år 3. Dreng: Viggo 4. 6 år 5. Arbejde: kok 6. Bus nr min. 4A Joanna Smith 1. Land? 2. Tid i DK? 3. Bor alene? 4. Arbejde? 5. Arbejdstid? 6. Transport? 7. Transporttid? 4B Joanna Smith 1. England 2. Tid I DK: 6 mdr. 3. Bor: single 4. Arbejde: Rengøringsassistent 5. 04:00 11:00 6. Går 7. 5 minutter

21 Side 21 af 105 5A Shalaka Singh 1. Land? 2. Tid i DK? 3. Sprog? 4. Mands navn? 5. Mands nationalitet? 6. Arbejde? 7. Arbejdstid? 5B Shalaka Singh 1. Indien 2. Tid i DK: 8 mdr. 3. Hindi, engelsk, lidt dansk 4. Manish 5. Inder 6. Arbejde: Ingeniør 7. 08:00 16:00 6A Chen Wei 1. Land? 2. Tid i DK? 3. Bor alene? 4. Barns alder? 5. Arbejde? 6. Transport? 7. Transporttid? 6B Chen Wei 1. Kina 2. Tid i DK: 5 år 3. Bor: kone og datter 4. Barn: 3 år 5. Arbejde: Parkeringsvagt 6. Bus nr. 1 og metroen minutter 7A Hayley Corr 1. Land? 2. Tid i DK? 3. Bor alene? 4. Arbejde? 5. Arbejdstid? 6. Transport? 7. Transporttid? 7B Hayley Corr 1. Australien 2. Tid i DK: 8 år 3. Bor: veninde 4. Arbejde: Engelsklærer 5. 08:00 16:00 6. Bil 7. 1 time 8A Britta Schmidt 1. Land? 2. Tid i DK? 3. Bor alene? 4. kærestes navn? 5. Arbejde? 6. Transport? 7. Transporttid? 8B Britta Schmidt 1. Tyskland 2. Tid i DK: 2 mdr. 3. Bor med kæreste 4. Kæreste: Martin 5. Arbejder ikke, men sprogskole 6. Cykler min.

22 Side 22 af 105 Hv-spørgsmål Instruktion: Spørgsmål med hv-ord. Lav spørgsmål til svarene. 1 Jeg taler fransk og lidt dansk. 2 Hun hedder Mette Toft. 3 Vi kommer fra Portugal. 4 Fordi han vil lære mere dansk. 5 Han har været i Danmark i 8 måneder. 6 Jeg tager bussen. Det tager 20 minutter 7 Jeg bor i Nannasgade. 8 Hun er 23 år.

23 Side 23 af Han bor på 4. sal tv. 10 De har 2 børn. 11 Jeg møder kl. 11:00. Jeg får fri kl. 23: Vi bor i Århus. 13 Sofie er Peters søster. 14 Lenas telefonnummer er Det er Tanyas jakke. 16 Oles adresse er

24 Side 24 af 105 Præsentation 1 og 2 - repetition Instruktion:. Lav spørgsmål til stikordene 1 Sprog? 2 Bor alene? 3 Land/nationalitet? 4 Telefon? 5 Tid i Danmark? 6 Transport/transporttid? 7 Adresse? (gade/vej, nr., sal) 8 Alder (år)?

25 Side 25 af Modersmål? 10 Antal børn? 11 Arbejdstid? (fra... til..) 12 Civilstand? (Gift/ugift/kæreste) 13 Job? 14 Telefonnummer? 15 Arbejde/sprogskole? 16 ?

26 Side 26 af 105 Skabelon: Præsentation 1 og Par-/gruppeøvelse. Vælg selv nogle kategorier/emner, og skriv informationer i boksene. Byt derefter med et andet par/en anden gruppe og fortæl deres historie om personen på billedet. Vælg f.eks.: fornavn + efternavn nationalitet alder (år) gift/ugift/kæreste børn? (1, 2, 3)? mand/kone/kærestes navn mands/kone/kærestes nationalitet adresse telefon boform? (alene?) tid i Danmark arbejde/skole arbejdstid transport og transporttid

27 Side 27 af 105 Familie i 4 generationer Marie Charles Knud Ida Peter Nina Ying Mikael Susan Martin Phillip Vicky Mille Freja Snak om familierelationer. Hvad er... og...? Hvilke ord kender I? Eks.: Hvad er Peter og Mille? Svar: De er farfar og barnebarn.

28 Side 28 af 105 Familie. Possessive pronominer Indsæt possessivt pronomen. 1 Jeg har et barn. Det er barn. Indsæt possessivt pronomen 2 Du har en mormor. Det er mormor Indsæt possessivt pronomen 3 Han har en kæreste. Det er kæreste Indsæt possessivt pronomen 4 Hun har en bror. Det er bror. Indsæt possessivt pronomen 5 Jeg har en søster. Det er søster. Indsæt possessivt pronomen 6 Du har et telefon- nummer. Det er telefonnummer. Indsæt possessivt pronomen 7 Vi har en lejlighed. Det er lejlighed. Indsæt possessivt pronomen 8 I har en familie. Det er familie. Indsæt possessivt pronomen

29 Side 29 af De har et hus. Det er hus. Indsæt possessivt pronomen 10 Hun har en ordbog. Det er ordbog. Indsæt possessivt pronomen 11 Han har en onkel. Det er onkel. Indsæt possessivt pronomen 12 Vi har en bil. Det er bil. Indsæt possessivt pronomen 13 I har en søn. Det er søn. Indsæt possessivt pronomen 14 De har en datter. Det er datter. Indsæt possessivt pronomen 15 Hun har en farmor. Det er farmor. Indsæt possessivt pronomen 16 I har et hus. Det er hus. Indsæt possessivt pronomen

30 Side 30 af 105 Spørgsmål uden hv-ord Lav spørgsmål uden hv-ord. Husk inversion: V - S? 1 Hans søster er skilt. Lav spørgsmål uden hv-ord. 2 Hendes brødre bor i Danmark. Lav spørgsmål uden hv-ord. 3 Deres forældre er pensionister. Lav spørgsmål uden hv-ord. 4 Jeres mormor og morfar lever. Lav spørgsmål uden hv-ord. 5 Vores lærer taler engelsk. Lav spørgsmål uden hv-ord. 6 Deres datters mand har arbejde. Lav spørgsmål uden hv-ord. 7 Dine søskende er studerende. Lav spørgsmål uden hv-ord. 8 Hendes børn er søde. Lav spørgsmål uden hv-ord.

31 Side 31 af Hans datter bor alene. Lav spørgsmål uden hv-ord. 10 Hendes morfar er død. Lav spørgsmål uden hv-ord. 11 Jeres familie taler fransk. Lav spørgsmål uden hv-ord. 12 Deres søns kæreste er dansker. Lav spørgsmål uden hv-ord.

32 Side 32 af 105 Spørgsmål med hv-ord Lav spørgsmål med hv-ord. Husk ordstillingen: Hv-ord V S? 1 Han har syv søskende. Lav spørgsmål med hv-ord. 2 Hun har fire kusiner. Lav spørgsmål med hv-ord. 3 Det er Joes lejlighed. Lav spørgsmål med hv-ord. 4 Det er Lisas cykel. Lav spørgsmål med hv-ord. 5 Vores tog går klokken Lav spørgsmål med hv-ord. 6 Din kæreste møder i skole klokken Lav spørgsmål med hv-ord. 7 Hans søster har to børn. Lav spørgsmål med hv-ord. 8 Hendes bror er gift med en dansk kvinde. Lav spørgsmål med hv-ord.

33 Side 33 af Deres fætter har været i Danmark i to år. Lav spørgsmål med hv-ord. 10 Jeres datter taler tre sprog. Lav spørgsmål med hv-ord. 11 Det er min onkels bil. Lav spørgsmål med hv-ord. 12 Hans forældres telefonnummer er Lav spørgsmål med hv-ord.

34 Side 34 af 105 Klokken. Analog tid Hvad er klokken? Den er... (om formiddagen/om eftermiddagen...)

35 Side 35 af

36 Side 36 af 105 Klokken. Digital tid / præcis analog tid Spørg: Hvad er klokken? Svar med digital tid eller analog tid + tid på dagen. Eks.: Den er ti nul nul. Eks.: Den er ti om formiddagen. 1 23:15 2 7: :05 4 2: : : :35 8 8:40

37 Side 37 af : : : : : : : :05

38 Side 38 af 105 Hverdag og weekend. Morgenaktiviteter. Vælg opgave: a. Spørg og svar: Hvad laver han / hun / de? Eks.: Han vågner. b. Indsæt CA. Eks.: Han vågner altid kl. 8 om morgenen. c. Begynd med adverbial og lav inversion. Eks.: Normalt vågner han kl. 8 om morgenen

39 Side 39 af

40 Side 40 af 105 Andre aktiviteter. Vælg opgave: a. Spørg og svar: Hvad laver han / hun / de? Eks.: Hun køber ind. b. Indsæt CA. Eks.: Hun køber altid ind om formiddagen. c. Begynd med adverbial og lav inversion. Eks.: Normalt køber hun ind om formiddagen

41 Side 41 af

42 Side 42 af

43 Side 43 af 105 Skabelon. Hverdag og weekend Par-/gruppeøvelse. Vælg selv nogle kategorier/emner, og skriv informationer i boksene. Byt derefter med et andet par/en anden gruppe og fortæl deres historie om personen på billedet. Vælg f.eks.: Vågner kl.? A eller B menneske, frisk/træt Morgenaktiviteter (først, så,bagefter) Morgenmad? Hjemmefra kl. Arbejde / arbejdstid Transport /transporttid Eftermiddagsaktiviteter (først, så,bagefter) Aftensmad kl.? Aftenaktiviteter (først, så,bagefter) Arbejde i hjemmet Weekendaktiviteter (normalt / nogle gange)

44 Side 44 af 105 I klassen. Sproghandlinger/faste vendinger Hvad siger du i disse situationer? 1 Du har pause. Du vil hen i kantinen. Du vil gerne have din ven med. Hvad siger du? 2 Du vil give din ven et stykke chokolade. Hvad siger du? 3 Det er fredag eftermiddag, og du får fri fra skole. Hvad siger du? Hvad svarer de andre? 4 Du møder en ven i kantinen. Hvad siger du? Hvad svarer han/hun? 5 Du sidder i klassen. Du skal skrive noget, men du har ikke en kuglepen. Hvad spørger du om? 6 Læreren forklarer noget. Du forstår det ikke. Hvad siger du? 7 Du sidder i klassen. Du har en aftale hos lægen om en halv time. Hvad siger du? 8 Du har lånt din vens ordbog. Du afleverer den til ham. Hvad siger du? Og hvad svarer han/hun?

45 Side 45 af Skolen begynder kl. 8. Du kommer kl Hvad siger du? 10 Du sidder i bussen. Du vil gerne ud. Hvad siger du? 11 Klokken er 16, og I får fri fra skole. Din ven skal i Tivoli. Hvad siger du? 12 Din ven kommer ti minutter for sent til en aftale. Han siger undskyld. Hvad siger du?

46 Side 46 af 105 Planer og ønsker. Modalverbet 'skal' + infinitiv og tidsudtryk Indsæt modalverbet skal og skift til infinitiv. Indsæt også tidsudtryk. Husk: på lørdag men lørdag aften. (se tidsudtryk s. 44). Eks.: Jeg ringer til min mor. (morgen aften). Svar: Jeg skal ringe til min mor i morgen aften. 1 Jeg gør rent. (tirsdag) 2 Jeg ser fodbold. (onsdag aften) 3 Jeg køber ind og laver mad. (eftermiddag) 4 Jeg har gæster. (mandag) 5 Jeg besøger min tante. (aften) 6 Jeg rydder op, støvsuger. (lørdag formiddag) 7 Jeg sover længe. (søndag) 8 Jeg laver hjemmearbejde. (søndag formiddag)

47 Side 47 af Jeg spiser middag med min søster. (søndag aften) 10 Jeg afleverer min datter i børnehaven. (mandag morgen) 11 Jeg læser, hører musik. (tirsdag aften) 12 Jeg vasker tøj. (onsdag) 13 Jeg arbejder. (morgen) 14 Jeg går en tur. (torsdag eftermiddag) 15 Jeg er hjemme, slapper af. (weekenden) 16 Jeg skriver et brev til min onkel. (morgen aften)

48 Side 48 af 105 Planer med skal og retning Indsæt selv præposition (i / på / til). 1 fodbold - aften 2 lægen - morgen eftermiddag 3 biografen - onsdag 4 middag/min onkel - onsdag aften 5 Helsingør - torsdag 6 fitness - morgen 7 fest - fredag aften 8 byen - lørdag eftermiddag

49 Side 49 af Århus - weekenden 10 svømmehallen - søndag formiddag 11 fødselsdag/en ven - morgen aften 12 mandag eftermiddag biblioteket 13 tandlægen - overmorgen 14 en ven - søndag 15 café - tirsdag 16 skole - torsdag formiddag

50 Side 50 af 105 Ugeplan Indsæt selv navn og aktiviteter. Byt derefter kalender med en anden kursist og fortæl på skift om personens plan for næste uge. Hvad skal... i næste uge? Navn Formiddag Eftermiddag Aften Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag besøger/venner laver mad køber ind vasker tøj støvsuger ser fjernsyn slapper af laver hjemmearbejde løber en tur ringer/famillie passer søsters børn arbejder Tivoli biblioteket Ålborg skole fodbold biografen Tyskland arbejde tandlægen byen frisøren lægen middag/bror café fødselsdag/tante teateret fitness ven Føtex bageren svømmehallen koncert

51 Side 51 af 105 Datid. Regelmæssige verber på -ede og -te Lav om til datid. 1 Jeg vågner klokken syv. 2 Jeg laver kaffe. 3 Jeg spiser morgenmad. 4 Jeg vasker mig. 5 Jeg støvsuger i køkkenet. 6 Jeg læser avis. 7 Jeg spiller computerspil. 8 Jeg hører radioavis.

52 Side 52 af Jeg snakker med min veninde. 10 Jeg taler engelsk. 11 Jeg ringer til mine forældre. 12 Jeg arbejder til klokken fem. 13 Jeg slapper af i weekenden. 14 Jeg køber ind i Netto. 15 Jeg cykler til arbejde. 16. Jeg besøger nogle venner.

53 Side 53 af 105 Uregelmæssige verber og modal- og hjælpeverber Hvad lavede du? Lav om til datid. 1 Jeg skriver et brev. 2 Jeg får gæster. 3 Jeg gør rent. 4 Jeg går en tur. 5 Jeg tager bussen. 6 Jeg ser fjernsyn. 7 Jeg drikker en cola. 8 Jeg står op klokken otte.

54 Side 54 af Jeg kommer hjem efter arbejde. 10 Jeg er i skole. 11 Jeg har et godt job. 12 Jeg vil købe en ordbog. 13 Jeg må ikke låne bilen. 14 Jeg skal til lægen. 15 Jeg kan ikke komme til festen. 16 Jeg sover længe søndag morgen.

55 Side 55 af 105 Ugeplan Indsæt selv navn og aktiviteter. Byt derefter kalender med en anden kursist og fortæl på skift om personens aktiviteter i sidste uge. Hvad lavede... i sidste uge? Navn Formiddag Eftermiddag Aften Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag besøger/venner laver mad køber ind vasker tøj støvsuger ser fjernsyn slapper af laver hjemmearbejde løber en tur taler/famillie passer søsters børn arbejder Tivoli biblioteket Ålborg skole yoga biografen Sverige arbejde tandlægen byen frisøren lægen middag/bror café fødselsdag/søster teateret fitness veninde Føtex bageren svømmehallen koncert

56 Side 56 af 105 Med bussen. Adverbier i kort og lang form Indsæt adverbiet i kort eller lang form. 1 Jeg kommer klokken 12. (hjem / hjemme) 2 Vi sidder i klassen. (ind / inde) 3 Jeg går ad trappen. (ned / nede) 4 Han er i haven. (ud / ude) 5 De går til stationen. (hen / henne) 6 Jeg tager elevatoren til 5. sal (op / oppe) 7 De bor på 3. sal. (op / oppe) 8 Hun er på biblioteket. (hen / henne)

57 Side 57 af Jeg skal til en ven. (ud / ude) 10 Hun er normalt mandag aften. (hjem / hjemme) 11 Han sætter sig i bilen. (ind / inde) 12 Vaskemaskinen står i kælderen. (ned / nede) 13 Han er hos lægen. (hen / henne) 14 Kiosken ligger ved stationen. (hen / henne) 15 Cyklen står på gaden. (ud / ude) 16 Jeg skal til min ven. (hjem / hjemme)

58 Side 58 af 105 Madvarer: Forforståelse / repetition Hvilke madvarer kender du / kan du huske på dansk?

59 Side 59 af 105

60 Side 60 af 105 Madvarer Spørg: Hvad er det? Eller spørg: Kan du lide? Svar: Ja, det kan jeg godt/ikke. Enighed/uenighed: Det kan jeg også/heller ikke

61 Side 61 af

62 Side 62 af

63 Side 63 af

64 Side 64 af 105 Mad. Hvad synes du om...? Enighed/uenighed Hvad synes du om? Brug: Jeg kan godt/ikke (så godt) lide, Det smager godt/fantastisk/ikke godt/ forfærdeligt. Det er lækkert/ikke så lækkert. Udtryk enighed/uenighed: Det kan jeg (også) godt lide/det kan jeg (heller) ikke lide. / Det synes jeg også/ikke. 1 Spørg: Hvad synes du om: fisk chokolade 2 Spørg: Hvad synes du om: sushi whisky 3 Spørg: Hvad synes du om: svinekød vandmelon 4 Spørg: Hvad synes du om: lammekød rugbrød 5 Spørg: Hvad synes du om: leverpostej wienerbrød 6 Spørg: Hvad synes du om: øl pizza 7 Spørg: Hvad synes du om: mayonnaise kylling 8 Spørg: Hvad synes du om: kaffe ananas

65 Side 65 af Spørg: Hvad synes du om: citroner smørrebrød 10 Spørg: Hvad synes du om: sild is 11 Spørg: Hvad synes du om: kartofler æbler 12 Spørg: Hvad synes du om: chili yoghurt 13 Spørg: Hvad synes du om: hvidløg kager 14 Spørg: Hvad synes du om: te salat 15 Spørg: Hvad synes du om: frikadeller grapefrugt 16 Spørg: Hvad synes du om: danskvand ost

66 Side 66 af 105 Nogle eller noget Indsæt 'nogle' eller 'noget'. 1 vand Nogle eller noget? 2 æbler Nogle eller noget? 3 bananer Nogle eller noget? 4 te Nogle eller noget? 5 sukker Nogle eller noget? 6 æg Nogle eller noget? 7 kød Nogle eller noget? 8 kager Nogle eller noget?

67 Side 67 af smør Nogle eller noget? 11 salt Nogle eller noget? 13 kaffe Nogle eller noget? 15 mælk Nogle eller noget? 10 tomater Nogle eller noget? 12 kartofler Nogle eller noget? 14 servietter Nogle eller noget? 16 suppe Nogle eller noget?

68 Side 68 af 105 Priser Spørg: Hvad koster Den/det/de koster Det var dyrt/billigt. Det synes jeg også/ikke. 1 en pk. smør 21,50 2 et gl. marmelade 18,75 3 en fl. Champagne 350, bananer 15,25 5 en tb. mayonnaise 9,50 6 et stk. pizza 37, røde roser 150,00 8 et køleskab 4.895,00

69 Side 69 af en bk. jordbær 25, æsker tændstikker 5,25 11 en ps. kartofler 14,95 12 et kg. oksekød 17,50 kr. 13 en l. sødmælk 12, pk. ris 50,00 15 et stk. kage 24,50 16 to kasser øl 135,25

70 Side 70 af 105 Indkøbsdialoger Gå sammen parvis med 2 kortsæt (et kortsæt: et A-kort og et B-kort med samme tal). Hver person får et A-kort og et B-kort. Parterne må ikke se hinandens kort. Parterne laver i fællesskab indkøbsdialoger ud fra stikordene. 1a. Slagter. Ekspedient Spørg til hvor mange/meget. 4 stk frikadeller: 20 kr. 500 gram oksekød: 35,50 kr. I alt: 55,50 kr. 1b. Slagter. Kunde Du vil købe: - Nogle frikadeller (4 stk) - Noget hakket oksekød (500 gram) Spørg om prisen. Bed om: en pose 2a. Grønthandel. Ekspedient Spørg til tur. Spørg til hvor mange/meget. 10 stk bananer: 15 kr. 2 bundt dild: 17,50 kr. 1 kilo løg: 9,50 kr I alt: 42 kr. Spørg til at betale på beløbet. 2b. Grønthandel. Kunde Du vil købe: - Nogle bananer (10 stk) - Noget dild (2 bundter) - Nogle løg (1 kilo) Spørg om prisen. Bed om: at betale med Dankort 3a. Kiosk. Ekspedient. Spørg til tur. Fortæl avisen er udsolgt. En pakke tyggegummi: 12,00 kr. En cola: 18,50 kr I alt: 30,50 kr. 3b. Kiosk. Kunde. Du vil købe: - En avis - En pakke tyggegummi - En cola Spørg om prisen. Bed om: En pose 4a. Bager. Ekspedient. Spørg til nummer 21. Spørg til hvor mange/meget. 2 stk wienerbrød: 16,00 kr. Et rugbrød: 22,50 kr. ½ liter mælk: 9,50 kr I alt: 62 kr. Spørg til bon. 4b. Bager. Kunde. Du vil købe: - Noget wienerbrød (2 stk) - Et rugbrød - Noget mælk (½ liter) Spørg om prisen.

71 Side 71 af 105 Skabelon: Mad og måltider Par-/gruppeøvelse. Vælg selv nogle kategorier/emner, og skriv informationer i boksene. Byt derefter med et andet par/en anden gruppe og fortæl deres historie om personen på billedet. Vælg f.eks.: Morgenmad kl.? Sulten? Morgenmad hvad? Frokost, spiser/drikker? (normalt / nogle gange? Frokost: hvor, hvornår, med hvem? Aftensmad kl.? sulten?, hvad? med hvem? Kan lide / elsker? Kan ikke lide / hader? Vejer? Tilfreds / ked af det? Indkøb: hvad, hvor, hvorfor? Madvaner i hjemland?

72 Side 72 af 105 Udtale. Almindelige småord med reduktion Reduktion Hvordan udtaler man: tager Hun tager bussen. Reduktion Hvordan udtaler man: giver Han giver hende en kage. Reduktion Hvordan udtaler man: skal have Jeg skal have en kop te. Reduktion Hvordan udtaler man: med Han taler med sin ven. 1 2 Reduktion Hvordan udtaler man: bliver Han bliver i klassen. 3 4 Reduktion Hvordan udtaler man: kan lide Hun kan godt lide kaffe. 5 6 Reduktion Hvordan udtaler man: til Han går til fodbold 7 8 Reduktion Hvordan udtaler man: også Han taler også fransk.

Side 1 af 74 VI TALER DANSK 2 REPETITIONSKORT. Vi taler dansk 2. Repetitionskort

Side 1 af 74 VI TALER DANSK 2 REPETITIONSKORT. Vi taler dansk 2. Repetitionskort Side 1 af 74 Vi taler dansk 2 Repetitionskort Forlaget Synope 2015 Side 2 af 74 INDHOLD Generelt om brug af kortene... s. 3 Planer og ønsker for dagen/ugen skal / vil + infinitiv... s. 4 skal + retning.

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Videre mod dansk repetitionskort

Videre mod dansk repetitionskort Videre mod dansk repetitionskort Generel vejledning Kortene på de følgende sider kan bruges i forbindelse med repetition af grammatik og dialoger tll de forskellige kapitler i bogen. Kortene til det enkelte

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Vi taler dansk 2. Vi taler dansk 2. Øvelsessider til projektor og whiteboard til brug i klassen

Vi taler dansk 2. Vi taler dansk 2. Øvelsessider til projektor og whiteboard til brug i klassen Vi taler dansk 2 Øvelsessider til projektor og whiteboard til brug i klassen Forlaget Synope 2015 1 Indhold Planer og ønsker for dagen / ugen... s. 3 Udtalefokus 1... s. 13 Praktiske dialoger 1... s. 14

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Test din viden om Adverbier

Test din viden om Adverbier Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adverbier 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Der tages forbehold for ændringer Opgave 1 afleveres 16/9 A) Oversæt følgende sætninger til russisk: Hvem er det? Det er Ivan. Er Ivan hjemme? Ja, det er han.

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

Breve trin for trin 2 Rettenøgle til de sproglige opgaver

Breve trin for trin 2 Rettenøgle til de sproglige opgaver Rettenøgle til 2. udgave 2006, ISBN 87-91909-00-7 (Denne rettenøgle kan frit hentes fra vores hjemmeside: www.synope.dk) Verbalsubstantiver, s. 55 Opgave 1. 1. Du skal henvende dig på kontoret. 2. Du skal

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord Sætninger Navn Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord 1 Sætning En sætning er en samling af ord. For alle sætninger gælder: 1) De starter med STORT bogstav. 2) De slutter med punktum,

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Opgave Eksempel: Hvor mange kager? 1. Hvornår starter filmen? 2. Hvor mange kilo håndbagage? 3. Hvor skal man skifte tog?

Opgave Eksempel: Hvor mange kager? 1. Hvornår starter filmen? 2. Hvor mange kilo håndbagage? 3. Hvor skal man skifte tog? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvor mange kager? 5 15 25 X 1. Hvornår starter filmen? Kl. 18.30 Kl. 21.00 Kl. 19.00 2. Hvor mange kilo håndbagage? 6 kg 8 kg 10 kg 3. Hvor skal man skifte tog?

Læs mere

KAPITEL 2 (17. ØVELSE, side 20)

KAPITEL 2 (17. ØVELSE, side 20) KAPITEL 2 (17. ØVELSE, side 20) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

På vej til dansk - trin for trin. På vej til dansk. Til projektor og whiteboard til brug i klassen

På vej til dansk - trin for trin. På vej til dansk. Til projektor og whiteboard til brug i klassen På vej til dansk Til projektor og whiteboard til brug i klassen Forlaget Synope 2013 1 Bemærk: Dette materiale er ophavsretligt beskyttet. Materialet må kun benyttet i tilknytning til arbejdet med bogen

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far?

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? Opgaver til Far Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? OPGAVE 2 Instruktion: Kig på billedet på forsiden

Læs mere

Vi taler dansk 1. Vi taler dansk 1. Til projektor og whiteboard til brug i klassen. Forlaget Synope 2014, 2. udgave

Vi taler dansk 1. Vi taler dansk 1. Til projektor og whiteboard til brug i klassen. Forlaget Synope 2014, 2. udgave Vi taler dansk 1 Til projektor og whiteboard til brug i klassen Forlaget Synope 2014, 2. udgave 1 Bemærk: Dette materiale er ophavsretligt beskyttet. Materialet må kun benyttet i tilknytning til arbejdet

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

HVERDAGSAVISEN TORSDAG

HVERDAGSAVISEN TORSDAG TORSDAG BANKRØVERI!! Bankrøveri! Onsdag kl. ca. 10:50, blev banken røvet af to forbrydere. Forbryderne havde taget pengekassen, og de flygtede! Flemming Hansen ved ikke, hvor meget de har taget, og de

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik.

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Spise/drikke behov: Sidde med veninderne og hygge og deler maden. Opholder sig: I salen omkring tasker

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Opskrifter på FiguAktiv-måltider

Opskrifter på FiguAktiv-måltider FIGUAKTIV KONCEPT Aloe Vera, FiguAktiv drikkepulver, FiguAktiv urtete, ProBalance FiguAktiv er en forbedring af Figuline, hvor smagen og indholdsstofferne er forbedret. Der er endnu mere B12 vitamin i.

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Indhold læringsmateriale

Indhold læringsmateriale Indhold læringsmateriale Niveau / Let øvet Indkøb Madvarer Madvarer - basismadvarer En indkøbsseddel Emballage Forkortelser for emballage Hvor meget/mange Hvad mangler vi ental flertal Tælleligt/ikke tælleligt

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER Side/Page/Seite 1 / 5 Forplejning Maden er det halve ophold Vort køkken, som er sammensat af faglært personale, tilbereder alle måltider af friske råvarer. Der lægges stor vægt på årstidens grøntsager,

Læs mere

KAPITEL 3 (16. ØVELSE)

KAPITEL 3 (16. ØVELSE) KAPITEL 3 (16. ØVELSE) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16 elever i

Læs mere

DET VAR DANMARK. Introduktion til årtiet. De lyse tider begynder 1955-1965. Før læsning: Gruppesnak:

DET VAR DANMARK. Introduktion til årtiet. De lyse tider begynder 1955-1965. Før læsning: Gruppesnak: Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppesnak: Se på billederne i bogen side 15. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I i forvejen om dette årti i jeres eget hjemland

Læs mere

AKTIVT DANSK. Manuskript til lytteøvelser og udfyldte indsætningsøvelser LISE BOSTRUP EN BEGYNDERBOG I DANSK FOR UDENLANDSKE STUDERENDE

AKTIVT DANSK. Manuskript til lytteøvelser og udfyldte indsætningsøvelser LISE BOSTRUP EN BEGYNDERBOG I DANSK FOR UDENLANDSKE STUDERENDE LISE BOSTRUP AKTIVT DANSK EN BEGYNDERBOG I DANSK FOR UDENLANDSKE STUDERENDE Manuskript til lytteøvelser og udfyldte indsætningsøvelser Til 3. gennemreviderede udgave. 5. oplag, Alfabeta 2015. 1 Indhold

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3 regler og opgaver 3 HVAD ER ET NAVNEORD? Nogle ord kaldes navneord, fordi de er betegnelsen (navnet) for et levende væsen, en ting eller et begreb. En eller et kan sættes foran (en bil, et hus, en vane)

Læs mere

Hvor mange af jeres billeder havde samme tema som billederne i bogen?

Hvor mange af jeres billeder havde samme tema som billederne i bogen? Læs og forstå-spørgsmål Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppesnak: Se på billederne i bogen side 61. Kender I den unge mand med hundeslæden i Grønland? Hvad ved I om Grønland? Hvad ved I om det danske

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere