FynBus Bestyrelse. Referat. Onsdag den 1. februar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FynBus Bestyrelse. Referat. Onsdag den 1. februar 2017"

Transkript

1 FynBus Bestyrelse Referat Onsdag den 1. februar 2017 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn Bestyrelsesmedlem Birger Jensen, Svendborg Bestyrelsesmedlem Jesper Hempler, Kerteminde Bestyrelsesmedlem Anders W. Berthelsen, Odense Bestyrelsesmedlem Jan Ole Jakobsen, Langeland - AFBUD Bestyrelsesmedlem Hans Bjergegaard, Assens Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk Andersen, Region Syddanmark Repræsentantskabsmedlem Niels Bebe, Middelfart - AFBUD Repræsentantskabsmedlem Per Jespersen, Nyborg - AFBUD Direktør Carsten Hyldborg Jensen Kontraktchef Ingrid Dissing Økonomichef Søren Junker Markedschef Jan Gudmann Hansen Side 1 af 15

2 DAGSORDEN: Sager til beslutning: Grupperejser Telekørsel i Nordfyns Kommune Rejsekortudstyr til Letbanen Sager til drøftelse: Sager til orientering: Rejsekort implementering - status Arbejdsklausul i forbindelse med udbud af flexkørsel variabel kørsel (FV5) Meddelelser Eventuelt Side 2 af 15

3 Sager til beslutning: 1. Grupperejser Resumé: Overgangen til Rejsekort medfører, at FynBus regler og takster til grupperejser ikke kan videreføres. Det foreslås at der fremover kun er en model for grupperejser der tager udgangspunkt i Rejsekort Erhverv, som erstatning for det nuværende Storkunde Kvikkort. Sagsfremstilling: I øjeblikket har FynBus 3 forskellige billet-/korttyper til at håndtere grupperejser: - Straksgruppebillet - Gruppebillet - Storkunde-KVIKkort Straksgruppebilletten betales kontant i bussen, og udstedes til grupper på minimum 8 personer. Den er prismæssigt baseret på den dyreste rejse på KVIKkortet. En voksen kan medbringe 2 børn under 12 år og betalende børn kan medbringe 1 barn under 12 år. Gruppebilletten bestilles før rejsen, og betales kontant eller med faktura eller rekvisition. Gruppen skal være på mindst 15 personer. Prisen udgør 50 % af en enkeltbillet. Gruppebilletten kan udelukkende anvendes sammen med en pladsreservation. Reglerne om gratis medbringning af børn er ikke gældende for gruppebilletter. Storkunde-KVIKkort bruges af foreninger, skoler og institutioner, som typisk råder over et antal Storkunde-KVIKkort, så forskellige grupper kan rejse samtidig. Periodevist faktureres skolen for de foretagne rejser via CVR eller EAN-nummer. Storkunde-KVIKkortet har sammen priser og rabatter som et almindeligt KVIKkort. Fælles for de tre typer af grupperejser er, at der ikke gives rabat i forhold til antallet af rejsende. Overgangen til Rejsekort I forbindelse med FynBus overgang til Rejsekortet, kan Storkundekvikkortet ikke længere anvendes, og de nuværende kunder skal i stedet tilbydes et Rejsekort Erhverv. Da det i øjeblikket er vanskeligt for kunden at gennemskue hvilken type grupperejse, som prismæssigt er bedst, givet gruppens sammensætning af børn og voksne, foreslås det at grupperejsebegrebet forenkles. Det foreslås således, at straksgruppe og gruppebilletter, som har forskellige priser og forskellige regler for gratis medbringning af børn, slås sammen til én gruppe; grupperejser, med samme pris og samme regler. Af hensynet til at indsætte en ekstra bus, skal grupper på 15 personer eller derover bestille rejsen i forvejen. Private kunder kan skifte til et personligt rejsekort og medbringe op til 29 personer på samme kort. Side 3 af 15

4 Kunder med Storkunde-KVIKkort henvises fremover til at skifte til Rejsekort Erhverv, hvor op til 29 personer kan rejse på samme kort. Rejsekort Erhverv har samme takster og regler, som et personligt Rejsekort, hvor der betales almindelig barne- og voksentakst, med mulighed for mængderabat, i forhold til antal rejser. For alle typer rejsehjemmel, og uanset gruppens størrelse, gælder reglen om gratis medbringning af børn. Der er fortsat brug for en administrativ løsning, der kan håndtere grupper, som består af 29 personer eller derover. FynBus har desuden erfaret, at det ikke er alle frivillige organisationer, som har CVR- eller EAN nummer, som er forudsætningen for at bestille et Rejsekort Erhverv. FynBus fortsætter derfor med at anvende et gruppeadministrationssystem, hvor den nyeste version tages i brug i foråret. Systemet er udviklet i samarbejde med de jyske trafikselskaber under TITSAM (Trafikselskabernes IT-samarbejde). Systemet anvendes til bestilling, planlægning af kapacitet, prisberegning, og udskrivning af rejsehjemmel (print-selv-billetter). Kunden kan således betale med alle typer af betalingskort, eller få tilsendt en faktura. Der vil således være mulighed for at grupperejser kan gennemføres uden et Rejsekort Erhverv. I øjeblikket har institutionerne også mulighed for at udfylde en rekvisition, som medringes i bussen som betalingsmiddel. Denne mulighed afskaffes, da den er administrativt omkostningsfuld. Ændringerne træder i kraft senest 1. juni Reglerne om gratiskørsel, er ikke berørt af ovennævnte ændringer. Korrektion 1. februar 2017 FynBus har erfaret, at en række faktorer ikke er gældende i ovenstående sagsfremstilling herunder: Det er ikke muligt at købe en grupperejse kontantbillet i busserne. Rejsekort Erhvervs prispolitik er forskellig fra FynBus print-selv gruppebillet, som er illustreret i det omdelte regneark, og det er ikke muligt at lave en tilpasning på kort sigt. Side 4 af 15

5 Tabel 1. Nuværende struktur for hhv. Rejsekort og print-selv gruppebillet Rejsekort Print-selv gruppebillet Mængderabat 4 rabattrin (0%, 10%, 25%, Ingen 40%) Grupperabat Ingen (ønskes indført som 50 % af en enkeltbillet hos DSB) (3 personer: 15%, 4 personer: 20%, mere 5: 25%) Tidsrabat/ Off peak 20 % rabat på hverdage mellem samt Ingen Børneregel lør., søn., og helligdage Voksne kan medbringe to børn under 12 år gratis, børn kan medbringe et andet barn under 12 år gratis Der betales for alle rejsende Pladsbestilling > 15 personer > 15 personer Gruppedefinition 3 personer 3 personer Igennem Takst Vest samarbejdet undersøger FynBus muligheden for at indføre tilsvarende grupperabat på rejsekortet, som DSB tilbyder. FynBus undersøger ligeledes muligheden for at implementere tilsvarende mængderabat og tidsrabat, som Rejsekortet, således at takster og regler ensrettes, så meget som muligt både på Rejsekort og print-selv gruppebilletten. Tabel 2. Fremtidig struktur for hhv. Rejsekort og print-selv gruppebillet Direktøren indstiller, at: Bestyrelsen godkender, at kunderne med storkundekvikkort konverteres til Rejsekort Erhverv straks, selvom der ikke i øjeblikket er mængderabat på rejsekortet. Der fremover kun er én type grupperejser. Prisen for grupperejser (print-selv) skal på sigt svare til rejser på Rejsekort personligt. Side 5 af 15

6 Reglerne om at en voksen kan medbringe 2 børn under 12 år gratis, og at ét barn over 12 kan medbringe 1 barn under 12 år gratis gælder for alle rejser, uanset rejsehjemmel. Grupper på 15 personer eller derover skal fortsat foretage reservation af rejsen. Grupperejser, uanset deltagerantal (min. 3 personer) kan bestilles på forhånd, og der kan betales med betalingskort eller faktura. Rekvisitioner afskaffes. Vedtagelse: Godkendt som indstillet, idet Odense Kommune tager forbehold for, at udgifter til grupperejser og dublering kan indeholdes indenfor det afsatte beløb til dublering, Sag vedr. brugen af grupperejser, gratiskørsel, dublering m.m. forelægges bestyrelsen i foråret Telekørsel i Nordfyns Kommune Resumé: Nordfyns Kommune udtrykker et ønske om øget frihed i telekørselstilbuddet. Siden indførslen af telekørsel i Nordfyns Kommune er udgifterne vokset, herunder især siden telekørselsordningen blev forbedret i Nordfyns Kommune har fremsat et forslag om en ændring af kørselsmoduler og takster. I henhold til vedtægterne skal eventuelle ændringer behandles i bestyrelsen. Det foreslås, at der indføres en deling af aftenmodulet og en takststigning, samt at der drøftes hvorvidt, der skal være enhedstakster i hele FynBus område. Sagsfremstilling: Nordfyns Kommune besluttede i sommeren 2015 at forbedre kommunens kollektive trafik ved at udvide telekørslen. I det sagsforberedende arbejde havde FynBus estimeret, at udgifterne ville være ca. 2,6 mio. for telekørslen i Nordfyns Kommune. Vurderingen af udgiftsniveauet er baseret på, at telekørsel i Nordfyns Kommune ville være på samme niveau, som den daværende aktivitet i Kerteminde Kommune. På daværende tidspunkt svarede aktiviteten til ture årligt i Kerteminde Kommune. Som det fremgår af nedenstående figur, har det gennemsnitlige antal personture pr. måned i Nordfyns Kommune været større end antaget. Side 6 af 15

7 I 2015 var der budgetteret med ca ture årligt med en samlet udgift på 2.6 mio. Kr. Udviklingen i 2016 viser, at der har været ca ture med en samlet pris på ca. 4.6 mio. Kr. Med henblik på en begrænsning af udgifterne, har Nordfyns Kommune anmodet om, at løsningsmulighederne belyses. Det fælles Telekørselskoncept Telekørselskonceptet har senest været behandlet på bestyrelsesmødet den 9. juni 2016, hvor administrationen fremlagde en status til drøftelse. Behandlingen har ikke givet anledninger til en ændring af telekørselskonceptet. I statusbeskrivelsen til mødet den 9. juni 2016, var kommunernes handlemuligheder sammenfattet således: Side 7 af 15

8 Nordfyns Kommunes fremtidige ønsker Nordfyns Kommune ønsker en modulopbygning, som adskiller sig fra den fælles modulopbygning: Den nuværende fælles modulopbygning: I modul 3 er mulighederne for kørselsophør enten kl eller kl på hverdage. Dette gælder ligeledes weekender Nordfyns Kommunes ønskede fremtidige modulopbygning: Kørslen ophører kl på hverdage Kørslen ophører kl i weekender Den fælles modulopbygning giver mulighed for fælles kommunikation, selvbetjeningsløsninger og optimal kundebetjening i bestillingscentralen. FynBus vurderer, at jo flere afvigelser, Side 8 af 15

9 der er fra den fælles modulopbygning, jo større risiko vil der være for fejl. Der er dog ikke fuld harmonisering af modulerne i dag, da Kerteminde har kørselsophør kl Ved en imødekommelse af Nordfyn Kommunes ønske om et kørselsophør kl i weekender, vurderer FynBus, at dette vil øge risikoen for fejl i bestillingscentralen. For at begrænse fejlmulighederne kan modul 3 ( ) opdeles i to tidsrum hhv og , således kommunerne opnår større valgmuligheder. For at minimere fejl i bestillingscentralen, vurderer administrationen at det nuværende kørselsophør i weekender kl reduceres til kl Ud over at reducere kørsel ønsker Nordfyns Kommune ligeledes at hæve taksterne. Nedenstående tabel viser prisen for hhv. kørsel i et teleområde, og kørsel mellem to teleområder. Områder 1 2 Gl. takst Ny takst Den oprindelige beregning af taksten for telekørsel er foretaget med udgangspunkt i taksten for en kontantbillet i bussen. FynBus har undersøgt forskellige løsningsmuligheder, herunder mulighed for mindre teleområder. Med afsæt i strukturen i Nordfyns Kommune med tre hovedbyer, som udgøres af Søndersø, Bogense og Otterup, er det ikke muligt at etablere mindre teleområder, da størstedelen af rejserne er til eller mellem hovedbyerne. Sammenlignet med Faaborg-Midtfyn Kommune, medfører Nordfyn Kommunes geografiske struktur, at teleområderne bliver større, hvorfor dette kan begrunde takststigningen. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen: Drøfter hvorvidt, der skal være enhedstakster i hele FynBus område, eller om en kommune selv skal fastsætte takst for telekørsel Godkender at Nordfyns Kommune indfører 2 moduler i aftentimerne på hverdage mellem kl samt Godkender, at der indføres en takststigning fra 25 kr. til 30 kr. for kørsel i et område, og fra 40 kr. til 60 kr. til kørsel i to områder Godkender, at moduler i weekenden fastholdes Godkender at andre kommuner kan indgå i forsøget Vedtagelse: Godkendt som indstillet. Nærmere vurdering af økonomien, hvis man forlænger kørselsophør fra kl. 17 til kl. 18 i weekenden, forelægges bestyrelsen. Side 9 af 15

10 3. Rejsekortudstyr til Letbanen Resumé Odense Letbane skal udbyde anlægget af letbanestationerne. Heri indgår en stillingtagen til billettering, herunder Rejsekortudstyr. I henhold til Lov om Trafikselskaber er det FynBus, som har ansvaret for fastsættelse af takster og billetteringssystemer. Sagsfremstilling Odense Kommune / Odense Letbane har besluttet, at der ikke skal billetteres i letbanetogene. Det medfører, at der skal opstilles Check Ind/Check Ud standere på perronerne. Standerne skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til det konkrete passagerflow på den enkelte station. Den enkelte stations udformning og passagertal afgør, hvor meget udstyr der er nødvendigt. Oversigt over letbanestationer samt passagerflow fremgår af Bilag 1. Herudover skal der tages stilling om der også skal være mulighed for at købe kontantbilletter på letbanestationerne. Erfaringer fra Aarhus Letbane Aarhus Letbane er tidsmæssigt foran letbanen i Odense, da letbanen tages i brug i På Odder- og Grenaabanen, der også bliver en del af Aarhus Letbane, er Rejsekortudstyr allerede etableret. I selve Aarhus anlægges 12 km. ny letbanestrækning med 17 nye stationer. Med henblik på Rejsekortudstyr har Midttrafik gennemgået de enkelte stationer og vurderet omfanget af det nødvendige udstyr. Til billettering af Rejsekort opstilles standere, der passer til behovet på den enkelte station afhængigt af adgangsforhold og hvorvidt perronerne er midter- eller sidelagte. På Aarhus Letbane tilbydes desuden kontantbilletter ved køb af billetter i såkaldte RVMmaskiner (rejsekortautomater). RVM maskinerne kendes også fra DSB s stationer til kundens håndtering af rejsekort, herunder kreditkortbetaling, hvis der købes eller tankes kort / billet. Administrationen har undersøgt om der findes moduler til RVM-maskinerne, som muliggør brug af rede penge. Rejsekort oplyser, at det ikke indgår i produktsortimentet. Det samlede budget til Rejsekortudstyr på Aarhus Letbane er 12,7 mio. kr. til 17 stationer. Det svarer ca. 0,75 mio. kr. pr. station. Heraf udgør RVM-maskinerne overslagsmæssigt en tredjedel. Odense Letbane Hvis udgiftsniveauet bliver det samme til Odense Letbane som til Aarhus Letbane, vil udgiften til etablering af Rejsekortudstyr være ca. 20 mio. kr. inkl. montering og installation med videre, men eksklusive føringsveje og fundamenter. Side 10 af 15

11 En mere nøjagtig udgift kan først fastlægges, når behovet på de enkelte stationer er fastlagt. I forbindelse med, at FynBus indgår aftale med Rejsekort fastlægges de årlige driftsudgifter. Den anslåede etableringsudgift til Rejsekortudstyr på 20 mio. kr. kan reduceres til mio. kr., hvis der ikke skal opstilles RVM-maskiner til køb af billetter. FynBus tilbyder allerede billettering med mobil og smartphones, og løsningerne opdateres og forbedres løbende, næste gang i foråret I forbindelse med opgraderingen i foråret bliver print-selv billetter en mulighed. Nedenstående tabel viser udviklingen i indtægtssammensætningen i Odense for perioden Tabel 1. Udvikling i indtægtssammensætningen i Odense fra Forv kr Kontant salg Mobil- og SMS Værdikort KVIKkort Periodekort Sum Kontantandel 27% 22% 17% 15% 15% Det fremgår af tabellen, at i takt med udviklingen i mobiltelefoniløsninger og fleksible kortprodukter er andelen af kontantbilletter blevet næsten halveret. 15 % af indtægterne stammer dog stadig fra papirbilletter. I forbindelse med billettering på letbanen skal der tages stilling til, om der skal kunne købes billetter: På alle stationer På udvalgte stationer Ikke være muligt, at købe billet Det indstilles at der ikke skal kunne købes kontantbilletter på letbanestationerne, og at kunderne i stedet henvises til rejsekortet, eller en mobilløsning. Finansiering Da FynBus, i medfør af lovgivningen, har ansvaret for valg, anskaffelse og finansiering af billetteringsudstyr indstilles det, at FynBus finansierer validatorer ( det blå punkt ). Det indstilles at Odense Letbane/Odense Kommune finansierer RVM-maskiner, hvis kommune ønsker mulighed for kontaktsalg på stationerne. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at: Side 11 af 15

12 FynBus finansierer validatorer ( det blå punkt ) på letbanestationerne Odense Letbane/Odense Kommune finansierer eventuelle RVM-maskiner Bilag: Bilag 1: Oversigt over letbanestationer samt passagerflow Vedtagelse: Godkendt som indstillet, idet Odense Kommune tager forbehold for, at der indledes drøftelser mellem Odense Kommune, Odense Letbane og FynBus om serviceniveau i forhold til køb af billetter på letbanen samt forbehold for, hvem der skal finansiere eventuelle RVM-maskiner. Sager til drøftelse: Intet. Sager til orientering: Intet. 4. Rejsekort implementering - status Resumé: Orientering følger i mødet. Sagsfremstilling: FynBus implementerede fuld udrulning af rejsekortet den 15. januar Der orienteres i mødet vedrørende status for udrulningen, status på fastprisprodukter samt status for de produkter, der ikke kan håndteres i rejsekortudstyret. Indstilling: Direktøren indstiller, at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Vedtagelse: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5. Arbejdsklausul i forbindelse med udbud af flexkørsel variabel kørsel (FV5) Resumé: Bestyrelsen orienteres om det fortsatte arbejde med indgåelse af kontrakter vedrørende FV5 (variabel kørsel) på flextrafikområdet. Sagsfremstilling: Bestyrelsen blev på bestyrelsesmødet den 8. december 2016 orienteret om, at FynBus sammen med Sydtrafik og Midttrafik har gennemført udbud af flextrafik, FG5 (garantikørsel) Side 12 af 15

13 og FV5 (variabel kørsel). Bestyrelsen blev endvidere orienteret om, at der ville blive gennemført en række kontroller af tilbudsgiverne, herunder vedr. arbejdsklausuler, unormalt lave bud mv. og bestyrelsen besluttede, at der kunne indgås kontrakt vedrørende FG5 på dette grundlag, samt at der kunne indgås kontrakter på samme grundlag vedr. FV5. Den 8. december 2016 blev der sendt mail til alle 57 vognmænd, der har budt på variabel kørsel. Mailen er vedlagt som bilag 5.1. I denne forbindelse anmodede FynBus vognmændene om at oplyse, hvorvidt de er medlem af en arbejdsgiverforening, har tiltrædelsesoverenskomst med et fagforbund på transportområdet eller oplyse efter hvilken overenskomst ansatte chauffører aflønnes. Resultatet af vognmændenes tilbagemeldinger vedrørende overenskomstforhold er følgende: 25 vognmænd er omfattet af 3F-overenskomst 6 vognmænd følger 3F-overenskomst 4 vognmænd er omfattet af krifa-overenskomst 3 vognmænd følger krifa-overenskomst 15 vognmænd har ingen ansatte 1 vognmand bruger udelukkende underleverandører 2 er ikke omfattet af overenskomst 1 har trukket sit bud Ligeledes den 8. december 2016 blev der sendt mail til 17 af de 57 vognmænd, der har budt på variabel kørsel. Mailen vedlægges som bilag 5.2. Disse 17 vognmænd var på baggrund af lave priser, jf. tabel 1, udtaget til en indledende undersøgelse af bl.a. overenskomstforhold, arbejdstid, timeløn, tillæg, pension, løn under sygdom mv. Tabel 1. Oversigt over budpriser Type pr. time Type pr. time Type pr. time Type pr. time Type pr. time Endvidere blev vognmændene anmodet om at udfylde kontrolskema. Dette skema vedlægges som bilag 5.3. Vognmændene har meldt følgende tilbage: 10 har ingen ansatte 2 er medlem af ATAX 2 vil melde sig ind i ATAX 1 følger Krifas overenskomst (ingen ansatte endnu) 1 følger 3F s overenskomst (ingen ansatte endnu) 1 har trukket sit bud Side 13 af 15

14 I de indledende undersøgelser har FynBus ikke fundet forhold, der udelukker vognmænd fra at få kontrakt med FynBus. Vognmændene er derfor ved mail af 21. december 2016 blevet meddelt, at processen fortsætter som meddelt i udbudsmaterialet. Efter kontraktstart vil der blive fulgt op på de vognmænd, der ikke er omfattet af en overenskomst. Indstilling: Direktøren indstiller, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Vedtagelse: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6. Meddelelser Meddelelser: Ny køreplan Kombikort og pendlerkort d. 15. marts FlexDanmark - ny planlægningsmotor i udbud Udbud lokalruter i 3 kommuner, status Status på C-Plan Samarbejde med Odense Letbane og Odense Kommune 3F - Konfliktvarsel mod vognmand der udfører flexkørsel Vederlag til bestyrelsesmedlemmer 7. Eventuelt Side 14 af 15

15 SIGNRERET Formand Morten Andersen Næstformand Poul Andersen Bestyrelsesmedlem Kristian Nielsen Bestyrelsesmedlem Niels Bebe Bestyrelsesmedlem Jesper Hempler Bestyrelsesmedlem Anders W. Berthelsen Bestyrelsesmedlem Jan Ole Jacobsen Bestyrelsesmedlem Hans Bjergegaard Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk Andersen Direktør Carsten Hyldborg Jensen Side 15 af 15

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Onsdag den 1. februar Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Onsdag den 1. februar Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus Bestyrelse Dagsorden Onsdag den 1. februar 2017 Kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 2. november Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 2. november Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus Bestyrelse Dagsorden Torsdag den 2. november 2017 Kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

FynBus bestyrelse. Tillægsdagsorden. Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Tillægsdagsorden. Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Tillægsdagsorden Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh,

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Bestyrelsesmøde den 23. oktober FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 23. oktober kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 3. november 2016

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 3. november 2016 FynBus bestyrelse Referat Torsdag den 3. november Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune Indledning Sideløbende med FynBus bestyrelses beslutning, 12. juni 2014, om at indføre et fælles telekørselskoncept, startede FynBus en proces op i foråret 2014 med

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Bilag 8.1 Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Resumé I de sidste tre udbud af flexkørsel med garanti- og variable vogne, med kontraktstart i marts 2014, 2015 og 2017, har der været en svag faldende

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Mobilitet og urbanisering

Mobilitet og urbanisering Mobilitet og urbanisering Nordfyns Kommune en case TØF konference 7. oktober 2014 Planchef Søren Junker En typisk landkommune 450 km2 og 29.200 indbyggere - 65 indbyggere pr. km2 15 byer 3 hovedbyer -

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 21. maj 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 21. maj 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 21. maj 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Jan Ole Jakobsen, Langeland

Læs mere

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem.

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. april 2011 Mads Lund Larsen 05 Ændring af rabatsatser for online-kunder i Flextur Indstilling: Det indstilles, at Movia ændrer rabatstrukturen for

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Hans Bjergegaard, Assens Niels Bebe, Middelfart

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens - Fraværende

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30.

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for møde. Torsdag, den 16. juni 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat for møde. Torsdag, den 16. juni 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat for møde Torsdag, den 16. juni 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afviklet kl. 9.30-11.50. Bestyrelsesmedlemmerne Finn Stengel Pedersen,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 4. maj 2017

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 4. maj 2017 FynBus bestyrelse Referat Torsdag den 4. maj 2017 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Afbud Bestyrelsesmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 3. november Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 3. november Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag den 3. november 2016 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 21.06.2013 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. juni 2013 kl. 13.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 09.00 11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. november 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Finansiering af køb af kontantautomater 1. Resume Kontantautomaterne i bybusserne

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. december 2012

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. december 2012 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. december 2012 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens Bestyrelsesmedlem

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Takst Vest 1 2 Ændring af budgetforløb

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat af møde. Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat af møde. Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat af møde Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 11. september 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 11. september 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 4. september Bestyrelsesmøde den 11. september FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 11. september kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00.06/07 Dato: 22.03.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. marts 2007 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans

Læs mere

Talepapir til brug ved åbent samråd i TRU om rejsekort 2. november 2010

Talepapir til brug ved åbent samråd i TRU om rejsekort 2. november 2010 Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug ved åbent samråd i TRU om rejsekort 2. november 2010 Spørgsmål G: Med henvisning til den seneste tids artikler i dagbladet

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 21. november 2013 kl

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 21. november 2013 kl FynBus bestyrelse Referat Torsdag den 21. november 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen,

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Trafikstyrelsens rapport for året 2013 April 2014 3 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvordan

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet)

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet) Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med takststigningsloftet, som sikrer, at

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014.

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 19. december 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. 1. Konklusion Teknik og Miljø deler ambitionen

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013.

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013. Hoved- og nøgletal Årsregnskab I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab. Indholdsfortegnelse: FynBus niveau oversigt over regnskabs- og budgetresultater 2 Side Ejerniveau Region

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. februar 2011 kl Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. februar 2011 kl Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. februar 2011 kl. 16.00 18.00 Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 16. august 2012 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 16. august 2012 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 16. august 2012 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 15.05.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Ét takstområde på Sjælland

Ét takstområde på Sjælland Ét takstområde på Sjælland - Oplæg ved Trafikstyrelsen d. 08. oktober 2013 - Kontorchef Jan Albrecht Opgaven Kan der laves et sammenhængende takstsystem for Sjælland? Hvad bliver: - Kundekonsekvenser?

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

FynBus Bestyrelse. Referat. Torsdag den 8. december 2016

FynBus Bestyrelse. Referat. Torsdag den 8. december 2016 FynBus Bestyrelse Referat Torsdag den 8. december 2016 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 15. november 2016 Initialer: mec Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag den 11. november 2016 kl. 13.30-15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017

priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017 priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017 1 Tjek rejseplanen.dk Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. marts 2016 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet

Læs mere

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen.

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Bestyrelsesmøde, den 29. juni 2011 Dagsordensnr.: 46/11, bilag nr.: 1 J.nr.: 30 90 01 2 11 Troels Keilgaard Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Formålet med dette notat er at

Læs mere

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Resume Midttrafik besluttede at gå med i rejsekortsamarbejdet i april 2013. I Juni 2013 indgik Midttrafik en leveranceaftale med Rejsekort

Læs mere

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 8. december Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 8. december Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus Bestyrelse Dagsorden Torsdag den 8. december 2016 Kl. 17.00 19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 15. august 2013 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 15. august 2013 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 15. august 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen,

Læs mere