Klar til skole og fritidshjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klar til skole og fritidshjem"

Transkript

1 Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud

2 Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6 Sproglig udvikling 7 Kultur og Kulturelle udtryksformer 8 Alsidig personlig udvikling og personlige kompetencer 9 Natur og naturfænomener 11 Gode råd til skole og institution 13 Gode råd til forældre 15 2

3 3

4 Klar til Skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart I Fredensborg Kommune sætter vi rammen om børnenes opvækstmiljø. I skoler og dagtilbud binder vi billedligt stærke røde tråde i børnenes liv og udvikling. De stærke røde tråde danner det tykke reb, som bidrager til, at børn der vokser op i kommunen trives godt, lærer godt og leger godt. Vi ønsker, at børn trives, leger og lærer mest muligt således, at de har et godt børneliv nu og her, og så de er bedst muligt forberedt på skolegang og det videre liv. I årene frem mod skolestart støtter både forældre og pædagogerne i dagtilbud børnene fra de første spæde skridt op gennem vuggestue og børnehave. Institutionerne arbejder i samarbejde med forældrene på at udvikle børns sprog, motorik, forståelse af fællesskab og meget, meget mere gennem leg og læring. Vi forventer, at de indsatser institutioner og forældre gør, for at hjælpe børnene på vej i deres udvikling, vil medføre at et barn, som forlader børnehaven for at starte i skole, har en række vigtige og forskellige kompetencer og færdigheder med i rygsækken. Kompetencer der gør ham eller hende: - Klar til Skole og fritidshjem For at hjælpe såvel fagpersonale i institutioner, forældre samt skolens og fritidshjemmets personale har vi sat ord på de kompetencer, som vi forventer at børn, der starter i skole har. Vi har også sat yderligere ord på, hvordan forældre kan støtte op om børnenes udvikling og hvorfor. I dette materiale beskrives mål for kompetencer og færdigheder for børn i seksårsalderen. Materialet udvides inden for kort tid med mestringsmål for de treårige børn. Målene er vejledende og beskriver tegn på, at barnet er godt på vej i sin udvikling. Målene er opdelt ud fra seks lærerplanstemaer, som alle 0-6 års institutioner og dagplejere i Danmark arbejder med. Disse er; Sociale kompetencer, Sproglig udvikling, Kulturelle udtryksformer og værdier, Alsidig personlig udvikling, Krop og bevægelse og Natur og naturfænomener. På de næste sider beskrives hvert tema med mestringsmål og anbefalinger til både institution, forældre og skole. Det er vigtigt, at personale i skoler tager målene til sig og bibeholder fokus på aktiviteter, der understøtter børnenes videre udvikling af kompetencer i forhold til målene Sociale kompetencer Sproglig udvikling Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling og praktiske kompetencer Krop og bevægelse Natur og naturfænomener 4

5 Sociale kompetencer Når børnene oplever fællesskabet ved at være sammen i grupper og færdes blandt andre børn, udvikles deres sociale kompetencer. Her lærer de, hvad det betyder at være sammen med andre og at tage et socialt ansvar. I fællesskabet tillærer barnet sig naturligt evnen til at kommunikere følelser og behov gennem krop og sprog. Identiteten og de sociale kompetencer skabes i sociale sammenhænge, hvor barnet spejler sig, efterligner og responderer på andres handlinger. Samtidig lærer barnet sig spilleregler for lege og samvær og er med til at forme aktiviteter og skabe regler for legen. Mestringsmål At barnet er godt på vej i udviklingen af sociale kompetencer, viser sig blandt andet ved, at barnet: Tager kontakt til andre børn og opfordrer til at lege, snakke og være sammen Fortæller noget positivt om andre børn og bruger begrebet ven Hjælper, er loyal, trøster og genetablerer venskaber Snakker med andre om sine tanker og følelser Lytter, fortæller, svarer, spørger og deltager i samtaler Udtrykker tolerance og accept over for andre samarbejder, søger fælles løsninger og indgår kompromisser Fortæller om, at regler i lege og spil skal overholdes og overholder selv regler i lege og spil Kan deltage i fællesaktiviteter, hvor man fx skal vente på tur og lytte til andre. Give plads til at andre kan tale Forhindrer at andre udelukkes fra fællesskabet og kan sætte sig i andres sted Kan udsætte egne behov Kender sig selv både som vinder og taber Kan lege konstruktive lege både ud fra egen struktur, men også ud fra andres struktur Kan deltage i samling, lytte vente på tur Kan klare mindre opgaver selvstændigt Accepterer hinandens forskelligheder Kan sige til og fra over for andre Kan etablere fællesskaber Kan klare lettere konflikter Kan lytte til historier i større grupper 5

6 Krop og bevægelse I vores tids forskning er der stor opmærksomhed på sammenhængen mellem motorik og hjernens udvikling. Det motoriske center findes i storhjernen, og det er her, der i første omgang modtages impulser fra fx benene, når man går op ad en trappe. Efterhånden som hjernen opdager, at det at gå op ad en trappe gentages i et bestemt mønster, så overtager lillehjernen. Det er i lillehjernen, at vi lagrer de rutinepræget bevægelsesmønstre, og erfaringen viser, at jo mere kroppen kan på rygraden, jo mere overskud har kroppen til ny læring. Et barn, der fx ikke har udviklet krydsbevægelser, kan få udfordringer med at forstå læseretningen. Mestringsmål At barnet er godt på vej i udviklingen af kompetencer om krop og bevægelse, viser sig blandt andet ved, at barnet: Klarer af-og påklædning samt toiletbesøg Hjælper til med praktiske gøremål Handler kropsligt i overensstemmelse med sproglige opfordringer Beskriver de kropslige fornemmelser af glæde, frygt, vrede, smerte og når de er kede af det Fortæller om og beskriver sin krop og alle sanser Mestrer to eller flere forskellige bevægelser samtidigt Har et udviklet saksegreb og kan holde korrekt på en blyant Kan kaste/gribe en bold retningsbestemt Veksler mellem at være i kropslig ro og i bevægelse Udholder og overvinder længerevarende fysiske udfordringer Har en udviklet balance: kan stå på et ben, klatre, snurre rundt, hinke, slå kolbøtter og cykle Kan benævne de fleste kropsdele Kan selv hælde op i en kop og kan pudse næse og vaske hænder. 6

7 Sproglig udvikling Børn udvikler deres sproglige kompetencer gennem samvær, oplevelse, leg, fortælling samt planlagte og uplanlagte aktiviteter i hverdagen. Den sproglige udvikling er en proces, hvor barnet omformer og udvikler sin viden, sin forståelse og sine færdigheder. Derfor er det godt at sætte fokus på, hvordan det pædagogiske sprogarbejde udføres i hverdagen. Mestringsmål At barnet er godt på vej i udviklingen af sproglige kompetencer, viser sig blandt andet ved, at barnet: Svarer meningsfuldt på spørgsmål om Hvem, Hvad, hvordan og hvorfor Genfortæller en hændelse og fortæller om noget, som kan eller skal finde sted Siger lange komplekse sætninger med fordi og som at Fortæller om sine oplevelser sammenhængende Håndterer problemer og konflikter ved hjælp af sproget Snakker om og kan benytte forskellige teknologier Benytter ord, tal og bogstaver i leg og kan tælle til mindst 20 Tolker, hvad logoer og skilte symboliserer Genkender de fleste bogstaver og skriver enkle ord eksempelvis sit navn Kender læseretningen og kan følge rytmen i ordenes stavelser Har en begrebsverden, som omfatter ord Anvender forholdsordene foran, bagved ect. Kan tale efter tur og have en forståelse for dialogen Udtrykke sig gennem billedsprog (Tegne detaljerede tegninger) Kan benævne farver og fortælle rim og remser Kan forstå en sammenhæng mellem tre billeder Kan stille spørgsmål som hvorfor og hvordan Genfortælle en historie i rigtig rækkefælge 7

8 Kulturelle udtryk og værdier Gennem udvikling af kulturelle udtryk og værdier skabes børns forståelse af og tilgang til verdenen omkring dem. Kulturelle udtryk kan være udtryk for og bærer af det fællesskab, børnene indgår i. Det er gennem mødet med andre kulturelle værdier og udtryksformer kunstnerisk, kulturelt, menneskeligt at vi bliver bevidste om egne kulturelle rødder. Ved at skabe traditioner og udvikle en kulturel praksis i dagtilbud, kan børn blive inspireret til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder på deres vej Mestringsmål At barnet er godt på vej i udviklingen af kulturelle udtryk og værdier, viser sig blandt andet ved, at barnet: Deltager og skaber rolle- og regellege med forskellige temaer og udtryksformer Fortæller om følelser og ideer, som udløses i mødet med forskellige kulturelle udtryk Former i ler, tegner, fortæller historier, synger, danser, klæder sig ud og kombinerer nogle af disse Fortæller om forskellige kulturer og traditioner Begrunder sin interesse i at deltage i kulturelle aktiviteter Begrunder med ord og viser med adfærd en optagethed af etiske dilemmaer Spørger og reflekterer over livet og døden 8

9 Alsidig personlig udvikling og praktisk kompetencer Det er i samspil med omgivelserne, at børn udvikler deres personlighed og deres selvforståelse. Børn spejler sig i andre børn og voksne og trives bedst i en omverden, der er anerkendende og medlevende. Et barn skal opleve sig selv som et unikt I tale og leg forholder sig til og skelner mellem godt og ondt, mellem rigtigt og forkert menneske og fyldt mellem med sandhed muligheder, og løgn succesoplevelser og med betydning for andre. Trygge og udfordrende hverdagsrammer giver børn god mulighed for løbende personlig udvikling. I hverdagen skal børn have mulighed for at udforske sig selv, deres medmennesker og deres omverden. Hvis omverdenen responderer med interesse, anerkendelse og tilpasse udfordringer får børnene oplevelsen af at have betydning og oplevelsen af at høre til. Herigennem får børnene mulighed for at udforske deres egne grænser, øve sig i at sige til og fra og på samme tid opnå større selvforståelse. Mestringsmål At barnet er godt på vej i dets alsidige og personlige udvikling samt lærer sig praktiske kompetencer, viser sig ved, at barnet Udtaler og viser forståelse for andres adfærd og meninger Udsætter egne behov til fordel for andres og tilbyder andre sin hjælp Opfodrer og inviterer andre til at være med i det sociale fællesskab Fortæller, hvad det vil og ikke vil være med til Kræver sin ret til at beskæftige sig med det, som det selv har valgt, kan sige til og fra Argumenterer for at blive lyttet til og forstået Viser mod ved at tage nye initiativer og forsøger sig med at indgå i ukendte relationer og aktiviteter Giver udtryk for sine følelser og meninger, forsvarer og står ved dem Håndterer andre børns udfordringer og afvisninger Er nysgerrig og udfordre sig selv Er deltagende og motiveret for fælleslege Har en god selvværdsfølelse Kan selv skabe legerelationer Koncentrerer sig i længere tid Kan sige personlige data. fx navn, adresse, søskendes navn osv. Praktiske kompetencer Kan tage imod en kollektiv besked. Børnene skal kunne tage imod en besked og udføre den 9

10 Kan deltage i planlagte aktiviteter Kan arbejde selvstændigt omkring en opgave/aktivitet fx sidde for sig selv og tegne, spille, bygge eller lave puslespil Er selvhjulpen i forhold til tøj, madpakke, personlig hygiejne (toilet, tørre næse).børnene skal fx selv lægge deres madkasse i køleskabet og pakke deres taske Kan holde rigtigt på en blyant og kunne klippe. Børnene skal fra start lære almindeligt blyantsgreb og lære at klippe fx efter en skabelon Kan skrive sit navn Skal kunne klare at sige farvel og tage imod sine forældre Selv løse små konflikter eller hente hjælp hos voksne Har en god selvværdsfølelse Kan klare at der pludselig kan ske nogle ændringer i fx dagens rytme, aflysning af en aktivitet eller lign. Børnene skal kunne udskyde egne behov fx vente et kvarter med at drikke vand, selvom man er meget tørstig. Kan koncentrere sig/holde fokus på egen aktivitet. Børnene skal kunne lytte til en historie Kan klare at dagen ikke er fuldstændig forudsigelig. Børnene skal kunne klare ikke at blive hørt som den første og måske først næste dag Skal kunne arbejde i fællesskab/makkerpar fx på ture. 10

11 Natur og naturfænomener Gennem færden i naturen skal børnene opnå kendskab til - og forståelsen for naturen og dens ressourcer. Børnene skal gennem aktivitet i og om naturen opnå æstetiske oplevelser og en forståelse af dem selv ift. den omverden, som naturen udgør. Når institutioner arbejder med natur og naturfænomener, er det med tanke på at børnene udvikler en forståelse overfor naturen, årstider, vejret, dyr og planter samt miljøet m.m. Samtidig er det her, barnet lærer de forskellige målekategorier at kende og får en fornemmelse for de processer, der sker i naturen og i vores brug af den. Det sker blandt andet gennem grønne værksteder og besøg med den matrikelløse naturskole. Mestringsmål At barnet er godt på vej med at vende sig til og lære om naturen og naturfænomener, viser sig ved, at barnet Glædes over naturen Får forståelse og respekt for alt levende i naturen Får en forståelse for at færdes i naturen og bevare den Får kendskab til brugen af naturens ressourcer Omtaler og benytter kategorier som vægt, form, længde og antal, når barnet undersøger og reflekterer over naturens materialer Undersøger og spørger til dyrs og planters livsbetingelser Fortæller om dyrs levesteder og levemåder Tager passende tøj på i forhold til årstiden og vejret Fortæller om tegn på døgnets og årstidernes skiften Rydder op, fjerner affald og passer på dyrs og planters liv og betingelser Spørger til, hvad der er spiseligt, giftigt, sundt, usundt, i orden og ikke i orden Tilpasser sin adfærd efter gældende regler og normer 11

12 12

13 Gode råd til institution og skole, der følger barnets udvikling af kompetencer Sociale kompetencer Institutionen arbejder gennem dagenes aktiviteter med udvikling af sociale kompetencer ved at: Have fokus på venskaber på tværs af institutionerne/i institutionen, køn og alder Give børn lyst og udfordre dem i forhold til at skabe nye venskaber Lære børnene at sige til og fra, men også vise dem vejen, så de kan rumme de udfordringer, der venter og eksempelvis ikke være bange for at tabe Give børnene mulighed for at øve sig på at se flere perspektiver på virkeligheden Arbejde pædagogisk med konflikter således at børnene lærer at rumme, at de ikke altid er enige, men at de har et ansvar over for hinanden på trods af mangfoldigheden. Understøtte børnenes venskaber ved at fokusere på leg og beskæftigelse, der hvor børnene har et interessefællesskab samt være bevidst om legens egenskaber til at udvikle og opbygge venskaber Lave interessegrupper, ture, projekter og små forløb Arbejde med roller, regler, samarbejdslege og fælleslege Arbejde med Fri for mobberi Holde samling hver dag Indret stuen så det giver mulighed for fordybelse Krop og bevægelse Institutionen støtter barnet i sin udvikling ved blandt andet at: Sørge for at barnet får den nødvendige motoriske udfoldelse både på legeplads, på ture og inden døre gennem lege, rytmik, gåture og den situerede læring i de hverdagsaktiviteter, som kræver kropslig handling. Det er en god ide, at tilbyde ture ud af huset, hvor fokus er på det grov motoriske Huske at garderoben er et glimrende læringsrum for at udvikle selvhjulpenhed og motoriske kompetencer Sikre at barnet arbejder med sakse, blyanter, farver, perler eller andet, der udvikler finmotorikken Lære barnet rytmer gennem musiske udfoldelser, skabe rum for sang, dans og bevægelse Have en viden om hvad der er individuelt og aldersbestemt Være opmærksom på sammenhæng mellem sund kost og motion samt motion og sprog Arbejde målrettet med motorisk udvikling for det enkelte barn Skolen støtter barnets videre udvikling af kompetencer ved at: Lægge vægt på pauser i form af bevægelse ind i undervisningen Tilgodese de børn, der har udfordringer i forhold til motorikken og styrke dem ved at kunne differentiere i forhold til læring. Tilbyde motoriske muligheder og udfoldelser Sproglig udvikling Institutionen støtter barnet i sin udvikling ved blandt andet at: I børnehaven udarbejde planer på ugeplan og på årsbasis for hvilke læringsmål, man vil nå, og hvordan man vil arbejde med at understøtte talesproget og skriftsproget på forskellige måder. Der skal desuden ligge en plan for, hvad man vil gøre i forhold til de børn, som ikke når målene informere forældre om konkrete aktiviteter og strategier, der anvendes i løbet af ugen for at nå de læringsmål, der arbejdes hen imod. Børnehaven giver forældrene information om, hvilke aktiviteter de kan lave derhjemme med deres børn, og hvordan forældrene evt. kan inddrages i konkrete aktiviteter i børnehaven I børnehaven at deltage i overleveringsmøde med skolen, hvor der bl.a. oplyses om det enkelte barns sproglige og skriftsproglige udvikling i forhold til læringsmålene samt om hensigtsmæssige pædagogiske metoder over for det enkelte barn 13

14 Foretage sprogvurderinger og skaber et aktivt sprogmiljø, hvor der sættes ord på, hvad der sker omkring barnet Holde samlinger, hvori børnene lærer at anerkende hinanden ved hjælp af sproget. Øve dialogen såvel den lyttende som den talende position. Øve mundmotorikken med puste og sugeøvelser samt øve tungens motorik Skolen støtter barnet i sin udvikling ved blandt andet at: Tilrettelægge differentierede indsatser i forhold til børnenes forskellige sproglige og skriftsproglige forudsætninger ved skolestart, fx sproggrupper Anvende nogle af de for børnene velkendte aktiviteter fra børnehaven som udgangspunkt for deres fortsatte udvikling Ved første forældremøde at orientere forældrene om den fortsatte talesproglige og skriftsproglige udvikling. Til dette møde kan skolens læsevejleder inviteres og sammen med børnehaveklasselederen gennemgå den kommunale forældrefolder for børnehaveklassen Kultur og kulturelle udtryksformer Institutionen og skolen støtter barnet i sin udvikling ved blandt andet at: Arbejde med æstetisk stimulering, og kulturelle udtryksformer herunder sprog, musik, krop og bevægelse samt dramatik At tage afsæt i den mangfoldighed som børnene repræsenterer. At nuancere børns reference og øve dem i at anskue verden fra forskellige udgangspunkter Alsidig personlig udvikling og praktiske kompetencer Institutionen og skolen støtter barnet i sin udvikling ved blandt andet at: I det omfang det er fornuftigt at lade børnene løse konflikter selv. Personalet kan hjælpe og guide børnene, så de får nogle redskaber til at klare konflikten tage udgangspunkt i barnets stærke sider og ressourcer lade børnene selv tage tøj på og af efter ude besøg sætte ord på alle handlinger og følelser Arbejde i mindre grupper med en voksen Arbejde i større grupper med flere voksne Hjælpe barnet med toiletbesøg og mad at lære om håndvask som en fast del heraf. Sikre at det enkelte barn bliver mødt, set og anerkendt gennem fokusbørn Møde børnene med klare tydelige signaler Natur og naturfænomener Institutionen og skolen støtter barnet i sin udvikling ved blandt andet at: Gøre det til en naturlighed at bruge naturen og dens mange muligheder til at skabe en struktureret og situeret læring samt æstetiske sanseoplevelser Anvende naturværksted, lave mad på bål, studere og holde mindre dyr i perioder, at bygge, skille ad m.m. Indsamle materialer på diverse ture til senere brug derhjemme i institutionen Lære, børnene gode måde at færdes i naturen. Eksempelvis, at vi behandler dyr og planter ordentligt, og at vi ikke smider affald Dagligt at tale om vejret eksempelvis regn, storm, regnbue, haglvejr, snevejr; - hvilket tøj skal vi have på ud hvordan mærker vi vejret på vores krop Skabe rum til leg og oplevelser i naturen hvor kommer tingene fra, og hvor forsvinder de hen Årstiderne følges med relevante aktiviteter. Eksempelvis: gårdbesøg i høsten, skovture med indsamling af materiale til aktiviteter hjemme m.m. Ture til skov, sø, strand m.m. 14

15 Gode råd til forældre Er du som forældre nysgerrig på, hvordan du kan understøtte barnets udvikling, så er her et mindre udvalg af gode råd Sociale kompetencer Hav et godt fællesskab imellem hinanden og tal positivt om andre i børnenes nærvær Vær i dialog med andre forældre Snak med børn om venskaber Spørg institution/skole til råds hvis der er noget I er nysgerrige på eller i tvivl om. Krop og bevægelse Lad barnet gå ind i institutionen selv og øver sig på at varetage af-og påklædning Øv øje hånd koordinationen Træn børnene i selv at klare toiletbesøg. Træn krydsbevægelser Øv balancen leg med finmotorik, med f.eks. perler, blyant, saks, LEGO, ipads, modellervoks. Det udvikler den venstre hjernehalvdel som stimulerer den sproglige læring. Børnenes motorik udvikles også når I går ture, cykler, spiller bold og klatrer på legepladsen, øver med kniv og gaffel, tegner, maler, og for eksempel bygger med LEGO. Sproglig udvikling følg med i børnehavens og i skolens arbejde med børnene og lav nogle af børnehavens/skolen anbefalede aktiviteter med børnene tal med jeres barn og sæt ord på dets verden så tit som muligt tal med barnet om skilte og om trykte ord i hverdagens omgivelser (fx at der står mælk på mælkekartonen) Gå evt. ind på og find inspiration til hvordan I kan hjælpe barnets sprog på vej gennem aktiviteter og øvelser Kultur og kulturelle udtryksformer Tal med barnet om forskellighed og mangfoldighed Deltag med barnet i forenings- idrætsliv Støt barnet i en forståelse for at de forskellige situationer og steder som barnet bevæger sig i. Det kan betyde, at barnet har brug for at kunne mestre forskellig adfærd. Der er F.eks. ofte et socialt regelsæt i børnehaven, et hos bedsteforældrene, et på fodboldholdet etc. Alsidig personlig udvikling og praktiske kompetencer Hjælp barnet til at være selvhjulpet med at tage tøj af og på Tegn, skriv, mal og lav andre aktiviteter derhjemme som kræver motoriske færdigheder såvel som koncentration Læs historier og øv bogstaver Være rollemodeller på alle områder Guide barnet til at hjælpe og rumme andre Natur og naturfænomener Gå ture og tal sammen om skoven, stranden eller hvor I er Tal om naturen og miljøet og om hvad vi kan gøre for at bevare dem Tag barnet med i køkkenet og lad det bruge måleredskaber i forbindelse med fx bagning Gå sammen på opdagelse i naturen, kig på dyr og planter Tal om vejret og om hvordan det passer til årstiden Tal om dage, uger, måneder og år Lad barnet mærke naturen med sanserne, smage, dufte, høre og føle. 15

16 Kontakt Birgit Alstrup Center for Skoler og Dagtilbud tlf På kan du se mere om hvordan institutionerne arbejder med leg og læring. 16

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Klar til Skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart I Fredensborg kommune

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Skoleparat. Vi glæder og til samarbejdet. Borup Privatskole 2015-2016

Skoleparat. Vi glæder og til samarbejdet. Borup Privatskole 2015-2016 Vi glæder og til samarbejdet Skoleparat Borup Privatskole 2015-2016 At være klar til skole handler om meget mere end at kunne skrive sit navn eller tælle til ti. Et barn, der skal i skole, skal være klar

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogiske læreplanstemaer. Børnehaven kernehuset

Pædagogiske læreplanstemaer. Børnehaven kernehuset Pædagogiske læreplanstemaer Børnehaven kernehuset Pædagogisk læreplan for Dagtilbud 2525 den selvejende institution Kernehuset Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal alle dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod fire år

Mål og indikatorer på vej mod fire år Mål og indikatorer på vej mod fire år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

At være klar til skole handler om meget mere end at kunne skrive sit navn eller tælle til ti.

At være klar til skole handler om meget mere end at kunne skrive sit navn eller tælle til ti. A c Kolding Kommune Bakkeskolen Seestvej 6 6000 Kolding tlf. 7979 7950 Klar til skole! At være klar til skole handler om meget mere end at kunne skrive sit navn eller tælle til ti. Et barn, der skal i

Læs mere

Opmærksomhedsområder i forbindelse med vurdering af skole/sfo-parathed

Opmærksomhedsområder i forbindelse med vurdering af skole/sfo-parathed 1. Kompetencer vedr. motorik og sanser: At kunne koncentrere sig et stykke tid ad gangen At kunne koncentrere sig, når der foregår andre ting omkring en. At være motorisk selvhjulpen, f.eks. at kunne klæde

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

Skole Parathed Vejledning til forældre.

Skole Parathed Vejledning til forældre. Skole Parathed Vejledning til forældre. Mange er i tvivl omkring sit barns skolegang og i dag stilles der større og større krav til hvad man skal kunne. Ud over at man skal kunne eller være interesserede

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger Farsø Skole 2014 0.a 0.b 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 9.a 9.b 9.c A-klasser M-klasser A 3 M 1 A 4 M 2 A 5 M - 3 AKT+ 9 elever 690 elever 64 lærere 20

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Fyrkatvej og Børnebakken Alsidig personlig udvikling Personlige kompetencer

Pædagogiske læreplaner Fyrkatvej og Børnebakken Alsidig personlig udvikling Personlige kompetencer Alsidig personlig udvikling Personlige kompetencer Vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone (NUZO) Vi iværksætter pædagogiske tiltag, der understøtter barnets stærke sider Vi skaber øverum

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I 2004 vedtog folketinget en lov, der gjorde det obligatorisk for alle daginstitutioner, at udarbejde en pædagogisk læreplan. Denne skal beskrive og dokumentere, hvordan man i institutionen

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Klar til skole. personlige kompetencer sociale kompetencer sprog krop og bevægelse naturen og naturfænomener kulturelle udtryksformer og værdier.

Klar til skole. personlige kompetencer sociale kompetencer sprog krop og bevægelse naturen og naturfænomener kulturelle udtryksformer og værdier. Børnehaveklassen er nu obligatorisk og fra den 1 august 2009 blev undervisningspligten udvidet til 10 år. Undervisningspligten indtræder den 1 august i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år. Et barn

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Mosegården

Pædagogiske læreplaner for Mosegården Pædagogiske læreplaner for Mosegården Tema : krop og bevægelse 3 6 år Her tænkes på at børnene skal have kendskab til sundhed, ernæring, motion og bevægelse. Målet er at børnene bliver udfordret motorisk

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Vi arbejder efter dagtilbudsloven, hvor der i Afsnit II, Dagtilbud til børn indtil skolestart, Kapitel 2, 7, bl.a. står følgende: børn i dagtilbud skal have

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En god skolestart et fælles ansvar Denne pjece er lavet i et samarbejde mellem Børnehaven Livstræet, Toftegårdsskolen og SFO Solstrålen. Et

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Generel læreplan 2015 Ådalen

Generel læreplan 2015 Ådalen Generel læreplan 2015 Ådalen Tema Overordnede målsætning Læringsmål Sprog Vi ønsker at børnene får mulighed for at udtrykke sig i et nuanceret sprog og kunne kommunikere i et socialt samvær Børnene skal

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Ajourført af bestyrelsen og personalet i Dybbølsten Børnehave den 16. januar 2014

Pædagogiske læreplaner. Ajourført af bestyrelsen og personalet i Dybbølsten Børnehave den 16. januar 2014 Ajourført af bestyrelsen og personalet i den 16. januar 2014 Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere