1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4"

Transkript

1 Lønredegørelse 2012

2 1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune ANTAL ANSATTE Udvikling i antal medarbejdere Antal fuldtidsbeskæftigede per indbygger LØNUDGIFTER Bruttolønudgift per indbygger Udvikling i lønudgifter LØNUDVIKLING Lønudvikling for alle ansatte Lønudvikling for personale ansat i samme stilling begge år LØNNIVEAU Udvikling i lønniveauet Andel højt- og lavtlønnede medarbejdere Lønniveau for alle ansatte i alt og fordelt på køn SAMMENDRAG AF DEN GENERELLE UDVIKLING I GREVE KOMMUNE Udvikling indenfor personalegrupper LØNUDVIKLING Lønudvikling for alle ansatte, fordelt på personalegrupper Lønudvikling for personale ansat i samme stilling begge år, fordelt på personalegrupper LØNNIVEAU Lønniveau for alle ansatte, fordelt på personalegrupper Lønniveau for personale ansat i samme stilling begge år, fordelt på personalegrupper Lønniveau for alle ansatte, fordelt på køn og personalegrupper Side 1

3 1. Sammenfatning Lønredegørelse 2012 afdækker lønudviklingen for ansatte i Greve Kommune fra november 2011 til november Der redegøres først for den generelle udvikling indenfor områderne antal medarbejdere, lønudgifter, lønudvikling og lønniveau i Greve Kommune. Dernæst redegøres for lønudviklingen og lønniveauet fordelt på de ti største personalegrupper i Greve Kommune. Af lønredegørelse 2012 fremgår ligeledes lønudviklingen for personale ansat i samme stilling i november 2011 og november 2012 samt lønniveauet for alle ansatte fordelt på køn. Derudover sammenholdes lønudviklingen og -niveauet i Greve Kommune med gennemsnittet for de fem benchmarking kommuner 1, som Greve Kommune samarbejder med, og med et samlet gennemsnit for alle kommuner på landsplan. Overordnet set viser lønredegørelsen at: Antallet af ansatte i Greve Kommune er faldet med 2,3 % fra 2011 til Benchmarking kommunerne og kommunerne på landsplan har gennemsnitligt oplevet et fald i antal ansatte på hhv. 1,6 % og 1,5 %. Greve Kommune har det laveste antal fuldtidsbeskæftigede per indbygger i 2012 sammenholdt med benchmarking kommunerne og landsplan. Greve Kommune har 56 fuldtidsbeskæftigede per indbygger, hvilket er hhv. 34 % og 23 % færre end gennemsnittet for hhv. benchmarking kommunerne og kommunerne på landsplan. Bruttolønudgifterne per indbygger i Greve Kommune er i ,5 mio. kr., hvilket er hhv. 29 % og 16 % lavere end lønudgifterne i benchmarking kommunerne og på landsplan. Den gennemsnitlige lønudvikling 2011/12 for alle ansatte i Greve Kommune er 2,55 %, hvilket er 0,1 procentpoint højere end landsgennemsnittet og 0,3 procentpoint højere end lønudviklingen i benchmarking kommunerne. For personale ansat i samme stilling begge år er den gennemsnitlige lønudvikling 2011/12 i Greve Kommune 3,32 %, hvilket er 0,4 procentpoint højere end landsgennemsnittet og 0,5 procentpoint højere end lønudviklingen i benchmarking kommunerne. I perioden 2007 til 2012 følger de procentvise lønstigninger tilnærmelsesvist hinanden i hhv. Greve Kommune, benchmarking kommunerne og på landsplan. I 2012 er lønniveauet for ansatte i Greve Kommune knap kr. højere om måneden end i benchmarking kommunerne, mens det i forhold til landsplan er knap kr. højere om måneden. Forskellen i lønniveau mellem mænd og kvinder i Greve Kommune udgør knap kr. om måneden i november 2012, mens forskellen på hhv. landsplan og i benchmarking kommunerne er knap kr. og ca kr. om måneden. 1 Benchmarking kommunerne inkluderer Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Helsingør Kommune og Hillerød Kommune. Side 2

4 2. Datagrundlag Datamaterialet til udarbejdelsen af Lønredegørelse 2012 stammer primært fra Lokale Løndata, der omfatter lønstatistik hentet fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Derudover indgår datamateriale fra Danmarks Statistik, udtræk fra kommunens økonomisystem samt information fra KL s budgetvejledning. Lønredegørelsen afdækker tendenser i lønudviklingen fra november 2011 til november 2012 i Greve Kommune, de fem benchmarking kommuner og på landsplan. Ved sammenligning af kommuner skal der tages højde for, at kommuner har forskellige rammebetingelser, herunder graden af outsourcing, og forskellig sammensætning af personalegrupper, herunder anciennitet m.v. Ved sidestilling af hhv. lønudvikling og niveau i Greve Kommune og på landsplan skal der ligeledes tages højde for, at Greve Kommune er placeret i det dyreste områdetillæg. Hermed vil Greve Kommune tendere til at have højere lønninger end landsgennemsnittet. Til at afspejle lønudviklingen og niveauet anvendes bruttolønnen fra november i det pågældende år, dvs. november 2011 og november Bruttolønnen inkluderer grundløn, tillæg, særlig feriegodtgørelse og pension, men ikke overarbejde. Bruttolønnen er baseret på årspriser. I lønredegørelsen er de ansatte definerede som alle ansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede (årsværk) med undtagelse af ansatte i fleksjob og ekstraordinært ansatte, hvortil der gives refusion fra staten. Denne definition anvendes ved sidestilling af Greve Kommune, benchmarking kommunerne og landsplan, hvor landsplan i lønredegørelsen inkluderer samtlige kommuner. 3. Baggrund KL skønnede i Budgetvejledningen for 2012, at lønstigningen for kommunalt ansatte ville udgøre 2,29 % fra 2011 til Den faktiske lønstigning for perioden 2011/12 viste sig at være 2,44 % på landsplan og 2,55 % i Greve Kommune. I forbindelse med Budget 2012 blev der vedtaget en generel lønreduktion på 4,5 mio. kr. i 2012 stigende til 9 mio. i 2013 og 13,5 mio. kr og frem. Lønreduktionen er fuldt implementeret og indgår således i datagrundlaget for denne lønredegørelse. Side 3

5 Indeks 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune 4.1 ANTAL ANSATTE Udvikling i antal medarbejdere Figur 1 viser udviklingen i antal medarbejdere i Greve Kommune, benchmarking kommunerne og samlet for kommunerne på landsplan i perioden november 2007 til november Grafen er baseret på indekstal, hvor november 2007 har fået tildelt indeks 100. Figur 1: Udvikling i antal medarbejdere Greve Kommune Benchmarking kommuner Landsplan Figuren viser, at antallet af medarbejdere i benchmarking kommunerne og i kommunerne på landsplan har været stigende fra 2007 til 2009 og faldende fra 2010 til I Greve Kommune har der været en mindre stigning i antallet af medarbejdere fra 2007 til 2008, hvorefter der er sket et betydeligt fald i antal medarbejdere. I forhold til 2007 har Greve Kommune i 2012 et indekstal på 92,4, hvor benchmarking kommunerne og kommunerne på landsplan har indekstal på hhv. 94,4 og 96,2. Tabel 1 viser den procentvise ændring i antallet af medarbejdere i Greve Kommune, benchmarking kommunerne og i kommunerne på landsplan fra november 2007 til november Tabel 1: Procentvis ændring i antallet af medarbejdere 2007/ / / / / /12 Greve Kommune 0,9% -0,2% -4,7% -1,4% -2,3% -7,6% Benchmarking kommuner 1,1% 0,8% -2,4% -3,5% -1,6% -5,6% Landsplan 0,8% 2,3% -2,6% -2,7% -1,5% -3,8% Tabellen viser, at antallet af ansatte i Greve Kommune fra november 2011 til november 2012 er reduceret med 2,3 %, dvs. fra til ansatte. Antallet af ansatte i benchmarking kommunerne og i kommunerne på landsplan er faldet med hhv. 1,6 % og 1,5 %. Sammenholdt med benchmarking kommunerne og kommunerne på landsplan har Greve Kommune oplevet det største procentvise fald i antallet af medarbejdere i perioden 2007 til Det procentvise fald i Side 4

6 Antal antallet af medarbejdere i Greve Kommune udgør 7,6 %, mens faldet i benchmarking kommunerne og på landsplan udgør hhv. 5,6 % og 3,8 %. Forskellen i antal ansatte mellem Greve Kommune, benchmarking kommunerne og landsplan skal ses i sammenhæng med, at tallene ikke tager højde for, at der er forskel på kommunernes rammebetingelser, herunder graden af outsourcing Antal fuldtidsbeskæftigede per indbygger Figur 2 viser antallet af fuldtidsbeskæftigede pr indbygger i 2012 i hhv. Greve Kommune, benchmarking kommunerne og samlet for kommunerne på landsplan. Figur 2: Fuldtidsbeskæftigede pr indb. i Greve Kommune Benchmarking kommuner Landsplan og Statistikbanken Figuren ovenfor viser, at Greve Kommune har det laveste antal fuldtidsbeskæftigede per indbygger i 2012 i forhold til benchmarking kommunerne og kommunerne på landsplan. Benchmarking kommunerne har det højeste antal fuldtidsbeskæftigede per indbygger. Forskellen i antal fuldtidsbeskæftigede per indbygger mellem Greve Kommune og benchmarking kommunerne udgør 19 ansatte, mens forskellen mellem Greve Kommune og kommunerne på landsplan udgør 13 ansatte. Greve Kommune har således 34 % færre fuldtidsbeskæftigede per indbygger end benchmarking kommunerne og 23 % færre fuldtidsbeskæftigede per indbygger end landsgennemsnittet. Det skal bemærkes, at tallene ikke tager højde for, at der er forskel på kommunernes rammebetingelser og fx graden af outsourcing. 4.2 LØNUDGIFTER Bruttolønudgift per indbygger I figur 3 ses bruttolønudgiften pr indbygger i 2012 i hhv. Greve Kommune, benchmarking kommunerne og i kommunerne på landsplan. Side 5

7 Kr. Figur 3: Bruttolønudgifter pr indb. i ,5 mio. Greve Kommune 30,3 mio. Benchmarking kommuner 27,3 mio. Landsplan Kilde: Statistikbanken og Lokale Løndata I tråd med at Greve Kommune sammenlignet med benchmarking kommunerne og kommunerne på landsplan har det laveste antal fuldtidsbeskæftigede per indbygger i 2012, viser ovenstående tabel, at Greve Kommune ligeledes har de laveste bruttolønudgifter per indbygger i Greve Kommune har en bruttolønudgift per indbygger på 23,5 mio. kr., hvilket er 6,8 mio. kr. lavere end gennemsnittet for benchmarking kommunerne og 3,8 mio. kr. lavere end gennemsnittet for kommunerne på landsplan. Greve Kommune bruger hermed 29 % færre bruttolønudgifter per indbygger end benchmarking kommunerne og 16 % færre bruttolønudgifter per indbygger end kommunerne på landsplan. Det skal bemærkes, at tallene ikke tager højde for, at der er forskel på kommunernes rammebetingelser og fx graden af outsourcing Udvikling i lønudgifter En alternativ måde at vise lønudviklingen på er at beregne, hvor stor en andel lønudgifterne udgør af Greve Kommunes samlede udgifter. Tabel 2 viser Greve Kommunes udgifter til løn, varekøb og tjenesteydelser 2 i perioden 2010 til For hvert år er angivet artens samlede udgift i mio. kr. og artens procentandel af kommunens samlede udgifter. Tabel 2: Greve Kommunes udgifter fordelt på arter - regnskabstal Overenskomstområde Mio. kr. Andel Mio. kr. Andel Mio. kr. Andel Art 1 Lønninger ,6% ,9% ,7% Art 2 Varekøb 126 5,9% 142 6,2% 137 6,0% Art 4 Tjenesteydelser ,5% ,9% ,3% I alt ,0% ,0% ,0% Kilde: Artsrapport Note: Opgjort i årets priser 2 Art 5 Tilskud og overførsler, der primært inkluderer sociale ydelser såsom kontanthjælp og boligstøtte, indgår ikke i tabellen, da kommunen ikke i samme grad kan påvirke denne type udgift som de nævnte udgiftsarter. Side 6

8 Tabellen viser, at lønudgifterne har været faldende siden 2010, når der tages højde for at tallene i tabellen er opgjort i årets priser. Derudover har andelen af udgifter, der udgør lønninger i Greve Kommune, ligeledes været faldende. I 2012 udgør andelen af lønudgifter således 52,7 %. 4.3 LØNUDVIKLING Lønudvikling for alle ansatte Tabel 3 viser lønudviklingen for alle ansatte i Greve Kommune, i benchmarking kommunerne og samlet for kommunerne på landsplan fra november 2011 til november Tabel 3: Lønudvikling nov. 2011/12 Nov Nov Overenskomstområde Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Bruttoløn st. I alt Greve Kommune ,55% I alt benchmarking kommuner ,24% I alt landsplan ,44% Det fremgår af tabellen, at den gennemsnitlige bruttoløn for alle ansatte i Greve Kommune er steget med 2,6 % i perioden 2011/12. Bruttolønstigningen i Greve Kommune er hermed hhv. 0,3 og 0,1 procentpoint højere end bruttolønstigningen i benchmarking kommunerne og på landsplan i samme periode. Bruttolønstigningen i Greve Kommune ligger ligeledes 0,3 procentpoint højere end KL s skøn for lønudviklingen 2011/ Lønudvikling for personale ansat i samme stilling begge år Udskiftninger i medarbejderstaben kan påvirke lønudviklingen, herunder når medarbejdere går på pension og nyansatte eller nyuddannede overtager jobbet. Da lønnen til nyuddannede ofte er lavere, vil dette kunne trække det samlede gennemsnit for lønniveauet ned. Derimod kan problemer med rekruttering bevirke, at nyansatte får en højere løn og hermed trækker gennemsnittet op. Sidstnævnte anslås dog at have en mindre effekt i den aktuelle rekrutteringssituation. Tabel 4 viser lønudviklingen for personale ansat i samme stilling i november 2011 og november 2012 i Greve Kommune, i benchmarking kommunerne og samlet for kommunerne på landsplan. Tabel 4: Lønudvikling for personale ansat i samme stilling begge år nov. 2011/12 Nov Nov Overenskomstområde Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Bruttoløn st. I alt Greve Kommune ,32% I alt benchmarking kommuner ,79% I alt landsplan ,97% Side 7

9 Kr. om måneden Tabellen viser, at den gennemsnitlige bruttolønstigning for 2011/12 er 3,3 % for personale ansat i samme stilling i Greve Kommune. For ansatte i benchmarking kommunerne udgør bruttolønstigningen 2,8 %, mens den for ansatte i kommunerne på landsplan udgør 3,0 %. Bruttolønstigningen i Greve Kommune ligger således 0,4 procentpoint over landsgennemsnittet og 0,5 procentpoint højere end bruttolønstigningen i benchmarking kommunerne. 4.4 LØNNIVEAU Udvikling i lønniveauet Figur 4 viser udviklingen i lønniveauet for ansatte i Greve Kommune, benchmarking kommunerne og samlet for kommunerne på landsplan fra november 2007 til november Figur 4: Lønudvikling Greve Kommune Benchmarking kommuner Landsplan Figuren viser en overordnet tendens til, at lønniveauet for ansatte i benchmarking kommunerne er højere end det samlede niveau for ansatte i kommunerne på landsplan, og at lønniveauet for ansatte i Greve Kommune er højere end niveauet for ansatte i benchmarking kommunerne. Den procentvise lønstigning fra år til år i perioden 2007 til 2012 er tilnærmelsesvis ens i Greve Kommune, benchmarking kommunerne og på landsplan, hvilket indikerer, at udviklingen i lønniveauet er stabil. I november 2012 er lønniveauet for ansatte i Greve Kommune knap kr. højere om måneden end niveauet for ansatte i benchmarking kommunerne, hvilket er en lille stigning i forhold til forskellen på knap kr. om måneden i november Sammenholdt med lønniveauet for kommunalt ansatte på landsplan er lønniveauet for ansatte i Greve Kommune i november 2012 knap kr. højere om måneden, hvilket er et lille fald i forhold til november 2011, hvor forskellen i lønniveau udgjorde knap kr. om måneden. 3 I lønredegørelse 2011 var grafen for landsplan baseret på løndata fra både regioner og kommuner, hvor grafen i lønredegørelse 2012 kun er baseret på løndata fra kommuner. Da lønnen til ansatte i regionerne er højere end til ansatte i kommunerne, vil forskellen i lønniveauet mellem landsplan og Greve Kommune være større i lønredegørelse 2011 end i indeværende redegørelse. Side 8

10 Forskellen i lønniveauet mellem Greve Kommune og hhv. benchmarking kommunerne og landsplan kan til dels forklares ud fra områdetillæggene Andel højt- og lavtlønnede medarbejdere Tabel 5 viser andelen af ansatte, der er hhv. højt- og lavtlønnede i Greve Kommune, benchmarking kommunerne og i kommunerne på landsplan i november En ansat er defineret som højtlønnet, hvis den gennemsnitlige bruttoløn for det overenskomstområde, som den ansatte hører under, er højere end den gennemsnitlige bruttoløn på landsplan, som i november 2012 udgør kr. om måneden. Modsat er en ansat defineret som lavtlønnet, hvis den gennemsnitlige bruttoløn for overenskomstområdet, som denne hører under, er lavere end den gennemsnitlige bruttoløn på landsplan. Tabel 5: Andel højt- og lavtlønnede nov Greve Kommune Benchmarking kommuner Landsplan Andel højtlønnede i forhold til landsgennemsnittet 51,0% 47,2% 48,6% Andel lavtlønnede i forhold til landsgennemsnittet 49,0% 52,8% 51,4% Af tabellen fremgår det, at der er en forholdsvis ligelig fordeling af ansatte i Greve Kommune, der er hhv. højt- og lavtlønnede. Fordelingen i benchmarking kommunerne og på landsplan viser derimod en lille overvægt af lavtlønnede i forhold til højtlønnede. Hermed har Greve Kommune sammenlignet med benchmarking kommunerne og kommunerne på landsplan en højere andel ansatte, der er højtlønnede og hermed en lavere andel ansatte, der er lavtlønnede. Forskellen i lønniveauet mellem Greve Kommune og hhv. benchmarking kommunerne og landsplan kan til dels forklares ud fra personalesammensætningen i kommunerne Lønniveau for alle ansatte i alt og fordelt på køn Tabel 6 viser lønniveauet i november 2012 for alle ansatte i Greve Kommune, benchmarking kommunerne og samlet for kommunerne på landsplan både samlet set og fordelt på køn. Tabel 6: Lønniveau fordelt på køn, nov ALLE KVINDER MÆND Overenskomstområde Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn I alt Greve Kommune I alt benchmarking kommuner I alt landsplan Det fremgår af tabellen, at mændenes gennemsnitlige bruttoløn per måned er knap kr. højere end kvindernes i Greve Kommune. Til sammenligning er mændenes bruttoløn i benchmarking kommunerne ca kr. højere end kvindernes og knap kr. højere end kvindernes i kommunerne på landsplan. Lønforskellen mellem mænd og kvinder i Greve Kommune er således mindre end i benchmarking kommunerne og på landsplan. Side 9

11 Endvidere er der fra 2011 til 2012 sket en reduktion i lønforskellen mellem mænd og kvinder på ca. 400 kr. per måned i Greve Kommune. I 2011 udgjorde lønforskellen i Greve Kommune ca kr. eftersom mændenes gennemsnitlige bruttoløn var kr. per måned, mens den var kr. per måned for kvinder. Fra 2011 til 2012 er der således sket en stigning i den gennemsnitlige bruttoløn for kvinder, mens der er sket et fald i den gennemsnitlige bruttoløn for mænd i Greve Kommune. Forskellen i lønniveauet mellem mænd og kvinder skal bl.a. ses i sammenhæng med, at det i nogle personalegrupper er kvinderne, der har den højeste løn, mens det for andre personalegrupper er omvendt. 4.5 SAMMENDRAG AF DEN GENERELLE UDVIKLING I GREVE KOMMUNE Den generelle udvikling i Greve Kommune opsummeres i tabel 7, hvor de vigtigste parametre for udviklingen er præsenteret. Tabel 7: Opsummering af den generelle udvikling Greve Kommune Benchmarking kommuner Landsplan Procentvis ændring i antal ansatte fra 2011 til ,3% -1,6% -1,5% Fuldtidsbeskæftigede per indbygger nov Bruttolønudgift per indbygger nov ,5 mio. kr. 30,3 mio. kr. 27,3 mio. kr. Bruttoløn nov kr kr kr. Bruttolønsstigning nov. 2011/12 2,55% 2,24% 2,44% Bruttoløndifference mellem mænd og kvinder nov De ansatte i Greve Kommune har et højere lønniveau end ansatte i benchmarking kommunerne og i kommunerne på landsplan i november 2012, og kommunens ansatte har ligeledes oplevet en højere bruttolønstigning fra november 2011 til november Derimod har Greve Kommune et væsentligt lavere antal medarbejdere end benchmarking kommunerne og kommunerne på landsplan, hvilket ses af den procentvise ændring i antal ansatte og af det lave antal fuldtidsbeskæftigede per indbygger i Greve Kommune har ligeledes en lavere bruttolønudgift per indbygger end benchmarking kommunerne og kommunerne på landsplan. Derudover har Greve Kommune en lavere lønforskel mellem mænd og kvinder i 2012 sammenholdt med benchmarking kommunerne og kommunerne på landsplan. I Greve Kommune kan det lavere antal medarbejdere, herunder det lavere antal fuldtidsbeskæftigede per indbygger, og det højere lønniveau sammenholdt med gennemsnittet for benchmarking kommunerne og landsplan være et udtryk for, at de ansatte i Greve Kommune har højere anciennitets- og kompetenceniveau og er mere effektive. Side 10

12 5. Udvikling indenfor personalegrupper 5.1 LØNUDVIKLING Lønudvikling for alle ansatte, fordelt på personalegrupper Tabel 8 viser lønudviklingen fra november 2011 til november 2012 for alle ansatte 4 i Greve Kommune fordelt på de ti største personalegrupper i kommunen. Tabel 8: Lønudvikling for ansatte fordelt på personalegrupper nov. 2011/12 Nov Nov Overenskomstområde Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Bruttoløn st. I alt Greve Kommune ,6% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv ,8% Social- og sundhedspersonale, Kl ,9% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr ,9% Kontor- og It-personale, KL ,8% Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter ,0% Akademikere, KL ,1% Syge- og sundhedspersonale - basis, KL ,9% Dagplejere ,2% Socialrådg./socialformidlere, Kl ,0% Teknisk Service ,0% Bruttolønstigningerne fra 2011 til 2012 varierer mellem 1,0 % og 4,0 % i de ti største personalegrupper i Greve Kommune. Den mindste bruttolønstigning har fundet sted i Teknisk Service, mens de tre største bruttolønstigninger har fundet sted hos Pædagogmedhjælperne, Social- og sundhedspersonalet samt Sygeog sundhedspersonalet. I forhold til den gennemsnitlige bruttolønstigning for alle ansatte i Greve Kommune på 2,6 % har følgende personalegrupper oplevet en højere bruttolønstigning: Social- og sundhedspersonale, Pædagoger, Pædagogmedhjælpere, Akademikere, Syge- og sundhedspersonale samt Dagplejere. Figur 5 viser bruttolønstigningen fra november 2011 til november 2012 for alle ansatte i hhv. Greve Kommune, benchmarking kommunerne og for kommunerne på landsplan. Der tages afsæt i de ti største personalegrupper i Greve Kommune. 4 Ud af de ti viste personalegrupper, er der nogle grupper, hvor lønnen til ledere indenfor det pågældende overenskomstområde indgår i gennemsnitslønnen, herunder kan nævnes Akademikere og Pædagoger, mens lønnen til ledere i fx Syge- og sundhedspersonale ikke indgår i gennemsnitslønnen. Side 11

13 Procent 5% 4% 3% 2% 1% 0% Figur 5: Bruttolønstigning nov. 2011/12 for alle ansatte fordelt på personalegrupper Greve Kommune Benchmarking kommuner Landsplan Personalegruppe Sammenlignet med bruttolønstigningerne i benchmarking kommunerne og i kommunerne på landsplan viser ovenstående figur, at bruttolønstigningerne for ansatte i Greve Kommune har været højere for personalegrupperne Social- og sundhedspersonale, Pædagoger, Pædagogmedhjælpere, Akademikere, Syge- og sundhedspersonale samt Dagplejere. Derimod har personalegrupperne Lærere, Kontor- og Itpersonale samt Teknisk Service i Greve Kommune oplevet en lavere bruttolønstigning end gennemsnittet for benchmarking kommunerne og på landsplan Lønudvikling for personale ansat i samme stilling begge år, fordelt på personalegrupper Tabel 9 viser lønudviklingen for personale ansat i samme stilling i november 2011 og november 2012 i Greve Kommune og for kommunens ti største personalegrupper. Tabel 9: Lønudvikling for personale ansat i samme stilling begge år, fordelt på personalegruppe Nov Nov Overenskomstområde Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Bruttoløn st. I alt Greve Kommune ,3% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv ,4% Social- og sundhedspersonale, Kl ,3% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr ,8% Kontor- og It-personale, KL ,0% Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter ,6% Akademikere, KL ,0% Syge- og sundhedspersonale - basis, KL ,0% Dagplejere ,3% Socialrådg./socialformidlere, Kl ,4% Teknisk Service ,3% Side 12

14 Procent Det fremgår af tabellen, at bruttolønstigningerne for personale ansat i samme stilling i november 2011 og november 2012 varierer mellem 2,3 % og 4,3 %. De tre laveste bruttolønstigninger har fundet sted hos Teknisk Service, Socialrådgiverne og Lærerne, mens det er Social- og sundhedspersonalet, Akademikerne og Syge- og sundhedspersonalet, der har oplevet den højeste bruttolønstigning for personale ansat i samme stilling begge år. Følgende personalegrupper har oplevet bruttolønstigninger, der er højere end den gennemsnitlige bruttolønstigning for ansatte i Greve Kommune på 3,3 %: Social- og sundhedspersonale, Akademikere, Syge- og sundhedspersonale, Pædagoger og Pædagogmedhjælpere. Figur 6 viser bruttolønstigningen fra november 2011 til november 2012 for personale ansat i samme stilling begge år i hhv. Greve Kommune, benchmarking kommunerne og samlet for kommunerne på landsplan. Der tages afsæt i de ti største personalegrupper i Greve Kommune. Figur 6: Bruttolønstigning nov. 2011/12 for personale ansat i samme stilling begge år, fordelt på personalegrupper 5% 4% 3% 2% 1% 0% Greve Kommune Benchmarking kommuner Landsplan Personalegruppe Det fremgår af ovenstående figur, at bruttolønstigningerne hos personale ansat i samme stilling begge år i Greve Kommune er højere end bruttolønstigningerne i benchmarking kommunerne og på landsplan indenfor personalegrupperne Social- og sundhedspersonale, Pædagoger, Akademikere, Syge- og sundhedspersonale samt Dagplejere. Derimod er bruttolønstigningerne lavere hos Lærerne, Pædagogmedhjælperne, Socialrådgiverne og Teknisk Service i Greve Kommune end gennemsnittet for benchmarking kommunerne og på landsplan. I tabel 10 sammenlignes lønudviklingen i Greve Kommune for hhv. alle ansatte og for personale ansat i samme stilling begge år med afsæt i de ti største personalegrupper. Side 13

15 Tabel 10: Bruttolønstigning 2011/12 for alle ansatte og for personale ansat i samme stilling begge år, fordelt på personalegrupper Bruttolønst. Samme Overenskomstområde Bruttolønst. Alle ansatte stilling begge år I alt Greve Kommune 2,6% 3,3% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 1,8% 2,4% Social- og sundhedspersonale, Kl 3,9% 4,3% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 2,9% 3,8% Kontor- og It-personale, KL 1,8% 3,0% Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 4,0% 3,6% Akademikere, KL 3,1% 4,0% Syge- og sundhedspersonale - basis, KL 3,9% 4,0% Dagplejere 3,2% 3,3% Socialrådg./socialformidlere, Kl 2,0% 2,4% Teknisk Service 1,0% 2,3% Tabellen viser, at den samlede bruttolønstigning på 3,3 % for personale ansat i samme stilling begge år er højere end den samlede bruttolønstigning på 2,6 % for alle ansatte i Greve Kommune. For de enkelte personalegrupper har alle med undtagelse af Pædagogmedhjælperne oplevet en større bruttolønstigning i gruppen personale ansat i samme stilling begge år end i gruppen alle ansatte. Overordnet set indikerer forskellen mellem den gennemsnitlige bruttoløn for alle ansatte og personale ansat i samme stilling begge år, at en del af lønudviklingen i gruppen af alle ansatte skyldes udskiftninger i medarbejderstaben. 5.2 LØNNIVEAU Lønniveau for alle ansatte, fordelt på personalegrupper Tabel 11 viser lønniveauet i november 2012 for alle ansatte i Greve Kommune, benchmarking kommunerne og samlet for kommunerne på landsplan, hvor der tages udgangspunkt i de ti største personalegrupper i Greve Kommune. Tabel 11: Lønniveau nov for alle ansatte efter personalegruppe Overenskomstområde Greve Kommune Benchmarking kommuner Landsplan I alt Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv Social- og sundhedspersonale, Kl Pæd. pers., daginst./klub/skolefr Kontor- og It-personale, KL Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter Akademikere, KL Syge- og sundhedspersonale - basis, KL Dagplejere Socialrådg./socialformidlere, Kl Teknisk Service Side 14

16 Det fremgår af ovenstående tabel, at det gennemsnitlige lønniveau for ansatte i Greve Kommune i november 2012 er højere end det gennemsnitlige lønniveau for ansatte i benchmarking kommunerne og på landsplan. Bruttolønnen for alle ansatte i Greve Kommune er således knap kr. højere end gennemsnittet for benchmarking kommunerne og knap kr. højere end kommunernes landsgennemsnit. I Greve Kommune er det ud af de ti viste personalegrupper kun Lærerne, der har et lønniveau, der er lavere end både benchmarking kommunerne og kommunernes landsgennemsnit. De resterende personalegrupper i Greve Kommune har højere lønniveauer. I de ti viste personalegrupper varierer lønniveauet i Greve Kommune og på landsplan mellem 91 kr. og kr. Mellem Greve Kommune og benchmarking kommunerne er variationen i lønniveauet i personalegrupperne mellem 39 kr. og kr. Sammenlignet med benchmarking kommunerne er forskellen på lønniveauet for ansatte i Greve Kommune dog mindre end 400 kr. ved personalegrupperne Pædagoger, Kontor- og It-personale, Socialrådgivere og Teknisk Service Lønniveau for personale ansat i samme stilling begge år, fordelt på personalegrupper Tabel 12 viser lønniveauet for personale ansat i samme stilling i november 2011 og november 2012 i hhv. Greve Kommune, benchmarking kommunerne og i kommunerne på landsplan. Figuren tager afsæt i de ti største personalegrupper i Greve Kommune. Tabel 12: Lønniveau nov for personale ansat i samme stilling begge år fordelt efter personalegruppe Overenskomstområde Greve Kommune Benchmarking kommuner Landsplan I alt Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv Social- og sundhedspersonale, Kl Pæd. pers., daginst./klub/skolefr Kontor- og It-personale, KL Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter Akademikere, KL Syge- og sundhedspersonale - basis, KL Dagplejere Socialrådg./socialformidlere, Kl Teknisk Service Som det ses af tabellen, er det gennemsnitlige lønniveau for personale ansat i samme stilling begge år i Greve Kommune højere end niveauet i benchmarking kommunerne og i kommunerne på landsplan. Forskellen i bruttolønnen for ansatte i Greve Kommune og i benchmarking kommunerne udgør knap kr. mens forskellen i bruttoløn for ansatte i Greve Kommune og i kommunerne på landsplan udgør ca kr. Side 15

17 Kr. om måneden Det fremgår endvidere, at det kun er personalegruppen Lærere i Greve Kommune, der har en lavere bruttoløn end både benchmarking kommunerne og kommunerne på landsplan, mens Teknisk Service i Greve Kommune har et marginalt lavere lønniveau end benchmarking kommunerne. De resterende personalegrupper i Greve Kommune har således et højere lønniveau end både benchmarking kommunerne og landsplansgennemsnittet. I de ti viste personalegrupper varierer lønniveauet mellem personale ansat i samme stilling begge år i Greve Kommune og på landsplan mellem 122 kr. og kr. Mellem Greve Kommune og benchmarking kommunerne er variationen i lønniveauet i personalegrupperne mellem 16 kr. og kr. Dog skal det bemærkes, at forskellen i lønniveau mellem Greve Kommune og benchmarking kommunerne er mindre end 500 kr. i personalegrupperne Kontor- og It-personale, Syge- og sundhedspersonale og Socialrådgivere Lønniveau for alle ansatte, fordelt på køn og personalegrupper Figur 7 viser lønniveauet i november 2012 for alle ansatte i Greve Kommune fordelt på de ti største personalegrupper både samlet set og fordelt på køn Figur 7: Lønniveau fordelt på køn, nov Mænd Kvinder Personalegruppe Det fremgår af figuren, at det overordnede lønniveau for mænd er højere end kvindernes overordnede lønniveau i Greve Kommune. De personalegrupper, hvor kvinderne har et højere lønniveau, inkluderer Social- og sundhedspersonale, Pædagoger, Pædagogmedhjælpere og Syge- og sundhedspersonale. De mindste forskelle i lønniveauer kønnene imellem er at finde hos Lærerne og Socialrådgiverne, hvor der er hhv. 146 kr. og 35 kr. til forskel om måneden. Med undtagelse af Dagplejerne, hvor der ikke er ansat nogle mænd i Greve Kommune, er de største lønforskelle kønnene imellem at finde hos Syge- og sundhedspersonalet samt Social- og sundhedspersonalet, hvor lønforskellene udgør hhv kr. og kr. om måneden. Side 16

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner FOA Kampagne og Analyse Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner 2007-7. april 2015 Her beskrives udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner fra 2007 og frem til og med. 1 Beskæftigelsen

Læs mere

Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune

Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Lønredegørelse Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Formålet med lønredegørelsen er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling således, at udviklingen kan indgå i de årlige drøftelser af lønpolitikken.

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 15.685,3 16.026,0 16.418,7 16.902,0 1.216,7 7,8 Dagplejere 14.564,3 13.791,8 13.123,8 12.470,3-2.094,0-14,4 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 19.952,1

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 7. juni 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Overordnet om tallene Løn og fravær, KL Køn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 30. juni 2014 Sagsbeh: RFJ Økonomiafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune 2012-2013 Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at udviklingen

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008. N O TAT Ansatte i kommunerne og deres etniske KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikkevestlig, der er

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Marts Det Kommunale Arbejdsmarked

Marts Det Kommunale Arbejdsmarked Marts 2017 Det Kommunale Arbejdsmarked i tal 2016 Det Kommunale Arbejdsmarked i tal Landstal og regionale tal, 2016 Det Kommunale Arbejdsmarked i tal Landstal og regionale tal, 2016... 2 Datamateriale...

Læs mere

Fleksjobevaluering 2017

Fleksjobevaluering 2017 Fleksjobevaluering 2017 1 Indhold Indledning... 3 Generelle tendenser... 4 Opsummering af konklusioner... 8 1. Udvikling i andel og antal... 9 1.1. Samlet andel og antal... 9 1.2. Alder... 12 1.3. Kønsfordeling...

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 16.026,0 16.418,7 16.902,0 17.200,9 17.501,1 1.475,1 9,2 Dagplejere 13.791,8 13.123,8 12.470,3 11.836,2 11.242,0-2.549,7-18,5 døgninst. 19.840,4 20.179,8 20.081,1

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 Økonomivaltningen Koncernservice Økonomi- og Lønstyring Lønskelle mellem og i Kommune - Beregning faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 0 Indholdstegnelse 1. Data og metode... 2 1.1 Løndata... 2 1.2

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Børn & Kultur Dagtilbud 13. juli 2016 (jko) Sagsid. 16/14059 NOTAT KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Indhold og metode KORA 1 har med brug af 2014-tal analyseret kommunernes personaleforbrug i dagtilbud

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2012 *** 3. februar 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Reguleringsordningen

Læs mere

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik.

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik. NYHEDSBREV Personaleomsætningsstatistik 2005/2006 for den kommunale sektor Hermed udgives personaleomsætningsstatistikken for den kommunale sektor 2005/2006. Statistikken udgives som publikation, men kan

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

For at beregne, hvad sygefraværet svarer til i antal årsværk benyttes den opstillede model i afsnit b.

For at beregne, hvad sygefraværet svarer til i antal årsværk benyttes den opstillede model i afsnit b. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Kontor for HR NOTAT Omkostning til sygefravær - model Baggrund For at estimere omkostningen til sygefravær i Københavns Kommune, er det nødvendigt at udarbejde en

Læs mere

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 16. november 2016 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 27. juni 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2013 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 2 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer.

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. 13-0542 - poul - 17.06.2014 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar) 2014

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Greve Lærerforening. Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal

Greve Lærerforening. Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal Greve Lærerforening Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Personaleflow lærer- og lederstillinger Side 4 Sygefravær Psykologhenviste medlemmer/lærere Side 5 Lærernes

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

Massivt reallønsfald for alle

Massivt reallønsfald for alle 10-0719 - poul - 18.11.2011 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Massivt reallønsfald for alle Løn- og prisudviklingen har været som forventet på det seneste, og det giver også det forventede

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Februar 2006 1. Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar 2006. I gennemsnit var der i 38.643 ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Gribskov Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Gribskov Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Gribskov Kommune 5 Vores gode eksempler for Gribskov

Læs mere

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Dette notat undersøger lønniveauet på de arbejdsfunktioner hvor 3F erne og deres hovedgrupper rundt omkring i de

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 19. april 2016 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2015 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder

Læs mere

Greve Lærerforening. Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal

Greve Lærerforening. Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal Greve Lærerforening Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal 2016 Indholdsfortegnelse Side 3 Personaleflow lærerstillinger Side 4 Sygefravær Psykologhenviste medlemmer/lærere Side 5 Lærernes undervisningstid

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2016

Arbejdsmiljøredegørelse 2016 Arbejdsmiljøredegørelse 2016 MED Hovedudvalget - Glostrup Kommune Arbejdsmiljøredegørelsen 2016 indeholder både det tidligere personalepolitiske regnskab og arbejdsmiljøredegørelse. Arbejdsmiljøredegørelsen

Læs mere

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder FOA Kampagne og Analyse 17. juni 2014 Behov for at tiltrække personale til FOAs områder 2013-2023 FOA har udarbejdet en fremskrivning af aldersafgangen inden for FOAs områder samt behovet for at tiltrække

Læs mere

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden KONGRES 2012 baggrundsbilag Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden 1 Indholdsfortegnelse: Lønstigninger regionsansatte 3 o Ikke-ledende bioanalytikere og laboranter

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 5. december 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 28. april 2017 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen i

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Brønderslev Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Brønderslev Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Brønderslev Kommune 5 Vores gode eksempler

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Ledelse & Udvikling Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2015 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 8 15. maj 2014 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner.

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Sagsnr.: VP Direkte tlf.nr.: november Til medlemsorganisationerne. Vedr.: Lønudvikling 3.

Sagsnr.: VP Direkte tlf.nr.: november Til medlemsorganisationerne. Vedr.: Lønudvikling 3. Til medlemsorganisationerne Sagsnr.: 16-0331.5 VP Direkte tlf.nr.: 3347 0626 30. november 2016 Vedr.: Lønudvikling 3. kvartal 2015-2016. /. KRL offentliggjorde den 20. oktober 2016 deres seneste lønstatistik,

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Hørsholm Kommune. Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune. Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune København den 29. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Metode... 3 2.1 Afgrænsning af analysen... 3 2.2 Lønbegrebet... 5 2.3 Anciennitet...

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere