Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet"

Transkript

1 Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Bedre veje mv. 2. december

2 Indledning Regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, og Liberal Alliance har den 2. december 2009 indgået en aftale om Bedre veje mv.. 1 Aftalen er et led i udmøntningen af En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og en del af den rullende planlægning. Regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik den 29. januar 2009 en aftale om En grøn transportpolitik om dels de overordnede rammer og principper for udviklingen af en grøn transportpolitik i de kommende år, dels en række konkrete initiativer på transportområdet. Det blev med aftale om En grøn transportpolitik aftalt, at parterne skulle mødes igen i oktober 2009 for at tage stilling til en række færdiggjorte beslutningsgrundlag vedrørende konkrete bane- og vejanlægsprojekter. Med aftale af 22. oktober 2009 om En moderne jernbane blev en række nye baneprojekter besluttet, herunder en ny bane fra København til Ringsted over Køge. Med aftale af 22. oktober 2009 om Nye initiativer som led i udmøntning af puljer blev parterne enige om en lang række nye initiativer som led i udmøntning af puljerne. Med aftale af 22. oktober 2009 om Visse vejprojekter blev parterne enige om, at fire konkrete omfartsveje skulle indgå i en samlet aftale om udmøntning af En grøn transportpolitik. Med aftale om finansloven for 2010 mellem Regeringen (Venstre og De Konservative) og Dansk Folkeparti blev der tilført 2,7 mia. kr. til Infrastrukturfonden til et ekstraordinært løft i vejvedligeholdelsesindsatsen på det statslige vejnet. Efter afslutningen af forhandlingerne om finansloven for 2010 mødtes parterne igen og der er indgået aftale om en række projekter på vejområdet mv. Der er hermed indgået aftale om en samlet udmøntning af En grøn transportpolitik. Parterne vil med denne nye aftale udbygge vejnettet dér, hvor behovet for at forbedre fremkommeligheden er størst. Aftalen giver en tiltrængt udbygning af centrale strækninger i Danmark, hvor der i dag er stor trængsel, til gavn for borgere og erhvervsliv. Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet Kliplev-Sønderborg. Sammen med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og aftalerne af 22. oktober 2009 er der i alt disponeret ca. 98 mia. kr. fra Infrastrukturfonden i Der er investeret ca. 58 mia. kr. i kollektiv trafik og ca. 36 mia. kr. på vejområdet. Hertil kommer ca. 4 mia. kr. i uudmøntede midler fra transportpuljerne. Udbygning af Køge Bugt Motorvejen Parterne er enige om at udbygge Køge Bugt Motorvejen på den ca. 8 km lange strækning mellem Greve Syd og Solrød Syd fra 6 til 8 spor. Udbygningen forventes at kunne ibrugtages i år Strækningen er en del af landets mest befærdede motorvejsstrækning med både international trafik, landsdelstrafik, regional pendling og lokaltrafik. Strækningen er landets trafikale hovedfærdselsåre, der binder København og resten af landet sammen. Trafikken har i de seneste år været præget af nedsat fremkommelighed i myldretiden, som har ført til en utilfredsstillende trafikafvikling med hastigheder på ned til 30 km/t i spidsbelastningstimerne. 1 Det Radikale Venstre overvejer sin tilslutning til aftalen. 2

3 Med udbygning af strækningen fra Greve Syd til Solrød Syd fra 6 til 8 spor, vil strækningen mellem Motorring 3 og Solrød Syd have 8 eller 10 spor. Det betyder en forbedret fremkommelighed som kommer hele det danske samfund til gavn og bidrager til at væsentligt færre pendlere og erhvervsdrivende skal spilde tid i køer. Anlægsudgiften forventes at være 1,6 mia. kr. Parterne er desuden enige om at afsætte 117 mio. kr. til tilslutningsanlæg med nord- og sydvendte ramper samt ny bro til Parker og Rejs ved ny station i Køge Nord henblik på at styrke muligheden for at kombinere biltrafikken med kollektiv transport. Parterne vil være særligt opmærksomme på udbygning af rastepladser ved Karlslunde i forbindelse med udmøntning af midler fra pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse i Parterne er enige om, at der i efteråret 2010 fremsættes anlægslov for udbygning af hele strækningen mellem Greve Syd og Køge fra 6 til 8 spor. Anlægsloven udarbejdes svarende til det af Vejdirektoratet udarbejdede hovedforslag. Parterne er enige om at drøfte finansieringen af udbygningen af den resterende strækning i år Udbygning af motorvejen ved Vejle Fjord Parterne er enige om at udbygge Den Østjyske Motorvej omkring Vejlefjordbroen på den ca. 13 km lange strækning mellem motorvejskryds Skærup og Vejle Nord fra 4 til 6 spor. Udbygningen forventes at kunne ibrugtages i år Den Østjyske Motorvej omkring Vejlefjordbroen er den travleste vejstrækning i Jylland og en flaskehals på den østjyske motorvej. Fra 1997 til 2007 steg antallet af biler, der dagligt krydsede broen fra til en stigning på knap 50 pct. på ti år. Strækningen er central for afvikling af trafikken i Jylland. Trafik der skal nord på fra de tre motorveje fra Odense, Kolding og Esbjerg skal passere Vejlefjordbroen. Også trafik der skal syd på fra Herning og Århus/Aalborg skal passere Vejlefjordbroen. En udbygning af strækningen vil sikre en øget fremkommelighed samt at den nord/syd-gående trafik i Jylland kan afvikles bedre. Anlægsudgiften forventes at være 1,4 mia. kr. Parterne er desuden enige om at afsætte yderligere 36 mio. kr. til etablering af parallelspor samt forberedelse af afvandingssystemer mv. til eventuelt senere anlæg af tilslutningsanlæg for Ødsted-Ny Højen- E45 (Borgmestervejen). Parterne noterer sig, at transportministeren vil drøfte tilslutningsanlægget for Ødsted-Ny Højen-E45 (Borgmestervejen) med Vejle Kommune. Parterne vil være særligt opmærksomme på udbygning af rastepladser ved Skærup i forbindelse med de kommende års udmøntning af midler fra pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse. 3

4 Parterne er enige om, at der i foråret 2010 fremsættes anlægslov for udbygning af strækningen mellem motorvejskryds Skærup og Vejle Nord. Anlægsloven udarbejdes svarende til det af Vejdirektoratet udarbejdede hovedforslag. Parterne er endvidere enige om, at der senest i februar 2010 søges bevillingsmæssig hjemmel til at igangsætte forberedende projektering m.v. Herved kan anlægsarbejdet passes sammen med det igangværende anlægsarbejde på strækningen Vejle-Ølholm-Riis. Udbygning af Motorring 4 omkring København Parterne er enige om at udbygge Motorring 4 omkring København på den ca. 4 km lange strækning mellem Taastrup og Frederikssundsmotorvejen fra 4 til 6 spor. Motorring 4 er en central strækning i forhold til at lede nord/sydgående trafik uden om København. Trafikken på strækningen har i de seneste år været præget af nedsat fremkommelighed i myldretiden. En udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundsmotorvejen vil forbedre fremkommeligheden og give bedre muligheder for afvikling af den tværgående trafik. Parterne er enige om, at der i efteråret 2010 fremsættes anlægslov for udbygning af strækningen mellem Taastrup og Frederikssundsmotorvejen. Anlægsloven udarbejdes svarende til det af Vejdirektoratet udarbejdede hovedforslag. Anlægsudgiften forventes at være 0,3 mia. kr., som finansieres forud for andre projekter, når der er tilvejebragt finansieringsmæssigt grundlag herfor i Infrastrukturfonden gennem fremtidige mindreudgifter på igangværende projekter eller anden ny finansiering. Udbygningen igangsættes senere i perioden, når midlerne til projektet er tilvejebragt. Udbygning af motorvejen på Vestfyn Parterne er enige om at udbygge motorvejen på Vestfyn på den ca. 10 km lange strækning mellem Middelfart og Nørre Aaby fra 4 til 6 spor. Udbygningen forventes at kunne ibrugtages i år Strækningen er en del af det store H. Ud over at tjene som hovedfærdselsåre for den lokale og regionale trafik, benyttes den også af hovedparten af trafikken mellem Jylland og Sjælland. Strækningen har oplevet stigende trafik gennem en årrække og der er nu trængselsproblemer i myldretiden. Desuden er strækningen præget af et relativt stort antal lastbiler. En udbygning af strækningen vil forbedre fremkommeligheden for trafikanter mellem øst og vest Danmark samt forbedre trafikafviklingen lokalt og regionalt. Anlægsudgiften forventes at være 1,1 mia. kr. Parterne vil være særligt opmærksomme på udbygning af rastepladser ved Lillebælt i forbindelse med de kommende års udmøntning af midler fra pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse. 4

5 Parterne er enige om, at der i foråret 2010 fremsættes anlægslov for hele strækningen mellem Odense Vest og Middelfart. Anlægsloven udarbejdes svarende til det af Vejdirektoratet udarbejdede hovedforslag. Parterne er enige om at drøfte finansieringen af udbygningen af de resterende strækninger i år Udbygning af Helsingørmotorvejen Parterne er enige om at udbygge Helsingørmotorvejen på den ca. 4 km lange strækning mellem Øverødvej og Hørsholm Syd fra 4 til 6 spor. Udbygningen forventes at kunne ibrugtages i år Helsingørmotorvejen er den første motorvej, der er anlagt i Danmark. Motorvejen åbnede for trafik i Det er en vigtig pendler- og erhvervsforbindelse mellem Nordsjælland og Københavnsområdet. Desuden er motorvejen en vigtig international motorvejsforbindelse, som forbinder Skandinavien med kontinentet. Strækningen mellem Øverød nord for Holte og Isterød nord for Hørsholm har i de seneste år været præget af nedsat fremkommelighed i myldretiden. En udbygning af strækningen vil sikre bedre fremkommelighed på en af de vigtigste pendlerstrækninger til og fra København. Med udbygningen af strækningen mellem Øverødvej og Hørsholm Syd vil der være 6 spor på hele strækningen fra København til Hørsholm Syd. Anlægsudgiften forventes at være 1,4 mia. kr. Parterne vil være særligt opmærksomme på nye støjskærme ved Vejdammen, Brådebæk og ved Hørsholm Haveforening i forbindelse med de kommende års udmøntning af midler fra pulje til støjbekæmpelse. Parterne vil desuden være særligt opmærksomme på udbygning af rastepladser mellem Hørsholm og Humlebæk i forbindelse med de kommende års udmøntning af midler fra pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse. Parterne er enige om, at der i foråret 2010 fremsættes anlægslov for hele strækningen mellem Øverødvej og Isterød. Anlægsloven udarbejdes svarende til det af Vejdirektoratet udarbejdede hovedforslag. Parterne er enige om at drøfte finansieringen af udbygningen af den resterende strækning i år Udbygning af Brande omfartsvej til motorvej Parterne er enige om at udbygge Brande omfartsvej til en 4-sporet motorvej på den ca. 7 km lange strækning øst om Brande. Udbygningen forventes at kunne ibrugtages i år Brande omfartsvej fungerer som en del af forbindelsen mellem Herning/Nordvestjylland og Den Østjyske Motorvej. Med udbygningen af omfartsvejen til motorvej vil hele strækningen mellem Herning og Vejle i år 2014 være motorvej. Anlægsudgiften forventes at være 0,4 mia. kr. 5

6 Parterne er enige om, at der i foråret 2010 fremsættes anlægslov for udbygningen af Brande omfartsvej til motorvej. Anlægsloven udarbejdes svarende til det af Vejdirektoratet udarbejdede alternative forslag, hvor der af hensyn til virksomheder, boliger og rekreative områder på den vestlige side af den nuværende omfartsvej, gennemføres en udbygning på den østlige side af den nuværende omfartsvej. Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved Parterne er enige om at anlægge en nordlig omfartsvej ved Næstved. Vejen anlægges som en 2+1 motortrafikvej og bliver ca. 7 km lang. Omfartsvejen forventes at kunne ibrugtages senest i år Ved etablering af en nordlig omfartsvej ved Næstved vil den nuværende østlige ringvej i Næstved blive aflastet og der vil blive skabt en direkte forbindelse til statsvejene til Roskilde og Slagelse. Anlægsudgiften forventes at være 0,7 mia. kr. Parterne er enige om, at krydsningen af Susådalen sker med en højbro. Denne løsning vil kræve en supplerende VVM-undersøgelse, der forventes at tage ca. et år. Parterne er enige om, at der i foråret 2011 når den supplerende VVM-undersøgelse er færdig fremsættes anlægslov for en nordlig omfartsvej ved Næstved. Anlægsloven udarbejdes svarende til hovedforslaget i Vejdirektoratets konsolidering af en tidligere amtslig VVM-undersøgelse, dog med anlæggelse af en højbro over Susådalen. Anlæg af nordligt hængsel til Djursland ved Randers Parterne er enige om at anlægge en motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft. Vejen anlægges som en 2+1 motortrafikvej uden nødspor og bliver ca. 6 km lang. Vejen forventes at kunne ibrugtages i år En etablering af et nordligt hængsel til Djursland vil aflaste den nuværende hovedlandevejsstrækning igennem den sydlige del af Randers. Desuden vil en gennemførelse af projektet betyde, at det vil blive lettere at komme fra Djursland til motorvejsnettet. Anlægsudgiften forventes at være 0,3 mia. kr. Parterne er enige om, at der i foråret 2010 fremsættes anlægslov for et nordligt hængsel til Djursland. Anlægsloven udarbejdes svarende til forslaget i Vejdirektoratets konsolidering af en tidligere amtslig VVM-undersøgelse om anlæggelse af motortrafikvejen dog som en 2+1 motortrafikvej uden nødspor. Anlæg af Slagelse omfartsvej, 2. etape Parterne er enige om at anlægge en to-sporet vej syd om Slagelse. Vejen bliver ca. 3 km lang. Omfartsvejen forventes at kunne ibrugtages i år

7 En etablering af 2. etape af Slagelse omfartsvej vil betyde, at trafikken på rute 22 mellem Kalundborg og Næstved over Slagelse ikke skal køre på og derefter af motorvejen igen efter en kort strækning, men i stedet kan benytte 2. etape af omfartsvejen. Anlægsudgiften forventes at være 0,1 mia. kr. Vejdirektoratet har færdiggjort en forundersøgelse af Slagelse omfartsvej, 2. etape. Der skal foretages en VVM-screening af projektet og en konsolidering af anlægsoverslaget for projektet. I forlængelse af VVM-screeningen er parterne enige om at der i efteråret 2010 fremsættes en anlægslov. Parterne er endvidere enige om, at der primo 2010 søges bevillingsmæssig hjemmel til at igangsætte forberedende projektering m.v. Herved kan anlægsarbejdet passes sammen med det igangværende anlægsarbejde på 1. etape af Slagelse omfartsvej. Anlæg af nordlig omfartsvej ved Grenå Det er i aftalen om Nye initiativer som led i udmøntningen af puljer fra den 22. oktober 2009 besluttet, at der ved årsskiftet 2010/2011 skal foreligge en færdig forundersøgelse af Grenå Omfartsvej. Der er afsat 5 mio. kr. til forundersøgelsen. Parterne er enige om at afsætte 100 mio. kr. til projektet hvorved der gives et samlet statsligt bidrag på 105 mio. kr. til anlæg af en nordlig omfartsvej ved Grenå. En forstærket indsats i vedligeholdelsen af det statslige vejnet Parterne er enige om, at det er vigtigt med et moderne, velfungerende vejnet, der er godt vedligeholdt og har en sikkerhedsmæssig høj standard. Parterne enige om, at vedligeholdelsesindsatsen skal tilrettelægges, så det samlet set er billigst muligt og dermed økonomisk optimalt for samfundet på lang sigt. En høj vedligeholdelsesindsats på vejene bidrager til en mere glidende og smidig afvikling af trafikken. Det er til gavn for miljøet og det bidrager til at nedbringe den luftforurening. Med Aftale om finanslov for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er det aftalt, at tilføre Infrastrukturfonden yderligere 2,7 mia. kr., der øremærkes til et markant løft af vedligeholdelsesindsatsen af det statslige vejnet i Udmøntningen af de supplerende midler i Infrastrukturfonden til vejvedligeholdelse skal endeligt konfirmeres med parterne bag aftalen om en grøn transportpolitik fra januar. I forbindelse med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 besluttede parterne at igangsætte en analyse af vejvedligeholdelsesindsatsen. Analysen er nu færdig og viser, hvor og hvordan der skal sættes ind, samt hvad man får for pengene. Parterne er enige om, at der i perioden skal udmøntes den for samfundet økonomisk optimale vedligeholdelsesindsats for de kapitalbevarende aktiver (belægning og bygværker), det såkaldte scenarie 3. Såfremt indsatsen opretholdes i årene frem mod 2019, betyder det en indhentning af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på belægninger og bygværker. Samtidig er parterne enige om, at der 7

8 i perioden skal udmøntes en indsats svarende til det kommunale niveau for drift, service og æstetik (arealpleje, renovation m.v.), det såkaldte scenarie 2. Det ekstraordinære løft i vedligeholdelsesindsatsen i medfører en hurtigt og markant forbedring af tilstanden for belægninger og bygværker på det statslige vejnet. Samtidig sikres en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi med et 10 årigt perspektiv for at minimere levetidsomkostningerne for belægninger og bygværker. De øgede investeringer i perioden vil således medføre en reduktion af de fremtidige udgifter på området. Det markante investeringsløft vil være bredt fordelt på tværs af landet. Arbejdet kan igangsættes hurtigt, idet der er tale om en række afgrænsede projekter. Gennemførelsen af den forstærkede indsats afpasses kapaciteten i de relevante sektorer. Parterne er enige om, at der af de midler, der er reserveret til vejvedligeholdelse i Infrastrukturfonden anvendes 1 mia. kr. til vedligeholdelsesindsatsen i perioden Parterne er endvidere enige om at de 2,7 mia. kr., der er tilført fonden med Aftale om finanslov for 2010 anvendes til udmøntningen af vedligeholdelsesindsatsen i Herudover er parterne enige om at der anvendes 200 mio. kr. fra puljen til fremme af sikkerhed og miljø til udmøntning af vedligeholdelsesindsatsen i Parterne noterer sig desuden, at der som led i udmøntningen af vedligeholdelsesindsatsen i ydes et finansieringsbidrag fra Vejdirektoratet på alt 216 mio. kr. i form af effektiviseringer (organisationsændring, årsværksreduktion, forbedret indkøb, mindre konsulentforbrug mv.) på 176 mio. kr. samt driftsopsparing som følge af mindreforbrug i tidligere år på 40 mio. kr. Undersøgelse af letbane i Odense Parterne har noteret sig, at Odense Kommune har besluttet at gennemføre en VVM-analyse af en letbane i Odense. Parterne ser positivt på etableringen af en letbane i Odense med de trafikale og byudviklingsmæssige potentialer som en letbane synes at bidrag til for såvel Odenses centrale bykvarterer som oplandet. Parterne er enige om at reservere et statsligt bidrag på 4 mio. kr. til VVM-undersøgelsen af en 1. etape af en letbaneløsning i Odense. Det statslige bidrag finansieres af puljen til nye beslutningsgrundlag der er afsat med transportaftalen om En grøn transportpolitik af 29. januar Parterne vil ved den fremtidige prioritering af infrastrukturfonden være opmærksom på, at såfremt letbaneplanerne i Odense realiseres, bør det vurderes at etablere et større parkér-og-rejs-anlæg ved motorvejen, som gør det enkelt og attraktivt at kombinere den individuelle transport med den kollektive transport på letbanen. Pulje til Stationsmoderniseringer Parterne har, jf. tidligere aftalt, noteret sig, at det i forbindelse med de strategiske analyser af udbygningsmulighederne i Østjylland og i hovedstadsområdet undersøges, hvordan banetrafikken skal tilret- 8

9 telægges, herunder eventuelt behov for nye stationer i de to regioner. De strategiske analyser skal afsluttes i Parterne noterer sig samtidig, at der er andre dele af landet hvor der kan være behov for og lokale ønsker om stationsmoderniseringer eller nye stationer. Parterne er indstillet på, at tilføre 100 mio. kr. til Pulje til stationsmoderniseringer når der er skaffet finansieringsmæssigt grundlag herfor gennem fremtidige mindreudgifter på igangværende projekter eller anden ny finansiering. Forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg Lufthavn Parterne er enige om, at igangsætte en forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg lufthavn. Aalborg Lufthavn er Danmarks tredjestørste lufthavn og har stor lokal og regional betydning både for erhvervslivet og borgerne i Nordjylland. Lufthavnen er geografisk placeret tæt på hovedjernbanenettet, hvor der både kører regional- og Intercitytog til landets største byer. Parterne er enige om, at der afsættes 2 mio. kr. til en forundersøgelse af en fremtidig banebetjening af Aalborg Lufthavn. Forundersøgelsen finansieres af puljen til nye beslutningsgrundlag der er afsat med transportaftalen om En grøn transportpolitik af 29. januar Forundersøgelsen forventes afsluttet i 2011 således at der kan tages stilling til en efterfølgende VVM-undersøgelse samtidig med at resultatet af den igangsatte VVM-undersøgelse af støjreduktion ved Lindholm Station foreligger. Hermed kan der i efteråret 2011 tages en samlet beslutning om hvorvidt det igangsatte projekt af støjreduktion ved Lindholm Station skal gennemføres eller der i stedet bør satses på en ny banestrækning til Aalborg Lufthavn. Finansiering Aftalen finansieres af ubrugte midler i Infrastrukturfonden for knap 7,1 mia. kr. Herudover er der nye finansieringsbidrag til fonden, svarende til i alt knap 0,3 mia. kr. således at der samlet er 7,3 mia. kr. til rådighed. Den yderligere finansiering kommer hovedsagligt fra en række færdiggjorte eller næsten færdiggjorte vejprojekter på gammel budgettering, som er blevet billigere end indbudgetteret på finansloven. For så vidt angår de projekter hvortil der er reserveret midler i aftalen, Motorring 4 og stationsåbninger, forudsættes midlerne tilvejebragt ved realiserede mindreudgifter på igangværende projekter eller anden ny finansiering. Hvis det i forbindelse med gennemførelsen af projekterne viser sig at anlægsoverslagene ikke holder på grund af prisstigninger som følge af for høj kapacitetsudnyttelse i anlægssektoren, er parterne indstillet på at drøfte en ændring af den tidsmæssige profil for anlægsprojekterne. 9

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009

Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009 Orientering fra DK: Offentlig vejsektor NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009 Orientering fra offentlig sektor 1. Udviklingen i uheldstal 2. Driftsstrategianalyse 3. Aftale om vedligeholdelse

Læs mere

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, De strategiske analyser formål og status - Hvad sagde kommissorierne? - Aktuel status for

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 4. december 2012 2012-3482 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr.

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr. Aftalen af 29. januar 2009 om en grøn transportpolitik Regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 3. februar 2017 2016-6274

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Ny jernbane mellem København og Ringsted

Ny jernbane mellem København og Ringsted Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: En moderne jernbane 22. oktober 2009 1

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 5. november 2015 2015-6435 Frederiksholms Kanal

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Gennemførte udvidelser

Gennemførte udvidelser Sideudvidelser af motorveje Finn Thøgersen Vejdirektoratet NVF Vejens konstruktion, Stavanger 2014 Gennemførte udvidelser Vej udvidelse længde åbning M14 Jægersborg - Gl. Holte 4 6 7 km 1997 M10 Motorring

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet

3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet 3. Limfjordsforbindelse 06. feb. 17 3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet v/ Seniorchefkonsulent Annette Samfundsøkonomi+ DI: Samfundsøkonomiske vurderinger skal suppleres med vurderinger

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Handicaptilgængelighed

Handicaptilgængelighed Side 1 af 5 Fremrykning og udmøntningen af den udvidede anlægspulje i 2004 vedrørende handicaptilgængelighed, trafiksikkerhed og støjdæmpende tiltag På mødet mellem rege ringen og forligspartierne tirsdag

Læs mere

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden Jens Holmboe, Vejdirektør jjh@vd.dk FRI s Årsmøde 3. marts 2016 Udviklingen i kørte km efter vejtype 2005-2015 Indeks 100 = 2005 150 140 130 Motorveje 120 110 Alle

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

FRI s branchetopmøde. 12. oktober Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt

FRI s branchetopmøde. 12. oktober Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt FRI s branchetopmøde 12. oktober 2016 Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt Vores strategiske grundlag Mission Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vejog transportsystem.

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Godspolitiske initiativer

Godspolitiske initiativer Godspolitiske initiativer Banegodstransport 1. Styrkelse af de centrale banegodskorridorer Ny fremtidssikret jernbanekorridor mellem Øresundsregionen og 2018 Tyskland via Femern a) Fast forbindelse over

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Michael Kavin Afdeling: Strategi og analyse E-mail: Michael.Kavin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/9590 Telefon: 76631958 Dato: 28. august 2008 Justeret bilag

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013 Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen d. 29. januar 2013 Baggrund for Trængselskommissionen Trængselsringen forkastet Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG DEBATOPL ÆG Borgermøde 11. august 2011 Se Side 2 MOTORVEJ Regstrup - KALUNDBORG I Januar 2009 indgik regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne,

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE 1. november 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Resumé: TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE Trafikforliget giver 700 mill.kr. ekstra til vejene pr. år mod kun knap 590 mill.kr. til jernbanen.

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Transportudvalget Folketinget

Transportudvalget Folketinget har i brev af 17. december 2013 stillet min forgænger Spørgsmål nr. 222: Ministeren bedes bekræfte, at konklusionerne i ministeriets resume af Vejdirektoratets rapport om Midtjysk Motorvejskorridor, vedrørende

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU

FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 313 Offentligt STRATEGISKE VALG FOR UDVIKLING AF VEJNETTET I JYLLAND Vejdirektør Per Jacobsen FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU Vigtigt at understrege: at vi er på

Læs mere

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

VVM 3. Limfjordsforbindelse

VVM 3. Limfjordsforbindelse VVM 3. Limfjordsforbindelse Reflektioner over trafikudviklingen over Limfjorden Usikkerhed om trafikudviklingen og dermed behovet for yderligere vejkapacitet over Limfjorden Hvis udviklingen i trafikken

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere

Timemodellen og baneplan for Østjylland hvilke potentialer er der for fremtidens togtrafik? Lasse Winterberg, kontorchef, Transportministeriet

Timemodellen og baneplan for Østjylland hvilke potentialer er der for fremtidens togtrafik? Lasse Winterberg, kontorchef, Transportministeriet Timemodellen og baneplan for Østjylland hvilke potentialer er der for fremtidens togtrafik? Lasse Winterberg, kontorchef, Timemodellen Baggrund Aftale om En grøn transportpolitik fra 2009. Visionen er

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Status på de fælles prioriteringer af infrastrukturen

Status på de fælles prioriteringer af infrastrukturen Kontaktudvalget i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Status på de fælles prioriteringer af infrastrukturen

Læs mere

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2009 CLA 14 Pilotforsøg med direkte busser Indstilling: Direktionen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

INFORMATION PROJEKTERNE OMKRING VEJLE

INFORMATION PROJEKTERNE OMKRING VEJLE JANUAR 2013 INFORMATION PROJEKTERNE OMKRING VEJLE Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Telefon 7244 2200 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk UDVIDELSE SKÆRUP-VEJLE SKÆRUP-VEJLE UDBYGGES TIL 6 SPOR

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere