Side 1 af 105 PÅ VEJ TIL DANSK REPETITIONSKORT INDHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 105 PÅ VEJ TIL DANSK REPETITIONSKORT INDHOLD"

Transkript

1 Side 1 af 105 INDHOLD Forslag til brug af kortene...s. 3 Præsentation Spørg til navn, land, nationalitet og sprog... s. 4 Alfabetet (stav navne)...s. 6 Mængdetal: telefonnumre...s. 8 Personoplysninger 1, A- og B-kort... s. 10 I klassen Flertal... s. 12 Præsentation 2 CA: ikke, kun, også... s. 14 Kortsvar med er, har og gør... s. 16 Transport og transporttid... s. 18 Personoplysninger 2, A- og B-kort...s. 20 Hv-spørgsmål...s. 22 Præsentation 1 og 2, repetition...s. 24 Skabelon: Præsentation 1 og 2...s. 26 Familie familierelationer - forforståelse, repetition...s. 27 possessive pronominer...s. 28 spørgsmål uden hv-ord...s. 30 spørgsmål med hv-ord...s. 32 Klokken Klokken, analog tid...s. 34 Klokken, digital tid / præcis analog tid...s. 36 Hverdag og weekend Morgenaktiviteter...s. 38 Andre aktiviteter...s. 40 Skabelon: Hverdag og weekend...s. 43 I klassen Sproghandlinger / faste vendinger...s. 44 Planer/ønsker med 'skal' og 'vil' Modalverbet 'skal' + infinitiv og tidsudtryk...s. 46 Planer med 'skal' + retning...s. 48 Ugeplan, næste uge (skriv selv informationer)...s. 50 Datid Regelmæssige verber på -ede og -te... s. 51 Uregelmæssige verber og hjælpe- og modalverber...s. 53 Ugeplan, sidste uge (skriv selv informationer)...s. 55 Med bussen Adverbier: lang/kort form...s. 56 Mad og indkøb Madvarer, forforståelse/repetition...s. 58 Mad...s. 60 Hvad synes du om...?...s. 64 Nogle/noget...s. 66 Priser...s. 68 Indkøbsdialoger, A- og B-kort... s. 70 Skabelon: Mad og indkøb... s. 71 Udtale: Almindelige småord med reduktion...s. 72

2 Side 2 af 105 Sundhed og livsstil Kortsvar med: kan, skal, vil, må, er, har, gør... s. 75 Skabelon: Sundhed og livsstil...s. 77 Bolig og lokalområde Plantegning af hus: Forforståelse/repetition...s. 78 Køkkenet: Forforståelse/repetition...s. 79 Badeværelset: Forforståelse/repetition...s. 80 Soveværelse: Forforståelse/repetition... s. 81 Stuen: Forforståelse/repetition...s. 82 Indsæt adjektiv...s. 83 Substantiv i bestemt form + adjektiv...s. 85 Skabelon: Bolig og lokalområde...s. 87 Uddannelse og arbejde At + infinitiv...s. 88 Førnutid...s. 90 CA + sammensat verbal...s. 92 Skabelon: indsæt selv informationer...s. 94 Vejret Årstid og vejr...s. 95 Måneder og datoer Dato, måned, årstal...s. 96 Kalender + aktiviteter...s. 97 Kroppen Kroppen: Forforståelse / repetition...s. 98 Hvordan har du det? Jeg har ondt i......s. 99 Tøj Tøj: Forforståelse / repetition... s. 100 Åbne skabeloner s. 101

3 Side 3 af 105 På vej til dansk repetitionskort Generel vejledning Kortene på de følgende sider tænkes brugt i forbindelse med repetition af dialoger, grammatik og ordforråd tll de forskellige kapitler i bogen. Kortene til det enkelte kapitel kan bruges umiddelbart i forbindelse med og som supplement til kapitlet, men de kan også tages op igen senere som hjælp til fastholdelse af stoffet. Forslag til procedurer - Print de kort ud, I ønsker at arbejde med. (Print kortene ud i det ønskede antal eksemplarer. Arbejder I parvis eller i grupper, skal der være et sæt kort til hver gruppe/hvert par). - Klip kortene fra hinanden. Bemærk: Klip ikke ved stiplede linier. Kort med stiplede linier skal foldes på midten. Man kan arbejde med kortene på forskellige måder. Her er nogle forslag: 1. Kortene fordeles mellem kursisterne, som går rundt mellem hinanden og tager kontakt på kryds og tværs. (Er klassen meget stor, deles op i grupper, og der uddeles et sæt kort til hver gruppe). Kursisterne får et kort hver og går rundt og tager kontakt til andre kursister. Når to kursister A og B har fået kontakt med hinanden, stopper de op og 'svarer' på skift på opgaven på deres kort (eller laver dialoger sammen), og de hjælper hinanden, så svarene bliver korrekte. Derefter bytter A og B kort, og de går begge videre og tager kontakt til en ny kursist. Proceduren gentages, og begge 'svarer' på det nye kort. 2. Kortene placeres i en bunke på bordet. (Fælles i klassen/i grupper/parvis). Bland kortene og læg dem i en bunke på bordet. Kursisterne trækker på skift et kort og svarer på opgaven. (Hvis der er tale om dialog, vælges en partner). Kursisterne hjælper hinanden og tjekker, om svarstrukturen er korrekt. Hvis der svares forkert, lægges kortet nederst i bunken, og kortet indgår igen. Evt. kan man lave et lille spil, hvor man ved rigtigt svar 'scorer' kortet. Det gælder så om at få flest kort. Bemærk: I afsnittet 'Åbne skabeloner' til sidst findes en række skabeloner, hvor kursisterne selv kan indsætte informationer efter eget ønske. De kan her bruge fantasien og digte historier om de forskellige 'skabelonpersoner'. To par kan f.eks. arbejde sammen, således at hvert par indsætter informationer til en af skabelonpersonerne. Herefter bytter man og hjælper hinanden med at fortælle den historie, som det andet par har fundet på.

4 Side 4 af 105 Præsentation Spørg til: navn, land/nationalitet og sprog Kortene klippes ud horisontalt og foldes på midten, så kortholderen ser informationerne, og partneren ser fotoet. Denne stiller spørgsmål, og kortholderen svarer. 1 Navn, land/nationalitet, sprog? 2 Navn, land/nationalitet, sprog 3 Navn, land/nationalitet, sprog Ying Kina Thomas England Lotte Tyskland 4 Navn, land/nationalitet, sprog Tarkan Tyrkiet

5 Side 5 af Navn, land/nationalitet, sprog 6 Navn, land/nationalitet, sprog 7 Navn, land/nationalitet, sprog 8 Navn, land/nationalitet, sprog Olga Rusland Franco Spanien Maria Brasilien Peter Danmark

6 Side 6 af 105 Alfabetetet A. Han/hun hedder... B: Hvordan staver du det? (B kan evt. skrive, hvad A staver). 1 Ole Rasmussen Stav navnet 2 Mia Jacobsen Stav navnet 3 Søren Knudsen Stav navnet 4 Signe Høst Stav navnet 5 Kåre Byager Stav navnet 6 Frida Voldborg Stav navnet 7 Mie Søndergård Stav navnet 8 Charlotte Munk Stav navnet

7 Side 7 af Bjørn Heimdal Stav navnet 10 Erik Christensen Stav navnet 11 Lisbeth Anker Stav navnet 12 Laura Vejstrup Stav navnet 13 Stig Olsen Stav navnet 14 Sif Snogebæk Stav navnet 15 Mathilde Kofoed Stav navnet 16 Villads Høgsbro Stav navnet

8 Side 8 af 105 Mængdetal. Telefonnumre Fortæl: X har telefonnummer... Hjælp hinanden med tallene. Eller spørg: Hvad er s telefonnummer? Det er 1 Palle Tlf.: Lotte Tlf.: Jesper Tlf.: Anita Tlf.: Morten Tlf.: Susanne Tlf.: Vera Tlf.: Michael Tlf.:

9 Side 9 af Simon Tlf.: Annelise Tlf.: Grethe Tlf.: Kasper Tlf.: Asger Tlf.: Henrik Tlf.: Tanja Tlf.: Britta Tlf.:

10 Side 10 af 105 Personoplysninger 1, A- og B-kort Gå sammen parvis med 2 kortsæt (et kortsæt: et A-kort og et B-kort med samme navn). Hver person får et A-kort og et B-kort. Parterne må ikke se hinandens kort. B-kortholderen interviewer A-kortholderen og skriver svarene. Byt så. - Gå sammen med et andet par, som har 2 andre kort. B-kortholdere præsenterer herefter på skift A for gruppen. 1a. Phillip 1. Efternavn?? 2. Alder? 3. Gift? 4. Bor alene? 5. Adresse? 6. Sal? 7. ? 1b. Phillip 1. Petersen år 3. Gift: nej 4. Bor: med kæreste 5. Bor: Vestergade Sal: 3. th. 7. 2a. Irma 1. Efternavn? 2. Alder? 3. Gift? 4. Mands navn? 5. Adresse? 6. Sal? 7. Tlf.? 2b. Irma 1. Hansen år 3. Gift: ja 4. Mand: Nicolai 5. Bor: Møllevej th 7. Tlf.: a. Irina 1. Efternavn? 2. Alder? 3. Bor alene? 4. Datters navn og alder? 5. Adresse? 6. Sal? 7. ? 3b. Irina 1. Schmidt år 3. Bor med datter 5. Datter: 14 år 6. Bor: Østerbrogade Stuen th. 7. 4a. Jan 1. Efternavn? 2. Alder? 3. Gift? 4. Bor alene? 5. Adresse? 6. Sal? 7. Tlf? 4b. Jan 1. Simonsen år 3. Gift: nej 5. Bor: alene 6. Bor: Park Alle sal mf. 7. Tlf.:

11 Side 11 af 105 5a. Andy 1. Alder? 2. Gift? 3. Kones navn? 4. Kones nationalitet? 5. Adresse? 6. Sal? 7. ? 5b. Andy år 2. Gift: ja 3. Kone: Mona 4. Kone: dansker 5. Bor: Øster Boulevard sal tv. 7. 6a. Charlotte 1. Efternavn? 2. Bor alene? 3. Mands navn? 4. Mands nationalitet? 5. Antal børn? 6. Børns alder? 7. Adresse? 6b. Charlotte 1. Thomsen 2. Bor: med mand og børn 3. Mand: Anton 4. Mand: canadier 5. Børn: en pige og en dreng 6. Pige 17, dreng Husumvej 22 7a. Samuel 1. Efternavn? 2. Alder? 3. Bor alene? 4. Vens navn? 5. Vens nationalitet? 6. Adresse? 7. ? 7b. Samuel 1. Johnson år 3. bor: med ven 4. Ven: John 5. Ven: englænder? 6. Bor: Nørrebrogade a. Nanna 1. Efternavn? 2. Alder? 3. Gift? 4. Bor alene? 5. Adresse? 6. Sal? 7. ? 8b. Nanna 1. Sørensen år 3. Gift: nej 4. Bor: med familie 5. Bor: Århusgade sal th? 7.

12 Side 12 af 105 I klassen. Flertal Instruktion: Sig ordet i flertal. Gruppe 1: -(e)r, gruppe 2: -e, gruppe 3: (ental = flertal) 1 en taske (gruppe 1) to... 2 en dør (gruppe 2) to... 3 et sprog (gruppe 3) to... 4 et ur (gruppe 2) to... 5 en blyant (gruppe 1) to... 6 et bord (gruppe 2) to... 7 en mappe (gruppe 1) to... 8 et landkort (gruppe 3) to...

13 Side 13 af en stol (gruppe 2) to en mobil (gruppe 1) to en tavle (gruppe 1) to at skab (gruppe 2) to en mand (gruppe 3) to en lampe (gruppe 1) to en kvinde (gruppe 1) to et hæfte (gruppe 1) to...

14 Side 14 af 105 Præsentation 2. CA: 'ikke', 'kun', og 'også' Instruktion: Indsæt 'ikke', 'kun' og 'også' i sætningerne. 1 Hun hedder Sofie indsæt 'ikke' 2 Han taler engelsk indsæt 'kun' 3 De bor i København indsæt 'ikke' 4 De har et barn indsæt 'også' 5 Hun forstår lidt dansk indsæt 'kun' 6 De er gift indsæt 'ikke' 7 Hans ven bor alene indsæt 'også' 8 Han er 15 år indsæt 'kun'

15 Side 15 af Han kommer fra Iran indsæt 'også' 10 De taler dansk nu indsæt 'kun' 11 Han bor i nr. 20 indsæt 'ikke' 12 Hun har en mobil indsæt 'også' 13 De bor på 2. sal indsæt 'ikke' 14 Hun savner Spanien indsæt 'også' 15 Han er englænder indsæt 'ikke' 16 Hun er inder indsæt 'ikke'

16 Side 16 af 105 Kortsvar med er, har og gør Instruktion: Svar med 'er', 'har' eller 'gør'. 1 Er du gift? Svar med kortsvar. 2 Har du en kæreste? Svar med kortsvar. 3 Er du kineser? Svar med kortsvar. 4 Bor du i Odense? Svar med kortsvar. 5 Taler du urdu? Svar med kortsvar. 6 Er du i skole? Svar med kortsvar. 7 Har du børn? Svar med kortsvar. 8 Hedder du Susan? Svar med kortsvar.

17 Side 17 af Har du en ordbog Svar med kortsvar. 10 Er du en kvinde? Svar med kortsvar. 11 Har du en bil? Svar med kortsvar. 12 Savner du Italien? Svar med kortsvar. 13 Har du en cykel? Svar med kortsvar. 14 Forstår du tysk? Svar med kortsvar. 15 Taler du godt dansk? Svar med kortsvar. 16 Er du 23 år? Svar med kortsvar.

18 Side 18 af 105 Transport og transporttid Instruktion: Hvordan kommer han i skole/på arbejde? Hvor lang tid tager det? 1 Hvordan: På arbejde Transport: Se foto Tid: 25 min. 2 Hvordan: I skole Transport: Se foto Tid: 15 min. 3 Hvordan: I skole Transport: Se foto Tid: 25 min. 4 Hvordan: På arbejde Transport: Se foto Tid: 3 timer 5 Hvordan: I skole Transport: Se foto Tid: 10 min. 6 Hvordan: På arbejde Transport: Se foto Tid: 30 min. 7 Hvordan: På arbejde Transport: Se foto Tid: 1½ time 8 Hvordan: I skole Transport: Se foto Tid: 5 min.

19 Side 19 af Hvordan: I skole Transport: Se foto Tid: 2 timer 10 Hvordan: På arbejde Transport: Se foto Tid: 12 min. 11 Hvordan: På arbejde Transport: Se foto Tid: 40 min. 12 Hvordan: I skole Transport: Se foto Tid: 10 min. 13 Hvordan: I skole Transport: Se foto Tid: 20 min. 14 Hvordan: På arbejde Transport: Se foto Tid: 15 min. 15 Hvordan: I skole Transport: Se foto Tid: 45 min. 16 Hvordan: På arbejde Transport: Se foto Tid: 5 min.

20 Side 20 af 105 Personoplysninger 2, A- og B-kort Instruktion: Gå sammen parvis med 2 kortsæt (et kortsæt: et A-kort og et B-kort med samme tal). Hver person får et A-kort og et B-kort. Parterne må ikke se hinandens kort. B-kortholderen interviewer A-kortholderen og skriver svarene. Byt så. - Gå sammen med et andet par, som har 2 andre kort. B-kortholdere præsenterer herefter på skift A for gruppen. 1A Miriam Dali 1. Land? 2. Tid i DK? 3. Bor alene? 4. Arbejde? 5. Arbejdstid? 6. Transport? 7. Transporttid? 1B Miriam Dali 1. Spanien 2. Tid i DK: 1½ år 3. Bor: kæreste 4. Arbejde: Arkitekt 5. 09:00 17:00 6. cykler min. 2A Diego Daz 1. Land? 2. Tid i DK? 3. Sprog? 4. Kones navn? 5. Kones nationalitet? 6. Arbejde? 7. Arbejdstid? 2B Diego Daz 1. Mexico 2. Tid i DK: 3 mdr. 3. Spansk og lidt dansk 4. Kone: Pia 5. Dansker 6. Arbejde: Fotograf 7. 12:00 20:00 3A Sebastian Maurice 1. Land? 2. Tid i DK? 3. Børn? 4. Barns alder? 5. Arbejde? 6. Transport? 7. Transporttid? 3B Sebastian Maurice 1. Frankrig 2. Tid i DK: 2½ år 3. Dreng: Viggo 4. 6 år 5. Arbejde: kok 6. Bus nr min. 4A Joanna Smith 1. Land? 2. Tid i DK? 3. Bor alene? 4. Arbejde? 5. Arbejdstid? 6. Transport? 7. Transporttid? 4B Joanna Smith 1. England 2. Tid I DK: 6 mdr. 3. Bor: single 4. Arbejde: Rengøringsassistent 5. 04:00 11:00 6. Går 7. 5 minutter

21 Side 21 af 105 5A Shalaka Singh 1. Land? 2. Tid i DK? 3. Sprog? 4. Mands navn? 5. Mands nationalitet? 6. Arbejde? 7. Arbejdstid? 5B Shalaka Singh 1. Indien 2. Tid i DK: 8 mdr. 3. Hindi, engelsk, lidt dansk 4. Manish 5. Inder 6. Arbejde: Ingeniør 7. 08:00 16:00 6A Chen Wei 1. Land? 2. Tid i DK? 3. Bor alene? 4. Barns alder? 5. Arbejde? 6. Transport? 7. Transporttid? 6B Chen Wei 1. Kina 2. Tid i DK: 5 år 3. Bor: kone og datter 4. Barn: 3 år 5. Arbejde: Parkeringsvagt 6. Bus nr. 1 og metroen minutter 7A Hayley Corr 1. Land? 2. Tid i DK? 3. Bor alene? 4. Arbejde? 5. Arbejdstid? 6. Transport? 7. Transporttid? 7B Hayley Corr 1. Australien 2. Tid i DK: 8 år 3. Bor: veninde 4. Arbejde: Engelsklærer 5. 08:00 16:00 6. Bil 7. 1 time 8A Britta Schmidt 1. Land? 2. Tid i DK? 3. Bor alene? 4. kærestes navn? 5. Arbejde? 6. Transport? 7. Transporttid? 8B Britta Schmidt 1. Tyskland 2. Tid i DK: 2 mdr. 3. Bor med kæreste 4. Kæreste: Martin 5. Arbejder ikke, men sprogskole 6. Cykler min.

22 Side 22 af 105 Hv-spørgsmål Instruktion: Spørgsmål med hv-ord. Lav spørgsmål til svarene. 1 Jeg taler fransk og lidt dansk. 2 Hun hedder Mette Toft. 3 Vi kommer fra Portugal. 4 Fordi han vil lære mere dansk. 5 Han har været i Danmark i 8 måneder. 6 Jeg tager bussen. Det tager 20 minutter 7 Jeg bor i Nannasgade. 8 Hun er 23 år.

23 Side 23 af Han bor på 4. sal tv. 10 De har 2 børn. 11 Jeg møder kl. 11:00. Jeg får fri kl. 23: Vi bor i Århus. 13 Sofie er Peters søster. 14 Lenas telefonnummer er Det er Tanyas jakke. 16 Oles adresse er

24 Side 24 af 105 Præsentation 1 og 2 - repetition Instruktion:. Lav spørgsmål til stikordene 1 Sprog? 2 Bor alene? 3 Land/nationalitet? 4 Telefon? 5 Tid i Danmark? 6 Transport/transporttid? 7 Adresse? (gade/vej, nr., sal) 8 Alder (år)?

25 Side 25 af Modersmål? 10 Antal børn? 11 Arbejdstid? (fra... til..) 12 Civilstand? (Gift/ugift/kæreste) 13 Job? 14 Telefonnummer? 15 Arbejde/sprogskole? 16 ?

26 Side 26 af 105 Skabelon: Præsentation 1 og Par-/gruppeøvelse. Vælg selv nogle kategorier/emner, og skriv informationer i boksene. Byt derefter med et andet par/en anden gruppe og fortæl deres historie om personen på billedet. Vælg f.eks.: fornavn + efternavn nationalitet alder (år) gift/ugift/kæreste børn? (1, 2, 3)? mand/kone/kærestes navn mands/kone/kærestes nationalitet adresse telefon boform? (alene?) tid i Danmark arbejde/skole arbejdstid transport og transporttid

27 Side 27 af 105 Familie i 4 generationer Marie Charles Knud Ida Peter Nina Ying Mikael Susan Martin Phillip Vicky Mille Freja Snak om familierelationer. Hvad er... og...? Hvilke ord kender I? Eks.: Hvad er Peter og Mille? Svar: De er farfar og barnebarn.

28 Side 28 af 105 Familie. Possessive pronominer Indsæt possessivt pronomen. 1 Jeg har et barn. Det er barn. Indsæt possessivt pronomen 2 Du har en mormor. Det er mormor Indsæt possessivt pronomen 3 Han har en kæreste. Det er kæreste Indsæt possessivt pronomen 4 Hun har en bror. Det er bror. Indsæt possessivt pronomen 5 Jeg har en søster. Det er søster. Indsæt possessivt pronomen 6 Du har et telefon- nummer. Det er telefonnummer. Indsæt possessivt pronomen 7 Vi har en lejlighed. Det er lejlighed. Indsæt possessivt pronomen 8 I har en familie. Det er familie. Indsæt possessivt pronomen

29 Side 29 af De har et hus. Det er hus. Indsæt possessivt pronomen 10 Hun har en ordbog. Det er ordbog. Indsæt possessivt pronomen 11 Han har en onkel. Det er onkel. Indsæt possessivt pronomen 12 Vi har en bil. Det er bil. Indsæt possessivt pronomen 13 I har en søn. Det er søn. Indsæt possessivt pronomen 14 De har en datter. Det er datter. Indsæt possessivt pronomen 15 Hun har en farmor. Det er farmor. Indsæt possessivt pronomen 16 I har et hus. Det er hus. Indsæt possessivt pronomen

30 Side 30 af 105 Spørgsmål uden hv-ord Lav spørgsmål uden hv-ord. Husk inversion: V - S? 1 Hans søster er skilt. Lav spørgsmål uden hv-ord. 2 Hendes brødre bor i Danmark. Lav spørgsmål uden hv-ord. 3 Deres forældre er pensionister. Lav spørgsmål uden hv-ord. 4 Jeres mormor og morfar lever. Lav spørgsmål uden hv-ord. 5 Vores lærer taler engelsk. Lav spørgsmål uden hv-ord. 6 Deres datters mand har arbejde. Lav spørgsmål uden hv-ord. 7 Dine søskende er studerende. Lav spørgsmål uden hv-ord. 8 Hendes børn er søde. Lav spørgsmål uden hv-ord.

31 Side 31 af Hans datter bor alene. Lav spørgsmål uden hv-ord. 10 Hendes morfar er død. Lav spørgsmål uden hv-ord. 11 Jeres familie taler fransk. Lav spørgsmål uden hv-ord. 12 Deres søns kæreste er dansker. Lav spørgsmål uden hv-ord.

32 Side 32 af 105 Spørgsmål med hv-ord Lav spørgsmål med hv-ord. Husk ordstillingen: Hv-ord V S? 1 Han har syv søskende. Lav spørgsmål med hv-ord. 2 Hun har fire kusiner. Lav spørgsmål med hv-ord. 3 Det er Joes lejlighed. Lav spørgsmål med hv-ord. 4 Det er Lisas cykel. Lav spørgsmål med hv-ord. 5 Vores tog går klokken Lav spørgsmål med hv-ord. 6 Din kæreste møder i skole klokken Lav spørgsmål med hv-ord. 7 Hans søster har to børn. Lav spørgsmål med hv-ord. 8 Hendes bror er gift med en dansk kvinde. Lav spørgsmål med hv-ord.

33 Side 33 af Deres fætter har været i Danmark i to år. Lav spørgsmål med hv-ord. 10 Jeres datter taler tre sprog. Lav spørgsmål med hv-ord. 11 Det er min onkels bil. Lav spørgsmål med hv-ord. 12 Hans forældres telefonnummer er Lav spørgsmål med hv-ord.

34 Side 34 af 105 Klokken. Analog tid Hvad er klokken? Den er... (om formiddagen/om eftermiddagen...)

35 Side 35 af

36 Side 36 af 105 Klokken. Digital tid / præcis analog tid Spørg: Hvad er klokken? Svar med digital tid eller analog tid + tid på dagen. Eks.: Den er ti nul nul. Eks.: Den er ti om formiddagen. 1 23:15 2 7: :05 4 2: : : :35 8 8:40

37 Side 37 af : : : : : : : :05

38 Side 38 af 105 Hverdag og weekend. Morgenaktiviteter. Vælg opgave: a. Spørg og svar: Hvad laver han / hun / de? Eks.: Han vågner. b. Indsæt CA. Eks.: Han vågner altid kl. 8 om morgenen. c. Begynd med adverbial og lav inversion. Eks.: Normalt vågner han kl. 8 om morgenen

39 Side 39 af

40 Side 40 af 105 Andre aktiviteter. Vælg opgave: a. Spørg og svar: Hvad laver han / hun / de? Eks.: Hun køber ind. b. Indsæt CA. Eks.: Hun køber altid ind om formiddagen. c. Begynd med adverbial og lav inversion. Eks.: Normalt køber hun ind om formiddagen

41 Side 41 af

42 Side 42 af

43 Side 43 af 105 Skabelon. Hverdag og weekend Par-/gruppeøvelse. Vælg selv nogle kategorier/emner, og skriv informationer i boksene. Byt derefter med et andet par/en anden gruppe og fortæl deres historie om personen på billedet. Vælg f.eks.: Vågner kl.? A eller B menneske, frisk/træt Morgenaktiviteter (først, så,bagefter) Morgenmad? Hjemmefra kl. Arbejde / arbejdstid Transport /transporttid Eftermiddagsaktiviteter (først, så,bagefter) Aftensmad kl.? Aftenaktiviteter (først, så,bagefter) Arbejde i hjemmet Weekendaktiviteter (normalt / nogle gange)

44 Side 44 af 105 I klassen. Sproghandlinger/faste vendinger Hvad siger du i disse situationer? 1 Du har pause. Du vil hen i kantinen. Du vil gerne have din ven med. Hvad siger du? 2 Du vil give din ven et stykke chokolade. Hvad siger du? 3 Det er fredag eftermiddag, og du får fri fra skole. Hvad siger du? Hvad svarer de andre? 4 Du møder en ven i kantinen. Hvad siger du? Hvad svarer han/hun? 5 Du sidder i klassen. Du skal skrive noget, men du har ikke en kuglepen. Hvad spørger du om? 6 Læreren forklarer noget. Du forstår det ikke. Hvad siger du? 7 Du sidder i klassen. Du har en aftale hos lægen om en halv time. Hvad siger du? 8 Du har lånt din vens ordbog. Du afleverer den til ham. Hvad siger du? Og hvad svarer han/hun?

45 Side 45 af Skolen begynder kl. 8. Du kommer kl Hvad siger du? 10 Du sidder i bussen. Du vil gerne ud. Hvad siger du? 11 Klokken er 16, og I får fri fra skole. Din ven skal i Tivoli. Hvad siger du? 12 Din ven kommer ti minutter for sent til en aftale. Han siger undskyld. Hvad siger du?

46 Side 46 af 105 Planer og ønsker. Modalverbet 'skal' + infinitiv og tidsudtryk Indsæt modalverbet skal og skift til infinitiv. Indsæt også tidsudtryk. Husk: på lørdag men lørdag aften. (se tidsudtryk s. 44). Eks.: Jeg ringer til min mor. (morgen aften). Svar: Jeg skal ringe til min mor i morgen aften. 1 Jeg gør rent. (tirsdag) 2 Jeg ser fodbold. (onsdag aften) 3 Jeg køber ind og laver mad. (eftermiddag) 4 Jeg har gæster. (mandag) 5 Jeg besøger min tante. (aften) 6 Jeg rydder op, støvsuger. (lørdag formiddag) 7 Jeg sover længe. (søndag) 8 Jeg laver hjemmearbejde. (søndag formiddag)

47 Side 47 af Jeg spiser middag med min søster. (søndag aften) 10 Jeg afleverer min datter i børnehaven. (mandag morgen) 11 Jeg læser, hører musik. (tirsdag aften) 12 Jeg vasker tøj. (onsdag) 13 Jeg arbejder. (morgen) 14 Jeg går en tur. (torsdag eftermiddag) 15 Jeg er hjemme, slapper af. (weekenden) 16 Jeg skriver et brev til min onkel. (morgen aften)

48 Side 48 af 105 Planer med skal og retning Indsæt selv præposition (i / på / til). 1 fodbold - aften 2 lægen - morgen eftermiddag 3 biografen - onsdag 4 middag/min onkel - onsdag aften 5 Helsingør - torsdag 6 fitness - morgen 7 fest - fredag aften 8 byen - lørdag eftermiddag

49 Side 49 af Århus - weekenden 10 svømmehallen - søndag formiddag 11 fødselsdag/en ven - morgen aften 12 mandag eftermiddag biblioteket 13 tandlægen - overmorgen 14 en ven - søndag 15 café - tirsdag 16 skole - torsdag formiddag

50 Side 50 af 105 Ugeplan Indsæt selv navn og aktiviteter. Byt derefter kalender med en anden kursist og fortæl på skift om personens plan for næste uge. Hvad skal... i næste uge? Navn Formiddag Eftermiddag Aften Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag besøger/venner laver mad køber ind vasker tøj støvsuger ser fjernsyn slapper af laver hjemmearbejde løber en tur ringer/famillie passer søsters børn arbejder Tivoli biblioteket Ålborg skole fodbold biografen Tyskland arbejde tandlægen byen frisøren lægen middag/bror café fødselsdag/tante teateret fitness ven Føtex bageren svømmehallen koncert

51 Side 51 af 105 Datid. Regelmæssige verber på -ede og -te Lav om til datid. 1 Jeg vågner klokken syv. 2 Jeg laver kaffe. 3 Jeg spiser morgenmad. 4 Jeg vasker mig. 5 Jeg støvsuger i køkkenet. 6 Jeg læser avis. 7 Jeg spiller computerspil. 8 Jeg hører radioavis.

52 Side 52 af Jeg snakker med min veninde. 10 Jeg taler engelsk. 11 Jeg ringer til mine forældre. 12 Jeg arbejder til klokken fem. 13 Jeg slapper af i weekenden. 14 Jeg køber ind i Netto. 15 Jeg cykler til arbejde. 16. Jeg besøger nogle venner.

53 Side 53 af 105 Uregelmæssige verber og modal- og hjælpeverber Hvad lavede du? Lav om til datid. 1 Jeg skriver et brev. 2 Jeg får gæster. 3 Jeg gør rent. 4 Jeg går en tur. 5 Jeg tager bussen. 6 Jeg ser fjernsyn. 7 Jeg drikker en cola. 8 Jeg står op klokken otte.

54 Side 54 af Jeg kommer hjem efter arbejde. 10 Jeg er i skole. 11 Jeg har et godt job. 12 Jeg vil købe en ordbog. 13 Jeg må ikke låne bilen. 14 Jeg skal til lægen. 15 Jeg kan ikke komme til festen. 16 Jeg sover længe søndag morgen.

55 Side 55 af 105 Ugeplan Indsæt selv navn og aktiviteter. Byt derefter kalender med en anden kursist og fortæl på skift om personens aktiviteter i sidste uge. Hvad lavede... i sidste uge? Navn Formiddag Eftermiddag Aften Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag besøger/venner laver mad køber ind vasker tøj støvsuger ser fjernsyn slapper af laver hjemmearbejde løber en tur taler/famillie passer søsters børn arbejder Tivoli biblioteket Ålborg skole yoga biografen Sverige arbejde tandlægen byen frisøren lægen middag/bror café fødselsdag/søster teateret fitness veninde Føtex bageren svømmehallen koncert

56 Side 56 af 105 Med bussen. Adverbier i kort og lang form Indsæt adverbiet i kort eller lang form. 1 Jeg kommer klokken 12. (hjem / hjemme) 2 Vi sidder i klassen. (ind / inde) 3 Jeg går ad trappen. (ned / nede) 4 Han er i haven. (ud / ude) 5 De går til stationen. (hen / henne) 6 Jeg tager elevatoren til 5. sal (op / oppe) 7 De bor på 3. sal. (op / oppe) 8 Hun er på biblioteket. (hen / henne)

57 Side 57 af Jeg skal til en ven. (ud / ude) 10 Hun er normalt mandag aften. (hjem / hjemme) 11 Han sætter sig i bilen. (ind / inde) 12 Vaskemaskinen står i kælderen. (ned / nede) 13 Han er hos lægen. (hen / henne) 14 Kiosken ligger ved stationen. (hen / henne) 15 Cyklen står på gaden. (ud / ude) 16 Jeg skal til min ven. (hjem / hjemme)

58 Side 58 af 105 Madvarer: Forforståelse / repetition Hvilke madvarer kender du / kan du huske på dansk?

59 Side 59 af 105

60 Side 60 af 105 Madvarer Spørg: Hvad er det? Eller spørg: Kan du lide? Svar: Ja, det kan jeg godt/ikke. Enighed/uenighed: Det kan jeg også/heller ikke

61 Side 61 af

62 Side 62 af

63 Side 63 af

64 Side 64 af 105 Mad. Hvad synes du om...? Enighed/uenighed Hvad synes du om? Brug: Jeg kan godt/ikke (så godt) lide, Det smager godt/fantastisk/ikke godt/ forfærdeligt. Det er lækkert/ikke så lækkert. Udtryk enighed/uenighed: Det kan jeg (også) godt lide/det kan jeg (heller) ikke lide. / Det synes jeg også/ikke. 1 Spørg: Hvad synes du om: fisk chokolade 2 Spørg: Hvad synes du om: sushi whisky 3 Spørg: Hvad synes du om: svinekød vandmelon 4 Spørg: Hvad synes du om: lammekød rugbrød 5 Spørg: Hvad synes du om: leverpostej wienerbrød 6 Spørg: Hvad synes du om: øl pizza 7 Spørg: Hvad synes du om: mayonnaise kylling 8 Spørg: Hvad synes du om: kaffe ananas

65 Side 65 af Spørg: Hvad synes du om: citroner smørrebrød 10 Spørg: Hvad synes du om: sild is 11 Spørg: Hvad synes du om: kartofler æbler 12 Spørg: Hvad synes du om: chili yoghurt 13 Spørg: Hvad synes du om: hvidløg kager 14 Spørg: Hvad synes du om: te salat 15 Spørg: Hvad synes du om: frikadeller grapefrugt 16 Spørg: Hvad synes du om: danskvand ost

66 Side 66 af 105 Nogle eller noget Indsæt 'nogle' eller 'noget'. 1 vand Nogle eller noget? 2 æbler Nogle eller noget? 3 bananer Nogle eller noget? 4 te Nogle eller noget? 5 sukker Nogle eller noget? 6 æg Nogle eller noget? 7 kød Nogle eller noget? 8 kager Nogle eller noget?

67 Side 67 af smør Nogle eller noget? 11 salt Nogle eller noget? 13 kaffe Nogle eller noget? 15 mælk Nogle eller noget? 10 tomater Nogle eller noget? 12 kartofler Nogle eller noget? 14 servietter Nogle eller noget? 16 suppe Nogle eller noget?

68 Side 68 af 105 Priser Spørg: Hvad koster Den/det/de koster Det var dyrt/billigt. Det synes jeg også/ikke. 1 en pk. smør 21,50 2 et gl. marmelade 18,75 3 en fl. Champagne 350, bananer 15,25 5 en tb. mayonnaise 9,50 6 et stk. pizza 37, røde roser 150,00 8 et køleskab 4.895,00

69 Side 69 af en bk. jordbær 25, æsker tændstikker 5,25 11 en ps. kartofler 14,95 12 et kg. oksekød 17,50 kr. 13 en l. sødmælk 12, pk. ris 50,00 15 et stk. kage 24,50 16 to kasser øl 135,25

70 Side 70 af 105 Indkøbsdialoger Gå sammen parvis med 2 kortsæt (et kortsæt: et A-kort og et B-kort med samme tal). Hver person får et A-kort og et B-kort. Parterne må ikke se hinandens kort. Parterne laver i fællesskab indkøbsdialoger ud fra stikordene. 1a. Slagter. Ekspedient Spørg til hvor mange/meget. 4 stk frikadeller: 20 kr. 500 gram oksekød: 35,50 kr. I alt: 55,50 kr. 1b. Slagter. Kunde Du vil købe: - Nogle frikadeller (4 stk) - Noget hakket oksekød (500 gram) Spørg om prisen. Bed om: en pose 2a. Grønthandel. Ekspedient Spørg til tur. Spørg til hvor mange/meget. 10 stk bananer: 15 kr. 2 bundt dild: 17,50 kr. 1 kilo løg: 9,50 kr I alt: 42 kr. Spørg til at betale på beløbet. 2b. Grønthandel. Kunde Du vil købe: - Nogle bananer (10 stk) - Noget dild (2 bundter) - Nogle løg (1 kilo) Spørg om prisen. Bed om: at betale med Dankort 3a. Kiosk. Ekspedient. Spørg til tur. Fortæl avisen er udsolgt. En pakke tyggegummi: 12,00 kr. En cola: 18,50 kr I alt: 30,50 kr. 3b. Kiosk. Kunde. Du vil købe: - En avis - En pakke tyggegummi - En cola Spørg om prisen. Bed om: En pose 4a. Bager. Ekspedient. Spørg til nummer 21. Spørg til hvor mange/meget. 2 stk wienerbrød: 16,00 kr. Et rugbrød: 22,50 kr. ½ liter mælk: 9,50 kr I alt: 62 kr. Spørg til bon. 4b. Bager. Kunde. Du vil købe: - Noget wienerbrød (2 stk) - Et rugbrød - Noget mælk (½ liter) Spørg om prisen.

71 Side 71 af 105 Skabelon: Mad og måltider Par-/gruppeøvelse. Vælg selv nogle kategorier/emner, og skriv informationer i boksene. Byt derefter med et andet par/en anden gruppe og fortæl deres historie om personen på billedet. Vælg f.eks.: Morgenmad kl.? Sulten? Morgenmad hvad? Frokost, spiser/drikker? (normalt / nogle gange? Frokost: hvor, hvornår, med hvem? Aftensmad kl.? sulten?, hvad? med hvem? Kan lide / elsker? Kan ikke lide / hader? Vejer? Tilfreds / ked af det? Indkøb: hvad, hvor, hvorfor? Madvaner i hjemland?

72 Side 72 af 105 Udtale. Almindelige småord med reduktion Reduktion Hvordan udtaler man: tager Hun tager bussen. Reduktion Hvordan udtaler man: giver Han giver hende en kage. Reduktion Hvordan udtaler man: skal have Jeg skal have en kop te. Reduktion Hvordan udtaler man: med Han taler med sin ven. 1 2 Reduktion Hvordan udtaler man: bliver Han bliver i klassen. 3 4 Reduktion Hvordan udtaler man: kan lide Hun kan godt lide kaffe. 5 6 Reduktion Hvordan udtaler man: til Han går til fodbold 7 8 Reduktion Hvordan udtaler man: også Han taler også fransk.

Vi taler dansk 1. Vi taler dansk 1. Til projektor og whiteboard til brug i klassen. Forlaget Synope 2014, 2. udgave

Vi taler dansk 1. Vi taler dansk 1. Til projektor og whiteboard til brug i klassen. Forlaget Synope 2014, 2. udgave Vi taler dansk 1 Til projektor og whiteboard til brug i klassen Forlaget Synope 2014, 2. udgave 1 Bemærk: Dette materiale er ophavsretligt beskyttet. Materialet må kun benyttet i tilknytning til arbejdet

Læs mere

VI TALER DANSK 1 RETTENØGLE

VI TALER DANSK 1 RETTENØGLE Præsentation Side 6, øvelse 4. A: Hej, jeg hedder Daniel. Hvad hedder du? B: Jeg hedder Ivan. A: Hvor kommer du fra? B: Jeg kommer fra Rusland. Hvad med dig? A: Jeg kommer fra Portugal. B: Hvad sprog taler

Læs mere

VI TALER DANSK 2 RETTENØGLE. Vi taler dansk 2. Rettenøgle. Forlaget Synope 2015. Side 1 af 29

VI TALER DANSK 2 RETTENØGLE. Vi taler dansk 2. Rettenøgle. Forlaget Synope 2015. Side 1 af 29 Vi taler dansk 2 Rettenøgle Forlaget Synope 2015 Side 1 af 29 Planer og ønsker Side 6, øvelse 4. Verberne efter 'skal' og 'vil' er i infinitiv og ender på -e. Side 6, øvelse 5. køb købe køber betal betale

Læs mere

KAPITEL 3 (16. ØVELSE)

KAPITEL 3 (16. ØVELSE) KAPITEL 3 (16. ØVELSE) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16 elever i

Læs mere

Videre mod dansk trin for trin Rettenøgle - Forslag til løsninger på nogle af bogens øvelser

Videre mod dansk trin for trin Rettenøgle - Forslag til løsninger på nogle af bogens øvelser Invitationer, gæster og fester Side 5, øvelse 2. Faste udtryk. 1. Velkommen / Kom indenfor. 2. A.: Tusind tak. (Hvor er de smukke). B: Det var så lidt. 3. Må jeg bede om saltet? 4. A: Tak for mad. Det

Læs mere

Repetitionskort. A: Hej, jeg er ny her. Jeg mødte for resten.. i går. Jeg har fået en ny lejlighed. Jeg er begyndt på en uddannelse

Repetitionskort. A: Hej, jeg er ny her. Jeg mødte for resten.. i går. Jeg har fået en ny lejlighed. Jeg er begyndt på en uddannelse Repetitionskort Kortene her kan bruges som repetitionsopgaver, når I er færdige med at arbejde med bogens dialoger (eller når I er færdige med nogle stykker af dem). Print siden ud, og klip kortene fra

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

DET VAR DANMARK. Introduktion til årtiet. På vej mod en ny økonomisk virkelighed. På vej mod fattigfirserne 1975-1985. Før læsning: Gruppesnak:

DET VAR DANMARK. Introduktion til årtiet. På vej mod en ny økonomisk virkelighed. På vej mod fattigfirserne 1975-1985. Før læsning: Gruppesnak: Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppesnak: Se på billederne i bogen side 37. Hvad kender I? Hvad tænker I? Er der flere billeder, I kan genkende fra jeres egen historie? Hvad tror I kapitlet handler

Læs mere

Hjælp dit barn med at udvikle sit sprog

Hjælp dit barn med at udvikle sit sprog Hjælp dit barn med at udvikle sit sprog Mor, and Ja, anden spiser dit brød Dit barn lærer af dig Denne folder henvender sig til alle forældre, der ønsker viden om barnets sproglige udvikling og forslag

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

alle HAR ret TIL ARBEJDSBOG kvindeliv i Danmark

alle HAR ret TIL ARBEJDSBOG kvindeliv i Danmark alle HAR ret TIL ligestilling kvindeliv i Danmark ARBEJDSBOG Indhold Alle har ret til ligestilling kvindeliv i Danmark Arbejdsbog Af Bente Nissen, Gry Clasen og Ulla Rose Andersen 2009 Minister for ligestilling,

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Indhold. Arbejdsmarkedsdansk på virksomheden Aller Aqua. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009. Side 2 Hvem sidder der bag

Indhold. Arbejdsmarkedsdansk på virksomheden Aller Aqua. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009. Side 2 Hvem sidder der bag Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009 Indhold Side 2 Hvem sidder der bag Side 4 En hilsen fra Ungarn til det danske sprog Side 6 Sprogcentret i EU-samarbejde Side 7 Øvelse gør mester Side 8

Læs mere