Horsens Kommune Samlet analyse af distrikterne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens Kommune Samlet analyse af distrikterne."

Transkript

1 Horsens Kommune Samlet analyse af distrikterne. Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet. - udført for Horsens Kommune Sagsnr.:

2 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 2 af Indholdsfortegnelse 1.0 Indholdsfortegnelse Forudsætninger og analyseform Oversigt over anbefalinger i skoledistrikter Samlet økonomisk overslag Oversigt over institutioner i klassificeringsgrupper: Konklusion Diagram for distriktsoversigt... 50

3 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 3 af Forudsætninger og analyseform. Horsens Kommune har pasningsgaranti, der omfatter alle børn fra 26 uger til og med 6 klasse. Pasningsgarantien betyder, at børnene i Horsens Kommune tilbydes en aldersvarende plads. Pasningsgarantien foregår så vidt mulig i skoledistrikt eller tilstødende skoledistrikt. Det er et grundlæggende udgangspunkt, at der tilstræbes den størst mulige imødekommenhed overfor forældrenes ønsker, hvorfor ønsket om en bestemt plads så vidt muligt vil blive imødekommet. Ønsker forældrene plads uden for skoledistriktet vil dette ønske også blive forsøgt opfyldt. Forudsætningerne for nærværende rapport er udbudsbrev af 23. november 2007 med tilhørende dokumenter og bilag: - Politiske vedtagne rammer for daginstitutionsbyggeri i Horsens Kommune, vedtaget på børneudvalgsmøde den 5. februar Kommissorium for arbejdet med bygningsanalyse. - Mødereferater samt korrespondance mellem Horsens Kommune og GPP Arkitekter A/S. - Fremtidige børnetal i distrikterne bygger på befolkningsprognose vedtaget af Horsens Kommunes byråd maj Proceduren for tilblivelsen af bygningsanalyser for de enkelte institutioner har været følgende: - Der er udsendt spørgeskemaer til de enkelte institutioner. - Den enkelte institutionen er blevet gennemgået ved GPP Arkitekter A/S sammen med distriktslederen eller institutionslederen. - Der er udfærdiget en rapport for hver af de gennemgåede institutioner for at belyse de nuværende fysiske rammer samt fremtidige muligheder for den enkelte institution. Proceduren for tilblivelsen af nærværende strategisk analyse har været følgende: Alle institutioner er analyseret og GPP Arkitekter A/S har for oversigtens skyld inddelt institutionerne med en karakter mellem 1 og 3 ud fra en vurdering af de bygningsmæssige rammer for daginstitutioner i Horsens Kommune. 1. Opfylder de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution 2. Opfylder i stort omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. 3. Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. De pasningsmæssige behov er anført for hvert enkelt distrikt med angivelse af behov, kapacitet og difference. Konklusioner og økonomiske konsekvenser fra bygningsanalyserne er sammenfattet i analysen. Der er genereret et dynamisk diagram for at illustrere manglen på eller overskuddet af børnehavepladser i de enkelte distrikter ud fra befolkningsprognosen for Der er lavet et diagram med angivelser af investeringsudgifter i distrikterne i en anbefalet rækkefølge. De anbefalede distriktsmæssige investeringer er opdelt i, hvad der kan betegnes som pladsmæssige investeringsbehov og vedligeholdelsesmæssige investeringsbehov. Alle anførte priser er udregnet i sommeren 2008 efter gældende indeks.

4 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 4 af Oversigt over anbefalinger i skoledistrikter. Alle bygninger der er mere end 10 år gamle er analyseret og GPP Arkitekter A/S har for oversigtens skyld inddelt institutionerne med en karakter mellem 1 og 3 ud fra en vurdering af de bygningsmæssige rammer for daginstitutioner i Horsens Kommune. 1 Opfylder de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution 2 Opfylder i stort omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. 3 Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Der kan forekomme røde tal og dermed mangel på pladser i de enkelte distriktsoversigter. Oversigten er lavet ud fra Befolkningsprognosen vedtaget af Horsens Kommunes byråd i maj 2008, som strækker sig til år Det foreløbige afsatte beløb på 20 mil. kr. pr. år i 10 år rækker kun delvist til opfyldelse af de foreslåede anlægsopgaver. Det betyder, at den samlede anlægsperiode kan blive længere end 10 år. I visse distrikter kan der i kapacitetsskemaerne ikke ses aktiviteter. Dette skyldes, at de først er anført som anbefalet udført efter Der er flere institutioner, hvor en eller flere grupper er indrettet både til vuggestuebørn og til børnehavebørn. Dette er markeret og noteret ud for de enkelte institutioner i forbindelse med de distriktsmæssige skemaer. I disse tilfælde er det 20 børnehavepladser, der efter behov kan konverteres til 15 vuggestuepladser.

5 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 5 af 51 Bankager Skoledistrikt Mælkebøtten Æblehaven Krokushaven Brumbassen Humlebien

6 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 6 af 51 Bankager Skoledistrikt Distriktet består af 5 huse. Krokushaven er ny og bygningsmæssigt velfungerende. Brumbassen og Humlebien anbefales udfaset, da de på væsentlige punkter ikke lever op til Horsens Kommunes krav i forhold til bygningsindretning og muligheder for rationel drift. Udfasningen er betinget af, at der opføres en ny integreret institution med 5 grupper og en dagplejegruppe i området ved Krokusvej. Mælkebøtten anbefales ombygget for at få ændret den interne logistik i forbindelse med ankomst, garderober og toiletter. Ligeledes er der behov for at udbygge personalefaciliteter. Æblehaven anbefales at den indgår i en samlet institution med Mælkebøtten, og dermed også rumme dagplejelokaler. Samtidig anbefales det at sammenlægge de to grunde til én for bedre at kunne indrette en god og varieret legeplads. For at rumme behovet for pladser i distriktet anbefales det at udbygge Mælkebøtten til 4 grupper. Institutioner Behov: Kapacitet: Difference: Krokushaven Mælkebøtten Æblehaven Brumbassen Humlebien Ny institution Institution Krokushaven Klassificering af den bygningsmæssige karakter af institutionen. 1 Opfylder de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Grunden giver mulighed for udbygning. Der er i dag en skærmet gruppe, som evt. kan flyttes for at give plads til en ekstra gruppe. 0 kr. Mælkebøtten 3 Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution God mulighed for sammenlægning med Æblehaven. Sti mellem grundene nedlægges. Eksisterende bygning renoveres og udbygges til 4 grupper kr.

7 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 7 af 51 Æblehaven 3 Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution Kan sammenbygges med Mælkebøtte. Sti mellem grundene nedlægges. Pavillonen og halvtag anbefales fjernet og resten af bygningen renoveres og kan bruges til dagplejelokaler kr. Brumbassen Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende 3 daginstitution Kan når erstatningsbyggeri er udført udfases og bygningen vil kunne sælges 0 kr. Humlebien Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningmæssig velfungerende 3 daginstitution Kan udfases og lejemålet kan opsiges 0 kr. "Ny institution" I lokalplanen er afsat arealer syd for Krokusvej. Her kan opføres en ny aldersintegreret dagsinstitution med 5 grupper samt dagplejelokaler kr. Samlede anslåede udgifter i distriktet: kr.

8 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 8 af 51 Brædstrup Skoledistrikt Distriktet består af 2 huse. Tinggården og Sønderskov. Ingen af de to institutioner er gennemgået i forbindelse med bygningsanalysen, Tinggården er nybygget og opfylder de politisk formulerede ønsker og krav til en bygningsmæssigt velfungerende institution. På Sønderskov pågår projekteringen af en ny institution med plads til 80 børnehavebørn, vuggestuegruppe samt dagplejerum og som forventes færdigbygget i 2009.

9 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 9 af 51 Dagnæs Skoledistrikt Egestammen Dagnæs børnehave Egekronen

10 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 10 af 51 Dagnæs Skoledistrikt Distriktet består af 3 huse. Egestammen er bygningsmæssigt velfungerende, og kan opdateres ved mindre renovering. Egekronen fungerer bygningsmæssigt godt iht. Horsens Kommunes krav. Dagnæs Børnehave anbefales erstattet af nyt byggeri, da den på væsentlige punkter ikke lever op til Horsens Kommunes ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Byggeriet anbefales etableret i sammenhæng med Egekronen og Egestammen med henblik på at opnå driftsmæssige fordele. Institutioner Behov: Kapacitet: Difference: Egekronen Egestammen Dagnæs Børnehave Ny institution Institution Egekronen Klassificering af den bygningsmæssige karakter af institutionen. Opfylder de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution 1 Kan bygningsmæssigt udvides. 0 kr. Egestammen 2 Opfylder i stort omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution Horsens kommune ejer tilstødende arealer som kan anvendes til udvidelse af den samlede institution Egekronen og Egestammen. I eksisterende bygning anbefales mindre renoveringer kr. Dagnæs Børnehaven Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende 3 daginstitution. Kan udfases ved nybyggeri ved Egekronen og Egestammen. Bygningen kan sælges. 0 kr.

11 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 11 af 51 "Ny institution" Kan etableres på ledig grund ejet af Horsens kommune ved Egestammen. Anlægges med 2 børnehavegrupper samt vuggestuegruppe og dagplejelokaler kr. Samlede anslåede udgifter i distriktet: kr.

12 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 12 af 51 Egebjerg Skoledistrikt Hvalungen Kaskelotten Skovgårdens Børnehave

13 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 13 af 51 Egebjerg Skoledistrikt Distriktet består af 3 huse. Hvalungen er indrettet i et tidligere posthus og udbygget med pavilloner. Kaskelotten anbefales renoveret i mindre omfang, og de lokalemæssige mangler, der er påpeget i bygningsanalysen anbefales indbygget i en ny institution Skovgården anbefales udfaset og bruges som udegruppe og buffer ved særlige store årgange Hvalungen anbefales at indgå i et nybyggeri, hvor der tilbygges et væsentligt areal og en opdatering af eksisterende bygning, så den opfylder de politisk formulerede krav til daginstitutionsbyggeri. Nybyggeriet anbefales udført som en integreret institution med 3 børnehavegrupper, 2 vuggestuegrupper og dagplejelokaler.. Institutioner Behov: Kapacitet: Difference: Hvalungen Kaskelotten Skovgårdens Børnehave Ny Hvalungen Institution Klassificering af den bygningsmæssige karakter af institutionen. Hvalungen 3 Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution Anbefales renoveret. Der kan opføres tilbygning Kr. Kaskelotten 2 Opfylder i stort omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution Det anbefales at foretage renovering i mindre omfang. De funktionsmæssige mangler indtænkes i tilbygning ved Hvalungen Kr. Skovgårdens Børnehave 3 Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution Kan udfases i takt med at der etableres tilbygning ved Hvalungen. Kan anvendes som udegruppe / naturbørnmehave 0 Kr.

14 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 14 af 51 Ny Hvalungen Tilbygning i forbindelse med Hvalungen. Tilbygning anbefales at indeholde 3 børnehavegrupper, 2 vuggestuegrupper samt dagplejelokaler Kr. Samlede anslåede udgifter i distriktet: kr.

15 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 15 af 51 Gedved Skoledistrikt Distriktet består af 1 hus. Den aldersintegrerede daginstitution Livstræet. Den er ikke gennemgået i forbindelse med bygningsanalysen, Den opfylder de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Institutionen rummer 120 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn. Tidligere spejderhytte kan i perioder med stor belægning anvendes til udegruppe / naturbørnehave

16 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 16 af 51 Hatting Skoledistrikt Solstrålen

17 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 17 af 51 Hatting Skoledistrikt Distriktet består af 1 hus. Den aldersintegrerede institution Solstrålen kan knap rumme det antal børn der er behov for i distriktet og der er behov for bedre garderobeforhold. Institutionen anbefales udbygget med 30 pladser og ændret ankomstforhold i henhold til skitser i bygningsanalysen. En alternativ model er at ændre Solstrålen og bygge en helt ny institution mellem Hatting og Torsted. Denne skal kunne rumme behovet fra både Torsted og Hatting skoledistrikter. Institutioner Behov: Kapacitet: Difference: Solstrålen Ny institution Institution Klassificering af den bygningsmæssige karakter af institutionen. Solstrålen 2 Opfylder i stort omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Bygningen kan udvides med en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe og renoveres så ankomstforhold og garderober forbedres kr. Samlede anslåede udgifter i distriktet: kr. Alternativt forslag: Ny institution Alternativ til udbygning af Solstrålen. Kan etableres ved Østerhåbsvej med mulighed for at tiltrække unge familier til udstykningen mellem Torsted og Hatting. Skal kunne klare det øgede behov for pladser i både Hatting og Torsted skoledistrikter kr.

18 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 18 af 51 Hovedgård Skoledistrikt Oasen (Hovedgård) Oasen (Tvingstrup) Vildrosen

19 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 19 af 51 Hovedgård Skoledistrikt Distriktet består af 3 huse. Vildrosen er bygningsmæssigt helt ny og derfor velfungerende. Oasen i Tvingstrup er en lille institution og derfor driftsmæssig dyr, derfor anbefales bygningen udfaset. Oasen i Hovedgård anbefales udvidet og renoveret for at kunne rumme et stigende antal børn i distriktet. Såfremt den store befolkningstilvækst fortsætter anbefales det at overveje bygning af ny institution nordøst for byen. Institutioner Behov: Kapacitet: Difference: Vildrosen * Oasen Oasen Tvingstrup * 20 børnehavepladser kan efter behov konverteres til 15 vuggestuepladser Institution Klassificering af den bygningsmæssige karakter af institutionen. Vildrosen 1 Opfylder de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Ny og bygningsmæssigt velfungerende. 0 kr. Oasen Hovedgård 2 Opfylder i stort omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Den anbefales udvidet med 1 børnehavegruppe, 1 vuggestuegruppe og plads til dagplejelokaler. Det anbefales at den eksisterende del renoveres kr. Oasen Tvingstrup 3 Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution Kan udfases når der er etableret erstatningsbyggeri. 0 kr. Samlede anslåede udgifter i distriktet: kr.

20 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 20 af 51 Højvang Skoledistrikt Distriktet består af 2 huse. Fjordparkens børnehave og Pyramiden. Ingen af de to institutioner er gennemgået i forbindelse med bygningsanalysen. De opfylder de politisk formulerede ønsker og krav til en bygningsmæssigt velfungerende institution. Pyramiden har mulighed for at omlægge 20 børnehavepladser til 15 vuggestuepladser.

21 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 21 af 51 Langmark Skoledistrikt Red Barnet vuggestue Mariehønen Red Barnet børnehave Fristedet børnehave Flintebakken vuggestue Flintebakken børnehave

22 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 22 af 51 Langmark Skoledistrikt Der foretages en ny vurdering af området på baggrund af ændrede forudsætninger. Fremlægges snarest. Institutioner Behov: Kapacitet: Difference: Flintebakken Vuggestue Red Barnet Vuggestue Flintebakken børnehave Mariehønen 45 Red Barnets Børnehave Fristedet Børnehaven Nye institutioner Institution Klassificering af den bygningsmæssige karakter af institutionen. Flintebakken Vuggestue 1 Opfylder de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Ikke gennemgået 0 Kr. Red Barnet Vuggestue Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende 3 daginstitution. Bygningen fremstår som noget nedslidt og uhensigtsmæssigt indrettet i forhold til de opstillede krav. 0 Kr. Flintebakken Børnehave Opfylder de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. 1 Ny og velfungerende. Kan måske udbygges. 0 Kr. Mariehønen Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende 3 daginstitution. Bygningen fremstår uhensigtsmæssig indrettet og med behov for renovering.? Kr.

23 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 23 af 51 Red Barnet Børnehave 3 Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Bygningen fremstår som noget nedslidt og uhensigtsmæssigt indrettet i forhold til de opstillede krav. Det anbefales at der ved nybyggeri etableres en integreret institution i distriktet. 0 Kr. Fristedet Børnehave Selvejende frem til grupper pt. revurderes med henblik på ændret anvendelse? Kr. Evt. ny institution Udformes som integreret institution med 4 børnehavegrupper og 1 vuggestuegruppe samt dagplejelokaler Kr. Kr. Samlede anslåede udgifter i distriktet:? kr.

24 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 24 af 51 Lund Skoledistrikt Lund børnehus - Kloden Lund børnehus - Grotten

25 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 25 af 51 Lund Skoledistrikt Lund Børnehus består af 2 afdelinger fordelt i 2 huse: Kloden og Grotten. Kloden anbefales renoveret og udbygget, mens Grotten, som har til huse over nedlagt svømmesal, anbefales tænkt ind i en bedre sammenhæng med Kloden. Lokalerne i Grotten lever ikke op til Horsens Kommunes krav til bygninger til daginstitutionsformål. I forbindelse med de anbefalede byggearbejder kan de indretningsmæssige mangler i Kloden udbedres/indeholdes. Den nye del af Kloden skal kunne rumme 2 børnehavegrupper, 1 vuggestuegruppe samt dagplejelokaler. Institutioner Behov: Kapacitet: Balance: Lund Børnehus - Kloden Lund Børnehus - Grotten Ny institution Institution Lund Børnehus - Kloden Klassificering af den bygningsmæssige karakter af institutionen. Opfylder i stort omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginsti- 2 tution Indretning af bygningen ændres i forbindelse med opførelse af en ny institution Kr. Lund Børnehus - Grotten Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende 3 daginstitution. Udfases i takt med at der sker udbygning af Kloden 0 Kr. Ny institution Kan eksempelvis placeres hvor "koldhallen" på Silkeborgvej ligger i dag. Skal rumme 2 børnehavegrupper 1 vuggestuegruppe samt dagplejelokaler Kr. Samlede anslåede udgifter i distriktet: kr.

26 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 26 af 51 Midtby Skoledistrikt Vuggestuen Skolestien Børnehaven Gasvej Langelinie Østre Allé 1 Filuren Østre Allé 5 Hobitten Satellitten

27 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 27 af 51 Midtby Skoledistrikt Distriktet består af 6 huse. Midtbyens 6 huse foreslås over en årrække sammentænkt, så der ved nybyggeri/udvidelser kan skabes større enheder med mulighed for en samlet set mere rationel drift. Vuggestuen Skolestien lever ikke op til de politiske ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Problematiske adgangsforhold, begrænsede udearealer og ingen muligheder for udbygning af eksisterende bygninger på Skolestien, gør at det er svært at opdatere bygningen, så den kan komme til at leve op til Horsens Kommunes formulerede ønsker til daginstitutionsbygninger. I Børnehaven Gasvej er der ligeledes meget begrænset muligheder for udbygning og renovering, hvilket ellers anbefales for institutionen med hensyn til driftsøkonomi og faglig bæredygtighed. Langelinie fremstår bygningsmæssigt som en velfungerende børnehave. Det vil være muligt at udbygge institutionen og det anbefales således at etablere bedre visuelle forbindelser mellem ude- og inderum. Samtidig anbefales det at etablere en vuggestuegruppe og dagplejelokaler i den udlejede del af bygningen. Filuren og Hobitten på Østre Allé er to ensbygget huse som begge anbefales renoveret. Mellem de to huse anbefales det i sammenhæng at opføre 2 dagplejelokaler, som også kan bruges til mødelokaler for daginstitutionerne. Satellitten er tidligere blevet anvendt til en specialbørnehave, som nu er flyttet i en ny institution andet sted i kommunen. Bygningen anbefales medtænkt i løsningen af det samlede kapacitetsbehov, enten ved renovering eller udvidelse af den eksisterende bygning eller ved nybyggeri på grunden af en ny integreret institution. Institutioner Behov: Kapacitet: Balance: Vuggestuen Skolestien Sct. Ib Børnehave (privat) Børnehaven Gasvej Langelinie Østre Allé 1 Filuren Østre Allé 5 Hobitten Satellitten* * Er en afdeling af Vuggestuen Flintebakken. Institution Vuggestuen Skolestien Klassificering af den bygningsmæssige karakter af institutionen. Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende 3 daginstitution. Pladsen indvendig og udvendig vurderes som utilstrækkelig og uhensigtsmæssig. Adgangsforhold lever ikke op til Horsens Kommunes krav. Anbefales udfaset når kapaciteten i distriktet er etableret. 0 Kr.

28 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 28 af 51 Børnehaven Gasvej Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende 3 daginstitution Anbefales udfaset, når der er skabt kapacitet andet sted i skoledistriktet. 0 Kr. Langelinie Opfylder i stort omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginsti- 2 tution. Kan renoveres bl.a. så der skabes mere udsyn for børnene. Der kan skabes plads til 1 vuggestuegruppe og dagplejelokale i de udlejede lokaler Kr. Østre Allé 1 Filuren Opfylder i stort omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginsti- 2 tution. Kan renoveres og der kan skabes mere udsyn for børnene. Der kan skabes plads til dagpleje- og mødelokale i en ny bygning mellem Filuren og Hobitten Kr. Østre Allé 5 Hobitten Opfylder i stort omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginsti- 2 tution. Kan renoveres og der kan skabes mere udsyn for børnene Kr. Satellitten 3 Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Alternativt kan bygningen nedrives, og der kan opføres en ny aldersintegreret institution på grunden. 4 børnehavegrupper, 1 vuggestuegruppe og dagplejelokaler. Grunden forsøges øget med tilkøb af jord Kr. Samlede anslåede udgifter i distriktet: kr.

29 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 29 af 51 Nim Skoledistrikt Distriktet består af 1 hus. Nim Børnehus, der rummer 80 børnehavebørn samt 15 vuggestuebørn. Institutionen er ikke gennemgået i forbindelse med bygningsanalysen. Den opfylder de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssigt velfungerende daginstitution. En tidligere inspektørbolig der ligger i forbindelse med skole og daginstitution kan anvendes i perioder i forbindelse med behov for flere pladser i skoledistriktet.

30 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 30 af 51 Sdr. Vissing Skoledistrikt Villa Himmelblå

31 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 31 af 51 Sdr. Vissing Skoledistrikt Distriktet består af 1 hus. Villa Himmelblå er etableret i et tidligere parcelhus, hvor der er en meget uhensigtsmæssig ruminddeling og hvor specielt kælderetagen tænger til en gennemgribende renovering. Der vil være tale om en meget omfattende renovering. Det anbefales derfor at opføre en ny integreret institution på 5 grupper samt dagplejelokaler i skoledistriktet. Institutioner Behov: Kapacitet: Balance: Tønning-Træden (puljeordning) Børnehulen (friskoleordning) Villa Himmelblå Ny institution Institution Villa Himmelblå Klassificering af den bygningsmæssige karakter af institutionen. Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende 3 daginstitution. Anbefales etableret som aldersintegreret institution med dagplejelokaler. Der anbefales to løsningsmuligheder 1- Gennemgående renovering således at forholdende bringes op til Horsens kommunes bygningsmæssige ønsker. 2- Bygningsmæssig sammentænkning med skolen. Flyttes fysisk til arealer ved skolen, evt. som nybyggeri.? kr. Samlede anslåede udgifter i distriktet:? kr.

32 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 32 af 51 Stensballe Skoledistrikt Armilla Stensballe børnehave Solsikken Triton

33 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 33 af 51 Stensballe Skoledistrikt Distriktet består af 4 huse. Solsikken og Triton lever bygningsmæssigt op til Horsens kommunes ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Triton anbefales udbygget med 2 grupper og dagplejelokaler for at rumme behovet i distriktet. Stensballe Børnehave anbefales renoveret og ombygget iht. bygningsanalysen. Armilla er en ombygget villa og opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Institutioner Behov: Kapacitet: Difference: Armilla Solsikken Stensballe Børnehave Triton Institution Armilla Klassificering af den bygningsmæssige karakter af institutionen. 3 Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitutionsbyggeri. Bygningen er uhensigtsmæssig indrettet og er kompliceret at renovere, da der er tale om en gammel villa som er indrettet til institution. Bygningen forslås udfaset i takt med at der etableres øget kapacitet i Triton 0 kr. Solsikken 1 Opfylder de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Bygningsmæssigt velfungerende. 0 kr. Stensballe Børnehave Opfylder i stort omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginsti- 2 tution. Anbefales renoveret kr. Triton 1 Opfylder de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution.

34 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 34 af 51 Velfungerende bygning. Kan udbygges med 2 børnehavegruppe, 1 vuggestuegruppe samt dagplejelokaler kr. Samlede anslåede udgifter i distriktet: kr.

35 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 35 af 51 Søndermark Skoledistrikt Sct. Georgshjemmet Åkanden Gefionsgården

36 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 36 af 51 Søndermark Skoledistrikt Distriktet består af 3 huse, hvoraf 1 tilhører den selvejende institution Gefionsgården. Åkanden har en række problematiske forhold omkring hyppige oversvømmelser af legeplads og kælder, hvilket betyder, at der enten skal findes en løsning så oversvømmelserne undgås eller en alternativ placering af børnehaven. Såfremt oversvømmelsesproblematikken løses, anbefales en gennemgribende renovering af bygningerne med henblik på at opdatere bygningernes rumindretning, toiletfaciliteter, personalefaciliteter mv. Sct. Georgshjemmets vuggestue fremstår bygningsmæssigt i standard, som ikke lever op til de formulerede ønsker til daginstitutionsbygninger og anbefales udfaset eller alternativt gennemgribende renoveret. Det anbefales at undersøge mulighederne af at samle de 2 kommunale institutioner i en stor aldersintegreret institution. Institutioner Behov: Kapacitet: Difference: Sct. Georgshjemmet (V) Åkanden Gefionsgården Ny institution 120 Institution Klassificering af den bygningsmæssige karakter af institutionen. Sct. Georgshjemmet 3 Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Bygninger fremstår nedslidte med et lille udendørsareal og problemer med adgangsforhold. Anbefales udfaset, når der er etableret tilstrækkelig kapacitet i skoledistriktet. 0 kr. Åkanden 3 Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Store problemer med fugt i forbindelse med omfattende oversvømmelser. 0 kr.

37 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 37 af 51 Ny institution Sct. Georgshjemmets vuggestue og Børnehaven Åkanden kan evt. erstattes af en ny integreret institution i distriktet med 4 børnehavegrupper og 3 vuggestuegrupper kr. Samlede anslåede udgifter i distriktet: kr.

38 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 38 af 51 Søvind Skoledistrikt Børnehaven Søvind

39 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 39 af 51 Søvind Skoledistrikt Distriktet består af 1 hus. Børnegården anbefales udbygget, så den kan rumme det stigende antal børn i distriktet. Det anbefales at gennemføre en renovering af eksisterende bygninger og tilbygget en vuggestuegruppe samt dagplejerum. Institutioner Behov: Kapacitet: Balance: Børnehaven Søvind Institution Børnehaven Søvind Klassificering af den bygningsmæssige karakter af institutionen. Opfylder i stort omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfunge- 2 rende daginstitution. Anbefales renoveret. Der kan evt. etableres ekstra lokaler ved at sammentænke med Søvind skole kr. Samlede anslåede udgifter i distriktet: kr.

