Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 67 Lyngbygade - Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 67 Lyngbygade - Silkeborg"

Transkript

1 Side 1/16 Periode: 1. januar december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 67 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 67 Lyngbygade - Silkeborg Silkeborg Kommune Ibrugtagningsår AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 67 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder , , , , ,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 6 0 1/5 1,2 Lejemålsenheder i alt ,2 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:

2 Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) /04 Rentesikring/afdragsbidrag = Nettokapitaludgifter i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab Udgift til varmemester Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder Administration forbrugsregn Administration andet Bidrag til dispositionsfonden, maks. 565,00 kr./lejemålsenhed Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 159,00 kr./lejemålsenhed A-indskud, byggef., BLF G-indskud, byggef., BLF 65,00 kr./m = Offentlige og andre faste udgifter i alt

3 Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse Almindelig vedligehold Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og selsk.lokaler Kontingent, BL kr. 123, Afd.best's rådighedsbeløb Beboerblad Beboermøder Beboeraktiviteter Kurser, konferencer m.v Telefon Edb-udgifter Kontorholdsudgifter m.v Andre udgifter m.m Kontigent Grundejerforening Uforudsete udgiftsstigninger Juridisk assistance Annoncer = Variable udgifter i alt

4 Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 85,28 kr./m til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 26,53 kr./m til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m til tab ved lejeledighed og fraflytninger 6,25 kr./m Andre henlæggelser 0,00 kr./m = Henlæggelser i alt EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til bygningsskader Tab ved lejeledighed, netto Tab ved fraflytning, netto Andre renter Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling underskud Indenfor 3 år Afvikling underfinansiering Indenfor år Korrektioner vedr. tidligere år Godtgørelse til fraflyttede lejere Beboerrådgivere m.v = Ekstraordinære udgifter i alt = UDGIFTER I ALT Årets overskud = BALANCE

5 Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER Beboelse (incl. ungdomsboliger) Erhverv Institutioner Kælderrum, garager, carporte m.v Særlige lejeforh. i forb. lejemål merleje Renter Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Indtægter varme/el Drift af møde- og fælleslokaler Indeksoverskud Afvikling af overskud = Ordinære indtægter i alt EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring Ydelser vedr. beboerindsk.lån Korrektioner Diverse = Ekstraordinære indtægter i alt = INDTÆGTER I ALT Nødvendig merindtægt/underskud = NØDVENDIG INDTÆGT LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 1.583,00 1,86 807,89 15,06 822, Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 1.583,00 1,86 807,89 15,06 822, Erhverv 0,00 1,86 0 Institutioner 0,00 1,86 0,00 0 I alt 1.583, Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 66,22 pr. bolig/måned.

6 Midtjysk Boligselskab Afd: 67 Side 6/16 Antennebudget Udgifter til TV-antenneanlæg, herunder reparationer, udskiftninger, signallevering og gebyrer i forbindelse med anlægget eller signalet, samt indbetalinger fra beboerne, skal føres i et separat antenneregnskab. Dette er budgettet for antenneregnskabet for regnskabsåret 2016 Antenne- Antenne- Ændring budget budget Løbende afgifter , , ,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) ,00 0, ,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 3.109, ,00-371,00 Over-/underskud vedr ,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT , , ,00 Grundpakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 119,00 165,00-46,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 30,00 30,00 0,00 Mellempakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 321,00 362,00-41,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 35,00 34,00 1,00 Fuldpakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 435,00 478,00-43,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 43,00 43,00 0,00

7 Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Periodisering af kreditforeningsydelser Bidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring Ydelsessikring Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud Ydelse o/fra antenneregnskab Andel til Dispositionsfonden Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Periodisering af kreditforeningsydelser Bidrag Ydelse o/fra antenneregnskab Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesbidrag Ungdomsboligbidrag Andel til Dispositionsfonden Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter i alt Ejendomsskatter Ejendomsskatter Ejendomsskatter til fordeling Ejendomsskatter Vandafgift Vandafgift Vandafledningsbidrag Vandafgift i alt

8 Side 8/16 4. Renovation Renovation Renovation udbetalt til lejere Forsikringer Renovation i alt Forsikring, bygning Forsikring, løsøre, biler etc Forsikring i alt Administration Bidrag pr. lejemålsenh. kr Grundb. pr. lejmålsenh. kr Delt grundbidrag Grundb. pr. lejmålsenh. kr Grundb. pr. afdeling kr Tillægsydelser Adm. varmeregnskab kr. 128, Adm. vandregnskab kr Adm. elregnskab kr Adm. renovationregn. kr Andet Adm. B-ordning kr Renholdelse Administration i alt Bruttoløn ejendomsfunktionær Refusion sygdom/kursus Overført fra vedligehold.arb Ferieafløser, løn Efterregulering løn Andel driftschef Regulering splitansættelse driftchef Funktionær tilskud Beboerservice Afledte viceværtomk. (tlf Viceværtservice (blå) AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) Pension (blå ejendomsfunk.) ATP i alt (blå ejendomsfunk.) Kørepenge (blå ejendomsfunk.) Refusion (blå ejendomsfunk.) Aconto (blå ejendomsfunk.) Overføres

9 Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført Fordeling (blå ejendomsfunk.) Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) Forsikringer: arbejdsskade og lignende Havearbejde mm (grønne timer) Havearbejde mm (Stor maskine) Saltning og snerydning (grønne timer) Saltning og snerydning (Ekstern assistance) Saltning og snerydning (Stor maskine) Skorstensfejning Trappevask, vinduespolering, rengøring Affaldskørsel Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm Diverse Syn af lejligheder Udgifter til social sikring ATP AER Pension AMB Lovpligtig arbejdsskade Bidrag uddannelsesfond Arbejdsgivers andel AMB Forskydning feriepengetilsvar Telefon ejendomsfunktionær Telefon ejendomsfunktionær Telefon ejendomsfunktionær, løn Edb-linie ejendomsfunktionær Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen Arbejdstøj/kurser Arbejdstøj Kursusudgifter Anden renholdelse Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning Bruttoløn, trappevask Diverse Skorstensfejning Skadedyrsbekæmpelse Fællesdrift Syn af lejligheder kr Indkøb af rengøringsartikler Snerydning Affaldskørsel Diesel, rep.afd.maskiner mm Forsikringer: køretøjer o. lign Lokaleudgifter Husleje lokaler Fremmed rengøring m.v Kontorholdsudgifter ejendomfunk Overført til/fra andre afdelinger Renholdelse i alt

10 Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse Terræn, konstruktion Terræn, teknisk anlæg Terræn, Inventar Terræn, beplantning Bygning, klimaskærm, fundament Bygning, klimaskærm, facade Bygning, klimaskærm, tag Bygning, klimaskærm, altaner og altangange Bygning, klimaskærm, trapper og ramper Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer Bygning, fælles, indvendig Bygning, tekniske installationer, afløb Bygning, tekniske installationer, el og belysning Bygning, tekniske installationer, gas Bygning, tekniske installationer, vand Bygning, tekniske installationer, varme Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Bygning, tekniske installationer, ventilation Bygning, tekniske installationer, øvrige Materiel, kørende Materiel, andet Alm. vedligeholdelse i alt

11 Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Terræn, konstruktion Terræn, teknisk anlæg Terræn, Inventar Terræn, beplantning Bygning, klimaskærm, fundament Bygning, klimaskærm, facade Bygning, klimaskærm, tag Bygning, klimaskærm, altaner og altangange Bygning, klimaskærm, trapper og ramper Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer Bygning, fælles, indvendig Bygning, tekniske installationer, afløb Bygning, tekniske installationer, el og belysning Bygning, tekniske installationer, gas Bygning, tekniske installationer, vand Bygning, tekniske installationer, varme Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Bygning, tekniske installationer, ventilation Bygning, tekniske installationer, øvrige Materiel, kørende Materiel, andet Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Istandsættelse ved fraflytning Afholdte udgifter (A-Ordning) Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del Istandsættelse ved fraflytning i alt

12 Side 12/ Drift af fællesvaskeri Udgifter Drift af fællesvaskeri Vand El Varme Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl Rengøringsartikler Indkøb af sæbe Rengøring, på regning, vaskeri Løn, rengøring Vinduespolering, vaskeri Telefon Diverse Leasing/leje af vaskerianlæg Omkodning / nye vaskekort Administration kortvaskeri Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger Udgifter til fællesvaskeri i alt Indtægter Møntsalg Salg af vaskekort Vaskenøgle Indtægter fra fællesvaskeri i alt Resultat af drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Udgifter Andel fællesfaciliteters drift nyttehaver leje af grund udgifter varmecentralen i Klostervænget Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget Udgifter til fællesfaciliteter i alt Indtægter Andel af fællesfaciliteters drift Trappevask & Nødvendig trappevask Diverse viceværtarbejde Andre indtægter Indtægter el og varme Indtægter fra fællesfaciliteter i alt Resultat af drift af fællesfaciliteter

13 Side 13/ Drift af selskabslokale Udgifter Drift af møde- og selskabslokaler Vand El Varme Renovation Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af service Rengøring Løn, rengøring Forsikringer Vinduespolering Telefon Diverse Kapitalydelse fælleshus Ejendomsskat Henlæggelser Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger Udgifter til selskabslokale i alt Indtægter Lokaleleje Salg af service Indtægter fra selskabslokale i alt Resultat af drift af selskabslokale Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder Afdrag Renter Periodisering kreditforeningsydelser Administrationsbidrag Dækket af løbende offentlige tilskud Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Afskrivninger på forbedringsarbejder Forbedringsarbejder (kt.303.1) Individuel råderet Fraflyt.lejeres godtg.forb

14 Side 14/ Ydelser vedr. lån til bygningsskader Afdrag Renter Periodisering kreditforeningsydelser Bidreag Overskydende beboerbet. til LBF Ydelsesstøtte fra LBF Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Andre renter Renter af gæld til boligorg Morarenter v/prioritetydelser Diverse Forrentning reguleringskonto Ydelser vedr. driftsstøttelån Driftsstabslån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Midlertidige driftslån Landsbyggefonden Kommunen Hovedselskab/forening Beboerindskudslån Landsbyggefonden Særstøttelån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Andre driftsstøttelån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Godtgørelse til fraflyttede lejere Udbetalt godtgørelse Overført til afvik. v/huslejeforh

15 Side 15/ Husleje beboelse Familieboliger Almene familieboliger B-Ordning, hensættelse, familieboliger Hjemfaldsklausul, familieboliger Huslejereduktion, familieboliger Ungdomsboliger Almene ungdomsboliger B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger Huslejereduktion, ungdomsboliger Ældre-/plejeboliger Almene ældreboliger, ældreboliger B-Ordning, hensættelse, ældreboliger Hjemfaldsklausul, ældreboliger Huslejereduktion, ældreboliger Husleje erhverv Erhverv Lejetillæg erhverv Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m Husleje kælderrum, garager og carporte Husleje kældre mv Garager, carporte m.m Husleje forbedringer Lejeforh.lejerforbedr. lejemål Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag

16 Side 16/ Renter Renter af indestående i boligorganisationen Renter af bankkonti Renter af obligationsbeholdning Andre renter Driftssikring/driftsstøtte Tilskud beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Anden driftssstøtte Driftssstøttelån fra dispositionsfonden

Udskrevet/Version: 08-12-2014. Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget

Udskrevet/Version: 08-12-2014. Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget Side 1/16 Periode: 1. maj 2015-30. april 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Lillerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1952 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: 04-11-2013. Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 04-11-2013. Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2014-31. marts 2015 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 7 Kommune: Nipsvej, Tangevej, Finsensvej Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1952 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 9 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 9 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Grønningen Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1985 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-11-2014. Andelsboligforeningen Brande

Udskrevet/Version: 20-11-2014. Andelsboligforeningen Brande Side 1/16 Periode: 1. april 2015-31. marts 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Andelsboligforeningen Brande Blichersvej/Torvegade Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1945 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Boligforeningen Fyn-Bo Odense Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1950 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á

Læs mere

Udskrevet/Version: 18-08-2014. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Smakkegårdsvej

Udskrevet/Version: 18-08-2014. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Smakkegårdsvej Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Smakkegårdsvej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1966 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2014-31. marts 2015 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 21 Kommune: Rønnebærparken 1 Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1977 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 53 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 53 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2017-31. marts 2018 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 53 Kommune: Åmoseparken, Esbjerg Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 2008 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Holbergsvej, Kolding

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Holbergsvej, Kolding Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 24 Kommune: Boligselskabet Kolding Holbergsvej, Kolding Kolding Kommune Ibrugtagningsår 10-01 2000 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Skovvejen og Lærkevej

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Skovvejen og Lærkevej Side 1/16 Periode: 1. oktober 2013-30. september 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Boligselskabet Kolding Skovvejen og Lærkevej Kolding Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1975 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: DVB Syd. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: DVB Syd. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/17 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: DVB Syd Afdeling: 3 Kommune: Vestergade m.fl. Aabenraa Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1967 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-03-2013. DVB for Københavns Kommune

Udskrevet/Version: 20-03-2013. DVB for Københavns Kommune Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: DVB for Københavns Kommune Afdeling 1 - Kollektivhuset Københavns Kommune / Socialcenter København Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 53 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 53 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2015-31. marts 2016 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 53 Kommune: Åmoseparken, Esbjerg Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 2008 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Nyvang m.fl. Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1963 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: DVB Syd Afdeling: 3 Kommune: Vestergade m.fl. Aabenraa Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1967 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 63 Linåbakken - Linå - Silkeborg

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 63 Linåbakken - Linå - Silkeborg Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 63 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 63 Linåbakken - Linå - Silkeborg Silkeborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1988 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Holstedv. Brammingev. Reg.Lodbrogsv.

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Holstedv. Brammingev. Reg.Lodbrogsv. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Andelsboligforeningen Samvirke Holstedv. Brammingev. Reg.Lodbrogsv. Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1961

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget Side 1/16 Periode: 1. maj 2014-30. april 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Lillerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1952 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget Side 1/16 Periode: 1. maj 2016-30. april 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Lillerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1952 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Kronborgvej

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Kronborgvej Side 1/16 Periode: 1. september 2014-31. august 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 16 Kommune: Boligselskabet Nordkysten Kronborgvej Helsingør Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1999 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumvænge

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumvænge Side 1/16 Periode: 1. april 2016-31. marts 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Søllerød almene Boligselskab Nærumvænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 15-02-1960 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Kløvermarken

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Kløvermarken Side 1/16 Periode: 1. september 2015-31. august 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Boligselskabet Nordkysten Kløvermarken Helsingør Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1956 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumhuse

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumhuse Side 1/16 Periode: 1. april 2016-31. marts 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Søllerød almene Boligselskab Nærumhuse Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 11-01 1945 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Zahnsgade og Tøndervej 36 og 50

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Zahnsgade og Tøndervej 36 og 50 Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 8 Kommune: Boligselskabet Kolding Zahnsgade 19-21 og Tøndervej 36 og 50 Kolding Kommune Ibrugtagningsår 15-09-1996

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Afdeling 4 - Valby og Amager Københavns Kommune / Socialcenter

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 13 Nylandsvej, Slesvigvej - Silkeborg

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 13 Nylandsvej, Slesvigvej - Silkeborg Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 13 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 13 Nylandsvej, Slesvigvej - Silkeborg Silkeborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954

Læs mere

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Fyn Svendborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1960 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. Sybergsvej, Møllevej, Mesinge Mark

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. Sybergsvej, Møllevej, Mesinge Mark Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 6 Kommune: Boligforeningen Fyn-Bo Sybergsvej, Møllevej, Mesinge Mark Kerteminde Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1957 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn

Udskrevet/Version: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 15 Kommune: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Kastanieparken 1-31 Faaborg-Midtfyn Kommune Ibrugtagningsår 09-01 1983

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Middelfartvej

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Middelfartvej Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Andelsboligforeningen Samvirke Middelfartvej 181-191 Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1948 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Villestoftehaven

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Villestoftehaven Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Andelsboligforeningen Samvirke Villestoftehaven Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1990 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Provsteløkken

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Provsteløkken Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 8 Kommune: Andelsboligforeningen Samvirke Provsteløkken Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1982 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 3 Kommune: De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Afdeling 3 - Brønshøj/Husum Københavns Kommune / Socialcenter

Læs mere

Udskrevet/Version: 04-11-2013. Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 20 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 04-11-2013. Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 20 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2014-31. marts 2015 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 20 Kommune: Skyttevej Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1972 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Brande

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Brande Side 1/16 Periode: 1. april 2016-31. marts 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Andelsboligforeningen Brande Blichersvej/Torvegade Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1945 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 20 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 20 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 20 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Saxes Allé - Materialegård Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1994 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland. Sydvestfyn

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland. Sydvestfyn Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Sydvestfyn Svendborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1950 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Faxe Kommune Afdeling: 4 Kommune: Grøndalsvej 29-31 Faxe Kommune Ibrugtagningsår 00-01 1900 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á

Læs mere

Udskrevet/Version: Gram Boligforening. Afdeling: 2 Torvegade,Gartnervænget,Åvej,Kongevej,Slotsvej,Kirkealle,mfl

Udskrevet/Version: Gram Boligforening. Afdeling: 2 Torvegade,Gartnervænget,Åvej,Kongevej,Slotsvej,Kirkealle,mfl Side 1/16 Periode: 1. juli 2014-30. juni 2015 Boligforening/-selskab: Gram Boligforening Afdeling: 2 Kommune: Torvegade,Gartnervænget,Åvej,Kongevej,Slotsvej,Kirkealle,mfl Haderslev Kommune Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: Gram Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Gram Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. juli 2014-30. juni 2015 Boligforening/-selskab: Gram Boligforening Afdeling: 1 Kommune: Skolekobbel,Solbakken,Vænget Haderslev Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1956 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 30 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 30 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 30 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 30 Kildevænget - Skanderborg Skanderborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1974 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre. Titusparken

Udskrevet/Version: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre. Titusparken Side 1/16 Periode: 1. august 2013-31. juli 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Titusparken Rødovre Kommune Ibrugtagningsår 15-08-1985 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre. Valhøjparken

Udskrevet/Version: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre. Valhøjparken Side 1/16 Periode: 1. august 2014-31. juli 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Valhøjparken Rødovre Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1962 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Lindebakken/Lindehøj

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Lindebakken/Lindehøj Side 1/16 Periode: 1. maj 2015-30. april 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 12 Kommune: Lillerød Boligforening Lindebakken/Lindehøj Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1984 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Egevænget Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1972 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Borupgård II

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Borupgård II Side 1/16 Periode: 1. september 2015-31. august 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 87 Kommune: Boligselskabet Nordkysten Borupgård II Helsingør Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1977 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 21 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 21 Engholmvej - Nørre Snede Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1969 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Poppelgården 3-13

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Poppelgården 3-13 Side 1/16 Periode: 1. maj 2015-30. april 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Lillerød Boligforening Poppelgården 3-13 Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1980 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Birketing 2-32, Viuf

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Birketing 2-32, Viuf Side 1/16 Periode: 1. oktober 2015-30. september 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 11 Kommune: Boligselskabet Kolding Birketing 2-32, Viuf Kolding Kommune Ibrugtagningsår 06-01 2003 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Søllerød Sociale Boligselskab. Lendemosehøj

Udskrevet/Version: Søllerød Sociale Boligselskab. Lendemosehøj Side 1/16 Periode: 1. april 2015-31. marts 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Søllerød Sociale Boligselskab Lendemosehøj Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 04-01 1993 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. DVB Vest- og Østfyn Assens Kommune,Kerteminde Kommune,Nyborg Kommune Ibrugtagningsår

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. DVB Vest- og Østfyn Assens Kommune,Kerteminde Kommune,Nyborg Kommune Ibrugtagningsår Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Boligforeningen Fyn-Bo DVB Vest- og Østfyn Assens Kommune,Kerteminde Kommune,Nyborg Kommune Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten Side 1/16 Periode: 1. september 2016-31. august 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 81 Kommune: Boligselskabet Nordkysten Hovparken Helsingør Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1966 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Birkebo. Sjælsø Vænge

Udskrevet/Version: Boligselskabet Birkebo. Sjælsø Vænge Side 1/16 Periode: 1. juli 2016-30. juni 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 10 Kommune: Boligselskabet Birkebo Sjælsø Vænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 09-01 1995 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Engdalen, Sdr. Bjert

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Engdalen, Sdr. Bjert Side 1/16 Periode: 1. oktober 2015-30. september 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 25 Kommune: Boligselskabet Kolding Engdalen, Sdr. Bjert Kolding Kommune Ibrugtagningsår 01-01 2005 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten Side 1/16 Periode: 1. september 2015-31. august 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 81 Kommune: Boligselskabet Nordkysten Hovparken Helsingør Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1966 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. august 2015-31. juli 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Carlshøj C Lyngby-Taarbæk Kommune Ibrugtagningsår 01-01

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. august 2014-31. juli 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Carlshøj C Lyngby-Taarbæk Kommune Ibrugtagningsår 01-01

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Vesterager 3-95, Almind

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Vesterager 3-95, Almind Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 10 Kommune: Boligselskabet Kolding Vesterager 3-95, Almind Kolding Kommune Ibrugtagningsår 10-01 2002 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 6 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 6 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 6 Kommune: De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Afdeling 6 - Hectorgården Københavns Kommune / Socialcenter København

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 77 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 77 Adelgade, Asylgade, Banegårdsvej - Skanderborg Skanderborg Kommune Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 34 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 34 Bellisvej, Ejstrupvej,m.fl-Klovborg/Nr. Snede/Hampen Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 7 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Skovengen Fredensborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1974 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 7 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Skovengen Fredensborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1974 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 16 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 16 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 16 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Brogade, Torvegade og Orebyvej Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1990 AFDELINGSDATA

Læs mere

BUDGETTET ER IKKE I NUL

BUDGETTET ER IKKE I NUL Side 1/16 BUDGETTET ER IKKE I NUL Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 7 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Skovengen Fredensborg Kommune Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Birkebo. Kajerød Vænge

Udskrevet/Version: Boligselskabet Birkebo. Kajerød Vænge Side 1/16 Periode: 1. juli 2016-30. juni 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet Birkebo Kajerød Vænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1973 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Skovkanten. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 12 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Skovkanten. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 12 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 12 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Skovkanten Hørsholm Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1988 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 41 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 041Vestergade, m.fl. - Ejstrupholm/Nørre Snede/Klovborg Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: 30-10-2013. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 6 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 30-10-2013. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 6 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 6 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Æblehaven Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1976 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 32 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 32 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2013-04. januar 1900 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 32 Kommune: Ungdomsboligerne Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1985 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

BUDGETTET ER IKKE I NUL

BUDGETTET ER IKKE I NUL Side 1/16 BUDGETTET ER IKKE I NUL Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 6 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Ahornvej, Lobeliavej, Forsythiavej Hørsholm

Læs mere

BUDGETTET ER IKKE I NUL

BUDGETTET ER IKKE I NUL Side 1/16 BUDGETTET ER IKKE I NUL Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Ellevej, Frennevænget, Uss. Kongevej Hørsholm

Læs mere

Udskrevet/Version: Gl. Holte Boligselskab. Rundforbiparken II

Udskrevet/Version: Gl. Holte Boligselskab. Rundforbiparken II Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 7 Kommune: Gl. Holte Boligselskab Rundforbiparken II Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 07-01 2004 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 42 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 42 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2013-31. marts 2014 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 42 Kommune: Tømmergangen Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1989 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Gl. Holte Boligselskab. Skovkanten

Udskrevet/Version: Gl. Holte Boligselskab. Skovkanten Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Gl. Holte Boligselskab Skovkanten Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 11-01 1985 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 52 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 52 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2013-31. marts 2014 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 52 Kommune: Kastanie alle 9-13, Bøge alle 123-127 Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 09-01 2009 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 50 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 50 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2013-31. marts 2014 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 50 Kommune: Åhavevej 1 - ældrecenter Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 06-01 2003 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. oktober 2012-30. september 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Komm Carlshøj C Lyngby-Taarbæk Kommune Ibrugtagningsår 01-01

Læs mere

Udskrevet/Version: Sæbjørnshuse. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Sæbjørnshuse. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Sæbjørnshuse Gladsaxe Kommune Ibrugtagningsår 04-01 1970 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rosenvænget 2-20

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rosenvænget 2-20 Side 1/15 Periode: 1. maj 2013-30. april 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Lillerød Boligforening Rosenvænget 2-20 Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1947 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rosenvænget 1-23

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rosenvænget 1-23 Side 1/15 Periode: 1. maj 2013-30. april 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Lillerød Boligforening Rosenvænget 1-23 Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1945 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Violvej 11-23

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Violvej 11-23 Side 1/15 Periode: 1. maj 2013-30. april 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 19 Kommune: Lillerød Boligforening Violvej 11-23 Allerød Kommune Ibrugtagningsår 08-01 2000 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: DVB Parken. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: DVB Parken. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Boligforening/-selskab: DVB Parken Afdeling: 5 Kommune: Afdeling 5 - Kystparken Bornholms Regionskommune Ibrugtagningsår 01-01 1997 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet VENBO STENLØSE. Damgårdsparken

Udskrevet/Version: Boligselskabet VENBO STENLØSE. Damgårdsparken Side 1/15 Periode: 1. april 2013-31. marts 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet VENBO STENLØSE Damgårdsparken Egedal Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1991 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Periode: 1. januar december Boligforening/-selskab: AFDELINGSDATA. Faxe Kommune Afdeling: 2 Terslev Bygade 14-16

Periode: 1. januar december Boligforening/-selskab: AFDELINGSDATA. Faxe Kommune Afdeling: 2 Terslev Bygade 14-16 Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Faxe Kommune Afdeling: 2 Kommune: Terslev Bygade 14-16 Faxe Kommune Ibrugtagningsår 00-01 1900 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 21 Kommune: Boligselskabet Kolding Nyhavn m.fl. Kolding Kommune,Haderslev Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1959 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 22 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 22 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. oktober 2013-30. september 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 22 Kommune: Boligselskabet Kolding Baldersvej Kolding Kommune Ibrugtagningsår 07-01 2006 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 04 Solgårdsvej - Skanderborg Skanderborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1957 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. oktober 2013-30. september 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 21 Kommune: Boligselskabet Kolding Nyhavn m.fl. Kolding Kommune,Haderslev Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1959 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Middelfart Andelsboligforening af 1946 Afdeling: 4 Kommune: Lillebæltsvænget 1-141 Middelfart Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1982

Læs mere

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Præstestræde

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Præstestræde Side 1/16 Periode: 1. juli 2015-30. juni 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 20 Kommune: Nakskov Almene Boligselskab Præstestræde Lolland Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1992 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Voldgården

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Voldgården Side 1/16 Periode: 1. juli 2015-30. juni 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 21 Kommune: Nakskov Almene Boligselskab Voldgården Lolland Kommune Ibrugtagningsår 15-07-1994 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet BSB Søllerød. BSB Søllerød, afd. 1

Udskrevet/Version: Boligselskabet BSB Søllerød. BSB Søllerød, afd. 1 Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet BSB Søllerød BSB Søllerød, afd. 1 Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1949 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Odense Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1950 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 8 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 8 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Faxe Kommune Afdeling: 8 Kommune: Sneholmgårdsvej 20 B-Z Faxe Kommune Ibrugtagningsår 00-01 1900 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Boligforeningen Fyn-Bo Fyn Kerteminde Kommune,Faaborg-Midtfyn Kommune,Svendborg Kommune,No Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget Side 1/14 Periode: 1. maj 2010-30. april 2011 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Lillerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår 00-01 1900 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Egevænget Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1972 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Brande

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Brande Side 1/16 Periode: 1. april 2015-31. marts 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 7 Kommune: Andelsboligforeningen Brande Mosevænget/Kløvermarken/Nørremarken Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår 01-01

Læs mere