Matematisk formelsamling til A-niveau - i forsøget med netadgang til skriftlig eksamen 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematisk formelsamling til A-niveau - i forsøget med netadgang til skriftlig eksamen 1"

Transkript

1 Mtemtisk fomelsmling til A-niveu - i fosøget med netdgng til skiftlig eksmen Food Mtemtisk fomelsmling til A-niveu e udejdet fo t give et smlet ovelik ove de fomle og det symolspog, de knytte sig til kenestoffet fo dette niveu i gymnsiet og på hf. Selv om lle hjælpemidle i dg e tilldt ved en del f den skiftlige eksmen, vil en fomelsmling væe pktisk t hve fo elevene, også i det dglige ejde. Fomelsmlingen h deimod ingen juidisk sttus, og kenestoffet til skiftlig eksmen e ikke defineet f den. Fo ovelikkets skyld e medtget fomle fo el og umfng f en ække elementægeometiske figue. Endvidee indeholde fomelsmlingen en liste ove mtemtiske stnddsymole. Hensigten hemed e dels t give elevene et hutigt ovelik, dels t idge til, t undevisee og fofttee f undevisningsmteile kn nvende enstet nottion, symolspog og teminologi. Listen ove mtemtiske stnddsymole gå defo ud ove kenestoffet, men holde sig dog inden fo det mtemtiske unives i gymnsiet og på hf. En ække f fomlene i fomelsmlingen e kun nvendelige unde visse foudsætninge (f.eks. t nævneen i en øk e foskellig f ). Sådnne foudsætninge e f hensyn til oveskueligheden ikke eksplicit nævnt. Figuene e medtget som illusttion til fomlene, og den enkelte figu nskueliggø ofte ét lndt flee mulige tilfælde. Betydningen f de støelse, de indgå i fomlene, e ikke ltid foklet, men vil dog væe det i tilfælde, hvo denne etydning ikke følge umiddelt f skik og ug i den mtemtiske littetu. Fomelsmlingen udgives f Mtemtiklæefoeningen og e udejdet f et udvlg nedst f foeningen: Fomnd fo Mtemtiklæefoeningen Minne Kesselhhn, folgsdiektø Jøgen Dejgd, fgkonsulent Bjøn Gøn, fomnd fo opgvekommissionen fo hf Get Schomcke, fomnd fo opgvekommissionen fo gymnsiet Ellen Stengd Munkholm, medlem f opgvekommissionen fo hf Flemming Møk, medlem f opgvekommissionen fo gymnsiet Sven Toft Jensen. Redktionen e fsluttet ugust 7. Minne Kesselhhn Mtmtiklæefoeningen Bjøn Gøn Fgkonsulent Bemæk: Denne fomelsmling e edigeet til ug i fosøg med netdgng ved skiftlig eksmen i mtemtik og må ikke nvendes i nden smmenhæng. Fomelsmlingen må kun nvendes f hold, de deltge i fosøget.

2 Til føste delpøve delpøven med fomelsmling foventes eleven t kunne: Foståelsesindhold: Opstille enkle fomle, ligninge og diffeentilligninge Redegøe fo konstntenes etydning i det gfiske folø fo føste- og ndengdspolynomie smt eksponentielle funktione Fotolkning f konstnte i vækstmodellene: Lineæ, eksponentiel, foskudt eksponentiel og logistisk Aflæse og fotolke fodolings- og hlveingskonstnt fo eksponentiel vækst Anvende viden om smmenhængen mellem fledet funktion og monotonifohold Fotolke vædien f fledet funktion Aflæse væksthstighed gfisk Anvende viden om smmenhængen mellem stmfunktion, estemt integl og el Fotolke egenske ved løsninge til diffeentilligninge (uden t løse diffeentilligningen) Aflæse og fotolke de sttistiske deskiptoe ud f et givet oksplot, histogmme og sumkuve Fomelindhold: Anvende nuleglen og løse føste og ndengdsligninge Anvende kvdtsætningene og educee udtyk Sætte tl ind i fomle Anvende Pythgos læesætning Foetge eegninge i ensvinklede teknte Isolee ukendte støelse, heunde nvende logitme og potense Bestemme egnefoskifte fo lineæe og eksponentielle funktione Diffeentiee polynomie, e k, ln( ) og, heunde Anvende de egneegle fo diffeentition, som e eskevet i kenestoffet Bestemme en tngentligning Bestemme integle f polynomie,, e k smt funktionen Anvende de egneegle fo integtion, som e eskevet i kenestoffet Redegøe fo om en given funktion e en løsning til en diffeentilligning Anvende eglene fo vektoegning Anvende vektoielle væktøje til t sve på spøgsmål om otogonlitet, pllelitet og el Opstille pmetefemstillinge og ligninge fo linje i plnen Omskive cikelligninge med henlik på t estemme centum og dius

3 Bemæk: Fomle og symole omtlt på sidene 7-3 kn også indgå i egge delpøve. Fo t gøe det oveskueligt h vi mkeet elevnte fomle til ug i føste delpøve med gønt. Indholdsfotegnelse Pocentegning... 4 Popotionlitet... 4 Kvdtsætninge... 4 Potensegneegle... 4 Ensvinklede teknte... 5 Retvinklet teknt... 5 Vilkålig teknt... 5 Vektoe i plnen... 6 Linje i plnen... 8 Cikel... 9 Pel... 9 Vektoe i ummet... 9 Plne i ummet... Linje i ummet... Kugle... Polynomie... 3 Logitmefunktione... 4 Eksponentielt voksende... 5 funktione... 5 Eksponentielt ftgende... 6 funktione... 6 Potensfunktione... 7 Tigonometiske funktione... 8 Diffeentilegning... 9 Afledet funktion... Stmfunktion... Regneegle fo integtion... Ael og umfng... Diffeentil ligninge... 3 Guppeede osevtione... 4 Uguppeede osevtione... 5 Ael og omkeds, umfng og oveflde f geometiske figue... 6 Mtemtiske stnddsymole

4 PROCENTREGNING Begyndelsesvædi B Slutvædi S () S = B ( + ) Vækstte () = S B Pocentvis ænding p (3) p% = % Sttkpitl K Rente p % p. temin Kpitl K efte n temine (4) K = K ( + ) n, hvo p = PROPORTIONALITET og y e popotionle Popotionlitetsfkto k (5) y = k y k = og y e omvendt popotionle (6) y= k y = k KVADRATSÆTNINGER Kvdtet på en sum (7) Kvdtet på en diffeens (8) ( + ) = + + ( ) = + To tls sum gnge smme to tls diffeens POTENSREGNEREGLER (9) () ( + )( ) = s s = + () s = s () ( ) s = s (3) ( ) = (4) = (5) = (6) (7) (8) s = = = s 4

5 ENSVINKLEDE TREKANTER (9) c = = = k c () c = k = k = k c RETVINKLET TREKANT Pythgos sætning () c = + Cosinus () cos A = c Sinus (3) sin A = c Tngens (4) tn A = VILKÅRLIG TREKANT Cosinuseltion (5) (6) Sinuseltion (7) (8) Tekntens el T (9) c = + cosc + c cosc = = = c sin A sin B sin C sin A sin B sin C = = c T = sinc 5

6 VEKTORER I PLANEN Koodintsættet fo vekto (3) = Længden f vekto (3) = + Multipliktion f vekto tllet k med (3) k k = k Summen f to vektoe (33) Diffeensen mellem to vektoe (34) + + = + = (35) AB = y y Sklpoduktet (pikpoduktet) f og (36) = + (37) = cosv, hvo v e vinklen mellem og (38) cosv = 6

7 Otogonle vektoe (39) = Pojektionen f på (4) = Længden f pojektionen (4) = Tvævektoen til (4) = = Deteminnten fo vektopet (, (43) ) det(, ) = = = (44) det(, ) = sinv, hvo v e vinklen f til Pllelle vektoe (45) det(, ) = Aelet f det pllelogm, de udspændes f og (46) A = det(, ) 7

8 LINJER I PLANEN Hældningskoefficienten fo linjen gennem A og B y y (47) = Ligning fo linjen gennem punktet (, ) med hældningskoefficient (48) y = + Ligning fo linjen gennem punktet A(, y ) med hældningskoefficient (49) y = ( ) + y Ligning fo linjen l gennem P med nomlvekto n = (5) ( ) + y ( y) = Pmetefemstilling fo linjen l gennem P med etningsvekto = (5) = + t y y (5) Afstnden f P til linjen l med ligningen + y + c = e dist( Pl, ) = + y + c + 8

9 CIRKEL Ligning fo ciklen med centum C (, y ) og dius PARABEL (53) ( ) + ( y y ) = Ligning fo pel (54) y = + + c d Toppunktet T (55) T =, 4, hvo d = 4c VEKTORER I RUMMET Koodintsættet fo vekto (56) = 3 Længden f vekto (57) =

10 Multipliktion f vekto med tllet k (58) k k = k 3 k 3 Summen f to vektoe (59) + + = Diffeensen mellem to vektoe (6) = Koodintsættet fo vekto AB (6) AB = y y z z Sklpoduktet (pikpoduktet) f og (6) = (63) = cosv, hvo v e vinklen mellem og (64) cosv = Otogonle vektoe (65) =

11 Pojektionen f på (66) = Længden f pojektionen (67) = Vektopoduktet (kydspoduktet) f og (68) Længden f (69) = = sinv, hvo v e vinklen mellem og Aelet A f det pllelogm, de e udspændt f og (7) A =

12 PLANER I RUMMET Ligning fo plnen α gennem punktet P(, y, z ) med nomlvekto n = c (7) ( ) + y ( y) + cz ( z) = Afstnd f punktet P til plnen α med ligningen (7) + y + cz + d = + y+ cz+ d dist( P, α) = + + c LINJER I RUMMET Pmetefemstilling fo linjen l gennem P med etningsvekto (73) y = y + t z z 3 KUGLE (75) Ligning fo kuglen med centum C (, y, z ) og dius ( ) + ( y y ) + ( z z ) =

13 POLYNOMIER Føstegdspolynomium, lineæ funktion f (76) f ( ) = + Hældningskoefficienten (77) = y y Nå en lineæ model f ( ) = + skl estemmes ud f et tlmteile, nvendes lineæ egession på hele tlmteilet. Andengdspolynomium p med nulpunkte (ødde) og (78) p( ) = + + c = ( )( ) Nulpunkte (ødde) i p (79) d + d =, =, hvo d = 4c 3

14 LOGARITMEFUNKTIONER Gfen fo den ntulige logitmefunktion (8) ln fo (8) ln fo (8) y = ln = e y (83) ln e = (84) ln( ) = ln( ) + ln( ) (85) ln = ln( ) ln( ) (86) ln( ) = ln( ) Gfen fo logitmefunktionen med gundtl (87) log fo (88) log fo (89) y = log = y (9) log = (9) log( ) = log( ) + log( ) (9) log = log( ) log( ) (93) log( ) = log( ) 4

15 EKSPONENTIELT VOKSENDE FUNKTIONER Gfen fo en eksponentielt voksende funktion f > vækstten > (94) f( ) = = ( + ) k = e, hvo k = ln (95) f( ) fo (96) f( ) fo Femskivningsfktoen ud f punkte på gfen (, y ) og (, y ) (97) y y = = y y Gfen fo f ( ) = i et enkeltlogitmisk koodintsystem Fodolingskonstnten T (98) T = log ln ln (99) T = log = ln = k Nå en eksponentiel model f ( ) = skl estemmes ud f et tlmteile, nvendes eksponentiel egession på hele tlmteilet. 5

16 EKSPONENTIELT AFTAGENDE FUNKTIONER Gfen fo en eksponentielt ftgende funktion f < < vækstten < () f( ) = = ( + ) k = e, hvo k = ln () f( ) fo () f( ) fo Femskivningsfktoen ud f punkte på gfen (, y ) og (, y ) (3) y y = = y y Gfen fo f ( ) = i et enkeltlogitmisk koodintsystem Hlveingskonstnten T (4) T = (5) T ( ) ( ) ( ) log ln ln ln log( ) ln( ) k k = = = = Nå en eksponentiel model f ( ) = skl estemmes ud f et tlmteile, nvendes eksponentiel egession på hele tlmteilet. 6

17 POTENSFUNKTIONER Potensfunktion (6) f ( ) = Gfe fo f ( ) = Gfen fo f ( ) = i et doeltlogitmisk koodintsystem Bestemmelse f tllet ud f to punkte på gfen (, y ) og (, y ) (7) y y log ln y y = = log ln Nå gnges med tllet +, så gnges f ( ) med tllet + y (8) + = ( + ) y Nå en potensmodel f ( ) = skl estemmes ud f et tlmteile, nvendes potensegession på hele tlmteilet. 7

18 TRIGONOMETRISKE FUNKTIONER Gdtl v omst til dintl (9) v = π din 36 Rdintl omst til gdtl v () v = 36 gde π Definition f cos og sin () (cos ) + (sin ) = () cos( + π)=cos( ) (3) cos( ) = cos( ) (4) cos(π ) = cos( ) Gfen fo cosinus (5) sin( + π)=sin( ) (6) sin( ) = sin( ) (7) sin(π ) = sin( ) Gfen fo sinus 8

19 DIFFERENTIALREGNING Diffeentilkvotienten f ( ) fo funktionen f i tllet (8) f( ) f( ) f ( ) = lim f ( + h) f( ) = lim h h Ligning fo tngenten t til gfen fo f i P(, f ( )) (9) y= f ( )( ) + f( ) = ( ) + y, hvo = f ( ) og y = f( ) () ( k f ( )) = k f ( ) () ( f ( ) + g( )) = f ( ) + g ( ) Regneegle fo diffeentition () ( f ( ) g( )) = f ( ) g ( ) (3) ( f( ) g( )) = f ( ) g( ) + f( ) g ( ) (4) ( f ( g ( ))) = f ( g ( )) g ( ) 9

20 AFLEDET FUNKTION Funktion Logitmefunktion (5) ln Afledet funktion dy y = f( ) y = f ( ) = d Eksponentilfunktione (6) e e = (7) e k k e k (8) Potensfunktione (9) (3) = ln = (3) = = Tigonometiske funktione (3) cos sin (33) sin cos STAMFUNKTION Funktion Stmfunktion f ( ) f ( ) d Eksponentilfunktione (34) e e (35) e k e k k (36) ln Potensfunktione (37) + + (38) = ln (39) = 3 = 3 3 Tigonometiske funktione (4) cos sin (4) sin cos

21 REGNEREGLER FOR INTEGRATION (4) f ( ) d = F ( ) + c, hvo F( ) e en stmfunktion til f ( ) Uestemt integl (43) k f ( ) d= k f ( ) d (44) ( f ( ) + g( )) d= f ( ) d+ g( ) d (45) ( f ( ) g( )) d= f( ) d g( ) d Integtion ved sustitution, hvo t = g( ) (46) f( g( )) g ( ) d= f ( t) dt (47) [ ] f ( ) d= F ( ) = F ( ) F ( ), hvo F( ) e en stmfunktion til f ( ) c (48) f ( ) d= f( ) d+ f( ) d c Bestemt integl (49) k f( ) d= k f( ) d (5) ( f ( ) + g( )) d= f( ) d+ g( ) d (5) ( f ( ) g( )) d= f( ) d g( ) d Integtion ved sustitution (5) [ ] g( ) g( ) f( g( )) g ( ) d= f() t dt = F() t g( ) = F( g( )) F( g( )), hvo F( ) e en stmfunktion til f( ) g( )

22 AREAL OG RUMFANG Aelet A f det mkeede omåde (53) A= f( ) d Aelet A f det mkeede omåde (54) A= ( f( ) g( )) d Rumfnget V f omdejningslegemet (55) V = π ( f( )) d

23 DIFFERENTIAL LIGNINGER Ligning Løsning (56) y = h ( ) y = h ( ) d (57) y = k y y = ce k (58) y = y y= + ce (59) y = y( y) y = + c e (6) y = y( M y) M y = + c e M (6) y + ( ) y = ( ) y= d+ c ( ) ( ) ( ) e A A A ( )e e, hvo A() e stmfunktion til () 3

24 GRUPPEREDE OBSERVATIONER Histogm (6) Aelet f en lok sve til intevllets fekvens Histogm med ens intevllængde (63) Højden f en lok sve til intevllets fekvens Sumkuve (64) Q : nede kvtil, 5%-fktilen m : medin, 5%-fktilen Q : øve kvtil, 75%-fktilen 3 4

25 UGRUPPEREDE OBSERVATIONER Pikdigm (65) Osevtionene fst på en tllinje (66) Min : mindste osevtion (67) M : støste osevtion (68) m : medin (midteste osevtion, nå ntllet f osevtione e ulige, elles tllet midt mellem de to midteste osevtione) (69) Q : nede kvtil (medinen fo den nedeste hlvdel f osevtionene) (7) Q 3 : øve kvtil (medinen fo den øveste hlvdel f osevtionene) (7) Boksplot, kssedigm (oksens højde e uden etydning) Middeltl fo osevtionssættet,,..., n (7) = n... n 5

26 AREAL OG OMKREDS, RUMFANG OG OVERFLADE AF GEOMETRISKE FIGURER Teknt h g A Højde Gundlinje el A = hg Pllelogm h Højde g Gundlinje A el A = hg Tpez h Højde, pllelle side A el A = h+ ( ) Cikel A Rdius el A= π O omkeds O= π Kugle O Rdius oveflde O = 4π V umfng V = 4 3 π 3 Cylinde Kegle h O V h s O V Højde Gundfldedius kum O = π h fl d umfng V = π h Højde Sidelinje Gundfldedius kum O= π s fl d umfng V = 3 π h 6

27 MATEMATISKE STANDARDSYMBOLER Symol Betydning Eksemple, emækninge m.v. {.,.,.,.} mængde på listefom { 5,,3,} {,4,6,... } N, mængden f ntulige tl N = {,,3,... } Z, mængden f hele tl Z = {...,,,,,,... } Q, mængden f tionle tl R, mængden f eelle tl tl, de kn skives q p, p Z q N tilhøe / e element i N G p( ) mængden f de elemente i G, fo N < =,,3 { } { } { } hvilke p() e snd p fkotet, G e undefostået { < 9} = ] 3;3[ { ( )} {(, y) p(, y )} omåde i plnen {( y, ) < < y 5} [ ; ] lukket intevl [ ;3] = { R 3} ] ; ] hlvåent intevl ] ;3] = { R < 3} [ ; [ hlvåent intevl [ ;3 [ = { R < 3} ] ; [ åent intevl ] ;3 [ = { R < < 3} e en ægte delmængde f {,,3} N fællesmængde A B foeningsmængde A B \ mængdediffeens A \ B A komplementæmængde U \ A Ø den tomme mængde disjunkte mængde mængdepodukt A B= Ø [ ;] [ ;] enyttes til t ngive et gfvindue og i etydningen åde og (konjunktion) < y = 5 7

28 Symol Betydning Eksemple, emækninge m.v. elle i etydningen og/elle (disjunktion) medføe, hvis så (impliktion) ensetydende, hvis og kun hvis (iimpliktion) < > 5 = = 4 = 4 = = n i n i= n i... n i= 4 i= i = n! n fkultet, n udåstegn n! =... n= i, fo n i=! = n f ( ) funktionsvædi f ved funktionen f f ( ) kn også stå fo funktionen f Dm( f ) definitionsmængden fo f Vm( f ) vædimængden fo f f ( ) = +, så e f (4) = 3. I visse smmenhænge uges udtyksmåden funktionen y = + elle funktionen + f g smmenst funktion ( f g)( ) = f( g( )) f omvendt (inves) funktion s = f t t = f s () ( ) log, log( ) ln, ln( ) e sin, sin( ) cos, cos( ) tn, tn( ) cot, cot( ) logitmefunktionen med gundtl den ntulige logitmefunktion den ntulige eksponentilfunktion eksponentilfunktionen med gundtl, > potensfunktion numeisk (solut) vædi f sinus cosinus tngens cotngens y = log = y y = ln = e e y etegnes også ep() eksponentilfunktion elle en eksponentiel udvikling kldes undetiden fo en potensfunktion elle en potens-udvikling kldes undetiden fo en 3 = 3, 7 = 7 etegnes også s() sin tn = cos cos cot = sin 8

29 Symol Betydning Eksemple, emækninge m.v. sin ( y) omvendt funktion til sinus sin ( y) = sin = y π sin (,5) =, sin (,5) = 3 6 sin etegnes også Acsin cos ( y) omvendt funktion til cosinus cos ( ) y = cos = y cos (,5), cos (,5) 6 cos π = 3 = etegnes også Accos tn ( y) omvendt funktion til tngens tn ( y) = tn = y π tn () =, tn () = 45 4 tn etegnes også Ac tn lim f ( ) gænsevædien f f ( ) fo gående mod 8 lim + = 3 lim f ( ) f ( ) fo gænsevædien f f ( ) fo gående mod f ( ) gå mod fo gående mod lim = + 3 fo 8 f ( ) fo f ( ) gå mod fo gående mod e fo Δ -tilvækst Δ = Δy, Δ f funktionstilvækst fo y f( ) Δ y=δ f = f( ) f ( ) = Δy Δf, Δ Δ diffeenskvotient fo y = f( ) Δy Δf f( ) f( ) = = Δ Δ f ( ) diffeentilkvotienten fo y = f( ) i f( ) f( ) f ( ) = lim Δf = lim = Δ Δ Δ Δy lim Δ f fledet funktion f y = f( ) d Betegnes f ( ), y, f( ), d d df dy ( f( )),,,( 3 + ) d d d 9

30 Symol Betydning Eksemple, emækninge m.v. ( n) f den n te fledede funktion f y = f( ) f () ( ) skives ofte f ( ), y elle d y d f ( ) d f ( ) d AB AB AB AB en stmfunktion (uestemt integl) til f ( ) det estemte integl f til f f ( ) linjestykket AB længden f linjestykket AB cikeluen AB længden f cikeluen AB, AB vekto, AB længden f vektoen tvævekto etegnelsen kn også nvendes sklpodukt, pikpodukt etegnelsen enyttes også vektopodukt, kydspodukt deteminnten fo vekto- pet (, ) etegnelsen det(, ) også enyttes e pllel med e vinkelet på l m læses også l og m e otogonle A vinkel A A = elle A = ABD vinkel B i teknt ABD (, ) vinklen v mellem og, hvo v 8 3

31 vinklen f til etvinklet teknt midtnomlen n fo linjestykket AB h højden f B på siden elle dens folængelse m medinen f B på siden v B vinkelhlveingslinjen fo vinkel B teknt ABC s omskevne cikel teknt ABC s indskevne cikel 3

32 3

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger.

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger. FORELØBIGE eksamensspørgsmål mac7100 og mac710 dec 01 og maj/juni 013. Spørgsmål 1: Ligninger Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger. Giv eksempler

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Elementær Matematik. Rumgeometri

Elementær Matematik. Rumgeometri Elementær Mtemtik Rumgeometri Ole Witt-Hnsen Køge Gmnsium 8 Inhol. Koorintsstem i rummet.... Vektorer i rummet.... Sklrproukt.... Prmeterfremstilling for en linie i rummet...5. Krsproukt f to vektorer...6.

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

MM01 (Mat A) Ugeseddel 1

MM01 (Mat A) Ugeseddel 1 Institut for Matematik og Datalogi 2. august 200 Syddansk Universitet, Odense HJM/LL MM0 (Mat A) Ugeseddel Velkommen til kurset MM0 (Matematik A). Forelæsninger: afholdes i to ugentlige timer, onsdag kl.

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik Spørgsmål til årsprøve 1v Ma 2008 side 1/5 Steen Toft Jørgensen Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik IT-værktøjer Jeg forventer, at I er fortrolige med lommeregner TI-89 og programmerne

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2 Spørgsmål Nr. 1 TITEL: Statistik Definition af beskrivende statistik Opdeling af beskrivende statistik i grupperede observationer og ikke grupperede observationer Deskriptorerne typetal og middelværdi

Læs mere