40 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 40 af 51 Torsted Skoledistrikt Malurt Sirius Neptun

41 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 41 af 51 Torsted Skoledistrikt Distriktet består af 3 institutioner. Neptun er ny og bygningsmæssigt velfungerende. Malurt anbefales renoveret og udvidet. I den sammenhæng anbefales det, at skabe plads til dagplejelokale. Sirius fungerer bygningsmæssigt godt. I forbindelse med den store børnetalsvækst i skoledistriktet kan det alternativt overvejes at der bygges en ny aldersintegreret daginstitution mellem Hatting og Torsted. Denne skal i så fald kunne dække behovet for udbygninger for både Torsted og Hatting skoledistrikter. Dette er også anført under Hatting Skoledistrikt. Institutioner Behov: Kapacitet: Balance: Malurt Neptun * Sirius * 20 børnehavepladser kan efter behov konverteres til 15 vuggestuepladser Institution Malurt Klassificering af den bygningsmæssige karakter af institutionen. Opfylder i stort omfang de politisk formulerede ønsker til en 2 bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Kan renoveres og evt. udbygges for at skabe plads til det øgede pasningsbehov samt for at skabe plads til dagplejelokaler kr. Neptun Opfylder de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. 1 Ny og velfungerende. 0 kr. Sirius Opfylder i stort omfang de politisk formulerede ønsker til en 2 bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Bør løbende vedligeholdes. 0 kr. Samlede anslåede udgifter i distriktet: kr.

42 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 42 af 51 Vestby Skoledistrikt Børnegårdens vuggestue Børnegårdens børnehave Horsens Børneasyl Børnehuset Vestbyen

43 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 43 af 51 Vestby Skoledistrikt Distriktet består af 3 huse. Børnehuset Vestbyen er en helt ny og bygningsmæssigt velfungerende aldersintegreret daginstitution. Børnegårdens Vuggestue og Børnegårdens Børnehave er fysisk i et hus og huset anbefales udfaset, da det ikke lever op til de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Det anbefales at opføre en ny aldersintegreret daginstitution med plads til i alt 7 børnegrupper. Alternativt skal der ske en meget omfattende og gennemgribende renovering af bygningen. Horsens Børneasyl opfylder kun i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution på grund af uhensigtsmæssig ruminddeling og adgang til legepladsen. Institutioner Behov: Kapacitet: Difference: Børnegårdens Vuggestue Børnegårdens børnehave Horsens Børneasyl Børnehuset Vestbyen Ny institution Institution Børnegårdens Vuggestue Klassificering af den bygningsmæssige karakter af institutionen. 3 Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Anbefales udfaset, når kapaciteten er udbygget i skoledistriktet. Alternativt gennemføres en omfattende renovering for at opnå bedre logistik, rum fordeling og rum størrelser i bygningen. 0 kr. Børnegårdens Børnehave 3 Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Anbefales udfaset, når kapaciteten er udbygget i skoledistriktet. Alternativt gennemføres en omfattende renovering for at opnå bedre logistik, rum fordeling og rum størrelser i bygningen. 0 kr.

44 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 44 af 51 Horsens Børneasyl Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende 3 daginstitution. Anbefales renoveret med henblik på bedre rum indretning og generel opdatering af faciliteter i bygningen kr. Børnehuset Vestbyen Opfylder de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. 1 Nyt og velfungerende byggeri. 0 kr. Ny institution Anbefales placeret på ledig grund i distriktet. Anbefales udformet som aldersintegreret daginstitution med plads til 3 børnehavegrupper og 4 vuggestuegrupper kr. Samlede anslåede udgifter i distriktet: kr.

45 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 45 af 51 Østbirk Skoledistrikt Børnehuset Skovhuset

46 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 46 af 51 Østbirk Skoledistrikt Distriktet består af 2 huse. Børnehuset fungerer bygningsmæssigt fint, da den blev gennerenoveret for nogle år siden, men mangler nogle få faciliteter, som kan opnås ved en mindre renovering af bygningen. Skovhuset anbefales udfaset, da den ikke lever op til de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Det anbefales at flytte institutionen til en ny beliggenhed for at skabe bedre og større udenoms arealer. Den ny institution anbefales opført som aldersintegreret daginstitution med 5 børnehavegrupper samt vuggestuegruppe og dagplejerum. Institutioner Behov: Kapacitet: Balance: Børnehuset Skovhuset Ny institution Institution Børnehuset Klassificering af den bygningsmæssige karakter af institutionen. Opfylder i stort omfang de politisk formulerede ønsker 2 til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. Kan renoveres med el-hejs på puslebord og gennemgang af murværk og belægninger kr. Skovhuset 3 Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitutions. Udfases og der bygges en ny aldersintegreret daginstitution på areal i umiddelbare nærhed af den nuværende placering. 0 kr. Ny Skovhuset Det anbefales at en ny aldersintegreret daginstitution placeres i nærheden af den nuværende placering kr. Samlede anslåede udgifter i distriktet: kr.

47 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 47 af Samlet økonomisk overslag. Overordnet set trænger mange af institutionerne til en lille smule vedligehold, som kunne forlænge deres levetid betragteligt. Samtidig er der behov for en udvidelse af bygningsmassen for at kunne rumme de nye børn, der kommer til i distrikterne. Udgifterne hertil er massivt større end til vedligeholdelse. Dette skyldes at kravene til plads og faciliteter i en moderne daginstitution er større end hidtil samt at der er formuleret politisk ønske om at udvide vuggestuekapaciteten og samtidig indrette med dagplejerum. De beregnede beløb i 2008-priser er således summeret op til følgende: Det samlede anbefalede investeringsbehov i distrikterne: Samlede vurderede udgifter til de anbefalede investeringer: kr. Samlede vurderede udgifter til de anbefalede pladsmæssige investeringer i forbindelse med overholdelse af pasningsgarantien i distrikterne: kr. I dette overslag er der ikke afsat udgifter til en løsning i Distrikt Langmark og Sdr. Vissing, da der mangler en helhedstænkning i distrikterne. Der er iht. oplysninger fra Horsens Kommune foreløbigt afsat 20 mil. til udbygninger og forbedringer pr. år. Prioriteringen af ombygningsopgaver anbefales foretaget ud fra et ønske fra Direktør Kjeld Kristensen om at fokusere primært på tilpasning til behovet for ekstra pladser. Distriktet med størst mangel på pladser anbefales udbygget først. Prioriteringen af de enkelte udgiftsposter er foretaget ud fra en intention om at nedbringe det største underskud af børnehavepladser først. Prioriteringen er samtidig angivet ud fra en forudsætning om at budgetrammen er 20 mil. pr. år. Hvis denne ramme forhøjes, vil den samlede mængde af projekter selvsagt kunne udføres inden for en kortere tidsramme.

48 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 48 af Oversigt over institutioner i klassificeringsgrupper: 1 Opfylder de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. - Krokushaven i Bankager, - Egekronen i Dagnæs, - Vildrosen i Hovedgård, - Flintebakkens Børnehave og Flintebakkens vuggestue i Langmark, - Solsikken og Triton i Stensballe, - Neptun i Torsted - Børnehuset Vestbyen i Vestby, - Tinggården i Brædstrup - Nim Børnehus i Nim - Livstræet i Gedved - Fjordparken og Pyramiden i Højvang 2 Opfylder i stort omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. - Egestammen i Dagnæs - Kaskelotten og Hvalungen i Egebjerg, - Solstrålen i Hatting, - Oasen i Hovedgård, - Langelinie, Filuren og Hobitten i Midtby, - Stensballe Børnehave i Stensballe, - Børnegården i Søvind, - Malurt og Sirius i Torsted, - Børnehuset i Østbirk, - Lund Børnehus Kloden i Lund 3 Opfylder i begrænset omfang de politisk formulerede ønsker til en bygningsmæssig velfungerende daginstitution. - Mælkebøtten og Æblehaven samt Brumbassen og Humlebien i Bankager, - Lund Børnehus Grotten i Lund, - Horsens Børneasyl, Børnegårdens vuggestue og Børnegårdens børnehave i Vestby, - Villa Himmelblå i Sdr. Vissing, - Dagnæs Børnehave i Dagnæs, - Skovgården i Egebjerg, - Oasen Tvingstrup i Hovedgård, - Red Barnets Børnehave, Red barnets Vuggestue samt Mariehønen i Langmark, - Vuggestuen Skolestien, børnehaven Gasvej samt Satelitten i Midtby - Armilla i Stensballe - Åkanden og Sct. Georgshjemmets vuggestue i Søndermark - Skovhuset i Østbirk - Sønderskov i Brædstrup projektering i gang Ikke klassificeret (selvejende bygninger). - Fristedet Trekløveren i Langmark. (dog begrænset frem til ) - Gefionsgården i Søndermark

49 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 49 af Konklusion. Kommunale bygninger og GPP Arkitekter A/S har i et samarbejde foretaget en grundig analyse af bygningerne på dagtilbudsområdet i Horsens Kommune, opdelt på skoledistrikter. Der er med analysen dannet et grundlag for overblik over det fremtidige investeringsbehov på området indenfor en tidshorisont på ca. 10 år. Generelt set lever de fleste pasningstilbud op til de af Horsens Kommune politisk formulerede ønsker til bygningsmæssigt velfungerende daginstitutioner. Men prognosetallene sammenholdt med de nuværende pasningstilbud viser behov for investeringer som anbefalet i rapporten. Der er anbefalinger som rummer investeringsbehov på dagtilbudsområdet på i alt ca. kr. 206 millioner over de næste 10 år. Disse investeringer anbefales udløst med bevillinger på ca. kr. 20 millioner pr. år. Heri er stadig ikke indregnet en løsning i distrikt Langmark og Sdr. Vissing. Der er naturligvis opgaver som presser sig mere på end andre. Der vil i nogle distrikter være et større kapacitetsbehov her og nu, mens andre distrikter har behov for bygningsmæssige opdateringer. Det vil være en politisk vurdering, hvilke investeringer som får største prioritet og ambitionen for investeringshastigheden. Rapporten er udarbejdet som et uvildigt redskab til at understøtte dette valg.

50 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 50 af Diagram for distriktsoversigt. Distrikternes afvigelse fra det prognoseberegnede børnetal for 3-5 årige Afvigelse i antallet af pladser Årstal Bankager Skoledistrikt Dagnæs Skoledistrikt Egebjerg Skoledistrikt Hatting Skoledistrikt Hovedgård Skoledistrikt Langmark Skoledistrikt Lund Skoledistrikt Midtby Skoledistrikt Sdr. Vissing Skoledistrikt Stensballe Skoledistrikt Søndermark Skoledistrikt Søvind Skoledistrikt Torsted Skoledistrikt Vestby Skoledistrikt Østbirk Skoledistrikt

51 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune side 51 af Økonomisk budgetoversigt

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2016 Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket - ingen pasning

Læs mere

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2015 Sommerferie Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning * Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket -

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Vurdering af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbehov i perioden

Vurdering af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbehov i perioden Sagsnr. 00.30.00-Ø00-10-18 Vurdering af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbehov i perioden 2019-26 Dato: 3.5.2018 Vurdering af anlægsbehov for Børne- og Uddannelsesudvalgets området tager afsæt i følgende

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Direkte: 20878124 Mobil: 20878124 www.horsens.dk Sagsnr. 00.30.00-Ø00-9-17 Dato: 16.5.2017 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget

Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget 2018-25 Principper for vurdering af anlægsbehov 1. Kapacitet Med afsæt i den forventede børne- og elevtalsudvikling og den eksisterende viden om kapacitet i de enkelte

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

Anlægsnotat. Udvalgenes presserende anlægsbehov til B Budget & Analyse. Sagsnr.: S Dato: 28.

Anlægsnotat. Udvalgenes presserende anlægsbehov til B Budget & Analyse. Sagsnr.: S Dato: 28. Anlægsnotat Budget & Analyse Sagsnr.: 00.30.00-S00-19-17 Dato: 28. august 2018 Udvalgenes presserende anlægsbehov til B2019-2026 Horsens Kommunes politiske udvalg har i forbindelse med udarbejdelsen af

Læs mere

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail:

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

Bilagsrapport til kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked

Bilagsrapport til kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked Bilagsrapport til kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012 Uddannelse og Arbejdsmarked Indhold Vuggestuepladser... 3 Udvikling i antal huse fordelt på de enkelte dagtilbud... 4 Ferieåbent... 5 Oprindelsesland

Læs mere

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr.

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr. NOTAT RÅDHUSET Dagtilbudskapacitet og behov i distrikt Nord/Midt Dette notat vedrører sammenhængen mellem kapacitet til børnepasning og det forventede behov i distrikt Nord/Midt i de kommende år. Det forventede

Læs mere

Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019

Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019 N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019 Afdeling Klik her for at angive tekst. Telefon 99741310

Læs mere

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE 27. KONGEÅENS BØRNEHAVE Østergade 80, 6580 Vamdrup Børnehaven er beliggende i Vamdrup by i forbindelse med Kongeåskolen. Institutionen er normeret til og rummer 60 heldags børnehavepladser, 13 heldags

Læs mere

Spodsbjerg Børnehus- sammenlagt af Spodsbjerg Børnehus og Lynæs Børnehave ved udbygningen af Spodsbjerg i 2013.

Spodsbjerg Børnehus- sammenlagt af Spodsbjerg Børnehus og Lynæs Børnehave ved udbygningen af Spodsbjerg i 2013. Notat Sagsnr.: 2013/0013739 Dato: 11. marts 2014 Titel: Baggrundsnotat om struktur og kapacitet Sagsbehandler: Lena Søgaard Dagtilbudschef Kapacitetstilpasninger 2014 Børnetallet falder fortsat. Den pasningsprognose,

Læs mere

Forsøgsordninger med gæstedagpleje. Evalueringsresultater

Forsøgsordninger med gæstedagpleje. Evalueringsresultater Forsøgsordninger med gæstedagpleje Evalueringsresultater Baggrund for forsøgsordningerne Den 4. september 2017 vedtog Børne- og Skoleudvalget at igangsætte forsøgsordninger med gæstepleje i fem distrikter.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.45 Fraværende: Mødested: 1.238 Lene Offersen, Byrådet (Afbud), Andreas Boesen (Afbud), Paw Amdisen (Afbud), Torben Engholm (Afbud)

Læs mere

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/ Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/3 2014. De tre scenarier tager afsæt i de idéer, der fremkom på workshoppen den 10. marts, hvor lokale interessenter

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSCENTER NOTAT Emne: Helhedsplan for dagpasning - budget 2012-15 Til: Byrådet Dato: 22. august 2011 Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 1. Opsummering og anbefaling

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018 Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 1 INDHOLD: Forudsætninger i kapacitetsberegningerne - side 3 Forudsætninger for prognose - side 4 Hørning - side 5 Ry/Knudsø

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3140509 NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 23. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra

Læs mere

Kapacitet i daginstitutionerne

Kapacitet i daginstitutionerne ODDER KOMMUNE Byrådsservice Lokalnummer 3359 Kapacitet i daginstitutionerne Til : Byrådet Kopi til : Fra : Krista Kajberg Vedrørende : Kapacitet i daginstitutionerne i Odder Kommune Dato : 12. juli 2006

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Sagsnr.: 2013/ Dato: 24. februar 2014

Sagsnr.: 2013/ Dato: 24. februar 2014 Notat Sagsnr.: 2013/0013739 Dato: 24. februar 2014 Titel: Baggrundsnotat Sagsbehandler: Lena Søgaard Dagtilbudschef Kapacitetstilpasninger 2014 Børnetallet falder fortsat. Den pasningsprognose der hvert

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Allerød Kommune. Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Sekretariat

Allerød Kommune. Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Sekretariat Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet Notat Som følge af den i sagsfremstillingen beskrevne situation skal kapaciteten udvides yderligere i de kommende måneder for at pasningsgarantien

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:28.03.2017 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2018 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 303266 Brevid. 2775965 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 17. april 2018 På baggrund af den seneste

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

1.3 BØRNEHAVEN SKOVHUSET

1.3 BØRNEHAVEN SKOVHUSET 1.3 BØRNEHAVEN SKOVHUSET MODERNISERINGSPLAN FOR DAGINSTITUTIONER OG SKOLER 017 Rebild Kommune Afsnit 3 Moderniseringsplan for daginstitutioner og skoler 017 1.3 BØRNEHAVEN SKOVHUSET Hermesvej 47-930 Støvring

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Uddannelse og Arbejdsmarked Forord Kvalitetsrapport Høj kvalitet i dagtilbuddet er vigtig for vores fremtid. Det har forskning på området vist, bl.a. i EPPE (The

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

43. DAGINSTITUTIONEN JUNGHANSVEJ

43. DAGINSTITUTIONEN JUNGHANSVEJ Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 43. DAGINSTITUTIONEN JUNGHANSVEJ Junghansvej 16, 6000 Kolding Børnehaven er beliggende i den sydvestlige del af Kolding by. Institutionen

Læs mere

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Sdr. Vissing vej 26, Sdr Vissing skole - ombygning 2011 Side

Læs mere

Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018

Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018 Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018 Dagtilbudsprognose: Der er i marts 2018 udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2018-2028. Prognosen er udarbejdet på baggrund af den nyeste

Læs mere

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet: SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg Dagsorden Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 11. juni 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: ASV, Tordenskjoldsgade Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Børne- og Skoleudvalgets budgetopfølgning pr.

Læs mere

Resumé. Rammebetingelserne giver et billede af et dagtilbudsområde, der

Resumé. Rammebetingelserne giver et billede af et dagtilbudsområde, der Indhold Resumé... 2 Årshjul for kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet... 3 Dagtilbudsområdets rammebetingelser... 4 Grundlag, ramme og politiske planer... 4 Øvrige rammebetingelser... 6 Kvalitet i dagtilbuddet...

Læs mere

Dagtilbudskapacitet Hornsherred

Dagtilbudskapacitet Hornsherred NOTAT Dagtilbudskapacitet Hornsherred Syd ombygning af Skibby Rådhus 19. jan 2012 Områdelederen for Horns Herred Syd har i samarbejde med Afdelingen for Dagtilbud pr. 1. januar 2012 opgjort den forventede

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400

Læs mere

Analyse af vuggestue- og dagplejekapaciteten i udvalgte distrikter

Analyse af vuggestue- og dagplejekapaciteten i udvalgte distrikter 219 Analyse af vuggestue- og dagplejekapaciteten i udvalgte distrikter CENTER FOR BØRN OG LÆRING HERNING KOMMUNE Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 2 DATA... 2 ANALYSE... 4 Herning midtby... 5 Herningsholm

Læs mere

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 256636 Brevid. 1882710 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014 25. april 2014 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra marts 2014 har forvaltningen

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012 Uddannelse og Arbejdsmarked 2 Indhold Resumé... 4 Årshjul for kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet... 5 Dagtilbudsområdets rammebetingelser... 6 Grundlag, ramme

Læs mere

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og vuggestuepladser Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.

Læs mere

Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på dagtilbudsområdet

Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på dagtilbudsområdet Præsentation Scenarier på dagtilbudsområdet Indhold 1. Formål og opdrag 2. Forudsætninger 3. Præsentation af scenarier på dagtilbudsområdet Formål og opdrag Formålet: At undersøge, om der kan skabes en

Læs mere

Indstilling. Forbedring af pasningsgarantien ved ombygning af det tidligere fritidshjem Kjærslund 1b, 8260, Viby J til dagtilbudsafdeling. 1.

Indstilling. Forbedring af pasningsgarantien ved ombygning af det tidligere fritidshjem Kjærslund 1b, 8260, Viby J til dagtilbudsafdeling. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Forbedring af pasningsgarantien ved ombygning af det tidligere fritidshjem

Læs mere

Herning Kommune Børne og familieudvalget Børnehuset Molevitten Maj 2019

Herning Kommune Børne og familieudvalget Børnehuset Molevitten Maj 2019 Herning Kommune Børne og familieudvalget Børnehuset Molevitten Maj 2019 Ansøgning om oprettelse af flere vuggestuepladser i Molevitten Vi udnytter forandringer til at skabe fornyelse og udvikling! I Herning

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. 1 Bilag 1 - Overførsel 2018-19 drift Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomi- og Erhvervsudvalget 58.274.922 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.432.341 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon

Læs mere

Sept Januar år år år år

Sept Januar år år år år NOTAT Dato: 4. september Kapacitet og efterspørgsel på det samlede dagtilbudsområde og på distriktsniveau - Dette notat afdækker kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet i perioden september til januar på

Læs mere

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne R. Hougårds Vej Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon

Læs mere

Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025

Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 Dato 08-02-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-1-18 Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 I dette bilag præsenteres demografiudviklingen for de 0 6 årige fra 2018 og frem til 2025.

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

NOTAT. Befolkningsudvikling på 0-5 års området

NOTAT. Befolkningsudvikling på 0-5 års området NOTAT Bilag 1: Behovsprognose 0-5 årsområdet. Overordnede konklusioner Hvad er et på 0-5 års området Behovsprognosen 2011 viser, at der er et for udbygning af 126 børnegrupper på 0-5 års området (en børnegruppe

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer:

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer: Vedrørende: Mulighed for at tilbyde pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnavn: Pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnummer: 28.06.00-A26-1-14 Skrevet af: Anne Louise Nielsen E-mail: anne.louise.nielsen@randers.dk

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Bemærkninger til investeringsoversigt

Bemærkninger til investeringsoversigt Bemærkninger til investeringsoversigt 2009-2012 Bemærkninger til Investeringsoversigt 2009-2012 Økonomiudvalg Jordforsyning, salgssummer Boliger: Der forventes i 2009 solgt 40 grunde. Herudover forventes

Læs mere

Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet i. Dagtilbudsområdet. Marts måned 2012

Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet i. Dagtilbudsområdet. Marts måned 2012 Dagtilbudsområdet Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet i Marts måned 2012 Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning...

Læs mere

Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet Dragør Kommune

Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet Dragør Kommune Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet 2018-2028 Dragør Kommune Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet i Dragør Kommune 2018-2028 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...3

Læs mere

Kapacitetsanalyse af Egedals daginstitutioner. Marts 2018

Kapacitetsanalyse af Egedals daginstitutioner. Marts 2018 Kapacitetsanalyse af Egedals daginstitutioner Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Kapacitetsanalyse af Egedals daginstitutioner 3 Formål:...3 Resume:...3 Rammer for analysen:...3 Metodemæssige forudsætninger:...3

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

Evalueringer fra forældrebestyrelser og de lokale MED-udvalg

Evalueringer fra forældrebestyrelser og de lokale MED-udvalg Evalueringer fra forældrebestyrelser og de lokale MED-udvalg LMU i Nim Vuggestuen som gæstepleje På udvalgsmødet den 4. september 2017 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at igangsætte en forsøgsperiode

Læs mere

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Sammenhængende børne- og ungepolitik: Fælles vision Alle skal have en uddannelse I Horsens har vi ambitioner

Læs mere

12.1 PINJEVEJENS BØRNEHUS

12.1 PINJEVEJENS BØRNEHUS Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 12.1 PINJEVEJENS BØRNEHUS Pinjevej 2, 6000 Kolding Pinjevejens Børnehus er beliggende i den nordvestlige del af Kolding by. Bygningsmæssigt

Læs mere

HALVÅRLIG STATUS OVER IGANGVÆRENDE BYGGEPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE (SEPTEMBER 2016)

HALVÅRLIG STATUS OVER IGANGVÆRENDE BYGGEPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE (SEPTEMBER 2016) HALVÅRLIG STATUS OVER IGANGVÆRENDE BYGGEPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE (SEPTEMBER 2016) LOUIS PETERSENS BØRNEGÅRD GODTHÅBSVEJ 81 - TILBYGNING Visualisering af tilbygningen set fra legepladsen. Med

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Notat om kapacitet i dagtilbud i distrikterne. tilpasning i 2019

Notat om kapacitet i dagtilbud i distrikterne. tilpasning i 2019 BALLERUP KOMMUNE Dato: 31. marts 2019 Notat om kapacitet i dagtilbud i distrikterne Skovlunde og Skovvejen tilpasning i 2019 Indledning Børne- og Skoleudvalget behandlede på møde den 5. februar 2019 (pkt.

Læs mere

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby 1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående

Læs mere

Udbud på levering af Legetøj (Inde og ude) Bilag 5 Leveringsadresser og fakturering Version: 18.02.2015

Udbud på levering af Legetøj (Inde og ude) Bilag 5 Leveringsadresser og fakturering Version: 18.02.2015 Kommune Område Institutionens navn Betalings-EANnummer Leveringsadresse Post-nr By Kontaktperson / Leder Tlf. E-mail Børnehaven Krible Krable - kriblekrablehuset@odder.dk 1 Odder Huset 5790000408696 Åhavevej

Læs mere

Struktursammenlægninger daginstitutioner etape 1. Projektbeskrivelse

Struktursammenlægninger daginstitutioner etape 1. Projektbeskrivelse Sagsnr. 2008-39921 Bilag 2 Struktursammenlægninger daginstitutioner etape 1. Projektbeskrivelse Indre By Den Grønne Ko og Kastanjen, Gammeltoftsgade 13 Udgift kr. 3.635.000 Sammenbygning af de 3 institutionsbygninger.

Læs mere

Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018

Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: April 2018 Tlf. dir.: 4477 2662 Fax. dir.: 4477 2725 E-mail: tln@balk.dk Kontakt: Tina Nødvig Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud Foråret 2018 Indledning og konklusion

Læs mere

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Byrådsperioden 2018-21 Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Indhold Udvalg og nævn mv....3 Diverse...3 Byrådsrepræsentanter i skolebestyrelser og dagtilbud...3 Bestyrelser for

Læs mere

Notat. Børneinstitutioner i Smørum. Baggrund for notat

Notat. Børneinstitutioner i Smørum. Baggrund for notat Notat Vedrørende: Børneinstitutioner i Smørum Baggrund for notat Notatet udarbejdes på baggrund af de politiske overvejelser om en evt. modernisering af den eksisterende dagsinstitutionsmasse i Smørum,

Læs mere

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Randers Kommune

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Randers Kommune Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Randers Kommune. Helsted Børnehus. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Helsted Børnehus. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Helsted Børnehus November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune

Læs mere

65,5% af børnene i aldersgruppen forventes at gå i dagtilbud. Dette illustreres med den blå linje.

65,5% af børnene i aldersgruppen forventes at gå i dagtilbud. Dette illustreres med den blå linje. NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Dagtilbudsdelingen Kapacitetsbehov frem mod 2028 Befolkningsprognosen for børn i alderen 0-5 år viser, at der er et faldende overskud pladser til og med 2020 set

Læs mere

Skolecenter Jetsmark Analyse af bygningsmæssige muligheder. Helle Bundgaard 13. OKTOBER 2017

Skolecenter Jetsmark Analyse af bygningsmæssige muligheder. Helle Bundgaard 13. OKTOBER 2017 Skolecenter Jetsmark Analyse af bygningsmæssige muligheder Helle Bundgaard 13. OKTOBER 2017 Opgaven Analyse af mulighederne for renovering, opdatering, nybyggeri og modernisering af Skolecenter Jetsmark

Læs mere

Børn & Kultur Dagtilbud. Idéoplæg til opførelse af daginstitution på Gl. Vardevej 97, Esbjerg (beredskabsgrunden)

Børn & Kultur Dagtilbud. Idéoplæg til opførelse af daginstitution på Gl. Vardevej 97, Esbjerg (beredskabsgrunden) Børn & Kultur Dagtilbud Idéoplæg til opførelse af daginstitution på Gl. Vardevej 97, Esbjerg (beredskabsgrunden) Indhold Forord 3 Økonomisk ramme 3 Organisation 3 De fysiske rammer for den omhandlede målgruppe

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere