AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden"

Transkript

1 AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016

2 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær uddannelse eller ordinær beskæftigelse vedrører hovedsageligt tre forsørgelsesgrupper: 1. Unge på uddannelseshjælp, der er unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. De skal have en indsats rettet mod ordinær uddannelse. 2. Unge på kontanthjælp, der er unge med en erhvervskompetencegivende uddannelse. De skal have en indsats rettet mod ordinær beskæftigelse. 3. Unge på a-dagpenge, der både kan være med og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket afgør om de skal have en indsats rettet mod uddannelse eller beskæftigelse. Unge, der skal i uddannelse, er den største gruppe (tabel 1) For alle 3 ydelsestyper er antallet af unge på forsørgelsen faldet fra 2015 til 2016 i RAR-Hovedstaden. Antalsmæssigt er den største gruppe unge på uddannelseshjælp, det vil sige unge, der skal have en indsats rettet mod ordinær uddannelse. Unge uden uddannelse har hele tiden fyldt mest (figur 1). Kigger vi på udviklingen i unge på offentlig forsørgelse helt tilbage fra 2004 og frem til 2016 udgør unge kontanthjælpsmodtagere den største gruppe i hele perioden. I januar 2014 indføres uddannelseshjælp for de i gruppen, der ikke har en uddannelse. Men det samlede antal unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtager fylder fortsat mest. Unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere falder efter kontanthjælpsreformen (figur 1) Da den samlede ungdomsledighed i RAR-Hovedstaden faldt i perioden , var det tydeligvis de forsikrede unge, der fik det største fald. Fra knap fuldtidspersoner i 2004 blev antal unge a-dagpengemodtagere reduceret til godt i juli 2008, hvor de når det laveste niveau i den betragtede periode. For unge kontanthjælpsmodtagere reduceres antallet fra knap i 2004 til ca igennem Både antal unge på kontanthjælp og a-dagpenge stiger fra 2008 til Den økonomiske nedgangsperiode går særligt hårdt ud over de unge a-dagpengemodtagere, der næsten 3-dobles fra juli 2008 til juli Antallet af unge på kontanthjælp stiger 94 % i perioden, men udgør fortsat langt den største gruppe. Antallet af unge ydelsesmodtagere er igen faldende fra efteråret 2013, og med opsplitningen af unge kontanthjælpsmodtagere pr. 1. januar 2014 i hhv. kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere ses et fortsat fald i antallet af unge på kontant- eller uddannelseshjælp. Gruppen er i alt reduceret 17 % fra januar 2014 til januar 2016, mens antallet af unge på a-dagpenge er faldet 6 % i perioden. Gunstigere udvikling i RAR-Hovedstaden (figur 2): Det samlede antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er fra 2004 til 2016 reduceret med 11 % i RAR- Hovedstaden, mens antallet er steget 10 % på landsplan og 28 % i RAR-Sjælland. Den gunstigere udvikling i RAR-Hovedstaden skyldes især, at antallet af unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere faldt kraftigere fra i RAR-Hovedstaden end i RAR-Sjælland og samlet for hele landet. Det er her hovedsageligt antallet af uddannelseshjælpsmodtagere, der har udviklet sig mere gunstigt i RAR- Hovedstaden fra end i øvrige RAR-områder i landet. Tabel 1. Ydelsesmodtagere under 30 år fordelt på typer af ydelse i RAR-Hovedstaden RAR Hovedstaden Jun 2015 Jun 2016 Udvikling Uddannelseshjælp % Kontanthjælp % A-dagpenge % Unge på ydelse i alt % 2

3 Jan 2004 Apr 2004 Jul 2004 Okt 2004 Jan 2005 Apr 2005 Jul 2005 Okt 2005 Jan 2006 Apr 2006 Jul 2006 Okt 2006 Jan 2007 Apr 2007 Jul 2007 Okt 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Okt 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Okt 2009 Jan 2010 Apr 2010 Jul 2010 Okt 2010 Jan 2011 Apr 2011 Jul 2011 Okt 2011 Jan 2012 Apr 2012 Jul 2012 Okt 2012 Jan 2013 Apr 2013 Jul 2013 Okt 2013 Jan 2014 Apr 2014 Jul 2014 Okt 2014 Jan 2015 Apr 2015 Jul 2015 Okt 2015 Jan 2016 Apr 2016 Figur 1. Udviklingen i unge på offentlig forsørgelse i RAR-Hovedstaden Uddannelseshjælp Kontanthjælp u. 30 år A-dagpenge u. 30 år Figur 2. Udviklingen juni i uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år i hhv. RAR-Hovedstaden, RAR-Sjælland og hele landet Jun 2004 Jun 2005 Jun 2006 Jun 2007 Jun 2008 Jun 2009 Jun 2010 Jun 2011 Jun 2012 Jun 2013 Jun 2014 Jun 2015 Jun 2016 Hele landet RAR Hovedstaden RAR Sjælland

4 Unge på uddannelseshjælp Det poliske sigte med uddannelseshjælp for unge uden uddannelse er, at de unge skal mødes med en tro på, at de har potentiale for at få en uddannelse, som kan give dem fodfæste på arbejdsmarkedet, og de skal derfor have en indsats, der understøtter målet om uddannelse. RAR-Hovedstaden gunstigere udvikling i uddannelseshjælpsmodtagere (tabel 2) RAR-Hovedstadens gunstigere udvikling i antal unge uddannelseshjælpsmodtagere skyldes i høj grad, at København hvis unge udgør 40 % af RAR-Hovedstadens unge har et væsentligt større fald i uddannelseshjælpsmodtagere end gennemsnittet af kommuner på landsplan. Hovedparten af kommuner i RAR-Hovedstaden har haft et fald i antal unge på uddannelseshjælps fra juni 2015 til juni Kun tre kommuner har haft en stigning, det drejer sig om: Egedal (+4 %), Furesø (+3 %) og Hillerød (+2 %). Flest aktivitetsparate unge (figur 3 og 4) Unge på uddannelseshjælp visiteres af jobcentret i kategorierne: Åbenlyst uddannelsesparat (har ikke brug for den grundige afklaring, kan starte uddannelse ved egen hjælp) Uddannelsesparat (kan med den rette støtte starte ordinær uddannelse inden for et år) Aktivitetsparat (har brug for indsats i mere end et år før ordinær uddannelse kan startes og gennemføres). Både i RAR-Hovedstaden og hele landet er den største gruppe af uddannelseshjælpsmodtagere vurderet som aktivitetsparate. Det vil sige, at jobcentret har vurderet, at de har brug for en indsats i mere end et år, før de kan starte og gennemføre en ordinær uddannelse. Indsatsen kan fx være virksomhedspraktik, FVU-undervisning i dansk og matematik, brobygning til uddannelse, mentor eventuelt i perioder kombineret med en behandlingsindsats i Socialforvaltningen. I RAR-Hovedstaden er en lidt større andel aktivitetsparate (56 %) end samlet for hele landet (51 %). Lidt flere unge mænd (figur 5) Der er både på landsplan og i RAR-Hovedstaden en lidt større andel af uddannelseshjælpsmodtagerne, der er mænd. Fordelingen i RAR-Hovedstaden er, at 53 % er mænd og 47 % er kvinder. På landsplan er fordelingen 52 % mænd og 48 % kvinder. Store kommune forskelle på visitation (tabel 3) Bag RAR-Hovedstadens gennemsnit på 56 % aktivitetsparate unge på uddannelseshjælp gemmer der sig store kommunale forskelle i visitationsfordeling. Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere, der er vurderet aktivitetsparate, spænder således fra 35 % i Halsnæs til 69 % i Gentofte og Rudersdal. Stor forskel på hvor meget, unge på uddannelseshjælp aktiveres (tabel 4) Der er stor forskel på, hvor meget uddannelseshjælpsmodtagere aktiveres i de enkelte kommuner i landet. På landsplan har uddannelseshjælpsmodtagere i gennemsnit været i aktivering i 38,8 % af de mulige aktiveringstimer i juni 2016 kaldet aktiveringsgraden. RAR-Hovedstaden og RAR-Sjælland har den laveste aktiveringsgrad i juni 2016 (33,9 %), mens Nordjylland har den højeste (47,1 %). På landsplan har 60,8 % af alle uddannelseshjælpsmodtagere været i aktivering i juni 2016 kaldet andel aktiveringsberørte. RAR-Hovedstaden har en højere andel (63,3 %), mens den højeste andel aktiveringsberørte ses i RAR-Østjylland (65,0 %). Dette peger på, at lidt flere unge får aktivering i Hovedstaden, men i lidt kortere tid for hver enkelt end gennemsnittet for resten af landet. Forskellen er tilsvarende stor inden for RAR-Hovedstaden (figur 6 og 7) I Hovedstaden spænder aktiveringsgraden for uddannelseshjælpsmodtagere i juni 2016 fra 16 % i Hvidovre til 56 % i Ishøj/Vallensbæk. Mens andelen af aktiveringsberørte spænder fra 40 % i Albertslund til 90 % i Gribskov. Det skal bemærkes, at mentor som tilbud ikke indgår i beregningen af aktiveringsgrad og andel aktiveringsberørte. 7 ud af 10 aktiveres i vejledning og opkvalificering (figur 8) I RAR-Hovedstaden udgør vejledning og opkvalificering 73 % af aktiveringstilbuddene for uddannelseshjælpsmodtagere i 1. halvår Mens 21 % er i virksomhedspraktik, 4 % i løntilskud og 3 % nytteindsats. Fordelingen svarer til andelene på landsplan. 4

5 Forskellig brug af tilbud i kommunerne (tabel 5) Kommunerne i RAR-Hovedstaden har imidlertid meget forskellig strategi for tilbud til uddannelseshjælpsmodtagerne. Således varierer brugen af vejledning og opkvalificering fra 45 % i Halsnæs til 84 % i Vallensbæk/Ishøj. Mens eksempelvis brugen af virksomhedspraktik varierer fra 11 % i Furesø til 54 % i Halsnæs. Nytteindsats til de åbenlyst uddannelsesparate (figur 9) Nytteindsats er - når det gælder unge på uddannelseshjælp - primært tiltænkt de åbenlyst uddannelsesparate, der i henhold til loven skal i nytteindsats eller virksomhedspraktik frem til uddannelsesstart, hvis de ikke kan forsørge sig selv i perioden. I tråd hermed er det stort set kun de åbenlyst uddannelsesparate, der er i nytteindsats blandt de uddannelsesparate i RAR-Hovedstaden pr. 1. halvår Nogle kommuner vælger at benytte deres virksomhedspraktikpladser som nytteindsats til de åbenlyst uddannelsesparate, og dermed er det knap halvdelen af de åbenlyst uddannelsesparate i RAR-Hovedstaden, der som loven foreskriver er i nytteindsats frem til start på ordinær uddannelse i 1. halvår Men der synes at være behov for et øget brug af nytteindsats til de åbenlyst uddannelsesparate i RAR-Hovedstaden såvel som i resten af landet. Hovedparten af de aktivitetsparate unge, der er i aktiveringstilbud, er i vejledning og opkvalificering (78 %). Det skal her erindres, at tilbud om mentor som ofte benyttes til aktivitetsparate ikke indgår i denne opgørelse. Mentor bruges til at støtte de unge (figur 10) Mentor som støtte til at gøre den unge klar til at starte eller til at blive fastholdt i ordinær uddannelse benyttes i højere grad i RAR-Hovedstaden (38 %) end samlet for hele landet (24 %). For de uddannelsesparate unge bruges mentor oftest som støtte til at blive fastholdt i en ordinær uddannelse. For de aktivitetsparate unge benyttes mentor både i kombination med et andet LAB-tilbud, typisk som støtte til at blive fastholdt i tilbuddet. Eller det benyttes som eneste tilbud, hvis den unge ikke kan deltage i andre LAB-tilbud. I disse tilfælde kan den aktivitetsparate fx være i et behandlingstilbud under Socialforvaltningen parallelt med mentortilbuddet i jobcentret. Mentor bruges i forskelligt omfang i kommunerne (figur 11) RAR-Hovedstaden større grad af mentorstøtte til de unge på uddannelseshjælp skyldes fortrinsvist, at København anvender mentor til 60 % af deres unge på uddannelseshjælp. Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere, der har en mentor, varierer i RAR-Hovedstaden fra 12 % på Frederiksberg til 60 % i København. Flere i Hovedstaden starter i uddannelse (figur 12) Der er en højere andel uddannelseshjælpsmodtagere i RAR-Hovedstaden, der i perioden januar-april 2016 er gået i ordinær uddannelse (11,1 %) end i de øvrige RAR-områder i landet. Andel spænder fra 5,3 % i RAR-Bornholm til 11,1 % i RAR-Hovedstaden. Det skal erindres, at der i den betragtede periode i 2016 ikke indgår tal for den måned, hvor uddannelserne typisk har det store optag (august). Andelene, der overgår til ordinær uddannelse, vil således typisk være højere, når flere af årets måneder indgår. Store forskelle mellem kommunerne (figur 13) Når RAR-Hovedstaden har en højere andel unge på uddannelseshjælp, der starter i ordinær uddannelse, skyldes det hovedsageligt, at København - der har den store volumen - har en relativ høj andel (12 %), der starter i uddannelse. Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i RAR-Hovedstaden, der i januar-april 2016 er startet i ordinær uddannelse, varierer fra 3,1 % i Furesø til 21,2 % i Rødovre. Flere uddannelsesparate starter i uddannelse (figur 14) Som forventet er der i RAR-Hovedstaden en større andel af de åbenlyst uddannelsesparate (13,8 %) og uddannelsesparate (13,1 %), der starter i ordinær uddannelse end de aktivitetsparate (8,8 %). Det kan ikke af målingen ses, hvor længe de pågældende unge har været på uddannelseshjælp, inden de gik i ordinær uddannelse. Endvidere vil de åbenlyst uddannelsesparate, der forsørger sig selv frem til uddannelsesstart (og som derfor afgår til beskæftigelse før uddannelsesstart) ikke indgå i opgørelsen. Man kan heller ikke af målingen se, hvor stor en andel af de unge, der fastholdes i den uddannelse, de er startet i. 5

6 Tegn på lidt bedre fastholdelse i RAR-Hovedstaden (tabel 6 og 7) Hvis vi betragter den gruppe uddannelseshjælpsmodtagere, der afsluttede deres ydelse i 1. kvartal 2015, og slår ned på deres forsørgelsesstatus på forskellige tidspunkter efter deres afgang fra uddannelseshjælp, kan vi se, at en større andel i Hovedstaden ikke er på offentlig forsørgelse både 1, 3, 6 og 12 måneder senere end samlet for hele landet. En måned efter afsluttet uddannelseshjælp er 69,2 % uden offentlig forsørgelse (det vil sige, at de enten er på SU, lærlingeløn, i beskæftigelse eller anden selvforsørgelse) i RAR-Hovedstaden, mens andelen er 67,6 % for hele landet. Efter 12 måneder er andelen i RAR-Hovedstaden faldet til 61,5 % - altså 7,7 procentpoint lavere. For hele landet er andelen uden offentlig forsørgelse faldet med 8,7 procentpoint til en andel på 58,9 %. Det betyder, at en lidt større andel af uddannelseshjælpsmodtagerne i Hovedstaden fastholdes i at være uden offentlig forsørgelse end samlet for hele landet. Vi kan dog ikke afgøre, hvorvidt de fastholdes i uddannelse eller i job. Tabel 2: Udviklingen i antal uddannelseshjælpsmodtagere, juni , RAR-Hovedstaden fordelt på kommuner Jun 2015 Jun 2016 Udvikling Albertslund % Allerød % Ballerup % Brøndby % Egedal % Fredensborg % Frederiksberg % Frederikssund % Furesø % Gentofte % Gladsaxe % Glostrup % Gribskov % Halsnæs % Helsingør % Herlev % Hillerød % Hvidovre % Høje-Tåstrup % Hørsholm % København % Lyngby-Taarbæk % Rudersdal % Rødovre % Tårnby/Dragør % Vallensbæk/Ishøj % RAR-Hovedstaden % RAR Bornholm % RAR Fyn % RAR Nordjylland % RAR Sjælland % RAR Sydjylland % RAR Vestjylland % RAR Østjylland % Hele landet % 6

7 Figur 3: Uddannelsesparate i RAR-Hovedstaden pr. juni 2016 fordelt på visitationskategori RAR-Hovedstaden 1% 37% 56% 7% Uddannelsesparat Åbenlys uddannelsesparat Aktivitetsparat Uoplyst Figur 4: Uddannelsesparate i hele landet pr. 1. juni 2016 fordelt på visitationskategori Hele landet 1% 51% 40% 8% Uddannelsesparat Åbenlys uddannelsesparat Aktivitetsparat Uoplyst 7

8 Tabel 3: Uddannelsesparate i RAR-Hovedstaden pr. 1. juni 2016 fordelt på visitationskatagori og kommune Uddannelsesparat Åbenlys uddannelsesparat Aktivitetsparat Albertslund 43% 8% 49% Allerød 23% 7% 68% Ballerup 30% 16% 53% Brøndby 34% 2% 64% Egedal 30% 15% 54% Fredensborg 40% 9% 50% Frederiksberg 36% 9% 55% Frederikssund 36% 7% 57% Furesø 38% 8% 53% Gentofte 27% 5% 69% Gladsaxe 46% 13% 40% Glostrup 42% 15% 41% Gribskov 43% 4% 50% Halsnæs 59% 6% 35% Helsingør 46% 14% 39% Herlev 30% 14% 56% Hillerød 39% 7% 53% Hvidovre 39% 2% 58% Høje-Tåstrup 39% 9% 51% Hørsholm 22% 8% 67% København 33% 4% 62% Lyngby-Taarbæk 31% 12% 56% Rudersdal 21% 7% 69% Rødovre 41% 7% 52% Tårnby/Dragør 45% 5% 49% Vallensbæk/Ishøj 43% 3% 52% RAR-Hovedstaden 37% 7% 56% Figur 5: Uddannelseshjælpsmodtagere fordelt på køn pr. juni % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 52% 53% 48% 47% Hele landet RAR Hovedstaden Mænd Kvinder 8

9 Hvidovre Glostrup Albertslund Helsingør Herlev Brøndby Gentofte Hillerød Frederikssund Tårnby/Dragør Rudersdal RAR Hovedstaden Ballerup Lyngby-Taarbæk Frederiksberg København Furesø Rødovre Egedal Gladsaxe Allerød Fredensborg Halsnæs Hørsholm Gribskov Høje-Tåstrup Vallensbæk/Ishøj Tabel 4: Aktiveringsgrad og andel aktiveringsberørte uddannelseshjælpsmodtagere pr. 1. juni 2016, fordelt på RAR-områder Aktiveringsgrad Andel aktiveringsberørte Hele landet 38,8 60,8 RAR Bornholm 47,0 63,0 RAR Fyn 39,7 57,8 RAR Hovedstaden 33,9 63,3 RAR Nordjylland 47,1 63,8 RAR Sjælland 33,9 54,7 RAR Sydjylland 36,1 58,3 RAR Vestjylland 39,5 57,5 RAR Østjylland 42,7 65,0 Figur 6: Aktiveringsgrad for uddannelseshjælpsmodtagere i RAR-Hovedstaden pr. 1. juni 2016, fordelt på kommuner 60,0 50,0 40,0 30,0 Aktiveringsgrad 33,9 56,0 20,0 16,3 10,0 0,0 9

10 Albertslund Helsingør Gentofte Hillerød Fredensborg Hvidovre Rudersdal Lyngby-Taarbæk Brøndby Herlev Ballerup Allerød Furesø Glostrup Egedal Gladsaxe RAR-Hovedstaden Frederikssund Halsnæs Hørsholm Rødovre Tårnby/Dragør Frederiksberg Høje-Tåstrup København Vallensbæk/Ishøj Gribskov Figur 7: Andel aktiveringsberørte uddannelseshjælpsmodtagere i RAR-Hovedstaden pr. 1. juni 2016, Fordelt på kommuner 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Andel aktiveringsberørte 90,0 63,3 40,0 Figur 8: Aktiverede uddannelseshjælpsmodtagere (fudtidspersoner) i RAR-Hovedstaden i perioden januar-juni 2016 fordelt på tilbud RAR-Hovedstaden 21% 3% 4% 73% Vejledning og opkvalificering Løntilskud Virksomhedspraktik Nytteindsats 10

11 Tabel 5: Aktiverede uddannelseshjælpsmodtagere (fudtidspersoner) i RAR-Hovedstaden i perioden januar-juni 2016 fordelt på tilbud og kommuner Tilbud i alt Vejledning og opkvalificering Løntilskud Virksomhedspraktik Nytteindsats Albertslund 54 57% 9% 33% 2% Allerød 43 74% 2% 23% 0% Ballerup % 6% 16% 12% Brøndby 92 67% 4% 27% 1% Egedal 51 73% 2% 20% 6% Fredensborg 41 56% 10% 27% 7% Frederiksberg % 3% 29% 5% Frederikssund 54 72% 4% 24% 0% Furesø 82 79% 2% 11% 7% Gentofte 57 60% 9% 30% 2% Gladsaxe % 2% 19% 4% Glostrup 31 65% 3% 26% 6% Gribskov % 1% 18% 4% Halsnæs % 2% 54% 0% Helsingør % 3% 33% 9% Herlev 51 55% 10% 31% 4% Hillerød % 1% 24% 12% Hvidovre % 6% 17% 1% Høje-Tåstrup % 5% 15% 3% Hørsholm 19 68% 0% 26% 5% København % 3% 15% 0% Lyngby-Taarbæk 49 49% 6% 29% 16% Rudersdal 58 81% 2% 17% 0% Rødovre 90 74% 1% 21% 4% Tårnby/Dragør % 6% 22% 0% Vallensbæk/Ishøj 77 84% 3% 13% 1% RAR-Hovedstaden % 4% 21% 3% Figur 9: Aktiverede uddannelseshjælpsmodtagere (fudtidspersoner) i RAR-Hovedstaden i perioden januar-juni 2016 fordelt på tilbud og visitationskategori 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19% 24% 3% 54% Åbenlyst uddannelsesparate 3% 0% 23% 19% 3% 5% 69% 78% Uddannelsesparate Aktivitetsparate Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Løntilskud Nytteindsats 11

12 Figur 10: Andel uddannelseshjælpsmodtagere (unikke personer) med mentor i perioden januar-juni 2016 fordelt på RARområder 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 14,1 Andel uddannelseshjælpsmodtagere med mentor 18,0 18,3 19,2 19,4 24,3 27,1 38,2 40,8 Figur 11: Andel uddannelseshjælpsmodtagere (unikke personer) med mentor i perioden januar-juni 2016 fordelt på kommuner i RAR-Hovedstaden Andel uddannelseshjælpsmodtagere med mentor 70,0 60,0 59,6 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 12,1 0,0 12

13 Furesø Frederiksberg Hillerød Halsnæs Egedal Glostrup Brøndby Gribskov Lyngby-Taarbæk Høje-Tåstrup Tårnby/Dragør Allerød Frederikssund Helsingør Albertslund Ballerup Rudersdal København Hvidovre Hørsholm Gladsaxe Fredensborg Gentofte Vallensbæk/Ishøj Herlev Rødovre RAR Bornholm RAR Østjylland RAR Nordjylland RAR Sjælland RAR Vestjylland Hele landet RAR Sydjylland RAR Fyn RAR Hovedstaden Figur 12: Andel uddannelseshjælpsmodtagere, som påbegynder ordinær uddannelse i perioden januar april 2016, fordelt på RAR-områder 12,0 10,0 8,0 7,2 8,3 8,5 8,5 9,2 9,5 10,1 11,1 6,0 5,3 4,0 2,0 0,0 Figur 13: Andel uddannelseshjælpsmodtagere, som påbegynder ordinær uddannelse i perioden januar april 2016, fordelt på kommuner i RAR-Hovedstaden 25,0 21,0 21,2 20,0 15,0 10,0 5,0 3,1 5,3 6,3 6,9 7,5 7,5 7,7 7,8 8,0 8,2 16,9 15,7 15,0 13,6 13,6 14,1 11,5 12,0 9,1 9,3 9,3 9,9 10,0 10,0 0,0 Kide: Jobindsats.dk 13

14 Figur 14: Andel uddannelseshjælpsmodtagere, som påbegynder ordinær uddannelse i perioden januar april 2016 i RAR-Hovedstaden, fordelt på visitationskategori 16,0 14,0 12,0 13,1 13,8 10,0 8,0 8,8 6,0 4,0 2,0 0,0 Aktivitetsparat Uddannelsesparat Åbenlys uddannelsesparat Tabel 6: For uddannelseshjælpsmodtagere i RAR-Hovedstaden, der har afsluttet forsørgelsen i 1. kvartal 2015, vises status hhv. 1, 3, 6 og 12 mdr. senere Afsluttet uddannelseshjælp i 1. kvartal 2015 Status 1, 3, 6 og 12 mdr. efter afsluttet forløb RAR-Hovedstaden 1 mdr. efter 3 mdr. efter 6 mdr. efter 12 mdr. efter I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Uden offentlig forsørgelse * 69,2 62,9 64,4 61,5 A-dagpenge 0,4 0,4 0,3 0,8 Kontant-/uddannelseshjælp 24,2 30,8 29,1 30,8 Revalidering/Forrevalidering 1,1 1,1 1,0 0,9 Sygedagpenge 0,6 0,3 0,4 0,7 Fleksjob 0,1 0,2 0,2 0,3 Ledighedsydelse 0,3 0,2 0,3 0,2 Førtidspension mv. 2,5 2,6 2,7 2,8 Andet 1,4 1,5 1,8 2,1 * Her indgår SU, lærlingeløn, beskæftigelse og anden selvforsørgelse 14

15 Tabel 7: For uddannelseshjælpsmodtagere i hele landet, der har afsluttet forsørgelsen i 1. kvartal 2015, vises status hhv. 1, 3, 6 og 12 mdr. senere Afsluttet uddannelseshjælp i 1. kvartal 2015 Status 1, 3, 6 og 12 mdr. efter afsluttet forløb Hele landet 1 mdr. efter 3 mdr. efter 6 mdr. efter 12 mdr. efter I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Uden offentlig forsørgelse * 67,6 60,8 61,9 58,9 A-dagpenge 0,5 0,5 0,4 0,8 Kontant-/uddannelseshjælp 23,9 30,7 29,2 31,0 Revalidering/Forrevalidering 1,2 1,2 1,1 1,0 Sygedagpenge 0,6 0,4 0,5 0,7 Fleksjob 0,3 0,4 0,5 0,6 Ledighedsydelse 0,6 0,5 0,4 0,4 Førtidspension mv. 4,4 4,5 4,6 4,8 Andet 1,0 1,1 1,4 1,9 * Her indgår SU, lærlingeløn, beskæftigelse og anden selvforsørgelse 15

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland Juni 2017 Hovedpointer vedr. integrationsindsatsen i RAR Sjælland Flygtninge og asylansøgere Flygtningekvoten i RAR Sjællands kommuner er i 2017 på

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

Jobcenter Furesø Indsatser og resultater

Jobcenter Furesø Indsatser og resultater Jobcenter Furesø Indsatser og resultater Udarbejdet august 2014 Indhold Indledning... 1 Udvalgte grupper... 2 Ledigheden udviklingen i Furesø kommune og resten af landet... 2 Ledighed fordelt på varighed...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Begrænsning af tilgangen til førtidspension Seminar d. 25. marts 2011 09.00-09.30

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen for unge uden uddannelse. Af Marianne Sumborg Arbejdsmarkedsdirektør i AMK Øst

Beskæftigelsesindsatsen for unge uden uddannelse. Af Marianne Sumborg Arbejdsmarkedsdirektør i AMK Øst Beskæftigelsesindsatsen for unge uden uddannelse Af Marianne Sumborg Arbejdsmarkedsdirektør i AMK Øst 7 ud af 10 unge er på uddannelseshjælp = uden uddannelse Ydelsesmodtagere under 30 år i København A-dagpenge

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr.

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr. Beskæftigelsesreform Andel i job 3 mdr. efter nyledighed Langtidsledighed Udvikling Kontakt 1. samtale inden for 1 mdr. 1. tilbud inden for 3/6 mdr. Aktivering I % af arbejdsstyrken Aktiveringsberørte

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Spot på langtidsledigheden i Østdanmark

Spot på langtidsledigheden i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 12. september 2013 J.nr.: Spot på langtidsledigheden i Østdanmark Jobcentrene har i indsatsen over for jobklare ledige et særligt fokus på begrænsningen

Læs mere

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked Notat Sagsnr.: 2012/0005116 Dato: 20. september 2013 Titel: Ledighedstal og Resultatopfølgning Sept. 2013 Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Ledighedstal og Resultatopfølgning

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OVERBLIK MINISTERMÅL 2

OVERBLIK MINISTERMÅL 2 OVERBLIK MINISTERMÅL 2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 21. september 2011 J.nr.: / ESO Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - Status efter 2. kvartal 2011 Resultater af indsatsen for at begrænse

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Dato: 4-2-21 bskps@herning.dk Unge ledige udvikling i målgrupper med mere. ruar 21 Med følgende notat gives en status på udviklingen i gruppen af unge ledige i Herning

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Indsatsstatus Økonomistatus Bestand Effekt Ministerens Ministerens mål 2009 mål Aktiveringsgrad Forsørgertryk 1 16-11-2016 Kontanthjælp: Visitationskategori

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune November 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune November 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune November 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området. Tema: Den virksomhedsrettede indsats

Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området. Tema: Den virksomhedsrettede indsats Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området Tema: Den virksomhedsrettede indsats Program 09.00-09.05 Velkomst og præsentation af dagens program 09.05-10.00 Status på implementering

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HILLERØD JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014 Kvartalsstatistik for 4. kvartal 214 Rødovre Jobcenter 23-2-215 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 5 Udvikling

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere