TUBA Danmark ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TUBA Danmark ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 TUBA Danmark ÅRSRAPPORT TUBA i en nøddeskal: Stor ekspansion med nye afdelinger og fordoblet søgning Evaluering og effekt i 2008: 800 unge hjulpet, 350 på venteliste Partnerskaber sikrer hjælp til de unge: Flere kommuner samarbejder med TUBA Familieterapi uden forældre: En tidlig indsats modvirker negativ social arv TUBA er en del af Blå Kors Danmark. I dag er der TUBA-rådgivninger i Rønne, København, Odense, Sønderborg, Aabenraa, Kolding, Århus, Aalborg, Frederikshavn og Hjørring. Læs mere på eller *** TUBA er terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrugere

2 At være et godt nok menneske 2

3 Undertiden kan man som menneske tro, at man står helt alene med noget, der gør ondt og vækker smertefulde følelser. Man oplever sig som den eneste, der har det på en bestemt måde, føler sig udenfor fællesskabet med andre mennesker. Måske spørger man sig selv, hvorfor man har det svært? Tanken om, at det er ens egen skyld, ligger snublende nær. Ligesom tanken om, at man har det slemt, fordi man slet og ret er mærkelig og anderledes. Disse tanker gør ondt. Og de gør det hele endnu værre. De truer ens selvaccept, ens følelse af at være et godt nok menneske. For mange unge, der er vokset op i en familie med alkoholproblemer, er det almindeligt at tænke sådan. De har været alene med mange af deres vanskelige tanker og følelser under opvæksten. Far vidste, at mor havde alkoholproblemer. Mor vidste det godt selv. Søsteren vidste det også og led under det. Alle fire vidste det og levede med det hver dag. Men ingen sagde noget højt. De talte aldrig med hinanden om det. Bedsteforældrene tog imod børnebørnene, når det hele blev for slemt derhjemme. Men heller ikke de nævnte morens drikkeri med et ord. På hver deres måde bar alle i familien deres skam, magtesløshed, sorg og vrede alene. Der findes heldigvis en kur imod de unges følelse af at være isoleret og anderledes. Kuren handler om at møde andre og opdage, at de har det på samme måde. I mødet med andre opdager de måske, at det er meget normalt og almindeligt at have det sådan. Og måske begynder de at forstå mere af hvorfor. Da kan smerten og skammen med tiden blive afløst af glæde over livet og lettelse over blot at være et menneske, som deler skæbne med andre mennesker. Det kaldes fællesskab. Den slags fællesskab, hvor man sammen berøres af fælles oplevelser, følelser og tanker. Det kaldes også kærlighed. Unge, som oplever sådan et fællesskab, kan efterhånden begynde at føle sig som et godt nok menneske. Unge, der er børn af alkoholmisbrugere, har hårdt brug for et sted, hvor de kan dele deres tanker og følelser. De har brug for at mærke, at vi mennesker er meget mere lig hinanden og forbundne, end de tror, når de har stået alt for meget alene. Måske har de også brug for et sted, hvor de kan tale med andre med den samme baggrund, så fællesskabsfølelsen bliver levende og bekræftet. TUBA er sådan et sted. På den måde formidler TUBA fællesskab, kærlighed og håb for en bedre fremtid. En terapeut i TUBA sagde på en kursusdag med sine kolleger, at det var i gruppesammenhænge i TUBA, at han oplevede den dybeste forbundethed med menneskeheden. Der er ingen tvivl om, at mange af de unge i TUBA oplever det på samme måde. Og de har om nogen brug for det. 3

4 Familieterapi uden forældre I dag findes der næppe et alkoholbehandlingssted i Danmark, hvor man ikke tilbyder familien hjælp, når en misbruger kommer i behandling. Alkoholbehandlere har en klar forståelse for, at hele familien og ikke mindst børnene lider og skal have hjælp. Politikere og andre, der sætter penge af til forebyggelse og behandling ser nødvendigheden af, at hele familien bliver inddraget i alkoholbehandlingen. Det er en fantastisk positiv udvikling, som man kun kan glæde sig over. Vi skal være der når de søger hjælp Titusinder af børn vokser op med alkoholiserede forældre, som ikke kommer i behandling. Disse børn har meget svært ved at søge hjælp, så længe de er afhængige af deres forældre. De kan ikke komme i familieterapi. Mange af dem bliver i løbet af opvæksten skadet og får som unge og voksne problemer med selvværd, selvtillid, sorg, depression og forholdet til andre mennesker. Nogle af dem får svært ved at klare en uddannelse og et arbejde, og de har en stor risiko for selv at ende i et misbrug af rusmidler. Flertallet af forældre kommer ikke i behandling Desværre er det kun omkring 3,3% af alle danskere med et alkoholmisbrug, som kommer i behandling. Langt de fleste af de resterende 96,7% må formodes at drikke videre. Deres børn vokser op uden at få hjælp til at leve med en far eller mor, der drikker. De fleste af disse børn vil leve hele deres barndom med alkoholmisbrugende forældre. Det er en realitet, vi ikke må benægte. Der arbejdes hårdt for, at personale med kontakt til børn og unge uddannes til at kunne genkende tegn på alkoholmisbrug i en familie og til at kunne gribe ind på den mest hensigtsmæssige måde. Målet er at opdage flere misbrugsfamilier, få flere alkoholafhængige i behandling og på den måde også hjælpe flere børn og unge, der er i klemme. Der er god grund til at ønske dette arbejde med en tidlig indsats al mulig held og lykke. Men størstedelen af de børn, som vokser op med forældre, der drikker, må leve med det. Ofte fordi forældrene benægter eller fortier, at de har et alkoholproblem, og dermed gør børnene det også. Når børnene bliver unge voksne og tilstrækkeligt uafhængige af forældrene, har de mulighed for selv at søge hjælp til deres problemer (det tidspunkt kommer for mange, når de er flyttet hjemmefra). Og der skal vi hjælpe! De børn, som ikke fik hjælp i barndommen, er dem, TUBA rækker ud til. De er mange. Det er derfor, at TUBA har vokset sig så stor. Hjælp til unge er tidlig indsats Skeptikere vil protestere og sige, at hele familien skal med i terapi. Men det accepterer vi ikke i TUBA, når det handler om forældre, som ikke vil erkende deres alkoholproblemer. I TUBA siger vi, at når familien ikke kan være med, så laver vi familieterapi uden forældre. Vi ser på den unge, som en del af en familie men holder fokus på den enkelte, vi har i terapi. Det kan godt lade sig gøre at hjælpe et ungt menneske til et mere tilfredsstillende liv uden, at forældrene er med. Så han eller hun får et bedre selvværd, mere tillid til egne evner, kommer igennem sin sorg og ud af sine depressive perioder samt lærer at leve et godt liv med en alkoholiseret far eller mor på sidelinjen. TUBAs arbejde er derfor også en tidlig indsats. Vi hjælper de unge, før de selv får børn eller mens deres børn er små, så den negative sociale arv brydes. 4 Det er godt, at stat og kommuner forsøger at finde og hjælpe børn i familier med alkoholproblemer. Men vi må ikke ignorere alle de børn fra misbrugsfamilier, som ikke bliver opdaget. Vi har en forpligtelse til at tilbyde dem hjælp, når de som unge har behov for hjælp og er parate til at tage imod den.

5 Partnerskaber med kommuner sikrer hjælpen til unge De unge glemmes i prioriteringer Kommunerne har fået en kompleks og omfattende udfordring med ansvaret for forebyggelse og behandling af alkoholproblemer. Der er begrænsede midler og loven prioriterer behandlingen af misbrugere frem for pårørende, ligesom børn prioriteres før voksne pårørende. En ny dansk undersøgelse viser, at pårørende til misbrugere i behandling på de fleste områder er ligeså belastede og dårligt fungerende som misbrugerne. Alene derfor bør pårørende også få hjælp. Det kræver et særligt fagligt indblik og en betydelig politisk vilje at fastholde, at netop hjælpen til de unge pårørende er afgørende og skal sikres. Partnerskaber skaber forbindelse og forankring Når kommuner indgår partnerskab med TUBA, så bliver TUBAs tilbud til unge mellem 14 og 35 år også kommunens tilbud. Hjælpen, som de unge har brug for, sikres. I takt med at TUBAs arbejde er udviklet og dokumenteret, overgår det økonomiske ansvar for TUBA fra statens satspuljemidler til kommunerne. Kun hvis kommunerne er villige til at træde til, vil der fremover være et TUBA. I 2008 havde 8 kommuner en partnerskabsaftale med TUBA. Det har muliggjort den positive udvikling af tilbuddet lokalt. I første omgang er der tale om et udviklingsarbejde med delvis finansiering fra kommunerne. Med tiden skal kommunerne overtage en primær rolle i finansieringen. Det er en politisk udfordring. TUBA mener, at kommunerne bedst hjælper deres unge ved at indgå partnerskab med en organisation, der kun har fokus på de unge. Potentialet for forandring er stort Desværre er det en forsvindende lille del af de drikkende forældre, som søger behandling. Derfor er det nødvendigt med et tilbud til de unge, som de selv kan opsøge. Heldigvis er mulighederne for forandring langt større for de unge end for deres misbrugende forældre. En målrettet indsats og samarbejde med de unge betyder, at den sociale arv i misbrugsfamilierne kan brydes. Samtidig forebygger vi, at de også bliver alkoholmisbrugere. Alkoholbehandling de unge står i kø for Unge foretrækker at få hjælp i organisationer, hvis primære fokus ikke er behandling af misbrugere. I disse organisationer kommer behandlingen af de unge ofte i anden række trods gode hensigter om det modsatte. Det vigtigste mål for alkoholbehandlingen er, at misbrugeren holder op med at drikke. Denne organisering afspejler forholdene i misbrugsfamilien, hvor den unge også er kommet i anden række. Formålet med TUBA er at skabe et sted, hvor den unges interesser er i fokus. Resultatet er, at 350 unge står i kø for at få hjælp. Nogle må vente i op til 12 måneder. 5

6 Dette er historien om en ung mand ved navn Peter. Han kom til TUBA, da han var midt i tyverne. I løbet af de næste år forandrede hans liv sig dramatisk. Peter var vokset op alene sammen med sin alkoholiserede mor, som havde drukket så længe, han kunne huske. Hun så meget af sit liv gennem offerbriller. Når andre tog afstand fra hende på grund af hendes opførsel (mest, når hun var påvirket), ville hun ikke se, at det var på grund af hendes alkoholforbrug. Hun drak som regel hver dag. Alligevel vekslede forbruget. Hun havde gode perioder, hvor hendes drikkeri var tåleligt for Peter, fordi han gennem mange år havde vænnet sig til det. Hun havde også dårlige perioder, hvor hun drak så massivt, at han nogle gange vågede over hende, når hun sov, fordi han var bange for, at hun skulle dø fra ham. Peter var på alle måder en god søn. Han passede på sin mor. Når hun drak voldsomt, var han med til at dæmpe hende, så de skandaler hun forårsagede, ikke blev så voldsomme, at de fik alvorlige konsekvenser i forhold til familie eller andre i hendes sparsomme netværk. Han hjalp med husholdning, mad, indkøb og rengøring. Han fungerede som hendes samtalepartner og fortrolige, som forsøgte at opdrage og oplyse hende, så hun måske kunne komme på ret køl. Også efter han flyttede hjemmefra, kom han ofte hos hende, så hun ikke skulle føle sig for ensom. Peters far havde tidligt forladt familien. Peter havde ikke haft meget kontakt med sin far gennem opvæksten. Dels havde faderen ikke vist megen interesse for det, dels blev Peter gennem årene mere og mere vred på sin far, fordi han følte, han havde svigtet både ham og hans mor. Da Peter henvendte sig i TUBA, var han meget pessimistisk omkring sit liv og sine fremtidsudsigter ligesom han var meget skeptisk over for, om hjælpen i TUBA kunne gøre nogen forskel for ham. Han var kommet på trods af sin skepsis, fordi en veninde havde skubbet på. Peter følte sig mindreværdig og utilfreds med sig selv. Han troede ikke for alvor på, at andre virkelig kunne lide ham og holde af ham. Han troede heller ikke på, at han ville kunne få en uddannelse, et arbejde eller et godt parforhold det var nogle af de ting, han forbandt med det gode liv. På et tidspunkt var han begyndt på en uddannelse, men stoppede, fordi han havde for meget fravær og ikke følte, at han fungerede socialt sammen med de andre studerende. Den dårlige erfaring medvirkede til, at han var helt afvisende over for, at han nogensinde skulle kunne gennemføre en anden uddannelse. Han var faktisk meget sikker på, at han ville ende som sin mor. Det var, som om han havde afskrevet håbet om det gode, fordi det gjorde for ondt overhovedet at have muligheden for at blive skuffet. Pessimismen var som en massiv og uigennemtrængelig mur, der beskyttede ham fra livets skuffelser og samtidig holdt ham væk fra dets glæder. 6

7 Titel: TABU - Ud af alkoholfamiliens tavshed Forfatter: Alex Kastrup Nielsen Udgiver: TUBA, April 2009 Når man mødte Peter, var det svært at dele hans pessimisme og hans utilfredshed med sig selv. Han var på alle måder en rar fyr. Alvorlig, ærlig og nærværende. Det var let at kunne lide ham, men svært at få ham til at tro, at man kunne. Jeg var ret sikker på, at de fleste mennesker, der kendte Peter, også kunne lide ham, men han brugte oceaner af energi på at analysere ting, han eller de havde sagt og gjort og resultatet af de analyser endte sjældent ud til hans fordel. Jeg tog ham meget alvorligt og lod ham beholde sin pessimisme og sit selvhad, når vi talte sammen. Han skulle ikke trøstes eller overtales til at mene noget andet. Det var vigtigt for ham, at der var rigeligt med tid og energi til, at han kunne fortælle, hvordan han havde det og hvorfor. Han havde også mange gamle skuffelser og erfaringer, som havde lagt sig i ham og gjort ham sikker på, at han kendte sin fremtid. Selv om jeg stadig kunne se meget mere positivt ved ham end han selv kunne, kom jeg også til at forstå, hvorfor han stadig holdt så meget fast i sin frygt og pessimisme. TUBA udgiver bog om unge Læs hvordan Peter kom videre i bogen TABU ud af alkoholfamiliens tavshed. af Alex Kastrup Nielsen. Den udgives af TUBA i april 2009 og kan købes på eller bestilles i boghandleren. 7

8 Evaluering og effekt i Nyhenvendelser Terapiforløb Afsluttet forløb TUBAs arbejde i 2008 har været kendetegnet ved ekspansion 361 flere unge henvendte sig for at få hjælp i 2008, næsten dobbelt så mange som i flere unge har været i terapi, og 266 unge har afsluttet den. Det er en tredjedel flere end i I 2008 havde TUBA 50% flere terapeuter ansat end i Der blev åbnet nye afdelinger i Sønderborg, Aabenraa og Kolding. Væksten har sat sit præg på TUBA. Nye administrative systemer er udviklet og implementeret. Vi har ansat en faglig konsulent til kvalitetssikring og udvikling. Han har udarbejdet en faglig profil for organisationen. I løbet af 2009 vil en ny plan for evaluering og indsamling af viden blive iværksat. I alt har TUBA haft omkostninger for 10,5 millioner kroner i Unge i TUBA-forløb Alder: Køn: Terapiform: Længde: 8 16% år 24% år 27% år 26% år 21% Mænd 79% Kvinder 61% Individuel terapi 34% Grp. terapi 5% Grp. og individuel 47% 0-6 mdr. 17% 6-12 mdr. 24% 1-2 år 11% 2+ år 8% mgl. oplys.

9 *** 98% var tilfredse med TUBAs hjælp i 2008 Forsker og psykolog: Thomas Mackrill, Ph.d. Evaluering i TUBA I TUBA bestræber vi os på at øge effekten af vores behandling og forbedre vores monitorering og rapportering af de forandringsprocesser de unge gennemgår. Vi har i 2008 ansat forsker og psykolog Thomas Mackrill, Ph.d. til at stå for dette udviklingsarbejde. I løbet af 2008 begyndte vi at bruge det etablerede evalueringssystem Outcome & Session Rating Scale. (Se Dermed evaluerer og justerer vores unge og deres terapeuter løbende deres samtaleforløb for at øge effekten af terapien. I 2009 indfører vi desuden et standardiseret instrument (CORE OM og YP CORE se til at evaluere forløb i TUBA, så vi måler og sammenligner de unges tilstand ved starten og afslutningen af behandlingen. Systemet blev officielt oversat til dansk i Der kommer til at gå tid, før det nye system genererer data om vores behandling, men indførslen af det nye system viser, at vi prioriterer evaluering højt. 98% var tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen i 2008 Indeværende års evaluering indeholder nogle enkle spørgsmål, som TUBA har brugt til evaluering igennem en årrække. Vi modtog 433 anonyme evalueringer af vores arbejde fra unge i De var både fra unge, der var i et forløb og unge, der havde afsluttet deres terapi. Vi evaluerer ikke rådgivningsforløb på under 3 samtaler. 67% Meget tilfredsstillende 31% tilfredsstillende 2% Utilfredsstillende 0% Ved ikke 9

10 92% havde fået et meget eller noget forbedret forhold til sig selv Mange unge, der kommer i TUBA, har fokuseret så meget på de problemer, der følger med forældrenes alkoholmisbrug, at de har vænnet sig af med at fokusere på sig selv og deres eget liv. Det primære fokus for terapien i TUBA er derfor den unges tilværelse. Sammen med den unge afdækker og udforsker vi den situation, den unge aktuelt står i. Vi lægger vægt på, at de unge udvikler forholdet til sig selv og, at de får tilrettelagt et godt liv, selv om deres forældre bliver ved med at drikke. De unge blev spurgt I hvilken retning har du oplevet ændringer i forhold til dig selv? I hvilken retning har du oplevet ændringer i forhold til dig selv? Det skal bemærkes, at ingen af de afsluttede unge havde et forværret forhold til sig selv. Derfor betyder den ene procent i cirkel-diagrammet sandsynligvis, at nogle få unge får et midlertidig forværret forhold til sig selv under terapiprocessen. 53% af de unge havde meget forbedret forhold til sig selv, og 39% havde et noget forbedret forhold til sig selv under og efter terapien. Et bedre liv på skolen eller jobbet I TUBA er vi optaget af, at der sker forandringer i de unges liv. 336 unge (77%) mente, at deres problemer havde påvirket deres evne til at gå på arbejde, i skole eller følge en uddannelse, da de begyndte i TUBA. 29% af disse unge vurderede, at deres arbejdsevne var meget forbedret, mens 51% mente, at den var noget forbedret. For de afsluttede unge var tallene dog højere. 48% af de afsluttede unge vurderede, at deres evne til at gå på arbejde, i skole, eller på uddannelse var meget forbedret, hvor 39% mente arbejdsevnen var noget forbedret. Af de afsluttede unge, som fandt det relevant at svare på et spørgsmål om kæresteforhold, havde 49% fået en meget forbedret forhold til kæresten og 36% havde fået et noget forbedret forhold. 53% Meget forbedret 39% Noget forbedret 7% Uændret 1% Forværret 10 *** 8 ud af 10 fik lettere ved at klare job og skole

11 *** 9 ud af 10 er mindre deprimerede efter TUBA-forløbet Mange er deprimerede og de fleste får det bedre Forskning viser, at unge fra familier med alkoholmisbrug i betydelig højere grad lider af depression end gennemsnitsbefolkningen. I TUBA er vi generelt varsomme med brugen af ordet depression, da unge i TUBA med symptomer på depression har en række personlige og sociale problemer, der relaterer sig til deres opvækst og omstillingen til voksenlivet. Deres problemer kan derfor ikke forstås som udelukkende forårsaget af depression. 319 unge (74% af samtlige unge) oplevede sig selv som deprimerede, da de startede i TUBA. 25% af disse unge vurderede, at de ikke længere var deprimerede, hvor 61% vurderede, at de var mindre deprimerede. For de afsluttede unge var tallene dog højere. 41% af de afsluttede unge vurderede, at de ikke længere var deprimerede, mens 49% mente, at de var mindre deprimerede. Et samlet tal på 90%. I evalueringssystemet, som vi indfører i 2009, vil vi ikke kun spørge de unge, om de er deprimerede. Vi vil også undersøge de unge for symptomer på depression med et standardiseret instrument (Major Depression Inventory). 90% af de afsluttede unge i evalueringen havde et meget forbedret eller et noget forbedret syn på fremtiden. Bedre problemhåndtering 91% oplevede, at de i høj grad eller i nogen grad var blevet bedre til at håndtere deres problemer. 90% oplever sig mindre deprimeret efter endt behandling 41% IKKE DEPRIMERET LÆNGERE 49% MINDRE DEPRIMERET 8% LIGE SÅ DEPRIMERET 1% MERE DEPRIMERET I forbindelse med dette spørgsmål er det vigtigt at huske, at det ofte kendetegner unge, hvis forældre drikker, at de har brug for at indse, at de er magtesløse overfor deres forældres alkoholmisbrug. I TUBA lærer de at skelne mellem de problemer, som de kan løse og de problemer, som de skal leve med. Ligesom de undersøger nye handlemuligheder og lærer at evaluere deres problemløsninger. 11

12 12

13 TUBA i en nøddeskal Mange unge kæmper med en opvækst med alkoholproblemer Iflølge Sundhedsstyrelsen siger unge mellem 19 og 35 år, at de er vokset op i en familie med alkoholproblemer. For rigtig mange af dem var det så belastende, at de kæmper med store problemer som unge. De fleste af disse unge hører vi meget lidt til, for de har lært at skjule deres problemer. Som unge er de sårbare. Risikoen for angst og depression, selvmord, spiseforstyrrelser og lavt selvværd er markant højere end hos andre unge. Derudover har unge fra alkoholfamilier ofte problemer med kærester, forældre eller egne børn. Mange udvikler selv et misbrug. Og mange kæmper med tilknytningen til uddannelse og arbejdsmarked. Mange føler stor ensomhed. Nærvær, faglighed og nye muligheder TUBAs bagland er Blå Kors Danmark, som har en hundredårig tradition for at afhjælpe de negative konsekvenser af alkohol ud fra værdierne nærvær, faglighed og nye muligheder. TUBA åbnede sin første afdeling i København i I dag har organisationen 10 afdelinger i København, Århus, Odense, Aabenraa, Sønderborg, Kolding, Aalborg, Hjørring, Rønne og Frederikshavn. Læs mere om TUBAs faglige profil på TUBA gør noget ved problemet på de unges præmisser De unge oplever ofte en krise i forbindelse med, at de flytter hjemmefra og skal etablere sig. Det er samtidig deres mulighed for at ændre deres liv. TUBA har gode erfaringer med at sætte ind i denne kritiske overgang. TUBA tilbyder specialiseret samtaleterapi individuelt eller i grupper til årige fra hjem med alkoholproblemer. Individuelle terapiforløb Selv om de unge, der henvender sig i TUBA har erfaringer, der ligner hinanden, så er deres vilkår og perspektiver ofte meget forskellige. Hjælpen foregår derfor som et tæt samarbejde mellem terapeuten og den unge. Psykologer og psykoterapeuter tilpasser sammen med de unge behandlingen individuelt. Nogle skal bruge lang tid på arbejdet med at komme sig, andre behøver blot få samtaler. Tilbuddet er anonymt og gratis. Kun faguddannet personale TUBA beskæftiger kun uddannede psykologer og psykoterapeuter. Der er ansat en fagkonsulent og forskningsmedarbejder til kvalitetssikring og udvikling. TUBA har gennem 10 år opbygget landets mest specialiserede viden på feltet. TUBA finansieres i disse år af satspuljemidler fra Velfærdsministeriet og Sundhedsministeriet. TUBA drives i vidt omfang i partnerskab med kommuner. 13

14 Rødt papir Hvis ord kunne bløde ville mit papir være rødt og krølle sig sammen under min blyant i smerte jeg var voksen før jeg var barn barndommen ligger på bunden af en flaske Se ind i mine øjne du vil se et aftryk af fortidens skærsild jeg blev smidt på bålet og blev kold hvis jeg skulle give helvede et navn ville det være barndom Jeg banker mit hoved ind i en væg af mursten så der kan blive hul ind til smerten og den kan slippe ud i form af rød farve som løber ned langs mine skulderblade og tegner små floder der med en voldsom understrøm river fortidens minder væk for en stund TUBA bruger

15

16 TUba er terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrugere. Alle fotos i årsberetningen er modelfotos TUBA Danmark Suensonsvej 1 / 8600 Silkeborg / Leder: Jesper Kurdahl Larsen / tlf /

DEN LANGVARIGE BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM TUBA DANMARK ÅRSRAPPORT 2009 UD AF TAVSHEDEN STADIG FLERE OPSØGER TUBA

DEN LANGVARIGE BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM TUBA DANMARK ÅRSRAPPORT 2009 UD AF TAVSHEDEN STADIG FLERE OPSØGER TUBA TUBA DANMARK ÅRSRAPPORT 2009 UD AF TAVSHEDEN DEN LANGVARIGE BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM STADIG FLERE OPSØGER TUBA Den øgede søgning viser, at der er behov for et tilbud som TUBA, og at vores

Læs mere

Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie

Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie Alex Kastrup Nielsen - 19. januar 2015 Om TUBA 1 Nyhenvendelser 2014 1833 Nyhenvendelser 32-14 år 2 % 166 14-17 år 11 % 676 18-25 år 45 % 343 26-30 år 23

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA terapi virker Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag.

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

2007/2008. TUBA årsrapport. Ny undersøgelse: Viljen til et godt liv: Professionel udfører: 100.000 unge ønsker et TUBA-tilbud

2007/2008. TUBA årsrapport. Ny undersøgelse: Viljen til et godt liv: Professionel udfører: 100.000 unge ønsker et TUBA-tilbud TUBA årsrapport Ny undersøgelse: 100.000 unge ønsker et TUBA-tilbud Viljen til et godt liv: Anders og Malene fra TUBA fortæller Professionel udfører: TUBA samarbejder med kommunerne TUBA Danmark er en

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Tuba årsrapport 2010. TUBA bryder. Ingen skal vokse op med fulde forældre!

Tuba årsrapport 2010. TUBA bryder. Ingen skal vokse op med fulde forældre! Tuba årsrapport 2010 Ingen skal vokse op med fulde forældre! TUBA bryder tavsheden TUBA står for terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrugere. Har jeg et problem, TUBA? hej.. er en pige

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

TUBA effekt for 2011. januar 2012

TUBA effekt for 2011. januar 2012 TUBA effekt for 2011 januar 2012 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag. TUBA er særlig god til at hjælpe de unge med symptomer på depression og posttraumatisk stress

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

LUFT LIGEMANDSARBEJDE UDEN FRYGT OG TABU

LUFT LIGEMANDSARBEJDE UDEN FRYGT OG TABU LUFT LIGEMANDSARBEJDE UDEN FRYGT OG TABU LUFT er et sted hvor vi tilbyder ligemandsarbejde. Definition på ligemandsarbejde: et samarbejde mellem personer som oplever at være i samme båd, det vil sige samme

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Statusrapport TUBA Stevns pr. februar 2016

Statusrapport TUBA Stevns pr. februar 2016 Statusrapport TUBA Stevns pr. februar 2016 I henhold til partnerskabsaftalen som er etableret mellem TUBA Stevns og Stevns Kommune, sender TUBA Stevns hermed statusrapport pr. februar 2016. TUBA Stevns

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Statusrapport for TUBA

Statusrapport for TUBA Statusrapport for TUBA Hjørring Kommune Indledning Hermed fremsendes det årlige regnskab samt statusrapport i henhold til vores kontrakt. Vi vil gerne starte med at takke Hjørring Kommune for det gode

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

TUBAs tilgang i arbejdet med sårbare unge

TUBAs tilgang i arbejdet med sårbare unge s tilgang i arbejdet med sårbare unge Danmark Specialiseret i hjælp til unge mellem 14-35 år, der har senfølger efter opvæksten i en misbrugsramt familie 25 afdelinger 3000 unge modtog terapi/rådgivning

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

w i n n i e h a a r l ø v Førstehjælp knuste til hjerter

w i n n i e h a a r l ø v Førstehjælp knuste til hjerter w i n n i e h a a r l ø v Førstehjælp til knuste hjerter En brugsbog om hjertesorg hvad forfatteren ved om kærestesorg FØRSTEHJÆLP TIL KNUSTE HJERTER En brugsbog om hjertesorg Af Winnie Haarløv Copyright

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Statusnotat vedr. tilbuddet og driften af TUBA Viborg i perioden januar december 2014

Statusnotat vedr. tilbuddet og driften af TUBA Viborg i perioden januar december 2014 Statusnotat vedr. tilbuddet og driften af TUBA Viborg i perioden januar december 20 KJK/AKN/HPR, TUBA april 2015. Generelt: TUBA startede i København i 1997, og har i dag 19 afdelinger landet over. I foråret

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse.

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse. Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. I forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser udgør beskrivelsen af forældrenes tilknytningsmønstre og tilknytningen mellem forældrene og deres børn vigtige

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Du skal ikke lukke øjnene. Du skal åbne munden. Næstehjælp til børn i familier med alkoholproblemer

Du skal ikke lukke øjnene. Du skal åbne munden. Næstehjælp til børn i familier med alkoholproblemer Du skal ikke lukke øjnene. Du skal åbne munden Næstehjælp til børn i familier med alkoholproblemer 1. udgave, 1. oplag, 2011 ISBN 87-990242-4-1 (september 2011) Udviklet i samarbejde med psykolog Thomas

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Hvad med børn og unge, når døden tager del i familiens liv. Sankt Lukas 31/5 2017

Hvad med børn og unge, når døden tager del i familiens liv. Sankt Lukas 31/5 2017 Hvad med børn og unge, når døden tager del i familiens liv. Sankt Lukas 31/5 2017 Lidt statistik (2012) 61.521 børn og unge har mistet én forælder. 1692 børn og unge har mistet begge forældre. 44.000 børn

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Program Præsentation og program TUBA - tal og fakta Konsekvenser ved at vokse op i hjem med misbrug Nadjas historie Hvad kan være svært i arbejdet? Hvordan reagerer

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

menneske Hjælp til at være Bryd tavsheden side 3 DEn menneskelige gevinst side 4 Vrede kræver plads, tilgivelse kræver tid side 7

menneske Hjælp til at være Bryd tavsheden side 3 DEn menneskelige gevinst side 4 Vrede kræver plads, tilgivelse kræver tid side 7 Bryd tavsheden side 3 DEn menneskelige gevinst side 4 Vrede kræver plads, tilgivelse kræver tid side 7 film: den tavse smerte side 8 Hjælp til at være menneske KRIS - KRISTEN TERAPI OG RÅDGIVNING FOR INCESTOFRE

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...!

Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...! Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...! Side 1 Når børn er pårørende! Paradoks: Trods HØJ politisk prioritering gennem 20 år Der er fortsat ALT for mange oversete børn: Der var ingen, der

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen respondenterne... 3 Forord af Kontinensforeningen... 4 Konklusioner... 5 Hvilken slags inkontinens?... 9 Hvordan

Læs mere

TUBAs strategi 2015-2020. Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere

TUBAs strategi 2015-2020. Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere TUBAs strategi 2015-2020 Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere Vision, mission og værdier TUBAs vision: Et samfund, der arbejder på at forhindre, at børn vokser op i hjem, der

Læs mere

En dag er der ingenting tilbage

En dag er der ingenting tilbage For et halvt år siden fik Helle Johansen at vide, at hun lider af demenssygdommen Alzheimers. Den har ændret hende for altid, og hun kæmper stadig med at forene sig med tanken om, at sygdommen er uhelbredelig.

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

PS Landsforenings generalforsamling 2009. "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann

PS Landsforenings generalforsamling 2009. At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser Psykolog Susanne Bargmann PS Landsforenings generalforsamling 2009 "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann 1 Forældre-perspektiv: Skyld - hvor er det jeg har fejlet som mor/far?

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Åben de lukkede øjne! vejen fra overgreb til overmedicinering.

Åben de lukkede øjne! vejen fra overgreb til overmedicinering. Åben de lukkede øjne! vejen fra overgreb til overmedicinering. Forord. Efter en traumatiseret barndom med vold, mobning og overgreb, stod jeg i en tidlig voksen alder face to face med en kamp større end

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

Bænk eller behandling?

Bænk eller behandling? Bænk eller behandling? Det er alt for dyrt at spare Jeg har ventet 209 dage på behandling Kommunen har for travlt Flemming Hansen drikker 30 guldøl om dagen. For 209 dage siden bad han om at komme i behandling.

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os Fra smerte til minde Fra mig til dig om mig og os U - virkeligt Jeg kan ikke be gribe det Jeg kan ikke fatte det Jeg kan ikke hånd-tere det Jeg er ude af mig selv Du prøver at begribe det u-begribelige

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

Identifikation af højrisikosituationer

Identifikation af højrisikosituationer Recke & Hesse 2003 Kapitel 4 Identifikation af højrisikosituationer I dette kapitel skal vi beskæftige os med kortlægningen af de personlige højrisikosituationer. Som vi tidligere har beskrevet, opfatter

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90 SYVENDE TRIN: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl. 6. Kapitel Handling Læs fjerde afsnit på side 90 Efter din ihærdige indsats med trinnene fra 4 6 er du nu blevet i stand til at føre din beslutning

Læs mere