STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning"

Transkript

1 STS Installationsvejledning i STS Installationsvejledning

2 STS Installationsvejledning ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME HT

3 STS Installationsvejledning iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger Java JBoss MySQL Adgang til eksterne miljøer Installation Installationsmetode Fillokationer MySQL Test af installation Konfiguration JBoss Admin beskyttelse DataSource Logning Database Audience konfiguration (ITS) Audience konfiguration (Sosi2OIOSaml) Generel opsætning Verifikation af certifikat under opstart Datasource opsætning Opsætning af Seal/føderation CVR-RID opsætning Monitorering Spærrelister Autorisation IdentityTokenService (ITS) OIOSaml2Sosi billetomveksling Sosi2OIOSaml billetomveksling Timing Timer-relaterede tasks Tilpasning til produktion 10

4 STS Installationsvejledning 1 / 11 1 Introduktion Dette Dokument beskriver installationen og initiel opsætning af en STS service/server. STS installationen vil blive refereret til som service eller installation. 2 Forudsætninger Det forudsættes at STS en installeres på et NSP-lignende miljø. Herunder beskrives afhængigheder hertil i detalje. 2.1 Java STS kræver minimum Java 6, som kan downloades her: Desuden stiller SOSI biblioteket visse krav til konfigurationen af Java, som er beskrevet i "The SOSI Library: Programmers Guide"(se afsnit 3 "Set-up"). Dokumentet kan downloades sammen med SOSI biblioteket her: JBoss STS er testet og udviklet mod JBoss 6 samt testet på et NIAB miljø. 2.3 MySQL Der stilles ikke direkte krav til MySQL versionen, dog er version 5.1 brugt til udvikling. Det forventes at STS kan nå databasen på passende vis gennem en JBoss konfigureret datasource. Leverancen indeholder et eksempel herpå. 2.4 Adgang til eksterne miljøer Der kræves adgang til følgende tjenester på internettet: 1. Krydscertifikater 2. Spærrelister 3. CVR-RID tjenester Disse er del af DanId s infrastruktur, og udstilles pt. på internettet indenfor følgende IP range: til Installation STS installationen består overordnet af: konfiguration af JBoss, deriblandt placering af konfigurations filer og deployment arkiv, og opsætning af database.

5 STS Installationsvejledning 2 / Installationsmetode Ved en ny installation forventes der ikke opsætning fra en tidligere installation. Nærværende vejledning beskriver dette scenarie. Hvis der derimod opgraderes fra en tidligere version af STS kan følgende bemærkes: 1. Konfigurationsfiler skal opdateres til nyeste version; stier, passwords og lignende skal med over i ny konfiguration. 2. Database indhold kan bevares, såvidt det er muligt i forhold til skema ændringer. 3. Cachen i databasen, navnligt cprhash og cprcache, kan tømmes. 3.2 Fillokationer Leverancen indeholder et sæt af filer og kataloger, som skal installeres på en NSP søjle. Her tages kun højde for opsætning til test formål, altså til testføderationen. Tilpasning til produktionmiljø beskrives senere. Her følger en liste af filers placering: teststs.keystore, testtdc.keystore, test-new-nemlogin-idp.keystore skal i /pack/sts/ sts.war skal i /pack/jboss/server/default/deploy. sts-ds.xml skal i /pack/jboss/server/default/deploy. hele kataloget sts, hvori der findes en række xml filer, skal i /pack/jboss/server/default/conf. log4j-sts.xml, log4j-nspslalog-sts.properties og nspslalog-sosists.properties skal i /pack/jboss/server/default/conf. jboss/stsadmin-users.properties og jboss/stsadmin-roles.properties skal i /pack/jboss/server/default/conf/props. Øvrige filer skal bruges til database opsætning og som skabelon til konfigurering. 3.3 MySQL Der bruges en database til caching af data og vedligehold af adgangsinformation, så følgende skridt er nødvendige før STS kan startes: 1. Opret database 2. Opret bruger med passende privilegier. 3. Opret tabeller Se eksempelvis filen createdb.sql. For at testen i SOSI bibliotekets testtool fungerer mod opstillede STS, så skal bestemte certifikater være henholdsvis black- og whitelisted. Det kan gøres via administrationsinterfacet, men det kan også gøres ved direkte indsættelse i databasen, f.eks. ved at indlæse filen teststsdata.sql, hvilket er anbefalet. 3.4 Test af installation Både til test- og produktionsopsætning er det muligt at checke følgende egenskaber via http-kald: 1. opsætning af STS certifikat og dets gyldighed. Dette gøres via /sts/checkstatus. 2. kan krydscertifikater nåes. 3. kan spærrelister downloades.

6 STS Installationsvejledning 3 / kan konfigurerede CVR-RID tjeneste med tilhørende SSL opsætning nåes. De sidste 3 punkter verificeres ved at kalde: Det kan tage lidt tid at udføre kaldet. Retur kode vil ikke kunne bruges. (Den vil altid være 200) Derudover skal denne URL ikke bruges til automatisk verifikation, da det vil påvirke normal drift. I testføderationen er det muligt at udføre tests, som vil checke installationen. Derudover kan Seal.java s testtools (også omtalt som SOSI bibliotekets testtool) ligeledes bruges. Disse 2 tests er beskrevet i "Guide for udviklere". Udover egentlige tests er det en god ide at forespørge checkstatus URL en efter endt installation og konfiguration. 4 Konfiguration Installationen som beskrevet her vil fungere til testføderationen, og testbrugere vil kunne bruge det medfølgende web interface. 4.1 JBoss Det forventes at JBoss 6.x anvendes og er installeret. Filplaceringer beskrevet nedenfor er rettet mod en NIAB/NSP installation Admin beskyttelse Admininistrations interfacet til STS er beskyttet af HTTP basic authentication, hvilket i JBoss angives ved at tilføje et applicationpolicy elememt under policy rod elementet i /pack/jboss/server/default/conf/login-config.xml <!-- STS admin login --> <application-policy name="stsadmin"> <authentication> <login-module code="org.jboss.security.auth.spi.usersrolesloginmodule" flag="required"> <module-option name="usersproperties"> props/stsadmin-users.properties </module-option> <module-option name="rolesproperties"> props/stsadmin-roles.properties </module-option> </login-module> </authentication> </application-policy> Herefter burde det være muligt at tilgå web interfacet med anvendte akkreditiver på: Password og bruger kan ændres i property filerne. Det er anbefalet at ændre disse ifht. hvad der følger med i leverancen DataSource Det forventes at en datasource kan slåes op i JNDI. Dette kan tilvejebringes vha. en JBoss datasource descriptor. Hvis installationsvejledningen allerede er fulgt findes sådan en allerede i /pack/jboss/server/default/deploy/sts-ds.xml. Deri findes password, brugernavn og database-navn til database-forbindelse. Disse kan frit ændres. Anden opsætning af datasource er overladt til NSP projektet, dog ville det give mening at have en pool og sætte en forbindelseschecker op. Dette er medtaget i leverancens eksempel.

7 STS Installationsvejledning 4 / Logning Logging i STS er normalt konfigureret i filen, /pack/jboss/default/conf/log4j-sts.xml. 1 Der findes 3 overordnede log-emner: 1. TIMING; heri logges timing information, som nedbryder responstiden i de enkelt operationer. Denne funktion kan slåes fra. 2. AUDIT; heri logges request og respose. Denne log indeholder hele requestet, hvori også certifikatet kan findes. 3. øvrigt logges til filen sts.log Derudover anvendes NSP-util til at sla logge. Dokumentation herom findes i tilhørende dokumentation samt i STS ens Driftsvejledning. Konfiguration heraf findes i filerne log4j-nspslalog-sts.properties og nspslalog-sosists.prope rties. Afstemning af log-niveauet, rotation samt placering af logfiler overlades til NSP driften. 4.2 Database Dette afsnit beskriver konfiguration, der skal ligges i databasen. Konfiguration i databasen er af dynamisk natur, som forventes opdateres løbende på foranledning af anvendere Audience konfiguration (ITS) Audience konfigurationen har følgende attributer: lifetime (default: 0) certificateasreference (default: false) cprnumber (default: false) cvrnumber (default: false) orgname (default: false) itsystemname (default: false) authorizationcode (default: false) usereducationcode (default: false) idcardmaxage (defaulter til ikke at bruges) En attribut, f.eks. lifetime, for en given audience tilføjes ved: insert into audienceconfiguraiton values ( audience-uri, lifetime, ) Der eksisterer et unique-constraint på audience og attribut, så det er ikke muligt at indsætte flere værdier for samme audienceattribut par. Kun ovennævnte attributter er understøttet. 1 navngivning og placering af logkonfigurationen kan ændres

8 STS Installationsvejledning 5 / Audience konfiguration (Sosi2OIOSaml) Audience konfigurationen har følgende felter: audience normaliseret jvf. Anvenderdokument. publickey text felt. recipienturl streng. includebst angivelse om idkortet skal inkluderes i svar. deliverynotonorafteroffset tidsforskydelse i millisekunder. notbeforeoffset tidsforskydelse i millisekunder. notonorafteroffset tidsforskydelse i millisekunder. Alle felter er påkrævet. En række identificere konfiguration for den angivne audience. Denne indsættes f.eks. ved: insert into iboconfig values ( //sundhed.dk, MD9FDKG..., aspx, false, 60000, 0, ); Her er deliverynotonorafteroffset sat til et minut, og gyldigheden af det omvekslede assertion er på en time. 4.3 Generel opsætning I forhold til tidligere STS konfiguration, markerer version 2.0.0, en radikal forandring. Tidligere blev der anvendt en normal java property fil. Fra og med version anvendes Spring xml konfiguration. Konfigurationen er bredt ud på følgende filer: sts/config.xml sts/cvr-rid.xml sts/interface.xml sts/seal.xml sts/services.xml sts/timers.xml Der er mange aspekter af funktionaliteten der kan ændres i disse xml, og ikke alle er driftsorienteret. I det følgende bruges følgende syntax for at referere til en delmængde af indeholdet af en given konfigurationsfil: config:log4jinitialization Hermed refereres til det første bean-element i filen config.xml, altså bean-definitionen log4jinitialization. Dette er tilfældigvis, hvor log4j konfigurationsfilens placering kan bestemmes. I den element kan placering af log konfigurationen ændres. I det følgende vil konfigurationen gennemgåes i detalje Verifikation af certifikat under opstart STS verificerer dens certifikat under opstart. Dette kan slåes fra ved at udkommentere følgende element: config:startupverification Dette er dog ikke anbefalet. Certifikatet verificeres også på hvert request samt ved check-status kald.

9 STS Installationsvejledning 6 / Datasource opsætning Enkelte services benytter sig af databasen. Disse services kan konfigureres uafhængigt af hinanden. Som default er alle services dog sat op til at bruge samme datasource angivet i: config:sts.db Dette id går igen i de omtalte services. Men tilsvarende opsætninger af nye datasources, som er anderledes konfigureret, kan sættes op og benyttes til de enkelte services. Se f.eks. : services:authorizationservice Her angives datasourcen som første argument. (Konstruktor argument) Opsætning af Seal/føderation Det er vigtigt at føderationen sættes rigtigt op. Dels skal den rigtige føderation vælges, hhv. test eller produktion, og dels skal issuer sættes op til en fornuftig værdi i seal:sealsetupproperties. Føderationen vælges i: seal:sosifederation Her kan value sættes ifht: Tabel 1: Føderations opsætning Værdi dk.sosi.seal.pki.sositestfederation dk.sosi.seal.pki.sosifederation Beskrivelse Dette er testfederationen og skal bruges i sammenhæng med test. Den skal ikke bruges i produktion. Dette er produktions federationen. Derudover skal STS certifikatet sættes op. Der er dertil lavet et konfigurations-alias, credentialvault. Dette er i leverancens konfiguration sat til at være fil-baseret. Dette kan ses i følgende 2 elementer: seal:credentialvault seal:filebasedcredentialvault I det sidste referede element kan stien samt password til det java keystore, hvori certifikatet ligger, konfigureres. Til produktion kan der benyttes en Luna Box baseret løsning. Dertil kan følgende element benyttes: seal:lunabasedcredentialvault Det er udkommenteret i leverancen. Hvis der ønskes yderligere properties sat til konfiguration af Luna Boxen, skal disse indsættes i seal:sealsetupproperties. Bla. kan følgende parameter tilføjes <prop key="dk.sosi.seal.vault.lunacredentialvault.slot">42</prop> <prop key="dk.sosi.seal.vault.lunacredentialvault.pwd">test1234</prop> <prop key="dk.sosi.seal.vault.credentialvault.alias">soso:alias_system</prop> Når der vælges en anden vault, så skal tidligere nævnte alias opdateres. For at anvende det udkommenterede, så skal følgende f.eks. bruges: <alias alias="credentialvault" name="lunabasedcredentialvault"/>

10 STS Installationsvejledning 7 / CVR-RID opsætning STS skal kunne mappe certifikater til CPR, hvor dette er muligt. Derfor skal den kunne tilgå CVR-RID services. Disse kan findes segmenteret eller samlet for forskellige miljøer. Konfigurationen tillader at sætte en CVR-RID service op for et givet rod-certifikat. Et rod-certifikat definerer dermed et givet miljø. I produktion findes pt. OCES1 og OCES2. Mapningen fra rod-certifikat til service kan findes i: cvr-rid:cvridendpoints I det leverede er alle test miljøer sat op: IG, PP og OCES1 test. Til produktion skal kun de allerede nævnte miljøer, OCES1 og OCES2 blot sættes op. Fra ovenstående element refereres der til en række andre elementer i samme fil. I disse konfigureres de enkelte endpoints med trust- og keystore samt dertilhørende akkreditiver. Desuden kan man angive en connect-timeout til angivne URL. Udover endpoints kan caching strategien desuden konfigureres. En fundet mapning vil ikke ændres, hvorfor der aldrig vil være en forretningsmæssig grund til at tømme cachen. Mapninger gemmes i databasen, hvortil datasource, som tidligere omtalt kan tilpasses. Mod databasen kan der vælges om CPR nummeret skal gemmes eller om et hash skal gemmes. I begge tilfælde vil der blive gemt nok til, at afgøre om et givet CPR nummer tilhører et givet certifikat. Dog vil sidstnævnte ikke alene kunne bruges, hvis CPR nummeret ikke leveres med i requestet. Derfor er den ikke-hashede udgave at anbefalde, men der kræves dertil også større sikkerhed (godkendelse). Konfigurationen hertil findes som følgende: cvr-rid:cvrridnonhashcache cvr-rid:cvrridhashcache Den ene er leveret udkommenteret. Når en af disse vælges skal tilhørende alias opdateres: cvr-rid:cvrridcache Monitorering Det er muligt at finpudse diverse ikke direkte funktions orienterede aspekter, såsom monitorering og aftestning. Til monitorering kan database select-statement ændres, dette gøres i: interface:monitordbcheck Til aftestning af endpoints til CVR-RID, krydscertifikater og spærrelister findes der også, som omtalt i driftsvejledningen, et check. Dette check konfigreres i: interface:cvrridendpointstocheck interface:crlstocheck interface:xcertocheck Førstnævnte burde blot være et alias til cvrridendpoints, da der dermed checkes den konfiguration, der er sat op til STSs normal funktion. Dog kan man vælge enkelte endpoints specifikt, hvis man ønsker dette. Dette er hvad den leverede konfiguration beskriver. Øvrige 2 elementer bruges til konfigurering af check af hhv. spærrelister og krydscertifikat, altså om givne URL er kan hentes af STS en. Det hentede vil ikke på nogen måde bidrage til STS ens funktion det er kun til test formål. Som det leverede viser, så kan connection-timeout samt read-timeout konfigureres pr. URL Spærrelister Hentning og håndtering af spærrelister kan konfigureres. Dette gøres i services:certificatestatuschecker Følgende parametre eksisterer:

11 STS Installationsvejledning 8 / 11 Tabel 2: CRL setup Parameter interval strict crl_ttl readtimeout connectiontimeout Beskrivelse Hvor lang tid en spærreliste må leve i STSen før den er tvunget opdateret. Denne boolean afgører hvad der skal ske, hvis en CRL ikke kan downloades. Hvis den sættes til true vil manglende spærreliste betyde at certifikatet er spærret. Angiver hvor lang tid en spærreliste kan få lov til at leve ud over den tid, der er angivet i spærrelisten selv. Angivelse af timeout på hentning af spærreliste. Denne værdi er ikke påkrævet. Angivelse af connect-timeout på hentning af spærreliste. Denne værdi er ikke påkrævet. Desuden kan spærrelister prepopuleres. Dette kan gøres ved at sætte spærrelister op til at blive hentet ved opstart i: timers:prepopulatecrl Der er 3 parametre til implementationen, hvoraf de første 2 ikke må ændres. Den sidste parameter angiver en mapning fra et vilkårligt unikt id til en URL, hvorpå en spærreliste ønskes hentes. Jobbet til hentning sættes op i samme fil under timertask:prepopulatecrl Autorisation Autorisation servicen kan konfigureres til at tilgå autorisations registeret i en given database med et given SQL query. Dette gøres i: services:authorizationservice Som default er følgende konfigureret: SELECT aut_id, edu_id FROM autreg WHERE cpr=? Det essentielle er her at der returneres et par med aut_id og edu_id ud fra indsatte CPR nummer. Der kan og skal returneres multiple rækker/par, hvis det findes IdentityTokenService (ITS) Til IdentityToken servicen kan der konfigureres 3 parametre: den datasource, der benyttes til at hente en specifik audience konfiguration, fuzzytime, som er tiden et Identity Token har som levetid bagud i tiden, 2, og endeligt den SQL query, der bruges for at forespørge databasen. Alle parametre konfigureres her: services:itsconfigservice Per default er SQL query sat til: SELECT attribute, attribute_value FROM audienceconfiguration WHERE audience =? Det query returnerer alle attributter og deres værdier for en given audience, f.eks. kan være en audience. Attributterne er beskevet i Afsnit Dette er for at komponensere for usikkerheden i tiden hos anvendere.

12 STS Installationsvejledning 9 / OIOSaml2Sosi billetomveksling Til billetomveksling, her omveksling fra OIOSaml tokens til SOSI id-kort, kan der konfigures en række parametre. Disse findes her: services:nboconfiguration Overordnet er det: Tabel 3: Billetomveksling setup Parameter fuzzytime idcardduration trustedvault Beskrivelse Gyldigheden bagud i tid af det omvekslede SOSI id-kort. Gyldigheden fremadrettet i tid for det omvekslede SOSI id-kort. Det java keystore (vault), hvori trust til OIOSaml token etableres. Heri skal der til produktionsformål ligge certifikatet fra NemLogin IdP en. I det leverede er der anvendt en keystore, som indeholder 2 certifikater: det var "det nye test NemLogin IdP"og så et yderligere, som blot er valgt arbitrært, nemlig Seal certifikatet navngivet VicValidVoces. Disse certifikater bruges til aftestning og er nødvendige for at testen er succesfuld Sosi2OIOSaml billetomveksling Til billetomvekslingen fra SOSI ID-kort til OIOSaml tokens findes der 2 konfigurations muligheder udover selve servicen: en service til hentning af enkelte audience konfigurationer og så en konfigurations checker. Konfiguration af henting findes her: services:iboconfigservice Her kan datasourcen samt SQL query konfigureres. Default query er SELECT publickey, recipienturl, includebst, deliverynotonorafteroffset, notbeforeoffset, notonorafteroffset FROM iboconfig WHERE audience =? Nævnte kolonner er beskrevet i Afsnit Konfigurations checkeren er egentlig blot en funktionalitet, der aktiveres ved opstart som normaliserer alle fundne audiences i databasen. Konfiguration heraf findes i: services:iboconfigchecker Heri findes yderligere SQL queries, der kan ændres. Følgende kan tilføjes (en eller begge) til elementet: <property name="selectaudiences" value="select audience from iboconfig"/> <property name="updateaudiences" value="update iboconfig set audience =? where audience =?"/> Angivne queries er også default. Selve servicen konfigureres her: services:iborequesthandler Her er der mulighed for at sætte validateenvelopesignature til true eller false. Denne værdi angiver om signaturen på forespørgelser valideres eller ikke. I sammenhænge med SOSI-GW skal denne sættes til false. Øvrige værdier i elementet burde ikke ændres.

13 STS Installationsvejledning 10 / Timing STS funktionalitet afhænger i nogen grad af leverede libraries samt eksterne services, derfor er det vigtigt at kunne fortælle hvor lang tid enkelte dele af STS ens funktion tager. Dertil er der introduceret en "timing-funktionalitet som rapporterer hvor lang tid enkelte dele tager. Denne konfigureres i: timers:timing Hvis funktionaliteten ikke ønskes slået til, kan elementet blot fjernes. Dette er dog ikke anbefalet, da det kan være meget behjælpeligt i debug-sammenhæng. SLA-logning overlapper for visse dele denne funktion, men udfylder ikke helt funktionalitet. Lognings kategorien samt ignorerede værdier kan konfigureres som de første 2 parametre til arguments listen. (Sidste værdi er dybden af kald-stakken, der kan imødekommes) Ignorerede værdier angives som prefix til følgende format class#method Name Timer-relaterede tasks Der konfigureres 3 tidsrelaterede jobs opsætning af disse er placeret som de 3 sidste elementer i filen timers.xml. Tabel 4: Timer setup Id checkdbtask prepopulatecrl checkcrltask Beskrivelse Er et job, der forespørger database/datasource med angivne query og i det angivne interval. Et job, der per default kun udføres en gang. Dette job prepopulerer spærrelister. Denne funktionalitet er beskrevet i et tidligere afsnit. Dette er et job, der søger for at opdatere spærrelister uafhængigt af requests. Hver enkelt timer job sættes med følgende parametre: delay tiden i millisekunder efter opstart, der ventes før jobbet udføres første gang. onetime boolean, der angiver om jobbet kun skal udføres en gang. period intervallet i millisekunder jobbet udføres i medmindre onetime er sat til true. Den leverede konfiguration hertil er anbefaldet. 5 Tilpasning til produktion Den leverede konfiguration samt beskrivelsen i indeværende dokument passer til opsætning ifbm. test. Når en produktion opsætning ønskes, så er der en del konfiguration, der skal ændres. Her følger en lister af punkter: 1. OIOSaml2Sosi trust skal ændres, hvilket gøres i services:nboconfiguration. 2. Sosi2OIOSaml; der skal tages stilling til om validering af forespørgelser skal slåes til eller ikke. Se Afsnit nborequesthandler skal pege på dk.sosi.sts.server.nborequesthandler og ikke dk.sosi.sts.server.nbotestrequesthandler.

14 STS Installationsvejledning 11 / Signerings certifikatet (STS ens certifikat) skal ændres til produktions certifikatet, se Afsnit I seal:sosifederation skal SOSITestFederation ændres til SOSIFederation. 6. CVR-RID konfigurationen skal tilpasses til produktionsmiljøer; der skal ikke længere refereres til IG, PP og OCES1 test. Se Afsnit Endpoints-check skal tilpasses produktions endpoints, se Afsnit Prepopulering af spærrelister skal tilpasses til produktions spærrelisteendpoints, se Afsnit

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning STS Installationsvejledning i STS Installationsvejledning REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.1 2012-11 HT STS Installationsvejledning iii Contents 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 3 2.1 Java..........................................................

Læs mere

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning STS Installationsvejledning i STS Installationsvejledning REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 2.2.4 2014-12 JQ STS Installationsvejledning iii Contents 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 3 2.1

Læs mere

STS Installationsvejledning i. STS Installationsvejledning

STS Installationsvejledning i. STS Installationsvejledning i STS Installationsvejledning ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 2.2.6 2015-02 JQ iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 Java..........................................................

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Contents 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 3 2.1 Eksterne snitflader..................................................

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

STS Driftsvejledning. STS Driftsvejledning

STS Driftsvejledning. STS Driftsvejledning STS Driftsvejledning i STS Driftsvejledning STS Driftsvejledning ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.1 2012-11 HT STS Driftsvejledning iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Konfigurations opdateringer

Læs mere

Certificate Revocation Authority. Certificate Revocation Authority

Certificate Revocation Authority. Certificate Revocation Authority Certificate Revocation Authority i Certificate Revocation Authority Certificate Revocation Authority ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 1.0.6 Februar 2015 AA Certificate Revocation Authority

Læs mere

STS Anvenderdokument. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument. STS Anvenderdokument STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2012-12 N STS Anvenderdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen......................................................

Læs mere

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

SOSI STS Dokumentationsoverblik

SOSI STS Dokumentationsoverblik SOSI STS Dokumentationsoverblik - for Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Date: 19. August, 2009 Version: 0.3 Author: Arosii A/S Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 2 Dokumentationselementer...4

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 3 Logfil... 3 Backup... 3

Læs mere

SOSI STS Designdokument

SOSI STS Designdokument SOSI STS Designdokument - for Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Dato: 3. December, 2009 Version: 0.3 Forfatter: Arosii A/S Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 2 Arkitekturoverblik...4 2.1 Eksterne

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.2, NSP

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.2, NSP SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.2, NSP Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 3 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 2 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse.

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse. Mysqli Webintegrator Når vi arbejder med server-side scripting ( i vort tilfælde PHP), har vi ofte behov for at kunne tilgå data, som vi opbevarer i en database. Det kan f.eks. dreje sig om nyhederne i

Læs mere

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Installation... 4 4 Tilgå Konsollen... 4 5 Opret en ny Serviceaftager... 4 6

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 12. september 2014. Side 1 af 20

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 12. september 2014. Side 1 af 20 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 12. september 2014 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Systemoverblik KIH Database applikationsserver Forudsætninger før installation

Læs mere

FMK-online's brug af SmartFraming

FMK-online's brug af SmartFraming Side 1 af 9 FMK-online's brug af SmartFraming Version 1.1 2011-11-01 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Initialisering og login...3 Kontekst Properties...4 user.id.authorizationid...4 userorganization.id.number...4

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Ivan Overgaard 11/29/2012

Ivan Overgaard 11/29/2012 NSI Seal.Net Version 2.0 Ivan Overgaard 11/29/2012 Revisionshistorik: Version Dato Ændring Ansvarlig 0.8 29-11-2012 Oprettet IO 1.0 04-04-2013 redigeret IO Seal.Net Page 2 of 23 Version 2.0-29. november

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Introduktion - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Læsevejledning... 2 3. Aktører... 2 4. Autentifikation...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Fælles testmiljøer National Sundheds-IT www.nsi.dk - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Islandsbrygge 39 Dato: 29.07.2014 Version: 1.2 Udarbejdet af: NSI 2300 København S Version

Læs mere

STS Fejlsituationer. STS Fejlsituationer

STS Fejlsituationer. STS Fejlsituationer STS Fejlsituationer i STS Fejlsituationer STS Fejlsituationer ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2013-04 N STS Fejlsituationer iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Behandling af forespørgsel

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen KFOBS Release Information Version: 7.0 ID: 32309/43491 2014-04-07 Indhold 1 INTRODUKTION... 4 1.1 PRODUKTIONSMILJØ... 4 1.2 TESTMILJØ... 4 2 NEMLOG-IN... 5 2.1 ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER... 5 2.1.1 Release

Læs mere

Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten

Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Af: TSO/Lakeside Version: 1.20 1/13 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Overordnet teknisk beskrivelse...3 Om kravspecifikationen...5 Kravenes form...5 A Funktionelle

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Dato 16-09-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 11 Ændringshistorik Version

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Introduktion til OPC Access

Introduktion til OPC Access Introduktion til OPC Access OPC Access anvendes til at kommunikere med jeres produktionsudstyr via OPC. OPC Access kombinerer en SQL Server med OPC, således at jeres produktionsudstyr kobles sammen med

Læs mere

Specifikationsdokument for OCSP

Specifikationsdokument for OCSP Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for OCSP DanID A/S 3. juni 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.1 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 3 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Reeksamen, DSDS, forår 2008

Reeksamen, DSDS, forår 2008 Reeksamen, DSDS, forår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 22. august 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation)

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) 29. feb.2016 version 1.2 Lægemiddelstyrelsens E2B Bivirkningsservice DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) Dokument historik Version Dato Ændring 1.0 19-06-2014 Final version ifm. idriftsættelse 1.1 29-06-2015

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Nemhandel infrastruktur Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services

Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services Version 1.0 april 2014 Indledning Seal.net er et API som har til formål at lette udviklingen af software som overholder

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Nemlog-in Beskrivelse af Leverandørens Version: 2.c ID: 32309 2013-06-17 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 2 TEST AF SERVICES... 4 2.1 NEMLOG-IN SSO/SLO... 4 3 TILSLUTNING AF SERVICE METADATA... 8 3.1 NEMLOG-IN

Læs mere

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Side 1 af 21 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en installationsvejledning for det webservice

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

Installationsvejledning af ØS LDV

Installationsvejledning af ØS LDV Installationsvejledning af ØS LDV Del 2 Kørsel af installationswizard Målgruppe: Systemadministrator November 2009 Indledning Vejledningen er rettet til systemadministratoren der skal forestå den tekniske

Læs mere

Introduktion til NemID og NemID tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og NemID tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og NemID tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S

Læs mere

Specifikationsdokument for OCSP

Specifikationsdokument for OCSP Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for OCSP DanID A/S 20. januar 2011 Side 1-11

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

Vejledning Installation af SonWin Server CustomerService Flows

Vejledning Installation af SonWin Server CustomerService Flows Vejledning Installation af SonWin Server CustomerService Flows 1 Hvad laver servicen? Håndterer flows initieret i skærmbilledet awk i Sonlinc Billing Client. 2 Forudsætninger Servicen skal have afgang

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Unik Maps Installationsvejledning

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Unik Maps Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Unik Maps Installationsvejledning Indhold Installationsvejledning... 2 Systemkrav... 2 Installationen... 2 Ideer

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

Installationsvejledning af ØS LDV

Installationsvejledning af ØS LDV Installationsvejledning af ØS LDV Del 2 Kørsel af installationswizard (version 2.3.0) Målgruppe: Systemadministrator Juni 2012 Indledning Vejledningen er rettet mod systemadministratoren der skal forestå

Læs mere

Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12

Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12 XDS Konfigurationsvejledning Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Miljø... 2 Opsætning

Læs mere

Anbefalede testprocedurer

Anbefalede testprocedurer Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Anbefalede testprocedurer Nets DanID A/S Marts 2014 Side 1-34 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... Introduktion... Forudsætninger og krav... Installér ønsket JDK.... Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1 Side 1 Nyinstallation enkeltbruger (ny bruger på en enkeltstående PC) Det forudsættes at: Den generelle vejledning er læst på hjemmesiden Der er modtaget en ny/tom database til indlæsning fra EDB-Brugsen.

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Dette dokument beskriver den fællesoffentlige føderations minimumskrav til logning hos Service og Identity Providere.

Dette dokument beskriver den fællesoffentlige føderations minimumskrav til logning hos Service og Identity Providere. Side 1 af 17 19. september 2008 Logningspolitik For den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.0. Dette dokument beskriver den fællesoffentlige føderations minimumskrav til logning hos Service og Identity

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS e-service Titelblok i OrCAD Capture og Capture CIS Side 1 af 11 Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS Note skrevet af : Nordcad Systems Technical Support Revision : April 2003, Release 14.2/9.2.3,

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Systemdokumentation for OpenTele server- og klient 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 OpenTele

Læs mere

XML Difftool brugervejledning

XML Difftool brugervejledning XML Difftool brugervejledning UNI C maj 2007 XML Difftool brugervejledning UNI C Maj 2007 Af UNI C Indhold 1 Kort om XML Difftool og Import... 1 1.1 XML Difftool... 1 1.2 Opbygning af XML import fil...

Læs mere

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Version 0.9.1 15. marts 2013 Indhold Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept... 1 Hvad er en medarbejdersignatur... 3 Juridiske aspekter ved brug af

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Oversigt... 4 3.1 Relevante OCES-detaljer... 4 4 Overholdelse af persondatalov mv.... 5 5 Importer...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere